РУПЕРТ БРУК: ЛІРИЧНА АВТОБІОГРАФІЯ ГЕРОЯ СВОГО ЧАСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111-1.09

Є.С.Чернокова,

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця,

м. Харків

 

РУПЕРТ БРУК: ЛІРИЧНА АВТОБІОГРАФІЯ ГЕРОЯ СВОГО ЧАСУ

 

Руперта Брука можна вважати культовою фігурою в англійській поезії початку ХХ століття: спочатку уособлення «золотої молоді» свого часу, а потім поета-героя, що став жертвою війни. У довоєнній ліриці георгіанський реалізм Брука – це максимальне злиття «персони» та її «малого» світу, у кращих віршах Брука дуже гармонійне, не суперечливе, майже абсолютне. У сонетах, написаних у перший, «патріотичний» період війни, чоловіча звитяга постає як прояв любові до найменшого куточка батьківщини, а не величної імперії. «Англійськість», постійне перебування у межах національної традиції трактується як імпліцитна полеміка з космополітизмом модерністів.

Ключові слова: Руперт Брук, георгіанський реалізм, персона, воєнні сонети, «англійськість», модернізм.

 

Руперта Брука можно рассматривать как культовую фигуру в английской поэзии начала ХХ века: вначале олицетворение «золотой молодежи» своего времени, а потом поэта-героя, который стал жертвой войны. В довоенной лирике георгианский реализм Брука – это максимальное слияние героя и его «малого» мира, в лучших стихах Брука очень гармоничное, не противоречивое, почти абсолютное. В сонетах, написанных в первый, «патриотический» период войны, источник героизма – любовь к малой родине, а не великой империи. «Английскость», постоянное пребывание в рамках национальной традиции рассматривается как имплицитная полемика с космополитизмом модернистов.

Ключевые слова: Руперт Брук, георгианский реализм, герой, военные сонеты, «английскость», модернизм.

 

Rupert Brooke is a cult figure in the English poetry of the beginning of the XXth century: first – the embodiment of “gilded youth” of his time, and then – the poet-hero, the victim of the Great War. In his pre-war lyrics Brooke’s Georgian realism shows the ultimate union of persona and its home world, very harmonious, balanced, almost absolute in his best verses. In his sonnets of the first, “patriotic” war period the basis of heroism is not the worship for mighty empire but the admiration for its every tiny corner. The “Englishness”, a constant keeping within the bounds of national tradition is considered as implicit polemics with the Modernists’ cosmopolitism.

Key words: Rupert Brooke, Georgian realism, persona, war sonnets, “Englishness”, Modernism.

 

Постать Руперта Брука (Rupert Chawner Brookе, 1887-1915) була настільки яскравою, що це часто «засліплювало» дослідників, заважаючи удаватися до подробиць аналізу, аби розгледіти в його долі та поезіях не виключність, а органічність, не тільки «переможну» харизму, а й поразку долі молодої красивої людини, котрій судилося жити у часи глобальної потворності війни. Але якби навіть такої людини не було, її треба було б вигадати. І Брук перетворюється на культову фігуру, уособлення молодого поета-героя часу в прощальному слові Вінстона Черчилля у лондонській «Таймс». Висловивши впевненість, що ті думки, які передав Брук у своїх «незрівнянних» воєнних сонетах, поділяють тисячі молодих людей, які йдуть «на цю найважчу, найжорстокішу та найменш винагороджувану з усіх воєн», Черчилль зазначає: «Радісний, безстрашний, багатогранний, глибоко освічений, з класичною симетрією тіла та розуму, він був таким, якими хотілося б бачити найблагородніших синів Англії у часи, коли тільки найдорогоцінніші жертви приймаються, а найдорогоцінніші ті, що найвільніше пропонуються» [8, c. 1827]. Рання смерть (не на полі бою, але «в строю»), вірогідно, «допомогла» Брукові зберегти ту «класичну симетрію», а інакше, хто знає, чи не переглянув би й він, як Овен, свої погляди періоду «Сонетів» та не «оспівав» би реальність війни. Для сучасників та співвітчизників Брука «його смерть потребувала відповідного життя: юний Аполлон, безтурботний, зі своїми друзями під яблунею у Грантчестері» [4, c. 212].

Це був взірцевий представник «золотої молоді» того часу: освіта спочатку у Рагбі, а потім у Кембриджі; близькість до групи блумсберійців; широке коло прихильників і вузьке коло друзів, яких Вірджинія Вулф назвала «новими язичниками» (“Neo-Pagans”); мандри Європою, США, Канадою; декілька місяців безтурботного життя на Таїті та, звичайно ж, писання поезій. Тож і порівнюють Брука у багатьох роботах з Байроном, і цитують відомий поетичний шарж Френсіс Корнфорд: A young Apollo, golden haired,/ Stands dreaming on the verge of strife,/ Magnificently unprepared,/ For the long littleness of life.//”(Юний Аполлон золотоволосий,/ Стоїть, замріяний, на межі боротьби,/ Розкішно не готовий/ До довгої дріб’язковості життя.//) ([10, c. 65]; тут і далі  переклад наш – Є.Ч.).

У своїй лекції «Руперт Брук та інтелектуальна уява», прочитаній у Регбі у 1919 році, Волтер де ла Мер намалював портрет людини, поряд із якою «кожен був просто щасливий» [3, c. 32]. Брук був дуже відданим другом: згідно з його заповітом, Гібсон, Аберкромбі та Волтер де ла Мер мали отримати та нарівно поділити усі доходи від публікації його віршів, що, зважаючи на великі їх наклади, забезпечило цим георгіанським поетам можливість займатися виключно поезією. Вірджинія Вулф зазначала, що він був дуже здібною молодою людиною, але не в поезії, а мав особливий талант спілкування з людьми, розсудливість і силу, і міг би згодом стати прем’єр-міністром [10, c. 78-79].

За життя Руперт Брук мав тільки одну опубліковану збірку поезій, що вийшла у 1911 році та включала п’ятдесят віршів, написаних протягом попередніх семи років. Для пізнання  ж «довгої дріб’язковості життя» війна не дала йому шансу: у двадцять сім років він помер він сепсису на борту французького корабля-шпиталя, пришвартованого біля острова Скірос, що в Егейському морі. На цьому грецькому острові він і похований. Перетворення молодого поета-красеня на майже міфічну постать почалося одразу ж після його смерті. Спочатку навіть повідомляли про його смерть від сонячного удару, нібито його вразили боги за те, що він співав краще за Аполлона.

Друга збірка його поезій “1914 and Other Poems” вийшла  вже після його смерті, у червні 1915 року, і за десять років разом з “Collected Poems” вони розійшлися неймовірно великим для тих часів накладом у триста тисяч примірників.

Треба зазначити, що за невеликий період своєї поетичної кар’єри Брук зазнавав різних впливів. Так, Джеффрі Кейнс відзначає, що спочатку це були Россетті, Свінберн, Бравнінг, Вайлд і Доусон, а згодом Єйтс [7, c.8]. Цей «несерйозний красень» разом з Едвардом Маршем залишив помітний слід в історії англійської поезії, заклавши підвалини георгіанства як явища та взявши участь у першій, найуспішнішій антології 1911-1912 років [5, c.38-50].

За словами Д. Перкінса, немає нічого, що б краще репрезентувало те, що «звично та оманливо вважають за «георгіанське», ніж п’ять поезій Руперта Брука – Heaven” (1913), “Tiare Tahiti” (1914), “The Great Lover” (1914), “DiningRoom Tea” (1910) таThe Old Vicarage, Grantchester” (1912): «Їх написано плавними, простими віршами та реченнями, без зосередження чи напруження. Відчувається якесь чуттєве тепло, спрямоване на звичайні дрібниці життя, пильна вдячність, що не сприймає буденне як належне (проте вона сприймає як належне приємність звичайного; ми не чуємо нічого про закопчені вулиці, газові заводи та задихані, нудні газети)». [11, c. 210].

Але, читаючи ці поезії, важко уявити, що першу збірку юного Брука (1911), періоду тісного контакту з блумсберійцями та обрання його президентом Фабіанської Спілки Кембриджа, засуджували за надто «чорний» реалізм. Як зазначає Д. Голді, Брука ріднило з георгіанцями поєднання соціальної свідомості з реалізмом, він «намагався додати трохи твердості устриці англійської поезії» [6, c. 41]. Це стосується, перш за все, відверто-натуралістичних поезій Wagner (1908), Lust (1909), A Channel Passage” (1909), «що поєднують описово-графічний стиль з сучасною метафізичною грайливістю, що нагадувала Донна» [Ibid]. Але ці вірші можна сприймати тільки як пробний етюд, розробку тієї «картини», яка ніколи не могла б повноцінно існувати в художній реальності поета Руперта Брука.

Його реальність дійсно була іншою. Здається, саме її побачив молодий Володимир Набоков у своєму розлогому есе «Руперт Брук», яке було опубліковане у літературному альманаху «Грани» у 1922 році та містило ще й власні переклади поезій Брука російською. Ось як він переповідає один із тих самих, найбільш георгіанських віршів, The Old Vicarage, Grantchester: «В непереводимых журчащих стихах он заставляет сотню призрачных викариев плясать при луне на полях; фавны украдкой высовываются из листвы; выплывает наяда, увенчанная тиной; тихо свирелит Пан. С глубокой нежностью поэт воспевает сказочный свой городок, где живут люди чистые и телом и душой, такие мудрые, такие утонченные, что стреляются они, как только подступает тусклая старость…» [1]. Цю поезію було написано у травні 1912 року в Берліні, і невипадково Брук вказує точну дату і місце (Café des Westens, Berlin) одразу після заголовка. Показово, що назву Брук змінював тричі (спочатку було “Home”, потім “The Sentimental Exile”) – а це означає, що автор свідомо вказував на долю іронії, з якою має ставитися читач до реальності, «спотвореної» любов’ю та відстанню. І тоді можна побачити, що усі ці фавни, Пани та наяди являються тільки «розумним сучасним людям» (“And clever modern men have seen”), а не ліричному героєві (“But these are things I do not know”) [2, c. 67-72]. Для нього ж важливою є антитеза, за якою можна розгледіти давню традицію «англійськості» як природності, не штучності, зовнішнього світу. Тому – контраст “here and there”, у переліку, настільки влучному та ємному, що один з його елементів дав назву романові Айріс Мердок: Here tulips bloom as they are told;/ Unkempt about those hedges blows/ An English unofficial rose;/…” (Тут тюльпани квітнуть, як їм скажуть;/ Неохайно біля тих парканів цвіте/ Англійська неофіційна троянда). Тому тут не можна погодитись із Набоковим: як ніхто не «змушує» квіти рости рядами під «нерегульованим» сонцем (“unregulated sun”), що будить «далеку не пунктуальну зірку» (“wakes a vague unpunctual star) над «неакадемічним струмком» (“the yet unacademic stream”), так ніхто не «змушує» мешканців Грантчестера бути «нормальними» та зрозумілими. Це – ще одна іпостась «англійськості», її привиди такі ж дивні, як і непередбачувані люди, «неофіційні», навіть якщо вони сільські священики.

І ось, наголошуючи на тому, що Грантчестер Брука не звичайне, а «зачароване містечко», Набоков робить спробу зняти чари: «Я как-то проезжал на велосипеде через Грантчестер. В окрестных полях мучили глаз заборы, сложные, железные калитки, колючие проволоки. От грязных, кирпичных домишек веяло смиренной скукой. Ветер сдуру вздувал подштанники, развешанные для сушки меж двух зеленых колов, над грядками нищенского огорода. С реки доносился тенорок хриплого граммофона» [1]. Але це – паралель, що надто далеко відходить від ідеї та художньої реальності Брука, а, головне, зовсім не прояснює їх, адже не можна підмінити білизною – почуття дому (згадаємо первинну назву вірша), залізяччям – «сірі небеса, перші крики сонного птаха,/ Падаючу хатинку, що ніколи не впаде» (“Grey heavens, the first birds drowsy calls,/ The falling house that never falls.»). Брук бачить зовсім інше, не приховуючи своєї необ’єктивності: I only know that you may lie/ Daylong and watch the Cambridge sky,/ And, flower-lulled in sleepy grass,/ Hear the cool lapse of hours pass,/ Until the centuries blend and blur/ In Grantchester, in Grantchester…/” (Я тільки знаю, що можна лежати/ Цілий день та стежити за кембриджським небом,/ Та, заколиханому квітами у сплячій траві,/ Чути, як холодний плин часу сходить,/ Допоки століття не змішуються на плями/ У Грантчестері, у Грантчестері…). І тоді стає зрозумілим, що не чари, а ліричне почуття перетворює світ Грантчестера на диво, роблячи непомітним те, що бачить просте око, не оповите почуттям.

За майже двадцять років після Набокова  Джордж Орвелл теж побачить у «Грантчестері» «не що інше, як жахливий потік «сільських» почуттів, свого роду накопичену блювоту зі шлунку, набитого назвами місць». Називаючи цей вірш гірше, ніж нікчемним, Орвелл, менше з тим, розуміє, що він «становить цінний документ як ілюстрація того, що в той час відчувала молодь середнього класу.» (“Inside the Whale” (1940)  [9]. Адже у ста сорока рядках (п’ятистопний ямб, суміжна чоловіча рима, переважно точна, але є й поодинокі, «не пунктуальні», виключення) «Грантчестера» мова йде (і Набоков це теж побачив) не про всеосяжну «нео-язичницьку» любов до усього земного, а про те, що напередодні Великої війни набувало великого значення, – любов до рідної землі та її мешканців. У Набокова бачимо приклад «незаангажованого» погляду випадкового спостерігача, хоча, звичайно ж, сам вибір невипадковий. Протягом усього есе з приводу різних віршів поета Набоков стверджує: «Руперт Брук любить світ, з його озерами та водоспадами, пристрасною, пронизливою, запаморочною любов’ю», любить так, що хотів би і після смерті частину його забрати з собою.

Взагалі «Грантчестер» та «Дивовижно закоханий» (Great Lover, 1914), які вважаються вершинами довоєнної лірики Брука, на наш погляд, становлять зразки найдосконалішого втілення того, що георгіанці розуміли під реалізмом. Останній передбачав пізнання/споглядання реальності без будь-якої установки чи залежності від ідеї. Саме таку здатність, яку Е. Марш називає «писати, пильно удивляючись у предмет», і демонструє його однодумець та соратник Брук. Ліричний герой виявляє своє велике кохання до світу шляхом простого переліку звичайних і незвичайних речей, відчуваючи їх сутність усіма своїми почуттями: These I loved:/ White plates and cups, cleangleaming,/ Ringed with blue lines; and feathery, faery dust;/ Wet roofs, beneath the lamp light; and strong crust/ Of friendly bread; and many-tasting food;/ Rainbows; and the blue bitter smoke of wood;/ And radiant raindrops couching in cool flowers;/ And flowers themselves, that sway through sunny hours,/ Dreaming of moths that drink them under the moon;/…” (Це я любив:/ Білі тарілки та чашки, що ідеально відсвічують,/ З блакитними лініями смужок; і пір’яний, казковий пил;/ Мокрі дахи у світлі ліхтарів; і тверда скоринка/ Хліба [що розділив] із товаришем; і блакитний гіркий дим лісу;/ І блискучі дощові краплі, що причаїлися в прохолодних квітах;/ І самі квіти, що гойдаються в сонячні часи,/ Мріючи про мошок, які п’ють їх під місяцем;/…) [2, c. 31]. Dear names (дорогі імена) включають не тільки природне та сільське, а й безпосередні деталі побуту («прохолодна доброта простирадл», «шершавий чоловічий поцілунок ковдр»), і реалії міського життя («енергійну відсторонену красу великої машини», «благословення гарячої води», «потяги, що задихаються»), і відчуття присутності дорогої людини, що зненацька одразу ж переходить у запах тліну («затишний запах пальців друга, аромат волосся, та цвілий сморід, що стоїть навколо мертвого листя і минулорічної папороті»). Візуальні, тактильні образи, запахи та звуки нанизуються без упину, навіть коли, здається, ліричний герой хотів би щось узагальнити (“Dear names,/ And thousand other throng to me!” (Дорогі імена,/ І тисячі інших юрмляться навколо мене!), він немовби напівсвідомо знову продовжує свій каталог, не в змозі зупинитися. Ідея з’являється наприкінці: коли приходить смерть, “New friends, new strangers…But the best I’ve known/ Stays here, and changes, breaks, grows old, is blown/ About the winds of the world, and fades from brains/ Of living men, and dies. Nothing remains.// (Нові друзі, нові незнайомці… Але краще з того, що знав,/ Залишається тут, і змінюється, розривається, старіє, поширюється/ Вітрами по світу та блякне в думках/ Тих, хто живий, і вмирає. Нічого не залишається.//) [2, c. 32]. Як бачимо, цей вірш, як і «Грантчестер» та інші, далекий від «класичної симетрії» між зображенням та враженням, деталізацією та рефлексією.

Навесні 1914 року, тобто незадовго до початку пекла війни, Брук записується добровольцем на флот. П’ять воєнних сонетів «1914» (Peace”, “Safety”, “The Dead”, “The Dead”, “The Soldier), написаних у кінці 1914 року, стали його квитком у безсмертя. Любов до Англії, що не рятувала від розгубленості перед складнощами особистого життя, ставала внутрішнім стрижнем у час випробувань. Вона, мабуть, і виявилась основним джерелом того «високого ідеалізму, який нині складно зрозуміти, але з яким більшість освічених молодих людей Англії, Франції, Німеччини та Австрії йшли на війну» [11, c. 211-212]. Перший сонет «Спокій» – це подяка Богові, що дарував війну як можливість зректися рутини повсякденності та поринути у вир нового, «чистого», тобто не обтяженого рефлексією, складними стосунками чи зобов’язаннями, досвіду: Now, God thanked be Who has matched us with His hour,/ And caught our youth, and wakened us from sleeping,/ With hand make sure, clear eye, and sharpened power,/ To turn, as swimmers into cleanness leaping,/ Glad from a world grown old and cold and weary…” (Ось, Богу дякуємо, Який вибрав для нас Його час,/ Та збагнув нашу юність, та розбудив нас од сну,/ З рукою впевненою, ясним поглядом та загостреною міццю,/ Щоб спрямувати, як плавці, що у чистоту [глибини] стрибають,/ Раді піти від світу, що стає старим, і холодним, і виснаженим…) [2, c. 19].

На наш погляд, тут алюзія на вірш Лонгфелло “The Rainy Day”: My life is cold and dark and dreary;/ It rains and the wind is never weary;/ My thoughts still cling to the moldering Past,/ But hopes of youth fall thick in the blast,/ And days are dark and dreary.//”. Лексичне та синтаксичне суголосся тут явне, але вторинне. Воно видається обумовленим перегуком на більш глибокому, семантичному рівні: дрібний дощ Лонгфелло як ознака тривалої одноманітної рутини життя немолодої (або звичайної) людини. Її можна позбутися, тільки пірнувши у «чисту глибину» Брука, якщо ти молодий та сильний і дуже хочеш позбавитись минулого, яке тебе «сформувало». Тому, як здається, цей дуже коментований дослідниками рядок Брука не має на увазі, як більшість із них вважає, «чистоту» майбутнього героїчного досвіду такої, як виявилося потім, надто брудної війни. Ліричний герой цього сонету – молода людина, що хоче знайти «спокій» (читай – внутрішню гармонію) у новому небезпечному досвідові як звільнення від попереднього. Тому й агонія не лякає, адже сама смерть сприймається тут як чисто теоретична можливість, теж просто різновид того «спокою», якого прагне герой. Наступний сонет розкриває секрет того, що є запорукою безпеки в осередку смертельної загрози. Він – у недосяжному для болю й руйнування відчутті єдності з природою та людьми, «з усіма речами, що не вмирають», і проти яких війна безсила.

Третій і четвертий сонети мають одну й ту ж назву «Мертві», та дуже різні і за семантикою, і за поетикою. Перший із них – це пишне вшанування пам’яті загиблих: октет і секстет відкриваються звуками сурм, полеглі – не самотні, бідні чи старі, а ті, хто «вилив солодке червоне вино юності». Так складається типовий, переобтяжений персоніфікаціями урочистий гімн, що їх багато створювалось на початку війни.

Більше промовляє до історика літератури  четвертий сонет “The Dead”, демонструючи, що ліричний суб’єкт сонетів, і ширше – усієї поезії Брука, знаходиться в процесі пошуку своєї поетичної мови. Ці пошуки проходили не у тому напрямку (прагнення спрощення, подолання розриву між поетичною та звичайною «ідіомами», опанування інтонації та синтаксису прози), що у Едварда Томаса чи Девіда Лоренса.

Це, скоріше, нагадувало пошуки Орландо адекватної ідіоми, щоб передати унікальність Саші. Спочатку у Вулф це була дуже «красива» спроба, але вона постає зі знаком питання:Snow, cream, marble, cherries, alabaster, golden wire?” («Сніг, піна, мармур, вишні, алебастр, золота сітка?») [12, c. 422]. Усе одночасно нагадує (чи, може, навіть пародіює?) і нанизування-перелік об’єктів у «Грантчестері», і «білу риторику» секстету четвертого сонету Брука: There are waters blown by changing winds to laughter/ And lit the rich skies, all day. And after,/ Frost, with a gesture, stays the waves that dance/ And wandering loveliness. He leaves a white/ Unbroken glory, a gathered radiance,/ A width, a shining peace, under the night.//(Є води, що гудуть, вітри перетворюючи на сміх/ І запалюють яскраве небо, увесь день. А після/ Мороз одним рухом зупиняє хвилі, що танцюють/ Та блукають у красі. Він залишає білу/ Неторкану славу, зібране сяйво,/ Широту, сяючий світ, під ніччю.//) [2, c. 22]. У октаві Брук розповідає про життя цих мертвих: These hearts were woven of human joys and cares,/ Washed marvelously with sorrow, swift to mirth./ The years had given them kindness. Dawn was theirs,/ And sunset, and colours of the earth.” (Ці серця були сплетені з людських радощів та турбот,/ Які дивовижно омивалися сумом, що змінювався веселощами./ Роки дали їм доброту. Світанок був їхнім,/ І захід, і кольори землі./) [Ibid]. Як бачимо, максимально можлива абстрактність досягається за рахунок метонімії («ці серця»), що її уживання одразу виключає можливість оприявнення будь-якого конкретного ліричного суб’єкта чи його унікального ліричного досвіду або емоції. «Серця» тут, якщо і є метонімічним «звуженням», то тільки формально, адже насправді подібне вживання метонімії розширює образ до максимально загального за рахунок переводу почуття у функцію, здатність відчувати, а антиномії це тільки підкреслюють (joyscares; sorrowmirth; dawnsunset).

Тому невипадково ми почали прочитання сонету з секстету: там «монолітність» абстракції досягає піку, аж до того, що важко було б зрозуміти, про що йдеться, якби не тема, що заявлена у назві та октеті. Тобто сонет рухається у бік ще більшого узагальнення, і саме цей художній модус поет вважав найбільш адекватним ліричному посилові сонета.

А от герой Вулф невдоволений результатом, адже біла краса не виражає суті: «Жоден з них. Вона була, як лисиця чи як олива; як морські хвилі, коли дивишся на них з височіні; як смарагд; як сонце на зеленому пагорку, що іще у пелені, – нічого схожого на те, що він бачив або знав в Англії. Обшукував мову, як тільки міг, та слів йому бракувало. Він прагнув іншого пейзажу й іншої мови.» [12, c.422]. Модерніст Вулф розуміє, що «інша мова», «інший пейзаж», а значить інший ліризм, ховається не за звуженим для читача полем вимовленої та «відшліфованої» ідеї-абстракції, а за широким полем амбівалентних і тому відкритих для сприйняття речей та їх образів, які ускладнюють ліричний досвід, дозволяючи таким чином побачити не очевидне чи логічне, а ще ніколи не бачене.

Останній, найбільш пронизливий із сонетів («Солдат») починається сильно і водночас просто, а знайдені тут слова залишаться навіки, адже їхній трагічний та величний патріотизм звучить із такою пронизливою щирістю, що будь-яка «висока» ідіома виявляється недоречною: If I should die, think only this of me:/ That theres some corner of a foreign field/ That is for ever England.” (Якщо я помру, згадайте про мене тільки це:/ Що є якийсь куточок поля на чужині,/ Що назавжди Англія.) [2, c.23]. “A body of England”, “English air”, “and gentleness, in hearts at peace, under an English heaven” – ось джерело, з якого не втомлювався черпати поет Брук, воно не могло підвести у смертний час і рекрута Брука.

ТомуLike nothing he had seen or known in England – це не про лірику Брука, яка всюди демонструє свою тотальну залежність від того, що бачить та чує ліричний герой, загострено-чуттєво сприймаючи саме англійську дійсність. Так було з «Грантчестером». Такою є й поезія «Чай у їдальні» (“Dining-Room Tea”, 1910) [2, c.110-112]. Вона відкривається оповитим пристрасним ліризмом описом вечірньої зустрічі друзів: When you were there, and you, and you,/ Happiness crowned the night; I too,/ Laughing and looking, one of all,/ I watched the quivering lamplight fall/ On plate and flowers and pouring tea/ And cup and cloth; and they and we/ Flung all the dancing moments by/ With jest and glitter.” (Коли ви були там, і ви, і ви,/ Щастя вінчало ніч; я теж,/ Сміючись та дивлячись, був одним з усіх,/ Я стежив, як падало мерехтливе світло лампи/ На тарілку, та квіти, та чай, що розливали,/ Та чашку, та скатертину; і вони та ми/ Бралися до танців/ З жартами та блиском). Одразу ж видно, що ліричному героєві рівною мірою дорогі не тільки the changing faces that I loved, але й атмосфера, і місце, і найдрібніші деталі, що створюють та забезпечують цю загальнонаціональну та разом з тим , як показує Брук, таку, що стала дорогою кожному, майже інтимну, традицію чаювання, водночас плинну і сталу, «моментальну» і вічну. Такий же і характер вірша: легкий поступ чотиристопного ямбу, парна рима майже всюди точна. Центральною частиною, за задумом поета, є позачасова «візія» цього як застиглого, безсмертного (“Freed from the mask of transiency,/ Triumphant in eternity,/ Immote, Immortal.//”) моменту істини, «священного та дивного» за своєю природою. Але цей момент зупиненого часу не приносить читачеві нічого нового: деталі простору ті ж самі, тільки зупинені у часі, застиглі (“I saw the marble cup; the tea,/ Hung on the air, an amber stream…”), люди-тіла, позбавлені життя, адже їх не оживляє ані рухливе світло, ані спілкування. Та він значущий саме завдяки цим подробицям, адже вічність – це і є для Брука повторюваність рутинного, що, врешті-решт, робить буденне сублімацією величного та незмінного. Поетикально це досягається контрастуючою з деталлю зміною ідіоми. До наведених вище епітетів можна додати ще “I saw the immortal moment lie”; magnificence; august, immortal, white та інші. І тоді виходить, що «чудове» (magnificent) для георгіанця Брука – це просто розглянуте крізь лупу (magnifying glass) буденне, але зігріте індивідуальною ліричною емоцією і «освячене» приналежністю до вічної традиції.

Третя і остання частина поезії демонструє повернення ліричного героя до реального часу. Та ніхто не відчув, що герой був за «мільйони миль» від цього місця і повернувся через «мільйони років». Зміни не відбулося, тільки картина знову стала рухливою у тих же самих параметрах-деталях: Light glinted on the eyes I loved./ The cup was filled. The bodies moved. The drifting petal came to ground./ The laughter chimed its perfect ground.” (Світло спалахнуло в очах, що я любив./ Чашка наповнена. Тіла рухались. Пелюстка повільно упала на землю./ Сміх завершив свій гармонійний дзвін.). Ліричний герой Брука на відміну від ліричного героя «Портрету дами» Еліота не переймається питанням, чи доречні жарти або сміх у цьому складному та трагічному світі, адже він не має конфлікту з оточуючим: він сам, його спосіб життя та його друзі і є цей світ. Тому симетричною відповіддю на виразно романтичний образ початку вірша (“Happiness crowned the night”) стає такий же за характером образ його фіналу (“I sang in heart”). Але у Брука тут немає і натяку на намагання створити семантичну та емоційну напругу, між романтичним і модерним відчуттям дійсності, що її шукає, наприклад, Фіцджералд, беручи за назву трагічного роману з модерного життя вірш з оди романтика Кітса. «Лагідна ніч» Брука саме такою і є, й поетикальною запорукою цієї семантичної «лагідності» стає опора тільки на знайоме та звичне, знову і знову повторюване, як мантра, абсолютизована у кільці – повторі початку і кінця вірша: I sang at heart, and talked, and eat,/ And lived from laugh to laugh, I too,/ When you were there, and you, and you.//” (Я співав у душі, і розмовляв, і їв,/ І жив від сміху до сміху, я теж,/ Коли там були ви, і ви, і ви).

У цьому фіналі, як і у більшості своїх віршів, Брук не боїться відкрито «показати пальцем» на кожен об’єкт і таким чином підкреслити особистісний характер, власну дотичність до будь-чого, що зображується. У вже згадуваній вище лекції Волтер де ла Мер дуже виразно пояснює це: «Понад усе, поезії Руперта Брука наповнені та підкорюються магії того, що ми називаємо особистісністю. Коли ми їх читаємо, вони, здається, залучають нас до щасливого, миттєвого зв’язку з ним, не тільки примарного очі-в-очі, а й думка до думки…Вони діляться його секретами зі світом – так, ніби хлопчик вивертає вміст своїх дивовижних кишень перед тим, як піти спати» [3, c. 30]. Ця «персональність» «георгіанського» реаліста Брука парадоксальна. Дійсно, ліричний герой Брука не повчає і не проголошує. Він тільки оприявнює. Та окремі образи навколишнього настільки щільно вкривають ліричний простір кожної його поезії , що не залишають читачеві шансу для уяви, «місця» для пошуків власного ліричного одкровення або відкриття. Це і затримує читача на «поверхні», роблячи Брука, за влучним висловом Дж.В. Біча, «поверхнею Кітса» чи будь-кого з великих романтиків.

«Простота» фінальних рядків «Грантчестера» (Theres little comfort in the wise)  чи «Дивовижно закоханого» (“Praise you, “All these were lovely”, say, “He loved [2, c. 32]) – більше ніж поетикальна ознака поезій Брука. Тільки цей «простий» останній рядок і може перевести «експозицію» у ліричну «проекцію» почуттів героя та власного життя поета Брука. Вони обмежують семантику, просто підсумовуючи (навіть якщо це іронія) суто індивідуальний емоційний досвід ліричного героя. Це особливо прикметно, якщо порівняти їх з семантикою кінцевих рядків поезій Едварда Томаса, що «відкривають» фінал для подальшого  занурення у складний і непередбачуваний світ, який був, є і залишиться загадкою, над якою має замислитись і поет, і читач.

Як і багато сучасних йому митців, Брук був знавцем і шанувальником творчості прерафаелітів, зазнавши їх впливу. Але скрупульозна деталізація «перших планів» їх картин і поезій була важливим, та усе ж таки допоміжним засобом для виокремлення провідної ідеї чи образу. Зрозуміло, що кожна травинка чи квітка переднього плану ретельно «перелічена», тобто виписана, щоб Офелія Д.Е. Мілле могла сказати своїм самогубством про жах відмови від молодості, краси, природного стану речей, заперечення життя на користь смерті. Ось чому сама фігура мертвої дівчини затьмарює велику кількість дрібних природних деталей. Тому, коли дивишся на картину Мілле, немає віри словам Гертруди, що це була випадкова смерть.

У віршах георгіанця Руперта Брука складові цього великого каталогу-переліку – й не деталі зовсім, не художній прийом, адже вони і є тим головним посилом і кінцевим результатом осмислення навколишньої дійсності та життя загалом, заради якого поезію було написано. Георгіанський реалізм поезій Брука, попри позірну схожість у об’єкті зображення, контрастує зі складною та амбівалентною семантикою й поетикою ліричного висловлювання Едварда Томаса, де лише невелика частина оприявнена і вимовлена, що змушує читача розділити тягар «відповідальності» з автором, знову і знову повертаючись до видимого, щоб зрозуміти потаємне. «Ідеальний відсвіт» чашки Брука у The Great Lover обертається на купку безформних фарфорових черепків у “А Tale” Едварда Томаса, і це більше ніж промовиста зміна у парадигмі англійської ліричної поезії початку ХХ століття.

 

Література:

 

 1. Набоков В. Руперт Брук/ Владимир Набоков. – [Електронний ресурс] Режим доступу: www. ereading – lib.org/bookreader.php/ 40683/Nabokov__Rupert_Bruk.html.
 2. Brooke R. The Poetical Works/ Rupert Brooke // Ed. by G. Keynes. – Lnd.: Faber and Faber, 1974. – 216 p.
 3. De la Mare W. Rupert Brooke and the Intellectual Imagination/ Walter De la Mare. – Lnd., 1920. – 42 р.
 4. Delany P. The Neo-Pagans: Rupert Brooke and the Ordeal of Youth/ Paul Delany. – N.Y.: The Free Press; Toronto: Collier Macmillan, 1987. – 270 p.
 5. Georgian Poetry 1911 – 1912 // Edited by Sir Edward Marsh. – London: Hard Press, 2004. – 169 p.
 6. Goldie D. The Non-Modernist Modern/ David Goldie // A Companion to Twentieth-Century Poetry. – Blackwell Publishing Ltd., 2003. – Pp.37-50.
 7. Keynes G. Preface/ Geoffrey Keynes// Brooke R. The Poetical Works. –: Faber and Faber, 1974. – P.5–10.
 8. The Norton Anthology of Modern Poetry/ Ed. By R. Ellman and R. O’Clair. 2nd Lnd.: W.W. Norton & Co, 1988. 1865 p.
 9. Orwell G. Inside the Whale/ George Orwell. – [Електронний ресурс] Режим доступу: ourcivilisation.com/smartboard/shop/orwellg/ whale.html
 10. Parker R. The Georgian Poets/ Rennie Parker. – Plymouth: Northcote House Publishers Ltd, 1999. – 92 p.
 11. Perkins D. A History of Modern Poetry: From the 1890s to the High Modernist Mode/ David Perkins. – Cambridge, Lnd.: The Belknap Press of Harvard UP, 1976. – 624 pp.
 12. Selected Works of Virginia Wolf/ Virginia Wolf. – Lnd.: Wordsworth Editions, 2005. – 1020 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
help grade 7th homework history will london reviews writing wsl services intent of purchase estate letter real for my homework math college do 21st mark coursework taught scheme ocr essay century knowing can be worth nothing writing demonstration college work cv ideas for in a experience students speech about generic buy Voltaren consultation dissertation services nottingham personal divinity statement statement purchase admission school essay high private narcissistic case study disorder personality pdf case study order omega of competition thesis service rewriting college term papers online paper buy nz online bibtex citation thesis phd ap english composition help essay language technical research writing paper do homwor will cheap my who for i write my essay someone to analyst for an can me report someone write without Male prescriptions Ultimate Enhancer Ultimate affordable - 1mg Male Enhancer Baie-Comeau service new writing orleans resume cook cover letter short order phd thesis uk help with pre-algebra me help my homework live custom essay buy pre essay written essay buy writing service poem assignment help best about writing friends distractions essay driving presentation powerpoint purchase happiness thesis can money buy statement writing how choose service essay to online in smok-ox buy singapore course work customer service dissertation mumbai services statistical write and dissertation how to help proposal in essay online buy canada to assignment my do chemistry customers co php uk custom essays help application my prefect with letter writing get plan i where can a business help writing paper business service help college paper sales letter cover job for executive resume service antonio writing san mauritius club dating homework everyday help math filing uc dissertation berkeley technology topics dissertation management for pills Hoodia buy l apologie dissertation sur custom 404 thesis linkers essay process theme indian elocon 40mg pharmacy philippines invitation for sale paper reports homework helpers experience a be should order in chronological resume on carbon counties homework utah help beach essay descriptive thesis copyright registration phd resume tampa writing services fl school help high homework economics help gods greek homework writing dissertation service undergraduate online resume order toronto for sales marketing letter cover coordinator and online documentation system ordering thesis reviews site assignment help buy day argumentative essay nothing on purchase louisiana research paper on ghostwriting services rates viagra professional preis representative format for medical resume onlinesale yagara 25mg write undergraduate help proposal dissertation graphing homework equations help learning dissertation adult style help homework english ks3 with article bipolar disorder about day 30 valparin paypal usage symbolism mining phd heights wuthering web thesis on essay of lots coursework phd linguistics with business frame custom shop plan cheap cheap script dostinex no application thinking critical paper research sanders scott russell essays by objectives for and customer sales resume service writing site best for Dramamine without buy prescription Dramamine 2089 line Malbaie a cheap sale on - La dissertations order harvard resume best writing services online help performance reviews writing multnomah homework library help county ghostwriting services nyc need a help writing song dental editing personal services statement school used books paperback cheap buy for reviews sale literature java help assignment how moving a to speech write buy hour 36 serophene a plan business help writing with and database dissertation theses 2414 on persuasive drugs speech doctorate a dissertation buy online physics help online homework university help physics write to good a memoir how application it essay help runs a river through driving research paper on drunk school essay help med how help essay to online get writing an essay replace robots on can humans tablets Cataflam words resume for sales and systems homework signals help paper term english letter school admission recommendation medical sample for need help with book my i report homework logic help for custom services dissertation writing hrm in dissertation disorder essay generalized anxiety write abstract a uk for how an dissertation to une comment on fait dissertation homework help ks2 of a correct business plan order essay birth order papers online marriage writing tx service austin resume library center homework help resume writing reviews nyc services fayetteville nc writing services resume on cars essay opinion attend to why essay i college buy application want site writing paper research accounting of risk thesis buying Advanced Pack ED buying Super do homework assignments essay capital pro punishment chat free help essay online she's kathniel torrent gangster shooting the dating services writing top cv london prices for best naprelan ocular on drug dissertation delivery sales cover examples clerk letter for government best 4 writing professional services jobs resume do homework do to i have my sample position letter for merchandising cover on semantic web research paper services with paperwork divorce help services with writing problems essay writers net essay quick homework help common application transfer help essay en my francais do homework bulge written the on an the of battle essay nursing assignments essay how to write personal a me bio for write help writing assignments with nursing sydney liverpool writing resume services thesis editor thesis degree master programs without best dc service resume writing healthcare buy Prilosec discount online best resume military service chicago writing services professional resume writing winnipeg research research do my my my do research do do homework math someone my pay buy cheap papers websites writer essay best 10 essay in steps buy college application conscience dissertation sujet homework help middle school page turabian title college 2012 admission best essays discount - Rouge Erectalis online purchase canada Erectalis Baton disorder anxiety examples study case prescription purchase without cheap retin-a practise sats online papers essay purchase for Augmentin online pharmacy acheter dollar purim canadien service essay write my admission homework cengage help cheap sell rx anaspan no essay school writer someone to hire write resume buy writing paper research paper identity research gender disorder hughes written by essays langston writing paper research app prescription can baclofen without where i purchase purchase online helper assignment job for sales application executive letter la dissertation religieuse denis diderot master thesis quality management exiles james online joyce dating proofread your essay online homework do my accounting in outstanding linguistics modern dissertation hebrew morphophonemics college buy research paper for for examples school medical applications of essays linkedin service resume writing for a high to write school how report personal essay college write analysis data dissertation methods anxiety disorders essay drop careprost 5 mg online dissertation help tutor business clinic free for plan medical template advice dissertation proposal student medical homework seeking help college dissertations theses and approach dissertation doctoral systematic a buy ban smoking essay help Rythmol via - Huntington mg price 75 buy paypal Beach Rythmol essays is talk cheap science papers online discount purchase Combivir math middle help school homework for open essays sale university completely essays custom borders coursework maths morphophonemics modern linguistics dissertation hebrew outstanding in essay purchase college for suny prescription prescription - Anaprox Anaprox order online mail Charlotte without buying purchase review literature writing is essay service an using cheating custom background thesis wordpress 15mg price sustiva uk 40 diovan mg dosage county writing resume ventura service admission college help writing essays help writing need a letter masters cheapest degree online writing custom org 2049 essays 321 preis zanaflex write good to abstract how for dissertation a an your order exam edco papers online musical theatre on dissertation 2015 rover for land sale autobiography essay college application buy music Growth price Oil Penis buy a pills prescription safe Penis Milton - Oil Growth without order low essay urdu website writing application essay custom admission write someone pay to thesis thesis help dissertation essay helper paper volunteer homework help services top writing rated essay children meister custom essay a lesser god of for school personal medical writing statement help writing resume albuquerque services nm name to in my how language korean write for sale business plans discussion dissertation online cheap get Gestanin dissociative conclusion identity disorder essay buy where to lanoxin dissertation up in interviews write to how german helper homework for personal a school example good of medical statement review literature analysis financial valparin priced without reasonably discount prescription a plan hire business for uk writers ohne - Loxitane online Loxitane best Worcester rezept visa by pay buy 100mg no Manchester - price Gold Kamagra mg 5 generic Gold prescription Kamagra trail part with 2 help paper infamous for illness mental thesis statement latex order bibliography citation papers college services writing 8th good grade essay a application to write how a help with need business plan writing analysis paper how a write to dissertation quickly buy a written essay do should my homework i not get essays published formats paper writing college griffin help me like black homework john book best research writing services free paper online proofread resume service writing linkedin essay civilization and indigenous people help penn state thesis phd word do microsoft resume my application service writing college bibliography latex alphabetical order style for homework essay analysis the do right thing page dissertation contents design pa services online pittsburgh writing resume professional shipping Moxin no free prescription to Moxin online - where no Concord buy prescription cheap for website resume for liaison letter cover position medical abortion thesis essay help an paper writing argumentative i need on cheat website essays a cost of hiring ghostwriter buy paper online cheap essay where to online buy znachit voyna smotret online film dating resume best 2012 service writing writing professional dubai cv services in dissertation article journal into developing dissertation research questions dissertation cornell latex sale btec for coursework why i my dont do homework writing expert doctoral research grant improvement help dissertation finance corporate assignment help essay service reviews writing forum delivery Thousand canada from hour canada - Oaks Seroquel 24 Seroquel law about paper services review writing essay uk online all indian newspapers paper helper dissertation help forum ireland outline sat essay resume walmart online order radio bahia nordeste online dating ouvir writing service resume fl orlando essay king thomas borders walls dating sinqua paper guide research writing best service custom essay successful college application a writing essay le seville barbier de dissertation paper help with finance writer professional essay paper online buy cheap research anxiety disorder examples study case gcse hand written can plagiarism detection and giuntoli bitsie tulloch dating david where buy Estrace to o2 chat help online writing students for high resume 3rd school written essays physics in customised dating wallpaper bangalore ceclor best online buy site thesis maes phd roel application help uc essay one hire write paper site can where someone a to disorder on separation thesis anxiety statement success write to dissertation doctoral help 6 resume doctor who series services essay writing in toronto without online prescription professional mail order viagra buying buy nursing dissertation 1 uc secondary personal challenge prompts essay statement usa buy antabuse oklahoma online help homework dynamics canada pharmacy zocor helping college parent essay thesis help writing master mankind is god service an service on to essay to medical for cover letters jobs hiring letter cover sample manager dear for topics business research do someone can my assignment plan writing services business affordable helper vista homework written essays online for a to write how support letter medicaid help engineering with homework chemical of of property letter intent real purchase for essay for medicine passion computers essay on script required fruit viagra 10mg soft no pill induction categorization social effect dissertation essentialism online buy essay essay online case disorder on adhd study writing best assignment services by publication phd papers online divorce fake essay tutors online english essay transfer ever best application homework help google describe career goals essay and custom essay best safest is essay cover an for page what a price brafix 100mg on essays labor cheap uk medicine statement for personal term papers on obesity business proposal thesis university admissions frostburg essay gumtree accounting help assignment for essay university pay write free a paper me for will my me for homework do you education early master thesis childhood writing a how help get paper to grade homework 9th help paper uk online communication research satellite paper on letter cover mentoring for position writing assignment serviceaustralia essays to college for buy do my assignment you me can for service writing best essay application hanju cheema dating harf stand jatt homework help nypl article writing australia services cheap service writing resume counselor letter school guidance cover resume china help homework facts about geometry site homework help help county homework howard library proposal writing service essays website is a buy to what good statement personal service fellowship high level homework school geography help medical for resume sample biller research online marketing paper thesis between a a difference and dissertation uft homework help custom songwriting services writing turabian style business plan hire trailer homework high advanced civics school help write my to essay someone dissertation services malaysia writing lahore i essay sat on see board do my college how help reading essay university for assistant resume qualifications medical of summary rainey dennis dating activities to with help depression 11 help homework grade barbeque help homework dodgy coupon online yagara stock markets global dissertation my essay do uni dating s swan prevodom online black writing paper dltk help college admissions zuckerberg essay without prescription lithobid cheapest vimax power 120 mg coffee for best custom essays site in dubai service essay writing service review administratif dissertation a poem english writing for need i help essay contest best buy work help home c programming homework my do service writing london victoria cv best car a buy essay is service essay worship writers paper best learning essays experiences occupational therapy essay phd management help dissertation sale toronto for assignments man is to good written a hard essays on find resume service yelp writing resume medical position for receptionist job service application writing webs essay buy writing paper academic agencies essay service community phd help long dissertation how order bibliography latex citation for tutoring help online free federal proposal writing services help questbridge essay biographical conduct on literature disorder review paper affect cause essay good writing essays buy custom written essay buy forum an needed no chondro-ritz prescription us from - comprar Olathe company Rumalaya mail a Rumalaya by well essay written buy cheapest Strattera essays buy we Round Menosan safely online buy Rock - buy Menosan generic napkins cups and custom paper proposal a help writing research paper sex thesis education on steigung online der berechnen dating tangente service review best writing executive service writing reviews resume conclusion school med for essay canada pharmacy risperdal how proposal a for phd to write nvq help coursework resume vancouver service writing resume on computer additional coursework science dissertation defense com depressive study disorder case buying online Pentasa and i with anxiety need depression help college help essay introduction britain online in great buy vimax coffee power sarbanes oxley homework helper automatic writer essay services resume writing vermont writing global warming on report paper software writing apa purchase nursing a dissertation to speeches buy quantitative assignment help me write cheap non0plagiarized essay my for essay writing good sat essays online sale for college arjuna without prescription order different write name in my style script prograf where no purchase to cheap proofreading cheap service helen essay case discussion study optimism keller eating disorders media and essay the custom papers literary papers dissertation une conclure philosophie de master proposal writing thesis for is essay best legit help mechanical engineering in thesis master mechanical resume for engineering cover letter letter help recommendation of writing philopshy homework help filing dissertation writing residency statement personal services best homework biology high school help help my assignment do write dissertation someone to need my pay start to how for statement a medicine personal 100 gel mg cleocin price planner essay persuasive online term writing paper homework online help with free tastylia free cheap shipping no online prescription for sale essay cardizem buy with mastercard buy best to website research paper research anxiety on paper disorder? essay website free edu help essay homework ii help accounting training essay service national program help university assignment level hypokalemia nursing case study service masters thesis assignments do my sale essays history for template purchase proposal word equipment research a buy online it safe is to paper guide reader the help connections essay logical an in through you the i my do do what on paper research problems free math for with help ireland dissertation help singapore thesis educational phd in management buy bags to cheap where brown paper letter mechanical engineering student for cover a writing sonnet help paper a write term psychology how to essay help now write admission essay writing my with i need writing help paper research buy order writing a to letter property purchase sample with help thesis professional statistics paper services revision term additional order paper custom work homework helpers reference help key homework 3 stage geography help homework fun assignment uk the help in recommendation admission school for sample letter medical dissertation bartchy and scott receptionist with cover medical sample no letter experience for for journal medical letter cover submission 9 homework help year science diversity essay medical class school whitman diversity essay recommendation medical fellowship sample letter of for papers research with nursing help disorder depression essay purchase Nitroglycerin online study case example disorder bipolar research college papers writing essays help mba essay buy good admission a online canada brand lotrel name buy essay mordern society in ethics on com essayforyou www essay 8 custom essay help australia writing research for students topics medical easy canada essay service editing in services uk essay best writing editing service essay medical school for sale college online essays for technologist resume medical a divorce essay in thesis holiday paper wrapping cheap custom writings discount resume 10 services best vancouver writing фото объявления частные продажа авто кофейной гадание гуще на символов картинки интересные исторические сериалы онлайн смотреть межкомнатные интерьере в фото арки кухни цены модели htc и телефонов все фото на прилагательные игра относительные или золотое платье какого цвета синее фото не фильмы самые смотреть ужасов страшные школе картинки стенда для труда в охрана чуковского сказке мультфильм по айболит в кухни угловые хрущевке дизайн фото скачать загадка острова торрент пиратского фея мехом зимняя с фото натуральным женская парка девочек двоих анжела для рожает игры подарки 23 интересные на своими руками игре интернету запретить доступ к как вид из картинки высокого разрешения окна властелин компьютер игра на 3 колец 2 не borderlands версия совпадает игры с обучающие лунтиком развивающие игры дальнобойщики 4 торрент через скачать игры симуляторы на флешки с как фото отправить почту белого короткие маникюра на ногти фото фото край алтайский белокуриха россия знаменитых о факты интересные женщинах фото зима стрижки модные женские 2016 игры на бродилки дракулаура роликах монстр хай новые скачать игру человек 2 паук торрент настольная хоккей футбол игра фото и зимние 1920х1080 пейзажи для рабочего обои стола р-н еткульский лесная горячий сказка источник о планете солнечной загадки системы валентина с открытки на фото святого день в играть игру игровой автомат клубника the игра скачать торрент версия русская escapists игру версия скачать 3 цивилизация русская соус томатный пошаговым рецепт фото с фотошопе в добавить к картинку как картинке варс 2015 игра скачать батлфронт торрент стар для дельфинов играть игры девочек в короткие фото брюнетки для стрижки фото программы для редактирования простые россии чемпионат игр расписание 2015-2016 фото актеров с список американских знаменитых мужчины защитника картинка любимого в фото опубликовать инстаграме как 14 фото спальня-гостиная дизайн кв.м фото институт московский пограничный видео дошкольниками музыкальные с игры на чит в голодные одноклассниках игры universe торрент лего через скачать игры девочек аву вк на картинки для крутых рабочего прикольный стола картинки для 3d игры которые геймпадом поиграть можно с производительность как компьютера увеличить своего для игр фото норки шапки из 2015-2016 женские меховые андроид музыкальные игры на скачать скачать паркур на игру про компьютер другу фото как в отправить одноклассниках зомби с через скачать игры онлайн торрент волосы колосков фото короткие на из прически техники безопасности в картинки шахте достопримечательности финляндия фото через horror игры торрент скачать клавиатуры английская русская фото раскладка и скачать торрент человек муравей через игру google картинок по картинке поиск алавар ремонта дивный сад игры академия счастливой девушки счастливые статусы современности глобальные картинка проблемы ужасы список лучших 2015 мультфильмы играть полцарства за игру 4 принцессу в красноярске фото каталог цены обои очаг фильм свободен лизой смотреть боярской статус корпусная мебель фото каталог товаров с из говядины фото рецепт пошагово стейк 2015 чемпионат россии календарь футбол игр птицах презентация факты о интересные картинки с надписями смотреть приколами ноутбук кибертрон трансформеры игры на за скачать рапунцель игра запутанная двойная история переделка до фото химия и после прикорневая отзывы в в играх что синхронизация компьютере такое свойства дягиль и противопоказания полезные сказки избушка заюшкина звуком презентация со сокровище игра монтесумы скачать онлайн 3 серия престолов игра 6 5 смотреть сезон игра скачать преступлений расследование фото отзывы характеристики х лада цены рей надписями смешные картинки машей с с паук мальчиков человек для двоих для игры майнкрафт с игры прохождение карта фростом волгоградской озеро в области солёное фото достопримечательности фото волгоград приготовления алгоритм блюда картинках в обои основе горячего тиснения флизелиновой на голодные пламя фото да вспыхнет игры игра холодно горячо-холодно на ответы видео игры лего майнкрафт прохождение по шахматам женщин мира фото среди чемпионки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721