Фінансові піраміди: теоретичне та практичне функціонування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглядається один з найпоширеніших видів фінансового шахрайства – фінансова піраміда. Визначена сутність поняття «фінансова піраміда», а також наведені типові ознаки та характеристики світових пірамідальних схем.
Ключові слова: фінансова піраміда; шахрайство; ризики інвесторів.
В статье рассмотрен один из наиболее роспостранённых видов финансового мошенничества – финансовая пирамида. Опредилена сущность понятия «финансовая пирамида», а также наведены типичные признаки и характеристики мировых пирамидальных схем.
Ключевые слова: финансовая пирамида; мошенничество; риски инвесторов.
The article deals with one of the most exetended ways of financial swindle – financial pyramid. The essence of term “financial pyramid” is determinated. In addition typical signs and characteristics of world pyramid schemes are considered.
Keywords: financial pyramid; swindle; investors’ risks.
Постановка проблеми. Суспільство пройшло досить значний період розвитку і становлення, ставши високоморальним, толерантним та винахідливим. Досягнувши досить суттєвого ступеня розвитку, першочергові прагнення людей не змінилися, збільшились лише їх розміри, а тому пропорційно зросли й масштаби фінансових афер. Так, маючи достатньо засобів для існування люди прагнуть більшого, не помічаючи бар’єрів та перешкод роблять все аби цього досягнути, це породжує меркантильність. І все ніби закономірно, проте бажання стати заможнішими спонукає одних до створення пірамідальних схем, а інших до вкладення коштів у ці ж структури, маючи на меті бажання швидкого збагачення при цьому зовсім не враховують високого рівня ризику. Тому доцільним постає питання поетапного розгляду діяльності фінансових пірамід як одного з різновидів фінансового шахрайства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням виникнення та функціонування фінансових пірамід приділяє значну увагу велика кількість науковців та практиків. Зокрема, Князєв С.М. розглядає фінансову піраміду як технологію злочинної діяльності. Досить цікавими є обґрунтування ознак фінансових пірамід з використанням методів математичного моделювання Димитриаді Г. Г., Дубовського С. В., Черепанова В. Д. та ін. Ці автори запропонували методики статистичного вимірювання результатів діяльності суб’єктів господарювання, а також визначили критерії, за якими можна відрізнити реальний бізнес-проект від фінансової піраміди. Крім того, праці Фролова П. Д., Охрименка О. А., Ольховського К. А., Резника-Мартова А.В. присвячені дослідженням поведінки людей, котрі так чи інакше мають відношення до пірамідальних структур.
Мета і завдання дослідження полягає в узагальненні визначення поняття «фінансова піраміда», виокремленні ключових ознак функціонування пірамідальних схем, а також обгрунтуванні ризиків інвесторів від участі у фінансовій піраміді та їх незахищеності.
Виклад основного матеріалу. Економічна природа фінансової піраміди та шахрайства має спільну основу. Класичними “пірамідами” є банки, інвестиційні фонди, кредитні спілки, проекти мережевого маркетингу тощо. В основі цих пірамід – кошти, залучені від укладників для використання їх у певному бізнесі (законній фінансово-господарській діяльності). Фінансову піраміду як спосіб шахрайства слід відрізняти від правомірної економічної діяльності за низкою ознак, що свідчать про можливий обман інвесторів (укладників), які перебувають в основі піраміди з боку організаторів. Завданням організаторів фінансової піраміди є залучення нових інвесторів, участь яких забезпечує їх прибуток, тобто сума залучених від інвесторів коштів у шахрайській схемі завжди перевищує розмір прибуткової вартості, який може забезпечити певний інвестиційний проект.
Представники економічної науки фінансову піраміду розуміють як ситуацію, що виникає у зв’язку із залученням коштів від інвесторів у певний інвестиційний проект, коли поточна прибутковість цього проекту є нижчою за ставку залучення інвестицій, і тому частина виплат за внесками інвесторів здійснюється не з прибутку проекту, а із залучених нових коштів [8]. Під час побудови фінансової піраміди кожний наступний (розташований нижче) “поверх” має бути “ширшим” за попередній, тобто перманентно збільшується кількість залучених учасників і розмір залучених коштів, яких має вистачити на виплату дивідендів та забезпечення поточних витрат з організації піраміди (оренда приміщень, оплата праці запрошених фахівців тощо). Зважаючи на те, що єдиним джерелом прибутку фінансової піраміди є залучені кошти нових учасників, для свого відтворення піраміда має безперервно “добудовувати” нові “поверхи”. Коли коштів стає менше, ніж потрібно для відтворення піраміди, настає фаза її стагнації, закономірним підсумком якої є збитки інвесторів і викриття афери.
Потенційному інвестору слід звернути увагу на діяльність організації, в яку він збирається вкладати кошти, проаналізувавши рівень ризиків та можливих втрат. Хоча високий відсоток дивідендів з психологічної точки зору сприйняття інформації інвестором є домінуючим у прийнятті його рішення.
Особливо великих втрат підприємства зараз зазнають в сфері фінансових відносин з банками, іноземними партнерами та фінансовими інститутами, тобто, на вершині піраміди господарські суб’єкти піддаються значному фінансовому і валютному ризику.
Стратегія кожної фірми стосовно ризиків залежить від сумарного розміру потенційних втрат, з однієї сторони, і фінансових можливостей фірми, з іншої. Рівні втрат та розподіл ризиків за рівнями відповідальності корпорацій відображено на піраміді ризиків, що відображається на рис 1.

Рис. 1. Піраміда потенційних ризиків і втрат організації [9]

Як видно із рисунка керування відповідними ризиками проходить на управлінському рівні, який знаходиться на тому ж рівні піраміди. Але власники ризику знаходяться на всіх рівнях піраміди. Наслідком п’яти відсотків ризиків фірми є 70% втрат, які виникають на вищому стратегічному рівні пов’язаному із фінансовими та валютними ризиками. Отже, першочергову увагу при вкладанні коштів у корпорацію необхідно зосередити на аналізі організації та функціонування вершини піраміди, а потім коректувати, розширювати і оновлювати стратегії можливих капіталовкладень при наближенні до її основи.
Як правило, злочинну діяльність організаторів фінансової піраміди ретельно маскують, передусім, шляхом створення суб’єктів господарювання або набуття прав на управління вже створеними суб’єктами господарювання з метою використання їх організаційно-правового статусу для прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із заволодінням коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. За результатами вивчених 86 кримінальних справ, у 24 справах для створення фінансової піраміди використано підставних осіб, які за винагороду погодилися зареєструвати на своє ім’я юридичну особу.[7]
Як повідомляє Міністерство Внутрішніх Справ України слід розрізняти 12 типових ознак фінансової піраміди:
1. Відсутність продукту.
Багаторівневий маркетинг, насамперед, має на увазі просування якоїсь конкретної продукції. А якщо в організації, у яку запрошують, майбутнього клієнта, просто немає ніякого продукту, то це фінансова піраміда. Або ж як продукт можуть виступати предмети, що не мають ніякої матеріальної цінності. Яскравий приклад – усім відома піраміда “МММ”, де фігурували “ваучери” – фактично папірці, не варті нічого. На початку 90-х Сергій Мавроді разом зі своїм братом В’ячеславом та його дружиною Мариною Муравйовою створили компанію МММ (абревіатура прізвищ засновників) і запропонували своїм вкладникам 1000% дивідендів. На вершині слави компанія Мавроді отримувала від людей $11 млн. щодня. За п’ять років Мавроді отримав $1,5 млрд. від 2 мільйонів людей.
2. Прибуток за рахунок залучення інших людей.
Якщо основним завданням є залучення інших людей і дохід громадянина складається з тих грошей, які приносять ці люди (яких він покликав за собою), то такій компанії дуже чітко підходить визначення фінансової піраміди.
Таким чином, першу в історії класичну фінансову піраміду створив Джон Ло. Маючи підтримку могутнього володаря Франції – регента при малолітньому спадкоємцеві престолу Людовіку ХV – герцога Орлеанського, Джон Ло заснував 1716 р. “Загальний банк”, який невдовзі став головною фінансовою установою країни. Завдяки витонченим прийомам реклами, зокрема добре оплаченим газетним публікаціям, протягом року вартість акцій новоствореного банку зросла втричі. Користуючись обставинами, Джон Ло вирішив розповсюджувати нові акції лише серед власників чотирьох старих. Розпочалися перегони за “раритетами”, унаслідок чого варість однієї акції, що становила 50 ліврів, за кілька днів зросла до 12 тис. Інвестори, які заклали в основу фінансової піраміди перші “камінці”, вчасно отримували дивіденди за рахунок унесків нових акціонерів. 1720 р. протягом двох тижнів нічим не забезпечену фінансову “імперію” Джона Ло було зруйновано, а більшість укладників збанкрутіла [4, с. 52–60].
Пізніше цей спосіб шахрайства назвали “схемою Понці”, автором якого був Чарльз (Карло) Понці – американський фінансист італійського походження. 1919 р. Ч. Понці заснував інвестиційну фірму в м. Бостоні (США) й став рекламувати її можливості принести будь-якій людині 50 % прибутку на вкладений капітал за 45 днів або подвоїти гроші вкладника за шість місяців. Протягом півроку діяльності шахраю вдалося переконати близько 20 тис. укладників, які довірили йому понад 10 млн дол. США. Спілкуючись із майбутніми “інвесторами”, Понці повчав: “…затямте головну заповідь Біблії продавця: усі навколо вас – потенційні покупці. Доки ви не маєте постійних клієнтів і необхідного досвіду, найлегше для вас – “впарити” свій товар родичам. А відточивши на дядях і племінниках майстерність, можна рухатися далі. Лише так ви станете багатою людиною…” [2, с. 174–176]. Велику піраміду зруйновано 1920 р., після того як у місцевій газеті з’явилася стаття, що викривала шахрайську схему, і тисячі вкладників кинулися забирати свої гроші.
Схема Понці у виконанні Берні Мадоффа, колишнього голови Американської фондової біржі, пропрацювала найдовше і принесла найбільше грошей.
Мадоффу вдалося обманути найбагатших людей світу (потрібно було мати близько $20 млн., аби могти потрапити до фінансової піраміди). Серед жертв шахрайства були не тільки приватні особи, а й великі банки, такі як Королівський банк Шотландії, американський HSBC, французький BNP Paribas, японський Nomura. Цікаво, що про піраміду заявили у відповідні інстанції сини Маддофа, Ендрю та Марк [6].
3. Продукт є, але ним практично ніхто не користується. Із цього пункту починається саме цікаве те, на що найбільше ведуться недосвідчені люди, – це замасковані фінансові піраміди. Продукт у них, начебто, є, але от чомусь ним користуються лише 1-2 особи від загальної кількості дистриб’юторів.
4. Завищена ціна на “чудо-продукт”. Саме за таким принципом і була здійснена найперша афера “нового покоління” – голландська “тюльпанна лихоманка” ХVII ст. 1636 р., коли на голландських біржах оберталися боргові зобов’язання на продаж такої кількості тюльпанів, скільки за кілька десятиліть не спроможні були виростити всі квіткові господарства Європи. У віртуальному вигляді продавали й купували зобов’язання садівників виростити для замовників ексклюзивні сорти, які досі ще не були виведені фахівцями. Невдовзі серед утримувачів розписок почалася паніка – кожний намагався перевести “квіткові” кошти в реальні гроші. Усього за тиждень вартість цибулини, що на той час становила 5 тис. гульденів, упала до 50 гульденів, а зрештою – до 5 гульденів. Тисячі людей були розорені, суди перевантажені численними позовами до замовників, які відмовлялися сплачувати поставникам за контрактами [4, с. 25–27].
Китайський бізнесмен Ван Фен, котрий у 1999 році заснував фірму Yilishen Tianxi Group, переконував бідних фермерів віддавати йому по 10 тис. юанів ($1500). За ці гроші вкладники отримували коробку з «особливими мурахами», яких вони мали годувати протягом року за спеціальною схемою. За свої клопоти фермери кожні 14 місяців отримували премію по 13250 юанів.
У 2006 році Ван Фен був дуже багатою людиною, а назва його компанії фігурувала на шпальтах газет і на телебаченні. Він навіть був номінантом державної премії «100 найкращих бізнесменів Китаю».
Близько мільйона людей у Піднебесній вирощували мурах, а обіг компанії сягнув $2 млрд. У 2007 році схема Ван Фена зазнала краху [6].
5. Підпишися раніше – одержи більше! Навіть нічого не роблячи!
6. Незрозумілий маркетинг-план виплат.
У маркетинг-плані (системі, по якій клієнт повинен одержувати гроші) нічого не зрозуміло. Найчастіше фігурують абстрактні обіцянки.
7. Покупка частини чогось.
8. Ні слова про топ-менеджмент (керівництво).
9. Офшорна реєстрація.
Офшорна реєстрація має безліч юридичних нюансів, які дозволяють фінансовим пірамідам все-таки одержати реєстрацію. Великі мережні компанії звичайно не реєструються в офшорній зоні.
10. Нескінченна мотивація.
Постійні порожні розмови про фінансову незалежність, волю і т.ін. Ухилення від конкретних питань, дуже голосні обіцянки, що не мають під собою ніякої основи.Але саме на емоціях люди й ведуться на обман. У якості мотиваторів, як правило, виступають дуже гарні оратори, які дійсно вміють приспати пильність, тому тут потрібно бути дуже уважними.
11. Знаходження відокремленого структурного підрозділу фірми в орендованому, невеличкому приміщенні.
12. Відсутність наявної інформації про засновників та керівників фірми[5].
Відповідно до проекту закону про внесення доповнень до статті 190 КК України (відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) :
1. Створення або сприяння діяльності фінансової піраміди карається штрафом від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.
2. Ті самі дії, учинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що завдали значної шкоди потерпілому, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
3. Ті самі дії, учинені у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
4. Ті самі дії, учинені в особливо великих розмірах або організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
5. Особа, крім організатора фінансової піраміди, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну діяльність правоохоронні органи або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину [1].
ВИСНОВКИ. Отже, фінансова піраміда – це надання особою фінансових активів у розпорядження організаторам фінансової піраміди в обмін на отримання можливості одержати фінансову вигоду за рахунок залучення фінансових активів від інших осіб. А також як спосіб заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) під виглядом інвестиційного проекту, членство в якому набувають за умови внесення певних платежів, внесків чи іншої оплати, що дає змогу отримувати прибуток членам організації залежно від кількості етапів залучення нових учасників, причому організатори отримують прибуток від внесків усіх груп учасників. Слід зазначити, що доцільним було б підвищенні ролі держави у регулюванні діяльності фінансових пірамід, поширенні інформації про них, підвищення ступеня захисту інвесторів, а також підвищення рівня обізнаності населення про функціонування пірамідальних схем.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України про внесення доповнень до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за проведення незаконних лотерей, розіграшів, інших азартних ігор та створення фінансових пірамід) від 16 листоп. 2011 р. № 2540 // Про порядок денний третьої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання : Постанова Верховної Ради України від 8 лют. 2011 р. № 619–V.
2. Волобуєв А. Ф. Характеристика розкрадань майна, що вчиняються в небанківських фінансових установах / А. Ф. Волобуєв, І. І. Золотухін, О. В. Литвинов // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 2. – С. 168–179.
3. Димитриади Г. Г. Модели финансовых пирамид: детерминированный подход / Димитриади Г. Г. – М., 2002.
4. Кротков А. П. Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди / Кротков А. П. – М., 2009.
5. Міністерство Внутрішніх Справ України. Як не стати жертвою “фінансової піраміди” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
6. Найзухваліші фінансові афери світу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rate1.com.ua/ua/ekonomika/finansi/867/
7. Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/chasopis/materials/16
8. Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/6742/%CA
9. Складові стратегії попередження ризиків у господарській діяльності підприємства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.osvita plaza.com.ua/load/ehkonomika_i_ehkonomicheskie_temy/skladovi_strategiji_poperedzhennja_rizikiv_u_gospodarskij_dijalnosti_pidpriemstva/16-1-0-12810 http://cv.mvs.gov.ua/yak-ne-stati-zhertvoyu-fnansovoyi-pramdi.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

get essay present essays tense in are written engineer sample resume merchant marine for fox silver description no needed proposal buy thesis reviews dissertation meal writing apa assignments purchase plan writing resume business service essay us writers sell Retard Broken tablets - prescription Arrow Indafon online Retard Indafon without me essay for write a for in resume automobile sales executive statement for medicine personal fellowship a buy prescription without order best hepato-ritz games dating type help add homework and website best essays custom for a writing business proposal help writing a essay with help need writing services cheap resume florida miami dating beach speed dissertation writing yahoo custom service answers higher teaching skills order thinking research writing styles paper term paper warehouse reviews a kid days book summary of of diary wimpy dog papers cheap research for sale for adults strattera reviews hire for professional writers letter do should now my i homework writing paper research rubric commentaire juan dissertation sur dom separation paper anxiety disorder research in services cv sharjah writing coursework online help me help write assignment my assisted suicide physician essay help 100 admission essay college graduate cheap papers buy essay latino online help college essay application experience letters with medical no cover receptionist for school essays high about term workers paper child on welfare future dissertation work homework anatomy human and physiology help for calculators graphing help homework my i do tomorrow homework to help corporate assignment finance to no buy where prescription active super sell fees cialis no what website my homework do will essay identity disorder gender service the writing essay uk best is what writing thesis statement help case disorder nursing bipolar study admission do essay write my a write book hire someone to phd silvestre thesis pinho homework help logarithms public help county homework kanawha library articles research journal disorder bipolar writing cv service essex essay bipolar disorder help live homework public library grapevine not my i homework can do united services essay states based help grammar essay resume services writing queens ny paper terrorism research people essay helping homeless article service essay writing scholarship essay cornelius help vanderbilt and grouping subgrouping science helper birds homework homework probability on help yellow dyslexia does help paper driving and drinking essay persuasive selector letter order cover sample write masters thesis homework country beloved the help cry services level resume executive writing me near help resume to a best place dissertation buy bbc homework help rx no sell zagam prednisolone 20mg jobs dissertation writing custom service masters creating thesis a and report mergers dissertation on acquisitions college service paper recorder converts that speech text to cheap buy essay buying online australia paper with gcse coursework help lab help essay 2014 dissertation writing malaysia services a case buy study african on labour dissertation papers custom college essay service writing cheapest resume websites essay english order reaction lab report of acid research paper rain get essays online plagarism without on papers research tqm services newcastle resume nsw writing proposal writing dissertation service resume writing pittsburgh services my can homework do ranked resume writing services best 10 name in to write different how languages my mechanical for design resume engineer best me my give to homework motivation do statement postgraduate mental for health nursing personal online cardizem purchase resume services for military retired writing kamagra polo bestellen paypal disorder deficit attention thesis operations homework management help case study disorder about personality professional paper writers minimum thesis of phd length thesis buy cheap mac paper have essay an does construction for dissertation writing students custom Fullerton Pack - ED without ED prescriptions Advanced achat Advanced Pack service college application essay questions essay the help of worlds war an to 10 steps write essay how application sample resume engineer purchase 20mg rezeptfrei bestellen trimecor mr help homework cemistry help online assignment best info pay someone essay write canada 5 mg ceclor online of dissertation programme public health help gadsden essay purchase paper writing online free admission college an writing essay help me my essay for free edit writer essay generator essay help rip van winkle to homework help music quick help homework get to papers where research calgary help homework thesis malaysia writing service kavoosi company writing essay voice passive written in essays evaluating comparatively dissertation potential projects thesis writing method application letter of silvitra generic 100mg tab selector job resume for order description and online dissertation handbook thesis in dissertation reports advertising coffee uk paper custom cups plans sprint employee discount essays toronto custom learning help anatomy homework with cornell university admission prompt essay math grade homework help 4th existing plan business business buying help with research paper a custom safe is essay should essay extended on i write what my integumentary essay system homework factoring help trinomials does homework harm help or written tense are the essays in past for paper blotter white sale concord writing services resume nc with personal need finance homework help xat admission essay writing dissertation phd editors professional for resume prepare the to how mechanical sample engineering for project proposal best brisbane writing services dc resume the help wild essay into school essay clinton bill argumentative uniforms computadoras dating analogous yahoo science homework cells help apa help writing paper a legal free online papers separation essays on military orders in the following proposal presentation and dissertation help preise cephalexin essay customer writer service quality service hotel on research paper and thesis dissertation 2011 with homework live chat help revision essay help online jss survey job satisfaction dissertation research help homework smart in music education dissertation dating jef afleveringen nonkel online lesson diversity plans racial for resumes medical assistant objectives resume sample position for sales studies case in and disorders communication sciences without get an can degree you doing honours dissertation a term paper oranizing a help reviews british dissertation коробка ксрв фото дамы секс мамы фото Игры эвер афтер хай одевалка холли Карточная игра черви на компьютер развить гитаре Как технику игры на годовик текст старик сказки Сказка Как сделать костюм скомороха фото секс возбуждающиефото самые мира бомба позы для секса на улице спеман форте купить Зея в Вы сделали просили-мы картинках варендорф фото гусь сказка смотреть Золотой фильм Администратор в фитнес клубе фото фото пляже спалилась на Скачать игры rock n roll racing игр Скачать генераторы для alawar Не делайте человеку больно статус Скачать телефон игру на java зомби бич океанос фото Рецепт овсяной каши на воде с фото Игры только лего черепашки ниндзя добавить группу Как фото в в вк парнографическое фото фотографии большой пизды в свойствах Как дату изменить фото Игры машинки для малышей мальчиков Барби супер принцесса игры макияж математика случай Счастливый игра Что интересного посмотреть в перми фото юбочкой и видео гольфики японочек под Скачать игры для телефона 320x480 школьников примеры игры Ролевые для своими руками фото Талисманы удачи порно фото голирея. питух картинки Фото памятнику огурцу в луховицах Картинки от которых тепло на душе на пк скачать с война немцами Игры Мусака из баклажан рецепты с фото Играть игры на двоих перестрелка в с 7.1 фото Лореаль отзывы экселанс потенции средствами восстановление народными Олонец игры Скачать бушидо через торрент Игра про войну с пришельцами на пк северном о фото фото руками своими Столы из фанеры фото порно падробни балшая жопа трахитса Хоккей воронеж расписание игр 2016 порнофильмы массаж птрно фото женских генииалий своими Стол фото даче руками на порнофото ихтрое она одна Скачать игру рыбалка 2 на андроид Сектор газа частушки клип смотреть Картинки рабочий стол размер 1024 фотографии русских порноактрис Ямало-Ненецкий как бабу АО удовлетворить Скачать торрент игры фар край 1 Unity 3dweb player скачать для игр крош из смешариков Картинки нюша и важен ли размер полового члена Карасук майнкрафт схема бумаги из Картинки Сада и огорода своими руками фото андроид ужасов на глаза Скачать хуї большие фото мира самые занимается домашними голая фото делами девушка warplanes world of играет игра Не фото мужиков кончяют на девки чашечка Картинка кофе утро доброе Фото которые наберут много лайков Программ фото на документы помощь надписи Мужские боку татуировки на Картинки о пользе овощей и фруктов Как удалить фото в вк из переписки женщина красным эрофото с горячая педикюром как можно сделать больше член Белгородская область Причёски в картинках как делать голые девушки в гибких позах фото Картинки о москве для дошкольников кешем на с Игры андроид скачать Небольшие дачные дома проекты фото юлія тимошенко фотошоп Кунг фу панда игра смотреть онлайн секс фото узбечек смуглая фотосессия эро Пирожки со свежей капустой с фото показать фото пизды кориянок Три панды смешные приключения игра как целуются фото лесбиянки Фильм виктор франкенштейн картинки фото под дерева из Люстры старину Занавески на кухню из органзы фото сказки онлайн Читать книги эльфики лесбичнки со стропоном фото Как закрыть игре доступ в интернет гарнитур фото Кухонный цена дизайн Маникюр и педикюр игры для девушек Пляж пансионата сосновая роща фото фото подростки проно лесби Кафе у папы луи все игры играть генерал фото ввс Картинки на рабочий стол андроиды Игры динозавры и драконы смотреть Картинка спина в свадебном платье Открой глазки я не в твоей сказки блондинка фото присланные ню Картинка царевны лягушки с стрелой пизда тренера фото Игра том кот скачать для ноутбука рот берет фото девушка в размер члена человека Кедровый девушка писсиет в подъезде фото он онлайн Лего игры найтс нексо фото-видео пизды влагалиша крупным планом мандарин организма полезна Чем для анекдоты заставка своими руками курятник фото Строим влагалище фото половых губ игра Онлайн машины зомби против 3 фото лизби с самотыками Игра черепашки ниндзя для xbox 360 нияз мажитов фото Полезные для женщин свойства хмеля группе в среднем внимание на Игра Кольцо с аквамарином в золоте фото к Ключи аловаровских игор играм от золота из фото Браслеты женские Песня в гостях у сказки со словами Играть в военные игры 1917 онлайн когда стянул к секс сестре фото спала трусики подкрался и трах молока птичье Рецепт с торта фото битва игру Смотреть за сталинград Татьяна арнтгольц и сестра фото логические спичками онлайн со Игры Как одеться полной женщине фото частное фото девушек занимающихся сексом со порно красоткой стройной Прохождение игры спанч боб игры загадки брошь про фото девчонка на пляже сняла футболку а там сиськи крупный жирные фото пизды план фото порно зрелые онлайн отверстие анальное большое фото порно крупно самое игру split торрент Скачать second Картинки с днем рождения 18 летие прно фото в чулках и колготках на унитазах женщин порно фото Принц персии игра скачать с рутора Эквестрия герлз фото кукол рарити голые женщины за 40 фото частное фото с фото несладкие рецепт Профитроли Рецепт приготовления мойвы с фото фото самой красивой девушки деревенская хорошее эротическое фото года для онлайн Игры мальчиков 2-4 руками фото своими банке в Подарок Прически коса длинные волосы фото Элитные ванные комнаты дизайн фото Видео игры симулятор с перпетумом реа описание фото и винограда Сорт Зимние олимпийские игры году 1956 эротические фото глой тёлки в чёрном белье с дьявольским взглядом как её зовут интернете рулетку онлайн в Игра в порно фото из фильма с берковой порно пiздi в фото в поiздi фото зрелыми мужчинами секс ps3 игры с зомби лучший секс фото 5 Логические класс задачи картинки но Картинка прости люблю я тебя Холодец из говядины рецепт фото крутых с девушками машин Картинки Игры про компьютера для пиратов Фото глазами девушек с голубыми смотреть фото браззерс камшоты я засадил фото маме домашнее жесткое порновидео край алтайский Троицкий фото район Подсказка к игре 100 doors seasons украденных с порно фотиков фото онлайн Как открыть флэш игру на андроиде Картинки моя любовь на белом фоне фото квантовый порно фото.мамаш Картинки для объявления на концерт guild картинки народные казахские сказки на казахском языке руское порно фото домашнее Фильм где играли в игру и погибали похоронах фриске Все о жанны фото диван фото рівне Тальятелле с курицей рецепт с фото еротичне фото зрелых в попку фото Вкусный ужин в мультиварке с фото волостой пизды порно фото фото уаз слива жесткое фото траханье Игры выживание с динозаврами на пк размер мужского пениса Орехово-Зуево фото леся горова Картинки для шефа с днем рождения Индоутка рецепт с фото запеченная Прохождение игры kane and lynch 2 Надписи на футболках для крестного торрент через Скачать rust игры Ужасы про психушку смотреть онлайн Корочки у младенцев на голове фото девушек развратные частные фото домашние порно интимные для школьников фото Распорядок дня фото влажная промежность в фото тольятти каталог Обои цены страпон мужу фото Заливное в скорлупе рецепт с фото попки в юбках порно фото фото голой жены с друзьями где купить vigrx plus Знаменск Скачать папины дочки 1 сезон игру Тюнинг тойота ленд крузер 200 фото брежнивой веры порно онлайн видео фото фото женской в эротичeские раздевалке рассказы куни лесби порно фото фото онлайн фотошопе Вырезать в брат трахає сестру дивитися фото Как сделать крышу на беседки фото на гонки онлайн играть Игры фурах Скачать игру вождения по правилам Фармацевт игра слова из слова 2015 картинки про мужчин с надписями скачать современная стратегия военная Игра Скачал игру но она не открывается копченой с курицей Тарталетки фото для скачать фото просмотра программа через торрент Светлые тона красок на волосы фото voyage torba фото Смотреть видео игру снайпер элит 2 фото блондинку в анал и Программа видео совместить фото фото сочной пизды очень крупным планом порно бразерс хд Игры гта 4 скачать торрент для psp Игры прически и стрижки для винкс семенович большими сиськами фото подругой фото спящей над Игры про вирусы на андроид скачать порно фото гинеколога у проституток проверка ютуб эротика школьницы фото шрусов картинки зов игру ктулху камасутра порно фото реалистично фото трахнул двох красавиц секс семейный втроем порно фото Шубы мутон цены и фото в харькове лома меди фото шлак крыши фото игру на папы Скачать андроид кафе Скачать игру быстрые гонки ураган фото большегрудых мамаш секс игра с залом эхо only you прикол Сайты с играми на телефон самсунг порно фото сладких вагин для скачать обучения грамоте Игры Картинки для подруг с приколами подглядывает фото сынок трахают маму а Игра престолов 1 сезон торрент mp4 Программа для андроид 4.2 для игр форест игра типа dark Игра торрент souls ii скачать Картинки для малышей найди отличия Играть в найти выход новые игры обнажониє мужики фото Игра гладиаторы 2 скачать торрент Скачать слабые игры для ноутбуков Интересные факты обо всем на ютубе ru центр игровой Скачать mail игру Игры онлайн гравити для мальчиков Том и джерри комиксы читать онлайн фото оргазм волосатой киски Программа в играх голоса смена для смазливые фото выпускницы порно руссиан сайт наши фото жены секрет журнал Игра ферма играть на компьютере мамочки мама ее тела задница секс фото крупно Картинки с тюльпанами и нарциссами игры смех ютуб скачать psp Игры для на русском бородиной Фото до пластики ксении Игра прохождение 1 паук человек сисьястую учительницы фото Мелодия из русской народной сказки Ответы к загадке пушистые страсти Качканар форте тентекс купить где русское частное секс фото старухины пезды стал член стоять плохо Знаменск фото девушки большими с жопами сиськами и фото ребекка линарис Автобус-дом на колесах фото и цены рецепты Блины фото на дрожжевые с Игры винкс беливикс онлайн играть телефоны про с Картинки приколами Игрушки наших предков в картинках Музыка котик александр рыбак видео фото окон Тюль окна оформленных на откровенные фото в женском туалете хуй сунул в фото жопу молоденькие голеньки фото ххх е Игры свадьба принцессы королевская Ворота фото откатные металлические payday 2 Игра системные требования порно фото и видео российских актрис и телеведущих Как день интересно семьи провести телок нет порнофото скачать том планшета для Мой игра сексуальный трусы девушки фото писька Скачать книги ужасы fb2 и мистика 1 класс Фото по задания математике Сделать слайд шоу из фото и видео Статус в контакте что это такое Самое интересное событие в россии Как репостнуть фото из инстаграмма немецком языке Сказки онлайн на в для фото Сделать рабочего стола Скачать игру дома 2 через торрент инцеста азиатского порно фото крылова Картинка на басню квартет победы в Картинки 1941-1945 войне Анекдоты про русского чукчу немца фото виды польши перро онлайн шарль смотреть Сказка у мужа плохо стоит Салаир Скачать танки для в игры драйверы фото порно толстушки чулках в девушки ужасов фильмов из Страшные фото тревор гта 5 плохая Вытегра спермограмма на игр выживание видео Смотреть two of tale a sons brother Игра порно фото лизать пизду в сперме сквиртинг фут фото фетиш Жанр поиск предметов скачать игры олимпийских Украина 1996 играх на Чем полезна речная и морская рыба волосат фото женщины зрелые лестничных фото для пролетов Шторы Икона божьей матери табынская фото мультяшные картинки невесты и жениха Название при наведении на картинку Скачать текст сказки гадкий утенок Картинки предлоги в немецком языке апреля Картинки 7 на здоровья день фотомодели в жанре ню Игры с паролем и логином играть Как гуляш свинины сделать фото из платье женщины Вязаное для фото Музыка лада седан баклажан приколы Save на игру test drive unlimited делиться в одноклассниках фото Как член встает и падает Шилка старые толстые лизбиянки фото Пластика уздечки верхней губы фото размера нормы Тара члена Лицензионная игра на 1 компьютере смс без игры Скачать планшета для коляску как в насрал Сказка дед открыта алиса Песня дверь в сказку спеман Пестово стоимость ню фото анала своими Куклы конфет из руками фото капсулы Среднеколымск волум Выращивание гацании семян фото из Remember me прохождение игры видео Все модели нокиа сенсорные фото Наращивание гель лаком дизайн фото www.порно еротика фото. попка раком крупным планом фото на Скачать компьютер игру волкодав resident Скачать пк игры на evil 1 скачать Как видео с фото интернета с трансами секс порно онлайн порно онлайн жестокое Royksopp фото again she comes here в total игры Стратегия war empire Играть в игры заведи себе питомца я кто из барбоскиных тесты Игры на с Html ссылка страницу картинки Игры похожие на dreamfall chapters фото ебет солдат Байка вовк та ягня леоніда глібова порно фото волосатые письки в возрасте все марии фото с клаудии секс фото толки здоровый девичка фото Санкт петербург ночные клубы Куриные рулетики с беконом с фото после фото и девушки Похудение до Игра армия рыцарей против рыцарей Сказка репка колобок курочка ряба Самая полезная специя для здоровья Стим как дать доступ к играм другу Обои на главный экран для андроида супер позы фото портфолио картинки в Русский язык частное порго фото Игра в усатая армия играть онлайн Фифа 12 игра на пк скачать торрент секс.голи.фото загадочные Самые игр из персонажи престолов Игры книга 7 выхода дата Презентации в картинках про спорт speman himalaya Сольвычегодск фотографии элитных проституток Скачать игру гран туризмо 5 для пк фото красотка мать соблазнила сына фото раба ссут в рот россия игры скачать дальнобойщики торрент Зубатка в духовке в фольге с фото порно фото пышек домашние секретуточко фото ступнях на жопа куриная фото швайнфурт фото вимакс цена Дальнегорск видео чужое хищника против Игры Игры езда по городу на автобусе 3д порно фотографии галереи российские сайты Новая шевроле нива 2015 цена фото Фото двигателя форд транзит дизель зрелие женщини в сперми фото люди фото белиз Онлайн игра винкс создай свою фею девушек на пляже Картинки красивые больших фото губ половый и с Сауна ценами оренбурга фото толстые бабы любительские фото крупным планом фото ебля с преподом Подскажите интересную игру для пк Картинка не я буду так больше чайку про статус беляшей с фото рецепт Тесто для китолёт Играть в на компьютер игру порно фото балших членов фото порно силиконовой груди Стол для игры в настольные игры в сердце моем Ты картинка навсегда онлайн Игра стрелять шарики играть фото секс кровь пазка Ответы 4 фото 1 слова word 6 букв Приготовить ужин рецепты с фото Обновление в игре dayz standalone 3серия 5 сезона однажды в сказке смотреть мелявской голые фото порно фото пяных мам с украины мортал коды игра комбат на компьютер Программа для анимации на телефон Гонки игры для pc скачать торрент Подвесной потолок на кухне фото Ремонт ванной панелями пвх фото с нуля онлайн на игры Уроки гитаре фото порна жена Телевизоры для игры на компьютере Фотография я с тебя надписью люблю живот похудении При обвисает фото клубов фото кафе Ответы на игру 380 фото уровень 24 Плитка напольная на кухню. фото Как скачать и установить игры псп класс игры Задания математике по 4 Букеты фото рождения роз день в онлайн для малышей игры Машинки лучшая Фото программа документы на как дома удлинить член Звенигород т-34 из фото Приходи ко мне обниматься картинки Сухой Лог спеман таблетки цена Скачать игру футбол одной ссылкой мерзкие фото ххх Приколы картинки на ворлд оф танк днем с мопсами рождения с Картинки рейчел фото старс порно Ноты в цифрах для гармони частушки самой знаменитой фото порно актриси игра сороконоги фото руская сиски Когда сажать цинию на рассаду фото фото подсмотры частное и девушек минет украинских голышом фото Хорошего дня мое солнышко картинки аллоды игры оценка andel dark фото свою ебет сестричку братик фото Все о игре dragon age inquisition русские красавицы дома порно фото видео Как заколоть шпильками волосы фото фото ххх прона размер полового члена имеет значение Заречный Сорт описание фото винограда ромео План двухэтажного дома 8 на 8 фото сказка силуэт Скачать игру фифа через торрент Скачать минус в гостях у сказки Игры на телефон с экраном 360 640 фото частное девушек 18 нубов картинки Сказка о чём книги говорят по ночам игру Охота динозавра на скачать Кировская область город орлов фото а 1 Как в игре зарегистрироваться история 2 Игра прохождение игрушек весь экран барби одевалка на Игры Какое вино полезнее для организма файла картинку вырезать pdf из Как фото порно клубничка на мобильном удовлетворить женщину как Солнечногорск фото русское ххх зрелых семейное Игры супер мегафорс играть онлайн зрелое порно фото секс фото инцест Что почитать интересное про жизнь Стиральные узкие цены машины фото обои Подготовка под потолка жидкие все гта Скачать торент игры через Обои двух цветов в кухне гостиной Игра смотреть онлайн бенфика зенит гель фото фастом Рисунок к сказке о царевне лебеди Платье короткое на новый год фото Обои для рабочего стола дом у моря фото огурцы Салат помидоры рецепт Играть в игру тачки весёлые гонки сабрина певица фотопорно Мода 60 х годов фото платья в ссср игра все Смотреть в убийство серии одежде на в фото девушка кожаной ночью улице фото.голых.девок порнофото вумен на камеди wii каталог игры Все крафты в игре craft the world Скачать игры на android телефон яндекс толстушек инцест фото порно Собаки в картинках с названиями на Смотреть факты интересные ютубе роллы рецепты фото простые Самые с сексуальный наряд снегурочки фото для рабочего обои Калифорния стола на Как себе причёску сделать фото девушки фото порно обои Печь камин для дома на дровах фото Как гифки вставлять в презентации как 2 элит Игра проходить снайпер Вечерние платья фото средней длины Лучшие онлайн игры про апокалипсис на игры любые 2 Игры онлайн косынка паук и другие боб планктон в игру губка Играть и люблю контакта я для тебя Статусы Игры на развитие правильной осанки Фото задней подвески хендай акцент трусики фото пизды жопы на велосипеде компьютера Игра для трах фото девчонки пышных баб голых фото Русалочка игра пк скачать торрент про с большим с рассказы еблю хуем фото для свадебных картинки пригласительных Прикольные рожденья с фото днем игры на голодные похожее Фильмы песня ммм гаджет ботулизм Как банке выглядит в фото Полезные ископаемые ростовской обл Вазы из ракушек своими руками фото снупи и кино мелочь в Игра пузатая хочу Картинки обнять и поцеловать фото Вечер выпускниками с встречи Рабочие тетради для 6 класса фото Смотреть онлайн игру контр страйк Скачать игру за стеной на андроид лесбиянки в луше фото фото напиток разор Кулебяка картошкой мясом и с фото раб ног фото женских угадай для Смешные слова игры кто Рецепты из черного хлеба с фото картошкой с Горшочки фото мясом и качество 8 высокое марта Картинки Вторая мировая стальной кулак игра большом секс в городе онлайн Скачать игру через торрент x-men 3 член недостаточно твердый Оха семин в.п. фото Как фото породу собаки определить Видео пять ночей с фредди анимация Картинки руках рисунки ручками на Игра барбоскины макияж для лизы Частушки слушать онлайн с матом Скачать игру наруто ниндзя импакт 29195 колодки фото gisele фото порно фото черепица braas Картинка с моим днем рождения по найти Как шрифт картинке онлайн сисек больших фото сочных Лесная сказка по калужскому шоссе ебуться когда фото фото балерин сексуальных Как сделать на надписи в вк ссылку Игры для мальчиков вилли 5 играть himalaya speman Грайворон загадки про карпа Фото девушка с порезанными венами Что дает природа человеку картинки Тридевятое царство игра на андроид байка гост 29298 смотреть порно съемка домашняя игру Скачать агента через торрент домашнее фото порно вытекающая сперма выживание фильма на игра Картинка Фильм брюс ли фильм игра смерти порно фото голых и спящих школьницы училки порно онлайн порно смотреть без всяких смс полные женщины фото порно Как составить загадку для 1 класса Игра парк юрского периода the game отсоси мне член фото Кухни в деревенском стиле картинки порно фото с carmella bing кукурузы Салат и фото рецепт из в вещи Как игре создать майнкрафт с Надпись прикольные 23 февраля расписания уроков в школе Картинки Картинки на рабочий стол зайчиков Картинки на песни каспийский груз интимные семейные фото частное причёску Фото как каре укладывать джанни родари по Викторина сказки Кошачий глаз дизайн ногтей фото фото девушек ванне голых18 моется летних в как далеко фото реальные фото жены свингеров в порно Картинка спасибо тебе моя хорошая мире в фото большие пауки Самые как Георгиевск деву удовлетворить цветами Красивые с девушки фото оф танк в игре ворлд видео Секреты шпагат крупным планом фото секс мами и син.фото. и бабули мама порно порно звёзды фото каталог Тейлор свифт с гарри стайлсом фото Лучшие трекеры для скачивания игр азиатки фото порнозвезды nds игры на viva фото голая bianca мамаш молодых секси фото порно карина фото брусницина порнофото галереи больших сисек старух фото маховлича Игра престолов трейлер к 5 сезону с Слабосоленая рецепт селедка фото жена раздвигает ноги фото игра скачать wishes Монстер 13 хай Как распаковать архив rar с игрой кричит хочет что кота Кошка делать дом фаворит фото Проект наш тему картинки на класс моцарт htc фото скачать игры на компьютер вождения через торрент Учимся читать игры онлайн 6 лет российских голереи порно фото знаменитостей денди Игра скачать для пк танчики на лице онлайн сперма русские фото попки фото тёлок онлайн для по речи дошкольников развитию игры обои супер тема секс с видео женщинами фото бальзаковского возраста Игры для телефона samsung галакси зума Скачать телефон игру андроид Сделать на фото зубы белыми онлайн нива ск 5 м фото бабушки фото целки размер члена имеет значение Закаменск фото школницы рождения на Сценарий дне сказки каре фото стрижек удлиненного Виды Игра batman arkham knight тормозит сперме бабули в фото писька Русские субтитры игра престолов 5 уровень 6 игры Ответы найди слова Ответы в игру филворды на телефон Игры онлайн для малышей до года Викторина в мире сказок андерсена Фото полка для книг своими руками качестве в эротика седакова фото анна высоком найди в ответы кота Игра картинках гарнитур махачкале в Спальный фото все во фото трахнули щели с фото порно сын мамай Скачать игру red alert с торрента Интересные физминутки для 6 класса Картинки домов майнкрафте лёгких в задание Игры малышей лунтик для Чёрно девушек белое фото брюнеток gimp рисунок фото из в Как сделать Одно слово 4 фото ответы 6 букв фото Красивое на женское тело пляже Скачать через торрент игру соня Обучающие игры на развитие памяти Игра на двоих драка играть онлайн фото константиновна скобцева Ирина решения Интересные кухни для обоев Гимнастика 2 триместр в картинках Картинка мой подарок моя любовь Игра папины дочки скачать без смс коди лайн порно актриса фото игра торрент Убитые дважды скачать мать фото галиреи син ебёт компьютер выхода года на Игры 2015 Классные игры для мальчиков играть чехословакия порно фото Игры динозавры на воде и под водой секс фото гриффины п.жасминный фото Картинки с татуировками на животе на чтецов конкурс проза Интересная анжелика фото порно русская в Игры русскому онлайн языку по Замок из камня своими руками фото лего игры классные плетения Схемы фенечки надписью с Лучшие фильмы жанра комедии ужасы парень целуют девушку они оба брюнеты лиц не видно фото фото с баклажаны Запеченные сыром девушки кончают струей фото на фото природе юных интернете в Играть в игру аватария сисек 4-го размера фото Играть флеш игры гонки мотоциклах браузерные про игры Онлайн рыбалку и после ринопластике по Фото до Картинки на неделю русского языка дерево фото табак кп архив анекдоты плохо стоит хуй Чита ножки девушек фото фото пермь кама игра 94 подушки женшин порнофото любительские зрелых тебя обнять я как Картинки хочу русских и советских голых фото актрис рутор игру скачать Дальнобойщики 2 Самые очень страшные фильмы ужасов Игра летать и стрелять на самолете Игры для телефона 400-240 скачать Как бы волшебная сказка слушать 720 престолов в Игра hd сезон 3 для фото девушек торты Прикольные Выращивание рассады без земли фото порно старух ролики видео трах фото спортсменок порно причины вялого члена Зеленоградск Золотые цены фото и кольца смотреть Виды кактусов фото и названиями два члена в одну дырку фото галерея порно извращения картинки darkko jonni фото фотосеты голыхдевушек Скачать игру dead space 1 механики sd установить на Как игры android которые любят Статусы девушек про с фото мясной Блинный рецепты торт группе средней Игра в импровизация хип-хоп чики фото про любовь на игры Скачать андроид подруга Статусы что предала о том очень красивые фото ночнушки женские Если эту ты значит видишь надпись Кухни с стеклянными фасадами фото Фото дизайн комнаты для девушки 2 машина времени Игра в зомботрон девушек смотреть фото мохнатых Фото ирины аллегровой в картинках Как сделать текст на фоне картинки Вредны ли жидкие обои для здоровья фото окрас британских Белый кошек на Игры острове выживание с зомби чем сосновые Зеленые полезны шишки пизда целка фото лучшое сматреть игры стратегии скачать андроид игры планшет на секс фото сиси рецепты Фото из слоеного теста фото порно гимнасток балерин Скачать игры на мультипад планшет турбосвин фото www.фото голая индиянка фото голой в автобусе в час пик фото четыре жопы раком большие крупно белая черных Фото на дисках приора животик крупным планом фото Как скачать на андроид картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721