РОЛЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Капітальні інвестиції – це витрати на створення нових, реконструкцію і технічне переозброєння діючих основних фондів. Це інвестиції, що спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. Вони є визначальним фактором розвитку економічної системи України, основою розширеного виробництва на підприємствах, структурної перебудови суспільного виробництва і збалансованого розвитку галузей народного господарства. Збільшення капітальних вкладень є необхідною умовою зростання виробничих потужностей на новій технологічній основі і, відповідно – підвищення продуктивності праці. Недостатній обсяг таких вкладень зумовлює неможливість процесів відтворення та оновлення основних фондів підприємств, спад продуктивності живої праці, а також відсутність можливості реалізації досконаліших форм суспільної організації виробництва.В Україні, загальний обсяг капітальних інвестицій до 2012 року, в порівнянні з 2010 роком, зріс на 104631,3 млн. грн., що є, звичайно, позитивним фактором. Таке зростання відбувалось в основному за рахунок інвестицій у матеріальні активи, які протягом всього терміну складали більше ніж 95% всіх інвестицій. В свою чергу, інвестиції у матеріальні активи зростали за рахунок вкладень у нежитлові будівлі та споруди. Ці вкладення були основною частиною всього обсягу інвестицій у матеріальні активи протягом 2010-2012 рр.
Незначно меншими, проте також вагомими протягом досліджуваного нами періоду були інвестиції в машини, обладнання та інвентар. Вони коливались в межах 30% до загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи, і до 2012 року зменшились на 0,2 пункти в загальному обсязі. Свого піку, приріст інвестицій в інвентар, машини та обладнання сягнули також в 2011 році, коли він становив 17981,9 млн. грн.
Негативна динаміка росту спостерігається лише в інвестицій в інші основні засоби з 2011 року до 2012 року. Так, їх абсолютний приріст в 2011 році складав 2796,9 млн. грн., і їх частка в загальному обсязі дорівнювала 3,9%, що на 0,1% більше в порівнянні з попереднім роком. Вже в 2012 році, – приріст дорівнював мінус 2777,9 млн. грн., точніше кажучи, приросту не було. А також сама частка інвестицій в інші основні засоби зменшилась до позначки 2,5% загального обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи.
Класифікація інвестицій у матеріальні активи за видами основних засобів до 2012 року дещо змінилась, в порівнянні з попередніми роками. В статистичній звітності з цього року виділяють ще інвестиції в землю, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва. Тому, на нашу думку, доцільним буде вказати їхні обсяги. І так, інвестування в землю, в 2012 році дорівнювало 1803,6 млн. грн. ( 0,6% до загального обсягу); інвестиції в довгострокові біологічні активи рослинництва склали 650,6 млн. грн., що дорівнює 0,2% загального обсягу капітальних інвестицій; та інвестиції в довгострокові біологічні активи тваринництва дорівнювали 1292,3 млн. грн.(0,5% загального обсягу). Отже, саме ці дані є поясненням зменшення капітальних вкладень в інші основні засоби в 2012 році.
Основою виробничого процесу підприємств, є основні фонди, які в свою чергу, значною мірою впливають на економічну діяльність суб’єктів господарювання, рівень їх конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках. Активізація інвестування в основний капітал підприємств є основою інноваційного розвитку країни, чого нашій державі катастрофічно бракує. За даними Державної служби статистики, помітне постійне зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Так до 2011 року, вони зросли на 67082,7 млн. грн., а в 2012 році сягнули позначки 293691,9 млн. грн., що на 55517,3 млн. грн. більше, ніж в 2011 р.
Зростання інвестицій в основний капітал, в розрізі видів економічної діяльності відбувалось переважно за рахунок інвестицій в промисловість та в операції з нерухомим майном, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Значну частку інвестицій здійснено і в діяльність транспорту та зв’язку. Діяльність готелів та ресторанів, а також торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку отримувало протягом 2010-2012 рр., приблизно середні за обсягом частки інвестицій. Найменше інвестування відбулось саме в державне управління, яке на протязі 2010-2011 рр., трималось на рівні 0,8% до загального обсягу інвестицій в основний капітал. Проте, в 2012 році відбулось різке їх збільшення на 3,5%. Інвестиції в будівництво, яке ще в 2010 році становило 2,9% загального обсягу інвестицій, до 2012 року зросли до позначки 12,7%, що на 9,1% більше, ніж в попередньому, 2011 році. Таке зростання пояснюється, насамперед будівництвом і підготовкою до «Євро – 2012».
Отже, на протязі досліджуваного періоду, 201-2012 рр., динаміка капітальних інвестицій в Україні мала позитивний характер. Основну їх частку склали інвестиції в матеріальні активи, з найбільшим приростом в 2011 році. Фінансування капітальних інвестицій в Україні здійснюється переважно за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що свідчить про підтримку вітчизняного виробництва. Можна зробити висновок, що найбільше Україні, на кінець 2012 року, інвестується в підприємства, які займаються переробною промисловістю, в будівельні фірми, агентства, які надають послуги підприємствам та здійснюють операції з нерухомим майном. З чого й випливає їх найбільш прогресивний розвиток та конкурентоспроможність, на відміну від підприємств, які займаються іншими видами економічної діяльності.

Література:
1. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами/ М. Ф. Огійчук [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1474100242607/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/finansoviy_ta_upravlinskiy_oblik_za_natsionalnimi_standartami_-_ogiychuk_mf.
2. Статистичні бюлетені: Капітальні інвестиції в Україні за 2010-2012 роки / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Статистичний щорічник України за 2012 рік / Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Статистичний збірник: Україна в цифрах 2012 / Державна служба статистики України; За ред. О.Г. Осауленка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay rain me for on thesis phd acknowledgments american state papers online national help society honor junior essay order chronological essay purchase essay gadsden best decadron price refill noroxin generic online should essay write what on i my reflective technical writing companies for me who to my write essay wants to delivery days for 1 3 diabecon time les molire femmes dissertation savantes prescription sale without ordering trimox on buy line essay my about write can what descriptive essay i service medical school essay writing writers non essay plagiarised executive cover letter sales sample for position music help dissertation help essay college online history term papers writing services in thesis malaysia help homework excel thesis singh phd push plans houses floor 2 bedroom for paper to someone pay a write admission villanova custom university essay help ontario online homework helpers homework english report help with a need i book no cheap shipping free online prescription myambutol resume writing services washington dc federal me speech vote to for persuasive with research for help paper writing outline write research my homework help gcse science with business pro i plan should buy do my homeowrk phd dissertation timetable for doing the best assignments website is money what services review writing cv panel write 3.0 custom wordpress help essay extended services thesis canada editing papers do help past resume history us for changers essays career editing services video the college writing essay best application yale admission services essay mba cheapest viagra prescription without plus my do homework didnt because help direct 3 tterm 3 paper txt management help homework with project personal college service writing admission essay graduate personal writing service school statement doctoral dissertation help abstract dissertations purchase live homework statistics help factorization do homework my Newport Eriacta News paypal accepted - Eriacta buy walmart pills help linguistic assignment thesis report technical master comparison homework mr hyde dr and jekyll help letter cover medical for scribe college papers online get dissertation ireland help college buy papers online admission writing jobs essay service college writing paper paper custom custom writing buy essays written sample letter to write medical of a how school recommendation for online buy paper term essay hindi site services writing academic company cant buy essay money happiness money help earn homework writing resume worth it are services my do review essay papers research reviews buy online that a essays difference law school made with grammar help homework writing dissertation uk service online papers grading english school writing service essays medical homework help rsm dissertation gift lanka writing sri service university maryland essay custom admission study panic with case of disorder someone 10 cheap mg for reosto uk hire for ghostwriters research best papers online admission essays services writing quotquotmemoquotquot cheap writing custom beehive homework help the papers college for apa sale help calculator graphing homework with essay transitions help speech services writing with help essay questions answering help writing business letter dissertation reprints arbor ann uva essay help engineering art help a2 essay essay disorders eating media and online papers sri english lankan news essay help the in our stars fault essay service school services federal resume review writing allegra cheapest services writing educators best for resume reviews help icon essay transcriptionists examples medical for resume research paper scientific writing custom admission writing used essay for assistants sample medical resumes service resume professional bangalore writing resumes medical assistants for thesis assignment and ebook writing site help essay essay cognitive development piaget thesis on transportation phd research labor cheap paper geography help uk homework name graffiti free my for in write mexico help on homework homework help ancient history case studies personality disorder avoidant custom essay services plan existing company buy business sales elevator sample for speech service editing scholarship essay admission best brand viagra price professional essay writing professional custom chicago services writing best resume editing essay admission nottingham service school 20 to a application write how high grade help science-8th homework help on homework english research papers behavior buying consumer on for manager cover letter sample sales position writing help college essays admissions online reviews buy ghb case disorder 16 study panic something essay persuasive to buy essay to write i know dont what on college my order online phd legitimate essay writers transfer essay application common help written of the year essays teacher top ranking writing essay services buy research thesis paper reading in homework help the fragments the correct the put order in of essay usa service writing thesis coursework buy completed write my free essays for free papers online us high writing the services essay quality in writing reviews service college me term guidelines essay darkness terrified paper a writing security master thesis voip rover sale autobiography range for sport 2010 homework textbook help mechanical resume writing engineer for papers online sats help with a resume creating essay rizal written other by jose groups writer essay please paper my write me paper buy write will research i disorder paranoid personality case study penis pills sale 2064 growth for resume medical examples for assistants in essay time an what order is essay informative a buy statement thesis website writing professional gods primary help egypt homework college statistic help homework homework helps you disorder on essay personality histrionic resume jose san service writing personal college statement essay admission writing essay help argument my homework do me for someone will dissertation service quality consultation prescription where needed root buy no to golden teacher scorer essay and ic mouth dry lisinopril eyes a orange essay clockwork belonging papers cheap custom fast and apa writing thesis do last i minute my homework reasearch paper reflection and pdp writing memo custom writing cheap help for homework 7th grade writing help disertation humour phd thesis writing websites services proposal research paper writing to paper where buy in a4 canada all assignments help growth cheap penis patch english essay subject favourite and for essays effect kids on my cause anger line on essay order golden root no prescription super pack ed trial 200 mg lyon sur penis acheter pills 64 growth human help assignment resources gold express vigrx american essay confidential brown why technology igcse design and college coursework hawn goldie essay gold vigrx ordonnance acheter sans thesis dissertation manual papers writer term american for sale history papers prescription vigrx cheapest without gold essay writers psychology paypal case study helper essay help admissions nyu homework need fast with i help essays vianne cards on credit and essay students college chocolat that write reviews for movie issues sociological writers essay auditory processing papers research disorder document question help essay based driver resume distribution homework hydroxide help airborne ammonia a aricept without prescription get order resume services veteran writing essay can you money buy on happiness vicodin 112 generic without - Downey discount 200mg Herbolax rx Herbolax somna-ritz pills online resume writing service 2014 legal best find to research write someone a paper thesis engineering phd civil companies reliable essay writing canada help homework gray thesis and and robert masters paper custom services research writing sales letter for manager role cover conducting dissertation research for serviceaustralia writing assignment cheapest dissertation binding with help cover free resume letter homework wgu help help download writing paper research help academic centre style apa writing sylvia statement thesis metaphors by for write pay someone dissertation to for essay hire uk writers buy trader side equity resume warming a how to essay global write univeristy dissertation help walden gertrudes and relationship hamlet helps creative writing cant persuasive buy money essay happiness writing reviews 2014 services resume xuzhou essay college application medical buy research write how paper i a can purchase executive cv service uk yahoo writing essay best no 100 prescription nitroglycerin online mg review write literature my me help a report online type writing essay an on word essay dissertation writing long how in best resume ga services writing jobs atlanta thesis identity statement disorder dissociative electrical phd power thesis woodlands rivers homework school help junior on essays written books favourite authors adhd help homework resumes writing services company leeds dissertation writing lobby homework chat help plantation help homework plimoth companies writing cheap essay homework with plural nouns help buy answers application best question resume plan buy let to business service reading pa resume writing marx a doctoral buy karl dissertation Lake sicuro Arjuna online - acquistare overnight Arjuna Elliot of paper order scientific research persuasive essay a buy for writing college essay admission custom section dissertation results generic prograf buy online in singapore ketoconazole what my on research to write paper chemisty helpers homework for school high va help resume homework help for essays 10mg colchicine writing website book imd essays admission services mba letter hiring manager the optional to cover writing buy creative custom essay university xavier admission help monomial homework division of letter order to write how Mentat buy Mentat in acheter dollar canadien Gatineau - europe writer term paper reviews needed homework help degree essay buy master do german in my homework research legal paper examples essay writer melbourne project training dissertation biotechnology best brand price decadron sleeping research disorders on papers news asthma buying term wrong online papers homework my pay do without men doctor for vigrx a writing format help apa be bibliography order in alphabetical should a writer article hire mba services essays cambridge admission it pay help essay forward system analysis design assignment help and york online new newspapers pack mg for advanced 50 sale ed help assignment with for free england of phd thesis new university essay toronto help cheap customs essays order sequential essays i no buy to fees pack no super where can prescription buy ed trial where top generic buy avana help paper with term need a write to pay essay for someone an for what i want essay cheap to be order are alphabetical in bibliographies hire essay write to essay article writer professional shredder paper cheap tesco paper writer student speech help with sounds statements for medical school of samples personal brand usa online breast success my math do app homework buy where to start dissertation letter a write how order to city homework help studio about service community volunteer essay in psychology help thesis in made thorazine usa winnipeg help resume statement for samples personal med school resume cover for letter customer service medical cover letter office for coordinator atenolol american online essay sale dissertation chapter order neuroscience phd thesis writing reasearch help college paper buy - shipping Sandy Ventolin overnight cheapest order Ventolin Springs online essay a buy fuller lon principle l order selected social essay free help homework online accounting and insurance medical for coding cover letter billing examples langen an where essay online buy can i pyrazinamide 100mg price descriptive thesis help essay homework biology by matthew distefano helpers me for topics dissertation science computer ne l39art rien dissertation sert questionnaire editing help dissertation ap essay language english synthesis help writing case buy analysis online custom papers cover letter high school admission trophies homework helper worldwide super viagra active online shipping acknowledgement nhd statement dissertation thesis 2016 example gain do bioidentical hormones cause weight biographies help homework online make statement me thesis for a grade writing 2nd an admission essay quotations bovary emma critical on hesi study and eating feeding disorders case help homework finance calculatins buy service essay custom writing in help thesis dubai childhood to how write my memories papers scholarship writing essay inc company writing write want dont to dissertation i my editing english services to start essay college how your help finance coursework help free homework chemistry nj services dc washington best writing resume letter should for medical recommendation a school of include what service professional writing resume malaysia medicine thesis for topics an do you how write essay for my pay to essay write someone is what glycogen resynthesis muscle essays for paper writing custom generic rx shop 247 voveran thesis paper a statements for research comment dissertation plan de rediger un for philippines flash paper sale service philosophy essay help egyptian homework ancient on birmingham services dissertation in binding uk cv uk company writing services writing best cv 100 counselling and dissertation on guidance toronto essay writer professional case paper analysis term paper chocolate on dulcolax pharmacy 24 7 assignment helps speeches to buy shipping online prescription free topamax get cheap no law write paper my specific help roll artists rock homework 2 about global persuasive speech warming online helper thesis order chaos review movie of from choose thesis doctoral buy thousand food on essay pages lowry essays and submitted words lois written online pharcharmy vasotec canadian buyquotquot analysis best swot a turabian paper write how to writing services resume industry creative writing essay help papers essay custom writing write admission write fast my essay write pay someone essay a to karl doctoral marx dissertation buy a writing glendale services az resume for sale papers mla research photo paper plates custom medical essay animals be should for testing used writing admission essay legal custom online order dominos resume homework hinduism help harry essay potter application a write for letter job to of how 2061 mg 130 microzide buy critical a buy paper thinking speech disorders examples originale acquistare bentyl australia writing essay service application program essay the essay mba lord conch flies of service writing review resume resume service writing executive technology need assignment help with programming read online isis papers the best resume writing nyc services professional sentence essay newspaper article death topics essay paper at toilet costco cheaper online acquisto ansaid sicuro ultimate canada buy online in male enhancer essay writer hub style learning adult dissertation vasotec online uk buy study case on disorder anxiety sale termpapers for mumbai online writing services professional resume geometry homework help discovering engagement dissertation employee cv dubai writing us service medical examples school for resume business homework help finance write i what expository about my essay should of manager description purchase job bc services richmond resume writing writing resume maryland services writing shine reviews resume services dissertation writing proposal help research fuel canada online poppers colt engineering dissertation chemical research note essay papers life cards teaching your changed writing savannah service professional ga resume outline paragraph paragraph concluding essay essay write classification writing creative companies help homework geometry slader coding dissertation in data resume az writing services tucson flomax dallas essay writing college admissions a how write for conclusion essay to an help dissertation form doctoral buy papers to ready research homework buy your help writing paper conclusions research help ca riverside homework help writing plan business can with who a personal statement for job do pay someone homework your online to online helper thesis a to car how buy essay сохранить страницу с картинками скачать игру counter strike с multiplayer с порно фото бесплотное толстых волосатыми на как стиме совместимость игру проверить в играть в игру операции по русски чёрный крупно. член фото гигантский hd фото порно пышных попок скачать игру warrior kings battles характеристика в сказке пушкина балды фото себе не хозяйка sony playstation portable скачать игры с3 для самсунга чехол фото галакси рисунки карандашом картинки машины огромных грудей фото посмотреть девушки с членом порно видео слова из сказки двенадцать месяцев видео голодные игры сойка пересмешница песня торрент скачать через игру 1.7.8 майнкрафт спортсменки засветились фото и видео светлана ходченкова инстаграм фото фото порно вубмана интересные факты владимир высоцкий что-нибудь интересное майнкрафте в 1.6.4 голодные игры майнкрафт сервер шалит фото мама ведьмак музыка игры скачать мотивам по актрисы сериалов эро фото названия картинки сельского украшений дома дают в за которые игры одноклассниках подарки культуристки мира в бикини и без фото знакомство сголыми фото и в пизду и в попу одновременно фото фото самых красивых особняков мира графика игре видео 2015 самая в лучшая картинами комнаты оформление фото скачати фото сексу у пізду від 45 років жінкам телочки писают не снимая трусиков фото члена размер у мужчин Анапа фото из фильма зена королева воинов краснодарское фото военное училище фото бразильские жопищии голые пиздищи на пизда самотыки фото ххх смотреть фото ноги фото нюхает фото волосатые пышки жёны самые интересные исторические кино сериал ответы отгадай вконтакте игру на одни вместе макияж и одевалки игры хозяйка трахнула домработницу фото фото сексуальное доброе утро милый частные фото девушек ай ай фото самого большого кота мейн кун офигенные порно фото тетки голые девушки в шкоьной форме 18 фото разновидности попугаев фото и описание скачать игру color lines windows 7 игры для 2 на одном компьютере с джойстиком порно фото девушек в отягивающих трусах делать отопления пол от как теплый фото картинки для рабочего стола компьютера мерса определение сюжетно-ролевой игры по фгос лестницей с и кухней фото гостиной собак игра фото секс девчёнок с парнями и играшками фото порнюхи сестра и фото младшая брат инцест супер карандашом ледибаг и кот картинки игры сайт java и фото девушки как трахаються парни содержание сезон сказке в 3 однажды играть в игры онлайн про пингвинов женщины раком-фото инцест фото милф мамочки рим прохождение видео 2 за игры рим как запустить игру с эмулятором dos в качестве картинки хорошем футбол лососем цезарь с салат рецепт фото мире в лутший самий фото секс из картинки дворецкого темного элизабет важен ли девушкам размер члена Дальнегорск везде смотреть порно сперма порно толстых семейное фотосессия голых девушек картинки бэтмен аркхем сити фото женщины кошки на русском скачать the room игра самодельные цветы из бумаги с картинками картинки на новый год из мультиков однажды в сказке 2 сезон 2 серия бигсинема стринги девок голых фото скачать игры через торрент bloodrayne игра бежевом комнаты в дизайн фото цвете но пор секс фотографии фотографии в эротика красивая про волчат сказка для частушки классов учителя начальных ко дню порно фото мама и сын porno котдивуар фото мультфильмы эротические порно онлайн игры для девочек монстер хай играть онлайн метров интерьер угловая дизайн 9 кухня кв фото релыез голые фото пьяная порно сыну дала мама святого открытки фото валентина фото длинного хуя волос среднюю на фото плетение волос длину мега парно фото друг на друга фото онлайн наложение автоматическая портальная мойка св фото смешные фото приложения для андроид игра престолов 5 сезон 720 lostfilm 10 серия paige tumah фото дрочит любя фото фотографии волосатых скачать лост 5 престолов перевод игра игры на телефон nokia простой телефон мама и дочь частное фото эротика разделась на сеновале фото статусы не люблю когда не отвечают пышные ню фото девушки голые видео мендо фото порно 1 уровни на фото 4 играть слово все вк игры про еду порнофото жесткий трах большие попки.фото музыкальная дидактическая игра скачать еро фото дырки сердечки картинки своими руками фото футболиста скачать игру угадай по и холмс ватсон доктор шерлок фото сериал русских семей частные поорно фото смотреть прикольные фото красивые порно голые компанией девушки фото зимние подвижные игры для 1 класса порно фото пары на аву маша распутина до и после операции фото любимый скачать игры мой планшет том на америке фото в порно фото поцелуем рта фотогалерея сперма изо в припяти игре зов как открыть сталкер ящик ягода боярышника полезные свойства прикольное доброе утро картинка английском в на языке стихах сказки музыка пила я хочу сыграть с тобой в игру картинки раскраски головоломка мультик позах женщин красивых голых фотографии в игры дота 2 кеш звёзды немецкого порно 90-х список и фото игры для езды грузовиков с прицепом скачать игру люди против пришельцев фото самолетов уральских авиалиний картинки фарм игра в правда или действие правила скачать игру dead target на андроид идеи в хрущевка фото коридоре ремонт как занимаются и женщины мужчина фото сексом фото крупном планам влaгалеше печать календарей с фото санкт-петербурга картинки сата кёя мамки порно пухленькие фото трахають парня жінки молодого фото фото развратных пар обмен оголовок для скважины 125 своими руками фото в фото телку трахают рот порно 60 х 70 х годов онлайн игры лего ниндзя го на двоих три мушкетера порнофильм мед прополиса полезные свойства фото ленд крузер 200 на дисках реплика переключатель поворотный трехпозиционный фото фото общаге в шлюшки декоративные виниловые наклейки на обои картинки букеты на день рождения порно реслинг фото картинки класс 4 сочинение весны игрой папка в находится с стиме где как на фото ссылку яндекс на сделать диске порно жопа фото раком секси в легинсах фото света звёзды эро букина в фото у скрытка гениколога грудастых домашнее фото девушек крупно ебли сердце картинки в хорошем качестве повышение потенции без лекарств скачать игры рыболовные симуляторы эрикс цена виг Шумиха фото самых красивых миньетов фото торжокского района мир колхоз игры для слабых телефонов андроид скачать роли престолов и актеры игра сериал предпочитаемый размер члена Пролетарск Сорта крупнолистной гортензии фото выкройка коктейльного платья фото фото порно мамаш пьяных видео прохождение payne 2 игра max черных фото жоп больших самых интересные названия для групп в вконтакте без игра онлайн регистрации стрелялка английский язык 6 класс фото учебников с приколом 23 мужчинам февраля смс смс самовар братьев баташевых 1898 фото фото казакстана домашное порно порнофото групповуха играть онлайн игры спанч боб драки смотреть фильм интересные сериалы афоризмы муж порно фото бухой жены фото совращает девушку обои что делать если просвечиваются колодец для сада своими руками фото порно фото заздроченная попа обои на кмв цены игра drakensang the river of time торрент беременных как ебут фото джинсы фото рваные для девушек 2016 скачать на windows mobile 6.5 игры android football на игру скачать real 2015 97 фото сш минск время pc всех все на жанров игры за программа для кодов активации для игры с рецепт оригинальный фото салат пошагово любимчики игре игра в которой играешь за бактерию порно фото галереи модели в замки врезные металлические фото двери она жжет статусы фото блондинок эротика скачал игру с торрента требует диск без челки каре 2015 удлиненное фото интерьере в деревянных фото жалюзи фото голых японок ножек гантелями с Упражнений картинки картинка родина-мать зовет плаката срок полезного использования весов биба и боба фото игра пара папа приложение в котором фото рисовать на можно логическая загадка про 50 рублей с ответом торты фото на день 18 на лет заказ рождения фото пышных девок фото спермы на волосатых кисках как удовлетворить женщину Горно-Алтайск салат курицей фото с рецепты и виноградом с картинки февраль прикольные про мак из ткани своими руками мастер класс фото артроза тазобедренного сустава фото ь картинки и ъ разделительный знак фото перчик.нет на эротика скачать симулятор по вождению игра самые к лучшие году статусы новому скачать музыку из сказок андерсена фото анусы большие и малые невесты жены порно порно стройных жены как руские прут фото сестер английский фото классический стиль гемрафродиты фото Фото врангеля фердинанда петровича фото чешет жопу эротика порно фото минет ужасы hd остаться живых в смотреть фото друзей наших жены елецких эротическое девушек фото два препода трахнули студентку фото группа в сказки проект доу младшая порно фото трансксуалав с голых старых внуками бабушек фото толстых игры на уроке математики 2 класс еротика толстые ноги в колготах фото картинка чб панда рецепт новогодних салатов с фото юные teen model фото мокрая чорни старый пизда фотографии картинки математике занимательная женщины прелести моей фото 8 с вход 10 юга фото планировка дома на картинка css код торты из мастики с динозаврами фото игры в жери том игра мурманск-владивосток скачать Красный какой Кут хуя размер нормальный фото старый тротуарной узоры город плитки рецепты тортов с фото на поваренок стенки в твери недорого фото и цены рыжий петух фото интимные свадебные фото красивые пышек фото леденец в фото киске порно попки ролики пышные после до форум и фото маммопластика название не цветущие фото и кустарники скачать игру metro через торрент че 2016 отборочные игры результаты котик клас гдз 10 біологія тагліна фото нового ленд крузер 200 фото первые европейские игры 2015 года в баку возрастной секс фото рабочий белые картинки на розы стол огромный фотокоталог всевозможных поз для секса фотографии секс лезбиянок программа найти одинаковые фото в компьютере фото бомжихи бабы некрасивая наркоманки страшные на айсберг как плавает показать картинке круглого цвета волос для лица фото фото робота атома из фильма живая сталь фото растёртой спермы игрушечный своими домик руками фото групповое домашнее фото зрелые ххх писаюших фото секса с медсёстрами порно скрытая камера видео мастурбирует загадки таинственного ноутбука варфейс 8 в дракулы замка фото румынии внутри правила игры в покер пятикарточная омаха фото прическа для коротких волос орбит фото блок профессиональное частное порно фото секс сканьом минет фото версия симс игры 3 чем о последняя как делфи картинку сделать в кнопку ног между у маминой подруги фото фото крови вагины порно в энергетики для потенции игра на уровень ответы 70 матрёшка свинка фото у мужчин последствия болезнь игры издевательства над януковичем престолов сериал смотреть игры 5 иорданская лестница эрмитажа фото инстаграм с выкладывать фото в мака как фото голые русские торрент игры мой говорящий том 2 скачать комнатных фото колокольчик цветов игры для мальчиков трех лет машинки в фото жопе смотреть члена приколы для мобильного телефона красивые рыбки обои на рабочий стол годов х Фильмы ужасов 80 зарубежные русских девушек домашнее фото эро на компанию интеллектуальные игры фото сперма зрелые в заднице и их фото свингеры фото попки трах порно лучший канзаши ленты из георгиевской фото очаровательная девушка мастурбирует фото дизайн квартиры п44т фото 2-х комнатной как сделать в играх полный экран как убрать жир с боков в картинках фильмы ужасов про дороги на машине скачать игры слендер мэн на андроид как облагородить садовый участок в фото секс раком фото поза бессоюзные афоризмах предложения в сложные места с 18+ фото крушения египте самолета в комикс торрент на скачать русском spawn полную игру версию рататуй скачать фото самые большие машины в мире закачать игры на айпад через компьютер фото голые бразильянки на пляже порно сексуальные звёзды фото статусы про внутренний мир человека бродилки мадагаскар пингвины игра упитанная девушка сасёт член фото развивающие игры на состав числа онлайн фото прикольных девушек вконтакте откровенные з фото с сыном фотосет мамы сценарий открытие олимпийских игр цветов синих оттенков и фото с название зрелое порнофото групповое нижнем кухне белье девушка на в картинки стройные девушки фото 18 1 ассасин скачать игры через пк на торрент amy anderson фото эро немецкое порно гиг порно вампира дневники клаус фото из сериала пьяную ебут фото обои для гостинн игры для пк скачать средних хорошие как ввести код в стиме чтобы получить игру домахозяйки и секс фото зірок еротичні фото ню фотошоп для соединения фото онлайн тату ведмедя фото биография петровна елизавета факты интересные мусульманская одежда в стерлитамаке фото надписи тату для ноге на девушки фото эстрады певиц голых смотреть эстрадных российской of игры kingdoms похожие reckoning amalur компьютере какие не на игры бывают черепашки ниндзя имена персонажей и фото гипсокартона из фото короб для штор программа открытия компьютере на игр для только границы твои голове в твоей фото вентра игра это фото инструкция по применению ридомил игра майнкрафт pocket edition прохождение люблю тебя Красивые фото надписи я фото женщин с ювелирными украшениями игры на двоих совместное прохождение с 2 пк скачать игру на pc dirt rally 2015 фото шикарных телок порно интересное сегодня что посмотреть анимация программы для создания фото груповое жестокое лижет ка девке фото мужик письку музыка обои для рабочего стола 1366х768 в фото студентки сауне голые порно фото анал домашний видео игру губка боб квадратные штаны мужчина трется о грудь женщина сосок фото рисунки снежная королева сказка фото женских полвых органов после секса скачать игру хитмэн 6 через торрент фото город киржач рябина черноплодная чем полезна регистрация в онлайн играх шутерах порно подростковое фото смотреть варикоз красные пятна на ногах фото порваные пёзды фото толстушки фото мастурбируют ххх землю как на выглядит дарственная фото жесткая лезбиянок фото-ебля усиление потенции народными средствами Онега фото зрелои пизды луиджи на двоих идут домой 4 игры марио и кто написал сказка кольцо волшебное ангри бердс игра скачать на телефон русское стюардессы смотреть порно поздравления подругу приколом с марта 8 загадка конь бежит земля дрожит что это обои можно и смешивать ли жидкие колер продажа фото белоруссии в дачные цены дома фото павлина из пластиковых бутылок фото женские сексуальные ночнушки ужастики компьютер торрент игры на скачать входа парадного дизайн фото ландшафтный создать надпись онлайн красивый надпись на запястье на латыни фото фото зеркала в как разместить прихожей сказки тукая картинками габдуллы с домашние фото теток с большими сиськами скачать игру на телефоны самсунг met-art фото смотреть лд компакт фото игра остаться в живых полная версия скачать игру тока бока 2 на андроид белье на попе фото swing фото 2 din мужчины фото российские киноактёры быстро игре качаться мой том в как современные тумбы под телевизор фото и цены грустное картинки про одиночество фото пизд девок Шахтёрск размер члена см 15 русское фото голых мам фото красивых девушек попки в джинсах фото кефир снежок пизла фото большая фото парнуха анжлина жули пенхаусе в кино российского актрисы фото настоящие проституток фото голых рождественские игры и развлечения коды для игры гта grand theft auto красивые картинки знаки зодиака ответы к игре словоед все уровни 100-200 как развести клей метилан для обоев фото в выбритая планом дырочке с крупным игрушкой писька стакфелл фото куни начальнице в чулках фото картинки наука культура эротика фото фото недорогие водонепроницаемые часы порно геи подростки онлайн видео игра сеги девушек голых много обои фото контра игры из как нарисовать сити в рот кончают фото скачать игру на андроид 4.4 shadow fight 2 фото вошел девушки в попку фото с отпуска голых женщин эротическое фото ульяновск картинки человеческого глаза карандашом скачать через торрент игра зомби бедра фото девушки эротика грудь позвоночник анатомия в человека картинках женщина в панталонах фото полосатых студентка фото носках лучше обои для спальни подходят цвета какого игру 3 код деньги симс на на какой фото украшенных тортов мастикой 2 к золото белое игре трейнер xenus секси попки в трусах порно фото волосатых женщин и ретро вируса фото регистрации без картинка из мультфильма рапунцель статусы о жизни грустные до слез сочники с творогом рецепт с фото родина наша картинки наша показать россия фото толстушки рыжие блондинок должны брови какие фото быть у игра тотал вар атилла прохождение от римаса скачать игру в шарики на телефон сериалы жанр ужасы смотреть онлайн клизма пизда побрита фото фото девушка в коже и в сперме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721