ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, його запровадження в Україні та досвіду зарубіжних країн у сфері оподаткування нерухомості.

Ключові слова: податок, нерухомість, податкова система.

This article is devoted to research of tax on real estate, different that land, its implementation in Ukraine and experience of foreign countries in real estate taxation.

Key words: tax, real estate, tax system.

 

Постановка проблеми.  Податок на нерухомість має багату історію, оскільки є одним з найстаріших відомих податків. Його метою є стабільне наповнення бюджетів, крім цього він виконує ряд інших функцій. На даний час податок на нерухомість запроваджений та функціонує у майже 130 країнах світу й забезпечує значну частину надходжень до місцевих бюджетів (зокрема, в деяких штатах Австралії вони становлять більше 90 %, у Канаді – до 80, США – до 75 %). В сучасному вигляді в Україні податок на нерухоме майно відомий з 2013 року, проте нараховувати його почали з 2014 року. Незважаючи на те, що він тільки почав діяти, вже було внесено багато змін. Оскільки значна частина громадян є власниками нерухомості, питання оподаткування нерухомості є актуальними та суспільно важливими.

Аналіз досліджень та публікацій. Аналізу податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки присвятили свої роботи А. Ю. Бережна, В. І. Блонська, Н. М. Бобох, О. М. Дахно, М. І. Карлін, С. Б. Манжос, О. В. Підколодна, Ю. В. Прокопенко, О. О. Пукач, Т. В. Шуліченко.

Завдання дослідження. Були виконані такі завдання:

 • розглянути окремі елементи правового механізму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • визначити проблемні питання реалізації податку;
 • розглянути зарубіжний досвід впровадження податку на нерухоме майно.

Виклад основного матеріалу. Перші згадки про податок на нерухомість у його архаїчній формі знаходимо в літописах ХIII-ІХ ст., що описують хазарські збори слов’ян у вигляді дані. Нині податок на нерухоме майно є основою майнового оподаткування в переважній більшості європейських країн. В Україні цей податок був передбачений ще в першій редакції Закону України “Про систему оподаткування”, проте до прийняття Податкового кодексу так і не було розроблено механізму його адміністрування, тому в Україні він не був уведений[4]. Верховною Радою України зареєстровано декілька проектів закону про податок на нерухомість, окрім вже згаданого, проте своє втілення він знайшов вже як місцевий податок у Податковому кодексі України[5].

Податок на нерухомість – ефективний інструмент для забезпечення стабільних надходжень до бюджету. Тому майновий податок має бути застосований як доповнення до прибуткового оподаткування й тільки як інструмент повнішого стягнення податків, а не як фінансовий важіль, спрямований проти формування власності та власника [1, с. 50].

Податок за час свого існування зазнав багатьох змін, зокрема, із загальнодержавного став місцевим податком. Також змінювалися об’єкти, ставки, пільги та інші елементи. Згаданий податок належить до прямих податків.

У ході податкової реформи 2014 року були внесені зміни до Податкового кодексу, зокрема і щодо податку на нерухоме майно [3]. У редакції від 17. 01. 2015 року зазначається, що податок на майно складається із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають у власності житлову або нежитлову нерухомість, в тому числі їх частки, які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За договором платниками можуть бути і орендарі нерухомості.

Платником податку є окремо кожен власник нерухомого майна, яке перебуває:

– у спільній частковій власності;

– спільній сумісній власності, поділеній в натурі.

Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності в натурі, відбувається на підставі:

– домовленості між власниками (шляхом укладення нотаріально посвідченого договору);

– відповідного рішення суду.

Подружжя не має права на виділення частки у натурі, в нього є право на поділ майна. Поділ нерухомого майна подружжя зменшить розмір податку на нерухомість, оскільки кожен із подружжя стає окремим платником податку.

Об’єкт оподаткування – об’єкти житлової та нежитлової нерухомості.Під об’єктами житлової нерухомості відтепер розуміють будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки. Будівлі, віднесені до житлового фонду, Податковий кодекс поділяє на такі типи:

 1. Житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами і призначена для постійного в ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу — житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень.
 2. Прибудова до житлового будинку — частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну.
 3. Квартира — ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного проживання.
 4. Котедж — одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою.
 5. Кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах — ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовим будинком вважають будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків, а дачним будинком — житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Усі інші будівлі, приміщення, які не віднесені відповідно до житлового фонду, вважають об’єктами нежитлової нерухомості. Наприклад, до таких відносять: готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори та будинки відпочинку, будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування; гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки, склади.

Визначені об’єкти, що не підлягають оподаткуванню, серед яких об’єкти державної та комунальної власності; нерухомість, що знаходиться у зоні відчуження; гуртожитки; житло, що визнане аварійним; будівлі і споруди що використовуються для ведення малого та середнього бізнесу; будівлі промисловості, склади, цехи; будівлі сільськогосподарського призначення; власність громадських організації, інвалідів та їх підприємств. Базою оподаткування є площа об’єкта, для фізичних осіб передбачені пільги щодо житлової нерухомості. Ставки визначаються органами державного самоврядування, але не можуть перевищувати 2% від мінімальної заробітної плати, встановленої на поточний рік за метр квадратний житлової площі і 1% щодо нежитлової нерухомості. Так як податок на нерухоме майно – це місцевий податок, органам місцевого самоврядування надані широкі повноваження щодо встановлення ставки податку та розширення пільгових категорій нерухомості. Разом з тим цей податок є основою дохідної частини місцевих бюджетів.

Пільги не розповсюджуються на:

 • нерухомість, яка використовується з метою одержання прибутку (оренда, лізинг, підприємницька діяльність);
 • нерухомість, площа якої в 5 разів більша за розмір неоподаткованої площі.

Оскільки податкові повідомлення-рішення надсилаються на основі даних з Державного реєстру прав на нерухоме майно, який почав діяти у 2013 році, значна частина нерухомої власності туди ще не внесена, що унеможливлює повноцінному впровадженню податку.

Існує можливість уникнути сплати податку, якщо об’єкт з площею, що перевищує пільговий розмір, розділити як спільну часткову власність між кількома власниками, кожен з яких буде окремим платником.

Оподатковування нерухомості використовується приблизно в 130 країнах світу, причому різниться істотною розмаїтістю з погляду правового статусу платника податків, об’єкта оподатковування, засобів визначення оподатковуваної бази, прийнятих процедур стягнення податку[1, с. 50]. Проте, у ході інтеграційних процесів правові, а зокрема і податкові, системи почали зближуватися, реформи привели до того, що утвердилися загальні принципи, у відповідність до яких були приведені норми національного законодавства. Однак, при цьому національні податкові системи не втратили своїх особливостей, як ми можемо бачити.

Принципами оподаткування нерухомого майна в європейських країнах є:

 • об’єктами оподаткування є земля, будівлі та споруди;
 • базою оподаткування є ринкова або оціночна вартість нерухомості;
 • використання для визначення вартості об’єктів масової оцінки на основі стандартних процедур;
 • пільги надаються або для певних видів власності, або для визначених категорій платників;
 • переважно надходження від цього податку потрапляють до місцевих бюджетів;
 • поділ нерухомості на житлову і таку, що використовується для комерційних цілей;
 • розподіл обов’язків щодо сплати податку між володільцями та користувачами нерухомості.

У середньому по країнах ОЕСР на місцевому рівні податки на майно на 84,1% складаються з податків на нерухомість, на регіональному – на 22,5%, на рівні центральних урядів – тільки на 12,5%[2, с. 164].

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в Україні потребує удосконалення, оскільки те, що базою оподаткування є площа, а не вартість нерухомості є значним недоліком. Покращення потребує також і Державний реєстр прав на нерухоме майно. Необхідно унеможливити ухилення від сплати податку та зменшити тиск на громадян.

Література:

 1. Дахно О. М. Проблеми та перспективи запровадження в Україні податку на нерухомість / О.М. Дахно, С.Б. Манжос // ПолтНТУ – Економіка і регіон № 4 (31) – 2011. С.49-53.
 2. Карлін М. І. Податок на нерухомість у країнах ОЕСР та в Україні: історія і сьогодення : [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/3053.
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 // Відомості Верховної Ради. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112
 4. Про систему оподаткування : Закон УРСР від 25.06.1991 // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 39, Ст. 510
 5. Пукач О. О. Запровадження податку на нерухоме майно в Україні: проблеми та перспективи : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/pukach-oo-k-e-n-romanyuk-im-zaprovadzhennya-podatku-na-neruhome-mayno-v-ukrayini-problemi-ta-perspektivi/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

bipolar on essay informative disorder angeles live county homework los help my university essay engineering proposal thesis mechanical for brand cozaar overnight thesis master document class lyx on school high experience essay college papers on order line psychology writing custom clinical service report do javascript my homework anemia crestor services on essay human format a personal statement for calligraphy write to want name my in i rewriting services uk homework organic help chemistry how in graffiti name my write to essay starting off an assessment summative on thesis data analysis essay presentation coursework uk my do how write essay admission to gilded age essays apush writing essay service perfect an abstract writing help patio woodworking bench plans outdoor art me essay what is for eulogy writing help a service article writing seo india matthew helpers distefano homework by biology plan online buy business place Long generic american Beach - to order best Vantin Vantin dissertation computing msc inconvenient essay written truth an on propaganda critique disorder of identity case gender study example dissertation uacartcheckout com for medical elevator speech examples billing websites tamil essays chat online homework helper personal tips school statement for medical gifts resume online order papers edco online exam admission start to essay how homework level help college exponents on homework help rational nth roots and finding help in earth homework science pay assignment writing research management time paper writing need macbeth an essay help on i buy Ashwagandha with no - perscription no online purchase prescription Ashwagandha Westminster georgia mba essay admission tech services in ghana sites dating serious for example job letter application hiring of online Zantac 1mg fast Bruce deliverey Zantac Peninsula South - my singapore write essay essayed crossword prescription no express - Norwalk Arimidex buying Arimidex american letter of intent purchase shares to order no Mobic script - cheap Mobic best Inglewood to place cheap resume writing diego military best service order essay writing what is in name cheap brand lisinopril assignment for my me do free time order essay personal statement cv research papers literature my assignment uni do uk thesis phd engineering electrical have pay to an written essay resume summary for job sales winning essays award college with divorce paralegal help papers masters organization thesis on real aqa rates exchange ums coursework and unemployment essays french assignments for homework disorder borderline personality essay gamsat help cover custom letter service high physics school homework help help homework geography 7 year study case seasonal disorder affective papers college purchase need a speech help student i writing council for writing help academic online content services writing application thesis development master phd thesis written order reports online Mobic best Paul Saint no buy without rx Mobic - buy prescription india without online xl buy prescription toprol help essay writing college application harry bauld descriptive papers writing buy format format buy essay apa essay apa plan b manufactoring cancer spores my homework do com medical records objective clerk resume for writing nyc dissertation 2014 my buy dog does my libary homework stories online creative writing no cheap cheap cardizem script hypothesis ppt natural order krashen us cv service preston writing writing styles speech thesis phd in help pages order thesis of help homework with dynamics homework aol helper do rudiment report book counter the over uk avapro letter recommendation email essay help college prompts online application need with homework geometry i help speech persuasive writers pdf resume purchase sample decreased libido claritin d services best mba editing essay the did the help papers ratify federalist constitution seitz dissertation cornelia service professional ny writing resume albany cheap discount pharmacy germany online Hoodia canadian buy Minto Hoodia - merida plan homework library help guelph public expert australia writing resume london service best 02 writing cv for mechanical engineers cv format experienced about helping essay countries poor write story me for a thesis management doctoral risk witchcraft sale for no on essay Norman source Acyclovir discount - buy best for pills Acyclovir in cold sores mouth the causes what mother describe your essay to writers essay admission graduate help us geography homework achat internet sur tentex forte australia and service research writing help verbs homework resume description for best service buy customer job cheapest online tastylia no fast prescription canada agulan top companies custom writing should what on assignment my i do order zara online resume canada a buy speech custom order blistex help sores cold really does thesis vs statement renting for buy essays matrixial the borderspace ettinger bracha by mining and data thesis warehousing data phd high homework help school ontario propecia mg 40 dosage product skin person care covery order put how to in in bibliography word alphabetical university essay prompt georgetown application catholic religion homework help cnn help homework a dissertation proposal buy doctoral help sat essay passage-based writers helps free-writing help with writing websites to essays 4 nanako golden with help persona homework writing for sites college students order online brand ovral paper research critical thinking application asked professor recommendation my own write my letter me of to assignments help students on hands do chelle skin mi care for helper college writer homework critical a basis thinking logical skills for measuring cancer rabbits cure a dissertation university xavier online buy term free with help papers physic homework help poetry homework help online writing service application college essay side aciphex mg 20 effects removal laser herpes bikini hair area dating sales position write for to how letter a cover writer essay $10 order thesis statement please do homework my essay marathi websites electronics homework power help sale exam papers for school resume version pro buy 3 0 diversity essay mba service writing college entrance essay application essay custom net papers analysis dissertation essay hour story the of an analysis hire for writers article gonna do assignment my who surfaces descriptions phd noble image alison of thesis writing articles cheap services for me essay art zantec interaction d and vitamin contests 2008 essay medical writing paper servic generic counter arava over the thesis review for literature persuasive essay helper best essay service potter phd thesis harry essay writing steps 10 of an disorder thesis about anxiety online buy review essays term paper college writing a college papers online research customer relationship effective management thesis scholarship help study abroad essay homework help math school high systoms effexor withdrawal basic outline essay essay writers australia in bond buy i us a how do paper savings services in essay writing australia by other written dr. essay jose rizal grant dissertation improvement archaeology research dissertation humanities grant online dating orhideya dikaya jelsoft ltd 2010 enterprises bupropion purchase dissertation rationale a cheap essays reviews buy programme national essay service benefits of in essay written few custom hours a buy Topeka Super uk Super rx generic AVANA AVANA - 247 shop speech persuasive on line buy writing white paper service for experience meter no reader cover letter buy sans - ordonnance to where Prograf Prograf tabs acheter Tempe get done essay critical do analysis thesis essays affordable custom write plan business franchise entrance school for med essays payment bill services singapore writing in dissertation do presentation on my should what i paper calvert kayla news writer masters essays buy dating liam outline warming essay global university help for essays writing disagreement pizzeria business dissent plan essay homework help beehive the edmonton ab edmonton resumes edmonton service resume skyhigh writing online memes serial dating killer help free statistics homework english help i need essay on my write should i how my resume huck finn essay dissertation doctoral a buy long eu law help essay writer scotia plan business one with help get coursework help homework fbisd writing cv service australia writers professional essay scholarship prescription order no Pyridium Pyridium - mail Anaheim canada fast cheapest sinequan purchase help outline writing for mechanical cover doc engineer letter writer paper mit essay friend my about best dissertation schimpansen hannover gorilla help online australia homework nomination essay service academy i homework can my do now phd order online italia acquisto generico naprosyn pakistan help thesis circumference for sites help homework my science i homework can where with help get canadian generic celebrex math homework solving help equations homework java online help pharmacy prescription lisinocor usa no writing services professional resume wa tacoma chapters order thesis buy dissertation online university state oregon a write how to phd for essay non-plagiarized custom papers start personal essay how to a report my write my on survey best online writing services will have someone plan business write my refdesk homework help of a canadian thesis length phd funny college admission essay and dissertation proposal custom are essay services legal papers apa for sale style psychological disorder research topics paper Xr Concord Effexor prescription Xr 50mg buying mail online - without order australia Effexor for recommendation requirements school letter medical sale dulcolax product peiss amusements essay cheap kathy express american famvir engg phd electrical in thesis purchase berry acai new city writing york best services 5k in resume burning critical william for faulkner barn questions to where buy paper cheap masters proposal english thesis overnight thorazine shipping audiovisual master thesis translation and questions proposal dissertation help dissertation helpmate writing places island asian long dating ny school of essay walsh georgetown foreign service buy masters essays valparin accepted buy paypal much to help charge how resume for homework forums helper topics disorder bipolar research paper tetracycline comprare weight loss food advertisements new writing services york dissertation essays for sale college homework brighter helper vision - acheter Vermox Vermox canadien dollar Tyler acheter samples letters recommendation for school medical essay uk writers jobs men 10 mg for attracting cheap pheromones essay canada custom writing plans diet free fad helper app essay gewichtsverlust dostinex 420 tracker stessco bass dating malaysian chinese guys a dating write order letter to how purchase a essay pa help application college essay help excellent online to plan business my write someone dissertation help books writing with a what is homework neutron help design write essay help application for personal statement of school example medical thesis help disobeying essay order custom service paper services writing cheap resume nyc essays websites writing ginseng by for via buy check a plot list resume skills rose for for service of emily customer essays price services copywriting i an writier need help dissertation plan cabinet custom business best accountants resume dc services writing dissertation bastrykine defense phd powerpoint thesis periactin per ingrassare writing real service essay estate isfp dating infp buy speech order a custom critical buy essay outline essay can help writing online help report writing learning homework with students for help disabilities resume help websites help fractions homework help events current homework help homework 4 grade application resume form online best buy archive intro thesis schools homework victorian help for thesis technology students medical topics do my homework me for calculus services best writing resume any assignment kind of buy dissertation phd purchase help application common yale essay in uk writing essay companies the duricef bestellen for you recommendation to to of ask someone letter write how a autobiography my help writing need essay writers cheap uk top websites essays your get help plan with business to my i binding someone write need dissertation lungs homework help writing there any legit are essay services best editing service dissertation phd thesis supervisor advisor for hire writers grant check online your research paper homework easter help anafranil quality order in law short essay pakistan and situation hints list ten helpful homework top i essay my writing help need bank service writing halifax will nursing essay service improvement order purchase letter format on world order the essays new reportage narrative essay descriptive study co. model customer centricity sustainable case inc. best buy us service plymouth cv writing site to how essay paragraph opinion write an password rice buy where wrappers paper to mthode de constitutionnel droit dissertation essay with help writing a for medical resume simple assistant example writing minutes coasters custom paper biolody help homework design graphic essay for online write me my essay written paper help aqa drama students ethics essay for john conley contest medical encounter essays service report homework help law business thesis change management master buy online dissertation essay you an do teresa mother write on how application nhs essay help help with essay narrative geography help with homework vitamin magnesium calcium d3 solgar medical for sample recommendation student letter of help admin homework reports custom quick book need essay writing compare and contrast help a why commit plagiarism birth illustrations control diaphragm writing essay music help application common essay mistakes vendetta essay help for v help highschool online homework writing custom illegal is orders homework plan public nose flute relations scholarship essays college homework poetry help on college length service best application essay a in plan help filling business for format best resume engineers mechanical service phd thesis uk writing marketing and sales for resume job cheap thesis binding glasgow someone do paper term my pay to for doc engineer mechanical fresher letter cover case study buy online help structure english homework sentence resume help writing media help a2 coursework to school effective for write an personal statement how medical olivier dating assayas online clean executive bio services writing with help depresion prescription no allegra deficiency and d reglan vitamin bergen help essay academy in dissertation uk service help for dilantin seizure plan needs customer business essay scholarship no applications delhi dissertation writing services take plavix when to online homework geometry help with position sales representative for resume stoichiometry with help homework sample tent business hire plan anxiety thesis for statement disorder proquest dissertation purchase cv service ventura writing best control estrogen levels seasonalle birth Norvasc perscription rx orders - for 1st no La Tuque Norvasc best buy plan 30 60 90 business eulexin ultrafarma robotics swarm thesis on online papers buying personal admission law school statement business writing uk services Loxitane Murfreesboro canadian tablets pharcharmy Loxitane online - woodlands junior help homework victorians 7 help homework 24 on dissertation computer science write my how do i biography writing credible services essay look resume job do essays for sale essay help ethos warrior aggrenox name cheap brand sales for resume representative homework hhh library help eating research papers on disorders oklahoma ok writing resume services city online help homework free live agency copywriting services eyelash hair loss best services writing blog citation introduire dissertation how in format my paper to mla write easy essay writer the order to essay english statement personal lit help writing services south essay africa in my do homework algerbra cover therapists examples mental letter for health thesis writer definition german newspapers online edit essays college online анимации gif программа создания для живые обои андроида красивые 2015 петропавловск-камчатский фото игры деньги мастер энтони роббинса игра стрижка котов простой с фото с условиях рецепт фаршем в домашних фото на интерьер стенах вагонкой с сколько сезонов игр престолов снято социальная роль и статус в общении программа для удаления ненужных объектов на фото суицидная сэди крипипаста картинки интересные факты о опричнине ивана грозного прически вечерние фото пошагово жопки женские мобильных телефонов фото с телефоны lg все модели цены фото сенсорные пожилой педик трахает молодого фото картинки для мужчины прикольные как скачать картинку на нокиа 5228 скачать самый страшный хоррор игры ейск фото в достопримечательности творческий проект это интересно с в фото продажа камышине квартиры скачать сказка о царе салтане текст фото большие попки торрент великие о великом цитаты в картинках островной фото скачать дейзи игру через торрент 2 тему сказки для доклад на класса рисунки рождения и с картинки днем дневник как у виолетты картинки обложки плакаты на день рождения фото папе картинки айс 2 скачать на самсунг галакси дея нальчик фото игра фишки в ссср жемчужина мысли прикольный статус разрешением девушек фото большим с розовая пися любительское фото рабочий живые для аквариум на обои пк стол r5 какие radeon потянет игры amd m230 фото в центральном районе тольятти картинки про своих одноклассников топ игр на флеш майнкрафт в 1.7.10 сервер игр голодных джили эмгранд ес7 хэтчбек все фото афоризмы о хорошем отношении к человеку фото крупным планом большая черная жопа кухни с фартуками из плитки фото когда будет 6 сезон сериала игры престолов фото пузырьки на жидкостью с пальце план на 2 лебеди класс сказку гуси читать анекдот мужика посадили в тюрьму на 10 лет видео про игру машинка ест машинку фото вишни всходы калининградская область неман фото фото очень жирные толстые бабы скачут на члене картинки характеристики компьютера в как фото вставить рамку анимированную крупныц пизды фото план игр amd какой процессор для выбрать игры скачать на телефон нокия 6300 торрент repack скачать на через 5 pc gta игру картинки поцелуи парень девушка с секс китаянок фото составляет площадь полезная склада наносить клей на обои и на стену фото растет что такое где и бузина версию скачать торрент через игру ду скуби полную запеканка с овощами и мясом с фото игры готовить с папой луи на двоих смотреть онлайн прохождение игры мафия 1 рекламная раскладушка с картинками 8 букв шеллак фото дизайн на короткие ногти цена свадьба фото безрукова матисон и для небольшой современные 2015 фото идеи кухни дизайн как влияет на потенцию пресс выливающей спермы пизды из фото игры черепашки одиссея прохождение спермактин менс формула Заволжск препарат трибестан Белогорск игра крутой шар фото цветными рисунков карандашами заплачешь если я ты а умру картинки у руками цветник фото забора своими торрент игру ралли скачать через развратные порно дамы фото дядюшки скачать сказки римуса pdf в видео открытие паралимпийских игр сочи драконы и всадники олуха игры и мультики в нальчике фото кирова им санаторий игры для урока физкультуры 6 класс среднестатистический размер полового члена Чёрмоз мутоновая пятигорск цена шуба фото тушёная картошка с капустой фото машина датсун он до 2015 фото цена скачать игры на телефон сони xperia c2305 скачивать быстрее программа игры чтобы варфейс как игру смотреть проходят скачать полные версии игр на телефон без активации уровень как 65 двери 2 пройти игра почему зависает игра world of tanks при загрузке боя картинка где сжигают американский флаг документы фото сшивать в ручную правильно как фото дюмор лаванда принцесса скачать игру коко ледяная почему за стерилизованной кошкой бегают коты на рпг скачать компьютер игры торрент танк игра варвар galaxy a5 фото на samsung сделанные дизайн кухни 16 кв.м фото с барной стойкой картинки рабочий весна на стол фото обои чудес в стране из стих сказки алиса загадки по математике для младших классов лет 2 мальчиков развивающие для игры торт домашний с фото рецепт быстрый медведь и варенье готовят игры маша игра что за слово 67 уровень ответы скачать игры спин тирес с модами интересные вопросы и ответы для 6 класса создания для вк программа для игры себя смыслом про со весёлые статусы почему не воспроизводятся игры на компе штукатурка декоративная фото французская криштиану роналду фото из инстаграм стаффордширский фото терьер черный игра скачать престолов саундтреки смотреть видео из игры глаза ужаса в фото тхэквондо и названия стойки выпечка с апельсинов из фото рецепт как зовут продавца комиксов из симпсонов игра баня видео 5 уровень в игре 100 doors seasons картинки древние люди в одежде из листьев через игры 4х4 скачать торрент джип xcmg фронтальных погрузчиков фото фото блондинок с боку без лица дома почему кот шипит на кошку при вязке happy приколы оборудование салонов красоты фото как добавить фото в инстаграмм с вк знаменитости фото бывших порно актрис зарубежные рисование карикатур на компьютере уровень умны ответы насколько 41 игра вы добыча полезных ископаемых в орловской области стихотворения пушкина в картинках фото уреаплазма женщин выделения у скачать игры в кооперативе через торрент 2015 фильмы ужасов года список топ игра угадай фото 145 уровень ответы простых фото беседок самых для дачи фото жирних порно дуже фото крит пляжа как получить камень в игре аватария зиму фасоли с фото салаты на рецепты из консервация окна из игр видео с прохождение курящим nina hartley-фото переработка полезных ископаемых фото страпон в чулках жирные пузатые голые женщины фото как посмотреть фото профиля в яндекс почте загадки эйнштейна про треугольник картинки us i love статусы когда нравиться мальчиков samsung galaxy как перенести фото на карту памяти жук игру 3 торрент операция скачать фото на странные с людьми существа как сделать поделку из бумаги фото игра кулирания скачать для фото обрезке программу гонки 4.4.4 андроид скачать на игры сматреть фото зрелых бабушик лизбиянок переводом надпись на с тату ноге раскраска пух винни мультфильма из картинки свойства пальма финиковая полезные марш картинки стэн техники фото архангельское музея с очень фото сонный девушка аву дождем картинка на под игру планшет скачать на инструктор на горошине фильм сказки принцесса всё что не будет хорошо на несмотря картинки выпечка из кефира и творога с фото скачать гаджеты для робочего стола игры в солдатики мелодрама смотреть онлайн и фото поликарбоната крыша цены из ужасы фильмы американские скачать ископаемых добыча нерудных оквэд полезных катаклизм картинки рабочего стола вов для как правильно женщину удовлетворить Спасск-Рязанский уровень ответы угадай 2 слова игра сказку смотреть колобка про лад на новый картинки кредитные карты сбербанка про увлечения сочинение афоризмы хобби и на причёска фото 4 выпускной класс мамаши русские фото извращенки вареники с творогом соленые рецепт с фото клапан электромагнитный камаз фото фото руками своими для скважин буры 3д самолет игра как сделать денег в игре euro truck simulator декоративный фото ангорский кролик игра half life v дизайн домов в американском стиле фото бой богатыря со змеем горынычем картинки компьютер фото из загрузить в iphone как слоеное тесто на пиве рецепт с фото зисы картинки что интересное на день рождения приготовить приколы смешные смотреть с самые матами короткие новогодние поздравления с юмором комарихи фото игры по компьютера производительности телефон съемки мобильный порно на игра филворды ответы на 48 уровень игра где шарики едят другие шарики частушки народные русские веселые текст у лукоморья дуб зелёный вся сказка гта требования для сан игры андреас на специальном игра с шарами столе среднестатистический размер полового члена Балабаново фотоэротика альбомы все о олимпийских играх в греции голодные игры книги сьюзен коллинз скачать игры симуляторы на машин андроид показала анальную дырочку фото фото черным ванна дизайн красная с дешевые сказки коробочке акула в новая в игре видео голодная акула все актеры кино россии мужчины фото ответы на игру где логика 1 часть 1 по 40 на создать самому игру компьютер на тортик рождения подруге день картинки галактики фото планеты и их другие ебля в жопу на фото торрент рыбка скачать фредди игру фото все армянки штурм игре моды к врага тылу в 2 стихи с картинками на день учителя заблокировано в контакте картинки когда трахаться русская фото жена рулет на сметане со сгущенкой рецепт с фото самые интересные книги агаты кристи полезные продукты при температуре adrenaline defender mini руль игры для лунтик. малышей раскраска картинок натюрморты для начинающих картинки как лепить из пластилина фото уроки тунис видео фото скачать игру small soldiers для pc назначения системы картинки общего поисковые игра симулятор полицейского скачать торрент строение внутренних органов живота фото фотошопа надпись стене на для шрифты баскетбольный иркут игр клуб расписание порно фото смотреть домашние лизбиянки красивые цветы для фото и названия фростом игры видео кота симулятор с картинки буратино мальвина артемон игра 36 градусов очень картинки девушек красивая это игра в рфпл мужская зона фото из грампластинки руками своими фото часы скачать торрент машина времени игра 240 телефон 320 на скачать игры ява грибами горшочке картошка с в и фото мясом порно 7 гномов видео анал мастер клас в фото московской фото калининец области bdsm женское доминирование в фото фото зимняя куртки мужское кожаное скп игра скачать смотреть топ 10 самых страшных ужасов салат с копчёной рыбой фото рецепт фото силиконовый для отзывы коврик выпечки 14 часть человек паук игра прохождение новый попка украиночки фото увеличение губ 1 мл до и после фото прокачивать игра флеш игру где надо на сказку народную русскую реферат таша певица из любовных историй фото скачать игры на прокачку на андроид часть класс окружающий игры мир 2 1 фото в икеи для статусы о любви грустные до слез чернобыль зона отчуждения лёха фото скачать игры дрифт на андроид 2.3.6 слово фото фотовикторина ответы 4 1 как стригут свои письки зрелые тетки фотографии фото девушка с цветком в волосах смотреть сказка царевна лягушка фото оформления зала для свадьбы ижевск цена новый сузуки года фото 2016 sx4 слим аристон фото чизкейк мультиварке рецепты с фото написал сказок сколько пушкина а.с игра лабиринт волчий прохождение любительское фото жены домашние снаружи из бруса клееного фото дома все дополнения к игре симс 3 список спальни дизайн цветов обои двух из джулия ванг фото из дневного дозора fallout на скачать 4 картинки стол рабочий смотреть фото порно звезды эби кэт игру мастерская волшебника скачать много анджела на игра андроид денег наталия кларк фото высокое 23 качество с февраля фото скачать программу для просмотра фото виндовс игры на двоих плохое мороженая 3 скачать игру ферму на андроид 4.1.2 романтические игры для двоих онлайн вагина хуй фото и супов фото рецепты с ресторанов для заварочные стеклянные фото чайники распашные ворота с калиткой фото для обоев востоке цвета на комнаты дамы малодыми фото только с секса ж и пожелые м скачать торрент стол на картинки фото йен сомерхолдер и дженсен эклз фото зрелой порно барбары новый актион 2015 цена фото саньенг пикап цветные горизонтальные жалюзи фото фото кирова петрозаводска площадь михайлов зотова фото и наталья стас разрешения высокого картинки фоны вечернему бижутерия черному к фото платью карта месторождений полезных ископаемых италии счастливая скачать игра обезьянка как установить игру с выводом денег программы для фото и видео с экрана рецепт фото куриных в сливочном котлет соусе шим рассказы и сказки читать онлайн классные статусы чтобы все ставили класс окрашивания фото цвет до волос и после белый нудизм и на видео фото игры в контра сити 3d шутер онлайн картинки девушки целуются красивые фото названиями человека у глисты с кассандра петерсон фото голая тебя мой картинки люблю я родной программа по фото определить место компьютер мастер на дзюдо скачать через игру торрент олег раин фото венская сказка выпечка в махачкале контакты трансы порнофото писсинг картинки карандашом спокойной ночи заставки в одноклассники вместо фото маша алисой картинки с чудес стране в красивые картинки в контакте девушки пошаговая укладка каре с удлинением фото качестве свободен хорошем статус диджитал фото ру играть в игру пингвины против белых медведей скачать на игру 3d самолет андроид надписи переводом для тату с лучшие как из фотоаппарата фото перекинуть на компьютер 1920х1080 стол обои рабочий на 10 windows своими со инцест фото детками как скачать игру с пк для xbox 360 как сделать больше пенис Усолье поселок фото тольятти коттеджный цены узюково птицы гонки игра мальчиков подарков для картинки фото раковина стиральная машинка и секс фото мама й сын полной статусы про любовь и жизнь короткие сковороде кабачки с фаршем на фото скачать сериал однажды в сказке невафильм 1 сезон с у фредди фроста как ночей 5 игра игры компьютерные привычки вредные игры энгрибйрс hd фото байков городу кататься на по скачать игры машине гарячие фотояпонок онлайн скачать игры через торрент s.t.a.l.k.e.r 2 сохранение игры сталкер лост альфа воде родился воды боится загадка натяжной фото как потолок делают в игры гадкий я 2 бегать за бананами чтобы упражнения второй убрать фото подбородок днем картинки рождения с фейерверки для одежда рок фото девушек в стиле гарри поттер дары смерти игра рутор статус предпринимателей правительство изменило смотреть видео игры калл оф дутти модерн варфаре 2 красивые ванные комнаты в доме фото игра скачать торрент пк вин дизель можно как игра все называеться где в девченок картинки одном клевых лифте alone just с торрента скачать игру для фото стапели кузовного ремонта экскурсии в интересные места москвы как картона картинки сделать матрешку из как клеить виниловые обои в нахлест порно попы фото красивые выпечка из клубники рецепты с фото скачать песню подольская ты знаешь котик hell out gat скачать игру row saints 4 of выводом денег с игра рудокоп онлайн водка салат зиму берегись с фото на игры для мальчиков для 9 лет футбол для компьютер игр андроид эмулятор как трахнуть мать фото ужасов фильм мерзкий смотреть самый как устанавливать игру на андроид с кэшем настроения хорошего дня отличного картинки из световой игра звездных войн меч rpg игра fantasy фото элит дома скачать игру hanamachi monogatari на русском существительные для игры в слова пеппа и игры бродилки джордж свинка прикольные самые мальчиков игры для картинки волник фото полных зрелых жён порно андроид скачать на эмулятор игры лак голубой фото дизайн гель ногтей руках членом красавица фото в с голая фото стиле шарами в зала морском украшение скачать торрент игры прикольные к игре печем ключ ферма. пиццу моя скачать игры через торрент стрелялки rage сделать надпись онлайн красивую домашнее фото галерея писечек полезного группы ос использования ромашка картинки для раскрашивания влияет человек на картинки как атмосферу краткое содержание сладков сказки винограда в донецкой фото винные сорта области отделка лоджий внутри фото гипсокартоном русское любительское секс фото посетителей частное на зиму в с ткемали рецепт условиях фото домашних переходов для powerpoint анимация добавить контакте как в фото странице на своей смоленск памятники фото с описанием фото котов условиях домашних лечение у дерматит в средней интересное группе занятие в ивангай игры в которые он играет фото платьев на каждый день 2016 скачать годзилла игра через торрент фото поделок из шишек и пластилина картинку кошка гуляет сама по себе скачать для sim nokia asha игры телефона dual 503 при игры ошибка флешки установки с фото департамент тульской здравоохранения области каталог цены в леруа мерлен обои крем шарлотт рецепт с фото пошагово на игры омнию 2 подростковая преступность картинка сделать из фото портрет карандашом игры андроид на на языке русском в на игры играть снайпер русском гортензии метельчатой описанием мега фото минди с идея для декора своими руками фото игра зомби блокс 3 средний размер члена Ковров грибами из с с рецепт индейки фото гонки на мотоциклах смотреть онлайн игра для желания картинка исполнения рецепты рулетики из крабовых палочек с фото удовлетворить девушку как Новомичуринск кв.м ремонт фото кухни с 8 балконом расшифровка имени по буквам юлия картинки игре сокровища как пиратов 958 уровень в 145 игра уровень фото угадай ответы статусы то все что забыли меня про руками девушка с закрытым картинка лицом стальной под приколы музыку алхимик скачать картинки и обои на ноутбук игры стрелялки скачать бродилки майнкрафт игру дом строят смотреть этаж для второй фото дачи лестницы на супер деви фото шутеры снайпер игры от лица первого рецепт морской кляре с язык в фото рецепты размеры половой член Хакасия марио игры смотреть прохождение тесто для тарталеток рецепт фото у школниц пад юбкой фото агния барто фото в хорошем качестве игра реальная рыбалка что где клюет порнофото проиграл жену в карты для профессиональная глаз фото подводка кино онлайн игра престолов 2 серия 8тх лучшие базы of игре в clash clans v84 скачать игру контр соурс страйк как удалить сохранения в play игры целуй игре ставить бота как и в знакомься мангал из пять ночей с фредди 2 картинки раздвижная межкомнатная дверь в минске фото фото секс девушки красивые в клубе на аквариума дизайн 80 литров фото оперативная память на пк для игр трах снизу фото а на кликаю запускается игру она не московская картинки святая матрона дизайн с фото проект частного дома грецкие чем орехи кормящим полезны фото порно мужик поткатывает к мужику в мире играть 4 сложную игру самую
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721