Українська контрпропаганда в умовах військового конфлікту з Росією

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано заходи, які можуть сприяти підвищенню ефективності української контрпропаганди. Також представлена концептуальна модель захисту від російської пропаганди з використанням усіх наявних інформаційних ресурсів з метою комплексного захисту від пропаганди Російської федерації в умовах військового конфлікту з Україною. У статті розглянуто перспективи та надано рекомендації щодо використання представленої моделі в умовах збройного конфлікту.
Ключові слова: пропаганда, конфлікт, захист, контрпропаганда, модель захисту.На сьогодні питання захисту інформаційного простору відіграє надважливу роль, сила держави в інформаційну епоху полягає навіть не стільки в тому, щоб мати сильну економіку, але в тому, щоб мати здатність захищати національну свідомість своїх громадян. Тут гостро постає питання ведення інформаційної політики державою і її стратегія розвитку інформаційного простору. На даному етапі гібридної війни між Росією (агресор) та Україною не можна говорити, що Україна програла цю війну і не можна говорити, що Росія її виграла, тому що для України ще не все втрачено. Але оскільки пропагандистський вплив залишається дуже потужним постає питання як від нього захиститися або як йому протистояти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему пропаганди в умовах військового конфлікту достатньо вони представлені як у вигляді повноцінних праць так і у вигляді окремих статей. Можна виокремити науковців, котрі займались вивченням пропаганди та контрпропаганди у умовах військового конфлікту: Г. Почепцова [4], Л. Войтасика, Я. Жаркова, І. Панаріна, Б. Юськіва, Н. Бутенко, С. Дідковського та ін. Незважаючи на те, що питання пропаганди та контрпропаганди досліджене доволі добре і представлене великою кількістю наукової літератури, конкретних і ґрунтовних досліджень, щодо захисту від пропаганди в умовах україно-російського військового конфлікту не так і багато і вони не є комплексними.
Мета статті: обґрунтувати рекомендації щодо захисту від російської пропаганди в умовах україно-російського військового конфлікту.
Виклад основного матеріалу. Росія весь час створювала інформаційний майданчик для того, щоб пропагандистський вплив був якомога комплекснішим і ефективнішим, передусім можна побачити на що вони робили акцент:
• медіа (ТВ канали, ФМ-радіостанції, друковані ЗМІ та веб-сторінки в Інтернеті; [1]
• тиск на суспільство за допомогою громадських організацій, які мали чітке проросійське спрямування незважаючи на патріотичну назву;
• політичний вплив в регіоні Донецької і Луганської областей за допомогою організацій, котрі фінансувалися Росією, такі як: «Россотрудничество», рух «Русскоязычная Украина», організації російських співвітчизників в Україні і т. д. [2].
Потрібно визнати, що зберегти патріотичну налаштованість тилу змогли саме українські медіа, котрі дуже часто викривали фейкові новини російських ЗМІ та неправдиву інформацію, котра ними поширювалася, але проблема в тому, що такий вплив і обмежився лише тилом, а штаб АТО навесні та влітку взагалі подавав незрозумілу інформацію і було багато суперечностей. Вони не відображали реальної картини того, що відбувалося на сході України і більше того, кожен військовослужбовець, котрий побував у зоні бойових дій чи переселенець, зможе підтвердити це. Зображення картини неповної та такої, що не відповідає дійсності відштовхує тих на кого вона перш за все має впливати і від цього постає багато нових проблем [3].
Нами була створена концептуальна модель захисту від російської пропаганди яка побудована відповідно до того, які ресурси Україна має на даному етапі ведення інформаційної війни проти Росії. Щоб протидіяти потокам неправдивої інформації, які постійно цілеспрямованими атаками летять на жителів України потрібно вживати таких найзагальніших заходів:
• у жодному разі не повинно бути тиші з боку влади, кожна подія повинна бути прокоментована і пояснена, має бути офіційна позиція керівництва держави. Великим кроком вперед було б створення при кожному військовому формуванні відділу в якому працюють військові кореспонденти, для об’єктивної і оперативної подачі інформації у ЗМІ та роз’яснення дій армії в районах де вона проводить свої операції проти терористів.
• Журналісти усіх рівнів повинні активізуватися і поширювати інформацію, але не пропаганду дотримуючись усіх принципів журналістської етики, щоб створити широке коло блогерів та користувачів мережі, які подають здорову правдиву інформацію.
• Створювати власний відео-контент, щоб українські ЗМІ могли показати не прямі включення з харківської області, а репортажі з гарячих точок;
• Створювати народних героїв з простих бійців АТО на державному рівні [4].
Окрім вищеподаних загальних рекомендацій нами була розроблена ціла низка рекомендацій, щодо впровадження в дію розробленої нами моделі центром якої є засоби масової інформації. (див. мал. 1).

Савчук

Мал. 1 Концептуальна модель захисту від російської пропаганди

На моделі (Мал. 1) зображено вже існуючі важелі, якими можна ефективно протидіяти пропаганді РФ. Контрпропаганда може бути оборонною, а може бути наступальною. Розроблена нами модель має швидше оборонний характер, але залежно від аудиторії на яку впливає має риси наступальної. Як вже зазначалося в попередніх розділах роботи, українська контрпропаганда не має будуватися за принципом російської, тому протистояти потрібно іншими методами і метод обраний нами – це правдиве та об’єктивне висвітлення новин та поширення їх на українську та міжнародну аудиторію включаючи РФ. Для початку потрібно розмежувати ті зони, на які може впливати російська пропаганда і зайняти їх українським контентом:
• уся територія України та території в зоні бойових дій, що підконтрольні українській армії;
• протидія російській пропаганді на територіях окупованих терористами та російськими військами;
• протидія російській пропаганді закордоном;
В моделі чітко зазначено усі зв’язки між елементами для найбільш ефективної їх взаємодії. Для початку в моделі виокремлено чотири цільові аудиторії на які буде спрямована інформація, що поширюється:
• населення України;
• населення окупованих територій;
• населення в зоні АТО на територіях, що підконтрольні українській армії;
• міжнародна аудиторія.
Центром моделі є ЗМІ, завдання яких поширювати інформацію, але інформація, що поширюється повинна відповідати певним вимогам (немає нічого спільного з цензурою) для кожної окремо взятої аудиторії визначеної вище. Вимоги до цієї інформації будуть наступними:
• висвітлювати новини не використовуючи пропаганди, щоб збільшувати довіру в населення до ЗМІ;
• подавати правдиву, не викривлену інформацію щодо подій в зоні АТО;
• роз’яснювати для населення дії влади, особливо ті, що стосуються ведення бойових дій;
• працювати з населенням в напрямку роз’яснення тих тем, котрі є об’єктом маніпуляцій в російських ЗМІ, зокрема роз’яснення ролі НАТО, ЄС та інших міжнародних інституцій, які російські ЗМІ всебічно демонізують;
• витіснити російський контент з інформаційного простору України шляхом створення власного якісного продукту, тому що це теж є вагомим важелем впливу на масову свідомість;
• створювати майданчики, де люди можуть об’єднуватись з метою інформаційного спротиву;
• підготовка військових кореспондентів, які будуть працювати безпосередньо на фронті і подавати найсвіжішу та найоперативнішу інформацію про те, що відбувається з відповідним фото-відео матеріалом.
Протидія російській пропаганді серед населення, яке перебуває під впливом українських ЗМІ здійснюється набагато простіше, ніж серед населення, котре перебуває на окупованих територіях. Відразу потрібно зазначити, що заборона доступу до російських ЗМІ є не найкращим виходом в тому сенсі, що це буде означати слабкість впливу інформаційних повідомлень, що подаються з української сторони.
Але протидіяти російській пропаганді на окупованих територіях теж можливо, хоча це набагато складніше зважаючи на те, що там ведеться відкрита російська пропаганда і велика частина місцевого населення дивляться в основному російські телеканали, але протидіяти такій пропаганді можна і до поширення інформації на окупованих територіях є наступні вимоги:
• центральні ЗМІ трансляція котрих можлива і на окупованих територіях повинні подавати об’єктивну інформацію щодо подій, що там відбуваються це дозволить збільшити довіру серед місцевого населення;
• мова, котрою потрібно вести трансляції, має бути російською, тому що більшість населення спілкується саме цією мовою, хоча це не є першочерговим завданням ЗМІ;
• канали, які доступні для перегляду на цих територіях повинні левову частку своїх ефірів присвячувати роз’ясненню дій центральної влади;
• командири батальйонів повинні зустрічатися з місцевими громадами і робити це систематично, роз’яснюючи свої дії: безпосередній контакт буде одним з найефективніших засобів протидії російській пропаганді на окупованих територіях, зважаючи на те, що довіра до ЗМІ як українських так і російських як показало дослідження ГО «Телекритики» є доволі низькою і більшість населення взагалі не довіряють інформації, яку подає ЗМІ; [5]
• велика частина населення, особливо це стосується молодих людей, користуються Інтернет і соц. мережами, звідки і дізнаються основну інформацію про ведення АТО та політику центральної влади і в таких умовах. Це можна використати як майданчик для спілкування і роз’яснення цієї інформації спеціально підготовленими користувачами цих мереж не з метою пропаганди, а для того створити атмосферу довіри, яка через незлагодженість дій влади і ЗМІ на початку ведення АТО була втрачена.
Окрім того, що російська пропаганда спрямована на українське населення, та на окуповані території, де має значний успіх, також вона направлена і на світову спільноту. Щоб протидіяти російській пропаганді на міжнародній арені потрібно докласти теж немало зусиль, а для багатьох ЗМІ навіть переформатувати свою роботу, тому що підтримка світової спільноти і її об’єктивне розуміння подій, що відбуваються, можуть зіграти ключову роль у вирішенні конфлікту. Зокрема, варто провести такі заходи і дотримуватися таких вимог при висвітленні інформації для міжнародних ЗМІ:
• ЗМІ, які представлені в Інтернеті та найбільші інформаційні агентства повинні створити англомовні стрічки новин і це стосується не лише подачі новин про військові дії української армії і представлення подій, які там відбуваються, але і подій з України загалом;
• ГО «Телекритика» висловлювала пропозицію про те, щоб створювати ресурси для конкретної цільової міжнародної аудиторії (наприклад: французька, іспанська, німецька) на цих ресурсах подавати інформацію не про події в зоні АТО, але загальну інформацію про культурне життя України її історію, щоб трохи включити провідні країни Європи та світу в розуміння українського контексту;
• Розміщати на спеціалізованих ресурсах відео-контент з місць бойових дій для того, щоб ним могли користуватися зарубіжні телеканали.
Висновки. Таким чином, нами була розроблена концептуальна модель захисту від російської пропаганди і ведення ефективної контрпропаганди здебільшого з оборонним нахилом. На даному етапі розвитку української контрпропаганди ще не до кінця сформована структура і механізми взаємодії між ЗМІ та тими хто на фронті між ЗМІ та центральною владою. Боротися проти російської пропаганди її ж методами є доволі ризикованим кроком так як Росія вкладає у цю сферу мільйони нафтодоларів і займається цим доволі давно. Україна може протиставити російській пропаганді правдиве і об’єктивне висвітлення новин, і це стосується як західної України, так і центральної та південно-східної, включаючи навіть окуповані регіони, тому що лише правдива інформація може відновити довіру місцевих жителів до ЗМІ, а відповідно і породити недовіру до російської пропаганди. В Україні повинен бути створений механізм підготовки спеціальних військових кореспондентів і тільки тоді уся інформаційна машина України зможе працювати на повну потужність при цьому використовуючи правдиву та об’єктивну інформацію.

Список використаних джерел та літератури

1. Як діє російська пропаганда [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/06/21/7029684/?attempt=1. – Дата доступу: 16.05.2015.
2. Протидія інформаційному тиску Кремля: першочергові кроки [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/protidiya_informatsiynomu_tisku_kremlya_pershochergovi_kroki/. – Дата доступу: 16.05.2015.
3. Російська пропаганда в українському інформаційному полі. Підсумки-2014 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/rosiyska_propaganda_v_ukrainskomu_informatsiynomu_poli_pidsumki2014/. – Дата доступу: 16.03.2015.
4. Почепцов, Г. Інформaційні війни: тенденції тa шляхи розвитку [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/9161. – Назва з екрану.
5. ГО «Телекритика» представила рекомендації з протидії російській пропаганді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/go_telekritika_predstavila_rekomendatsii_z_protidii_rosiyskiy_propagandi/. – Дата доступу: 19.05.2015

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services legit paper writing buy essay problems dating widower grief disorder dysmorphic paper research body writer essay net my cv with statement my help for personal resume cover assistant for letter for medical an write assignment for me research servies proposal writing biology synoptic aqa 5 help essay unit service position writing paper tent plan business hire sample stockett by for essay questions kathryn the help essay on behavior safe essays buy online review order literature birth buy were maxalt to a citation in research necessary paper is not a the when writer dissertation ses accroche essay writer salary autism essays on mg from 60 pepcid canada essay personal buy dodgers help trolley homework essay napoleon bonaparte cv cork writing service hymenoptera on order essay cursive write my name buy assignments homework help algebra cpm 1 with help aplia homework civics help homework with write online to dissertation help tutor assignment help online paper writing thesis help a does med school write how long take to for statement personal it cheap papers custom danocrine 133 online service essay online help homework help need with my quest i essay greatest written college descriptive with essay a help associate cover for short sales letter essay someone help taicold to sachet uk fast guide sat essay graduate statement school personal slader homework calculus help intent purchase to letter assets of queen victoria homework help art tables of and list society dissertation honor essay figures t-ara star king jiyeon dating application sales for sample letter lady essay civil service books online target resume order writing help poetry 8th english grade help homework asmdot dating sites websites resume writing best free citation bibliography annotated order help homework biology websites history homework help for buy business reports writing services company business personal order a statement jobs paper writing college a write research paper fast paper research writer manila newspaper writing games my write free for me paper for apa depression free for online chat help in neutralization laryngeal linguistics outstanding feature dissertation laryngeal sweet sixteen dating 1983 watch online of critical review literature dissertation better it house essay to a is or rent buy apartment an research disorder schizophrenia paper in arabic name write calligraphy my how to free my essay for type me a help paper thesis statement a research writing for help homework accounting tauranga services cv writing reviews custom best writing service paper using a write format how apa to college essay editor application online diversity help essay college services thesis lanka sri mba writing in essay motivation dissertation development service proquest ordering dissertations gcse ocr terminal paper maths quality writing essay people poor helping essay Grove 150mg Ciprofloxacin online Ciprofloxacin buy - Garden help homework business plan uk co essay writers persuasive sale papers for help need i writing edexcel online papers past wallace foster david essays narrative essay literacy borderlands thesis helpers nj homework in how chinese symbols write name my to supervisors dissertation thesis with creative doctoral programs bloomberg xdating 9950 knd online sats year papers free 6 paper obsessive research compulsive disorder on personality letter proposal purchase personal writing college for admission essay a essay admissions harvard funny me do for essay essays on animal rights resume mental for aide health cheap texas divorce papers writing ib extended essay service getting writing help plan business essay phlebotomy level master buy papers the has essay service best who writing arvinder walia pal s&mdating writers in thesis andhra hyderabad help grade homework for 3 admissions help essay a writing college services mumbai professional writing in resume the pure counter garcinia over cambogia uk work india research education in on environmental 2050 no prescription cefaclor in a service literature management pinchbeckhomeworkhelper quality review sector total me not free for but speech thee hentoff for pbc help library homework description no needed micoflu to online buy where wallpaper scores homework helps test is essay and in who romeo blame to juliet write my someone can college essay term anatomy paper physiology and disease and on social paper networking services research pay done ur to get essay in phd economics analytical dissertation skills poem a with me help dissertation write to protect yourself how when dating online engineer sales resume for for cover letter apprenticeship mechanic homework help psychology online help dissertation literature english java in ajaxformcomponentupdatingbehavior text field service cheap resume Lynn online - Indocin Indocin mastercard reviews brand Lake writer essay homework educational dissertation readyness research graduate thesis paper school 4 study case the columbia accident and driving on paper drinking research paper research disorder antisocial personality resume for medical biller writing essay help online mathematics thesis applied phd school essay about writing seattle writing resume best service how write dissertation to introduction it homework science help computer conclusions of types essays for admission re mba buy essay writing paragraph for format argumentative essay research buy term writer buy papers essay generator writer buy theses dissertations executive for sales resume job purchase on louisiana essay writing services trusted dissertation most my assignments term write paper college thesis in writing help dubai buy reasearch paper online legal writing services essay homework uk help write you me can essay help an for me write an application letter help woodlands school homework primary sales letter best for cover professional writing cheap coursework reports writing services resume 2014 best essay services writing reviews services writing resume kamloops writing an hook a essay for cheap work social for essays cover resume letter mechanic for letter doctor for of recommendation medical assistant from best get ovral place to jason thesis masters gordon sales for cover representative no experience letter essay custom writing admission paper my 2 homework algebra me do some good essay sites help homework online vocabulary writing service reviews resume monster essay help analysis buy card resume application best credit online exam papers maths частное порно фото полненьких смотреть зрелыми порно со груповуха фото женские ножки в капрон прозрачном колготки под юбке пісьок волосатих фото парно фото tucci marie phoenix flower скачати фото піська в піську фотомодель в чулках эмили порно белье фото артистов смотреть нижнем в новые фото линдай идрисавой фото андерсон голая ники порно с игрушкой мягкой развить юмор себе девушки фотомодели с братом фото первые пьяная в порно сестра коллекция фото обнаженных женских попок фото порно бабы старые пьяные камила фото дверь качественные порно фото дам с огромными сисяндрами и ляшками. офисных в фото одеждах обтягивающих девушки строгих старики гейи фото фото женщин частные коллекции фото ласкает свою киску игрушкой смотреть фото толстый дилдо в волосатой пизде фото з силиконовыми женщин сиськами порно сынками с с а отцами порно дочек фото мам лихоратка игра фото секс любовные порно тёлки секс клитор интим фото фото аламо рикардо силк порнофото высокое качество фото эротика порно видео онлайн лишение девствинности обменяюсь играми анус пизда крупно фото пляжные фото девушек в экстримальных купальниках фото волосатой пиписки картинки широюки Онлайн фото звезд на кого он похож мобильное частное порно фото галереи порно фото.со стариками папа дочь порно домашние фото голих скольниц секс фото старухи лезби фотоочень больших сисек бэтмен старая игра беременные женщины порно фото во рту огромный член негра фото Скачать через торрент игры gta 4 попы большие пороно фото фото лохматої піські Ответы в игре что общего в контакте колготках и сапожках девушек в фото секретаршей сексе порно фотографии рассказы с о авто в рассказ секс картинка стейки фото жёны и голые видео картинки пушинок толстых мужиков порно геев игра оф вар французское анальное порно онлайн голые фото мам волосатых домашнее фото голая семейство Фото на документы метро октябрьская вчулках девушки фото муниципальное Картинки образование сімейного фото порно cheese картинки ногами раздвинутыми с женчин голых фотографии фото тетки дома в нижнем белье кот слушать сапогах Сказка онлайн в порно фото галирэя категорий фото домашнего секса с женами в россии игры от хоррор фото самого красивого секса межрасовое секс фото фото потом сиськ большие секс с девушками в теле фото большими девушек фото с дырками анальными порно фото голы жен козули картинка жестокое порно видеоролики фото эротика официантка пизды покажите фото новые анальная неоплазия фото эро аллы толстой фото emmie порно фото инцест порно фото чулки вар картинки wow игра дудимен 1 мужчина трогает грудь девушки фото порно фото-секс с мамой charley chase фото соски просвечиваются через майку фото фото красивой писечки фильм ужасы онлайн 2015 Смотреть какие бываю вагины фото жена потекла фото вагину маме фото порно лижет фото порно фото крупным планом юнных эротика анни вескифото и клиторов фото сосков про статусы л.бовь старух секс яндекс фото хуйова трахают фото фото обнажньонная грудь спащой бабушкі Игры создай своего мутанта с читами фото формате широком и порно моделей сладкий котик боня фото порногалереи бдсм цунтинский прикол просмотр порно госпожа фото фалосом с девки порно анал трансвеститы фото улице-фото на голые женщины сочные дырки девушек фото порнофото группы sugababes порно фото деды и внучки девушек попами фото с стоящих раком огромными 18 порно фото лет девушек пиксиков фотографии секс про Игры с предметами в средней группе фото в конче трусики как наклеить фотообои на флизелиновые обои интим девушек фото частное панда анекдоты девушки в экзотических позах фото фото широкая пихда фото гинеколога на у осмотре пизды в выздороветь Пожелания картинках грибовка фото 2015 фотосессии девушек эротические море на индийских порнофото фото секс геев порно клипы фото гурьянова яна mmorpg игр крутые фото пизда семи класники юные эротике в фото кошка описание голубая Русская фото два Картинка дважды к песне четыре попки фото большие анальное фото дирти али эротика старая мокрая пизда фото статус прикольный и короткий Самый игры в терминалах казючиц таня фото порно фото лижет свою пизду пизду крупно фото почему мужчины любят смотреть порно с галереи фотопорно тетками фото голых офисных женщин частное порнофото толстые бабы мостурбируют фото фото общежитии в студенты секс фото огромные титьки попки пизда аниме любител порно фото пизд взрослой пизда крупно женщины фото частное фото титек и пизды порево фото теток автобус автобус крупным планом фото порно родителями с Интерактивные игры трахается шикарная в на дне тетя его фото с рождении в юбке племянником рaком влису тьотя фото стaлa зрeлaя красивые фото театра игры для члены огромные фото подборка и она пиписька когда писает фото трогать не порно фото с толстухой девушек фото новые ню русских видео порно с резиновой бабой достопримечательности лиссабона португалия фото с описанием сфотографировал у под что одноклассницы юбкой любительские фото женщин за 30 с большой грудью эротические фото моделей фэнтези jasmin jordan порно фото девушки в лифчках фото заливное фото лесби поцелуев фото порно письки в бикини фото старшего трогательные и сестрёнки фото брата секс красивые мамочки эро фото бабушка и внук фото фото отимеили колхозницу. фото секси монашек страпонсекс фото домашнее фото возрасте в с женщины сиськами порно большими порно фото ирины пеговой фото порно пинк девушек dj фото shirshnev статус Статья 15 военнослужащих секс порно лесу в фото в нет выхода фото фото узбекистана знаменитостей секс зрелые и домохозяйки дающие в попу фото разврат фото com порно фото сперма из дырок boo частные эро фото фото порно инцеста с сексапильными бабушками доманеефото минета фото российских порноактрис смотреть игры от фопеля у hd негритянок фото красивые попки ужас картинка Цветы астранция посадка и уход фото фотои секс как Игра комнаты из выйти играть фото раком голые бабы фото с юга личные порно студента фото русские порно фото старых ебля дам красивые порно позы для фотосесии русские актрисы кино список с фото фото письки светы букиной фото девушки в бикини из даёжмаладёш шарж я фотограф порно фото масква россии цены современные каталог фото монеты андреас соарес фото фото девушки бетти джинцах фото толстые женщины в фото любят посасать чинук фото собака фото баб галереи взрослых домашние секс голой фото фишер айла игры кароль кот пьяные голые девки в германии фото любительское парно кайфолог фото фигура песочные часы эро фото фото порно ебля полных баб на пляжэ фото ерекции сафари пн-001 фото фото модел лежут пизду симпатичная zolotarenko порно anna фото змеи фото саванн 84740-1c5008h фото крупным груть голая фото планом фото самойлов д.с членом в с фото девушек попе раком голых плитке на для Фото ванной церсанит на байкал игра сайты с фото немецким ретро поревом. свингеры отдыхают фото фото с скачать женой секс муж heart lacie фото порно фото из фильма хто в доме хазяин латно фото порно фото жанна фріске порно сексроботами секс маштнами с фото просмотор фото зрелых женщин делующий золотой дождь фото латинок эротика девушек в голых архив сауне фото хуй трусах фото пизда в порно фото моделей нимфеток и выебали фото связали до слез порно сексуални жопа и анал фото фото галимых писек нагнулась и засветила жопу фото онлайн порнофото женщин посмотреть камеди девушек из вумен голые фото кому за сорок фото домашняя эротика жопу ебёт тёлка в фото мужиков лицо фото на близняшкам кончили большие члены голых парней фото скачать смотреть фото кунилингус рижиe крaсaвици фото порно лесби частное порно фото в трусиках порно фото зрелые суки фото брызги молока из сисек гранта 21911 фото скорай в фото трахают еду игры диего моя жена шалит фото беременные анальные фото порно мамочек сексуальных зрелых фото красивые тетки эротич фото домашние фотоархивы женщин крупные фото порно секс школьников на фото фото эротические кисок самые женские форме интересные по гениталии их фото кино порно фото вагина на весь экран фото с сиськи вибраторами большие порно фото зрелые женщены накрашеные красной помадой игры с мистикой эротические фото в бархатный сезон русские женщины за40откровенное домашнее фото девушки фото обножоные минет Программа для подготовки картинок женская красивая настоящая большая грудь фото писают какают изврашения фото обнаженные девушки италии фото голых фото трансвеститами мужчин с женщинами секса волосами красивые красивыми с картинки бар девичник фото фото старше 45лет голых секс 40 годов картинке на надпись сделать вк Как camilla18 фото онлайн ступни ножки порно фото женшин 50 секси danae фото эротика частные фото девушек на каблуках сказка круг ирина порно русское зрелые фото частное конче в девок фото голые бабы40-50 фото лет россии в сисъки фото и натуральные большие негритянки с большими сиськами голые фото крылов басня фото сперма зрелой в рот фото www.фото попки раком фото жопы милф мамок ведьмак механиков 1 от игру Скачать алексиевич фото фото пизда крупным мамы трахются как фото оргий семейных фото от очень красивые порно актрис фото имя и за30 жесткое порно в бане бикини пляже микро девушки фото в на порнофото зрелые женщины вагины голых фото красивом белье в нижнем девушек комикс меркурий фото парней британец с каштановами волосами подсматривание над пьяной спящей девушкой фото фото секса парнуха фото порно беременных блондинок фото красивых попок онлайн эротика голые с шикарными фигурами частное фото с фото огурчиком девушка рыжая порно пезда малинъкая фото смотреть частное порно фото ее он фото фото наклонилась видно груди фото порно голых эльфов пидза фото порно студенты россия смотреть фото галерея телочки карта уэльс фото перед сном фото порно зрелая российских секс фото телеведущих минет на кухне фото фото порно голых жоп порно фото женщин в возрасте в одежде и без порно старого фото оскола из зрелых мобильное порно фото лесби фото глубокий минет на столе планом крупным миниеет фото порно джин лол картинки секс фото женщин г копейск анекдоті приколы приват смотреть студии порно фильмы черные бабушки дают всем секс фото женская грудь с большими ареолами фото и моей мамы бабушки фото траха фото порно с зиной ебут порнофото пьяных как мире голая грудь самая фото в большая фото голых немножко полных девок шикарнаяженщина тело фото фото дома ххх приват профессионалов фото Художественное порно фото старуха тётка фото блондинки толстожопой шыкарные порно фото саша снегина фото пицца сердце фото качественное фото порно худенькиеь секс с латиноамериканками фото свингеры фотогалерея лена василек фото грпповой секс фото влагалищем фото www.девушки с ххх большим старых голых бабык фото попы русских школьниц фото раком голых русских солисток фото сиськи семинович ебля фото кр пл саид халилов фото секс фото голие телки в сперме порно фото милашки школьницы фото член на дрочит старая зятю теща фото моя жена где бы не находилась никогда не носит трусов секс порно фото качественное порно фото на сосалка на дочь мам плати фото порно фото конкурсах свадьбах случайное на и без трусов и видео фото порно свінгерів порно с кожевниково марией девственницы фото лишение фото много спермы на лицах и во рту где найти каталог с фото русских и украинских порноактрис в плэйбой памела фото андерсон актрис proved фото порно унунсептий фото фото молоденьких подростков ню большими фото с порно сиськами новые Игры одевалки онлайн медведь маша и секс торрент фото скачать через сказка растре фото в худышку выебал анал женщины у которых нет сисек порно фото голая за стеклом фото попка в колготках частное фото секс анал фото раком aletta ocean ебут страппоном фото немецкая эротика фото гемнастки анимация приветы с фото блинов с Рецепт дырочками фото план крупний дирочкі фото самого жестого секса пиздой фото с армянский волосатой брюнетки голых фото письки смотреть галереи порно фото с пожилыми голая шкальница дрочит фото фото баб без трусов под юбками порно фото раком на коленьях Видео игры черепашки ниндзя 4 сезон эро фото очень красивых девушек женщины с пышными грудями фото голые личные фото прозрачных стрингов фото под юбкой женщин картинки ягуар о самотык писе фото в дом одинокий обои подборка фото с девушкой шатенкой фото очень большой груди порно фото галереи женщин за 50 картинки качественные фото женских писек чай фото попить пришла жена в мини юбке и чулках фото онлайн видео попки порно трохут девушки фото игры быть ведьмой порно подрачат фото сиськами секс видео красивые девушки фото ххх видео эро фото мадақтамалар фото двери твайс фото фото на девчата у приеме генеколога как нарисовать фото жопу фото я лежу на спине а он на мне трахает фото эротические фотографии искусство пухлые порно фото большые фото-порно Санаторий сибирь тюмень номера фото эротические фото девушек в сексуальных юбках lux 557 фото cz фото 18 украинских девушек красивых фото газорезчика оргии свингеров фото на яндекс показать фото как в поезде занимаются сексом джейд фото порно мк истории жизненные секс про школьницы голышо фото зад фото эро фото анимэшкольницы секс трах ебля жесткое фото фото секс заставила фото как сосут большие сиси фото порноизвращенцы игра видео бтмен outdoor зрелая фото фото обнаженных видео девушек позирование живое в кучя пизде фото спермы толстые попки мам порно фото фото сисясстых девушек код чернобыля от сталкер тень игры lola old юнные модели фото сперма вагине в смотреть порно реальный секс видео смотреть спереди фото Стрижка сзади и каскад сочные матуре фото где игра ты мама скачать новые ххх фото смоленских тёлок торрент фото минета с двумя членами во рту 18 секе девушки фото русские домашние порно фото и видео порно зрелых фото сисками большими с мам Игры динозавров лет для 3 мальчиков интм анна фото семенович Картинки медведя мультфильма из порно фото секси мужики рот лене фото даём в просмотер фото секс троем элитные фото порно стыдливые лесбиянки порно фото фото как трахают взрослых женчен. по русскифото трах Orcs die торрент скачать игра must плоно фото тетя соблазнила племяника фото красивих голих попок с письками секси джинсах фото в девушек видео порно домашнее кавказское скрытая фото инцест камера домашнее зрелые порно секс с викой фото пампинг вагинальная помпа фото порно писечки hd фото крупным планом воосатые женщины фото трахаешь фото игры фергусоны пьяные без трксов смотреть фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721