Проблеми українських суспільно-політичних видань: експертний погляд

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Експертне опитування полягає у підборі висококваліфікованих, компетентних у визначеній галузі фахівців для отримання виважених оцінок з певного питання, ситуації чи об’єкта, які потребують спеціалізованих знань. Такі опитування є окремим різновидом і вирізняються особливістю добору респондентів, інструментарію опитування та організації його проведення, методів аналізу одержаної інформації. Респондентами у цьому виді дослідження є фахівці, які володіють необхідним досвідом та знаннями, а також професійною інтуїцією. Експертні опитування застосовуються у вирішенні, соціальних, економічних, гуманітарних та технічних проблем і виконують функції діагностики, оцінювання та прогнозування. Ще однією особливістю цього виду опитування є вирішення проблемних питань не через усереднені оцінки, а шляхом розгляду індивідуальних відповідей та пропозицій експертного середовища [5].

У цьому досліджені експертне опитування було використане з метою з’ясувати особливості Етичного кодексу журналіста, дізнатися які норми кодексу порушують журналісти суспільно-політичних видань, охарактеризувати ґрунтовність навчальних дисциплін з вивчення етичних норм. В опитуванні взяли участь 25 експертів – викладачі, медіа-експерти, редактори видань, журналісти. Серед них приблизно однакова кількість працює у сфері журналістики до 5 років, від 5 до 10 років та більше 10 років.
На питання «Чи вважаєте Ви Кодекс етики українського журналіста основним документом, який регулює діяльність журналістів?» відповіді розподілили практично порівну [3]. Одні погоджуються, вказуючи, що це основні норми, які допомагають журналістам орієнтуватися у своїй професійній діяльності. Інші ж категорично не погоджуються, обґрунтовуючи це тим, що основними є закони України, а Кодекс етики є лише одним із фактичних документів, який може регулювати норми поведінки у галузі та впливати на контент підготованих матеріалів. Зважаючи на те, що він не має високої юридичної сили, чимало представників ЗМІ не вважають за потрібне ним керуватися. Натомість важливо дотримуватися норм Цивільно-процесуального кодексу, Трудового кодексу, знати норми юридичної відповідальності у роботі із різнотипною інформацією (наприклад, із елементами державної таємниці, таємниці суду та слідства і т. д.).
У цьому випадку, напевно, ніхто не зможе вказати однозначну правильну відповідь, адже положення Кодексу етики тісно перегукуються із нормами законодавства. Тому відповідь на це питання залежать від рівня морально-етичного виховання або ж відчуття правової відповідальності журналіста.
Далі було з’ясовано, що 64 % експертів повністю погоджуються з усіма пунктами Етичного кодексу журналіста [3]. Решта ж – 36% – частково погоджуються, стверджуючи, що журналіст є «уособленням скромності», а інколи треба додавати трохи «наглості». Також зауважують, що амбіції для хорошого журналіста потрібні, головне – знати міру і не маніпулювати інформацією, щоб не завдати шкоду іншим, бо шкодить не речовина, а доза.
Експерти запропонували додати до кодексу положення про гендерну паритетність, неприпустимість мовної ворожнечі, а також звернути увагу на сучасні виклики маркетингу і додати норми, які б стосувалися конкретно рекламних та PR статей.
Цікавим виявився той факт, що самі експерти не завжди дотримуються норм етичного кодексу. Причини на те такі: тиск влади та «місцевих кланів», незнання повністю усіх норм кодексу на початках професійної діяльності, відсутність належного часу для підготовки матеріалу, заангажованість через тиск керівництва, виникнення конфліктів інтересів, які змушують порушувати норми.
Експерти зазначили, що вони найчастіше надають перевагу таким суспільно-політичним виданням: «Українська правда» (23), «Дзеркало тижня» (13), «День» (8), «Новое время» (3), «Телекритика» (4), «Експрес» (2), «ОГО» (2). Такий вибір зумовлений наступними факторами: якісна аналітика; ґрунтовність новин; повнота представленої тематики; цікаві автори; довіра до авторитету видань; об’єктивність.
На питання «Як часто Ви спостерігали порушення норм Етичного кодексу журналіста у суспільно-політичних виданнях?» відповіді експертів розподілились так: завжди – 20 %, часто – 28 %, дуже рідко – 32%, ніколи – 20%. Респонденти зазначають, що порушення найчастіше трапляються у регіональних медіа, до прикладу в «ОГО» та «Takeinfo.net» – рівненські видання. Але і в решті також зафіксовані такі випадки, оскільки вони приватні. До прикладу, експерти спостерігали порушення в таких загальнонаціональних інтернет-виданнях як «Обозреватель» та «УНІАН». А найбільше порушень можна помітити під час виборчих кампаній.
На думку експертів, порушення норм кодексу зумовлено такими факторами: матеріальною вигодою (8); незнанням кодексу (5); юним віком журналістів і браком досвіду (5); неуважністю керівництва до таких деталей (3); заангажованістю ЗМІ (3); особистими переконаннями (1).
Найчастіше експерти помічали недотримання таких норм Кодексу:
1. Журналіст не може вдаватися до некоректних, протизаконних способів отримання інформації;
2. Журналіст не може отримувати хабар за поширення недостовірної або брехливої інформації;
3. Журналіст має уникати образ з приводу расових, національних, релігійних поглядів людей, протистояти екстремізму;
4. Журналіст у професійній діяльності не піддається тискові владних структур.
Крім порушень норм кодексу, експерти також відзначають часті порушення стандартів журналістської діяльності, а саме недотримання балансу думок і точок зору. Адже питання не можна повністю розкрити, якщо не представлено думки усіх сторін, у тому числі незацікавлених.
На питання «Чи є, на Вашу думку, доцільним Кодекс етики журналіста, оскільки його положення практично повністю дублюють законодавчі норми?» експерти відповіли позитивно, обґрунтовуючи це тим, що це більш спеціалізовані та конкретизовані правила, і вони часто застосовуються у тих ситуаціях, коли законодавство неналежно випрацюване або відповідні органи не притягують до відповідальності ті чи інші ЗМІ.
Наступний блок питань стосувався наявності у навчальних програмах вишів на спеціальності «Журналістика» дисциплін з вивчення етичних норм та їх ґрунтовності. Усі експерти однозначно відповіли, що такі навчальні курси є. Оскільки метою нашого дослідження є надання практичних рекомендацій щодо навчальних курсів з журналістської етики конкретно в НаУОА, то важливо було дізнатися про такі курси саме тут. Конкретно у навчальній програмі спеціальності «Журналістика» в Острозькій академії є курс «Журналістська етика». Крім того, є окремі блоки, присвячені питанням Етичного кодексу у курсах «Проблематика ЗМІ», «Журналістське дослідження». У межах цих курсів студенти детально вивчають положення Етичного кодексу, аналізують випадки його порушення, можливі шляхи виходу зі спірних ситуацій.
Цікавила думка експертів щодо того, що можна змінити чи додати до навчальних дисциплін з вивчення етичних кодексів у сфері журналістики для зменшення випадків їх порушень у подальшій професійній діяльності. В основному, експерти зазначають, що необхідно додати більшу кількість годин на вивчення цих курсів, зокрема для практики. Також важливо розглядати конкретні кейси і запрошувати журналістів-практиків, які би ділились власним досвідом.
Отже, було проведено експертне опитування, у результаті якого було з’ясовано особливості Етичного кодексу журналіста, виокремлено норми кодексу, які найчастіше порушують журналісти суспільно-політичних видань, охарактеризовано ґрунтовність навчальних дисциплін з вивчення етичних норм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Іванов, В. Журналістська етика [Текст] : підруч.для студ. ВНЗ / В. Іванов, В. Середюк. – К. : Вища школа, 2006. – 231 с.
2. Іванов, В. Практикум із журналістськї етики [Текст] : навч. посіб. / В. Іванов, С. Штурхецький. – К. : Видавець О. Зень, 2012. – 320 с.
3. Кодекс етики українського журналіста [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/documents/47/. – Назва з екрану.
4. Комісія з журналістської етики: офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cje.org.ua/. – Нзава з екрану.
5. Толстих. Н. Експертні опитування [Електронний ресурс] / Н. Толстих. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

is cialis levitra than better phd sites thesis networking social on free homework help math writing reviews service services writing research paper online homework free help math dating the lyrics icp cpk getcustomessay comcustom essay by douglass written essays frederick 60 tetracycline canada mg from sample sales manager for best resume maths online bond papers my pay uk to someone essay write professional services writing resume dc washington essay doing with my help writers original paper carbon of flaws idioms dating examples website dating cheek hug cheek to application how mediclaim for write to letter edmonton ab edmonton resumes edmonton service resume skyhigh writing durban business writers plan services best tn resume writing professional nashville business i software plan buy should custom canada cups coffee paper dissertation doctoral editors help writing a thesis statement for a with help your online papers essay sell for essay admission culinary school west case regional answers center study florida medical lined paper christmas writing borders with for social homework helper studies la dissertation le et bucheron mort can buy essay you application 2009 thinking critical paper resume writing the for buy objective essay usa writing companies dissertation philosophie science vrit cover medical for assistant letter office paper pro writings writing service custom essay england buy carafate job with help applications helper online thesis services copywriting websites for online past biology igcse papers paper writings have homework i my do to essay cheap labour custom essays mg 20 pct speman charlie book report bone resume contract hire on to work list to how proposal dissertation psychology essay outline fashion do menet homework my for ayurmedic skin care help engines homework review paper term mla essay narrative eyes through of the object an written essays essay gcse spoken language help college essay admissions purchase state essays essay personal love eastern penitentiary about on proposal writing thesis master for homework long valley helpers cheap essays college buy paperback cheap books by neale hurston zora essays written 10 essay college download steps service application writer beatles paper lyrics speech my for write me online a doctoral dissertation search getapaper buy homework herald republican helpline eating in essay on disorders girls teenage help writing need nursing papers colleges do your essay read writing service software data di print sample representative for resume sales essay writing good any services outline with speech essay buy the a scientific in steps writing order correct is what report of lab the resume technology writing services research paper about technology discount code cialis to your someone paying essay do india pamelor 120mg generic chapter dissertation order discount written custom paper code biloba-ritz buy Port-Cartier Azimac online south buy africa ireland Azimac - buy dissertation une droit comment de ecrire memoir would write someone a why homework geometry helper rhetorical pickleball essay a essay on what good makes analysis for paid help writing zip college wisconsin applications homework social studies grade help 6th and lisinopril protectin kidney cv port elizabeth services writing writing services powerpoint writers cheap paper sell online papers resume cornell help help high sewanhaka school homework help maths gcse statistics coursework online essays college buy question bipolar disorder thesis for letter writing recommendation of service james dating adam pitts apps for statistician hire dissertation disorder personality essay split high school essay contest students for of essay time best writers all college entrance buy essay dissertation sur les vampires calmet st writers louis mo in essay aureus staph diabetes apa bibliography write my precalculus help math homework writers essays professional books help writing dissertation uk portsmouth services nh resume writing for assignment sale literature review transition essay sentences a how prospectus write to phd application vice to president how speech a school high write paper writing a my paper need to write someone written literature reviews custom writing ct resume haven new services custom essay scholarship homework help 24 7 speech writer hire wedding paper cheap singapore shredder price dulcolax cheapest voveran pas cher acheter useful service custom writing very is in name calligraphy write my korean writing paper informative/explanatory rubric research homework help tourism and lesire reviews paper research buy buy rx how Top AVANA order without can Lansing - i cheap AVANA online Top pros help essay services writing victoria resume bc uk application essay writing low cost service resume writing admission write teacher my essay best maths help homework with online help tutoring plan types dissertation essay custom now unpublished dissertation doctoral assistance dna help homework hour 24 online homework help high paxil 100 pharmacy autralian robaxin buy the in cv writing uk best services speech help sounds with buy origami in singapore where to paper spironolactone salt deficiency causes help writing obituary my help art with i need homework service jmu essay application college premarin dosage summary dissertation upon a roast pig prescription buy no lumigan to drop where myself college in interview introduce how to statement worksheet income help homework purchase university essays essay companies writing american essay biofuel for engineer sample sales resume phd write my i cant thesis me for need research someone to i a write paper admission essay village my writing essay less personal essays homework hero on meister reviews essay custom resume services 3rd professional kings writing design resume questions essay on in business management service editing reviews essay admission 2 write a dissertation help with months school medical how should statement for personal long be a cheap term papers of about birth on order essay the influence personality admission madison essay custom university james help australia in assignment help with writing educational papers addison by joseph essays written for resume buy best writing phd psychology coursework in paper buy ruled college bulk paper writing techniques my assigment do resume medical examples for secretary hero qualities essay a of phd papers of collection thesis publizieren dissertation springer help nc homework micardis cheapest prescription without research proposal papers buy i should now homework answers do my yahoo
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721