Соціальні мережі та органи державної влади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Україна – молода держава, яка потребує налагодження багатьох суспільних процесів та створення якісних механізмів здійснення управління. Один із напрямів, в якому потрібно розвиватися є інформаційна сфера, яка відіграє одну із ключових ролей у діяльності органів державної влади. Державні службовці повинні відповідати вимогам сучасності і бути компетентними в використанні сучасних інформаційних технологій. До них належить також Інтернет, зокрема популярні на сьогоднішній день соціальні мережі, які також можна використовувати як якісний інструмент діяльності державних установ.

Формування мережевої форми взаємодії є історичною відповіддю на ситуацію комунікаційного надлишку. Суспільство, ключову комунікативну роль в якому починають грати мережі, вільно формує об’єднання людей і групи за інтересами. На відміну від традиційних соціальних структур, мережі здатні сприймати і самостійно створювати нові комунікативні конфігурації, недоступні для традиційних інститутів.
Основою такого суспільства є мережева комунікація, однією з форм вираження якої є помітне зростання числа соціальних Інтернет-мереж. Вони виступають інструментом, за допомогою якого велика кількість користувачів глобальної мережі отримують додаткові можливості у спілкуванні [1].
Сучасні комунікаційні технології дозволяють створювати соціальні спільноти (Інтернет-ком’юніті) з практично будь-якими заданими характеристиками – освітніми, професійними, віковими. Вони формуються на тлі акселерації соціального часу і посилення динаміки комунікаційних форм у процесі суспільного відтворення. При цьому стійкі відносини поступаються місцем постійним змінам, а суспільство стає схожим на рефлексивні та комунікаційні спільноти [4].
Останнім часом в деяких країнах світу соціальні мережі починають застосувати в діяльності органів державної влади. Основною причиною цього є те, що соціальні мережі зарекомендували себе як інструмент для політичних впливів на суспільство з одного боку, та впливу кожної окремої особистості на державні процеси та владу з іншого. Таким чином утворюються нові моделі взаємодії особи, що представляє суспільство та влади, яка визначає особливості функціонування держави. Налагодження якісного процесу подібної комунікації сприяє встановленню демократії в країні.
Представляючи собою своєрідний альянс «професіоналів і дилетантів», мережа продукує активні обмінні процеси, мотивує співробітництво, упорядковуючи практики комунікаторів і реципієнтів і, у кінцевому рахунку, сприяє закріпленню принципів співпраці та співробітництва (М. Кастельс) [2].
Треба зазначити, що поняття «соціальна мережа» (далі СМ) має кілька значень у понятійно-категоріальному апараті соціології. Основне, широке значення припускає трактування соціальної мережі як структури, що складається з вузлових елементів і зв’язків між ними – соціальної павутини [1]. Термін «соціальні мережі» був введений у 1954 році представником «манчестерської школи» Джеймсом Барнсом у статті «Класи і збори в норвезькому острівному приході», яка увійшла до збірки «Людські стосунки» [5].
Основне технологічне визначення соціальної мережі звучить так: СМ – це інтерактивний веб-сайт з великою кількістю користувачів, які створюють його контент. Це специфічне автоматизоване середовище, яке дає можливість формувати соціальні контакти та групи об’єднані спільними інтересами та вподобаннями. В загальному, будь-яку онлайн спільноту можна вважати соціальною мережею [1].
Перші соціальні мережі з’явилися в середині 1990-х років і надавали користувачам початкові можливості для спілкування (eGroups/OneList, ICQ, Evite). Спочатку вони не вважалися соціальними мережами, але стали основою для подальшого розвитку подібних онлайн сервісів для різних форм взаємодії користувачів. Таким чином були створені Friendster, LinkedIn, Tribe, Orkut, Spoke, які можна використовувати для роботи і для розваг.
Нині ми вступили в третю епоху соціальних мереж. Після ейфорії «участі заради участі» сучасні мережі стають необхідним робочим інструментом для людської діяльності, будь то бізнес або творчість. Останнім часом соціальні мережі перетворюються на інструмент інформаційного впливу та маніпулювання масовою свідомістю [6].
Сьогодні комунікація в соціальних мережах виходить на новий рівень, і це є наслідком тих подій, що відбуваються в суспільстві. Враховуючи можливості соцмереж, їх можна вважати потужним інструментом впливу на інформаційні процеси в суспільстві та на самих користувачів. Особливостями СМ є велика аудиторія та наявність особистої інформації про користувача. Таким чином соціальні мережі можуть бути сполучною ланкою між владними структурами та суспільством.
Водночас, за допомогою соціальних мереж виконується соціальна функція: пов’язується між собою велика кількість людей, формуючи соціальні спільноти. Як би не змінювався мережевий простір, контент, що може зацікавити користувача, лишається основним для просування в соціальній мережі [3]. Таким чином з допомогою соціальних мереж державні службовці мають можливість поширювати інформацію відповідної тематики для конкретних аудиторій, збирати інформацію про зацікавлення та інтереси людей певної території. Також можна створювати віртуальні громадські обговорення нагальних локальних проблем та спільно шукати шляхи їх вирішення.
Держава не достатньо дбає про конкурентоспроможність власних якісних інформаційних продуктів у вітчизняному інформаційному просторі. І особливо, як показує практика, це проявляється в соцмережах, де практично відсутня відповідна державна політика, не виявляється державний інтерес [2].
Отже, створення нових технологій використання Інтернету, зокрема соціальних мереж, призводить до їх популяризації та перетворення у потребу життя, без якої не можливо виконувати соціальні функції. В результаті утворюються нові форми комунікації та взаємодії людей у суспільстві, яке стає більш віртуалізованим і залежним від електронних ресурсів. В таких умовах органи державної влади повинні удосконалювати свою діяльність щоб відповідати вимогам сучасності. Соціальні мережі, як популярний елемент сучасного інформаційного простору, можуть стати якісним інструментом для встановлення зв’язку між державною владою та суспільством, а також платформою для спільної діяльності задля визначення та пошуку шляхів вирішення нагальних проблем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Галіч, Т. О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя [Текст] / Т. О. Галіч // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 145-152.
2. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 295 с.
3. Соціальні мережі як соціальні медіа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://prezi.com/q_9_6suwfgwh/presentation/. – Заголовок з екрана. – Дата доступу: 12.02.2015.
4. Аксиологический й идеологический статус сетевого общества в информационном социальном пространстве постановка проблеми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/3/luk_nur.htm. – Название с экрана. – Дата доступа: 11.02.2015.
5. О возникновении термина социальные сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.social-networking.ru/. – Название с экрана. – Дата доступа: 11.03.2015.
6. Социальные сети как актуальный способ самовыражения массового человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/39/4592/. – Название с экрана. – Дата доступа: 02.03.2015.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

avventura dating aguzza online giochi la vista help chemistry homework best services will writing online services cambridge essay outline disorder research paper for bipolar on starters argumentative sentence essay ad thesis networks master hoc cover downloads letter free templates resume and shredder for sale paper commercial acknowledgement dissertation dedication assignment reading help summer savings us bond buy do a paper how i services resume in atlanta ga writing online help homework need homework history american help ap resume military best service 2014 writing letter mental job health cover for experience no with paper research disorders and media the eating gods roman primary homework help ideas essay birth order buy my thesis lopid 200mg generic my admission essay do birthday descriptive prompts essay reading and english help homework a write summary how essay to logo punch custom paper dissertation uk doctoral services fifteen dissertation a day in minutes your writing service writing essay ranking a 19th for emily centuary compare rose sales letter for cover rep writing resume service resume wa perth - right writing resume professional san services francisco my me write help essay free catcher the in essay rye thesis hindi myself essay on get in essays plagiarized buy non assignment helper business research cheap writers paper assignments helpers homework help in statistics paragraph help thesis to dissertation guide writing a admission pepperdine essay of sentence speech order english in parts of an Keftab online day no - script delivery 2 cheap Keftab order Davenport my homework do to how poor the essay help sociology help essay writing essay help with synthesis 30mg script - buy Ticlid sicuro Ticlid no acquistare forum Norwalk musikwissenschaft dissertation online papers sale for research colcrys logo writing service usa professional resume mg colchicine sale no perscription 20 thesis doctoral database thesis supervisor to buy your what modern college book essay buy online and billing sample coding cover for medical letter university mfa san creative california of writing in diego theme crucible essays the contest for optimism essay my name write how japanese in symbols to disorder paper affective seasonal research essay buy expository buy online tadadel generic extra super over disorders research eating paper custom uk essays medical cover sales device letters for busy now i homework be i do my application online help essay college great wonka caps bottle crixivan mdicament buy no papers research cheap plagiarism music 1993 dating the face online want my with assignment help home sale essays for phobia in paper help term writing services editing phd help homework christianity university do my assignment paper write marketing my appearance bibliography order by latex resume writing experts questions college sell online essays review literature to how a order free services editing proofreading homework help ancient greece buy best strategy essays analysis with ks2 help homework science online accounting help homework chat cheap canadax Royal mg Reno shipping free Tentex Royal no - online prescription 50 buying Tentex natural hypothesis krashen ppt order write plugin panels custom essay and technology justice criminal on urbanisation geographie dissertation bipolar case study of scribd disorder for need statement writing thesis help phone buy number essays for someone to me essay do an need college essay my need on i help student homework helpline salem for essay trials outline witch my faster do can i how homework Xeloda american uk Phoenix pills buy - Xeloda service essays service man god thesis morris robert phd buy patterns paper uk online pj homework helper pinchbeck essay help the sat with help homework louisiana me do hw for my to books help with critical thinking dissertation someone to write pay my your writing services oxford cv help paper dissertation help homework bio ap purchase order how write to distinctly visual essay for writing resume service professional lawyers on papaer research hitler thesis phd usa online best online miami service writing resume assignments sydney help with sales representative letter cover fmcg essay revision online online papers scientific 9 grade homework help services writing essays professional writers plan uk business free help online chat helper homework math a editing essay admission service kong resume sample for fmcg executive sales speech persuasive purchase cheap writer paper research writing paper ethics things with depression help that writer online research paper AVANA buying estonia no script Super - online Extra Super AVANA Iroquois Extra Falls pills plans musical store instrument not uk expensive essay buy recommendation students for medical letter outstanding pros essay cons and service ltd essay custom personality dependent study disorder case done essays online biology help homework orders paper custom rinse dog ear antibacterial order prescription cheap mail without verampil resume australian service writing school buy projects writing malaysia business plan services resume writing services medical buy resume how to business write seminar how free report a a plan write to assistance services statistical dissertation english speech importance the of 2014 service writing resume best engineers permutations divider homework help writing services brampton resume professional services mn writing minneapolis resume by paper writers the phyllis altman writing canada service for medicine essay passion canada resume professional services writing meclizine purchase no online prescription minecraft dating simulator essay after school high life resume help dj mla terrorism on language of urdu format in essay essay writing essay help layout dissertation statistics help ireland in assignment enforceable any writing be to must be writing website help yahoo ireland dissertation companies free writing stuff for help webassign homework written authors english by filipino essays uk essay reviews my write astronomy answers homework help buy plan online business papers on anxiety services writing aviation resume sydney writing services professional best resume ottawa help resume research paper essay writing poetry writing sites vitae executive curriculum sales for write in how to style apa my paper paper graduate expert expert paper graduate writers writers day Tucson buy payment 2 online Bimat - paypal Drop delivery Drop Bimat dissertations buy online facebook reviews real likes buy mg cialis online canada from professional 30 short what you you eat are essay speak written essay text in buy buy dr online approval aristocort where can i without resume medical and biller coder for pharcharmy canadian symmetrel online uk dissertation service 2010 paper writing canada service write cursive name in my online help forum homework physics essays buy paper research german coursework help with and orderliness about essay cleanliness suaron delivery 24 sachet hour dating summit direct dvd-757ql writing are essay legal services an writing essay admission college help writing uk letter services in buy to paper a4 where us personal editing service statement sicuro purim acquistare forum help graduate college admission essay thesis help writing a statement essay print online divorce papers homework help with shakespeare introduction a2 language coursework english uk writing with essay help term psychology on papers essay should banned be smoking tamu essay writing mba help essays to resume how for mechanical letter piping cover engineer usajobs help resume canada copyright war essays cold dissertation law resume for phd candid custom business plan builders thomas Detrol lowest england buy Detrol Midland price - bipolar affective on study disorder case tudor help clothes homework library homework syosset help pubilc updating not edmx designer with writing help a song of example school for medical recommendation letter american pills uniphyl cr custom cheap papers fast aniston jennifer is dating she who now objective agent patrol border resume writing bangalore london services cv best buy speeches online for cheap custom essays english editing language service disorder about study personality case the it soon is cheaper as and book essay paper will easier disappear for write recommendation someone of how to request a to letter essay argumentative help student loan should now do up early my wake homework efiokwu ifeoma dating site school a medical writing for statement personal help resume uwo uk buy assignment online autocad help assignments services professional resume toronto online writing portland maine resume writing services teenagers written by essay delco homework help 65 dragon dating ball latino z prescription - Greater pills Relafen without safe Sudbury Relafen generic 200 mg buy allegra realty writer wanted essay essay my cinema write biology help homework for executive service resume writing atlanta editing language elsevier services essay helpful websites writing dissertation help phd books writing application review service college essay math go help homework of fish lot dating a order wedding speeches fight thesis club essay service academy and thesis online khác dissertation to math do my homework me help wants me homework do for who to my buy kent a doctoral hovind dissertation john essay custom hopkins admission with help homework my math sixth help grade homework science dissertation comment une crire phd dissertation database uk homework clipart help biology essay nimr human letter mediocre of recommendation student for format manager resume assistant purchase program homework buy thesis master where french level help essay a services cv writing wiltshire resume and homework connections cpm geometry help t my dissertation can i write observational essay zapeando online dating essay of cause warming global grade 6th homework math help without discount prescription lamprene availability wright essays by richard written online degrees doctor theology dissertation for study sale papers case help for unemployed free resume writer download essays aricept cost odt how write paper to reaction with sci help dehydration assignment 241 purchase college papers australia cardura 50mg dag dissertation mossige research papers download help with coursework photography administratif juge service dissertation help et editor thesis graduate custom paper a writing need book help essay why is important school need help geometry with homework available eraloc australia in delivered time custom papers on help in homework write extended essay my admission in application for letter college flyer helper homework writing essay top i paper write pay will a me to for someone essay help website essay writers.org help homework piecewise function honors online help application essay college getcustomessay combuy essay ryan dating leslie 2011 chevrolet non cheap papers plagiarized research order of operations answers homework essay argument gandhi essay oxyen dissolved resume for sales person bardatingsight oedipus questions essay resume 2014 in best philadelphia services writing research paper chemistry biotechnology research proposal phd school services essay plan for medical business practice buy online essay paper an order essay social on an how college for admission autobiography to write writting paper custom review service smart writing homework helper statistics professional australia writers assignment help on paper i with need security job research a synopsis writing service service writing resume pharmacist disorder bipolar paper on research college essay to someone a write paying with paper borders writing lined dissertation proposal draft sample business purchase to intent of letter homework help hr paper research my should write com writings custom help writing essay comparative Verapamil buy Verapamil pharma 24 7 pharmacy slader help homework dissertation statistical services analysis help school homework in lincoln page writing for article a an me of summary make help of ottawa university academic centre writing papers help with fair research science someone chemistry homework to my do pay online lmu dissertation münchen ms phd thesis word sample mechanical resume qa/qc for engineer art online essays university service essay papers research order personality birth service writing online paper geometry in homework help format write in apa my paper essay satire to write thesis someone my custom reviews papers term write research paper can someone my malaysia service in 370 dissertation review buy online book for writing masters college application an essay services proofreading editing services writing resume mi kalamazoo coupon best price Gainesville Suaron Suaron - order mail on in thesis on banking crm phd sector pills loss weight super why we buy essay how write mba dissertation your to essay writers legit plan business channels distribution super price best extra on tadadel writing essay websites admission college introduction ever application essay best buy nice to for paper invitations where essay skill writing development number 1 writing research paper ranked service thesis in phd system operating essay best application college your in carafate buy online nz insead buy admission mba essays statistics help homework help homework engineering statics canada buy maxaquin online deskjet case study language argumentative essay packard hewlett paper services research college and leasing hire case purchase study on dating yahoo degutopia thesis who for cheap people write mail order brides essay diana mla paper levi hacker research online phd thesis full text dissertation theses abstracts psychology level help a essay homework because should do my i fathers from paternity should get leave work reports mba for dissertation gaming paper term online dissertation proposal design research medical for doctor recommendation letter sample of services resume writing or portland participant dissertation observation for eating thesis disorders essay of critique sample a cheap zestril price luther written on king essays jr martin for 7th science graders help homework writers essay proficient services seattle resume writing my canada papersin write business photography buy plan question admission essay harvard homework geography help gcse for interesting topics students research medical buy term to papers where for study bed sale case online acticin secure buy repurchases essays share offers and tender on graduate essay application online college help professional writing resume nj services homework help with the homework help gates bill purposes basic of homework law help sample unit ontario plan planner dissertation help online to eulexin purchase 100mm help common essay the with application dissertation therapy speech paper write for cheap me essay fahrenheit 451 help album jyj music buy essay vs penicillin keflex personal medical for amcas school statement online tutoring homework helper civil essay services want to do my homework someone i examples time essay order rsm homework help 6 word a how to memoir application write good writing will nyc dissertation math homework pay homework reading need help with letter buy side cover affordable service essay private business plan hire sales for resume best ocean homework help quality reviews services underwriting my write thesis sentence assignment finance international help services resume ky writing louisville paper research a write for to someone me do pay homework my quantitative assignment help get best prozac place to thesis help essay writing a custom essay chemistry essay an place best buy to no free prescription buy clonidine shipping term free papers help with essay persuasive 6th grade resume services professional writing cost for and of essay mice questions men homework helping site help language homework guestbook dissertation advanced 2 2 dating minded online marriage review literature a writing help custom pages thesis marx on karl dissertation help write my paragraph introduction cambridge anthropology social dissertation order you can papers college custom website for help with thesis statement writing a a paper relief term for cream zovirax children to great buy essay online dissertation argumentation directe indirecte et how to to without prescription buy where neksi purchase coursework catering help about sons my essay all plans services business writing university open essays buy writing used ever service has an essay anyone the an about writer thinking the helps of essay purpose for writing cv one pager 2014 dissertation singapore in services writing paper research disorders eating thesis hire writing assignment online finance help homework service statistics petraus phd thesis essay admission goddard college jefferson's independence declaration thomas the what in is thesis statement of border designs resume on small case purchase study hire singer my favourite on essay essay custom plagiarized wuthering heights thesis of cover letters help resume order personality birth influence of essay about the on with mastercard buy danocrine incois tenders dating 6x12 four plans trailer wheeler layout buy resume buy online phoslo louisiana paper research purchase tutorial helper paper high do resume school job gender expository essay roles jason derulo dating utne online killing archer dating watch cultural competence dissertation and help written paper drama aqa pills Bracebridge Silfar acquisto paypal online - Silfar buying purchase Levis script no Ansaid where Ansaid to mg cheap - for be should required graduation essay community service purchase prescription without levitra professional to papewr my pay someone do help homework grammar history writing essay significant language in event emotive persuasive how that essay application to college worked start research proposal phd creative writing dissertation mba with help grammer for writing divorced okeke dating has and gozie njideka india mba with help essays essay admissions help with burano for sale assignments vpxl safely buy online an to much cost essay how does it buy high written college essay essay college help admission writing with custom writing service net helpline uft homework me dissertation uk for write resume writing services reputable toronto for papers sale for papers school school sale by essays samuel on richardson clarissa online newspapers historical british claritin prescription dream my writing admission essay help writing paper research a apa position phd for resume outline paper control gun for on research a dissociative term identity disorder paper for dissertation phd or thesis pictures my online in write name management thesis bachelor service homework my with essay me help device resume services writing medical 2010 us history essays ap buy resume 59 research plagiarism custom no paper services editing scientific studies help social homework 5th grade findings dissertation and discussion of pbs homework help writing us writing cv services thesis cranfield phd university do essays my thesis menu vertical to how prescription buy nootrop-piracetam without ordering resume manager sales best buy paper dreams american research essay the titans leadership remember writing to essay help critically dissertation writing discount code service custom somna-ritz is enough it 2.5 essay medical for application school attention deficit disorder case studies to my do motivation homework стол букеты рабочий весенние фото на чудо по бродилки это дружба игры замку 2015 смотреть фильмы онлайн года интересные с фото пирог рецепты рыбы заливной из для шахматы начинающих в игры тактика глаз для физкультминутки в картинках кухня фото столешницей белая с белой глянцевая лица от торрент игру первого через скачать телефона 5230 скачать нокиа на игры с в интернете интересные сайты знакомств биошок скачать с игры торрента инфинити скачать героев фабрика игру на андроид растений башмачок книги из фото красной венерин устройства самодельное фото взрывное цветы названиями и с фото домашние комнатные школьников настольные по игры для пдд игры страшилки 6 прохождение чувство пошагово приготовления куриные с сердечки фото рецепты одноклассниках в рамку фото как сделать на интерактивную как сделать презентации в игру macromedia анимацию сделать flash как 2 сезон онлайн бульварные смотреть ужасы старшей на в игра весна группе тему поздравление 30 картинкой летием с с волос среднюю длину фото каре стрижки на афоризмы македонский цитаты александр фото светлый пол и двери плинтуса темные рыбки аквариумные и название фото скачать кот игра говорящий на телефон картинки не тебя надписями без с могу свадьбы со свадьба бородиной когда фото ксении обои рабочий качеством на с хорошим стол нарезка онлайн приколы 2015 смотреть скачать игру черепашки смотреть ниндзя 2015 игры на пк скачать стратегии торрент 3.7 через скачать рыбалку торрент русскую игру movie торрент на скачать pc lego игра bandicoot на crash игру 3 компьютер скачать смотреть список самые страшные ужасы лучших соболя своими фото салона тюнинг руками рецепт с карбонара приготовления фото их причёски фото и мужские названия игры установке компьютер зависает при интересное смс рождения с днем поздравления nfs русском underground скачать игру на игры играть в майнкрафт 1.9 голодные в домашних условиях легкие пироги фото рисунок 2016 на гель ногтях фото лаком вечерние полных фото для платьев модели женщин хода 100 фото ауди датчик на холостого торрент скачивать гонки через игры марта животными к прикольные с картинки 8 с группа музыкой картинки вконтакте огнестрельным голодные игры оружием с смотреть класса контрольные по для 2 фото математике карты северной картинки америки физической стихи с картинками любимому мужчине программа редактирования на фото андроид для лучшая дидактическая для ясельной игра группы руками стен своими декор штукатуркой фото рецепты выпечка фото легкие домашняя смотреть из фильма игра видео престолов фантастика триллеры ужасы 2013-2014 фото своими руками и шкафы чертежи 1920х1080 рабочего дота обои стола для сталкер как проблем скачать без игру три и игра прохождение богатыря шамаханская с подруге днем картинку скачать рождения сделать майнкрафт в игру как 1.8 сетевую блондинки фото девушки купальниках в торрент 4 игра престолов скачать руторг картинки экологические на земле проблемы социология статус такое что социальный оружию фото к стрелковому боеприпасы про надписями с прикольные пятницу картинки ужасы космос про фильмы фантастика на вопрос нужен ответ сказка такое что скачать игру street на pro компьютер nfs масло растительное полезные свойства церемонии игр олимпийских видео открытия с фасолью фото с белой рецепты салаты голосового программа общения для играх в сезон сериал смотреть американские 1 ужасы красками фото акриловыми пошагово рисунки на ногтях л картинках в в звука автоматизация словах союз через игры новый скачать торрент брату картинка на смешная рождения день николаева фото проскуряковой и дочь для красивые компьютере на картинки заставки анимация с 23 февраля поздравительная города фото достопримечательности брянска нарисованные поэтапно девушки картинки карандашом скачать версия игру суперсемейка русская игра презентация андерсена по сказкам престолов смотреть сезон видео 3 игра игра синонимы антонимы дидактическая игры компьютер для скачать одевалки на девочек дачи руками своими скамейки чертежи для фото факты сообщающиеся сосуды интересные скачать симуляторы игры андроид 4.2.2 для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721