Погляд на військову службу через призму християнського світобачення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто погляд на військову службу через призму християнського світобачення. Із наведених цитат випливає захисний погляд церков на військову службу та війну. Висвітлено усю важливість захисту Батьківщини та важливість служби військового капеланства.
Ключові слова: військові капелани, збройні сили, церква, Біблія, війна, захист.

In the article the military service is reviewed in the light of the Christian worldview. Derived from the quotations it results the protective view of churches for the military service and war. It deals with the importance of protecting the homeland and the importance of military chaplaincy service.
Key words: military chaplains, military powers, protection, Bible, war.

«Спільнота без релігії – це корабель без керма. Без релігії немає ладу. Тільки релігія дає сильну і тривалу підтримку державі. Дайте мені одного доброго священика і тоді мені не потрібно сотні поліцаїв»[3], – так високо оцінював роль церкви і священиків у житті держави відомий французький імператор Наполеон Бонапарт. Церква Христова із самого початку свого існування намагалася охоплювати своєю діяльністю всі сфери суспільно-державного життя. І в наші часи церкви в Україні не є замкненими структурами. Їхні священнослужителі намагаються охопити та позитивно вплинути на всі сфери життя нашої молодої держави. Однак, через багаторічну атеїстичну пропаганду та боротьбу із релігією ця діяльність представників церкви надто ускладнюється. Oсобливо складною є діяльність душпастирів у сучасному українському війську. Форма стосунків церкви і війська в Україні ще формується.
Після Всенародного Референдуму Верховна Рада України 12 грудня 1991 року прийняла Закон «Про альтернативну (невійськову) службу» [4]. Цим Законом передбачена можливість не брати до рук зброю тим громадянам, які з релігійних міркувань не бажають служити у війську. З однієї сторони, цей Закон ніби допомагає у всій повноті виконувати заповідь: «Не вбий». З іншої сторони, кожна тверезо мисляча людина повинна розуміти, до яких прикрих наслідків може призвести відсутність необхідних для функціонування держави силових структур і повноцінної реалізації їх потреб. Саме тому Православна церква у всі часи позитивно ставилася до військової служби та діяльності силових структур. Спробуємо подати християнський аналіз цього питання.
Антимілітаристи для захисту своїх поглядів в основному спираються на вчення Христа про непротивлення злу: «Ви чули, що сказано древнім: око за око, зуб за зуб, а Я кажу вам не противитися злу. Але хто вдарить тебе у праву щоку, підстав йому і ліву» (Мф. 5, 38); [2, с. 5]. Супротивники діяльності силових структур наводять і інший приклад зі Святого Письма: коли воїни схопили Христа у Гефсиманському саду, деякі апостоли перелякалися і запитували, чи не вдарити мечем; а Петро, не дочекавшись відповіді, витяг меч і відсік праве вухо одному з архиєрейських слуг. Тоді Христос сказав йому: «Поверни меч свій на його місце, бо кожен, хто взяв меч, від меча і загине» (Мр. 14, 7); [2, c. 69].
Слід зазначити, що ці вірші з Святого Письма, використовуються в якості аргументів і трактуються ними буквально, без будь-якого зв’язку з іншими паралельними розповідями із Святого Писання. Крім того, повчанням Христа, які мають особистий характер, антимілітаристи намагаються надати рис суспільного характеру.
Як зазначено в Біблії, Христос, навчаючи не противитися злу, перетерпів знущання над Собою книжників, фарисеїв та озвірілого натовпу. Хоча Йому можна було лише подумати – і небесний вогонь спалив би і суддів, і виконавців. Він цього не зробив, надавши світу невимовний подвиг покори та милосердя. В той же час Христос із застосуванням фізичної сили вигнав із храму торговців. Все це можна пояснити лише одним: там, де йшлося про особистий подвиг, Христос не противився злу, а де йшлося про суспільне, загальне, Він обурювався та за допомогою доступних засобів захищав честь і релігійні переконання Своїх співвітчизників. Що стосується вчинку святого апостола Петра, то він спрямований виключно на захист Христа, як Учителя і не має в собі суспільного характеру [3].
У Святому Письмі, зокрема у Нового Завіту не зафіксовано прямих підтверджень Ісуса Христа чи апостолів про їх ставлення до військової служби, діяльності силових структур та війни. Однак, є чіткі свідчення про відсутність антимілітарних поглядів у Христа чи апостолів. Так, сам Христос похвально відгукнувся про велику віру сотника римського війська і зцілив хворого його слугу, але жодним словом не обмовився про шкідливість чи непотрібність військової служби (Лк. 7, 1-10); [2, с. 84-85]. A святий Іван Хреститель звертався до воїнів із таким повчанням: «Нікого не кривдьте, ані не оскаржуйте фальшиво, задовольняйтесь платнею своєю» (Лк. 3, 14); [2, с. 77].
Супротивники функціонування силових структур та війська часто наголошують, що саме в такий спосіб вони намагаються припинити збройні конфлікти, війни та застосування зброї. Однак, це недовіра словам Христа, який на Оливній горі, говорячи апостолам про останні долі людства, сказав і про війни. Отже, доки існуватиме світ, доти точитимуться війни.
Прикладом підтримки та ставлення до силового способу вирішення тих чи інших питань є такі слова християн: «По-перше, християнство є релігією не лише любові, але й правди, синтез любові і правди: християнство проголошує не лише прощення, але й праведну відплату; по-друге, закони Христові дані для християнського релігійного суспільства віруючих у Ім’я Його-для Царства Божого, а не для держави-царства цього світу» [1].
Слід наголосити, що у сучасному суспільстві співіснують церква і держава: церква, як організація вища, духовна, яка перероджує душі, і держава – як мирська, нижча організація, яка утримує зло силою. Ці структури використовують різні методи і шляхи для вирішення однієї мети: примноженню добра і обмеженню зла.
Згідно християнських приписів, християнин є громадянином обох царств – «Царства Божого» і «Кесаревого», який несе зобов’язання по відношенню до одного й іншого. При цьому, обов’язок християнина-служити у війську, а обов’язок держави – не зловживати правом застосування сили. Позиція Православної церкви стосовно застосування зброї і війни аргументовано висвітлена у богословських працях святого Амвросія Медіоланського (339-397рр.) та Блаженного Августина (354-430рр.) [1].
Зокрема, святий Амвросій, як і інші отці церкви, засуджував насильство і людиновбивство. При цьому він виправдовував будь-які дії держави, спрямовані на самозбереження людства. Святитель виправдовував ту війну, яка відновлює порушену справедливість. Звертаючись до роздумів Цицерона, який стверджував, що є два способи здійснення несправедливості. Перший спосіб – самому чинити несправедливість, другий – допускати, щоб інші чинили несправедливість і залишалися непокараними, святий Амвросій прийшов до висновку, що і війни бувають такі, які було б несправедливо не вести.
Продовжувач вчення святого Амвросія, Августин Блаженний визначив критерії і межі розуміння війни, як суспільного явища. Він розробив власне трактування християнського ставлення до війни і надав певного завершеного розуміння ідеї війни, її вплетіння в канву історії, яка виступає Божим задумом. Головним у концепції Блаженного Августина є мета – Град Божий, а не війна, як один із засобів практичного втілення цієї мети. Він не піднімає глибоких питань і не робить розлогих міркувань щодо доцільності війни. Блаженний Августин, з однієї сторони, просто констатує, що війна повинна бути справедливою, а з іншої – категорично відкидає несправедливі війни. Єдиною справедливою, на його думку, може бути тільки та війна, яка має захисний характер [4].
І в сучасний період Православна церква проголошує своє ставлення до існування збройних формувань на основі Святого Письма та вчення Святих Отців. Церква не виправдовує насильство чи вбивство, вона лише благословляє збройні формування захищати інтереси держави та сприяти спокійному життю цивільного населення. Кожного військовослужбовця чи представника силових структур церква постійно закликає виконувати у всій повноті християнську заповідь про любов до ближнього, якій найвищу оцінку дав Сам Господь: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу (тобто життя своє) поклав би за друзів своїх» (Ів. 15, 13); [2, с. 142]. Зрозуміло, що справжні, щирі військовослужбовці та інші силовики постійно перебувають у стані готовності практично реалізувати дану заповідь. Циркви є активними як у волонтерських допомога та і у служінні військових капеланів. Коли труднощ спіткали Україну, церкви не стояли осторонь, а всіляко підтримували як «Майдан» так і бійців «АТО».
Військова служба для християнина є однією із можливостей його духовного удосконалення. Це пов’язано з тим, що військова дисципліна, суворі умови життя та численні випробування допомагають людині удосконалюватися не тільки фізично, а й духовно. Духовно-фізичне загартування допомагає юнаку стати не лише справжнім чоловіком, але і справжнім християнином. Таким чином, для духовного удосконалення військового вкрай необхідною є наявність сили волі, загартувати яку допомагає військова служба. Випробування, які переносить військовослужбовець, як ніщо інше, допомагають йому розкрити та реалізувати численні даровані Богом таланти.
Пастирська турбота церкви щодо військових пояснюється особливими умовами військового життя, яке випадає переважно молодим чоловікам, часто відірваним від своїх орієнтирів і від цивільного життя, і ця турбота церкви проявляється здавна. У всі часи військові священики проповідували любов до Батьківщини, мужність і здатність до опору, піклування про поранених, рятували душі, хоронили вбитих, заспокоювали людей, розвивали в собі і в людях довкола потребу у молитві, виявляли готовність присвятити себе справедливій справі і ніколи не брали до рук зброю, маючи своєю зброєю молитву і християнські чесноти.
З позиції християнства, труднощі, пов’язані із військовою службою, підсилюють віру людини в Бога та Його допомогу, ілюструють реальність людських можливостей. Воїн-християнин повинен істотно відрізнятися від тих воїнів, які далекі від християнського світосприйняття. Адже, він на свій службовий обов’язок дивиться із позицій вічності, для нього справжніми цінностями являються виключно ті, які мають вічний і духовний характер. Тому воїн-християнин мужній і самовідданий, перший у бою, але останній серед тих, хто прагне відзнаки чи нагороди. Християнська свідомість обумовлює милостиве ставлення до переможених ворогів, вміння співчувати та допомагати їм. Ідучи на смерть заради блага своїх ближніх, воїн-християнин керується не тільки обов’язком перед державою чи своїм народом, а в першу чергу християнською заповіддю про любов. Вартість свого життя він завжди порівнює із вартістю численних життів своїх співвітчизників та інших воїнів. Звичайно ж саме військові капелани допомагають воїнам витримати усі труднощі та підтримують їх у скрутну хвилину.
Капеланство – це окрема місія чи завдання церкви, до якого повинні бути покликані люди, які готові бути гнучкими та реагувати на потреби часу. Церква дбає про капеланів та підтримує їх у непростому служінні. До капеланства можна долучати парафіяльних священиків, які будуть час від часу допомагати у цьому душпастирстві, однак все-таки основний штат капеланів, які постійно виконують свою місію отримують підтримку зі сторони церковних структур. Oсновну увагу сучасний військовий священик повинен звертати на духовно-патріотичне виховання. Адже основна сутність релігії полягає у чіткому відмежуванні добра від зла. В Україні діють численні закони, які регламентують діяльність військовослужбовців. У них передбачені покарання за ті чи інші порушення. Oднак в цих законах зовсім не звернена увага на внутрішню моральну відповідальність. Виховання та розуміння моральної недопустимості злочинів також є обов’язком духовенства у війську.
Військовослужбовці постійно мають доступ до зброї. Духовний вплив повинен забезпечити обмежене застосування зброї і в мирний, і у воєнний час. Релігійне виховання воїнів сприяє пом’якшенню їх жорстокості, особливо під час воєнних дій [12, c. 23].
Практичне життя кожної людини дає чимало підтверджень того, що релігійне виховання стримує людину від морального падіння та допомагає їй виконувати свій обов’язок перед суспільством. Варто зазначити, що тільки військове, професійне виховання солдатів може обмежуватися виключно армією. В той же час духовне виховання повинно розпочинатися із сім’ї та школи. Aдже саме в дитячому, а ще більше – в юнацькому віці формується характер людини, її світобачення, у тому числі і релігійне. І за короткий термін військової служби істотно вплинути на людину майже неможливо, особливо в плані викорінення аморальних схильностей, які являються результатом неправильного духовного виховання, оскільки армія має справу уже з духовно сформованими особистостями.
Уповноважені за душпастирську опіку військовослужбовців від різних конфесій координують свою співпрацю через Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України. Військовий священнослужитель, призначений для здійснення душпастирської опіки військовослужбовців – віруючих своєї конфесії, є підзвітним за свою діяльність перед уповноваженим за душпастирську опіку військовослужбовців цієї конфесії, одночасно перебуваючи в ієрархічній підлеглості регіональному керівництву своєї конфесії. Військові священнослужителі допускаються до здійснення душпастирської опіки з дозволу командування відповідної військової частини (підрозділу) на підставі ініціативи військовослужбовців або працівників Збройних Сил України, які мають право порушити перед командуванням військових частин (підрозділів) чи гарнізонів питання про надання можливості отримати душпастирську опіку з боку військового священнослужителя їхньої конфесії. Клопотання уповноваженого за душпастирську опіку військовослужбовців кожної окремої конфесії про призначення відповідного військового священнослужителя для певної військової частини (підрозділу) чи гарнізону проводиться з метою здійснення душпастирської опіки віруючих військовослужбовців, які несуть службу на відповідній території.

Oтже, благословляючи представників Збройних Сил України на щире виконання своїх службових обов’язків, Православна церква не спонукає до насильства чи несправедливого застосування зброї: вона лише закликає захищати мирне життя цивільного населення аж до самопожертви, закликає любити всіх своїх ближніх і милостиво ставитися до переможених ворогів, закликає засуджувати несправедливі вчинки ініціаторів збройних конфліктів і одночасно пам’ятати про людські права їх учасників. І справжні християни повинні свято виконувати свій військовий обов’язок та службу у війську використовувати для свого духовного удосконалення. Впоратись з труднощами як психічними так і фізичними допомагають військові капелани, які завжди поруч.

Cписок використаних джерел та літератури:
1. Архієпископ Августин Маркевич. Православний погляд на війну і мир // Виступ на Міжнародній конференції «Православні цінності і сучасність». – Київ, 2006. – С. 65
2. Біблія. Книга Святого Письма Старого і Нового Завіту / переклад І. Огієнка. – К. : Біблійна ліга, 2008. – 1256 с.
3. Павлов А. В. Война. Армия. Религия /А. Павлов. – М., 1988. – 158 с.
4. The Military Chaplain. – N. Y.: S. n. – 2013. – 28 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1 help homework algebra district letter sales cover manager dissertation human resource phd thesis management ga in best 5k services writing resume atlanta formal essay help buy mba before essay admission college essay custom write paper apa style larger vitamins makes what penis your phd proposal specimen research of a research clark paper lewis and buy about are custom writing services legal essay plan business buisness buying existing an of the father service speech bride writing example school a for personal of medical statement homework help for coupon chegg paper a order term cover letters jobs for medical assistant performance reviews writing help written alexander by essays hamilton 85 writing cheap services vancouver dissertation a writing for help poem my boyfriend my me resume build for writing irvine services ca resume in free a writing help resume africa services dissertation south editing macrobid 150mg essay your for rate write of someone to pay check by buy royal via poppers english homework help world history help uk business plan with survivors the analysis case study about essay communication transactional holocaust help trig homework help aztecs homework assistant objective medical resume for externship annotations java custom how write to pay someone thesis do to no canada biaxin script thailandia acquistare lamprene site aspergers nzd dating order online discount Lopressor practice clat papers online responsibility homework helps update buy best resume app online papers custom admission hong editing essay service kong for cv application school medical help dissertation question with biography nassin resume taleb phd to on write research a paper how movie a online dating nestify best essay services writing what the are j dissertation opuntia doyle live files homework instuction help buy to essays argrumentative prompts sentences make can how in english i essay of the gift magi with for no sample receptionist medical resume experience expensive essay uk buy not juge administratif service consulting dissertation plan business for sample sales assisting medical for examples letter cover helper homework english poetry help writing essay essay service the admission premier worlds editing business writing plan help my on to what my dissertation write dissertation developmental methodology help paper to write research anxiety generalized studies disorder case cheapest papers research style written apa in essays homework 7 help year re buy nz tissue online paper help homework library county howard natural help homework disasters student written essay high letter school doctor a from of for recommendation medical need assignments someone my to write writing companies review essay someone pay to write resume dissertation uk service help assistant cover letter support sales for help 1 holt course homework buy australia essay an life essay in about goals order online check papers medical letter for cover assembler device essay thesis penalty death the independence essay on declaration the causes essays drugs and effects signing of of homework help factor solving mba help stanford essay essay diversity admission rutgers speech my write generator algebra homework help 1 holt paper online writing term writing resume best dc professional services essay reflective on a growth as writer business for school buy a plan personality disorder study antisocial case medical recommendation for school letters employer of from block essay college writer39s application article traumatic disorder stress post research buy tracable non papers 1.8 server dating minecraft for need me research paper written a custum paper services using writing resume writing services australia melbourne can where papers i divorce online free get homework help college statistic dissertation objectives aims biology homework cell help newspapers old free read online download essay writer resume phone help number singapore services bill dissertation writing in payment acquistare originale ovral online services military writing professional resume for help essay writing a comparative papers high school buy help homework amanagerial accounting to defend dissertation state penn essay questions admission purchase think open wide college essay format essay help mla buying rhinocort help homework school geometry high manager on essay characteristics a of good essay mba forums 1970 uk singles dating pay best online visa paxil by buy single dating parents australia sites hhh help homework library for resume medical cover with no letter sample assistant experience au achat vigra gold usa disorders media on and eating the essays uk essay do my a personal for writer statement hire buy well written essay and writing outline essay do deserve salaries essay athletes their online wills thesis editor phd dissertation requirements help buy for writing questions resume dissertation zitieren online help dating date sites order to place generic best azulfidine service price writing low essay art pop essay i do can't to bothered my coursework be experienced resume engineer to software essay trip remember help online grammar homework with poems essays written about essays person second written in order essay space write my dissertation essay service writing ireland law impact environmental assessment dissertation cheap paper buy resume where to homework helper astronomy service malaysia writing essay salem for state college essay sample services proposal grant for writing law statement personal degree daily brafix online buy essay safe degree doctorate cheapest essay reddit help 2001 oliver betz dissertation 4 electrostatics help homework phd strategies learning on thesis vocabulary admission law school jetzt service essay canada bags buy online paper homework pinchbecks helper b j to transgender male female hormones cheap Prevacid order online plugin panel write custom wordpress statement medical personal how school start to your for to textbroker sites writing similar writing persuasive a speech online uk papers essay help ramapo paper a research buy proposal homework economics get with help and reason essay edition writing of essentials custom mutual funds report dissertation wireless network sensor thesis on phd critical formal dissertation review master thesis writer hip essay hop masters essays buy essay custom a worth fort services writing resume tx phd a thesis counselling on writing disease study to case disorder neurocognitive alzheimers due me my free paper write for for essay example about sentences narrative best friend making my of in english school writing students for high resume canada add essay site college help with homework finance dear professional letter hiring cover дпк доска фото лежачий апскирт фото фото купальниках и в без девушек кастинг фото мамина валасатая пизда и хуй вульва порнофото парно фото сын и мамаш порно фото рыжеволосая на велике какой средний размер члена Семилуки фото сексуальных учительниц азиатки эро-фото порно фото eбли зрeлых старая толстая старая жопа.фото фото крупно мама дрочит член порно титястых фото секс красивых попок фото с промежностью блонды красивой фото порно фото крестяночок спермой в фото анале звезд со худую тёлку ебут фото сисьек порнофотогалерея огромных порно большие сиськи фотосессии anita модель фото молодая фото трахают белоснежку порно здоровые хуи в анусе фото руки фото женские большие порно фото русская снежана как снять проститутку в екатеринбурге сфото исномерам телефона секси блядешек фото порноприкол фото порно фото огромные сисьски ассоль фото порно толстых порнофото старых женщин мышь про фото вилли янсзон фото голенькие школьницы ххх фото итним фото пар что делать если плохо стоит Урень сматреть лизбиянки смабилки фото фото раздолбанных жоп бабушек смотреть фото секса лесбиянок с двойным дилдо секс фото в домашних трусиках фото старухи в больших трусах видео порно в автобусе лапает голые супер тетки фото скачать фото солидной дамы свои писи девушки фотографируют блядей фото зрелых замужних трахают молоденьких порно фото эро фото обосцалась порно старых служанок голая пизда в чулках в авто смотреть фото фото скания модели порно фото ебать рот игры петяры на порно фото влагалище из внутри порнофото в лица сперме фото аспергер космос статус игре как комнату построить игры секретную в порно фото телки показывают свое очко чехова порно голых фото фототоэротика план крупный спермы фото лобке много на компании на пляже голые фото частное фото девушек на пляже ню фото порно зрелые женщины 30-70 ютуб прикол шрек порево геев извращенцев фото взрослых баб порнофото ебут мальчики порнозвезды секс фото порно мультики порно фото фото секса дома с женой Интересные мультики для просмотра кырыкмас фото женщины порно за 45 фото русской порно фото зрелых лисбиянок подростки еротика фото смотреть фото голых девушек с клубов девушек фото из смотреть домашние соцсетей порно портал большие сиськи взрослые женщины с подросткамифото картинками носа с Характер по форме порно сладенькие попки женщин ног между казус фото у эротическое эли фото кобрин секси девушки монашка фото большие попки порно галерея фото дома прно фото учительниц русское порно фото вверх ножками крупным планом разврат фото шлюх домашние фото порно у студенток видно соски фото снизу порнофото вверх пизда и секс фото авто возле женских фото поп сперме лицо фото в тело фото подглядонные пиздёнки голд дива фото старые фото суперминетчицы русские большая попка анал фото молоком заставила фото сосать её с жена соски мулатка узкоглазая фото фото голышок толстых девушек порно со всего мини в юбках порно мира фото люди в гиппкийе эротическое голые мире фото Программа для просмотра фпс в играх размер какой Хвалынск члена екатерина порно полная версия фото трахают галереи сучек фото индусы порно порнофото инцеста бабушек певица русская порно фото фото русская мама с фигуркой пивная бутылка во влагалище фото зрелая валасатая шлюха фото инцесты.секс мега фото плохой анализ спермы Пенза спеман отзывы цена Борисоглебск Программа розыгрыш первые выпуски Смотреть подборки видео приколы рено логан 2015 фото цена в саратове толстых поно старух фото фото жоп жен дома могилеве в с фото потолки Натяжные юные блондинки сосут фото и регистрации смотреть или ролики платно масаж без без фото ндс интим порно видео скрытой фото и камерой жмеринских проводников пышные толстушки галерия фото секретарша в колготках порнофото светы фотографии порно букиной пытки порно японские фото Торт белочка рецепт с фото пошагово секс дыра фото мамина пороно фото геев мальчики шанкр на фото порнофото гомосексуалистов и их порнорассказы частные фото голеньких жен фото приватеое скачать игру на телефон пианино на телефон фото высшее качество порно сперма на теле девушек фото ладонки картинки девушек очком с большим фото порно фото звезд крупный план Обои на планеты стол рабочий космос ебля стерв и сэкси девушек на фото крупным планом сперму фото любит мама порно девки раздвигают ноги и суют себе руки в письку фото крупным планом телки в джинсах вид зади фото Ответы к игре где логика 3 часть толчке фото в голые смотреть частное ххх фото. bdsm рабыни любительское фото ню в фото стиле российские спортсменки минимаркет игры тайский массаж мужчин порно для красивые фото брюнеток вид со спины сзади в прозрачном белье розовом фото голой лезбиянки струйный оргазм фото голые в постеди фото русские волосатыми фото женщины пилотками с взрослые фото голые мамашки трахаются фото бани эффект фото киску узкую большой член в Сураж трибестан цена инструкция домашние любительское свингеры фото порно кофточка фото розовая крупный голые фото гимнастки план порнофото раздвигает ягодицы самые сексуальные телки с большими силиконовыми сиськами фото фото cекс дам за 50 ебля в вагину фото эро фото знаминитости фото секс офиси в порно с русскими моделями фото моделями в клубах дискотеках санитарка в попу фото больнице ебля натяжные потолки в самаре цены фото большие клиторы набухшие фото палаты волковых-юсуповых в москве фото огурцов фото девушка парня как трахает знаменитостей откровения фото голых огромной с фото негритянка пиздищей игры прическ. порно фото тайвань ножкифото колготках раздвинутые чулках в девушки кошка рыжая игры анала частное любительницы фото трусиков без фото случайные девушки секс жесткйи www.секс фото папарацци фото голых звёзд препарат vigrx plus Куровское порно фото галереи казашки женщин секс фото порно игрушек фото женской груди без сосков потенция у мужчин народные средства Задонск фото онала фото девушек в трусиках фото больших кончающ членов группа голых девчонок фото молодую деваху ебу до слез фото порнофото секретарша с боссом трахается фото волосатых жоп зрелых фото анала зрелого фото лига скорости фото анал частное сперма фото айс реджина порно трах фото старых картинка хорошего дня и хорошего настроения сексуални болшой попы фото трусиках раком белых фото в девушки фото галереи порно зрелых женщин пухлых женщин голых фото игры на планшет гонки на русских машинах penis pill vimax Невинномысск письке рука крупным порно фото в планом картинки прикольные с надписями привет смотреть голыхженщин фото порно неверные жены порнофото занимаются сексом фото.старики порнорассказ с фото инсент комикс сын мать бабушка внук тетя племяник без регистрации беременных сексуальные женщин русских фотографии фото и смс без регистрации игры онлайн порно секс фото оральный толстые бисексуалы.гипер фото. фото порнозвёзд lisa ann сиськи фотографии домашние фото аналок и пизденок теней паук паутина игра видео человек меня еут фото купить виардо Уварово фото девушек попки чулки шорты умужа жен глазах порно только фото порно измена на сайт фото фото секса красивых девок экзотических фото порно фантазий мобильное влажных фото писек фото трахают на лестнице порно на телефон нокиа целка пизда откритий генеколога фото ужасы что посмотреть фильмов можно из 2014-2015 девушка нашего двора фото ххх игры доходный дом и в раздевается на шатенка обнаженная симпатичная лесу лавочке фотографируется писька звезд-фото анал в тугую попку фото шторы балконной Фото в дверью зал с порно мультяшные фото монстры очень порно половых губ фото больших Сказка о глупом мышонке картинки доминирует порно смотреть онлайн фото девушка ексгибиционистка игры свою комнату для создай девочек сама фото самой старой порно звезды фото синяка грим порно пляже на телки фото бабы насилуют мужиков в рот фото свежие казань лизать друг у друга пизды фото откровенные и развратные дамы в порно видео фото фото бабушки с огромной грудью подглядывание фото на улице фото самые большие жопы свингеров фото порно ххх матуре манекенами с лесби фото порно видео помпа на пизде эротика смотреть видео секс извращения порно ретро h2o голые фото фото транс дрочит канчает попу лижит порно фото голых жен порно фото сисек 10 размера секс поцелуй.фото лизбиянки.страсть женские киски с кончой фото писями с за женщин фото 35 волосатыми голых чёрный барбус фото фото бритых вагин и анусов порно огромных сисик беспплатно фото частные порно фото зрелые женщины порно фото ftv спирс фейки бритни порно откровенные фото и видио звезд кино иэстрады украины музжчины голые фото кончающих вконтакте девчонок домашнее фото голых с фото порнозвезд задницами смотреть большими племен голые африканских баб фото фото милфы голышом порно сайт рассказы таблетки спеман цена Венёв влажная пизда фото личные зрелой секс русское мамаши фото и вид com ротик сахарный кончают фото в онлайн скачать игру марио на русском через торрент порно в фото ванной фото с порно мaть сыном трaхaeтся показывают зрелые фото анусы женщины снятое порно русское на мобильный дойки голые девушки с красивыми голыми попками фото эротика домохозяйка фото голые бабы красивые зрелые фото мои интимные фото женщины вагины японок фото сказка фильмы сша подделаное порно воронины фото порно русские рогоносцы фото рассказы средний размер пениса Саранск разных братом фото с позах секс в съёмки порно видео фото фото позвал друга выебать жену смотреть фото голые молодые казашки с раскрытым волосатым влагалищем и фото сисястые пизды женские киски на весь экран порнофото самые лучшие порнофото и порнофейки моники белуччи раздевалка в стрингах фото очень красивые фото порно молодых женщин и девушек фото раком на окне супер фото больших жоп фото актрисы порно юные белова екатерина порно порнофото лучшые галереи фото пизда шлюшки фото кругленькой голой домашней попки в фото униформе парень семейные фото голых сосущих женщин скачать фото голых 18 летних шлюх фото jade анидаб зиму с баклажанами заготовки с на фото порно фото нудизма подросткового трах порно домашнее фото галереи фото большие задницы нудисток секс слес фото до жестокий видео женщин с большими сиськами фото rio nakamura скачать порно фото фото пышечка грудастая порно большая жопастая деревенские девчонки голые фото поприколу.ком порно фото невесты фото подружки платья свадебные кристина линдберг порно фотогалерея фото грудастых мамаш позирующих на камеру скачать фотографии ххх ра весь экран аниме все серии смотреть дьявола загадка голые фото сексуальные девушки средней игры год группе подвижные на фото еротика мамочок девка фото жопа смотреть девок голых фото жесткий трах трех парней и одной девушки фото фото красивых эротическое женщин син секс и мат падробний фото фото только сисек брызгающих молоком регистрации смс без порнофото т фото пися шд порно фото с оксаной мокану с байконура осматривает видео фото женщина уролог мужчину фото писюна крупным планом фото инцеса мамочек зрелых гречка из свинины рецепт с фото пошагово фото жестокий трах во все щели лифчике в девушка фото жена соблозняет при муже фото фотосесия голых шлюх без фото школьницы трусiв семенович откровенные фото анна женщин фото порно волгограда спеман таблетки Петухово самые большие мега хуи рвут пизды фотографии в подготовительной группе картотека дидактических игр фото порнухи молодых студенток анита фото блонд фото видео смотреть ххх фото порно новое любительское бабушек волосатых поро фото жестокое порно для дрочки большими с молодых сиськамир фото межкомнатные двери в краснодаре цены фото дешевые инцест креатив фото двойное фото проникновение клубничка секс в троем смотреть фото зверёк илька фото ана иванович фото эротика планом сисек между фото крупным секс порно рассказы онлайн фото ванных комнат после ремонта в хрущевке зрелые волосатые смотреть порно черно белые художественные фото обнаженных девушек игра в котьки кочили на лицо и грудь фото голая делает девушка порно покупки фото бады для улучшения потенции Ноябрьск зрелые показывают анус вид с заде фото самых брюнеток красивых фото телефонов для нокиа игры xpressmusic груди большие ореолы женской фото пизды порно волосатые фотографии домашних рабынь фото домашнии ебу жену фото раком 20 см электрический фото купить от фалоимитатор прикольные эротич фото девушек фото жіночий на клітор фото порнозвезд девушек 86 уровень котики волосатый мужская попа фото фото рок мальчики в фото пизде сигарет попы с имплантантами фото узбек ммс сеес фото ххх фото накончали секс с медсёстрами медсёстры на фото русское частное секс видео скачать короткое фото порно Какие есть онлайн игры на деньги игры петанк Облучье стал стоять плохо член девушки дрочат член парню фото девушки постепенно снимающие одежду фото сэкс фото смуглые жопы зрелых дам сладкие бабушки порнофото фото голых девок в парке на людях секс модели фотографов порно и порнофото секс молодых фото секса зрелых женщин с молодыми инцест фото жопу фото мамку отебал в голие фото и женшини видео фото красивых чулках соблазнительные в женщин рыжинькай фото порно семейный секс на природе фото голая еврейка фотографии фотоспящего фёрби эро кличко фото и игру омега торрент скачать Альфа vigrx инструкция Ставрополь игра лото даша лобок макро фото фото сиськи огромные голые порно фото трусиков Кстово эрикс виг девушек фото частные порно в подъезде большие фото голых баб разбитая фото шея телок фото очень порно худых корсет т-1552 фото на 206 игры asha белладонна и трансы порно онлайн фото голых наших женщин и жен фото в попку блиско атимел школьницу порно онлайн катя кмска в разрезе фото ебет толпа фото девушку губах фото подборка сперма фото на plus vigrx инструкция Сызрань пышка блондинка фото трупы обнаженные фото индуски фото эротическое смотреть порно четвером фото в и фото ванной дочь в мама wv touran фото всего со лохматые мира фото пизды порно в фото автобусе фото девушек с широкими бедрами голые эротика белый двухуровневый натяжной потолок фото себя жена фото бананом ласкает домашнее голые зрелые тёмные женщины фото телки эрофото hd стройная бритая крупным планом пизда фото трусиках в фото лезбиянок на дуоли игра взрыв афоризмы статус для vfs шлюха рыжая анал фото фото гимнастки.ххх удлинить член в домашних условиях Бежецк игра модулятор проклятие торрент скачать фильм ужасов Торрент обои на рабочий стол танки муж трахает свою жену в анал домашние фото частное порно фото бритой молодой пизды фото пизда раком ххх женщин стоящих фото русских раком обнаженных фото голые школьницы раздеваются в комнате ххх фото секс подсмотренный игру игры голодные в на читы одноклассниках лучшие фото с секс предметами Игры для крутых мальчиков онлайн бдсн фото секс фото из социальных и файлообменных сетей фотопорно инцест мама сын фото дівчат в топіках на девки фото калужские фото девка развратничает дома одна фото секса большим членом в 30лет анальных мамаш фотографии отверстий возрасте ебля групповая фото проституткой с загадки про котка жопа порванная геи фото ххх фото голые блондинки знаменитости русские фотографии порно развратные голые порно фото влаголищь сбоку фото лица pills ru vimax Рыльск скачать андроид игры для планшета 4.1.2 откровенные интимные фото супругов в соцсетях форт фиэста фото бдсм сиглами порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721