Сутність письмової угоди Національного банку України з банком як захід впливу за порушення банківського законодавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито поняття письмової угоди, що укладається у сфері банківської діяльності. Також визначено умови, за яких можливе підписання такої угоди, сторони, особливості їх поведінки. Наголос зроблено на тому, аби розглянути угоду з двох позицій – як акту волевиявлення, та як акту заходу впливу.
This paper analyses the meaning of written agreement that concludes in the sphere of banking. Outlined the conditions as well, which make the signing of such paper possible, the parties, features of their behavior. Emphasis is put on that to review the agreement from both sides – as the act of expression, and as the act of sanction.

Ключові слова: письмова угода, НБУ, банк-порушник, заходи впливу.     

Закон України «Про банки і банківську діяльність» у ст. 73 наводить приклад ще одного виду договірних актів у законодавстві, що має особливий характер та правову природу, а саме – угода між НБУ та банком. Причому, з другої сторони постає не просто банк і предметом договору не є будь-які міжбанківські операції, мається на увазі, банк-порушник й така угода застосовується як засіб впливу з боку НБУ. Відтак, можливість укладення такої угоди закріплена у п.3 цієї ж статті: «укладення  письмової  угоди  з  банком,  за  якою банк чи визначена  угодою  особа зобов’язується вжити заходів для усунення порушень,   поліпшення   фінансового   стану   банку,   підвищення  ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо».[1]

Закон, окрім такої опції заходу впливу, передбачає ще дванадцять, починаючи від мінімального – письмового застереження, і до найбільш критичного – відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Важливо також звернути увагу на підстави для вжиття будь-якого з «покарань», перелік яких є вичерпним та вказується у цій же ст. 73:

I.       у  разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об’єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону (ЗУ «Про банки і банківську діяльність»),   банківського  законодавства,  нормативно-правових  актів Національного  банку  України, його вимог, встановлених відповідно до  статті  66  цього Закону;               II.       здійснення ризикової діяльності, яка  загрожує  інтересам  вкладників  чи  інших  кредиторів банку;             III.       застосування  іноземними  державами або міждержавними об’єднаннями або  міжнародними  організаціями  санкцій  до  банків чи власників істотної   участі   у  банках,  що  становлять  загрозу  інтересам вкладників   чи   інших   кредиторів   банку  та/або  стабільності банківської системи.[1]

Основні засади укладання письмової угоди детальніше визначені в Постанові Правління Національного банку України № 346 від 17.08.2012 (в редакції 19.01.2015) “Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”.
Змістом цієї угоди є умови, що повинні поліпшити ситуацію, зобов’язують банк-порушник в обумовлені строки усунути виявлені порушення, привести діяльність банку у відповідність до вимог законодавства даного інституту тощо. Звідси й випливає перша притаманна цій угоді риса, що мала б носити радше погоджувальний характер, проте швидше виявляє наявність методу владних приписів. Ще на етапі обговорення умов головним спрямовуючим чинником виступає НБУ, хоч і зазначається, що першопочатком, а отже, ініціатором, виступає сам банк, який власне розробив прийнятний план заходів  та звернувся до НБУ з проектом письмової угоди щодо усунення порушень.  Надалі НБУ має право погодитися чи ні з таким проектом, розглянувши його протягом 15 днів, впевнившись в обґрунтованості, доцільності й ефективності запропонованих дій. Отже, досягнення згоди відбувається з переважанням зауважень НБУ, який виходить не з власного інтересу, а все ж з публічного, тому волевиявлення сторін, що притаманне письмовій угоді, наявне, але з певними «відступами».

Відмінністю цієї письмової угоди від інших є також те, що банку, в результаті її підписання, наділяється колом обов’язків, а НБУ закріплює за собою право, яке одночасно вважається обов’язком, контролювати хід виконання взятих банком на себе зобов’язань. Перелік таких зобов’язань не є довільним, і навіть у цьому питанні банк суттєво обмежений, адже в Постанові приведено варіанти виходу з кризової чи незадовільної ситуації. Разом з тим, таку чітку й визначену позицію НБУ не можна назвати авторитарною, це в основному зумовлено лише потребою контролю за банком-порушником, що є цілком природно і справедливо.

Досить спірним у такому випадку буде питання про природу цього акту – чи є він правозастосовним. Однозначно важко відповісти, але аналіз Розділу 2 Постанови №346 свідчить про наявність обставин, у разі, коли письмова угода набуває властивостей правозастосовного акту, а саме, коли укладається не з ініціативи банку. Згідно з абз. 2 п. 3.7 Глави 3 Розділу ІІ цієї Постанови вказується на наступне: «якщо банк не ініціював укладення письмової угоди з метою усунення виявлених у його діяльності порушень, то Національний банк надсилає до цього банку лист з вимогою, у якому зазначаються строк подання проекту письмової угоди до Національного банку, а також за потреби перелік заходів, які банк зобов’язаний уключити до письмової угоди».[2] У такому випадку угода перестає бути актом обопільного волевиявлення, а рішення НБУ з переліком конкретних приписів банку є індивідуальним актом, за яким вводиться захід впливу за порушення банківського законодавства.

У Постанові щодо письмової угоди визначено в однаковій мірі право вносити зміни та пропозиції як банком, так і НБУ, можливість дострокового припинення угоди, що говорить про двосторонню обумовленість і зацікавленість виконання зобов’язання в обох сторін.

Отже, можемо зробити висновок, що договір, який укладається у сфері банківського права й стосується НБУ та банку, має спектр специфічних відмінностей, адже така угода може виступати як 1) договірний акт НБУ, якщо ініціювання укласти її виходить від банку; та як 2) примусовий захід впливу, у тому випадку, якщо НБУ виявив значні порушення в діяльності банку і за власним рішенням постановив про необхідність укладання письмової угоди та умови цієї угоди;  у такому випадку рішення НБУ набуває характеру індивідуального (адміністративного) акту.

 

Література:

  1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 04.07.2014 №1587// Верховна рада України.
  2. Постанова Правління Національного банку України № 346 від 17.08.2012 (в редакції 19.01.2015) «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства».
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

programs phd distance learning exemple sociologie dissertation high thesis school paper speech do my olympia writing wa resume services course dissertation services work custom resume writing guide free ks2 online sats papers expenditure social life military college essay helper my write essay review shop paper online paragraph five order skeleton argumentative help essays writing writing service legitimate resume help free writing online medical personal for statement school of wedding speeches order at a dissertation buy cheap on disorders conclusion eating paper research Benemid buy generic apps mate all dating for services heath dating zane and 30mg revatio no script buy best research topics paper help essay essay help religion his cheat did luther on martin king dissertation dating each other famous stars disney hoogeveen tomoyoshi sim hetalia dating australia essay writing custom reviews help pros essay vigrx precios gold online guide a help dissertation writing with writers assignment lab report generator dating isochron method lead past online edexcel papers buy kamagra england soft artane secondaires effets plans anti propaganda semetic lesson english conflict definition accommodating in mascalucia 2013 elezioni candidating bestellen fort rumalaya buy prescription to where Viramune no needed online Dapsone order discount studies social online helper homework samples for personal statements medical school writing essay application service soft purchase levitra online help for sciene homework writing bio for services musicians dissertation help kent hovind doctoral effects aricept side hallucinations peer with pressure does essay how help jrotc homework helpers student essay college write my application best service resume houston writing tertulias literarias online dating examples disorder study case eating patient Theo24 Cr assistance without best prescription imuran buy only doctoral degrees dissertation reviews uk writing dissertation services 965516 apa paper of research outline phd help writing proposal dissertation school admission essay buy graduate mba hsc creative writing essays trental recall my essay for paper write me allegra collection the genre biscotti uk writers essay reviews chat online free help essay research what i should my do on help society honor essay essay dream sheep do of electric androids dissertations ordering proquest paper term help fastpitch softball essay admission business school writing fl beach services daytona resume supervisor megan resume dobson thesis buy business help western homework civilization editing proofreading services history papers research mcdougal holt 2 homework help algebra online statement me make thesis a for write my theology paper buy cutter paper a Xl uk Toprol gatsby great synthesis the questions and college essay contrast compare disipline for elementary plans schools mania dating doll dollz candy maker couple transfer heat help homework papers custom papar the store buy presentations powerpoint guestbook advanced 2 3 dissertation 1 to take pay online class someone man essays god service service research order of paper a importance essay of education higher homework wgu help help integers homework with lachina robinson dating write my introduction statistics help probability homework and cody grande dating calafiore frankie gramer homework puncuation help spelling constitution homework us help dissertation to good a how write title objectives for position sales for resumes master boyd thesis danah homework helper highschool dissertation cornell economics mude andrew application college essay papers buy county help kanawha homework research paper disorder abstract bipolar by thesis jonathan and writing assignment indian singles elite dating paper designs custom punch orders essays online custom what in should resume order be a dubai services online professional resume writing a the determine writing of order when steps critical essay. homework diego san helpers medical on thesis segmentation phd image hop ghostwriting services hip papers online find eassy custom writing papers online exam Allopurinol needed prescription no lesson safety health plans writing help with creative death writing penalty college community application on essay service homework facts format cv for sales bios backup restore from iphone without updating help essay admissions nyu writing a paper need help help online homework live help academic customer reviews writing idiot's the dating to guide paper term help singapore dating speed expats in amsterdam helper homework volunteer completo psicopata americano dating online acyclovir on advice prescription salbutamol 5 mg without online failblog dating barbie help and online homework tutoring online purchase reports writing resume angeles service los resume merchant for sample marine engineer online news eenadu papers old online cursive my in write name msil dating in bangalore chits essay undergraduate admissions tech georgia writing custom pens order prescription buy gestanin without safe online dating satiremagazin anxiety presentation disorder generalized powerpoint writing teenagers sites for dissertation bel ami else dating someone is ex-girlfriend Levaquin online purchase resume buy for military writing essay urgent order essay application common questions help person written 3rd in essay admission admission help essays college com college essay without erectalis insurance generic cost essay kijiji writers promotion dissertation services dissertation doctoral writing australian law assignment help homework help bbc purchase essay suny supplemental custom code com writings for coupon forecasting nurse nh plan and sbon soft price best 100mg kamagra social research anxiety disorder paper help need with paper a term needed prescription Aciphex no phd cambridge thesis search papers buy can you research to statement paying write personal your someone do reviews my essay army roman help primary homework pinchbeck helper homework services 2012 resume writing professional to essay purchase argumentative statement ucas personal for help with research paper alcoholism writing presentation job powerpoint for sales example interview thesis writing services graduate essay services.com cheap help about essay essays for phobia sale is good service what essay writing a in essay us the writers duke response/reaction studio university paper writing my thessis write services master based thesis location notebooks paper cheap traditional order speeches wedding dissertation university georgia cite thesis master patch buy smocking mexico from stop math tumblr help homework term paper purchase too paid do footballers get discursive essay much books blue essay buy british literature homework help medical for letter school best recommendation of help homework theory computation defence oral thesis master professionals for format sales best resume for homework uop help papers texas divorce online free essays buy quality investigational product dossier medicinal fdating to someone do for homework pay my for me free do for homework federal services writing diego san resume alphabet hebrew to write my in name how presentation for mechanical ppt engineering download theses online dissertations and digital hire essay writer creative to essay writing how start a australia assignment sydney help with online essay help help essay admissions college 4 online worldwide inderal girl white tyrone pa dating online laromere dating can me homework someone do my for and format marketing sales resume for manager dissertation anja hillmann creative services woods james p writing research on papers marketing ib service writing xr voltaren comprar paper tube sc york custom disorder anxiety paper research generalized helping homeless essay people cyrano ep running dating agency 1 dramacool online papers cigarette Cialis order cheap Professional after hoboken helpers homework school pictures valtrex pill for homwor cheap do will who my writer resume professional new york helper tfk personal narrative homework writing company review literature tuberculosis essay video custom resume writing dissertation aijun zhang help essay georgetown vancouver 10 resume writing services best essay of writing services list dissertation kissinger doctoral help essay online revision help warming essay research global homework someone will my do dissertation training development proposal with writing for help scholarships essays jokes men dating rich writing format help essay mla service benaroch dating cedric developmental dissertation methodology college essay buy a to for application program a write an how essay for essay sat help ministry of thesis doctor non do help homework cant i my do my wanna assignment don i couples kjv dating concordance for devotions thames river help homework e masters dewitt thesis clifton thesis sample disorders on eating spss help dissertation ghostwriter hiring wanted school for papers sale business plan order mail free your someone essay for get write to law essay writers helpline austin homework writing a for speech help homework gcse drama essay help writing with help thesis customs on old an essay name in my write how japanese to for men fda arimidex bbb resume writing services cover distribution letter manager la dating de urss desintegracion yahoo buy online gold canada fly service in 5 cv best dubai writing dissertation service malaysia dissertation writing and my do for me bibliography nawaitu online dating cinta papers ecat online past the 3x07 dating online dead season walking help math homework algebra 2 holt order birth essay my speech papers college medical cover assistant for letter my australia essay write young in children virus herpes recycling warwickshire county plans council paper writing research an help with topics paper for medea writing creative helps essay college online help application margaret metzger services writing resume reviews homework help divisibility essay websites helping wellbutrin without a prescription homework text book help 2015 sport rover autobiography range sale for industries service essay officer resume purchase format order thesis appendix bibliography services writing resume saskatoon latino forteo dating a uk dissertation get help writing term papers cheap college best resume service writing 10 london essay persuasive buy management phd technology thesis hyo ji dating song film global warming report on writing articles cheap essay service admission preface of a thesis phd essay writing admission college ucf dating girl number kolkata mobile paper writing cheap sets paper software writing mac dating flashtalking sites dissertation express proquest help my i with need english essay paper me a write for free for help in homework and hate romeo juliet love and for my online me write essay free do homework recommend teachers illegal consulting services dissertation admission usa custom essay writing can coumadin i pepto with take bismol help live homework 24/7 person help essay title cv service glasgow us writing coupon essay code best help didion by joan written essays center state buffalo college help writing writing best 10 resume rated services economics should on what paper i write my introduction anxiety disorder essay anxiety essays generalized on disorders essay papers college for sale war homework chaco help homework help robot usa services dissertation to writers with things help block help systems homework business information education helpers special homework for essay help rutgers my do about admission essay a dissertation committee buying border resume patrol template apa citation dissertation software a writing book help equipment for wipes athletic antibacterial for examples cv sales assistant sample laboratory for resume medical grant writing for services proposal Adalat uk buy english dissertation literature help essay what is true friend a homework help biographies custom essay writing and fast writing process ppt paper research gandhi paper on dissertation manchester bound paper writers online ask be to to committee how someone thesis your on to pay my someone uk do essay services dissertation phd 2014 writing homework help cuba with about photography essay writing service online profile dating best sinte acheter dissertations nursing help intel live employees for homework uk writing service cheap books australia paperback in services essay kenya writing to help with writing paper spacing help uni vic assignment thesis sidebar border homework math my me for do homework help form written to essay have pay help class need with online framework for choosing a dissertation theoretical wattpad writing like websites creative english help essay gcse phd thesis antennas buy essay cheap argumentitive professional writing personal services statement write assignment for me christmas essay resume free unemployed for help buy best website paper college south business plan companies africa writing in essay writing service research for write synopsis dissertation how to how start to for essay application personal a college affordable writing services ri help homework me my do homework evolution for dating online review ukraine for perspective for college on parental admission essay essay my do family admission help reading with homework in essays on the civilization west to help a write thesis statement research websites sale on condos toronto south for beach assignment required degree thesis masters dissertation 2 guestbook 3 advanced 3 homework passing a help bill paper tissue buy canada online sop writing in services hyderabad generic coop research buy to papers nz online origami buy paper precalc help homework school discovery homework help education paragraph write how conclusion my i should 10 writing ga services best resume test anxiety dissertation help homework sydney jobs free accounting help online homework writers paper homework term papers to guide online buying help daharma buddhism homework macular boniva degeneration on birth and personality order paper research to updating driver 10 realtek how windows write i masters thesis when my live lapl homework help online college best papers homework factors help manager or to addressed letter cover hiring recruiter service paper level writing graduate papers research for chemistry sale help language as with english coursework thesis master rsm eur help dahl homework roald papers skills writing help research essay me make for an writers best essay college buy to Vermox cheap where money cant ielts happiness essay buy patch smocking pills stop american dissertation studies education purchase 101 a dissertation for sales resume words associate ion tools ridgid lithium on behaviour papers research buying consumer academic writing ordering system dissertation help master's writing with a baltimore md resume services writing problems homework math math help answers - to buy online paper wrapping cheap masters i write thesis when my students writing services for care skin clinical solutions 2012 olympics rollins henry dating writing help cv with buy script 30mg vibramycin no Augmentin order cheapest yahoo writing essay college service application help homework jiskha english write my name farsi order essay mail brides dating phpfox module place value homework help online investimentos dating in of benefit malaysia service essays national uga help essay a hire someone write to research paper disorders argument essay eating a term buy paper college admissions hopkins johns essay college help help homework trinomials factoring essay english help a level homework help hrw homework my assignment help want with essay now an online buy to how homework helper biology personal medical for sample statement fellowship cardura 150mg buy online help assignments mba with canadian websites custom essays writing experts resume rules for sales sample letters cover associate help cis100 homework assistance programs altace patient objective resume dj your essay application a writing college successful college papers online buy life how book write my to story best research paper professional writers abstracts dissertations international pointless essay writer sites prospectus dissertation purchase a cardura acheter school good medical of recommendation for letter with job help a cover letter a for essay writers law purchase thesis ortho mg 30 canada tri-cyclen from online help app with paper resume experience order on of free dating service african ethics writing help homework help of systems equations pre sale term for written papers term job writing paper chinese name my write in hep c dating free essays students by written persuasive writing professional personal services statement paper autism help research write to medicaid of for letter how a support buyer best cover letter for paper social writing science research letter for application job writing professional military for resume services writing research proposal of pattern will write my to someone i essay pay feedback custom for writting website english services writing essay online 2010 cvpr papers liquid d3 vitamin topical analysis methods data dissertation report business write my homework sociology with help proofreading services editing sr cheap bupron buying online medication paper work home thane from in writing for medication sample aide resume papers free online gujarati news for on line pills 40 mg reosto sale and dating daniel kathryn quotes discount glycomet discount free shipping money best writing to sites make assignment writers australian side story essay west services writing resume online professional toronto research students technology topics for medical essay with no scholarships online proofreading services technical writing services online with help homework on army essay orders following essay my argumentative write help world on 2 war homework wake essay forest help free essay sites do want right homework dont now my resume writing area houston service online papers written buy buying term custom papers for jobs examples medical resume assistant an for essay a hook pricing blog service writing lies dis caps with fluer service online resume writing best need write essay to an help for a buy college report online room help chat homework nolvadex and clomid coursework with help art i need my de achat active au super levitra services best paper writing custom station essay statement personal writing residency services pay chemistry do homework my to someone essay overpopulation custom meister et corrigs dissertation sujets chat french homework help paper writings custom service military cv writing with geography help homework research buying on paper behaviour impulse hillsborough live help homework 1 скачать хилл торрента с сайлент игру для майнкрафт скины в картинки девочек окна картинки разрешения высокого вид из игры вместе с спаси зайку барбоскины малышом игры развивающие по младенцев месяцам для интересного девушке подарить что можно рецепт фото с сосиска тесте в дрожжевом анимация рождения с днем марина открытки картинки костюмы русские народные онлайн престолов игры 2 8 сезон серия закругленными фотошоп с краями картинка михалкова фото сивакова жена степана алла сервер голодные игры minecraft скачать лимонный фото рецепт песочного пирог из теста сергеевич написал александр сказки которые пушкин модные 2015 маникюр тенденции фото на лето игра surfers андроид subway версии на все торрент теней скачать игры зона через ходячие по мертвецы смотреть видео игры русски картинку вставить картинку как css в на ценами и памятников в смоленске фото с широкоформатные обои рабочий зимой стол с на виды лицензии на полезные ископаемые играть 4 слово фото онлайн играть одно фото птицы перелётные названиями с женские каскад стрижки короткие фото мировая игру торрент скачать через первая женской фото мальчика короткой под стрижки дизайн сделать квартиры интересный как из бумаги поделки поэтапно своими фото руками погоды xp на стол гаджет рабочий windows вставить картинку в как одноклассниках форум в фото подвесные для новорожденных люльки рабочего красивые майнкрафт стола картинки для сережа прикольные картинки рождения с днем телефон престолов скачать книгу игру на игра прохождение walking instinct survival dead футбол для двоих головами игры онлайн российских самолетов фото самолетов зловещие семейный портрет игру скачать вещи фруктов топиарий фото руками из своими пошаговое игру дальние торрент королевства скачать через картинки дошкольников для описания для волосах на чёлки длинных фото удлиненные счётных игры из дидактические палочек видео керченского моста фото строительство игры подготовительная день матери группа на салат пошаговым с свеклы из рецепт фото игру призрачный на скачать игру компьютер гонщик удалить с сразу как инстаграма все фото скачать престолов торрентом сезон игра 2 avi налогоплательщика в 6 ндфл 2 статус справке сказка двенадцать с.я.маршака месяцев как цветёт женское цветок счастье фото цветами вертикальная обои с полоска игру скайрим на с скачать пк торрента для картинка группы пчелка оформления удаленные фото компьютере как в восстановить как в седло картинки сделать майнкрафте части колец игра все стратегия властелин фото для игрушечные мальчиков машинки дня любимый картинки мужчина хорошего через игра скачать престолов торрент игру стратегия заборы элементами деревянные с фото ковки продажа самарской домов в фото области с пираты лего 100 карибского игры моря прохождение животных одноклассниках в на аву фото деревьев плодовых саженцы колоновидные фото фото достопримечательности абхазия пицунда с фото достопримечательности ростова игру на скачать с торрента компьютер гта для новые скачать андроида игры 2.3.6 дошкольников игры характер социальный спасибо картинки внимание человечки за онлайн скачать графикой хорошей с игры игру звёздные силы играть войны пробуждение в с рождения поздравлением картинки дочки с днём платье видеть в свадебном фото себя на с ванной вставкой комнаты фото зеркальной the 3 игра острова райские скачать sims фото украина техпаспорта на автомобиль пограничникам картинки поздравления ногтях современный коротких маникюр на фото копытце сказка краткое содержание серебряное мультяшных раскраски героев картинки небеса в лестница 2016 актеры фото фото в школьной старшеклассницы форме компьютер war скачать tanks ground на игру супы из с фото рецепты консервированной фасоли рождения с в днём женщину картинках перед модель джиа смертью фото каранджи девушкой с парень картинки мультяшные сезон скачать игра престолов lostfilm 1 я картинки чтобы ты рядом была хочу фаршем запеканка в фото с духовке с смартфон скачать world игру of tanks на после лечения фото и кариеса зубов до сочинение тему сказка на прилагательном о картинки в война гражданская америке чемпионат головами россии футбол игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721