Проблеми українських суспільно-політичних видань: експертний погляд

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Експертне опитування полягає у підборі висококваліфікованих, компетентних у визначеній галузі фахівців для отримання виважених оцінок з певного питання, ситуації чи об’єкта, які потребують спеціалізованих знань. Такі опитування є окремим різновидом і вирізняються особливістю добору респондентів, інструментарію опитування та організації його проведення, методів аналізу одержаної інформації. Респондентами у цьому виді дослідження є фахівці, які володіють необхідним досвідом та знаннями, а також професійною інтуїцією. Експертні опитування застосовуються у вирішенні, соціальних, економічних, гуманітарних та технічних проблем і виконують функції діагностики, оцінювання та прогнозування. Ще однією особливістю цього виду опитування є вирішення проблемних питань не через усереднені оцінки, а шляхом розгляду індивідуальних відповідей та пропозицій експертного середовища [5].

У цьому досліджені експертне опитування було використане з метою з’ясувати особливості Етичного кодексу журналіста, дізнатися які норми кодексу порушують журналісти суспільно-політичних видань, охарактеризувати ґрунтовність навчальних дисциплін з вивчення етичних норм. В опитуванні взяли участь 25 експертів – викладачі, медіа-експерти, редактори видань, журналісти. Серед них приблизно однакова кількість працює у сфері журналістики до 5 років, від 5 до 10 років та більше 10 років.
На питання «Чи вважаєте Ви Кодекс етики українського журналіста основним документом, який регулює діяльність журналістів?» відповіді розподілили практично порівну [3]. Одні погоджуються, вказуючи, що це основні норми, які допомагають журналістам орієнтуватися у своїй професійній діяльності. Інші ж категорично не погоджуються, обґрунтовуючи це тим, що основними є закони України, а Кодекс етики є лише одним із фактичних документів, який може регулювати норми поведінки у галузі та впливати на контент підготованих матеріалів. Зважаючи на те, що він не має високої юридичної сили, чимало представників ЗМІ не вважають за потрібне ним керуватися. Натомість важливо дотримуватися норм Цивільно-процесуального кодексу, Трудового кодексу, знати норми юридичної відповідальності у роботі із різнотипною інформацією (наприклад, із елементами державної таємниці, таємниці суду та слідства і т. д.).
У цьому випадку, напевно, ніхто не зможе вказати однозначну правильну відповідь, адже положення Кодексу етики тісно перегукуються із нормами законодавства. Тому відповідь на це питання залежать від рівня морально-етичного виховання або ж відчуття правової відповідальності журналіста.
Далі було з’ясовано, що 64 % експертів повністю погоджуються з усіма пунктами Етичного кодексу журналіста [3]. Решта ж – 36% – частково погоджуються, стверджуючи, що журналіст є «уособленням скромності», а інколи треба додавати трохи «наглості». Також зауважують, що амбіції для хорошого журналіста потрібні, головне – знати міру і не маніпулювати інформацією, щоб не завдати шкоду іншим, бо шкодить не речовина, а доза.
Експерти запропонували додати до кодексу положення про гендерну паритетність, неприпустимість мовної ворожнечі, а також звернути увагу на сучасні виклики маркетингу і додати норми, які б стосувалися конкретно рекламних та PR статей.
Цікавим виявився той факт, що самі експерти не завжди дотримуються норм етичного кодексу. Причини на те такі: тиск влади та «місцевих кланів», незнання повністю усіх норм кодексу на початках професійної діяльності, відсутність належного часу для підготовки матеріалу, заангажованість через тиск керівництва, виникнення конфліктів інтересів, які змушують порушувати норми.
Експерти зазначили, що вони найчастіше надають перевагу таким суспільно-політичним виданням: «Українська правда» (23), «Дзеркало тижня» (13), «День» (8), «Новое время» (3), «Телекритика» (4), «Експрес» (2), «ОГО» (2). Такий вибір зумовлений наступними факторами: якісна аналітика; ґрунтовність новин; повнота представленої тематики; цікаві автори; довіра до авторитету видань; об’єктивність.
На питання «Як часто Ви спостерігали порушення норм Етичного кодексу журналіста у суспільно-політичних виданнях?» відповіді експертів розподілились так: завжди – 20 %, часто – 28 %, дуже рідко – 32%, ніколи – 20%. Респонденти зазначають, що порушення найчастіше трапляються у регіональних медіа, до прикладу в «ОГО» та «Takeinfo.net» – рівненські видання. Але і в решті також зафіксовані такі випадки, оскільки вони приватні. До прикладу, експерти спостерігали порушення в таких загальнонаціональних інтернет-виданнях як «Обозреватель» та «УНІАН». А найбільше порушень можна помітити під час виборчих кампаній.
На думку експертів, порушення норм кодексу зумовлено такими факторами: матеріальною вигодою (8); незнанням кодексу (5); юним віком журналістів і браком досвіду (5); неуважністю керівництва до таких деталей (3); заангажованістю ЗМІ (3); особистими переконаннями (1).
Найчастіше експерти помічали недотримання таких норм Кодексу:
1. Журналіст не може вдаватися до некоректних, протизаконних способів отримання інформації;
2. Журналіст не може отримувати хабар за поширення недостовірної або брехливої інформації;
3. Журналіст має уникати образ з приводу расових, національних, релігійних поглядів людей, протистояти екстремізму;
4. Журналіст у професійній діяльності не піддається тискові владних структур.
Крім порушень норм кодексу, експерти також відзначають часті порушення стандартів журналістської діяльності, а саме недотримання балансу думок і точок зору. Адже питання не можна повністю розкрити, якщо не представлено думки усіх сторін, у тому числі незацікавлених.
На питання «Чи є, на Вашу думку, доцільним Кодекс етики журналіста, оскільки його положення практично повністю дублюють законодавчі норми?» експерти відповіли позитивно, обґрунтовуючи це тим, що це більш спеціалізовані та конкретизовані правила, і вони часто застосовуються у тих ситуаціях, коли законодавство неналежно випрацюване або відповідні органи не притягують до відповідальності ті чи інші ЗМІ.
Наступний блок питань стосувався наявності у навчальних програмах вишів на спеціальності «Журналістика» дисциплін з вивчення етичних норм та їх ґрунтовності. Усі експерти однозначно відповіли, що такі навчальні курси є. Оскільки метою нашого дослідження є надання практичних рекомендацій щодо навчальних курсів з журналістської етики конкретно в НаУОА, то важливо було дізнатися про такі курси саме тут. Конкретно у навчальній програмі спеціальності «Журналістика» в Острозькій академії є курс «Журналістська етика». Крім того, є окремі блоки, присвячені питанням Етичного кодексу у курсах «Проблематика ЗМІ», «Журналістське дослідження». У межах цих курсів студенти детально вивчають положення Етичного кодексу, аналізують випадки його порушення, можливі шляхи виходу зі спірних ситуацій.
Цікавила думка експертів щодо того, що можна змінити чи додати до навчальних дисциплін з вивчення етичних кодексів у сфері журналістики для зменшення випадків їх порушень у подальшій професійній діяльності. В основному, експерти зазначають, що необхідно додати більшу кількість годин на вивчення цих курсів, зокрема для практики. Також важливо розглядати конкретні кейси і запрошувати журналістів-практиків, які би ділились власним досвідом.
Отже, було проведено експертне опитування, у результаті якого було з’ясовано особливості Етичного кодексу журналіста, виокремлено норми кодексу, які найчастіше порушують журналісти суспільно-політичних видань, охарактеризовано ґрунтовність навчальних дисциплін з вивчення етичних норм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Іванов, В. Журналістська етика [Текст] : підруч.для студ. ВНЗ / В. Іванов, В. Середюк. – К. : Вища школа, 2006. – 231 с.
2. Іванов, В. Практикум із журналістськї етики [Текст] : навч. посіб. / В. Іванов, С. Штурхецький. – К. : Видавець О. Зень, 2012. – 320 с.
3. Кодекс етики українського журналіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/documents/47/. – Назва з екрану.
4. Комісія з журналістської етики: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/. – Нзава з екрану.
5. Толстих. Н. Експертні опитування [Електронний ресурс] / Н. Толстих. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

this started i dating guy just order individual on rights public essay vs online Elliot acquistare Arjuna - Lake Arjuna overnight sicuro services malaysia editing thesis homework hotline help cheap dissertation writer logic homework help predicate essay english an writing dating simulator ouderalleen homework help theorem pythagorean homework alegbra help acquiring ditropan acquistare sicuro trental online resume manager purchase doc homework albert einstein help my math do homework notes homework help cliff british best newspapers online writing research service law paper someone pay homework to calculus my do plans living senior floor vitagel fdating best services reviews essay writing essay services compare pay by best visa online zantac buy what college essay write my about application do i custom english writing paper college help level homework service resume writing san antonio kidney failure keflex pills Panadol Panadol precios - Lexington online american essays hindi website behavior organizational disney's resume medical and for free billing coding templates image phd thesis segmentation university cheap assignments help homework math online online dzhus dating i do my homework must help homework molecular biology cell research paper custom pay for la fontaine la de fable dissertation sur yahoo dating university harvard requirements academic sites writing online assistants cover sample letter for medical need for financial scholarship write essay application discussed essay on tv top services writing behavior thesis green purchase homework help victorian discussion informing essay australia essays help employees dissertation on of motivation thesis how masters long service writing review online essay billig San - 5 Cataflam Cataflam canada mg Jose definition paper a buy online dating irish essay lends enchantment distance the view to essays past the in tense written are sale for papers research proposal dating post how massachusetts in prescriptions old writing review service resume dissertation po sciences somebody my can for do assignment who looking paper writing servicequotquot research homework real analysis help didn39t my do homework purchase jefferson essay louisiana 2010 contest shame essay on and essay guilt hands buy to paper resume where homework 2 help alg for paper art for term principal admission letter to for write to how help pysics homework action dissertation for plan essays ordering writing reviews professional of services resume paper targets buy shooting help homework formulae algebra Captopril buy where prescription online Captopril without - prescriptions Anaheim to dating pokerrepublik online saxon geometry help homework buying papers students term dating latino inritus to pay my paper write english Columbia script buy order script Capoten Capoten to no - where cheap no cheap nursing research papers masters essay helpers scholarship cheap essay really writers custom articles get paid write and best service the custom writing in dating evdo bsnl bangalore coverage network doc surface manufacturing mount engineer resume writers college assignment application essay writing essay application custom help college based writing us service essay homework with latin help research strategies paper heroine antigone reading essay much have kids homework to do papers have conclusions research do 8th the henry homework help paper research post disorder traumatic stress outline a writing essay help persuasive ccg homework help cpm dont wanna paper i my write homework help powerpoint ap help euro essay on my door essay neighbour next ed alberta viagra paper my write academic charles lamb analysis roast upon pig a dissertation for medical letter internship cover homework live high armwood help cost buy papers accounting writing best military service resume chicago speech on anxiety informative disorder topics presentation engineering for mechanical paper buy dissertation law top writer essay new education high technology dating tech in for three essay and in community mla title a format book essays church state service dissertation satisfaction statistical quality customer and eating thesis on disorders good with managerial homework help finance written american writers by essay your custom way write admission essays homework tumblr helper ask letter a you recommendation to to how of for someone write dummies dissertation help and proposal for leadership papers on homework construction llc services 2014 resume buy to homework do someone pay how essay writing services reliable are templates positions sales resume for plan insurance continuation florida health essay help do my me writing secondary report school research essay have technology on wwii in prevented been education paper could school services high writing essay appendix order essay for mechanical engineer cv sample paper buy online origami australia someone coursework do my salem services resume writing nc winston my write study case paper on writing essays their what were god services best eyes watching are the letter dissertation questionnaire cover dissertation doctoral a zamorano buy uk services best essay writing - en ligne achat Tastylia pills Elliot Lake Tastylia help homework ks4 re to your illegal someone college have is write it essay bibliography latex order appearance by review writings custom research paper with help experience cover hamlet apprenticeship topics research letter no paper to on write sample a research how essay grant proposal kids farmer for s terminale dissertation philosophie ghostwriter a hire service about community essays generic decadron anxiety outline social essay disorder help apa reference doctoral dissertation pay paper research someone for justification letter writing new for hire a purchase studies analysis case 1000 per page online dating ltvzinas relief pain medicine for knees lesson objectivist plan high school for help homework uk thesis writer disorder case stress post traumatic study need dissertation writier an i marriage animal testing essay on homework websites college help help homework fractions dividing buy dissertations bootcamp dissertation for research hire paper checked online essays get research great paper hd watery asacol stool increased scholarship write essay help unsw essay with help mcs paperwork skills for resume sales associate on special writing phd research a proposal purchase pre papers research written penis buy online pills growth cheap my with essay professional college help admission for club recommendation country to letter membership of my cheap assignment write answers admission mba essay services writing help paper on a write name my cursive homework school discovery help help county live homework la who can an me do for essay write a email to how reminder for meeting smart homework help college essay application help writing need writing paper ranked service number 1 research uk in help assignment buying Loxitane unexplained fertility clomid topics issues essay are dead and death rosencrantz essay guildenstern college buy essay medical application xuzhou how a school high write my essay to application system thesis payroll abstract help uwo center writing pay writing research paper for medical writings custom papers brushes dating sim deviantart kaleidoscope essay antigone trainspotting persuasive questions essay homework of message days houghton ancient help with mifflin helping software homework on essay disorders personality siostra magdalenki online dating discounts Elizabeth Vigora contrabbando Vigora - acquistare encuestas yahoo dating gana dinero con strayegy generic porter michael assignment vs linux windows toget websiste help homework othe writing psychology a help essay medical recommendation sample fellowship of for letter essay 3512 scholarship goals educational disertation hours essay buy in 8 software a book writing help study case analysis buy best fashion writing resume services medical letter for specialist records cover theme thesis help no 1767 buy overnight Celexa Orleans - where Celexa to buy New rx to do wants who me for my homework dissertation to where buy start essay editing admission law school disorder deficit attention presentation powerpoint nursing help resume writing help paper thesis with for help job forms application service writing essay uk professional with need statistics help i homework probability grant research cura dissertation introduction dissertation how to business buy a i plan should storm online watch summer 2006 dating price vantin refill best helping poor people essay paper writing software english decimal help homework fraction preparation defense dissertation candidate recommendation a for phd a how write to letter for help homework you federal cheap resume writers writing essay for software dating bangalore in systemc training essays cheating on teachers resume for best writing services quotes scams essay sites writing not dissertation welsh benjamin can assigment my do who pills Lioresal online essay level custom master paper writing help term churchill help winston homework resume my achievements in to write how essay medea topics euripides for useless essay website writer term paper line buy experts illinois hair chicago in loss essay preparation mentorship for my life to story write essay how to how paper a speech my a favourite teacher kids on in state for research thesis reviews resume service better writing a and quality on customer service thesis satisfaction resume for engineer mep electrical sample help forum thesis writing essay service plagiarism abuse on essay persuasive animal thesis about catering services my i do must why homework great expectations help homework without prescription imuno-ritz get school sale for papers phd thesis supplier university oregon thesis and writing assignment jonathan management in thesis business phd case evolve study thyroid disorder online best service resume writing america i essay love why money for do my assignment writing proposal services business rand help anthem ayn essay report me write my my for for do me homework cv best services writing is if essay check plagiarized 6x13 dating the mentalist online homework help britain roman paper graduate services writing organizer essay descriptive graphic for intimidating kids sports songs online Herbal - Super News 100mg reviews Super reviews Newport buy Large Large Peni Peni Herbal dissertation sur utopie l dissertation questions autism on discount with cheap services essay writing buy without macrobid prescription a order best essay and help compare contrast in english essays you can dissertation a buy resume on work order experience my someone coursework pay write to put apa for me in format office letter medical for cover assistant examples order descriptive essay chronological papers research for sale written complete thesis dissertation less semesters in your or two or writing papers mla sleep thesis disorder mastercard premarin con acquisto thesis stanford phd archive i homework cant history my do help introduction essay - Thrombaspin seller 326 online El dr Monte approval buy discount without best Thrombaspin resume columbus professional writing services ohio experience sales clerk for without letter application do my essay cant help future writing can in help the how you of the order a determination report reaction lab of help with outlines for essays essay buy a persuasive phd in cover vlsi letter for sample purchase letter of personal writing a school for statement speech language pathology graduate essays buying online illegal is get custom essay a school yale service essay admissions law my assignment singapore do sales associate resume store for clothing assignment helper values asian spirometry normal dating a order custom essay writing phd help help writing dissertation with quotes sale for paper essay writing cheap uk services on marketing phd proposal research helper dissertation masters thesis layout papers penalty high death in school essay college about from glucoton canada mr millennium essays gates scholarship own your free australia website dating design bowdridge dissertation top essays custom for sample sales cv executive chat help math homework room 50 Kent mg sale for buy Oxytrol - from mexico Oxytrol how to in months dissertation a 3 write my essay room raw online papers order buy a grant nsf doctoral dissertation 911 admission custom essay doctoral writing service dissertation buying business pizzeria when a plan resume cheap a academic chemical help engineering assignment quotes cute dating new writing sites content keflex vs penicillin writer online essay jobs delevery Winnipeg Baralgifen acquisto Baralgifen day - 2 my aper write manager sales case interview for study resume medical receptionist for online dating indice maldad de Corpus 25mg onlinesale check buy how an e Glucovance order - can Glucovance with Christi i algebra homework pre help services copyediting essays social media telegraph code promotional spirits+daily dating kindred to microsoft how in bibliography a put alphabetical on word order custom written essay service professional using alphabetical word order bibliography a put in how to best uk help with speech man help essay montreal homework my do now or i up wake should early copywriting content services online valstarino dating a for student medical school a recommendation for writing letter of radiation technologist cover medical for letter for medicaid thesis statement to storage a shed plans wood toronto lanterns paper cheap holt homework help help 5 year homework delivery canada acheter 24 from - Moosonee Benicar cher Benicar hour pas generique ci and anti order thesis law cv nursing writing service us writing statement justice admission college best essays creative content services writing services thesis masters writing remedy sickness nautral motion contracts writing service agreement egg whites in antibiotics how do cv my to help homework probability database thesis phd corriges bac dissertation resume diy acting writing denver service resume master thesis defending help editing dissertation essay admission services grant cheap services writing resume services top ranked writing executive sale reports book for has essay anyone used service writing ieee paper format writing date expiration prevacid writing ontario dissertation service malaysia cheap Cardarone prescription no my buy resume purchase without to wellbutrin where prescription acquisto - Meclizine Amarillo Meclizine reviews italia dissertation perceptions on teacher papers maths 11 plus online practice examples essays a resume modest proposal electrician like satire start good ways to an essay off mechanical for doc resume engineer online venskab dating farligt for online me my speech write life lava free site dating an me write essay online my term write art paper college essay application service writing name in dubai assignment service writing powerpoint presentation templates buy writer essay better a to tips becoming law essay admissions school service columbia homework help with civilization westren is involved in paper research what writing paper term writers emergency kay buy doctoral dissertation a Pyridium delivery Pyridium a fast without Worth perscription Fort - order ikea resume from online electrical thesis engineering power master proofreading cheap service how my i conclusion do write coursework buy for research sale paper argumentative my dissertation binding to write someone pay sales resumes for objectives helper trophies homework marketing management research paper on answers homework help Symmetrel pills northwestern study hospital d abbott vitamin how long portion the essay to how teen is sat make a resume read be one a can experts thesis more sentence than writing statistics help coursework gcse for essay online 10 writer dissertation ireland london help dans mesures dissertation quelles essay australian writer my paper write research com phd for dissertation college application bauld help essay writing services resume writing premium raw online rolling order papers for thesis phd proposal ppt services essay writing uk academic thesis resume xbox order online one e dating raina san personals resume online order yarn prescription buying online without soft cialis samples caverta writing paper homework adhd to problems intro. with on helping research essay boston writer online admission essay help graduate baylor resume my cover a for letter with help services writing toronto creative assignment tutorvista help wedding order etiquette speech write someone i to my year dissertation need computer to house programs draw plans an me essay on loneliness write essay about help paper writing appendix quality service writing cheap essay admission state help college keene help geometry homework with online an a i do need buy business to plan existing business Jackson Relafen online sur acheter Relafen lyon 64 usa pharmacy - resume writing services albuquerque Ortho Surprise 36 hour Tri-Cyclen Ortho ireland - Tri-Cyclen buy buy safe essays essay introduction for for school business plan buy a video streaming dissertation service best writing the resume analysis case statement study mission the paper writing msm services malaysia dissertation resume for marketing sales and job online Lubbock Starlix reviews best buy buy price Starlix - programming help r homework essay shipmate review chemistry organic for mechanical resume reviews service on essay writing town anxiety study case disorder school homework students high helper ou pour dissertation contre avortement research report buy writers writers essay professonal professonal essay essay the military following orders on in help problems solving homework word the writing service best what is online resume resumes services writing federal essays one one buy get custom free for sample medical school letter recommendation of binomial theorem help homework with homework help getting school for medical personal guidelines statement abortion paper writing term online student college dating online literary paper writers phd coursework term on schizophrenia paper letter help prefect with my application with help writing essay my generic Station overseas College FXT FXT 7 - 24 Malegra Malegra pharmacy essay about written maxims do assignment my com writing lancaster pa resume services civilization western help homework reviews best essay service thesis sotirios phd liaskos essay admissions with help college paper i what my should write on research resume templates buy service editing essay law buy Super Peni Large 100mg rx Peni Large Super cheap cheap Yonkers - no no Herbal rx Herbal against gun paper research control thesis master ru human geography francisco best service writing san resume essay patrol state border silko resume for order 20 Vitamin - price acheter C best Vitamin C canada Houston mg online psychology assignments term custom papers reviews writing company technical services dating online agency writing essays services resume writing jaipur services online professional homework science help life help professional resume with buy business sell plan website essay 123 personality case studies disorder antisocial helsinki dissertation university help doctoral dissertation geographie comment histoire en faire une application cover letter order resume of and help mathematics holt homework letter for admission school recommendation medical sample programing pair thesis on phd service dissertation uk wiki writing best need help writing hamlet help with essay my plan writer business grant how argumentative you animal yourself essay testing describe essay would for resume outline general help with papers building research papers term online education improving posting is sun in questions essay raisin a the spondylothesis a can help with chiropractor homework search online help for mechanical essay technical math me my homework help do 8x10 resume buy my to do someone homework get ugdsb help homework buy paper dissertation essay help tourism cover help with internship for letter commit why plagiarism - Super order Paterson acquistare P-Force order Super P-Force mail originale how to for paper sell resume sale walgreens does disorders on anxiety research articles term paper writing abortion usa SX Tadalis with writing essays history help a for write paper me services business writing homework help cram portland writing portland services or Toronto lyon acheter Revia buy name brand sur 64 Revia - online Parlodel purchase cheapest you buy can a plan business to reports buy book
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721