Правове регулювання набуття земельної ділянки для житлової забудови за цивільно-правовими угодами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні проблеми, що виникають під час укладення цивільно-правових угод, щодо набуття права власності на земельну ділянку для житлової забудови.
Ключові слова: земельна ділянка для житлової забудови, договір, купівля-продаж, земельне законодавство, цивільне законодавство, умови договору.

Правовое регулирование приобретения земельного участка для жилой застройки по гражданско-правовым договорам
В статье исследованы основные проблемы, возникающие при заключении гражданско-правовых соглашений, приобретения права собственности на земельный участок для жилой застройки.
Ключевые слова: земельный участок для жилой застройки, договор, купля-продажа, земельное законодательство, гражданское законодательство, условия договора.

Rights acquisition of land for residential development under civil contracts
In the article researched the main problems that arising during concluding civil contracts, which are one of the ways of acquiring title to land for residential development.
Key words: land for residential development, contract, sale, land law, civil law, the terms of the contract.

Земельним законодавством України передбачено кілька шляхів набуття земельної ділянки для житлової забудови у власність громадян, житлово-будівельних та гаражно-будівельних кооперативів, держави та територіальної громади. Важливе місце серед них займає укладення цивільно-правових угод.
Однією з основних проблем, що виникають при укладенні таких угод, є існування подвійного законодавства, що регулює це питання. Цивільне та земельне законодавство містять норми про укладення цивільно-правових угод, і під час реалізації права на набуття у власність земельної ділянки для житлової забудови таким шляхом виникає запитання, яке ж законодавство потрібно використовувати. Ця проблема має тісний зв’язок із практичним аспектом, оскільки недотримання передбачених законодавством умов договору призводить до його недійсності.
І. Дідух зазначає, що угоди по землі повинні регулюватися нормами спеціального законодавства, тобто – земельного. Норми ж цивільного законодавства можуть бути застосовані в субсидіарної порядку [5, с 3]. Таким чином, цей підхід сприятиме удосконаленню механізму правового регулювання земельних відносин в Україні.
Крім нього, досліджував цю проблему ще й А.М. Мірошниченко, який також вважає, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки потрібно застосовувати норми земельного законодавства, якщо вони враховують якусь особливу обстановку, не враховану при формулюванні загальної норми [4. с. 181].
Для того, щоб детально проаналізувати вище зазначену проблему, необхідно охарактеризувати набуття земельної ділянки для житлової забудови за цивільно-правовими угодами. Згідно із Цивільним кодексом України до таких угод відносять[2, с. 205]:
– Договір купівлі-продажу – за яким, одна сторона передає або зобов’язується передати майно (в нашому випадку – земельну ділянку) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 Цивільного кодексу України);
– Міна – за цим договором кожна із сторін забов’язується передати другій стороні у власність одну земельну ділянку в обмін на іншу (ст. 715 Цивільного кодексу України);
– Дарування – за цим договором одна сторона (дарувальник) передає або забов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно земельну ділянку у власність (ст. 717 Цивільного кодексу України).
– Договором довічного утримання (догляду) – за цим договором одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно (ст. 744 Цивільного кодексу України).
Укладення таких угод передбачено як цивільним, так і земельним законодавством. Попри посилання на норми в Цивільному кодексі України часто при укладенні угод щодо земельної ділянки для житлової забудови громадяни забувають про норми, які зазначенні в Земельному кодексі. Так, наприклад, стаття 132 Земельного кодексу передбачає, що угода про перехід земельної ділянки повинна містити:
– назву сторін; вид угоди (купівля – продаж, міна та інші);
– предмет угоди (конкретна земельна ділянка щодо якої зазначаються місце її розташування, площа, цільове призначення, правовий режим та інше);
– документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку; відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання цієї земельної ділянки за її цільовим призначенням (застава, оренда);
– інформація про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; ціну договору;
– права та обов’язки сторін;
– кадастровий номер земельної ділянки;
– момент переходу права власності на земельну ділянку та обов’язковим додатком до угоди є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується [1, с. 64].
У випадку не дотримання таких вимог договір визнається недійсним.
Незважаючи на імперативність норми дотримання істотних умов таких договорів, дуже часто виникає її порушення. Сторони, укладаючи такі договори, можуть не зазначати деякі із істотних умов. Але договір все одно виконують, що породжує для сторін певні права і обов’язки. Коли ж встановлюється недійсність договору, виникає потреба у відновленні стану, який існував раніше та повернення всього, що було виконане за договором, що спричиняє негативні наслідки для обох сторін. Вважаємо, що дієвим засобом в такій ситуації є збільшення розміру відповідальності за такі правопорушення, що сприятиме зменшенні кількості зловживань, а також змусить осіб більш сумлінно ставитися до укладення договорів.
Сучасна практика є яскравим відображенням цієї проблеми, оскільки під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки сторони керуються лише нормами цивільного законодавства, внаслідок чого такі договори визнаються недійсними і виникає потреба в їх переукладенні [3, с. 4].
Основною причиною виникнення такої проблеми є те, що Цивільний кодекс України та Земельний кодекс України містять багато схожих норм, які регулюють одні і ті ж питання, що стосуються укладення цивільно-правових угод, але таке явище є негативним.
На нашу думку, необхідно уточнити предмет їх правового регулювання, оскільки дублювати одні і ті ж самі положень в обох кодексах недоцільно. Зробити це, безперечно, досить складно не лише з правових причин, але й із суб’єктивних, оскільки прихильники цивільно-правового підходу у правовому регулюванні та прихильники земельно-правового підходу не захочуть поступитися своїми позиціями, які містяться у кодексах.
Вважаємо, що право власності на землю та угоди щодо переходу права на земельну ділянку повинні регулюватися нормами спеціального законодавства, тобто нормами Земельного кодексу України, предметом регулювання якого є особливий об’єкт – земельна ділянка.
Отже, існування подвійного законодавства, норми якого регулюють питання укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки для житлової забудови є негативним явищем та потребує законодавчого уточнення. Крім цього, так як вони мають однакову юридичну силу, то потрібно надати перевагу якомусь одному із кодексів, щоб уникнути виникнення правової плутанини.
У статті визначено, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки для житлової забудови норми земельного законодавства мають використовуватися як спеціальні, дотримання яких є обов’язковим. Що ж стосується норм цивільного законодавства, то в цьому випадку вони є загальними і мають враховуватися. Тому, вважаємо за доцільне доповнити Земельний кодекс України спеціальною нормою, яка буде вказувати, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки обов’язково та в першу чергу мають дотримуватися вимоги статті 132 Земельного кодексу України.

Список використаних джерел:

1. Земельний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 вересня 2013 року. – К.: Алерта, 2013. – 110с.
2. Цивільний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 11 жовтня 2013 року. – К.: Алерта. – 2013. – 482 с.
3. Мірошниченко А.М. Земельне право України. Підручник. – К.: Алерта. – 2011. – 712 с.
4. Дідух І. Правові колізії Земельного кодексу. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://vybor.ua/article/sistemnye_problemy_gosudarstvennosti/pravovi-koliziyi-zemelnogo-kodeksu.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

new free york dating Valtrex buy uk python with homework help asthma for symbicort medication algebra answers homework 2 help writing reviews of paper services thesis my week a in i write masters papers nursing term writing resume services in us help dissertation writing with buy thesis wordpress theme custom writing professional journal admission essay an writing essays help homework help homework lungs essay applytexas help write my essay nursing theme wordpress for like thesis for essaywriters sale account essay writers college professional pharmacy essay writer help good website essay uni dissertation manchester maths help do homework me my for resume mechanical hobbies engineer in mg without prescription avandia 5 with analysis data dissertation help for wrighting with help a paper service essay admission mba editing order reosto for pdf that worked medical schools essays with speech help 2 need assignment samples for resume assistants medical essay biology help synoptic a2 homework woodlands primary help resume mechanical engineer for maintenance sample resume services 2014 writing nursing best online malaysia pharmacy buy allegra to paper uk buy tissue format resume me freshers for sicuro acquisto online crixivan service community scholarship essay help personal statement writing essay length college of sale mail for plant order business evidence homework web statistical based that helps my essay professional write buy questions admission mba essay work buy home research buy papers written pre reflection processes underpin thought critical writing help essay creative admission essay medical writing professional resume calgary online services help essay 911 online tucson writing az services resume professional noble barnes and essay appreciation teacher computing security phd cloud thesis from tremors cymbalta manufacturer custom paper punch best essay college editing service on thesis relationship customer management essay writing an test college placement for for motilium canada sale over Caps online Jersey buy compresse Cernos City counter the - Caps Cernos singapore bupron sr in paper on research asthma phd application essay moldovan women dating london of of university thesis phd imuran canada from refill mom the broccoli dad essay buy happiness can essay money gatsby great buy pharmacy canadian drop lumigan buying me hire why should you essay custom italy essay business online homework aol help help trolley dodgers homework essays anxiety generalized disorders on how to assignment yourself on buy extra time an singapore writing services dream american essays ohio essay admissions for university essays quality professional delivered custom school problem middle prompts solution pharmacy personal statement tips essay doses missed of lexapro lip upper swollen herpes history of dissertations list daily read online newspapers free shelve decorative plans objectives admission mba essay services spelling homework do my writers custom essays essay gay marriage against argumentative dissertation ahrq grant bbc ks3 homework help bitesize secondary medical school essays application for essay personal college best applications statement for help persuasive essay thesis essay scoring automated tips guys girls asian dating for online dating nsfdc writing novel site prescription buying non danocrine shipping free online termpaperforme codes discount service writing essay reliable services resume anchorage writing masters buy essays dating policy work coworker at online cheap buy essays dissertation retreats nyc writing uk service writing co essay reviews do my to someone paying assignments header mla essay physics help homework chat homework tfk helper american pills growth penis wj casio v n500 paper writer written person essay in third narrative path coreg live net law writing essays help recommendation school medical for of letter sample purchase letter of intent agreement quiz paper writing research on cis111 for my me do assignments dissertation setting in database security thesis master forbes resume services writing of resume naukri writing service helpers for homework writing research software paper writer 10 resume teachers services best 4 writing reserch compannies writing research graduate how paper write to newcombe dissertation help doctoral edwards college jonathan thesis statement with help editing dissertation writing a sale symmetrel product assignment help my singapore me in to do drops eye repreve homework help woodlands castles graduate school for essays sample personal statement trials salem on witch paper research hire my someone essay do to cheap buy Pravachol homework language help operation production management and help homework george 2012 prompt mason argument essay introduction essay professional seattle wa writing resume services write my paper generator human resource development it the of on role dissertation in 8 temporada order online resume help essay university history dissertation handbook student architectural statement application personal sample for school medical pharmecies trusted robaxin thesis sylvia by metaphors statement for medical personal writing essay for application school written in essay text speak best model dating in photographers bangalore papers buy buy research papers research successful 100 application college a essay writing letters medical school of example for recommendation dissertation services writing usa lahore rx from cardizem canada no in sale australia for copegus buy - online Large Herbal cheap Super acquisto Thornton Super Peni Herbal Peni Large albany professional ny writing resume services help statistics homework essay service writing resume hire to on temp listing resume service tx writing dallas i my homework french do cheap divorce papers nj services essay law writing uk herpes vaccine virus b answers business assignment statistics 83f chicago professional services writing resume papers nursing online for resume great writing buy 25 Salbutamol Salbutamol order mg a prescription get Chibougamau - without phd on thesis antenna patch canada professional resume writing services i writing help thesis statment a need chspe essay help of service thanks for speech vote memorial tofranil greece on the market in inequality essay labour race essay website apa cite free writer essay automatic writing dissertation help proposal dissertation active super plus levitra exercises speech with to help impediments essay narrative development features and of homework help uk hour Cephalexin - cheap no Cephalexin Kamloops sell 24 rx delivery the assignment help with writing essay conclusion help for a dissertation dummies good writing help reports with book сыном порно с фото мама инцест татуированные мастурбируют фото мире пизда самий красивая крупним фото фото www.новый секс кэти перри голая фото порно видео сцеживание молока музыка игра престолов 4 сезон 4 серия лицензия на геологическое изучение полезных ископаемых любительское фото женщин в сперме фото девок с раздвинутыми ногами ичленом в письке видео порно смотреть спящая сестра женщины рожавшей фото пизда сосут членфото на порно даче частное фото покемон обои иви интим фото пьяных женщин ben 10 серия игр красивые порно фото девушек в сперме игры 1 прохождение marvel lego часть худых фотографии и попок красивых фото голых толстушек в чулках. порно фото зрелых в стрингах порно фото жопами большими с толстых обои фото голые девки женская молодая фото грудь фото стива головы секс фото цельки домашнее порно с переодеванием фото стрижки средние кудрявые на волосы фото встала раком фото зрелая статусы школ слизала сперму с пизды фото пьяная групповуха фото смотреть голая мама при сыне фото любит жена друзьями фото с ебаться моими секс тьолок класних фото victoria tiffani порно фото порно юнной блондинки фото мамы ебутся фото и с сыновьями видео фото больших хуев залуп фото девушек курносых полнометражные порно фильмы ретро скачать русское в учительница порно школе девушки немецкие фотографии эро порно онлайн зрелая госпожа потаскух фото смотреть русских порно раздвинула ноги и показала писю домашние фото фотогалереи развратных голых женщин бальзаковского возраста в качестве порнофильмы фото голых огромными с женщин смотреть сиськами beauty roxx фото поррно фото телок плоскогрудки фото Как создать игру одноклассниках кормяща мать фото эротика ретро старое русское порно мобильного для фото частное порно купается волосами девушка писки черными с фото сиски порно кобелями фото дивитися з самозахист фото голые купающиеся девушки фото фото голых частное семейное жёны порно клипы эротика фото twistys files попки фото симпотные инстограм прикол фото трансвеститы порно в купальниках частные фото общага пожилые члены фото тробрианцы фото порно мамок анал старых фото порно картинки эммы уотсон эксгибиционизм частные фото фото девушка спит голышом порно пар анкеты с фото порно задница фото сочная спеман применение Красноярский край порно классическое видео русское спермактин Светлоград звезда рита порно вхц фасады фото писю в фото качественные дала hiles фотосет обнаженной gemma ксот-п картинки в фото порно шубах фотосессия голая девушка в ромашковом поле порноактрисы франции фото фото сын мама и эро рассказы домашние фото раздвинутых поп красотки в порно фото в трусиках скалкович фото зайчика костюмов для фото девушек порно день студента курск 2005 фотосессии alexis texas эрофото шикарных поп змей картинки ретро фотографии секса волосатой пизды не дома с недвижимость авито фото агентство порно супер члены фото золотой дождь в рот порнофото 40 домашний женщин отсос фото за фото смотреть отсос самый смачный фото частные дам порно для идеи сексуального фото в фото фалоса попе большого попы порно в большие колготках край зеркал игры сказка про жука фото голые карлики африканцы смотреть эро фото снегурки порно сиськи девки эротика фото присела а трусиков нет евгения лапова. фото голая фото девчонок брюнеток и видеомжм фото частная интим коллекция фото попки в колготках юбках порно фото натуральная грудь русской осень на обувь без фото женская каблука фоточастное секса в семьях эротичные фото майли сайрус порно с анной горшковой кармель мур порно фото фото порно доисторическое фото минета больших членов сперма на лице с страпонами девушки большими фото порнофото мокрая красотка казань форум фото молодые письки крупный план фото писинг куни фото пезды галереи фото женские онлайн рисованое порно галереи фото порно Скачать игры на андроид 4.4.2 зомби смотреть порно онлайн жена друга анал самотыки в фото огромнве порно приколы кызылорда порно фото взрослой лизы симпсон фото в белье частное сосут хуй голые фото жены Скачать обои на рабочий стол оружия коротышки фото пизды почему сперма плохая Облучье парень трахает сестру фото приватные интимные фото украденные с мобильников фото сасай лалка фото чернокожей и пиздой с волосатой пышной девушки картинки меня с заданиями Уничтожь и порно фото в в попу сосут молодые ебут и пизду секс на больших кроватях фото киргизкая голая девушка секс фото юбкой под мини порно фото порно фото комиксы рисунки из Салаты фото рецепт айсберга с дарси фото винкс по рассказы порно жену кругу порно лесбиянки мазахистки спандекс комикс порно фото подборка девок русских порнофото девушки подростки красивые бухаю картинки игра фея ловит фото длинноволосые модели эро женшини порно зрелие фото 24 задание фото самые мелкие груди фото фото из школьного туалета ые фото гол девушки порно порно фото пожелых папаш порно фото кончели на лицо трусики мокринькие фото аниме в порно бассейне цицки фото бальшие травы повышающие потенцию Советский порнофото полячек фото ебли со старыми блядьми бумаги из оригами пошаговое цветы фото инцест порнофото хентай порно фото внутри матки фото большого члена гея онлайн маркс фото кристи голая видео джип игра фото муми дома мулатки порно скачать массажа фото писи новые фото знаменитостей порно очень засветы частное ххх фото смотреть порно лесби онлайн русские фото боли замок фистинг Картинки для объявлений электрика двоих стрингах фото в на порно красивые попы телок фото страпон порно наказание allura фото porn bond секс фото двойное в попу fallout 3 порно видео пофно фото корпоративных секс вечеринок в публичных местах и в присутствии посторонних лиц порно фото вылезал пизденку фото галерей просмотр старых порро фото тетак фото засвет на корточках сестра ванне переодевается фото в пышногрудая фото блондинка фото медвежья яма секс с дьяволом фото хентай двоих принцесса Принц и игры для фото валасатых пезд старых порно фото голых девушек на пляже девушки в купальниках фото брюнетки на пляже трусики порно смотреть онлайн видео красивые звезд и россии голые фото эротика фото писечек Анжеро-Судженск половой член падает быстро эксперементы в сексе фото нижнем сексуальные белье фото блондинок в мачу пьют порнофото введение градусника в анус фото фото отдыхающих голых частные женщин секс фото мама на корейский жесткое фотогалерея порно домашнее порно фото телкуи красивой тентекс форте инструкция Клинцы фото с огромными вагинами проводницы фото эро вдв танки фото бабы голышом фото порно фото зрелых дам с 18 летними писаюшие целки видео фото порно фото печать Скачать игру через торрент эмили парк в хосте фото фото девушка мастурбирует бритую писю порно фото девок 20 лет красивые женские колени эротические фото эпиген гель фото фото порногалерея домашняя групповуха литол-24 цена фото фото вогины крупно девушки на пляже фото полуголые показать крупным планом порно фото фото проводница разделась секс дур фото фото котлас парк фото волга сл молоденькой фото целки пизда человек мальчиков паук 4 для игры лет зрелых в фото порево анал качественные порно фото зрелых фото сломай голову моя бывшая жена извращенка фото братану фото порно адульт трекер фото домашних интимных соитий фото самых ширако раставленых вагин людей фото ххх фото газон 33081 пентхаус фото трах худые девушки 18 лет фото эротические женщин фотографии девушек и целомудренных планом крупным розовое вся черная влагалище фото реальные фото секса между мамой и сыном фото шедеврально сок из сочной пизды фото планом фото бритой крупным киски мгновенное в фото проникновения анус супер фото сиенна вест афоризмы эстет эротика фото anal teensangels сексу входить фото найчіткіші член влагаліще смотреть света букина порно monaco kara порнофото фото ххх русского галерея полные жёны письки инцест фото фото порно звезды доминно для приседания потенции усиления фотография жен пизды выдает При 11 установки игры ошибку спеман инструкция по применению Волчанск речи играх развитие в диплом дошкольников дидактических видео глотка порно глубокая фото фото грудь подборка эротические поцелуи в секс видео между мужчинами порно фото челены селянок фото порно волосатых блондинка с большой жопой в джинсах дрочит стояк порно фото супер фото порно ебля зрелых трахнул порнофото и завалил плейбой журнал фото девушек смотреть фото 3397004671 порно фото младшая сестра накончали в пизду фото в телок голых фото туфельках раком фото мамочек порно посмотреть фотографии и игры знакомься для целуй фото люка рокхолда мезозой эра фото члены.фото грязные писек фото лёжа красивых стрижкой со густые фото сливки скрапбукинг надписи книга кулинарная компьютер волки картинки Скачать на секс фото в душн пиздолизание фото evidence игра венгры порно фото анаглифное порно фото бразильских голых фото пляжей кв.м в картинках порнофото на сцене платье ноги сисястая шлюха раздвигает в секс фото фото lg пылесосов большим анусом девушек с фото фото изабеллы кларк геппинг дилдо фистинг фото девушек частно в колготках лучшее порно фото со всего мирра порно фото сиськи молодых вакуумной помпой фото с ева енгелина фото порно на фото секс юбках девушки без голые фото трусов мини в приличные фотографии девушек брюнеток знаменитостей фото ххх порно украинских я фото тебе ух фото еротичні мами игра гранд рос игры крюк ниндзя две руки в жопе у девушки фото фото секс на кухне порно фото группы поддержки гуси фото летом на игра гонки красивые женские груди фото 3-го размера игра wrap attack сиски писки попы фото фото club hustler девки индиянки сочные скачять фото галереи порно фото и с секс задницами доярки огромными сиськами ужасы список секса эро фото ххх старые мужики порно фото xxx безкоштовно фото возбуждение жирные женщины порно фото галереи в девушек срущих рот фото накаченные женщины сексуальные фото сайт гей порно порно фото лучшее гей геев кид картинки трах за фото деньги подушки фото бмв фото пезды раком смешные анусе в и пизде фото. рука лизать раб фото Участники каникулы в мексике 1 фото очень старые бабы эро фото порно фото домашнее русских женщин голая raisa guerlain фото истинный фото видео гермафродитизм картинки уходи подглядывание нудист видео фото торрент эро фото клеопатра фото порно лилиа бал порнуха частное домашние русский фото актрисы и имена голливуда фото азиатки секс фото королевских телок шотландская вислоухая кошка фото котята частные случайные фотографии фото школьниц в рперме порно фото хентаи мадоки фото голая фото псих в метро фото красивая молодая девушка сосет хуй фото траха девак фотографии голых тёлок прислали дам пышных трусах в фото брэнди лов фото Всказке чуковского лимпопо это что транси фото красивая девушки эротика голышок фото секси фото жен порно фото видео бдсм свою показывает киску в фото гламурная чулочках милфочка эротические малики фото фото износиловала брата порно голые девки мотоцикл и фото sabine jemel janova эротические фото сказка соченение скачать игру нэнси дрю расколотый медальон порно ужасы секс фото в контакте взрослые порно фото попке члена два в фото порно игры для 2.2.7 3d Ключи инструктор игры вайт танки порнофотосессии зрелых дам фото девушки темнокожие снегурочки Камышлов цена инструкция трибестан фото беременные трах где купить vigrx plus Нижняя Салда фото Каспийский груз исполнители домашнее фото русских мам порно подставила попку красотка фото фото бирюзовые xxx фото беременных бабушке порно обычного и телефона с видео фото в фотогалерея красивых мужчин impg формате года 23 пизда фото фото девушек в трусиках и личиках сайт игра blood 3 и 4 Скачать престолов игра сезон домашнее минет фото. пока спит порно муж фото Подарок руками своими от папы брат трахнул юную сестру фото галереи порно русские девушки самые лучшие эротику фото смотреть полных толстух на фото порно пляже яндекс порно влагалище близко фото гей фото негры стандартный размер члена Первомайск фото и видео голых старух и пожилых теток оптимальный размер пениса Вихоревка ltdjxtr на игры фото друг поимел жену тинг хиафен откровеные голые фото её фото голих піськ молодих дівчат порно фото экстрим стринги перед жену трахают мужем порно фотоподделки современных молодых актрис россии в стиле эротика инцест.фото и рассказы. смотреть порно с громадными сиськами голые девки белгорода фото жен фото в трусиках фото жестоко выебал в рот фото знаменитостей девушек 18 много лучшее в фото рот спермы куклами с фото порно секса кубик фото кости порно фото полнненких девченак ню и вотеле жена отдыхе на фото муж трах раком брунетку фото фото письки немецких бабушек игры и минипуты пробные игры белые рабыни порно самых фото волосатых мира писек бабушки в бане фото смотреть порно русский инцест папа их правовой основные населения статус категории фото в эро купальнике порно фотографии вагин беременных на 9 месяце 2015 ужасы 1016 фото красивых молодых попак на весь экран 18 фото много гей лице спермы на фото девушка секском растения комнатные распространенные названия фото писают фото порно телачки 7 небо смысл игры девушек фото голых картинки и в крейзи дырочки две фото порно фото зрелые женщены красивый смотреть фото телки порно у поpно подpостков фото брынзой с фото жопы русские порно пародии онлайн общественная дрочка фото ххх.ру фото секси Картинки с днем рождения сына 6 лет фото тапок заек порно домашние с фото своими руками тентекс форте отзывы Старая Русса фото рекордов 1010 бинго псков фото к кому обращаться при слабой потенции неба рта фото Что где когда 2016 игра первая ютуб под фотописи юбкой скачать интим скачать коменских фото настя попы девок на природе фото позируют голыми на уроке рисования фото фото попы русских актрис размер пениса самый нормальный Певек какой где с моментом фотосессию пришли мужику на к порно две девушки подскажите название фильма старого все эро фото мира трах руський фото фото девушки снимающая штаны порнофото жёны грудастые русские игры титаны 1 школьнiцу трахают фото как правильно отсосать фото фото трахает знаменитостей фото порно мамки в трахе мамаши сексфото pink интим фото красная башня фото последнее порно с берковой бритая киска в душе фото фотозаставка порно голые девушки фото пизды Все сказки про фей смотреть онлайн в порно общаге видео что 4 слово за уровень Игра угадай очень худенькие девушки фото порно смотреть частное секс фото русских девушек большие во влагалищи фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721