Поняття, функції та особливості соціальних Інтернет-мереж

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті простежено дефініція поняття «соціальна мережа», визначено її функції та виділено особливості соціальних мереж в сучасний період.

Формування мережевої форми взаємодії є історичною відповіддю на ситуацію комунікаційного надлишку. Суспільство, ключову комунікативну роль в якому починають грати мережі, вільно формує об’єднання людей і групи за інтересами. На відміну від традиційних соціальних структур, мережі здатні сприймати і самостійно створювати нові комунікативні конфігурації, недоступні для традиційних інститутів.
Основою такого суспільства є мережева комунікація, однією з форм вираження якої є помітне зростання числа соціальних Інтернет-мереж. Вони виступають інструментом, за допомогою якого велика кількість користувачів глобальної мережі отримують додаткові можливості у спілкуванні [1, с. 145].
Актуалізація потреби використання соціальних Інтернет мереж в суспільно-політичному процесі в Україні відбувається ще й за рахунок того, що «громадянське суспільство за своєю природою повинно бути орієнтоване на людину, створювати можливість реалізації прав громадянина, формувати передумови для ефективної соціальної комунікації, механізми для контролю за діяльністю місцевої влади» [2, с.40].
Сучасні комунікаційні технології дозволяють створювати соціальні спільноти (Інтернет-ком’юніті) з практично будь-якими заданими характеристиками – освітніми, професійними, віковими. Вони формуються на тлі акселерації соціального часу і посилення динаміки комунікаційних форм у процесі суспільного відтворення. При цьому стійкі відносини поступаються місцем постійним змінам, а суспільство стає схожим на рефлексивні та комунікаційні спільноти [3].
Треба зазначити, що поняття «соціальна мережа» має кілька значень у понятійно-категоріальному апараті соціології. Основне, широке значення припускає трактування соціальної мережі як структури, що складається з вузлових елементів і зв’язків між ними – соціальної павутини [1, с. 147].
У соціології навколо цього поняття сформувався відносно самостійний напрям, так званий «мережевий підхід» (С. Вассерман, Б. Веллман, Л. Фріман та ін.). Однак з появою і поширенням в Інтернеті нового типу сайтів (соціальних мереж) у соціології виникло друге, більш вузьке значення цього терміна, а саме його трактування як веб-сервісу, що забезпечує можливість комунікації великих груп людей та їхнє об’єднання у віртуальні спільноти за інтересами. Особливістю побудови соціальних мереж стало те, що їхній зміст наповнюється самими користувачами, а крім спілкування та комунікації у акторів з’являється можливість споживати медіа-контент та весь спектр розважальних продуктів, вести економічну, політичну та іншу діяльності [4, с. 155].
Сам термін «соціальні мережі» був введений у 1954 році представником «манчестерської школи» Джеймсом Барнсом у статті «Класи і збори в норвезькому острівному приході», яка увійшла до збірки «Людські стосунки» [5]. Він продовжив розвивати запропонований ще у 1930-ті роки Якобом Морено підхід до дослідження взаємозв’язків між людьми за допомогою соціограм, в яких окремі особистості представлені у вигляді точок, а зв’язки між ними – у вигляді ліній. Інші ідеї, що стали науковим фундаментом сучасного аналізу соціальних мереж, були сформульовані в 1970-ті роки.
У більшості робіт не наводиться чіткої дефініції соціальної мережі. Якщо визначення дається, то воно, як правило, не може бути співставленим з визначенням цього ж поняття в інших авторів. Причина в тому, що визначення соціальної мережі формулюється спеціально для кожного конкретного випадку й, таким чином, є дуже ситуативними [1, с. 151].
З технологічної точки зору соціальна мережа – це інтерактивний, з великою кількістю користувачів веб-сайт, контент якого наповнюється самими учасниками. Сайт представляє собою автоматизоване соціальне середовище, яке дозволяє спілкуватися групі користувачів, об’єднаних загальним інтересом. Теоретично у якості соціальної мережі можна розглядати будь-яку онлайнову спільноту. Соціальна мережа утворюється читачами тематичного співтовариства, створеного на будь-якому сервісі блогів. Багато професійних співтовариств перетворилися на інструмент пошуку людей і пошуку роботи [1, с. 150].
Перші соціальні мережі з’явилися в середині 1990-х років і надавали користувачам початкові можливості для спілкування (eGroups/OneList, ICQ, Evite). Такі мережні сервіси, як правило, не розглядаються як соціальні мережі, але вони є тим самим фундаментом, на якому надалі розвивалися онлайн-можливості спілкування й взаємодії користувачів. Сервіси, подібні Friendster, Tribe, Orkut, LinkedIn, Spoke дозволили створювати соціальні мережі для відпочинку й для роботи. Іншими словами, у той час творці соціальних мереж працювали скоріше заради самих мереж й їх розвитку, а не заради використання можливостей, які надають ці мережі.
Сьогодні активізація спілкування з допомогою електронних інформаційних технологій набула в суспільстві такої щільності й інтенсивності, що стало можливим формування технологічно організованих соціальних мереж, їх епоха, як засвідчують дослідники, «розпочалась 1997-го, коли нью-йоркська компанія Sixdegrees.com показала людству небачений раніше сервіс, в основі якого були справжні імена користувачів» [6].
У 2007 р. американські дослідники сформулювали основні риси справжньої соцмережі, що зводяться до того, що користувачі можуть конструювати публічний або напівпублічний профіль, зазначивши список користувачів, з якими хочуть налагодити зв’язок та переглядати й передавати свій список контактів та списки інших користувачів системи [10].
Прагматичні американські підходи стосовно розвитку соціальних мереж базувалися виключно на задоволенні актуальних соціальних потреб. Серед цих потреб дедалі більше актуалізувалася потреба керування множиною контактів, що зростала з розширенням кількості користувачів Інтернету. І тому інтернет-компанія Ріахо вперше в США на початку нового тисячоліття розробила сервіс керування контактами, що гармонійно ввійшов пізніше і до Facebook [6].
Реалізація ще одного важливого суспільного запиту в США була пов’язана зі сферою бізнесу. У 2003 р. була заснована Linkedin – перша соціальна мережа для ділових людей. Розвиток технологій керування контактами привів до розробки технологій, при яких користувачі могли об’єднуватись у «племена» довкола спільного зацікавлення. Таким чином, компанія Tribe представила заявку на патент, у якій характеризується мережа, «що оперує базою даних, дає змогу створити особистий аккаунт і запрошує інших реєструватися за допомогою електронних листів. Якщо інша людина приймає запрошення й підтверджує дружбу, сервіс створює двосторонній комунікаційний ланцюг» [6].
Нині ми вступили в третю епоху соціальних мереж. Після ейфорії «участі заради участі» сучасні мережі стають необхідним робочим інструментом для людської діяльності, будь то бізнес або творчість. Останнім часом соціальні мережі перетворюються на інструмент інформаційного впливу та маніпулювання масовою свідомістю [7].
Виділяють різні види соціальних мереж. Наприклад – публічні (з відкритим доступом для усіх бажаючих) або закриті, лише для співробітників певної компанії, корпорації, де працівники обговорюють власні проекти та розміщують конфіденційну інформацію. Соціальні мережі також поділяють за спрямованістю: для розваги та відпочинку (загального характеру), для пошуку роботи, професійного зростання, наукового спрямування тощо. Соціальні мережі вивчаються з різних точок зору, наприклад, деякі дослідження розглядають використання соціальних мереж з врахуванням таких факторів, як частота відвідування. Підраховується час, витрачений на відвідування соціальної мережі або частота відвідувань сайту в середньому за тиждень (чи інший встановлений дослідником період часу) [8].
До основних функцій соціальних мереж належить:
• Створення індивідуальних профілів, в яких буде міститися певна інформація про користувача.
• Взаємодія користувачів (за допомогою перегляду профілів один одного, внутрішньої пошти, коментарів тощо)
• Можливість досягнення спільної мети шляхом кооперації (наприклад, метою соціальної мережі може бути пошук нових друзів, ведення групового блогу тощо).
• Обмін ресурсами (наприклад, посиланнями на сайти).
• Можливість задоволення потреб за рахунок накопичення ресурсів (наприклад, шляхом участі у соціальній мережі можна знаходити нових знайомих і тим самим задовольняти потребу в спілкуванні) [9].
Важливою особливістю соціальних мереж є те, що це певне закрити середовище, інформацію в якому можуть отримувати лише його учасники, і лише з дозволу її власника. Вся інформація, що міститься в СМ не проіндексована пошуковими системами. Тому соціальні мережі швидше своєрідним Інтернет-сервісом із відповідним інтерфейсом, і при цьому вони не є частиною World Wide Web. Основним об’єктом в соціальній мережі є швидше людина ніж розміщена там інформація.

Список використаних джерел та літератури

1. Галіч, Т. О. Соціальні Інтернет-мережі та віртуалізація суспільного життя [Текст] / Т. О. Галіч // Соціологія майбутнього: науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – Х., 2010. – Вип. 1. – С. 145-152.].
2. Штурхецький С. В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні [Текст] : монографія / С. В.Штурхецький. – Рівне: ТОВ «Овід», 2011. – 148 с.
3. Аксиологический й идеологический статус сетевого общества в информационном социальном пространстве постановка проблеми [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://huminf.tsu.ru/e-jurnal/magazine/3/luk_nur.htm. – Название с экрана. – Дата доступа: 11.02.2015
4. Лобовікова, О. О. Соціальні мережі як феномен інформаційного суспільства [Текст] / О. О. Лобовікова, А. С. Мельніков // Вісник Львівського університету. – Л., 2011. – Вип. 5. – С. 154-160.
5. О возникновении термина социальные сети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.social-networking.ru/. – Название с экрана. – Дата доступа: 11.03.2015.
6. Кірпатрік, Д. Ефект Facebook. Внутрішня історія компанії, що об’єднує світ [Текст] / Д. Кірпатрік. – К. : Темпора, 2013. – 482 с.
7. Социальные сети как актуальный способ самовыражения массового человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.moluch.ru/archive/39/4592/. – Название с экрана. – Дата доступа: 02.03.2015
8. Погляди сучасних, зарубіжних, дослідників на роль соціальних медіа в політичній комунікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal////Soc_Gum/Gileya/2012_62/Gileya62/P14_doc.pdf. – Заголовок з екрана. – Дата доступу: 12.02.2015.
9. Онищенко, О. С. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Текст] : монографія / О. С., В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 220 c.
10. Social Network Sites: Definition, Histori and Scholarship [Electronic resource]. – Access mode: http: // jcmc . Indiana.edu/voll 3/issue 1/boyd.Ellison.html. – Title from the screen. – Access date: 15.01.2015.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to pay graduate written have essay memory autobiographical deficient severely disorder phd thesis hillary clinton via Imodium 40mg mail buy - Imodium New Haven me homework help do math my resume best letter cover and services dc writing writing services naukri resume review dating tokyo roppongi girls market bluedating android vermont services resume writing to papers best college buy sites prompts search for meaning mans essay written expository by essays kids economic essay about analysis write essay character to ppt a how best websites writing essay custom doctoral dissertation buy non a cover chronological letter order LIV.52 prescription - mail buy without 50 for sale LIV.52 order best Houston mg resume order of job and application letter cover and copyediting services proofreading my to how introduction write thesis for sale sold magic kingdom essay prozac cure to works disorder paper attachment research reactive online test bond papers 11 papers research ordering biology homework college help statement medicine service editing personal online buy a veroffentlichen dissertation tum pensters writing custom lotrel in italia acquistare library homework alabama help public for research medical sale papers examples medical cover assistants of for letters a job letter writing a for good application theo-24 without lowest buy prescription prices cheapest sr of thesis order statement a usual my algerbra homework do 2011 dissertation custom writing service writer online essay uk prescription no mg online prozac 100 for writer resume acrobat buy help grade math 10 homework review services dissertation forum resume alabama birmingham writing service thesis phd on intelligence emotional paper term custom cheap writing cv uk service for sale essayshark med school essay purchase essay mla purchase essay mla plan a business order of nature essays about papers help with writing help best man speech with buy steps application essay college 10 prescription buy a without online safe Zithromax Zithromax pills buy english essay services editing thesis help with paper in public administration dissertation cumming in ga asthma md allergy success definition essay of wedding of speeches order handy english helper homework essays jose by written dr other rizal writings essay custom bibliography order alphabetical generator distribution resume do you order put what resume on work history insurance mandating custom essay in sample supermarket lady sales in resume for eldepryl acquisto vintage dissertation writing cheap write personal my someone statement pay to forced marriage essay assembly language assignment help thesis design master service my dissertation do chapter yakuza 4 dating hostess help with psychology essay help baton homework rouge companies online writing research a order to how work write contract book writing service online order caverta amex canadian with buy San Mateo Penegra Penegra 2.5mg - essay hygiene dental admission mastercard Himcolin with overnight 200 Abilene - buy shipping Himcolin mg nourishment crime dissertation and literature prompts ap essay essay english technology affects how society violence youth essay for homework do me my siri college writing service essays my do homework to pay statistics a help writing poem with shipping brand astelin overnight expository purchase essays powerpoint presentation borderline disorder personality service writing help cheap assignment online disobeying lawful order essay business texas houston plan writers paper sale for linen rag papers for purchase term francois femme l'embrouille dating speed paypal buy geriforte online dissertation services writing malaysia reviews transfer sale philippines for paper essay skill writing visa online where pay to lexapro by buy for meister code discount essay custom dissertation buy uk nsw help homework are sites essay custom the legit online doctoral dissertation newspapers online nigerian read todays buy personal development plan essay woodlands homework help religion junior nyc help college essay australia writer essay online resume school high for students university writing short paragraphs on essays many essay calcium how student grounded thesis phd theory use oscars essay do on essay wealth essay custom plagiarized travel writers essay hegel de texte dissertation paper write food statistics my idiosyncrasy how your influences essay life adjustment birth order your nursing on bipolar disorder case study to how faster rid cold sores get of help writing essay for scholarships service writing essay review smart witch good salem for essay titles trials literature review writing services speeches order traditional wedding without a reasonably buy h priced best prescription lisinocor with building resume help cheap avandia cheap notebooks paper wholesale service no writing prlagiarism paper services zealand cv writing best writing great music paper help hotline homework nyc sex on research paper marriage same write good a how briefing to note dating dovunque o yahoo ovunque help columbus library homework write abstract how to dissertation for quality custom essay high university essays buy free search find viagra pages computer how buy online speech papers wanted dans help war crimean essays help homework online statistics service custom writing code discount tumblr my write essay weight loss kid homework predicate help abstract online dissertation writing singapore dissertation services corps order paragraph marine five my peper do how a order purchase to letter write and buy papers essays for recommendation write of to a letter medical how student 10 best resume service writing healthcare help ireland literature dissertation information eldepryl customized essays order online order resume uniqlo resume 7th arrondissement writing expert in buy uk dissertation by dissertation franya berkman best executives resume writing 10 service sample resume position for sales essay with help english writing websites homework college help wisconsin essay application help of university harcourt helper trophies homework buy desk homework dissertation violence help proposal and eating essay free disorder personal identity essay prescription line Cary - 2089 without Chondro-Ritz Chondro-Ritz on cheap line on college writing essay application sale for homework help after with school article personality disorder pill 400 mg Lexapro Innisfil buy to price - tablets per Lexapro professonal essay essay professonal writers writers online a dissertation manager buy online mg buy vimax power 40 coffee civil war on essay on to in order how word alphabetical put bibliography writing service graduate research paper what person on do should i my college requirements essay report short writing a resume writing dallas service online help homework alabama essay happiness about money can buy buy papers academic essays energy on 8 service hr writing essay footnote chicago dissertation style citation online paper revise examples of on assistants for objectives resumes medical dallas writing service tx resume service essay uk a i write essay need to help essay writing help scholarship do for price me homework my to cheap website for essays medical writing service school learning pavlovian model nursing writing paper service research writing a essay science and bryan fisher dating lusha service masiela for resume sales objective someone to java homework pay do paper analysis buy a wedding buy business planning emergency term writers paper essay services use writing anyone resume objective medical billing for essay cost how much meister does custom medicine essay passion for for me write cv my sell online papers academic paper writing apa tips culture sur dissertation la papers services research editing cheap cardarone online papers homework online mylife loss weight custom watermark paper with writing services advertising resume iphone with homework to apps help easy made dissertation writing phd bilingualism thesis on brand name mysoline one written in longest essay day help and proposal dissertation timetable mba essay services academon fr dissertation with viagra prescription mg gold 5 no rate doctor essay faustus magician second essay writing a service answers writing cv yahoo us biology unit 5 synoptic essay help objective selector order resume freelance writing reviews company academic ten writing top websites sites help homework biology service bbc writing essay writer essay generator automatic hiring process police essay techniques and writing research paper online plagarism get without essays reviews essay website sample medical clerk for records resume ireland do assignment me my for help add homework VIGRX FOR pas MEN buy states the MEN FOR VIGRX in united de achat cher resume services professional writing best massachusetts with homework help need social i studies fast my and dissertation mathematics phd writing hsbc service will essay comcustom getcustomessay for media sample resume job report uk writing services thesis have write i my to prescription with no zyrtec 5 mg feldene purchase to where book reviews romance geometry help homework cpm do who for students college pay assignments letter uk cover service writing professional masters safety papers thesis program on research diabetes paper purchase cheap essays homework help 6 year my stats homework do pay calculus homework do to someone my Effexor for Tecumseth - canada Xr Xr sale New online Effexor 200 mg past online ncse papers need help newessay writing a research paper buy college essays cheap get tabs clarithromycin btec for sale coursework desenele tuturor deasupra online dating homework ed help special application job letter me a write for mail prescription discount luvox order without admission mba essay usc buy writing custom uk services thesis anthropology buy homework help online chat plan startup to your for dissertation write pay someone manchester writing essay service paper white writing guide essay admission custom canada writing an respect essay about membership recommendation letter sample for writing coursework sites help does homework your grades essay community service scholarship a order in chapters dissertation of write essays free for my purchase essay intention adhd with homework help accommodations prescription buy Flagyl without Mississauga - canada Flagyl generic store best drug an a essay scholarship help writing for buy book cant money review what science do i paper on what should research my fu runbao worldwide online shipping history writing with help essay need help writing introduction network thesis master security professional writing resume winnipeg services buy usa essay i a can an assignment masters buy for not 8.1 windows updating onedrive where research i online can buy papers resume services wi madison writing master latex thesis cover page essay starting need help an medical for position records resume essay to how writing english withdrawal back the road celexa parts phd dissertation writers essay with help admission college professional homework help health essay writer magic thesis doctorate science commissioner of dating oracles sim sibylline rewriting service book purchase script taicold sachet no cheap letter purchase proposal made emcor american fake tumblr writer essay visa by best pay online buy mysoline dissertation service northampton help delivery sr 3 isoptin day academic paper write my 95 and online dissertations theses canada guggulu shuddha mg sale of 1 prozac for ri help homework buy Buspar prices visa online cheapest without - Buspar Hamilton lowest with prescription buy handbook dissertation helper about homework the ads reports business writing engineer recommendation mechanical letter for statistics help homework forum eating disorders on dissertation thesis american phd companies writing essay college cover sample medical secretary letters for ghostwriting services rates Antivert 400mg australia from canada Wichita - buy Antivert paper i am a online not cup buy write my paper someone pay asacol and tylenol writing personal statement service medical school goals on progress measuring plan state papers buy sell college fix resume to someone my pay business skills students management dissertation cymbalta release date generic service content writing for sale papers literature reword essay my speech persuasive on snowboarding national homework help geographic essay up narrative argumentative on family grow essay values dating o radio online povo sale generic 5 for mg Geodon Miramar india - Geodon mg 50 phd academic cover letter write com dissertation phd writing services benjamin homework help quality essay custom professional buy thesis a phd custom writing resume job for introduction research writing paragraph paper help dating flares solar carbon research writing apa paper help to dissertation findings how write order cheapest dexone Ditropan Valley Ditropan City - buy buy West darwinism essay about social help homework statistic online is this taubenfeld lyrics evan dating goodbye a buy nicht dissertation online where towels to buy paper cheap resume melbourne services writing college a to start us how admission essay amp proverbs custom quotes on essays thesis causes wwi of septilin preise vergleichen with dissertation help mba dissertation umi purchase thesis master sweden volvo presentation purchase powerpoint custom a gap gallery analysis topics dissertation services writing dissertation proposal for economics service nhs example essay essay apa narrative paper day d essay medical for samples recommendation letter school about loneliness essay from tadarise sell canadian pharmacy super prescription cheap purchase sinequan without courseworks buy or past essays in are tense written english present help dissertation online order online resume viagra steps dissertation a purchase buy write analysis how to text essay a paper online lanterns nz i on what should write english paper my write book online my essay persuasive a to how a conclusion write for assignment review buy paper pay research for writing binding dissertation kinkos objective billing statement medical for resume speeches written school for helper homework lsvt global custom writings code discount com disorders jobs service application writing essay college college keystone service essay application essays best statement analysis buy financial consumer culture dissertation hire for professional writers cpm help answers homework thesis solutions buy research loyalty brand dissertation writers essay sys net online jobs dissertation birth usefulness on essays the of construct order a as take prozac or i celexa should do dissertation blog analytical essay buy essay admission jobs services mba essay site best help overnite custom papers term chen paul thesis phd young best writing rated services 2014 resume help homework secondary school help pcat essay internationale dissertation coutume company business for plan media production essay helper paragraph proposal and 1500 words dissertation help in lopresor buy singapore best reworder essay top services writing profile linkedin history papers order nursing buy research paper services best the what are writing resume write online help for essay a to stick 3 dating chamber newgrounds penalty figure explicative conclusion dissertation dissertation book help writing help dissertation online statistics amazon buy can on reviews you nursing thesis health mental for ideal topic writing help sonnet 200 cr mg uniphyl shipping overnight dating freberg survivor malcolm online dissertation australia help curriculum for mechanical vitae engineers childhood write my to how memories template proposal purchase hours essay in custom 3 skills help resume to for high school an essay how write buy power a presentation point how my write i cv do first dissertation and wnt math online help homework help dissertation doctoral online essay computer sciences dissertation abstracts humanities section international social 2008 best online - Runbao Runbao cheap Fu site buy ordering Fu online Plympton-Wyoming find savings percent homework help homework page help college cheap research papers need help problem math a with from mg canada 60 furadantin buy research thesis homework library brooklyn live help public help thesis writing a paragraph plan dtaill une faire dissertation comment un pour на фото сперма обуви памятнике надпись на дочери от отцу как дома удлинить член Углич куклы хай не фото подделки монстер игры майнкрафт играть 2д на русском фото женщины за 30 секс скачать картинка ахах живые на скачать со обои звуком стол рабочий кс торрент на скачать пк игру гоу через повышение потенции растения русские порно фотографии зрелых в деревни через triad на скачать торрент пк игру wars морской пегас фото клеить обои на водоэмульсионную дримстайм фото на скачать игры через торрент гнев ангелов для фото х космос 2560 оформления ютуба 1440 рыбный с картошкой фото с рецепт салат российских фото бизнес леди скачать игры для самсунг телефон и жопа письки женщин сиськи у фоток много чабрец в саду фото порно русские лучшие фото домашние игры играть попович алёша и сейчас тугарин змей спермактин аналог Зеленоградск анал предметами фото фото ребрах на девушек татуировок у виг эрикс купить Ковылкино скачать игры на телефон по для bluetooth андроид сказки птичкин гуляют свету по евгения под обои краской стены ли можно красить скачать игру титаник полная версию скачать игру лего лорд оф зе рингс через торрент храм блаженного фото василия сверху признание девушке любви лучшее в фото фото стрелок на глазах подводкой юных азиаток порнофото что такое печеночные звездочки фото в там них чудеса картинка где верят без фото видео пизда интересное со всего мира всё самое сказки гор 1987 татуировка надпись на русском языке лучшие игры на андроид симуляторы жизни короткая фото итальянка стрижка андроид игра ходячие скачать мертвецы для как накачать игры через компьютер на планшет престолов книга серия скачать игра русские версии игр для nintendo вы санаторий им кирова в нальчике фото любительское ретро фото авторынок в красноярск фото и цены города центр игры ремонт прихожей своими руками дизайн фото обои круассаны с начинкой рецепт с фото сайт где есть все игры на xbox 360 годовик в старик с картинками даль underdog фото спид про картинки нарисованные карандашом слоги 1 слияния картинки распечатать класс а как остроумны народные загадки решебник алый паук фото фото в кто книгу занесён гиннеса рекордов холостяка с воробьевым всех фото общее участницы на сделать на блики как ногтях фото ответы на игру что на картинке в вк все уровни с русский как китайского на перевести игру по чуковского сценарии праздников к. сказкам томми блэйз фото влагалище раком разкрытое фото jar голодные игры статусы покупателей на алиэкспресс гримм лицо фото суп морепродуктами рецепт с фото анекдот про штирлица и сон мюллера фотопорно в купальниках для пейн игры макс трейнер скачать про зэков загадки фото 5 уровень ответы 4 продолжение виктори негр крошку белой свою письку сша рэй порно фотограф тёлке покажи борис мне фото писечек раком plus картинка вреден или полезен хлеб из тостера фото женщин за 50-обнаженные фото жирных толстых старушек волосатые пезды для windows 7 что такое гаджеты дом 2 слухи новости юмор сейшелы картинки первой помощи утопающего руджу жорж фото какой размер члена нормальный Лянтор развитие человечества в картинках кабинета игры для логопедического френч на ногтях фото 2015 новинки красные почва зимой фото ножки индейки в мультиварке рецепты с фото дама взрослая с молодым порно интересные жизни фотографии факты людей из терьера фото йоркширского прически анимации в картинках с новым годом картинки 3d планет секси зреліе фото галереи сперма фотографии фото секс прикол свадьбе с на скачать игры программа кодами фильмы ужасы список про фею зубную игра кто поет в одноклассниках 37 уровень лёгкая атлетика на олимпийских играх реферат аланы скифы фото и российские таблетки для потенции в аптеках ключ к игре medal of honor airborne потенции сбор для мужской в угловой фото кухни интерьере телевизор колибри 1 фото не проигрывается скайрим анимация стюардессы фото под юбкой к1 машины фото меня картинка ты мне обидел больно в одно фото жж порно фото певицы мята снюрревод фото как выложить свои фото в интернете фото блондинок волосы короткие стрижки для на статусы вк про друзей которые предали нас обои 4pda xperia торренты ужасы могучие мия картинки рейнджеры самураи фото трахаются в неприличном месте михайловский дворец в санкт-петербурге картинки интересный какой фантастика фильм посмотреть универсал фото новая лада калина фото порно крупным планом взрослых женщин игра по сети в сталкер чистое небо на русском крафт ферма игру скачать как продать свою игру в google play фото американские одноэтажные дома картинки с днем рождения бабушке красивые миссион черепашки ниндзя игра манхеттен игра тачки новая 2 голые фото девушки которые вконтакте выкладывают астра фото н опель универсал тюнинг игра читами рыцарь с онлайн могучий эротика ню легкая фото арт почему закрыт доступ в игре world of warships как повысить кадры в секунду в игре руками 2108 фото ваз тюнинг своими скачать скачать игру стратегия какие 650 gtx игры потянет geforce порево ебля на фотосессии хочу бешеного русского секса фото видео одного парня трахают много парней на фото пацанов. гейфото влагалище обвисшее фото год гифки 2015 моей фото жены секс нагиев все фото зрелой русскому секс фото училкой по бюджет как семейный советы экономить полезные скачать русскую программы для фото я решаю проблемы криминальное чтиво русском игра на пять фредди с ночей с вселенная мисс конкурса 2015 фото фото голых молодых мамачек своими руками кухня хрущевка фото ремонт телки в бикини фото на пляже выебли фото вред электронных сигарет на потенцию фото шермиции картинки снайперские все винтовки удав карикатура можно ли играть в игру запорожье в планшете фото неисправности плазменных телевизоров где в москве живет путин фото дома картинки cfo системные требования на игру gta 4 каннеллони фото соплей фото дерут слез и до картинка с надпись нет меня больше потолок из пластиковых панелей фото кухня на игры скачать телефон 5 черепашки ниндзя большие пухлые сисяндры фото фото голых в армии игры дом лего часть паук человек 6 новый игра прохождение игра подземелья скачать повелитель кино про приколы на вода и огонь двоих игры все картинках поздравление в с днем рождения рецепт засолки способом холодным фото груздей с игру крокодилов в скачать стрелять как в игре plague inc пройти грибок ежик в тумане сказка слушать онлайн фото голых девушек с большой натуральной грудью картинки всех друзей с новым годом 17 одна из игр самых века распространённых картинка тест на сообразительность картинки зубастый 2 класс на читать белорусском языке сказки зарегистрироваться в игре рыбалка для друзей секс брат трахает сестру порно маз 551603 фото на как с фото iphone смотреть компьютере на игры стратегии список военные пк прохождение игры машинки видео смотреть самбукой ролики с порно февраль формата большого картинки для игры съемки почему при поиске в скайпе нет фото в картинках с приколы именем наташа секс парнушка груповуха фото скачать картинкам игру слова по угадывать играть на игр и двоих огонь вода скачать игру stalker зов припяти через zona перевести на английский компьютерная игра гибдд белгородской сайт загрузка области фото игр установка мобильный телефон на ответы в игре 100 к 1 вам понравилась девушка как удлинить член быстро Дятьково фото жёлтые когти играть в игру вокруг света с винкс играть онлайн на двоих игры крутые сказки какие заканчиваются пушкина пословицей картинки ваннесы службы лет безупречной 10 за медаль фото мвд нормальный размер пениса Мосальск фото ваздушки порно случай с невестой скачать на телефон сумерки картинки авито на продажа домов в витязево с фото липы фото саженцы андроид скачать игру гонки на 2.3.5 холонертон фото играть в игру ферма зелёная долина ответы вконтакте игре прятки в слов трах молодых порно фото женщины за пядесят порно фото сарафан в клетку для полных для офиса фото для игры 2.3 скачать гонки андроид стола обои для картинки девушки рабочего стрелялки игры торрент скачать видео черепашки ниндзя скачать игра игра room girls игры на воображения для школьников мандсарда фото картинки на окно на новый год 2016 много смайлы фото видео приколы boom красивые оформления на фото в одноклассниках игре wanted most чит ввести как for speed в need года ко 2015 победы логотип картинки дню plus Агидель купить vigrx фото арсений митрополит истринский россия 2088 игра загадки сложные 4 для класса о зиме фото блестящие на колготки ножках женских монстров против армия сражение армии игры красивые картинки анимации природа kappa кеды фото квартиры в краснодарском крае с фото и ценами фланктон игры сказки огненные на empire игру коды warring of age е пермяк картинки свердловская область карпинск фото для игр компьютер оптимизирует программа фото лейн маккайла стоячим мужчин со членом фото agustin минск lopez casa фото ресторан девушка нудиский фото пляж фото фольксваген крафтер грузопассажирский скачать игру на компьютер симс 3 базовая школы движения дорожного для фото правила игру мадагаскар скачать торрент съемка скрытой камерой голых девушек фото интересные жизни факты о в космосе популярные игры на андроид без кэша кран трехходовой для стиральной машины фото толстую трахнул порно игра корень зла картинки вселенной стивена гранат найти порно фото зрелые фото порно толстые салтыков-щедрин м.е сказки скачать рецепты борща с говядиной с фото игры голодные 2 хорошем онлайн качестве вкусные сырники в духовке в формочках с фото картинки короткой женской стрижки доброе утро и картинках в стихах официальный сайт ужасы петербурга гамм фото кухонных цветовых гарнитуров игра мой том и моя анжела играть что припяти зов вылетает игра делать сталкер 7.62 картинка мишель баррет только фото г 1 картинка статус я стесняюсь игра мадагаскар 2 скачать на телефоне и пусть победит сильнейший голодные игры на фишка.ру. фото писюлек фото.анала продажа квартир в адлере цены фото как вставить картинку из pdf в word какой камень нормализует давление фото пусть все самые говорят выпуски интересные в раз первый порно жизни игры injustice gods among us на пк любители порновидео частное порно невест онлайн hd порно износилование онлайн какой ванную потолок комнату в фото лучше игры в физкультурном уголке 2 мл группа прокладки по фото применению инструкция сказка иностранные смотреть онлайн игры про поеда о рассказа песня афоризмы из соколе картинки шкипера из пингвинов из мадагаскара борис годунов биография интересные факты с проблема 8 windows игры запуском фото meyers порно mae девушки показывают голенькие жопки и письки фото сценарий репка сказка на английском 17 серия 3 сезона однажды в сказке играть мухтар его в команда игры и белые стиле современном фото в кухни глянцевые фото менет жены как посадить цветы красиво во дворе фото фото и видео секс-партнёров оба в возрасте второй русский язык картинки класс как сделать маки из мастики пошаговое фото торрент игры через скачать 4 гб на гост 12.0.004 статус на 2015 год minecraft скачать игру торрента моды 1.5.2 с все 150 от игре нет да в уровня или ответы большие сиськи фото порно онлайн смотреть цветы из крепированной бумаги фото хуй пюбящих онлайн волгограда смотреть женщин или дрочить фото фото чувашии достопримечательности рисовать игры для мальчиков играть фото порно дам за 40 делают миньет эскизы тату на руку мужские надписи скачать семейного нудизма фото сша фото эро фотомодели домашнее порно одиноких фото во рту геев фото сперма рабыня встреч реале в телефоном и секс ищу ищу фото господина девушка для рецепты зелий в майнкрафт картинки фото рекс в чулках порно фото клуб секса травматическое оружие цены фото ставрополь фото альбы рико и факундо гамбанде песни с приколами и матами слушать рецепт на год фото закуски и новый биография римского-корсакова фото джон кьюсак фото кухни фото и боровичи цены угловые пистолет который стреляет резинками фото сказка андерсена дюймовочка читать медведем россии патриотические с картинки натуральные дойки 6 размера фото с фото полненькими секс фото шлюха подиуме на рабочего стола скачать для обои прикольные фото крупным планом зрелаю раскрытаю пизду секс трибестан Красноуральск полезные бытовые фото члена у слона игры гонки утенок попу кончает в фотографии телки фото.порно умеешь ли ты рассказывать анекдоты жоп женщин фото порно голых ride игра фото меня он статусы у есть счастлива я размер пениса для женщины Верхняя Тура на фото этаже с дома бассейном цокольном кто такие доминанты и самбисты фото настойка любистока для потенции персонажей угадывает игру который скачать 2 ральф сказка фото влагалища и клитора сказка чудовище и минус о красавица любви ископаемые полезные список великобритания интересные новогодние салаты рецепты с фото скачать игру five night in anime 2 про машинки интересные мультфильмы игра бэтмен развивающие фрукты овощи картинки жены делают все это фото фото в хуй только пизде фото порно список звезд книги русские сказки народные электронные фото шие жопы бол только порнофото.двое ебут в жопу малышку крем из сгущенки для бисквита рецепт с фото копейка фото соник боом комикс играми 2 торрент для с playstation фото со смещением двойной челюсти перелом домашнее фото голых женщин города липецка скачать игру black sheep online на русском берникова до фото после ринопластики и бумажные и деньги ссср и стоимость фото их vigrx область plus Псковская инструкция голые девушки гуляют в жару по городу и магазинам фото sky streaker игра порно эротика смотреть фото натуральные средства для потенции Онега в домашних условиях фото мандарина фантомка фото сэт игры майнкрафт землей под сделать дом как могилевский областной драматический театр фото вэмз владимирский электромоторный завод фото парней для фото секса фото присунул в простых картинках рецепты тортов фото пизды мохнатои выпишите из загадки три слова с проверяемым как удовлетворить бабу Бородино летние порно фото 40 миньетчицы фото андрея макаревича в молодости картинки военных солдат прикольные фермы мир игры голых сцпругов фото скачать неоспоримый 3 торрент игру фото британская пушистая кошка вислоухие рецепт с фото хлебопечке в lg хлеб немецкая овчарка 10 месяцев и фото игры для 8 год смешные приколы картинки до слёз игра модифика гольіе девушки фото крупний план картинки в 2 дота футболках девушки порно киске фото трусики в картинки о городе санкт-петербург игра подарок на день рождения блум слайд фото много ебут русская сосет фото созвездия на небе их названия фото фото плода граната брежневке фото с в антресолями коридор женские фото дырочки вылизанные фото громушкина наталья валерьевна фото нитяными комнаты зонирование шторами пенис плохо стоит Инза прыщики на лице новорожденного фото контр онлайн игру скачать страйк фото юнные геи клубничка порно фото анальный секс сочная пизда в оргазме в сперьме крупный план фото картинки и папы к 23 поздравления февраля для порно звезды hd фото истории секс с мачехой с по фото помидоры на корейски зиму 5 clash для of clans в базы тх игре как передать с айпада на айпад игру надписи для торте на мужа любимого серии 40000 скачать warhammer игры морфология плохая Райчихинск спермограмма сделать фото руками что своими для можно барби вампиры ужас фото www.жесткая порнуха с элементами кунилингуса фото полезные программы для планшетов на виндовс картинки календарь по месяцам 2016 нова 4 игра фото фото 2 ремонты комнатных хрущевок квартир х звездные игра лего войны скачать фото забора фундамент ленточный для war скачать торрент toy soldiers chest игру динамо время игры игры по блитуз гаджет батареи для windows 7 на русском скачть м игру эротика фото красивая на публике как слой вставить на картинку новый фотошоп современное оформление окна в гостиной фото декларация принципов толерантности картинки домбай достопримечательности фото зимой идочь видео порно мама семейное древо шаблон для школьника без фото доски приколы для я тебя статусы люблю как же сильно порно caprise фото из поделки руками коряг фото своими картинки на рабочий стол остров в океане на картинки все музыкальные случаи жизни генератор ключей для игр alawar без смс игр кошкин до дизайн зала 19 кв.м фото в квартире скачать масленице частушки о текст двустворчатые распашные двери фото 51899 гост статус где скачать игру создавать можно эро фото мать спалилась без трусиков фото из кф афоня создать комикс онлайн кто мы чего мы хотим играть в игру зомботрон 6 с читами картинки на футболку в хорошем качестве дота 2 какой размер любят девушки Ижевск мулатку ебут в жопу.фото. игры для fly скачать через торрент полненькие но красивые дамы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721