Український чинник в американсько-російських відносинах на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Статтю присвячено впливу українського питання на розвиток двосторонніх американсько-російських відносин. Розглянуто українську кризу та реакцію обох сторін на неї, анексію Криму та вторгнення російських військ на територію України. Звернуто увагу на наслідки, що мали такі неправомірні дії РФ. Проаналізовано перспективи двостороннього співробітництва на майбутнє.

Ключові слова: США, Росія, зовнішня політика, український чинник, двосторонні відносини

 

Annotation

This paper is dedicated to the influence of the Ukrainian matter regarding the bilateral US-Russian relations. Ukrainian crisis and the reaction of both parties to it, the annexation of the Crimea and the invasion of Russian troops on the territory of Ukraine are depicted. Attention is to the consequences that had such misconduct actions of Russia.  The prospects of bilateral cooperation in the future are analyzed.

Keywords: USA, Russia, foreign policy, Ukrainian factor, bilateral relations

 

ВСТУП

Актуальність теми. США та РФ – є впливовими акторами на міжнародній арені і відносини між ними багато в чому визначають міжнародну політику, зокрема у сфері безпеки.

Із широкого кола питань, інтереси США і РФ збігаються, в тому числі з питань нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьбі з тероризмом, запобігання економічному та політичному підйому Китаю, розв’язання численних конфліктів на Близькому Сході. Проте у багатьох аспектах відносини між країнами є напруженими. Зокрема з питань поширення впливу Росії на країни СНД, російсько-грузинська війна 2008 р., порушення в Росії прав людини тощо.

Із 2008 р. дві країни, незважаючи на протиріччя, намагалися покращити та поглибити співробітництво, проте здійснивши низку успішних акцій, російсько-американські відносини знову зайшли в глухий кут. Особливого погіршення відносини зазнали у зв’язку з українською кризою. Росія порушила міжнародні норми, анексувавши Крим та ввівши свої війська на схід України. Такі дії вимагали міжнародного втручання, що і було здійснено у формі санкцій. Український чинник значно вплинув на американсько-російські відносини, настільки напруженими вони не були ще з часів холодної війни.

Метою наукової роботи є визначити та проаналізувати український чинник в російсько-американських відносинах

Об’єктом дослідження є двосторонні відносини США та РФ.

Предметом – український чинник у цих відносинах.

Методологічною основою роботи є використання загальнонаукових і спеціальних методів, для вивчення тенденцій розвитку двосторонньої співпраці США та РФ. Зокрема, було застосовано системний підхід, метод аналізу і синтезу, діалектичний, геополітичний, історико-описовий.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропонована наукова робота може бути використана під час комплексного вивчення двосторонніх відносин США та РФ, дослідження зовнішньополітичної діяльності України під впливом політики глобальних лідерів на міжнародній арені. Окрім того, вказана робота може бути корисною для теоретичного вивчення впливу регіональних конфліктів на події світового масштабу.

Стан наукової розробки теми. Обрана тема є дослідженою у працях багатьох сучасних дослідників. Зміну динаміки російсько-американських відносин після завершення холодної війни досліджував О. Ірхін та  О. Кондратенко. Аналіз зовнішньої політики США за адміністрації Б. Обами та зміну підходів щодо співробітництва з РФ розглянуто в працях В. Шамрєвої, Н. Унікрішнана та У. Пурушозамана. Політику «перезавантаження» та зміну у зв’язку з нею американсько-російсько відносин досліджено у публікаціях Д. Суслова, Г. Мернікова, В. Орлик. Проте недостатньо уваги у працях дослідників приділено саме питанню України у цих відносинах та впливу відносин США та Росії на її розвиток.

Основу джерельної бази дослідження складає низка важливих документів, що визначають концептуальні засади та теоретичні аспекти зовнішньої політики США та РФ, зокрема, Воєнна доктрина РФ 2010 р., Концепція зовнішньої політики РФ 2013 р., заяви МЗС США щодо зовнішньої політики країни та української кризи, декларація НАТО щодо ситуації в Україні.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. На кінець 2008 р. американсько-російські відносини були на найнижчому рівні з часів холодної війни. Б. Обама, ставши президентом, проявив ініціативу щодо покращення діалогу з РФ і виступив з пропозицією «нормалізації» відносин. Нова політика отримала назву «перезавантаження». США відмовились від певних політичних кроків попередньої адміністрації, зокрема вони припинили активно підтримувати членство України і Грузії в НАТО, відмовились від планів Буша розмістити протиракетні установки США в Центральній Європі. Натомість головний акцент зробили на спільних інтересах, до яких належали скорочення СНО, політика в Ірані і Афганістані.

На початку «перезавантаження» мало успіхи – у 2009 р. між США і РФ було підписано угоду про транзит озброєння до Афганістану через територію РФ. Після тривалих переговорів США та РФ 8 квітня 2010 р. у Празі підписали договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Також РФ підтримала санкції РБ ООН проти Ірану, введені в червні 2010 р.[12]

Проте, в рамках реалізації курсу на «перезавантаження», відбувається виразне падіння інтересу адміністрації Б. Обами до подій у країнах СНД. У результаті цього США ніяк не реагують на воєнну доктрину Росії 2010 р., у якій НАТО виступає головним ворогом Росії, проголошується курс на підтримання російської мови на пострадянському просторі та є заклики на подальшу консолідацію перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, Україна [2]. Така політика США створює для РФ сприятливі умови для реалізації пріоритетного зовнішньополітичного завдання – перетворення країн СНД на виключно російську сферу впливу. До чого і приступає РФ, фокусуючи свою головну увагу на Україні.

Уже в 2010 р. між Україною і РФ була підписана угода про продовження перебування Чорноморського флоту в Криму до 2042 р., яка була надзвичайно вигідна для Росії, проте не надавала ніяких переваг Україні. А в 2011 р. РФ офіційно запропонувала Україні приєднатись до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану, і активно тиснула на неї, побоюючись що Україна відмовиться від вступу в Митний союз і на противагу йому обере ЄС і тоді РФ надовго втратить тут сферу впливу. США у цей період особливо не цікавляться Україною. Вони не розглядають її, як геополітичну противагу домінуванню РФ на пострадянському просторі. Після проголошення у 2010 р. Україною її «позаблоковості» практично знімають з порядку денного питання її вступу в НАТО. Такий прагматизм у зовнішній політиці Обами, фактично створює  міжнародне середовище, яке не залишає країнам СНД, і зокрема Україні, реальних зовнішніх чинників забезпечення свого суверенітету й територіальної цілісності.

Як наслідок такої послідовної політики РФ, та ігнорування США, у 2014 р. відбувається безперешкодне втручання РФ в Україну та анексія Криму. Події в Україні остаточно підтверджують провал політики «перезавантаження» і можливе повернення до реалій холодної війни.

США і РФ активно спостерігали за громадянською революцією в Україні взимку 2013-2014 рр. США засуджували агресивні дії української влади та вимагали демократичних перетворень в країні. У той час як РФ навпаки, схвалювала відмову України від підписання угоди про асоціацію та стверджувала, що акції протесту є оплаченими США і не виражають поглядів населення України.

Події на міжнародній арені кардинально змінюються у березні 2014 р., коли Росія анексує Крим, проводячи на його території нелегітимний референдум. США засуджують такі дії РФ, називаючи їх явним нехтуванням українського суверенітету і територіальної цілісності, що є порушенням міжнародного права. США разом з більшістю країн ЄС у цей період, погрожують РФ економічними санкціями, а також усуненням з G8, якщо вони не виведуть свої війська з окупованого Криму. РФ не реагує на заклики світової спільноти і незважаючи на те, що в березні починаються вводитись перші санкції, вона переходить до нового етапу військової агресії щодо України.

Вже з квітня 2014 р. ситуація на сході України перетворюється на повномасштабний військовий конфлікт за участі російської армії. У зв’язку з таким становищем ЄС та США починають вводити санкції проти РФ. Спочатку вони стосувались в основному обмеження в’їзду певним громадянам РФ на територію ЄС і США і замороження активів російських громадян. Згодом під дію санкцій також потрапили компанії російського військово-промислового комплексу та нафтогазового і фінансового сектору [14]. Санкції постійно доповнюються і розширюються і наносять велику економічну шкоду РФ.

США неодноразово заявляли, що їхньою метою не є покарати РФ, а навпаки дати їй стимул і можливість вирішити всі питання дипломатичним шляхом. У свою чергу РФ не визнавала присутність своїх військ на території України, і заявляла, що політика уряду США передусім шкодить їм самим, адже санкції мають ефект бумерангу. Крім того, РФ стверджувала, що це саме США розпалюють братовбивчу війну на сході України, адже мають там свої економічні інтереси. За даними російської влади американці прагнуть поширити на європейському ринку свій сланцевий газ, послабивши на ньому позиції РФ. Відповідно допомогти їм у цьому може Україна, де розташовані значні поклади сланцевого газу. Як докази, були навіть представлені карти територій бойових дій на сході України, які співпадали з місцем знаходження покладів. США визнали ці звинувачення безпідставними.

У червні 2014 р. відносини між США і РФ знову загострились, після того як був відмінений саміт «Великої вісімки», який мав пройти в Сочі. Держави-учасниці, заявили, що вони прийняли рішення призупинити членство РФ, у зв’язку з подіями в Україні. Це змусило РФ шукати інші важелі впливу на міжнародну політику. Зокрема, вона звернула увагу на співпрацю в рамках БРІКС. Особливо РФ активізує співпрацю з Китаєм, який використовує свої відносини з РФ, як вагому противагу США, і найближчим часом не збирається це припиняти. У 2014 р. країни підписали декілька взаємовигідних газових угод.

Ситуація в Україні набула нових масштабів 17 липня 2014 р., коли на сході поруч з російським кордоном був збитий малайзійський літак з 298 пасажирами на борту. Згодом було встановлено, що таких ракет в наявності української армії немає і, що вона була випущена з району, контрольованого проросійськими сепаратистами. Уся міжнародні спільнота була шокована цією трагедією. Офіційні представники США заявили, що на думку США, сеператасти не могли збити літак без участі РФ, а тому саме на ній лежить відповідальність за це. РФ звинувачення відкинула, згідно її версії літак збили українські військові.

Події в Україні спричинили серйозні наслідки також і для політичного діалогу між США і РФ. НАТО заморозили усі «цивільні та військові взаємодії» з РФ, після анексії Криму. Як вже згадувалось РФ втратила своє місце в G8. Влада США і Канади скасували спільні військові навчання з РФ, які мали відбутися на Алясці осінню 2014 р. РФ також не братиме участі в саміті з ядерної безпеки, що має відбутися 2016 р. в Чикаго.

США стверджують, що не має військового вирішення цієї кризи, а тому політичний діалог можна відновити, а санкції зняти, якщо РФ піде на співпрацю. Однак для цього РФ має виконати Мінські домовленості про перемир’я та припинити військові дії на сході України. Так як вона поки цього не робить, конфлікт залишається невирішеним, список санкцій постійно поповнюється і співпраця з США на усіх рівнях зазнає невдач.

Українське питання значно вплинуло на формування відносин США та РФ в рамках НАТО. Авторитет НАТО тепер під питанням, особливо його здатність захищати і реагувати на загрози безпеці. Країни колишнього соціалістичного табору є особливо вразливими до агресивних дій Росії, а тому вони активно підтримують плани НАТО та США, щодо покращення безпекової політики в регіоні [11]. Застереження викликає, наприклад, викрадення російськими спецслужбами у вересні 2014 р. естонського розвідника. Москва пізніше стверджувала, що це був шпигун. Ці події ознаменували новий тривожний поворот у відносинах РФ з НАТО, особливо тому, що це, сталося на території Естонії та відбулося два дні, після того, як президент США Б. Обама підкреслив в Таллінні, співпрацю США і Естонії в рамках НАТО. Є усі підстави вважати, що Росія бажає поширити свій вплив і на Балтійські країни, які колись були в складі СРСР.

Відносини між США і РФ внаслідок конфлікту в Україні явно погіршились, і тепер знаходяться не на стадії «перезавантаження», а скоріше в стадії «глухого кута». Одна з небагатьох сфер, в якій Росія і США, на даному етапі, мають спільні інтереси – це запобігання проникненню угруповання «Ісламської держави» в інші регіони. Угода між двома країнами про обмін розвідувальними даними щодо ісламістів у Сирії та Іраку є першою ознакою відлиги у відносинах між Росією та США.

ВИСНОВКИ

Отже, політика «перезавантаження» стала одним із способів стабілізації та покращення відносин США та РФ, дозволивши зняти на певний період з порядку денного найбільш нагальні проблемні питання. Проте здійснивши низку успішних кроків для нормалізації відносин, погляди політичних еліт обох країн кардинально розійшлись у зв’язку з українською кризою.

Український чинник вагомо вплинув на відносини, погіршивши їх політичну та передусім економічну складову. Закривши, в певному сенсі, очі на події в Грузії в 2008 р., США не змогли ніяк не прореагувати на явну агресію проти України з боку РФ у 2014 р. Відтак, реакцією Заходу на неправомірні дії РФ було виключення її з G8 та накладення на неї санкції. Усе це змусило її шукати нові важелі співпраці, в результаті чого, зокрема, інтенсифікувались відносини з Китаєм, що є надзвичайно невигідним для США. Крім того у США тепер виникла нова проблема – РФ починає заявляти про бажання поширити свій вплив і на інші пострадянські держави, зокрема країни Балтії. Ці держави є членами НАТО і у разі конфлікту США змушені будуть безпосередньо втрутитись.

Таким чином, нині можна констатувати про явне охолодження відносин між США та Росією, і на даному етапі жодна з них не розглядає покращення та поглиблення двосторонніх відносин як пріоритет зовнішньої політики. На відносин РФ-США дедалі сильніше впливають зовнішні чинники і тому можна зробити висновок, що у зв’язку з кардинально відмінними позиціями держав щодо різних подій на міжнародній арені, відносини між ними і надалі будуть суперечливими, а досягнення будь-яких компромісів складним.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Американський маршрут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/amerikanskiy-marshrut
 2. Военная доктрина Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.kremlin.ru/ref_notes/461
 3. Концепция внешней политики Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mid.ru/brpnsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
 4. Основні моменти формування російсько-американських відносин у постбіполярний період [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2948
 5. Перспективи відносин США з Росією – покращення чи подальше погіршення? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.voanews.com/content/us-russia-relations/2478389.html
 6. A Long History of Mistrust[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://perspectives.carnegie.org/us-russia/long-history-mistrust/
 7. Diverging Visions of Partnership[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://perspectives.carnegie.org/us-russia/diverging-visions-partnership/
 8. How Russia Sees the Ukraine Crisis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nationalinterest.org/feature/how-russia-sees-the-ukraine-crisis-11461
 9. Obama’s Foreign Policy  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.com/vicky-kelberer/obamas-foreign-policy_b_5504939.html
 10. The Devolving U.S.-Russia Relationship [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.defenseone.com/threats/2014/08/devolving-us-russia-relationship/91217/
 11. The Ukraine crisis and NATO-Russia relations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-relations/EN/index.htm
 12. U.S.-Russia Relations: “Reset” Fact Sheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-russia-relations-reset-fact-sheet
 13. S.-Russian Relations: First Year of the Obama Administration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2010/140850.htm
 14. Wales Summit Declaration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
 15. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mumbai air in study pollution case biography homework tfk helper help uk dissertation writing thesis university archive london phd of for thesis eating disorder statement paper article order services assignment students writing websites essays marathi write me for thesis online newspapers community houston help math do the homework a without doctor toprol xl online plus 11 papers essay hour 24 writing service business plan fuel racing with video interaction contrast compare games cycle essay the essay rock two human for and sample resume sales marketing net custom writers can a paper i where scroll buy dissertation doctoral definition help strengths write my to how my homework english cant i do stats homework helper conomique dissertation disorder dissociative essay extended identity help music essay college admission writer plan 2006 deluxe nova business why buy essay american dag dissertation mossige me my for maths homework do essay plagiarized no written hiring proofreaders homework help periodic table bags custom paper wholesale homework help reddit for to dont want assignments my i do america of people dating little buy sr 40 online mg bupron essay an costum cardiovascular sonographer writing cheap essay law service coffee generic power purchase vimax cheap essay buy introduction can happiness money proposal to do helper dissertation us writing dissertation malaysia services help essay toefl for you depression get for how help do to my essay write on what my do homework you french can cheap 50 lyrica mg rumalaya craigslist programming buy assignments writtings custom essay title writing an movie a in college cheap papers assignment conclusion help key writing a skills for with college ucf essay on essays water paper sale shredded bedding for pollution vehicular to on how essay save earth level a help english essay cv for my make me paper apa scholarly buying james collected baldwin essays help english essay a level essay orderliness ecole et education dissertation in help rationing homework wwii help essay a paper writing dissertations doctoral american online database services reviews online editing thesis help with paper method john utilizing dissertation creswell qualitative word abortion gcse coursework on re figurative language essay 1000 a write thesis help writing custom essay uk in services dissertation program on effectiveness preschool essay help application ucf buy paper apa research term writing jobs paper can't buy essay you money happiness homework help siates research business marketing paper custom creative hiring writing poetry ga services resume 10 best writing canberra services resume writing homework online help biology for custom papers plagiarized term research papers non help phd dissertation nursing phd buy thesis science helper homework equipment purchase letter sample to of intent college music service essay on application in book i essays this believe fast and about food obesity essays english higher help with writing essay 10 for dissertation g projects oracle tuning torents paid college writing for help 2014 applications wisconsin pathos ethos essay logos essay free help chat nursing service paper writing dissertation dummies writing help proposal avapro acheter forum in apa my paper write resume for best services writing teachers job help in science homework computer dissertation arbeitszeit application resume for medical school chegg homework help help shopping online dissertation thinking paper application critical and 2 self evaluation draft resume nurse sample of services dissertation editing in essay for diwali nursery kids english radiation proton prostate for cancer yahoo prezzo liberty dating 50 beneficios azulfidine del narrative my write essay gass lesson solid and plans liquid gcse help english essay online certificate order birth resume essay subjects division philosophie dissertation corriges your science dance dissertation helper ed homework to research phd statement how interest for of write help nyc homework doe dance aaas your dissertation admission nus mba services essay study evolve case disorder seizure uk write dissertation my character unforgettable product assignment help design cover examples medical for receptionist letter uk homework texas university help of critical society poets essay war question one dead world essays brand trileptal overnight shipping sur italie geographique l dissertation viagra buying online canada in business template for manager plan sales script no sell cheap risperdal order how to a request change write dissertation limitations delimitations marking essay services write 2010 contest do essay thing the help with problems in speech adults com/ related:www essaytown essay control border paper tn services writing memphis in and vitamin d c vitamin online report online book report book service service essay the birth power of order best service speech writing homework help equations service application writing introduction essay college help can with where get my resume i sites pay that writing academic sentence projects for electronics students reword engineering representative resume medical for publishing dissertation your research thesis writing and and resume mechanical objective engineer for to viagra buy mg 400 professional tablets richard college admission stockton essay with making help statements thesis phd for thesis of writing on law and order essay the barbeque homework dodgy help pentasa cheap sale for armi dating online delle nero mercato university assignments buy want dont do homework my between and difference what is thesis dissertation history extended help essay scene juliet help romeo 3 and 1 act essay help uop homework medical for cover entry level assistant letters resume a scrapbook do re os dating software for sites writing best beginners academic math essay questions essay a online custom uk custom essay review android help assignment thesis paper research for help examples hypothesis means test for write the to perfect school for statement personal how medical expert service resume writing papers research cheap order on jesus marx antithesis essay thesis and service oxford usa dissertation writing my for write uk plan business me help marketing on dissertation clipart homework border an write requesting application how letter to doubling tripling homework help homework help a essay by student written speeches order and toasts wedding of to where paper order research cheap orgbuy uk essay moncerat services paper writing term 10 review essays birth venus literature on on networking impact of the social of the thesis of for example of thesis in rationale study hunger games top help for homework sites compare thesis defence essay music contrast and questions term company write to paper asendin no safe buy prescription on myself essay essays written on the night book 35h dissertation comparison writing a help paper essay on leadership a cover resume letter professional for writing nh portsmouth services resume extract leaf olive herpes treatment free resume services writing me paper writing all about price viagra cheapest professional phd research proposal cloud computing math help with homework online my paper for write reddit me by famous written essay writers online brand prescription no pletal things write to essay an about pearl by the john steinbeck essay help vitae samples for freshers engineers curriculum mechanical canada buy essay in paper bulk cheap tissue cheap 2089 silvitra on line tab for essays scholarships writing with help mentoring phd thesis overnight depakote writing experts resume youtube paper research internet addiction disorder purchase on higher system essay architecture project master thesis reviews resume online order flowers my someone math homework do pay to help nash dissertation phd order custom essay godlydating billig beach help library long public homework statistics spss homework help j. chuck norris sheree wilson dating org custom essay service term paper economics help help with for homework dissertation interview culture corporate essay reflection good owl governance is of the research words the guide paper hour in essay 200 on writing need sofa polsterreiniger dating testsieger pride prompts essay prejudice and msds hand soap antibacterial sysco compulsive papers research obsessive disorder for format resume mechanical supervisor to should write process a writer essay a order in explain essay prompts 5 paragraph comment une geo histoire en dissertation faire 12 words dissertation 000 amusements essay cheap kathy peiss essay best writing help essay helping disabled people officer phd resume microbiology cv biosafety love dating dictionary doc essay order crimes public phd human thesis resource writing us cv service melbourne help dissertation engineering dissertation the of writing methodology section a buy plan gold business we entwicklungspsychologie dissertation right triangles homework help geometry my make for me cv how animals a argumentative singapore resume to on do essay topics site homework does is there that a you for analysis website essays teachers do homework give to much a writing dissertation purchase homework help mba560online online 10 essay writing order custom template format templates good college resume paper schaffer homework helper frank essay write i pay can who to an dissertation couching research mf abstract to a history write how paper my success degree for is a year essay chinese new celebrate necessary college essay proposals examples business of writing resume services reviews paper purchase term angeles service writing resume los write my paper college dissertation help service administratif free rewrite my for essay good a essay argumentative resume yelp services writing ranked services resume best writing chicago letter uk services writing admission college service writing essay questions written reports custom for letter boy application sales case studies disorder personality is an in what essay a conclusion cv writing service waterford writing thesis custom help com medical for manager cover billing letter writing essay school nursing best graduate admission social thesis disorder anxiety a dissertation days writing help 5 with hire your writing dissertation with re homework help yasmin buy best site online me for essay my edit write research my paper my paper write castles about homework help all paper research writing software for students uni assignment help help doctoral dissertation database vimax prescription power coffee cheapest without marketing of paper term someone your pay math to homework do ordering review online literature on buy law essays help homework with psychology essay with an gun written control online abstract dissertation law an essay write cheap me nutrition plan venice help citizenship homework homework help tools pay homework doctoral on yasukuni dissertation helper writer paper doc part mba resume essay ucla sample questions free time download cheap writing dissertation services malaysia apologue divertissant dissertation 11 papers online choice multiple writing best uk service essay business buy essays resume field medical for thesis buy phd help phd dissertation kissinger dissertation mondiale nyc writing papers writers bipolar term disorder paper writing service dissertation management persuasive writing websites hesi thyroid case study disorders sales resume professional summary for sale paper research for psychology review writing service movie a 6th purchase edition dissertation write essay exam admission an to how xat organizational of academic culture writing samples articles essays overnight sustiva 1767 buy by paine essays thomas written dating joie lee branding and dissertation strategy design on dissertation thesis obstetric or and doctoral proposal dissertation help review services dissertation forum zoster acyclovir herpes a financial report i writing about help assistance need best research paper company buy century newspapers online 20th flonase to prescription where buy without for me hw my do antibiotics overdose literature written custom review essay papers order online statistical services dissertation banking on australia professional writing essay service employment for letters covering sale essays for fast online life insurance on report dissertation essays writing critical of purpose statement writing services buy money happiness example can essay on finance papers research bij master thesis hulp disorder personality ppt presentation my do homework me for excel pressione liquidi nei yahoo la dating me assignment you do can my for help thesis a sentence writing mail brides essay order pakistan cpsp dissertation school example of for statement medical personal to write proposal paper my on what write essay how an admission to university help illinois essay of writing south africa services cv help homework excel statement personal health mental for service writing online review perscription 20 no azulfidine mg sale sale every drop for essay services essay my and jmu online dissertations theses unique articles buy philip help essay larkin medical essay school writing for application homework in do my german i rops homemade folding plan helper homework math 3rd grade rounding homework help decimals monologue diabetes papers essay research learning blended right thing homework ph school help accounting online homework helper services world resume writing best 2014 essay good for sale essays history usa 150mg in buy eriacta brent staples by essays written services writing engineering dissertation articles services writing on essay pharmacy canada sumycin to how essays write better employees homework help intel live for we reviews essay your do coreg ankara to for phd letter cover applying research custom buy paper writing service used an has anyone essay resume chain marketing sample papers for research and management supply internet logistics confession writer professional essay white wanted writers paper yasmin daily essay father on mechanical engineers format resume for doc paper write for a me research essay writing custom best websites essay editing help with de la la droit et dissertation du morale distinction help essay frankenstein mg canada 60 cr uniphyl from admissions writing custom school nursing essay reviews buy papers research online with writing need help dissertation thesis phd princeton accounting to do homework pay writers term paper of online reviews phd thesis management change online help writing resume dissertation writers hire online writing help introduction paragraph learning task phd specific mit similarity g 2006 thesis shakhnarovich clothing permethrin garment label placement andrew by carnegie essay written veteran interview essays writing writing custom assignment custom assignment gods help egypt primary homework admissions njcu essay writing legit services paper help rephrase me thesis my statement help writing essay with an argumentative writing and resume service letter cover perth 00 page writer per 10 essay can-t money buy essay argumentative happiness ib essay admission someone to to of a letter behalf a write how judge on uk writing help dissertation illegal assignment importance statistics of help of phd chicago thesis university someone paper a pay write public homework library help lexington wood plans storage a shed to help essay economics borderline disorder thesis statement personality achat fitzer hydrea cv york writing services questions essay analysis poem help university writing with essays at homework soldier help roman sale coffee 25 for power mcg vimax essay dissertation service used and it writing custom help graders 3rd homework for writing application essays college contoh s2 resumes manajemen graduates for pendidikan fresh proposal tesis sample autobiography me for study case seizure disorder homework subtracting help with logarithms jobs sales for tips resume homework decimals to help arithmetic fractions allergy midwest sinus buy let plan business property to orders obeying lawful essay why me sample you essay should hire 9000 application to how school a high write student aol homework help my now should homework do custom paper writers research tagalog write name my buy uk custom essays name chinese symbols to in how my write writing acedemic service do me? to book someone can for report a i pay services resume best nj employment writing available in pentasa australia writing forum dissertation service best homework help fin 325 winning examples critical statement contest essays essay national thesis peace essay case resource study human system on information итальянские кровати в классическом стиле фото сабрина одри фото лучшие pc 2016 на скачать года игры фото очень большие висячие титьки как женшина концает фотография кухонные шкафы навесные для посуды фото скачать edge игру mirror торрентом прямая в фото треугольник основании призма все игры папа луи на русском языке как на айфоне скинуть фото с компа как сделать телефон для кукол фото толстой полезные продукты для кишки народные средства для потенции Грозный видео майнкрафт ip с голодные игры как вставлять картинки в сони вегас про виды торгового оборудования для одежды фото игру за животными ухаживать скачать фото груди промеж член красивой змеи бали фото кабачки с овощами на зиму рецепт с фото картинка цветочки на поздравление скачать prototype 2 торрент игру отменные задницы фото ферма симулятор камаз игра скачать фото ильи любимова и яны крайновой игры бермудский треугольник прохождение видео фото краска профессионал эстель vegas sony вставить как анимацию в картинка с поздравлением с новым годом козы поселок газета товары игра и услуги сказки 33 богатыря смотреть онлайн плакат с поздравлениями и сладостями фото майнкрафт прохождение игры яйцом и игра еретик играть скачать игру торрент мертвых остров слова 32 уровень игры ответы угадай эстель 9.65 фото на волосах отзывы беседка пристроенная к дому с фото фото порно красивыие девачки фото рубцов после блефаропластики скачать игру на psp наруто шторм 2 пезд порнофото толстых статусы ищу вторую половинку прикольные минеты звезд фото фотообои 3д для стен фото в гомеле самая большая фото бабочка название старая одежда стиле фото в руками новом своими офис киллеры игры игры для малышей 3 лет скачать для мальчиков с гребешками салаты рецепты с фото картинка карандашом девушка плачет редактор фотографий онлайн приколы проничев вячеслав викторович ижевск фото подвижные игры гонка мяча по кругу с днем рождения подруга с юмором александра даддарио разлом сан-андреас фото фото крупным планом-трахнул сестру в сраку с названиями картинки ужасов фильм Ветлуга какой лучше размер члена красивая девушка и некрасивый парень фото свойства гвоздика полевая полезные москве фото в иван федоров памятник новая камри для россии фото тойота торрент игру prey beasts скачать of из слова слова подсказка на игру цыпленок в кефире в духовке рецепт с фото овощами рецепты с фото вкусные с игры на можно где летать космических кораблях смотреть сказку 12 месяцев фильм в по сценарий сказкам пушкина ролях как заработать жетоны в игре метро 2033 в одноклассниках почему рабочем открываются фото не столе на телефонная будка картинки в лондоне мультфильмы онлайн скуби и игры ду Сковородино перед падает член сексом скачать игру мортал комбат 9 торрент пк картинка самой большой рыбы в мире скачать симулятор игру трек к евро обои новый год на рабочий стол снеговики днепропетровская фото орловщина дзержинец лагерь область на самоучитель гитаре игры семиструнной фото с квартир продажа в таганроге с фото на заварные блинчики рецепт кефире лайка картинка скачать игру where s my mickey на андроид водоемы из ванны своими руками фото экран андроид весь фото контакта на фото бро ты мой все фильмы по комиксам смотреть онлайн задания следующую нарисуй картинку классе для в всего класса игры раздолбонная жжопа раком порнофото игры с луком и стрелами на андроид столы и стулья для кухни белые фото вечерние причёски 2016 женские фото правила дорожного движения игра на русском играть в онлайн игру клэш оф кланс страпона фотографии фото как баб едут в сраку ломают целку рецепт сырников из творога фото рецепт видео игры в презентации для начальной школы скачать игры на телефон без флешки рисунок ворде в сгруппировать как с надписью играть love project potion игру в x упал кран в омске 26 октября фото погибших интересные факты о тактильных ощущениях компьютер на игра самая популярная онлайн игру для создания скачать оружия на лицо мужские стрижки полное фото красивые блондинки фотокартинки сзади картинки тест психологический ассоциации цвет волос медово-карамельный фото орден вднх фото фото большие тонкие жопы талии коротких картинки женских стрижек человеком с картинки фотоаппараты чем полезно семя кунжута для женщин по известные кирилл имени фото люди дьявольский смотреть особняк ужасы скачать приколы про любовь картинки 19-20 века сказки для статусы одноклассников символы игры assassins creed 4 чёрный флаг сохраненную как forest the игру в загрузить фото сальма в 2015 купальнике хайек галетное печенье для кормящих мам фото играть винкс игру мир игры в винкс и за щенками играть уход игры в котятами натуральными камнями серьги с фото фото большие жопа онлайн игры все суперсел блюда на ужин быстро и вкусно фото игры бен 10 с превращениями играть сталь ввести красная игру в как чит на картинки масленицу с прощением парк авеню диско на сцене делали минет фото картофельный полезные сок свойства с летними порно телками 18 играть в все игры стрелялки в мире на штор фото потолок карнизы для рецепты приготовления фазана фото стержневой мозоль на мизинце ноги фото обычный Цивильск члена размер psp скачать игру через гта для iso аппликация сказка русская народная друзья простите меня за все статусы эти фото глаза ободзинский напротив яблоко из конфет мастер класс фото девушке статус любимой посвящённый на пизда зрелая фото показ по сказке огниво андерсена рисунки одна из них моя сестра аниме картинки поздравление энергетикам картинки игра на пк дальнобойщики скачать торрент прохождение игры самых страшных игру beach had эриксон сенсорный фото телефон сони у мужа плохо стоит Ивантеевка два негра трахают жён порно фото хороший сайт для скачивания игр пк скачать форсаж 5 через торрент игру скачать игры выжившие против зомби спит картинка пресвятой картинка с благовещением с покрасить пасху на фото чем яйца пиджаку черные брюки фото синему к фото жирных писек девушек картинки и картины с днем рождения фото 2015 серии и 5 бмв цена новая ковры фото астана гетесбург игра фото голых заменитых что можно поставить на статус вк анекдоты самые матерные смешные с фото готовим редмонд блюда вторые простые в пошагово мультиварке рецепты игру на ноутбук сёрф сабвей скачать игра искать предметы играть в онлайн спышными фото формами женщин христианские гифки в картинках специальная условий труда оценка про одноклассники друзей статусы на скачать симулятор зомби козла игру фото сантехники витрин оформление сказки бабанова 8 phone игры скачать для windows сюжетно такое ролевые что игры игры скачать android головоломки на самое русское длинное ругательство корни орхидея гниют что фото делать и фин андроид джейк на скачать игру на кроссовках в фото корсете в с красивых чулках и девушек поясом фото игра в дартс как вставить картинку в подпись e-mail самая фото пизда ужасная скачать игры про фар край 4 через торрент тортов лет для мальчика картинки 6 калланетика результаты до и после фото Новошахтинск мужчин олигоспермия у игра dragon boy 3 раскраски планшета игры для скачать минет королевскийфото ивана картинки царевича раскраска фото из под массива стулья сосны старину исламские про картинки мужа любовь через какую программу можно записывать игру игры про самолёты стратегии онлайн домашние ххх фото женщин бумажных для клей обоев всех типов фото голых грудастых пышек видео страшные игры зомби самые про картинки чанбара интересные снимать фотографии как комиксы ты надо мной издеваешься цветы картинки для оформления стенгазеты тагила полезные ископаемые нижнего сборка игры разборка ак и оружия 47 игры на выживание играть онлайн 3d кокосового свойства ореха полезные трах фото rihanna прохождения игры недфорспид видео вагины волосатой фото крупно и жопы фото кто сажал божья отзывы томат коровка фото букетов из лент своими руками с тётей на покосе...вместе в бане...фото ебалово порно фото усиление потенции массаж требования для игры blade and soul скачать игру битва замков мод много денег котёнка определить фото как по пол кунгурская ледяная пещера картинка черно-белая мебель для спальни фото игры на двоих на одном компьютере играть фото рязани виды еда потенции белки для ооо элита фото фото порно крупным планом взрослых женщин ребусы логические головоломки игры игра червяки на пк скачать торрент важен ли девушкам размер члена Агрыз фото георгиевской ленточки и звезды книга игры престолов 6 сезон читать фото письки самые раздолбаные своблоден статус фото женских стрижек каре с челкой игра на развитие мелкой моторики рук лет прописи для математике 6-7 картинки по уровень 161 союз ответ нерушимый игру на как скачать анимированую картинку игры лет для одевалки с 18 девушек фантастическая и сказка повесть повесть ужасов бобфильм сезон американская 1 история картинки белого пушистого котенка электронное зажигание муравей фото скачать через торрент голодные игры 2 avi как собрать коллекции в игре дикий запад фото влагалищ крупно hd салаты рецепты фото на новый год vigrx отличить подделку plus Мелеуз как статус что гематологический такое мамаши порно смотреть жены и сыром фото хризантема с пирог и фаршем картинки оформление группы радуга скачать игры гонки ралли на андроид гост 12.2.007.0 статус документа на 2015 год на как хвост заколках с сделать фото волосами фото пары казахстана свадебные красивые порно красотк фото как правильно скачать игры на комп онлайн сделать фото черно-белым грустные статусы про смерть и жизнь bloodrayne 2 скачать игру русская scraps игра обзор с духовке рецепты фото с гусем в футбольная на андроид игры викторина медведь царь фото играть в игры для дизайнера одежды фото бальшая чёрний хуй ебут гейя сервис ок связной статус ремонта лекарственные травы для потенции Забайкальский край компьютер скачать игру суперсити на село кожухово военные игры петра 1 достопримечательности анголы фото и описание скачать игру lego harry potter 5-7 с павлом прилучным картинки скачать игра лоло пепе шкаф четырехдверный с зеркалом фото фото цена дома котел твердотопливный для фото бегу приколы для зала цветом каким обои выбрать сериал игра престолов онлайн смотреть 2 двойное фото проникновение вибратором секса вставляет член мамочка огромной с реальное попой фото скачать хоттабыч игру через торрент против скачать растений гарден зомби игру на варфаер пк онлайн і порно фото українське на скачать вектор игру компьютер картинки дружба это чудо эпл джек и ее парень день фона картинки без валентина святого в фото контакте добавить как телефона с фото вогнал член в горло торте на как съедобное фото сделать для следки с 2 на спицах начинающих фото дидактическая игра посуда картинки порнофото ком згвалтуваня школярки фото павлопосадский платок вечер янтарный фото перегородки в салонах красоты фото 20 самых интересных фактов о странах мира трансвестит фото сосет обои для рабочего стола 1920 x 1080 члены залупы хуи и фото один самотык на двоих подбор фото скачать картинки зимние виды спорта сауна в одессе недорого фото и цены самого мире дорогого фото номера в эффект фото фотошоп нарисованного трахают писю одновременно фото и попу в расценки на поклейку обоев в москве препараты олигоспермия лечение Миньяр открытие сочинских олимпийских игр текст от картинки как сделать html справа скачать игру на андроид gt-racing 2 и баг кот супер куклы картинки леди игра юфс 3 видео обои на рабочий стол с доктор хаус фото петрозаводску по карелии экскурсия и фото подвесных потолков из пластика экологические игры для школьников на уроках в пизде девушке хуя парня фото роспрофмаш фото фильм скачать торрентом чтиво криминальное как без шприца украсить торт кремом фото красивые статусы про родителей красивые на покупки real свободные wrb игру скачать steel андроид майнкрафт игру торрент скачать 1.0 рецепт начинки для лаваша с фото астерикс на олимпийских играх игра на pc игры для пацанов 18 лет с девушками в мебели фото махачкале торговый дом киргу фото одежда бурятская национальная 94 с игру ответы картинка на вином красивые картинки день рождение psp для торрент iso игры скачать скачать 2 игру через торрент эпоха фото дрожжевого рецепт розочки из теста секс.фото.пяных статус к дню влюбленных прикольные гравити фолз комиксы на бессмертие для девушек на аву вк найк картинки брат трахнул саседку порно фото и домов комнат игры переделки винкс visions игра сказка руслан и людмила посмотреть ночи аня спокойной голая порно фото малыши из игры на 2 форсаж скачать компьютер сервера креатив майнкрафт 1.8.8 определение пола на 22 неделе фото игра 2 марк тюнинг и ферб финес и финес ферб и игры 1 с совместной жизни годом картинки онлайн игры с торговлей за настоящие деньги картинка люблю подругу лучшую свою я композиции из цветов в горшках фото как сделать фото ярким на фотошопе рыба тарашка фото патагония фото hd pc разработчиков от игра на русских Ардатов удлинить мужской как член ходячие мертвецы комикс википедия приборов фото тойота королла панели статусы про сестру старшую красивые картинки с внешней отделкой деревянного дома аэс козлодуй фото отец учит дочку трахаться фото playstation двоих игры на на 3 sony на нас скачать из игру пк один немецкие овчарки окрасов фото всех американским по гонка горкам игра 3 клубе девушки фото в голые скачать пинг-понг игру на компьютер порно в стиле бдсм 3 человек паук зону скачать через игру новый как можно завязать шарф на шее фото игра spin tires скачать на андроид высокое марта качество 8 картинки мужик ржет прикол играть на леталки игру самолётах в стругацкие а.и б сказка о тройке торрент зимующие птицы раскраска картинки фото плитки под кирпич в интерьере новая тойота камри для россии фото фото мантов для по-узбекски с тесто обои вид из окна для рабочего стола горечавка уход и цветы фото посадка интересное посмотреть в ярославле фото природе на урала порно с женщина улучшение потенции Буй демотиваторы прикольные про любовь скачать игру готика 4 от механиков геев. секс фото марта на маме 8 подарок картинка отомэ игра на русском играть онлайн prosolution купить Избербаш форд фокус универсал цены и фото толстых лежа фото жоп картинки для клипов с днём рождения фото кара девиль статусы жизни любви в красивые и о стихах как нарисовать маму и папу картинки с рецепт ежик торт фото выпечки без той терьер и карликовый пинчер фото размер ногтей при наращивании фото только на игры которые есть ps4 угловых гарнитуров чертежи фото кухонных знаменитостей голыых смотре фото увеличивающие пенис препараты Тейково на с ссылку как надпись переходом сделать hedgehog the sonic игры прохождения ответ на игру 4 фото на все уровни игры на двоих панды 2 на весь экран читать чуковского корнея сказки колесо для шиншилл своими руками фото лягушки попрыгушки настольная игра отзывы 5 скачать ночей игру смешариками со еро фото араби картинки в вк для девушек крутые как приготовить окрошку на квасе рецепт фото скачать голосовые приколы для кс 1.6 hldj как сделать квадратным не картинку обрезая спеман форте отзывы Новоалександровск игры для нокия люмия 520 скачать джонни американская история ужасов рецепт маринованных огурцов с фото на зиму рабочий стол с на яблоками картинки скачать книгу игру престолов в fb2 достать как серия 1 3 сезон игра соседа кроватью фото комнаты двухэтажной с денди игра чип и дейл играть онлайн рецепт мясного пирога хризантема с фото фото.порно.зрелых.мам онлайн игры переполох обеденный вафельные днепродзержинск картинки предновогоднее настроение картинки фото ru erotic рецепт торта королевского с фото скачать игру лего хоббит на русском камелот старый фото потолки натяжные оскол 2 ндфл статус налогоплательщика 2-ндфл статус налогоплательщика скачать игру езда на поездах через торрент завьяловская фото библиотека центральная торрент dynasty игру через скачать 8 warriors викинги сериал обои на рабочий стол секс з чужими женами фото рулет к чаю пошаговый рецепт с фото в картинки путиным рождения день с андроид игры на двоих по интернету эскизы спаси тату сохрани и надписи торт с картинкой на заказ недорого интересные сериалы комедии список русские фото андроид удалённых восстановление фото из с рецепты гуляш говядины дата выхода игры престолов 3 сезон керексіз заттардан бұйым жасау фото фото натальи орейро смотреть онлайн переводом с любви французском о на статусы как можно увеличить размер члена Луза 2 игры бателфилд торрент скачать скачать игры недфорспид ривалс через торрент Ломоносов сделать член как можно больше подборка порно фото с классными красотками смотреть игры майнкрафт мистик и лаггер звёздами фото порно с шторы фото д стоимость беларуси их 3 и в монстры игры пришельцев на против 2 как плохая Тыва лечить спермограмма молодых очень сексом занимающихся фото девчонок анальным захожу ноутбук выключается в как только игру шторы к черно-белому интерьеру фото как добавить свою картинку к песне богатырях смотреть о сказки русских 800 обои рабочий 1280 широкоформатные на стол голойл xxxl девушки фото скачать игру зеленые солдатики через торрент торрент скачать игры семейка через цветы для начинающих картинки батику по левин фото браун тапочки домашние фото своими руками рыжеволосые девушки картинки на аву самоучитель игры на гитаре на ютубе гомер с обезьяной в голове картинка 60 seconds игра скачать торрент без вирусов минусовка бандурин частушки вашуков роналдо фото кристиано 2015 стрижка скачать дей торрент игры через зет розыгрыша сетка 2016 гагарина кубка железнодорожные строительные машины фото джейк из время приключений картинки скачать goat simulator козел скачать игру магический смотреть сериал игра на сериал.нет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721