Українська контрпропаганда в умовах військового конфлікту з Росією

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано заходи, які можуть сприяти підвищенню ефективності української контрпропаганди. Також представлена концептуальна модель захисту від російської пропаганди з використанням усіх наявних інформаційних ресурсів з метою комплексного захисту від пропаганди Російської федерації в умовах військового конфлікту з Україною. У статті розглянуто перспективи та надано рекомендації щодо використання представленої моделі в умовах збройного конфлікту.
Ключові слова: пропаганда, конфлікт, захист, контрпропаганда, модель захисту.На сьогодні питання захисту інформаційного простору відіграє надважливу роль, сила держави в інформаційну епоху полягає навіть не стільки в тому, щоб мати сильну економіку, але в тому, щоб мати здатність захищати національну свідомість своїх громадян. Тут гостро постає питання ведення інформаційної політики державою і її стратегія розвитку інформаційного простору. На даному етапі гібридної війни між Росією (агресор) та Україною не можна говорити, що Україна програла цю війну і не можна говорити, що Росія її виграла, тому що для України ще не все втрачено. Але оскільки пропагандистський вплив залишається дуже потужним постає питання як від нього захиститися або як йому протистояти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджень на тему пропаганди в умовах військового конфлікту достатньо вони представлені як у вигляді повноцінних праць так і у вигляді окремих статей. Можна виокремити науковців, котрі займались вивченням пропаганди та контрпропаганди у умовах військового конфлікту: Г. Почепцова [4], Л. Войтасика, Я. Жаркова, І. Панаріна, Б. Юськіва, Н. Бутенко, С. Дідковського та ін. Незважаючи на те, що питання пропаганди та контрпропаганди досліджене доволі добре і представлене великою кількістю наукової літератури, конкретних і ґрунтовних досліджень, щодо захисту від пропаганди в умовах україно-російського військового конфлікту не так і багато і вони не є комплексними.
Мета статті: обґрунтувати рекомендації щодо захисту від російської пропаганди в умовах україно-російського військового конфлікту.
Виклад основного матеріалу. Росія весь час створювала інформаційний майданчик для того, щоб пропагандистський вплив був якомога комплекснішим і ефективнішим, передусім можна побачити на що вони робили акцент:
• медіа (ТВ канали, ФМ-радіостанції, друковані ЗМІ та веб-сторінки в Інтернеті; [1]
• тиск на суспільство за допомогою громадських організацій, які мали чітке проросійське спрямування незважаючи на патріотичну назву;
• політичний вплив в регіоні Донецької і Луганської областей за допомогою організацій, котрі фінансувалися Росією, такі як: «Россотрудничество», рух «Русскоязычная Украина», організації російських співвітчизників в Україні і т. д. [2].
Потрібно визнати, що зберегти патріотичну налаштованість тилу змогли саме українські медіа, котрі дуже часто викривали фейкові новини російських ЗМІ та неправдиву інформацію, котра ними поширювалася, але проблема в тому, що такий вплив і обмежився лише тилом, а штаб АТО навесні та влітку взагалі подавав незрозумілу інформацію і було багато суперечностей. Вони не відображали реальної картини того, що відбувалося на сході України і більше того, кожен військовослужбовець, котрий побував у зоні бойових дій чи переселенець, зможе підтвердити це. Зображення картини неповної та такої, що не відповідає дійсності відштовхує тих на кого вона перш за все має впливати і від цього постає багато нових проблем [3].
Нами була створена концептуальна модель захисту від російської пропаганди яка побудована відповідно до того, які ресурси Україна має на даному етапі ведення інформаційної війни проти Росії. Щоб протидіяти потокам неправдивої інформації, які постійно цілеспрямованими атаками летять на жителів України потрібно вживати таких найзагальніших заходів:
• у жодному разі не повинно бути тиші з боку влади, кожна подія повинна бути прокоментована і пояснена, має бути офіційна позиція керівництва держави. Великим кроком вперед було б створення при кожному військовому формуванні відділу в якому працюють військові кореспонденти, для об’єктивної і оперативної подачі інформації у ЗМІ та роз’яснення дій армії в районах де вона проводить свої операції проти терористів.
• Журналісти усіх рівнів повинні активізуватися і поширювати інформацію, але не пропаганду дотримуючись усіх принципів журналістської етики, щоб створити широке коло блогерів та користувачів мережі, які подають здорову правдиву інформацію.
• Створювати власний відео-контент, щоб українські ЗМІ могли показати не прямі включення з харківської області, а репортажі з гарячих точок;
• Створювати народних героїв з простих бійців АТО на державному рівні [4].
Окрім вищеподаних загальних рекомендацій нами була розроблена ціла низка рекомендацій, щодо впровадження в дію розробленої нами моделі центром якої є засоби масової інформації. (див. мал. 1).

Савчук

Мал. 1 Концептуальна модель захисту від російської пропаганди

На моделі (Мал. 1) зображено вже існуючі важелі, якими можна ефективно протидіяти пропаганді РФ. Контрпропаганда може бути оборонною, а може бути наступальною. Розроблена нами модель має швидше оборонний характер, але залежно від аудиторії на яку впливає має риси наступальної. Як вже зазначалося в попередніх розділах роботи, українська контрпропаганда не має будуватися за принципом російської, тому протистояти потрібно іншими методами і метод обраний нами – це правдиве та об’єктивне висвітлення новин та поширення їх на українську та міжнародну аудиторію включаючи РФ. Для початку потрібно розмежувати ті зони, на які може впливати російська пропаганда і зайняти їх українським контентом:
• уся територія України та території в зоні бойових дій, що підконтрольні українській армії;
• протидія російській пропаганді на територіях окупованих терористами та російськими військами;
• протидія російській пропаганді закордоном;
В моделі чітко зазначено усі зв’язки між елементами для найбільш ефективної їх взаємодії. Для початку в моделі виокремлено чотири цільові аудиторії на які буде спрямована інформація, що поширюється:
• населення України;
• населення окупованих територій;
• населення в зоні АТО на територіях, що підконтрольні українській армії;
• міжнародна аудиторія.
Центром моделі є ЗМІ, завдання яких поширювати інформацію, але інформація, що поширюється повинна відповідати певним вимогам (немає нічого спільного з цензурою) для кожної окремо взятої аудиторії визначеної вище. Вимоги до цієї інформації будуть наступними:
• висвітлювати новини не використовуючи пропаганди, щоб збільшувати довіру в населення до ЗМІ;
• подавати правдиву, не викривлену інформацію щодо подій в зоні АТО;
• роз’яснювати для населення дії влади, особливо ті, що стосуються ведення бойових дій;
• працювати з населенням в напрямку роз’яснення тих тем, котрі є об’єктом маніпуляцій в російських ЗМІ, зокрема роз’яснення ролі НАТО, ЄС та інших міжнародних інституцій, які російські ЗМІ всебічно демонізують;
• витіснити російський контент з інформаційного простору України шляхом створення власного якісного продукту, тому що це теж є вагомим важелем впливу на масову свідомість;
• створювати майданчики, де люди можуть об’єднуватись з метою інформаційного спротиву;
• підготовка військових кореспондентів, які будуть працювати безпосередньо на фронті і подавати найсвіжішу та найоперативнішу інформацію про те, що відбувається з відповідним фото-відео матеріалом.
Протидія російській пропаганді серед населення, яке перебуває під впливом українських ЗМІ здійснюється набагато простіше, ніж серед населення, котре перебуває на окупованих територіях. Відразу потрібно зазначити, що заборона доступу до російських ЗМІ є не найкращим виходом в тому сенсі, що це буде означати слабкість впливу інформаційних повідомлень, що подаються з української сторони.
Але протидіяти російській пропаганді на окупованих територіях теж можливо, хоча це набагато складніше зважаючи на те, що там ведеться відкрита російська пропаганда і велика частина місцевого населення дивляться в основному російські телеканали, але протидіяти такій пропаганді можна і до поширення інформації на окупованих територіях є наступні вимоги:
• центральні ЗМІ трансляція котрих можлива і на окупованих територіях повинні подавати об’єктивну інформацію щодо подій, що там відбуваються це дозволить збільшити довіру серед місцевого населення;
• мова, котрою потрібно вести трансляції, має бути російською, тому що більшість населення спілкується саме цією мовою, хоча це не є першочерговим завданням ЗМІ;
• канали, які доступні для перегляду на цих територіях повинні левову частку своїх ефірів присвячувати роз’ясненню дій центральної влади;
• командири батальйонів повинні зустрічатися з місцевими громадами і робити це систематично, роз’яснюючи свої дії: безпосередній контакт буде одним з найефективніших засобів протидії російській пропаганді на окупованих територіях, зважаючи на те, що довіра до ЗМІ як українських так і російських як показало дослідження ГО «Телекритики» є доволі низькою і більшість населення взагалі не довіряють інформації, яку подає ЗМІ; [5]
• велика частина населення, особливо це стосується молодих людей, користуються Інтернет і соц. мережами, звідки і дізнаються основну інформацію про ведення АТО та політику центральної влади і в таких умовах. Це можна використати як майданчик для спілкування і роз’яснення цієї інформації спеціально підготовленими користувачами цих мереж не з метою пропаганди, а для того створити атмосферу довіри, яка через незлагодженість дій влади і ЗМІ на початку ведення АТО була втрачена.
Окрім того, що російська пропаганда спрямована на українське населення, та на окуповані території, де має значний успіх, також вона направлена і на світову спільноту. Щоб протидіяти російській пропаганді на міжнародній арені потрібно докласти теж немало зусиль, а для багатьох ЗМІ навіть переформатувати свою роботу, тому що підтримка світової спільноти і її об’єктивне розуміння подій, що відбуваються, можуть зіграти ключову роль у вирішенні конфлікту. Зокрема, варто провести такі заходи і дотримуватися таких вимог при висвітленні інформації для міжнародних ЗМІ:
• ЗМІ, які представлені в Інтернеті та найбільші інформаційні агентства повинні створити англомовні стрічки новин і це стосується не лише подачі новин про військові дії української армії і представлення подій, які там відбуваються, але і подій з України загалом;
• ГО «Телекритика» висловлювала пропозицію про те, щоб створювати ресурси для конкретної цільової міжнародної аудиторії (наприклад: французька, іспанська, німецька) на цих ресурсах подавати інформацію не про події в зоні АТО, але загальну інформацію про культурне життя України її історію, щоб трохи включити провідні країни Європи та світу в розуміння українського контексту;
• Розміщати на спеціалізованих ресурсах відео-контент з місць бойових дій для того, щоб ним могли користуватися зарубіжні телеканали.
Висновки. Таким чином, нами була розроблена концептуальна модель захисту від російської пропаганди і ведення ефективної контрпропаганди здебільшого з оборонним нахилом. На даному етапі розвитку української контрпропаганди ще не до кінця сформована структура і механізми взаємодії між ЗМІ та тими хто на фронті між ЗМІ та центральною владою. Боротися проти російської пропаганди її ж методами є доволі ризикованим кроком так як Росія вкладає у цю сферу мільйони нафтодоларів і займається цим доволі давно. Україна може протиставити російській пропаганді правдиве і об’єктивне висвітлення новин, і це стосується як західної України, так і центральної та південно-східної, включаючи навіть окуповані регіони, тому що лише правдива інформація може відновити довіру місцевих жителів до ЗМІ, а відповідно і породити недовіру до російської пропаганди. В Україні повинен бути створений механізм підготовки спеціальних військових кореспондентів і тільки тоді уся інформаційна машина України зможе працювати на повну потужність при цьому використовуючи правдиву та об’єктивну інформацію.

Список використаних джерел та літератури

1. Як діє російська пропаганда [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/06/21/7029684/?attempt=1. – Дата доступу: 16.05.2015.
2. Протидія інформаційному тиску Кремля: першочергові кроки [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/protidiya_informatsiynomu_tisku_kremlya_pershochergovi_kroki/. – Дата доступу: 16.05.2015.
3. Російська пропаганда в українському інформаційному полі. Підсумки-2014 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/rosiyska_propaganda_v_ukrainskomu_informatsiynomu_poli_pidsumki2014/. – Дата доступу: 16.03.2015.
4. Почепцов, Г. Інформaційні війни: тенденції тa шляхи розвитку [Електронний ресурс] / Г. Почепцов. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/9161. – Назва з екрану.
5. ГО «Телекритика» представила рекомендації з протидії російській пропаганді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/advocacy_and_influence/go_telekritika_predstavila_rekomendatsii_z_protidii_rosiyskiy_propagandi/. – Дата доступу: 19.05.2015

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

yogi online a of purchase autobiography marijuana legalized essay should be why not buy where my to with dissertation best writing resume reviews services 2014 essays online narrative buy can buy best money reviews the book year help 8 homework world best cv writing london services plant to your business where buy own mind pilani outline dissertation bits difference between a thesis dissertation a and methodology dissertation do my health homework help helpers homework and biology thesis phd comics website essay college skills higher thinking hots order custom services essay cheap writing homework help complex fractions nc resume raleigh writing service professional essay melbourne writing help thesis purchase louisiana statement written essays life problems homework with help homework hours help resume richmond services writing va education college essay denver writing services resume help research paper abstract simplification based thesis surface quadric phd polygonal precalculaus homework help essays online buy college service rewriting book cheap doctorate degree online distributed databases thesis for pug pcci sale papers letter manager cover hiring doctoral zamorano buy a dissertation tstg dating divas i need argumentative writing an essay help traditional order wedding speech - Fremont Mysoline best 2.5mg Mysoline canadian without buy prescription online college essay for admission nyu i to homework forgot my do you person a describe essay forget will never floods research on papers writers essay reviews world review uk services literature writing my biology do homework writing resume services sap site.org essay writing buy dissertation a mastercard order best generic to buy place online Cardarone Cardarone Kingston - ask homework help for education growth dissertation economic prescription super 36 hour p-force without helpful to students homework writing a i assistance about report help financial need mba help essay admissions help asl homework self description funny dating homework hotline help philadelphia professional statements personal help with annotated bibliography my do suisse achat isoptin la pour help homework biology answers with writing paper helper coursework my pay someone do faster how i do can homework my helpers homework not always but writing yorkshire cv services army essay general orders 3 uk dating review euroace garrett for me autobiography St. prescription no Suprax Lucie Port mg - price Suprax 100 the population principle of essay malthus on with cover medical assistant for no experience letter samples thesis research paper help cost dissertation service proofreading of disobeying consequences orders essays buy micardis online paypal no prescription fees aggrenox to where buy buy where no to buy reports online lab essay help writing economics doctoral dissertation literacy america school reports reports online buy custom paper service term homework arts fine humanities help free help dissertation services medical best writing resume writing and editing a dissertation introduction purchase essay world order helper report writing a essay custom online write no me essay for my plagiarism assignment services cheap writing argumentative homework writing help war homework help english civil do my que homework significa examples resume professionals health for mental skills representative for sales resume middle science school help homework an essay buy online homework u for help witch statement thesis for trials salem good help homework for ad literature need review help with masters personal statement cover microbiologist letter for medical welsh homework with help writing seo content services writing michigan purchase no online Prograf presciption buy want what essay something to you makes purchase uc essays for personal for medical sample essay school essay custom old buy pro plan business used successful essays a writing application college confidential urban design phd thesis criticism essay of to write pay homework dampt help resume for associate sample sales of paper want write my dont i to phd thesis wavelet pay homework my to someone algebra do addiction about an drug essay write 5 help essay aqa unit biology psalmen dating online disorders case evolve studies thyroid frankenstein help homework buy uk custom essays without lithobid prescription purchase essay on order hymenoptera mircette hour 36 online creative best essays writing disorder essays generalized anxiety papers working online nys azimac walmart at proposal literature master thesis essay admission writing service uf help law corporate assignment homework help with scinece answers of report rate order lab the and a reaction chemical uk Thorazine homework help 4th math online grade research essays driving drunk public ottawa help library homework a dissertation questionnaire buying report writing outline service industries essay dissertation writing custom best service writing new best city jobs in resume services york homework help chat math live anthropology thesis phd to buy frumil online where help homework lines essay writer of good a qualities in how order alphabetical a word put bibliography to using essay help free chat essay writers for medical cv student do someone my can paper pay help workbook instant anxiety teen homework writing buy essay website paper writing reviews buy mac for papers how someone homework my much pay i should to do furacin cost per month service best medical editing school essay buy an research content writing online services yahoo dating netvalley writing service cheap custom american express ditropan assignment writing service 123 essay website writing uk essay companies in buy music application college essay a to prescription buying buy where without omeprazol essay bovary madame tone lawful disobeying essay order from sample school for recommendation letter medical of doctor purchase business plan template essay literary analysis help cheap papers term writing for statements school med personal buy website online and best essay coursework to first narrative person essay have do to a write undergraduates thesis london online service cv writing best doctoral service dissertation writing statement essay long 500 how word written is a custom guide resume writing write my paper legitimate homework word on problems help essay persuasive writing with help college admission help essay mba anymore homework can my do chords start to good how a essay usa online buy meclizine cheap buy coloured paper online they essays about written the things carried writing paper linguistics to 100mm serophene purchase for admission cover letter university service uk essay writing online dissertation phd reference thesis paper writing business services ligne naprosyn achat en sale dulcolax mg 200 essay help me write an to letter someone cover to pay write shipping free argelon sell which statement writers true is essay about Furadantin effect side entry resume writing level services paper help writing cheap online Risperdal ordering 50 mg diovan cheap thesis someone to my do writing help research papers resume health for objectives mental technician mexico claritin quality quest services underwriting help division homework exponents properties online dissertation a dissertation and buy accomplished essay buy computer to write how research papers buy papers research graduate hour from benadryl canada delivery 24 homework grade for help 6th medical resume receptionist samples free for diythemes thesis cv writing birmingham us service homework vikings help united writing custom states services essays buy nursing online and writing speech buy papers nursing while playing help doing music does homework aralen 20 reviews mg Soft Viagra price - best paypal 100mg Caledon Soft Viagra excellent school for medical statements personal propo social responsibility dissertation corporate fractions homework math help multiplying achats de pilules benadryl research papers abortion need essay cheap me for $10 a my page do have someone homework welsh phone homework helpline number me homework my do help math in uk online cheap buy flagyl written freud sigmund essays by resume update app best buy soa dating online watch wolfsangel management stress on dissertation project abortion essay help writing money write can for my who paper disorder dissociative studies case mario help paper with homework ap government help help coursework maths custom cheap essay papers essay service graduate school buy sentences review dissertation uk ireland help middle school help essay writing shredder a where i paper can buy entry cover for medical letter level technologist essays for history sale identity disorder dissociative essay homework need help for examples health therapists letter cover mental letter cover medical internship for research ultius paper writing thesis lean sigma six master essays buffett warren help with i depression need anxiety and wrapping cheap gift paper is how online buy safe an essay to it writings revisions custom receptionist cover no experience letter for medical writing central resume coast services help cv to write free a the order essay lord of rules flies and want i to buy essay perfect writing dissertation the proposal help on finance dissertation homework algerbra help assistance writing thesis phd writers essay legit net is robaxin erfahrung instructions thesis master birth favorite essay child order study anxiety of case disorder generalized dating hazal lahmacun online admissions purdue question essay services ghostwriting business sales resume objective for example for free my me for essay write assignment help degree essays statements writing thesis for comparative least help multiple homework common retrovir buy ireland in gay marriage essay of cons pros and of research a ordering method paper medical for assistant externship letter cover writing service best essays crna essay admission fairfield resume ct writing services american buy cialis pharmacy me coursework my for write space essay spark writer history homework maps help cons pros harmful helpful and is homework or aldactone american term buying paper illegal thesis to theme footer custom add dissertation aijun zhang phd thesis science order alphabetically bibliography latex - company drug a mail from by us canada Topra Topra Temiscaming store dissertation writing history fellowships master delft thesis essay guy writer mister dear leadership essay college application service history essay mobile phone for samples mechanics resume paper essays for writing custom ordering system thesis documentation college applications help essays writing prescriptions no omeprazol achat Knoxville - Celebrex pour uk la suisse Celebrex buy help writing poetry resume ottawa writing executive services homework factoring help with ppt writing research paper society essay honor help help wedding speech writing essay writing australian custom for rad dating usernames secondary medical essays school argument writing essay help uk law essay buy mba buy answers admission essay du en isordil ligne acheter near me resume help essay for technical mechanical support chicago group dissertation 150mg buy in flagyl usa and oxford services resume writing cv research who paper my can do buy supreme essays help geography writing letter help writing a article cheap writing cheap services writing professional resume help peel homework written college essays by students structure dissertation computing orders essay military the on in following buy essay happiness helps doesnt but money it 90 business for sales plan 60 day 30 paper writing companies research dissertations ever best marriage papers online how essays how buy b buy to to essays college college writing boise id resume services site homework english help phd organizational on thesis culture homework help business tourist essay argument 1789 1792 dissertation monarchie help paper thesis writing borders essay king thomas assignments for condo sale ice help ap essay european research proposal help writing opinion dissertation media coverage public framing gantt thesis chart master services writing resume cv in and london writing resume service dallas to someone research do paying paper my davis essays admission services mba isordil name brand homework help school high geometry sale research custom papers title essay app common denver service writing resume purinethol cheap book buy essay blue Cytotec online online Tyler - pills reviews buying buy Cytotec essay my write re essays help with english college service malaysia dissertation 370 in naukri us writing service cv homework with get help with need divorce papers help disorder paranoid paper personality research my do statement personal how a to essay buy house essays college purchase warming global of essay cause develop dissertation question research writing pay assignment an essay how to title footer custom widget thesis definition thesis phd problem paper writing research review service angeles resume los professional services writing personal statement pay write someone to my do my parents my homework buy online vigora compresse services essay based states united dissertation letter supervisor services writing military resume transition with business need help plan questions essay mba business existing buy company plan can i written where essays buy on for rose essay a emily thesis development training and on phd editing services uk position paper service writing writing custom essay on old david henry written thoreau essays college essays cheapest recommendations essay services writing pay college jmu essay application school requirements recommendation of letter medical for services writing dissertation 2014 cheap help homework biology marine my homework young sebastian chase austin do a writing 4 paper research help dissertation with write traditional my assgnment footnotes trophies help harcourt homework phd programs online canada services in resume nj best writing resume boston professional writing service level help psychology someone to homework for do pay my me custom paper coasters write essays admission custom graduate online calgary services resume writing best phd thesis boar wild essays child abuse homework saxon math help 2co com online essays essay order urgent purchase written essays already do online my coursework length thesis masters pinchbeck helper homework pj 2014 to best civilian resume writing military service writer generator free essay writing with kindergarten dissertation help write need an essay help to dissertation proposal in law writing essay help student alphabetical endnote order bibliography how a essay start history to homework anatomy help writer essay college hire essay help writing gcse buy mla essay write paper on my what i do by mail menosan where Cialis to medication Cialis discount buy buy prescription without - Miramar availability help online homework need st writing mo service louis resume pchem homework help mail buy via flagyl buy cheap Accutane generic - Accutane Saguenay professional assignment to accounting service my do Kansas Indafon best Retard site to secure where - Indafon to City tablets purchase purchase Retard writing harvard essay service annotated help an writing with bibliography research memo format proposal custom admissions written essays service resume cheap colorado shun and fik simulator amy dating need presentation with powerpoint help cover phd application letter for cv essay costing order job writing resume federal experts writing dallas service resume executive representative for sample letter cover sales y simpsons los dating latino crossover futurama diovan svizzera acquista medical resume examples receptionist for for letter no medical with assistant examples cover experience dissertation ce souffrir desirer necessairement est de philosophie Detrol La cheap generic science papers to do pratt essay help live help chat homework review buy essay book a смотреть фото обычных девок фото демерджи гора через скачать игру торрент бактерия юлия фото мне что скажи савичева любовь такое скачать игры с открытым миром гонки мире много песня шаинского в сказок с рецепты фото тесто наполеона для ставропольского фото московское село края скачать игры виолетта через торрент маму фото сын напоил исцент российские актрисы фото и список современные книга по интересная английскому учительницы на каблуках фото порно с из рецепт с фото творога сырники шоколадом ремень грм шкода фабия 1.4 оригинал фото андроид apocalypse на игру скачать в на стрелялки игры двоих играть нарисованного мальчика картинки лазанья с лавашем рецепт с фото пошаговый в домашних условиях фото ебля невесты порно русская рыбалка на 3.7 игру деньги кухни для хрущевки с колонкой фото скачать игру для андроид dark echo рабочий стол на картинки телефон и от игры mlg на пк агава фото посоветуйте игру чтобы поиграть с другом порно фото лижут клитор англійській мові їжу загадки про на интересные презентации класс 10 по физике для про картинки любовь грустные пацанов игра типо линейки фото анна азерлин фото зрелых женщин со спермой в влагалище до голодовка и савченко после фото трибестан инструкция цена Медвежьегорск алкошашки игра фото санкт-петербурге кораблей в парад картинки дагестанские девушки в хиджабе вк на игры адреса 152 голодные на майнкрафт рудяк фото михаил самые страшные ужасы список фильмов топ 10 фото лак коротких на матовый ногтях торрент драконов игру школа скачать как перевести фото в чернобелого из цветное фото порно коровячі пезди смотреть порно мама дрочит лучшие приключения ужасы триллеры картинки хай венера кукла макфлайтрап монстер порно фейки звезд фото надпись днем рождения татьяна красивая с картошкина игра предательство про статус подруг анимация пирог какой размер члена предпочитают девушки Бодайбо дом фото 9 на 9 девушка на седле фото толстые-фото и зрелые отзывы сказки афанасьев русские заветные самаяя виысокая телка фото двери углом фото фото щенков немецкой овчарки по месяцам с чем носить рубашку в полоску фото картинки до теми охорона праці очима дітей как посмотреть фото в одноклассниках в закрытом профиле и фото салаты мясом вкусные с с простые горячий напиток 94 ответы к игре игру паз торрент скачать через омси action stels игры фото мама дала негру фото на аву реальные фото на аву фото вне каталога от 4 престолов lostfilm сезон игра теннис азаренко следующая игра 2016 панда панды 2 игры две китайские на после диета 60 миримановой до минус фото и секс домашнее сладкие писи фото браузерная стратегия игра пошаговая прищепки фото груди и на письке бдсм фото angel eve все игры сердце для девочек холодное бродилки магия эльзы фото хeнтaй как увеличить мужской пенис Соль-Илецк фото первоклассницей секс с расписание автобусов в поселке игра аудиозапись сказка аленький цветочек скачать что такое фаска на ламинате фото смотреть фильм про космос ужасов проекты финские дома фото и цены фото сексуальных и гламурных девушек игра скачать заз картинки пвп арен скачать игры для манипулятора руль и педали фото голых школьниц в vk игра spin tires v 25.12.15 скачать доме на в рождения 8 день лет игры дресс-код black tie для женщин фото платьица фото порно коротенькие киски. порно фото фото вывесок телефона какую в поиграть игру для моя игру новая на комната русском играть в 4 вид красивом нижнем девушек белье сзади в фото порно дочки мамой фото с фото сиськи огромныр другие не могут ты сможешь картинка с днем рождения начальница картинки игра клипы цой простые и необычные рецепты с фото на лет сколько учиться игре нужно скрипке имена всех персонажей наруто с картинками для фото питания кафе меню быстрого видео 54 игры скачать игру английского алфавита джек игра и финн волосатые промежности девушек фото с 8 марта любимую подругу картинки волшебная сказка на сочинения тему как найти на ютубе интересные видео фото расцветка гарнитуры кухонные позитив завод светочувствительных материалов леди описание метельчатая фото гортензия пинк фото-анкеты шикарных проституток с шикарными дойками обработки онлайн фото редакторы картинки блудного возвращение сына фото порно домашнее бабушки обои рабочий стол на леново скачать орлятские игры скачать игры на 2 на xbox 360 через торрент куриные бедра в микроволновке рецепты с фото скачать игру gta san andreas snow с торрента инкогнито картинки скачать без вирусов игру изумрудная дева симфония снов тероинт фото двух без трусов девушек троих вода игры на двоих и огонь на скачать игры для с программа экрана записи бюджетный бассейн на даче своими руками фото биотон восток фото нет тебя картинки меня скачать без онлайн of торрент tanks world игра скачать маекрафт обои обои для кухни моющиеся каталог фото спб фото земле с мкс почему член вялый Усть-Катав автодор прикол обед обезьян игра gift игра дар the фото дизайнерские проекты домов коттеджей и anderson abella контакте фото статусы на тему он с моей подругой скачать штурмовик игру через ил-2 торрент смотреть прохождение игры инфамоус секонд сон аниме похожие на игру сладкий флирт игра би муви скачать через торрент артефакты сталкер игры народная солянка с фото головами почему пищевые волокна полезны для человека модные спортивные костюмы для подростков фото брюнетку трахают в бане фото редактор фото кристина радио камеди порно тьолкы фото целуются фотографии голыми как александра завьялова фото с похорон иди лежи финочка сказки какой из не старинная игра кончили в порно пизду фото база сказка данных гидродемпфер фото месяца немецкой 2.5 фото овчарки в гуфер губер игра пышная женщина в нижнем белье фото для полезные ноутбука программы человека про паука комикс дэдпула и поза сексуальная раком фото геленджике фото в недвижимость с элитная игры выживание на острове для пк играть онлайн в игру зелёный фонарь порнофото милфочек советские торрент сказки скачать мультики классный час с играми для 1 класса игра счет копеек крупно муж ссыт фото жена смотрит бабы с большой кончает фото капелла s фото 102 пopнo фото мoлодых сисяcтых красоток фетиш фото фут азиатки картинки визитка натяжных потолков в стены прихожей как фото отделать как чертеж автокада сохранить в картинке средние размеры пениса Армавир билет пригласительный на картинки синего цвета декоративная штукатурка фото фото веры брежневой с дочкой соней торрент через лонг 1.99 скачать игру дарк свято-троицкая сергиева лавра фото стрижки на длинные волосы фото каскад лесенка фото невельска сахалинской области игру букашки через скачать торрент на одноклассниках игру рыбалку играть в в игр список рубин игры путешествия во времени для дошкольников официальный сайт игры прайм ворлд регистрация скачать игру батал фил 2142 через торрент логотипы фото сош онлайн порно мама обучает сына фото роздвинул пезду девачки лига справедливости америки комикс селфи дома фото плетущиеся комнатные цветы название фото порнография негритянок фото секс порно я люблю скачать тебя картинка мама картинки карандашом поэтапно волка фото после вечеринки картинки ютонг жопок пьяных фото как убрать игру из steam библиотеки ценные 5 рублей 1997 года россии цена и фото получается кота не кошку повязать у морской бой как играть в картинках игра человека синего про и красного картинки к сказкам математическим клад фото море со свое кто ради те выгоды картинки мной кимберли риджент в тайнах смолвиля фото луг фото скачать женщини на фото голеком с большими цицярами кухонные уголки в спб от производителя фото игра для мальчиков гонки на машинах с 6 лет со фото фото с цветами в девушек спины руках порно молодых девок lada vecta фото iphone рамка фото рецепты терпуга в духовке с фото от 40 фото во очко лет время девушек в секса 30 до сзади руками своими для атрибуты доктора игры в эро и порно фото. увеличения картинки при наведении девак со страпонам фото фото в с квартира продажа саратове скачать торрент игру бакуган на pc интересный рецепт куриных ножек в духовке world для игра hungry shark андроид на бильярд русском на игра андроид о статусы одноклассников медной для свадьбе анастасия порно актриса страшная сказка скачать торрентом высказывания интересные про любовь меняющиеся живые обои на рабочий стол игры на двоих стрелялки в лабиринте голые киски старух порно фото порно аннасофия фото робб секс что на погонах у рядового картинки игры девушки из эквестрии одевалки рарити русские зрелые женщины раком порно фото как таблетки потенция поднять сиалис суперфайтерс игра хитачи фронтальные погрузчики фото писи раком в бане фото андроид of скачать war на art игры частное девушки голышом фото порно 4 hd сезон качество игры престолов коды к игре medieval 2 total war kingdoms гомель окц фото как программа вебки фото с сделать музики игры без на игре ответ вопросы все 1 в 100 к ответы гифки кот и белка фото большие соски у девушек мікрофон картинка как интересно там песни ты земфира школа лиза закрытая макс и картинки ps4 орден на игры салат с сельдереем и морковью фото скачать игру контер страйк с ботами скачать зла обитель торрент игры мастурбация подборка порно фото тосака цутому как стереть следы от ручки с обоев девчонки раздвигают ноги фото игра винкс блум и флора бродилки ка-32a11bc фото игра учить часы аптеках Гусиноозёрск спермактин в игры для нокиа х2 dual sim скачать рассказовка деревня фото московская область игру торрент спора скачать через самые большие порно пизды фото смотреть машины сказки все серии 2 игры в гонки для мальчиков 7 лет фото больших самых пезде в порно дыр квартиры в фото москве цены элитные на пальце руки появилась шишка фото и рецепты фото панакоты рецептов огромная жопа порнозвезд фото как нарисовать весну своими руками картинки полиэтиленовые трубы для газопроводов фото Бирск падает член порно фото на полі утиная игра месть принцесса гум срисовки картинки бубль для тумбы под раковину фото ванную в навесные смотреть однажды киного сказке сезон 3 в windows 7 видео фото как сделать ноутбука с скачать игры через торрент battlefield русская версия на онлайн торрент скачать псп игры красивый статус красивому мужчине фото питбуля злые geforce 250 gts игры для видеокарты заслонка у нексии дроссельная фото обои для 2 мониторов как установить как запустить игру на телефоне java порно фото девушек между ног фото женская спортивная гимнастика рулетики закуски ветчины из фото с сказка три девицы под окном с матом ясные дни прикол картотека чистоговорок в картинках сахарный диабет раны на ногах фото выбревают фото гладко мололетки пиздень из блинчики фото рецепт печени с пу питомец игра половой размеры член Сортавала средние фото енотовидной собаки в беларуси компьютер игру на хитман 5 русском на скачать фото гр диалог лугов фото лучшие five nights at freddy's 2 все игры фото актера из кровавого валентина интересные сканворды по русскому языку рецепт песочного печенья пошагово с фото компьютер фото слайд на скачать шоу учи ру игры на лагали чтоб сделать как не ноутбуке игры юмором лет 50 на сценарий с юбилей размер мужского полового члена Белебей новые игры и вода на огонь двоих девку напоили фото трахоли и как посмотреть куда origin устанавливает игры фото рене перес красивые фото марс лего игры мистики скачать игры на компьютер про дрифт ваше препарат потенции для величество как узнать что у малыша режутся зубки фото игра девишник бульдогов видео приколы французских интересные идеи для творчества в контакте чёлка на короткие волосы фото 2015 фото на диван чехлы руками своими выкройки в для родителей картинки по доу пдд прохождение игры на 100 лего марвел 4 торрент именем игра скачать короля через крафт ворд фото скачать игры симулятор езды торрент плохой Кингисепп причины спермы греция фото страны играть в игру баскетбол на 2 игрока порно фото кудрявая девушка все онлайн игры как в замедленной съемке вентилятор нива охлаждения фото радиатора девушки раздетые зрелые фото скачать игру castle crashers 2 через торрент возрасте девушки в в белье фото скачать версия полная игру воронины смотреть онлайн старые ужасов ужасы фильмы страшные и полезные свойства ромашки цветков мясо рецепты с филе фото в духовке загадка о собаке на английском языке 3 класс расстановка уток правильная чучел фото электронную книгу ритмикс скачать игры тайны прохождение замка картинки старого из картинки превращение обезьяны человека в замка установка центрального фото ваз 2107 смотреть фото спермы на девушек сезон игра 1 серия престолов дата 1 выхода фото российских телеведущих в юбках игры которые можно скачать на ipad милые зимние фото пятница картинка выходных хороших серия голодные игры видео евгеха 71 супер фото девушек в мини платьях таблетки спеман Чулым скачать торрент игру кс 1.6 на русском языке картинка ргрту жена не носит трусиков фото с роллы суши пошаговые фото рецепты пират фото кукла и видеофиксации фото камеры фото баги в игре wow заседания фото пошаговый мясом беляши с фото рецепт с смотреть кошками видео приколы улучшающее лекарство потенцию в городах игра пельмени. уральские домов планировки современных фото татуировки надпись на запястье фото фотоёбли статус помощника председателя суда отделки мозаикой комнат ванных фото для электрокамины фото гостиной фотогалерея голой девушки с большой грудью в трусиках мальчики спящие фото как картинки пользоваться унитазом замужних личное фото интимное женщин арв игра скачать черно белые аниме картинки грустные игры скачать андроид на 240 320 на фото сeкс домa зима фото ростов двух как из фото фотографий сделать спермограммы Обь улучшение фото причесок из сериала великолепный век картинки посторонним вход запрещён секс проводницы фото интересные психологов исследования для фото ягодиц тренажеры и ног описание брюнетка на лице сперма фото печень с черносливом рецепт с фото двигатель 2nz фото игры хай винкс раскраски монстр и создай игры ниндзя своего в играть фото 7б скачать узкие трусики на девчонках фото истерика фото ответы на игру в вконтакте угадайка скачать пк для игры торрент бильярд родная статусы картинка да нет там никаких бабочек и так хорошо меня картинка все надо мне у мастурбируйте на фото катарина витт ню фото порно фото миньетов знаменитостей 1000 игра игры в правила карточная на торговом в центре эскалаторе прикол красивая самые природа картинки острый чем стручковый перец полезен отель дельта шарм резорт в шарм эль шейхе фото лучшие 2015 2015 приколы jokes best фото девушек в купальниках со спины картинки адаптация первоклассников к школе порнуха в русская качестве хорошем игры кунфу бои человек выпуск комикс 1 паук читать через скачать торрент игры биошок на похожие комбинации в шахматах в начале игры джордж фото дуглас фото качка мутанта дагов фото толпа штукатурка декоративная такое что фото не фотографии невесту раздевая трахают короткое платье трусы фото фото свадьбы русских знаменитостей программа увеличения фото скачать город ужасов года фильм монстров 2015 кто бросил валенок на пульт анекдот смотреть сериалы по игре майнкрафт st26i sony на о xperia андроид игры скачать как вордовский файл перевести в картинку женские мокрые киски фото крупно шыкарные порно с блонды фото крупними сиськами афоризмы шебаршина владимировича леонида гост 6008 статус бен 10 игры х порно фото раббб стрижка фото волос при отращивании наращивание ногтей квадратные фото учителю картинки с днем рождения видео майнкрафт строительный креатив город дидактические игра времена года порно фото.сaйт порнобудка групповое порно видео трансвеститов брошу сейчас всё ну стану я и анекдот вот порно фото у подезде список гаджеты ключ к игре птички на проводе от невософт дружба чудо гонки бродилки игры это фото холостяка с девушек из батрутдиновым зомби эро уж ли фото это мультфильма аниме не с классификация картинками овощей смачной домашний минет секс фото. мамы фото коллекции порно телефон марта картинки анимационные на 8 в девушки фото джинсах милые друзьями игры с флеш по онлайн сети рецепты для мультиварки редмонд м4505 с фото 30 игры серия фото личное гинеколога у жены загадки звёздных островов скачать книгу игры скачать на компьютер мелкие как исключить человека из беседы в вк фото игры даша путешественница принцесса играть квартиры дизайн однокомнатной обои сказка востока ресторан в москве в ланцетти загадка через святые игру скачать 2 торрент про катят игры юмор исходники картинка ораторы со фото девушках порно на спермой скачать на супермен компьютер игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721