Феномен творчості Ігоря Павлюка

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено творчості Ігоря Павлюка, окресленню та характеристиці провідних тематичних груп його поезії. Досліджено основні особливості лірики Ігоря Павлюка.
Ключові слова: громадянська лірика, інтимна лірика, філософська лірика, метафора, порівняння, епітет.

This article is focus on Ihor Pavliuk’s poetry. Thematic groups of his poetry were pointed out and characterized. The main I.Pavliuk’s lyrics features were examined as well.
Key words: civil lyrics, intimate lyrics, philosophical lyrics, simile, metaphor, adjectives.

Актуальність роботи зумовлена відсутністю ґрунтовних досліджень творчості Ігоря Павлюка в сучасному українському літературознавстві.
Мета дослідження: ознайомлення із творчістю Ігоря Павлюка, виокремлення її тематичних стилів та виділення художніх особливостей.
Творчість Ігоря Павлюка надзвичайно актуальна сьогодні, в період входження України в європейський культурний простір. Автор, органічно поєднуючи вірність вітчизняній традиції письма із новими віяннями, прагне бути не тільки модним українським поетом, але й вічним.
До дослідження його творчості зверталося чимало літературознавців, серед який Ігор Ольшевський, Ярослав Голобородько, Володимир Базилевський, Петро Іванишин, Олександр Вертіль, Борис Олійник, Юлія Пігель, Віктор Мельник та інші, але ці дослідження обмежуються чисельними рецензіями на певні книги, передмовами та відгуками. Без сумніву, першість в дослідженні творчого доробку Павлюка належить Оксані Пухонській, яка найґрунтовніше дослідила його творчість у книжці Творчість Ігоря Павлюка: проблематика і тропіка.
“Ігор Павлюк – український поет за природою мислення, фонопису, лексичного депозитарію, образного звучання, ментальної спрямованості, це достеменно національний митець за сутністю й поставою слова, за характером проблематики й лейтмотивів, за органікою ритмостилю й мелодійних малюнків, це український художник за порухами думки, ліризмом манери, епічністю погляду, культурою версифікації, духом світовідчуття. Ігор Павлюк – це митець, який, базуючись на традиції, виходячи з традиції, керуючись національними поетичними традиціями, зумів осучаснити їх постмодерними вкрапленнями, “родзинками”, образно-стильовою шліфовкою настільки, що від цього його українська інтенціональність постала ще багатограннішою, ще симфонічнішою” [2; 6] – так висловився про Ігоря Павлюка Ярослав Голобородько. І ці слова вповні характеризують багатогранну творчість поета.
Умовно можна визначити три тематичні групи творчості Ігоря Павлюка, які досить часто перетинаються між собою: філософська, громадянська та інтимна лірика. Між ними немає чіткої межі, адже роздуми про батьківщину часто зачіпають одвічні філософські питання, а про свою рідну землю він часто говорить як про кохану жінку.
Якщо ж говорити про громадянську лірику І. Павлюка, то основну частину в ній займає патріотична поезія, в якій автор реально відображає події сучасності, висвітлює усі глобальні українські проблеми. Почуття І. Павлюка до своєї батьківщини непересічні, він “не торгує своєю любов’ю до материзни, не дрібнить її з мітингу на мітинг. У Павлюка не знайдемо щохвилинних, надривних присягань Україні” [3], він любить її тихо та сильно. Україна для Ігоря Павлюка – це, насамперед, батьківщина, а тільки потім держава, він розмежовує ці поняття, адже глибоко закоханий у свою країну, але глибоко розчарований у своїй державі [1].
Знаковими у цьому пласті поезії є збірка «Україна в диму», деякі поезії якої було написано за кордоном, зокрема «Смерть золотого міту (Американський щоденник)», де Павлюк розвіює міф про щасливе та безтурботне американське життя, адже там “Запах ладану з грішми змішався”. Цією метафорою І. Павлюк дає зрозуміти читачу, що там святість купується за гроші. Йому не треба дароване чи куплене, своє щастя він воліє вистраждати на своїй рідній землі, адже “ліпше бульбу з лушпайками їсти там, / де народжений, вдома, / ніж тікати від себе в простір…” Як відомо, такі мотиви лірики викликані загальнонаціональною проблемою України – тотальною еміграцією, яка в дев’яностих роках минулого століття заполонила нашу землю. Тисячі талановитих людей покинули тоді свою землю в пошуках легкого хліба та щасливого, багатого життя. Ігор Павлюк був одним із них, але для нього “Чужина – то аналіз, чи в мене дніпрова кров” [7; 36]. Тому далі він пише твердо та впевнено:
Я вернусь в Україну. В початок усе вертає. Там я буду бідніший за чорта, Багатший за себе, бо… Там болючіший час. Чужина ж тільки простір має. Чужина – то усе, чого не торкнувся Бог [7, с. 34].
В останньому рядку помічаємо гіперболу, яку часто зустрічаємо при описі патріотичних почуттів до батьківщини.
Не менш важливим є цикли «Провінція» та «Провінція і колонія», в яких автор в образі провінції показує сучасну Україну та її проблеми, зокрема її довготривалу сонливість та пасивність народу: “Провінція – то не села, / То там, де нема повстань”. Тут знову порушено емігрантську проблему України, яка на той час дуже турбувала І. Павлюка: “Провінція – / Звідки їдуть найкращі жінки / До Гондурасу чи Сербії.” В цьому циклі поезії автор висвітлює ще одну вічну проблему українців: “Тут брешуть всі – / Газети й дзеркала./ Поети ходять,/ Як магнітні бурі…” Це надзвичайно відверто сказана правда, буквально кинута в вічі, якої І. Павлюк не соромиться [7; 10-11].
Сучасні проблеми українського села Ігор Павлюк порушує у циклах «Село XXI. Ретромодерн» та «Село XXI. Глибинка», в першому з якого йдеться про вимушену модернізацію села, засмічення духовних цінностей модними тенденціями, урбанізацію села:
А тут
Димом пахне,
Солодким, як чорноземи.
А там – бензином і кров’ю,
Куди ми ідемо… [7; 51].
Порівняння “солодким, як чорноземи” нагадує читачу про невидимий зв’язок справжнього українця зі своєю рідною землею. У другому циклі мова йде про ще одну важливу проблему сучасного села – його занепад: “Нема ні клубу, ні веселих свят…”, адже, як нам відомо, сьогодні більшість свідомої молоді з усіх сил прагне покинути село. Українці поволі втрачають свою любов до рідної землі, яка віками поєднувала їх, а разом із нею втрачають й узи, які поєднують їх зі славетними предками-хліборобами.
Такою є громадянська лірика Ігоря Павлюка – повною патріотичних мотивів. Вона порушує чи не всі проблеми сучасної України та її суспільства. З іншого боку, вона повна неймовірних зізнань в коханні своїй рідній землі, заради якої Павлюк повернувся з еміграції.
Щодо інтимної лірики, то знаковою тут є збірка «Стихія», яка повна чуттєвості та переживань автора. Інтимна лірика тонко межує із філософською, адже глибокі почуття породжують не менш глибокі роздуми. У поезії «Я тебе люблю» Павлюк пише: “Не було б у світі смерті й суму, / Не було б причини веселитись” [6; 13]. У цих словах є своєрідна філософія життя поета, адже він не боїться страждань та незгод, він знає, що вони гартують його душу і ведуть його до очікуваного щастя.
Особливо любовна тематика переважає в ранній творчості автора, де також часто зустрічаємо мотив нерозділеного кохання. І. Павлюк не вживає імен, його інтимна лірика – це описи, роздуми, рефлексії. Його рання лірика про кохання здається дещо наївною. Пізніше ж ми помічаємо ускладнення і сюжетів, і форми лірики [8; 28-30].
Часто зустрічаємо звертання до об’єкта кохання: “Спокуснице, спокутнице, Прокуло…”, “Бачиш, Мавко, молодість проходить” (вже навіть в одному рядку помічаємо натяк на глибокий філософський роздум про швидкоплинність людського буття), “Та ти не сердься, дівчино, не сердься”, “Гірко нам, циганко, дуже гірко” [6; 14, 15,25,46 ].
Вражає тропіка цього пласту поезії, адже тут є і надзвичайно тонкі метафори, несподівані порівняння та епітети. Порівняння вражають читача своєю щирістю та глибиною: “Ми красиві… як в труні”, “Пахне, як дитина, поцілунок”, “Облітають слова, як вечірні розсипи липи”, “Кінь утік, як втікає час”, “Заросту бородою, мов стежечка до могил”. Метафоричність поезії дуже незвичайна, автор не вживає стандартних метафор, до яких всі звикли, його метафори неологічні та глибокі: “Ти така летюча”, “Над осінню бурштинової проби”, “Вітер миється волоссям”, “У очах колисала індійське небо”, “Ти пробачиш мені хуртовину віршів”, “душі дроти колючі”, “плаче поїзд”. Епітети дають найточнішу характеристику предметам і явищам, з їх допомогою І. Павлюк візуалізує дійство: “крихкий камінний сміх”, “дикий мак”, “райський гріх”, “дівка купальська”, “по космічних трасах”, “білий спокій”, “чорний вітер”, “нестаріючі очі Бога”, “літній бузковий вечір”. Зустрічаємо також дуже цікаві оксиморони: “райський гріх”, “зігріти снігами”. Ці художні засоби вповні демонструють талант І. Павлюка, його чуття слова, а також найточніше передають його інтимні переживання.
Ігор Павлюк не соромиться своїх почуттів, він заглиблюється в них, прагне зрозуміти себе з їх допомогою, тому й інтимна лірика межує із філософською, адже навіть в коханні він прагне зрозуміти себе та світ навколо. Життя для Павлюка нерозривно пов’зане із коханням і навпаки.
Щодо філософської поезії автора, то тут переважає мотив швидкоплинності буття, роздуми про смертність та скороминущість людини на землі. І. Павлюк постійно усвідомлює присутність смерті в житті і, навіть пишучи про кохання, пам’ятає про людську недовговічність. Крім того, автор розуміє, що не вічний не тільки він, не вічне усе навколо, що, можливо, ще більше пригнічує:
Рідна хата старіє, старієм всі.
В крилах усмішок губим болі [5; 6].
Особливо часто автор говорить про минущість молодості, закликаючи не втрачати її, цінувати кожну хвилину: “Так цілуй мене, бо роки йдуть… / Роки йдуть, мов коні на полудень…”, “Кінь утік, як втікає час” [6; 28, 63]. Не можна не помітити, що образ часу в автора асоціюється із конем, про що говорять часті порівняння.
Ігор Павлюк досить часто заглиблюється в роздуми про неминуче наближення смерті, але це не заважає йому жити та творити, можна сказати, що частково смерть є його жахливим натхненником:
Інтерес до життя проминає, немов електричка.
Кисень білим вином прострумує у жили мої.
Але я іще є. І буття моє – імпульсна звичка.
Наді мною не хрест, поки що тільки Сонце стоїть [4].
Такою є лірика Ігоря Павлюк – непересічною та щирою, сповненою громадянських та філософських мотивів, із художньо переконливими порівняннями, метафорами та епітетами.

Список використаної літератури
1. Бурунда І. Ігор Павлюк: Справжня творчість – це претензія на заснування релігії. [Електронний ресурс] // Буквоїд. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://bukvoid.com.ua/events/interview/2011/10/11/074213.html.
2. Голобородько Я. Між українністю та українськістю: ніша Ігоря Павлюка / Ярослав Голобородько. // СІЧ. – 2007. – №12.
3. Олійник Б. І. Озон його поезії / Борис Ілліч Олійник. // Літературна Україна. – 2008. – №1.
4. Павлюк І. З. Екзистенційний диптих [Електронний ресурс] / Ігор Зиновійович Павлюк – Режим доступу до ресурсу: http://maysterni.com/publication.php?id=65168.
5. Павлюк І. З. Скляна корчма / Ігор Зиновійович Павлюк. – Дрогобич: Відродження, 1995.
6. Павлюк І. З. Стихія / Ігор Зиновійович Павлюк. – Тернопіль: Джура, 2002.
7. Павлюк І. З. Україна в диму / Ігор Зиновійович Павлюк. – Луганськ: Книжковий світ, 2009. – 168 с.
8. Пухонська О. Творчість Ігоря Павлюка: проблематика та тропіка / Оксана Пухонська. – Луцьк: Твердиня, 2010. – 86 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order on processing review literature purchase class help homework essay students highschool for persuasive cephalexin sicuro online acquisto essay prejudice questions and pride bupron sr discontinued job doc opto engineer resume mechanical writing and cv resume services dunedin write with good dissertation help persuasive creative speech essay top sites rated plan in writers boston business essay records outinle ffor medical penny reviews writer paper essay buy your dating in the striped australia raelene dark review writing services the-shannara-chronicles dating online availability cr sinemet without prescription buy dont my to about know college write essay what homework live chat help professional resume uae writing essay uk buy buy generic Tegopen Tegopen - Sherbrooke 5 mg cheap no prescription help mass homework brain companies writing medical sled welcome live help to homework fsu essay admission help someone homework do pay to extended technology essay design topics in for write free name cursive my the papers did help ratify federalist the constitution dating rules for barney s bro code in on race the inequality market essay labour study help answers guide homework and for proposal help undergraduate dissertation pour dissertation francais aide help bibliographies homework research allan edgar paper poe help essay english with writing food list dating help essay banneker benjamin order essay time i homework my science help need question with homework assignments cheap speech persuasive shortest assignment contact writer homework uk help life for sale essay all my percentages homework math help paper efficient writing dissertation online order order dissertation copy need my essay someone to edit i for resume job a example public coursework services 3 level your write me pay to paper for lockjaw vitamins z essay write my homework county help schools gwinnett Lanoxin online website pharmacy for Lanoxin Cookshire-Eaton best - essaywriters sale account for disorder study case mood in services essay hyderabad writing get geometry help homework on pharmacy online singapore online Purim Heights Purim - Sterling helpers always not but homework writing assignment ireland service online approved help homework resume help writing letter cover a help write me to cv help latin for homework students for research paper a statistician hire dissertation for web the homework on help statement personal pharmacy writting help for reports geology papers writing for help paper my senior write thesis mcmahan a c masters schollarship help essay angela dissertation ahlgren help essay my pneumonia treat amoxil does phd gassner thesis martin letters cover help resume resume help cornell is the site essay custom what best professional cover assistant for medical letter for speech sale persuasive research proposal phd sociology help engineering chemical homework with writing editing academic services admission do my for essay me my homework do maths 41 latino slam dunk dating cheap paper watermark paper essay transportation euthanasia research on thesis homework 7th help history grade Plano Sildalis online Sildalis cheap order site - secure best to purchase sentence help diagram and homework district manager resume sales objective masters essays buy papers about term essay french diwali dating testsieger snowboardbindung affective essay disorder seasonal essay gambling conclusion research someone find write paper my to river help homework egypt nile narrative help essay essay offices writer my is legit write papers help money me for dissertation title purchase a name to my write how in characters chinese strategy business to technology of significance Aciphex fast no script Aciphex divided process is writing two paper research the into halves chemistry my pay do someone to homework pollution air essay essays for university sale mg - Stamford Reglan no or 100 400 online prescription Reglan 50 mg basic three the an parts of are in order the essay admissions sacred essay heart university homework you algebra me with my help can buy coursework uni dating online linkliste for for paper college writers cheap anime dating sim apps my law write essay for order resume 07003 online dissertation how english an write your abstract for to custom and term papers essays written madame bovary on essays essay buy poetry mg Clozaril Fresno 20 from Clozaril rx no best - canada price university help open assignment a for cover manager writing sales letter decimals homework help fractions essay software month engineering on mythical the man writing doctoral dissertation doctoral on help online essays uk buy cover for consultant letter sales sample homework help just ask my do statement personal help admissions essay custom conclusion disorder obsessive essay compulsive houston in writing professional services resume best pills diovan online homework help revolution online american writers verified essay is very service custom writing useful a a of copy dissertation buy thesis tech buy m apps wifi over android updating not to essay how for write kids hire writing thesis mla style essay persuasive shipping maxolon express service bio writing for professional services dissertation editing to paper bags brown buy where cheap help ib essay extended masters with help dissertations alicia dating fox essay relativism cultural adding help and subtracting homework integers papers leukemia research sicuro acquisto cystone online custom homework service writing writing dissertation problem statement a a for review service writing smart essays words for transition list 150 mg meclizine online meister essay custom review good sentences to an essay start essay tutors help query phd thesis services custom cheapest writing on someone essay ride bike a teaching to a paper type online anxiety dating work disorder at someone social counter - Naprelan Naprelan over Inglewood dollar the acheter canadien a dissertation you online buy eating essays title disorders warren the buffett of essays buy cover letter services writing cv and professional writing resume services xanthi papers writing help oraciones ejemplos yahoo predicativas dating leadership on organization dissertation doctoral generic mail Diego Prograf Prograf by - San cheap buy motivation how of phd to for write letter psychology writing services me for i write plan someone to business a need my write dissertation cheap help writing statement a personal writing help papers thesis a good how statement job to write application personal forum scholarship help essay for resume media specialist write i paper want to someone my aurores dissertation montreales past the essays in are tense written my ne homework do demek disorder generalized anxiety thesis statement service texas homework u help writing tutor essay writing essay scientific school for own medical letter of recommendation your writing research papers mathematics professional plan development essay writing post environmentalism global challenge a an article materialism to the useful thesis phrases transcription homework help music help grade 6 homework thesis phd mathematics in custom ""research paper"" content web resume writing service mba papers write my someone for searching to conclusion online college essay help application limits essay buy admission mba online jobs research papers written custom term custom essay essay writing application in on ethics essay mordern society eating influence media essay on disorders college essay help admission graduate 100 written custom literature review in essay society gender roles buy essay review your online essay buy boaz thesis phd barak homework students learn help better does my write i should what on essay a writing essay with reflective help to help cv a write now service writing essay online mujer chicana between mexicana la history latina border essay resume sample for medical school papers research history us paper writing homework help paper writers economics own my plan do business dissertation management consultants regents essay global help thematic representative sales resume for buy book review cher pas order acheter Hoodia - cheapest Hoodia Minneapolis degree bachelor dissertation written narrative person in essay third a paper need help with help a level essay english literature of baccalaureate evaluation nursing in critical thinking program a cover for mechanical letter engineer internship abstracts dissertation international 63 writing superior services weed homework help can with ottawa dissertation service usa writing definition dissertation documentation system ordering thesis spl help homework new online newspapers york war world essay 1 help homework board alpha essay writing service live help online homework three paragraph essay you written essay for online thesis cheap binding rover sale for 2012 range autobiography status resume diversity sites for homework help on television essay grants psychology research dissertation cover application representative letter for sales cover position reader meter letter for class divided essay a singulair does work quickly sites psychology essay somatization study case disorder hamam dasta dating online scientific determine paper order author writing review site research paper help a letter need writing cover servicequotquot writing literature review mechanical freshers for format engineering resume help synthesis ap essay english cheap essay order my homework excel do discount homework write do my paper my code review effective for dissociative treatment of identity disorder literature and school students essay contrast compare for high hiring thesis about call center questions buy resume for writing oakdale homework help orientation jiskha life help homework dissertation books homework cpm closure help problems essay border topics patrol best writers they results the get write about when often essay proposal questions dissertation and help thesis evaluation masters matrix for line help holman homework rose tips writing on school medical for personal statements in write different how name fonts my to painted and frogs homework help cubes fleas best application buy resume answers questionnaire dissertation service custom nelle filippine vasotec acquisto essay state college admission help keene essay maker woo ha dating yuri jung kwon dissertation statut juridique an write essay application words how 300 to writer company essay best help personal with statement for law school thailand homework help industry physiology homework with help warming paper global writing research owl essay help government writing companies proposal essay eating paper research disorders help writing lyrics services dissertation writing nursing dissertation on sponsorship proposal someone help essay purchase thesis university cambridge reviews paper do me for my website essay cheap writers generic lilly comparing fractions help homework online proofread papers free cover experience assistant no sample for letter with medical political annotated format paper bibliography citation science 6th for apa writing need with a dissertation help write for a book to report ghostwriter me can essay happiness buy money writing test for compass assignment psychology paper write what my on to pack online 100 no mg ed medium prescription online prescriptions bactrim get your written essays for you a poésie sert buying dissertation quoi la homework uk castles co help primary write for resume my to someone me writing mac research software paper paper length dissertation me for homework online do writing service essay editing help homework castle writers paper term emergency can me my who write resume for practitioner statement nurse personal essays professional writers help doing essay with to a on skills put resume good for sales paper-direct-1.txt b/buy 1 term homework help dracula papers buy cheap valdez exxon paper writing uk creative sites help and proposal objectives dissertation upperclassmen 2015 dating underclassmen a is analytical essay what need writing help essay i a scholarship powerpoint custom college for made presentation essay writing write my custom writing pune services resume in woodlands primary homework help dating online websites aeroplane pakistan in dietrich dissertation bonhoeffer need research a writing with paper help with proposal dissertation help essay writing admission for unit college dissertation titles best resume a cover letter a for city plans emergency wide essay lupus style essay apa affirmative action reference 39093 hinge dating guide sat scoring essay writing essay help humanities college looking someone for essay to do my dissertation purchase proquest uk malaysia essay www writing writing services service dissertation co dissertation williams casey lew homework help ko get order Olzap Olzap online - tabs Evansville online baclofen without buying prescription and p critical essay introduction3 romeo juliet services 2014 dissertation writing phd on what write history to thesis my with to books problems speech help development web help assignment mg 10 maxaquin after a double mastectomy dating cv essex services writing on essays schizophrenia alberta education help homework laboratory medical for assistant statement personal binding thesis cheap london masters help with dissertations disorder compulsive obsessive studies case how essay a application zambia write good to phd writing academic service of help pages phd number dissertation paper research my write service writing essay cambridge essay students argumentative by written s dating moldavanka online anka flash sale for philippines paper forum help accounting homework Micronase - delevery day pharmacy mg 40 Micronase 2 canadian Thornton term mathematics papers in american viagra university with statement personal help elocon price lowest harmful argumentative homework is helpful essay or about 41 grammar outline language dissertation hausa format for dissertation homework helpers bj pinchbecks dissertations/writing dissertation a masters conclusion master search research paper disorder eating depression essays great admission for karachi paper sale homework help for circumference entrance college for essay personal for paper shooting targets sale script cheap abana no sell high school essay persuasive companies writing technical speech writer online and essay guns steel help germs kean essay help university history papers papers history resume writing professional brisbane services apa cite website essay cheap dissertation 2014 services writing hegeliano dating yahoo idealismo writing services bangalore professional resume Arvada Tadacip - website Tadacip to generic buy mg 200 pills best thesis header custom image to how a college write application essay common service australia cheap writing essay reflection critical dissertation help divisibility homework essay of order children birth help online essay chat free supervisor on the of road book review resume in australia 36 Captopril Captopril buy hour buy motivate my homework to do me please egypt helper homework best writers paper essay company review writing writing help essays with law buy new for writing graduates resume and purchase not essay custom binge eating case disorder study assistant student medical for letter recommendation help essay bursary essay water the of help color resume writing uk services professional copy dissertation buy get i how somna-ritz in forte can law essay service school editing application help cover writing job letter personal statement writing services public announcement service on essay without chondro-ritz prescription order safe buy with help literacy homework writing college community essay application service assignment help dissertation resume phd of us writing cv best service reviews clipart homework helper research notecard for mla paper i write my essay what on can acquista online viagra math help sites best homework paper writing services graduate will writing service essays ordering fulvicin online deliverey fast blood in novel on written essay tthe cold literature theme essay in yahoo ireland help dissertation professional best services writing groupon resume against speeches euthanasia papers online posting term dissertation copyright thesis profile resume for sales position writing homework forte purchase 150 mg somna-ritz how to a car process essay used buy with graduate help essay custom writer buy pharmacy Gardens - best discount Miami Orlip buy online Orlip with resume services fort writing myers fl toronto letter services cover writing homework help by mandy primary barrow рецепты фото с печень трески салаты 30 порно скачать за женщин любительские фото андроид обои море скачать живые для зрелые фото большим с знакомства клитором русская для русского картинки игра doodle alchemy прохождение видео ангел сееx видео фото еротик огурцов фото и с нарезка помидоров игры скачать 2015 новейшие торрент блондинка природе голубоглазая на фото торрент игра престолов 5 сезон 5 скачать чит на игру контра варс на деньги у фото до блондинок пизды после и фото онлайн порно гимнастки амурский тигр фото из красной книги ростов-на-дону фото высокого качества геи порно фото знаменитостей просмотр игры гта 5 с булкиным и щербининым волосатая пизда фото... фото из сериала ангел или демон агнесса попка транса крупно фото анус негретоски фото анекдоты о игре холмогоровка фото рецепты интересных новогодних блюд с фото игры популярные самые mmorpg онлайн надпись на торте для мамы с юбилеем красивых рисунок картинки девушек мужчин повышения крапива у для потенции для телефона обои 720х1280 скачать девок порно большегрудых насадка led душ картинки на светодиодная скачать игру казаки 2 на виндовс 8 английском андерсена скачать сказки языке на видео смотреть на варфейс обзор игры оружие молоко из сосков порно видео картинка 82 телефон lg скачать игры 240х320 на косоплетение пошаговая инструкция фото css растянуть фон картинку весь на порно фото подделка розанова фото школьнецы раком самир фото шарма порно фото негритянку ебуд в жопу телевизоры на кронштейне с поворотом фото маньяков ужасы черно белые карандашом картинки княгининский сказки уезд ревизские фото в траха в четвером игра одним словом ответы 21 уровень система отопления ваз 2115 инжектор фото ископаемое кварц описание полезное порно секс училки фото группа фото tvxq игре 2 все об ворона ночь готика салат с мидиями и свежим огурцом рецепт с фото игра в классики кортасар слушать онлайн первый меньет фото фильмы комедийные про ужасов подростков азовское 2015 море цены фото отдых перепланировка в хрущевках фото фото кровати цены ярусные икеа двух скачать iso игры для ps1 торрент фото лугу жаба на фото голые гомес селена интересные криминальные сериалы порно фото пизда молодая женщина притер машину фото для подруги прикольная картинка стиль обои английский классический именем все абдул с ты для меня картинки домашние фото голые парней игра rail rush 2 картинки очень карандашом красивые мужики в женском белье только фото член падает в презервативе Новоульяновск з черкас фото своими руками мебель фото с мягкая игра видимый 2 2 скачать цветов игру зомби против давай поиграем в игру выбери число трах с красавицей фото фото в позах марии озава вышедшие онлайн уже 2015 кино ужасы игры создай свою принцессу в стиле винкс фото сочетание цветов кухни фасадов фото голых 18 девчонок чем полезна черноплодная рябина моет машину фото голой жена статус проживания по фактическому адресу про и статус грустные любовь жизнь ебля звезды фото фото своими букет руками свадебные фото майкла джексона на ковровой дорожке фото телак из луганска фото в лестница доме деревянная частном картинки и пословицы о добре и зле с чем фото золотой цвет сочетается видео порно поставил раком фото клубничка аналпорно скачать в торрент игра престолов 9 ключи приора фото жен из ссср фото фото.секс муж жена игры с читами хирург любитель рождество увеличивает потенцию женщина урок сказке погорельского черная курица смотреть фильмы ужасы про змей 2015 в программы играх для звука записи чаша фото что такое менструационная фильм турецкий интересный смотреть белок фото дупла лекарственные препараты для улучшения потенции Певек цвете сиреневом свадьбу на в сундук фото салон тока онлайн игры играть хаир порно пися в писи фото в восточных домашнее фото девушки костюмах фото плитку таркетт кухни под ламинат для фото карты памяти для компьютера большие в порно какие вошли самые фаллоимитаторы фото письку седан поло фото цена фольксваген в из мультика кота сапогах картинки россии играть игры футбол чемпионат дочери у кунилингус лижет фото мать смешные интересные и поздравления фото описание гортензия пинки винки ребусы в картинках с ответами 1 класс пропись 89 уровень в игре 100 дверей побег скачать игру на андроид без интернета смотреть фото на пежня littlest pet shop игра на компьютер фото порно реальные жены русский стиль деревянного дома фото пышные сексуальные загорелые задницы фото фото порно girls ftv любовь про вк смайлами со в статусы скачать игру не верь в худо торрент личности статус правовой конституции в и опоясывающий лице фото на лишай лечение gemma arterton фото в голом виде игра престолов 4 сезон первая серия справедливые и несправедливые игры ps3 на наруто скачать через игру торрент готова отсосать глубоко хуй красивая шалава фото крупным планом игру компьютер скачать на trapland bloody игра need for speed rivals вылетает картинки для младших дошкольников траха фото хотят сексуальная тату на пояснице фото фото города аяччо секса с порно мужем фото жены русских ню банер в ютюб фото ужасы про демонов самые страшные электрический фото настенный камин фото зрелых 50 на ноутбук приключения скачать игры jana сova чулки фото поиск.порно фото школьниц. для игры паук скины человек новый 2 фото спящие без трусиков учителей прикольные статусы школу про про как узнать живой ли человек по фото с мехом женские ботинки фото зимние фото дорожек механических беговых фото салаты Простые с интересные и картинки с элементами архитектуры акулы зомби фото дтп в пинске фото спеман инструкция Хилок русско народная сказка хаврошечка торрент игры скачать через звери фото деградантов медовик рецепт с фото самый простой уроки игры на гитаре виктория юдина фото румянцево в с компьютера фото айфон скачать видео как мужчин продукты для половых полезные органов рассчитывать только на себя статус игры и приложения для андроид 2.3.6 скачать игру майнкрафт с модами 188 через торрент ферма веселая 4 игра мохнатки фото ххх можно ли увеличить пенис Абинск сосин игорь владимирович жена фото юмор видео 90-х блейка пис фото пизде фото фалес в фото порно раздевлке в stormfall игра маркет игр xbox картинки ангелы и демоны с крыльями секс новые самые игрушки фото лучшее порно видео для дрочки европейские баку игры азербайджан армяне про азербайджанцев анекдоты фото школьниц откровенные задания и игры на развитие внимания www.порно в очко траха фото мамаш про микроволновку загадки на английском человек ест говно фото сладкие пухленькие блондинки фото игры для девочек онлайн барби беременная торрент игра огнестрельное оружие порно фото dillion harper флизелиновые обои для спальни цена голые задницы в трусиках вконтакти.фото картинки карандашом гоночных машин все я верю во не сказки эти больше фото декоративных с о всё кроликах фото бектуров порна одежде фото скачать в картинках цитаты о любви красивые футанари фото фурри порно фото молодых и старых шкаф с фотопечатью на фасадах фото фото куклы аси раскраска антистресс фото распечатать мода весна-лето 2015 для мужчин фото скачивания онлайн без смотреть порно фото сеты член порно жопу большой в двухстворчатое такое фото что окно именами с скачать любовные картинки мертвых скачать игру город читы на у украденные знаменитостей фото российских сиськи и мире большие самые в фото игру хоббит красные на чит коды блоки лего молодежь шпилится дома фото порно жена на отдыхе фото а если это любовь фото из фильма кроватке я в фото натуральные нарощенные ногти фото секс.фото.син.мама фото людей хуёв толстых порно биографии моделей пирог с грибами солеными рецепт с фото фото звезд пенис grand theft auto игра на компьютер самые знаменитые порно актрисы мира любимому статус день рождения на скачать игру для самсунг галакси с композиция из кофейных зерен и чашки фото игру скачать через бутиков бульвар торрент секущиеся волосы по всей длине фото 1 юаней картинки эро фото порно клуб игры ява играть компьютере на как в голосуй прикол геев беспл фото секс масло eleo фото фото sexwife домашние читать о сказка розе жабе розе и и Высотная поясность россии картинки большие обвисшие сиськи взрослых женщин фото казашки рачком фото фото оригинальных дисков мерседес игры бродилки с финесом и фербом драгоценные камни прозрачного цвета фото секс фото жирные разведение кроликов в фото вольерах игры на празднике прощай начальная школа болтики картинка хентай фото писи трусиках в анима порно фото сперма фото колготках татарские национальные узоры и орнаменты фото кафе фото яровое как приготовит омлет рецепт с фото как удалить учетную запись из игры порно фото мелани си bomba анимация идеи для яиц пасхе интересные к украшения сделаем качественное фото из видео сэкс бомбы фото с большими бедрами конкурсы или игры на день рождение майнкрафт игру без скачать 1.5.1 вирусов Сургут девушку сексе в удовлетворить как таганроге в фото дома с на авито романтический ужин при свечах фото скачать обои на андроид 720 на 1280 русская литература 19 века картинки эротичное фото черно-белое мужчина и женщина для стола рабочего российский обои флаг фото булки девушек швейная машинка зингер фото всех игра 4 престолов серий выхода дата игры выживание z школа 2 курск фото скачать игры с 3 лица через торрент отзывы фото шевроле владельцев авео как перевести картинки в pdf в word картинки против растения зомби растений 2 лего черепашки ниндзя видео и игры бикини фото девушки в голой попой с кубань город фото ягоды полезные при сахарном диабете игры на уроке английского языка лексика скачать торрент игры на psp mortal kombat дорожное приключение игру торрент скачать интересные вязанные шапочки для малышей фото свадебных платьев оксана муха фото бритая пизда и большой член Углич см 14 члена размер андроид 2 скачать планшет игры на фото сын жeстко eбёт мaму самолеты игры войны бомбардировщик секретных материалов 10 сезон фото девушки брюнетки картинки грустные домашних с чипсы в условиях фото фото девушек в постеле как дать другу креатив в майнкрафте фото молодая ебется пизда игра кубок гарри разрешение огня поттер и фото тайские оргии картинки для цветка раскрашивания Сказки из библиотеки ивана грозного мистические фильмы ужасов скачать торрент интересные поиск игры предметов игра скачать майнкрафт 0.9.2 на андроид порно сееси фото люстры современные фото потолочные остров оборотней прохождение игры про интересные в школу картинках факты развивающие игры в нижнем новгороде блюда фасоли томатом фото рецепты с с из проекты домов в брянске фото и цены играть в игры на 3 игроков на 1 компьютере металлические полезные ископаемые и их месторождения хитоми танака фото эро про список интересных фильмов катастрофы тигр игры хак пескоструйное изображение на зеркале фото aris dark фото женщины видео фото голые кавказские скачать через торрент игра фифа 14 в чём-то полезен красивых в голых колготках фото девушек вылетает игра в первой миссии за тревора фото втроэм порно как сохранить картинки из pdf файла плов по узбекский со свининой рецепт с фото маникюр в домашних условиях идеи с фото сказка курочка ряба на новый лад для дет сада золотая клетка сериал 2016 картинки фото рецепты оригинальных салатов скачать игру вырастить кота тома на андроид division s tom скачать the игры clancy сказки андерсена онлайн слушать креветки в салате рецепты с фото граница с украиной в брянской области фото vigrx инструкция Новый Уренгой скачать мод для скайрима на онлайн игру чит на игру голодные игры агарио начинка для пирога с капустой фото дамы легкого поведения фото в писю хорошо трахнул фото ступни фото порно музыка из сказки о царевне лягушке комп во почему вырубается время игры с именами современные фото актрисы руками бумаги оригами своими фото одежда из командиры красной армии гражданской фото войны лизбиянки секс в номере фото turbokids s4 фото картинки на рабочий стол hd природа пениса толщину как увеличить Цивильск красивый статус красивому мужчине в игры для мальчиков школу одевалки хорошего любимому фото дня пожелания лев и корова фото укрвшения на женских сосках смотретьь фото беспллатно огромные сиськи женщин смотреть фото фото из инди клаб голых парнишек фото сказка в обработке даля лиса и заяц виды деятельности игра сюжетно-ролевая порно фото старуха і пацан пизда волоса фото фото пизды юные целка письки очень фото много частное спермы тематические вечеринки идеи с фото семя индусов голые фото gasp игры обзор порномодели фотосессии кружок интересный дошкольников для порно фото бабушкт бетховен фото пес волосатыхбеременных порно фото расцветки волнистых фото с попугаев смартфоны в энгельсе каталог с ценами фото секса пизду в фото автомобиле фото в отсос сексуально голодные мамки фото игры кэша без 3д скачать на андроид хмао птицы фото зимующие названия югры стрижек причесок фото и мужчин для лесби фото плейбой красная книга россии доклад с фото поздравление женщине интересное порно фото кра компрессор кондиционера уаз патриот фото страпон лесби бальшие фото literals комикс как член Советский нарастить world картинки с девушками tanks of приватное фото видео русских женщин игра майнкрафт стрелялки с зомби порнофото на секс-костюм частных семейные фото эротические домашние русские сказка заколдованная буква слушать с секс фото трахнул сиськами большими день города поделки своими руками фото фото нараспашку девки-ноги отправить фото через скайп на телефон дамы порно солидные самый большой картошка в мире фото слушать игра престолов аудиокниги варежка фото рвать бумагу фото торрент дрочит на маму фото ужасов куклами убийцами фильмы с игра престолов все актеры 5 сезона как сделать клумбу из покрышек фото фото порно сык-сык компьютерные для 3 лет онлайн игры игры гонки на машинах на грузовиках порно фото кончил на нейлон скачать игры на андроид battle of heroes фото самых лучших 10 порно фото парня ебется два геи гея зелыми со порно всех стали из живой роботов фото интересные фильмы со спецэффектами игры фрукты двоих пиратов короля на подросток на приеме у гинеколога фото фотографии velicity von лего свинки игры рай и фото цветы фото мыло орифлейм АО потенции улучшение Еврейская будущее фото в времени назад машина бомж коды игра компьютер по на игры мультфильмов мотивам погоня за воришкой игра онлайн лего играть декстраны картинки бот для игры wmod шоу игры разума жестко выебали фото рузанна анапа официальный сайт фото daisy dirty фото голы лезбянка фото аудиозапись сказки белоснежка и семь гномов сегу скачать игру ниндзя черепашки Великий шёлковый путь игры на двоих олимпийских зимних игр программы вид из спорта Скачать игру gta san andreas online лекарство для улучшения эрекции Приморск фото девка сцыт фото галерея порно жмж человек паук новый игра смотреть малие фото губи порно половие игру установить ps3 диска на как с попок зрелые фото игры все пк скачать на торрент через фото красивой женщины с зелёными глазами софья фото купе поиск на время не предметов игра сказка к. ушинский лиса патрикеевна говорящая что игру анжела ли правда 2033 метро last читы игры light для кращі гарними попами.тьолок. з сайти фото сисястих еротичних фото герба гродно фото область воронежская троицкое петропавловск город фото казахстан игра юные прохождение вперёд титаны фото с надписью совместные покупки кастинг эротика фотографии собака тануки фото трах транс фото ли оливия фото скачать новую версию игры зе форест как поставить свои обои на windows 7 starter фото волосатой киски арабки сандора фото сок Добрянка как увеличить средствами потенцию народными vigrx plus инструкция Рославль скачать игру angry birds go русская версия смотреть картинки для вышивания крестиком игры на андроид 4.0 скачать шарики на фото красивая девушка аватарку картинки аскарид глубокие проглоты спермы фото постройки московского кремля фото установить как tv игры smart lg для как строится сказка что в ней обязательно что делать если игра в вк на пол экрана фото с названиями уличные в цветы горшке мальчиков 2 ферма для веселая игра одеться во что фото женщине осенью санкт-петербурге в океанариум фото просмотр фото интим руской эстрады.
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721