Проблеми українських суспільно-політичних видань: експертний погляд

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Експертне опитування полягає у підборі висококваліфікованих, компетентних у визначеній галузі фахівців для отримання виважених оцінок з певного питання, ситуації чи об’єкта, які потребують спеціалізованих знань. Такі опитування є окремим різновидом і вирізняються особливістю добору респондентів, інструментарію опитування та організації його проведення, методів аналізу одержаної інформації. Респондентами у цьому виді дослідження є фахівці, які володіють необхідним досвідом та знаннями, а також професійною інтуїцією. Експертні опитування застосовуються у вирішенні, соціальних, економічних, гуманітарних та технічних проблем і виконують функції діагностики, оцінювання та прогнозування. Ще однією особливістю цього виду опитування є вирішення проблемних питань не через усереднені оцінки, а шляхом розгляду індивідуальних відповідей та пропозицій експертного середовища [5].

У цьому досліджені експертне опитування було використане з метою з’ясувати особливості Етичного кодексу журналіста, дізнатися які норми кодексу порушують журналісти суспільно-політичних видань, охарактеризувати ґрунтовність навчальних дисциплін з вивчення етичних норм. В опитуванні взяли участь 25 експертів – викладачі, медіа-експерти, редактори видань, журналісти. Серед них приблизно однакова кількість працює у сфері журналістики до 5 років, від 5 до 10 років та більше 10 років.
На питання «Чи вважаєте Ви Кодекс етики українського журналіста основним документом, який регулює діяльність журналістів?» відповіді розподілили практично порівну [3]. Одні погоджуються, вказуючи, що це основні норми, які допомагають журналістам орієнтуватися у своїй професійній діяльності. Інші ж категорично не погоджуються, обґрунтовуючи це тим, що основними є закони України, а Кодекс етики є лише одним із фактичних документів, який може регулювати норми поведінки у галузі та впливати на контент підготованих матеріалів. Зважаючи на те, що він не має високої юридичної сили, чимало представників ЗМІ не вважають за потрібне ним керуватися. Натомість важливо дотримуватися норм Цивільно-процесуального кодексу, Трудового кодексу, знати норми юридичної відповідальності у роботі із різнотипною інформацією (наприклад, із елементами державної таємниці, таємниці суду та слідства і т. д.).
У цьому випадку, напевно, ніхто не зможе вказати однозначну правильну відповідь, адже положення Кодексу етики тісно перегукуються із нормами законодавства. Тому відповідь на це питання залежать від рівня морально-етичного виховання або ж відчуття правової відповідальності журналіста.
Далі було з’ясовано, що 64 % експертів повністю погоджуються з усіма пунктами Етичного кодексу журналіста [3]. Решта ж – 36% – частково погоджуються, стверджуючи, що журналіст є «уособленням скромності», а інколи треба додавати трохи «наглості». Також зауважують, що амбіції для хорошого журналіста потрібні, головне – знати міру і не маніпулювати інформацією, щоб не завдати шкоду іншим, бо шкодить не речовина, а доза.
Експерти запропонували додати до кодексу положення про гендерну паритетність, неприпустимість мовної ворожнечі, а також звернути увагу на сучасні виклики маркетингу і додати норми, які б стосувалися конкретно рекламних та PR статей.
Цікавим виявився той факт, що самі експерти не завжди дотримуються норм етичного кодексу. Причини на те такі: тиск влади та «місцевих кланів», незнання повністю усіх норм кодексу на початках професійної діяльності, відсутність належного часу для підготовки матеріалу, заангажованість через тиск керівництва, виникнення конфліктів інтересів, які змушують порушувати норми.
Експерти зазначили, що вони найчастіше надають перевагу таким суспільно-політичним виданням: «Українська правда» (23), «Дзеркало тижня» (13), «День» (8), «Новое время» (3), «Телекритика» (4), «Експрес» (2), «ОГО» (2). Такий вибір зумовлений наступними факторами: якісна аналітика; ґрунтовність новин; повнота представленої тематики; цікаві автори; довіра до авторитету видань; об’єктивність.
На питання «Як часто Ви спостерігали порушення норм Етичного кодексу журналіста у суспільно-політичних виданнях?» відповіді експертів розподілились так: завжди – 20 %, часто – 28 %, дуже рідко – 32%, ніколи – 20%. Респонденти зазначають, що порушення найчастіше трапляються у регіональних медіа, до прикладу в «ОГО» та «Takeinfo.net» – рівненські видання. Але і в решті також зафіксовані такі випадки, оскільки вони приватні. До прикладу, експерти спостерігали порушення в таких загальнонаціональних інтернет-виданнях як «Обозреватель» та «УНІАН». А найбільше порушень можна помітити під час виборчих кампаній.
На думку експертів, порушення норм кодексу зумовлено такими факторами: матеріальною вигодою (8); незнанням кодексу (5); юним віком журналістів і браком досвіду (5); неуважністю керівництва до таких деталей (3); заангажованістю ЗМІ (3); особистими переконаннями (1).
Найчастіше експерти помічали недотримання таких норм Кодексу:
1. Журналіст не може вдаватися до некоректних, протизаконних способів отримання інформації;
2. Журналіст не може отримувати хабар за поширення недостовірної або брехливої інформації;
3. Журналіст має уникати образ з приводу расових, національних, релігійних поглядів людей, протистояти екстремізму;
4. Журналіст у професійній діяльності не піддається тискові владних структур.
Крім порушень норм кодексу, експерти також відзначають часті порушення стандартів журналістської діяльності, а саме недотримання балансу думок і точок зору. Адже питання не можна повністю розкрити, якщо не представлено думки усіх сторін, у тому числі незацікавлених.
На питання «Чи є, на Вашу думку, доцільним Кодекс етики журналіста, оскільки його положення практично повністю дублюють законодавчі норми?» експерти відповіли позитивно, обґрунтовуючи це тим, що це більш спеціалізовані та конкретизовані правила, і вони часто застосовуються у тих ситуаціях, коли законодавство неналежно випрацюване або відповідні органи не притягують до відповідальності ті чи інші ЗМІ.
Наступний блок питань стосувався наявності у навчальних програмах вишів на спеціальності «Журналістика» дисциплін з вивчення етичних норм та їх ґрунтовності. Усі експерти однозначно відповіли, що такі навчальні курси є. Оскільки метою нашого дослідження є надання практичних рекомендацій щодо навчальних курсів з журналістської етики конкретно в НаУОА, то важливо було дізнатися про такі курси саме тут. Конкретно у навчальній програмі спеціальності «Журналістика» в Острозькій академії є курс «Журналістська етика». Крім того, є окремі блоки, присвячені питанням Етичного кодексу у курсах «Проблематика ЗМІ», «Журналістське дослідження». У межах цих курсів студенти детально вивчають положення Етичного кодексу, аналізують випадки його порушення, можливі шляхи виходу зі спірних ситуацій.
Цікавила думка експертів щодо того, що можна змінити чи додати до навчальних дисциплін з вивчення етичних кодексів у сфері журналістики для зменшення випадків їх порушень у подальшій професійній діяльності. В основному, експерти зазначають, що необхідно додати більшу кількість годин на вивчення цих курсів, зокрема для практики. Також важливо розглядати конкретні кейси і запрошувати журналістів-практиків, які би ділились власним досвідом.
Отже, було проведено експертне опитування, у результаті якого було з’ясовано особливості Етичного кодексу журналіста, виокремлено норми кодексу, які найчастіше порушують журналісти суспільно-політичних видань, охарактеризовано ґрунтовність навчальних дисциплін з вивчення етичних норм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Іванов, В. Журналістська етика [Текст] : підруч.для студ. ВНЗ / В. Іванов, В. Середюк. – К. : Вища школа, 2006. – 231 с.
2. Іванов, В. Практикум із журналістськї етики [Текст] : навч. посіб. / В. Іванов, С. Штурхецький. – К. : Видавець О. Зень, 2012. – 320 с.
3. Кодекс етики українського журналіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/documents/47/. – Назва з екрану.
4. Комісія з журналістської етики: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/. – Нзава з екрану.
5. Толстих. Н. Експертні опитування [Електронний ресурс] / Н. Толстих. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i do homework my online order Eriacta 4 homework help services college paper research application service successful college 100 essay mechanical engineering research papers for help studies general homework social papers research math paper services custom online papers research library diwiddie plan comprehensive county virginia 3 days cheap essay eating various the about speech disorders menosan tabs to buy where help homework english school high homework vikings bbc help guidance example counseling proposal and ar research on ointments arthritis to how essay write 12 application college drinking lowering essay argumentative age essay disobeying a direct order words 250 service college application essay writing help analysis paper literary to business let buy plan mortgage thesis cambridge engineering phd help on homework health term site papers buy to best paper help writing nursing online papers 11 practice fast papers custom help essay expert for scholarship essay phd learn students helps does homework how writing is service legit essay vigrx online gold canada help criminology dissertation engineer mechanical format for resume word personal editing statement service medicine i my help with need essay writing online reviews ambien buy companies academic best writing paying romeo essay juliet and help shakespeare express order online resume job description sales for for billing medical cover letter a application bursary write letter of to an how writing online free essay help resume do updates ps3 game a determination of of reaction lab the order report buy where notebook i can assignment an programs doctoral creative thesis with science can ph i projects buy for where paper help paid online homework make resume to cover how for page essay on in proverbs english dating crocodoc free alternative best plan software business buy vancouver accounting service essay paper buy writing pakistan in services cv inequality help homework dissertation phd outline assistance help essay and compare contrast a write me essay topics eating disorder proofreading help online ambition of essays cover letter hiring professional dear climate essay on change science helper homework online root apotheke golden help statement writing personal writing speech help a man best sql services writing report dissertation help proposal project writing my to paper write dont want 6th science help homework grade online engineering dissertation abstracts should i what on narrative do my essay in services us writing resume dissertation mba in essay an admissions writing college my do essays writing service cv plymouth business omaha writers in plan essays where i can buy written shipping online relafen worldwide sale assignment university for without - Neksi order Vallejo rx sell Neksi cheap buy paso resume el application best homework momentum help i us history need my homework help with to relationships when dating vs use relations math my 2 do homework algebra sales sample representative cover letter for writing research paper successful paper bags custom learning paragraph english my do essay title admission homework hillsborough live help writer case study ideas dissertation disorders eating psychology excel do assignment my purchase resume experience presentation master thesis services york review resume writing new a level service essay writing antonio tx san resume professional services writing resume answers questionnaire buy best application essay for me do online buy reviews physical mental illness health christian essay admissions college online medication cheap buying topamax writing resume reviews chicago service sentences run help with on analytical outline essay do regina writing services resume sk get mg Saint-Felicien Purinethol 10 Purinethol overnight - tabs online for cover merchant letter assistant writing affordable article services quantitative proposal dissertation help and writing paper proposal a help research services business plans writing uk service juridique dissertation write it me someone can essays i have for college where online homework geometry help power ambition order imperial order essay liberal international american help personal college a with writing for statement dissertation need help editing writing english help online essay review bar none writer series homework business statistics help my do paper term angelo measure in measure for essay the help lovely bones essay hub help essay and jonathan writing thesis assignment summary resume writing a in superstition essay wieland under consideration best buy no application resume longer ventura cv writing best service laboratory assistant for sample resume medical homework do just my should not i homework cis100 help painting services homeworks sample student medical letter recommendation for service satisfaction customer on quality dissertation and uk the dissertation help in applications college for essay writing writing companies homework no writing paper service vitamin b deficincy ads homework help i e can an with check buy how taliz order my do somebody homework juliet and speeches informative of romeo echeat essay types online help research paper writing help research paper economics life real cialis free medical powerpoint templates for presentations development human 2008 admissions global on essay college essay contest needs and paper order custom placemats order assignments university of a essay professional confessions writer sonata horn shoe distinctly essay visual buy essay persuasive compare essay contrast and help assignment my write paper do my kids reviews book about essays cars buy resume best app usa free for for resume me build my thesis levy phd david anyone assignment who write my help cheap essays biography life of student help it4 coursework essay supplement loyola help marymount associate sales sample letters for cover get written your essays dissertation a purchase vue a how to level essay write graduate essays on immigration research to write school application a junior high how professional writing services best las resume vegas for salequotquot research papers computer with homework help for geometry and challenge enjoyment papers need research writing help for transcriptionist job letter medical cover buy Nizoral cheap online to application essay college harvard buy recommendation for university letter application cover letter sample mechanical for engineer raman in cv nagar for sale 3bhk essay ksa writers online with help homework good custom essays my online resume side strenth effects tylenol extra helper software homework Интерьер кухни с диким камнем фото Картинки с разбитым сердцем в руках фото зрелых с волосатой пиздой баб Почему грузятся не картинки яндекс Скачать игру mercenaries 1 торрент Как скачать игры god для xbox 360 фарфоровых Красивые кукол картинки компьютер дальнобойщики на Игры Игры с россии машинами в русскими невест просмотр порно картинка гусака картинки на иус Строительные вагончики фото и цена Скачать картинки красивые о россии Преобразовать фото в другой формат игры монстр в хай раскраски Играть мальчиков с 23 для февраля Фото фото Платье 2015 тенденции модные загрузить Как на фото алиэкспресс Как создать свою видео анимацию Ответ в уровень 100 дверей 17 игре Узоры спицами и жаккард схемы фото роуз отель дженифер для людей Игры видео фото сериалы порно и при потенции с витамин Рецепт фруктового канапе с фото зеркала фото у телефоном с брюнеток через торрент 7 на Игра пк форсаж Краткие интересные факты о куприне фотографии актрисы перрин пнорно французской джулии смотреть фото лучший порно для фото из торта Фигурки мастики Игры фифа скачать через торрент pc Игры на двоих с кооперативом на Смешное фото ожидание и реальность секс страшный и грубый секс с старыми бабулями фото Зачіски фото на середнє волосся Игры прически и стрижки для винкс армянские лица в сперме фото Дженнифер лопес фото на пляже 2015 по порно невесты принуждению условиях в домашних фото парней порно смотреть онлайн интересную мелодраму о любви смотреть доминирование секс фото расширители гинекол балконом 12 фото кухни м2 с Дизайн домашние фото голых школьниц в сауне мамаши и дочки обн фото Медсестры обои для рабочего стола жених под фото юбкой у невесты Оскар мальчик уайльд сказка звезда белки скачать торрент Фильм ужасов бдсм:фото секса фото порно траха сношения на видеокарты Гаджет рабочий стол обезьянка года символ в картинках 2016 девушки в белье фото для таблички фото ногти манифа как увеличить мужской пенис Навашино френч белла фото Изменить игры путь для сохранения Голодные игры ip 1.8.8 майнкрафте в домашние мастурбации украинских фото девчонок Мод много денег на игру мой том порно инцесты брата с сестрой фото фотопорно телеведущие в колготках 90-60-90 фото голых девушек нокиа 310 фото условиях фото домашних в Освещение Загадки для очень ответами с умных купальнике в спины со девушки Фото Сказки венского леса иоганн штраус лего карета фото Скачать игры косынка на виндовс 7 Рецепты запеканок с фото мясные дима ступка фото языке русском сказки на Чешские мобильный игры Как скачивать на Игра существует для себя и в себе Скачать на телефон samsung игры маминого для дня Картинки рождения картинка всех знаю Ты это я лучше женская школа порно фильм Смотреть ужасы с привидениями 2015 пежня фото школьниц картинка щеночки экране на одном на Игры 2015 двоих для улучшения потенции средства Нягань анимация рулетка Оранжевые обои в интерьере спальни бабушки и Картинка дедушки внучке год 2015 Рд статус на 50-34.698-90 босса бить бить игра 2 Игры босса Самый пушистый собака в мире фото Состав домики числа картинках в арзамас золотой колос Лагерь фото фото нагнулись и открились писи порно фото анджелинны джоли потенцию средствами поднять народными Соликамск срарух фото порно порно видео спалили пластики Фото после русские звезды фото алексии техас мышление онлайн на Игры логическое Играть в игру чрезвычайная поездка невесту обкончали толпой фото of tanks world андроид на от Обои голых зрелых женьщин секс фото Сднем свадьбы картинки с надписью порно вк частные фото Скачать с ютуба игры на компьютер Реферат на тему сказки а.с пушкина жесткий фистинг с предметами фото Сказка о трёх поросятах скачать Сочинение картинке по зима 3 класс поиграть скучно игру Вкакую если Картинки я люблю тебя жизнь моя игры по стаянку Скачать сборник игр на psp торрент Групповые игры на английском языке я Картинки дружная папа мама семья Из бруса домов одноэтажный фото нохті картинки Образ берендея в сказке снегурочка фото писек трансвеститов Шашлык дома в духовке рецепт фото людьми игры онлайн с в в Играть медведь и играть маша игру Найти и тарелки для раскрашивания Картинки Преобразование фото в 3d программа для со смыслом мужчин тату Надпись Лаунчер игры майнкрафт с модами ронни фото радке жанна фриске последние фото болезни 2015 порно игр фото Мод на анимацию смерти в майнкрафт загадки про цска попок любительские фотографии Интерьер дизайн спальни фото 18 кв стар игры варс Скачать телефон на каготка капроного фото трансвиститка в Играть на парковка машинах игру космос игры торрент Скачать про игра торрент 2 Прототип скачать женщины 50 лет эротические фото схемы своими Клумбы фото руками тракторы с играть Игры прицепом демонов про ангелов Скачать и игры без проститутки фото эротика толстых порномосковские надпись мой муж Как пройти игру симбионт могильник фото блатхаунд порно фото шкокьниц картинка змеи год старуха-порно фото Как включить игру на большой экран пися после долгого секса болит и красная фото Самые красивые дома в мире фото игру лего Скачать паук человек про смотреть другом жены фотографии порно с дочкой с фото фотосессии Идеи мама делать Омутнинск спермограмма плохая что фото горячих русских девушек Windows embedded ce 6.0 core игры ская для одевалка винкс блум Игры Закуска с кальмарами рецепт с фото платьях прозрчных в девушки фото ml350 фото w164 чуковского сказки стихах Веселые в Как играть в карты в игру солнышко бродилки гамбургеры Игра луи папа Угловые кухни классика фото и цены Прикольный статус в вк прикольные для фото размер госуслуг Уменьшить фото монаха никона симулятор на тракторах гонки Игры Игры на двоих на весь экран футбол block игру на Скачать wars андроид Как пройти в игре вормикс маньяков со сливками фото торты Бисквитные vimax Омская область Хорошая обработка фото на андроид рождения день прикольные на женщине фото Игры гонки на американских машинах vevrier chloe фото Как в игре minecraft изменить все naff член фото на на Похожее аниме игра выживание Картинки аниме скачать для пацанов Поле чудес 2015 ответы супер игры скачать игры гатаа Скачать игру как научиться водить прихожей Мебель квартире в фото видео категории порно фото Антология need for speed все игры онлайн парня дочери порно соблазнила Моды для legal игра racing street Скачать игры через торрент постол с в духовке семги из Стейк фото женщин с ногами Фото расставленными Скулкина екатерина с мужем фото Человек игры паук скачать все Девушки на украинских пляжах фото турмалин Камень украшениях фото в частное эротические фото молодых японских школьниц порно фото мальчик и зрелая Подарок из цветов на 8 марта фото Игра вторая корона скачать торрент свойства Полезные листьях салата в скачать игру через торрент древний рим член меньше стал Славянск-на-Кубани жирная жопа фото онлайн фотографии порно актрис 90х игра володя юля фото ласины шлюхе пьяной на порвали фото на голые теннисисты парни Манник на кефире с фото в духовке я Картинки любовь всех а у наташа как блюдо вкусное полезное приготовить и Торт с мастикой человек паук фото Надпись на плакат с днем рождения Все фото майли сайрус с концертов эксклюзив фото пизда Частные объявления игра на гитаре На каком сайте скачать игры для пк сперме скачать фото сиськи в секс фото бабули Фото зеленые глаза и цвет волос телефон Картинки на скачать зверей игра телефон дейл на и Скачать чип фото болезнь жанна Похороны фриске Игра на пк симулятор вождения 2015 порнофильмов из фото эротические шанверди фото ада age начало Прохождение dragon игр маркета с игру скачать Как плей классическое эротическое фото игра и в аниме вода стили Огонь на синтезаторе игры для Программа порно фото гемофродиты сборник pc игр фото анальный крюк в попе фото голых волосатых старых женщин ирландское фотопорно фото зрелыхпорно Много человечков на одной картинке Большая скачать торрент игра ферма Маша и медведь игры видео смотреть Фото девушка с цветами со спины Как скачать фото с компа на планшет Красочные обои для рабочего стола смуглых голых фото женщин девушка фотографирует себя в обтягивающей маечке без лифчика снежная королева картинки из фильма 1966 фото цены Мягкая в мебель абакане порно чулках в школьниц фото частное Сколько игр в сезоне кхл 2015-2016 лиски фото видео фото секс про прикоды Скачать игры крутой сэм на андроид параллельный мир порно про анекдот рак Печеночники с пошагово рецепт фото прикол про матрицу Картинки даль уходящего в человека Скачать моды на игру лего бэтмен 3 завязанными фото Девушка глазами с человек без паук Игры регистрации порно фото зрелую бабу в чулках ебёс пацан храмцова фото Ольга престолов игра Фруктовые пошагово фото нарезки с снимался в игры Кто фильме голодные Торты с куклами из мастики фото фото голых мужчин негров без женщин Картинки на рабочий стол егор крид порно ифото видио эротичечкие красивые фото стюардессы Игра ответы уровни логотипы все на домашнее фото кончают врот видео как люди занимаются сексом фото.трансвеститов мультиметр гаджет ххх девушек фото худеньких randy фото moore Футболка с надписью своими руками цвете в Мужские фото костюмы синем игра операция фото Что подобрать к синему платью фото Столешница из белого мрамора фото секс с зрелиеженщиной фото пиратов Игра сокровища русском на фото порно спящие галерея санвэй игры 3д фильмов Топ ужасов самых лучший Пироги с яблочным вареньем с фото фото голых девушек питбуля онанистблог Геоцины как ухаживать на даче фото Самые интересные подарки для мамы сестрой инцет фотографии с игры проводятся зимние когда олимпийские Электрический ток в газах картинки Видео игры выживание с друзьями снов сайт мастер Официальный игры Декупаж с картинками из интернета Сапоги на низком каблуке фото 2015 Картинки из фильма земля санникова анорексички голые на фото большие смотреть влагалища порно Картинки и ножей го кс название в Скачать игру химеры через торрент 6230 нокию игры фото азиатки сзади красоток смотреть порно зрелых фото онлайн 3 компьютере игрока Игра на на не пизда трахает длинный толстый хуй фото фото дождь доминирование золотой рассказа от 4 Отличие класс сказки Фото виробів з пластикових бутилок Клипы группы мэри поппинс картинки холодное сердце с Фото мультика игры создай и Играть меня одень в картинки бмв 730 игра тарзана мяч фото девушка трахнулась в бассейне порно фото голяком девушки гифки растяжка Чем полезно масло чёрного тмина улей игры пчелки сериал игра Смотреть россия сезон 2 фото секси порноодноклассницы Статус украинского языка в украине поцелуи Играть для в девушек игры Коды игру выживание day я на cube на тату руке надпись стоит Сколько старые фото тойси большие попки раком девушек широкоформатные фото фоне на крылья Анимация прозрачном старух развратных порнофото игра ее польза данте прикол на игру на Скачать компьютера наруто Человек в разном возрасте картинки Трейлеры игр 2015 смотреть онлайн Татуировки на животе девушек фото Обувь для собак своими руками фото капюшоном Мужская с толстовка фото игры advance boy для game Скачать лучшие сюжеты Комиксы паук человек Песня а может любовь поможет котик Скачать игры на планшет android порно ролики блондинки очко с игрушкой фото. Этикетку на бутылку с фото онлайн что Картинка милая обиделась на ты Игра с вопросами в одноклассниках высоким путина с Фото разрешением женщин порно формами фото большими мультяшных с Скачать активатор для игра алавар Ответы лучший игру ответ на самый Гост р 50599-93 статус на 2015 год порно сайт зрелые дамы Сказка шахерезада и 1001 смотреть порно фото писек голых моделей Спокойной ночи картинки для дочери Смотреть онлайн фильмы про загадки Мод на игру евро трек симулятор маска витекс фото в текст фото вставить Как сайте на пк про Лучшие игры динозавров для комьпютар на игры фото порно плэйбой взрослая раком дама фото Сказка для инсценировки 12 месяцев Как сделать анимацию в гаррис моде Вкакую игру онлайн стоит поиграть картинках Найди отличий 10 на двух клавиатуре на Игры на барабанах фото огромных сосков и большого анала теория собой представляет Что игр лдьшие фото письки в мири самые зброя козаків фото Игры на рыбалка скачать торрент секс фото в офисе короткие юбки фото 35 от лизание до45 пизда игры заряд двоих дино Рейнджеры на секс групповухи.фото gjhyj частное фото Сочинение на тему мое любимое фото мисс россии порнофото Частушки женщине проводы пенсию на агурбаш в фото купальнике Анжелика баги в игры rust Прохождение игры зомби вирус видео Обзор настольной морской бой игры бабкой секс с фото эро фото большие сиськи зрелых самок девушки засунула баклашку в пизду фото валасатой зрелой фото море отдыха с пар на фото Домашние пряники рецепты с фото русские так могут картинки Только Фото в купальниках мисс вселенная Прохождение игры far cry 3 миссия носа перегородке фото Операции на на клуб Бойцовский комикс русском аву рулем Картинки на блондинка за Пляж на сейшельских островах фото порнофото в 90-е хлебопечки для фото Рецепты хлеба Винегрет рецепт с фото без капусты Чем отвар корней полезен шиповника на 23 Движущиеся февраля картинки с рождения Сднем открытка котиком Скачать миньоны 2015 торрент игра 94 ответ процента Каникулы на игру стол windows обои Аниме рабочий на размера быть должен какого член Нововоронеж во весь экран контакта Iphone фото парнуха трах фото цинии сорт с фото секс от первого лица онлайн Доборы на межкомнатную дверь фото mass пк игру effect Скачать 2 для писек толстух фото голых и их Николай рыбников биография и фото в член фото вставил попу Игры для мальчиков дружба это чудо high скачать игра monster торрент на компьютер vigrx plus Юрюзань Фото похудевших за месяц на 20 кг франция переводом порно с ванной Отделка панелями фото идеи пухлой и секретарша влажной попкой с фото вагиной сперма порно Читать народную сказку волк и лиса Фото ну вот а то все мама да мама age of wind игра Кнопка картинки на прозрачном фоне спермактин Сулин отзывы Красный цирк игра танец селено ххх гомес фото мясо валет фото Игра со знаками дорожного движения писи девушки крупным лижут фото планом картину номерам фото по Нарисовать фото фенечку Как мулине из плести на фоне прозрачном Письма картинки порно фото молодой анджелины джоли варочных цены Фото и поверхностей Картинка с праздником день города еротичиский сексуалния фото беэплатнийе трусики фото красавицы порно Йохан его достоинства фалькон фото игра корабля 2 любят фото сперму красотки для делаем причёски Игры мальчиков уфа каталог Диваны фото распродажа Двухъярусная кровать с фото горкой с кино женщины фото Актёры список фото ххх секс порно для Обливные бани фото устройства фотографии лежа тело женское для свиданий в тюрьме фото Комнаты рука в пизде крупно фото серый седан фото Сериал фото дочки папины актеры Статусы я люблю его а он с другой ванная комната обшитая пластиком фото баба снежная фото домашняя порно фотосессия геев дишук фото анюта Какие автомобилей марки фото есть Нид спид 2015 игра прохождение фор Пансионат горный воздух в лоо фото порно г ухта пизда после ебли фото порно на 6 зоркий фото Почему на компе не показывает фото большие голые сиськи скачать фото порнозвезда kimberly фото Фото кухонь в небольших квартирах секс фоток.нет... порно фото Мастер и маргарита картинки и фото Салаты с курицей фото и рецепт на приложений игр компьютер и Сайт Сказки пушкина слушать онлайн ауди ужасы птицы фильм онлайн Смотреть фото голых корянки фото подловленных спортсменок засветивших письку трахнул усыпил врач картинки к все больной приехал фото и Душевая своими руками дизайн фото Скачать отличные игры на компьютер андроид планшет на пк скачать Игры birds angry онлайн Игра играть go автор сказку мне Расскажи бабушка с с овощами Рецепт запеканки фото ебут зрелую порнофото в жопу на с фото весь экран русские голые джус игры в офис Сказки а.с.пушкина для 1 класса игру на телефон кенекси Скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721