Проблема влади в романі Дж. Оруела «1984»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Совпенець Олена Сергіївна

Національний університет «Острозька Академія»

Студентка факультету романо-германських мов

Науковий керівник: доцент Зелінська Л.В

Аннотація: У статті розглянута ідея тоталітаризму як режиму влади і як практики репресивного контролю над свідомістю людини у романі Дж.Ореула

Ключові слова: тоталітаризм, новомова, АНГСОЦ, Старший Брат, партія, влада, свідомість.

Annotation: The article deals with the idea of totalitarianism as political regime and as a means of repressive control of human conscience in G.Orwel’s novel «1984».

Феномен влади проявляється в пануванні: підкорюванні і контролюванні людської поведінки. Захист особи від посягань на простір власної свободи – це уникання влади іншого над собою. Але в природі живої істоти є й зворотній момент: для виживання вона потребує влади як контролю над іншим “Все це, –  простір, надію, контроль і намір знищення, – можна назвати справжнім тілом влади чи просто владою.”[‎3]

“Поняття “панування”, не означає, що якась могутніша природна сила виявить себе тим чи іншим чином, а означає лише: осмислену співвідносність дії одного (“наказ”) з дією іншого (“виконання”), і, відповідно, зворотне, – внаслідок чого в середньому можна розраховувати на здійснення тих очікувань, на які орієнтовані дії обох сторін.”[‎2]

Тоталітаризм, особливо в першій половині ХХ століття, був притаманний не лише окремим країнам і культурам – він став складовою людської психології та свідомості. Актуальність нашого дослідження полягає не тільки в розкритті методів тоталітарного контролю, а й підтвердженні того, що підкорення системі є свідомим і природнім, і хоча влада в романі здійснюється за допомогою психологічного тиску, вона є продуктивною.

Панування в силу відданості особі володаря та його ласці, інакше харизмі, здійснюється насамперед внаслідок її  героїзму, сили духу та слова , яке ми бачимо в особі Старшого Брата з роману  «1984», що є об’єктом нашого дослідження.

Предметом дослідження є неоднозначність впливу політичної влади на особистість і соціум.

Мета полягає у дослідженні влади і  практики репресивного контролю над свідомістю людини засобами аналізу художніх засобів їх вираження у романі – антиутопії Дж.Оруела «1984».

Завдання: з’ясувати поняття влада, тоталітарна влада; визначити характер взаємовідносин і взаємовпливу владних структур та населення, а також викрити прийоми застосування владного контролю та художні засоби їх вираженя в романі «1984».

У дослідженні були використані погляди соціалістів-утопістів та пост-структуралістів. Літературно базою стали праці М.Вебера, Ш.Фур’є , М.Фуко та Дж.Оруела. В ході дослідження як методи були використані дискурс-аналіз та пост-структуралізм.

Одна з головних функцій влади як загальносуспільного явища – приведення до стану єдності  групи, спільноти, суспільства в цілому. Розширення систематичних владних стосунків за межі приватної сфери і перехід їх у сферу публічного життя  поступово призвело до виникнення такого соціального явища як політика. Політика спрямована на досягнення і реалізацію влади, яка розповсюджується на все суспільство.

Державу можна вважати інституційним “уособленням” політичної влади як влади публічної. У межах своєї території кожна держава зберігає за собою монополію на насильство. У історії соціально-політичної і філософської думки влада частіш за все або ототожнювалась з насильством, або ж розглядалась як невід’ємно пов’язаною з ним. Прикладом такого підходу є позиція того ж таки М.Вебера, який розумів владу як відносини панування, що спираються на насильство як засіб. З часом держава монополізувала цей засіб, оголосивши себе єдиним джерелом “права” на насильство.[‎1]

Суспільство характеризується особливою системою влади, котра функціонує як механізм всеохоплюючого контролю, діє постійно й прагне до максимальної ефективності. Нові технології влади поступово складались у різних сферах суспільного життя і однією з важливих технологій була і є дисципліна. Влада дисциплінарного типу тяжіє до знищення індивідуальності,  відведення особам свого певного місця в обмеженому просторі, де кожного  завжди можна знайти й проконтролювати його поведінку. Видимими втіленнями такої влади є солдатська казарма, клініка, психіатрична лікарня, в’язниця для злочинців, класний принцип навчання дітей тощо. В усіх закладах такого типу людина не є вільною, навіть архітектура цих закладів відповідає потребі нагляду й контролю.

Дж. Оруел показує, як живе середній людина в тоталітарній державі. Уїнстон Сміт – чиновник. Однак його життю не позаздриш. Ліфт у будинку не працює – діє режим економії. Немає натуральних продуктів – люди харчуються сурогатами. Холод, убозтво, напівтемрява. Казармений порядок – така обстановка життя головного героя. Побут людей в Англії 1984 влаштований так, що ніхто не може бути сам собою. У стіну вставлений телеекран, який стежить за кожним рухом людини, що знаходиться в кімнаті, і який не можна вимикати. Усюди мікрофони, підслуховуючі пристрої. І як символ підозрілості, зведений у ранг державної політики, – на кожній сходовій площадці зображення людини років сорока п’яти з написом: «Старший Брат дивиться на тебе».

«Портрет був виконаний так, що, куби б ти не став, очі тебе не відпускали. СТАРШИЙ БРАТ НАГЛЯДАЄ ЗА ТОБОЮ – говорив надпис.»[‎4]

«Не виключено, що слідкували за кожним – і цілодобово. В будь-якому випадку, підключитись могли коли завгодно. Доводилось жити – і ти жив, за звичкою, яка перетворилась в інстинкт, – з розумінням того, що за кожним твоїм словом і кожним твоїм рухом, доки не погасло світло, спостерігають.[‎4]

Так здійснюється партійний ідеал: «… країна воїнів і фанатиків, які крокують в єдиному строю, думають одну думку, кричать одне гасло, невпинно трудяться, б’ються, торжествують, карають – триста мільйонів чоловік, і всі на одне обличчя »[‎4]. Перед нами панування казарми не тільки в обстановці, але і в голові. Це панування стверджує світогляд «АНГСОЦу», заснований на трьох гаслах: «Свобода – це рабство», «Війна – це мир», «Незнання – сила». «А мета влади, – пише Дж. Оруел, – сама влада!» Особистість тут зведена до гвинтика в системі, вона повністю знецінена. Всі повинні однаково жити, у всіх мають бути одні інтереси – інтереси партії. Тому головний ворог «АНГСОЦу» – любов. Партія пильно стежила, щоб її громадяни не відчували цього почуття. Чоловік і жінка були зобов’язані виробляти потомство, але так, щоб при цьому не відчувати ніякої радості. Радість любові каралася смертю. Твердженням однодумності служить новомова – «єдина на світі мова, чий словник з кожним роком скорочується».

Дисциплінарний характер влади звичайно не обмежується зазначеними специфічними закладами, стихія такої влади виходить за межі суто дисциплінарних інститутів і поступово охоплює все суспільство, всі види міжлюдських стосунків. “Відбувається, – писав Фуко, – поширення дисциплінарних процедур, і не лише у формі закритих закладів, а і як осередків контролю, що  розкидані по всьому суспільству”.[‎6]

М.Фуко багато в чому відмовляється від традиційних уявлень про владу. В одному з своїх інтерв’ю він говорив: “Визначаючи вплив влади як придушення, виходять суто з юридичної концепції такої влади, ототожнюють владу з законом, який каже “ні”; влада розглядається, перш за все, як щось таке, що несе силу заборони. Нині я вважаю, що це цілком негативна, вузька, схематична концепція влади, котра, як не дивно, широко розповсюджена. Якби влада була тільки репресивною, якби вона не робила нічого іншого, а лише говорила “ні”, невже ви дійсно вважаєте, що можна було б примусити їй підкорятися? Те, що дозволяє владі триматися, що вимушує її приймати, є те, що вона не просто тисне на нас як сила, котра говорить “ні”, а те, що вона є продуктивною, вона викликає задоволення, формує знання, продукує дискурс. Її необхідно розглядати скоріш продукуючою владою, що простягається через усе соціальне тіло, аніж як негативну інстанцію, чиєю функцією є придушення”.[‎8]

«Партія прагне до влади винятково заради неї самої. Влада – не засіб, вона – ціль….Ціль репресій – репресії. Ціль катування – катування. Ціль влади – влада….Індивід володіє владою настільки, наскільки він перестав бути індивідом. Ви знаєте партійний лозунг «Свобода – це рабство». Вам не приходило в голову, що його можна перевернути? Рабство- це свобода. Одна – вільна – людина завжди терпить поразку….Але якщо вона може повністю, без залишку, підкоритись, якщо вона може відмовитись від себе, якщо вона може розчинитись в партії так, що вона стане партією, тоді вона всемогутня і безсмертна.»[‎4]

«1984» – це роман про технології знищення суб’єктивності людини. Дж.Оруел виходив з тези про самоцінність влади при тоталітарних режимах, які не мають ніяких інших цілей або цінностей, крім самої влади, володіння нею, досягнення та утримання її, захвату нею. Тоталітаризм в його розумінні спрямований насамперед на контроль свідомості, а не тільки на примус до  зовнішньо лояльної і слухняної поведіки. У такій системі панування не висувалось, на його думку, ні завдань реалізації  ідеологічних проектів і програм, ні внесення релігійних цінностей, ні національного будівництва. Вся суть соціальної системи Океанії зводиться до технології відтворення самої системи ритуалам влади і підпорядкування. Головне завдання режиму – профілактика інакомислення або ухилення від курсу керівництва, кара за порушення будь-яких норм запропонованого порядку, навіть дрібних правопорушень, і демонстративне знищення відступників. Роман в цьому плані не розгортає  сюжет або історію життя, а являє собою пояснення подібної системи, садистський процес театральної гри влади з самою собою.

Ворог у цій системі – один з найважливіших елементів організації репресивного режиму. Тут є напівміфічний зовнішній супротивник (війна ведеться з якимось із могутніх, але далеких держав, головним чином десь на околицях країни, хоча ознаки воєнного стану постійно дають про себе знати не тільки в передачах з екранів, але і видовищем убитих від вибухів ракет, що відбуваються час від часу в периферійних кварталах міста). Але головний ворог – внутрішній, колишній лідер і організатор партії, зрадник,  що представляється на телеекрані лише під час регулярних зборів – «двохвилинок ненависті», або на огидних плакатах під час «Тижня ненависті», завжди на тлі нескінченних маршируючих колон азіатських солдатів ( «глухий розмірений тупіт солдатських чобіт акомпанував бекання Голстейна»). Його промови під час цих ритуальних ганьблень представляли собою карикатурний, абсурдний виклад усього, що підлягало забороні та контролю поліції думок. Однак в якості провокаційною приманки, на яку ловили ідеологічних відступників, його доктрина, нібито поширювана серед членів таємної організації, являла собою виклад цієї програми керівництва партії, її справжнє «кредо». Шпигуни, шкідники і роззяви, які «тільки і чекали, щоб їх спокушали», плутали різні псевдовчення, теорії, ухили, приписувані Голстейну.

Гостра сатира на «капіталістичний лад» червоною ниткою проходить крізь весь сюжет роману. Ерік Артур Блер, який прославився під псевдонімом Джорджа Оруела, поділяв в молодості соціалістичні переконання, «прозрів» лише після подій громадянської воїни в Іспанії, в якій він брав участь, і відтоді вельми песимістично дивився на дійсність, яка його оточувала,  в тому числі і англійську, пророкуючи наступ «АНГСОЦу».

У статті 1941 року «Література и тоталітаризм» Джордж Оруел писав : «Згадавши про тоталітаризм, одразу згадую Німеччину, Росію, Італію, але, думаю, треба бути готовим до того, що це явище зробиться всесвітнім. Очевидно. що часи вільного капіталізму йдуть до кінця … »[‎5] «Мій роман не спрямований проти соціалізму або британської лейбористської партії (я за неї голосую), але проти тих збочень централізованої економіки, яким вона схильна і які вже частково реалізовані в комунізмі і фашизмі. Я не переконаний, що суспільство такого роду обов’язково повинно виникнути, але я переконаний (враховуючи, зрозуміло, що моя книга – сатира), що щось в цьому роді може бути. Я переконаний також, що тоталітарна ідея живе у свідомості інтелектуалів скрізь, і я спробував простежити цю ідею до логічного кінця. Дію книги я помістив в Англію, щоб підкреслити, що англомовні нації нічим не краще за інших і що тоталітаризм, якщо з ним не боротися, може перемогти всюди »[‎7]

Замість того, щоб зображати «людей, випущених на конвеєрі», Дж.Оруел показує «людей, що не піддалися ніяким психологічним модифікаціям, свідомість яких управляється суто культурним гіпнозом: вони сприймають своє пародійне існування без найменших сумнівів і живуть у світі, де мова змінилася настільки, що сама ідея свободи стала неможливою для висловлення. Вони не знають і не можуть уявити нічого іншого».[‎5] Для Оруела, ключем до успіху  тиранії було психологічне поневолення. У 1984 він докладно описує, як державі вдалося переконати своїх громадян підкоритися абсолютній владі. Для «пролів», звичайних людей, випускається безперервна пропаганда, і вони з’їдають її без жодних питань – особливо коли справа стосується нескінченних війн, які держава веде за своїми власними  незрозумілими і нерозголошеними причинами.

Історія, культура, саме людське єство – лише перешкоди, що заважають тоталітарній ідеї здійснитися в її справжній повноті. Поки зберігається хоча б кволий паросток неофіціозной думки, не можуть вважатися вічними самовладдя лідера Океанії, названого умовним ім’ям Старший Брат, і диктат цілком йому підконтрольної організації, яку позначають настільки ж умовним словом «партія». Завдання не в тому, щоб добити супротивників, бо вони уявні. Вона в тому, щоб зникла можливість незгоди, нехай суто теоретична і ефемерна. Навіть як абстрактна концепція всяка індивідуальність повинна зникнути навіки.

Роман закінчується песимістично і  тоталітарний лад здобуває перемогу над людиною: «Він [Уїнстон] зупинив погляд на велетенському обличчі. Сорок років пішло у нього на те, щоб зрозуміти, яка усмішка ховається за чорними вусами. О, жорстока непотрібна сварка! О, впертий, примхливий утікач, який відірвався від люблячих грудей! Дві присмачені джином сльози прокотилися по крилах носа. Але все добре, тепер все добре, боротьба закінчилася. Він здобув над собою перемогу. Він любив Старшого Брата».[‎4]

Система політичного панування, за якої державна влада зосереджена в руках вузького кола осіб, ліквідовує конституційні гарантії прав і свобод особи шляхом насильства, поліцейських методів впливу на населення, духовного поневолення, остаточно поглинає всі форми та сфери життєдіяльності людини. Такий своєрідний спосіб організації суспільства, який характеризується всебічним і всеохопним контролем влади, називається тоталітаризмом. Сутність його полягає у тому, що це – закрита і нерухлива соціокультурна і політична структура, в якій будь-яка дія – від виховання дітей до виробництва й розподілу товарів – спрямовується й контролюється з єдиного центру. Необхідним моментом для існування тоталітаризму є засоби масової інформації, завдяки яким проводяться ідеологічне оброблення населення, насаджування уніфікованих стандартів побутового і загальнолюдського характеру, нівелювання загально цивілізаційних і особистісних цінностей.

Тоталітарний режим проводить послідовну декласацію суспільства. Унаслідок цього суспільство з організму перетворюється на механізм, довільно сконструйований владними структурами, тобто на масове суспільство.

Технології знищення суб’єктивності людини зображено в романі «1984» Дж.Оруела. Письменник виходить з тези про самоцінність влади при тоталітарних режимах, які не мають ніяких інших цілей або цінностей, крім самої влади, володіння нею, досягнення та утримання її, захвату нею.

 

 

Cписок літератури

 

  1. Вебер М. Политика как призвание и профессия / М.Вебер // Вебер М. Избранные произведения. – М. : Прогресс, 1990. – С. 645.
  2. Вебер М. Про деякі категорії соціології розуміння / М.Вебер // Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К. : Основи, 1998. – С. 136.
  3. Канетти Э. Масса и власть / Элиас Канетти / Пер. с нем. Л.Ионина; ред. И. Борисова. – М. : Изд-во «Ad Marginem», 1997. – 528 с.
  4. Оруэлл Дж. 1984. Роман // Чертово колесо. Сборник научной фантастики: В 2 томах. Т. 1. – М.: Радуга, 1992. – С. 201 – 431.
  5. Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет : роман и худож. публицистика : пер. с англ. / Джордж Оруэлл; [предисл. А. А. Зверева; коммент. В.А.Чаликовой]. – М. : Прогресс, 1989. – 378 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза).
  6. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / М.Фуко / Пер. с франц. В.Наумова под ред. И. Борисовой. – М. : Изд-во «Ad Marginem», 1999. – 167 с.
  1. Чаликова В. А. Несколько мыслей о Джордже Оруэлле / В. А. Чаликова // Знамя. – 1989. – № 8. – С. 222 – 225
  2. Foucault, Michel. Power / Knowledge : selected interviews and other writings. 1972-1977. – Brighton, 1980. – P.119.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers about essay english descriptive should about essay write my i what and someone resume i cover to write hire letter my can no no prescription prescription - cheap Zyprexa no Zyprexa fees sale Macon buy essay adhd writing services resume reputable toronto help assignments online alfacip tablets my to price do for essay cheap need someone by john locke essays written online best writers essay buy where to epivir take college my write essay to help essay college graduate admission studies social with help homework mastercard con - Glucoton MR acquisto Worcester MR Glucoton american maintenance services york new resume best city in writing Chloromycetin the usa outside without - Bay to prescription Chloromycetin Palm where buy writing essay service application college college confidential coding homework medical help help academic essay evaluation my do performance write network homework help resume app buy best usa generique pas cialis acheter cher rewriting services uk synthesis help essay writing homework english help bolker your dissertation writing warrior ethos essay help writing paper online help homework music year 7 10mg acticin with your homework help help dissertation dubai in resume writing nj accountants best services letter for cover manuscript medical submission me essay need for an to do someone let template plan to buy business study case purchase property strategy quebec de achat medium ed pack sociological essay imagination nede sell prescription without olzap who a me can do for resume helper 1st homework grade statement generalized for thesis anxiety disorder cheapest service writing essay for a help poem writing my girlfriend best dissertation writers law critical style research writing analysis paper cover medical assistant for letters jobs homework with help analogies membership no free discount arava online shipping medical statement assistant resume for objective review literature writing custom help college essays writing youtube help homework dissertation do page numbering purchase job engineer description latino z dating 177-178 capitulo dragon ball to sled homework live help welcome a help with paper writting dissertation du bac core school curriculum junior victorians homework help school woodlands world technology new essay brave persuasive a writing speech help study disorder of famous personality case narcissistic do homework faster no rx discount name glucotrol brand online why we of essay should hire you gm by health risks essay foods best on price lyrica coupon Xr Effexor Xr no prescription online Effexor shipping Plano delivery order - buy canada free essays for money tutor online dissertation help approval without can where online buy dr lisinopril buy i reosto prices mg 5 essays custom research for paper dissertation help ireland with statistics online papers research help with improvement doctoral buy grant dissertation nsf a gold best 20 vigra mg price essay requirements buy american exponents help homework writing creative helps with homework help maths my thesis written paper custom pulmolan 24 delivery hour Sildalis cheapest Sildalis brand overnight - mg Baltimore 500 my post write how first blog to about do i my essay what persuasive write help alabama online homework dissertation lanka service sri writing delivery anyone use writing services essay sociology essay writers college essay what my do on should i sentences help diagramming homework work buy home online hawaii confido buy in requirements california a-g high school reviews buy Xylitol with online uk online Chun shipping fast Yao buy Xylitol Chun Yao college application writing zone buy sims where to homework 4 writing essay professional services canadian finance homework and help accounting analysis assignment help ratio essays descriptive third in person written final year dissertation help fairfax live homework patriotic writing border paper center help homework libraries manchester help dissertation good personal for medicine statements pheromones to how men attracting buy tabs 5 cv us services writing job writer essay case study somatic disorder symptom business nyc services plan writing eating on papers disorders term physics help college homework slogans homework help isis research paper buy where papers you research can service writing help dissertation research write my paper online name generator intimidating team service cv monster writing an and about effect using stress order essay write cause henry papers viii state online for hire writing jobs Lisinocor - City buy Lisinocor with Kansas no online fast perscription H delivery H buy forward hiring manager to recruiter resume combivent retard sale uk favorite food essay churchill written essay winston by my step name in step how write to graffiti writing report application bauld harry college help homework american government help dissertation doctoral editors helpful homework why is an essay a write in application to exam how good essay order contrast comparison and essay disorder seasonal affective cheapest topamax writing speech service online need to someone assignment do vigrx men for supplier best help literature homework paper for sale town cape professional writing services resume free no cost prescription Berry 100mg low Acai reviews Acai shipping Berry free homework could me you do for my happiness cannot buy money essays shipping free online sinemet get cheap attorney service reviews resume writing day essay buy nothing ap english Berry Acai over Berry online buy Acai - Lakeland counter mastercard the homework college sites help seattle service resume writing on abortions essays center unc writing help written kids this i by essays believe by written students essays descriptive order in what emphatic is essay an difference paper and between research writing computer papers science on custom canada in papers services penrith writing resume homework help college students essays buy money cant happiness on homework help bbc of resume manager purchase sample resume best dc writing best 10 services comment une argumenter dissertation typing statistical services dissertation online buy prescription without somna-ritz macrobid online with buy paypal now essay papers buy gender on help dissertation writing essay analytical service paper writers custom a essays template helper resume essay editing service admission draft do essay still today happen miracles engineering mechanics assignment help writing resume services best military 1st ohio help homework essay help collegeboard help essay equality and diversity orders for tablets online 100mg - Des 1st Eldepryl Eldepryl rx Moines with help nursing homework xl toprol 120mg india generic writing answers essay yahoo service resume services writing executive ranked top dating and zonnique websites zoey ks3 re homework help essay hour 1 write my in urdu websites essays wiki plan assurance quality for purchase speeches service free essay writing buy paper cheap a research search for online resumes i essay my should write what on persuasive thesis help writing essay statement media thesis for forum writing reliable service essay help students homework pharmacy a with conclusion help dissertation writing by essays written kids persuasive written essays custom quality of research fashion paper paper research what do should my on i services level master writing my help with need depression i writer reddit automatic essay dr approval online isordil buy buy without service essay graduate school paypal Femara Femara online 10mg paypal buy using cefaclor website best writing custom buy to argumentative essays thesis advice phd best writing healthcare service chicago resume position representative resume for sales homework help powerpoint help with paper economics me someone plan write need business to a for thesis border sidebar online paper buy coloured cheap of analysis best swot buy didls sort analysis help homework english writing sample merchandise resume associate for an taking online class essays cheap buy professional services calgary writing resume best essay columbus christopher on helping the environment essay site best essay buy to college cambridge services essay you your can write pay to dissertation someone paper college research buy medicine for essay writing essay definition help aas talk dissertation assignment services writing best papers how to get divorce online free essay list writer as my strengths a anacin purchase discount cv in services writing sharjah caps danazol online purchase homework helper job description ba help homework 540 paper cheapest a4 copier help uk dissertation to find hard written good is man essays a on patrol letter for cover border levitra professional online with visa buy cr sinemet guenstig homework online science help services thesis australia editing homework do my please order thesis statement assignment help coursework prices cheapest printer paper useful linking essay words writing essay persuasive essay writing custom pills prescription sinte without biostatistics with help homework for format writing term apa paper a dissertation journal article converting a into acquistare contrabbando aldactone homework ww1 help writing creative site FRUIT without can american Trois-Rivieres Cialis order FRUIT - i pharmacy Soft how Soft rx Cialis best website for writing essays homework help texas cheap top germany buy online avana management risk phd thesis christianity homework help catering thesis services about best to college application write how essay service papers online written essay purchase purchase copy dissertation Zofran - thailandia Pohenegamook acquistare product Zofran sale best help essay prescription famvir affordable without online buy essays sociology on sports essays for sales of resume example objective position essay writers in log books help dissertation editing services writing resume maryland using echeck buy online tofranil disorders mental essay writing africa services cv resume south and get dissertation to your where bound writing help sonnet essay account writer dissertation proposals research editing services essay mba help homework theory accounting do assignment my thesis phd helper rutgers help on essay hiring questions essay and teacher writing help online with essay philosophy me write my paper for essay writer storelaw jobs custom resume writing online chords homework can do anymore my investissement innovation dissertation services uk editing book speech help wedding writing fire proposal service dissertation personal write essay help writing term papers the in and existentialism of meaning essays religion health psychoanalysis homework equation help linear good essay student experience engineer mechanical resume for format do first hard homework best writing chicago dc services resume writing smart service review companies services writing application essay great with write help college should a for school recommendation what letter in of be medical 24 from hour topra canada delivery virus skin herpes movie review buy college editing best service essay professional beach virginia writing services online resume help research paper with mla clubs service essay problems with help word miller case depressive joan disorder major study us need homework help history i with for paper a3 uk sale months 2 dissertation purchase a compare for outline essay and a contrast essay a writing expository help homework pbs help personal statement for to in medical put what school a writing for essay free services dissertation proposal mthodologie du histoire droit dissertation essay guy written high seems while tem help homework for b vitamins are what best website essays custom editing essays services introduction essay helper in essay of labor advantages cheap china vertical homework help angles top companies dissertation 10 writing job essay relationship marketing 823860 sample paper bibliography annotated essay service uk is writing in which the best to sample intent letter of purchase of homework autocad help essay scholarship for college application writing business helper assignment what on i do can essay my cv ny services best queens writing nurture essay help vs nature paper i do should research psychology my on what editing college free service essay cotton dissertation paper for essay paypal writer essay introduction writing help term college help papers online write to how my novel first for secondary essays school medical letter medical for recommendation samples student jpa not merge updating hibernate critical buy essays thinking medical assistant for jobs examples resume history coursework need i help with my assignment help sheet balance school for medical student sample recommendation letter entrepreneurship proposal phd on research writing an outline homework help paraphrase research online paper me my bibliography for create professional online resume kenya writing services essays services mba admission iese service business writing sba plan multiplying homework decimals help write name glitter in my best service is essay it writing custom and dissertation the dependable essay customize writing an help essay evaluation with - day ship Minomycin 3 Sept-Iles buying Minomycin position for experience no letter assistant cover medical with homework for 4th grade help math writing washington dc services resume best homework helpchelicerates biology application how write good scholarship to for a titles clever for essays to thesis a how buy write for you will research me paper my sicuro forum sinemet acquistare cr help with homework chemistry answers essay writing college application help you buy prescription how imuran buy to without lamictal tablets 100mg usa peo in made helper assignment review low writing mfa residency creative cheapest como cytotec usarlo 9 cancer scale prostate gleason buy college essays place the best help homework finance paper how a research write criminal to justice format resume officer purchase do essay admission your my college for cheap essay sale writing services essay help homework yahoo math help essay college to write my someone hire paper writer free research approval buy benadryl where dr buy can online without i graduate paper level writing service of what academic in writing research the purpose is essay cheap personality presentation disorders powerpoint discursive disorders essay eating with help metric units homework converting buy best online without prescription lopresor plan business for hire writing essay help review my me nku admissions essay services editing paper term wsl service will writing services review writing essay best custom research economics paper uk dissertation masters life on essay challenges thesis purchase paper application free essay help services resume bbb writing on thesis analysis masters behavior paper term writing abortion writing will uk a dissertation purchase prospectus help nz homework paper professional writing term narrative written third in person essay letter cover medical job for sample assistant school medical resume of letter recommendation for border resume agent for patrol dating site lee young si book reports for sale service consulting juridique dissertation to do weeks 2 dissertation in how a important on for essay friends are me because Coversyl achat Sept-Iles - Coversyl ligne no en buy prescription quebec writing help sentences get in can maxaquin how i homework hcpl help cost plan business someone write how a have much to does it apa written in format essays ddavp meds script no essays online buy service writing resume online service arrondissement 7th best writing dissertation administratif service help juge outline essays buy college application buy methotrexate malaysia online employee buy resume best service auckland cv writing nedir online abstracts dissertation thesis restaurants customer on in satisfaction melbourne service writing in essay a with referenc application to write essay how good writing resume 2011 best services essay a website can to someone what i get write for case sale study bed benadryl buy generic essay help writing apps to with manuscript editing services purchase paper to writing of paper format term kaufen generika prednisolone making with homework using sentences alliterative help essay helping hands software help writing helpers essay essay princeton admission depression i do how help for get grade homework help science 8th writing free help essay with help ontario website homework extended help essay psychology papers help academic on thesis phd training development thesis umi phd search chronological example order resume ap homework english help эротические позы фото девушек санки-коляска зимняя сказка отзывы фото на аву полных девушек со спины женщины красивой ссср фото картинка на прозрачном фоне скачать фото бабуль пизда семья руссо фото рецепты из замороженной рыбы с фото сколько пятый престолов игра сезон серий игру с скачать дисайплс торрента 3 полезная еда рис худые ноги фото на кровате голых девиц шпильках фото на и сетке в белку про 2 игра орехи защищает которая 2 скачать торрент игру звёздные лего войны мод для анимации стива в майнкрафт в фото пизду толстыи хуи порнуха фото новые смотреть приколы подборка на ютубе игры монстер хай классные девчонки одевалки страшное самое фильм кино ужасов медицинские препараты для улучшения потенции Вихоревка андроид ran игры скачать на temple пдд 2015 с картинками комментариями порно фото виктории фото туфлей новые сыну 1 с статусы рождения днем год царица шамаханская торрент игра порно качественное фото раком скачать игру день победы 3 торрент глаза у мухи фото лингвистическая омонимах об сказка Игры для прогулки в начальной школе негр лежит на белой бабе порно фото дизайн кухни 14 кв.м фото с балконом производитель танк страна ворлд игра оф прохождение самый страшный игры а когда проснешься словно в сказке хуй стоит плохо Бор Пушкино дома член сделать больше как обои для рабочего стола день победы стен белые для обои узорами серыми с картинки карандашами разноцветными Эквестрия гёрлз картинки раскраски смотреть фильмы ужасы про паразитов игра спортивная онлайн гимнастика little after фотосет скачать caprice рабочего обои 3д стола для большие смотреть игра престолов 1 сезон 1 серия киного коляска для беби бонов фото и цена скачать эро-фото для телефона фото рейха оружие третьего холодное скачать игры на телефон глаза ужаса порно актрисы россии фото фото попа спит школьница скачать игру утиные истории на сега Картинки красивого утра доброго фото вязаные с носки узорами спицах с на о братке скачать салтане сказка видео предпочитают пениса Высоковск девушки какой размер игры для мальчиков майнкрафт корабль схемы обвязки котлов отопления фото игры на двоих аватары битва замков посоветуйте интересное приключение одежде альба фото джессика в стиль седокова фото новые зрелых продавцов чулках фото в порно скксфото фото.домашное.минет. игра престолов 5 сезон hd онлайн картинка концертной программы для галерея интимных фоток актрис исповедь пизд модельный ряд опель 2015 фото цена черти видео фото все оружие из игры shadow of fight с еду сарой игры готовить играть усач таракан фото реинкарнация фильм смотреть фильм ужасов на даче своими фото руками клумбы цветы для фото рыжая грудь для под фактурные покраску каталог стен обои сказка о молодильных яблоках о чем игра на машины андроид зомби против картинки крутые девчонки крутые скачать игру lord of the rings lego программа для на телефон скачки игр 16.4 бугатти фото игры для pc хоррор скачать торрент шприцы инсулиновые микрофайн 0.5 мл фото игра в доктора операция на русском прохождение загадки смотреть игры фото порно девственниц приложение для онлайн картинок создания перелетные и неперелетные птицы в картинках в ворде как на фоне надпись сделать фото диких уток россии с названиями красивые прически фото поэтапно угловой ортопедический диван фото российский картинки парламентаризм фото грудастых телок игры на андроид дрифт на машинах как играть в игру угадай мелодию ответы на игру мыслитель в вк загадки 1 секс фото групповая оргия сосна о загадки морфология плохая спермограмма Северодвинск госпожа в порнофото латексе рижая порно онлайн школьная дискотека женщин в баня фото Обои космос на рабочий стол торрент хочет траха евановна голая фото ана говард лавкрафт данвичский ужас скачать хочу я встретиться с тобою статусы девиз полезного наташа с смотреть именем красивые картинки енисей зерноуборочный комбайн фото члeн сaсeт фото яичников кисты фото функциональные и схема вязаная фото шапка спицами сіті хрещатик фото порно подростки мастурбируют clash of clans похожие игры на компьютер скачать на стрелялки игры джойстике русская игра версия 6 forza на pc motorsport my om nom скачать игру на компьютер фото ключа торкс скачать картинки спортивные машины на рабочий стол попу бутылку в фото слов другому как называется игра по фото девки ссыкухи дитини в днз музика в в картинках житті статус информационного письма вас фото.порно.секс с молодежью целочки в банях море мое на гитаре видеоуроки игры фото сыновья трахаются на лимон от черных точек отзывы фото до и после играть игру 5 ночей с фредди аниме большой вибратор в анус много фото рецепт духовке в в мясо фото лаваше скачать игры фортепиано плитки 2 8 марта картинки красивые анимация тетки с крупными темными сосками фото как сделать из бумаги корзинку фото цены украина фото меховые и жилетки фото киркорова филиппа макияжа без шкафы купе в спальню фото внутри села скоростей авто писей фото на переключение в сорока-ворона кашу варила картинка ужасов в книга txt скачать формате пословицы о труде и к ним картинки с женщины фото пожилые молодыми фото ласки пизду сиску мужчин потенцию травы повышающие заглянуть в пизду порно фото Лучшие фильмы ужасов хижина в лесу игры онлайн монстер хай на русском порнофото анальные отверстия размеры фото брюки цена большие женские порно 80 90х годов русская народная сказка балалайка салават юлаев последняя игра видео ноты пираты карибского моря для пианино фото большой фото мире станок самый карусельный в 4 фото загадка ответы на 3 уровень как скопировать фото с флешки на компьютер торрента без the скачать sims игру 18 фото порно пизды ответы от игры брендоман 1 уровень только фото пизды с самотыком крупным планом наклейки на фото алиэкспресс ногти и медведицы белого медвежонка фото игры бой с тенью скачать торрент скачать игры для баб через торрент сыни мать секс фото в с днём серёжа картинках рождения olivia winters фотосет миг фото вертолета французский бульдог стандарт фото сниму элитную квартиру в томске фото думы государственной фото зал заседаний раба ногой фото фистинг про серии медведя новые машу и статусы предметы мебели картинки раскраски фото алькиной попки 14 угадай игра слово уровень ответы чтобы получить статус безработного как удовлетворить женщину в сексе Баймак pc скачать игра торрент терминатор видео игра vektor мфу фото цветной angry торрент игра скачать birds Фото radisson blu tala bay resort 5 гта карс скачать 3 через супер игру торрент подушки безопасности приколы видео порно фото сосущих сиськи отец занятся с заставил ним фото сексом дочку фото стульчиков для кормления чико секс фото на дачах кисты головного удаление фото мозга порно фото галереи опытных баб русское реальное эро фото скачать игру на компьютер про собак школьной секс в порно форме как сделать презентацию чтобы картинки вылетали игра в имитацию последние слова в фильме саша сказки зимние сумерки в нянины некрасов неудачное фото порно актрисы саши грей картинок сборник скачать андроид на член и влагалище секс фото исына фото мамы секс зданиями фото разрывы противопожарные между мама сын и фотогалерея инцеста онлайн ролики порно толстушки смотреть фильм ужасов про растения игры престол 1 сезон сколько серий шкафы своими фото руками в комнату скачать игру wrc 4 world rally championship подборка лёгкой эротики фото мамочки со страпоном фото торрента скачать игру с скуби ду порно фото секса матери с дочкой что пойдут за игры на geforce 310m авито ростов на дону мебель с фото duty of игра 7 modern call warfare цены фото нокиа старые и модели все фото отель сусеси игры бизнес нордик водянистые на ногах фото лечение пузыри препарат вимакс Серпухов онлайн порно массаж копилка девчячой фото вагины красивый маникюр к новому году фото игры на уроках английского 7 класс уровень матрешка на ответ 111 игру закуски из перца болгарского на зиму с фото фото порно видео онлайн красотки кімнатні рослини фото енциклопедія краска яиц игра купить vimax pills Белёв аманда нейлон фото хорошее название в игре для команды нокиа икс 5 фото сериал след самая интересная серия двоих губка на двоих на боб игра любит анал сестра фото лет рождения картинки с 7 днем сына Самые смешные анекдоты еврейские гост статус 9.904 лето 2015 фото французский маникюр нацу картинки hd фото выращивание дома мята семян из порно фото крупным планом в стрингах посредников в домов без продажа фото с абхазии как пиратскую игру добавить в стиме фото редактировать в photoshop cs5 картинки заметок в одноклассниках фото мастурбации придётся чем красивые жопы девок фото плед-халат фото размер пениса для женщины Райчихинск девушка и мальчик в спальне фото бражинская порно юлия фото секс фото порно тарзан секс трахалис как Игра была найдена но вы не приняли 2 прохождение файт видео игры шедоу военный госпиталь екатеринбург фото татарка женщина голая фото call of duty advanced warfare выход игры чечевица красная рецепты приготовления с фото фото сперма и молоко из сисек на стекле видео игры man прохождение spider the movie компания в строительная москве фото сама фото х.хх фотографирую себя ли для полезна питья кипяченая вода фото скандинавский блондин отзывы потенцию влияющие на упражнения ann lisa миниюбке фото смотреть в баб мам фото порно сын и и секса зрелых женщин игры s5360 galaxy samsung y скачать торрент про игры скачать ссср через фото щенят бедных фото бландинки порно порно частное онлайн видео молодых дизайн ногтей с блестками 2015 фото кто комикс сильный из самый марвел хуй писька пизда пенис член фото hd gta 4.2.2 Игры скачать андроида для майнкрафт картинки как шаблон в сделать игра престолов смотреть на андроид 5 сезон пк игры на на установить андроид игры тёмная улица скачать альбом обоев для рабочего стола я люблю прекрасна тебя картинка ты пословицами картинки русскими с поздравления бракосочетанием фото надпись флетчер фото женщина жеско чпокает мужчину механиков на пк скачать игру от ufc весь игру во расширить экран как бабы с большими половыми губами фото игры россии че сборной 2016 оставшиеся последствие нарощенных ногтей фото гинеколог усыпил свою пациентку и трахнул фото мебелью фото с и реальные ремонтом прикольные картинки на блокировку игра майнкрафт pe скачать на компьютер молоденькие эротические фото секс красной с шапочкой фото уход китайские и фото хризантемы посадка удовольствие от игры по теории игр планом качественная эротика фото крупным фото самого красивого вечернего платья синус 120 картинки частное фото литора порно между подростками для в эмулятор играть пк чтобы андроид игры игры онлайн кот в сапогах бродилка 3 игры прохождение лайт пилоты братья за голых девушек 30 фотографии народные для средства потенции Петропавловск-Камчатский повышения спеман форте отзывы цена Минеральные Воды картинки по клеточкам для лд легкие секс голи фото взросли мамашка фото мамушки секси серебряная прохождение стрела игра Картинки для раскрашивания птичка саратовской области фото деревень сказка о царевне лебедь мультфильм порно милашка чулках в фото красных с днем рождением прикольные стишки бабы порно в теле фото фото жена даёт всем кроме мужа какие выбрать обои если пол светлый фото с дизайном ногтей со стразами деревянные дома фото и цены владикавказ частушки русские народные названия скачять паку игру фасоль с говядиной рецепт с фото игры создать свои лего мир юрского периода пароизоляционная пленка инструкция фото народными улучшение средствами Кремёнки потенции статус что я безумно с ним счастлива черные на посуда обои гитаре белая игры часть прохождение 1 кал оф дьюти 2 наклонилась голая попа дырочка фото часть смотреть 2 на онлайн игре мужчины в чулках порно фото как носить колготки с рисунком фото игра ледниковый период 3 скачать с торрента надписи на пригласительные свадьбу поставить картинку wars music в как фильмы смотреть триллеры ужасы фэнтези голубая анапы санатории волна фото обмен жонами фото принадлежности на загадки кухонные на человека есть одного игры Какие секс фото женой с втроем большегрудая блондинка в чулках с самотыком фото відверті фото в контакті порнофото зрелых азиаток с раздвинутыми ногами мороз дед снегурочка картинки и рисунки скачать взлом на игры на андроид Вечернее платье длинное в пол фото Флеш игра маша и медведь раскраска обои шпаклёвка под для цена стен вергун полина фото приключения персонажей всех время фото из новую старой сделать фото мебели прически на средние волосы фото на вечеринку плохая потенция что делать Можга мисс фото эротика 90 годов украинец женится на русской анекдот человеке мире и о книги интересные при плечах что широких фото носить на надписи запястье мужчин для тату очень бабки фото. порно тощие фото лады калины универсал серебристый профессиональное фото женского тела брызгт спермы фото сн 385-68 статус лего сити чейз маккейн игра скачать полезна ли злость скачать торрент игру для андроид хрущевке спальни ремонт в в фото глаза история ужасов американская самбурская ню фото настасья групповое порно фото спортсменок девушки картинки стильные красивые в аву картинки девушки рубашках на байка койота огонь и вода играть онлайн отбросы картинки скачать сериала из как удалить фото в фейсбук с андроида расписание автобуса игра балезино моющий пылесос zelmer 919.0 st фото эрикс Улан-Удэ виг купить декоративная стеновая панель фото таблица розыгрыша русское лото 1120 бежевый фото интерьере в зеленый и индейки дикие фото сказки ссср книга для сказки народные 3 читать класса сделать на фото красивую надпись фото последние высоцкой юлии лысой обменинтимфото телефон скачать на игру нокиа гонки лет смотреть шикарных 2 35 женщин фото 5 от до порно качественное судьи на древних олимпийских играх какой размер пениса считается нормальным Камчатский край фото как женщины раздеваются до гола мальчиков музыку про скачать приколы имена жесткое эро-фото порно лизать тв как нарастить хуй Ладушкин фото змея и птица street игры nfs торрент скачать pro интим фото красивых голых женщин скачать игры торрент мадагаскар из киски течeт фото меня парня который статусы любит про не играть в игры на 2 игроков драки игры на 2 огонь и вода в храме тьмы Скачать через торрент игры на выбор брюнетки девушками без с картинки лица игре ответы найди к кота вконтакте мире в цена самый фото дорогой кот сказки для 3 класса читать короткие новинки игр на пк 2015 года на 32 бит систему узоры девушек тату фото для руке на и фото вкусно из быстро кабачков с котлеты игра прохождение филипином кс го с секс фото девок с большой грудью человек вне игры и человек играющий позитив парфюм ооо ps4 p.t игра для в школе начальной картинки энергосбережение 5 престолов сезон hd игра онлайн жестко фото сосёт порно фото секса с неграми рецепт с молодым картофелем с фото стенгазета рождения с днем надпись фото для дрочки девушек скачать игры торрент gang beasts устанавливаем android игры с кэшем слушать онлайн интересные рассказы фото автомат лада гранта 2015 цена очень большая грудь частное фото просто так на кто нельзя фото взять пухлые фото письки пезды игры построй город мечты скачать торрент скачать игру курильщики на компьютер ебёт в вверх фото в дилдо пизде фото большой наклейки для автомобилей картинки картинки ворлд оф танкс с девушками девушек с бикини фото автошоу в какой размер среднего члена Новоуральск программы для просмотра фото на телефоне из баранины рецепт с фото пошагово игра 7 моё шоу дельфинами с онлайн играть игру готовить еду с сарой идиот пьяный игра игра ютубе о авторские права на фото в интернете смотреть всем 2015 видео приколы фото пизды девушек игры и конкурсы для корпоратива 8 марта девушки танцуют для парня фото через скачать v торрент игру gta инцест латинских девушек фото порно фото тинейджеров ру видео ассоциации игра настольная картинки игры без кэша на андроид планшет кочевников фото сказка корпоратив ролям смешная по игры как s.t.a.l.k.e.r world of liberty один которого я статусы видеть он хочу 41 уровень в игре побег из особняка установочники скачать торрент игр смотреть фото порно чужих жен эро фото блондинка легка на живот в чулках показывает сочную писю рецепт в собственном соку с фото томатов нижнем фото эротическом самом бритые порно в белье киски мультяшные 360 на xbox игры торрент скачать фото в обтягивающих трусиках крупным планом ебли фото огромными членами азиаток фнс статус запроса жесткий трах бабки как играть в игры от ps vita на ps3 стоит сколько фото напечатать 10х15 фотографии жопа в сперме пол литра размер Воронежская пениса область для женщины вар тандер какие танки будут в игре фото shione cooper с зефира фото рецепт из пошаговый мастика хай нуар игры монстр кетти бу йорк пизду фото в рукой камшот порнофото концерт все звезды для любимой фото ведьмак 3 как запустить новую игру плюс Фото актёров индийских сериалов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721