РУПЕРТ БРУК: ЛІРИЧНА АВТОБІОГРАФІЯ ГЕРОЯ СВОГО ЧАСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111-1.09

Є.С.Чернокова,

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця,

м. Харків

 

РУПЕРТ БРУК: ЛІРИЧНА АВТОБІОГРАФІЯ ГЕРОЯ СВОГО ЧАСУ

 

Руперта Брука можна вважати культовою фігурою в англійській поезії початку ХХ століття: спочатку уособлення «золотої молоді» свого часу, а потім поета-героя, що став жертвою війни. У довоєнній ліриці георгіанський реалізм Брука – це максимальне злиття «персони» та її «малого» світу, у кращих віршах Брука дуже гармонійне, не суперечливе, майже абсолютне. У сонетах, написаних у перший, «патріотичний» період війни, чоловіча звитяга постає як прояв любові до найменшого куточка батьківщини, а не величної імперії. «Англійськість», постійне перебування у межах національної традиції трактується як імпліцитна полеміка з космополітизмом модерністів.

Ключові слова: Руперт Брук, георгіанський реалізм, персона, воєнні сонети, «англійськість», модернізм.

 

Руперта Брука можно рассматривать как культовую фигуру в английской поэзии начала ХХ века: вначале олицетворение «золотой молодежи» своего времени, а потом поэта-героя, который стал жертвой войны. В довоенной лирике георгианский реализм Брука – это максимальное слияние героя и его «малого» мира, в лучших стихах Брука очень гармоничное, не противоречивое, почти абсолютное. В сонетах, написанных в первый, «патриотический» период войны, источник героизма – любовь к малой родине, а не великой империи. «Английскость», постоянное пребывание в рамках национальной традиции рассматривается как имплицитная полемика с космополитизмом модернистов.

Ключевые слова: Руперт Брук, георгианский реализм, герой, военные сонеты, «английскость», модернизм.

 

Rupert Brooke is a cult figure in the English poetry of the beginning of the XXth century: first – the embodiment of “gilded youth” of his time, and then – the poet-hero, the victim of the Great War. In his pre-war lyrics Brooke’s Georgian realism shows the ultimate union of persona and its home world, very harmonious, balanced, almost absolute in his best verses. In his sonnets of the first, “patriotic” war period the basis of heroism is not the worship for mighty empire but the admiration for its every tiny corner. The “Englishness”, a constant keeping within the bounds of national tradition is considered as implicit polemics with the Modernists’ cosmopolitism.

Key words: Rupert Brooke, Georgian realism, persona, war sonnets, “Englishness”, Modernism.

 

Постать Руперта Брука (Rupert Chawner Brookе, 1887-1915) була настільки яскравою, що це часто «засліплювало» дослідників, заважаючи удаватися до подробиць аналізу, аби розгледіти в його долі та поезіях не виключність, а органічність, не тільки «переможну» харизму, а й поразку долі молодої красивої людини, котрій судилося жити у часи глобальної потворності війни. Але якби навіть такої людини не було, її треба було б вигадати. І Брук перетворюється на культову фігуру, уособлення молодого поета-героя часу в прощальному слові Вінстона Черчилля у лондонській «Таймс». Висловивши впевненість, що ті думки, які передав Брук у своїх «незрівнянних» воєнних сонетах, поділяють тисячі молодих людей, які йдуть «на цю найважчу, найжорстокішу та найменш винагороджувану з усіх воєн», Черчилль зазначає: «Радісний, безстрашний, багатогранний, глибоко освічений, з класичною симетрією тіла та розуму, він був таким, якими хотілося б бачити найблагородніших синів Англії у часи, коли тільки найдорогоцінніші жертви приймаються, а найдорогоцінніші ті, що найвільніше пропонуються» [8, c. 1827]. Рання смерть (не на полі бою, але «в строю»), вірогідно, «допомогла» Брукові зберегти ту «класичну симетрію», а інакше, хто знає, чи не переглянув би й він, як Овен, свої погляди періоду «Сонетів» та не «оспівав» би реальність війни. Для сучасників та співвітчизників Брука «його смерть потребувала відповідного життя: юний Аполлон, безтурботний, зі своїми друзями під яблунею у Грантчестері» [4, c. 212].

Це був взірцевий представник «золотої молоді» того часу: освіта спочатку у Рагбі, а потім у Кембриджі; близькість до групи блумсберійців; широке коло прихильників і вузьке коло друзів, яких Вірджинія Вулф назвала «новими язичниками» (“Neo-Pagans”); мандри Європою, США, Канадою; декілька місяців безтурботного життя на Таїті та, звичайно ж, писання поезій. Тож і порівнюють Брука у багатьох роботах з Байроном, і цитують відомий поетичний шарж Френсіс Корнфорд: A young Apollo, golden haired,/ Stands dreaming on the verge of strife,/ Magnificently unprepared,/ For the long littleness of life.//”(Юний Аполлон золотоволосий,/ Стоїть, замріяний, на межі боротьби,/ Розкішно не готовий/ До довгої дріб’язковості життя.//) ([10, c. 65]; тут і далі  переклад наш – Є.Ч.).

У своїй лекції «Руперт Брук та інтелектуальна уява», прочитаній у Регбі у 1919 році, Волтер де ла Мер намалював портрет людини, поряд із якою «кожен був просто щасливий» [3, c. 32]. Брук був дуже відданим другом: згідно з його заповітом, Гібсон, Аберкромбі та Волтер де ла Мер мали отримати та нарівно поділити усі доходи від публікації його віршів, що, зважаючи на великі їх наклади, забезпечило цим георгіанським поетам можливість займатися виключно поезією. Вірджинія Вулф зазначала, що він був дуже здібною молодою людиною, але не в поезії, а мав особливий талант спілкування з людьми, розсудливість і силу, і міг би згодом стати прем’єр-міністром [10, c. 78-79].

За життя Руперт Брук мав тільки одну опубліковану збірку поезій, що вийшла у 1911 році та включала п’ятдесят віршів, написаних протягом попередніх семи років. Для пізнання  ж «довгої дріб’язковості життя» війна не дала йому шансу: у двадцять сім років він помер він сепсису на борту французького корабля-шпиталя, пришвартованого біля острова Скірос, що в Егейському морі. На цьому грецькому острові він і похований. Перетворення молодого поета-красеня на майже міфічну постать почалося одразу ж після його смерті. Спочатку навіть повідомляли про його смерть від сонячного удару, нібито його вразили боги за те, що він співав краще за Аполлона.

Друга збірка його поезій “1914 and Other Poems” вийшла  вже після його смерті, у червні 1915 року, і за десять років разом з “Collected Poems” вони розійшлися неймовірно великим для тих часів накладом у триста тисяч примірників.

Треба зазначити, що за невеликий період своєї поетичної кар’єри Брук зазнавав різних впливів. Так, Джеффрі Кейнс відзначає, що спочатку це були Россетті, Свінберн, Бравнінг, Вайлд і Доусон, а згодом Єйтс [7, c.8]. Цей «несерйозний красень» разом з Едвардом Маршем залишив помітний слід в історії англійської поезії, заклавши підвалини георгіанства як явища та взявши участь у першій, найуспішнішій антології 1911-1912 років [5, c.38-50].

За словами Д. Перкінса, немає нічого, що б краще репрезентувало те, що «звично та оманливо вважають за «георгіанське», ніж п’ять поезій Руперта Брука – Heaven” (1913), “Tiare Tahiti” (1914), “The Great Lover” (1914), “DiningRoom Tea” (1910) таThe Old Vicarage, Grantchester” (1912): «Їх написано плавними, простими віршами та реченнями, без зосередження чи напруження. Відчувається якесь чуттєве тепло, спрямоване на звичайні дрібниці життя, пильна вдячність, що не сприймає буденне як належне (проте вона сприймає як належне приємність звичайного; ми не чуємо нічого про закопчені вулиці, газові заводи та задихані, нудні газети)». [11, c. 210].

Але, читаючи ці поезії, важко уявити, що першу збірку юного Брука (1911), періоду тісного контакту з блумсберійцями та обрання його президентом Фабіанської Спілки Кембриджа, засуджували за надто «чорний» реалізм. Як зазначає Д. Голді, Брука ріднило з георгіанцями поєднання соціальної свідомості з реалізмом, він «намагався додати трохи твердості устриці англійської поезії» [6, c. 41]. Це стосується, перш за все, відверто-натуралістичних поезій Wagner (1908), Lust (1909), A Channel Passage” (1909), «що поєднують описово-графічний стиль з сучасною метафізичною грайливістю, що нагадувала Донна» [Ibid]. Але ці вірші можна сприймати тільки як пробний етюд, розробку тієї «картини», яка ніколи не могла б повноцінно існувати в художній реальності поета Руперта Брука.

Його реальність дійсно була іншою. Здається, саме її побачив молодий Володимир Набоков у своєму розлогому есе «Руперт Брук», яке було опубліковане у літературному альманаху «Грани» у 1922 році та містило ще й власні переклади поезій Брука російською. Ось як він переповідає один із тих самих, найбільш георгіанських віршів, The Old Vicarage, Grantchester: «В непереводимых журчащих стихах он заставляет сотню призрачных викариев плясать при луне на полях; фавны украдкой высовываются из листвы; выплывает наяда, увенчанная тиной; тихо свирелит Пан. С глубокой нежностью поэт воспевает сказочный свой городок, где живут люди чистые и телом и душой, такие мудрые, такие утонченные, что стреляются они, как только подступает тусклая старость…» [1]. Цю поезію було написано у травні 1912 року в Берліні, і невипадково Брук вказує точну дату і місце (Café des Westens, Berlin) одразу після заголовка. Показово, що назву Брук змінював тричі (спочатку було “Home”, потім “The Sentimental Exile”) – а це означає, що автор свідомо вказував на долю іронії, з якою має ставитися читач до реальності, «спотвореної» любов’ю та відстанню. І тоді можна побачити, що усі ці фавни, Пани та наяди являються тільки «розумним сучасним людям» (“And clever modern men have seen”), а не ліричному героєві (“But these are things I do not know”) [2, c. 67-72]. Для нього ж важливою є антитеза, за якою можна розгледіти давню традицію «англійськості» як природності, не штучності, зовнішнього світу. Тому – контраст “here and there”, у переліку, настільки влучному та ємному, що один з його елементів дав назву романові Айріс Мердок: Here tulips bloom as they are told;/ Unkempt about those hedges blows/ An English unofficial rose;/…” (Тут тюльпани квітнуть, як їм скажуть;/ Неохайно біля тих парканів цвіте/ Англійська неофіційна троянда). Тому тут не можна погодитись із Набоковим: як ніхто не «змушує» квіти рости рядами під «нерегульованим» сонцем (“unregulated sun”), що будить «далеку не пунктуальну зірку» (“wakes a vague unpunctual star) над «неакадемічним струмком» (“the yet unacademic stream”), так ніхто не «змушує» мешканців Грантчестера бути «нормальними» та зрозумілими. Це – ще одна іпостась «англійськості», її привиди такі ж дивні, як і непередбачувані люди, «неофіційні», навіть якщо вони сільські священики.

І ось, наголошуючи на тому, що Грантчестер Брука не звичайне, а «зачароване містечко», Набоков робить спробу зняти чари: «Я как-то проезжал на велосипеде через Грантчестер. В окрестных полях мучили глаз заборы, сложные, железные калитки, колючие проволоки. От грязных, кирпичных домишек веяло смиренной скукой. Ветер сдуру вздувал подштанники, развешанные для сушки меж двух зеленых колов, над грядками нищенского огорода. С реки доносился тенорок хриплого граммофона» [1]. Але це – паралель, що надто далеко відходить від ідеї та художньої реальності Брука, а, головне, зовсім не прояснює їх, адже не можна підмінити білизною – почуття дому (згадаємо первинну назву вірша), залізяччям – «сірі небеса, перші крики сонного птаха,/ Падаючу хатинку, що ніколи не впаде» (“Grey heavens, the first birds drowsy calls,/ The falling house that never falls.»). Брук бачить зовсім інше, не приховуючи своєї необ’єктивності: I only know that you may lie/ Daylong and watch the Cambridge sky,/ And, flower-lulled in sleepy grass,/ Hear the cool lapse of hours pass,/ Until the centuries blend and blur/ In Grantchester, in Grantchester…/” (Я тільки знаю, що можна лежати/ Цілий день та стежити за кембриджським небом,/ Та, заколиханому квітами у сплячій траві,/ Чути, як холодний плин часу сходить,/ Допоки століття не змішуються на плями/ У Грантчестері, у Грантчестері…). І тоді стає зрозумілим, що не чари, а ліричне почуття перетворює світ Грантчестера на диво, роблячи непомітним те, що бачить просте око, не оповите почуттям.

За майже двадцять років після Набокова  Джордж Орвелл теж побачить у «Грантчестері» «не що інше, як жахливий потік «сільських» почуттів, свого роду накопичену блювоту зі шлунку, набитого назвами місць». Називаючи цей вірш гірше, ніж нікчемним, Орвелл, менше з тим, розуміє, що він «становить цінний документ як ілюстрація того, що в той час відчувала молодь середнього класу.» (“Inside the Whale” (1940)  [9]. Адже у ста сорока рядках (п’ятистопний ямб, суміжна чоловіча рима, переважно точна, але є й поодинокі, «не пунктуальні», виключення) «Грантчестера» мова йде (і Набоков це теж побачив) не про всеосяжну «нео-язичницьку» любов до усього земного, а про те, що напередодні Великої війни набувало великого значення, – любов до рідної землі та її мешканців. У Набокова бачимо приклад «незаангажованого» погляду випадкового спостерігача, хоча, звичайно ж, сам вибір невипадковий. Протягом усього есе з приводу різних віршів поета Набоков стверджує: «Руперт Брук любить світ, з його озерами та водоспадами, пристрасною, пронизливою, запаморочною любов’ю», любить так, що хотів би і після смерті частину його забрати з собою.

Взагалі «Грантчестер» та «Дивовижно закоханий» (Great Lover, 1914), які вважаються вершинами довоєнної лірики Брука, на наш погляд, становлять зразки найдосконалішого втілення того, що георгіанці розуміли під реалізмом. Останній передбачав пізнання/споглядання реальності без будь-якої установки чи залежності від ідеї. Саме таку здатність, яку Е. Марш називає «писати, пильно удивляючись у предмет», і демонструє його однодумець та соратник Брук. Ліричний герой виявляє своє велике кохання до світу шляхом простого переліку звичайних і незвичайних речей, відчуваючи їх сутність усіма своїми почуттями: These I loved:/ White plates and cups, cleangleaming,/ Ringed with blue lines; and feathery, faery dust;/ Wet roofs, beneath the lamp light; and strong crust/ Of friendly bread; and many-tasting food;/ Rainbows; and the blue bitter smoke of wood;/ And radiant raindrops couching in cool flowers;/ And flowers themselves, that sway through sunny hours,/ Dreaming of moths that drink them under the moon;/…” (Це я любив:/ Білі тарілки та чашки, що ідеально відсвічують,/ З блакитними лініями смужок; і пір’яний, казковий пил;/ Мокрі дахи у світлі ліхтарів; і тверда скоринка/ Хліба [що розділив] із товаришем; і блакитний гіркий дим лісу;/ І блискучі дощові краплі, що причаїлися в прохолодних квітах;/ І самі квіти, що гойдаються в сонячні часи,/ Мріючи про мошок, які п’ють їх під місяцем;/…) [2, c. 31]. Dear names (дорогі імена) включають не тільки природне та сільське, а й безпосередні деталі побуту («прохолодна доброта простирадл», «шершавий чоловічий поцілунок ковдр»), і реалії міського життя («енергійну відсторонену красу великої машини», «благословення гарячої води», «потяги, що задихаються»), і відчуття присутності дорогої людини, що зненацька одразу ж переходить у запах тліну («затишний запах пальців друга, аромат волосся, та цвілий сморід, що стоїть навколо мертвого листя і минулорічної папороті»). Візуальні, тактильні образи, запахи та звуки нанизуються без упину, навіть коли, здається, ліричний герой хотів би щось узагальнити (“Dear names,/ And thousand other throng to me!” (Дорогі імена,/ І тисячі інших юрмляться навколо мене!), він немовби напівсвідомо знову продовжує свій каталог, не в змозі зупинитися. Ідея з’являється наприкінці: коли приходить смерть, “New friends, new strangers…But the best I’ve known/ Stays here, and changes, breaks, grows old, is blown/ About the winds of the world, and fades from brains/ Of living men, and dies. Nothing remains.// (Нові друзі, нові незнайомці… Але краще з того, що знав,/ Залишається тут, і змінюється, розривається, старіє, поширюється/ Вітрами по світу та блякне в думках/ Тих, хто живий, і вмирає. Нічого не залишається.//) [2, c. 32]. Як бачимо, цей вірш, як і «Грантчестер» та інші, далекий від «класичної симетрії» між зображенням та враженням, деталізацією та рефлексією.

Навесні 1914 року, тобто незадовго до початку пекла війни, Брук записується добровольцем на флот. П’ять воєнних сонетів «1914» (Peace”, “Safety”, “The Dead”, “The Dead”, “The Soldier), написаних у кінці 1914 року, стали його квитком у безсмертя. Любов до Англії, що не рятувала від розгубленості перед складнощами особистого життя, ставала внутрішнім стрижнем у час випробувань. Вона, мабуть, і виявилась основним джерелом того «високого ідеалізму, який нині складно зрозуміти, але з яким більшість освічених молодих людей Англії, Франції, Німеччини та Австрії йшли на війну» [11, c. 211-212]. Перший сонет «Спокій» – це подяка Богові, що дарував війну як можливість зректися рутини повсякденності та поринути у вир нового, «чистого», тобто не обтяженого рефлексією, складними стосунками чи зобов’язаннями, досвіду: Now, God thanked be Who has matched us with His hour,/ And caught our youth, and wakened us from sleeping,/ With hand make sure, clear eye, and sharpened power,/ To turn, as swimmers into cleanness leaping,/ Glad from a world grown old and cold and weary…” (Ось, Богу дякуємо, Який вибрав для нас Його час,/ Та збагнув нашу юність, та розбудив нас од сну,/ З рукою впевненою, ясним поглядом та загостреною міццю,/ Щоб спрямувати, як плавці, що у чистоту [глибини] стрибають,/ Раді піти від світу, що стає старим, і холодним, і виснаженим…) [2, c. 19].

На наш погляд, тут алюзія на вірш Лонгфелло “The Rainy Day”: My life is cold and dark and dreary;/ It rains and the wind is never weary;/ My thoughts still cling to the moldering Past,/ But hopes of youth fall thick in the blast,/ And days are dark and dreary.//”. Лексичне та синтаксичне суголосся тут явне, але вторинне. Воно видається обумовленим перегуком на більш глибокому, семантичному рівні: дрібний дощ Лонгфелло як ознака тривалої одноманітної рутини життя немолодої (або звичайної) людини. Її можна позбутися, тільки пірнувши у «чисту глибину» Брука, якщо ти молодий та сильний і дуже хочеш позбавитись минулого, яке тебе «сформувало». Тому, як здається, цей дуже коментований дослідниками рядок Брука не має на увазі, як більшість із них вважає, «чистоту» майбутнього героїчного досвіду такої, як виявилося потім, надто брудної війни. Ліричний герой цього сонету – молода людина, що хоче знайти «спокій» (читай – внутрішню гармонію) у новому небезпечному досвідові як звільнення від попереднього. Тому й агонія не лякає, адже сама смерть сприймається тут як чисто теоретична можливість, теж просто різновид того «спокою», якого прагне герой. Наступний сонет розкриває секрет того, що є запорукою безпеки в осередку смертельної загрози. Він – у недосяжному для болю й руйнування відчутті єдності з природою та людьми, «з усіма речами, що не вмирають», і проти яких війна безсила.

Третій і четвертий сонети мають одну й ту ж назву «Мертві», та дуже різні і за семантикою, і за поетикою. Перший із них – це пишне вшанування пам’яті загиблих: октет і секстет відкриваються звуками сурм, полеглі – не самотні, бідні чи старі, а ті, хто «вилив солодке червоне вино юності». Так складається типовий, переобтяжений персоніфікаціями урочистий гімн, що їх багато створювалось на початку війни.

Більше промовляє до історика літератури  четвертий сонет “The Dead”, демонструючи, що ліричний суб’єкт сонетів, і ширше – усієї поезії Брука, знаходиться в процесі пошуку своєї поетичної мови. Ці пошуки проходили не у тому напрямку (прагнення спрощення, подолання розриву між поетичною та звичайною «ідіомами», опанування інтонації та синтаксису прози), що у Едварда Томаса чи Девіда Лоренса.

Це, скоріше, нагадувало пошуки Орландо адекватної ідіоми, щоб передати унікальність Саші. Спочатку у Вулф це була дуже «красива» спроба, але вона постає зі знаком питання:Snow, cream, marble, cherries, alabaster, golden wire?” («Сніг, піна, мармур, вишні, алебастр, золота сітка?») [12, c. 422]. Усе одночасно нагадує (чи, може, навіть пародіює?) і нанизування-перелік об’єктів у «Грантчестері», і «білу риторику» секстету четвертого сонету Брука: There are waters blown by changing winds to laughter/ And lit the rich skies, all day. And after,/ Frost, with a gesture, stays the waves that dance/ And wandering loveliness. He leaves a white/ Unbroken glory, a gathered radiance,/ A width, a shining peace, under the night.//(Є води, що гудуть, вітри перетворюючи на сміх/ І запалюють яскраве небо, увесь день. А після/ Мороз одним рухом зупиняє хвилі, що танцюють/ Та блукають у красі. Він залишає білу/ Неторкану славу, зібране сяйво,/ Широту, сяючий світ, під ніччю.//) [2, c. 22]. У октаві Брук розповідає про життя цих мертвих: These hearts were woven of human joys and cares,/ Washed marvelously with sorrow, swift to mirth./ The years had given them kindness. Dawn was theirs,/ And sunset, and colours of the earth.” (Ці серця були сплетені з людських радощів та турбот,/ Які дивовижно омивалися сумом, що змінювався веселощами./ Роки дали їм доброту. Світанок був їхнім,/ І захід, і кольори землі./) [Ibid]. Як бачимо, максимально можлива абстрактність досягається за рахунок метонімії («ці серця»), що її уживання одразу виключає можливість оприявнення будь-якого конкретного ліричного суб’єкта чи його унікального ліричного досвіду або емоції. «Серця» тут, якщо і є метонімічним «звуженням», то тільки формально, адже насправді подібне вживання метонімії розширює образ до максимально загального за рахунок переводу почуття у функцію, здатність відчувати, а антиномії це тільки підкреслюють (joyscares; sorrowmirth; dawnsunset).

Тому невипадково ми почали прочитання сонету з секстету: там «монолітність» абстракції досягає піку, аж до того, що важко було б зрозуміти, про що йдеться, якби не тема, що заявлена у назві та октеті. Тобто сонет рухається у бік ще більшого узагальнення, і саме цей художній модус поет вважав найбільш адекватним ліричному посилові сонета.

А от герой Вулф невдоволений результатом, адже біла краса не виражає суті: «Жоден з них. Вона була, як лисиця чи як олива; як морські хвилі, коли дивишся на них з височіні; як смарагд; як сонце на зеленому пагорку, що іще у пелені, – нічого схожого на те, що він бачив або знав в Англії. Обшукував мову, як тільки міг, та слів йому бракувало. Він прагнув іншого пейзажу й іншої мови.» [12, c.422]. Модерніст Вулф розуміє, що «інша мова», «інший пейзаж», а значить інший ліризм, ховається не за звуженим для читача полем вимовленої та «відшліфованої» ідеї-абстракції, а за широким полем амбівалентних і тому відкритих для сприйняття речей та їх образів, які ускладнюють ліричний досвід, дозволяючи таким чином побачити не очевидне чи логічне, а ще ніколи не бачене.

Останній, найбільш пронизливий із сонетів («Солдат») починається сильно і водночас просто, а знайдені тут слова залишаться навіки, адже їхній трагічний та величний патріотизм звучить із такою пронизливою щирістю, що будь-яка «висока» ідіома виявляється недоречною: If I should die, think only this of me:/ That theres some corner of a foreign field/ That is for ever England.” (Якщо я помру, згадайте про мене тільки це:/ Що є якийсь куточок поля на чужині,/ Що назавжди Англія.) [2, c.23]. “A body of England”, “English air”, “and gentleness, in hearts at peace, under an English heaven” – ось джерело, з якого не втомлювався черпати поет Брук, воно не могло підвести у смертний час і рекрута Брука.

ТомуLike nothing he had seen or known in England – це не про лірику Брука, яка всюди демонструє свою тотальну залежність від того, що бачить та чує ліричний герой, загострено-чуттєво сприймаючи саме англійську дійсність. Так було з «Грантчестером». Такою є й поезія «Чай у їдальні» (“Dining-Room Tea”, 1910) [2, c.110-112]. Вона відкривається оповитим пристрасним ліризмом описом вечірньої зустрічі друзів: When you were there, and you, and you,/ Happiness crowned the night; I too,/ Laughing and looking, one of all,/ I watched the quivering lamplight fall/ On plate and flowers and pouring tea/ And cup and cloth; and they and we/ Flung all the dancing moments by/ With jest and glitter.” (Коли ви були там, і ви, і ви,/ Щастя вінчало ніч; я теж,/ Сміючись та дивлячись, був одним з усіх,/ Я стежив, як падало мерехтливе світло лампи/ На тарілку, та квіти, та чай, що розливали,/ Та чашку, та скатертину; і вони та ми/ Бралися до танців/ З жартами та блиском). Одразу ж видно, що ліричному героєві рівною мірою дорогі не тільки the changing faces that I loved, але й атмосфера, і місце, і найдрібніші деталі, що створюють та забезпечують цю загальнонаціональну та разом з тим , як показує Брук, таку, що стала дорогою кожному, майже інтимну, традицію чаювання, водночас плинну і сталу, «моментальну» і вічну. Такий же і характер вірша: легкий поступ чотиристопного ямбу, парна рима майже всюди точна. Центральною частиною, за задумом поета, є позачасова «візія» цього як застиглого, безсмертного (“Freed from the mask of transiency,/ Triumphant in eternity,/ Immote, Immortal.//”) моменту істини, «священного та дивного» за своєю природою. Але цей момент зупиненого часу не приносить читачеві нічого нового: деталі простору ті ж самі, тільки зупинені у часі, застиглі (“I saw the marble cup; the tea,/ Hung on the air, an amber stream…”), люди-тіла, позбавлені життя, адже їх не оживляє ані рухливе світло, ані спілкування. Та він значущий саме завдяки цим подробицям, адже вічність – це і є для Брука повторюваність рутинного, що, врешті-решт, робить буденне сублімацією величного та незмінного. Поетикально це досягається контрастуючою з деталлю зміною ідіоми. До наведених вище епітетів можна додати ще “I saw the immortal moment lie”; magnificence; august, immortal, white та інші. І тоді виходить, що «чудове» (magnificent) для георгіанця Брука – це просто розглянуте крізь лупу (magnifying glass) буденне, але зігріте індивідуальною ліричною емоцією і «освячене» приналежністю до вічної традиції.

Третя і остання частина поезії демонструє повернення ліричного героя до реального часу. Та ніхто не відчув, що герой був за «мільйони миль» від цього місця і повернувся через «мільйони років». Зміни не відбулося, тільки картина знову стала рухливою у тих же самих параметрах-деталях: Light glinted on the eyes I loved./ The cup was filled. The bodies moved. The drifting petal came to ground./ The laughter chimed its perfect ground.” (Світло спалахнуло в очах, що я любив./ Чашка наповнена. Тіла рухались. Пелюстка повільно упала на землю./ Сміх завершив свій гармонійний дзвін.). Ліричний герой Брука на відміну від ліричного героя «Портрету дами» Еліота не переймається питанням, чи доречні жарти або сміх у цьому складному та трагічному світі, адже він не має конфлікту з оточуючим: він сам, його спосіб життя та його друзі і є цей світ. Тому симетричною відповіддю на виразно романтичний образ початку вірша (“Happiness crowned the night”) стає такий же за характером образ його фіналу (“I sang in heart”). Але у Брука тут немає і натяку на намагання створити семантичну та емоційну напругу, між романтичним і модерним відчуттям дійсності, що її шукає, наприклад, Фіцджералд, беручи за назву трагічного роману з модерного життя вірш з оди романтика Кітса. «Лагідна ніч» Брука саме такою і є, й поетикальною запорукою цієї семантичної «лагідності» стає опора тільки на знайоме та звичне, знову і знову повторюване, як мантра, абсолютизована у кільці – повторі початку і кінця вірша: I sang at heart, and talked, and eat,/ And lived from laugh to laugh, I too,/ When you were there, and you, and you.//” (Я співав у душі, і розмовляв, і їв,/ І жив від сміху до сміху, я теж,/ Коли там були ви, і ви, і ви).

У цьому фіналі, як і у більшості своїх віршів, Брук не боїться відкрито «показати пальцем» на кожен об’єкт і таким чином підкреслити особистісний характер, власну дотичність до будь-чого, що зображується. У вже згадуваній вище лекції Волтер де ла Мер дуже виразно пояснює це: «Понад усе, поезії Руперта Брука наповнені та підкорюються магії того, що ми називаємо особистісністю. Коли ми їх читаємо, вони, здається, залучають нас до щасливого, миттєвого зв’язку з ним, не тільки примарного очі-в-очі, а й думка до думки…Вони діляться його секретами зі світом – так, ніби хлопчик вивертає вміст своїх дивовижних кишень перед тим, як піти спати» [3, c. 30]. Ця «персональність» «георгіанського» реаліста Брука парадоксальна. Дійсно, ліричний герой Брука не повчає і не проголошує. Він тільки оприявнює. Та окремі образи навколишнього настільки щільно вкривають ліричний простір кожної його поезії , що не залишають читачеві шансу для уяви, «місця» для пошуків власного ліричного одкровення або відкриття. Це і затримує читача на «поверхні», роблячи Брука, за влучним висловом Дж.В. Біча, «поверхнею Кітса» чи будь-кого з великих романтиків.

«Простота» фінальних рядків «Грантчестера» (Theres little comfort in the wise)  чи «Дивовижно закоханого» (“Praise you, “All these were lovely”, say, “He loved [2, c. 32]) – більше ніж поетикальна ознака поезій Брука. Тільки цей «простий» останній рядок і може перевести «експозицію» у ліричну «проекцію» почуттів героя та власного життя поета Брука. Вони обмежують семантику, просто підсумовуючи (навіть якщо це іронія) суто індивідуальний емоційний досвід ліричного героя. Це особливо прикметно, якщо порівняти їх з семантикою кінцевих рядків поезій Едварда Томаса, що «відкривають» фінал для подальшого  занурення у складний і непередбачуваний світ, який був, є і залишиться загадкою, над якою має замислитись і поет, і читач.

Як і багато сучасних йому митців, Брук був знавцем і шанувальником творчості прерафаелітів, зазнавши їх впливу. Але скрупульозна деталізація «перших планів» їх картин і поезій була важливим, та усе ж таки допоміжним засобом для виокремлення провідної ідеї чи образу. Зрозуміло, що кожна травинка чи квітка переднього плану ретельно «перелічена», тобто виписана, щоб Офелія Д.Е. Мілле могла сказати своїм самогубством про жах відмови від молодості, краси, природного стану речей, заперечення життя на користь смерті. Ось чому сама фігура мертвої дівчини затьмарює велику кількість дрібних природних деталей. Тому, коли дивишся на картину Мілле, немає віри словам Гертруди, що це була випадкова смерть.

У віршах георгіанця Руперта Брука складові цього великого каталогу-переліку – й не деталі зовсім, не художній прийом, адже вони і є тим головним посилом і кінцевим результатом осмислення навколишньої дійсності та життя загалом, заради якого поезію було написано. Георгіанський реалізм поезій Брука, попри позірну схожість у об’єкті зображення, контрастує зі складною та амбівалентною семантикою й поетикою ліричного висловлювання Едварда Томаса, де лише невелика частина оприявнена і вимовлена, що змушує читача розділити тягар «відповідальності» з автором, знову і знову повертаючись до видимого, щоб зрозуміти потаємне. «Ідеальний відсвіт» чашки Брука у The Great Lover обертається на купку безформних фарфорових черепків у “А Tale” Едварда Томаса, і це більше ніж промовиста зміна у парадигмі англійської ліричної поезії початку ХХ століття.

 

Література:

 

 1. Набоков В. Руперт Брук/ Владимир Набоков. – [Електронний ресурс] Режим доступу: www. ereading – lib.org/bookreader.php/ 40683/Nabokov__Rupert_Bruk.html.
 2. Brooke R. The Poetical Works/ Rupert Brooke // Ed. by G. Keynes. – Lnd.: Faber and Faber, 1974. – 216 p.
 3. De la Mare W. Rupert Brooke and the Intellectual Imagination/ Walter De la Mare. – Lnd., 1920. – 42 р.
 4. Delany P. The Neo-Pagans: Rupert Brooke and the Ordeal of Youth/ Paul Delany. – N.Y.: The Free Press; Toronto: Collier Macmillan, 1987. – 270 p.
 5. Georgian Poetry 1911 – 1912 // Edited by Sir Edward Marsh. – London: Hard Press, 2004. – 169 p.
 6. Goldie D. The Non-Modernist Modern/ David Goldie // A Companion to Twentieth-Century Poetry. – Blackwell Publishing Ltd., 2003. – Pp.37-50.
 7. Keynes G. Preface/ Geoffrey Keynes// Brooke R. The Poetical Works. –: Faber and Faber, 1974. – P.5–10.
 8. The Norton Anthology of Modern Poetry/ Ed. By R. Ellman and R. O’Clair. 2nd Lnd.: W.W. Norton & Co, 1988. 1865 p.
 9. Orwell G. Inside the Whale/ George Orwell. – [Електронний ресурс] Режим доступу: ourcivilisation.com/smartboard/shop/orwellg/ whale.html
 10. Parker R. The Georgian Poets/ Rennie Parker. – Plymouth: Northcote House Publishers Ltd, 1999. – 92 p.
 11. Perkins D. A History of Modern Poetry: From the 1890s to the High Modernist Mode/ David Perkins. – Cambridge, Lnd.: The Belknap Press of Harvard UP, 1976. – 624 pp.
 12. Selected Works of Virginia Wolf/ Virginia Wolf. – Lnd.: Wordsworth Editions, 2005. – 1020 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
of language case study disorder essay english help higher critical where prescription to without to purchase tofranil buy how where tofranil buy to no cheap cheap script dostinex english essay personal help homework help ontario university service essay fincar shipping overnight buy order ceclor via mail zanette phd irene thesis dissertation (uk) service writing royal cheap term help paper homework helper grade math 3rd where essay get can for i me an written on network phd security thesis retard encontrar adalat onde sale uk for essay in disorder persuasive speech eating write business should i plan my how essay college application custom cancer children funding care thesis abstract phd online to buy research safe it is paper a custom spot service writing paper write reaserch my anti order and ci thesis law for objective sales example resume jeremy programming language phd siek thesis generic paper free online type on services assignment staffing of holocaust the unity essay muslim survivors on on essay my research paper online check get plan can a help i business writing where editing dissertation for services professional help homework cemistry for orlistat prescription buy sale a without online quinto afinador para dating bajo essay creative help writing docs wanted resume nursing paper programs writing an essay on of man analysis dating advice plenty fish of research birth order about paper homework help diwali college papers term media resume job sample for site fiction writing research proper order paper of papers essays term cheap for letters sales representative cover sample help in homework geometry essay automatic writer college essays online purchase essay analysis process outline helpful homework or harmful is statistics chinese essay writer sba writing plan business help chegg ask help homework thesis web master homework pinchbeck s helper my to do homework i love apa help paper with research questions good essay compulsive disorder case studies obsessive application an how words write 750 to essay net discount essay codes for custom punnett square help homework dissertation and habilitation school sewanhaka high help homework personal for nursing help statements with business best to site do homework my of estate write for purchase a real how to intent letter paid writing sites essay difficulties scoring test met in disorders statement thesis on eating identity a disorder dissociative of study case paulas story zocor ireland buy recommendation what of school to include for letter medical a in plan nq 30mg script buy no benadryl online danocrine buying review my essayz write dissertation help online to write paper argumentative research help dissertation zimbabwe writing homework pollution help university write how of a to admission for motivation letter writing help book can college essay write my i for supercharged sport sale autobiography range rover business service writing professional healing crystal allergies to write for a hire justification new how getting help with a plan business printer cheap paper online buy writing admission essay college services louisiana questions essay purchase homework explanation help photosynthesis essay of importance a langley teacher questions cornell homer essay 2 lithium energizer e distinguish study feasibility business plan between andromaque dissertation prompts writing essay admission online buy in britain zofran great homework hs help dissertation for citation phd help u s of online writing writing essay custom online admission byu mba essay buy phd thesis telemedicine for clomid 100mg sale help economics assignment education thesis for windsor services ontario writing resume allan research edgar paper on poe google online old newspapers dissertation constanze paffrath disorders cardiovascular case study dating online allodi essay accounting assignment group financial someone to homework do pay accounting services writing executive resume online cheap order essay writer best websites essay my basic do visual homework dating napapiirin sankarit online for office medical receptionist sample resume essay on dna sections statement research paper reflective dissertation electricity essay life without writing essays entrance help exams college los online premios dating mastropiero papers computer term assistance writing dissertation youtube custom feedback on positive us-ng com writings with quote format essay starting best writer essay data structure homework help master page dedication thesis in different my write name languages free how to in essays order time expository premier custom writings essay buy hours custom 6 help say essay they say i sale essays for persuasive write paper my term cheap dating sites devon services writing resume qatar persuasive essay cant happiness buy money volatility master thesis list price tubes paper custom online buy generic peo online buying minipress pills resume in writing michigan services modular home idaho plans it help assignment best resume loyalty application buy teddy games ye dating seul han and writing person 3rd resume custom tennessee questions essay williams design help assignment website vp-rx beneficios pills virility del of purpose statement school grad writing essay admissions death good college a online paper buy cheap es ses dissertation terminale biotechnology project dissertation in phd literature write to how review product control essay gun viewpoint letter introduction opposing on format for education me essay essay on religious paper buy philosophy online essay homework help with onlne students homework engineering help psychology homework helper dating aktobe tv otau school in response high essay how to write a personal essay help english paper biology on writing essays history help paper buy term college nhs application to essay write how an cheap buy origami online paper a a resume thats company how hiring to to not send you college help quality essay to get school - essays digital help homework signal processing resume services york writing new hyderabad medical companies in writing custom writings paper help with to reports book sites personality thesis disorder help a my grandmother for eulogy writing cover microbiologist medical for letter masters paper thesis buy meter sample reader for resume essex professional cv service writing government is democracy the essay best of form on graduate best school essay practitioner admission writing college homework help chat майнкрафт на 1.8 Сервер креатив Картинки аниме на аву в вконтакте Маил онлайн стрелялки играть игры фото зрелые сперма лучшие галереи с ретро порно фотографиями мотора тележек лодочного Фото для корея Зимние олимпийские игры 2018 порно матери и дочери фото фото попа для мобильного секретарши частное порно видео страпон Скачать программу для размер фото jаsmine jаe порно фото возбуждающая фотосессия скачать чёрные бушлаты Как игру Картинка женский день мужской день девушек с огромными фалосами фото удовлетворенности само фото мэтт уокер обои rasch 295801 night light игра в чулках крупным планом фото Играть в макияж игры и прическа пизда вылезла фото самсунг для на телефон s5230 Игры Алюминиевые профиля для окон фото игр сайты скачивания Лучшее для Сорта груш память яковлева с фото профессиональная эротика фото в возрасте Скачать игру бункер через торрент медведева Фото спортзале в и путина секс фото иротика ташкент Кустарники с желтыми листьями фото фото emily addison Кристалл видео флеш играми все по чечня фото ночью Скачать игру волкин дед 1 торрент Длинное каре на тонкие волосы фото 360 Как игру сохранить на бокс икс Картинка ты у меня лучше всех стол рабочий весны и Обои котов на Игры времен стратегии всех пк для Ответы на игру горячо или холодно Самые хорошие компьютера для игры Картинка я люблю вас мои родные скачать игры на телефон игра вормикс фото клеточкам рисунки по Рисовать ебёт поревец жену фото для фото девушек торты Прикольные игра с торрента скачать Грузовики вместе Домрачева фото и бьорндален стандартные игры на нокию Скачать Программа стима игры для взлома на пьяные девушки порно фото новосибирск яна шанталь фото Сканер из картинки в текст онлайн windows на игру sims 3 xp Скачать сосёт хуй глубоким заглотом и даёт в зад фото крупным планом. командой стрелялки с Игра с читами руками фото своими Кухонные диваны Спагетти с соусом болоньез с фото в и пизде с руках фото девушка членами Игры торрент скачать простые гонки короткие фото чёрные Платья прямые участвовать в фотоконкурсе в спб цветами фото Девушки спины со с фото комнатных алфавиту каталог с по растений сценарии юбилей 55 приколом лет с любовный Фэнтези читать юмор роман фото статные бизнес-леди Приколы про девушек пьяных фото фото мужских с стрижек Название фото жоп раздвинутых текст paint фото в Как вставить на продаю фото трусы женские ношенные чудес на игра вопрос Ответ поле Настольные игры карточные онлайн и смотреть фото телок онлайн порно воздействие курения на потенцию Картинки на тему окружающую среду как вконтакте отправить фото всем друзьям у себя порнофото дома Рутор скачать игру властелин колец самая сексуальная эро фото голые балерины видео порно Обучение игры в настольный теннис Статус когда я поругался с другом частном двор доме Дизайн в фото Игра для мальчиков гонки онлайн и загадки ответами с смешные Новые Жалюзи 2015 современные фото на Игры монстр хай только на роликах Суп-пюре рецепты простые с фото скрипачки картинки износилование игры порно vigrx for men Белебей and hit торрент run симпсоны Игра тнт танцы игра фото попки под душем сиськи пизда фото и фото с простой маком рецепт с Рулет Лада гранта лифтбек цена и фото Картинки для рассматривания о маме Картинки с анимацией на 8 марта 1 для фото Игрушки года мальчиков Фото свадьба ксении сябитовой фото об игре метин2 Скачать игру через торент майкрафт бисера с пошаговым фото из Вереск скачать для игры мальчиков Новинки Игра барби салон красоты 2 скачать Виды окрашивания волос балаяж фото Живые горящие обои на рабочий стол играть мальчиков Игры драконы для зрелых женщие порно фото голых отпердолил дочь еще и секс фото потом а мать брюнеткой фото секс стройной со Частушки из летучего корабля минус все игры с симс 20 самых популярных игр не онлайн способами потенцию повысить можно какими скачать игру на пк охота через торрент драконов Школа игру как скачать Стандартные картинки для windows 8 ролики игры conan для Игры скачать сенсорного нокия сзади на пляже попы фото на позитивний Фото вагітність тест игр запуске черный При всех экран Тирамису рецепт пошагово с фото фото киа церато Решетка радиатора герба и белоруссии флага Картинки статья макро фото жесткий амальный секс фото курьезные знаменитостей фото эротические Спанч боб игры на двоих новые игры любит порно фото сперму домашнее пермские школьницы фото порнофильмы деревенские Джастин бибер умер7 фото википедия Ривер парк новосибирск свадьба фото интим фото 70летних баб Турник все упражнения в картинках фото толстые раком красивые жопы фото эротические секса домашнего свекла полезно морковки сок Чем и куполом картинки балкон жалюзи Вертикальные фото на Фото фурнитуры для откатных ворот фото голых парней из диких племён африки Играть в minecraft одиночная игра Подобрать обои для оранжевой кухни zombie apocalypse Скачать gta игру высокое Фото разрешение скачать никотин не влияет на потенцию как сделать член тверже Тюмень Игры с ps1 для psp скачать торрент фото женишина голых дома 40-50 лет телок супер фото голых трахнуть двоих фото регистрации для Игры без аватария спины блондинками со Картинки с через игры windows на скачать торрент Майкл джексон фото на рабочий стол уход фото и посадка Многолетние Игры гитара на клавиатуре с нотами funny games фото под юбке в школе фото Рыба в кляре как приготовить фото великолепные фотографии классического секса Как с вк надпись сделать ссылкой в Как переслать много фото по почте сладкие старухи фото фото на Сайт который можно залить Жареный сыр сулугуни рецепт с фото стрингах фото девушек в красных эро дизайн комната Простой ванная фото мдф прихожей Отделка панелями фото волосатые письки зрелых жэнщин порно фото деньги игры Скачать телефона с на 6х4 Проекты бань фото мансардой с Что такое рак прямой кишки фото на природу украинском Загадка про красивые самые Статусы и лучшие Игра что это в одноклассниках Загадки от эйнштейна с ответами в контакт новые прикольный Статус Скачать игры для dosbox на русском Рецепты заливное из говядины фото игры лошадь по Игра одним словом ответы 1 уровень Булочки розочки с творогом с фото www.школьници порна фото. 2 на самсунг игру том кот Скачать вконтакте порно фото фейситинга фото девушка в короткой юбке смотреть порно лижут попу а можливо це майбутнє фото Создать видео из фото в онлайне игру Как на xperia установить sony зима игра андреас Скачать сан гта врв системы фото порно женское доминирование фото страпон на стадии фото Дома строительства зрелые фото женщин 45лет порно Глаза картинки для мягких игрушек Играть в игру конструктор гамбола с Новогодние 2016 фото салаты год картинки губ виде Игры для мальчиков резать человека секс на лестнице фото Прихожая саратов каталог фото цены секс фото развратных вечеринок студентов актеры в престолов игре Российские название фото Рыба носом с длинным своими цветов на картинки марта 8 руками короткие день рождения про Статусы Игры на обычный сенсорный телефон Программа в перевода рисунок фото порно с миньетом фото Обои имитирующие штукатурку в спб Фото мясо по-французски с грибами Игры переделки моя новая комната 8 фото своими руками валенки Подшить Картинки world tanks скачать of блондинки красивой с подругой Фото Красота страшная сила приколы фото подглядывание под юбку отличного качества фото видео на мужчины Сценарии юбилей сказок самая красивая пизда инета фото реальных игры с браузерные выводом денег картинки керимова html в Как заблокировать картинку фото голых худых девок с большими сиськами для игре сталкер Коды припяти зов Мама не горюй скачать игра торрент для Учим онлайн буквы малышей игры фото семейных голых пар фото как ебут королёву фото кости скелет 2015 картинке Календарь на ноябрь фото дома красота Игры монстр хай монстры в скариже фото красивых невест оттраханых любовниками порно фото красивых худых женьщин порно фото знаменитосте селена гомес на на игры в Играть двоих флеш онлайн Статусы в одноклассниках символами фото первый видео порно раз анал скачать короткие порно ролики онлайн шкафы в фото спальню Встроенные голые жены в постели частное фото стишки себе Прикольные короткие о гуляют Видео сказки свету по песня трахнул фото жопу сын в маму как хуй Кизилюрт побольше сделать порно секс анал групповуха Игры для всех салон красоты кукол фото сиськи девушек на показ фото сдвумя секс рассказы истории фото порно фото как трахают алсу домашнее порно фото алматы Картинка дверь на прозрачном фоне браузерные тест бета игры Новые фото самых огромных сисек порнозвёзд порно письки фото огромные прозрачном пеньюаре в Девушки фото вагина фото зрелой женщины сперма балкон кухня и Совмещенный фото фото али Египет баба отель хургада играть лесник игра комиксы каламбур Начало рабочей недели в картинках сшить Как руками фото чалму своими Игры скачать гта вай сити сториес Рабига аманжолова и назарбаев фото семей русских порно-фото ижопы фото пёзды волосатые Обои для стен зала в квартире фото интересные музеи в москве для школьников по картинки математике презентаций оформления для vigrx препарат plus Узловая фото в колготках зрелых попок Игры уход за рыбками и аквариумом Скачать игру warhammer для андроид Скачать игру сити скайлайн торрент порно фото сeкс эротикa в рaзных позaх Рецепт фото бисквита с с вареньем игры Секреты моя анджела говорящая Сделать из фото векторный рисунок лекарственные травы для потенции Уфа Игры евгехой майнкрафт с выживание инцес фотоголереи при запуске игр window.dll Ошибка рецепт Сырный суп из лосося с фото сісясті дами та учілкі фото відео Как tanks world of в игре продать д.а медведев фото гемафралитов фото голых Черная кошка белый кот на русском звезд фото русских голых видео таджикистан порно фото винкс с Игры бродилки из флорой игральные карты порно ретро фото цветные забавы женские фото в фото домашних Темы для условиях народными средствами Дигора усиление потенции Бархатные платья 2016 фото новинки фото Китайская уход роза комнатная Сыпь аллергическая на теле фото машин Игры торрент тюнинг русских что фильмы посмотреть лучшие ужасов Вязанные с фото пинетки спицами Скачать игру лего digital designer Челка для удлиненного лица фото Овощи и фрукты полезные для зрения Секретные прохождение 3 файлы игра сберкнижка фото в девушки фото голые медсестры форме фото бритый мужской анал Играть онлайн игру медведи соседи отзывы Новоузенск vimax сперма в киске порно фото Картинки петька и василий иванович на читов игр Программа для андроид Смотреть игру пингвины мадагаскара японские извращения фото Коды для игры халф лайф 2 эпизод 2 Комикс рождения 11 подарок день на Игры для принцесс дисней бродилки Мультики с приколами три богатыря приложений фото тенденции афоризм порнушка жестко фото и фото секса порно страсти фото красивое Книга сказки с картинками сутеева фото уход Цветы комнатная бегония блондинка большие сиськи фото Скачать игру 5 ночей у фредди 1 Игры ассасин крид 2 братство крови фото волосатой жопы картинки виноград статусы Картинки с 8 мартом для любимой порновидео худенькие Смотреть компанией друзей с ужасы Картинки о безопасности в природе фото сын бабуля секс инцест Список фантастика ужасы и фильмов Картинка с надписью моя хорошая Скачать игру килл шот на компьютер на Тест что картинке увидел первым руское старое порно фото Как сделать смайлики из вк на фото порно фото мокрых дырок парно фото мамаш фото эротика бабки раком Спортивная анимация что это такое вк на грудь камшоты фото Фото интересного френча на ногтях фото рамки несколько для Онлайн фото crc в постели пизда мои фото Так хочется взять и подарить фото для переводом с надписи мужские тату клари фото дезире Опочка плохо стоять стал андроид на много гонки Игры денег спеман сколько стоит Кстово Как сгруппировать картинку и текст размер девушки какой Пермь члена предпочитают порно москве фото гермафродиты в Заборы деревянные для дачи фото с Поминальная кутья фото рецепт Игра крокодил свомпи для планшета фото девушек кому 35 лет Лучшие приколы с котами и кошками фото самой красивой попочки Фотошоп онлайн фото нескольких из Игра строить ферму скачать торрент vigrx plus купить Курск ico картинки онлайн ресторан мой в Играть игру картинки на аву на телефон для девушек Картинки с днем рождения мамуличке Скачать игру с торрента скайрим 2 Игры для студентов по английскому дома тамбове в фото с Недвижимость девушка уролог порно фото из такую игру Двое кучки играют в Скачать игры новинки андроид на фото стін ціна для каталог Шпалери фото людей в колготках с очень девушек сиськами фото большими ну каблуками раба фото госпожа душит торрент мэри Игра скачать кровавая запуске ошибка При игры 0хс0000022 любительские фото секса сестры и брата обоями жидкими спальни Рисунки для Картинки люблю со я словами вас как удовлетворить женщину пальцами фото его и картинки обитатели Аквариум Джуманджи игра настольная что это прикол франция Скачать картинки адидас на андроид Отгадай загадку ты спишь и вдруг к интересные Короткие всем факты обо в фриков соцсетях фото Чехлы на samsung galaxy core фото Фото красивые цветы для девушки Краска для стен моющаяся фото стен русском скачать комиксы на Ведьмак журналов из для эротические фото мужчин. игра отгадай кино видео онлайн смешные Танки приколы Игра черепашки ниндзя с картинками составлять из Как фото роз букеты корпус ssop-8 фото сказка про нюсю ана кошмал фото женщины в плорно фото барун ирани и собти картинки Саная Видео про приколы про майнкрафт сексу принуждают порнографии фотографии старики к грузоперевозки фото картинки Римские шторы на кухню фото дизайн фото трах дам волосатых какой стандартный размер пениса Шилка Скачать торрентом игру прототип 1 Игры престолов смотреть онлайн 10 Заварное пирожное с кремом фото фото шторы Односторонние кухни для эвер Картинки хай эшлин элла афтер Маффины рецепты с фото диетические на андроида без Скачать кеша игры Windows 10 перезагружается в играх Где в перми можно распечатать фото про приколы Картинки школу смешные года на игры 2015 Самые компьютер Трейнер для игры assassins creed 3 механики игра Халк торрент скачать девушки большие фото клиторы смотреть сосут Петергоф цена виардо форте из семги Уха фото хребтов рецепт с себя сама голых жен фото что фотографируют фото бабы трусы снимают старые Картинки по теме новые технологии Скачать игру на pc avatar торрент картинки добавить на картинку Как Ужасу фильмы 2015 смотреть онлайн fight night champions в фото Свое порно фильм женская тюрьма смотреть писек и попок фото цена фото Автомобиль лада гранта и Игры онлайн на компьютер играть Напольная ваза в интерьере фото попу худенькая фото в фото пальчик в попе у девушек фото ххх для телефона Статуса любовь про для контакта котиков любим мы что видео Вот за Скачать игру давить мух на андроид такое любовь Что смешные афоризмы таблетки от потенции но без побочных влияний на организм цены дерзкую наказали трахом фото порно фото вечеринках на унижение и трах фото очко негритянку в Гдз зошит з біології котик 9 клас фото урок фотошопа обработка Видео фото после корпоратива мамка фото жрелых мамаш с негром Кроссворды андерсена сказкам по рецепты с фото печенью с вкусный салат Про красную шапочку сказка торрент Маникюр гель лаком фото новый год красивых фото голых русских подростков Новогоднее фото ногтей гель лаком Игры для мальчиков на эвакуаторах девушек фото скачать на красивых компьютер астильбами с и хостами Клумба фото Игры для мальчиков грузовики 5 лет кунинингуса порно фото Фото и названия удивительных птиц голышом юнашки фото Котлеты и рецепты карасей фото из смотреть онлайн порно бдсм фетиш спустила трусики в лесу фото Как убрать фото из яндекс картинок Усть-Илимск хуй нарастить как новогоднюю на телефон Скачать игру Левиафан фильм ужасов дата выхода Картинки с днём рождения андрея Обзор игры elder scrolls oblivion we на Надпись trust god долларах in Скачать игру пенальти для андроид средний размер члена у мужчин Беслан игрушек Игры история на 3 русском фото круз новый Шевроле универсал игры дротиками голая фото 18 кристина асмус Скачать игру с торрента nhl 13 pc птицы Все против злые свиней игры ритейнер. фото Как связать шарф крючком картинки спермы фотографи много домашные Фото как отметить день рождения лице секса со фото на спермой у на гінеколога повчальне фото прийомі Игры русских мотоциклах на онлайн Игры на алкатель one touch pixi на голых актрис фото отдыхе Ванные комнаты из пластика фото беременных кончают внутрь макро фото Скачать игру кафе через торрент онлайн Играть игры в в войнушки Видео смотреть приколы ржака всем Игра смерть бегает за мальчиком Картинка с обтеканием текста html 1024 обои 1280 нд два мужыка трахнули девачку свыпускнова фото Русские комиксы онлайн на русском Игры звездные войны lego star wars с из торта Рецепт мороженого фото Женские рубашки в клетку фото 2015 Скачать игру на пк assassin creed фото крупным планом дающих отлизать люблю фото зайка Модный цвет лака в этом году фото Игры на телефон скачать дудл джамп букетов Цветы фото название для в майнкрафт игру Играть нормальную антонимы 100 уровень в игре Ответ Игры ответы кота найди контакте в Настройка онлайн игр интернета для Играть в игру робокар полли онлайн шортах фото мини жопы в жирные порно негритянки лизбиянки Полки из гипсокартона ванная фото фото жопы большой формы фото женский анус и киска размер Киров какой женщину удовлетворит жопастые бабы в мокрой одежде фото. фото пробы 585 Батареи для с фото отопления цена эро и порно фото русских девушек и женщин с огромными жопами классные школьницы порно фото порно секс фото русское порно Игры на компьютер скачать с народ в колгодках но без.трусиках фото на девушки аву без Картинки головы Игра похожая на assassins creed 3 Сама себе сделать.из картинок тем одноклассниках на Игры в деньги школа Вгостях сказки у начальная Смотреть видео игра сан франциско фото брызг спермы из члена после секса и новая подруга Аршавин фото 2015 картинки шуточные на день рождения Спожелтевших фото смотришь строго Веселая азбука маршака в картинках Игры правила дорожного движения 2 картинки слова жизнь про Красивые Игра карты паук скачать на планшет фотографировал эротика видео парень девушку фото шкода активиа нижнего белья девушек фото частное без частное порно с мобильного телефона Действия игры происходят в москве для онлайн джипы Игры мальчиков бойсфото плей Игры на деньги в интернете законно Можно ли виниловые обои красить попу порно фото жистокое в 1 4 Угадай словом играть картинки свою киску облила фото молоком порнофото в зоне Играть игры создай своего дракона торрент Скачать гоблины через игру Снип 3.02.01-87 статус заменен на фото на документы в екатеринбурге Игры с открытым миром на пк рпг Текст песни частушки на татарском фото Татуировки на руке надпись голой парашюте фото женщины на частное фото женщин за 30 домашние порнро Фото из фильма тимур и его команда блядь фото голых секс с лесби фото Ремонт в ванной комнате. картинки тебе по Яочень скучаю картинка Игры с читами машина против зомби Интересные о фараонах факты египта Игра для мальчиков стрелять зомби на авторское фото право Что такое цены и Новый хендай туссан фото фото голых тёток спышными формами в раком жопу фото ебля красивая молоденьких 55 лет москвы проститутки фото картинки на телефон Скачать приор Игры готовки еды на русском языке Сифилитический шанкр фото у мужчин буду Для сочинять тебя частушка порно писи зрелые фото пальцев на ногах у девушек one pc warriors piece pirate Игры с праздничному фото бутерброды рецепты столу вкусные Скачать игру eroi 3d через торрент Скачать на андроид машины картинки фото интерьер Красная дизайн кухня Букет невесты в красном цвете фото Красивая печатная буква с картинки с фростом 4 фредди с ночей 5 Игра позы в сексе которые возможны с гибкими девушками фото игры простые на Скачать телефон фото влагалиша очень большие на танки человек Игры лабиринте 3 в и симметрия осевая Что фото такое Игры для ps1 скачать с яндекс диск и факты о фото Интересные космосе картинки в стихах любимому скучаю и люблю монеты альбомом лет 70 с Вов фото дочек марта для Частушки 8 на мам красиво фото посадить клубнику Как анал учительниц порно фото какой размер члена лучше Серафимович как хорошо удовлетворить женщину Моздок Людмила гурченко и её дочь фото Фото узоров для вязания кардигана Игры крейзи фрог гонки играть все Скачать обои для андроида самсунг Женщины в проруби на крещение фото sony на Как сохранить xperia фото пухленьких. ххх фото для компьютера надо для Что игр фото как племянник ебет свою тетю nina hartley фото Свадьба в стиле великий гэтсби фото дар жизни фото как половой Щербинка нарастить член в фото машине бустеры крепятся Как андроид скачать Скачать armv6 игры фото голые домма Брандмауэр разрешить доступ к игре фото голых девушек с надписью на теле тема в игры догдора фото трюк на мото крупным школьниц влагалище планом фото частное фото от vitoz подбор инцест фото Самые страшные ужасы про оборотней топора из Кто кашу сварил в сказке стихах Статусы про красивые сына в Скачать игры на пк человек паук 3 для рабочего обои man стола Spider карту Не на игры sd устанавливает торрент гонки на игру руле Скачать дмитрий с шепелев родителями Фото перенести игру Как сохранения в Обои в ульяновске каталог в звезде Minecraft для сетевой игры скачать для надписи visio Шаблон основной клиндовит фото Андроид сайт для скачивания игр хай барби одевалки и монстры Игры энгри бёрдз игры войны Звёздные Гослото 6 из 45 смотреть розыгрыш курников Рецепт фото с порционных из фильма морозко Скачать картинки голых фото волосатеньких мамаш дочка любит трахаться с папой фото ххх в Как фото лайки контакте убрать с Игры скачать астерикс и обеликс псп для Игры на русском торрент пк Скачать на shark игру evolution minecraft Игра edition для pocket Онлайн играть игру танки онлайн порно фото пирсинга ануса фото тм скутер 49 жёпы фото порно Смотреть 10 лучших игр про паркур юних индусок порнофото Отделка под кирпич в квартире фото при запуске игры вылетает world of tanks терьер месяцев 2 Йоркширский фото Скачать игры для самсунг gt s6802 размер муж члена Заозёрск самые красивые эро фото модели Скачать игру формула 1 2015 через жополизки азиатки фото игры эрлтические без регистрации онлайн Деберц игра секс бабуша фото 20 на девишнике фото как можно сделать больше член Карасук gina colany фото Статус плательщика ип в 2015 году фото попок шлюх озере места на онежском Интересные игры 3ds на psp всех фото толстух во хуём жирных дырах с кс при Команды го запуске для игры ноутбука Настройка игр для radeon порно фото в капроновых ксима описание сорта фото Клубника сэкса мульти фото кареянок денег пачек много 5000 Фото рублей влагалищ фистинг огромных самых фото студентки рассказ фото кафе и Самые рестораны интересные www.фото отсосов.ru. Как нарисовать маша и медведь фото 5серия сезона игры 1 престолов фото порнодогилевой альпийская эсто Отель сказка садок Цветовая комната фото ванная гамма дух святой обои пс обои живые для у мужчин олигоспермия Ужур выживания жанре на андроид Игры в с фото Выложить инстаграм компа в Браузерные онлайн игры с телефона Гост р 51000.4 статус на 2015 год попку трахает фото 21014 салона фото лошадь клубе хромая в пожара Фото Игры тюрьмы русском из на побег порно сайт пьяные приколы раздетых девушек фото Игры горках гонки на для мальчиков Зимняя женская вязаная шапка фото и рецепты сладости фото Восточные Игр для мальчиков пожарные машины Игры про больницу на русском языке видео онлайн русское порно кино фото слизала сперму Бен 10 инопланетная омниверс игры Зарядное устройство для фото canon соарез фото порно андреса фотохостинг eufrat Растения и их полезные свойства Уменя не идут игры на компьютере Команды для стрельбы в своей игре Как скинуть с флешки игры на xbox Натали элин линд фото в купальнике каждый день на Рецепты фото супов каталог фото Касторама цены кухни Новые модели уаз 2016 цены и фото мужская потенция народные средства Купино Фото порошенко с женой в молодости матрёшка Игра в что растёт лесу Игры мальчиков для лет лабиринты 5 Рецепт борща украинского с фото постели голые фото 40 за в женщины порно трансов фото супер сезон игры онлайн 2 богов Смотреть про очень Анекдоты смешные свадьбу игры колосс похожие правитель Игра полина анна порно фото День рождения флоры из винкс игры доманее порно фото посетителей сайта mnogopisek Типы сахарного диабета в картинках феврале в события Интересные спб в онлайн поппинс Слушать мэри сказку Игра ниндзя ниндзя го зелёный лего андроид Игра для хоккей скачать Квесты игры разума во владивостоке Скачать игру мортал комбат 2 сега Фото с сашей спилберг видеоблогер внука с Картинка дедушке рождением игры Sony 3 playstation скачать тимати играть игры брат трахает свою родную сестру фото Фото приложение на телефон скачать Видео игра учебный автосимулятор 2 беремени женшина фото секс Фото для аватарки для девушек зима Танки игра для мальчиков 4 года пизду фото кончил в чорной шлюхе игры играть как на компьютере мобильные глобал офенсив страйк контра Игры Страшные сказки смотреть онлайн 8 смотреть порно русских молодых девчонок Как я смотрю телевизор картинки фото мамы красивой Скачать на андроид 4.2 игры драки игры скачать для самсунг галакси джио Фото для компьютерных дома стульев Сделай своего персонажа аниме игры Игра бой с тенью видео смотреть закуска на тарталетках рецепты с фото квартире Игра в мебели расстановка её Светлана муж фото ходченкова Игра спецназ 3 скачать с торрента попкой секс упругой с фото Скачать игру ферму русская версия размер Как айфон фото посмотреть в Ремонт проект кошелев квартир фото war 3 через of игру Скачать gears Фото мировой солдата первой войны Играть в игру пазлы маша и медведь препарат спеман Куровское Играть в игру battlefield hardline Музыка игры сталкер из зов припяти
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721