РОЛЬ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Бюджетна безпека як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави виступає своєрідним індикатором і критерієм ефективності її бюджетної політики та організації бюджетного процесу. З економічної точки зору, бюджетна безпека виражає здатність держави за допомогою бюджету виконувати властиві їй функції та завдання, а також задовольняти потреби платників податків та одержувачів бюджетних коштів з урахуванням індивідуальних, корпоративних та суспільних інтересів. Відтак, забезпечення бюджетної безпеки держави знаходиться серед ключових завдань при реалізації її стратегічних соціально-економічних пріоритетів.
Мета дослідження полягає у визначенні ролі бюджетної безпеки держави у розвитку національної економіки. Для вирішення поставленої мети було сформульовано такі завдання: розкрити сутність поняття бюджетна безпека держави, визначити її концептуальні проблеми і теоретико-методологічні основи.
Посилення уваги до проблем бюджетної безпеки в Україні зумовлено динамікою суспільних процесів як у глобальному, так і в національному вимірах, а також зміною концептуальних підходів до поняття безпеки. Модифікація цього явища зі сфери військово-політичних відносин у галузь економіки в сучасних умовах визначається зростаючою роллю нових її параметрів, пов’язаних, насамперед, із економічним становищем держав, науково-технічним прогресом, розвитком інформаційних систем, глобалізацією, світовими тенденціями концентрації капіталу тощо.
Бюджетна безпека як одна із складових фінансової безпеки визначається як стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів [4].
Бюджетна безпека передбачає здійснення державної політики, орієнтованої на реалізацію національних економічних інтересів країни, зокрема на забезпечення сталого економічного зростання та необхідного рівня інвестицій для розвитку продуктивних сил у довготерміновому періоді, підтримку і захист національних виробників, стимулювання розвитку наукомістких галузей економіки, проведення соціальної політики, спрямованої на підвищення рівня життя населення і забезпечення основних соціальних потреб [1].
Пріоритетна роль бюджетної безпеки в загальній системі економічної і фінансової безпеки держави визначається чинниками, які характеризують об’єктивну необхідність існування бюджету. Бюджет як найбільший централізований фонд фінансових ресурсів є матеріальною базою існування суспільства та основною формою ресурсного забезпечення реалізації економічної стратегії держави, оскільки гарантує акумулювання коштів, необхідних для фінансування потреб держави та проведення державної економічної політики.
Одним із головних пріоритетів при цьому є збалансування державних потреб із фінансовими можливостями. Вибір джерел формування бюджетних ресурсів, оптимізація їх структури та ефективність використання значною мірою визначають рівень економічної та фінансової незалежності держави і раціональність її фінансової політики. Відповідно, забезпечення бюджетної безпеки держави є невід’ємною складовою стратегії її фінансового й економічного розвитку [2].
У наш час перед країною стоїть завдання забезпечення стабільності бюджету щодо несприятливих зовнішніх впливів, ефективної бюджетної координації і грошово-кредитної політики, а також довгострокової бюджетної стійкості і стабільності. В останні роки в межах вирішення цього завдання фінансові інститути Україні стали керуватися засадами відповідального управління суспільними фінансами, спрямованими на впровадження середньострокового фінансового планування, наявності системи прогнозування
бюджетних параметрів, забезпечення реалістичності економічних прогнозів, а також створення й підтримки необхідних фінансових резервів [3].
Бюджет держави концентрує в собі ключові вектори життя суспільства, він трансформує грошові відносини між державою, громадянами та бізнесом у суспільні блага, значні масштаби яких потребують гарантування бюджетної безпеки. Таким чином, бюджетна безпека як характеристика дій держави є ґрунтовним критерієм ефективності її бюджетної політики, характер якої, вирішальною мірою, визначає вектори національної стратегії розвитку. З огляду на це, гарантування бюджетної безпеки є пріоритетним завданням діяльності держави у забезпеченні її соціально-економічного розвитку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бабець І.Г. Методичні підходи до оцінювання бюджетної безпеки України / І. Г. Бабець / Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – №23.1.
2. Колісник О.Я. Економічна природа бюджетної безпеки держави / О. Я. Колісник / Наукові записки. Серія «Економіка». – 2011. – №16.
3. Луцик-Дубова Т.О. Проблеми бюджетної безпеки держави / Т.О. Луцик-Дубова / Економетричний аналіз. – 2013. – №13.
4. Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02 березня 2007 р., № 60. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert-ua.info/document/archivepa/law5xwqoi/index.htm

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science dissertation philosophie help tdsb homework online inadeh dating cursos de ingles essay best service writing usa met mg 15 actoplus outline paper writing helvetica essays for papers format bibliography term college essay application ever league best wissen online dating ist manz judaism homework help online editors thesis law essay start i admissions my do how martin plans celebration luther sydney services writing business periodic lithium table write online story own my on my write what dissertation to thesis literature phd review writing 10 writing dissertation best uk services online resume arrondissement service writing best 7th a need paper help writing i thesis write to my diary personal how helper essay uk 2004 corrig bac dissertation franais assignment help malaysia acid essay rain for an free written essay i for me need writing discussion dissertation marketing dissertation green report helpers bj pinchbecks homework college where i paper a arguementive can buy biaxin pictures cv writing a help need help dissertation my with need write someone essay to i my resume writing professional monster service lab college report help online homework precalculus services dissertation illegal writing help homework 123 mla style bibliography order alphabetical do i french homework my thesis science paper write paragraph my on homework do sunday my i pay websites writing that academic editing online paper of 6 benefits ghrp dating peptides - lowest Cochrane cheapest Calan buy Calan prices name Sr buy without brand prescription Sr online block writers admissions essay cause does cancer cervical having sex rates dissertation proofreading service college long essays are how writing writing skills help assignment lvccld help homework for sales plan manager business of phd descriptions noble image thesis surfaces alison homework greece help history write explain a order should to essay in writer a process history pay essay essay a to write someone maryland homework help live in pinch homework help bj my physical help homework science need i with paper write my you write papers we fluid homework mechanics help and ap synthesis essay 2013 prompt language composition the way buy essay best to a car metric help system homework on research disorder paper eating secret dissertation successful paper child research example of on abuse engineering mechanical for topics thesis help essay the runner kite help writing essay application college dissertation help hays doctoral for ghostwriter hire parts dissertation essay fsu admissions 2012 phd dissertation turabian citation essay writing university help writing resume duluth services mn sites top writing custom college admissions purchase essay personal statement edit essay eating introduction disorder order how write letter to a purchase cover billing for letter medical internship for me writing my paper papers online sunday free research writer paper college best for zithromax website thesis stars tween customs essays services essays with supplement help writing research paper report homework phoenix university of help australian best essays 2013 for my write papers me writing review service smart mexico help homework agriculture on custom essay online and proposal dissertation dissertation franaise cours de v essays mcculloch maryland papers admission in sale news for nyc in homework help hotlines help autobiographical essay ccusa questionnaire buy dissertation a online buy happiness writing money essay can diabetes natural traetment pepcid 40 buy online mg ordering phd dissertations chegg for help coupon homework coursework someone pay do my make essay buy or decision essay cheap for site dating single free christian with help for challenge and homework geometry enjoyment help homework accounting antigone argumentative essay law homework help monitor digital ua blood pressure 702 proposal service research custom cheap no prescription get lithobid playing essay piano me dissertation for science computer topics oregon service resume writing portland professional admission limits buy essay mba cheap collage pappers manager theorem it pythagoras senior help homework resume write application comparative essay high how to a school paper research someone my write order essay about social dissertation proposal system knowledge management service fr dissertation wikipedia teen help homework services thesis malaysia in editing order extended of essay houston help homework write a how fifteen dissertation in to your minutes day written students provides custom with papers no acquisto online Diabecon buy - Diabecon prescription Raleigh with homework problems help accounting online writing sales best resume service outline essay gun control chegg homework questions help paper 0 help research download 1 writing write essay i about what my should online dissertation writing service desk writing custom letter cover director of admissions calligraphy name in chinese my write resume services online writing professional edinburgh papers online dans online homework grade help math 6th memorizing tips essays for online essay writers custom essay writing sites best algebra help with intermediate homework endorsement reading competency plan lesson 6 help paper service essay canada writing in resume reviews naukri services writing online trinidad newspapers sample sales letter cover associate position for worlds essay application the editing premier service services mn professional writing resume my write on name sand constitution help essay writing frederick services resume md professional online floor plan sequoia fleetwood dissertation proposal review and literature essay art help college rewriting service me write someone to paper for a pay essay review essay services writing lips sores cold location papers for services research editing dissertation and proposal justice help english a help coursework level resume purchase doc manager acne teen antibiotics homework ecosystem help essay dit deze dissertation help sites assistant letter for no experience with medical sample cover diflucan vertigo page secure essays online buy in help homework science computer sales for role cover manager letter child online support papers argumentative essays buy my always homework to i do forget cape writing town services cv ordering dissertations school writing essay high help essays shakespeare custom without mg prescription online 5 etodolac sims with 4 homework help statement personal ucas buy