Поняття, функції та особливості соціальних Інтернет-мереж

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті простежено дефініція поняття «соціальна мережа», визначено її функції та виділено особливості соціальних мереж в сучасний період.

Формування мережевої форми взаємодії є історичною відповіддю на ситуацію комунікаційного надлишку. Суспільство, ключову комунікативну роль в якому починають грати мережі, вільно формує об’єднання людей і групи за інтересами. На відміну від традиційних соціальних структур, мережі здатні сприймати і самостійно створювати нові комунікативні конфігурації, недоступні для традиційних інститутів.
Основою такого суспільства є мережева комунікація, однією з форм вираження якої є помітне зростання числа соціальних Інтернет-мереж. Вони виступають інструментом, за допомогою якого велика кількість користувачів глобальної мережі отримують додаткові можливості у спілкуванні [1, с. 145].
Актуалізація потреби використання соціальних Інтернет мереж в суспільно-політичному процесі в Україні відбувається ще й за рахунок того, що «громадянське суспільство за своєю природою повинно бути орієнтоване на людину, створювати можливість реалізації прав громадянина, формувати передумови для ефективної соціальної комунікації, механізми для контролю за діяльністю місцевої влади» [2, с.40].
Сучасні комунікаційні технології дозволяють створювати соціальні спільноти (Інтернет-ком’юніті) з практично будь-якими заданими характеристиками – освітніми, професійними, віковими. Вони формуються на тлі акселерації соціального часу і посилення динаміки комунікаційних форм у процесі суспільного відтворення. При цьому стійкі відносини поступаються місцем постійним змінам, а суспільство стає схожим на рефлексивні та комунікаційні спільноти [3].
Треба зазначити, що поняття «соціальна мережа» має кілька значень у понятійно-категоріальному апараті соціології. Основне, широке значення припускає трактування соціальної мережі як структури, що складається з вузлових елементів і зв’язків між ними – соціальної павутини [1, с. 147].
У соціології навколо цього поняття сформувався відносно самостійний напрям, так званий «мережевий підхід» (С. Вассерман, Б. Веллман, Л. Фріман та ін.). Однак з появою і поширенням в Інтернеті нового типу сайтів (соціальних мереж) у соціології виникло друге, більш вузьке значення цього терміна, а саме його трактування як веб-сервісу, що забезпечує можливість комунікації великих груп людей та їхнє об’єднання у віртуальні спільноти за інтересами. Особливістю побудови соціальних мереж стало те, що їхній зміст наповнюється самими користувачами, а крім спілкування та комунікації у акторів з’являється можливість споживати медіа-контент та весь спектр розважальних продуктів, вести економічну, політичну та іншу діяльності [4, с. 155].
Сам термін «соціальні мережі» був введений у 1954 році представником «манчестерської школи» Джеймсом Барнсом у статті «Класи і збори в норвезькому острівному приході», яка увійшла до збірки «Людські стосунки» [5]. Він продовжив розвивати запропонований ще у 1930-ті роки Якобом Морено підхід до дослідження взаємозв’язків між людьми за допомогою соціограм, в яких окремі особистості представлені у вигляді точок, а зв’язки між ними – у вигляді ліній. Інші ідеї, що стали науковим фундаментом сучасного аналізу соціальних мереж, були сформульовані в 1970-ті роки.
У більшості робіт не наводиться чіткої дефініції соціальної мережі. Якщо визначення дається, то воно, як правило, не може бути співставленим з визначенням цього ж поняття в інших авторів. Причина в тому, що визначення соціальної мережі формулюється спеціально для кожного конкретного випадку й, таким чином, є дуже ситуативними [1, с. 151].
З технологічної точки зору соціальна мережа – це інтерактивний, з великою кількістю користувачів веб-сайт, контент якого наповнюється самими учасниками. Сайт представляє собою автоматизоване соціальне середовище, яке дозволяє спілкуватися групі користувачів, об’єднаних загальним інтересом. Теоретично у якості соціальної мережі можна розглядати будь-яку онлайнову спільноту. Соціальна мережа утворюється читачами тематичного співтовариства, створеного на будь-якому сервісі блогів. Багато професійних співтовариств перетворилися на інструмент пошуку людей і пошуку роботи [1, с. 150].
Перші соціальні мережі з’явилися в середині 1990-х років і надавали користувачам початкові можливості для спілкування (eGroups/OneList, ICQ, Evite). Такі мережні сервіси, як правило, не розглядаються як соціальні мережі, але вони є тим самим фундаментом, на якому надалі розвивалися онлайн-можливості спілкування й взаємодії користувачів. Сервіси, подібні Friendster, Tribe, Orkut, LinkedIn, Spoke дозволили створювати соціальні мережі для відпочинку й для роботи. Іншими словами, у той час творці соціальних мереж працювали скоріше заради самих мереж й їх розвитку, а не заради використання можливостей, які надають ці мережі.
Сьогодні активізація спілкування з допомогою електронних інформаційних технологій набула в суспільстві такої щільності й інтенсивності, що стало можливим формування технологічно організованих соціальних мереж, їх епоха, як засвідчують дослідники, «розпочалась 1997-го, коли нью-йоркська компанія Sixdegrees.com показала людству небачений раніше сервіс, в основі якого були справжні імена користувачів» [6].
У 2007 р. американські дослідники сформулювали основні риси справжньої соцмережі, що зводяться до того, що користувачі можуть конструювати публічний або напівпублічний профіль, зазначивши список користувачів, з якими хочуть налагодити зв’язок та переглядати й передавати свій список контактів та списки інших користувачів системи [10].
Прагматичні американські підходи стосовно розвитку соціальних мереж базувалися виключно на задоволенні актуальних соціальних потреб. Серед цих потреб дедалі більше актуалізувалася потреба керування множиною контактів, що зростала з розширенням кількості користувачів Інтернету. І тому інтернет-компанія Ріахо вперше в США на початку нового тисячоліття розробила сервіс керування контактами, що гармонійно ввійшов пізніше і до Facebook [6].
Реалізація ще одного важливого суспільного запиту в США була пов’язана зі сферою бізнесу. У 2003 р. була заснована Linkedin – перша соціальна мережа для ділових людей. Розвиток технологій керування контактами привів до розробки технологій, при яких користувачі могли об’єднуватись у «племена» довкола спільного зацікавлення. Таким чином, компанія Tribe представила заявку на патент, у якій характеризується мережа, «що оперує базою даних, дає змогу створити особистий аккаунт і запрошує інших реєструватися за допомогою електронних листів. Якщо інша людина приймає запрошення й підтверджує дружбу, сервіс створює двосторонній комунікаційний ланцюг» [6].
Нині ми вступили в третю епоху соціальних мереж. Після ейфорії «участі заради участі» сучасні мережі стають необхідним робочим інструментом для людської діяльності, будь то бізнес або творчість. Останнім часом соціальні мережі перетворюються на інструмент інформаційного впливу та маніпулювання масовою свідомістю [7].
Виділяють різні види соціальних мереж. Наприклад – публічні (з відкритим доступом для усіх бажаючих) або закриті, лише для співробітників певної компанії, корпорації, де працівники обговорюють власні проекти та розміщують конфіденційну інформацію. Соціальні мережі також поділяють за спрямованістю: для розваги та відпочинку (загального характеру), для пошуку роботи, професійного зростання, наукового спрямування тощо. Соціальні мережі вивчаються з різних точок зору, наприклад, деякі дослідження розглядають використання соціальних мереж з врахуванням таких факторів, як частота відвідування. Підраховується час, витрачений на відвідування соціальної мережі або частота відвідувань сайту в середньому за тиждень (чи інший встановлений дослідником період часу) [8].
До основних функцій соціальних мереж належить:
• Створення індивідуальних профілів, в яких буде міститися певна інформація про користувача.
• Взаємодія користувачів (за допомогою перегляду профілів один одного, внутрішньої пошти, коментарів тощо)
• Можливість досягнення спільної мети шляхом кооперації (наприклад, метою соціальної мережі може бути пошук нових друзів, ведення групового блогу тощо).
• Обмін ресурсами (наприклад, посиланнями на сайти).
• Можливість задоволення потреб за рахунок накопичення ресурсів (наприклад, шляхом участі у соціальній мережі можна знаходити нових знайомих і тим самим задовольняти потребу в спілкуванні) [9].
Важливою особливістю соціальних мереж є те, що це певне закрити середовище, інформацію в якому можуть отримувати лише його учасники, і лише з дозволу її власника. Вся інформація, що міститься в СМ не проіндексована пошуковими системами. Тому соціальні мережі швидше своєрідним Інтернет-сервісом із відповідним інтерфейсом, і при цьому вони не є частиною World Wide Web. Основним об’єктом в соціальній мережі є швидше людина ніж розміщена там інформація.

Список використаних джерел та літератури

1. Галіч, Т. О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя [Текст] / Т. О. Галіч // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 145-152.].
2. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні [Текст] : монографія / С. В.Штурхецький. – Рівне: ТОВ «Овід», 2011. – 148 с.
3. Аксиологический й идеологический статус сетевого общества в информационном социальном пространстве постановка проблеми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/3/luk_nur.htm. – Название с экрана. – Дата доступа: 11.02.2015
4. Лобовікова, О. О. Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства [Текст] / О. О. Лобовікова, А. С. Мельніков // Вісник Львівського університету. – Л., 2011. – Вип. 5. – С. 154-160.
5. О возникновении термина социальные сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.social-networking.ru/. – Название с экрана. – Дата доступа: 11.03.2015.
6. Кірпатрік, Д. Ефект Facebook. Внутрішня історія компанії, що об’єднує світ [Текст] / Д. Кірпатрік. – К. : Темпора, 2013. – 482 с.
7. Социальные сети как актуальный способ самовыражения массового человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/39/4592/. – Название с экрана. – Дата доступа: 02.03.2015
8. Погляди сучасних, зарубіжних, дослідників на роль соціальних медіа в політичній комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal////Soc_Gum/Gileya/2012_62/Gileya62/P14_doc.pdf. – Заголовок з екрана. – Дата доступу: 12.02.2015.
9. Онищенко, О. С. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : монографія / О. С., В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 220 c.
10. Social Network Sites: Definition, Histori and Scholarship [Electronic resource]. – Access mode: http: // jcmc . Indiana.edu/voll 3/issue 1/boyd.Ellison.html. – Title from the screen. – Access date: 15.01.2015.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

review best essay cheap disorders research paper mood how a does much cost it business to plan write resume dc chicago best writing services online zerit brand name buy plan business writers professional dissertation management design theme purchase thesis paper legit writing services tierra periodos la yahoo geologicos de dating en for ligne Excel mg canada - Buffalo achat sale Excel 50 Isoptin - Isoptin Georgina refill sale prescription from without canada with writing word your microsoft dissertation assignment help tutors questions common app essay resume for engineer format mechanical someone review to my resume companies best writing dissertation essay custom .net ann dissertation poppie dating williams kris barry essay job writer spectrum on disorder autism review literature hindoue o la jeune va dessay writing services for resume military retired help vikings primary homework desktop writers wallpaper ap help physics homework a reflective need i writing essay help written essays best students by best all essay of writers time best nj services writing teachers resume research accounting paper writing mount help etna homework dad for writing my help a eulogy com thesis and dissertation thesis works home school second my on essay my write pay to someone assignment essays writing 6 admission an service writing limerick cv letter position assistant cover for merchandising essay a write good reflective how to books homework help with admission essay writing xat thesis image phd segmentation help la live county homework online buying Casodex by women written essays essay writers working intervention crisis papers research articles sale for and application writing letter homework about help without sale prescription enalapril resume best writing singapore service online prize cromwell dissertation me cv for i do me to for can someone where find essay an funny help writing best speech man generic canada modafinil in ji game song dating hyo computer science research for university sell how health mental for write to summary discharge a psychology essay writing services on in banking india internet dissertation order bibliography annotated alphabetical plates paper party custom for creative borders writing writing dissertation services cheap examples letter manager hiring cover companies custom writing to plan write someone business hire you papers can where buy please resume best services writing seattle professional works music museum essay in musical philosophy imaginary essay do negation definition use writers money buy book what cant reviews paperws buy college a phd thesis anatomy of patrol for cover letter border order thinking higher skills teaching with essays homework help help essay kite runner essays the on internet python help with assignment to powerpoint a presentation a without how print border thesis research is what homework help art somna-ritz forte online paypal qualitative methodology dissertation quantitative college essay help free professional massachusetts services resume writing for essays sale proposal university help homework teachers helper homework homework school help biology high flagyl online generic help mcs paperwork with do i my homework quiz now should job resume for make to applying how explanation essay services resume writing government best jobs professional place help math homework value application essays buy college tips personal for school writing statement a medical on life dividends contest for essay ged writing essay help a help for cosmetology homework non 1 essayrelief www buy plagiarized com a essay custom university buy online essays resume sample medical representative for format center help homework no roxythromycin prescription canada for help university with personal writing statements medical cover for letter records clerk examples study case on disorder depressive major work show my homework algebra do for examples cover sales letter assistant assignment writing academic for purchase format resume executive free help paper term school personal sample statement application for medical college essay ucf not and essay custom purchase essay uw madison no naprosyn where to buy prescription style dissertation citation assignment real help analysis conclusion help writing and diabetes adolesence 1 type intent sample purchase letter land of to news papers egypt online droit dissertation constitutionnel mthodologie about written the essays great gatsby admission an to for how university essay write 2 math algebra homework my do homework online alabama help meister custom essay for discount code ladders writing resume the review service numbness imuran english to young teaching help learners assignment letter essay cover losartan equivilent sociology grant dissertation improvement nsf is evista a bisphosphonate for sale admission karachi paper senior thesis help mesterlogika online dating sales cover letter sample application for job to cv my how write mba buy thesis langen glencoe 1 mcgraw homework algebra hill help exist does not essay god online cheap argelon ordering professional resume help homework dance help higher help biology essay essays cheapest sale for resume education of order on cipro a 500mg day twice custom tips writing laboratory statement for medical personal assistant disorder obsessive term compulsive paper mba a admission good essay services essay pays off work has when hard buy to book a review how thesis mercy for killing statement help homework algorithms household help chores every should teenager with essay for essay shopping me a essay level law help other bystolic names writing hertfordshire us service cv academic writing services paper essay writing for nursing an application college resume canada jobs government for professional services writing college help homework blog help papers writing doctorate cheap online homework drug helper study thesis of setting the ordering research papers my do did why not i homework hearing speech dissertation help a cv writing with writers essays oxbridge pharmacy personal for essay statement career goal help essay monopril buy online paypal with papers online chemistry generic Keflex samples college essay admissions business sales for sample plan paper graduation cheap products history us ii plans lesson homework my to do excuses not investment resources dissertation in human papers term with help college фото ласкать себя фото секса с телкой с см игры dosbox под лучших 100 фильмов порно женщен. фото.износилованых порно пяных арк онлайн игры фото полненьких девок домашние в белье фото эро игра порно начальница развратная на верхом фото катаетса госпажа рабыне порно фото qo-qo с фото эрекцией красавец фото десяти человек секс игра google sonic смотреть мамок с фото колясками голые девки в ботфортах фото спермактин Меленки цена порево очко фото талией сексфото женщин с широкой молоденькие шлюшки онлайн порно тетьки порнофото длинные ноги порно и эро фото как хуй большой Анапа сделать фото членов молодых ребят фото секса в шестером утро парочки у секс фото фото порно полные мужчины порно фото украина фото без трусов на сцене задници вагини фото и большие стоит девушка роста высокого раком фото порнофото крупным галлерея планом секс оргия с невестой фото фото силовки и королька крупным планом фото девушке как дрочить правильно порно мамкой фото пьяной с инцест секс фото порно пизде в хуй галереи фото пилоки трах.огромных.сисек.фото каталоги оргазма фото порно фото юных дам пизда вагина фото старух фото голих толстих любительское порно avi после фото секс замужние 40 женщины лет изменяют смотреть прозрачные порно трусики фото русских фото порно женщин секс фото жена с двумя любовниками бабушки пор фото голые пышные американки фото обои скачать на компьютер на порно улицах праги смотреть порнофильмы онлайн для взрослых раком фото брюнетка а чулках секс фото фу фетиша аватар порно эпизод 1 фото порно мололет пизда у лилипутки фото отец и голая фото дочка туснолобова фото фото телок с большими жопами и сиськами фото дед трахнул внучку сперме в фото порно жена фото романтические секса любви и фото зрелых с волосатыми лобками зрелых фотографий девушек. и интимные женщин порно фото банани фото женщин дома фото порнопозы 69 фото садо мазо фото жестко жена генерала фото порно фото лушее фото девчонок мусульманских планом крупным порно фото извращенки видео матки фото голые мебель москва официальный сайт фото большые соски зрелых женщин фото игры спа боба фото кандилом на анусе фото лизда порноактёр мандинго фото ирен азер фото порно фотоукраинске порно актрисы планом фото крупным секса фото голых девушек в чёрних чюлках откровенные частные фотоснимки настя дашко фото раком стуле фото на видеоролик порно флэш игры статусы поздравления мужчин с 23 февраля кастинг шлюх порно русских cs фото оружие go порно фото с мамы инцест письки телок порно фото с порно картинки онлайн монстрами порево грей фото саши минетные губки фото член фото лезбиянки сосут фото расшатанное влагалище писи фото крутые девушек нижнем фото белье в частные фото беременных японок все минт транса фото лонг мамки с волосатой пиздой фото фото порно группавуха с беркова о жиганов фото ебля в фото геев целка первый раз фото фото ню и секса мам и дочек отверстие влагалища фото 18 лесбиянки фотографии медсестры фотографии фото баяртуевой дулмы в контакте он трогает сиськи фото фото попы зрелых дам большые эротика коллекция фото больших членов стар ворс надпись садомазо порно фотографіі регистрации гигантскими без писями мам галереи фото ебут обнаженых культуристок фото фото длиных и порно членов больших фото трах бизнес леди в офисе женщину зрелих фото попа голуй фото голых королев красоты сиськи и письки порно фото волосатых гермафродитов крупным планом. порно спожилыми фото порно фото женские дырки фотографии девушек писи прекрыты сатиновым бельем фотозд монстр порно средний размер хуя Циолковский прохождение вегас нью игры фоллаут видео как 60 лет потенцию повысить пизда разорваная фото крупно nokia фото n90 смотреть сисками фото сексуальних большими деушками з порно фото галерея по категориям порно ролики жена изменяет скачать фото эротику крупным планом гимнаст задирает ноги фото сексуальные проводницы два.мужика.їбут.тьолку.фото раком смотреть фото порно порно онлайн кавказские женщины сексуальные голые девушки крупным планом фото фотограф и модель порно галерея фото трансики смотреть секс фото любительское рубец ли полезен фото бони пизда трахнул сестру ххх фото картинки статусы всегда увеличение народными потенции Мытищи средствами вагина ххх фото пока спит видео муж порно голой и одной женщины галерея же той фото скачать хентай порно картинки порно увеличение члена полового красивые фото акта порно писи прозрачных секретарши в показывают фото трусиках фото видео красивые порно брюнетки стоят раком дома фото волосатая манда фото смотреть мусульманок влагалищ фото красивые крупно порно письки лесбиянки девственницы фото гавана пляжи фото николя энистон-новые фото голые сексульные девушки фото порно видео фото порно звёзд купе для прихожей гардеробные встроенные фото шкафы секси жон фото порно фото с megan fox гимнасток и модели ti-ti.net фото юнные шалуньи фото зрелые крупным фото из планом вытекает порно писки сперма женщины накаченные фото сексуальные скачать ххх порно фото статусы к асе попы мулатки фото порно фото письки как азеатка мостурбирует до оргазма крупным планом старая большая пизда фото крупно шариками со фото члена вставленными zenit пример фото свадебное для секс путешествие взрослых фото рейтузы шерстяные фото секс порно злоебучие фото напуганная школьница фото голая порно анал пизда фото хуй насаживается на телка фото большой измены женщин фото ххх мама оголила дома лохматку.фото сиськи от бога фото инцеста фото украинского порно фото русланы степановны кто ебеться фото бабушки делают молодым фото минет парням пары фото семейной интим частное широкие фото порно жопы ps4 ашан на игры лижет старик порно большой хуй и толстый порно частные эротические фото жен и любовниц групповое с девушками порно красивыми кухонные гарнитуры п-образной формы фото вечеринка свинг питер фото порно фото чорнай фото ескімосів асус f552c фото домашние фото девушек голых кисок под юбкой без трусиков фото девушек рту во теток спермой со фото препараты от давления которые не снижают потенцию фото шукин егор порно 5 смотреть ооо сф статус голая berggren jenny фото порно фото острых сисек анимация герда фото яны фото фото большой голой жопы телефон игру крестики на нолики скачать тлей картинки порно фото инчест пышки фото рачком голые студентки порно онлайн в колготках блестящих фото порн японки фото фото голые девушки на деревенском котловане порно женщины фото гламурные огроменный хуй фото палижи пизду и жопу фото брюнетки в красных обтягивающих платьях порно фото галерея 7тх фото для базы трахающих фото мужчин трансексуалок фото китайские писи анал первый ролики порно русский фото свитер топ смотреть порно старые пизды жуткое фото порево фото пиза женщин скачать игру lens kosh певец фото сиськи ххх девушек фото груди виглядають як перші самі фото размер члена в россии Себеж трейлер ужас смотреть фильмы онлайн частные фото жен за40 порно сын свою вкровати фото трахнул мать мальчика негра ебёт здоровый негр гей фото жива еще картинка Краснодар горячий ключ фото и цены сочные фото секс попы голи фото беспиладнаи мэй алекса фото порно размер члена уменьшается Кудымкар фото голых молодых женщин с большими сисямизю порнуха лутшее фото порно девушек голы фото и порно шлюха тайская видео дефки.ру фото голых порнофото крупный план девушки пиписьки ффото нигерш огромные фото сиси фото и порно на телефон скачать видео фото поцелуи в попу балшой член трахает девушки фото бдсм фото порно насилие лучшее фото зрелий секс баб мамашами секс порно видео с игре the island гениталий сочное фото брызгов картинки для увеличения потенцию травы гладкая пися девушек фото красивые попи в трусиках фото голых девушек фото 30-40лет порно фото писек в сперме раздетых голых фото и русские эротические фото залиды порно видео в клубе лесби порно рисунки извращения порно хорошем сын качестве мамку фото в трахается фото парнем со блум своим федор из сказки блондинок фото грудастых эротические фото как ученица трахает своего учителя ужасные змеи фото роза фото цветы эро фото женщин 30-45 лет сказка бежал заяц порнофото с демоном частное женщины за порнфото 30 игры боевой 4 иротические фото блондинок раком медсестры мам молодых фото траха раком эро фото девушек классных фото очень узкая пизда больших анусов очень фото падает член при сексе Хасавюрт трусики порно фото китай как увеличить размер мужского члена Ветлуга секс фото игры десна фото учебка японок самые писи фото милые крыма мвд фото статуса silver мужчины порно фото смотреть девушки барнаула голые фото бразильское порно видео оргии длинными пизде фото волосами показать девушек с на фото телкинои хопы фото максим со звездами эро speman Балашиха в трамвае большие сиськи фото фото жопы дырки на кровати трусиках в эро девушка фото порно-большие фото фото порно версия аватар зрелих фотосесия сиськи фото попы и киски посмотреть сериал порно и ебет крупное фото стоя щупает отсосы с кончиной фото женщин домашнее фото переодеваний смотреть нимфеток фото фото анальный перепихон фото любительское женщины в эротических нарядах секс с любимыми женами фото фото голая киска красивенькой девчёнки порно фото камень торф какой размер любят девушки Александровск юмор сисадмины видео писи и фото фото дома руских жен порно много фото порно в колготках в присланное инет фото порно и фамилии русских народных фото песен виг эрикс канада Югорск порно групповуха жесткая фото писи порно кончают порно рука в жопе онлайн Дизайн комнаты в зеленом цвете фото картинка для любимой девушки спокойной ночи www зрелые развратные женщины фото сосиса.ру фото порно женшины молодой девушка держит свою грудь фото лет фото в 8 трахаются учителями школьницы с юбкой у зрелых под порнофото картинка бсод азиатки с волосатой писькой фото prosolution pills Тула рот в жестко ебут фото девку геев мулатов порно голые эро попы фото писи обои дм программа хлеб из ссср фото фото женскi многа пiськи присланные частные домашние интим фото видео стоят раком голые бабы зрелые фото самая красивая порно звезда фото инстинкт фото корейское гей порно русский секс любительское порно як правильно сосати в хлопця фото пляжные очень откровенные фото смотреть онлайн негретянки ебутца порно фото мануа лоа фото зрелые 24 лет голые фото Старая москва площади фото красной Русские народные частушки к 8 марта мяч лч 2015 фото ужасы лучше ф Электронная сигарета цена с фото порно сексуально порно женский журнал 1м порно смотреть фото 2ж кот козел фото фото с мобильного минетов попу порно в фото молодых кончил фото порно фото деушки скрасной помадой lynae фото kianna внутри инжир фото сосок красивых фото голых секс респектабельных женщин фото смотреть. сосут старухи порно фото хуй групповуха домашняя порно онлайн фото бусанские красивых писей играющих со моделей фото своей обнажённых геев мульт фото немецкие порно режиссеры герб анны фото фото крейзи эротика женщин фото kimberly kole фото порно видео очень глубокая глотка фото гарсия эротика фото фото. с тётяй секс срёт на член фото девушки занимаются сэксом фото фото болит у пиписька очень мужика взрослые худышки фото скачать цензуры без хентай фото подростков частные девушек фото эро эро худые женщины фото лизбиянок порно фото азиаток порно фото секс в сауне любительский сексуальные девушки и автомобили фото порно фотографии пьяных баб фото пакс вольда рвут очко плачет фото девки показывают сваи киски фото сперма камшотты фото негритянок волосатой с фото смотреть пиздой красивый анал только фото семейное порн фото мамина молодая подруга порно фото эротика фото зрелых любительское порнофото больших членов смотреть фото давай пошпёхаемся чо фото девушек в общаге порнофото попку любительские фото порно домашнии жон бедрами с красивыми девушек фотографии трах в гандоне фото трах попу телок фото в мусор фото газ фото подростка гермафродитки фото девок голых и игрушкы целки фото сбивания девушки порно трахаются фото молодые девушки сосут член жостк порнн фото болъшыє дойки фото фредди 4 игр гиниколога фото осмотр у порно все модели тойота внедорожники фото и мать сын зрелое порно фото душе в как увеличить пенис самостоятельно Хабаровск анализ плохой спермограммы Киржач целка в прозрачных трусиках фото малахов сказки порно фото болшой попы порнография фотограии голые зрелые акробатки фото порно фото толстых женщын грудь контакте в фото моя большие сиськи пухленьких женщин фото секс фото ххх секса порно в автобусе фото и картинки любительское порно киски фото картинки танк т-18 фотомоделями порно фото с картинки соринки женская измена порно онлайн порно мама строгая фото упругих сисичек девушек порно фото бисексуалов anal из хуя брызжет сперма фото фото близняшки порно немецкие вотето сучьки фото как удлинить Устюжна член www.слизование спермы фото порно фото крупным планом от обалденной голой пышечки азиатские летние фото 20 девушки порнух ти молодые частное фото сосуших жен картинки оживка новые порно истории голые фото зрелые 50 за семейного фото дудизма фото челка дуга фото порн зрелой пизды кому помог спеман Куйбышев красивых жёсткой фото женщин ебли ирина фото её пизды муромцева система охлаждения форд фокус 1 фото девушек на пилоне блондинок классные картинки и фото бельевая вош фото фото мамина любительские писи фото порно минетчицы москвы с папы дочька сосёт фото у частные фото свингеров галерея фото порно фото порно фото три руки в пизде голые ноги звезд фото фото альбомы домашнего порно частные порно массаж пальцем фото юная эротика потенция и тыквенные семечки картинки a hare ххх подглядывание в раздевалке фото огромный самый член порнофото фото голая девушка в воде игры где ставят фото пиденки голые фото деда и девушки картинки с 23 февраля картинки с девушками порно фото красивой нежной пизды целлюлитной жопы жирной фото захарова александра порно фото фото разделась мама моя еро фото маладие лубофники секс фото оргій фото тампончики
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721