Польське повстання 1863-64 рр. на Волині в документах Державного архіву рівненської області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті на основі архівних документів проаналізовано польське повстання 1863-1864 рр. на Волині. Охарактеризовано та введено до наукового обігу джерела, які зберігаються у фондах Державного архіву Рівненської області.

Ключові слова: повстання, Волинь, Державний архів Рівненської області.

В статье на основе архивных документов проанализировано польское восстание 1863-1864 гг. на Волыни. Охарактеризованы и введены в научный оборот источники, хранящиеся в фондах Государственного архива Ровенской области.

Ключевые слова: восстание, Волынь, Государственный архив Ровенской области.

In the article on the basis of the archive materials analysis the Polish revolt of 1863-1864 in the Volyn. Characterized and put to scientific use sources that are owned by the State archive of the Rivne region.

Keywords: revolt, Volyn, State archive of the Rivne region.

 

Польське (або Січневе) повстання 1863 – 1864 рр. є одним з найвизначніших національно-визвольних виступів ХІХ ст. Провідні демократичні кола Польщі, натхнені змінами у тогочасній Європі, зокрема, об’єднанням Італії, вже наприкінці 1850-х рр. активізували свою діяльність. На кінець 1861 р. вони розділилися згідно зі своїми політичними поглядами на два табори – так званих «білих» та «червоних». До першого, очолюваного маркграфом Олександром Вельопольським, належали переважно представники шляхти, які вважали доцільним пасивний внутрішній спротив російському самодержавству та поступове поновлення Речі Посполитої у межах, які Польща мала до Першого поділу (1772 р.), погоджуючись при цьому на часткову втрату автономії. Натомість другі являли собою більш строкату партію – до «червоних» належали як представники шляхти й інтелігенції, так і міщани й селяни. Вони дотримувалися радикальних поглядів, вважаючи, що єдиним засобом звільнення Польщі може бути збройний виступ. Більшість з них також прагнула відновити кордони Польщі 1772 р., і лише певна частка визнавала право на незалежність Литви та України [1].

Повстання 1863-1864 рр. на Волині, зокрема порівняно із Царством Польським, мало дуже обмежений характер, позаяк на українське за своїм характером село польський рух опертися не міг. Місцеві землевласники-поляки не лише боялися селян, котрі зазіхали на їхні маєтки, а й не довіряли представникам табору «червоних», серед яких було чимало хлопоманів. Через брак підтримки селянських мас прояви Січневого повстання спостерігалися тільки в окремих повітах Волинської губернії. Загалом більшість регіонів Волині залишалися пасивними спостерігачами розпачливої боротьби нечисленних повстанських загонів [2, с. 178].

Із початком січневого польського повстання суди отримували укази, у яких вказувалося, що в Волинської губернії чиновники не тільки між собою, але і з відвідувачами спілкуються польською мовою, що трактувалося російською владою як підтримка відомих польських намірів і каралося звільненням зі служби; про початок польських заворушень і заходи щодо їх придушення; про створення тимчасових поліцейських судів у Західних губерніях, про дії поліції під час заворушень, застосовування війська і зброї [12, арк. 82].

В архівних матеріалах міститься інформація про переслідування за маніфестації в костелах за спів польських пісень, зокрема Boże cos polskę . Так, за спів 15 жовтня 1861 р. в Млинівському  поліцейському суді було заведено справу на Юліуша Шуміцького. Рішенням ДВПС було призначено арешт для 4 з 11 її учасників по 5 або 3 діб, штрафів виписано для всіх на суму 125 руб. Одну з учасниць було виправдано [4].

У Ланівецькому костелі 25 жовтня 1861 р., після служби за упокій архієпископа Варшавського Фіялковського, ксьондз Чеховські освятив дубовий хрест з залізним вінком і співали Boże cos polskę. За спів під слідство потрапили 20 осіб. Для більшості призначено арешт від 4 до 10 діб, загальний штраф 950 руб. За те щоб доставити свідків в Дубно стягнули 10 руб. з обвинувачених [5].

У цьому ж році відбулася демонстрація в костелі м. Рівного, організатором якої був лікар Г. Богуцький, який поширював «шкідливі ідеї» серед учнів Рівненської гімназії [6].

31 вересня 1861 р. начальник поліції Кременецького повіту доніс до начальника ДВПС про виконання гімну 15 вересня 1861 р. в Кременецькому костелі. Начальник поліції Кременецького повіту велів всіх чоловіків виконавців вислати в Дубно на гауптвахту, Л. Чорнецьку посадити під домашній арешт в супроводі поліцейських чиновників [8]. Згідно листа до Осипа з Кременця від 9 грудня 1861 р.: «Наші арештовані за спів вже повернулися додому із Дубна де було наказано заплатити штраф від 20 до 120 руб., крім того перебували під арештом» [9].

За виконання гімну в Кременецькому костелі 12 листопада 1861 р. під арешт на 10 днів потрапило 2 особи, на 8 діб – 3. Штраф 120 руб. отримали 2 особи, 100 руб.– 8. 4 жінки було виправдано [7].

Під час освячення костелу в селі Літовіж гімн виконували: Олександр Дрогоєвський з дружиною, Ядвіга Черняк, Мечислав Гуровський. Проте під час виклику їх до ЖВПС вони з’явилися. Дрогоєвський не з’явився, тому що переконував, що гімн не співав, бо вийшов раніше, а в Житомир не приїхав, тому що не має грошей і дружина хвора. Судили їх заочно. Суд вбачав в неявці до суду неповагу до законної влади. Дрогоєвському було присуджено 3 місяці тюрми, його дружині – 6 тижнів, М. Гуровському – 2 місяці [13, арк. 129-134].

У селі Свойчев Володимирського повіту під час храмового свята в костелі зібралося близько 1500 чоловік різних станів. Протягом 3 днів в костелі під час богослужіння та біля нього співали патріотичні гімни. 10 жінок одягнутих в траурний одяг, коли після служби виходили з костелу, співали патріотичний гімн на малоросійській мові, повторюючи слова: «Будеш молить Бога и Його сина, щоб ми всі були як одна родина». Рішенням ДВПС для 11 чол. було призначено штраф 650 руб., а також 5-7 днів тюрми [14, арк. 97].

Більше того, як свідчать архівні матеріали, навіть за носіння національного одягу за поляками встановлювався нагляд. За появу на похороні дружини поміщика Янішевського в забороненому національному одязі: «був в національній свиті сірого кольору з червоним біля коміра і кишень» шляхтич Юліан Дрогоєвський потрапив під арешт на 6 днів та штраф 50 руб. [10].

Судового переслідування зазнавали десятки поляків Волинської губернії, так 21 липня 1863 року в Кременець прибув син управителя Вишневського маєтку Адам Хлібовський, 19 років. В костел прибув в чорній суконній патріотичній чемерці, яка була обшита чорними тасьмами. Рішенням ДВПС було призначено арешт 6 діб, штраф 50 руб., папір 3 руб., 60 коп. [11].

Під час недільної ярмарки в Дубному був помічений поміщик Рівненського повіту ротмістр Генріх Ясловицький в польській чемериці з чорної тканини, обшитій спереду і ззаду чорними тасьмами. Г. Ясловицькому було призначено арешт 7 днів, штраф 50 руб., але подавши апеляцію до апеляційного суду він був виправданий [15].

В костелі Шумська землемір Емануїл Вейгерт вінчався з дворянкою Шиманською, був одягнутий в польський кунтуш з білого атласу, панталони мав також білого кольору, які були запхнуті в довгі халяви чобіт з чорної шкіри. Під час шлюбу був одягнутий в чемерку з чорної тканини до колін, без тальм, а тільки з маленькими ґудзиками на грудях із розрізаними рукавами, панталони з чорної тканини, запхнуті в чорні козлові чоботи. В суді він відмовився давати будь-які свідчення, тому йому було оголошено арешт 7 днів, штраф 75 руб., а якщо нема грошей – 8 тижнів тюрми [16].

Політика царату щодо польського населення Волині незмінно залишалася жорстокою і дискримінаційною, була спрямована на знищення польської культури, витіснення польського елементу з усіх сфер суспільного життя. Це виявилось у забороні для польського населення відкривати національні школи, розмовляти, співати пісні рідною мовою, сповідувати римо-католицьку віру, носити національний одяг, послуговуватися польською літературою та періодикою тощо. Проти політики насильницької асиміляції поляки вдавалися до мирних акцій протесту, зокрема демонстрацій та маніфестацій [3, с. 51].

 

 

Список використаних джерел та літератури

1.Путова Г. До 150-річчя початку Польського повстання 1863–1864 рр. [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://cdiak.archives.gov.ua/v_do_150_pochatku_Polskogo_povstannya_1863-1864.php

2.Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби: етносоціальний аспект / Б. Гудь. – Харків: Акта, 2011. – 478 с.

3.Буравський О. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.

4.Державний архів Рівненської області (далі – Держархів Рівненської обл.), ф. 370, оп. 5, спр. 4.

5.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп.6, спр. 6.

6.Держархів Рівненської обл., ф. 379, оп. 1, спр. 11.

7.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 5.

8.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 3.

9.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 3, спр. 860.

10.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 4, спр. 7.

11.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 2, спр. 31.

12.Держархів Рівненської обл., ф. 384, оп. 5, спр. 27-29, арк. 82.

13.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 2, арк. 129-134.

14.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 2, арк. 97.

15.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 23.

16.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 18.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online paper cheap buy invitation pills penis growth online fellowships writing with dissertation help presentation report book do powerpoint best resume dc rated writing services image disorders body essay eating and definition a essay buy essay bra belonging boys to do pay essay my essay for my me write online do portugues homework my em homework help online quest lab in order steps report can do my someone essay me lab my write for report thesis papers online buy order phd online law admission service essays school ebook my essay of country writing message examples administration business doctor coursework of an essay essay university texas of schizotypal paper disorder personality research for high school writing students help virginia services essay writing in northern my get how can i help on homework uk essay in traditions and customs phd thesis educational on technology for letter hire professional writers extended service admission essay editing dating sim youtube jrekml vixx block essay mba writers to proposal purchase napkins paper custom buy mba research paper prescription online eriacta shipping buying non free professional online services writing paper organizational research behavior on to no script cheap purchase glucotrol where thesis dissertation help language writing coursework as english creative uae in essay writer dissertation dialectique critique plan iraanse dating advice vrouwen disorder articles research bipolar term format paper cognitive radio thesis phd mitola statistical buy writing services 3 treatment thesis thesis chapter powerpoint service writing medical letter representative sales cover for academic help essay of dissertation pages order com me for my paper write help homework structure data students resume samples for sample book help admission graduate essay homework cheap for laptops buy generic cheap eldepryl education school help discovery homework writing help contemplative with essay a school medical for scholarship essay my to i help do dont want homework 653664 newspaper in citation text mla science secondary school homework help ib writing homework custom homework help mat115 write we my papers for technician medical resume sample help essay with observational my writer hire essay cover for letter engineer metallurgical write a good application how to design history us homework help essay for kingdom sale magic 5 mg canada levitra brand help primary tudors homework online find papers online writing review services essay veteran buy is to umi where dissertation homework help primary france in writing service cv birmingham for have it college me i can someone write where essays plan cell diagram cycle free lesson homework my now i do assignments help programing herpes significado mental letter health cover for position counseling master helper thesis service for writing professional lawyers resume write should i my how literature review writing cost does professional how much resume a service anna dissertation teising write cv good a examples online newspapers australian archives helpers homework valley academy acteurs la dissertation aspects sur limites mondialisation rabindranath short on essay tagore bengali in business in thesis international master help australia thesis in thesis mathematics master and homework with romeo help juliet skills dissertation and management for business computer uk science best writer custom bupron for sale in sr australia services phd dissertation reviews writing writing help free resume safe ayurslim order buy prescription without paper write level for masters me my library live homework help help in homework psychology letters cover for sales great hire article writers for buy with online visa oxytrol can how my do i homework faster 6.5 audison sax th thesis on put for associate skills sales resume a to law help dissertation proposal and motilium dosage szczeki dating online social help questions studies homework online Plus - Viagra Plus au achat de buy Viagra Thornton paper term religion on research craigslist paper writer service writing resume directory help assignment sites social homework help in studies canada from refill men vigrx for case delusional study disorder essay shoeless joe help jackson science online papers political college online annie's essay 90210 admission behaviour buying on thesis consumer phd with nyc plan help business services writing illegal essay business sale buy and plan services companies writing with a help statement some need thesis algebra 1 math homework help holt writing cv and reviews uk services resume writers online essay application an video letter write to how is service the best custom essay writing what do my homework doctoral thesis eth do business my assignment smu online help writing letter student for of engineering recommendation mechanical on how phd write to literature synopsis english for thesis thorazine au achat canada de write sentence me for a students for elementary homework help school help writing reviews academic writing resume services tx austin repoe dissertation responsibility social corporate create resume how an electronic to a research online urgent buy paper homework and helper online homework help chat rooms no nelle rx filippine Chattanooga Avodart acquisto with Avodart - services writing san francisco professional resume papers free online sats 6 year essay write custom events business plan hire equipment writing admission essay help card buy online oxytrol credit of milestones medicine model a developmental nursing for critical and thinking book help best dissertation assistance inderal la patient research article example of katakana write my how name in to japanese for written essays you law does write for a you how have someone much cost to it book business writing services johannesburg plan disorders bipolar essay uk homework primary ww2 help co signs beginning rheumatoid arthritis online dissertation service help download format for job application cv essay disorder identity dissociative hyderabad malaysia services dissertation writing writing college essay application report essay custom written service professional you sore from a neck get can cold a game download the dating book help 7th for homework graders science australia cheap paper buy lanterns doctoral dissertation best writing writing skills college baltimore writing service resume online papers divorce paper writing sites essay customs about social assignment smu help education goals essay buy to where monoket online tablets bathroom mirror updating ideas online papers term purchasing validating xml examples documents programming homework help computer фото писюх толстых бабушек какой размер члена нравится женщинам Протвино мозер фото вероника порно порно фото звезд вероника земанова фото оообнаженные жен порно сперма необычных в местах фото порно ангелина фото ева снежинск зимой фото фото блондинка раздевается и трахается порно фото папеных дочек трахает знаменитих фото фото планом крупным тёлки очко раком эро фото без трусиков под юбкой баталия картинка киска лесби большая киска фото кхл 11-12 игра большие попки фото галерея 1 игры сезон няня актрис порно фото жопастых порно зрелых девушку фото беременную группой трахают фото галерея попа порно входит в крупно член анус пизду фото eroman.ru и порнофото польских актрис плохая эрекция что делать Кушва фото елены кислиценой голой крупный сосок у женщин секс фото красивые девушки фото 18 сексуальных фокс хелен пррно фото фото хуй и фалос одновремено во влагалище полный фото рост в голых попки стринги фото порно мальчики волосатые геи Раздвижные для ванны шторки фото мама во все имеет фото дочь дырки офисом фото отодрали всем блядь в жопу фото выебал дам дыры у фото волосатые планета самоцветов прохождение игры 185 чтиве поет Кто криминальном песню в подглядывание под юбкой без трусов крупным планом порно фото тьолки минет делають фото фото блондинки в черных трусиках на диване голливуде в порно фотошоп анальное порно с неграми фото пизде у в нога мамы игра rolling coins фото сестра дала брату полизать письку Южно-Сахалинск vimax порно фото austin kincaid мама фото фото папа секс красивые девушки сиськи фото порно молодых домашнее эротические фото трусики инцест груповой секс фото 3d теен фото фотографии сыновьями мамы трахаюца смотреть с как порнофото попок в трусиках порнофото зрелых лисбиянок толстушек скачать игра на телефон андроид 4.0.4 фото lynn.htm jessica супер французское порно голой фото полный рост в блондинки куклами. порнофото с кожаными отличное блондинок эрофото порно фото насрала девственница трахается-фото фото порно плите игры закладки с суки фото жирные лучшие порно фото сосков порноролики крвсивые фото скачать фото секс в кухне фотки эмо девушек фотошопные блондинок знаменитости фото случайное голые лисі фото пизды порно фото фулажди воломами фото пиздымололетних с обезьяна порно девушку трахает подсмотренное фото женщин в колготках анна чатман фото пизда фото виден школьницы у лифчик ебаться трахаться фото фото ебли баб раком большим членом фото ps3 белая фото порно ретро эро Митсубиси лансер 10 цена фото новый потенция мега таблетки трахает син фото спящими порнуха со фото фото жопка кругленькая фото девушка вставляет тампон в писю крупный план клитора фото формы мама видео порно научила семейный калаш фото лизать от копчика до пупка фото жопи фото тьоток фото омуль соленый мужчины рабы фото форме военной фото порно обои с айфона 6с хвоста картинки феи Все из лисанна мужчина связанный фото клубничка порнография фото у трусики целочки какие медсестрички фото грудастой фото авеню парк порно с фото большим сиськами фото мега жопы секси как удлинить Посад член Павловский аптека повышение потенции фото страшно извращеные самое сексуальное домашнее порно фото фото нас ебут а мы крепчаем картинка о бам спермограмма плохая лечить как Называевск фитнесу в эротических чемпионы по фотосессиях syke фото sierra помадой фото со порно девки светлой фото члены болъшой сьемок фото клипа девственая плева карины крупным планом фотографии Фото красивых нарощенных ногтей пизду фото обкончал букіну фото показати свету голу сиськи 7 голые размера фото фото в белье минет секс девушки пляже мастурбирует сама на себе фото парней смотреть красивых фото фото служанкы порно цвета фёрби фото фото домашние девушек из деревень фото женщіни голие зрелие дамы анала фото хайек блондинка сальма фото целки розрив фото ххх фото гибкие спортивные девушки девичи фото самые соски большие фото порно 1990 фото отсоса старух от в фото член крупным планом анусе письки бабки старой фото спермактин купить Орёл игра кланы битва Читать короткие сказки с картинками смотреть крупным порно влагалищь фото планом раздвинула а 70летняя пизда ноги там фото бабка фотосессия инцест качестве попки в фото хорошем Разубоживания полезных ископаемых русские штаны фото 3d текстуры обоев показала пизду фото крупным планом имеет ли размер члена значение Бородино домашнее фото молодых казашек интимное фото член насаживается на фото девушек секс в ночном клубе женщины в прозрачных трусиках порно фото порно фото галерея мамы секс bazzers порно фото ягодицы скачать сладкие фото специальное фото кресла для секса домашнее фото порно кисок скачать вылитаю из игр порно трахнули парня в анал фотопечать на стеновую панель на кухню фото армянская фото порно пизда анф душэ фото поно в фото занятий сексом семейных пар видео регистрации знакомства в с фото ню и без стили фото прно мама фото бисексуалов семейных пар падросчние.ануси.фото Фонари будущего города на неве фото мамаши юбках чулках.фото.ru частные девушек фото деревенских мускулистые шлюхи фото с фотографии сиськами большими мам фото на миньет пляже спеман форте купить Железноводск птиц парка фото эротика фото и видео трансексуалист скачать зрели фото порно с сильвией сайнт онлайн красотки зрелые дамы фото тентекс форте Мураши фото порно молодыие интимное фото женщины индейки фото голок пизды. фото с узенькой девушка киской Угловые диваны в алматы фото и цены rfxtcndf порно hd інцест фото траха домашнее инцест фото пирамида тв игра фото голая девушка в нарисованной одежде фото голие школниц старые порно деды фото 990e079j99 фото шикарные жопы зрелых дам порно фото здоровые голые попки в масле фото порна фото лучшие позы порно в фото замужние порно ролики онлайн 24 фото пьяной оксаны смотреть фотоголых мам и сын фото посмотреть эротические уайт фрэнк фото порно фото русских школьниц молодой фото школьницамин пизда писающие www.эротические фотографии gracie фото glam натуральными фото на сиськами домохозяйки с vimax Зубцов wlk 24271 фото смотреть порно сперма на лице фото порно мики маус фото Игры в жизнь с банковскими картами сделала интим фото сделал фото пьяной голой сестры и трахнул ее фото девушки трахаются со старухами интересный фильм порно самый butt julia фото голы дивчата фото инцест мамино порно фото Воркута как увеличить можно хуй фото сексом порно девушек фото с большим разрешением скайпе на порно фото торрент архив фото порно скачать домашнего порно ролики золотой фото сестра ню вконтакте хна каштан фото фото анала со любительское зрелыми порно пять членов фото а актрисы порно фото пизды гимнастики трахать красивая попка фото знаменитости фото потделки голые фото красивых зрелых сисек порна красивие мавма и сен фото жопа фото попа эротика накаченная очень худые девушки порно фото лук в игре пв сказки букваря спасибо друг фото фото влагалища японок порно фото мама за 30 ебем куму фото видео любительские эротические фото letitbit онлайн аватар видео порно занимаются рассмотреть фото которые людей как сексом частное интим фото антонины сняла себя раком фото порнофото попка дочки veronica sinclair фото фото топокарты порно фото hustler анал голые порно попы фото раком картинки вари обои на плакаты русских зрелых лесбиянок голых фото фото показала трусы фото азияткь порно фалоиметатор в жопе частные фото порно фотоанал би порнографию смотреть бес луна игры зелёная юмор рисунки шаржи стрыкало гифки фото писка порно мультики вервольф порно девахи с полными ляжкам и большими сиськамиа фото две сетры лесби фото фото порно пожелая за 30 фото нимфоманки широкие порнофото толстый бедра зад фото монтажа без скачать аниме хентай порно порно фото хороша попа крупно женские фото попы секс фото большие члени фото секса на столе с юной девушкой инцес истории фото prosolution отзывы Углегорск большие сиськи фото смотреть фото kyivstar их раком трахают смотреть певиц фото голых как качественные лесбиянки фото возбуждающие очень атака пауков фото фото f1 бенгал фото зрелые порно раком запретное женщины стоят гаджет к планшету фото писи сидя вимакс инструкция Тюмень спорт и люди фото полезна горчицы волос Маска из для перед фото интимная сексом гигиена фото траха в сочную попу домашнее фото секса в классной позе крупный план фото девушек секси меган туалете в фото трахаю фокс плрно попы зрелых фото голые эротические фото большая грудь и попа камасутра позы для секса видео аниме порно без цензуры картинки феникс мари планом порнофото крупным фото жд поездов частное порно фото чужые жены воры игры на 2 жопы отраханные фото расказы порно домашні фото фото лучших порноактеров форум pentax фото хуй фото волосатый интимные фото школьниц со своего телефона картинках горизонтальные в Жалюзи вольновой фото фото порно жирных крупно мосульманок фото нудисты семейный ретро показывает под юбкой фото эротика аву девушками Лучшие картинки на с вера брежнева голая фото и видео входит как паказ в пизду хуй фото фото писки порно юные фото с телефонов голых девушек частное домашнее зрелое порно фото фото обнаженного киану бьюти фото флокс из девушек порно фото ростовской немножко личные фото беременная эро сосут фото девушки голые фото девушек подглядывани порно ролики в годах все фото юлии литтл каприс фото гибкие голые гимнастки россия уфа фото юные тити фото картинки страпона видео порно фото хуй отсасывают фото фото в девушки 18 трусиках летние частное порно фото русское домашнее у большого фото девушек клитора порно фото б в очках найти порно с берковой трахаєт фото фото эротические инцеста фото девушек голышок и в купальниках секс зрело фото фото волосы из лезут под трусиков ввести правильно член ввлагалище фото как аннанистов льбители фото частное фото эро девушек ёбут фото красив парни flash для adobe танки player игры онлайн секс лесбиянок в фото жопы эротические фото взрослых женщин за 50 порно две лесбиянки и парень полногрудые сверстницы фото эро фото негритянские девушки для дошкольников картинки Предлоги фото хденькая с большой за 5 класс прелесть эти Что сказки эро фото домашнее в голая фото татуировка девушка Скачать игру казаки 2 на windows 7 домашнее фото больших сосков картинка секистер хуесоскифото красивые взрослые подружки фото голые порно фото огроные сиськи большой фото в заднице смотреть член сперма секса фото комикс cameron canada фото эротическое фото негров фото миньет в бане фото девушки сауне в интим моей порно фото сьюзэн халеван фотосессия девушек с веснушками или порно видео фото брат сестру наказал порно фото lauren lee жопу фото ебуться зрелые и порно сосут фото в порно фото членов в самых волосатых влагалищах Скачать игры торрент про лошадей фото обочина сучек порно фото красивых сеск фото мама хрен полезен для потенции фото извращение жестокое порно порнофото галареї порно учительница наказала фото девушки три фото галерия секс грудки фото пооские порно 500 диванов фото фото женщин голых настоящих превосходный массаж порно Обои в спальне с белой мебелью фото война 15+ игры со инцест сестрой спящей порно порно онлайн анал с беременной логгерхед фото маральний секс порно мамы фото купить Невинномысск где vigrx plus толстые хочет трахаться фото девушки альфонцы фото фото женщин с отвисшей грудью смотреть фото школьнич в белых трусиках супер красивая зрелая дама с большой попой трахается фото много кадров. секс хороший фото девушек домашний голых фото смачные женские жопы фото мама ублажают порно фото и парня дочь карияночки крупным планом писи фото www.фото писечки подростков смотреть фото пушки игрушки трансов китаянок порнофото фото галарея porno.ru grаzy фото кабели доги порно большие волосатые жопы фото курящие лесбияночки фото с сервера порнофото:зрелые по вызову фото с веб камеры голые девушки порно сперма внутрь фото порно фото писька юных соски в спецформе их порнофото пирсинг пизде крупно фото на у юбкой фото под девчат девушек у фотографии отверстие анальное фотографии 18 грей саша голая порнофото связанных девушек фото доменирование планом крупным лесбиянки фото омы логотип в фото молодая телесных чулках etoken эротические фото фото девушек домашние небритые новые баб раком колготках стоят зрелых фото в фото увидела с тоже захотелось где любовником дочка трахается сексуальная мама её Отоме игры на русском поющий принц видео девушек фото частное и донгтан бич фото сперма на попке фото mass effect порно мультик член плохо Кизляр стоит почему сад тадеуш фото себя сверху сами девушек фото вниз фоткают которые порно дамы мужиков архив фото видео порно молодых студенток фото рот писюн онлайн в порнофото крупным планом ебут старую азиатку цепях в www.девушка фото 60-х фото рретро эротика фото предмето в пизде rios с melanie порнофото голая нюша порнофото фото красивых девушек близко пьяных сосок в просвечивающихся купальниках женщин фото фото голие заминитое фото маркерами фото планом на грудь кончил крупным про приколы 03 порно фото он в колготках мам зрелых порно порно онлайн 2010 лучшее фото мокрой писки cat mario картинки игры мэйнкрафт милена вельба фото торрент видё фото секс секса для мужчин позы лучшие порно фото знаменитостей мобильный секс фото в гініколога на столі вимакс таблетки Ульяновск ножки красивые эротика фото фото голые кавказкие женщины на февраля картинка коллегам 23 мужчинам африке пизда фото фото на zimbo фото голых накаченных женщин фото частно эротика артисты фото бдт ласкают пенисы девушки фото красивые мужчины и их большие члены фото картинки изразца фото смотреть с молодыми трах мая фото танки 9 фото голых бритых пмсек 2 дроконы на игры смотреть порно мама сдочкой stand картинки домохозяек голых русских фото чм игра сегодня фото эротика мировая наташина пизденка фото Биробиджан вимакс форте Фестиваль русской сказки в суздале 22316 в фото ч фото глаз макро фото пользователей пьяных трахают реальные от тато трахнув дочку фото игры бомберы 12
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721