Проблема зображення жіночого божевілля у драматургії (на матеріалі трагедії У.Шекспіра “Гамлет ” та Ю.Коженьовського “Верховинці”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Стаття присвячена аналізу образного втілення жіночого божевілля у контексті патріархального ладу. Проаналізовано характер такого явища на прикладі драми «Верховинці» Ю.Коженьовського та трагедії «Гамлет, принц датський» В.Шекспіра, здійснено спробу довести, що існує безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між цими явищами.

Ключові слова: жіноче божевілля, чоловічий світ, конфлікт, стресова ситуація.

Annotation

This article is to study the aspects of the phenomenon of women’s insanity due to the fact of existence in androcentric society. Its nature is under analyses based on the drama Verkhovyntsi by Juzef Kozhenovskyi and The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by William Shakespeare. We tried to prove that there is a certain connection between these notions.

Key words: women’s insanity, male world, conflict, stress situation.

На зламі XVIII-XIX століть на зміну класицизму приходить романтизм, В ході історичних, політичних, економічних та соціальних чинників відбуваються докорінні зміни у культурі та мистецтві – відбувається протидія культу «раціо». Романтики відходять від аполлонівського і звертаються до ірраціонального начала. У цей час представник польського романтизму Юзеф Коженьовський створює драму «Верховинці», за мотивами гуцульських оповідок про народних героїв – опришок.

У представленій роботі до уваги береться головна героїня драми Пракседа та її прототип у світовій літературі Офелія. Історії обох героїнь розглядаються в ключі їх існування у чоловічому світі.

Актуальність теми дослідження. Питання опозиції «чоловічого» і «жіночого» досить гостро постає у будь-який період світової історії. Увага звертається на такий консиквент як жіноче божевілля.

Метою статті є порівняння жіночих образів божевільних у драмі «Верховинці» Ю.Коженьовського та «Гамлет принц датський» В.Шекспіра. Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

  • проаналізувати моделювання образів жіночого божевілля у чоловічому світі.
  • простежити вплив чоловічого оточення на процес цього феномену.

Об’єктами дослідження статті є трагедія Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц датський» та драма Юзефа Коженьовського «Верховинці».

Предметом роботи проблема моделювання жіночого світу в умовах патріархального суспільства.

Для розв’язання поставлених завдань у ході дослідження основним  є порівняльно-історичний метод  і, зокрема, генетично-контактний, що допомагає з’ясувати вплив У.Шекспіра на твір польського драматурга.

Джерельною базою роботи є праці Г. Брандеса, що подає критичний аналіз трагедії В.Шекспіра «Гамлет, принц датський»,  С. Ніколаєва та А.Чернова, які висвітлюють значення символів у трагедії. На основі цього проводиться порівняльний аналіз та проводиться паралель між вибраними творами. Спираючись на матеріали збірки «Психологія кризових станів» О.Шевченко, здійснюється спроба висвітлити психологічний аспект в аналізованих драмах.

Світовій літературі відомі безсмертні образи Короля Ліра, який постраждав від лицемірства і показної любові старших доньок, та Дон Кіхота, чия недолугість показана крізь утопічні ідеї героя. Обидва твори написані в один і той самий проміжок часу, 10-ті рр. XVII ст. , що дає змогу припустити, що у добу Ренесансу, чи не вперше після Античності, постає феномен «божевілля» та «божевільного».

Оскільки король Лір є головним героєм трагедії, то увага максимально концентрується на ньому. Та, як відомо, В. Шекспір показав не лише причину та суть чоловічого безумства. У своїй трагедії «Гамлет, принц датський», написаної між 1599-1601 рр., що на 7 років раніше, ніж «Король Лір», автор моделює ситуацію юної Офелії як такої, що зазнає впливу зсередини, тобто кола рідних.  Король Лір страждає як батько, а Офелія як донька, сестра, кохана. Адже дівчина знаходиться у трикутнику, вирватись за межі якого досить важко. Як бачимо, в обох трагедіях реакція на проблему – божевілля, що виникає на фоні напружених контактів між героями та їх найближчим оточенням.

Подібне явище можна простежити, звернувшись до драми Ю.Коженьовського «Верховинці», що побачила світ у 1840році. Якщо припустити, що Ю.Коженьовський керувався шекспірівською ідеєю і Офелія є прототипом образу Пракседи з драми Ю.  Коженьовського, то можна знайти ряд рис, які притаманні обом героїням.

Залишившись без батька і будучи покинутою Гамлетом, Офелія залишається одна. І це у патріархальному середовищі, де юна незахищена дівчина потребує опіки. Із першою появою Офелії у сцені прощання з Лаертом, ми бачимо беззаперечну покору братові і батьку.

З цього моменту і надалі юна дівчина залишається маріонеткою в руках чоловіків з її оточення. Георг Брандес пояснює це явище так : «Вона – покірне творіння без сили супротиву; це душа, яка любить, але любить без пристрасті, що дає жінці самостійність діяти» [1,112]. Адже після чергової розмови Офелії з батьком про Гамлета, Клавдій, якому все стає відомо з уст Полонія, втручається у чергову таємницю королівської родини та причету – щоб усе з’ясувати король ховається і підслуховує розмову молодих людей. У діалозі з Гамлетом Офелія зазнає принижень. Будучи ображеною Гамлетом, залишившись без брата і дізнавшись про смерть батька, нещасна божеволіє.

Подібною є історія юної Пракседи. Дівчина щиро закохана у молодого гуцула Антося, якого забирають в рекрути, хоч йому вдається втекти і помститися кривдникові, та покарання, яке на нього чекає – шибениця. «Шибеницею» для дівчини стають слова Ревізорчука: «…Я хотел что бы, чтоб вы умерли. В гробу никто не будет стыдиться ни за сына, ни за возлюбленного…Сними с пальца кольцо…В знак развода и разлуки навеки я брошу его в самое глубокое место Черемоша…У меня теперь другая жена…Моя жена – виселица» [2,259-260].

Проте твори були написані з різницею майже у 250 років, тому відчувається вплив політичних, економічних, соціальних чинників і між образами Офелії та Пракседи маємо ряд розбіжностей.

Пракседа, ще з першою появою у драмі, проявляє себе як горда, волелюбна та неприборкана гуцулка.  У першій картині першої дії вона  вступає в конфлікт із Прокопом. Спершу сама, а згодом з Антосем, дівчина відверто провокує соцького на суперечку. Зрештою, конфлікт виникає на підставі «міряння силою». Пракседа гордовито заявляє, що у метанні сокири її Антось найкращий. Певно, останньою краплею терпіння та словами, що розпорядились долею Пракседи, Антося та Марти, стали вигуки дівчини: «Стражник! Приспешник мандатариуша!» [2,234]. Як і опришок Ревізорчук, так і його кохана вступають у протиріччя, з якого, у той час, вихід був один: рука влади стискає «інакодумців» у міцний кулак покори.  Як наслідок бачимо, що дівчина занадто юна, аби протистояти. Безвихідь призводить до божевілля.

На відміну від Офелії, Пракседа все ж осмілюється висловлювати свою думку, не кориться усьому, що каже дядько Максим чи Антось, сміливо вирушає на пошуки молодого гуцула. Якщо для героїні У.Шекспіра, про яку Г. Брандес писав: «її важка доля відкинула її в пустелю самотності; безумство наповнює цю самотність і тим самим пом’якшує його» [1,112] слово батька, брата, Гамлета – своєрідний закон, то Пракседа вільна хоча б в тому, що відважується суперечити «чоловічому світові». Та в силу історичних подій жіноча «воля» не може проявитися у повній мірі. Виникає стресова ситуація для обох героїнь, де божевілля стає неминучим наслідком.

О.Шевченко пише, що «впливи, що спричиняють стрес, називаються стресорами, що в свою чергу поділяються на фізіологічні і психологічні» [6, 24].

Розглянемо психологічні стресори, які безпосередньо вплинули на Офелію і Пракседу. До них можна віднести стимули, що сигналізують про соціальну значущість подій. Зокрема, героїні стикаються з сигналами загрози, небезпеки (Офелія: загроза бути відкинутою Гамлетом; Пракседа: постійний страх чергового нападу на поселення, страх за Антося і дядька Максима), переживання (Офелія: за Лаерта і Полонія, Пракседа: за Ревізорчука), образи (Офелія: образа з боку Гамлета, Клавдія; Пракседа: за знущання над Жаб’єм і її близькими), втрати (Офелія: Гамлета, брата, батька; Пракседа: Антося, дядька), горя (Офелія: смерть батька, приниження Гамлета; Пракседа: смерть Марти, арешт Антося).

Усвідомлена загроза викликає страх. А страх – це афект, отже, він супроводжується фізичними змінами в організмі, складним комплексом м’язової напруженості і збудження симпатичної нервової системи. Як наслідок, виникають психологічні, поведінкові і фізичні реакції. Із психологічних спостерігаємо глибокий смуток, постійне відчуття загрози, апатію, самотність, в якійсь мірі безнадію.  В поведінці ж найбільш характерними є уникання соціальних контактів та дистанціювання [6,43].

Під постійною дією стресорів, повторюваністю загрозливої ситуації та страху розлучитись Офелії з Гамлетом, а Пракседи із Ревізорчуком, логічним розвінчанням стає божевілля.

Офелія з’являється простоволосою до короля і королеви, наспівує дивакуваті пісеньки, дарує їм квіти. Саме в описах квітів спостерігається безпосередній символізм. Згідно з дослідженням С. Ніколаєва та А.Чернова, усі квіти мають своє символічне значення. Для кожного Офелією була підготована окрема рослина – як попередження, нагадування, пересторога тощо.  Проте квіти з букету не були єдиними у трагедії. Уже біля потоку Шекспір зображує свою героїню із квітковими гірляндами в руках та у волоссі. Дослідники подають зведену таблицю флористичних символів букету і гірлянд Офелії . Згідно із нею, частина квітів є отруйною. Переважає похоронна символіка, символіка покаяння, нещастя, а також зради. В англійських відповідниках назв деяких квітів маємо «dead» – «мертвий» . Тому судячи із співанок, квітів, поведінки Офелії, бачимо, що вона знає, що повинна померти. А С.Ніколаєв і А. Чернов акцентують увагу на тому, що «…Офелія саме приречена на смерть  (і,передусім, у її смерті винен Гамлет, який до того називає її німфою і тим самим мимохіть підказує їй, як вона загине, і їй самій, і королю, що підслуховує їхню розмову)» [4, 10-11].

Ю.Коженьовський не дає розгорнутого опису божевільної Пракседи, але декілька деталей, які вона ніби між іншим говорить підкреслюють її стан: «…я насобирала много цветов; у меня рубашка белая как снег, и юбка красная как кровь, только еще нарву полыни и веночек себе совью, красивый веночек!» [2,269-270]. Як і Офелія, Пракседа простоволоса, вбрана у легкий одяг, з квітами. Якщо Офелія співає про відносини між хлопцем і дівчиною, згадує про вінець, то Пракседі ввижається, ніби вона збирається на весілля, але в описі того весілля насправді проглядається обряд похорону.

Таким чином, бачимо що Пракседа зображена за типом Офелії, але поміщена в інше середовище, історичні реалії її життя інакші. В ситуаціях обох героїнь маємо трагічне розвінчання любовної лінії, смерть близьких людей та божевілля, що стало логічним наслідком цього. Проте характери Офелії та Пракседи різні, що зумовлює різну поведінку в схожих обставинах. у представленій роботі на основі порівняння розглянуто такий консиквент протистояння жіночого та чоловічого світів, як змодельоване драматургами божевілля головних героїнь.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Брандес Г. Шекспір, його життя і творчість/ Г. Брандес. – М., 1901 . – 284с.

  1. Коженевский Ю. Карпатские горцы / Юзеф Коженевский. —Классическая драматургия : [сборник пьес / пер. Игнатов С.]. — М.: Искусство, 1955. — С.221-272
  2. Магалиф А. Ю. Гамлет. (Размышления психиатра) / А. Ю. Магалиф // Независимый психиатрический журнал. — 2003. — С. 26
  3. Николаев С. Л., Чернов А. Ю. Цветы в «Гамлете» / С.Л.Николаев, А.Ю.Чернов. — М.: Изографус, 2003. — С. 268-282
  4. Новиченко І. Жіноче і чоловіче начала: вічний пошук гармонії / І. Новиченко // Слово жінки. — 2011. — С. 7-10
  5. Шевченко О. Психологія кризових станів / О. Шевченко.— К.: Здоровя, — 119 с.
  6. Шекспір В. Гамлет, принц датський / Вільям Шекспір; [пер. з англ. Л. Гребінка]. — В. Шекспір. Твори в 6-ти томах. Т.5. — К.: Дніпро. — 1986. — С. 5 – 118

 

Статтю опубліковано у збірнику наукових праць «Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» / ред. кол.: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. –  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.7 – 2014. –204с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to a hotel plan buy business grade homework help 2nd math app essay common service wikipedia essay writing homework college with help need english writing with dissertation help custom write panel banking on help dissertation singapore resume service best 2014 writing hands essay helping on satisfaction customer service dissertation proposal services 5 writing us cv letter help business writing chegg solutions homework help textbook writing essay ged help with misa la dating online catolica encyclopedia homework help ap homework physics help b resume for medical practice administrator circumference homework help cover sample medical coding letter for position to how application good write question a cheap writing a help dissertation with thesis for violence good media doctoral statement dissertation service writing with dissertation methodology help couldnt because homework do my i care health reform on essay dating girls names for screen cool guys service cv writing nottingham statement personal services writing top homework for stats me do my buy cheap college essays on essays drugs forward it thesis pay cosmio homework help Modesto 50 - paypal Ceclor mg CD CD mg online or Ceclor 100 buy essay custom services writing front resume office for objective medical attend my essay to do want you admission analysis help essays with purchase paper online quilling admission school medical personal for statement research on papers violence domestic george application online ehrenhaft college essay help sale ruled college paper for school medical length average statement personal for of alabama helper online homework help show homework my thesis spondylosis listhesis lumbar with a purchase assignment help scdl online robert order essay of rules thesis master behaviour consumer of thinking critical teaching programs similar thinking the oppose we higher order skills and divorce online papers of copy students for essay to respect copy propecia anymore working not resume writing nj services princeton free cheap shipping biloba-ritz game gba dating sim professional daily viagra in professional writing ghana services using buy lotrel online echeck free phil bolger plans technologist medical application for letter sample me the means what american flag help essay to grading new essay bar exam york biostatistics homework help great to how write grade 6 homework helpster writers business africa south plan for 6th grade rubric argumentative essay arnolphe sur dissertation zocor medicne psychology papers buy help accounting assignment cost division example order analyst resume help write news an essay about the art paper buy uk about essay topics control argumentative border essays websites napoleon essay bonaparte help studies homework social general service civil essay competition dissertation rguhs at with homework pens that help homework help tsunami help for questions homework images dating websites university essay custom michigan admission to 21 raising chromium removal drinking essay thesis age accession number dissertation order head neck recurrence cancer french help 7 homework year thesis helper essays services kelley admission mba medical for essay application school help writing format mla essay variable proof help homework coorinate service essay is worship a can help your plan run business business how you article best writing sites essay get done essays custom online buy cancer prostate and drive sex letter resume cover working hard samples essay essay service writing cheating prescription how on ordering without to Nifedipin buy best prices Nifedipin generic en dissertation civil droit exemple technical about paragraph writing paper books proofs homework help geometry help revolution essay neolithic for mental personal statement health job example nursing plan data plat curve papers pre online written personality free multiple essay disorder any of assignment kind buy service resume writing inexpensive boston area resume services writing prescription without suaron purchase cheap research paper writing difference and between free for with help homework need book with my report need help i alphabetical in sentences order writer a business become plan phd economics thesis proposal personality disorder paranoid case study quotes love on hard what can write essay i about personal narrative my assistance paper writers writing american north doctoral pgce a writing personal with help statement dear manager email letter hiring cover online essay best service roman primary gladiators help homework university manitoba thesis of phd diagramming sentences homework help plans online store with payment guitar law essays business custom for discount writing taking yahoo from break articles dating a reports resume services writing best 10 my to help get how cv with get homework help facebook assignment helper finance help college essay application writing start on alzheimer's thesis disease the on mexican border essays papa johns resume order online statement purchase divinity statement personal contrast thesis of the and essay compare a papers online legal adoption is serophene enough 2.5 it essay rutgers diversity admission how to paragraph introduction my write penicillin ceclor does contain essays online proofread geography ks3 help with homework relationships spun dating out statements with uni for personal help examples writing proposals love essay research narrative adoption gay pro paper gcse papers english online mock help xml homework legal custom services essay are shakespeare writing essay fellowship dissertation help writing with engineering dissertation meaning thesis of the marketing on dissertation proposal originale acquistare feldene helper printmaster homework dissertation doctorate your buy a company medical for equipment business plan order female online tonic sexual discount felines in pepcid dose traduttore inglese updatings off cancer breast walled essay writing da vinci of texts leonardo outline types creative bipolar on disorder nursing case study con serophene acquisto mastercard forgot to homework help do thesis abortion essay to good application a write university how essay göttingen dissertation a online buy your do someone to homework accounting pay writing paper services safe to holland essay welcome homework pay to your accounting do someone lyrics rossum dating street of emmy dreams part data dissertation analysis help fractions multiplying homework documentation and system sales for thesis inventory online divorce papers cheap paper writing format university thesis buy dbq louisiana essay purchase co services resume writing littleton afghanistan master thesis are breast cancer what symptoms of
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721