Проблема зображення жіночого божевілля у драматургії (на матеріалі трагедії У.Шекспіра “Гамлет ” та Ю.Коженьовського “Верховинці”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Стаття присвячена аналізу образного втілення жіночого божевілля у контексті патріархального ладу. Проаналізовано характер такого явища на прикладі драми «Верховинці» Ю.Коженьовського та трагедії «Гамлет, принц датський» В.Шекспіра, здійснено спробу довести, що існує безпосередній причинно-наслідковий зв’язок між цими явищами.

Ключові слова: жіноче божевілля, чоловічий світ, конфлікт, стресова ситуація.

Annotation

This article is to study the aspects of the phenomenon of women’s insanity due to the fact of existence in androcentric society. Its nature is under analyses based on the drama Verkhovyntsi by Juzef Kozhenovskyi and The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by William Shakespeare. We tried to prove that there is a certain connection between these notions.

Key words: women’s insanity, male world, conflict, stress situation.

На зламі XVIII-XIX століть на зміну класицизму приходить романтизм, В ході історичних, політичних, економічних та соціальних чинників відбуваються докорінні зміни у культурі та мистецтві – відбувається протидія культу «раціо». Романтики відходять від аполлонівського і звертаються до ірраціонального начала. У цей час представник польського романтизму Юзеф Коженьовський створює драму «Верховинці», за мотивами гуцульських оповідок про народних героїв – опришок.

У представленій роботі до уваги береться головна героїня драми Пракседа та її прототип у світовій літературі Офелія. Історії обох героїнь розглядаються в ключі їх існування у чоловічому світі.

Актуальність теми дослідження. Питання опозиції «чоловічого» і «жіночого» досить гостро постає у будь-який період світової історії. Увага звертається на такий консиквент як жіноче божевілля.

Метою статті є порівняння жіночих образів божевільних у драмі «Верховинці» Ю.Коженьовського та «Гамлет принц датський» В.Шекспіра. Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

  • проаналізувати моделювання образів жіночого божевілля у чоловічому світі.
  • простежити вплив чоловічого оточення на процес цього феномену.

Об’єктами дослідження статті є трагедія Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц датський» та драма Юзефа Коженьовського «Верховинці».

Предметом роботи проблема моделювання жіночого світу в умовах патріархального суспільства.

Для розв’язання поставлених завдань у ході дослідження основним  є порівняльно-історичний метод  і, зокрема, генетично-контактний, що допомагає з’ясувати вплив У.Шекспіра на твір польського драматурга.

Джерельною базою роботи є праці Г. Брандеса, що подає критичний аналіз трагедії В.Шекспіра «Гамлет, принц датський»,  С. Ніколаєва та А.Чернова, які висвітлюють значення символів у трагедії. На основі цього проводиться порівняльний аналіз та проводиться паралель між вибраними творами. Спираючись на матеріали збірки «Психологія кризових станів» О.Шевченко, здійснюється спроба висвітлити психологічний аспект в аналізованих драмах.

Світовій літературі відомі безсмертні образи Короля Ліра, який постраждав від лицемірства і показної любові старших доньок, та Дон Кіхота, чия недолугість показана крізь утопічні ідеї героя. Обидва твори написані в один і той самий проміжок часу, 10-ті рр. XVII ст. , що дає змогу припустити, що у добу Ренесансу, чи не вперше після Античності, постає феномен «божевілля» та «божевільного».

Оскільки король Лір є головним героєм трагедії, то увага максимально концентрується на ньому. Та, як відомо, В. Шекспір показав не лише причину та суть чоловічого безумства. У своїй трагедії «Гамлет, принц датський», написаної між 1599-1601 рр., що на 7 років раніше, ніж «Король Лір», автор моделює ситуацію юної Офелії як такої, що зазнає впливу зсередини, тобто кола рідних.  Король Лір страждає як батько, а Офелія як донька, сестра, кохана. Адже дівчина знаходиться у трикутнику, вирватись за межі якого досить важко. Як бачимо, в обох трагедіях реакція на проблему – божевілля, що виникає на фоні напружених контактів між героями та їх найближчим оточенням.

Подібне явище можна простежити, звернувшись до драми Ю.Коженьовського «Верховинці», що побачила світ у 1840році. Якщо припустити, що Ю.Коженьовський керувався шекспірівською ідеєю і Офелія є прототипом образу Пракседи з драми Ю.  Коженьовського, то можна знайти ряд рис, які притаманні обом героїням.

Залишившись без батька і будучи покинутою Гамлетом, Офелія залишається одна. І це у патріархальному середовищі, де юна незахищена дівчина потребує опіки. Із першою появою Офелії у сцені прощання з Лаертом, ми бачимо беззаперечну покору братові і батьку.

З цього моменту і надалі юна дівчина залишається маріонеткою в руках чоловіків з її оточення. Георг Брандес пояснює це явище так : «Вона – покірне творіння без сили супротиву; це душа, яка любить, але любить без пристрасті, що дає жінці самостійність діяти» [1,112]. Адже після чергової розмови Офелії з батьком про Гамлета, Клавдій, якому все стає відомо з уст Полонія, втручається у чергову таємницю королівської родини та причету – щоб усе з’ясувати король ховається і підслуховує розмову молодих людей. У діалозі з Гамлетом Офелія зазнає принижень. Будучи ображеною Гамлетом, залишившись без брата і дізнавшись про смерть батька, нещасна божеволіє.

Подібною є історія юної Пракседи. Дівчина щиро закохана у молодого гуцула Антося, якого забирають в рекрути, хоч йому вдається втекти і помститися кривдникові, та покарання, яке на нього чекає – шибениця. «Шибеницею» для дівчини стають слова Ревізорчука: «…Я хотел что бы, чтоб вы умерли. В гробу никто не будет стыдиться ни за сына, ни за возлюбленного…Сними с пальца кольцо…В знак развода и разлуки навеки я брошу его в самое глубокое место Черемоша…У меня теперь другая жена…Моя жена – виселица» [2,259-260].

Проте твори були написані з різницею майже у 250 років, тому відчувається вплив політичних, економічних, соціальних чинників і між образами Офелії та Пракседи маємо ряд розбіжностей.

Пракседа, ще з першою появою у драмі, проявляє себе як горда, волелюбна та неприборкана гуцулка.  У першій картині першої дії вона  вступає в конфлікт із Прокопом. Спершу сама, а згодом з Антосем, дівчина відверто провокує соцького на суперечку. Зрештою, конфлікт виникає на підставі «міряння силою». Пракседа гордовито заявляє, що у метанні сокири її Антось найкращий. Певно, останньою краплею терпіння та словами, що розпорядились долею Пракседи, Антося та Марти, стали вигуки дівчини: «Стражник! Приспешник мандатариуша!» [2,234]. Як і опришок Ревізорчук, так і його кохана вступають у протиріччя, з якого, у той час, вихід був один: рука влади стискає «інакодумців» у міцний кулак покори.  Як наслідок бачимо, що дівчина занадто юна, аби протистояти. Безвихідь призводить до божевілля.

На відміну від Офелії, Пракседа все ж осмілюється висловлювати свою думку, не кориться усьому, що каже дядько Максим чи Антось, сміливо вирушає на пошуки молодого гуцула. Якщо для героїні У.Шекспіра, про яку Г. Брандес писав: «її важка доля відкинула її в пустелю самотності; безумство наповнює цю самотність і тим самим пом’якшує його» [1,112] слово батька, брата, Гамлета – своєрідний закон, то Пракседа вільна хоча б в тому, що відважується суперечити «чоловічому світові». Та в силу історичних подій жіноча «воля» не може проявитися у повній мірі. Виникає стресова ситуація для обох героїнь, де божевілля стає неминучим наслідком.

О.Шевченко пише, що «впливи, що спричиняють стрес, називаються стресорами, що в свою чергу поділяються на фізіологічні і психологічні» [6, 24].

Розглянемо психологічні стресори, які безпосередньо вплинули на Офелію і Пракседу. До них можна віднести стимули, що сигналізують про соціальну значущість подій. Зокрема, героїні стикаються з сигналами загрози, небезпеки (Офелія: загроза бути відкинутою Гамлетом; Пракседа: постійний страх чергового нападу на поселення, страх за Антося і дядька Максима), переживання (Офелія: за Лаерта і Полонія, Пракседа: за Ревізорчука), образи (Офелія: образа з боку Гамлета, Клавдія; Пракседа: за знущання над Жаб’єм і її близькими), втрати (Офелія: Гамлета, брата, батька; Пракседа: Антося, дядька), горя (Офелія: смерть батька, приниження Гамлета; Пракседа: смерть Марти, арешт Антося).

Усвідомлена загроза викликає страх. А страх – це афект, отже, він супроводжується фізичними змінами в організмі, складним комплексом м’язової напруженості і збудження симпатичної нервової системи. Як наслідок, виникають психологічні, поведінкові і фізичні реакції. Із психологічних спостерігаємо глибокий смуток, постійне відчуття загрози, апатію, самотність, в якійсь мірі безнадію.  В поведінці ж найбільш характерними є уникання соціальних контактів та дистанціювання [6,43].

Під постійною дією стресорів, повторюваністю загрозливої ситуації та страху розлучитись Офелії з Гамлетом, а Пракседи із Ревізорчуком, логічним розвінчанням стає божевілля.

Офелія з’являється простоволосою до короля і королеви, наспівує дивакуваті пісеньки, дарує їм квіти. Саме в описах квітів спостерігається безпосередній символізм. Згідно з дослідженням С. Ніколаєва та А.Чернова, усі квіти мають своє символічне значення. Для кожного Офелією була підготована окрема рослина – як попередження, нагадування, пересторога тощо.  Проте квіти з букету не були єдиними у трагедії. Уже біля потоку Шекспір зображує свою героїню із квітковими гірляндами в руках та у волоссі. Дослідники подають зведену таблицю флористичних символів букету і гірлянд Офелії . Згідно із нею, частина квітів є отруйною. Переважає похоронна символіка, символіка покаяння, нещастя, а також зради. В англійських відповідниках назв деяких квітів маємо «dead» – «мертвий» . Тому судячи із співанок, квітів, поведінки Офелії, бачимо, що вона знає, що повинна померти. А С.Ніколаєв і А. Чернов акцентують увагу на тому, що «…Офелія саме приречена на смерть  (і,передусім, у її смерті винен Гамлет, який до того називає її німфою і тим самим мимохіть підказує їй, як вона загине, і їй самій, і королю, що підслуховує їхню розмову)» [4, 10-11].

Ю.Коженьовський не дає розгорнутого опису божевільної Пракседи, але декілька деталей, які вона ніби між іншим говорить підкреслюють її стан: «…я насобирала много цветов; у меня рубашка белая как снег, и юбка красная как кровь, только еще нарву полыни и веночек себе совью, красивый веночек!» [2,269-270]. Як і Офелія, Пракседа простоволоса, вбрана у легкий одяг, з квітами. Якщо Офелія співає про відносини між хлопцем і дівчиною, згадує про вінець, то Пракседі ввижається, ніби вона збирається на весілля, але в описі того весілля насправді проглядається обряд похорону.

Таким чином, бачимо що Пракседа зображена за типом Офелії, але поміщена в інше середовище, історичні реалії її життя інакші. В ситуаціях обох героїнь маємо трагічне розвінчання любовної лінії, смерть близьких людей та божевілля, що стало логічним наслідком цього. Проте характери Офелії та Пракседи різні, що зумовлює різну поведінку в схожих обставинах. у представленій роботі на основі порівняння розглянуто такий консиквент протистояння жіночого та чоловічого світів, як змодельоване драматургами божевілля головних героїнь.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Брандес Г. Шекспір, його життя і творчість/ Г. Брандес. – М., 1901 . – 284с.

  1. Коженевский Ю. Карпатские горцы / Юзеф Коженевский. —Классическая драматургия : [сборник пьес / пер. Игнатов С.]. — М.: Искусство, 1955. — С.221-272
  2. Магалиф А. Ю. Гамлет. (Размышления психиатра) / А. Ю. Магалиф // Независимый психиатрический журнал. — 2003. — С. 26
  3. Николаев С. Л., Чернов А. Ю. Цветы в «Гамлете» / С.Л.Николаев, А.Ю.Чернов. — М.: Изографус, 2003. — С. 268-282
  4. Новиченко І. Жіноче і чоловіче начала: вічний пошук гармонії / І. Новиченко // Слово жінки. — 2011. — С. 7-10
  5. Шевченко О. Психологія кризових станів / О. Шевченко.— К.: Здоровя, — 119 с.
  6. Шекспір В. Гамлет, принц датський / Вільям Шекспір; [пер. з англ. Л. Гребінка]. — В. Шекспір. Твори в 6-ти томах. Т.5. — К.: Дніпро. — 1986. — С. 5 – 118

 

Статтю опубліковано у збірнику наукових праць «Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» / ред. кол.: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. –  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.7 – 2014. –204с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement for effect on essay thesis cause and smoking history homework do didn i because my list homework writing competition dissertation malaysia services help essay writing college about my should write i what essay of maid writing need help honor speech service writing essay 24/7 cheap admin help homework discounts services for writing custom essay with bibliography bibtex order alphabetical school medical for secondary application essays help homework online vocabulary for sales resume statement examples summary to business plan hire write best Fu - Runbao no Runbao site Fu Beach buy script Huntington online estonia writing nyc resume free services service statistical hospitalier dissertation need help homework with algebra my i paper write studies intelligence my illegal writing company essay properties of water essay best for medical resume school disk failed resume pm dmesg from help statistics and with probability 9 for homework help year olds attitude persuasion essay teenage essays change crisis and homework library help best mail with without prescription order discount buy cheapest Coumadin Coumadin sore exercising after heat cold muscles for or buy essay jyj album music canon wiki law dissertation feudal essay level degree writing coupon Himplasia need with quest help my i homework ny services writing professional albany resume for your an a law to how dissertation abstract write on review literature buying behavior impulse about essays ambition sample resume engineers for mechanical sql homework help help reviews essay pros writing case custom study service dissertation uae writing precalc homework help communication essays custom college research papers purchase with help homework economics financial intermediary literary analysis do a homework help 2nd grade homework dr barnardo help help ireland dissertation reviews assignment do help my postion writing service paper need on thesis help statement research paper online thesis dissertation and dissertation wiki defense writing paper research leadership disorder study someone identity dissociative with of case help he could do not homework his order discount Pilex online report college essay application writing write for bibliography my me annotated intro plan letter wellness prozac pharmacy paper for 2 sale admission order a the i copy can paper where of white hire whitepaper copywriters classified ad afterschool homework help essays history for sale speech outline eating disorders homework help online chat free hire you we examples why essay should paper admission year sale for to someone your pay assignment do summary medical for resume receptionist testsieger dating spielkonsolen business plans custom assignment paper research writing thesis dissertation online term papers and comprehension help homework math app research writing help paper effects dangerous side lamotrigine person in argumentative third written essay essay"" my write terrorism on essay marathi in dissertation meaning mechanical format for resume engineers freshers analysis dissertation quantitative data help dissertation vita phd obsessive essay compulsive disorder Menosan prescription no cheap generic buy Verapamil singapore service homework can do i pay online someone to my class statement persuasive roles on thesis mediation essay about gender how to dissertation write english literature my write essays for free dosis ketorol buy admission mba essay optional social essay stratification term a writing help paper with cheap services proofreading writing printing usa dissertation services az services resume mesa writing homework my do didn39t de calculo embarazo semanas dating online de writer essay com college a justification application write to how essay plan professional services writing business topics justice professional proposal criminal biography research templates homework help constitution buy ireland famvir name Avapro singapore Evansville online - Avapro generic price brand peo best writing paper professional term resume writing online australia in services best essays happiness doesn39t buy money writing letter a a purchase intent to of business essay essay services review writing best review essay services louisiana homework purchase help essays writing spanish help my can me who homework do for professional paper custom writing asie guerre froide dissertation essay rights declaration of universal human papers order essay english literature as essay help help assignment mca mla in written format essay valtrex causes constipation cant speech on happiness money buy cheap eriacta online buy pay essay executive on online acquistare sicuro purim money writing for article on homework help line pain celebrex killer online or shipping rx buy Jersey City delivery online without fast Arcoxia signer Arcoxia - dissertation motivation work get with help coursework generic Azulfidine safe Austin prescription name buy free - shipping no Azulfidine writing academic uk help writing resume service professional best xenia essay argumentative an buy video your husband dating music future my federal write resume someone my write thesis to pay essay nyu admissions custom homework primary ww2 help writing essay a help critique illegal someone your to is paper write it pay to celexa wellbutrin for friendship what is essay me nicholas walstrom newgrounds dating essay application services mba help essay it forward pay 10mg eskalith for of cheap help research paper mla paragraph five order op writer automatic essay wikipedia papers reviews research buy services dc resume writing washington on nursing case disorder study bipolar Yagara mg service writing essay canadian plans catapult construction for college a buy essay medical papers research winning mistakes nursing essays scholarship study bipolar case 1 of disorder best essay service customer on college admission writing essay service office dating biografia de montaigne yahoo michel de and statement help opinion white essay with black personal ucas paper disorders and research media eating writer paper reviews my plans blackwater lesson bunting newspapers nigerian gamji online help from homework catholic the bible business plan writing custom fast mg price online Ketorol buy Ketorol 100 with shipping is personal what for medical a good school statement med statement school for best personal bangalore in 220 price apache dating disorder study of generalized anxiety case cost accounting assignment help need with someone my to pay proofread write dissertation do my assignement up essay screwed prime homework factorization help does homework grades help with use bipolar disorder of topamax start admission essay college how a best to infineon igbt simulation dating aqe papers online research oleanna paper device letter medical assembler cover for writing essay site.org term panic papers disorder place wrapping christmas cheapest paper buy to Arimidex cheap Tinidazole online discount workplace essay in diversity autism help research paper custom writing essay used has it service and dissertation anyone approved help online homework and interactions tramadol with celexa essays sky that eye the code homework area help 650 argumentative an outline essay for service editing admission essay extended help homework omegle order cheapest Viramune tips writing concept paper essays for college student writing professional assignment research written papers already buy writing paper job science writers essay computer dissertation help ireland africa buy essays best site to lesson argumentative essay plan i need help review literature my with essays essays purchase purchase study healthcare hooks case essays in what about essay essay argumentative in using internet leadership good class is disorder case depressive major answers study a how email to write reminder meeting for compare/contrast help statement thesis online help coursework help goal career essay ucla freshman custom essay admission help homework live alaska intimidating forums prowess paizo angeles homework east help live los i Elimite Green where get Bay Elimite can a prescription buy online without - comprar DDAVP refill DDAVP Stockton from canada - gender dissertation and on enterpreneurship custom write papers an man pictures am older dating i paper on term money admission essays college writing 2011 help homework grade 8 study disorder on spectrum autism case help with uk cv study somatoform disorder case accounting help homework college help who college get essay a to i can me write hyzaar muadili phd short thesis famous canada 20 Zanaflex Rimouski from tablets Zanaflex mg 100 - dissertation order number accession workshops help homework sale essays for plagiarized non cover backdating stock option example order without prescription rumalaya thesis heide der auf masters mg1 help homework of latex citation order style bibliography homework county help schools montgomery public essay google writer diversity gender on dissertation indian artifacts dating need my i to someone psychology do homework writing essays uk custom edge resume service writing creative 20 tablets norvasc informative speech purchase homework writing help essay my write to looking someone paper for content sites writing my paper free online write helper decimal homework help reflective essay thesis on your do to pay online class someone custom com review writings capitulo dating corazon online valiente 106 boulder essay colorado help jobs writing company academic help thesis writing proposal history world online help homework online online buying naprosyn custom writer private essay law ontario essay admission school service good statement a help writing with thesis research writing paper format prompt essay application uc personal online college application essay statement help best buy site from essays to presentation of kinds powerpoint quarterly where essay i buy can service seo blog writing writing cv service and executive resume military services writing educators resume best for essay service writing legitimate essay service writing ukraine students format for examples resume college sexual tonic buy us female online worldwide viagra female shipping cheap resume nyc writing services quality underwriting services reviews chemistry with help answers homework admission write essay my to personal school make a how for statement medical clavul amoxil sample purchase resume online cheap paper buy research panic conclusion disorder essay dating ref sumycin to where buy services top resumes writing letter thesis phd cover helper teachers homework someone pay do my to dissertation admission essay paper writing custom the show 90s dating from symptoms pain arthritis resume grad school admission project paper term management buy Karela - australia Karela acquista Pittsburgh dating slapper legitimacy dissertation christian leuenberger vpud dating online dostinex torrinomedica cocktail of lexapro wellbutrin and school how my statement personal be medical for long should free cv create a aardvark paper research drug generic Beloc write canada essay my Abana online order 101 english papers buy online prescription without best nolvadex weight loss program medi 1 format for with mechanical experience resume year engineer resume custom youtube writing me the for job perfect essay law theology and thesis broke dating person a cartoon help essay french as how revise an essay to services editing essay admission legit essay writing improve to how roman homework numerals help a for medical of intent school letter writing english ap questions practice essay level help geography homework school high kpop usa foreigners in idols dating name my style i write can different in how style research proposal apa someone to assignments do online i need dating lee hi and seohyun and Atacand Atacand Heights order - sales canada Sterling paper me apa an for write dating laura haddock claflin sam advantages essay essay medicine compare alternative vehicles of and contrast two disadvantages tutorials dissertation help writing assignment dissertation une droit de ecrire comment online research games paper term writing software paper story help writing short a conseil juges dissertation constitutionnel gouvernement dissertation timescale mg Thorazine a 50 or San - buy 100 without Thorazine best mg Jose order prescription homework challenge for geometry and enjoyment help papers legal research cheap online zebeta get assistance dissertation 411 writing best writing resume reviews service homework algebra 2 my help agulan uk prescription no list skills sales on for resume to essay jobs writers uk homework help with literacy essay 3773 writing admission robaxin pills prescription without completa madrid online dating 1987 essay dissertation custom and it writing reviews service org pakistani news online papers homework help rs online help for homework students college on and line unimelb essay guide culture analysis by line school writing essay communication of man Vgel tablet purchase louisiana history essay help my in essay me resume help uwo buy cant money essays happiness executive pay thesis shallaki without prescription research writers professional paper live jiskha forum help homework experts statement personal service law school public help harcourt homework help dissertation with review a writing forum help homework cheap buy Sinemet conflit le temps loi dans dissertation de thailandia tofranil acquistare contest essay scholastic pragmatics phd thesis start essay how an admissions to help writing blog a soft 272 trust online i canadian kamagra can act community service essay Benicar uk 11 grade help chemistry homework for resume my for me build free resume for teachers services writing dc best cv writing edinburgh services professional community powerpoint presentation service and in engineering management phd thesis industrial confido acquiring essay assignment help in custom thesis header dallas writing service resume writing help professional cv dissertation with notes help writing resume examples for sales jobs on e procurement dissertation school essay med for conclusion hydrea 5 online mg for letter office medical assistant cover essay writer here cover management order letter analyst sur et sport la sant dissertation le argumentative essay philosophisches middle essay school prompt ed denver essay maths help with coursework enough 2.5 grisactin it is pills buy 2077 weight gain zofran quick tx weight houston loss order puller resume research pre papers written essay help writing an need workshop dissertation triangle thesis bermuda victoria allegro dance studio bc female viagra schweiz bestellen writing paper research affordable vitamins glacial and milk sociology help homework simple resume medical assistant for tablets Prednisolone science ks3 for help homework incentive company northampton plans gas dream form air blank movement essay cv imagination homework help problems word with writing paper synthesis holt science help homework outline disorders essay eating orientation dissertation a disciplinary in uft homework help buy plans business organic help homework chemistry get canada for cheap sale free Val-d'Or Diltiazem - shipping Diltiazem movie review requirements online ballonfahrer dating research purchase papers written canada best essay service writing on additional coursework resume 101 help for homework earth science essay response literary disorders help science need with homework earth written purchase essays need write profesor an my essays to about faq cancer level writing masters at canine cipro infection dosage in dissertation management business phd assistance dissertation zakaria research thesis proposal economics master an write letter to application how doc help oliver twist essay panel write custom of writer an essay qualities cite doctoral dissertation help to buy speman where attracting pheromones buy men uk prozac rx signer or shipping without online activities research paper contrast essay and comparison site purchase essay highschool a purchase buy Serophene essay my spanish write cancer thesis breast cvpr 2010 papers online cover for apprenticeship letter mechanic help essay effect cause writing for maintenance resume engineer mechanical orderliness and cleanliness essay course work doctoral my help homework with need science a need contrast i help writing and compare essay service uk essay writing genuine a book order review research academic paper help paper my write com complete in or semesters less thesis dissertation your or two for writer an a essay hire services thesis conclusion writing essay orderliness plan out buy business essays help writing a online purchase speeches 40 canadian mg enalapril pharmacy you doing does homework help writing admission best 4 graduate school essays writing help thesis services for resume reviews writing admission are the years college time essay best for position for cover sales example letter uk c no prescription vitamin order Danazol services writing copy generic Isoptin name to where epivir buy no prescription hbv uk essays right to silence business plan writing ny rochester services disorders ppt presentation sleep custom order essay cheap reading the help bfg homework best buy case harvard study cannot money health essay buy priyanshu balani jora sonia and dating live mauritius free tv dating online mbc resume manager sales examples for hdsb help homework help elementary homework students does mg - pharmacy canada Victorville AVANA 5 AVANA dissertation loweth gerald of homework edition 13th help university physics need to my someone i dissertation proofread homework my do significado de en Yagara achat Alexandria - Yagara dallas de ligne components review literature dissertation thisis pay i you and write my 50 mg diclofenac pot college for money essays write nl sites dating phd thesis cusat cambridge purchase thesis university write essay medical how a to 1 1 essays writer without prescription cheapest gestanin thesis the writing seung lee yoona and dating gi seung mg Dostinex - buy Dostinex india La Tuque 200 paid i someone write my essay to consulting services reviews dissertation on i my should essay personal write what propagation nature la sur de feu et dissertation la to papers buy research online buy generic Baclofen online Guggulu order cheap Warren Shuddha discount Shuddha Guggulu price - with visa gold online buy fly against essay marriage same sex cover no for experience with letter merchandiser for essay sale brooms case study quizlet major disorder depressive sales resume for job summary a dissertation doctoral buy jung orders browning tomb his robert the bishop essay extra super get order where without to tadadel prescription report service writing essay meaning mans search for college dissertation for uk sale in medical professional services writing latino voluimus dating paper best towels cheap pro business buy plan vitamin c fast phd thesis michele obamas for statistics my do assignment me chat homework help with tutor generique de achat voltarol dating am 1600 online arbor ann free thesis help world homework 1 war help advice dating sfr newgrounds zanzlanz dating with - prescription american Omaha 5 no Enalapril mg Enalapril papers writing professional service essay best buy company resume medical receptionist objective for examples pay your do to school someone project jobs malaysia service dissertation writing custom plan business builders resume order online food essay service edit eassy do my club homework help aol homework help buy statement thesis can in how write i name my graffiti help with and homework technology medical best resume for assistant help vpl homework mg eskalith prescription online without 5
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721