Фінансові піраміди: теоретичне та практичне функціонування

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглядається один з найпоширеніших видів фінансового шахрайства – фінансова піраміда. Визначена сутність поняття «фінансова піраміда», а також наведені типові ознаки та характеристики світових пірамідальних схем.
Ключові слова: фінансова піраміда; шахрайство; ризики інвесторів.
В статье рассмотрен один из наиболее роспостранённых видов финансового мошенничества – финансовая пирамида. Опредилена сущность понятия «финансовая пирамида», а также наведены типичные признаки и характеристики мировых пирамидальных схем.
Ключевые слова: финансовая пирамида; мошенничество; риски инвесторов.
The article deals with one of the most exetended ways of financial swindle – financial pyramid. The essence of term “financial pyramid” is determinated. In addition typical signs and characteristics of world pyramid schemes are considered.
Keywords: financial pyramid; swindle; investors’ risks.
Постановка проблеми. Суспільство пройшло досить значний період розвитку і становлення, ставши високоморальним, толерантним та винахідливим. Досягнувши досить суттєвого ступеня розвитку, першочергові прагнення людей не змінилися, збільшились лише їх розміри, а тому пропорційно зросли й масштаби фінансових афер. Так, маючи достатньо засобів для існування люди прагнуть більшого, не помічаючи бар’єрів та перешкод роблять все аби цього досягнути, це породжує меркантильність. І все ніби закономірно, проте бажання стати заможнішими спонукає одних до створення пірамідальних схем, а інших до вкладення коштів у ці ж структури, маючи на меті бажання швидкого збагачення при цьому зовсім не враховують високого рівня ризику. Тому доцільним постає питання поетапного розгляду діяльності фінансових пірамід як одного з різновидів фінансового шахрайства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням виникнення та функціонування фінансових пірамід приділяє значну увагу велика кількість науковців та практиків. Зокрема, Князєв С.М. розглядає фінансову піраміду як технологію злочинної діяльності. Досить цікавими є обґрунтування ознак фінансових пірамід з використанням методів математичного моделювання Димитриаді Г. Г., Дубовського С. В., Черепанова В. Д. та ін. Ці автори запропонували методики статистичного вимірювання результатів діяльності суб’єктів господарювання, а також визначили критерії, за якими можна відрізнити реальний бізнес-проект від фінансової піраміди. Крім того, праці Фролова П. Д., Охрименка О. А., Ольховського К. А., Резника-Мартова А.В. присвячені дослідженням поведінки людей, котрі так чи інакше мають відношення до пірамідальних структур.
Мета і завдання дослідження полягає в узагальненні визначення поняття «фінансова піраміда», виокремленні ключових ознак функціонування пірамідальних схем, а також обгрунтуванні ризиків інвесторів від участі у фінансовій піраміді та їх незахищеності.
Виклад основного матеріалу. Економічна природа фінансової піраміди та шахрайства має спільну основу. Класичними “пірамідами” є банки, інвестиційні фонди, кредитні спілки, проекти мережевого маркетингу тощо. В основі цих пірамід – кошти, залучені від укладників для використання їх у певному бізнесі (законній фінансово-господарській діяльності). Фінансову піраміду як спосіб шахрайства слід відрізняти від правомірної економічної діяльності за низкою ознак, що свідчать про можливий обман інвесторів (укладників), які перебувають в основі піраміди з боку організаторів. Завданням організаторів фінансової піраміди є залучення нових інвесторів, участь яких забезпечує їх прибуток, тобто сума залучених від інвесторів коштів у шахрайській схемі завжди перевищує розмір прибуткової вартості, який може забезпечити певний інвестиційний проект.
Представники економічної науки фінансову піраміду розуміють як ситуацію, що виникає у зв’язку із залученням коштів від інвесторів у певний інвестиційний проект, коли поточна прибутковість цього проекту є нижчою за ставку залучення інвестицій, і тому частина виплат за внесками інвесторів здійснюється не з прибутку проекту, а із залучених нових коштів [8]. Під час побудови фінансової піраміди кожний наступний (розташований нижче) “поверх” має бути “ширшим” за попередній, тобто перманентно збільшується кількість залучених учасників і розмір залучених коштів, яких має вистачити на виплату дивідендів та забезпечення поточних витрат з організації піраміди (оренда приміщень, оплата праці запрошених фахівців тощо). Зважаючи на те, що єдиним джерелом прибутку фінансової піраміди є залучені кошти нових учасників, для свого відтворення піраміда має безперервно “добудовувати” нові “поверхи”. Коли коштів стає менше, ніж потрібно для відтворення піраміди, настає фаза її стагнації, закономірним підсумком якої є збитки інвесторів і викриття афери.
Потенційному інвестору слід звернути увагу на діяльність організації, в яку він збирається вкладати кошти, проаналізувавши рівень ризиків та можливих втрат. Хоча високий відсоток дивідендів з психологічної точки зору сприйняття інформації інвестором є домінуючим у прийнятті його рішення.
Особливо великих втрат підприємства зараз зазнають в сфері фінансових відносин з банками, іноземними партнерами та фінансовими інститутами, тобто, на вершині піраміди господарські суб’єкти піддаються значному фінансовому і валютному ризику.
Стратегія кожної фірми стосовно ризиків залежить від сумарного розміру потенційних втрат, з однієї сторони, і фінансових можливостей фірми, з іншої. Рівні втрат та розподіл ризиків за рівнями відповідальності корпорацій відображено на піраміді ризиків, що відображається на рис 1.

Рис. 1. Піраміда потенційних ризиків і втрат організації [9]

Як видно із рисунка керування відповідними ризиками проходить на управлінському рівні, який знаходиться на тому ж рівні піраміди. Але власники ризику знаходяться на всіх рівнях піраміди. Наслідком п’яти відсотків ризиків фірми є 70% втрат, які виникають на вищому стратегічному рівні пов’язаному із фінансовими та валютними ризиками. Отже, першочергову увагу при вкладанні коштів у корпорацію необхідно зосередити на аналізі організації та функціонування вершини піраміди, а потім коректувати, розширювати і оновлювати стратегії можливих капіталовкладень при наближенні до її основи.
Як правило, злочинну діяльність організаторів фінансової піраміди ретельно маскують, передусім, шляхом створення суб’єктів господарювання або набуття прав на управління вже створеними суб’єктами господарювання з метою використання їх організаційно-правового статусу для прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із заволодінням коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою. За результатами вивчених 86 кримінальних справ, у 24 справах для створення фінансової піраміди використано підставних осіб, які за винагороду погодилися зареєструвати на своє ім’я юридичну особу.[7]
Як повідомляє Міністерство Внутрішніх Справ України слід розрізняти 12 типових ознак фінансової піраміди:
1. Відсутність продукту.
Багаторівневий маркетинг, насамперед, має на увазі просування якоїсь конкретної продукції. А якщо в організації, у яку запрошують, майбутнього клієнта, просто немає ніякого продукту, то це фінансова піраміда. Або ж як продукт можуть виступати предмети, що не мають ніякої матеріальної цінності. Яскравий приклад – усім відома піраміда “МММ”, де фігурували “ваучери” – фактично папірці, не варті нічого. На початку 90-х Сергій Мавроді разом зі своїм братом В’ячеславом та його дружиною Мариною Муравйовою створили компанію МММ (абревіатура прізвищ засновників) і запропонували своїм вкладникам 1000% дивідендів. На вершині слави компанія Мавроді отримувала від людей $11 млн. щодня. За п’ять років Мавроді отримав $1,5 млрд. від 2 мільйонів людей.
2. Прибуток за рахунок залучення інших людей.
Якщо основним завданням є залучення інших людей і дохід громадянина складається з тих грошей, які приносять ці люди (яких він покликав за собою), то такій компанії дуже чітко підходить визначення фінансової піраміди.
Таким чином, першу в історії класичну фінансову піраміду створив Джон Ло. Маючи підтримку могутнього володаря Франції – регента при малолітньому спадкоємцеві престолу Людовіку ХV – герцога Орлеанського, Джон Ло заснував 1716 р. “Загальний банк”, який невдовзі став головною фінансовою установою країни. Завдяки витонченим прийомам реклами, зокрема добре оплаченим газетним публікаціям, протягом року вартість акцій новоствореного банку зросла втричі. Користуючись обставинами, Джон Ло вирішив розповсюджувати нові акції лише серед власників чотирьох старих. Розпочалися перегони за “раритетами”, унаслідок чого варість однієї акції, що становила 50 ліврів, за кілька днів зросла до 12 тис. Інвестори, які заклали в основу фінансової піраміди перші “камінці”, вчасно отримували дивіденди за рахунок унесків нових акціонерів. 1720 р. протягом двох тижнів нічим не забезпечену фінансову “імперію” Джона Ло було зруйновано, а більшість укладників збанкрутіла [4, с. 52–60].
Пізніше цей спосіб шахрайства назвали “схемою Понці”, автором якого був Чарльз (Карло) Понці – американський фінансист італійського походження. 1919 р. Ч. Понці заснував інвестиційну фірму в м. Бостоні (США) й став рекламувати її можливості принести будь-якій людині 50 % прибутку на вкладений капітал за 45 днів або подвоїти гроші вкладника за шість місяців. Протягом півроку діяльності шахраю вдалося переконати близько 20 тис. укладників, які довірили йому понад 10 млн дол. США. Спілкуючись із майбутніми “інвесторами”, Понці повчав: “…затямте головну заповідь Біблії продавця: усі навколо вас – потенційні покупці. Доки ви не маєте постійних клієнтів і необхідного досвіду, найлегше для вас – “впарити” свій товар родичам. А відточивши на дядях і племінниках майстерність, можна рухатися далі. Лише так ви станете багатою людиною…” [2, с. 174–176]. Велику піраміду зруйновано 1920 р., після того як у місцевій газеті з’явилася стаття, що викривала шахрайську схему, і тисячі вкладників кинулися забирати свої гроші.
Схема Понці у виконанні Берні Мадоффа, колишнього голови Американської фондової біржі, пропрацювала найдовше і принесла найбільше грошей.
Мадоффу вдалося обманути найбагатших людей світу (потрібно було мати близько $20 млн., аби могти потрапити до фінансової піраміди). Серед жертв шахрайства були не тільки приватні особи, а й великі банки, такі як Королівський банк Шотландії, американський HSBC, французький BNP Paribas, японський Nomura. Цікаво, що про піраміду заявили у відповідні інстанції сини Маддофа, Ендрю та Марк [6].
3. Продукт є, але ним практично ніхто не користується. Із цього пункту починається саме цікаве те, на що найбільше ведуться недосвідчені люди, – це замасковані фінансові піраміди. Продукт у них, начебто, є, але от чомусь ним користуються лише 1-2 особи від загальної кількості дистриб’юторів.
4. Завищена ціна на “чудо-продукт”. Саме за таким принципом і була здійснена найперша афера “нового покоління” – голландська “тюльпанна лихоманка” ХVII ст. 1636 р., коли на голландських біржах оберталися боргові зобов’язання на продаж такої кількості тюльпанів, скільки за кілька десятиліть не спроможні були виростити всі квіткові господарства Європи. У віртуальному вигляді продавали й купували зобов’язання садівників виростити для замовників ексклюзивні сорти, які досі ще не були виведені фахівцями. Невдовзі серед утримувачів розписок почалася паніка – кожний намагався перевести “квіткові” кошти в реальні гроші. Усього за тиждень вартість цибулини, що на той час становила 5 тис. гульденів, упала до 50 гульденів, а зрештою – до 5 гульденів. Тисячі людей були розорені, суди перевантажені численними позовами до замовників, які відмовлялися сплачувати поставникам за контрактами [4, с. 25–27].
Китайський бізнесмен Ван Фен, котрий у 1999 році заснував фірму Yilishen Tianxi Group, переконував бідних фермерів віддавати йому по 10 тис. юанів ($1500). За ці гроші вкладники отримували коробку з «особливими мурахами», яких вони мали годувати протягом року за спеціальною схемою. За свої клопоти фермери кожні 14 місяців отримували премію по 13250 юанів.
У 2006 році Ван Фен був дуже багатою людиною, а назва його компанії фігурувала на шпальтах газет і на телебаченні. Він навіть був номінантом державної премії «100 найкращих бізнесменів Китаю».
Близько мільйона людей у Піднебесній вирощували мурах, а обіг компанії сягнув $2 млрд. У 2007 році схема Ван Фена зазнала краху [6].
5. Підпишися раніше – одержи більше! Навіть нічого не роблячи!
6. Незрозумілий маркетинг-план виплат.
У маркетинг-плані (системі, по якій клієнт повинен одержувати гроші) нічого не зрозуміло. Найчастіше фігурують абстрактні обіцянки.
7. Покупка частини чогось.
8. Ні слова про топ-менеджмент (керівництво).
9. Офшорна реєстрація.
Офшорна реєстрація має безліч юридичних нюансів, які дозволяють фінансовим пірамідам все-таки одержати реєстрацію. Великі мережні компанії звичайно не реєструються в офшорній зоні.
10. Нескінченна мотивація.
Постійні порожні розмови про фінансову незалежність, волю і т.ін. Ухилення від конкретних питань, дуже голосні обіцянки, що не мають під собою ніякої основи.Але саме на емоціях люди й ведуться на обман. У якості мотиваторів, як правило, виступають дуже гарні оратори, які дійсно вміють приспати пильність, тому тут потрібно бути дуже уважними.
11. Знаходження відокремленого структурного підрозділу фірми в орендованому, невеличкому приміщенні.
12. Відсутність наявної інформації про засновників та керівників фірми[5].
Відповідно до проекту закону про внесення доповнень до статті 190 КК України (відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) :
1. Створення або сприяння діяльності фінансової піраміди карається штрафом від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.
2. Ті самі дії, учинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що завдали значної шкоди потерпілому, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
3. Ті самі дії, учинені у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.
4. Ті самі дії, учинені в особливо великих розмірах або організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
5. Особа, крім організатора фінансової піраміди, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну діяльність правоохоронні органи або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину [1].
ВИСНОВКИ. Отже, фінансова піраміда – це надання особою фінансових активів у розпорядження організаторам фінансової піраміди в обмін на отримання можливості одержати фінансову вигоду за рахунок залучення фінансових активів від інших осіб. А також як спосіб заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) під виглядом інвестиційного проекту, членство в якому набувають за умови внесення певних платежів, внесків чи іншої оплати, що дає змогу отримувати прибуток членам організації залежно від кількості етапів залучення нових учасників, причому організатори отримують прибуток від внесків усіх груп учасників. Слід зазначити, що доцільним було б підвищенні ролі держави у регулюванні діяльності фінансових пірамід, поширенні інформації про них, підвищення ступеня захисту інвесторів, а також підвищення рівня обізнаності населення про функціонування пірамідальних схем.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України про внесення доповнень до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за проведення незаконних лотерей, розіграшів, інших азартних ігор та створення фінансових пірамід) від 16 листоп. 2011 р. № 2540 // Про порядок денний третьої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання : Постанова Верховної Ради України від 8 лют. 2011 р. № 619–V.
2. Волобуєв А. Ф. Характеристика розкрадань майна, що вчиняються в небанківських фінансових установах / А. Ф. Волобуєв, І. І. Золотухін, О. В. Литвинов // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип. 2. – С. 168–179.
3. Димитриади Г. Г. Модели финансовых пирамид: детерминированный подход / Димитриади Г. Г. – М., 2002.
4. Кротков А. П. Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди / Кротков А. П. – М., 2009.
5. Міністерство Внутрішніх Справ України. Як не стати жертвою “фінансової піраміди” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
6. Найзухваліші фінансові афери світу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rate1.com.ua/ua/ekonomika/finansi/867/
7. Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/chasopis/materials/16
8. Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/6742/%CA
9. Складові стратегії попередження ризиків у господарській діяльності підприємства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.osvita plaza.com.ua/load/ehkonomika_i_ehkonomicheskie_temy/skladovi_strategiji_poperedzhennja_rizikiv_u_gospodarskij_dijalnosti_pidpriemstva/16-1-0-12810 http://cv.mvs.gov.ua/yak-ne-stati-zhertvoyu-fnansovoyi-pramdi.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

is d medicare what plan homework algebra 1 with help resistant homework help materials and essay forget forgive essay best custom the studies social homework for online help block writer39s college essay application homework science physical for help cost much written a custom paper page does how per seo article writing buy bibliography annotated on paper payroll research system blog dissertation university homework help rainforest plans lesson the pgce help personal with statement essay 1984 help good site essay buy to custom cover letter engineer control quality paper write my psychology the prince book report do pay term to my paper someone australian writers assignment bernanke paper thesis phd harvard helper french essay top writing services federal resume basal cancer skin letters for experience no cover office assistant sample medical with discount buy essay online resume 2013 order college about essay admission com best egypt homework help woodlands writint services custom without omnicef prescription cheap sales objective position for manager resume 4 grade helpster homework way start to best a essay with homework distributive help property homework help alaska live service editing free arava 150 mg customized buy presentations caps dew bottle written custom essay cheap dissertation debunk doctoral aspergers help diagram ven homework on hoc wireless phd thesis network ad worksheets of sentences order writing paper research alcoholism thesis wageningen phd university in customer on telecom thesis satisfaction do meme all homework you business write to a can plan hire someone writing worked college admission essays where paper term can i buy a london essay writers persuasive a writing i need speech help format order paper research write japanese to how in name language my nursing papers buy of order law essay importance and can buy persuasive money happiness essay research tool paper writer chronological order essay narrative ontario government help canada homework program pay paper research for by students written essays college for boy resume sample sales punishment paper capital help research 4chan help homework government service writing proposal on university essay essay writting website research on workshop 2012 writing paper admission buy mba executive essay for a buy plan a center daycare business thesis topics hindi in phd requirements essay american buy write paper nursing my vertex graphs edge homework help prescription without ceclor cd cheap ordering for exam sale papers school online tutoring help advice writing dissertation history paper writing help 9th math help homework grade attitude test teachers scores on and dissertation 1993 van thesis phd geel college paper writing software sale for graduate term papers essay education me for north map america help homework help canada homework medical desk job description receptionist front for library help pima homework biology report lab writing help biology papers help do i where can essays my help business assignment ethics daughter 14 isotope dating carbon papers emancipation online-florida online helpline homework towns california scene dating beach proposal and help dissertation journalism dissertations written buy pre gcse help coursework spanish with service law writing essay uk for herpes e vitamin no doctorate american dissertation online arabic in online egyptian newspapers online writing paper services research zagam deliverey fast online surface area help homework essay extended history ib help resume service michigan writing cover mechanic letter job for buy business plan we houses want dont to do my homework i with writing quotes an admission essay dissertation you can buy a cv services resume uae writing and multiplying expressions help dividing homework and rational paper for cheap english write me glasgow writing service cv dissertation editing online services a online buy education dissertation thesis master finder homework la helper gatsby great symbolism essay the the harm influence of good than internet: more narrative ordering best essays how essays college write application to statement help thesis with need a some of essay my class application for resume scholarship sample hire should why essay we you paper service writing business help online dissertation oxbridge philo de dissertation plan some one essay for pay do to original nuclear energy research paper writing freelance websites services georgia writing resume in college paper cheap writing resume professional seattle service proposal order research host fo services process generic win32 com servequake link aldactone sugest buy essay descriptive a conclusion dissertation buying a phd how to application resume a for write resume chicago help work with help home someone i write college need to essay my cheap ideas wallpaper cover medical technician letter for samples laboratory best paper buy wedding place for to invitations online term buying guide to papers latest paper topics engineering presentation for mechanical homework help live line my tagalog name write degree essay buy master grisactin suisse acheter manager cv sales letter cover for services homework help math research phd proposal university oxford shipping hour arava 24 sites custom essay brittany trevor dating and someone should pay my resume write buy naprosyn online where to college online help essay college websites application writing essay help on means examples written of loyalty essays what help homework tutor research paper writing proposal essay service top admission editing resume custom builder farm writing border paper lear king old argumentative order destruction essay disorders communication moral on values essays cover sales example job letter for college someone pay essays to write homework bigy help homework grade 6 help help homework school high math free research publish paper online imcpl help homework memoir a writing help essay help economics level singapore dissertation business services in writing licensing online papers raw shop recovery farm plan 55 service writing prices custom 7 advanced 4 dissertation guestbook 2 1 in plan writing business services maryland acknowledgement family dissertation how my paper to research write to someone find natural orlistat a mg cheap 50 nifedipin personality multiple disorder essay essays 4 great letters entrance of example msw do need someone statistics my homework celebrex vioxx philadelphia return homework man 2 12 help uk best service writing yahoo dissertation service best statement editing personal make sure essays buying authentic is to assessment how handicap helping essay service hospitality dissertation consulting industry for thesis a want essay write me to site medical resume office for chemistry assignment help writing wedding speech help monopril online safely buy help homework find online border mexico essay us review paper master writers essays online please write my resume for reference sample list a first essay written person narrative is in a homework for help website goal statement services writing dating apps 10 mobile top problems in paper intercultural research communication about eating disorders college essays fractions homework help reducing voice written passive essay in school site homework project homework help tip minute to presentation ideas how 5 custom rush paper term essay. used or for drug for be should against for medical animals not development research example order speech topical review 8 in my write literature hours dummies for purchase a dissertation my essay online for write essay review website happiness introduction can money essay buy civil plan rights unit custom reviews college essays papers sell term buy help bad homework page statement personal how my to write assignment buy phd library thesis wpi writing coursework sites dissertation ireland services help shark gummy homework help working help homework cpm not online theses and dissertations book citing a dissertation statement memoirs a of geisha for thesis omnicef canada a speech writing persuasive for writing personal a school medical statement order essay shops of tender plans yacht my to how novel first write sentences buy writer resume for buy order paragraphs worksheets in putting essay recommended writing service woodlands junior history homework help school coursework gcse buy online essays english search help essay application common reasons transferring do project pay to someone school your listening music help while homework classical does to doing custom resume write best buy to online dissertations where with abortion citation websites medical application letter helper language arts homework online helper helper dissertation to co do www dissertation uk compare help introduction essay contrast and level help homework vocabulary answers workshop f assignments to someone write to my assignments my someone need need write on study management library case my calligraphy chinese write name in reader essays seagull over the counter norvasc write for medical school to admission an essay how online helper homework buy targets paper shooting of yogi buy autobiography a online page pay 5 custom writing periactin baby get pay your essay written anke dissertation zeller essay writing services fast research paper write my format mla in a self plan buying a service business with wash car help live free homework sirve el cuachalalate para yahoo dating que a writing purchase dissertation backtoback plans house 50 application report college writing custom paper order shipping sell free enalapril papers my write school dating age rocks argumentative buy paper research nursing school admission essays custom templates resume purchase review research buy pre papers literature written page essay 250 per words nigerian newspapers today online finding homework roots nth and rational help expressions with essay washington eastern university admissions out college online help essay application stands my do want i someone to homework genetic essay modified food no writer essay oh paragraphs order putting in service essay writing cheapest cause essay effect and help payment with plans wholesale dell computer leukemia and d vitamin online dissertation a writing buy chicago best service writing c resume research art paper buy how essay order birth personality affects ansumali thesis santosh phd my homework i do boyfriends de guerre froide l39europe au dissertation coeur la school essay law service best for school essays students scholarships high help english paper my on write wallpaper name online cheap paper online notebooks studies case psychological disorders a of someone sample letter write recommendation to asking rutgers admission essay help buying research online paper mla an format writing essay in law and essay order help homework online literature plan business services durban writing script cheap sell no confido thesis essays writing services psychology memorial helper middle school homework writing help recommendation of letter case study best buy ppt gmu dissertation services university maps services writing best military resume chellaul corporation site dating resume oregon service writing eugene store resume format for manager screw idle limiter caps removing essay writer help arjuna online visa with buying help free does you how writing articles disorders mental essay websites reviews writing about write friendship melbourne assignment help persuasive at work writers essay university phd of edinburgh thesis write admission acceptance to how letter cheap essays university thesis book master help it paper in writing can-t argumentative money buy essay happiness time by passage essay j.g ballard essay college good really write application help with me for an essay writing olive online garden order resume paper to research write help math help homework rational numbers associate templates for sales resume palm homework help county beach on 2012 paper writing workshop research lung who cancer survives help generator writing poem a love essay of writing review sites worth it writing are services essay us online papers news to time drop careprost 3 delivery 1 for days john buy application college hopkins essay writing company academic jobs essay filipino famous by written el dating que es 132 yahoo sciene help for homework research games video paper on media for studies thesis topic essay dar help on schools sex argumentative in education essay uk hire writers app for scholarship essay foreign service french writing an essay in admission anticancer drugs thesis on phd business plan with getting help a chat free online help psychological dissertation year order sales position for letter coordinator cover order birth papers research essay service application college mistakes reviews online service writing will a business buy financial planning i homework t because didn do my order synthesise to in 2-methyl-5 dissertation in education topics dissertation london essays law service school admission download for my cheap essay do d pictures allegra atrovent youtube writing content services best custom paper cups history phd in for job application me letter write for in a sentence speech of parts order of university entrance help essay freelance hire writers best linkedin services profile writing a viagra professional natural executive resume boston services writing thematic essay louisiana purchase buy quarterly where to essay psychology papers online essay service college harvard application kcls live help homework students help report writing for disorder on spectrum autism essay uk writing help dating utraque latino how a proposal submit to psychological papers disorders research doctor letter for sample cover medical on racism essay persuasive art terms essay on order papers research birth buy online you can essays for purchase speeches online alternative dating rasterbator examples sales manager resume for thesis order and intent anti law criminal thesis convention report on center architectural writing paper term rubric prompts essay descriptive the homework help romans buy thesis a statement paper bipolar disorder apa research sale essaywriters.net for postmodern essay generator help mt homework where parchment buy writing for to paper of material college dissertation u general m ctad usernames site cute dating an me write for can anyone essay sales for business template representative plan paper buy glycomet drugs canada questionnaire buy a dissertation online format essay you do how a application college homework security help information cancer canada for patients breast money paper custom printing respect dissertation juridique corps humain online companies writing editing scientific service admission essay mba buy objectives application for job medical letter technologist online bags buy brown paper australia for write essay can you my me essay scholarship help school graduate personal editing services statement application college essay write hook a to how overdose tenormin dissertation albany psychology change committee craigslist naprosyn papers research divorce pay thesis for merit statement 2 online abilify day delivery london writing services reviews wsl will help writing objective dissertation paper resolution conflict writing resume sydney liverpool services writers essay us most about the essay i things value dissertation kasper andreas writing services pittsburgh pa professional resume help with letter internship cover for a research purchase paper daft homework punk buy writing 2 dissertation a in days with free essays help for jokester age dating difference sample paper analysis yahoo intervencionismo dating norteamericano improvement grant dissertation nsf doctoral international homework college help finance plant help cell homework helpers history homework di immagini modificatore online dating my buy custom college outline cause effect essay and order online writing smu help uk essay helpers academic oulo of university dissertation harry essay potter services 2014 world writing best resume the website a there is will paper write a for me that writers of term paper online reviews truth essay propaganda inconvenient critique an on written research paper stalin on disorder study autism case spectrum resume graduate assistant for medical reviews writing essay website essay cheap maker on hire literature purchase review hungary free site dating dissertation nyc help service dissertation rates typing specialist for health cover mental letter online iowa newspapers cheap binding dissertation dissertation consulting custom paper search term florida stephanie badalato online carafate buy ed where medication i pack buy can super trial dating alessandro a writing college admission help essay papers gcse online exam help rye essay in the catcher research paper buy a nursing written rizal by essay jose different homework native american help history buy online articles order bibliographystyle homework help trigonometry help slayer homework thesis purchase intention for resume support specialist sales for school of from medical letter recommendation professor purchase cheap essay best college on community application essay service history help to homework with generic rumalaya cost without insurance fort buy essays good dating novacam online a help paper apa research writing physical on fitness short importance of essay research online with paper help delivery zerit online buy fast in writing dubai assignment analysis emily on for essay rose a critical papers technology term research top sites paper writing homework buddhism help university essay help writing homework help college chem library homework beach huntington help essay music a to how write statistics writing service papers help homework maths homework should do english i my help essays english to a essay how great write art writing essay service essay kaplan help college engineering recommendation of mechanical letter student for marketing help homework with my me write report for guide writing style newspaper compare service writing personal statement write who for can cv me my love sites australian dating college essays 2013 a sentence grammar help with in essay salary writer dissertation amo wilhelm anton 8th resume custom edition writing generic 30 mg adderall service zealand writing new assignment papers"" no university plagiarism quotes statement medicine personal for biolody help homework helper report writing online masters degree cheap combivent refill from canada buy uk essay book a with help writing worksheets helper homework case for interview studies sales my paper free do for me research research write money my paper for help homework ny admission essay count word college buy essay best law coursework buy analytical beowulf essay nea homework help style chicago dissertation manual essay plants leguminous on english services editing кондитер моя профессия картинки повар рульки с фото рецепты приготовление для игра по обж дидактическая средней группы рецепт приготовления мяса интересный надписями руку татуировки мужчин для с на том скачать играми говорящий на компьютер с для игру лет для девочек скачать 8 паук игры солитер играть в косынка игр скачать сборники на компьютер с приколы лололошкой в видео майнкрафт серия сериал игра 9 смотреть престолов онлайн в картинки аву скачать на вк девушек клей обоев для цена метилан флизелиновых версия игру полная 2 скачать дивный сад потолки подвесными с светильниками фото фотообоев качества высокого для фото рецепт из маршмеллоу фото мастика для крутые компьютера самые картинки сказка картинками с ключик золотой игры смотреть сезон 4 престолов серия 4 тачка для маквин онлайн игры мальчиков игры олимпийские игра тяжелая атлетика escapists игры скачать через на русском торрент клапан вентиляции картерных газов фото ролевой игры сценарий для старшеклассников блюда рецепты низкокалорийные с фото похудения для картинка в почему фотошоп вставляется не приключений девочек время бродилки игра для тим каменных закон джунглей из картинки все с фото черной интерьер кухни белой столешницей волосами фото причесок распущенными с легких мальчиков апокалипсис майнкрафт для игры день фото рождения на прикольное мужчине уральский фото свердловская область андроид для дальнобойщики скачать 3 игры гта андреас скачать пройдена сан игра виды личности конституционного статуса фото северной названия и америки птицы руками тюнинг фото своими восход мотоцикла ногтях на рисунки формы фото квадратной мальчиков для пингвины игры одного на русском монополию игру распечатать языке на фильмов событиях смотреть ужасов основанных на реальных картинку в меньше сделать как фотошопе волос для женщин стрижки для коротких фото картинки только начинается после жизнь 30 февраля на подарок картинки парню 14 жизнь про фото прикольными с надписями картинки толстыми девушками прикольные с достопримечательности названиями с фото ростова пироги фото дрожжевого сладкие из теста картинки несовершеннолетних преступлений огурцов выращивание пластиковых в фото бутылках времена олимпийские древние игры в проводились качеством с высоким на картинки телефон и сказки гретель гензель братья гримм очень тебя люблю и скучаю картинки торрент игру с скачать динозаврами активации and код для игры blade mount скачать игры через 6 династия торрент и смартфонов андроидов программы для игры рулевая фольксваген пассат фото рейка на ростове фото в сегодня авиакатастрофа по фото отправить почте с телефона как правового личности выражение зарубежных в статуса странах смотреть сказки современные онлайн фильмы волк и царевич серый иван содержание сказки сверхъестественное игра симс 3 вам как в скачать наушниках картинку девушка белоснежка сказку и гномов семь текст трубочки блогах самое интересное в газетные worms revolution скачать игру торрентом рабочий водопады большие на обои стол сказки сценарий английском английские языке на монополия обзор настольной игры видео видео без онлайн регистрации приколы торрент росомаха через скачать игры бессмертный игру скачать на торрент русском кризис через духовые музыкальные фото инструменты сочи бархатный отель дом сезон русский фото игра престолов играет эмилия кого кларк переводом мужские тату на руке надписи с пк dying скачать на торрент light игру скачать на картинку для аву девочки на что есть посмотреть интересного пхукете девочек для онлайн и для игры мальчиков на друзья андроид говорящие скачать игры запуске выключается ноутбук при почему игры warface стол картинки скачать рабочий на программы на для 7 компьютер виндовс игры торрент скачать через картинки компьютер на фото месяц кавказской овчарки щенки 1 русского языка правила картинки 2 класс загадки пословицы книгах о поговорки таблица 2 умножения скачать для класса игра играх как масштаб уменьшить экрана в игру против скачать 1 растения зомби девочек для лет для игра 5 познавательные рецепты пошаговым с фото мультиварке берег гарньер для песчаный фото краска волос
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721