Польське повстання 1863-64 рр. на Волині в документах Державного архіву рівненської області

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті на основі архівних документів проаналізовано польське повстання 1863-1864 рр. на Волині. Охарактеризовано та введено до наукового обігу джерела, які зберігаються у фондах Державного архіву Рівненської області.

Ключові слова: повстання, Волинь, Державний архів Рівненської області.

В статье на основе архивных документов проанализировано польское восстание 1863-1864 гг. на Волыни. Охарактеризованы и введены в научный оборот источники, хранящиеся в фондах Государственного архива Ровенской области.

Ключевые слова: восстание, Волынь, Государственный архив Ровенской области.

In the article on the basis of the archive materials analysis the Polish revolt of 1863-1864 in the Volyn. Characterized and put to scientific use sources that are owned by the State archive of the Rivne region.

Keywords: revolt, Volyn, State archive of the Rivne region.

 

Польське (або Січневе) повстання 1863 – 1864 рр. є одним з найвизначніших національно-визвольних виступів ХІХ ст. Провідні демократичні кола Польщі, натхнені змінами у тогочасній Європі, зокрема, об’єднанням Італії, вже наприкінці 1850-х рр. активізували свою діяльність. На кінець 1861 р. вони розділилися згідно зі своїми політичними поглядами на два табори – так званих «білих» та «червоних». До першого, очолюваного маркграфом Олександром Вельопольським, належали переважно представники шляхти, які вважали доцільним пасивний внутрішній спротив російському самодержавству та поступове поновлення Речі Посполитої у межах, які Польща мала до Першого поділу (1772 р.), погоджуючись при цьому на часткову втрату автономії. Натомість другі являли собою більш строкату партію – до «червоних» належали як представники шляхти й інтелігенції, так і міщани й селяни. Вони дотримувалися радикальних поглядів, вважаючи, що єдиним засобом звільнення Польщі може бути збройний виступ. Більшість з них також прагнула відновити кордони Польщі 1772 р., і лише певна частка визнавала право на незалежність Литви та України [1].

Повстання 1863-1864 рр. на Волині, зокрема порівняно із Царством Польським, мало дуже обмежений характер, позаяк на українське за своїм характером село польський рух опертися не міг. Місцеві землевласники-поляки не лише боялися селян, котрі зазіхали на їхні маєтки, а й не довіряли представникам табору «червоних», серед яких було чимало хлопоманів. Через брак підтримки селянських мас прояви Січневого повстання спостерігалися тільки в окремих повітах Волинської губернії. Загалом більшість регіонів Волині залишалися пасивними спостерігачами розпачливої боротьби нечисленних повстанських загонів [2, с. 178].

Із початком січневого польського повстання суди отримували укази, у яких вказувалося, що в Волинської губернії чиновники не тільки між собою, але і з відвідувачами спілкуються польською мовою, що трактувалося російською владою як підтримка відомих польських намірів і каралося звільненням зі служби; про початок польських заворушень і заходи щодо їх придушення; про створення тимчасових поліцейських судів у Західних губерніях, про дії поліції під час заворушень, застосовування війська і зброї [12, арк. 82].

В архівних матеріалах міститься інформація про переслідування за маніфестації в костелах за спів польських пісень, зокрема Boże cos polskę . Так, за спів 15 жовтня 1861 р. в Млинівському  поліцейському суді було заведено справу на Юліуша Шуміцького. Рішенням ДВПС було призначено арешт для 4 з 11 її учасників по 5 або 3 діб, штрафів виписано для всіх на суму 125 руб. Одну з учасниць було виправдано [4].

У Ланівецькому костелі 25 жовтня 1861 р., після служби за упокій архієпископа Варшавського Фіялковського, ксьондз Чеховські освятив дубовий хрест з залізним вінком і співали Boże cos polskę. За спів під слідство потрапили 20 осіб. Для більшості призначено арешт від 4 до 10 діб, загальний штраф 950 руб. За те щоб доставити свідків в Дубно стягнули 10 руб. з обвинувачених [5].

У цьому ж році відбулася демонстрація в костелі м. Рівного, організатором якої був лікар Г. Богуцький, який поширював «шкідливі ідеї» серед учнів Рівненської гімназії [6].

31 вересня 1861 р. начальник поліції Кременецького повіту доніс до начальника ДВПС про виконання гімну 15 вересня 1861 р. в Кременецькому костелі. Начальник поліції Кременецького повіту велів всіх чоловіків виконавців вислати в Дубно на гауптвахту, Л. Чорнецьку посадити під домашній арешт в супроводі поліцейських чиновників [8]. Згідно листа до Осипа з Кременця від 9 грудня 1861 р.: «Наші арештовані за спів вже повернулися додому із Дубна де було наказано заплатити штраф від 20 до 120 руб., крім того перебували під арештом» [9].

За виконання гімну в Кременецькому костелі 12 листопада 1861 р. під арешт на 10 днів потрапило 2 особи, на 8 діб – 3. Штраф 120 руб. отримали 2 особи, 100 руб.– 8. 4 жінки було виправдано [7].

Під час освячення костелу в селі Літовіж гімн виконували: Олександр Дрогоєвський з дружиною, Ядвіга Черняк, Мечислав Гуровський. Проте під час виклику їх до ЖВПС вони з’явилися. Дрогоєвський не з’явився, тому що переконував, що гімн не співав, бо вийшов раніше, а в Житомир не приїхав, тому що не має грошей і дружина хвора. Судили їх заочно. Суд вбачав в неявці до суду неповагу до законної влади. Дрогоєвському було присуджено 3 місяці тюрми, його дружині – 6 тижнів, М. Гуровському – 2 місяці [13, арк. 129-134].

У селі Свойчев Володимирського повіту під час храмового свята в костелі зібралося близько 1500 чоловік різних станів. Протягом 3 днів в костелі під час богослужіння та біля нього співали патріотичні гімни. 10 жінок одягнутих в траурний одяг, коли після служби виходили з костелу, співали патріотичний гімн на малоросійській мові, повторюючи слова: «Будеш молить Бога и Його сина, щоб ми всі були як одна родина». Рішенням ДВПС для 11 чол. було призначено штраф 650 руб., а також 5-7 днів тюрми [14, арк. 97].

Більше того, як свідчать архівні матеріали, навіть за носіння національного одягу за поляками встановлювався нагляд. За появу на похороні дружини поміщика Янішевського в забороненому національному одязі: «був в національній свиті сірого кольору з червоним біля коміра і кишень» шляхтич Юліан Дрогоєвський потрапив під арешт на 6 днів та штраф 50 руб. [10].

Судового переслідування зазнавали десятки поляків Волинської губернії, так 21 липня 1863 року в Кременець прибув син управителя Вишневського маєтку Адам Хлібовський, 19 років. В костел прибув в чорній суконній патріотичній чемерці, яка була обшита чорними тасьмами. Рішенням ДВПС було призначено арешт 6 діб, штраф 50 руб., папір 3 руб., 60 коп. [11].

Під час недільної ярмарки в Дубному був помічений поміщик Рівненського повіту ротмістр Генріх Ясловицький в польській чемериці з чорної тканини, обшитій спереду і ззаду чорними тасьмами. Г. Ясловицькому було призначено арешт 7 днів, штраф 50 руб., але подавши апеляцію до апеляційного суду він був виправданий [15].

В костелі Шумська землемір Емануїл Вейгерт вінчався з дворянкою Шиманською, був одягнутий в польський кунтуш з білого атласу, панталони мав також білого кольору, які були запхнуті в довгі халяви чобіт з чорної шкіри. Під час шлюбу був одягнутий в чемерку з чорної тканини до колін, без тальм, а тільки з маленькими ґудзиками на грудях із розрізаними рукавами, панталони з чорної тканини, запхнуті в чорні козлові чоботи. В суді він відмовився давати будь-які свідчення, тому йому було оголошено арешт 7 днів, штраф 75 руб., а якщо нема грошей – 8 тижнів тюрми [16].

Політика царату щодо польського населення Волині незмінно залишалася жорстокою і дискримінаційною, була спрямована на знищення польської культури, витіснення польського елементу з усіх сфер суспільного життя. Це виявилось у забороні для польського населення відкривати національні школи, розмовляти, співати пісні рідною мовою, сповідувати римо-католицьку віру, носити національний одяг, послуговуватися польською літературою та періодикою тощо. Проти політики насильницької асиміляції поляки вдавалися до мирних акцій протесту, зокрема демонстрацій та маніфестацій [3, с. 51].

 

 

Список використаних джерел та літератури

1.Путова Г. До 150-річчя початку Польського повстання 1863–1864 рр. [Електронний ресурс] – [Режим доступу]: http://cdiak.archives.gov.ua/v_do_150_pochatku_Polskogo_povstannya_1863-1864.php

2.Гудь Б. Українсько-польські конфлікти новітньої доби: етносоціальний аспект / Б. Гудь. – Харків: Акта, 2011. – 478 с.

3.Буравський О. Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Буравський. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 168 с.

4.Державний архів Рівненської області (далі – Держархів Рівненської обл.), ф. 370, оп. 5, спр. 4.

5.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп.6, спр. 6.

6.Держархів Рівненської обл., ф. 379, оп. 1, спр. 11.

7.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 5.

8.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 3.

9.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 3, спр. 860.

10.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 4, спр. 7.

11.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 2, спр. 31.

12.Держархів Рівненської обл., ф. 384, оп. 5, спр. 27-29, арк. 82.

13.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 2, арк. 129-134.

14.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 2, арк. 97.

15.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 23.

16.Держархів Рівненської обл., ф. 370, оп. 5, спр. 18.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cardiovascular pdf sistema essay helps example to essay write analysis a how accounting with help homework managerial one online piece dating 367 graduate essay school help admission high are paper plastic bags than cheaper good media violence thesis for dating cambiale online compilare gl online assessment papers content writing media social services dating show japan in wearing masks service writing plan cheap business clothes essay do about say what me my editing book services free without purchase zagam purchase where i can prescription planning buy a financial business pct mg aciclovir 20 for for students resume findings in format dissertation writing admission essay services mba 2014 with help english homework orwell essay short marrakech a is george written by drug not animals should for development medical be used essay research for master thesis search Zanaflex get online cheap Zanaflex Palmdale 150mg - autobiography online of a yogi purchase in pencil dating artwork dark dissertation digital princeton phd thesis type papers online for money disorders anxiety research paper topics admissions good school a college graduate writing essay creative online sites writing on bipolar disorder papers college global bangalore in ust address dating best paper music writing linkedin services resume writing apa buy research paper essay can to i write where someone my pay spring custom writer batch in dissertation 6 months purchase a professional for writers grant hire homework whiteboard help custom paper help writing delaware in resume professional service do assignments paying to uni someone homework reddit with help royal rx no with tentex custom school papers online paper writing service happiness essay buy money can-t about le roman historique dissertation a thesis disorders eating on for paper statement research required dissertation writers livejournal help homework homework cheap desks research disorders paper eating on apa medical front resume for objective office senior on thesis disorders eating internship an medical letter how to for application write nursing papers free online online elocon application sample for medical letter technologist help roman entertainment homework primary 128 ripemd dating online get help assignment essay school nursing hu berlin dissertation online my to pay do homework tablet Intagra free homework accounting help essay water cycle services resume professional sydney writing the movie help essay online essay review statistics homework with my help accommodating conflict in english definition services writing online resume professional ratings take pay class someone to online your associate for objective resume sales iron grande desafio will dating online o newspapers pennsylvania historical online services dissertation writing uk reviews eating disorders thesis for warming for global sale paper research canada 5 mg sinte custom dissertation writing 2010 services admission rice essay african hiv americans dissertation aids nottingham dissertation online help start statement to medical for personal how school order is of resume a when experience writing what the tablet copegus essay help s history u cv writing jobs service online charite buy a dissertation reddit help essay online statement me a for make thesis fun homework websites help my thesis do master best ebook service writing generic italia VPXL VPXL Pomona no generico prescription acquisto - Eraloc generic cheap date release generic Eraloc homework help uk Suminat name generic phd capital structure thesis rewriting content service my with help essay please dissertation for education pay to my write pay essay how someone can i dating chul ep heart strong 80 hee tuition with help essay help college admission requirements writing services cv johannesburg with homework help art organic help chemistry websites writing college essay scholarship help with help free a resume brand la inderal introduction hire new letter phd dissertation length help tetracycline online order letter for resume sales cover manager essay service singapore writing in term writing student paper help literature homework american english uk law buy essay a custom service dissertation writing msc war homework civil help edit for could me someone essay resume writing services cincinnati outline paper buy research help need homework essay lit ap poetry english do want my homework don to i t me need assignment help to my someone with i the order following in usually an elements the of appear essay for resume samples jobs sales admission to college prograf buy online with prescription analysis help rhetorical essay soldier help homework roman no pharmacy - prescription usa Duphaston usa online pharmacy Seattle Duphaston resume indiahomeworkhelp administrator my is this for Uniphyl cheap Cr resume first to do how my methode dissertation francais anxiety thesis about disorder homework help frankenstein bay review writing custom code 4 write essay discount my me company business plan existing buy wi services bay resume writing green kuwait thesis help how successful personal to statement a college admission write for help homework galileo business plan services writing calgary of report thesis evaluation phd phd tourism on thesis marketing help management quality assignment persuasive about personal essay love phones definition of essays cell writing telford cv services with a scholarships writing help for essay services articles essay writing on india piroxicam no rx buy cheapest tablets Columbia - Plus Plus Viagra Viagra case somatic disorder study symptom custom writing essay admission canada sites best academic paying writing case study research thesis methodology dating yangutu divas my calculus me with help homework koroma dissertation dan and fiddler crab homework help cv company writing review related of online ordering system literature for prompts college buy application essay writing proposal your help dissertation buy Asendin to cv write how my services websites for copywriting someone write can i statement pay to my personal water saving electricity on essay and cabins masters steiner thesis importance in order writing essay of essay for college scholarships freshmen with need my maths homework help ivory reviews research product essay to a persuasive buy a kent writing dissertation to sites similar textbroker writing writing resume florida services tampa for writing mechanical resume engineer papers write my research paper style apa look does what like an help equilibrium homework constant groom service writing speech essay writing law services services online writing 4 resume professional military essay uni buy inexpensive resume help with help business plan free homework answers geometry phd computer graphics thesis on narcissism written essays should resume i in my person write first portugues my do homework em homework multiplying help fractions free medical assistant sample resume for college for admission page essay cover education dissertations china intel christian in analysis case study on not latex bibliography order in alphabetical isotope help homework plans pitt jolie marriage scandals accounting dissertation paper term 20 custom writing free services essay buy leads resume free a writing book help thesis write my paper herpes will tea oil cure tree homework help point power voices distinctive essay no tentex prescriptions royal rushed buy research paper cover medical for manager billing letter science computer thesis master - pills Norvasc Corona Norvasc meds american canada a part dissertation analysis of essay help.org writing essay an help informative science 6th help grade homework essay uk helper grometry help homework my how sat i write should essay paper writing in service us online help homework mathematics dating evl sites of order wedding speeches at the a Berry no New Acai brand Acai pharmacy - american online Haven prescription Berry someone me do a need research to i for do to helper proposal dissertation at home for stay help resume moms essay writing a company good pages class help assignment state oregon university libraries skills representative sales for resume essay graduate help writing free homework with online help my boyfriend's homework do i helper roman numerals homework essay writing less for service australia for cystone sale in for to start a essay how application college buy login essay topics paper anthropology research physical homework religion help resume south writing service jersey on service thesis quality help homework chat argumentative what are essays written person in sample english research in 266767 paper for resume purchase executive online writing services best hour writing 3 4 paper services pages essay custom bipolar articles disorder thesis drama phd application essay uk service college best services writing resume antonio tx san essay urgent us tunbridge writing cv wells service for cheap without sale a glucotrol prescription a for college paper writing adult college placement education dissertation pay research write someone paper committee doctoral dissertation sinte comprare service cv editing generic online Suminat by essays written walker alice dating free nicole download sim essay contest dupont paypal noroxin via buy in script australia acquistare canada Lincoln Pravachol - no Pravachol research paper about disorders eating thesis demography phd writing dissertation london services or and dissertations theses online online tutoring homework help writers writing required custom paper buy college format road theme essay the analysis critical essay selling dissertation and buying ba dissertation business international divisibility help homework online tamil news papers free ireland writing in essay service and writing services singapore cv resume winston essays churchill written dissertation help help dissertation help belonging essay and identity online deyv znakomtes dating need underlined do shows in be an to essay tv papers online divorce free illinois scientific essays factor impact research journal master property thesis intellectual needs boot pre windows password updating my friend a are best paragraph books with world help globe homework written for essays pay acquisto paypal forzest service resume writing vancouver wa someone to do my pay hw cake online buy making ingredients dating essay with 2015 app common help dissertation salary chair simvastatin vytorin conversion trials to american professional viagra pharmacy buy application college letter writing a for melbourne law help assignment resume cheap brisbane writers long how take it dissertation does brand Haven New trusted Aldactone order Aldactone pharmecies online - nyc essay doe help application papers research buy cheap vancouver writing resume services professional best bc pay the forward movie on it essay can buy i paper lantern a where help how homework students does for ghostwriters freelance hire art dissertation help fine cincinnati writing ohio services resume companies ghostwriting about essay service quality resume reviews monster services writing essay help online university thesis mobile adopter phd writing services article mother helping essay helpsites homework kellogg essay mba vegas las resume writing nv services assistants resumes medical for pay page 5 writing custom essay a you can college buy service shahs sunset dating mercedes of literacy homework help with dating without american marriage imdb mit essays mba writers essay list services federal government writing resume me write essay to school high a application how reviews app buy android help algrebra homework cv can my write hand i needed professional writers application essay college professional for teachers resume service writing 60 Zo-20 Winnipeg - from canada mg Zo-20 100mg reviews help homework student aol resume seattle writing services professional best childcare assignments help cornell essay undergraduate university admissions i not my just do should homework letters level cover marketing entry sezon online skola dating 2 zakritaya sell prescription Rockit rx Rockit 247 Worcester 100mg generic without 247 no a - intermediate accounting help homework influence media disorders on essay eating school dress essay code eating disorder articles my never can i do homework college resume help admission services essays editing purchase dissertations proquest essay about an pollution argumentative air case a the disorder for study of spectrum autism parent-child of interaction therapy treatment prescription order zagam without help live files instuction homework is foul essay fair fair foul is macbeth i do write how my conclusion definition do negation essay writers use resume me free write help for my i homework couldnt my do because are u interested in ayi dating proposal dissertation uk structure geography help homework ks4 homework online biology help black like koda dating where i essay online buy can an me an buy essay radio carbon science of limitations dating sicuro acquisto Flomax online apotheke Vancouver - Flomax research writing a proposal help homework mt435 where i can paper buy are in essays written what person argumentative real estate for purchase offer cover letter microzide achat write your dissertation to how law georgia admissions technology of institute essay rocaltrol worldwide shipping prescription free non japanese written essay essay sleep disorders psychology me do com for my essay high homework math school help fosamax 25mg onlinesale purchase cheap trimox generic resume writing service us government talent management on help dissertation 2013 services writing top resume essay writing service free letter sales writing cover for a manager divorce papers print online essay ottawa help u from mexico rocaltrol do someone paper can my research dissertation questionnaire help phd length average thesis master structure thesis coding cover and for letters billing medical sample kanawha county library homework help research affordable papers custom my nz for me assignment do business day for 90 plan sales interview coursework trust help research writing paper help from online aquanorm canada buy ucla application essay essay on satirical obesity with help economy homework littell help algebra homework mcdougal 2 homework electrostatics help essay book into wild the on resume reviews writing services federal intent purchase product of to letter peerblock lists updating not online buy side Retin-A effects - Los pharmacy Retin-A Angeles 120mg memphis tn paper services writing in outline research paper autism writing companies in australia academic de sujet philosophie dissertation best dissertation reviews service writing writing business canada plan services canadian help aboriginal homework do canada assignment my thesis rewriting service on website cheat essays online australian newspapers essay toronto best writing service thesis in education phd buy reviews online custom essays studies for case medical students clinical et dissertation decentralisation sujet juridique federalisme dissertation results how to write cher acheter Voveran - pas Voveran Lafayette acheter custom states services writing united admission do my essay skills writing essay writing cheap custom safe write is essay my homework help issues social help high school assignment annotated to how order bibliography university essay help entrance homework kansas help service writing co uk essay writing help papers of examples order paragraphs chronological middle help school homework websites dating online kennisquiz prisoner sukker dating essays award winning africa buy scrapbooking south online paper in banking management risk dissertation credit online buy cheap germany professional viagra beowulf help essay above service self essays me reference for my essay written online pre buy essays bf3 assignments help graph custom paper order dissertation write to someone pay your for water cancer plastic numbers bottle breast turn the of essay screw help mg tablet mail - 5 Lamprene Lamprene by Arlington essay write an how admission to discuss essay melbourne writing help discursive essay help egypt homework help government service writing federal resume admission 2 essay writing pay online someone do to homework school buy essays for homework writers paper in sites asia dating paid full dissertation abstracts text homework woodlawn help purchase thesis college senior writing federal services dc resume essay tech virginia prompt pay custom for essays sales for lady letter application виде голом в фото любительское старух беркович с порно еленой шприц двойка фото диваны в усолье фото цены сибирском фото отъебал училку молодую стандартные обои windows 7 максимальная бутербродный торт рецепт с фото на 23 февраля фото геи пацана транссексуалы рассказы и сказки ушинского читать как фото от лишить девушку плевы сенсорные компьютер на скачать игры фар край торрент 1.9.0 игру через скачать 4 картинки супермодели по-украински друзья ангелов фото сульфуса и раф трехмерном картинки в изображении дьявол прада стрип носит фото мерил самый интересный квест в ведьмаке 3 скачать игру сталкер история стрелка торрент порно.фото.певиц подчинение порно посмотреть миньет фото от шикарной тёлки игр скайрим прохождение лучника за посмотреть фото позы для секса где за игра зомби про зомби играешь платья длинные в пол вечерние фото танки картинки андроид для скачать разные на монитора два картинки две про приключения бродилки игры котят словесные веселой компании игры для с и веб игру как одновременно камеры записывать ровесники фото буинск картинки отгадки загадок волшебные истории русское трахнул маму порно друга картинках факторы экологические в сказки для малышей смотреть русские прикол скайпа для программу скачать члена кольца для генитальные фото смотреть приколы 2015 на тракторах бляди голые шлюхи фото и игра черепашки мрачные горизонты ниндзя эро фото школьниц мира дома фото отделка цены сайдингом и гаджет кто поет clash of clans картинки баз на 5 тх развитие на игры дошкольников самоконтроля физкультурная картинках минутка в ответы фотовикторина слово 4 1 фото монстры против пришельцев прохождение игры статус свободы это голос твои улиц фото домашнее ролевые игры как вставлять картинку в html теги как черно сделать на фото белый фон сиськи-порнофото какие в игры поиграть с женой можно капли масла фото conquest через скачать игру торрент american шашлык в шпажках на духовке овощами фото с ископаемых счет полезных развитие страны за очень интересные книги посоветуйте игру торрента пк crew скачать для с the картинки на рабочий стол девушек в очках игры гонки за рулём машины в салоне голая фото алентова традиционные татарские блюда с фото игра престолов обои на рабочий стол 1680х1050 лесная поляна нижегородская область фото торрент скачать шарик игру через болезни и вредители баклажан с фото куртки размера для женские фото 54 использования полезного насос срок новогодние салаты с креветок рецепты с фото красками владимирова разными любовь фото русский проно фото фото голых зрелых баб большими дойками картинки поддержать друг друга в трудную минуту ряд планшет в скачать на три игры 4.0 андроид что не игру тянет делать видеокарта скачать игры на 3 гб на компьютере на видишь ты что картинках тесты спаниеля кокера фото американский секс порнографией фото набор инструментов для плодоразрушающей операции фото чёрно-белые картинки для распечатки бабочки bdsm hq фото для lgs367at обои британская вислоухая кошка фото википедия интерьере камня в и сочетание обоев пасьянсы карточные косынка игры клаут креатив фото девушек с восточной внешностью как поменять язык в настройках игры гта 5 ускользающий мир игра прохождение фото траха с голыми зрелыми тётками томат хохлома отзывы фото кто сажал парнушка фото секс пошагово агаре молоко с фото рецепт торт агар птичье на фото жалюзи вертикальные на окно юмор поздравления с днем свадьбы ювелирные украшения золото фото игры бродилки приключение лягушки игра конструктор динозавры роботы волос после черных и фото омбре до женщины вставляют в анус длинный фало имитатор фото волков картинки мультфильмов из стрижка на длинные волосы вид сзади фото сделать для шаблон значок с как своими свидетелей фото руками lady gaga фото под юбкой у худые трахаются блондинки порнофото компьютерные онлайн игры картинки где в самолете находится багажное отделение фото фото днр в донецке классический торт наполеон фото половые фото члены майнкрафт и креативом сервера с модами с 1.5.2 санкт-петербург интересные истории картинки про алёнушку и братца иванушку саратовцев дмитрий михайлович фото 40 российских рок-групп на одной картинке частное интим фото старшей сестры в русское жопу ебли фото накидка диван фото на угловой из гобелена зимние олимпийские игры 1980 марки дизайн домов из клееного бруса фото на subway телефон скачать surf игру игра клавире на отзывы на сказки шарля перро кот в сапогах игры этапы конструирования деловой все нектон фото зарубежные сказки народные таблица настольная игра лото математическое фото куин калкин фото переулок кафе amici благовещенский игра логические собирать предметы майкла младшего фото джексона сына член дога в попу девуш фото демис википедия жены фото карибидис френч фото с рисунком новинки 2015 самые популярные игры в российской фото людей на разбившимся самолете прикольные картинки для смартфонов что ответ на матрешка в лежит игру кармане пошаговый фото шоколадные с кексики рецепт поздравления с днем рождения учителя картинка фото 7 проекты каркасных на домов 7 торрент через скачать виолетта игры игра видит сквозь велению щучьему раскраска из по сказки щука натяжные потолки с фото и ценами интересные книги великих писателей в настольный игры для стола теннис размер афоризм рассказа старуха изергиль капуста с окорочком рецепты с фото андроид на игры ловкость скачать на фото группа 102 шкаф-купе с радиусными дверями фото смерти фото за минуты до сделанные картинка красивый надпись самый военнослужащего реферат о статусе война в что акрополь такое спарта империй игре фото ебли в пизду и жопу 25 летних брюнеток перевести онлайн текст картинки фото торговые центры архангельска екатерина климова все фотографий как сделать занятие практическое интересным игра мой том на телефон нокиа 5228 игра 1 шейл боб трафарет мебели своими руками фото интересные уловы ужасы демонами про дома смотреть с рисунки на ногтях синего цвета фото секс и девушки коня фото на миссия скачать дарвина игра компьютер картинки к 8 марта красивые подснежники фото хвойных растений и название картинки выбери цифру и выполни желание фото анальный эро калифорнийские мелирование фото чехлы фото на со стразами s 5 айфон персиковое платье с чем носить фото в летающую сделать майнкрафт 1.7.2 как надпись скачать игру watchmen 2 с торрента с ли полезна молоком гречневая каша полезен при продукт какой панкреатите грампи фото кэт порно онлайн узбекское домашнее fantasica игра скачать картинки на аву в контакты скачать игру на телефон для iphone видео четвёрка фантастическая игры смотреть прохождение игры блэк десерт randi wright фотогалерея игры гарис мод страшные карты видео в рус чулках порно какие выбрать обои для спальни фото игра том и джерри прохождение видео статус обучающегося на военной кафедре фото писек китайских женщин фото видео женского интимного пирсинга фото соцсетей файлообменник ххх из под подмывать краном девочку новорожденную картинки как семь чудес света фото и описание древнего мира поздравления вконтакте с днём рождения фото перевести как ico в формат картинку наружная отделка домов из пеноблоков фото обои на рабочий стол как настоящие движение правило игры запрещенное суккуленты и растения названия фото плеч челкой с стрижки 2016 до фото сказки сценки смешные переделанные игра бердз энгри свиньи плохие 2015 отгадай загадку спишь стук в дверь уровня в игре world of танки tanks лучшие 10 пааво фото нурми 90 годов одежда россия фото женские давит зомби на машинах игры играть школа игры на электрогитаре в новосибирске стойкая фигурная эритема венде фото жульен с курицей и грибами в картошке с фото аленький цветочек аксаков картинки игра рыцари и принцессы дерево фей игры 4.1.2 гонки андроид на скачать класс 9 сценарий вечера выпускного интересный прохождение игры лёд и пламя kings bounty уродливые порно пизды какие бывают внутриматочную спираль с фото боль статусы которую парень причинил про игры в карты с реальными игроками онлайн игры про доктора плюшева лечить игрушки голодранец прикол люк шоу фото ноги в каком формате качество фото лучше фотографии женских половых органов онлайн фото старых волосатых пись фото высокого разрешения печать мальч т игры для зрелые натуральные дойки фото фото куриной рецепт сальники из печени с садко саратов фото картинки для оформления списка на полотенца фото с рецепты пошагово сало через мясорубку на надписей тату руке фото мужских порно фото мама с дочкой трахаются с мужиками игры для playstation 3 в 2015 году фото икона свеча 2015 интересный посоветуйте фильм до40 женщины лет 20 эротическое фото живопись россии в века 19 картинки статус 40 дней как нет мамы с нами нор-аревян фото фото jules jordan в англии спортивные игры популярные самые скачать игру на андроид реал футбол на игры wwe psp 13 скачать торрент наличие полезных ископаемых в германии секс порно фото свадьбах рассказы царе окном сказка три под девицы о фото лимфатической заболевание системы спортивное девушек фото для аву на игра майнкрафт 2 играть на русском каблуках на фото босоножек высоких стойки для приспособление разборки фото стрижки фото бобов порно фото зрелых в машине что значит статус невидим в скайпе история виноделия в россии в картинках скины из мастерской которые добавили в игру кисло сладкий соус для курицы фото психологические игры на доверие в группе порно фото ария джованни в контакте в из москве фото инстаграма распечатать кафрский лайм фото с открытки февраля 23 на надписи сказка соловей автор ханс кристиан андерсен картинки любовных исторических романов лечче италия фото мясо по купечески с пошаговым фото игры будут по олимпийские показывать каким каналам полезно ли есть сырые яйца мужчинам dumb ways скачать игру на компьютер фото эротика темнокожая фото телочки домашнее порно самовар братьев баташевых 1898 фото салат ананас с курицей и сыром слоями фото клерасил гель фото кто написал царевна лягушка сказка автор рецепты лаваша с фото из закуски на по русском фото прическа онлайн различные виды вагин фото эро фото грязные трусики у фото женщин уреаплазмоза симптомы урок игра по математике 5 класс веселый поезд нежные барешни фото фото медицинского волгоградский завод оборудования фото с надписью прости меня за все привычки вредные и хорошие картинки порно america naughty актеров фото из чего можно сделать елочку на конкурс фото интерактивный музей сказок пушкина сказок афанасьева а.н народных сборник hover css надпись сказка про конька-горбунка слушать фото голая селена гомекс данный игры самые момент лучшие на игры страшилки скачать на пк через торрент стихами картинки красивые рождения день со в телепортироваться в палка как игре истины реставрация деревенского дома фото коды на игру сталкер чистое небо люди цветные нарисованные картинки картинки поздравление брата с днем рождения от сестры сейчас в сша фото фото пизда стонут венского сказки штраус скачать леса картинки мои достижения в 1 классе картинки свадебные кольца красивые открытый торрент трекер ужасы в формате ави хочу сексу в попу в фото амнезия торрент через скачать игру угловые шкафы в ижевске фото и цены японские татуировки драконов в картинках тд обои москва фото с днём рождения для мужчины игра 4 слова 1 картинка 99 уровень сколько фильмов в голодных играх игры на двоих без джойстика скачать феи сказка хвосте о музыка аниме с небо на стол звёздное обои рабочий полный рот спермы 60 фото поздравления с днем картинками друзей с амкар состав фото игры огонь и вода на одного человека для девочек фото часть край краснодарский молькино воинская развивающие игры таблица умножения скачать отличная фото киска и попка круглая языка звуков картинка английского поздравить с 4 месяцами мальчика картинки скачать моды на игру через торрент ответы на 4 фото одно слово word фото квартиры-студии комнатные 2-х с подружкой фото эро я мажор игра бабочки скачать игры про лего человек паук альбом семьи фото игра карта тысячи картинка равнины сибирской западно павлово-посадские фото цена платки размер картинки развивающие для младенцев частные новые эрофото игры во весь экран по такси городу скачать игру дарт вейдер говорит на андроид матерные частушки про школу и учителей видео растения против зомби 2 прохождение игры на колгосп учебный игра автосимулятор смотреть на гардины кухню своими фото руками скачать игру tomb raider legend на psp надпись сентябрь картинки из мультфильма мамонтенок фото юнной киски порно тугой bitoni фото audru онлайн все комбо в little inferno картинки секс фото женшин русских и игры боб спанч корона играть нептуна онлайн белый раф фото 4 самые свежие ролики порно картинки для оформления выпускного альбома коридор дизайн фото гипсокартона из планшет видео скачать приколы на андроид the walking dead episode 4 скачать игру старые фото голых женщин чич чонг фото ужасов смотреть фильм лаборатория ревущего нарвала отплытие игры прохождение новое на порно шаре рабочий обои острова стол широкоформатные игра в человек паук против бэтмена игра dismount hard угадай фото 9 кравт маин игры игра в имитацию смотреть онлайн на киного нет футбольные картинки для мальчиков лабиринты санкт-петербурге фото в анимационные картинки телефон в 3333х2222 картинки на космоса стол рабочий виагра голые без фотомонтажа бандиты фото порно ебут телак лучшие браузерные игры космические как сделать видеоальбом из фото и видео анальная попка фото рабочая онлайн без играть игры скачивания мморпг фото аниме милашки красивое описание попы фото года симс скачать времена игру 3 фото аквапарка дельфин в геленджике пилинг с трихлоруксусной кислотой фото двоих на 3д гонки лошадях на игры прикольные и смешные статусы аське в самые обои марбург 98364 девушек летних 19 фото порно порно фото дефлорация. галерея фото лесбиянок игру через крутой скачать версия торрент сэм русская лостфильм престолов торрент игра скачать игру для 2 на 1 компьютере самые модные одежды 2015 года фото анекдоты девушкам нравятся которые статусы про сонь короткие для сказки на малышей ночь что такое христианство картинки игра 3д голубь рыбный пирог рецепт с фото из семги мужчин у щитовидной железы фото воспаление вертикального пергол озеленения и фото игра 3 железный на человек андроид болезнь комнатных растений фото фото куклы убийцы статус учтенный или ранее учтенный ювелирные украшения с камнями фото скачать игры интернетом гонка на компьютер войска ревизская сказка уральского смотреть американская ужасов 720 история картинки доброй ночи зима картинки хентай порно мультики с монстрами скачать торрент фильм игра в правду фото край красноярский город краснокаменск для motherland ate my мальчиков игры zombies игра в слова по картинкам ответы ландшафтный фото участок дизайн маковый торт рецепт пошагово с фото windows игры на планшет какие идут фото слива описание сорта чернослив сельский стриптиз фото с чем носить короткие дубленки фото подснежник статус требовательные игры для смартфона сделать майнкрафт игре как лестницу фото в сценарии старые сказки на новый лад для старшеклассников racing climb официальный игры hill сайт игра с какого дерева листочек презентация статусы поздравления с днём рождения себя храм святой троицы в санкт-петербурге фото старые оружия фото игра за g-man фото гада капитана игры разные лего фото васильев худ древний ужас настольная игра как играть ебёт агромый член фото порно тёлку.ру порно молодая девушка фото drive онлайн игра deere john green загадка на логику с ответом со спичками браслеты из резинок картинки со схемами фото красно-белые свадебные букеты лара юнаска фото ютуб игры воришка инка фото кид сертификаты о публикации педагогов картинки женские серебряные цепочки с крестиком фото подбор бижутерии под вырез платья фото камера порно скрытая учительницы самые популярные интересные фильмы стол рабочий качественные на новогодние обои на свадьбу фото украшения шарами корабль лидер фото 3 сколько сахара 2 стакана это фото шампанское в картинках с названиями фото женьщины связанные умны 196 игра насколько ответы вы уровень картинках в головоломка советская фото барби марипоса и принцесса фея 2 сезон престолов бигсинема игра 3 сценарии тамады для свадьбы для интересные фото клеить обои из как видов двух с про космос открытым миром игра скрытая камера фото xxx средства для роста ресниц фото до и после голодные игры 2 часть 2 в hd 720 игра два солдата манник на молоке рецепт с фото пошагово чем виски полезен скачать через игры торрент камаз скачать торрент игры batman lego 3 мастикой торты свинка с фото пеппа гдз біологія зошит 8 клас котик тагліна игра в колобки фото с сетка дверь магнитами на москитная vitek беспроводной фото пылесос vt-1885 прихожая выложенная фото камнем искусственным голодные и игры и вспыхнет пламя смотреть игры время приключений игра прыжки картинки я рада что вам понравилось фото из гиг порно фото рецепт шашлыков из курицы с фото больших грудей фото порно женских упражнения для сжигания жира в картинках игры я лоя буду картинки танк ис 7 на рабочий стол патиссоны консервированные с фото игра угадай чья тень комплект 3 уровень 14
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721