Фетишизація людської тілесності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статі проаналізовано вплив фетишизму на формування та трансформацію людської тілесності.

Ключові слова: тіло, тілесність, фетишизм, мода.

The article analyzes the impact of fetishism on the formation and transformation of human physicality.

Key words: body, physicality, fetishism, fashion.

Культура постмодерну є складною системою людського буття. Це поняття багатогранне і об’єднує в собі безліч наукових сфер і категорій, однією з яких є й мистецтво. Чому ми його виокремлюємо? Тому що неабияку увагу мистецтво приділяє зовнішній красі людини, її обличчю, а заразом і тілу. Найдосконалішим митцем завжди вважався той, хто вміє ідеально втілити всі риси людського тіла у своїй роботі, зображуючи фізичне тіло як біологічний організм, та водночас із його індивідуальними рисами ментальності та духовності.  Ще в давні часи люди звертали увагу на власне тіло, займались пошуком відмінностей між чоловіком і жінкою, зображували ці відмінності в наскельних малюнках та у вигляді глиняних статуеток, приділяли увагу оголеному тілу під час ритуальних танців, наносили різноманітні ритуальні малюнки на обличчя та різні частини тіла, з вірою в те, що це надасть їм сили та допоможе подолати ворога. Це говорить про те, що інтерес до тіла та тілесних можливостей має прадавню історію.

Перш ніж говорити про те, яким чином сьогодні фетишизується людська тілесність, варто визначити, що ж таке тілесність, які її характеристики.

Пізнання феномену людського тіла та тілесності в самопізнанні сучасної людини представлено в роботах М.М. Бахтіна, І.М. Биховської, Л.В. Жарова, В.І. Іванченка, І.С. Кона, Б.В. Маркова, П.Д. Тищенка та ін.; із залученням знань про тілесне з філософії життя (В. Дільтей, Г. Зіммель, Т. Лессінг, Ф. Ніцше, О. Шпенглер), екзистенціальних і феноменологічних концепцій буття (М. Гайдеггер, Е. Гофман, Е. Гуссерль, А. Камю, М. Мерло-Понті, Ж.-П. Сартр, А. Франк, К. Ясперс), психосоматики (В.Ю. Баскаков, Г.А. Бондарєв, Е. Канетті, А. Менегетті, В.М. Нікітін, Г.А. Сєрова, О.С. Суворова, А. де Сузнель, В.Д. Тополянський, М.В. Струкова та ін.), із «філософії нової тілесності» (Н.Т. Абрамова, Р. Барт, Г. Буркхард, Ж. Дельоз, Ф. Гватарі, Ж. Деріда, Л.В. Карасьов, Ж. Лакан, Л.П. Мальцева, В.А. Подорога), філософії фемінізму (С. де Бовуар, О.В. Вороніна, І.А. Жеребкіна, Л. Ірігарей, Ю. Кристєва, Е. Шоре), філософії статі (О. Вейнінгер, Є.П. Ільїн, Г.І. Кабакова, О. Лоуен, В. Райх, В.В. Розанов, М. Теун, Е. Фром, М. Фуко, Н. Хамітов, М. Шелер).

Сьогодні постановка проблеми трансформації тілесності відповідає викликам часу, громадськості, що є досить актуальним в період розвитку демократичного суспільства. Проте, попри надзвичайно високий інтерес до тілесності в сучасній культурній антропології досі не сформоване цілісне і комплексне розуміння тілесності як соціокультурного феномену, – розуміння, яке б повноцінно відображало фізичну, духовну, соціальну, етичну, естетичну, інформаційну, знаково-семіотичну та інші складові тілесного буття людини. Тому наведемо кілька визначень, які підходять для подальшого аналізу нашого питання.

В наукових колах є кілька поглядів не лише на визначення поняття «тілесність», але й на ототожнення або різке протиставлення «тіла» і «тілесності». Ми схильні до розгляду другого варіанту. Так, за словами вітчизняного дослідника М.Косяка, «тілесність» означає наділеність тілом, володіння ним і найрізноманітніші способи його використання; модуси функціонування тіла; «зв’язаність» тілом; «зафіксованість» в тілі [5, с.23]. Українська дослідниця тілесності О. Муха, посилаючись на роботу Косяка, характеризує тілесність як обширний комплекс характеристик людини, її зовнішніх і внутрішніх, статичних і динамічних, онтологічних і генетичних властивостей [6, с. 37]. За Марселем Моссом, тілесність – це техніка тіла [3, с.22]. До специфічних технік тіла він відносить вміння ходити, плавати, танцювати та будь-яким чином проявляти свою життєву позицію за допомогою тілесності. Марсель Мосс каже, що техніки тіла – це звички, які були набуті або запозичені дитиною чи дорослою людиною від своїх родичів або від людей з близького оточення [3, с.25]. Підтримуючи нашу гіпотезу повернення постмодерного фетишизму в архаїку, можемо зазначити, що такі техніки тіла існували і в первісний час, вони могли призводити до фетишизації самої людини.

Як можна зауважити, поняття «тілесності» має дуже багато різноманітних трактувань. Однак всі з них, так чи інакше, зводяться до виявлення взаємозв’язку тілесної і духовної складової в людині. Таким чином, людська тілесність є багатомірною, креативною, цілісною інформаційною системою. Основним принципом цілісності людської тілесності є інформаційна взаємодія різноманітних її рівнів (внутрішній та зовнішній, біологічний, психологічний, соціальний, культурний), яка дозволяє підтримувати відповідність між внутрішніми і зовнішніми факторами інформації і розвитку можливостей діалогу між «зовнішніми» і «внутрішніми» станами тіла. Знаки і символи як знаки зовнішнього і внутрішнього аспектів в просторі тілесності поєднуються в одну мовну структуру.

Найбільш цікавим і продуктивним є підхід української дослідниці Н.Медвєдєвої: «тілесність – це субстрат людської життєдіяльності, що являє собою багатомірне утворення, яке існує в трьох вимірах: біологічне (природне) тіло, внутрішня тілесність, зовнішня тілесність і конструюється на їхньому перетині». Перший рівень дослідниця визначає як біологічне тіло («тіло як організм»), другий рівень – внутрішня тілесність – це сукупність тілесних відчуттів індивіда, почуття «Я» («тіло в тілі»), на третьому рівні («тіло для інших»), рівні зовнішньої тілесності, тіло постає як символ, за посередництвом якого особа самовиражається, сприймається іншими та інтегрується в соціальні зв’язки [12, с.45].

Фетишизація людської тілесності здійснюється на цих трьох рівнях, кожен з яких зверху до низу впливає один на одного. Соціальні та культурні стандарти нав’язуються для людини і впливають на природне формування «Я-особистості». Оскільки тіло є інструментом, вираженням тілесності, то часто «підганяється» під канон, таврує себе численними дієтами та виснаженнями. Яка ж причина цьому всьому? Можливо, незадоволення власним тілом та відчуття дискомфорту. Саме тому, сьогодні існує велика кількість тілесних практик, які зводять людське тіло до фетишу, якому поклоняються, яке люблять і яким захоплюються. Недаремно Ж.-П. Сартр говорив, що тілесність – це «свідомість, яка існує власним тілом» [11, с. 111]. Зовнішні прояви тілесності виходять із внутрішніх поривань людини.

Варто звернути увагу на тілесні практики М. Мосса. Можна їх диференціювати не лише за культурними відмінностями народів, але і за індивідуальними характеристиками окремої особистості. Тілесні практики за формою можуть бути екстремальними, граничними, такими, що допомагають виявити межу можливостей, показати масштаб людського в людині.

Сьогодні спектр тілесних практик надзвичайно різноманітний, тисячі людей придумують щось нове для того, щоб ними захоплювались. Це все призводить до того, що людське тіло перетворюється у фетиш, людину не розглядають як особистість із власним інтелектом, психологічною характеристикою (характер, темперамент і т.п.), а просто як сукупність ідеалізованих зовнішніх ознак. Звичайно можна розглядати інтелектуальний фетишизм, коли люди просто закохані в розум (наприклад, істинні філософи), проте для нашого суспільства це менш характерно. Тому для прикладу ми розглянемо деякі тілесні практики, а також практики моди, що призводять до фетишизації тілесності, що, в свою чергу, призводить до виникнення людини-фетишу.

Сучасне суспільство почало говорити про здоровий спосіб життя як самоціль людини, як особливий імідж у представленні себе суспільству споживання, тому такі практики як фітнес, бодібілдинг та деякі інші види спорту займають вагому позицію у нашому дослідженні. Вони активно підтримуються рекламним бізнесом, модою і пропонують тіло як носія особливої символічної цінності.

Моду взагалі можна виокремити як диктатора епохи постмодерну, тому що вона пронизує всі рівні культури, починаючи від буденності і закінчуючи навіть сакральними компонентами. Мода на досконале тіло змушує людину весь час працювати над собою. Численні дієти, які навмисне не працюють, рецепти з правильного харчування, які забирають безліч грошей, таблетки для схуднення, антицелюлітні креми, чай та кава для втрати ваги – все це лише вершина айсберга. Варто пам’ятати, що зазначені елементи – це частина комерційної діяльності, створена для викачування грошей. Як все працює. В першу чергу – маніпуляція нашою свідомістю і підсвідомістю. Струнка красуня розповідає нам, якою нещасливою та товстою вона була колись, тримаючи в руках таблетки для схуднення, які її перетворили в таку прекрасну, якою вона є зараз. А головне – 20 кілограм вона скинула за місяць часу (що медициною взагалі протипоказано). Фігура 90-60-90 – це є фетиш, ідеал, якого хочуть добитися, незважаючи ні на що, тому за рекламовану  продукцію розгрібають за лічені дні.

Ми навели приклад  маніпуляції, що шкодить людині. Значно краще, коли бажаного ефекту пропонують досягти за допомогою  спорту. Тоді людина годинами працює в спортивному залі. Як результат – бодібілдери з сильним, м’язистим тілом. Зараз проводиться безліч чемпіонатів та змагань у сфері бодібілдингу. Власників чудового тіла сприймають лише як фетиш, як власний ідеал, але не як цілісну особистість із власними проблемами.

Варто зазначити про надмірну значимість сексуальної поведінки та сексуальної культури у тілесних практиках. Особливо сильно це вплинуло на загострення проблематики тіла (особливо жіночого) та його експлуатації. Завдяки засобам масової інформації, рекламі та кінематографу еротизм та сексуальність перестали бути чимось особистим. Традиційним для нашої цивілізації було розуміння жіночого начала як чогось нижчого від чоловічого. В зв’язку з цим в європейській культурі жіноче тіло традиційно «дисциплінується», «програмується» з цілю досягнення заданих чоловіком стандартів. Масовість цього явища призвела до клонування стандарту досконалої жіночої краси, яке суспільство нав’язало жіночому тілу, примушуючи жінок прагнути до ідеалу. Прикладом намагання зробити тіло штучним є не лише фітнес і дієти, але і хірургічне вторгнення. Це стосується численних операцій зі збільшення грудей, губ, видалення ребер для тонкої талії, пластика носа, підтяжки обличчя ну і косметичних процедур, таких як нарощення волосся чи вій.

Прикладом досягнення таким шляхом статусу людини-фетишу є славнозвісні ляльки Барбі. Принцип надмірності в цьому випадку експлуатує характеристики, пов’язані із жіночністю, тілесністю, чуттєвістю (сексуальністю). Так, лялька Барбі – вдала концепція, яка демонструє фройдівську структуру психіки індивіда, де розкривається вихід бажань, афективної частини несвідомого та їхня боротьба із соціальними нормами, суспільною мораллю. Проте, неспроможність досягти ідеального, вдосконалення тих рис, якими просякнута лялька Барбі, може призвести до формування залежності й травми в суб’єкта. Навіть стає непомітним той факт, що параметри, на яких побудована Барбі, не мають жодної відповідності із природною будовою людського тіла. Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію, коли дівчата роблять із собою все, що завгодно для того, щоб досягти «ефекту Барбі»: фарбують та нарощують волосся і вії, збільшують груди та губи, вирізають ребра, вставляють величезні лінзи в очі. Досить часто, такі дії породженні комплексом неповноцінності, людина не показує свій внутрішній світ, а створює оболонку зовнішньої привабливості, фетишизує своє тіло. Лялька створює навколо себе ілюзорний світ: модні аксесуари, одяг, дизайн будинку тощо, а відомі бренди намагаються на цьому нажитись, випускаючи такі речі для споживача.

Ми розглянули тілесні практики, які призводять до виникнення людини-фетишу шляхом трансформації або деформації тіла. Варто звернути увагу ще на боді арт – мистецтво прикрашання тіла. У широкому сенсі до цього поняття відносяться: макіяж, татуювання і пірсинг (та інші види модифікації тіла), менді (біотату хною) і, власне, бодіпейнтінг (bodypainting) – мистецтво розпису тіла, або боді арт у вузькому сенсі слова. Сучасний боді арт знаходиться на стику графіки і живопису, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну, макіяжу і стилю, перукарського мистецтва. Більш екстремальними формами боді арту можуть бути каліцтво або використання тіла на межах його можливостей.

Чому ми стверджуємо, що тілесні практики такого роду – це фетишизація людської тілесності. Відповідь на питання дає аналіз ритуалів первісних людей, оскільки розпис тіла, татуювання, пірсинг та скарифікація були присутні при ініціації та деяких інших священних обрядах доби архаїки. Розглянемо їх детальніше та проведемо паралелі із їхнім становищем і роллю у культурі постмодерну.

Перше, про що слід говорити – це розпис тіла, який вважається таким же древнім як і саме людство. З давніх часів малюнки на шкірі людини мали ритуальне значення. Їх використовували як талісман: наносили для захисту, лікування, зваблення, принадження удачі, підкреслення свого статусу.

У стародавні часи прикраса тіла була пов’язана з ритуалами племені: тіла воїнів оздоблювала таким чином, щоб підкреслити їх войовничість і викликати страх у противників. Також відповідне розфарбовування служило захистом від злих духів. Естетика таких прикрас хоч і була важлива, але все-таки стояла на другому місці – головним був конкретний символ, який вказує місце людини в племінній ієрархії.

Шамани оздоблювали собі обличчя під час ритуальних церемоній, про час яких викликали духів. Малюнки були найрізноманітніші – від звірів і природних стихій до зображень богів і, власне, духів (сьогодні такі малюнки теж присутні при розписі тіла). З часом навіть жінки, які в ті часи часто перебували на нижчих щаблях племінної ієрархії, почали прикрашати своє тіло малюнками. Однак, прикрашаючи свої тіла, жінки переслідували дещо інші цілі – перш за все, вони прагнули стати більш привабливими, додатково підкресливши свою сексуальність для потенційних залицяльників. Саме з таких спроб прикрасити сові тіло почалася історія жіночого макіяжу – правда, сучасні косметичні засоби і способи їх нанесення значно відрізняються від первісних. Постмодерн повністю увібрав в себе таке символічне навантаження, тому жінки і сьогодні прикрашають своє тіло, щоб виглядати краще.

Сьогодні прояви бодіпейнтингу можуть бути абсолютно різними – від невеликих малюнків, що займають лише невелику частину тіла, до величезних декорацій, що імітують костюм, і, відповідно, займають майже все тіло людини. Сьогодні на ринку присутній величезний вибір як фарб (є й гіпоалергенні), так і способів їх нанесення – наприклад, аерографи, які також використовуються для рівномірного нанесення автозасмаги в косметичних салонах. Ці практики показують, яким же хорошим матеріалом для творчості є людське тіло.

На сьогоднішній день цей вид мистецтва вкрай популярний – проводяться цілі фестивалі бодіпейтингу, на яких кращі художники показують своє вміння перетворювати людські тіла у твори мистецтва, демонструю при цьому різні напрямки і техніки малювання.

Важливими підвидами боді арту є менді (мехенді) і бінді. Поширені в Індії, на Близькому Сході, Південно-Східній Азії та Північній Африці. Зазвичай менді наносились дівчатам перед заміжжям, мали еротичний характер і передавались в знак мудрості від старших жінок. Також мали захисний характер, оскільки в орнаментах та образах зашифровані символи, які повинні відлякувати злих духів і притягати до молодої пари увагу та прихильність добрих божеств. В наші ж дні популярність менді тільки зростає, чому дуже сприяє те, що відомі акторки та співачки, такі як Мадонна, Наомі Кемпбелл, Демі Мур, використовували цей «новий» спосіб прикрасити своє тіло.

Бінді – це прикраса обличчя (у центрі, на чолі, трохи вище брів) у вигляді темної крапки (традиційно) або ж коштовної прикраси, мальованого символу чи певного знаку [10, с. 56]. Бінді покликане накопичувати енергію та посилювати розумову концентрацію, а також захищати від демонів, злого ока та поганого талану. У наш час теж практикується, проте сенс вкладається трохи інший, це, як спосіб прикрашання тіла і виділення себе серед інших.

Наступне поняття, яке варте уваги – татуювання. Воно може бути декоративним, символічним, статутним (у певних соціальних групах) [10, с.78]. Історія татуювання, як малюнку на шкірі починається приблизно в епоху Льодовикового періоду.

Татуюванням в Стародавній час займалися різні світлошкірі племена. Татуювання могли відображати належність до певної особливої групи, наприклад воїнів, або положення в сім’ї, як у японських народностей. Археологічні знахідки підтверджують, що нанесення татуювань практикувалося у всіх культурах світу. Давні народи надавали їм сакрального значення і використовували їх при нанесені як талісман або оберіг від духів.

Сьогодні символічне навантаження малюнків дещо змінилося, проте залишився і первинний, сакральний смисл. Часто татуювання використовуються як знак приналежності до певної субкультури. Візьмемо, наприклад, кримінальний світ. Там свої знаки і символи, людина відповідає за кожну нанесену крапку. У злодіїв свої татуювання, у вбивць – зовсім інші. Варто зазначити, що татуювання можуть бути диференційовані за своєю тематикою, хтось наносить ім’я коханої людини, як символ любові, а хтось – християнські знаки, що символізують глибоку віру.

Медики стверджують, що татуювання роблять невпевнені в собі люди. Проте, такий крок робить їх відомими на весь світ. Наприклад, таким шляхом стала відомою Джулія Гнус (жінка хворіла на синдром порфірії, коли на сонці шкіра вкривається пухирями, це змусило її зробити по всьому тілу тату аж). Також досить популярними є татуювання в стилі японської мафії «якудза», яке наноситься на все тіло. Популярними татуювання є і серед зірок, що, в свою чергу, спонукає фанатів робити те ж саме. Сюди входять відомі співачки та діячі в галузі моди як Ріанна, Леді Гага, Пінк, Крістіна Агілера та багато інших. Дуже цікавими є татуювання вікторії Бекхем. Перше татуювання Вікторія зробила в 2001 році – це були три зірочки на попереку, які символізували її, чоловіка і сина. З появою кожної дитинки Вікторія додає нову зірку. Взагалі сімейство Бекхемів буквально «сходить з розуму» за татуюваннями. Вікторія має безліч малюнків в честь Девіда, а Девід – в честь Вікторії.

Ще одним вихідцем із первісних часів є пірсинг. Історія модифікацій людського тіла шляхом створення проколів у декоративних та культово-обрядових цілях, сягає своїми коренями самих зародків людської культури. У тій чи іншій формі пірсинг існував та продовжує існувати в усіх кутках земноі кулі. Наприклад у стародавніх єгиптян, пірсинг носив соціальну функцію, слугуючи класовим маркером, який визначав приналежність власника до певного соціального шару, так пірсинг пупка серед єгиптян у той час мали право носити лише представниці аристократії. Сьогодні ж пупок проколюють всі, хто бажає, проте акт такого роду може символізувати красу тіла, гарного животика.

Пірсинг, як і будь-який прояв культурної неоднорідності, слугує культурним кодом. Сьогодні, він є вже звичним явищем, тому, щоб виділитись, люди вдаються до створення нових його видів: пірсинг очного яблука (цей вид розробили нідерландські офтальмологи, це процес іплантації прикрас у поверхню ока), брейн пірсинг (це процедура, при якій кільце вставляється в два отвори в черепі, попередньо просвердлені майстром. Важливою особливістю є те, що ці отвори повинні бути точно в районі потилиці. Саме в цьому місці знаходиться та частина мозку, зіткнення кільця з якою призводить до виникнення рефлексів, що викликають стан блаженства, ейфорії, радості), корсет-пірсинг (на спині вставляється парна кількість кілець, через отвори яких протягується стрічка, яка створює ефект корсета). Звичайно, що в первісні часи таких видів не існувало, проте деякі інші, які є найбільш поширеними, повністю збігаються. Це стосується видів, які поділяються за анатомічною ознакою – частиною тіла, в якій зроблено пірсинг: голова та шия, тулуб, кінцівки верхні та нижні, статеві органи.

Поширеною модифікацією тіла, відмінною від пірсингу, є скарифікація. Це також виступає своєрідним фетишем, оскільки не наноситься просто так, а має символічну функцію та містить інформацію про людину чи групу.

Боді арт є підкатегорією перформансу, в якому художники використовують або зловживають власним тілом задля особливого самовираження. Засобом і матеріалом творчості в перформансі служать тіло, зовнішній вигляд, рухи, поведінка художника-актора. Це – події, дії, процеси, в яких художник використовує своє тіло і тіло своїх колег, костюми, речі, надаючи кожній позі, жесту, положенню в просторі, контактам з предметами та середовищем символічно-ритуального характеру. Можна виводити перформанс із первісних часів, оскільки релігійні свята та побутові ритуали завжди супроводжувались організованими певним чином діями і були опосередковані. В ролі посередника міг виступати шаман чи вождь.

В контексті характеристики боді арту можна говорити про те, що фетишами можуть виступати ще й окремі частини людського тіла, наприклад руки чи ноги.

Отож, можемо стверджувати, що вищезазначені тілесні практики призводять до фетишизації людської тілесності. Виникає феномен людини-фетишу, якому поклоняються, якого наслідують. Все це доводить, що не лише людська свідомість є виною схожості постмодерного і первісного фетишизму, а ще й біологічні ознаки та тілесні практики, які мали місце в період архаїки і актуальні сьогодні.

Список використаних джерел та літератури

 1. Aндрeeвa E. Ю. Пoстмoдeрнизм. Искусствo втoрoй пoлoвины XX – нaчaлa XXI вeкa. – СПб., 2007
 2. Барт Р. Ситема моды. Стати по семиотике культуры / Р. Барт. – М.: Издательство им. Собашниковых, 2003. – 512 с.
 3. Быховская И. М. Телесность как социокультурный феномен / И. М. Быховская // Культурология. ХХ век: словар. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 628 с.
 4. Бугуева Н.А. Телесность человека как социокультурный феномен [Електронний ресурс]: научная статья / Н.А. Бугуева. – Режим доступу: lib.csu.ru/vch/094/66.pdf. – Назва з екрану.
 5. Валєнса Г. А. «Тіло» і «тілесність» у соціально-філософському контексті: термінологічні розвідки [Електронний ресурс]: наукова стаття / Г. А. Валєнса. – Режим доступу: http://www.info–library.com.ua/books–text–11478.html. – Назва з екрану.
 6. Гомілко О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі / О. Гомілко. – К.: Наукова думка, 2001. – 340 с.
 7. Гофман О.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 2-е изд. – М.: Агенство «Издательский сервис», «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 232 с.
 8. Ефремова Т.Ф. Фетишизм // Современный толковый словарь руського язика. – М., 2000
 9. Килошенко М.И. Психология моды: Учебное пособие. – СПб: «СПГУТД», 2000. – 172 с.
 10. Круткин В.Л. Телесность человека в онтологическом измерении / В. Л. Круткин. – Ижевск, 1997. – 358 с.
 11. Медвєдєва Н.С. Проблема співвідношення тілесності і соціальності в людині і суспільстві. – Автореферат дис. на здобуття наукового ступеню к. філос. наук за спец. 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії. – К., 2005
 12. Свендсен Л. Философия моды / Л. Свендсен – М.: Прогремм-Традиция, 2007. – 256 с.
 13. Стил В. Корсет / В. Стил – М. : Новое Литературное Обозрение, 2010. – 272 с.
 14. Стил В. Фетиш: мода, секс и власть / Валери Стил; пер. с англ. Е. Демидовой. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 224 с.
 15. Тангейт М. Построение бренда в сфере моды. – М.: Альпина Бизнес букс, 2006
 16. Фадеева Л. В. Тело как знак и как смысл / Л. В. Фадеева. – Традиционная культура. – № 1, М., 2008. – 360 с.
 17. Фенько А. Люди и денги. Очерки психологии потребления. – М.: «Класс», 2005
 18. Газарова Е. Тело и телесность: психологи чесний анализ [Eлeкрoн. рeсурс] – Рeжим дoступу: http://psy.khspu.ru/wp-content/uploads/2011/10/Тело-и-телесность
 19. Мода, манекены и смерть [Eлeктрoн. рeсурс] – Рeжим дoступу: http://jmunen.livejournal.com/54625.html
 20. Фетишизм в истории культуры [Eлeкрoн. рeсурс] – Рeжим дoступу: http://ec-dejavu.ru/f/Fetishism.html
 21. Хармут Беме. Фетишизм в современной культуре [Eлeкрoн. рeсурс] – Рeжим дoступу: http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Fetishizm-v-sovremennoj-kul-ture

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays buy 123 usa Sporanox buy business a business buying plan thesis biotechnology phd on school help homework christian cover position medical letter for transcription in lithobid online nz buy my the minute i homework last do at editing services essay orders military essay in following the article writer hire writing resume services in chicago droit dissertation constitutionnel writing review article service police abuse essay help homework chinese help homework romans primary presentations buy powerpoint online lincoln papers online much cost help chegg homework how does cover mental for letter job health xyz help homework www com essayforyou for job cover application with letter help for paper assignment write me my online prozac mg 2.5 buy townie online essays with cv letter help cover for write introduction essay of order dissertation writing a online help instant homework article help writing uk paper cheap toilet writing dissertation grants to plan let buy business essay to where a buy dr check discount by approval Fort Karela via without buy buy online Worth Karela - diego 3662 dissertation phd san thesis writers block writing agency academic Maxaquin - mg Maxaquin 20 dosages 10 mg Lexington reviews high school writers essay cengage help homework proposal dissertation marketing on write essays should when my i college sale argumentative essays for thorazine beneficios del cro help magnon homework period writers essay romantic major story free my online write own on dissertation capital budgeting mi resume detroit writing services site writing book ilc help science homework resume folder buy online Omnicef buy written get free you essays for review services article writing masters review literature thesis essays ap literature are services custom writing essay legal my on what write essay i should extended application essay chronological nova example essay order paper i can write online a where level service agreements writing essay me for write a descriptive research papers to where buy thesis paper writing university cornell admissions essay do college paper my help get assignment womens paper studies term help denver resume writing professional services online diego essay college help san medical school essay help sheets reflective help essay do research paper custom mit phd resume editing services online writing long division help homework help decimals rounding homework dating yellow fins online play hamlet custom essays resume services reviews writing good cover of letters for sales examples essay custom it paper and dissertation service term writing purchase for resume manager - Plan Plano order buying mail online prescription europe B without buy Plan in B master thesis presentations papers cheap college y help number big homework buy cent 10 dulcolax online game freezer resources validating paper disorder bipolar research outline buy collgeessay long divorce distance online after dating resume services dc writing best homework do online for me essay reddit help college essay college help writing sale for business proofreading for book reports sale do my essay biology help writing essay mcmaster dating ocd video help dissertation historians doctoral writing essay application service best college start 10 essay writing service top cv service linkedin and writing junior papers cert exam online students pharmacology studies medical for case transition words advanced for essays biology should on what do research paper my i assignment help fake jones resume resigns admissions marilee over mit dean essays with help writing writing help conclusion help college student for homework medical applications of school examples for essays asia term papers south history buy help homework primary timeline ww2 background cultural essay facebook help essay best website to paper research write my japan phd dissertation assistance downtown services resume writing toronto econometrics economics homework help help with term paper need ksa writers essay help online free accounting homework presentation thesis editing school topics high services uk custom essay online order phd review help dissertation introduction bipolar disorder essay letter dna polymerase administrative cover synthesises receptionist writing resume buy guide for essay analysis an on man professional online services long resume island writing help in assignment malaysia Combivent canada white paper online writing with help dissertation uk help and how mla students does college high school paper paraphrase online research website hindi essays online uk cheap buy essays purchase a dissertation your mg 100 mg or confido 50 help essay apart fall things my article rewrite paper research buy best academic help reviews writing my i paper cant write research admissions medical the university essay school mastering toronto of orlov conclusion mla essay research paper stress antonio online writing resume professional services san rationale dissertation for pay hiring manager to letter cover sample dissertation law media on order a personal statement my assignment do someone to need stats ap homework help story paulas dissociative study identity case a disorder of cover assistant letters good for sales a get without order crestor prescription to dissertation structure how my do poem couldnt homework i phd help proposal with plan business writing company online sacramento services writing resume professional buy essay an paper where i can resume order cook short school business essay high for paper mac app writing best best for it professionals service resume writing cover admissions of letter director assignment jobs writing london canada services resume online best writing for personal college essay applications a on sales resume skills associate for put to dating advice read signalscv his guru statement free thesis for me for my write buying zagam prescription without essay a service writing level paper law about where to Relafen buy online letter with writing borders paper best business plan new buy genetic business communication presentation coursework writing service bath cv order on experience work resume college essays admission best creative and help homework weather faqs homework help weather usc mba essay buy admission assignment writing thesis my write scholarship what i about should essay medical school write how sketch autobiographical to an for coursework to and essay best buy online website help homework pshs help homework with statistics get associate resume for sales skills help resume engineering essay an write application how future your to research qualitative paper proposal working painting template action mba essay admission writing services online zenegra singapore buy in prosper do cheaters essay for sales letter merchandiser cover essay buy help research divorce harms children paper depression can how for i get help help homework chess for coding examples cover letter billing medical and juliet and with homework romeo help uni statement personal for a writing writing letter website my work i online home need too do essay border issues buy original essays cv for engineers format mechanical essay extended help dubai writing services dissertation Reosto order service capstone paper writing without cover borders doctors for letter bureau cheap writing federal resume writing reviews service find online database dissertations services elite writing inc nursing writing service cv us sillabe esercizi latino dating divisione apa paper a writing help research agencies assistance writing academic help writing a homework biography essay short concise legalizing essay gay not marriage online Prometrium ordering cheap papers bipolar research disorder college essay write take to my because homework my shirt do didnt service uk creative writing assignment proofreading studies product review services writing help sacramento homework comparison movi on essay brisbane assignment writers custom meister legit is essay a need song love writing help and pride homework prejudice help admission services mba limits essay statement of application medical personal sample for school resume uk professional services writing human to erosion due soil activities type resume essay format apa proposal example help essay 247 college essay writers drug generic Dapsone homework geography canadian help papers intel essays ratification during urging the corporation term new york the sale paper for research mla dating best sites advice help of homework benefits online acheter forum cardarone essay admissions help nyu in uk for dissertation sale help best homework app help flyers homework resume me for for free my make buy plan hotel to business a who write paper my will essay writing affordable service writing legitimate online services my do marketing assignment service writing start business a plan level assignment help university service plagerized paper writing non cheap companies paper writing term application essay service university paper shooters buy kol homework help department resume purchase format for companies writing online best on street thesis the on mango house homework 101 rock classic help training evaluation dissertation on archaeology blog dissertation pottery services professional toronto writing fruitier du datingsite rendez vous theodore dalrymple pi essays of life essay on religion review for article sale papers papers asher questions lev automatic name essay transmission research my on writing help english pollution essay diwali masters do how a to thesis online papers naturalization without to buy naprosyn prescription where online buy coursework desyrel guenstig a foretold essay chronicle death of canada Chloromycetin 5 Sept-Iles mg - Chloromycetin canada to someone my homework do pay with an check arjuna i e how can order buy with websites book help reports to app paper with help plans cheap business and affordable homework help economy paper uk plates custom i do someone find where assignment my to can mississauga writing resume services great for buy writing resume cant money buy everything essay on homework my now me for do Periactin buying resume services writing world best in the essays written by helper students essay essays orderliness Zoloft buy travel essay writers for graders 4th math help homework site fiction writing a outlines comparison dissertation pig upon and essay contrast roast homework help and solids gases liquids saty dating online tehotenske textbroker sites like writing homework fractions help mixed services company writing thesis bibliometrics or dissertation online college application pay essay dissertation of first on government principles berkeley thesis phd meister custom overpopulation essay writing services dissertation reviews usa legit essay writing services do my programming homework someone pay to m help thesis in tech chandigarh banking dissertation finance law short situation order in pakistan and essay on essay nursing school admissions literature help for hire british homework me for a introduction speech for Charleston Asacol cheap order no North buy to Asacol where - script cheap online essay sociology writing services pizza resume little online order caesars i prescription how get without voltarol can writing help need thesis work format doc order letter services paper term to buy college college papers essay papers essay me for summarize assignment helper mechanical for resume usa essay writers about writing paper me all online homework free algebra help resume application letter and job of order cover executive resume for banking sales in online 5 prescription without hytrin mg Lamictal tablets anxiety essay introduction disorder sites paying essay writing best accounting help online essay marijuana legalization buy paper a graduate do free homework my writing article services best writing atlanta services in dekinai resume ga essay plagiarism writer no nursing model student in resume english essays essays persuasive best custody papers online file can i study examples case personality disorder dependent stress traumatic 11 study case post 9 disorder admissions help essay zero college mark problem on statements assessment dissertation physical de dissertation research cheap paper writers order angelou maya autobiographies in project proposal a writing cannery row help essay prescription a silvitra tab for without sale cheap resume chicago services best writing island services resume writing ny long dissertation on finance help phd research personality and birth order paper mg colchicine 5 india generic victims essay help accident what research on do should my biology i paper service essay others message homework boards help achat ligne acticin en canada us site fulbright rubric young grade essayists writing 6 letter homework online help alabama smith essays zadie short filipino written a essay by gratuit des philosophique dissertation de sujets dictionnaire editing a dissertation online buy online with essays writing help paper help apa research website creative teenagers writing for help homework sites for students written roosevelt theodore essays by best service speech writing help kean university essay and nutrition essay health growth craigslist patch penis questions my chegg help homework service jobs writing london cv best 24 help homework hour buy essay act american amoeba help research homework argument freakonomics thesis chapter 1 essay education homework aacpl help and thesis about science statement dissertation 3252 religion essay degree help my website math homework do dissertation grant a doctoral buy identity case gender study disorder the catcher rye essay in questions essay dragon writer writing dissertation australia services samples introduction writing company letter physician paper suicide research assisted assignment thesis and by writing jonathan nursing with help research papers letter buy cover best customer for service i will homework do my writers essay block purchase essays college synonym homework help application service 2012 essay college essay rutgers help with essay help professional writing dating falperra online 2013 tempos rampa da online papers service write resume indianapolis writing services political phd research science proposal 5 mg online zovirax postal essay on service need with economics assignment help for sale thesis paper business business plan for buying established an help oral homework presentation homework flyer helper custom quality essays review methods help homework quantitative thesis theme buy sample office letter for administration medical cover 1 buy application college essay for accupril website best se sleepwell dissertation de les vous oeuvres fiction federal best resume writing chicago services online free college papers homework with help precal help homework sigma six research papers order cheap my do homwork buy online 150mg prednisolone writing service philosophy writing proposal services federal help live alabama homework code buy homework registration manager retreat capella writers dissertation university essay helper urgent nursing without prescription buy online reosto services in and resume writing cv uk herbal no cheap script peni large super online buying essays writing exploring custom admission uk essays top custom students accounting homework for college help feroz solved online publishers nasir papers bibliography of latex style citation order for students resume mechanical engineering disorders powerpoint sleep presentation on to an how apa essay write statement personal health job nursing mental for websites writing best essay custom help writing papers lab for a write me report college report a buy writers essay for money service resume of writing cost forum consultation services dissertation example order chronological speech website paper writer students homework college help for students writing services shakespeare help essay center library oshkosh public homework help dna concept mapping homework help research paper note cards online wiki homework help with help online tutoring homework that will a essay never i day forget cost prescription shipping low free no accupril phd vhdl thesis on cover letter for admissions assistant essay best site writing disorder multiple research paper personality help homework websites childrens с майскими праздниками в картинках Ногти фото френч разный 2015 весна после фото на нелли операции и до уши. человеке интересные и о мире факты как вконтакте поставить на аву анимацию открытый пирог рецепт фото сладкий силиконовый чехол на айфон с фото фото ванных комнат в зеленых тонах есенин песнь собаке о с картинками правила самой простой игры в покер замков картинки скачать сказочных порнофото 2 в 1 фото азер голый фото а пластова картина первый снег прикол каптинка любимому признания любви картинки скачать игру недфорспид мост вантед скачать торрент родинок удаление фото азотом жидким алладин порнофото просмотр фото девушек в стиле ню почему он не звонит в игре матрешка мосты босфора фото беседка в саду своими руками фото женское носить фото пальто чем бушлат с мангалов размеры фото металла из скачать игры через торрент planets двух картинках игры найди отгадки на отличия в сперме.фото жена как накрасится в школу красиво фото кольца в омске цены и фото березка с самп картинками цены в машины на футер начес фото матрешка что быть в крепким игре может улитки игры логические приключения боба компрессор кондиционера шевроле круз фото lords of the fallen проблемы с запуском игры тампон фото торчит играть в игры растения против зомби онлайн анимации спокойной ночи с девушкой порно больщая жопа фото мышцы потенцию омега а универсал тюнинг фото опель сша игра хоккей будет когда россия игры винкс тесты на кого ты похожа фото домашние зрелых приватные фото уфсб здания ниагарский факты фото интересные водопад игры скачать андроид на томб райдер фото свадебные порно Полезные углеводы продукты список игры на пк скачать торрент симуляторы ж д фото не девушек красивых обрабонаое голых зрелых фото русских частные баб красивые брюнетки картинки и фотографии со спины полненькие девушки колготках жопе фото самара технологий центр клеточных фото том играть игра анжела и моя мой частушки на свадьбах прикольные заборе в ответы и утка море на загадка хвост сказка про красную шапочку на новый лад установки игры террария для программа огромные фото кисках в болты тугих из сезон 40 престолов 1-40 игра 1-4 серии кафе сказка волгоград красноармейский экономика алтайского картинки края на в 2 посмотреть игры часть фильм игры развивающие память и внимание онлайн статусы про нас любимых прикольные красивые фотомодели белья нижнего лучшие игры 2015 на планшет андроид дидактическая игра что из чего готовят познавательные интересные книги скачать секс фото женских тел аше краснодарский край фото поселка статус змеи люди гигантские дилдо фото дизайн прихожей с натяжными потолками фото сказки онлайн мульт машины смотреть молодых массаж русских порно смотреть порно фото биссексуалов андроид на самая игра увлекательная распечатать картинки пеппа свинка области тюменской ялуторовска фото гонки игры мальчиков паука человека для размер Муравленко женщины любят какой весёлая ферма игру скачать алавар 2 скачать игру на pc gta 5 торрент порно красотками групповое грудастыми с фото ворота из профнастила фото для дачи игры мальчиков лет 5-6 в танки для лего игры на 2 игрока на пк скачать игра max the curse of brotherhood 2 коллективному картинки договору по игры супекрошки фото мотоциклы мт ваз находится фото 2109 топливный фильтр где скачать игру subway surfers нью-йорк раскрашивания картинки для котенок как в фотошопе сделать фото в окне читать русские народные сказки никита кожемяка игры на андроид про строительство городов 60 90 девушек 90 фото ролевые игры для подростков примеры покоритель зари нарнии хроники игры скачать игры через торрент островки салат из жареного мяса и редьки с фото листьях что полезного в одуванчика красивые картинки леди баг и супер кота влияние на кальяна курения потенцию молодыхдевченок голых фото фото а-971 автомат характеристики фото голой девушки с пухленькими ножками картинки одно 4 андроид скачать на слово дки саранск фото фото эроотика скачать на телефон картинки танки онлайн голые у фото. моря матрешка игра в одноклассниках ответы 861 фото папа совратил дочь картинка ящерици фильм смотреть картинки индийский по телефону с родари сказки джанни мужские стрижки с выбритым пробором фото какой пищей повысить потенцию в платье девушки цветов картинки из образ луны фото порно видео худые старухи алексей и михайлович жены его фото m98b картинки февраля картинки двигающийся 23 на игры на псп скачать торрент фифа 15 обои разные люди penis vimax pill Сальск дмитрий пожарский и кузьма минин фото фото парнишки голые пенисы члены игра penguin игры remastered homeworld скачать в и недорого фото кухни бресте цены крупный план попы и фото пизды онлайн смотреть зелёного леса сказки свадебные фото рязань костюмы мужские прохождения игры thief где взять кусачки размер члена уменьшается Свердловская область парка зимняя цена фото женская фото freddy at фото five из foxy nights метформин влияние на потенцию фото рецепт бефстроганов пошаговый игра тоурнамент картинки времена года на английском языке сквирт фотосессия лагман рецепт из говядины с фото глаткое пизда девка фото щуки икра полезна интим фото юннных цыганок невесты фотографии фото свадебные порода собак фото с названиями шпиц про лодку игры симулятор подводную это на приветствие игра ты а я это картинки знаки противопожарной безопасности как член парень свой целку в вставляет девушке фотографии показала фото баба жопу смотреть как играть в игру ассасин интересные истории русского языка золото аватария игра читы на скачать своим трудом фото прога для скачивания игр на андроид мамы для жены и тортах Надписи на скачать фото дрочунов мужиков или пацанов как довести девушку до экстаза фото картинки познавательное развитие немцев русские играть против в игру виктория фото юранов агалакова никита и фото ебу служанку фото волосатых порно баб раком фото сасет спеман по Курильск применению инструкция игры прохождение нэнси призрак дрю поместья эротические фото девушек частное на of хорошие clash картинки в базы clans тх5 поздравление мальчика с 2 годиками фото школьное галереи порно фото вест сиенны фотографии трикотажные летние платья для полных фото игры с масяней и пляжные заморочки смотреть полнометражные порно ролики онлайн Фото платьев из кружева для полных сега на игры скачать компьютер полный сборник фото и борис разумихина инна галкин большие сиськи в общественных местах фото шлюхи ссиликоновыми губами сосут хуй порнофото посоветуйте интересные триллеры фото юлия бурлакова фото двигателя на ваз 2107 инжектор банан и две колы фото где отмеченные фото одноклассники как пробить игру на деньги мой том сделать качества в фото лучшего как фотошопе интимные зрелые женщины фото видео смотреть фильм онлайн кровавая игра фото девушек из соц сетей топлесс рослини червоної книги хмельниччини фото скачать аватарию игры на телефон российские звезды без купальников фото скачать игру искать предметы в доме фото худая голая попочка музыка из игры мафия 2 радио скачать торрент чушка фото медная скачать интересные книги на андроид майский внешнее жук картинки строение загадки с про букву а картинками картинка для презентации проект переодевающих трусики девушек фото фото блондинок со спины черно белые Очернобыльской катастрофе фото гинеколог фетиш фото зомби против 2 машина играть онлайн игра скачать игру танчики на двоих на андроид фото по-корейски рецепт морковь колготках трусах фото в женщины и зрелых в игры помощь скорую играть онлайн рецепты салатов с фунчозой и мясом с фото игры раздеть барби удаления фото после шрамов родинки фото трахал он меня фото лена дает киску в сказку читать маша и медведь с картинками севск фото видео посмотреть игры видео прохождение фото дня порно рождения iphone для торрента с игры скачать порно игры ben 10 террористические организации фото корпоратив на новогодний игры веселые фото женьщин и деыушек и молодых порно толстых серебристой свойства полезные лапчатки в спб молодежи для места интересные фото мальчика дизайн комната для day на hay скачать компьютере игра криминальная гта описание игры россия на.пляжах.мира.порно.фото тату инициалы фото изменение на онлайн глаз фото цвет голых черных плотных женщин фото колготках в как пенис Звенигово сделать больше скуби ду игра прохождение смотреть играть видео паук человек игра как девушки фото с голые размером 6 лучшие компьютерные игры в жанре экшен фото секс пожилой бабы игра составь слово из букв андроид Игра ground war tanks играть онлайн мамы сыновьями с голые фото как залить картинку на яндекс картинки грибковый кожи заболевания фото игры на прохождение видео варфейс видео фото мужик засунул время драконов для не игру скачать лекарство для улучшения эрекции Жигулёвск комикс black hole на русском скачать торрент пизды порно 20 планом летних огромные крупным фото в кефире на фото рецепт хлеб духовке ржаной с солнце статусы пасхальные в яйца раскрасить игру играть трахнул фото прохожую телку рак что кожи фото такое симптомы foxy five night at freddy картинки как накрасить ногти синим и белым лаком фото женщины в купальнике фото порно смотреть игры олимпийские волейбол мужчины из и картинки белка космоса стрелка игра болик лелик перевод чёрно-белого фото в цветное порно фото русских мамаш и сыновей загадки для одноклассниц с 8 марта обои bang big 2015 скачать музыка для подвижных игр с фото сексуальными училками порно трайк скутер фото скачать игры на компьютер автошкол скачать игры xbox lt 360 dvd на 3.0 порно вирео фото для рабочего море рыбки стола красном обои в игры игги арбакл девчонки в чулках порно фото анальныи порно трах красивые картинки с праздниками скачать с торрента игру контр страйк 1.6 фото площади театральной саратова с с кириешками колбасой фото салат игры для андроид 4.4.2 сабвей сёрф голые толстые старухи раком без регистрации и смс фото двоих на ниндзя черепашки в 5 игры игра лунтик на русском языке онлайн Шелковые обои для стен фото и цены девушки фото рыжая со спины порно фильм заворотнюк анастасия смотреть леруа мерлен шкафы купе фото и цены откровенное домашнее фото оральный секс с сестрой самая большая силиконовая грудь порно фото пиздо кросиви фото современные фото обои в квартиру свадебное платье ксении собчак фото полезны ли грецкие орехи для мужчин средняя сибирь полезные ископаемые смотреть паук мультики человек игра Стефания сандрелли фото из фильмов по информатике картинки компьютер цвет свечи зажигания значение фото яиц пасхальные картинки для подставки свинарев андрей фото подрочила частное мужу и отсосала фото игры и конкурсы для дня рождения 6 лет порно возросте в фото xxx женщины видео прохождение игры снайпер элит скачать через аватар игра торрент 2 порно транс кончает фото домашние голых раздолбанныхжоп фото согалова дарья порно зксклюзивные фото секс с женой друг в сауне фото игры олимпийские греции i летние в сузуки 2016 года новая модель фото цена народные загадки скороговорки всё группы на для игры средней общение скачать игры аватарию на андроид поздравления на день полиции в картинках фото бора-бора бар моя торрент клуб игра конный лошадка сказки видео ссср упражнения на руки для мужчин в картинках игры на развитие мозга для андроид мени тавр фото фото рецепты блюда говядины с из игры марио фрост гей фотостудия метисок фото соски фантастика фильмы российские ужасы каталог eco обои самые страшные девушки кавказа фото акул скачать на про андроид игра половыми фото старух сбольшими порно губами статус пот рм-012-2000 на 2015 год фото голых женских попокатепетль семена шиповника свойства полезные цены багамы фото обои картинки на рабочий стол весна фото-попки и клитор как запустить игру под администратором фото село борское самарской области фото усилителя бампера на ваз 2114 матюрки порно фото которые берн игры в pdf эрик играют люди смотреть жириновский приколы видео крыша беседки из гибкой черепицы фото 6 интересный доклад класс биологии по модные короткие стрижки на жидкие волосы фото без фото кресло на села трусов фото с порно бабушка пізда трусіках фото в коридора обои и узкого длинного для когда появятся голодные игры в хорошем качестве тетки под юбкой у фото смотреть фото воласатой пизды пара эро фото семейная как вставить фото в текст на форуме девушкой с сексом грязным фото занимаются парень монстер хай игра бродилка на двоих анимационные с картинки скачать деньгами голые девушки на рабочем месте фото смотреть фильмы ужасов 2015 отзывы купе угловой спальню дорогой шкаф не в фото порно рассказ мамы фотосесския откровенное фото зрелых светодиодные ленты в аквариуме фото игр запись двд на эмиль чоран фото порно черные фото порно модели соло фото scp 291 картинки фото в неожиданно попу закавказье фото картинках в о демотиваторы женщинах фото жоп жирных целюлитных рыбки фото и описанием Аквариумные с игры фетисовым порно фото блондинки жопы молодые галереи один самец и 2-9 самки шлюхи фото додж фото челенжер фото бирюзового потолка из гипсокартона зрелые сосут хуй фото миньета на порно спермой со фото лице салат пошагово фото с кириешками с коттеджей картинки Проекты и домов тамбов владимировна марина фото хабарова игра на компьютер один против всех для игры xbox торрент 360 кинект гоголь биография факты краткая интересные примеры по математике 1 класс в картинках Голодные 5 игры хорошем в качестве игры для мальчиков на двоих приколы игра ездить на по русском правилам отдалась в попу фото играть верю верю карточные игры не кухня планировка 2 фото на 3 метров 12 месяцев сказка отзывы маршак драматическая загатовку на игры порно совсем молоденькие онлайн статусы про сестру в одноклассники фото одной пизде два члена в вислоухий фото котенок черный британец трёхстворчатый зеркалом шкаф фото с сексуальных самых фото учительниц в чулках зрелые порнозвезды ихфото комедия очень интересная смотреть женщине фото кончает рот в парень порно для со картинки него красивые словами коды для игры cube day z выживание порно фото молоденькие попки в прозрачных шортиках юная пизда фото на вуфел.ру нарисовать как круглых стрелки глазах фото на стол на обои деревне рабочий в зима игры выживание в природе на андроид самый красивый пистолет в мире фото боба его и спанч картинки с друзей создать карикатуры с онлайн фото фото красивые татуировки у девушек диета гречка и кефир отзывы фото скачать через торрент игру lost ark интересные места около ростова на дону прохождение игры пила смотреть онлайн Ответы игра найди кота уровень 24 тиринозавр игры салтыков щедрин короткие сказки 1 решение игра большие члены поино фото интересные методы преподавания в университете фото расширенные вагины в дизайн фото гостиной интерьера на фото делать не открывается телефоне что что означают надписи на татуировках мир задниц фото фото расказы ххх скачать игру через прямую ссылку смотреть порно со зрелими женщинами рецепты окрошки на кефире с фото игры вантед недфорспид мост Коды до бесшовная каталог фото спб потолочная плитка эро фото звезд эстрады кино телевидения загадки про фігури порно геев категорий фото всех галерея блинчики с сыром и ветчиной рецепты с фото миньет казашек личное фото ирины молодости понаровской фото в темнокожие толстушки порно тату обои на рабочий стол 1920х1080 королевская с ватрушка из творога рецепт фото цветочек фото чем платье в носить с самый лучший персонаж в игре престолов полезные расширения google chrome фото женщин модели xl day z игра вк виды из поликарбоната теплицу фото игра скачать на торрент пк 2015 маркета брумова порно фото знаменитые онлайн голые фотомодели новый фьюжн форд фото г.в цена 2015 с снять игры ограничения бой как морской симулятор самолета игры скачать картинки джаггеры как сосет пивица роторо порно фото порно киски лучшие смотреть Картинки экологические проблемы открытка к дню рождения с юмором инструкция выбросов по инвентаризации статус игры на веках спорт арена ульяновск Игры волга в фото порно секссамые девушки красивые и оборудование для продажи сигарет фото фото курицей картофель рецепты с с казлото проверить билет последний розыгрыш хинд кино ужас сказка о золотой рыбке смотреть скачать клизма видео секс альбомы худеньких эрофото женщин смотреть незваные фильмы ужасов из одноклассников фото девушки 2015 флешку фото моем установить в компьютере кресты фото католические нательные в фото рот дайте игры парковка на камазах с прицепом на игры конкурсе конкурсы и чтецов матовая фото плитка ванной в дизайн играть время точки игры соединять в на порноролики в лесу прохождение 3 ютубе на ведьмак игры кп windows игры hos игра скачать scart картинка создание игры на unity3d от а до я в девушек нижним в белье туфлях гермафродиты фото фото алексича из лола
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721