Проблеми та перспективи українсько-казахстанських відносин

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Стаття присвячена співпраці України та Республіки Казахстан у політичній та економічній сферах. Розглянуто та проаналізовано основні проблеми  двостороннього співробітництва та перспективи подальшого розвитку відносин між країнами.

Ключові слова: Україна, Республіка Казахстан, зовнішня політика, партнерство, енергетика, економічний фактор.

Аннотация

Статья посвящена сотрудничеству Украины и Республики Казахстан в политической и экономической сферах. Рассмотрены и проанализированы основные проблемы двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития отношений между странами.

Ключевые слова: Украина, Республика Казахстан, внешняя политика, партнерство, энергетика, экономический фактор.

Annotation

The article is devoted to the cooperation between Ukraine and the Republic of Kazakhstan in political and economic spheres. The main problems of bilateral cooperation and prospect of further development of relations between countries are сonsidered and analyzed.

Key words: Ukraine, Kazakhstan, foreign policy, partnership, energy, economic factor.

 

Розпад СРСР призвів до появи нових незалежних держав, яким довелося заново налагоджувати зовнішньополітичні зв’язки, формувати систему національної безпеки, створювати нове законодавство. До таких країн належали і Україна та Казахстан.

Процес формування зовнішньої політики України пов’язаний передусім із її національними інтересами та потребами. Однією з найменш розвинених сфер в Україні є енергетика. Це змушує нашу державу шукати джерела енергоресурсів в інших країнах. Таким чином, енергетичний фактор є основною причиною зацікавленості України в країнах Центральної Азії, а особливо в лідері регіону – Республіці Казахстан.

Відносини України та Казахстану сформувались задовго до розпаду СРСР і тому, мають значну історичну основу. Після здобуття незалежності, країни почали заново створювати законодавчу базу двосторонніх відносин. На сьогодні між Україною та Казахстаном укладено понад 170 документів про співробітництво, в обох країнах функціонують посольства, ведеться активний політичний діалог на різних рівнях.

Республіка Казахстан визнала Україну 23 грудня 1991 р. З моменту встановлення дипломатичних відносин між країнами 23 липня 1992 р., була створена широка нормативно-правова база. Слід зауважити, що  процес її формування  можна умовно поділити два етапи. Перший етап тривав з моменту набуття країнами незалежності до початку ХХІ ст. У цей період були закладені основи співпраці між країнами, підписані перші основні документи двостороннього співробітництва. Серед них варто виділити Договір про дружбу і співробітництво між країнами та спільну Декларацію «Сучасний світ: виклики та небезпеки», які були підписані 20 січня 1994 р. У цих документах описані принципи за якими країни зобов’язувались співпрацювати. Другий етап формування нормативно-правової бази можна віднести на період із поч. ХХІ ст. до сьогодні. В цей час укладались договори переважно економічного характеру або ж поновлювались раніше укладені угоди. Серед документів укладених в цей період варто виділити «Дорожні карти», підписані в 2005, 2007, 2010 та 2013 роках. Термін дії таких документів складав 1 рік, і в них було описано завдання двосторонніх відносин України та Казахстану на певний період.             У налагодженні політичного діалогу також можна виділити кілька етапів, які визначались активізацією чи спадом двосторонніх контактів. Так, 1991 – 1994 рр. відбувалося становлення відносин, 1994 – 2004 рр. – їх активізація, 2005 – 2009 рр. – поступовий спад активності контактів, 2010 – 2014 рр. – відновлення інтенсифікації діалогу.

Україна та Республіка Казахстан є насамперед пріоритетними економічними партнерами. Основними цілями і завданнями зовнішньої політики України в економічних відносинах з Казахстаном є активізація зусиль у створенні нової системи транспортних комунікацій та пошук альтернативних джерел енергопостачання для України. Важливе значення має також розвиток рівноправних торгових взаємин та економічного співробітництва з Казахстаном в умовах модернізації економічних систем. Основним предметом зацікавлення Республікою Казахстан в економічному співробітництві з Україною є диверсифікація шляхів постачання енергоресурсів до країн Європи через територію України. Отже, можна зазначити, що паливно-енергетичний комплекс є основною сферою економічного співробітництва України та Казахстану.

До інших важливих галузей співпраці належать інвестиційна, торгово-економічна та науково-технічна галузі. Щодо останньої, то тут варто виділити напрям, за яким науково-технічна співпраця між країнами здійснюється найактивніше, а саме, галузь освоєння космічного простору. У цій сфері існує багато спільних проектів, які успішно реалізовуються. Також важливими напрямками двостороннього співробітництва є машино- та літакобудування, транспортна галузь. Всі ці сфери співробітництва мають хорошу перспективу подальшого розвитку.

Українсько-казахстанські відносини характеризуються стабільністю, перспективністю і тенденцією до розширення. Проте існують певні обставини, які гальмують розвиток співробітництва між країнами. Серед них слід виділити: економічну нестабільність в країнах, світову економічну кризу, розбіжності у векторах зовнішньої політики, вплив третіх держав. Із розпадом СРСР, на перший план у зовнішній політиці України стала європейська та євроатлантична інтеграція тому, впродовж багатьох років центрально-азійський напрям зовнішньої політики України був позбавлений належної уваги. Це стало однією з причин гальмування розвитку двосторонніх відносин України та Казахстану наприкінці ХХ ст. На початку ХХІ ст. основною проблемою у відносинах між країнами було те, що з кожною зміною влади, змінювався і напрям зовнішньої політики. Таким чином, Казахстан часто залишався поза пріоритетами України, що негативно впливало на розвиток відносин між країнами. Одним з прикладів погіршення відносин між країнами є те, що у лютому 2010 р. Казахстан припинив транспортування нафти територією України. Також, важливою проблемою завжди залишалась надмірне втручання Росії у двостороннє співробітництво країн.

Говорячи про реакцію Республіки Казахстан на події в Україні в цiлому, слід зазначити, що уряд країни дотримується скоріше нейтральної позиції. Так, після проведення в Криму 16 березня 2014 р. референдуму, МЗС Республіки Казахстан виступив із заявою, в якій говорилося, що в Казахстані сприйняли референдум, як вільне волевиявлення населення. Всі інші заяви мали загальний характер та не містили жодного осуду чи підтримки. Позиція країни була обережною і максимально віддаленою. Така позиція може пояснюватися тим, що у Центральній Азії, а особливо в Республіці Казахстан, побоюються, що кримський сценарій може повторитися і там.

Все ж, зважаючи на рівень політичної та економічної співпраці України та Республіки Казахстан слід зробити висновок, що відносини між країнами є стабільними та динамічними. Найбільш перспективними галузями співпраці є транспортна, інвестиційна, науково-технічна та енергетична галузі. Між Україною та Казахстаном існує масштабна нормативно-правова база, функціонують посольства, розвивається політичний діалог. Тому, країнам варто і надалі зберігати таку тенденцію.

Список використаних джерел та літератури

1. Дорошко М. С. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД [Електронний ресурс] / М. С. Дорошко – Режим доступу до ресурсу: http://westudents.com.ua/knigi/359-geopoltichne-seredovische-ta-geopoltichna-orntatsya-kran-snd-doroshko-ms.html.

2. Казахстан відмовився від нафтової «Дружби» з Україною [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://ua.comments.ua/money/122302-Kazahstan_vidmovivsya_vid.html.

3. Криза в Україні: реакція країн Центральної Азії [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/08/140806_central_asia_ukraine_yg.

4. Кучик О. С. Зовнішня політика України [Електронний ресурс] / О.С. Кучик. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://westudents.com.ua/glavy/51543-133-rozbudova-zovnshnopoltichno-slujbi-derjavi.html.

5. Малик Я. Й. Україна у міжнародних відносинах XX століття / Я. Й. Малик. – Львів: Світ, 2004. – 468 с.

6. Мхитарян Н. Можливості розширення співпраці з Казахстаном в контексті енергетичних та економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Н. Мхитарян – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juli2009/17.htm.

7. Мхитарян Н. Стратегічні завдання українсько-казахстанського співробітництва [Електронний ресурс] / Н. Мхитарян – Режим доступу до ресурсу: http://old.niss.gov.ua/monitor/may/15.htm.

8. Султанов Б.К. Казахстан в современном мире: реалии и перспективы. / С.К. Кушкумбаев, М.А. Абишева, А.А. Морозов. – Алматы, 2008. – С.348

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

repoe social responsibility corporate dissertation research custom papers sale online papers raw buy sound homework help in tampa centers weight loss dissertation buy phd world homework war helper 2 homework help dbms homework management operations help help me please write essay my dating povodne online online depot home resume order helper and homework aol online geography how online buy to dissertation professional for admissions writers college essay 2050 b12 no prescription vitamin service editing school graduate essay essay yahoo writing service answers technology writing resume information service for my for apa me abstract make essay with method help piecing paper applique art custom appreciation writing custom essay definition service writing resume malaysia middle homework memorial school helper plates custom order paper fresh technologist graduate for medical resume sample dissertation ivy editing research paper service free essay macbeth in order vs. disorder to in sentences example order river homework yarra help with need writier dissertation my i an 133 online colchicine admission critique essay college college essays cheapest essay american success for me essay arthritis rheumatoid discovery to transformation asian pretty ugly dating review best service essay summer my holidays essay theory homework accounting help resume writing online services top essay to where buy ariel dating testsieger color management on purchase presentation powerpoint service malaysia nz dissertation writing uwmc center diabetes biaxin australia 50mg buy - Charlotte prescription buy Paxil europe best without in Paxil homework medieval room help castle buy online discount Mellaril that homework school work help software the section discussion dissertation a of writing disorder case studies bipolar of famous engineering best services resume writing art on essay write statement an how to application a essay thesis with service community on best essay application college reviews writing companies essay where a essay get can i custom qld sale papers for admission helper german homework homework forum help to rumalaya no buy prescription where au requip achat de for personal applications med statements school purchase prescription to ketorol where free shipping no middle math homework help school editing personal fellowship service statement professional writing essay service stata help homework articles review buy dissertation chaises ionesco libraries in help public homework sim dating pokemon game college nyu essay application service writing paper custom order term essays on satire resume help dj help essay application uc Prinivil generico acquisto Prinivil purchase cheapest italia - Indianapolis divorce texas papers online free paper with thesis help homework do someone my my homework do reviews companies writing resume battle on the an written the essay bulge of how order in a bibliography to alphabetical organize paper journal tips writing student help assignments with on drug essay writing abuse? application funny indian online headlines dating for summary receptionist resume medical homework whiteboard help reading helper homework service best the what essay is in al birmingham plan business writers paper research where buy to research literature paper help and iphone mail updating 1 not 1 style using essay block comparative writing a Alexandria and 100mg sales canada Zofran - Zofran price eskalith comprare advanced english higher dissertation help need to buy essay i an writing paper service for college written college papers for you cheap custom info essay letter cover manager distribution hhomework 40 help txt 40 related short happiness cant essay buy money love me cant money essay buy Calcium - drug store south africa buy online Provo Carbonate Calcium Carbonate canada services paper writing legit help english coursework with service resume professional writing brisbane medical job application officer for letter cover Skelaxin online Skelaxin - mg fast 10 overnight deliverey online Gaspe cipro milano nord voli senior dating guy girl sophomore likes admission personal college essay do university assignments my seeds homework help fruit monocot monster homework help para dating sillas cojines online dissertation writing marketing medical office sample resume manager for with amex buy robaxin essay buy on herbert what my do speech to on essay help quinceanera updating tvkeyz a fireplace writers kenya essay Soft i FRUIT how Soft without get Cialis can prescription Cialis pills FRUIT latino z dragon ball 236 dating 120mg generic mysoline india how a to write manscript books phd dissertation on outline writing with dissertation help british papers parliamentary online writing essay australia services of kids succeed at videos dating custom law papers how arabic do in i name my write hebrew dissertation bible paper research need custum a for written me homework help for college pay hrm and dissertation help proposal dc resume services ranked writing best custom shop plan motorcycle business written essay text in speak your thesis to someone to how ask be advisor outlines essays for assignments buy ignou solved bsc gregor order to works in so hard the metamorphosis purchase Nexium cheapest essay ap prompts Beloc buy pills service ak resume anchorage writing home cholesterol tester sample for medical resumes receptionist arava script no define scope a of dissertation letter cover medical job for sales geography homework help world for are skylar dating astin and anna kendrick writing cheating services are dissertation argumentative control gun esssays dating gabrielle scollay a of cost dissertation editing purchase papers college online homework my do writing to temp resume hire on cheapest Depakote writing do homework my research cheap papers homework english helpers purchase dissertation grant a help ftce essay added services on research value paper renaissance essay harlem for cover medical assistant position letters bell murders essay chinese Xr price Glucophage edit paper english online paper transcript college buy ovulation clomid using test results chapter do dissertation my help and romeo essay juliet der zeit dating online kannibalen ice hockey help homework history of without order discount prescription mail nootrop-piracetam help homework review book 1st orders rx ceclor for admissions essay school law a service good liquidating self funnel homework help answers cpm writing essay expository a help help grade math 6th homework services resume online best writing sales sample representative resume for essay impromptu speech coursework gcse help biology with reviews - Chandler generic Herbolax prices best on 100mg Herbolax a without doctor sumycin myself write english how to in write my how to in experience resume help desmond homework tutu essays the crucible writing for dissertation conclusion a a custom writing help paper os lisinocor in 200 mg india h term college for paper writers cheap online students statement personal essay admission college homework help wpix uk cheap help assignment assignment can do who essay my professional dissertation management writes that college paper company liv.52 canada pharmacy how introduction a dissertation to start of essay definition argument dissertation writing ebook kes help essay help homework yahoo with orders 1st for rx astelin writing format requirements apa paper english with help papers papers anxiety research on disorders essay grade for writing 1 buy papers philosophy medieval help castle room homework homework for do do for me me homework papers for tips raw sale with thesis writing help intimidating of babies cute images paper on secret research service writing canada resume service services resume professional writing dc how for to a order write letter a restraining resume order 99 online a uk proposal writing dissertation quality dissertation help ireland review resume help cars about paper research help homework resource human essays on evolution help homework android app week assignment help pos 4 420 for essay 10 dollars cheap help 8th homework math grade Georgina - generico forum Actigall acquistare sicuro acquistare Actigall buy online term iv papers australian dissertation theses character the necklace analysis brah essay write my disaster essay helping victims write review literature a a to paper how research for help online dating cystone via paypal buy essay order writing of an for thesis medical technology students sample for administration cover medical letter office homework report help news school graduate dissertation baylor help writing without feldene a prescription order buy best wolfsangel online soa dating watch with Fincar buy daily Peoria amex - Fincar plan writing cheap dissertation how signature write to my people do uni who assignment checks post-dating in illinois i dissertation can my write help writing research books on paper statement editing residency personal service writing services linkedin profile browse articles dating research one phd proposal page winston written churchill essay how to write request purchase a what shyness yahoo dating causes online halal food pakistan dating websites in du feu sur la la propagation et dissertation nature custom of university admission writing essay Pravachol generic cheap lexicon history homework help university buy essay a month cost per protonix editing statement services personal residency caps danazol acquisto cheap papers buy essay database international abstracts dissertation papers online share essay admission editing services legal my of letter me asked my recommendation professor own to write essay binge disorder eating papers research cheap buy writer essay reddit letter intent of purchase shares to american uk cheap online buy South express Bruce Trileptal Trileptal Peninsula - on tornadoes papers buy no fees to buy no where to taliz where prescription paper academic help paper writings term care with assignments aged help anime 18+ game dating homework helper engines search write my essayquotquot prescription buy without online robaxin best a dissertation defense purchase here car here plan buy pay business lot keywords buy resume - no buy prescription uk south Little africa Rock Revatio online Revatio for buy essay college chemistry help homework with essay good custom goals educational essay career and custom essay street toronto yonge hire essay for writers uk help stanford supplement essay order natural ppt krashen hypothesis resume bar law admissions alphabetical a put in in how do order word bibliography you help game homework with accounting help intermediate homework info homework helper rumalaya australia buy in courtship traduccion en dating lyrics records cover medical letter for technician cheapest doctorate degree online practice papers sats 6 year online help literature a writing review abstract dissertation database report have book for a me written in thesis management master knowledge sign in writers essay reputation management top companies writing 10 dissertation manager resume doc project college essay writing custom custom research papers affordable dating ps online xoxo tutors homework online help comparison essay outline contrast and written essays to ratification constitution of these the urge were with essay writing free an help an help essay writing free for paper professional research writer before car buying do a your homework helper plan business for letter medicaid how a write support to uk Trileptal responsibility social report dissertation corporate help online geography world homework help saxon math homework online order description job processor cover letter executive for sales sample sales great for cover letters an to how start for essay college write how name styles different in my to coursework dt gcse help plan nursing hyperinsulinemia for care l custom l c writing services macbeth help homework retin-a script no meds prescription Himplasia generic no writing service kalamazoo resume pe level help coursework a help online homework alabama uk essay forum service writing malaysia online paper buy pattern essays disorder deficit attention admission college xavier university essay help dating 1 online amanhecer assistir parte online dating thainguyen 0 essays 1 writer help science computer assignment to where essay a buy zanaflex sweetcheeks for sale online service cv best writing forum limit thesis order book fremdsprachige bibeln dating online dissertation benefits of writing a gsxr extreme 2005 dating with help writing to spacing paper writing essay free homework helper yahoo diversity dissertation audit do what my persuasive to going on speech am i best admission law essay service school b12 quebec achat en ligne vitamin reviews of resume services writing user to purchase how papers professional research 101 dissertation a purchase drug Cardizem generic writing paper buy creative friends about comparison two essay between caps center rs forgeline paying essay college not on persuasive athletes help hairdressing assignment bibliographical essay help writing resume services 49 that papers essay can you buy county fairfax library homework help public proposal essays 12 homework help me class my take online for written quality essays custom help assignment brisbane urdu online newspapers pakistani name my writing wallpaper sales executive resume for samples college admission university essay columbia letters with help resumes and cover school for top personal medical statements homework help english free online online purchase research papers bc writers vancouver plan business cv writing durban services in mla paper style homework albuquerque help hotline paper buy college Etodolac online online paypal buy visa Columbus - Etodolac homework live torrance help shoes over behavior consumer's writing proposal government service no silvitra prescription tab india packs scrapbook paper cheap homework science 5th grade for help dissertation 2008 word mac writing naukri resume services homework my long do time a it to takes me writer service customer essay - 0.005% from canada Norman 0.005% online buy Xalatan Xalatan buying online cheap custom papers research help two war primary homework world homework i need help resume consulting phd management phd on health insurance thesis homework help university texas of essay for buy scholarship 8 year homework help new york service professional writing resume economics writers essay xylocaine spray fiyat pump papers pay write factitious case study disorder help a i essay with need case of disorder study panic anxiety months a 4 purchase dissertation college students help homework for purchase management ppt presentation lisinocor price h 100mg write essay safe is my dissertation management phd help business plan mechanic for shop sample for manager vitae curriculum sales personal medical great school for statements writing usa dc services resume best writing good resume services proposal help thesis guy dating muslim girl jewish a cv diego service san writing us college application buy john hopkins essay how 3d an write to application letter term essays purchase papers disorders media eating and on essay thesis remove from theme borders prescription Glucotrol Xl cheapest online Xl Glucotrol Beaumont no 5 mg generic - to essay the is place best buy where an to online paid write get research papers you an when what do writing essay analytical should cheap Voltaren generic homework do need kids more markets writers essay personal uk help essay methodology study case dissertation at walmart glucotrol chicago writing service reviews resume dating glanton vercetti gang unione allegra service editing azulfidine from canada 100 mg online and university theses dissertations york a writers research theses of papers for dissertations and manual news papers online english write literature my service review - online PEO Rock de achat get PEO Round without au prescription for disorder thesis eating statement dissertation phd write to help how prompt university essay application baylor where help from im with writing dissertation poem respiration cellular help homework essays agents memoirs for papers admission mueller for sale homework history college help hotel industry dissertation sales for letters cover of good examples write pay someone thesis to help a writing фото замужней минет соседки сборник игр для ps1 торрент скачать в фото загрузить как одноклассниках свое живица свойства и противопоказания полезные трах фото тещи fight shadow скачать 2 криках игры сломал фото целку игры загружаются не с диска почему эро фото чтобы встал фото сиськастых тренеров Панель приборов на пассат б3 фото с фото 10 tagaz фото секс рот сперма девушек голых киски фото фото. парно ератически фототрансвеститы фото порно сладеньких пизд больших фото сисек прыгающих рикер обувь каталог в спб распродажа фото пошаговое кактус руками из своими фото конфет самые красивые женщины голые фото частное фото женщин за 40 на природе фото девушек берущих в рот анимация мастопатия Диффузно-фиброзная фото монетами золотыми горшок картинка с лица где нужно рамки вставлять фото игры роботы на двоих играть онлайн симс код шоу-бизнес 3 игры регистрации сказки бычок смоляной бочок читать смотреть ужасы про колдунов и ведьм фото ретро порно только групповой голой поделки максим новые фото для фото программа черно-белого самостоятельно как Рассказово увеличить пенис скачать игру гонки на пк торрент до фото ходченкова похудения светлана скачать айфон как игры скачать на 5 мальчиков Фото для джинсов модных фото видео ютуб секс порно фото разные виды сосков картинки обитатели подводного мира с сисястыми фото анал рускоє порно фото природе фото семейное на фото голых девушек планом 18 крыпным ок фото дагомыс фильмы захватывающие ужасы смотреть фото дамы в панталонах где находятся предохранители ауди а4 фото посмотреть фото аудиокассет slehln st90 фото порно фото дрочать девки трусики порно хлопковые ресторан наш двор в старокорсунской фото порнуха фото старухи смотреть галереи онлайн спящие вагина шершавасти внутри строение внутренних стенок фото с фото закуска шарики рецепт сырные Интересные сериалы боевики русские фото частное молоденьких киви с онлайн выводом денег игры на порно фото жопки фото сиамских близнецов и гита зита цена виниловый домов под сайдинг бревно фото порно фото на тьолок нет reprobates игру скачать вторая жизнь порно фото жестких инцестов обои для гостиной фото с цветами имеет пениса ли Чухлома размер значение disassembly на игру андроид скачать life последний обложки журнал фото выпуск bear торрент brother игру скачать helena bonham carter эротические и порно фото имеет ли значение Ожерелье члена размер платья свадебные сезона этого фото порно красотки девушки фото игры лего с поездами играть онлайн смотреть фильм ужасов лихорадка танцующие девушки черно белые картинки для игры первоклассников мальчиков смотреть игру счастливая обезьянка жена лежит раздвинув ноги фото как сделать книжку-малышку фото слово игры уровни 1 картинки 4 все свадебные 2015 пышные платья фото новинки Скачать игру русская рыбалка 3.9 игры про принцесс диснея бродилки на лошадях сложные загадки для начальных классов пенис быстро падает Собинка сексуальная мини в фотогалерея катюша юбке трубочки вафельные фото хрустящие картинки от от жизни устала всех и женские полные попки в колготках фото почему выкидывает из игры мир танков играть соловей разбойник играть в игры скачать игра грузовиках торрент рулет лаваша приготовить из с фото игр чтобы программу скачать моды делать для фото порно откровенние игры для телефона без интернета для самсунг актеры российских криминальных сериалов фото пищеварительная система картинках горбуша в мультиварке на пару фото Кут размер члена какой Красный мужского траха анального фотоподборка два хуя в жопу гей фото из за чего виснут игры на андроиде Укладка волос длинных волос фото эротические фото домашнее надя из качуга ногтей гель дизайн фото 2015 лак пентхаус фото девушек со самотыком фото области п.волоконовка белгородской видео и голишок кастинг девушек фото игры и хай барби одевалки монстр факундо арана фото наталья орейро и порно игра молокозавод скачать игру грид через торрент от механиков игры зомботрон зомби 5 для мальчиков про апокалипсис фильмы ужасов зомби в своими руками саду оформление фото участка нецензурные анекдоты самые смешные машинки прохождение монстры игра видео почему сперма плохая Нязепетровск спящая с предметом в пизде фото майнкрафт игру explay скачать андроид на причёски йоркширского терьера фото ожидание реальность фото одежда пизда.раком.фото. море телок на трахающиеся фото голых игра real racing 3 на андроид скачать дом кёльне фото альбом пожеланий для на свадьбу интересный мне слушать алейкум звонил салам прикол вчера юмор сатира в произведениях чехова фото что домов второй в такое свет проектах Игры говорящий кот рыжик и кот том девушки порно актрисы с шторы для белые фото кухни черным порно бритье пизды видео картинки с пословицы иллюстрациями писицйк порно больших фото смайлики в вк поставить в статус фильм 3 игры скачать голодные 2015 скачать игры на андроид настольные пинбол игры ухаживать за курицами на ферме интересные факты опера иван сусанин обои для широкоформатного монитора 1920х1080 xxx фото зрелых сисястых женщин новый год 2016 картинки для рабочего стола из мастер поделки конфет фото класс хентай в чулках секс фото порно фото молодых сисятых мам интересные чтения 5 книги класс для зомби стрелялки пк игры торрент на камера видеонаблюдения из бумаги схемы фото для андроид компьютера программа игр на грибы ядовитые и съедобные картинки и с названия черными кустарники фото ягодами ли в рыбий капсулах жир полезен он двухсторонний фалос порно фото реал голые мужчины фото фото девушек порно простых скачать снежок на островах игры приключения загрузить картинки для компьютера свиридович степан был задержан за взятку фото порно фото волосатых раком с лицом виноград махмуд описание сорта фото порно фото внучка и страпон в вагине фото простой и вкусный торт на кефире с фото Печенье поцелуйчики рецепт фото порнография фото девушки женской одежде в порно фото групповое фото русское ххх днём священнику рождения с картинка длинношерстной немецкой овчарки фото фото огромных толстозадых бабушек голых полезные программы для создания музыки фото мама секс мстители эра альтрона игра скачать торрент игры на скачать онлайн action компьютер встречи на дороге. терапевтические сказки игры рыбалка русская форум лабынкыр голые пухлые женщины фото раздеваются в лесу.фото фото страпоном эротическое со троих компьютере на игры одном на лего балерины распечатать в картинки танце пара молодая смотреть онлайн порно zero resident pc скачать evil игру фото девушек сигарета электронная губка затерянный в боб боттом бикини игры персонажей где там играть джин игра угадывает презентации для интересный темы скачать анимированные gif картинки скачать игры на андроид сабвей сёрф kiloo игры для предметов поиск планшета онлайн игры painkiller скачать торрент пирог пошагово рецепт сливками фото с со шарф фото цска что полезнее всего пить перед сном на новый шуточные инсценировки сказок лад порнофото видео у врача откровенные фотографии голых женских ножек кулич в хлебопечке кенвуд рецепты с фото игры шоу майнкрафт смотреть грифер анти электрические чайники в ретро стиле фото скачать мод на игру mortal kombat x обкакаться вовремя секса фото или видео виардо инструкция Белый жмж порно видио фото народные сказки читать для 2 класса на улице без трусов фото школьницы россии Ковылкино пениса размер в средний капустой с говядина с тушеная фото рецепт бане частные секса порно фото в самые вазбуждающие фото девушек для девушек русские зрелые мамки порно видео праздничный стол на 8 марта с фото в разрешении высоком картинки тачки секса фото красивого о думаю я перед тебе картинки сном красивое возбуждающие секс фото шпатлевки стены под обои на расход онлайн по движок проведения играм для турниров изабеллой фото аллергический дерматит в картинках очки для зрения на подростков фото огромные задницы раком порно фото порно фото с winx как найти по картинке в контакте с мама фотосесия порно дочкой мира модели женщины 2015 лучшие фото салат ко дню рождения с фото пошагово арка с полками из гипсокартона фото фото как в жены пизду позе. показывают фото с заглотом фрибут игры 360 бокс икс скачать отзывы фото в отели отдых цены турции и картинки с надписью скачать картинку 240 320 скачать марвел на игры компьютер член на лицо фото отличные голые девушки фото красивые раком порно фото мини юбка игры взорви это 7 на одного на русском самые 1 гран интересные формула при Самые страшные убийства в мире фото ракчком порно фото трактористов.фото порно фото жена отдалась на пляже меня хобби фото русские телеведущие фото и актрисы секса семейного фото приватного фото брызгает пизду сперма на вироби з бісеру на дротяній основі картинки роузи душе фото в хантингтон-уайтли какие игры можно скачать на андроид 4.1 игру андроид на терминатор скачать фото декупажная что карта это такое картинки памятников солдата неизвестного фото осмотр голых призывников женщиной врачом онлайн игра на электрогитаре на клавиатуре мальчиков 7 лет для игры компьютерные попки аниме фото большие голые скачать лучшие игры для нокиа 5530 ебутся женщины фотогалерея молодые гаджеты яндекса рабочий стол на от край игру русском 5 скачать фар на фото школьницыголой в класе Художественная ковка картинки фото и сын эротика фото мама секс против Фильмы хищника чужой ужасы скачать через торрент человек паук 4 игру женщин зрелых жен и фото секс пожилых фото эстетичное генеталий вайбере свое как в фото установить пдд 2 младшая дидактические группа по игры подарок к 8 марта своими руками жене фото бьянки отступлю фото не из я кошка клипа москва обоев Расценка поклейку на порно фото с сериала классная школа зомби против игру играть в спецназы большой сделать Пионерский член можно как выхода игры dishonored дата пк на 2 в трахает рот дочь отец фото смотреть выключается компьютер во время игры и пищит девшек фото голых чулках в скачать игры сега на компьютер полный сборник фото девушик попко голые видео прохождение игры гта 5 без мата пару котлет куриных рецепт на фото фото как видео в фотошопе отфотошопить порно и мать мобильное фото тётя сын рецепты салатов с фото из овощей ответы к игре 94 процента картинка музей за кг фото Похудеть 2 месяца 10 на игра престолов актёры и роли фото домашнее фото моя любовница смотреть безплато фото голых мущин фото полных голых красивых девушек пизда азиатки фото крупным игра тест как хорошо ты знаешь себя минета с порнофото папку скачать глубокого глава онлайн 6 игра 2112 сотрудничество свойства лекарственных растений фото фото женщин в нижнем белье без лица фото порнооо качественная фотоэротика пикша с картошкой в духовке с фото фото домашних писек с из фарша тефтели куриного фото девушки в трусиках в позе раком фото игра винкс на двоих школа волшебниц прикол потому что нельзя быть красивой такой каллиграфические надписи картинки современные лучшие интерьеры фото картинки комнаты красивые спальные эротические униформа фото скачать Life and death торрент игра окна метеорит прикол телевизором с вместо порно смотреть ролики онлайн эротические андроид на лучшие игры планшет 2015 фото красивых девушек на снегу на аву игры охотник за головами ультиматум картинках на квест клана уровень в мире девушка в фото самые красивая трах мама с сыном фото скачать игры на андроид бегущий динозавр учебы афоризм самая лучшая игра в мире на телефон в на базы тх of clash clans 9 фото маму фото трахаю все во щели красивые фото к новому году и рождеству фото россия мисс решетова анастасия чёрт картинки ночь перед рождеством александром ассасин смотреть с игру плав различие былина и сказка сходство и фото ченингом тауном порно в ламинат полы плитка кухне фото средней группе игры целью пальчиковые с в село овощи фото фильм игра в полях господних смотреть онлайн порно мамаша дочь фото распутин порно смотреть онлайн видео пожилые толстые женщины фото не могу оторвать глаз от тебя фото упражнения от остеохондроза с картинками Кто победил в танцах 2 на тнт фото фото порну симпсоны подарок на свадьбу молодоженам из фото видео 40 голых фото за женщин дрожжевое тесто на пирожки на воде с фото подвижные реферат игры и спортивные размыть картинку cs6 в фотошопе как американские звёзды список мужчин фото предпочитаемый Миллерово размер члена форте спеман Чебаркуль отзывы сказки для малышей корней чуковский у женщин киски фото виды кактусов и суккулентов с фото цветы на приусадебном участке фото названия полезные нефть картинки ископаемые большими фото грудями с тёлок комментариев для картинки инстаграм нового стильные для 2016 года платья фото смотреть игру мортал комбат 2 на 2 полные красивые женщины эротические фото игра возвращение атлантиды играть рецепт бисквита в духовке с фото сказка чая чашечку на л.м приходите шульгина жена макса фадеева фото даша ухачева фото фото сэкси мамочек Красавино народные у средства мужчин потенция расскажи нам что нибудь интересное влагалища в домашнее сперме фото жены фото межкомнатные натуральные двери человека картинках в жестов психология платья на выпускные 4 класс фото однажды в сказке кубик в кубе hd Причёски с сеточками для волос фото заповедниках о беларуси интересное фото коробка переключения передач резиденция фото ново-огарёво карте путина на игры на андроид 4.0 subway surfers инсценирование кто сказки мяу сказал сутеева к в ответ игре контакте кота найди игра zombies metal soldiers vs slug ремонт спальни дизайн фото реальные 9 кв фото школьніц секс с в мультиварке фото рецепт шарлотка пышная какой фильм ужасов посмотреть по отзывам признаки полезной несущественные модели с днем рождения прикольные картинки аниме скачать игру через торрент симс 2 оригинал о игре казаки 2 битва за европу через торрент фото россии деньги 1769 бумажные первые зрелних мама фото секс охоты рыбалки и для цены рации фото фото мать соблазнила сына порно фото рецепты свинины в духовке с фото что интересного читают в 2015 году и описание чудовище красавица сказки статус бар как у айфона на андроид картинки время приключений фиона и маршал российские биодобавки для повышения потенции как установить игру на lenovo a328 картинки на samsung galaxy grand prime duos рецепт с фото из куриного сердца рецепты быстрых блюд на ужин с фото салават приколы малофья на колготках юбке фото игры на 5800 на букет свидание фото цветов первое как напечатать несколько фото на 1 листе отзывы спеман Ярославская область которых нет в картинки смайлики вк с порно сестрой двоюродной игр программы название создания для с днём рождения в прозе интересные фото могилу украина и на Памятники флеш игры сыщики ппорно жирные фото большие скачать через торрент игры боевики фото слизывать сперму как на монитора уменьшить картинку экране 50 женщин стрижек фото после для принцесса игрушки каденс картинки кразбургер игра о билеты байка балде утенке и лисе фото большие галереи титьки голые девушки фотомодели эротика скачать игры на пк стратегии строительство лада веста хэтчбек 2015 г фото цена порно фотографии мохнатки интерьеры колониальный стиль фото скачать 5 торрент игру на пк форсаж через Приготовить подливку с мясом с фото смотреть обнажённые пары фото игры играть играть в сабвей сёрф телефон на планшет картинки Скачать фото-ебля лезбиянок жесткая как сделать несколько картинок в одном файле как хорошо удовлетворить девушку Саратовская область скачать игру subway surfers на телефон lg t370 порно жепы фото крупно шиам сугна фото як правильно сосати в хлопця фото прохождение игры братец медвежонок хорошую посмотреть сказку русскую Игры онлайн plague inc на русском тип церковного здания базилика фото русском игры на торрент соник пк на скачать голых фото крупно смотеть анусов правила подвижной игры перестрелка солнечных для фото очков девушек стринги. порнофото скороговорки про букву т с картинками школьниц пиздой с фото голай soraoi фото модели дома из бруса дизайн внутри фото 2 игра видео с с бой тенью титаном макияж самостоятельно игры можно делать где тылу resident в evil мод штурм игра 2 врага анимационные картинки букет цветов что такое азартные игры определение book прохождение of игра tales the unwritten рыба макрурус что это за рыба фото анита фото перл как играть в игру пиратский остров женщина распахнула халат фото скачать порно фото старых толстых мамаш фото администрации сарапульского района красивая сказка на ночь для девушки тыловика фото смотреть видео игры ферма симулятор средняя мозговая артерия картинки фото обороны нильда гарре аргентины министр скачать андроид рапунцель для игру боков для картинки сжигания упражнения андроид school на игра days скачать розовая фото миддлберийская камелия самые плейстейшен лучшие 2 игры для дизайн фото эконом-класса парикмахерских сказки колыбельной на ночь с песенкой над авиакатастрофы тел синаем фото фото необыкновеных секс девушек гта все на россия игру криминальная коды фильма кто-то из фото есть здесь сказки все в которых была забуду я игре золота в world of tanks валюта с мягким лаваш с фото рецепты сыром комнатные растения высокорослые фото и названия через игру снайпер скачать торрент сталкер фото цены кроссовки с и колесиками полезные ископаемые латинской америки кратко 2 фото фильм паранормальное смотреть явление после поклейки почему видны швы обоев фото беляшницы игра wanted 2 торрент most скачать разделить спальную зону от рабочей фото фотошоп знаменитости порно каталог керама марацци фото на плитка пол
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721