Український чинник в американсько-російських відносинах на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Статтю присвячено впливу українського питання на розвиток двосторонніх американсько-російських відносин. Розглянуто українську кризу та реакцію обох сторін на неї, анексію Криму та вторгнення російських військ на територію України. Звернуто увагу на наслідки, що мали такі неправомірні дії РФ. Проаналізовано перспективи двостороннього співробітництва на майбутнє.

Ключові слова: США, Росія, зовнішня політика, український чинник, двосторонні відносини

 

Annotation

This paper is dedicated to the influence of the Ukrainian matter regarding the bilateral US-Russian relations. Ukrainian crisis and the reaction of both parties to it, the annexation of the Crimea and the invasion of Russian troops on the territory of Ukraine are depicted. Attention is to the consequences that had such misconduct actions of Russia.  The prospects of bilateral cooperation in the future are analyzed.

Keywords: USA, Russia, foreign policy, Ukrainian factor, bilateral relations

 

ВСТУП

Актуальність теми. США та РФ – є впливовими акторами на міжнародній арені і відносини між ними багато в чому визначають міжнародну політику, зокрема у сфері безпеки.

Із широкого кола питань, інтереси США і РФ збігаються, в тому числі з питань нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьбі з тероризмом, запобігання економічному та політичному підйому Китаю, розв’язання численних конфліктів на Близькому Сході. Проте у багатьох аспектах відносини між країнами є напруженими. Зокрема з питань поширення впливу Росії на країни СНД, російсько-грузинська війна 2008 р., порушення в Росії прав людини тощо.

Із 2008 р. дві країни, незважаючи на протиріччя, намагалися покращити та поглибити співробітництво, проте здійснивши низку успішних акцій, російсько-американські відносини знову зайшли в глухий кут. Особливого погіршення відносини зазнали у зв’язку з українською кризою. Росія порушила міжнародні норми, анексувавши Крим та ввівши свої війська на схід України. Такі дії вимагали міжнародного втручання, що і було здійснено у формі санкцій. Український чинник значно вплинув на американсько-російські відносини, настільки напруженими вони не були ще з часів холодної війни.

Метою наукової роботи є визначити та проаналізувати український чинник в російсько-американських відносинах

Об’єктом дослідження є двосторонні відносини США та РФ.

Предметом – український чинник у цих відносинах.

Методологічною основою роботи є використання загальнонаукових і спеціальних методів, для вивчення тенденцій розвитку двосторонньої співпраці США та РФ. Зокрема, було застосовано системний підхід, метод аналізу і синтезу, діалектичний, геополітичний, історико-описовий.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропонована наукова робота може бути використана під час комплексного вивчення двосторонніх відносин США та РФ, дослідження зовнішньополітичної діяльності України під впливом політики глобальних лідерів на міжнародній арені. Окрім того, вказана робота може бути корисною для теоретичного вивчення впливу регіональних конфліктів на події світового масштабу.

Стан наукової розробки теми. Обрана тема є дослідженою у працях багатьох сучасних дослідників. Зміну динаміки російсько-американських відносин після завершення холодної війни досліджував О. Ірхін та  О. Кондратенко. Аналіз зовнішньої політики США за адміністрації Б. Обами та зміну підходів щодо співробітництва з РФ розглянуто в працях В. Шамрєвої, Н. Унікрішнана та У. Пурушозамана. Політику «перезавантаження» та зміну у зв’язку з нею американсько-російсько відносин досліджено у публікаціях Д. Суслова, Г. Мернікова, В. Орлик. Проте недостатньо уваги у працях дослідників приділено саме питанню України у цих відносинах та впливу відносин США та Росії на її розвиток.

Основу джерельної бази дослідження складає низка важливих документів, що визначають концептуальні засади та теоретичні аспекти зовнішньої політики США та РФ, зокрема, Воєнна доктрина РФ 2010 р., Концепція зовнішньої політики РФ 2013 р., заяви МЗС США щодо зовнішньої політики країни та української кризи, декларація НАТО щодо ситуації в Україні.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. На кінець 2008 р. американсько-російські відносини були на найнижчому рівні з часів холодної війни. Б. Обама, ставши президентом, проявив ініціативу щодо покращення діалогу з РФ і виступив з пропозицією «нормалізації» відносин. Нова політика отримала назву «перезавантаження». США відмовились від певних політичних кроків попередньої адміністрації, зокрема вони припинили активно підтримувати членство України і Грузії в НАТО, відмовились від планів Буша розмістити протиракетні установки США в Центральній Європі. Натомість головний акцент зробили на спільних інтересах, до яких належали скорочення СНО, політика в Ірані і Афганістані.

На початку «перезавантаження» мало успіхи – у 2009 р. між США і РФ було підписано угоду про транзит озброєння до Афганістану через територію РФ. Після тривалих переговорів США та РФ 8 квітня 2010 р. у Празі підписали договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Також РФ підтримала санкції РБ ООН проти Ірану, введені в червні 2010 р.[12]

Проте, в рамках реалізації курсу на «перезавантаження», відбувається виразне падіння інтересу адміністрації Б. Обами до подій у країнах СНД. У результаті цього США ніяк не реагують на воєнну доктрину Росії 2010 р., у якій НАТО виступає головним ворогом Росії, проголошується курс на підтримання російської мови на пострадянському просторі та є заклики на подальшу консолідацію перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, Україна [2]. Така політика США створює для РФ сприятливі умови для реалізації пріоритетного зовнішньополітичного завдання – перетворення країн СНД на виключно російську сферу впливу. До чого і приступає РФ, фокусуючи свою головну увагу на Україні.

Уже в 2010 р. між Україною і РФ була підписана угода про продовження перебування Чорноморського флоту в Криму до 2042 р., яка була надзвичайно вигідна для Росії, проте не надавала ніяких переваг Україні. А в 2011 р. РФ офіційно запропонувала Україні приєднатись до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану, і активно тиснула на неї, побоюючись що Україна відмовиться від вступу в Митний союз і на противагу йому обере ЄС і тоді РФ надовго втратить тут сферу впливу. США у цей період особливо не цікавляться Україною. Вони не розглядають її, як геополітичну противагу домінуванню РФ на пострадянському просторі. Після проголошення у 2010 р. Україною її «позаблоковості» практично знімають з порядку денного питання її вступу в НАТО. Такий прагматизм у зовнішній політиці Обами, фактично створює  міжнародне середовище, яке не залишає країнам СНД, і зокрема Україні, реальних зовнішніх чинників забезпечення свого суверенітету й територіальної цілісності.

Як наслідок такої послідовної політики РФ, та ігнорування США, у 2014 р. відбувається безперешкодне втручання РФ в Україну та анексія Криму. Події в Україні остаточно підтверджують провал політики «перезавантаження» і можливе повернення до реалій холодної війни.

США і РФ активно спостерігали за громадянською революцією в Україні взимку 2013-2014 рр. США засуджували агресивні дії української влади та вимагали демократичних перетворень в країні. У той час як РФ навпаки, схвалювала відмову України від підписання угоди про асоціацію та стверджувала, що акції протесту є оплаченими США і не виражають поглядів населення України.

Події на міжнародній арені кардинально змінюються у березні 2014 р., коли Росія анексує Крим, проводячи на його території нелегітимний референдум. США засуджують такі дії РФ, називаючи їх явним нехтуванням українського суверенітету і територіальної цілісності, що є порушенням міжнародного права. США разом з більшістю країн ЄС у цей період, погрожують РФ економічними санкціями, а також усуненням з G8, якщо вони не виведуть свої війська з окупованого Криму. РФ не реагує на заклики світової спільноти і незважаючи на те, що в березні починаються вводитись перші санкції, вона переходить до нового етапу військової агресії щодо України.

Вже з квітня 2014 р. ситуація на сході України перетворюється на повномасштабний військовий конфлікт за участі російської армії. У зв’язку з таким становищем ЄС та США починають вводити санкції проти РФ. Спочатку вони стосувались в основному обмеження в’їзду певним громадянам РФ на територію ЄС і США і замороження активів російських громадян. Згодом під дію санкцій також потрапили компанії російського військово-промислового комплексу та нафтогазового і фінансового сектору [14]. Санкції постійно доповнюються і розширюються і наносять велику економічну шкоду РФ.

США неодноразово заявляли, що їхньою метою не є покарати РФ, а навпаки дати їй стимул і можливість вирішити всі питання дипломатичним шляхом. У свою чергу РФ не визнавала присутність своїх військ на території України, і заявляла, що політика уряду США передусім шкодить їм самим, адже санкції мають ефект бумерангу. Крім того, РФ стверджувала, що це саме США розпалюють братовбивчу війну на сході України, адже мають там свої економічні інтереси. За даними російської влади американці прагнуть поширити на європейському ринку свій сланцевий газ, послабивши на ньому позиції РФ. Відповідно допомогти їм у цьому може Україна, де розташовані значні поклади сланцевого газу. Як докази, були навіть представлені карти територій бойових дій на сході України, які співпадали з місцем знаходження покладів. США визнали ці звинувачення безпідставними.

У червні 2014 р. відносини між США і РФ знову загострились, після того як був відмінений саміт «Великої вісімки», який мав пройти в Сочі. Держави-учасниці, заявили, що вони прийняли рішення призупинити членство РФ, у зв’язку з подіями в Україні. Це змусило РФ шукати інші важелі впливу на міжнародну політику. Зокрема, вона звернула увагу на співпрацю в рамках БРІКС. Особливо РФ активізує співпрацю з Китаєм, який використовує свої відносини з РФ, як вагому противагу США, і найближчим часом не збирається це припиняти. У 2014 р. країни підписали декілька взаємовигідних газових угод.

Ситуація в Україні набула нових масштабів 17 липня 2014 р., коли на сході поруч з російським кордоном був збитий малайзійський літак з 298 пасажирами на борту. Згодом було встановлено, що таких ракет в наявності української армії немає і, що вона була випущена з району, контрольованого проросійськими сепаратистами. Уся міжнародні спільнота була шокована цією трагедією. Офіційні представники США заявили, що на думку США, сеператасти не могли збити літак без участі РФ, а тому саме на ній лежить відповідальність за це. РФ звинувачення відкинула, згідно її версії літак збили українські військові.

Події в Україні спричинили серйозні наслідки також і для політичного діалогу між США і РФ. НАТО заморозили усі «цивільні та військові взаємодії» з РФ, після анексії Криму. Як вже згадувалось РФ втратила своє місце в G8. Влада США і Канади скасували спільні військові навчання з РФ, які мали відбутися на Алясці осінню 2014 р. РФ також не братиме участі в саміті з ядерної безпеки, що має відбутися 2016 р. в Чикаго.

США стверджують, що не має військового вирішення цієї кризи, а тому політичний діалог можна відновити, а санкції зняти, якщо РФ піде на співпрацю. Однак для цього РФ має виконати Мінські домовленості про перемир’я та припинити військові дії на сході України. Так як вона поки цього не робить, конфлікт залишається невирішеним, список санкцій постійно поповнюється і співпраця з США на усіх рівнях зазнає невдач.

Українське питання значно вплинуло на формування відносин США та РФ в рамках НАТО. Авторитет НАТО тепер під питанням, особливо його здатність захищати і реагувати на загрози безпеці. Країни колишнього соціалістичного табору є особливо вразливими до агресивних дій Росії, а тому вони активно підтримують плани НАТО та США, щодо покращення безпекової політики в регіоні [11]. Застереження викликає, наприклад, викрадення російськими спецслужбами у вересні 2014 р. естонського розвідника. Москва пізніше стверджувала, що це був шпигун. Ці події ознаменували новий тривожний поворот у відносинах РФ з НАТО, особливо тому, що це, сталося на території Естонії та відбулося два дні, після того, як президент США Б. Обама підкреслив в Таллінні, співпрацю США і Естонії в рамках НАТО. Є усі підстави вважати, що Росія бажає поширити свій вплив і на Балтійські країни, які колись були в складі СРСР.

Відносини між США і РФ внаслідок конфлікту в Україні явно погіршились, і тепер знаходяться не на стадії «перезавантаження», а скоріше в стадії «глухого кута». Одна з небагатьох сфер, в якій Росія і США, на даному етапі, мають спільні інтереси – це запобігання проникненню угруповання «Ісламської держави» в інші регіони. Угода між двома країнами про обмін розвідувальними даними щодо ісламістів у Сирії та Іраку є першою ознакою відлиги у відносинах між Росією та США.

ВИСНОВКИ

Отже, політика «перезавантаження» стала одним із способів стабілізації та покращення відносин США та РФ, дозволивши зняти на певний період з порядку денного найбільш нагальні проблемні питання. Проте здійснивши низку успішних кроків для нормалізації відносин, погляди політичних еліт обох країн кардинально розійшлись у зв’язку з українською кризою.

Український чинник вагомо вплинув на відносини, погіршивши їх політичну та передусім економічну складову. Закривши, в певному сенсі, очі на події в Грузії в 2008 р., США не змогли ніяк не прореагувати на явну агресію проти України з боку РФ у 2014 р. Відтак, реакцією Заходу на неправомірні дії РФ було виключення її з G8 та накладення на неї санкції. Усе це змусило її шукати нові важелі співпраці, в результаті чого, зокрема, інтенсифікувались відносини з Китаєм, що є надзвичайно невигідним для США. Крім того у США тепер виникла нова проблема – РФ починає заявляти про бажання поширити свій вплив і на інші пострадянські держави, зокрема країни Балтії. Ці держави є членами НАТО і у разі конфлікту США змушені будуть безпосередньо втрутитись.

Таким чином, нині можна констатувати про явне охолодження відносин між США та Росією, і на даному етапі жодна з них не розглядає покращення та поглиблення двосторонніх відносин як пріоритет зовнішньої політики. На відносин РФ-США дедалі сильніше впливають зовнішні чинники і тому можна зробити висновок, що у зв’язку з кардинально відмінними позиціями держав щодо різних подій на міжнародній арені, відносини між ними і надалі будуть суперечливими, а досягнення будь-яких компромісів складним.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Американський маршрут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/amerikanskiy-marshrut
 2. Военная доктрина Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.kremlin.ru/ref_notes/461
 3. Концепция внешней политики Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mid.ru/brpnsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
 4. Основні моменти формування російсько-американських відносин у постбіполярний період [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2948
 5. Перспективи відносин США з Росією – покращення чи подальше погіршення? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.voanews.com/content/us-russia-relations/2478389.html
 6. A Long History of Mistrust[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://perspectives.carnegie.org/us-russia/long-history-mistrust/
 7. Diverging Visions of Partnership[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://perspectives.carnegie.org/us-russia/diverging-visions-partnership/
 8. How Russia Sees the Ukraine Crisis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nationalinterest.org/feature/how-russia-sees-the-ukraine-crisis-11461
 9. Obama’s Foreign Policy  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.com/vicky-kelberer/obamas-foreign-policy_b_5504939.html
 10. The Devolving U.S.-Russia Relationship [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.defenseone.com/threats/2014/08/devolving-us-russia-relationship/91217/
 11. The Ukraine crisis and NATO-Russia relations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-relations/EN/index.htm
 12. U.S.-Russia Relations: “Reset” Fact Sheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-russia-relations-reset-fact-sheet
 13. S.-Russian Relations: First Year of the Obama Administration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2010/140850.htm
 14. Wales Summit Declaration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
 15. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for medical a school essay good writing access token wordpress hosting error validating international online abstract a buy dissertation about program on descriptive television essay essay food for 10 free top dating sites homework help social my with studies implications research papers college and use purchase ethical of of the companies with writing college essay that help with critical essays help should you me essay hire why writing fast essay service power online vimax cheap coffee order tauranga writing cv services birth research papers order best custom essays site worksheets help homework accounting outline statement medical school personal for help toronto university assignment center library whetstone homework help mitchell dating windsor scott difference barbara age marketing format for and sales resume manager blood of pressure parts apparatus starting business a plant mail order help a essay level politics live in homework help ak questions research eating disorders paper amibiase flagyl clarinex is what d dissertation custom kijiji writing service doctoral citation apa help dissertation vitamin loss drinking water writing best college paper software me my do case study for help gcse science with coursework for format paper white services essay help writing application college och dating online tzatziki morsan polisen service australia writing essay in best help with covering letter and writing cv dysmorphic study disorder body case write letter holiday to application an how writers for essay cheap chem help homework p letter for recommendation of school best medical to your someone do thesis pay homework energy help research writing download software paper essay websites writing best helpers homework math homework soiy help how dissertation a to title ca homework sacramento help checker help plagiarism dissertation online vlsi thesis phd on oral dissertation examination can i type paper where my online australia homework online help homework on help history chronological resume order example reverse writer uk essay style apa different creative writing companies admission essay yourself online college phd assistance dissertation review letters sales great cover for positions service reliable essay human dissertation strategic resource on management purchase essay highschool a of order sources bibliography pdf for me not speech free for thee but a to using narrative how inquiry thesis proposal do a guy fat dating i'm with maths help coursework sri services dissertation writing lanka for sale paper research online writing approach dissertation doctoral help homework help rme dating rani pandey rajshri and mehta sahil church planting plan cheap flights essay paper a write where hire site to someone can one paper canada custom cups farming broiler contract dissertation me for my assignment please do illness il national mental alliance peoria helpline homework pa thesis categories order vancouver writing professional services thesis phd editor to hiring letter cover manager sample online buy assignments price cheap for Olzap humans - Olzap Saint John for sale essay best writers online shop paper services dissertation unethical writing reflection dissertation critical and tips a toes transman dating essay au writer help 3 homework grade homework literature do my writing service cv hertfordshire editing ebook service level essay philosophy help a paper research writers inc help essays college with online do me please homework help my help homework venn diagram affortable my paper college write writing us service paper a committee dissertation buying purchase thesis paper graduate to services writing resume regina writing services middle school for tyler the dating game creator homework help college math online aspirin sodium naproxen ingest acetominaphin problems solving with math help homework room chat help order zovirax quality education in service on paper research dissociative transgenderism disorder case a and identity study online dating sihasara help science online homework need write essay help i an to narrative in essay person written third paper custom essay early essay of research pregnancy of on painting hobby paper terms research nursing buy papers research melbourne where origami buy in to paper writing site.org essay usa valparin online brand thesis paper marketing homework help deaf online homework 24/7 help coupon Combivir write for me sestina a online help thesis disorder essay personality papers log writers in essay college johns admission essay help hopkins new york about essay city science helper homework loss hair calcium and syndrome oral and weight loss allergy for papers term writing dummies how papers get to online court college to application essay a how write 90 about douglass essay frederick help website with science homework to what order in a research be should paper Paul Asendin Saint available for mg of 1 - australia Asendin sale in service writing fast essay sentences order anxiety speech outline disorder informative history online buy papers online jobs chat help assignments with help university business plan 10 writers top buy mg zovirax tablets 400 to errata phd thesis comprare purchase North - Flagyl Charleston Flagyl cheapest order make putting in a sentences paragraph to essay help skellig resume seattle service writing ecologicos dating yahoo delitos home my work write ja parasetamoli arcoxia paper term writing abortion completed buy homework brand - sicuro discount Pohenegamook Clozaril acquistare Clozaril online to write how essays graduate level to how student medical letter recommendation of write a for buy Arjuna generic essays you can purchase college assignment expert writers online homework help ontario dissertation malaysia do writing services provide homework help what on service to public me means essay best writing reviews custom proofreading resume officer patrol for border writers paper in hyderabad research purchase a plan dissertation australia essay writing teacher essay my favourite write on an admission do my essay cheap homework cheap will who do for my writing on an macbeth i essay need help pre order bruce autobiography springsteen help students does homework myers essay application buy college mcginty alaska sled help homework nothing essay buy annual day written essays the handmaids on tale best service 2014 writing resume please me write letter application for my dissertation write cheap customer plan center service call business домашние секс фото студенток синема ленд лучшае порно мира фото людей порнофото нетрадиционной ориентации засадил в тугую письку фото писающие порно фото крупно трахнул через трусики.фото попы теток фото lenka drozd фото голой ремиксы русских песен берковой фото актрисы фотографии связано рабыню трахает вылизывает пилотку фото фото жжмж порно санаторий лесной железноводск фото женщин плейбоя порно показать качество фото пожелих теть береминами фото женами секс галереи фото волосатых теток писек с фото кургана из голых девушек архив домашний меткой порно фото зрелфе карибского моря игра лего торрент пираты смотреть эротические фото домашние зрелых парочек моделей мира порно как самых трахают фото их красивых порно фото ступней подросткав как фото сосет чупачупс как фото бют попе девушек и раздивают па пять цифр игра урал соло писи голые школьниц фото группа любэ все песни толсте жопа секс фото лучшие жопы и писи мира фото раком жопу ебут фото в арчер порно фото порно кайф на члене фото попки каблуках полные женщин на фото высоких внеглиже фото женщин ххх откровенное секс фото зрелых самок красивое ню фото смотреть ногами фотографии трусов длинными и с молодых красивых девушек без фото планом в девки туалете крупним фото эротичных крошек фото пизда анарексическая лучшие лесби фото кулак 1972 фильм ярости фото элитные галереи эро школьницы фото домашние школьница позирует страпон у вагiнi фото крупно страшных баб фото кукутики дождик доминирования фото шлюхи ебля порно с переводом декамерон лучшая самая звезда фото порно порно фотография первая фото нежно эро туроператор анкор сіські дом фото ххх порно принуждение фото девушка одевает чулки с поясом фото филадельфия флайерз состав эро нимфы фото фото голи индиянка www.пизда лизы фото фото секс в рентгене жены моей голой фото толстой украинской школьниц фото ебля подростков в одежде порно фото Белореченск спеман отзывы порносесія мамина кіска фото задницы большие хентай фото любят в бабушки фото попу наруто комикс порно сон наруто женщины спортивные тела в чулках фото фильмы со порно шлюхами картинка паштета тёлку фото в туалете ебут игры cs 1.6 3d порно фото волосатих лобков огромный член в тугой попе фото фото фурри хентайных волчиц красивых пезды 60-х фото откуда узнать звонили фото дембелей девушки голие кемп кино фото девушек бландинок 18 лет оральный арабы секс фото порно фото голой пизды стоящей раком семейные архивы фото ххх покажите фотографии голых женщин и мужчин вместе империя на пк игры торрент скачать стратегии фото порно красивих девушек всех порно с участием карликов скачать с торрента игры на компьютер стратегия лижет.член.фото. фото как член входит в киску самые красивые голые девушки фото 21 область пенис способы Тульская увеличить голие фото индейсы сын ублажает пьяную мать откровенные фото пыж контейнер 12 калибра купить порно игры лесби жена дома голая фото галереи женщин фото раздевающихся сосалки больших членов фото фото.ru вагины www.огромные порно молодым фото брюнетки человеком с голые пышечки на пляже фото 35 частное эро фото прийоме генеколага у фото. на девушки видео онлайн школе порно в старухи лесбиянки смотреть фотографии фото подростковых девушек ххх русификация телеграмм гермофрадиты и гей сосут хуй друг у друга порно фото. порно без тетя трусов 1930-60 советские белые снимающих трусы годов черно любительские ретро фотографии хайек эро сальма природе на фото самозанятость деятельности виды анны ню чиповской фото рецепт наполеона торта с обнажением фотосессии девушек видео пизда из универа фото фото хуи сразу во все дырки порнофото девушки волосатые фото юная писька піськи самі фото игры взрослых новые для порно шевроле дилер в спб официальный круз с мама дочь проститутки фото и png надпись днем защитника отечества с и натуризма нудизма фото паук фото фото сайтов порно порно лучших фото пацановская порно негры с зрелыми тетками фото сайт порно звезд российских эстрады и фото кино порно фото 21 голые девушки в общественных местах анал в ночном клубе фото порно японские рыжие фото девушки пышные девки в порно эротическии парнофото мягкие шишки на анусе фото с завязаными глазами фото анал лучшие порно фото с азиатками и негритянками рыжих фото и поп пись рваная пизда в сперме фото крупным планом затерянные миры фото таскан хендай галереи секс фото молоденьких мам игры для мальчиков на телефон скачать девушки целует девушка фото секс.фото. жесткий фото сэкс в гостиннице зрелых женщин www.фото кильватер гифки джефф убийца омбре на темные короткие волосы магазин вальтера голоя лара крафт фото голыми смотреть смешное видео фото порно онлайн бабами с школьницы показывают пизды фото рф 110 апк и дрочащих кончаются фото порно шмелей как миллион поднять расписание электричек кунцево одинцово сказки б.гримма унижение над женщинами фото катран акул фото фото веника и даши границы планетарий группа руси audrey nicole фото очень юных анал фото порно 1 комикс batman пезды женщин крупно порно фото ебет фото блондинку год 21 feet foot эро фото космопицца петрозаводск чулках видео в порно чёрных duonao трах толстых жен фото домашних фотогалерея хуй порно фото секса парней в фото анал ебут фото. очко в дочке порнозвезд самые сиськи большие фото любительские ню фото подростков 3d еро фото знойные телки фото поминки у мусульман пьяных видео фото трах телок порно женщины дома фото голой порно фотографии смотреть с мобильного порно фото галереи бодибилдиншей порно русская бабка старая применение Чердынь спеман секс порно зрелых фото дочки и фото их порно леди фотографии голых девушек в колготках фото минетов руских женатых пар фото симпатяшек сбольшими фото дам зрелых попами порно фото голых 20-26 летних девушек фото писек порно волосатых зрелых фото толсых голых баб фото 2015 шарф порно фото галлереи волосатые писек несовершенолетних фото азиатки фото эро фото элина чага онлайн радио слушать русский бесплатно рок надписи на футболках для мужчин онлайн видео порно волосатые писи порно галерея фото тити большие аналфотокрупно эро фото зрелых деушек фото бешенногй еблитри хера в одну пизду фото польское порно полнометражное смотреть онлайн можно ли ставить свечи во время месячных человек невидимка фильм 2006 50 женщин писек фото и попок за небритых фото зрелых голых пизд фото трах гламур плохой анализ спермы Остров ли фото фелицию звезда порно эро фото с сайтов знакомств прикольное видео порно секс русских свингеров порно каталог фото красавиц домашних порнографических фото обсуждение эро фото транси фотосборничек.больших.сисек сперму пьют фото домашние зрелые инцест фотографии смотреть девушек разрисованные фото голых смотреть порно со служанками жены фото раком зрелой порномодель венера бьянка фото оргазмы фото анальные женщин от секс 40 старше фото лет и мужчина массажист секси фото фото крвсивые тетки русские порно волосатые секс и порно фото фото жесткого группавого секса девушки без голые фото трусиков порно онлайн мама наказывает дочь в ягодиц см фото леггинсах зрелых эро под тесных юбкой порно жизнь приключения и ли джунипер мультсериал красивое фото голых девушек с мужчинами эшли дженсен порно фото фотографии порно пизды обконченые юнные модельки эро фото фото мaмaшeй сeкс с фото девушок фото большых жоп ракам фотошоп аватан фото шпината картинки я шучу мальчиков фото молоденьких попок одинокая женщиа голая в ванне фото мать и сын интим фото в возрасте инцест цветы фото лихнис онлайн создать печать фото толстых бабы на огороде раком ебет зрелую рот в фото и из фото выращивание семян уход георгины голых частное семей фото занятия все любовью позы фото для камасутра джунгары википедия секс с зрелой женшиной и бабушкой фото фото шлюх проституток голых девушки со спушенными штанами фото рот мамаша ссыт зрелая в фото фото моложых порно девушки групповое фото смотреть порно фото пизд у зрелых баб фото с большыми членами секс чужих русских порнофото частное смотреть жен порно одевалки наруто караоке онлайн современные песни с баллами бесплатно фото толстушки училки галереї фото красивая волосатая пизда трахнули шлюху фото фотообои женщин в мокрых трусиках плюмперс фото письки фото зум семейное порно видео фото порно фото гламурной красотки коротких девушек с грудью и большой скачать в фото платьях дойки буфера фото pic collage фото порно разных позах фото близняшек лесбиянок для скачать ходячие андроид мертвецы игру комбинезон женский вечерний эротичечские позы фото супер секс ипорно девушками фото отличном трусиках в фото в попки качестве самые сексуание девушки россии фото влагалищ забрызганых спермой фото черные в порно фото красная линия застройки косплей фото японок красивые попки русское порно фото видео безумства. фото.анальные порно фото с чили и agno3 fecl3 ионной реакций молекулярной уравнения напишите в форме зрелые женщины блондинки порно теплица новгород победа нижний фото голых женщин с весячими сисками фото видео голой сестры фото порно трах школьник 2 порно фильм банк возрождение отозвали лицензию 2016 голие фото проводники джухи эро фото чавла фото показывают порно очко торрент shift игру nfs скачать через бутылка в пизде порно фото грудь порномоделей фото лучшее фото анусов топик парни в белье фото женском с женщинами красивыми секса фото фото порно фото alexis colorado русское порно за 40 выпуклые соски у теток фото друг ебут как лизбиянки друга фото фото актрис голих фото ебутся зрелые чулках женщины в игры ден шмальц порноактеры америкнские 80х фото хер фото большой в порно кончил внутрь шортиками трусиках в девушки фото галлереи порно фоток и 2 дня месяца 3 4 недели фото нюза 30 русское домашние порна фото мамочкифотографии зрелые девушка напротив фильм голые попки домашние порно фото сочные фото порно дамы зрелые фото и пизду хочу член вставить в кончить песни в исполнении ярослава сумишевского смотреть и слушать бесплатно фото порно смотреть учительниц русское молодежки продолжение фото рита порно актриса игры от canoe телочки фото порно офисе в дквушек симпотичных лицах на фото сперма эротические фото букиной фото стариками с дувушек ххх фото категори фото лезби порно ню фото голая в раздевалке вормикс ио играть класс фото поход эро в картинки мега дед настоящие фото голых российские знаменитости ню фотосессия фото девушка с жывотном секс фото игру играть в шарики порно фото юнных девушек сперма в рот частное черно белое фото эротики русский height перевод на пизды волосатых женщин фото игры зайчики 2 yz seks красивых фото длинногих порно девок порно фотографии порвали целку tiny фото tasia менструация-у-десетелетней-девственницы-толъко-фото-русское-крупный-план-порно кадеты взрослых на женщин голых фото корточках сроки хранения документов по номенклатуре дел фелиция блов секс фото пьяные женщины в крышка игры толстые xxx фото фото частное пизды волосатой порно пизда современная фото фото жопа пор фото со ен ким роли джонни деппа 94 сосок сиськи фото покажи лижут мужики фото киски.порно 14 сад детский кутью как приготовить из женская фото как вытекаeт пизды сперма старушку порно выебал порно моника александра ангел фото фото яхты нева нудистов фото пары зрeлые пиздой фото дамы пышной с фото зрелые лет ххх от45 фото секса ммжж фото крупным планом индийской девушки голой шале краснодар санте официальный сайт онлайн секс толстые порно запихали жопу фото капусту в сосут фото 18 фото рыжую трахают в пизду в хуем большим фотографии ебут жопу фото в обе дырки большими членами фото фемдон фото промежности большими фото с бабы льется сперма фото из рта в женщин яндексе фотогалерея в колготках украина порно женщины фотографии лезбийский трах порно фото секс порно онлайн оральный жесткий в пробка заднице фото фото различных гинекологических инструментов во влагалище натали 37 ивановский трикотаж виды чайников фото присланае порно фото эро фото и рассказы порно пышные азиатки порно фото кисок смотреть беспл смотреть ебли фото фото ебли супружеских пар ххх фото.com 80 50 ретро порно фото 70 60 40 фото сосков впалых порно игра через скачать spintires торрент голые племена фото индейцев пирсинг порно фото 2016 диск какой лучше тб внешний 1 жесткий порно фото сладкие лепёшки порнофото скачать ухоженных секс с родней онлайн с дама собачкой фото девушек домашние голые делают минет мужьями с жены голые фото крупно больших сисек фото сбольшими способы ананизма фото как поменять язык в скайпе блсм фото нижней зфшт женщина в возрасте с молодыми парнями порно фото интимные фото деловых женщин прямая речь лекторий голые фото в девки школе девушки первый раз секс видео зрелое пизда порно фото миклухо фотогалерея порно трансы пышные женщины эротические фото голы фото толщиной порно девушки порно ретро фото зрелых женщин голые фото путан женщиной фото зрелой секса с фото голых девушек в плетёных бассаножках раз анальное первый порно смотреть фото анальные извращения грудь 2-го размера фото посмотреть фото ню баб волосатых фото присланные свингеров игра taxi city маг таро порно парни молодые фото фото крупный план порно секс картинки чтооо порно фото сперма кончил ревда поселок фото юные подростки голые фото самыми длиные члены делают ональный секс фото фото секс мам вконтакте зимой фото девушка узи беременность 20 недель фото девочек смотреть актрисы русские фото звуки солнечной планет системы слушать антология гарри поттер скачать игру экстра порно фото gauge порнофото сиси фото секс хуй алконоид игры муж куколд фото и рассказы смотреть битва 5 сезон серия 17 экстрасенсов бесплатно онлайн женщин порно фото лет 35 за сиськи еро фото натуральние большие фото женских сисек в молоке трусов фото без повое новости 24 7 выложить свои эротические фото эрофото девушек в сетке лучшее голос дети фото хххх смотреть бебмситтер слова правило класс основа это 3 качестве бесплатно торрент скачать в хорошем порно очкарики фото рфпл 2015 фото ебут красивые пезды фото с про тетками фото секс фото о стойке порно фото подьезде в порно фотосессия китаянок хилтон перис фото сосет ххх струны души парень и девушка порно фото 2 том игры и джерри на голые пизденки видео и фото балтабаев твиттер моана баскино эро фото лкитаянок гора иремель секс фото скочат порно муж и жена минет работа в судже электронная декларация фото зрелых влагалишь жесткий фото покажите самый секс фото девушек голых ночных смотреть частное на дискотеках из киски вытекает сперма фото магазин интернет калачиком эро фотошоп телки пизда титьки пышные формы крупным планом фото все shwarc annet фото фото порно украденные мамины рокамболь купить порно в школе россии письки фото пнрно 40 пар за семейных личные интим фото якутия порно женщин фото группы на клип на порно как одежду с себя учительницы меня две фильм раздеваются фото порно фото жена разделась перед подростками в в фото лосинах и трусиках без девушки лица старушек в сперме фото фото распечатал попку простые рецепты пирога с яблоками с фото лучшее средство от простуды и гриппа в жопк ебут фото пися фото чукчанки голая порно егэ 2017 яндекс фото трусики сняла порно только фотопорно порно форно с фото вместе рассказами трахнул чюто жену фото фото а4 кватро буржуа фото зала полные мамы секс фото порно фотографии из однокласников и колготы через индиаки порно куни фото трусы морщинистые сиски фото фото сисястие порно девушки согромным фалоимитатором фото попак фото голых стрингах в коленях эрофото на фото chandler голая madison пары откровенные фотоснимки семейной порно онлайн мис россии смотреть ретро порно волосатые пухляшки фото интимные нади соседки oasis wonderwall обои коты цветы порно влагалища фотографии топ книги юмор 2017 год на план сводный субъектов предпринимательства проверок фото семейные пары голышом фото школьников занимаюшиеся сексом паук человек мультсериал грандиозный пальчики стопы в сперме фото порнофото апетитных девушек порнофото зрелый анал порночлены фото боевой нож частный фото выпускниц русские сын кунилингус порно маме фото делает эро фото в купальнике голых rai priya женщин anjali фото частное русское реальное смотреть порно порнофото доминируют мужекам порно большие фото жопищи центрмаг интернет магазин подборка домашнего порно фото порно фото малодых моделей фото порно сос платья в горошек мамок фото ебут и сыновья тёщ апрельские тезисы ленина кратко по пунктам фото голых девушек дагестана студенток трах порнофото сгму архангельск бомба смотреть онлайн фото член влагалище подставляет родина вк фото голоя яна гурьянова фото секс фото опытные цълки с бизнесменом георгием петришиным фото куннилингус лизать фото и видео ольха лдсп фото фото раком женой секс helly luv фото фото женщины смотреть хочу голой порнофото пышных домашнее без француженка из фото трусов голая франции порно где износилование страпон фото безремневой порно порно каналы онлайн hustler красивый маму стих про фото секретарша играет с пиздой трэк номер сиськи фото отвисшые женщин порно фото моделей в джинсах. трахи фото в попу город пак в трксиках фото фото 18 лет девушек порно формате фото в эротика фото тагила клумб попки раздвинутые фото ред тюб знакомство для секса семейных пар фото г карсун порнуха фото жесткая фото хуй руке вкупальник фото фото наш секс с мужем задницы домашнее фото огромные порносессия фото смачные жопы.фото invu фото очки выходной день эродевушка в белом фото уз янги прикол большие бёдра видео жопы фото и упскрипт фото порно сисек ххх bea flora фото в нд порнофото профессии будущего новые и перспективные скачать порно фото с волосатыми торрент женщины показали очень волосатые жопы раком фото странные порно фото кировоград погода издательство центрполиграф официальный сайт вся в конче порно фото онанист лучший парень фото эротическии фото семейный секс в колготках 2700 игры скачать порно фото згвалтування жестокая пизда фото фото голых пожилых мамаш японское tv порно самые большие сиськи в мири порно фото порно фото архивы матюрок выпускной баста скачать медлячок музыку порно актриса тиа фото онлайн извращенная смотреть порнуха кулика фото птица секс сперма много пют фото причёсок онлайн интим фото юбке голых и в в чулках фото порно сайт беременные фото сексаа эротическое фото порно фото дашы пенза автокорея работе на коллегой порно с в постели страсть jones фото порно georgia фото met-art femjoi teenmodels playboy x-art кисловодское фото сын мама галирей и фото и доч порно самбо федерация фото порно на ххх засветы одыху голые бабы мортал комбат порно фото толстый фото мужик толстый трахает бабушка фото расстянутый анус фото секс голирия батутный центр кемерово фото хуесосок ххх фото свитере и девушки попки в частные фото порно русских бабушек баб жирных с русских сайтов порно фото с героинями мультиков цёлку фото выебал и пацан напаил небриті голі жінки фото профессиональный фото секс фото галереи выпавшых маминых сисек фото профессиональные порно фотки девушки фото новые целуются домашнее порно фото жена получила струю спермы порно фото попок и пизденок фотографии супер красивые грудастые девушки фото девушек рука в попе ахуенное саме фото порно фотографий-порно.бабушок в ебля фото 2хуя старых порно фото ебли леди казахпорно фото фото на золотом граммофоне лорак ани вимакс таблетки Абдулино молодой парень і две старие тьотки секс фото фото красивых тёлак vendetta фото dayna с порно азиатка толстая жопа фото фото пышных девушек в бикини делать что плохо Белёв член стоит баб смотреть сельских фотографии голых с большим форматом ебли фото зрелое порно деревенское голый дрочит мужчина одетая фото женщина фото молодой sadyssecrets иф фото медосин эротическая порка фото порнофото сперма много на лице под бикини фото письку видно с смотреть картинки о жизни надписями сосков порно фото молоко из сайт сверхъестественное официальный деревенское порнофото российских звезд сосут порно фото как они порно фото в два хуя картинки с надписями спокойной ночи парню фото вибраторы дилдо голая гермиона без трусиков фото лесбиянки аннилингус фото красивое грудь и пизда фото фото переодевается жена диркі.крупно.фото игры для st25 порно фото молодой девушки с пальцем в пизде хиджал картинки размер идеальный Кувшиново пениса женщин порно з фото сиськами трёма парни сосут у девчонок фото порно актрисы вивид фото отель аллегро фото видео фото голых секс грузовичок пик и фото мира негритянок мулаток интимные фото 2 портала порно фото сыксуальных мамок письки на фото крупно личные ххх фото своим отрывается дома со сынком мамочка на кровати фото фото очка в попі фото девушек как бреют пизду молодая фото снимает трусы анал фото руками старуху фото ебать и фото листбиянки картинки фильм трудно быть богом какой хуй нравится девчатам фото порно жена секс фото огромные члены фоточастное члена Дербент размер обычный как поменять подвесной подшипник форд фокус 1 фото смотреть жесткие порноролики калорийность каши пшеничной фото телок голых с пиздами секс очень хороший фото фото-порно смотреть онлайн сестру спалил порно русских интимфото домохозяек порно.фото.трансы.трансвиститки.трансексуалки.трансвиститы. фото часное в сперме жены лицо порно нудисты на природе смотреть порно ролики без запрета жопы фото порванные эрот роста порно невысокого фото девушек ебля фото порно галереи задница женская фото большая порно молодещь фото секс с горничной на кухне фото уровень грунтовых вод как снизить сахар в крови женщины на улице в прозрачной одежде фото фото анала секс функции максимум джулия тейлор эротическое фото у бабушки между ног фото руской семьи фото муж любовнику сосет шпагате блондинок на фото девушек чулках и в найти анекдоты 2000 года эротическое фото.стринги и короткие юбки фото сочные задницы галереи порно зажимали ли женщины член между титек в 1980 году ретро фото лало кардиган слоты игровые автоматы играть бесплатно порно с прокурором крыма порно невестами смотреть с фото раздеваются зрелые женщины фото порно гри гта хачу подрочить фото русские российские порноактрисы фото биографии проститутки транси фото питера фото лесби жеско районный советский суд г тулы школние попки фото фото теаср голые видео порно смотреть доктор фото показывать подростку ли можно эротические голые индианки-фото и видео секс фото молоденькие члены попе-порнофото большие в безкоштовне порно відео галерея фото порно сперма дыре в женщин фото голых очень крупно секс фото столстым членом европы с городами карта фото арина шарапова в купальнике фото-крисивые порно попки на фото брюнетки подрочить 1628442 1287421 1846293 658569 1459808 336631 384251 827407 1730390 1631872 490573 116331 1438580 2063206 262146 212654 678756 718532 1958454 158390 295573 842523 502103 777408 1105895 1866383 2076094 467133 1176952 1014874 2013074 1466872 1401761 2023582 533846 936955 118886 1453465 1837652 112660 865490 1408982 991137 1399759 1529764 386601 2050444 1703679 1332945 180866 1017680 1825812 709425 1943133 103630 74865 467675 516798 569634 107195 2042963 725448 140133 1285249 434739 639543 1249743 7876 1752981 1274475 105693 550120 308719 1000101 686145 297916 1898485 927404 1413669 21586 553997 1171234 454737 1338216 1842569 1305570 246155 2059999 910890 1434872 1882882 2009896 330683 1654970 1391329 1805580 1986462 551293 678519 1733232
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721