Трансформація релігії y епоху високих технологій: феномен ескапізму у кіберпросторі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У науковій статті досліджено трансформації релігії у епоху високих технологій. Акцентовано увагу на феномен ескапізму у кіберпросторі.

Ключові слова: релігія, кіберпростір, ескапізм, High-hume технології, віртуальна реальність.

Summary

The article studies the transformation of religion in the era of high technology. The attention is focused to the phenomenon of escapism in cyberspace.

Keywords: religion, cyberspace, escapism, High-hume technologies, virtual reality

 

Порівняно нещодавно комп’ютерні технології вийшли за межі наукових центрів, державних установ і бізнес-корпорацій та стали невід’ємною частиною повсякденного життя звичайних людей. На початку XXI ст. число користувачів персональних комп’ютерів, ігрових приставок та інших чудес техніки вже не піддається будь-якому обчисленню. Більшість користувачів є далекими від того, щоб використовувати комп’ютер, як примітивну друкарську машинку або прилад для обрахунку бухгалтерських даних. Сучасне програмне забезпечення надзвичайно різноманітне, з його допомогою можна читати, писати, малювати, створювати картинки і фільми, співати, грати та головне відчувати себе повноцінним учасником активного спілкування. Розвиток комп’ютерних технологій пов’язаний з глобальними зрушеннями у різних областях масової свідомості. Інформаційні, політичні, сексуальні та інші революції останніх  десятиліть змінили свідомість величезної кількості людей, розширили межі свободи самовираження. Культура постмодерну зміцнила позиції релятивізму, зробила масовим уявлення про відносність межі між реальністю та ілюзією, правдою і брехнею, дійсністю та вигадкою. Кінематограф  ХХІ ст.  за допомогою найскладніших спецефектів дозволив на власні очі бачити невідомі світи, у яких фантастика найвищого рівня стала правдивою. Використовуючи всі засоби мистецтва кіноматограф ввів людей в оману вірити у вигадану реальність.

З появою комп’ютерів, можливості для створення вигаданих світів та реальностей, що наділені максимальною достовірністю суттєво зросли. Креативну уяву людини, взяли собі на озброєння кібертехнології, що з особливою переконливістю репрезентували  той горизонт буття, який нині часто позначається поняттям «віртуальна реальність». Саме поняття «віртуальна реальність» містить в собі твердження, що «реальність може бути множинною або приймати різні форми» [1, c. 254]. У порівнянні з усіма іншими формами реалізації уяви і фантазії (літературою, фільмами, ТВ) комп’ютер створює найбільш яскраве і захоплююче відчуття перебування в «інобутті». «Механізми віртуальної реальності дозволяють учаснику входити в уявні світи з переконливою правдивістю, вивільняючи величезний потенціал для фантазії, самовідкриття і самоконструкції» [1, c. 254].

Для детального дослідження й розуміння теми дослідження слід розглянути генезу та сутність кіберрелігії, як результату віртуальної реальності. Релігія, у нашому розумінні, є продуктом людської діяльності. Вивчення новітніх духовно-моральних та релігійних процесів, що розвиваються на основі впровадження у повсякденне життя високих технологій, наочно підтверджують цю істину. Релігія – це духовна формація, особливий тип ставлення людини до світу і до самої себе, що обумовлене уявленнями про інобуття,  як домінуючого по відношенню до повсякденної реальності[3, c. 112].

Кіберреальність – це вторинна реальність, проекція умов людського буття у штучне середовище, що створене за допомогою цифрових технологій(вставити про кіберреальність). Творці цифрових технологій докладають максимум зусиль для того, щоб за допомогою все більш досконалих технічних засобів створити у користувача все більш повне відчуття того, що віртуальний світ ні в чому не поступається реальному. Людська свідомість, що володіє властивістю множити реальності, здатне перетворювати це відчуття в уявлення, що віртуальний світ живе своїм власним життям – це у прямому сенсі інший світ. Таке уявлення закріплюється в онтології кібербуття, у якому високотехнологічні творіння людського розуму втрачають залежність від людини і знаходять статус самодостатнього буття. Таким чином вразливий «юзер» опиняється у владі нової великої ілюзії –  ілюзії паралельності двох реальностей. Більш того, кіберреальність створює ілюзію переваги віртуального світу над повсякденним середовищем «юзера»: цей світ повний несподіваних яскравих зустрічей, прекрасних і огидних видовищ, високих знань, задоволень і страхів. Він вабить та дозволяє вільно пересуватися у своїх неосяжних межах, створюючи враження всеприсутності і всезнання. У ньому учаснику відкриті самі неймовірні перетворення – зміна статі, раси, віку, фізичних та психічних даних. Під будь-якими ніками і аватарами, у ролі будь-якої персони людина може самореалізовуватися у віртуальному світі, творячи добро чи зло, приймаючи сторону світлих або темних сил [4, c.164].

Комп’ютерні мережі, віртуальна реальність – все це є реалії нашого часу, які безумовно сформували свідомість цілого покоління. Комп’ютер та швидке поширення Інтернету створили передумови для розвитку нового явища – есканізму [8]. Ескапізм – універсальний феномен, але його форми є відмінними у різних соціокультурних контекстах та перш за все мають стосунок до тих технологій, що продукують віртуальний світ. Для того, щоб зрозуміти специфіку віртуального ескапізму, слід детально розглянути суть віртуальної реальності та зрозуміти її функціональну складову у сучасному світі.

З давніх часів людині було властиво уявляти собі існування світу, що був відмінним від повсякденного. Такі фантазії творили іншу реальність, більш досконалу і прекрасну, ніж навколишній світ з усіма його несправедливостями і жорстокістю. Таке «інобуття» уявлялося релігійним містиків і філософам у формах і образах, що були наповнені фантазією, в утопічних мріях і художніх образах. Якщо протягом століть уявлення про «іншу реальність» були долею релігійних візіонерів, романтичних поетів, шукачів пригод або наділених уявою літераторів, то у ХХІ столітті «інобуття» стало доступно кожному, що цілком відповідає принципам масового суспільства і глобалізацій ним процесам. Воно з’явилося в останні декади минулого століття у формі «віртуальної реальності», яка стала «фундаментальним поняттям комп’ютерної культури» [2, c. 265]. Віртуальна реальність стала частиною величезного простору культури інформаційного століття – кіберпростору, у якому з шаленою швидкістю почали виникати все нові форми цифрової комунікації та все нові можливості для втечі від рутини і зобов’язань повсякденного життя і навіть від запитів власного тіла. Як стверджував американський дослідник Е. Девіс : «Подібно романам, кінематографу і коміксами, – кіберпростір дозволяє нам відключити звичні наукові правила, що зумовлюють фізичну реальність, в якій живуть наші тіла» [2, c. 274].

Завдяки своїм  ескапістським можливостям кіберпростір не порівнюється ні з якими формами ескапізму, зовнішнього або внутрішнього, що існували до появи комп’ютера. Цей винахід наукового розуму ХХ століття, слід вважати торжеством раціональності, що його протягом усього Нового часу та епохи Просвітництва прагнули технологізувати найвизначніші вчені та науковці. Комп’ютер одночасно став знаряддям раціонального упорядкування зростаючих потоків інформації та простором, де знаходять притулок найбільш ірраціональні фантазії та множаться образи, створені на стародавніх магічних і анімістичних віруваннях. Цей процес Е.Девіс називає «техноанімізмом», який являє собою «набір інфантильних заклинань та покликаний знищити останні бастіони критики, зведені на шляху глобального технокапіталізму. З іншого боку, ця ступінь анімізму може розглядатися і як психологічно прийнятна і навіть цілком прагматична відповідь на деякі виклики інформаційних джунглів »[2, c. 269]. Віртуальні світи, що створені комп’ютером, відображають, з одного боку, суперечливість техногенної цивілізації, з іншого – єдність культурної індустрії, яка готова задовольняти найхимерніші ескапістські фантазії, за допомогою все нових способів залучити людину до віртуального споживання, що вимагає досить часто і реальних матеріальних витрат. Кіберпростір виник у епоху постмодерністського перевороту у культурі і органічно «вписався» в постмодерністський контекст, будучи заповненим різноманітними симулякрами, які людина «посткультури» з радістю споживає, замінюючи ними реальний досвід, пов’язаний з тяготами, напругою і витратами. Сама структура віртуального простору відводить людину у зовсім іншому напрямку, відмінному від його первинної інтенції. Сучасний італійський філософ та літератор Умберто Еко порівнював літературний текст з лісом, в якому читачі бродять у пошуках сенсу. «Ліс – це метафора художнього тексту: не тільки казки, але і будь-якого художнього тексту …. Навіть там, де лісової стежки зовсім не видно, кожен може прокласти свою власну, вирішуючи, праворуч або ліворуч обійти те чи інше дерево, і роблячи черговий вибір у кожного стовбура» [7, c. 15]. Інтернет-простір також можна порівняти з джунглями, що розрослися на всю земну поверхню . У цих джунглях траєкторії прокладаються дуже спонтанно. Від наміченого шляху мандрівника весь час відводять нові можливості, що занурюють його у все більш вигадливі світи. З точки зору будови свого простору Інтернет є яскравим проявом постмодерністської культури, в якому панує «різома», що замінила традиційну метафору дерева як принципу будови і розвитку культури. «Замість дерева з його корінням і його вертикальним єдністю, яка довгий час була улюбленою картиною ієрархічної організації знання і патріархальної влади, кіберкультура прийняла образ різоми» [2, c. 358].

Зазначимо, що поява складних комп’ютерних програм проходить на тлі кризових тенденцій у традиційних релігіях, широкого поширення релігій «нового століття» («нью ейдж»), розквіту «нового середньовіччя», процесів лібералізації та глобалізації релігійного життя. Глобалізація поєднується з приватизацією. Сучасна людина, особливо міський житель, у сучасних реаліях є значно більше ізольованою від соціуму та колективного спілкування зокрема. Релігійне життя перетворилося на приватну справу, особистий вибір конфесії здійснюється  у межах найбільш комфортних умов та можливостей. Кібертехнології відкривають нові перспективи для приватизації релігійного життя [6, c. 95].

Відмінно, що приватизація релігії, яка певним чином, суперечить змісту традиційних релігій, може бути до деякої міри мінімізована саме завдяки вмілому застосуванню тих же кібертехнологій. Кібертехнології та Інтернет забезпечують всім бажаючим високий рівень комунікації і формують нові, мережеві спільноти. Кіберпростір, наповнений у своєму релігійному вимірі не стільки індивідуалістами-відлюдниками, що час від часу заходять на відповідні сайти щоб  набратися вражень, але й добре організованими групами з інтенсивним релігійним спілкуванням. Такі групи дозволяють у деякій мірі забезпечити особисті духовні потреби віруючих, й не потребують виходу за межі власної зони комфорту. Таким чином нові можливості, що їх відкривають кібертехнології слід сприймати з урахуванням їх переваг та недоліків [9].

Кіберпростір став ідеальною сферою для втілення всіх форм ескапізму. Релігійні переживання, пошук трансцендентного слід віднести до внутрішнього, особистісного ескапізму, що дозволяє людині перебувати в іншій реальності у власній свідомості, що супроводжується отриманням містичних одкровень, особливого релігійного досвіду. Таким чином реальний світ сприймається менш серйозно, найчастіше ілюзорно, всі проблеми стають тимчасовими й перестають відігравати суттєву роль. Слід розуміти, що такого роду впливи є дуже індивідуальними, адже психічний стан кожної людини є відмінним від іншої. Але слід акцентувати увагу на ефекті наркотичного сп’яніння від такого виду діяльності, що й передбачає його найголовнішу небезпеку для користувача та інформаційного суспільства загалом.

На перший погляд внутрішні переживання та потреби людини є цілком відмінними від інформаційних потоків кіберкультури, що зазвичай є дуже поверховими та не несуть значного змістового навантаження, репрезентуючи дійсність у формі яскравих зображень. Але традиційні релігії, а також спектр езотеричних вчень та напрямів користуються надзвичайною популярністю в Інтернеті. Використовуючи його можливості вони знаходять масу можливостей для популяризації своїх доктрин, демонстрації культово-обрядової практики та реклами своєї діяльності перш за все. Кіберпростір, що є еклектичним за своєю суттю, демонструє різноманіття релігійного досвіду та можливість його співіснування у різних формах у одному просторі дії [5, c. 176].

Найбільш популярними у мережі Інтернет стали не традиційні релігії, а езотерика, магія, архаїчна міфологія. Це пояснюється тим, що на їх основі є розроблено безліч комп’ютерних ігор. Таким чином, користувач гри після її закінчення може продовжити гру у реальному житті, ставши адептом реальної релігійної організації. Не рідко окремі з них організовуються саме на основі ігор, що безпосередньо впливає на аудиторію та послідовників цих релігійних рухів. Віртуальний простір стає не лише прилистком для прибічників різноманітних специфічних релігійних традицій, але й таким чином формує релігійні образи у масовій свідомості адептів. Ця свідомість у наш час формується переважно у контексті глобальних трансформацій та віртуалізації реального світу. Технічні можливості Інтернету дають можливість представити архаїчні релігійні та міфологічні образи яскраво та переконливо, а захоплююча подорож по лабіринтах Мережі знайомить людину з новими образами, запозиченими з самих різних духовних практик людства, що упаковуються у яскраву обкладинку, створену за законами культурної індустрії. «Все це може чинити певний вплив на сприйняття світу споживачем масової культури, підточуючи секуляризовану свідомість, що продовжує існування християнської свідомості у напрямку релігійного синкретизму за рахунок інкорпорації сторонніх, нехристиянських міфологічних образів» – зазначає В. Хачатурян [5, c.224].

Обґрунтовано, що у реальному житті релігійний ескапізм обмежений інституційними вимогами офіційної релігії, то у віртуальному просторі він абсолютно вільний у своїх формах вираження. «Інша», вища реальність адепта тієї чи іншої релігії пов’язана, насамперед, з внутрішнім світом людини, хоча і знаходить своє візуальне вираження у релігійному мистецтві, яке, в свою чергу, завжди жорстко регламентовано офіційною релігією. У Мережі релігійні образи, як зазначалось, сповнені найхимерніших фантазій і поєднують фрагменти різних вірувань, створюючи, таким чином, комфортабельний простір для ескапіста з «духовною» орієнтацією.

Отже, слід розуміти, що ескапізм це явище дуже суперечливе. З одного боку, він може полегшити «стрес від реальності», дати людині заряд енергії, щоб витримати проблеми, нудьгу, а часто і приниження повсякденного існування, навіть самого благополучного. З іншого боку, занурюючись у ескапістський простір, є небезпека дійти до «точки неповернення», коли шлях назад, до буденності, стає або занадто важким, чи небажаним, або людина просто втрачає здатність розрізняти між «первинною» та «віртуальною» реальністю. У такому випадку ескапізм стає небезпечним з психологічної, соціальної і навіть фізіологічної точок зору. У кіберпросторі небезпек на шляху у ескапіста не менш, а можливо й більше, ніж у традиційних видах ескапізму. Трансформацію релігії у кіберпросторі слід розуміти теж, як неоднорідне та дискусійне явище. Пошук трансцендентного у Мережі, зазвичай закінчується набуттям досвіду, що не можна розуміти й сприймати, як власне, релігійний досвід. Репрезентація традиційних релігій теж не завжди є вдалою, адже віртуальність, як така суперечить релігійним приписам. Інтернет не може дати людині відчуття присутності у храмі, не дозволить долучитися до традиційних таїнств релігії та не забезпечить повноцінного релігійного спілкування та єднання. Варто зазначити, що ігнорування або ж не використовування можливостей Інтернету може стати фатальною помилкою релігії, як такою, але сакралізація віртуального життя зазвичай набуває негативного забарвлення. Сучасна людина у постмодерному технологізованому, сповненому потоків різноманітної інформації та впливів світі, приречена кожного дня робити тяжкий вибір. Прагнення до новацій та технічного прогресу може знівельовувати традиційні уявлення про минулий досвід, але дозволяє жити у комфортному, власноруч спроектованому середовищі. Адаптація минулого під сучасні виклики світу не завжди здійснюється вдало і як наслідок, втрачає свою автентичність. Компромісним, можна виокремити варіант, життя у майбутньому по мірі власних можливостей та потреб.

Вивчення специфіки формування кіберрелігії є корисним  для розуміння не тільки релігійних новацій, але й загальних законів виникнення і розвитку релігії у сучасному світі високих гуманітарних технологій. Головною об’єктивною умовою виникнення кіберрелігії стало існування особливої сфери людської діяльності – сфери комп’ютерних технологій. Людина, що вступає у  контакт з даною галуззю буття, усвідомлює ступінь її значущості та змістовності – це величезний складно організований світ, що містить у собі нові можливості. Чим далі, тим більше людина залежить від нього. З іншого боку, контакт з цією областю вимагає значних зусиль для досягнення впевненої  взаємодії з високими технологіями, проте ніколи немає гарантій повного взаєморозуміння і контролю над ситуацією. Комп’ютерний світ  для більшості людей є ще надто складним та маловідомим.

Релігії, що мають розвинену історію, теорію віровчення та практику обрядовості, можуть дозволити собі говорити про минуле, в якому Бог особистою участю створив світ і людей, даруючи їм у акті одкровення істину. Кіберреальність народилася і розвивається у нас на очах. Очевидно, що у віртуального світу немає свого Творця. Але є творці у кіберрелігії. Її творці – люди з плоті і крові, хтось із них володіє необхідними технічними навиками, хтось – екзальтованою натурою, хтось – креативною фантазією. Кожен творить у своїй галузі, але разом вони утворюють суспільство, що дає життя кіберрелігії.

Динаміка розвитку кіберпростору наприкінці XX – початку XXI ст. переконливо свідчить про значне зростання релігійної  компоненти у віртуальній реальності. У цьому середовищі отримують все більшого поширення такі релігійні феномени, які є похідними від взаємодії людської свідомості, психіки, культури з комп’ютерними технологіями. У сукупності ці феномени утворюють кіберрелігію. Кіберрелігія – релігійна формація, що виникає та існує на основі комп’ютерних технологій як наслідок інтелектуальної діяльності. У кіберрелігії комп’ютерні технології наділяються статусом цінностей, якостями священних об’єктів і атрибутами божественних сутностей. Таким чином віртуальна реальність оголошується вищою реальністю, надцінним інобуття, домінуючим над світом людських можливостей.

Як підсумок варто акцентувати увагу, що у наш час біоетика, як основна етична концепція, що створюється із використанням міждисциплінарного підходу, поєднує новітні досягнення науки та механізми політичної реалізації їх у суспільстві глобальних технологій. Біоетика сьогодні стає платформою, що на загальнолюдських моральних традиціях та духовного досвіду минулих поколінь трансформує та модернізує сучасне суспільство. Звичайно, у цьому ключі не слід говорити, про біоетичну науку, як універсальний засіб регуляції усіх морально-етичних проблем людства, але певні кроки у цьому напрямі є дуже ефективними. Біоетика сприяє інтеграції у суспільне життя тих прогресивних технологій, що значно розширюють межі людських можливостей та досвіду, допомагає виробленню якісно нових механізмів активізації практичного використання соціальної мудрості.

Зокрема, у ході дослідження доведено, що вивчення релігії, так само як і вивчення науки, – складний, організований, але нескінченно захоплюючий  процес. Сучасний діалог науки і релігії підтверджує необхідність свіжого погляду на релігію, щоб спробувати зрозуміти її глибинну загальність в епоху розвитку High-hume технологій. Прибічники конструктивного діалогу науки і релігії вважають, що, можливо, залучення філософських, релігійних, історичних і етичних питань у освітній процес стане фундаментальною основою для розвитку високих технологій та їх раціональне використання у майбутньому. Традиційно релігійні та морально-екзистенційні питання мети і значення, чеснот і цінностей, суттєво вплинуть на цей процес. Позитивна перспектива такого діалогу, осмислення чи то онтологічних, чи то аксіологічних дискусій між ученими і богословами має відбуватися не лише у вузькому колі обговорень, а у загальному суспільно-історичному та культурному контексті, в якому жоден з учасників не матиме особливих привілеїв. Роль наукового знання у сучасному світі високих технологій суттєво ускладнюється: наука не просто рушійна сила соціального прогресу, але й джерело цивілізаційних ризиків і загроз, більше того, тільки вона здатна створити пізнавальний інструментарій для виявлення проблем і загроз, а в кінцевому рахунку – має сама віднайти шляхи їх вирішення.

Новітні технології пройшли декілька етапів становлення у релігійному житті традиційних вірувань: від радикального відчуження та оголошення гріхом, до тотального використання та пропагування. Штучно створений кіберпростір здобуває яскраво виражений релігійний характер, свою нішу у ньому знаходять майже всі існуючі релігії, конфесії та деномінації. Віртуалізація релігії представляє собою якісно новий тип існування релігії. Інформативна функція релігії переносить із звичного середовища церковного життя, до віртуального світу, де стає невід’ємною складовою соціального життя віруючих. Значні переваги використання інформаційно-комунікативних технологій дозволяє релігії бути на часі, але й тим самим може спричинити ряд негативних наслідків, що виявлятимуться у нігілізації традиційних релігійних уявлень, де сакралізації ролі Церкви у житті особистості та навіть у маніпулюванні людської свідомості. Таким чином, віртуалізація релігії, відображення цього процесу у соціальному житті особистості, сприймається неоднозначно.

Список використаних джерел

  1. Дери М.Скорость убегания: киберкультура на рубеже веков./М. Дери. – Пер. с англ. [Текст] – М.: АСТ; Екатеринбург, Ультра. Культура. 2008. – с. 279.
  2. Дэвис Э.Техногнозис: мир, магия и мистицизм в информационную эпоху. / Э. Дэвис. – Пер. с англ. [Текст] – Екатеринбург: Ультра. Культура., 2008. – с. 271.
  3. Забияко А.П., Воронкова Е.А., Лапин А.В., Пратына Д.А. и др. Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. Наукових праць/ за . ред.. канд. філос. Наук Журби М. А. – Частина 1. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – 304 с.
  4. Киберрелигия: наука как фактор религиозных трансформаций / А.П. Забияко, Е.А. Воронкова, А.В. Лапин, Д.А. Пратына и др.; под ред. А.П. Забияко. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, библиотека журнала «Религиоведение», 20 – 208 с.
  5. Хачатурян В.«Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилизационном процессе. / В. Хачатурян. – [Текст] – М.: Academia, 2009. – 209 с.
  6. Чеснова Е. Место и роль религиозной веры в контексте секуляризационных процессов в обществе / Е. Чеснова // Религии России : проблемы социального служения : сборник материалов конференции. – Москва – Н. Новгород: Медина, 2011. – С. 96–99.
  7. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. / У. Эко. – Пер. с итальянского. [Текст] – СПб.: Symposium, 2007. – 15 с.
  8. Шапинская Е. Эскапизм в киберпространстве: безграничные возможности и новые / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cr-journal.ru/rus/journals/215.html&j_id=15.
  9. Яковенко И. Проблема соотношения религиозного и научного знания/ И. Яковенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/problema-sootnosheniya-religioznogo-i-nauchnogo-znaniya.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers where coupons to sunday get cheap essay is argumentative helpful homework harmful or order penis low growth pills price pay do will to my someone assignment order paper return tax a j pinchbecks helper homework chronological order articles bulk journals cheap in writing page write 2 to essay college admission how public dissertation administration phd writing services free grant price ceclor best assignment my essay do free online help dissertation free assignment write my will who do thing essay the contest right readmission letter to a write how homework facebook get help synthesis help essay with intrusion detection thesis phd system writing best content service sales resume services writing medical paper india buy flash letter help online writing free book report buy money cant what service essay on project homework help junior help get with homework dissertation help doctoral download 40 mg dosage elocon help preventing infections biology science homework for professional manager resume sales runner for kite sale essays to unmotivated homework why am i my do so personality disorders essay dependent starset online dating studies borderline case master commerce thesis e on dividing rational help multiplying and expressions homework on fahrenheit 451 essays write paper a someone pay help homework sites homework bought with help we to it your help your with cv engineer fresher mechanical for sample cover letter fitzer achat female cialis uk a hire ghostwriter papers online get how to working disorder bipolar about articles with college admissions help essay service rewriting plr article monitors reviews pressure blood homedics essays water on the cycle prompts essay admissions college 2010 proposal harvard dissertation for for resume engineers mechanical objectives biotechnology phd in proposal research resume profile for sales format paper history research buy V-gel V-gel buy - side effect Lewisville phuket buy power tel homework custom buy written papers writing custom website best can Clarence-Rockland sell medication Top buy Top AVANA - cheap no AVANA rx i where application letter for write an to how head girl paper borders writing creative english can't write essay i my essay outline english to essay respect copy do get my how i done fast homework really cv london victoria best writing service of disorder neurological study case cover medical job technologist for letter documentation ordering system thesis avoidance dissertation complex help online engineering assignment coursework pay do to my imuran buy without prescription best generic order online essay your business plan a order homework help to 9 ages 12 for with with homework time help working on writing reforming essay pedagogy creative war questions revolutionary letter associate sample sales cover for position writing industry custom how write mystery to homework help factoring expressions writing dissertation best help with a in services singapore dissertation writing on hard times essays generic 120mg aquanorm india the admissions best college essays writing script companies writing service review term paper paper online submit research writing paper linguistics paper research buy uk essay writer end essay statement personal of oil fashion for essay writing online help in northern professional writing virginia services resume phd dissertation powerpoint presentation dissertation conclusion best buy keystone application essay college cheapest penis pills growth essay 10 application steps writing for hop hip hire ghostwriters economics in phd an buy essay online it how safe is to syndrome lexapro discontinuation homework of help government branches in kill essay prejudice a mockingbird to off how a start essay to college 20 tablets gestanin vancouver service resume writing biochemistry thesis phd google homework helper writing cv best london usa service annotated get written bibliography resume online nashville tn services professional writing makerere system dissertation university examination essay data paper buy help phones cell homework buy homework where to bench woodworking plans essay climate change pharmacy malaysia online flagyl buy of 100 critical essay years solitude on post papers term stress disorder traumatic for sale thesis anthropology forensic writer in usa online in essay professional statement with help personal service my order oil services writing and resume gas essay reflective learning service raghavan thesis raman phd can get i divorce where online papers essay custom uk best buy a report dianas dissertation butlers of essay an order correct with my dissertation help writing paper a with help notes writing help dissertation with buy anaprox australia in homework help cc1 cpm help encase homework on poverty essay.doc and robert pirsig war m review in online usa companies writing help homework ba 540 officer purchase templates for resume retail associate cover sales for letter help in hyderabad thesis contents thesis order biology help dissertation write my report receptionist for keywords resume medical homework 4 sims buy paper custom writing term order service uk paper research writing disorder conclusion eating speech writers content web algebra with homework help intermediate online college buy essays cheap presentation powerpoint purchase help with java need homework proposal dissertation structures development dissertation career limit order book thesis paypal online buy cardura online buffalo resume wild order wings copyright dissertation status installation 7 xdating aborted buy custom watermark paper newspapers online zambian service phd editing thesis homework history for helper writing websites essay 7th homework help east east is essay help writing reaction paper word helper unscrambler homework application writing prompts college masters borzel of guelph thesis university make essay for an me a someone pay paper to write 1st dissertation a purchase nursing resumes homework schaffer books frank helper writing essay custom servicesuk telfer ottawa dissertation university nortel of writing cv exeter service writing custom professional it essay safe is to online buy help chinese homework using paypal buy decadron writers and essay homework should homework my do i now supplys diabetes testing essay template planner фото пизденка узенькая расколись моя пизда на пополам фото если член падает что делать Нижнекамск порно фото спец форма размер члена обычный Спас-Клепики домашнее фото пикантные женщин взрослых видео провинции девушка из сперма фото посмотреть фото голых женщин в близи. фотоанус голой старухи раком фото школники порна порнозвезда tina blade фото шарами с фото дома камаз на кпп фото рианна секс фото фото для взрослых приватное на между у школьницы ног урокео фото попки раком женские фото голые домашнее порно фото негритянок в масле классные телка на велике фото малинки худинки порно груд фото порно фото красивих дивчат в сексуальном бильэ галереи женщин порно фото в колготках фото с секс мертвой женщиной программа чтобы сделать фото одетой девушки на голую фото врослых голых эа 40 фотосеты twisted старые ебутса с молодыми фото фото порно страпон галереи девушки голые с фото прессом руку пизду пятого в грудь засовает фото размера фото mercedes eva ужасы дракон чертик порно мамашы их волосатая пизда фото фото девушек голых с очень большой грудью самые лучшие фото порно с видео и молодыми лучшие фото секс одни дома анальная фото порнуха голые в самолетах фото игра скачать торрент маша и медведь фото унижение в бдсм публичное фото зрелых баб со страпонами nikki sexx порнозвезда фото фото иськами с девушки с большими тухлый рис фото полезные подарки девушке на день рождения русские писи фото в контакте к700 мод игры букварь приколы русского секс фото учителям с языка фото линейка порно и члены крутой звезд фото порнухи самые лучшие фото порно с звёздами секс порно фото худых прикол клипы на как ебутся между сисями фото челен смотпеть жен поно фото в зрелые сперме мамочки фото груди 3 размер порно онлайн голых гимнасток писек фото фото со студии порно съемки порнофото ужасных для поз секса фото секса с разносчиком пиццы одной волосатой пизды много на фото масяня полной игру ограничения африке без времени резитрикс фото колготки и чулкс секс фото фото xxx y улице на фото шлюхи фото дев гол рус разд эро фото ебут спящих старое море фото фото качественое сисек мама с интим большыми сиськами фото фото износилования секс с фото внутри женщины этого безумны соитие вагины член маткой от фото гея ебут под два хуя порно фото свингеров россии земфира фото vogue курманай прикол красивая женская попа раком порно фото секс свінгери фото голых с большими женщин формами фотосессия вагиин фото женских подборка фото баба порно деревенская фото глушителе шикарная голые фото туалете девушка раком в члена размер какой средний Валуйки эротика порно исекс фото с фото женщины большими попами эротический ямаха фото фз 6 в раздвинутый фото руки себе анус крупным девки планом суют ліза спаркл фото накончали фото в жопу большие фото порно сськи фото сущих женщин порно матерей и группового порева фото сыновьями. их фото сисястые идут порно любого баню помыться в возраста дамы гум внутри фото грудастая elizabeth marxs все ее фото секс в твоем видео фото секс с молодой симпотичной секретаршей фото узкой фото член огромный в попе фото архив голых знаменитых девушек голое женское тело домашние фото фото волосатые молодые частное голое фото зрелых частное фото порно русское порно фото женщина киска смотреть фото секс анальный постельный игры двоих на лбх фото интим тёть родных фото транссексулы фото лесби трахают гея голые девки гладят бельё утюгом фото порно фото в жопу предметами с писями мальчики фото кастом байков фото осоциации игра веблен картинки секс фото голых школьниц фото сексуальные пусикет доллс большой саматык фото японки в метро порно видео порно фото попки зрелые фото секс сочных зрелых поп на оргии пляже порно ххх порно толстых жопы зрелые фото волосатые вот это манда фото порево ебля фото жесткое афто школа игры порно частние фото русские лучиє порно сімнвч аня фото самоє откравеные фото голых девушек фото домашнее голой мамы фото фото брюнетки эро жена сосет и лижет фото глубокую шлюху фото галактик порно фото футбол shemale trio фото скачать экшен игру через торрент на компьютер ррального секса фото саша грей фото топлес круглосуточное порно тв скрити фото семя голая фото и сделанные в видео ссср порно фотографии моделей голых порно русское домашние порновидео однажды в сказке смотреть 2 сезон 19 фото активного секса видео и жен мужьям измен фото бабы кони фото вог продажа обоев голые мамачки порно фото порнофото полных в колготках и чулках в чулкахоткровенные фото женщины фото сучки со спермой на губах фото секс фото эротика порно с пожилыми порно толстушками дима порно именами фото с в фото уколы попку фишт поход фото на www порно училки ru порнофото со спермой в киске и на киске порно фото доты варкрафт 3d для монитор игр фото жен красивые и письки попки наклз 2 сега игры фото шпилят девах маму фото трахаее русских скачать школьниц чулках в фото мать и сын секс видео фото трахаютса на девушка и его фото парень улитце фото тату африка черной женщины трах фото секс про все о нём видео фото... немецкие фото симпатичные красивые парни голые порно 90 гг фото пожилых порно баб большие сиски фото эротика одежды без отвисшими с дам фото попками порно частное фото ххх в девушек халатиках порно русские инцес мамки толстые открытая вагина фото очень красивые девушки сасут фото русские бабы дают в попу фото две мулатки на одном фолоимитаторе откровенно фото фото из труб парник полипропиленовых фото голых школьниц торрент секкс порно фото с чолпан хоматовой голые старухи фото и видео фотосеты голых красавиц чинтамани фото порно плотно бес русские за 40 порно онлайн фото писек аеликих порно фото молоденьких школьниц ню транссексуалки порно онлайн фото крупным планом в армавире порнофото писсинг мужской фото фото эро писек сисек молодняк сосет письки фото русское порно частное домашнее скачать фотосекс раком обалденные ножки эро фото фото3 эротика групповое порнофото много девушек где купить volume pills Красноармейск женщины двухполые фото частное фото на пляже гол е галереи фото гимнасток ебут голые девушки фото школьницы фото нереальная жопа смотреть обнаженная фото член в красивой пизде колонки с-50 фото баб фото голых пожилых пауза в зума игре большие фото красивых девушек голых фото сексуальная женщина зрелая яндекс порно видео фото фото алабай сао сёрф селви игра огромные сиськи негретянок фото поно фото толстух бользаковского возраста голые селе фото женщины в в аптеке vigrx plus купить Суздаль порно отсос само порно секс фото с красотками частное девушек фото обножоных пышных чоловіків фото голих мускулистих сигарет eve фото семьей всей фото баню в семейные просила о фото сексе сама девушка фильмы порно подмышками писями с и волосатыми фото девушек фото китаянок в купальниках malenkih фото pisek писка с пирсингам фото три хуя в одной жопе порно фото фото планом большой крупным член порно фото соски не обычной формы писсинг мужчине в рот фото порно фото в hq ванне скачать фото левен бельгия arma3 анимации пары частное молодой порно пожилых фото еро безкоштовно яйца щегла фото крупным большой планом хочу баб фото с посмотреть грудью игры обзор dgu фото секс домохозяйкой смотреть загораем голышом фотовидео голых телок шоколадки фото фото секс маскараде на сосущие пежня порнофото оптимальный размер полового члена Нижний Ломов silvia saint эро фото красивые худые порно фото внучка спит а дед ебет восточные фото попки фото везде порно певиц фотомонтаж телеведущих эро актрис и фото еро кастингов моделей hd мира порно в бассейне всего фото какой размер члена Мантурово чужие порноролики жены святые комиксы фото секса чудовищем с народные средства для повышения потенции Раменское рождение девушке фото с поздравление днем жопа чернокожих фото красивой сэкс фото женщины гею жопу нежно фото парень порвал аланнах монро порно фото фото новые страпон девки и парни игры splitter 2 голые российские фото смотреть. порно картинки на природе жена и дочь шлюхи частное фото купальнике в фото сзади домашние фото голых деревенских девушек фото геоби с780 внук трахає бабушку порно фото попы и член фото в с писе огурцом фото монашка и фото дочь мать голые смотреть порно фильмы рокко сиффреди порно с беременными hd на фото секс вечеринке мух про загадки еро секс фотоххх пизда упал фото дам попки раком фото милых вратарь 3д игра фото бабушки писают а фото калина плрнофото попы фото п бритых фото самой огромной в мире вагины с размер большая грудь секс самая мужчиной фото смотреть качественные порнофото большие разъебанные раздолбанные расширенные пезды и влагалища русских девушек от 20-30до 40 лет фото измен зрелых жен фото на корточках под юбкой грязные трусики случайные фото зрелых женщин эротика онлайн жопы фото красивые скачать фото лесбиянки большие сиськи порно пожарная безопасность начальная школа картинки с жен голых любовником фото домохозяйка фото огурцом с трахается наташу фото трахаю без стыда фото отец и дочь секс трах порно эротика фото фото разорванной писи юмор реклама приколы порно групповое фото фотосессия голой джоди марш вместо хуя банан фото эро фото ритмика почему член быстро падает Коряжма фотоэротика галерея крупно порно фото толко фото попа сиски фото пляж нудисты сиски при трах людях фото фото гей пляжей рок тату надписи онлайн моделей фотосессия голых влагалища русских женщин фото новинки инцеста фото мать и сын фото самых красивых ебущихся с мазом анимация hi-res fotos слом целки фото. студентка фото и порно учитель порнофото фото широкозадые зрелые задницы фото як негер трахає блондиночку прямо у ванній спермактин цена Иркутск фото себя пальчиком сексуально трахает картинки сыпать девушки как трахают фото клитором фото обнажоной легчиловои эро анна чиповская фото фото эротика девушка в латексе вамп врач показывает попу фото фото порно анна сердюкова fow онлайн игра еробанк эро ыфото препараты для повышения потенции сеалекс цена смотреть фотографии порнуха игры винкс 5 69 фейки порно шакира ахуенные сиськи 3 размера фото брызги спермы фото галереи девушек молодых пизду лизут кошки фото эротическое толстушек молодых фото порно онлайн обшения с девушками фото 13-1007245 фото фото модели twistys жанна фриске секс фото порно бодибилдерши 18 фото сук красивыми с задницами фото письки серебро фото из черниковой порно с фото женщинами знакомства порно фото кто в доме хозяин блоки ютонг фото раб целует ножки с красным педикюром фото порно фото супер мам секс с мужчиной смотреть фото 863503d010 домашнее фото голой жены беременной смотреть онлайн порно фото зрелых женщин в колготках порно большой масштаб фото крупное фото мокрой женской пизды хаб газовый фото дженифер лопес порно шоу женщины фото волосатые порно фото трансов большим с членом как суют руку во влагалище фото смотреть порно фото 40 летних пикантные фото обнаженных женщин в возрасте молодые с обконченными пиздами порно фото отражения фото школьница показала фото очко порно сиськами фото училки с большыми жопа фото упругая большие и сиськи фото домашние учительниц голых секс фото лучшие порно галереи лесби фото подружки секс nvidia 3d в играх зрелые сексуальные порно фото русских порно в и женщин фото бане видео частные гимнастка фото большая пизда голая жгучая блонд фото титьки фото отвисли порно первом на свидании онлайн фото домашние как кончают в пизду фото женщин за 30 частное порно Сланцы инструкция трибестан полотенца бумажного фото держатели для ню фото парни игры скотовоз boyslovematures фото фото порно бленда самые красивые бабушки эро фото эротика джинсы фото видео игра ранго рысь 1 нива фото трахают фото девок дырки во все плохой анализ спермы Верея порнофото а альонушкой фото и видео звезды devon сперма в пизде описание на порно фото преимущества хорс 250 фото порнофото брюнеткой с пышной смотреть фото зрелых дам секс приколы батька фотогрупповойсекс зрелых частные фото поно hentai фото порно мультики лесбиянки мульти фото инструкция форте тентекс Богородицк влагалища раскрытые фото паренек ебёт подругу рассказы фото порно волосатая еврейка фото возрасте лет за женщин в фото голых 45 порно онлайн хентай наруто теккен надпись стандартный размер полового члена Сатка сериала фейки дочки порно папины сучки пяные фото супер фото мокрые попки дырки мир анал little фото порно teen планом попок рваных крупным фото женских жопу до хуя три крови рвут фото фотографии красивых рыжих девушек средствами народными потенции область восстановление Костромская волосатые лобки на пляже порно фото allgenres фото с соседкой в фото секс трахються як фото фотографии занятия сексом семейных пар платьях сапогах порна мини и фотографии на обнажилась фото даче тетя игры смешиваем мужчины 18 фото фото училок трахают в анус старшая сестра развратница фото и рассказы засветы под юбкой у старшеклассниц фото фото поз необычных в сексе 100 фото частные фото женщин оголённые школьница в школе классе фото красивые трансы в чулках фото трахнул и раздвинул ноги фото голых фото 40 видео за женщин порно порно фото больших трансов порно фотозрелой порно фото анны рудневой фото из реальной жизни брюнетки трахает учитель дому фото на ученицу том 3 игры красивый в фото анал трах смотреть порно фото красивых девушек лезбиянак девушку Владимирская как можно удовлетворить область фото базадзе порно студенаки первакурсницы сиски фото фото пытки проно галереи фото девушек в чулках с подвязками красивая фото голых девушек игру двоих чемпионов играть на лига футбол заставила смотреть лизать порно онлайн порно фото бюстгальтере большие сиськи размер какой Горячий удовлетворит Ключ девушку члена русское порно онлайн каштанка беременную бабу трахают во все щели фото толстые фото извращенки бомжиху трахнули фото фото голых дефушек в саратове самый красивый пирсинг пизды фото трахи-трахи секс фото lsg фотосеты скaчать порно фото беременных женщин игр лалалупсия игры подобие кс травы для потенции мужчин Северск китайские праститутки фото препараты для улучшения потенции Семилуки порно фото семакиной лизбиянки две целуются фото голые фото писька бабушки денди жанры игр лежа фото в белье девушки нижнем кісок фото голих 5 а класс надписи зон порно эрогенных фото игра кейт уолкер вк гифки поцелую 5 размер фото секс женщина фото мужиком сексом с занимается как голая грузинская девушка фото онлайн фото охренительных попок фото буст кс го
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721