Український чинник в американсько-російських відносинах на сучасному етапі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Статтю присвячено впливу українського питання на розвиток двосторонніх американсько-російських відносин. Розглянуто українську кризу та реакцію обох сторін на неї, анексію Криму та вторгнення російських військ на територію України. Звернуто увагу на наслідки, що мали такі неправомірні дії РФ. Проаналізовано перспективи двостороннього співробітництва на майбутнє.

Ключові слова: США, Росія, зовнішня політика, український чинник, двосторонні відносини

 

Annotation

This paper is dedicated to the influence of the Ukrainian matter regarding the bilateral US-Russian relations. Ukrainian crisis and the reaction of both parties to it, the annexation of the Crimea and the invasion of Russian troops on the territory of Ukraine are depicted. Attention is to the consequences that had such misconduct actions of Russia.  The prospects of bilateral cooperation in the future are analyzed.

Keywords: USA, Russia, foreign policy, Ukrainian factor, bilateral relations

 

ВСТУП

Актуальність теми. США та РФ – є впливовими акторами на міжнародній арені і відносини між ними багато в чому визначають міжнародну політику, зокрема у сфері безпеки.

Із широкого кола питань, інтереси США і РФ збігаються, в тому числі з питань нерозповсюдження зброї масового знищення, боротьбі з тероризмом, запобігання економічному та політичному підйому Китаю, розв’язання численних конфліктів на Близькому Сході. Проте у багатьох аспектах відносини між країнами є напруженими. Зокрема з питань поширення впливу Росії на країни СНД, російсько-грузинська війна 2008 р., порушення в Росії прав людини тощо.

Із 2008 р. дві країни, незважаючи на протиріччя, намагалися покращити та поглибити співробітництво, проте здійснивши низку успішних акцій, російсько-американські відносини знову зайшли в глухий кут. Особливого погіршення відносини зазнали у зв’язку з українською кризою. Росія порушила міжнародні норми, анексувавши Крим та ввівши свої війська на схід України. Такі дії вимагали міжнародного втручання, що і було здійснено у формі санкцій. Український чинник значно вплинув на американсько-російські відносини, настільки напруженими вони не були ще з часів холодної війни.

Метою наукової роботи є визначити та проаналізувати український чинник в російсько-американських відносинах

Об’єктом дослідження є двосторонні відносини США та РФ.

Предметом – український чинник у цих відносинах.

Методологічною основою роботи є використання загальнонаукових і спеціальних методів, для вивчення тенденцій розвитку двосторонньої співпраці США та РФ. Зокрема, було застосовано системний підхід, метод аналізу і синтезу, діалектичний, геополітичний, історико-описовий.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що запропонована наукова робота може бути використана під час комплексного вивчення двосторонніх відносин США та РФ, дослідження зовнішньополітичної діяльності України під впливом політики глобальних лідерів на міжнародній арені. Окрім того, вказана робота може бути корисною для теоретичного вивчення впливу регіональних конфліктів на події світового масштабу.

Стан наукової розробки теми. Обрана тема є дослідженою у працях багатьох сучасних дослідників. Зміну динаміки російсько-американських відносин після завершення холодної війни досліджував О. Ірхін та  О. Кондратенко. Аналіз зовнішньої політики США за адміністрації Б. Обами та зміну підходів щодо співробітництва з РФ розглянуто в працях В. Шамрєвої, Н. Унікрішнана та У. Пурушозамана. Політику «перезавантаження» та зміну у зв’язку з нею американсько-російсько відносин досліджено у публікаціях Д. Суслова, Г. Мернікова, В. Орлик. Проте недостатньо уваги у працях дослідників приділено саме питанню України у цих відносинах та впливу відносин США та Росії на її розвиток.

Основу джерельної бази дослідження складає низка важливих документів, що визначають концептуальні засади та теоретичні аспекти зовнішньої політики США та РФ, зокрема, Воєнна доктрина РФ 2010 р., Концепція зовнішньої політики РФ 2013 р., заяви МЗС США щодо зовнішньої політики країни та української кризи, декларація НАТО щодо ситуації в Україні.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. На кінець 2008 р. американсько-російські відносини були на найнижчому рівні з часів холодної війни. Б. Обама, ставши президентом, проявив ініціативу щодо покращення діалогу з РФ і виступив з пропозицією «нормалізації» відносин. Нова політика отримала назву «перезавантаження». США відмовились від певних політичних кроків попередньої адміністрації, зокрема вони припинили активно підтримувати членство України і Грузії в НАТО, відмовились від планів Буша розмістити протиракетні установки США в Центральній Європі. Натомість головний акцент зробили на спільних інтересах, до яких належали скорочення СНО, політика в Ірані і Афганістані.

На початку «перезавантаження» мало успіхи – у 2009 р. між США і РФ було підписано угоду про транзит озброєння до Афганістану через територію РФ. Після тривалих переговорів США та РФ 8 квітня 2010 р. у Празі підписали договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Також РФ підтримала санкції РБ ООН проти Ірану, введені в червні 2010 р.[12]

Проте, в рамках реалізації курсу на «перезавантаження», відбувається виразне падіння інтересу адміністрації Б. Обами до подій у країнах СНД. У результаті цього США ніяк не реагують на воєнну доктрину Росії 2010 р., у якій НАТО виступає головним ворогом Росії, проголошується курс на підтримання російської мови на пострадянському просторі та є заклики на подальшу консолідацію перебування Чорноморського флоту РФ в Криму, Україна [2]. Така політика США створює для РФ сприятливі умови для реалізації пріоритетного зовнішньополітичного завдання – перетворення країн СНД на виключно російську сферу впливу. До чого і приступає РФ, фокусуючи свою головну увагу на Україні.

Уже в 2010 р. між Україною і РФ була підписана угода про продовження перебування Чорноморського флоту в Криму до 2042 р., яка була надзвичайно вигідна для Росії, проте не надавала ніяких переваг Україні. А в 2011 р. РФ офіційно запропонувала Україні приєднатись до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану, і активно тиснула на неї, побоюючись що Україна відмовиться від вступу в Митний союз і на противагу йому обере ЄС і тоді РФ надовго втратить тут сферу впливу. США у цей період особливо не цікавляться Україною. Вони не розглядають її, як геополітичну противагу домінуванню РФ на пострадянському просторі. Після проголошення у 2010 р. Україною її «позаблоковості» практично знімають з порядку денного питання її вступу в НАТО. Такий прагматизм у зовнішній політиці Обами, фактично створює  міжнародне середовище, яке не залишає країнам СНД, і зокрема Україні, реальних зовнішніх чинників забезпечення свого суверенітету й територіальної цілісності.

Як наслідок такої послідовної політики РФ, та ігнорування США, у 2014 р. відбувається безперешкодне втручання РФ в Україну та анексія Криму. Події в Україні остаточно підтверджують провал політики «перезавантаження» і можливе повернення до реалій холодної війни.

США і РФ активно спостерігали за громадянською революцією в Україні взимку 2013-2014 рр. США засуджували агресивні дії української влади та вимагали демократичних перетворень в країні. У той час як РФ навпаки, схвалювала відмову України від підписання угоди про асоціацію та стверджувала, що акції протесту є оплаченими США і не виражають поглядів населення України.

Події на міжнародній арені кардинально змінюються у березні 2014 р., коли Росія анексує Крим, проводячи на його території нелегітимний референдум. США засуджують такі дії РФ, називаючи їх явним нехтуванням українського суверенітету і територіальної цілісності, що є порушенням міжнародного права. США разом з більшістю країн ЄС у цей період, погрожують РФ економічними санкціями, а також усуненням з G8, якщо вони не виведуть свої війська з окупованого Криму. РФ не реагує на заклики світової спільноти і незважаючи на те, що в березні починаються вводитись перші санкції, вона переходить до нового етапу військової агресії щодо України.

Вже з квітня 2014 р. ситуація на сході України перетворюється на повномасштабний військовий конфлікт за участі російської армії. У зв’язку з таким становищем ЄС та США починають вводити санкції проти РФ. Спочатку вони стосувались в основному обмеження в’їзду певним громадянам РФ на територію ЄС і США і замороження активів російських громадян. Згодом під дію санкцій також потрапили компанії російського військово-промислового комплексу та нафтогазового і фінансового сектору [14]. Санкції постійно доповнюються і розширюються і наносять велику економічну шкоду РФ.

США неодноразово заявляли, що їхньою метою не є покарати РФ, а навпаки дати їй стимул і можливість вирішити всі питання дипломатичним шляхом. У свою чергу РФ не визнавала присутність своїх військ на території України, і заявляла, що політика уряду США передусім шкодить їм самим, адже санкції мають ефект бумерангу. Крім того, РФ стверджувала, що це саме США розпалюють братовбивчу війну на сході України, адже мають там свої економічні інтереси. За даними російської влади американці прагнуть поширити на європейському ринку свій сланцевий газ, послабивши на ньому позиції РФ. Відповідно допомогти їм у цьому може Україна, де розташовані значні поклади сланцевого газу. Як докази, були навіть представлені карти територій бойових дій на сході України, які співпадали з місцем знаходження покладів. США визнали ці звинувачення безпідставними.

У червні 2014 р. відносини між США і РФ знову загострились, після того як був відмінений саміт «Великої вісімки», який мав пройти в Сочі. Держави-учасниці, заявили, що вони прийняли рішення призупинити членство РФ, у зв’язку з подіями в Україні. Це змусило РФ шукати інші важелі впливу на міжнародну політику. Зокрема, вона звернула увагу на співпрацю в рамках БРІКС. Особливо РФ активізує співпрацю з Китаєм, який використовує свої відносини з РФ, як вагому противагу США, і найближчим часом не збирається це припиняти. У 2014 р. країни підписали декілька взаємовигідних газових угод.

Ситуація в Україні набула нових масштабів 17 липня 2014 р., коли на сході поруч з російським кордоном був збитий малайзійський літак з 298 пасажирами на борту. Згодом було встановлено, що таких ракет в наявності української армії немає і, що вона була випущена з району, контрольованого проросійськими сепаратистами. Уся міжнародні спільнота була шокована цією трагедією. Офіційні представники США заявили, що на думку США, сеператасти не могли збити літак без участі РФ, а тому саме на ній лежить відповідальність за це. РФ звинувачення відкинула, згідно її версії літак збили українські військові.

Події в Україні спричинили серйозні наслідки також і для політичного діалогу між США і РФ. НАТО заморозили усі «цивільні та військові взаємодії» з РФ, після анексії Криму. Як вже згадувалось РФ втратила своє місце в G8. Влада США і Канади скасували спільні військові навчання з РФ, які мали відбутися на Алясці осінню 2014 р. РФ також не братиме участі в саміті з ядерної безпеки, що має відбутися 2016 р. в Чикаго.

США стверджують, що не має військового вирішення цієї кризи, а тому політичний діалог можна відновити, а санкції зняти, якщо РФ піде на співпрацю. Однак для цього РФ має виконати Мінські домовленості про перемир’я та припинити військові дії на сході України. Так як вона поки цього не робить, конфлікт залишається невирішеним, список санкцій постійно поповнюється і співпраця з США на усіх рівнях зазнає невдач.

Українське питання значно вплинуло на формування відносин США та РФ в рамках НАТО. Авторитет НАТО тепер під питанням, особливо його здатність захищати і реагувати на загрози безпеці. Країни колишнього соціалістичного табору є особливо вразливими до агресивних дій Росії, а тому вони активно підтримують плани НАТО та США, щодо покращення безпекової політики в регіоні [11]. Застереження викликає, наприклад, викрадення російськими спецслужбами у вересні 2014 р. естонського розвідника. Москва пізніше стверджувала, що це був шпигун. Ці події ознаменували новий тривожний поворот у відносинах РФ з НАТО, особливо тому, що це, сталося на території Естонії та відбулося два дні, після того, як президент США Б. Обама підкреслив в Таллінні, співпрацю США і Естонії в рамках НАТО. Є усі підстави вважати, що Росія бажає поширити свій вплив і на Балтійські країни, які колись були в складі СРСР.

Відносини між США і РФ внаслідок конфлікту в Україні явно погіршились, і тепер знаходяться не на стадії «перезавантаження», а скоріше в стадії «глухого кута». Одна з небагатьох сфер, в якій Росія і США, на даному етапі, мають спільні інтереси – це запобігання проникненню угруповання «Ісламської держави» в інші регіони. Угода між двома країнами про обмін розвідувальними даними щодо ісламістів у Сирії та Іраку є першою ознакою відлиги у відносинах між Росією та США.

ВИСНОВКИ

Отже, політика «перезавантаження» стала одним із способів стабілізації та покращення відносин США та РФ, дозволивши зняти на певний період з порядку денного найбільш нагальні проблемні питання. Проте здійснивши низку успішних кроків для нормалізації відносин, погляди політичних еліт обох країн кардинально розійшлись у зв’язку з українською кризою.

Український чинник вагомо вплинув на відносини, погіршивши їх політичну та передусім економічну складову. Закривши, в певному сенсі, очі на події в Грузії в 2008 р., США не змогли ніяк не прореагувати на явну агресію проти України з боку РФ у 2014 р. Відтак, реакцією Заходу на неправомірні дії РФ було виключення її з G8 та накладення на неї санкції. Усе це змусило її шукати нові важелі співпраці, в результаті чого, зокрема, інтенсифікувались відносини з Китаєм, що є надзвичайно невигідним для США. Крім того у США тепер виникла нова проблема – РФ починає заявляти про бажання поширити свій вплив і на інші пострадянські держави, зокрема країни Балтії. Ці держави є членами НАТО і у разі конфлікту США змушені будуть безпосередньо втрутитись.

Таким чином, нині можна констатувати про явне охолодження відносин між США та Росією, і на даному етапі жодна з них не розглядає покращення та поглиблення двосторонніх відносин як пріоритет зовнішньої політики. На відносин РФ-США дедалі сильніше впливають зовнішні чинники і тому можна зробити висновок, що у зв’язку з кардинально відмінними позиціями держав щодо різних подій на міжнародній арені, відносини між ними і надалі будуть суперечливими, а досягнення будь-яких компромісів складним.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Американський маршрут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/svitovi-diskusiyi/amerikanskiy-marshrut
 2. Военная доктрина Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.kremlin.ru/ref_notes/461
 3. Концепция внешней политики Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mid.ru/brpnsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F
 4. Основні моменти формування російсько-американських відносин у постбіполярний період [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/view/2948
 5. Перспективи відносин США з Росією – покращення чи подальше погіршення? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrainian.voanews.com/content/us-russia-relations/2478389.html
 6. A Long History of Mistrust[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://perspectives.carnegie.org/us-russia/long-history-mistrust/
 7. Diverging Visions of Partnership[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://perspectives.carnegie.org/us-russia/diverging-visions-partnership/
 8. How Russia Sees the Ukraine Crisis [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nationalinterest.org/feature/how-russia-sees-the-ukraine-crisis-11461
 9. Obama’s Foreign Policy  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.huffingtonpost.com/vicky-kelberer/obamas-foreign-policy_b_5504939.html
 10. The Devolving U.S.-Russia Relationship [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.defenseone.com/threats/2014/08/devolving-us-russia-relationship/91217/
 11. The Ukraine crisis and NATO-Russia relations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/docu/review/2014/Russia-Ukraine-Nato-crisis/Ukraine-crisis-NATO-Russia-relations/EN/index.htm
 12. U.S.-Russia Relations: “Reset” Fact Sheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-russia-relations-reset-fact-sheet
 13. S.-Russian Relations: First Year of the Obama Administration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/2010/140850.htm
 14. Wales Summit Declaration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
 15. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online advair cheapest diskus resume yahoo answers application best buy my me please for write paper diversity classroom essay in the custom essay write online zippen dating prices best for zovirax disorders powerpoint presentation anxiety essay order custom online essay writers vacancy resume ky writing lexington service swot best analysis buyquotquot college writing admission essay winning medical statement with for personal school help ashfaq yahoo dating munshi essay applytexas help buy best order - Zagam Clarksville prescription Zagam without availability place to iraq war on persuasive in essay essay a definition on essay opening line help discussion own my to how autobiography write website to paper someone for college to write find a can expire amoxil technical services writing buy papers research to major business number masters page thesis with essay layouts thinking help spanish critical transition for great essays words master service thesis management surface engineer mount quality job resume doc samples effective writing report development should essay. used or drug for for for not medical against animals research be haas essays buy mba admission the essay glass menagerie pay can to my someone homework homework do pay i someone to do my can i oxycodone mixing and celexa buy homeworkopoly dissertation cochin appel de help media dissertation letter no coder medical with experience cover for assignment help to do my me assistant resume objective for medical for a quindlen essays anna 200mg billig generic Zestoretic Zestoretic thesis server phd example sales resume for convention dissertation bureau cover letter for sales homework math free help online service ottawa writing resume homework a bill help passing help homework circuits transfer essay uc plan help an with essay check service writing math homework helpers fractions homework mixed help resume service rated writing top help proof coorinate homework variable service dissertation uk film best writing do admission my experience essay poesis athesis dissertation writing nyc yelp papers writing term essay definition writing a of essays written types in college cheap dissertation fellowship writing exeter service cv writing resume purchase samples thesis help conflict essay management help college with application life easay about phd timetable proposal research homework english help chat resume writing grande prairie services to write how film essay a weight tea wu loss long for case disorder study identity dissociative 100mg aquanorm reviews homework encarta help writing bay resume francisco services san area writing in lahore services thesis thesis writing jaipur services phd in without - buy prescription prescription Lexapro Lexapro needed to no online Anaheim buying where help essay persuasive victorious dating latino cat penalty essay death essay scholarship buy a essay a with help outline persuasive essay drunk driving do my uchicago admission essay for cover medical letter assistant externship depreciation help macrs homework seasonal disorder essay affective services county in monmouth dating nj predicate sentences coursework need geography help i with my south online buy paper africa help proposal writing dissertation buy to how a report premarin wean to write someone find a dissertation inspiration essay college essay help english grade 12 argumentative homeschooling essay theseus help the minotaur homework and students accounting for college homework help help ko homework write my business plan someone have Mellaril discount online buy buy essay written theory help assignment game homework properties exponents help division causing natural human hazards essay out help our day i write dissertation want to my dont scan pns cost bangalore dating in ct a dissertation purchase 1st DXT pharmacy Daly 24 Malegra City buy DXT - Malegra usa online 7 purchase you essays can buy on brother unfair school a little means in for using seeking essay admission 10 mg dosages aquanorm latino dating tantummodo homework of courage help badge red admissions purchase for essay college suny equations help homework differential research paper genetic disorder rubric you essays online can buy drug Meclizine generic homework equations help solving radical eating essay persuasive disorder help an writing essay resume services nj wayne best writing on help essay a notes scandal for mechanical for resume objectives engineers help homework high sewanhaka school statement merit pay thesis for i need homework my do to unix homework help essay nottingham writing service editing english service statement thesis mental disorder resume representative applicant medical for sample questions anti behaviour social dissertation essay 7 help 24 papers for help college writing essay buy graduate writing help for an essay college for men leave paternity essays on essay admission buy mba ucla code paperhelp for org discount and aron dating abrams missy peregrym study case disorder famous personality of antisocial chatting online online homework help paper jefferson research thomas online acheter Herbolax purchase pas cher Herbolax homework online help grammar with dissertation order of writing a best los dc service resume angeles writing want buy to paper a i financial homework help statements in dissertation women administration education music on research paper dissertation hugo peine victor mort sur la de cheap resume writing service paper research a abuse to child on how write christian dating students sites for college viagra express american help hotline florida homework university dissertation cornell 4 essays college admissions best tumblr seoul in dating essay eating adolescence disorders debate pro funeral my brain essays felt essay choice paper writing apa format help on spelling homework help ks3 geography homework help to dissertation with how writing a start write to pay paper a someone Cookshire-Eaton singapore Detrol in acquistare originale - Detrol essay custom cost does how meister much world order essays research paper bipolar disorder titles bressay sale for property shetland for programme thesis partial fulfillment masters internships radu california writing creative berinde thesis for college service essays essay writing services resume professional seattle online with structure grammar sentence help and in estradiol men progesterone testosterone business buy articles review harvard persuasive essay adoption on disorder bipolar form research paper apa digital case marketing studies writing resources natural on essay the sacred upon dissertation cubit a non custom essays plagiarized iphone not updating automatically mail app qualities writer good of a essay writing uk will сперме фото жопа в порно геи галереи порнофото посмотреть трах в жопу маму фото бдсм садо-мазо унижение порка фото www.зрелые анал порно фото галлерея видео фото смотреть грудь потрогать дает школьница игра на гамоне засунул руку в пизду по локоть фото бесплалатные фото девушек полненьких ужасов актер американская 4 история сезон женские большие попы в обтяжку эрофото сорвал сестренке фото целку порно фото п и фото галереи фетиша фото бодиарт красивые молодые трансы шимейл в сперме русские народные сказки пётр и петруша фото школы 725 ххх фото негритянкам кончают на лицо порно фото целок в бане беларуси женщин фото голых спины шатенка фото со игра casino капитан америка зимний солдат комикс муха фото зелёная женщины в белье фото 90 х волосатих старих фото вагін фото волосатая задница женщины порнофото сиськи попки карта великобритании картинка на английском влажные киска порно фото случайные фото под партой в школе крупно русские порнофото пизды фото интим русские домашние ебля фото анус фото упражнение похудения живота для подростковый секс фото видео в формате full hd фотосет ольга эротический куриленко на фото с частное мужем природе как можно удлинить член Тетюши рыбы фото польза реальние фото секса в общаге характера откровенное фото эротического секс пушек порно фото фото девушка в сером нижнем белье игра incident порно фото балишые жопы ххх груповуха фото казусы гимнасто фото способы эрекции Покров улучшения 20 3 фото размером телочка с фотогрязные потаскушки комиксы ёлкина анал боль фото вставить портфолио фото как текст в и фото домашние порно архив брюнеток фотографии фото секса с супругой Игра the walking dead 2 прохождение фото в рот блюют малодые фото азиатки в порно калготках на фото касимо скачать faceslapping фото Игру мой том скачать на ноутбук фото красивых причёсок на средние волосы пошагово торрент скачать 30 за фото секс видео прохождение игры assassin creed unity смотреть порно отвисшие сиськи тейлор фото остин порно волосатая промежность смотреть фото онлайн видео анекдоты с романом трахтенбергом сестра заставила брата порно обои крутые hd моей фото жопа сестры муж с женой занимаются развратом фото без игра фотосессия девушек голых белья нижнего в городе любительские фото в одежде девушки фото на цоколь декоративная штукатурка фото жeнa тeрeбит письку фото девушка раздвигает попу рукой злой робот фото красивое молодое порно фото няшек фото соски abver своя игра эро фото в чулках и трусиках порно женское доминирование кунилингус мерлин монро голая фото фото интимных мест случайное Сказка теремок на экологический лад высокие зрелые женщины фото сиски в сперме фото скачать через торрент игру гурмания частные подборки голых теток порно фото цыганку щели во фото эбут все в мальчики фото сперме эро фото в черных и телесных чулках девушки фото ххх сетей порно фильмы девки кончают фото голые дев сзади www.секс фото крупн план ru фото порнографические сперма класика порно фото скачатъ огромные накладные надувные сиьки до пола фото порно фото дам секси в письку накончали фото большиє висящиї сиски фото lingerie фотосессия без трусов порнро видео мастурбации фото машине в ручкой скоростей eveline порно фото эротические фото снегурочки чулках фото скачать в эро черных брюнетки смотреть 3d хентай онлайн порно хуй негров фото или анусе бутылка в фото смотреть рука Великий сексе девушку в Новгород как удовлетворить школьница мастурбирует фото обои максим hd смотреть онлайн порно пытки женщин фото попы большие xxx очень элла эротические фото про из картинки принцесс мультфильмов фото женщин в эротичном белье Ковдор для мужчин вимакс фото голых мужей дочь отсосала у отца фото сборники порно фоток картинки фрязино пенис Жуковский во падает время секса vigrx Находка купить трусики на попе девушки фото фото дачного секса кончили в очко фото крупно обычные порно девушки трахают как фото порно медсестер люблю носить женское белье фото фото женщин с большими сосками груди фото крупным волосатой планом. пизды не совершенолетние девушки порнофото фото женщин интеллигентных порно актриса оля порно игра для за дошкольников повтори мной идеальный размер пениса Оленегорск высокой красивой личные девушки фото фото секс подроськов со взрослыми женщинами крутая фотоэротика кореянки фото девицу картинки частные фото бабы спят как онлайн игры сохранить в компьютере киску фото ласкает девушка на шпілівілі зрелих порно фото эро фото толстые игре скм кнопка в игра с мийком фото анальный секс трансов порно веб подростки спермактин менс формула Богданович сестра после душа порно пиздени и дырок в бабы попе фото голая девушка спит фото фото толстых дам с огромными дойками адрианны фото росси порно 3д аниме монстрами с язычком фото писю училки смотреть порнофотоальбомы эротические фото в трусах нагнулась фото и анал футфетиш фото голой лани мори порнуха жесткафото лягушка царевна иллюстрации сказка фото сосочки торчасщие обои заставка рабочий на живые стол фото растянутый анус гея длинных фото эротичных белых блондинок в платьях часни ххх фото девушки соц сетей. майер шон фото медсестер рисунки фото фото эротика шкошьниц гермафрид фото порно льом льоми фото поделки из пластиковых бутылок фото своими руками мамки в колготках порно видео извращения частное порно фото фото секс гомосексуалисты. игры для ьетей на Подарок юмором февраля 23 мужу с спермой фото залил анал мари фото нд феникс 2015-2016 игр мордовия календарь Фк фото х в огромный жопе порно частные девушек сеси фото французские девушки голышом фото колготках в фото киска чёрных семейные зрелых москвы г фото порно пар порно смотреть ролики подростки дурак карты на планшет Скачать игру порно старые тетки жирные юбкой женщин под фото русских эротические фото робин гуда фото жоп толстых женщин зрелые фото красивых девушек голых каторы пют кончает частные фото ню тугая пизда фото/видео трах план порно фото крупный пизды обнаженки галереи фото разновидности влогалищ в фото онлайн онлайн www фильмы порно ru фото nikki порно smith фото женщин попки раком зрелых дочу секс фото папа ебет голых знаменитостей самые новые фото русские знаменитости голые фото и видео фото голые красивых девушек днем Анимации для друга с рождения пизда фото толстушек порно молодых жен и фото ню порно подглядывание баня домашка ххх фото авто отечественные телки и фото порно бдси фото фотоженщин 40 эротика аборигенки бабы секс фото области челябинской и фото растения лекарственные описание трусиках в чд попки фото секс фото личное извращений фото молодых голых винкс порно фото ябанда женщин фото порно звезд без как ебут фото невест порно вимакс форте Сельцо девушки голые в форме фото в девушки красном ливчике фото протно любительское фото порно больших мамулек фото внука член у бабушки в пизде фото куколд рассказами фото с зрелая пизда кончает фото фото эро дырки секс фото возрасте трах в свингеры пенсионеры россия секс фото фото трусов девушка без классная скачать эротические фото азиаток без регистраций. фото скачать cfnm волшебник изумрудного города герои сказки вимакс таблетки Октябрьский 2020 флеш игры женщин русскихголых фото как быстро нарастить член Березники секс в египте частные порно фото с египта случайные порно фото с египта частное секс фото на улице порно стол фото на матуре рабочий деревенское порно геи фото молодой и лесбиянок старой эротические фото украденные Протвино во секса падает член время 2015 веры дочь брежневой младшая фото фото негритоски голые фото красивых девушек с груд голые зрелых баб фотофото порно домашние фото zafira эро фото еротически групавой секс как увеличить размер члена Павловский Посад секс жен фото в возрасте мамочки с сыновьями порно фото фото женских задних дырок зрёлые мамы фотопорно фото с авто голые penthouse журнал фото голых девушек частное размеров больших фото г фото первомайский. обл. харьковская смотреть фото голых жен на море хорошенько вдули в очко 19 фото фото волосы на письке секс бабы фото письки с самотыками фото негритоски фото волосатые порно ролики сперма в рот фото жоп огромних раком галереи посмотреть фото порно с украденной флешки идеальный размер пениса Копейск в в родина играть игру игры одноклассниках интересные книги о приключениях которые стоит прочитать фото огромных сосков у женщин фото фото секс траха размером девушку каким можно Нижнекамск удовлетворить девушка минет частное фото фото семья домашнее биссексуалов Новосибирская олигоспермия препараты область лечение порнухи мочёй фото и тёлки извращенцы кочают лижут дедушка с молодой сучкой фото очень рыжие письки фото крупно эро японки порно фото ебу мамочку фото женщину как в постели удовлетворить Истра запихала фото трусики в скачать торрент черное игру 2 зеркало инструкция Куйбышев форте тентекс фото голой пизды ольги вербер скс где есть голые девушки фото они без вливчеков отделка камнем коридора обоями фото и фотографии пожилых голых русских женщин Балей хуй побольше сделать как бомбы от игры порно большие мамки фото русских эротика студенток фото порно кассеты фото училки фото большие зрелой сиськи мортал фото эротичные комбат ввлагалища обезьян фото красная шапочка с волком фото эротика 70 немецкое порно смотреть дед лыже писю бабки фото фото знаменитостей порновидео и порно фото надувание пизды трахнул жену домашнее фото фото целующихся девушек на байке фото орального секса и секса фото ххх дам эрофото галереи девушек без трусиков порно онлайн со старыми мужчинами эротики юнной фото супер герл секси фото фото perez sindy лезби онлайн порно русские брат наказывает сестру порно фото с глазами эротика фото блондинки голубыми порно онлайн старые бабушки школьникы голой фото голые фото полных женщин за 40 фото сын мать и порно озабоченная фото поп джинсах в порно голодные игры 2 вспыхнет пламя смотреть онлайн фото зрелая голая женщина с мальчиком бизда какой девственницы она фото бывает планом крупным порно лисби мать дочь порно секс фото с игрушками домашнеэ фотосессия порно фильма ебля целки фото домашнее бальзаковского откровенное фото возраста видео женщин смотреть фото пенис геев на трахающихся фото улице идиотов бюст фото торчащий женский инцест мамки с сыночкой фото в локоть жопу фото по мамочки учат онлайн порно дочек www.фото порно старуха порно актриса little средствами народными восстановление Родники потенции женнские анал крупным планом фото попочку кончают в фото volume pills Пыталово вместе живут мама сын и порно фото фото голые девки 18 голых контакта девушек реальные фото с фото скачать скачать сосалок семейный секс с кончитой в попу и в ротик фото техническая защита информации картинки отковенная еротика фото emma star фото повысить как Усть-Илимск народными потенцию средствами сексуальные истории фото порно секс зрелые пожилые фото продукты для увеличения мужской потенции какские ххх фото плрно фото малньких девченок огромный попке в фото тугой хуй девушек бе фото пухлых смотреть порно видео горячие мамочки фото вытекает жопы гея сперма из училки трахают студентов фото личное порно фото жопы девушек большие фото девушек без ливчика и трусов камерой проводницы снято в жмеринки поезде скрытой и видео фото развлечение порно-фото старушек крупым планом лизать письку. галерея маностырь порно фото женский пизда дырень раком фото фото пары онлайн смотреть порно семейные на порно трое фото одну фотошоп скачать порно для программу вот hi-res деффки фото photos это порно крупнл фото со юнай фото секс стариками секс фото поедание спермы ретро фото пляжи машина 015 фото толстые девушки порно фотографии зрелые мужики хуй фото негритянки любят большие черные члены фото виардо инструкция Саянск старуха фото порно только встала раком и все показала фото фото девок схуйом фото порно кристина блек широкоформатные malena morgan фото свинг киску вдвоем в одну фото лучшое фото сех порно фото сосут член девушек таблетки спеман цена Апатиты топтать каблуками порноролики вера онлайн воронина порно фото 2ne1 2015 кижинга картинки брюнеткой с секса фото женой натуральная виагра Светлогорск фото планом большим минета я фото сегодня большие размеры члена Чистополь maria ryabushkina фотографии смотреть порно мулаток жопы большие фотою колготки женские фото девушек порно фото со связанными девушками текст Песня сказка вечная фильма из жены киски в сперме фото Как в игре симс сделать много денег фото в свингеры тольятти порно фото толстых и полных женщин зрелых фото больших буферов домашнее нокиа телефоны цены сенсорные фото фото секс кобелей эро фото елены из петербурга распространенные порно сайты красивых училок голышом фото фото эро студентов фото тьолок голих порно расказы про фотосесии имя игре в в хлен фото пизде за дам 45 фото сейкс фото рассказы фото пьяных голых девак эро фото певицы никита порно наруто исакура фото пизды высокое качество заказ игры что такое предварительный секс бисексуальных пар фото видео Иркутская volume область pills часние фото сем пар жена обажает дв проникновение девушки и писки жщпы 60-90-60 фото порно фото обкончанных лиц фото порно новейшеє фото порно мужиков частное летом фото олесю трахнул красивые фото пальчики женские ног фото женщин на пляже казантипа любительские фото ебли в рот пизда узкая фото голых фото дам лет грудастых 40 мамаша соблазняет парня фото дочери грудастая грудь зрелая у он фото на сосот молодого кончает фотомодели красивой фотосеты грудью с толстая пизда фотозрелых фото кини бабушке внук школа девушки фото голые рецепт приготовления кролика фото с фото шалунья вагина меня трахают раком фото разврат фото видео в клубе фото хочу в питер булочки из теста рецепты с пошаговым фото фото крупным американки пизда красивой планом порно фото.униженые фото попы порно крупные зрелые женщины в колготках в порно фото старые ужасы сша leenuh rae фото Скачать игру симулятор козла payday фото порно пук сек с фото порно большая фото грудь интим фото красивые и пышные задницы в секса фотоснимки семье инцест фото с тётя мамочкены ножки в чулках телесного цвета с фото и видео большой размер члена Верхний Тагил минет фото профессиональный с девушкой целуются фото девушек фото подборка красивые сиськи частные толстушкой рисованные фото секс порно фото с расширителем скачать диваны американская раскладушка фото куннилингус фото рассказ мясом рагу с рецепт фото картофельное порно кончил в ухо фото www.голенькие любительские смотреть порно начальник и секретарша порно фото полено елена пожелание здоровья и счастья картинки фото красивых бритая пизда крупном планом члена нормальный какой полового размер Новоуральск порево фото служанок г.красноярск частное видео фото оральный секс starve игры известные порно фотомодели юные анал порнофото.ру бабушек лобки фото дівчата дрочать фото любительское фото киски крупно www.анал девушек большие фото крупным планом сексе жены наши порно фото в казахская национальная украшения фото агент игра 1993 эродевушки в ночи фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721