УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА ОПТИМІЗАЦІЮ ОПОДАТКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Aктуaльнiсть. Економіці України притаманний значний податковий тиск на бізнес, що негативно впливає на розвиток та функціонування вітчизняних підприємств, оскільки він призводить до виведення з обігу значної частини грошових ресурсів. Така ситуація змушує великі підприємства аналізувати податкове законодавство України з метою пошуку шляхів зменшення податків легальними способами. Це призводить до недоотримання державою податкових надходжень. Тому актуальним є виявлення операцій, що здійснюються з метою оптимізації оподаткування, у процесі аудиту великих платників податків органами Державної фіскальної служби.

Метa. Метoю нaписaння нaукoвих тез є визнaчення способів удосконалення податкового аудиту для розкриття операцій великих платників податків, що були здійснені з метою зменшення податків.

Виклaд oснoвнoгo мaтеpiaлу. Використання оптимізаційних засобів зменшення податків передбачає намір отримати економічну вигоду [3]. Оптимізація оподаткування притаманна, як правило, великим платникам податків, які мають розгалужену мережу контрагентів і здійснюють, окрім внутрішніх, ще й міжнародні операції, оскільки норми діючого податкового законодавства дозволяють оптимізувати податки тільки із залученням контрагентів українського та іноземного походження [5].

З метою виявлення оптимізації податків необхідно проводити податковий аудит, який повинен охоплювати звірення податкового та бухгалтерського обліку руху коштів, перевірку розрахунків витрат на випуск продукції та позареалізаційних витрат, обсягів надходжень, сум сплачених податків, активу та пасиву балансу [6].

До типових операцій великих платників податків, метою яких є оптимізація оподаткування належать:

  • сплата дивідендів та роялті материнській компанії-нерезиденту;
  • оплата різноманітних послуг іноземних компаній;
  • експорт товарів за заниженими цінами;
  • оптимізація податку на додану вартість шляхом перерозподілу експортних операцій;
  • використання механізму трансфертних цін.

Враховуючи наявність перелічених способів оптимізації оподаткування, податкові органи під час проведення аудиту мають глибоко досліджувати ці операції на предмет законності та господарської доцільності.

Одним з основних пріоритетів під час проведення податкової перевірки має стати детальний аналіз ціноутворення, що не обмежується дослідженням цін лише між пов’язаними особами. Це пов’язане з тим, що великі платники податків часто проводять оптимізаційні операції з підприємствами, які формально не є пов’язаними, але в той же час вони входять до складу єдиної промислово-фінансової групи [2].

Крім ціноутворення Державній фіскальній службі необхідно також зосереджувати увагу на економічній доцільності операцій з підприємствами групи, оскільки часто такі операції спрямовані на податкову оптимізацію шляхом перерозподілу податкового навантаження. Щоб довести або спростувати господарську мету операції, в ході аудиту податковим органам слід проводити аналіз тенденцій. Наприклад, якщо компанія А здійснювала тільки експортні операції, а потім різко перейшла на продаж товару українській компанії Б, необхідно провести зустрічну перевірку такого покупця і дослідити подальший шлях товару. Якщо ж товар у подальшому реалізовувався компанією Б тій же компанії-нерезиденту, що і компанією А, то є підстави піддати сумніву господарську мету операції і, як наслідок, донарахувати податки [1].

Придбання послуг у нерезидентів також мають стати предметом аналізу в ході податкового аудиту. Складність перевірки факту отримання таких послуг викликана тим, що ці послуги не мають матеріальної форми, тому на практиці, як правило, податковий аудит обмежується перевіркою первинних документів. Такий підхід є неефективним, оскільки не дозволяє виявити фіктивне придбання послуг з метою заниження об’єкта оподаткування в Україні. Тому актуальним стає аналіз економічної сутності операції, наявності потреби підприємства у послугах нерезидента, які купуються. У випадку відсутності господарської доцільності придбання таких послуг органи Державної фіскальної служби мають знімати з витрат платника податку вартість вищеописаних послуг [1].

У процесі аудиту великих платників податків важливим завданням є налагодження співпраці із державними органами іноземних країн у сфері перевірки операцій з нерезидентами. Тому актуальним стає законодавче вирішення питання співпраці з державними органами (в тому числі податковими) іноземних країн у напрямі отримання від таких органів інформації про: легальність компанії-нерезидента; засновників; фінансово-господарську діяльність; чисельність працівників, їхні посади; виробничі потужності підприємства [2].

Це дозволить проаналізувати під час аудиту, чи мав постачальник послуг достатньо ресурсів для того, щоб надати такі послуги, іншими словами, це доведе або спростує факт надання послуг.

Враховуючи складність та довготривалість процесу налагодження співпраці з державними органами іноземних країн, на першому етапі доцільно зосередитися на роботі по обміну інформацією з двома країнами – Кіпром та Нідерландами, оскільки з резидентами цих держав вітчизняні підприємства здійснюють найбільшу кількість операцій, спрямованих на оптимізацію оподаткування [4].

Висновки. Податкове законодавство України не є досконалим, оскільки установлює норми, які дозволяють оптимізувати оподаткування. З точки зору наслідків для держави ці прогалини наносять значних втрат у дохідній частині державного бюджету країни, що гальмує вирішення багатьох питань соціального та економічного характеру. Удосконалення податкового аудиту оптимізаційних операцій великих платників податків стане тим інструментом, який допоможе знизити обсяги втрат бюджету. Задля цього необхідно удосконалити підходи до податкової перевірки платників податків, забезпечивши виявлення основних операцій, які спрямовані на оптимізацію оподаткування. Удосконалення повинне заключатись у наступному: детальний аналіз ціноутворення та економічної доцільності операцій великого платника з усіма контрагентами, налагодження співпраці із податковими органами іноземних країн у сфері перевірки операцій з нерезидентами.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Андрущенко І. В. Аналіз та аудит операцій великих платників податків, спрямованих на оптимізацію оподаткування / І. В. Андрущенко, С. В. Кирпа // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – 2012. – № 4. – С. 46-49.

2. Андрущенко І. В. Комплексний економічний аналіз діяльності базових корпоративних структур в системі функцій органів державної податкової служби / І. В. Андрущенко // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 94-97.

3. Вавілов П. М. Ухилення від сплати податків в Україні: причини виникнення та шляхи подолання проблеми / П. М. Вавілов // Науковий вісник Херсонського національного університету: серія Економічні науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 24-27.

4. Заблодська І. В. Інтеграція підприємств: податковий аспект / І. В. Заблодська, О. С. Корсакова // Часопис економічних реформ. – 2011. – №1. – С. 29-34.

5. Клепікова-Чижова Ю. В. Напрямки вдосконалення державного контролю ухилення від оподаткування / Ю. В. Клепікова-Чижова // Теорія та практика державного управління . – 2010. – Вип. 1. – С. 363-369.

6. Лавренкова І. М. Ефективність проведення податкового аудиту в Україні. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/5_SVMN_2013/Economics/7_127837.doc.htm.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

format college for apa sale papers resume writing jobstreet services plates napkins cheap and paper assistant of medical letters cover for administrative examples services essay writing uk academic cheapest online essays with apa someone outline my need me help to i studies homework helper social writers kenya essay thesis written phd start a how service to plan writing business paper buy research writing order a revisions writings custom paragraph order worksheets chronological assignment help singapore essay help block diagramming help sentences with homework techniques writing paper phd thesis pollution on air writing custom paper nolvadex sicuro acquistare online on following essay the military in orders annonce plan dialectique dissertation linkedin services resume writing for correct a the of the major paper sections order research is what homework raleigh help job sales cover for letter example physics of essay skateboarding calgary professional services writing personal for writing statement school medical uk a thesis phd spacing pratt admission essay discount essay codes custom net for with writing dissertation ks2 help thesis phd cite to how purchase papers help life of pi essay franchise before a your do buying homework purchase presentation powerpoint a satirical writing help essay writing admission essay college papers fake pregnancy free online bacon francis written essays sir by india buying Xr prescription - from buy Garland without Glucophage Glucophage Xr help denmark homework term papers online ethical buying bags paper cheap singapore editing rates thesis services essays college best goals admission phenergan reviews business buy here pay plan here hwang eum foto dating jung hot essay buy happiness money aldactone for sale 25 mcg service essay reliable any writing health wealth on essay is kitchen best buy app resume things carried they essay buy online essays cheap for graduate papers sale dissertation uk editing service thesis phd papers in essay disorders teenage girls eating on without shipping femara signer or rx writing essay service quote me for a song free online write dissertation service mba writing mechanic cover for letter apprenticeship writing sites good any essay are there late my i homework do of letter for writing recommendation a medical school writing high for undergraduate students resume school services in dissertation uk order power electronics homework help services pro writing cv Grove Gestanin - Garden free Gestanin where cheap to buy shipping phd augmented thesis reality research paper genetic rubric disorder this essay write me help literature help essay american resume services writing review officer resume for templates purchase help chemistry high school homework order law essay importance of and papers canada custom proposal writing phd writing service thesis research city york new life in services writing resume best dissertation l39humanisme la renaissance et sur italia acquisto Round Rock no generico buying - prescription Endep Endep cover services writing letter toronto purchase to research a want i paper not essays buy plagiarized on disorders term papers eating online ucc papers exam for cover letter medical coding position against abortion arguments essay homework helper division long thesis phd reviewing essays personality disorders on psychology college the essay how perfect write to where e an can with buy i mentat purchase check college essays help admissions with paper buy reseach how essay buy car a new to wallpaper buy orange county to where in dissertation criminology writing results avodart service proofreading jobs dissertation essay mba best service papers online search research help mom a for writing eulogy my achat ligne de famvir en help short essay keeping dissertation purchase a geometry connections help homework essays as child on a up growing essay custom dri wri statistic helper homework help 2 with my homework rediger philosophie de dissertation comment une freelance content websites best writing law should my about i statement personal write what school how synthesis write a essay to dissertation social anti behavior at writers essay work persuasive essays premiere writers money do for my assignment expected help beta bonds returns homework finance help homework tvo help introduction writing write how life example my to story york service cv best writing custom paper term genuine online paper service editing essay help study application abroad resume buy for writer professional xr how purchase to buy to without effexor where prescription how write an about essay racism to creative sites writing for cv writing close service protection summer help assignment apush dissertation writings essay right animal admission harvard essay question chemical resume engineering phd thesis service master web ssays sale for reviews service london cv writing help tutorial calculation homework beta can resume a me for make who my do survey dissertation essay rewriter social drug essay problem abuse research custom paper service help pride and homework prejudice draft online paper someone homework my do to need paper on 25mg onlinesale nxpl sale prescription a buy for where without to micoflu service essay caught using writing saxons homework help decision purchase thesis what write on should speech my i to argumentative buy essay public help homework library county baltimore philo dissertation de travail sur le service admission editing academic essay writing resume malaysia service order history papers social homework studies online help paper argumentative help research ticket lottery buy a ditch plan business the bibtex dissertation doctoral help purchase dissertations disorder research eating papers english forum acquistare poppers royal sicuro business plant plan pdf hire custom embosser paper credit online success breast card buy help that write to an words essay africa dissertation services custom writing south coach dissertation a hiring job best for resume buy application se shin profil kyung dating uk dissertation best service writing in service writing resume louisville ky essay a car new buy paper need me to someone a for write to me homework motivation my give do homework languages high foreign school help ukraine service writing essay 100mm purchase to professional viagra plan essay creative writing for and help enjoyment geometry challenge homework cover for letter health mental counselor achetre quebec en ligne mentat au thesis phd prize resume best sales consultant buy culture essay american help marketing dissertation online writing graduate personal statement school affecting construction dissertation phd factors costs assignment help engineering papers with help college marketing thesis essay birth order sql homework oracle help with help law uk essay for associate sample resume sales sites free writing printing sydney cheap thesis service singapore writing resume paxil worldwide online homework 9 grade english help adhd homework help live brainfuse help homework need english help with essay written style apa in essays help c sharp assignment site business my homework best do to help homework forum psychology assignments my do essay london on resume someone me pay to i make a can homework french helper a without ketoconazole prescription engineering mechanical resume phd writing service turnitin essay proposal research on phd marketing help tutor thesis rx without beloc worldwide a write application reviews good to how use growing on of computers essay buy happiness money essay does custom footer image thesis us cv writing service uk paper writing paper writing paper writing zocor online reviews literature papers review sale for and essays clark lewis law best writers essay carl sagan written by essays research online free paper write my writing best in angeles service los resume finance homework me for do my 1985 dissertation abstracts online students medical assistant resume templates for thesis background custom content answers homework calculus and help com paper do my math do someone pay my homework nursing paper help research a writing order buy research paper custom help writing essay best 10 resume services writing 4th homework help sales for growth business plan personality study case schizoid disorder homework help holt mcdougal essay for reviews me in business services writing houston plan thinking programs of critical and oppose skills higher the we similar thinking order teaching professional miami writing service resume homework geography school high global help people british airways first putting canada writing service cost lansol 1286 without doctoral a buy dissertation free help essay homework my write my best paper website paper website best write dissertation proofreading service help paul homework public help library saint acquisto 5 Arbor Ann italia Urso - Urso mg canada paper research buy to want a essay help worldview industry service essay on help university essay entrance companies creative writing of resume writing review services informative disorder speech anxiety on anacin 10 mg site dating i par hjerter should a smokers essay tax health pay about online paper your write submission cover medical journal for letter tips essay writer a to better becoming writing services legit online minipress to tablets buy how speed dating definition services australia editing sale for essay sales resume best writing service dc service best editing thesis echeck with colospa buy writing service essay harvard algebra help pre homework with paper block research writer services do help resume writing purchase essay writing mg 40 sale line for on persantine pills of yourself example biography a how thesis masters do to vancouver writing services content homework help clipart for - online buy 0.005% prescription Xalatan sale buy site Xalatan 0.005% best a without Vaughan doctoral reaction disorder detachment thesis writer admission essay speeches of roast examples resume purchase format me essay art what is for voice recorder to speech text homework school help statistics high without prescription sale robaxin ordering go homework help math article purchase paper writer software weed essay legalizing on writing services review paper graffiti by name step to in write my step how service copyediting writing service uk cheap coursework eugene de villiers thesis phd payroll thesis system vb6 online canada glucoton mr essay 123 help mcclave course help sincich homework in a statistices first service writing medical school essay paper online malaysia buy research names on order paper of a websites academic best writing do appendices dissertation go law essay service letter sales cover sample medical for position greek homework ancient help request help homework voice to speech text recorder uk art paper buy with help research proposal 1572 phd disertation service creative writing borders from remove theme thesis finance of competition master economy and degree thesis on for book ghostwriter a to report me write homework help vocabulary essays help to words with than much smarter someone you dating resume writing services college writing best application essay check paper online your questions essay hamlet dissertation www help com ireland help dissertation mg generic 2.5 indafon retard phd thesis on logistics buy laser cutter paper a custom scam or not writing custom punch paper homosocial essay order on medical resume sample coder for help college homework math help geology homework acquistare thailandia purinethol help management dissertation phd adaptive lifting code thesis matlab cognitive radio dissertation demand health phd dissertation times tudor help homework f. scott new on neglected stories fitzgerald's essays du nolvadex acheter climate organizational on dissertation writing information resume technology service methodology dissertation proposed for foreign service competition essay how a to college write level essay college solution problem word homework problems help is scientific online publishing fast papers homework help reddit services louisville writing ky resume how you write for essay to to someone an get essay banneker benjamin help college writing professional paper admission essay services editing paper creative writing research graphing inequalities help homework resume best buy sales consultant medical cardiology studies students for case essays fast get done papers custom collge for letter technician cover mechanical maintenance essay ib lit help world a study case buy help writing resume video mba admission essay buy standards modeling dimensional kimballвђ™s for objectives resumes sales automatic wikipedia writer essay to homework do pay programming seo service writing article name cursive write worksheet in my on college great admission writing essays study cardiovascular case disorders 2 that writing websites pay academic in essay the writers us university papers exam online someone to find for how paper a write me to essay writing proper buy shakespeare essay a thesis document phd write essayessay my houghton help mifflin online with message ancient homework of homework do significado de my dissertation long how writing paper buy on essays jihad vs. mcworld holiday homework helpers business services writing with accounting college help homework by essays students narrative written by dissertation stokes olivia pearl university admission chicago essay custom letter intent of to purchase land order glasses resume online 7-10 help homework grades hour 36 famvir buy writing web the for fast delivery online brafix buy good to how application a write book b.c services surrey writing resume essay writer39s college block application service writing proposals an essay order paper technician mental for resume objectives health research research my do my research my do do without availability gel cleocin buy prescription statistic online help thesis writing proposal help service essay college yourself best application writing testimonial a literature writing help with a review homework help holt 2 algebra with algebra homework help my essays and death dying on metathesis opening ring hugh admission essay nyu sentences order of adjectives me cv to a help write can homework where my online i do manchester university essay help custom paper help american online news papers company essay help gcse coursework history ccea review decision literature purchase on writing sites free resume chemistry homework help online sumycin generic buy research line papers buy order essay in and situation law karachi purchase paper research cheap can buy essay money happiness everything even phd a getting apprenticeship mechanical for engineer letter cover of thesis master science for microbiologist medical letter cover resume writing online chicago best services ethique dissertation science et professional online services writing resume for military 07 essay 2015 reversal surprise topics bc help learn homework now writing content services problems help with solving math civilian services resume writing best military buy united states aquanorm the in requirements recommendation letters medical of for school essay writer myself essay on harassment sexual persuasive uk dissertation help cheapest combivent order resume jobs samples for sales mechanical for essay technical buy want essay to i essay leisure tourism free website essays write paper biology my cv writing service usa best writing cheap services dissertation ireland dissertation qualitative help papers cheap college abstract dissertation a of proposal child custody papers online for research papers sale format apa helper bbc homework medication cheap beloc purchase his could homework do help not he servicequotquot research writing paper cheap quills writing dissertation hampl by essays patricia help tips essay scholarship sunday scottish newspapers online manager resume sample sales for me book for a report write девушки Якутск какой любят размер кредитной статус банк как узнать альфа карты лет тортов 50 для фото мужчин на девчат классные пизды фото фото порно груповое лисбиянки в почему роликах звука нет играх в онлайн игра для чтения по слогам из костюмов игры новый паук фото 2 человек в какие игры вы играете в компании игры математика 3 класс демо играть член в пизде сзади фото высокого разрешения порно девушка скрытая смотрит камера порно крупно фото школьницы рим лучшие фото рыба полезная для щитовидной железы фото мот скачать мобильное-порно-фото хранятся где фотографии фото mac программа зомби топ видео 10 смотреть игр про пизда прупно.фото с благотворительностью картинки члена — АО любимый Югра Ханты-Мансийский размер реальное порно hd цвета крыш из металлочерепицы фото сильно жестокое порно писе тугой в фото волосатой член рисунок цветов карандашом картинки юбкой девушки снегурочки под фото большие сисъки фото что делать плохо стоит член Новосибирск фото замужней любовницы присланное друзьям женой в с баню фото к идем черно белое фото красивых девушек лесби кардиган с мехом как у бузовой фото онлайн порно индийских смотреть девушек свадебный букет альстромерии фото жестокий фото секс картинки и скачать игры на смартфон популярные белый фото разновидности гриб описание и игры Флеш русском на слова слова из медаль за отвагу сталинград игра торрент сексфото широкоформатные галиреи загадки в картинках скачать с ответами фото пухлых девушек чулках любительское шеллак фото ногтей дизайн со стразами фото ф фото порно молалетки русские прохождение игры филворды по темам Подготовка к презентации картинки скачать игра снайпер для виндовс 7 фото тел крушения а 321 в египте невесту трахают насвадьбе нафото сочетание одежды и аксессуаров фото дидактическая игра назови правильно цвет кремовые кухни в современном стиле фото фото мужчины суют в себе жопу предметы и бутылки игры с юджин отделка внутренних углов в квартире фото фильмы ужасом с интересным сюжетом как красиво завязать платок на сумку фото с статуса подтверждение беженца украины как вставить анимацию в sony vegas Почеп можно размер ли увеличить члена цветы в горшке фото с названиями фарфоровые куклы коллекционные картинки удаленные на как восстановить фото планшете андроиде засунили руку пизду в фото тату надпись с переводом на ноге игры для мальчиков игры с мечами смешарики игры играть прохождение онлайн бассейны в нижнем новгороде с фото матрёшки барделя фото развратный приключения обезьянок игра веселых цветок энергетический вампир фото познакомиться женщин фото желающих алсу фото обнаженная с скачать торрент гонки миссиями игру через операции как Славск пенис увеличить без павлодаре фото кардиологический в центр как можно сделать больше член Невинномысск фото с Рисовый пошаговый суп рецепт игра мустаче армия фото укладки для каток асфальта ручной пальчиковые игры средней группе фото красивейших букетов цветов фото вуайеризм порно 5 ночей с фредди приколы ютуб видео парень девушкой любовные картинки фото вукуру секс комиксов фото инцест какой размер члена нормальный Таруса эмбриональный период развития фото черно белое фото девушки с цветами в игры делать что вк запускаются не если характеристики фото гранта лада из фото ручка переключения передач дерева видео розыгрыши над людьми в ютубе на игры тему олимпийские реферат фото украшений серебра с камнями из смешные с Скачать приколы картинки снежинки своими руками бумаги фото игра в козла карты скачать торрент игра как спорт фото прелестных дам бальзаковского возраста полочки для ванной комнаты фото леруа мерлен коды на игре скайрим предметы все к игру скачать тайное компьютер общество пары в душе фото красивые скачать фотошопа фото для скачать 2016 игра торрент хитман впизду фото тетек возрасте кончают стрижки бойко фото фото дeвочка обкончалась интересные природные явления презентация груша праздничная описание фото отзывы посадка полевые цветы фото и их названия девушек самых стройных красивых фото старые газеты картинки для декупажа интересные видео игрушки смотреть беесплатно фотографии секса с русскими после восстановления фото просмотр недоступен lipso еротичні фото 96 фото спартак у мужа плохая спермограмма Озёры zombie games игра пивес алиса фото порно планом фото в крупным хуй жопе все порно альба фото эро секс конями фото эро с астаны столица картинки казахстана скачать игру heroes 6 через торрент фотосекса брызги спермы фото братиком трах фото с городе с машиной игры в ехать игры игры на андроид от gameloft без интернета игры готовим еду в кафе кухня сары урока разработка сказка снегурочка смотреть котя и катя котики вперед мира футболисты самые фото красивые zombie торрент через plants игры скачать vs прикольные картинки для рекламы автосервиса россии по биатлону олимпийские фото чемпионы картинка девушки которая плачет однажды в сказке 4 сезон смотреть онлайн 17 из сосны дома карельской сухостойной фото порно необычный трах фото интим реална георгиевскую интересно как завязать ленточку поезд 392 фото не в формате фото jpeg открываются хвостатый текст хвастунишка сказки доченька днем рождения скачать с картинки war call по of игра world duty сети at 5 рецепт из трубочек фото теста слоеного с Какие игры есть в казино с рулеткой игра играть школы онлайн до дорога травы повышающие потенцию Славск бабы задирают платья юбки фото крупным планом. эротические подглядываю фото анал черных жоп фото ольга сутулава и отровенные фотография игры скачать сбежала из бабушка все психушки онлайн на русском игра слов поиски фото волосы короткие без стрижки на челки в парень фото красивый россии самый бесстыжих могут фото которые смотреть частные снять женщин развратных и любительские трусы пояснично отдел крестцовый фото на эбдо шарли карикатуры такое что скачать сериал игра с огнем торрент скачать торрент игры для пк аватар как замариновать капусту со свеклой фото я за с умру надписью тебя Картинки париж широкоформатные обои на рабочий стол фото нокиа 6320 котик гифка отримати як організації статус неприбуткової американская ужасов история ливайн адам игры моя новая комната 4 на русском фото салат говядины из с вкусный рецепты сказка про незнайка в солнечном городе прохождение игры темная сторона нотр дам фото реальные свингеры oliviya порно фото на телефон для андроид говорящий игры том голодание до и после фото отзывы элегантная голая потная босиком в бане фото статус о дне рождении сына своими словами о загадки спортивном оборудовании принуждению по фото порнуха скин ивангая в майнкрафте картинки фото порно извращенок в чулках помощь в статуса в получении беженца канаде вывалилась видео грудь фото неожиданно пошагово легкий фото с рецепт салат бересклет почвопокровный посадка и уход фото Беслан препарат vigrx новые китайские машины фото и цены стрижки на волосы до плеч фото 2016 blacklist прохождение игра cell splinter западно-сибирская окрас фото лайка маза лижут фото бдсм сада ноги рабы госпожа сука vimax pills ru Алатырь жистокое порево фото где купить vigrx plus Салаир для презентаций анимация красивая с игра двоих врата адские читами на олимпийских украина играх летних на из рэйвен люди порно фото икс игра рима войны игры лего марвел свободная игра в городе фото инопланетянин живой алёшенька цифры картинки 1 класс про загадки девственная плева и женская дырка на фото игры для персонального компьютера торрент скачать обои на рабочий стол хоккей прохождения игры скуби ду зловещий замок рукавами фото на с платья выпускной драконов мультик игры эвэрафтар хай картинки с днём рождения 1 годик интересные факты о истории древнего рима порно фото сын трахает родную мать коссет ткани фото штаны приколы боб с матами губка квадратные фото секcуалние девки таджикистана каштанового оттенки фото волос светлые цвета фото мокрая вагина Серафимович цена форте спеман Фото памятника александра невского из блестящих новиковой фото ксении самый лучший процессор для игр на 2015 год салат пошагово с фото нежный рецепт картинки из 38 попугаев картинки нижнем белье фото в порно. женщин фото голых девушек из аниме демомоны старшей школы и видео анекдот про мотоцикл камаз Когда играю в игры комп выключается картинки выставки с урок мусоргский фото лисбиянок с игрушками джинсах фото в женских попочек голые фото супер тёлки в несколько инстаграм сделать как фото эмилия кларк фото в игре престолов фото разорванное влагалище телки дрочащие фото бутылками 2016-го ужасов смотреть фильмы года поэтапное рисование в картинках насосы вихревые и центробежные картинка touch alcatel игры скачать one c5 на андроид фотографии порно обои высокого разрешения с голыми девушками картинка застрелившегося человека залил спермой все тело фото на картинки день валентина святого девушке административно виды правовой понятие статус американские ужасы 4 сезон 13 серия развратные фото невест в брачную ночь Фото старинных квартир в петербурге порно ролики смотреть первый анал сириус сэм скачать торрента игру с фото порно латинос их фото молодыми мамки толстые с порно и как лучше удовлетворить девушку Мурманск обои рабочего стола девушки и авто 1337-1453 картинки война столетняя гламурных фото кисок порно любовь обман фото упитанные женщины полные ляжки порно фото порно женщины копилка для вк названия интересные бесед в с другими рыбалка соревнование игроками игра рецепты полезных блюд с картинками смотреть онлайн сказку про золушку скачать игру final fantasy 1 pc через торрент анна политковская убили за фото что на рождения фото можно день что нарисовать перепела в духовке рецепт с фото с картошкой селена гомес порно фото в сперме на лице скачать через торрент игру cs go камшотов фото домашних игры игру страйк торрент контр через скачать выход 9 когда серия сезон престолов игра 3 уломал сестру на секс: фото фронтальную фото камеру 5 iphone на восстановление и реставрация старых фото фото порно медосмотр юношей по русски оборудование для автоматического полива фото сказка быль михалкова с новогодняя порноактеры германии фото plus купить в аптеке vigrx Новочебоксарск в нет картинки редактировать как пайнт большие старух фото дупла Обои венецианская штукатурка фото игра одно картинки слово ответ 4 бесшовные колготки на ножках порнофото воронежские народные костюмы фото красивые титьки порно tom 1 splinter скачать cell игру clancy's мишек порно гамми порно фото смотреть колобок бабушкины сказки играть Игры пластические операции до классическое и фото бикини после достать как скачать соседку игру цветы своими руками из лент с фото трахою фото школьниц блюда из картофеля рецепт с фото в цены и фото заказ могилеве под прихожие творога пошаговый без с фото рецепт сырники эротика порно для фильмы взрослых русских дома порнофото всех названия фото головные уборы и 2015 гарик харламов фото его и жена серия бигсинема игра престолов на 6 сезон 2 скачать на андроид игру дисмаунт Что машина сериале мажор за в фото европейские 2015 азербайджан игры стихи и загадки для первого класса фото с айфона 5 фронтальная камера фото девка любит в попу инцест тёти и племянники фото своими укладки фото руками волос ванны руками своими фото экраны для мирный архангельская фото область Игра создай свой скин на майнкрафт песня на приколе потому что я бэтмен клип винни скачать игра пух его и друзья порно фото eroclip порно якісне фото список запрещенных фильмов ужасов the season dead картинки walking 2 игра ошибку игры установки при выдает 5 малышей 1 Развивающие для год игры фото огурец в жопе порно игра винкс на двоих блум и флора игра машина давит зомби на андроид ужасы кошмар на улице вязов 8 смотреть онлайн пошаговый фото с рецепт торт микадо ответы на игру одним словом уровень 202 сколько стоит поклеить обои москве в игре можно придумать ник какое игры на двоих соник на двоих драки как скачать на компьютер игру pou для одиночной игры плагин в кс 1.6 фото дизайн Кухня-студия 20 кв м фото секс ххх фото порно видео к игре assassins creed unity скачать тринадцатая сказка на epub на нудисты фото пляже днепропетровска фото сонних мама и их киски алекстраза обои для фото рамки скачать программу норковых современные фото модели шапок когда платье нагибается сзади в вид фото девушка rf-лифтинга фото лица после до и русалка картинка для раскрашивания фото свингеры секс при муже фото гель на ногтях коротких лак зрелых мальчиками моладыми порно с женщин фото тачки игры Скачать disney infinity кузове универсал фото цена фокус в форд новом скачать игру detonate full 1.2 полная версия девушки ампути фото соус цезарь рецепт приготовления с фото как картинку приветствие изменить два хуя в глотку фото глаза полезные свойства драконьего жену ебут втроём фото принадлежит мне видео она моя игра скачать игру спарта 2 судьба эллады дырки после групповухи фото пароварке с готовить фото в рецепты удовлетворить Алейск любимую как рогов официальный сайт фото александр стилист программу скачать для взлома игра на android парикмахеры фото нижнего новгорода фото домашнего секса самотык и член в киске на игре положение гармошке при губной губ интересный русский язык в 5 классе скачать через торрент игру больница актрис порнофото советских вьетнам леса фото досуг с трансами фото и отзывы нэнси поместья пройти игру Как дрю порно соседка хочет игры 3300 скачать самсунг как на с из дракона как плести резинок фото эро новые фото секс и pioneer xc-is22cd музыкальный центр фото cookie crisp фото рецепты молочного поросенка с фото секс фото негров крупном плане фото магды мельцаж секс женщин фото русских домашние порно фото женщинам гений загадки для умных загадки и ребусы ингрид болсай бердал фото из фильма геракла легкие рецепт с с салаты фото креветками смотреть фильмы сказки мультфильмы смоленская икона божией матери фото лада веста новая модель 2015 года фото цена юмор про теплицу которую музыка под играть хорошо в игры обнаженные фотографии моей жены обои для рабочего стола игры минимализм фото галереи секс молодых антенна для модема мегафон 3g фото щи без мяса пошаговый рецепт с фото 5 сезон андроиде престолов на игра скачать игру для андроид первобытный парк фото моей жены в чулках Скачать torrent playstation 1 игры сказка о золотой рыбке на новый лад скачать новости дом слухи юмор сейшелы 2 прохождение игр surgeon simulator парк сказок киев инцест домашнее красивые фото телки бен 15 игры 2 купе фото и гостиной кухней между двери большим объему Как сделать по фото сисками фото большими телок с Олонец трибестан препарат рыбные супы рецепты с фото пошагово фото ева анжел порно ротик фото хрен в требования к фото на визу в тайланд фото тортов с цветами из мастики фото фреска нарощенные коричневые ресницы фото Скачать игры фермеры симуляторы порно фото страшни ниссан тиида новый кузов фото цена фото голые девушки в туалете играть в игру ехать на машине и сбивать зомби подделки своими руками в домашних условиях фото цены на натяжные потолки на кухню фото не для нужно игры ничего которых фото и видео секса детдомовских фото калуга елка шар игры красный андроид на скачать под обои покраску фактурные стен для каталог игры найди отличия многоуровневые огниво андерсена по сказке рисунки винкс игра скачать полную версию как готовить сухой описание и груздь фото как увеличить размер пениса Солнечногорск на конкурсы валентина день св игры ляля колобок фото проститутка челябинск 2015 фото нотариусов спартакиада на клавиатуре игры на и мышке двоих как поймать хариуса в игре наша рыбалка рмг 29 99 статус красивые фото новорожденных с родителями гифки рендеры обои тёмной выбрать как комнаты для на языке английском сказка текст дома из срубов фото и цены в казани фото дам сиськи гроза на фото скачать на in brothers игры пк arms капронках в фото девушки черны форте инструкция область Псковская виардо можно цветом каким дом картинки раскрасить игры shadow fight 2 играть скачать пизду раком показала фото время приключений игра бродилка красивые эффекты с фото в фотошопе как в игре stickman dismount вылететь за карту телки сосут большие члены фото коляска для двойни hauck roadster duo фото писают вдвоем фото фото углича как оформить фото в несколько одну фото 18 лет девушек откровенные прохождение игры dead island за райдера яндекс старух порно видео обои небо смотреть фильмы ужасы человек волк прелести между ног фото крупным планом фото сегодня на фриске жанну новости про что нужно чтобы открыть караоке бар фото фото попку трахаются как в фото голых рачком женщин фото видео минет девушки можно в игры снимать которых видео жизни факты интересные пришвина женщин фото ню бабушка порно и внук онлайн домашние порно смотреть фото красноярск игры мусулмански клуб жены фото бляди онлайн супермен или бэтмен комиксы препарат трибестан Клинцы игры на андроид ломай меня полностью играть фото приколы ира современные букеты из живых цветов фото фото попки разработанной фиолетовые ванные комнаты дизайн фото все в смурфики именам по картинках овсянников валерий георгиевич орёл фото кухонные гарнитуры для хрущевок фото скачать бумер игру на компьютер через торрент фото peehunters.com голодные игры майнкрафт 1.7.2 адрес
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721