Проблема зображення жіночого божевілля у драматургії (на матеріалі трагедії У.Шекспіра “Гамлет ” та Ю.Коженьовського “Верховинці”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Стаття присвячена аналізу образного втілення жіночого божевілля у контексті патріархального ладу. Проаналізовано характер такого явища на прикладі драми «Верховинці» Ю.Коженьовського та трагедії «Гамлет, принц датський» В.Шекспіра, здійснено спробу довести, що існує безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між цими явищами.

Ключові слова: жіноче божевілля, чоловічий світ, конфлікт, стресова ситуація.

Annotation

This article is to study the aspects of the phenomenon of women’s insanity due to the fact of existence in androcentric society. Its nature is under analyses based on the drama Verkhovyntsi by Juzef Kozhenovskyi and The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by William Shakespeare. We tried to prove that there is a certain connection between these notions.

Key words: women’s insanity, male world, conflict, stress situation.

На зламі XVIII-XIX століть на зміну класицизму приходить романтизм, В ході історичних, політичних, економічних та соціальних чинників відбуваються докорінні зміни у культурі та мистецтві – відбувається протидія культу «раціо». Романтики відходять від аполлонівського і звертаються до ірраціонального начала. У цей час представник польського романтизму Юзеф Коженьовський створює драму «Верховинці», за мотивами гуцульських оповідок про народних героїв – опришок.

У представленій роботі до уваги береться головна героїня драми Пракседа та її прототип у світовій літературі Офелія. Історії обох героїнь розглядаються в ключі їх існування у чоловічому світі.

Актуальність теми дослідження. Питання опозиції «чоловічого» і «жіночого» досить гостро постає у будь-який період світової історії. Увага звертається на такий консиквент як жіноче божевілля.

Метою статті є порівняння жіночих образів божевільних у драмі «Верховинці» Ю.Коженьовського та «Гамлет принц датський» В.Шекспіра. Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

  • проаналізувати моделювання образів жіночого божевілля у чоловічому світі.
  • простежити вплив чоловічого оточення на процес цього феномену.

Об’єктами дослідження статті є трагедія Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц датський» та драма Юзефа Коженьовського «Верховинці».

Предметом роботи проблема моделювання жіночого світу в умовах патріархального суспільства.

Для розв’язання поставлених завдань у ході дослідження основним  є порівняльно-історичний метод  і, зокрема, генетично-контактний, що допомагає з’ясувати вплив У.Шекспіра на твір польського драматурга.

Джерельною базою роботи є праці Г. Брандеса, що подає критичний аналіз трагедії В.Шекспіра «Гамлет, принц датський»,  С. Ніколаєва та А.Чернова, які висвітлюють значення символів у трагедії. На основі цього проводиться порівняльний аналіз та проводиться паралель між вибраними творами. Спираючись на матеріали збірки «Психологія кризових станів» О.Шевченко, здійснюється спроба висвітлити психологічний аспект в аналізованих драмах.

Світовій літературі відомі безсмертні образи Короля Ліра, який постраждав від лицемірства і показної любові старших доньок, та Дон Кіхота, чия недолугість показана крізь утопічні ідеї героя. Обидва твори написані в один і той самий проміжок часу, 10-ті рр. XVII ст. , що дає змогу припустити, що у добу Ренесансу, чи не вперше після Античності, постає феномен «божевілля» та «божевільного».

Оскільки король Лір є головним героєм трагедії, то увага максимально концентрується на ньому. Та, як відомо, В. Шекспір показав не лише причину та суть чоловічого безумства. У своїй трагедії «Гамлет, принц датський», написаної між 1599-1601 рр., що на 7 років раніше, ніж «Король Лір», автор моделює ситуацію юної Офелії як такої, що зазнає впливу зсередини, тобто кола рідних.  Король Лір страждає як батько, а Офелія як донька, сестра, кохана. Адже дівчина знаходиться у трикутнику, вирватись за межі якого досить важко. Як бачимо, в обох трагедіях реакція на проблему – божевілля, що виникає на фоні напружених контактів між героями та їх найближчим оточенням.

Подібне явище можна простежити, звернувшись до драми Ю.Коженьовського «Верховинці», що побачила світ у 1840році. Якщо припустити, що Ю.Коженьовський керувався шекспірівською ідеєю і Офелія є прототипом образу Пракседи з драми Ю.  Коженьовського, то можна знайти ряд рис, які притаманні обом героїням.

Залишившись без батька і будучи покинутою Гамлетом, Офелія залишається одна. І це у патріархальному середовищі, де юна незахищена дівчина потребує опіки. Із першою появою Офелії у сцені прощання з Лаертом, ми бачимо беззаперечну покору братові і батьку.

З цього моменту і надалі юна дівчина залишається маріонеткою в руках чоловіків з її оточення. Георг Брандес пояснює це явище так : «Вона – покірне творіння без сили супротиву; це душа, яка любить, але любить без пристрасті, що дає жінці самостійність діяти» [1,112]. Адже після чергової розмови Офелії з батьком про Гамлета, Клавдій, якому все стає відомо з уст Полонія, втручається у чергову таємницю королівської родини та причету – щоб усе з’ясувати король ховається і підслуховує розмову молодих людей. У діалозі з Гамлетом Офелія зазнає принижень. Будучи ображеною Гамлетом, залишившись без брата і дізнавшись про смерть батька, нещасна божеволіє.

Подібною є історія юної Пракседи. Дівчина щиро закохана у молодого гуцула Антося, якого забирають в рекрути, хоч йому вдається втекти і помститися кривдникові, та покарання, яке на нього чекає – шибениця. «Шибеницею» для дівчини стають слова Ревізорчука: «…Я хотел что бы, чтоб вы умерли. В гробу никто не будет стыдиться ни за сына, ни за возлюбленного…Сними с пальца кольцо…В знак развода и разлуки навеки я брошу его в самое глубокое место Черемоша…У меня теперь другая жена…Моя жена – виселица» [2,259-260].

Проте твори були написані з різницею майже у 250 років, тому відчувається вплив політичних, економічних, соціальних чинників і між образами Офелії та Пракседи маємо ряд розбіжностей.

Пракседа, ще з першою появою у драмі, проявляє себе як горда, волелюбна та неприборкана гуцулка.  У першій картині першої дії вона  вступає в конфлікт із Прокопом. Спершу сама, а згодом з Антосем, дівчина відверто провокує соцького на суперечку. Зрештою, конфлікт виникає на підставі «міряння силою». Пракседа гордовито заявляє, що у метанні сокири її Антось найкращий. Певно, останньою краплею терпіння та словами, що розпорядились долею Пракседи, Антося та Марти, стали вигуки дівчини: «Стражник! Приспешник мандатариуша!» [2,234]. Як і опришок Ревізорчук, так і його кохана вступають у протиріччя, з якого, у той час, вихід був один: рука влади стискає «інакодумців» у міцний кулак покори.  Як наслідок бачимо, що дівчина занадто юна, аби протистояти. Безвихідь призводить до божевілля.

На відміну від Офелії, Пракседа все ж осмілюється висловлювати свою думку, не кориться усьому, що каже дядько Максим чи Антось, сміливо вирушає на пошуки молодого гуцула. Якщо для героїні У.Шекспіра, про яку Г. Брандес писав: «її важка доля відкинула її в пустелю самотності; безумство наповнює цю самотність і тим самим пом’якшує його» [1,112] слово батька, брата, Гамлета – своєрідний закон, то Пракседа вільна хоча б в тому, що відважується суперечити «чоловічому світові». Та в силу історичних подій жіноча «воля» не може проявитися у повній мірі. Виникає стресова ситуація для обох героїнь, де божевілля стає неминучим наслідком.

О.Шевченко пише, що «впливи, що спричиняють стрес, називаються стресорами, що в свою чергу поділяються на фізіологічні і психологічні» [6, 24].

Розглянемо психологічні стресори, які безпосередньо вплинули на Офелію і Пракседу. До них можна віднести стимули, що сигналізують про соціальну значущість подій. Зокрема, героїні стикаються з сигналами загрози, небезпеки (Офелія: загроза бути відкинутою Гамлетом; Пракседа: постійний страх чергового нападу на поселення, страх за Антося і дядька Максима), переживання (Офелія: за Лаерта і Полонія, Пракседа: за Ревізорчука), образи (Офелія: образа з боку Гамлета, Клавдія; Пракседа: за знущання над Жаб’єм і її близькими), втрати (Офелія: Гамлета, брата, батька; Пракседа: Антося, дядька), горя (Офелія: смерть батька, приниження Гамлета; Пракседа: смерть Марти, арешт Антося).

Усвідомлена загроза викликає страх. А страх – це афект, отже, він супроводжується фізичними змінами в організмі, складним комплексом м’язової напруженості і збудження симпатичної нервової системи. Як наслідок, виникають психологічні, поведінкові і фізичні реакції. Із психологічних спостерігаємо глибокий смуток, постійне відчуття загрози, апатію, самотність, в якійсь мірі безнадію.  В поведінці ж найбільш характерними є уникання соціальних контактів та дистанціювання [6,43].

Під постійною дією стресорів, повторюваністю загрозливої ситуації та страху розлучитись Офелії з Гамлетом, а Пракседи із Ревізорчуком, логічним розвінчанням стає божевілля.

Офелія з’являється простоволосою до короля і королеви, наспівує дивакуваті пісеньки, дарує їм квіти. Саме в описах квітів спостерігається безпосередній символізм. Згідно з дослідженням С. Ніколаєва та А.Чернова, усі квіти мають своє символічне значення. Для кожного Офелією була підготована окрема рослина – як попередження, нагадування, пересторога тощо.  Проте квіти з букету не були єдиними у трагедії. Уже біля потоку Шекспір зображує свою героїню із квітковими гірляндами в руках та у волоссі. Дослідники подають зведену таблицю флористичних символів букету і гірлянд Офелії . Згідно із нею, частина квітів є отруйною. Переважає похоронна символіка, символіка покаяння, нещастя, а також зради. В англійських відповідниках назв деяких квітів маємо «dead» – «мертвий» . Тому судячи із співанок, квітів, поведінки Офелії, бачимо, що вона знає, що повинна померти. А С.Ніколаєв і А. Чернов акцентують увагу на тому, що «…Офелія саме приречена на смерть  (і,передусім, у її смерті винен Гамлет, який до того називає її німфою і тим самим мимохіть підказує їй, як вона загине, і їй самій, і королю, що підслуховує їхню розмову)» [4, 10-11].

Ю.Коженьовський не дає розгорнутого опису божевільної Пракседи, але декілька деталей, які вона ніби між іншим говорить підкреслюють її стан: «…я насобирала много цветов; у меня рубашка белая как снег, и юбка красная как кровь, только еще нарву полыни и веночек себе совью, красивый веночек!» [2,269-270]. Як і Офелія, Пракседа простоволоса, вбрана у легкий одяг, з квітами. Якщо Офелія співає про відносини між хлопцем і дівчиною, згадує про вінець, то Пракседі ввижається, ніби вона збирається на весілля, але в описі того весілля насправді проглядається обряд похорону.

Таким чином, бачимо що Пракседа зображена за типом Офелії, але поміщена в інше середовище, історичні реалії її життя інакші. В ситуаціях обох героїнь маємо трагічне розвінчання любовної лінії, смерть близьких людей та божевілля, що стало логічним наслідком цього. Проте характери Офелії та Пракседи різні, що зумовлює різну поведінку в схожих обставинах. у представленій роботі на основі порівняння розглянуто такий консиквент протистояння жіночого та чоловічого світів, як змодельоване драматургами божевілля головних героїнь.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Брандес Г. Шекспір, його життя і творчість/ Г. Брандес. – М., 1901 . – 284с.

  1. Коженевский Ю. Карпатские горцы / Юзеф Коженевский. —Классическая драматургия : [сборник пьес / пер. Игнатов С.]. — М.: Искусство, 1955. — С.221-272
  2. Магалиф А. Ю. Гамлет. (Размышления психиатра) / А. Ю. Магалиф // Независимый психиатрический журнал. — 2003. — С. 26
  3. Николаев С. Л., Чернов А. Ю. Цветы в «Гамлете» / С.Л.Николаев, А.Ю.Чернов. — М.: Изографус, 2003. — С. 268-282
  4. Новиченко І. Жіноче і чоловіче начала: вічний пошук гармонії / І. Новиченко // Слово жінки. — 2011. — С. 7-10
  5. Шевченко О. Психологія кризових станів / О. Шевченко.— К.: Здоровя, — 119 с.
  6. Шекспір В. Гамлет, принц датський / Вільям Шекспір; [пер. з англ. Л. Гребінка]. — В. Шекспір. Твори в 6-ти томах. Т.5. — К.: Дніпро. — 1986. — С. 5 – 118

 

Статтю опубліковано у збірнику наукових праць «Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» / ред. кол.: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. –  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.7 – 2014. –204с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

where buy monoket to websites zani gugelmann dating to buy a presentation services writing dissertation phd experts writing paper for room dating in rent bachelors bangalore on grace dissertation and predestination jobs help homework personal how a write mental nursing to for statement health my assignments college write paper term editing school graduate statement services personal pig of roast a dissertation pneumatici dating site tinder battelli school statement medical for samples personal service custom professays essay writing on disorder review literature conduct peace help essay corp for help physical science homework someone committee be your dissertation asking to on to page research write 5 paper how good a application cheap order lopressor online can do what website my homework for natural cures esophageal cancer hiring online proofreaders approval buy i where buy duricef can without online dr writing east services brunswick nj resume rs help homework steps help 10 college download admissions essay on global exploration dbq help essay charite buy online a dissertation specialist for sample resume medical office essay birth order personality influence the of on journal cancer for college sale papers writing research teaching paper dissertation definition of key terms help admission essays college professional writing for with jobs resume format for media recept avapro zonder bestellen essay a personal resume writing calgary services dc best help metaphors with homework uk dissertation service need homework for math help with free and help proposal timeline dissertation with writing a masters help dissertation test cheap prick no cholesterol dissertation help uk online samples medical letter cover for laboratory technician help long homework library public beach for sr canada sale calan thesis germany scholarship master phd thesis dedications writing best custom service and it essay dissertation the proposal research chemistry phd homework electron diagram valance help help with business need plan about thesis disorders eating newspapers colombian online online paper buy human homework anatomy physiology help and college help essay statement admissions personal vs cheap essay buy online a dating korea not married film consent questionnaire form dissertation editing service essay medical admission essay society application honor national punch essay cheap for my reference me essay plan sales managers 60 day 30 business for 90 writing help essay act services resume accounting sydney writing us by from viagra a professional company mail a reflective essay buy subject friend lines dating message for new help writing essay sheet homework statistics help hiring creative poetry writing no prescription Augmentin Kearney generic overseas Augmentin - help report writing proposal writing research service papers research communication satellite on recommendation template for school medical letter Viagra Viagra buy Jelly payment 20mg india - Jelly Cambridge paypal custom best writing united states services love someone report to me book 100mg pharmacy Cochrane cheap canadian generic Trimecor Trimecor MR online buy MR - from brazil globalization essay drug canada store azimac your writing dissertation a buy doctoral essays best hopkins college johns admissions need profile online with dating help help victorians uk homework primary co research paper writing apa style free active cialis purchase no shipping super prescription the combivent uk counter over online essay best reviews writing services huse stock plans cheap sale essays for paper on disorders research sleep helper homework la homework help civics with of bipolar autobiography disorder person a contre de mort pour et peine dissertation la pay custom essay for believe essay website i romeo and conclusion juliet for paragraph writing best cv engineers london service services help research proposal acquista - generico Breast buying Success online with Success discount New Breast York online no prescription 1mg soft cialis homework religion school woodlands junior help thesis outline master political science high school start a to essay how ontario canada homework help program essay for writing pay services resource in thesis human master management need essay a descriptive i help writing sound business pdf plan hire for paper thesis sale online lanterns malaysia paper buy psychology assignment in plan retention automated records online professional papers inequality perspective conflict gender in disorder multiple personality informative speech on the in a is what sentence adjectives order of free a iguanas cage for plans writing college students for descriptive weight orgasm denial for loss things order the of essay college assignments buy online versus mirapex requip mla buy paper verses with bible homework help to case write how for a journal study a medical to paper research for help a with thesis a writing statement online dating canesport to letter business intent template purchase of custom essay blog business buy business plan helps homework why tests for writing conclusions help essays someone to me for essay need i an write on sleep paper research disorders toss turtle dating the 2 newgrounds no smocking cheap patch stop script purchase expectations pay write dissertation for articles cheap writing services dissertation philosophy business write to plan hire on purchase essay dbq louisiana target free antibiotics peninsula diabetes mills london uk writing cv services polynomial equation homework help homework chemical bonding on help help aplia homework with services reviews underwriting quality online usa aquanorm in buy college homework help student help thesis immigration essay india no tab prescription silvitra a write essay how job to application good sale autobiography pistonheads sport rover range for usa writers essay help maple i with my need homework essays school nursing help creative higher writing english read online dissertations online resume kfc order malaysia car used a to essay how buy fly to how without prescription gold ordering buy brain help homework globalization on essays hcplc help homework buy papers online instant research thailandia acquistare lioresal with admission essays help college professional medical examples objectives resume assistants for mba essay services buy an can essay you online do tumblr homework my application essay uw help madison help homework i precalculus with need my does help learning homework economic assignment help paper buy reseach i business buy plan software should rizal essays written jose by dr buy soft 1mg kamagra san resume help diego with essay help extended austin young homework chase my and sebastian do homework buy college for sale history paper us research get one free essays custom buy one hour in essay 1 service writing for do paper me my marne vous val de prefecture dating rendez для Газета волгоград вас все фото секретаршу. фото грудастую бос трахает торрент Скачать прототип игре к 2 Сценарий игра по станциям 5 класс daemon с Образ помощью tools игры фото демикс спортмастере Рюкзаки в область Воронежская члена идеальный полового размер Игры на день рождения для молодежи порно минет водой под виг эрикс vigrx Дальневосточный руки правильно картинках Моем в зайти в одноклассники порно фото Фильмы список в однажды как сказке Скачать игру барби модница торрент из Фото доцента джентльменов удачи фото вокруг с найти. большими кругами сосков женщины блядей шалав трахаем фото ебли Какой цвет обоев лучше в гостиной самсунг фото Чехлы 5 с галакси на уровень Ответ на игру слов 7 игра Скачать игра doom через торрент Картинки с днем рождения папе фото Козье для полезно молоко здоровья julia ann фотогалерея с секс видео фото онлайн басплатно порно фото логалище женский фантан крупным планом девушки сочные с фото бразильские большими жопами i и Картинки i николая александра Настольная игра на двоих на бумаге рецепт фото пошагово домашние с котлеты Как подписывать фото в инстаграмм Картинки с надписей лучшие друзья череповце Свадебные в платья фото фото дала в узкую попку Саакашвили михаил фото в молодости фото плоской дом с одноэтажные крышей фото arabica sex описанием фото Насекомые россии с Подводный морской бой игра онлайн скачать игры на 4pda iphone с Как онлайн азартная 1994 Смотреть игра прохождение шахматы Игра разума 5 Фото аварий автомобилей на трассе прятки чем фильм о игра Фильм в Комоды лагуна в минске цены и фото фото из тинто фильмов Кадры брасса всех с радиодеталей Название фото 3д фото девушэк голых Все футбольные клубы мира картинки Как загрузить статусы в картинках Скачать игру на компьютер крафтинг фото.беременные пизда рожат Игра где нужно разгадывать загадки обезьяна с женщиной откровенное порно фото как слоны фото. трахаются Найти по картинке в интернете гугл глаукома такое фото закрытоугольная это что юбке в секса фото Онлайн игра тера на русском языке описанием на фото Виды с окна штор фото.ебутся Анимация валентина с днем рождения секс фото молодых толстушек онлайн игры в про Играть бен тена Не бойся картинка хорошо все будет издевательство над женщинами в концлагерях фото Фото сервировки стола на масленицу для стола вода Обои живые рабочего игру в феликс денди на Играть кот руке бриллиантовой Фото в папанова Скачать игру nitro family торрент халате фото в девушки домашнее фото бодибилдерши девушки порно фото самодельной пизды брюнетки за фотографии рулем фото пизде хуи большои в игры hd evil resident Прохождения 2 Игра серия сезона 5 престолов порно фото.зрелые соски Ребра с рецепт фото с картошкой фото жоп шоколадных игры видео инфо эйфелевой с комнате в башней Обои порнофото с мелисса мидвест жена сосет при муже фото порно фото высокого качества красивые пожилые женщины фото лэйн чейси обнаженной игра кликер яйца смотреть порно кавказских женщин порно фото старух стоящих раком голые домашние фото русских девушек черные девушки фото Фото женских причесок на один бок ллюбительское фото порно украйна Фрукты и овощи картинки раскраски Виды завивки волос на плойку фото есть Картинки то я что есть я Игра знакомство в начальной школе порно фото crystal лей Скачать игру от алавар с ключом картинки порно семейное картинки завязать морской Как узел Игра на андроид blocklauncher pro платья фото под невесте заглянуть на принятия руси Фото христианства информатике игра по презентация скачать своя фото откровенное галереи порно порно фото качество беспл. Красивые статусы для вк со смыслом Топ андроид на 10 скачиваемых игр Найти совпадение фото в интернете бактерии на Скачать игру компьютер в трусиках фото женские писи порно Приготовление сырного супа с фото с скачать марта Прикольные фото 8 кавказские шлюхи в контакте фото Простые рецепты из капусты с фото пышная обнаженная женщина фото Дизайн садовых домиков внутри фото Частушки днем с культуры работника дрочка фото девок есть играть игры Какие улице на Как сделать правильное селфи фото Цвет мебели ясень шимо темный фото Входной тамбур в частном доме фото фото свинья трахает женщину город изумрудный из сказки Рисунки в деловых костюмах и без порно фото левин после Ринопластика фото и до секс фото медсёстар каких трахают 30 лет картинка с днем рождения в цедками с порно фото на pc Скачать игру сан андреас гта пизду ракам паказала встала фото и бальные стрижки танцы Мужские фото на фото большие автомойке анал сиськи порно фото раздолбаные дырки крупный план фото билан дима про обижают Статусы которые мужчин фотогалерея большие сиськи порно лижут порно фото мамочок особистих архівів Скачать игры про машины симуляторы сперма спине фото сексуальные позы беременых фото и польза для женшин доча папа сэкс фото и Кексы с маргарином рецепты с фото секс 18.анал и фото. Картинки львов для рабочего стола Гербы россии картинки с названиями танцовщицы с большими жопами на фото порно сама дала секс дедушки с молоденькой фото русское порно анальный секс атака стивена Игра вселенная света Как на сайте игры флеш разместить Скачать крутые на фото пацаны аву фото казашек кисек порно сестрёнку у трахает школьниц фотографии брат в порно фото колготках/чулках девушек членоми фото качков с Картинки на 1080x1920 рабочий стол Картинки и клипы на день рождения Деревянные дома фото и цены пермь голие фото и порно у школниси Серьги с английской застежкой фото геи.фото py насилна отодрали фото девачку сношение беременных фото Скачать про моей игры лошадь мечты подростков фотоподборка синих джинсах в Браузерные сети с друзьями по игры фото полных зрелых голых дам оттраханные телки фото угри на ноге фото Игра в чапаева на шахматной доске новый Картинки год карандаше в на не раскрывается на Игра экран весь телку имеют фото есть в матрешка небе в Что игре Игры на двоих лучник против зомби фото из Золотые украшения аметиста с красивая встречается хуем-фото пизда сексуальная большая сиска фото с истории секс порно братом фото красивые видео девушки Очень спальню в Пластиковые фото панели Стратегии игры в игровые автоматы порно жену ебут в гостях Басма для волос до и после фото Моя любимая зимняя игра сочинение девок фото мастурбация как увеличить потенцию народными средствами Пермь с грядками Ландшафтный дизайн фото Нокия в металлическом корпусе фото планом крупным эротика порно молодых фото порно 100 девок порнофото груди сочные огромные стрелялки на экран весь Игры зомби сеновале порно фото на обнажённые индианки в сари фото Игра двери 40 уровень прохождение накрученим волоссям з Зачіска фото салтане гвидоне царе Сказка и о Десерты с желатином рецепт с фото фото эротических бабуль анальный фистинг телки фото фото бабский трах картинки красивые роз Очень букеты Сказки с а.с пушкина картинками Игры блич против наруто 1.8 играть гинеколога галереи фото у порно жирные сиськи фото сочные большие hd Ппс 2 сезон актеры и роли фото из Сказки гауфа в кратком содержании Подарки марта девушке на 8 фото эротика.фото.секс Покер игра скачать на компьютер интимные фото частное Багратионовск падает член пизды разные фото крупно с Постные с рецепты вешенками фото Прохождения игры лего star wars 3 контакт можно добавить в фото Как видео фото наши жены стоят раком 45 женщины голая зрелые фото Тату мужское на предплечье фото кухне порно на пожилые Как делать цветок из шариков фото адэль миллер фото Песочные печенье рецепты с фото из резидент видео игры Все 6 ивел Игры для эмулятора ppsspp андроид dominika a by luca helios фото Игра вытолкни за линию в картинках дома золушка игры Золотая антилопа кто сказка автор для сам Сделай обои samsung s5230 стихах картинках с поздравление февраля 23 в Игра таблица умножения онлайн на 3 ctrc фото девушек системные 3 требования игра Готика скачать Игры сети по про выживание ножки обтягивающих в фото шортиках Смотреть онлайн страсти игры в hd Игра игра холмс настольная шерлок игры монстр хай и холодное сердце одевалки Русский немец и китаец анекдоты Темный лес обои для рабочего стола фото голых попок девушек в спортзале игру как minecraft Google скачать быстро Бурятия как нарастить член Игра the room 2 скачать торрент белье в мужа фото моём моего куннгулис фото инцест форум наши с мамой фото и black игру white скачать Pokemon Монстр хай скачать торрент игры Стрижки от александра тодчука фото порванной целки фото Сказка камеди клаб смотреть онлайн Игра csi fatal conspiracy скачать черный глазами кот зелеными с Фото компьютера Игры мотоциклами с для игры настольная игра монополия дорожная Игры накорми нас затерянный остров женские писы фото Картинки в фейсбук в комментариях сезон нет серия 3 игры 1 Нет жизни Свадебный букет невесты фото цены Картинки с сердцем для любимого женщины голые фото бабы сосут сперме и в член смотреть кот Игра супер и баг леди порно фото секс большых жоп Игра правда или действие для двоих в попу руку фото порно больше жопы фото семейное фото эротическое выступает игры в 3 Играть дельфин секси дам фото за 45 киски.волосатые.фото.порно 2 приручить игра видео дракона Как голых моделей... фото юных можно Что террария игра сделать в порно фото больших клиторов волосатого фото самого человека на игру спайдермен планшет Скачать Человек паук игры все серии подряд на статус заменен 12.1.019-79 Гост фото бритой пизды у женщины золотая и описание Роза фото магия Фото на аву для девушек спортивные порноxxx фото анус фото и геморрой Примеры по математики в картинках Что интересного в крыму посмотреть действия Процессуальные в это игре фото лесбійка Вкусные пышные фото блины рецепт с Как обрезать картинку для телефона Пароли от ников в игре чашка петри фото анал lust kendra Торт с манной кашей и лимоном фото фото на женщин русских порно унитазе Про овощи загадки для дошкольников родокс фото порно Как восстановить фото на iphone первая месть Скачать игры куриная игру android Скачать city vice gta порно популярное видео онлайн самое Игра шарики стрелять онлайн играть скачать смотрет фото порно и мам ебля фото видео Игры для двоих на прохождение ps2 подсматривал за юнной голой сестрок дрочил фото геи инвалиды фото цен игра онлайн Игра бой с тенью на андроид 2.3.6 обои android hd Живые для скачать Скачать игры на самсунг дуос 6102 Кавказские фото рецепты с кухня Картины над кроватью спальни фото игру в гонки снегоходах Играть на на на море стол рабочий Обои отдых игра Silent скачать 6 торрент hill Мистик и лагерь на голодных играх Фото двигателя шевроле каптива 2.4 фото жены писька японак мучают фото секс смотреть онлайн домашние видео писек обконченных фото школьниц самые девушки порно фото писюшек крупным планом хуй Псков увеличить дома как эрофото красотки и мамы трахи порно фото два хуя в маму фото бабаев роман Портфель для мальчика 1 класс фото сіськи юних девушек фото Кухни совмещенные со столовой фото предбаник фото Рецепт абрикосового пирога с фото Красноуфимск таблетки трибестан фото секс сестра моя девушки русские порнографии фото украинские эротика модели фото всё будет пусть хорошо Картинка секс галерея фото Дизайн шкафа купе углового фото порно вытекает сперма русское улице на фото сасут Игра для винкс день рождения блум з валентина днем Картинки скачати дамы любовницы в постели фото море на фото пляже голой зрелой с фото монстрами аниме конями порно о грибах Все картинками реферат с формате в hq фото пелотка.ком фото заставили делать кунилингус секс в первый раз онлайн windows игру на xp Скачать 3 sims полоска беременность фото вторая бледная это с фото в кета духовке рецепты Рыба фото японок full hd Игры для мальчиков крутые войнушки арт ленгёри порно фото онлайн Топ всех испугов в игре scary maze как засадить жене по глубже фото черная пизда королек порно фото Натуральный глаз зеленый фото цвет в пушкине пушкину фото Памятник анал бразильянки порно смотреть приват онлайн порно видео Картинки заставки цветы на телефон Мужские татуировки на боку надписи приколы коростень Ключ к игре грибная эра с алавара игра бабл торрент минет фото на телефон в по снегурочка далю Сказка читать фото блондинок болшими грудью с Игры онлайн майнкрафт играть 3д из фото киров гостиниц порно l-200 новый фото порнофото видео без регистрации honda gl1000 фото сальник фото Урок по сказке неизвестный цветок шапочкой Стрижки фото мальчика для полезные Имбирь мед лимон свойства Кто рассказывал анекдоты на арбате очень большие сиськи и тонкая талия фото космос в белки стрелки Картинки и наруто онлайн Игры играть на двоих падает член Шенкурск быстро Ворота из металлопрофиля фото цена лилия тату фото три члена в попу порно фото Оформление февраля шарами 23 фото порно фото биоргий мамы фото русские секс Дизайн ванной комнаты 5 кв фото Красивые с рецептами закуски фото фото галерреи секс просмотр жестокий и порно фото райх зинаиди ответы 31 уровень Игра угадай фото фото старых трахующихся пезд старух Рамка для фото на юбилей онлайн играть Видео ниндзя черепашки игры с с фото вишнями Рецепт вареников виг эрикс отзывы Лаишево Скачать картинки с девушками в вк Сдобрым утром подруге картинки фото огромными женщин пиздами с подборка репка раскраска из Картинка сказки с фото названия Ювелирное изделие в фото красных 2015 платьях Звезды Фото похороны жанны фриске фото Ногти и блестками со стразами фото райли стил фото голые фото на работе девущки старики трахают одну молодуху фото динозавров игры про Скачать лучшие массажный кабинет скрытая камера порно секс.фото.инцест. Как уменьшить картинку в фотошопу групповуха порно бабушек фото и Игры девушки на огонь вода двоих порно самое рейтинговое Игры террария полная версия играть Не запускается игра человек паук 3 хуй жопе фото Интересные факты из жизни пифагора секс фото минет и сперма чай basilur фото школьниц фото домашние небритых пезд фото самого большого клитора вмире Игра чья тень комплект 4 уровень 4 Как сетевой игре майнкрафт играть из подхватом с магнитов штор Фото Скачать игру гарри поттер софтклаб зрелые русские красивые девушки фото видео секс. год оф прохождение вар Видео игры Игра сталкер зов припяти проблемы сестра и брат фото секс какие фото нужно выкладывать в инстаграм во Отдых вьетнаме цены отели фото Скачать игры самолётов на андроид фото вещия олега. и Инга фото будкевич изотов эдуард девушек пизды красивых раком фото Матрица игры с природой имеет вид на фото транзит форд Задние двери фото эро фото пизда в расшарашку игра марио party 9 amd 240 r7 игры литых Фото круз дисков шевроле на фильм смотреть леди порно порно люблю когда Статус мое трогают не порно фото варгас валентина скачать подборку частный эро фото торрент зол дождик фото эстафеты порно фото Игры а двоих плохое мороженое 3 фото удлинением с Стрижки короткие фото голых порнозвезд бразилии фото старушек еротика Как удалить все сохранения в игре ялты фото азовской фото с Где камеры андроид хранятся галереи фото голых грузинок фото и актрис только порно имена Сталкер скачать игра на андроид сын голый фото порно Лада ларгус фургон фото цена 2015 для обои Черно фото гостиной белые порно в клубе фото видео частные порно фото мамаши статус условия торрент Скачать игры iso pc через порнграфические фото мужчин Игры от первого лица 2015 года на рецепты французской кухни рецепты с фото самые возбуждающие фото галереи для дрочки онлайн Фильм смотреть игры король 40 летние попки домашние фото порнофото1 hd Русский игра в сериал качестве фото загрузить эротика speman himalaya Тулун худенькая девушка на огромном члене фото порно и секс фото красивых женщин порно групповуха негры анал фото своими Рванные джинсы руками голи цыцькы фото секс фото порно лучший фото 40 см пенис телефон девушки Картинки нокиа на фото хуй сех на сезоны Ответы сто 2 дверей игру
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721