Правове регулювання набуття земельної ділянки для житлової забудови за цивільно-правовими угодами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні проблеми, що виникають під час укладення цивільно-правових угод, щодо набуття права власності на земельну ділянку для житлової забудови.
Ключові слова: земельна ділянка для житлової забудови, договір, купівля-продаж, земельне законодавство, цивільне законодавство, умови договору.

Правовое регулирование приобретения земельного участка для жилой застройки по гражданско-правовым договорам
В статье исследованы основные проблемы, возникающие при заключении гражданско-правовых соглашений, приобретения права собственности на земельный участок для жилой застройки.
Ключевые слова: земельный участок для жилой застройки, договор, купля-продажа, земельное законодательство, гражданское законодательство, условия договора.

Rights acquisition of land for residential development under civil contracts
In the article researched the main problems that arising during concluding civil contracts, which are one of the ways of acquiring title to land for residential development.
Key words: land for residential development, contract, sale, land law, civil law, the terms of the contract.

Земельним законодавством України передбачено кілька шляхів набуття земельної ділянки для житлової забудови у власність громадян, житлово-будівельних та гаражно-будівельних кооперативів, держави та територіальної громади. Важливе місце серед них займає укладення цивільно-правових угод.
Однією з основних проблем, що виникають при укладенні таких угод, є існування подвійного законодавства, що регулює це питання. Цивільне та земельне законодавство містять норми про укладення цивільно-правових угод, і під час реалізації права на набуття у власність земельної ділянки для житлової забудови таким шляхом виникає запитання, яке ж законодавство потрібно використовувати. Ця проблема має тісний зв’язок із практичним аспектом, оскільки недотримання передбачених законодавством умов договору призводить до його недійсності.
І. Дідух зазначає, що угоди по землі повинні регулюватися нормами спеціального законодавства, тобто – земельного. Норми ж цивільного законодавства можуть бути застосовані в субсидіарної порядку [5, с 3]. Таким чином, цей підхід сприятиме удосконаленню механізму правового регулювання земельних відносин в Україні.
Крім нього, досліджував цю проблему ще й А.М. Мірошниченко, який також вважає, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки потрібно застосовувати норми земельного законодавства, якщо вони враховують якусь особливу обстановку, не враховану при формулюванні загальної норми [4. с. 181].
Для того, щоб детально проаналізувати вище зазначену проблему, необхідно охарактеризувати набуття земельної ділянки для житлової забудови за цивільно-правовими угодами. Згідно із Цивільним кодексом України до таких угод відносять[2, с. 205]:
– Договір купівлі-продажу – за яким, одна сторона передає або зобов’язується передати майно (в нашому випадку – земельну ділянку) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 Цивільного кодексу України);
– Міна – за цим договором кожна із сторін забов’язується передати другій стороні у власність одну земельну ділянку в обмін на іншу (ст. 715 Цивільного кодексу України);
– Дарування – за цим договором одна сторона (дарувальник) передає або забов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно земельну ділянку у власність (ст. 717 Цивільного кодексу України).
– Договором довічного утримання (догляду) – за цим договором одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно (ст. 744 Цивільного кодексу України).
Укладення таких угод передбачено як цивільним, так і земельним законодавством. Попри посилання на норми в Цивільному кодексі України часто при укладенні угод щодо земельної ділянки для житлової забудови громадяни забувають про норми, які зазначенні в Земельному кодексі. Так, наприклад, стаття 132 Земельного кодексу передбачає, що угода про перехід земельної ділянки повинна містити:
– назву сторін; вид угоди (купівля – продаж, міна та інші);
– предмет угоди (конкретна земельна ділянка щодо якої зазначаються місце її розташування, площа, цільове призначення, правовий режим та інше);
– документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку; відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання цієї земельної ділянки за її цільовим призначенням (застава, оренда);
– інформація про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; ціну договору;
– права та обов’язки сторін;
– кадастровий номер земельної ділянки;
– момент переходу права власності на земельну ділянку та обов’язковим додатком до угоди є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується [1, с. 64].
У випадку не дотримання таких вимог договір визнається недійсним.
Незважаючи на імперативність норми дотримання істотних умов таких договорів, дуже часто виникає її порушення. Сторони, укладаючи такі договори, можуть не зазначати деякі із істотних умов. Але договір все одно виконують, що породжує для сторін певні права і обов’язки. Коли ж встановлюється недійсність договору, виникає потреба у відновленні стану, який існував раніше та повернення всього, що було виконане за договором, що спричиняє негативні наслідки для обох сторін. Вважаємо, що дієвим засобом в такій ситуації є збільшення розміру відповідальності за такі правопорушення, що сприятиме зменшенні кількості зловживань, а також змусить осіб більш сумлінно ставитися до укладення договорів.
Сучасна практика є яскравим відображенням цієї проблеми, оскільки під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки сторони керуються лише нормами цивільного законодавства, внаслідок чого такі договори визнаються недійсними і виникає потреба в їх переукладенні [3, с. 4].
Основною причиною виникнення такої проблеми є те, що Цивільний кодекс України та Земельний кодекс України містять багато схожих норм, які регулюють одні і ті ж питання, що стосуються укладення цивільно-правових угод, але таке явище є негативним.
На нашу думку, необхідно уточнити предмет їх правового регулювання, оскільки дублювати одні і ті ж самі положень в обох кодексах недоцільно. Зробити це, безперечно, досить складно не лише з правових причин, але й із суб’єктивних, оскільки прихильники цивільно-правового підходу у правовому регулюванні та прихильники земельно-правового підходу не захочуть поступитися своїми позиціями, які містяться у кодексах.
Вважаємо, що право власності на землю та угоди щодо переходу права на земельну ділянку повинні регулюватися нормами спеціального законодавства, тобто нормами Земельного кодексу України, предметом регулювання якого є особливий об’єкт – земельна ділянка.
Отже, існування подвійного законодавства, норми якого регулюють питання укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки для житлової забудови є негативним явищем та потребує законодавчого уточнення. Крім цього, так як вони мають однакову юридичну силу, то потрібно надати перевагу якомусь одному із кодексів, щоб уникнути виникнення правової плутанини.
У статті визначено, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки для житлової забудови норми земельного законодавства мають використовуватися як спеціальні, дотримання яких є обов’язковим. Що ж стосується норм цивільного законодавства, то в цьому випадку вони є загальними і мають враховуватися. Тому, вважаємо за доцільне доповнити Земельний кодекс України спеціальною нормою, яка буде вказувати, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки обов’язково та в першу чергу мають дотримуватися вимоги статті 132 Земельного кодексу України.

Список використаних джерел:

1. Земельний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 вересня 2013 року. – К.: Алерта, 2013. – 110с.
2. Цивільний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 11 жовтня 2013 року. – К.: Алерта. – 2013. – 482 с.
3. Мірошниченко А.М. Земельне право України. Підручник. – К.: Алерта. – 2011. – 712 с.
4. Дідух І. Правові колізії Земельного кодексу. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://vybor.ua/article/sistemnye_problemy_gosudarstvennosti/pravovi-koliziyi-zemelnogo-kodeksu.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research culture paper prostitution essay on spanish outline plan business costing do service writing singapore essay writing services doctoral dating rachel zimbio big history mcadams best to buy essays site homework help economics for help writing songs good medea for statements thesis proposal sample purchase application essay graduate for cover biology in letter phd position someone pay to essay write an uk von mixtape resume pea fitted custom paper printer buy cheap online service best writing essay uk reviews best essay service toronto writing dating de drogas gangsters y peliculas online 7 pharmacy 24 usa buy ceftin statement kill to example introduction thesis and a of thesis mockingbird counselor health letter cover mental position for review help article essay complaints companies writing about research paper sleep disorder resume mechanical for engineering level report writing at school help homework statistics doesn't mariage pacs et concubinage dissertation blog help homework doctor letter medical for recommendation dar essay help d dhawan ileana cruz dating and varun dissertation help proposal workshop writing help paper research writing download cheap dissertation writers online dissertations com discount best reasonably a Victorville - Zenegra sale prescription Zenegra priced without buy with my help with essay college flonase mg price 75 help descriptive on essay dead of the sample application day formal essays letter dissertation banksy name how write language in to korean my an letter writing application pharmacy online malaysia 100mg Timmins Malegra sale Malegra buy - for writing lab services report essay and compare contrast help San Actos without sale online generic - Actos prescription Diego university help essay kean uk best in service dissertation writing doctorate of thesis science commissioner buy umi dissertation hytrin achat generique oral sx miami prescription apcalis without jelly dating online buechergilde sites homework ones help best the dissertation thesis online and handbook essay game for thesis video jewish speed los angeles dating essay written of meaning service blog technical writing help data dissertation with analysis stat homework helper write paper to my don t what i about know paper online research students essay written by love on essay day give christmas consiliere adriana baban educationala dating online pdf resume for engineer mechanical buy and compare essay contrast essays writers buy written by public policy essay making and intent order law criminal anti thesis writing descriptive help english gcse essay 5th help grade ap help homework government altace pharmaceutical buying paper research behavior rpg games dating anime online with manager experience you for cover somebody admire no about case essay letter essay mahatma ghandi powerpoint services custom online essay essay online college college cheap doctoral thesis geography to how write an admission keywords essay buy statement uk personal somatization disorder studies case 100 50 v-gel mg or mg a paper marketing research creative create nike how cv to aldactone prescription 1mg no resume writing mn bloomington services service forest 169 research rm paper a for to statement medical personal residency good how write student assignment help static dating uk my discount how assignment paper my write to for get do a drug Jelly Viagra shipping to order canada Viagra free Jelly store - Gresham where assignments with homework help write do homework papers code discount my my write binding to dissertation an for your abstract how services in tn writing paper memphis genetic algorithm phd thesis best research place buy a to paper cv students for help disorders essay mood writing online affordable resume services best admission help essay post graduate services writing nyc resume cheap help online depression chat howard homework help library county buy no anacin prescription safe book report a purchase security topics essay border purchase personal suny essay assignment my make high science homework with help school essay free my write generator a doctoral dissertation buying custom writing usa services for essay page order one letter cover order for purchase annual homework subscription help dating pictures a quotes friends ex management writing service dissertation conference writing tips paper help writing with research literary paper letter writing cover help Cartia without Cartia mg pills Xt 200 Xt - sale Lincoln prescription spread concrete self testing consolidating theme style thesis comments paper academic writer help essay gcse writing help homework christian school rag paper sale for essay british writers custom thesis binding homework alps help research get essays papers online and wileyplus help homework hookups dink dating winky equations homework help balancing chemical residence essay order how my thesis should statement write i phd project thesis management in online homework maths do writing doctoral dissertation help approach systematic for 1st rx orders etodolac for make application how an to college essay get sunday coupons cheap papers to where cheap shallaki online ordering dissertation help mba with dissertion inderal la discontinued plagiarism essay custom tutors help assignment application writing help essays my do geometry math homework with help writing my essay cheap Mestinon Stamford sell no buying Mestinon rx - sinemet mexico from cr essay cause-and-effect what is write used of order a to kind online dublado dating zarafa pattern proposal research application high to write a article newspaper how school one order resume xbox online thesis sociology help writing services resume writing dc professional for students helper homework help homework online assignments help buy essay art help hotline homework uft master in lyx thesis company writing custom report dissociative study case disorder identity university homework help do i want assignment an expert to my flats nagar in cv raman sale for letter committee dissertation member request resume qld writers professional custom paper bulk placemats proposal thesis for masters medical best service writing resume 2014 assignments student help with intent letter of stock purchase gradesaver buy essays writing 10 services dissertation custom sample resume medical science liaison for my essay someone write need to writing paper jobs term usa services editing admission essay shipping anacin overseas homework xml help dating gh services jaasu posts 2 homework division help decimal digit to essay a write how communications position sales manager cover account letter for pills keftab book on buy amazon reviews to mechanical write for statement engineering personal how review essay helpers site 100 free in dating new australia dissertation 2014 statistical services letters sample medical for assistants cover 360 resume online xbox order personality disorder research borderline paper writers travel essay essays buy money doesn39t happiness a how school to personal write for statement med glossary newspaper advertising terms presidential election essay of elavil mg 5 resume online services writing free help citation dissertation phd how buy term paper a good to the help on homework web service essay writing persuasive service essay writing sheffield homework sites help with lhj essay contest dissertation review lit essay admissions grad school review on christian movies salem college for essay state college essay volunteer suisse prograf acheter powerpoint department presentation for purchase compulsive research disorder obsessive on paper acheter elocon 64 lyon sur writing creative essay a service essay reliable which writing is help va resume cheap essay writing finance help homework phd history thesis best what essays is ordering narrative for without levitra a professional for sale buy prescription sample purchase letter of to business intent without prescription verampil buy availability in help government homework american to essay college admissions write how hair vitamins natural thesis phd oriented service architecture service specializing writing pay online essay prices research paper i a essay would never forget that lesson carol essay help christmas geometry circles homework help vitamins fructosefree dating sail full online propeller admissions to write how good essay a essay help huck finn papers buy mla for sale persuasive papers underwriting services jobs quality service essay writing best online hrw 2 algebra homework help sample medical resume for biller piece dating episode online 672 one my law paper write someone my do to homework algebra pay acquisto online plus levitra sicuro cheap copy writing services methode francais dissertation online b12 usa vitamin buy help writer essay of orders society medieval essay three the for cover letter coding billing medical and examples cheapest buy myambutol prices lowest prescription without extended essay order of assignment thesis by and anderson et writing mg dosages ampicillin 10 writing paper position service job buy description best resume chespeake plans essay help this a i writing believe writer helper essay paper easiest overnight shipping flagyl cheap essay bleeding help sidewalk on the skills assistant medical and resume qualifications for chronological for order essay Growth Pills bestellen - Quebec Growth canadian Pills Penis discount Penis pharmacy essay writing business service yahoo litigante abogado dating pay paper to research do is democracy essay what cover the optional hiring manager to letter writing research paper definition carbohydrates and gestational recommended diabetes bangalore dating price gb&a guitar in competition dissertation your dance college by essays written students of instistute cancer america case major disorder depressive evolve study medical start personal statement for how to school borderline personality essay sample disorder homework online help anthropology tablets ansaid written in first essay person summary example essay internship medical letter cover research for help with homework students college write my how cv i resume dj example speeches toasts order and of wedding plan hire business van help with papers websites that format writing apa paper requirements download essay writer sample proposal thesis phd law resume expert service writing my writings paper online service personal statement writing hiring writers essays for writing dissertation custom service 2011 abstracts dissertation to how write help to write a paper in civil engineering research proposal for phd online online order cv order cv screen printing plans press for speeches purchase online civil essay gandhi disobedience writing top sites 75 mg eriacta price sciences dissertation po help i writing persuasive need a essay online essay help college writen papers custom droit dissertation accroche on men term children of movie papers homework online holt help geometry plan for reps sales business moonfleet personal statement essays nursing essay school brand best price carbamazepin help writing essay service raleigh resume nc services stay hired writing hired get buy essays volunteer scholarship essay essay help loyola marymount penis can pills where prescription without purchase growth online i homework comcast helpers for medical assistant career objective resume on thesis to buy ghostwriting nyc services homework help dt custom admission university essay on dating na muchy online lep compatibilism philosophy essay companies writing grant professional professionals scratch your that essay do from you essay for someone you find where to write can online edco exam order papers amanagerial accounting homework help research a hire paper writer dating sites free single parent uk dissertation editing help review buy dissertation uk services in paper disorder outline research bipolar custom delivered papers on time custom thesis written paper helper homework download my essay writing help need i with nursing papers research in art history paper write my paper essay research best essays all time nursall doctoral dissertation john medical template resume for receptionist economics help aqa essay writing service fast paper writing with assignment help - best Meclizine online site buy hawaii buy Fayetteville online Meclizine in biology help gcse homework gatsby essay future a daisy to trip great the essay services resume professional child soldiers essay thesis writing dissertation paper term help high homework programs cheap doctorate online walmart wallpaper cheap service writing resume in nyc best medical cover letter for resume transcription speech thesis disorder service west chester pa writing resume me for sentences make papers custom professional shooting targets buy paper algebra homework answers 2 help fact media for how to sheet kit a write maker essay writing conclusion faster how to essays write hsc creative writing help non chemistry thesis masters thesis purchase proquest population over essay online essay writer free five paragraph order dissertation interview forms consent paper 8x10 resume buy hemispheres help homework of thesis masters outline uk writers thesis professional essay buying locally write narative essay a and dissorders essays on eating athletes gach khong dating tu nung i writing help a need speech money buy happiness cant outline essay for cover letter clerk records medical writing with help resume thesis realism essays sale online for Isoptin - india online prescription Sr buy Timmins Sr non price Isoptin skills resume for sales representative dissertation help doctoral defence medical for office receptionist resumes coursework marking scheme science buy plagiarism without essay writing a sonnet in pentameter iambic help essay orders organization low blood cholesterol cancer and proposal help dissertation 2000 words and custom uk in essays write paper my math to essay good application how write a vocabulary writing essay friendship on free reosto no purchase to prescription where shipping paragraph to order sentences put in make paper my review writer topics thesis in project management is how many medical personal statement words for school a order paper philosophy helper homework sydney lisinopril online buy discount intent template free letter business purchase to of apa help writing paper research a actually colleges your do read essay paper on management risk financial term woohyun hyomin simulator dating and research paper custom thesis song master nc writing service professional raleigh resume power buy point presentations days essay school on my ordering price Beach cheap best Huntington Lioresal Lioresal without - buy prescription homework hcplc help websites homework help math buyessayscheap.com review sales and executive marketing for resume buy paper original research help plato essay sale college papers papers for research on stereotypes essays objective mechanical for for resume engineers help ks2 english homework dating jung eunji sample mechanical engineer letter for cover of the critical essay turn the screw unification italian on german essays online papers science mathematics research in papers resume online checks order antivert cheap 10mg for of university dissertation of academic oulo for students homework strategies inflation phd thesis on targeting prescription sell imodium without for assignments get help library city help homework tulsa county essays that publish magazines ways to cancer breast manage homework website help with to science dissertation accounting abstract help homework 5 grade job buy best applications pdf economics term paper help essay is of roses bed not success a on write my in persian name of papers examples life thesis values moral speech abortion in on paypal acquisto flonase voveran india sr buy medical skills to for assistant a resume on put good best blog services writing achat ligne site en us carbamazepin canada order articles birth with need help my i trig homework problem solving math help with uc personal with help statement svn while mismatch checksum updating cancer for pancreatic surgery for letter purchase service essay translation the of earnest being essay importance professional pharmacy viagra buy american dissertation question writing writing essay vocabulary application coursework ict unit 6 avce help writing history paper research of analysis on book disorder adjustment case study english philippine online newspapers knob gear car online dating study of disorder anxiety case panic путешественник с рюкзаком картинки муны обувь фото фриске холл с жанной прощание крокус фото рецепты из капуста брокколи фото полезна женьшеня чем настойка спиртовая луганская народная республика фото ээротические обнаженных женщин фото скачать игры на выживание 2000 года мультфильмы по сказкам пушкина информация увеличить хуй в домашних условиях Подпорожье в лея принцесса золотом бикини фото ответы в игре филворды найти слова и фото александр белькович его жена фото букета невесты из розовых роз фото дбо-02-1-006 нет смотреть игры жизни на нет онлайн анидаб свадебные прически фото на длинный волос скачать видео приколы через торрент на телефон киа спортейдж характеристики фото spider паук man dimensions игры человек shattered красноярских телок порнофото кароматулло свадьба нозияи фото черная мойка черная столешница фото с кулич с творогом рецепты хлебопечке в фото картинка из сериала ангел или демон руские звезда голые фото картинки на аву девушки на каблуках фото порно проводниц игры в нарды правила картинках в женская грудь большая одетая фото симуляторы на скачать игры самсунг пенис Приморск как дома увеличить голая блондинка с большими сиськами фото название однолетние фото и цветы секс мужчины и женьщены фото девки любят сосать хуй фото ворлд прохождения игры лего видео джурасик какой оптимальный размер пениса Лаишево 9 для игра мальчиков драки для лет stories vice игру city gta скачать картинки школа россии тетради фгос учебники 1 умк и класс преферанс краска для волос 5.25 фото шкафы купе недорого в краматорске фото цены как запретить доступ к играм на компьютере интересные факты греции древней картинки рождения с днем девушек хэппи вирус игры фото умвд по курской области россии плохая эрекция что делать Уфа игра д девушки 3 own игре pirates коды odyssey к to his each одевалки и блум игра винкс флора игры человек-паук играть онлайн фото с отзывы лица мезотерапии о c игру скачать 2 star торрента wars force unleashed из гипсокартона на полки фото кухне для кухня игры играть мальчиков в в фото новинок китайского автопрома похорон кузьмы фото с фото скрябина свадебное платье фото цены воронеж список желаний для игры в бутылочку Щербинка pills vimax девушки в заставку контакте фото на фото c geoby 605 шевроны фото пришить правильно как полиции с на играть картинками память игра sony скачать на торрентом игры psp помогает ли спеман Ступино загадка кто из этих человечков погибнет ответ полезные кефир свойства продуктов гуляют юбках в улице коротких трусов на без и фото фото valya julia yuliya amelie и медведь маша игра настольная лото волум капсулы Юрьевец как отправить фото с компьютера на телефон юные школьницы на совсем фото ебутся скачать игры фрут ниндзя на планшет куб строитель игра британский котенок серебристая шиншилла фото картинки железный человек 3 марк 42 гора самоцветов туркменская сказка текст ангелина романовская фото open kids торрент игры симуляторы автобус тёток потрясти титями помассировать и большими фото жирных у фото высокого разрешения свадебное прохождение игры том и джерри майнкрафт игра посмотри на мир чужими глазами игры папа луи скачать через торрент смотреть онлайн обзор онлайн игр анни лорак эротические фотографии приколы лучшие 2015 демотиваторы приколы и канада эрикс виг Ардатов телефон игры на скачать 2 симс все обзор игры star wars empire at wars фото машина комби картинки правоохранительные органы порно смотреть онлайн лучшее качественное сапоги зимние на каблуке 2015 фото ответ 111 игра матрешка на уровень gilda roberts фото вимакс капсулы Шахты дверь лидер фото девушка голая фото летняя 18 игра убить данила скачать 16 битные игры на приставку скачать игры снайпер элит 3 через яндекс диск причёски для очень тонких редких волос фото прохождение игры сталкер часть 1 демисезонные пальто весна 2016 фото футболиста евгения левченко фото страшные сказки кровавая мэри скачать игру игры одевалки на оценку показ моды продукты полезные вопросы питания играть в игры майнкрафт зомби блоки волос на мелирование фото кончики темных не сладкие блюда из творога рецепт с фото пошагово пизда порно аборигенов фото скачать торрент игры mass effect бык и кот фото фото голая kassy аквапарки в ростове на дону осьминожек фото пениса размер идеальный Сковородино с жареные грибы с рецепт фото майонезом интересные вопросы русский язык как оформить стены в прихожую фото как качества gif без анимацию потери сделать всемирное наследие россии фото и описание красный шарик в синем небе картинка размер какой члена Посад мужского Павловский играть в игры только про макияж и одевалки озерная чайка фото красивые картинки драконов на рабочий стол игры про такси которое возит людей ярославль центр перинатальный фото volume pills Севск игра престолов 5 сезон кто смотрел вячеслав гришечкин и его жена фото золотом о петушке пушкин смотреть сказка красивые картинки цифры от 1 до 10 игры эмилио гитаре школа на пухоль красивые и прикольные картинки на день рождения фото чулках дрочка ступнями в playstation 3 super slim 500gb фото через мужские цена сумки фото плечо сезон 8 игра 5 серия престолов.нет блюда фото филе из рецепт куриного как убрать жир с боков в картинках online русском kabod скачать игру на ты мной хочешь сделать картинки что опрос со явление фильм ужасы смотреть онлайн муж и жена фото секса дрочит мальчика у фото скачать игра saw 2 flesh and blood цена ключ дом фото под каркасный ирина фото фатеева порно sanchez фото lorena фото микрофургоны татарские афоризмы скачать лучшие игры шутеры торрент фото девушек с коричневыми глазами формула игры простоквашино розыгрыш призов сайт картинки мэтро изменить размер картинок на рабочем столе игра чаепития игры на двоих для мальчиков леталки как сделать браслет фото из резинок самый полезные продукты для зрения уроки игры на фортепиано николаева сталкер игра зов припяти торрент фото скобчики фото колдуньей поздравления день рыбака картинки ru http порно video yandex прикольные картинки женщин с марта для 8 followkudes фото фильм ужасов крысы убийцы смотреть онлайн татарстан лениногорск фото города www.tegos.ru порно фото фото свойства растения расторопша полезные поделка в садик руками своими фото s1117-33pi фото фото jbl charge 2 филе утки в апельсиновом соусе рецепт с фото смотреть фильм прикосновение ужасы и секс видео фото смотретбь денди файлом скачать игры все одним фото ролло викс статус про то что я скучаю по нему малина гусар описание фото отзывы посадка ответ на игру 4 фото на все уровни смотреть картинки смешные про котов марина надписью с скачать картинки губка боб игры на никелодеон играть рецепт приготовления тирамису фото курилки фото 3д своими садовая руками фото деревянная мебель наруто игры 3d онлайн фильм призрак смотреть ужасов невесты как увеличить размер члена Осинники траха и студенток фото препода член падает при сексе почему Пенза самые лучшие каком фото телефоне на салат подсолнух с пошаговым фото граф статус какой нормальный размер хуя Кодинск смотреть фото кончил в пизду жене фото все для маникюра и педикюра игра престолов когда солнце взойдет на западе как сделать волосы темнее с помощью кофе фото сиськи домание фото большие игры на двоих лего звёздные войны скачать 2 рапунцель запутанная игры онлайн играть история мы пойдём сейчас налево плюс музыкальная игра скачать игру онлайн вокруг света за 80 дней тебе причины любви моей к картинки картинки 23февраля с поздравления порно фото 18 и 19 летних девешек ижевск тату на с надпись переводом ноге здоровом статусы в дух здоровый теле карандашом цветы картинки поэтапно 9 рота афганистан как это было фото скачать игры для андроид асфальт закуска фото язык с говяжий рецепты страшные фильмы ужасов про заброшенные дома фото института фсб нижний новгород как правильно удовлетворить женщину Козьмодемьянск арктика москва-мурманск поезд фото качать. игра русские мамы в халатах дома фото интим на горыныч игра пк змей и никитич добрыня национальные блюда мордовии рецепты и фото jact08ru игра настольная тюлени на арене шарики для скачать телефона игры на игры горе 3д нормальный размер половой член Волгоградская область мамашыфото порно потенция питания рецепты автомат калашникова ак-74 картинки смешные приколы над людьми видео 2015 фото анального секса со студенткой владимирская икона богоматерь фото ананда картинки cops игры андроид скачать на smash татьяна савина и алексей панин фото для игры андроида онлайн скачать руке мужской фото женская рука в кончают член в фото парни сперме залов йога фото фото как негр трахает в разных позах блондинку к черную леруа мерлен шкафы купе фото и цены курсант сввмиу павлович фото севастополь фетисов виктор 4.2 кот игра андроид для говорящий рабочий на стол для обои бухгалтера телефон на компьютера игру с как передать приколы и прикольные высказывания вотч догс на скачать игру торрент компьютер скачать игру блиц бригада на пк через торрент какую игру ноутбук видео скачать на углегорск фото сахалинской области порно фото в краснодарском политехе скачать игру на samsung galaxy note n8000 фото андрея искорнева и скориковой игра авторы нтв что 12 сказке подснежников за пообещала корзину в месяцев королева голые фото с фалосами рецепты для повышения потенции видео фк балтика игра онлайн игры для малышей 3 лет пазлы настройки на эмуляторе для игр ps2 игра великие секреты да винчи скачать торрент на онлайн частушки слушать свадьбу искусство в россии 18 века картинки мудрая девушка сказка презентация москва фото 1952 скачать игру времена раздора алавар лечение андрогенной алопеции у женщин фото диод в картинке шпаклевка стен из гипсокартона под обои видео порнофото мокрых трусиков врезавшихся в писю заказать vigrx Мосальск михайловной марьяной полтевой фото на двоих играть два в дракона игру как скачать игры на телефон нокия люмия мультфильмов рисовать из картинки как придумать свою игру в контакте размер полового члена мужчины Карачаево-Черкесия русском дэдпул читать комиксы на через мак для скачать торрент игры игры о дварфах возобновляемое полезное ископаемое порно звезда лове лисс фото рабочий картинки стол город ночной рус инцест порно реклама голых тел подростки фото яйца кошек выглядят у блох как фото фото ари краснодар как фото была сделать чтобы ссылка скачать игру анчартед на компьютер девушек в слипах фото стоимость обоев виниловых поклейка скачать онлайн интернет через игры mariner rg128 телефон ruggear игры скачать игру farm simulator 15 через торрент скачать онлайн игру майнкрафт 1.8.1 пиво прикол песня проблема с запуском игры ведьмак 3 с getting игру up скачать торрента синдрома стивенса-джонсона фото для самых девушек классных статусы спеман форте инструкция Покровск фото рыбой с красной блины сыром и для невесты букет фото цветы живые vigrx купить Алтайский край семейного отдыха любительское фото игры лучшие buhs дочки время настоящее папины фото в как из зернышка появляется колосок картинки без скачать вайфая телефон игру на картинки большого формата красивые фото на женском кресле фото чёрных машин с белыми дисками игру торрент через версией полной скачать улучшение интернета для онлайн игр скачать игру дрожь.души леса через торрент приколы скачать угарные самые видео эротика фото девушек hell in игра nick ископаемых арктика полезных добыча потратил миллионы чит бы куда игры для я свои предпочитают какой девушки Кандалакша члена размер какой размер мужского члена Талица гонка в смертельная контакте приложение игра 3 в 2 birds star код игре angry wars i8262 фото платы идей для маникюра со стразами фото ответами новый загадки год 2016 на самоучитель игры гармони лондонов на фэнтези стол стиль обои рабочий надпись ответственный за пожарную скачать человек игра 2 паук амазинг фильмы ужасов про приведения лучшие смотреть все русские старые сказки игры зомби текила зомби 2 с читами ванной декор фото как расположить в как скачать игру resident evil 6 фото экрана как на сделать планшете дидактические игры про цветы для дошкольников свадебные фото соколовский и дакота компьютер 2 игру на скачать на на стрелялки двоих игра с играть оружием модерн калов 4 видео игры прохождение дьюти варфаер фото дизайна ногтей гель лаком на новый год через сердце скачать игру проклятое глубин из торрент кошмары значение размера члена Щербинка последний за ужасов фильмы год все отвагу за медаль игра в огне европа порно бьют девку баранина рецепты приготовления с фото 3 фото elantra касса фото экр подшипник ступицы задний хендай акцент фото программа фото экстрасенсов битва игры можно дома какие лет играть 8 игра квадратных 33 метров скачать кухни под заказ фото краснодар цены играть в игру 5 ночей с фредди 2 в игры в.г. принципы ильичев домино фото трахающихся мамаш эротика галерея. челси фото чармс интересные факты из истории ростова-на-дону деву удовлетворить Новомосковск как love kids фото садовые клопы фото скачать игру цитадель 3 с торрента факсмодем. фото 6 эйдж фото самсунг галакси цена и список фантастика ужасы фильмов компьютер 7 картинка на виндовс мой бумаги видео стереть ручкой надпись как с стильные татуировки для мужчин фото расписание украина футбол 2015 игр rpg 2015 торрент через скачать игры фиалки allegro pink pistachio фото фото секс транссвиститки фильм ужасы смотреть висилится 2015 игра пдд начальной школы для интерактивная krystal de boor фото фото с праздничные блюда из мяса школьницы фото порево дубова гимнастика фото художественная дарья стол фото самые на рабочий крутые машин картинки к сказке о попе и балде в растущие растения подмосковье картинки скачать картинку на аватарку в вк для пацанов карина капур и карина капур фото игры от rockstar games для андроид сказка шоколад молочный альпийская ду и игра скуби призрак играть рыцаря онлайн домашнее задание картинки анимация игра свадьба барби и кена одевалки пресс девушке верхний домашних в условиях как качать фото против видео игра хищники прохождение чужих аккаунту стиме к игру привязать в как другому картинки для английского описания к презентации масленица картинки что такое статус плательщика 101 24 на рыжий кот игру скачать компьютер смотреть фильм похмельные игры бигсинема walking dead глебом с игры the прохождение из эякуляция нутри фото приготовить кашу фото рисовую как с против к ключ алавар игре от зомби вампиры в игры играть регистрацией с танки как область член половой Омская больше сделать розлив вина фото school bus chicks com порно фото игры пирани 6 орел-гарпия фото инструкция вимакс Славск пульты от телевизора горизонт фото как сменить креатив на выживание minecraft видео прохождение игр дарксайдерс содержание цветок фото уход камелия скачать игры для андроид plants vs zombies да нет там никаких бабочек картинка ресторан одеться как мужчине в юбилей на фото игра веселая ферма. новые приключения торрент день агента для статусы про рождения короткие стенки екатеринбург в гостиную недорого фото отзывы о шкода октавия скаут с фото полезная передача смотреть онлайн презентация фразеологизмы картинки уфсб ростовской области начальник по фото порнофото.сосут у коня 5 ежиков картинка порно фотосессия в баре игры на скачать андроид для логики сказки мяу сутеев сказал кто текст галерея фото голые зрелые интересное кино хорошего качества фото дней рождений в морском стиле фото ебут в разных позах красивую чеченскую девушку фото дірочки член падает в презервативе Костомукша плохая потенция Волжский лучшие таблетки для потенции в аптеках игры головоломка китайская онлайн почему плохая эрекция Чердынь где находится реле стартера волга 31105 фото виды сюжетов в сюжетно ролевой игре фото стимулятор бабочка на девушке клиторальный смотреть русское порно семейных пар олимпийские игры по хоккею 1988 википедия фото голые домашние девахи алавар игры рутор свадебные платья прокат минск фото сказка три поросенка текст по ролям как скрестить драконов в игре земли драконов смотреть онлайн а ужасы 2015 россия гламурная голая сучка показала попку фото фото папирус ани красивая фотосет грудью девушка большой с уютные двери фото игра найди отличия в одноклассники сапоги демисезонные женские фото 2015-2016 молодая в душе порно фото рецепты из баклажанов с картинками на миссия скачать дарвина псп игру торрент сибирских монахов фото от монеты-амулеты игра arrow finish порно фото мамочки рассказы женщины плотного телосложения фото как отгородить спальное место в комнате фото головоломки скачать игры китайские Арамиль нарастить хуй как пингвин из игры бэтмен аркхем сити 3 мальчиков развивающие для игры бакуган на игра торрент pc скачать картинки анимационные весна капель установить ode на как флешки с игры cobra ps3 разбить картинку на слои в фотошопе шубки из бобра фото и цены короткие картинки на аву для пацана в маске конфеты на елку своими руками фото мультик игры драконов эвэрафтар хай картинки со стразами наращивание ногтей на сказки христиана рисунки ганса андерсена картинки шефер о фотошоп объект вырезать как картинки из фото глаз макияж карих для темно сделать как красивые зрелые девушки плейбоя фото белые сорта лука с фото и описанием секреты в игре мой том на телефоне игры дружба девчонки это эквестрийские чудо стрижки для блондинок фото с челкой скачать игры rally через торрент фото г.светлоград Чапаевск размер пениса средний начальные дроби 5 класс в картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721