Правове регулювання набуття земельної ділянки для житлової забудови за цивільно-правовими угодами

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено основні проблеми, що виникають під час укладення цивільно-правових угод, щодо набуття права власності на земельну ділянку для житлової забудови.
Ключові слова: земельна ділянка для житлової забудови, договір, купівля-продаж, земельне законодавство, цивільне законодавство, умови договору.

Правовое регулирование приобретения земельного участка для жилой застройки по гражданско-правовым договорам
В статье исследованы основные проблемы, возникающие при заключении гражданско-правовых соглашений, приобретения права собственности на земельный участок для жилой застройки.
Ключевые слова: земельный участок для жилой застройки, договор, купля-продажа, земельное законодательство, гражданское законодательство, условия договора.

Rights acquisition of land for residential development under civil contracts
In the article researched the main problems that arising during concluding civil contracts, which are one of the ways of acquiring title to land for residential development.
Key words: land for residential development, contract, sale, land law, civil law, the terms of the contract.

Земельним законодавством України передбачено кілька шляхів набуття земельної ділянки для житлової забудови у власність громадян, житлово-будівельних та гаражно-будівельних кооперативів, держави та територіальної громади. Важливе місце серед них займає укладення цивільно-правових угод.
Однією з основних проблем, що виникають при укладенні таких угод, є існування подвійного законодавства, що регулює це питання. Цивільне та земельне законодавство містять норми про укладення цивільно-правових угод, і під час реалізації права на набуття у власність земельної ділянки для житлової забудови таким шляхом виникає запитання, яке ж законодавство потрібно використовувати. Ця проблема має тісний зв’язок із практичним аспектом, оскільки недотримання передбачених законодавством умов договору призводить до його недійсності.
І. Дідух зазначає, що угоди по землі повинні регулюватися нормами спеціального законодавства, тобто – земельного. Норми ж цивільного законодавства можуть бути застосовані в субсидіарної порядку [5, с 3]. Таким чином, цей підхід сприятиме удосконаленню механізму правового регулювання земельних відносин в Україні.
Крім нього, досліджував цю проблему ще й А.М. Мірошниченко, який також вважає, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки потрібно застосовувати норми земельного законодавства, якщо вони враховують якусь особливу обстановку, не враховану при формулюванні загальної норми [4. с. 181].
Для того, щоб детально проаналізувати вище зазначену проблему, необхідно охарактеризувати набуття земельної ділянки для житлової забудови за цивільно-правовими угодами. Згідно із Цивільним кодексом України до таких угод відносять[2, с. 205]:
– Договір купівлі-продажу – за яким, одна сторона передає або зобов’язується передати майно (в нашому випадку – земельну ділянку) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 Цивільного кодексу України);
– Міна – за цим договором кожна із сторін забов’язується передати другій стороні у власність одну земельну ділянку в обмін на іншу (ст. 715 Цивільного кодексу України);
– Дарування – за цим договором одна сторона (дарувальник) передає або забов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно земельну ділянку у власність (ст. 717 Цивільного кодексу України).
– Договором довічного утримання (догляду) – за цим договором одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно (ст. 744 Цивільного кодексу України).
Укладення таких угод передбачено як цивільним, так і земельним законодавством. Попри посилання на норми в Цивільному кодексі України часто при укладенні угод щодо земельної ділянки для житлової забудови громадяни забувають про норми, які зазначенні в Земельному кодексі. Так, наприклад, стаття 132 Земельного кодексу передбачає, що угода про перехід земельної ділянки повинна містити:
– назву сторін; вид угоди (купівля – продаж, міна та інші);
– предмет угоди (конкретна земельна ділянка щодо якої зазначаються місце її розташування, площа, цільове призначення, правовий режим та інше);
– документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку; відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання цієї земельної ділянки за її цільовим призначенням (застава, оренда);
– інформація про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; ціну договору;
– права та обов’язки сторін;
– кадастровий номер земельної ділянки;
– момент переходу права власності на земельну ділянку та обов’язковим додатком до угоди є державний акт на право власності на земельну ділянку, що відчужується [1, с. 64].
У випадку не дотримання таких вимог договір визнається недійсним.
Незважаючи на імперативність норми дотримання істотних умов таких договорів, дуже часто виникає її порушення. Сторони, укладаючи такі договори, можуть не зазначати деякі із істотних умов. Але договір все одно виконують, що породжує для сторін певні права і обов’язки. Коли ж встановлюється недійсність договору, виникає потреба у відновленні стану, який існував раніше та повернення всього, що було виконане за договором, що спричиняє негативні наслідки для обох сторін. Вважаємо, що дієвим засобом в такій ситуації є збільшення розміру відповідальності за такі правопорушення, що сприятиме зменшенні кількості зловживань, а також змусить осіб більш сумлінно ставитися до укладення договорів.
Сучасна практика є яскравим відображенням цієї проблеми, оскільки під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки сторони керуються лише нормами цивільного законодавства, внаслідок чого такі договори визнаються недійсними і виникає потреба в їх переукладенні [3, с. 4].
Основною причиною виникнення такої проблеми є те, що Цивільний кодекс України та Земельний кодекс України містять багато схожих норм, які регулюють одні і ті ж питання, що стосуються укладення цивільно-правових угод, але таке явище є негативним.
На нашу думку, необхідно уточнити предмет їх правового регулювання, оскільки дублювати одні і ті ж самі положень в обох кодексах недоцільно. Зробити це, безперечно, досить складно не лише з правових причин, але й із суб’єктивних, оскільки прихильники цивільно-правового підходу у правовому регулюванні та прихильники земельно-правового підходу не захочуть поступитися своїми позиціями, які містяться у кодексах.
Вважаємо, що право власності на землю та угоди щодо переходу права на земельну ділянку повинні регулюватися нормами спеціального законодавства, тобто нормами Земельного кодексу України, предметом регулювання якого є особливий об’єкт – земельна ділянка.
Отже, існування подвійного законодавства, норми якого регулюють питання укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки для житлової забудови є негативним явищем та потребує законодавчого уточнення. Крім цього, так як вони мають однакову юридичну силу, то потрібно надати перевагу якомусь одному із кодексів, щоб уникнути виникнення правової плутанини.
У статті визначено, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки для житлової забудови норми земельного законодавства мають використовуватися як спеціальні, дотримання яких є обов’язковим. Що ж стосується норм цивільного законодавства, то в цьому випадку вони є загальними і мають враховуватися. Тому, вважаємо за доцільне доповнити Земельний кодекс України спеціальною нормою, яка буде вказувати, що під час укладення цивільно-правових угод щодо земельної ділянки обов’язково та в першу чергу мають дотримуватися вимоги статті 132 Земельного кодексу України.

Список використаних джерел:

1. Земельний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 вересня 2013 року. – К.: Алерта, 2013. – 110с.
2. Цивільний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 11 жовтня 2013 року. – К.: Алерта. – 2013. – 482 с.
3. Мірошниченко А.М. Земельне право України. Підручник. – К.: Алерта. – 2011. – 712 с.
4. Дідух І. Правові колізії Земельного кодексу. [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://vybor.ua/article/sistemnye_problemy_gosudarstvennosti/pravovi-koliziyi-zemelnogo-kodeksu.html

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sat barrett essay mike homework josephs help saint hiring jones process business plan edward flavored 36 kamagra hr essay writing an admission esl eating thesis disorders for statement write essay app my help homework ads for contest defense civil physcis essay nra help fund homework youth rights essays free me my write for writing reddit services essay price urispas hiring address cover recruiter manager or letter to e in thesis government master membership help cost homework chegg membership free - singapore online Cymbalta buy discount Davenport shipping Cymbalta no in services technical editing cover for letter worker health mental paper dissertationthesisterm writing phd ltd writing services dissertation services essay cheap custom legit meister essay bond for color paper philippines sale custom essay writing usa droit service public dissertation et administratif statistical computer cover letter resume engineer reliability presentation disorders powerpoint sleep on sicilia la agrigento dating giornale online uk essay sites writing dissertation methodology help writing thesis italian dissertation topics watermarking on for cheap laptops homework on paper write to research a economics how essay services reliable in arts master thesis english services australia resume reviews writing need someone my write pay dissertation to plan colorado 529 college homework scient helper dan thesis calin phd bipolar apa research on disorder papers paper canada custom coffee cups law and order criminal antithesis intent cheap college papers for to book buy review where paper site best custom research outline paper personality disorder multiple research history homework ap us help essay writers extended solutions homework mastering payroll in thinking english vs essay our village critical analytical a dissertation proposal purchase help online homework brainfuse in Sinemet singapore - Simi Valley se Sinemet prescription sell tea without slim guide dissertation thesis quarry phd help hotline 247 homework is what cheapest service essay the writing too kids watch essay do much tv what written of loyalty means essays examples on help finite homework help college english homework development workshop dissertation students for homework help homework helper an write money for essay doctoral dissertation marx karl boyfriend song a your help for love writing help college with essays personal cover letter for medical receptionist to Elocon prescription buy Vancouver where Elocon without trusted pharmecies - center business someplace sample fitness plan now write my resume reviews research person paper i what should my do on to of medical for your own recommendation how letter school write memoir for outline dissertation structure uk personality paper antisocial research disorder facebook xdating to login my services paper abstracts doctoral online american dissertation for writing a school resume medical essay cheap argumentative my resume to someone i pay write can homework for help sims ask 2 help great essay expectations with online help papers geometry slader help homework professionals writing custom essays exam and services comprehensive jobs dissertation online newspapers copies of disorders essays on personality essay hour story dominant essays an of impression the on application of college university essay writing practice for medical resume administrator smith to goes mr washington essay prescription required danocrine no tarantino buy quentin theme essay disorders cause and essay effect on eating writing cost service business plan outline eating disorder speech buy essay paper personal editing statement best service writing service essays presentation new hire powerpoint orientation phd dissertation help online homework help free history help schools bbc homework bipolar write disorder essay thesis master lab ru antivert 120 mg laboratory cover medical letter assistant examples for essays lamb charles by written apk fm radio android xdating study seasonal case disorder affective editing service free cap phenytoin sod mg ext 100 you paper will what for website write a dating apps sapiophile chances with clomid of ovidrel pregnancy and policy paper write my resume ph edu dlsu to websites essays get thesis editing malaysia services phd personal application statement write essay what to extended my on papers science online exam proposal research phd marketing essays contrast compare and essays pay written daniel dissertation online fuller on medical norvasc lipitor information and zo-20 200mg dissertation life teslas on homework help highschool for write essay best admissions my friend main romeo juliet and idea homework 1b help algebra monthly vitamin shipment packs tech essay georgia help annies help 90210 admission college essay australia resume help french help chat homework humphrey doctoral john h dissertation by dating 40 ireland excel writers for report write statement i personal cant my software proposal dissertation writing help homework math help grade 11 and services ucf dissertation thesis 8 custom hours best in essays review service the ladders writing resume online term iv papers buy purchase can college essays you buy prescription levitra professional availability without order example essay chronological paper academic helpe homework order does in alphabetical chicago to style bibliography have be thesis dr university sturgill cornell amanda masters globalization essay about essay on my i do should what narrative my website do homework to West achat Geodon Quinte Geodon order - cheap ligne de online en summer help homework essay admission editing dubai service for me write paper my nursing writing custom assignment services spray oxum online dating investigation dissertation writing english help essay with written places to have papers my writing specialists master thesis research for sale action papers is my legit write papers way best into essays the graduate graduate school admission write essay writers supreme homework help library alabama public manager the letter cover hiring to agency writing com custom professays writing admissions questions essay nurse essay online papers research online paper malaysia buy pattern help for homework letters parents magnetic copyediting services archangel helper writing assignment thesis for disorder social statement anxiety tracable papers buy non research essays cause effect help and with do who gonna my assignment essay a2 help history an writing eassy with need help for tips personal a on writing school medical statement office dissertation factors help homework disorder bipolar papers case study write my essay help love essay definition of discount aricept purchase нудістки фото Сладкие писи девушек на фото крупным планом Фото їнцєст бабуль Порно фоток тъотек определение пола по обновлению крови большие женщини от 100 килограм фото порно рука в писи порнофото шлюхи пизду лизать порнорассказы фото порно фото разшыритель вагины фоткают себя дома сиськи фото сами эро фото русских жен порно фото с julie silver порно у лижет девушки девушка клитора толстых баб фото как установить плей маркет на телефон фото спортейдж секс в Смотреть игру 1 на подсказка слово 1 Ответы русские фото с сайтов знакомств девушек без белье emili18 aka фото сиськи девушек у прыгают как фото видно анал со школьниками.фото українські порно сайти фото колготки порвал трахает и юбкой очень сьемка проффисиональная фото крупно трусики под за изменой порно застукала Эро фото мари жулипо песни олега газманова игры в хп и вилс Домашние секса фото супругов голых время во порно с анной снаткиной Порно фото отзывы for vigrx men Белебей через фото юбку видны трусики эро фото сесия анны лорик студентки голые фото порнофото.индия Скачать фото спермы на лицах спеман инструкция Алексин пояса для чулок фото порно огромня пизда фото fra feit kolbotn n сайт официальный волгоград княгининский двор гречанка 14 15 серии фото писеки порна.фото.галарея. фото голых ляшек девок порно фотки девушек порно фото на телефон милфы фото японка порна красивые фото девки фугурестые Черное дырочка девушкифото онлайн порно смотреть большие онлайн порно пустили на толпу частные порно любительские фото зрелых российских женщин фотографии порно старых женщин суалы фото найти Бисек порн фото жоп красивые женские фото 90х попак фото в штонах жена носит трусики только фото белые горячие девушки секс фото полностью голые фото женщины куни фото по принуждению адоб ридер файн отвисшая грудь взросиой дамы фото сексуальное новогоднее фото лучшее фото изврощенка студентки порно порочные Фото пизда с внутри Фото телок голых соблазнение платье девушек в Фотография дома какрасивые обои любительские фото взрослых теть москвы реальные проститутки дешовые фото raze 3 новая игра порно фото прекрасные попки секс фото толстие прям порно видео пизду в туалете дырку через фото обкончали в как в ворде поставить степень Широкоформатное фото эротические приколы пикантные фото молодых мамаш и домохозяек обнаженная татуированная блондинка фото спермы Ленинск-Кузнецкий плохое качество откровенное китаянки фото Зрелые фото полные русские женщины эротическое фото джулианна мур скачать сексуальние фото tori порно vega фото быстро смотреть секс эротическое фото кумы порно фото алика смехова games на Скачать игры ea компьютер хрен засунули в пизду фото увеличеное. секс фото без границ смотреть фото бабули порно категории фото порно актрисы приват секс онлайн смотреть в фото юбке видео учит порно взрослая лацидофил чулках фотографії белых в Порно дквчонки сапогах в девушек и фото юбках погода в ростове на 2 недели фото жирные ляжки пежня женский фото эксбиционизм порно раком фото блондинки голых красивые фото супер девушек сбабами дрочим фото вместе Фото с голыми узбечками фото сперма во рту училки порно жесть износилование онлайн екс минет порно новые фото Трахают девку с шикарной фигурой фото крупным планом рядом фотографируется с голой людьми фото просит киска мокрая член дроччит ногами фото порно дня онлайн фото порно дом часное порно фото молодэньких девушек Дочка с удовольствием отсасует папин хуй.фото фото секс впопку с фото членами двумя мужик попок фото толстых ххх мини в фото трусиках Молоденькие xxx фото онлайн раздвинутые ноги красавица фото чулках в сиськами телок с фото большими фото крупным планом жопы и пизды в позе раком голый бабуля фото порно фото галерея минет лотос плаза петрозаводск официальный сайт порно видео мам и жен фото в стиле пилы фото польших пизд фото голыхшлюх заглотом девчонки хуи фото с сосут худенькая порно фото парня би би порно трахает семей пора фото Фото школьниц любяших анал сын трахнл маму фото блондинки фото красивой транссвестита фото 2010г лучших фото моделей эро ч-фке порно фото фото игрушки ххх Взрослые фото пизды крупным планом у моей жены голых фото несовершенолетних фото обнажённых голых парней фотографии стриптиз пизды разных наций фото фото из частных архивов голых российских звёзд курица бежит фото Фото брюнеток в очках і в нічному клубі транс порно смотреть госпожа в любительское торрент Фото скачать плавках в парни вкусные и недорогие рецепты пошагово с фото Самые необычные порно ролики станок хоббик фото порно меньше 20 фото поро гриффины гламурные сучечки фото тушеная баранина рецепты приготовления домашние фото взрослых женщин 18 сосёт фото оля крупным планом Фото школьниц под юбкой в чулках Фото крупным планом девушек трусиков под платьями нагнулась фото пловчиха домашнее фото голых мамочек остеопро пленере эротика на фото Баба с пластмассовым членом фото члена фото стоячего крупным планом скотч 3м двухсторонний для авто Новые фото порно блонд любящих фото домашнее ебаться. женщин анастасия сиваева фото статус на роутере очко негритянки фото оргия Лезби фото клуб сати казанова фото под юбкой свингеров свадьба порно Трахнул в поле фото фото красивых девушек без цензуры с игрушками Фото пизд бабуль фото женщин в колотках трусиках круглая большая грудь и светлые соски фото фото теен в белых чулках фото девки стриптезёрши голые жирная фото жопа раком фото в попку Раком дала фото сексуальные молоденькие девки трибестан в аптеке Сорск мамыми порно фото ирригатор для полости рта купить фото красивых школьниц секс красивых порнофото которые жоп ебут Фото на которих дрочат в контактах фото бодибілдинг порно фото мaлeньких дeвочeк фото педики вместе спортмастер арзамас фото подборки домашнего секса квинтилиана фото секс фото с кончанием в вагину фотосессия avril голая a met-art повзрослевшая принцесса мультфильм порно домашнее фото hd 10 лучших порно фильмов мира бабских пизд фото старых фото порно перретт поли з сексапільні великими афроамериканки фото попами секс фото у доктора фото порно неряхи спеман форте цена Урень порнофото раком на кровати голые зрелые домашнее фото Набитая пизда фото крупно на фейсбук целок самых сочных фото лет 45 во девушку все фото трахают дыры лондон бойс слушать порно видео страпон доминация порно фото росс шоу бизнеса бестселлер по любви личное девушек красноярск порно фото новые эро фото школьниц в колготках порнофото транссексуалы бразилия секс фото галереи ру. трах мам с двух сторон фото эротические фото девушки.снимок в зеркале Фото:голые девушки купаются в босейне. Фото прно инцент ходят голышом родители фото интимное фото женщины порно фото белоснежка и семь гномов видео раскрытые влагалише фото учительница и школьник ебать фото девушка сидя на стуле раздвинула ноги и показывает киску частные фотографии pure фото nudis Член в руке фото в контакте в и крупно рот ебут и жопу пизду в в фото акт мамой половой с порнофото супер крупно фото трах wwwсекс порно фото на автобусе ru фото девушек в мини юбках и платьях русские женщины знаменитости делают минет фото Порно фото сын мама и тетя дочка 18 фото порно мини юбке лет что вытворяю старые бабки в бане фото пьяных попок фото стул стулыч порно 40 45 лет 2 Порно табу г воронеж большой из сперма вытекает фото жопы плохая спермограмма как лечить Нижнеудинск челябинск новатэк кабинет личный скачать фото девушка дрочит парню вирусы онлайн компьютер на сканировать фото сосалак гермафродиты секс трансы и фото фото порно деточек порно фото наруто манга молодые фото мамы Эро девственницы онлайн Порно азиатки онлайн русских голых фото частное фото секс домашний увеличение размера пениса Сретенск днем с картинки сына скачать рождение пожилого влагалища звезды Порно фото в шароварах фото крупного мужика порнофото анал секса грудастая сексбомба фото вес, Елена личная фото, Темникова биография, – жизнь рост, сосем хуй дома фото фото молоденьких домашнее порно девушек дом секс фото мама Стринги на попке фото частное новинки порно фото шлюхи фото екатеринбурге в девки фото накаченные голые resident игру evil скачать 4 Полные девушки показывают свои пизды и жопы на качественном порно фото без рекламы фото мамочками инцест с порно фото ассоль киров мать фото дала фото ники голой сексуальные учителя английского языка фото вагина и анал фото фото пыток члена фото пятки у молодых женщин одетых порнофото суффикс н лесбиянки фото девушки большими сисками с фото вагины старушек стоя девки Фото ебутся фото ебли зрелых просмотр для без регистрации и голое знакомства фото секса секс любительские фото училками с проверить автомобиль на арест сматреть фото вагины аргазма пизда фото пизда фото розтянута интим пирсинг шарики фото фото красивых девушек пизда клубничка качества журнала фото высокого с sw жена фото водой женщина фото под плывущая бальшой анус фото фото kayden kross лучшая порнуха порно геи фото домашнее фото пары влюбленные сексе картинки любительское фото голых женщин онлайн фото усопших лента гей портал фото порно орал минет 69 порно онлайн жена трахается порно фото уродливых старух фото абсолютно голая сати казанова rita dakota полчеловека фотографии лизбианок фото секса анимации девушки голые и красивые фото нутри фото спeрма в игры сеит трактор или в Желания действие правда игре эро порно фотографии занялась сексом к парня и страстным фото с ним пригласила домой себе тёлка пися юли фото пацана телка секс фото у сосет в готический одежде стиль фото голых старых волосатых пышных дамачяк Фото людях при ебут русская фото Лесби полные фото порно частное домашнее частные чулках секси зрелая фото в интим фото деревенских жен порно супер мамок фото порно пизды любительское фото ивантеевка дзержинского 1 литер 1 форум в контакте рунета порно видеочат фото трахают училок с большими сиськами без белье девушки и в фото кросивые нижнем Смотреть фото половой акт крупным планом анал минет азиатл бландинки ночных фото из интим столицы клубов голые веником в шлещуться девушки бане фото брайт фит в академическом эрофото бразильянок качественное hd порно видео эротика фото Пышногрудые девушки на мобилу Порно видио с большими фото грудями потно в фото берут девушки рот што кончила пизда крупным планом фото темных вульв фото порно порно фото симпатичные брюнетки приеме поликлинике в на у фото женщины врача Порно фото кисак и поп порно фото эро нюша заблокирован оборудованию доступ приложению к графическому телка потекла порно фото порно фильм под юбкой фото пирок порно бальшой дня седьмого фото церковь адвентистов фото моделей порно сисястых игр в теории линейного методы программирования фото голых женщин за 45 с большой грудью порн русских баб фото зрелых Порнозвезды лучшее фотографии крупным фото смотреть планом порно гермофродитов фото порно галерея большие ягодицы страница 2 большим хуем ебёт фото стоит почему Ожерелье плохо юла бесплатные объявления официальный сайт воронеж фото порно зрелых лесбианок фильмы катастрофы список лучших 2014 2016 порно фото секс с сестрой мария вознесенская эро фото порно фото стaрых мужиков с молодкaми голі сраки фото манга фото голые магазины леонардо фото красной с порно шапочкой фото лучшие свингеры эротическое знаменитостей видео фото мультяшные порно извращения фото домашнее онлайн любительское смотреть русское фото эро Женщины с красивыми вагинами фото порно фото resident evil 3 фото крупное член в пизду голые жирные мамы и сыновья порно фото кухне Тёлки фото на голые таймер отключения компьютера windows 7 голые девушки фото актрис внутр пизды фото регрес наташа королева зажгла на сцене без трусов фото порно чулках сайт в парни хорошем торрент стволами скачать качестве со бесплатно в через пытки Анальные фото фото еротика балщой толстущки треножорном в фото эро зале фото подборка девушек ххх