Погляд на військову службу через призму християнського світобачення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто погляд на військову службу через призму християнського світобачення. Із наведених цитат випливає захисний погляд церков на військову службу та війну. Висвітлено усю важливість захисту Батьківщини та важливість служби військового капеланства.
Ключові слова: військові капелани, збройні сили, церква, Біблія, війна, захист.

In the article the military service is reviewed in the light of the Christian worldview. Derived from the quotations it results the protective view of churches for the military service and war. It deals with the importance of protecting the homeland and the importance of military chaplaincy service.
Key words: military chaplains, military powers, protection, Bible, war.

«Спільнота без релігії – це корабель без керма. Без релігії немає ладу. Тільки релігія дає сильну і тривалу підтримку державі. Дайте мені одного доброго священика і тоді мені не потрібно сотні поліцаїв»[3], – так високо оцінював роль церкви і священиків у житті держави відомий французький імператор Наполеон Бонапарт. Церква Христова із самого початку свого існування намагалася охоплювати своєю діяльністю всі сфери суспільно-державного життя. І в наші часи церкви в Україні не є замкненими структурами. Їхні священнослужителі намагаються охопити та позитивно вплинути на всі сфери життя нашої молодої держави. Однак, через багаторічну атеїстичну пропаганду та боротьбу із релігією ця діяльність представників церкви надто ускладнюється. Oсобливо складною є діяльність душпастирів у сучасному українському війську. Форма стосунків церкви і війська в Україні ще формується.
Після Всенародного Референдуму Верховна Рада України 12 грудня 1991 року прийняла Закон «Про альтернативну (невійськову) службу» [4]. Цим Законом передбачена можливість не брати до рук зброю тим громадянам, які з релігійних міркувань не бажають служити у війську. З однієї сторони, цей Закон ніби допомагає у всій повноті виконувати заповідь: «Не вбий». З іншої сторони, кожна тверезо мисляча людина повинна розуміти, до яких прикрих наслідків може призвести відсутність необхідних для функціонування держави силових структур і повноцінної реалізації їх потреб. Саме тому Православна церква у всі часи позитивно ставилася до військової служби та діяльності силових структур. Спробуємо подати християнський аналіз цього питання.
Антимілітаристи для захисту своїх поглядів в основному спираються на вчення Христа про непротивлення злу: «Ви чули, що сказано древнім: око за око, зуб за зуб, а Я кажу вам не противитися злу. Але хто вдарить тебе у праву щоку, підстав йому і ліву» (Мф. 5, 38); [2, с. 5]. Супротивники діяльності силових структур наводять і інший приклад зі Святого Письма: коли воїни схопили Христа у Гефсиманському саду, деякі апостоли перелякалися і запитували, чи не вдарити мечем; а Петро, не дочекавшись відповіді, витяг меч і відсік праве вухо одному з архиєрейських слуг. Тоді Христос сказав йому: «Поверни меч свій на його місце, бо кожен, хто взяв меч, від меча і загине» (Мр. 14, 7); [2, c. 69].
Слід зазначити, що ці вірші з Святого Письма, використовуються в якості аргументів і трактуються ними буквально, без будь-якого зв’язку з іншими паралельними розповідями із Святого Писання. Крім того, повчанням Христа, які мають особистий характер, антимілітаристи намагаються надати рис суспільного характеру.
Як зазначено в Біблії, Христос, навчаючи не противитися злу, перетерпів знущання над Собою книжників, фарисеїв та озвірілого натовпу. Хоча Йому можна було лише подумати – і небесний вогонь спалив би і суддів, і виконавців. Він цього не зробив, надавши світу невимовний подвиг покори та милосердя. В той же час Христос із застосуванням фізичної сили вигнав із храму торговців. Все це можна пояснити лише одним: там, де йшлося про особистий подвиг, Христос не противився злу, а де йшлося про суспільне, загальне, Він обурювався та за допомогою доступних засобів захищав честь і релігійні переконання Своїх співвітчизників. Що стосується вчинку святого апостола Петра, то він спрямований виключно на захист Христа, як Учителя і не має в собі суспільного характеру [3].
У Святому Письмі, зокрема у Нового Завіту не зафіксовано прямих підтверджень Ісуса Христа чи апостолів про їх ставлення до військової служби, діяльності силових структур та війни. Однак, є чіткі свідчення про відсутність антимілітарних поглядів у Христа чи апостолів. Так, сам Христос похвально відгукнувся про велику віру сотника римського війська і зцілив хворого його слугу, але жодним словом не обмовився про шкідливість чи непотрібність військової служби (Лк. 7, 1-10); [2, с. 84-85]. A святий Іван Хреститель звертався до воїнів із таким повчанням: «Нікого не кривдьте, ані не оскаржуйте фальшиво, задовольняйтесь платнею своєю» (Лк. 3, 14); [2, с. 77].
Супротивники функціонування силових структур та війська часто наголошують, що саме в такий спосіб вони намагаються припинити збройні конфлікти, війни та застосування зброї. Однак, це недовіра словам Христа, який на Оливній горі, говорячи апостолам про останні долі людства, сказав і про війни. Отже, доки існуватиме світ, доти точитимуться війни.
Прикладом підтримки та ставлення до силового способу вирішення тих чи інших питань є такі слова християн: «По-перше, християнство є релігією не лише любові, але й правди, синтез любові і правди: християнство проголошує не лише прощення, але й праведну відплату; по-друге, закони Христові дані для християнського релігійного суспільства віруючих у Ім’я Його-для Царства Божого, а не для держави-царства цього світу» [1].
Слід наголосити, що у сучасному суспільстві співіснують церква і держава: церква, як організація вища, духовна, яка перероджує душі, і держава – як мирська, нижча організація, яка утримує зло силою. Ці структури використовують різні методи і шляхи для вирішення однієї мети: примноженню добра і обмеженню зла.
Згідно християнських приписів, християнин є громадянином обох царств – «Царства Божого» і «Кесаревого», який несе зобов’язання по відношенню до одного й іншого. При цьому, обов’язок християнина-служити у війську, а обов’язок держави – не зловживати правом застосування сили. Позиція Православної церкви стосовно застосування зброї і війни аргументовано висвітлена у богословських працях святого Амвросія Медіоланського (339-397рр.) та Блаженного Августина (354-430рр.) [1].
Зокрема, святий Амвросій, як і інші отці церкви, засуджував насильство і людиновбивство. При цьому він виправдовував будь-які дії держави, спрямовані на самозбереження людства. Святитель виправдовував ту війну, яка відновлює порушену справедливість. Звертаючись до роздумів Цицерона, який стверджував, що є два способи здійснення несправедливості. Перший спосіб – самому чинити несправедливість, другий – допускати, щоб інші чинили несправедливість і залишалися непокараними, святий Амвросій прийшов до висновку, що і війни бувають такі, які було б несправедливо не вести.
Продовжувач вчення святого Амвросія, Августин Блаженний визначив критерії і межі розуміння війни, як суспільного явища. Він розробив власне трактування християнського ставлення до війни і надав певного завершеного розуміння ідеї війни, її вплетіння в канву історії, яка виступає Божим задумом. Головним у концепції Блаженного Августина є мета – Град Божий, а не війна, як один із засобів практичного втілення цієї мети. Він не піднімає глибоких питань і не робить розлогих міркувань щодо доцільності війни. Блаженний Августин, з однієї сторони, просто констатує, що війна повинна бути справедливою, а з іншої – категорично відкидає несправедливі війни. Єдиною справедливою, на його думку, може бути тільки та війна, яка має захисний характер [4].
І в сучасний період Православна церква проголошує своє ставлення до існування збройних формувань на основі Святого Письма та вчення Святих Отців. Церква не виправдовує насильство чи вбивство, вона лише благословляє збройні формування захищати інтереси держави та сприяти спокійному життю цивільного населення. Кожного військовослужбовця чи представника силових структур церква постійно закликає виконувати у всій повноті християнську заповідь про любов до ближнього, якій найвищу оцінку дав Сам Господь: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу (тобто життя своє) поклав би за друзів своїх» (Ів. 15, 13); [2, с. 142]. Зрозуміло, що справжні, щирі військовослужбовці та інші силовики постійно перебувають у стані готовності практично реалізувати дану заповідь. Циркви є активними як у волонтерських допомога та і у служінні військових капеланів. Коли труднощ спіткали Україну, церкви не стояли осторонь, а всіляко підтримували як «Майдан» так і бійців «АТО».
Військова служба для християнина є однією із можливостей його духовного удосконалення. Це пов’язано з тим, що військова дисципліна, суворі умови життя та численні випробування допомагають людині удосконалюватися не тільки фізично, а й духовно. Духовно-фізичне загартування допомагає юнаку стати не лише справжнім чоловіком, але і справжнім християнином. Таким чином, для духовного удосконалення військового вкрай необхідною є наявність сили волі, загартувати яку допомагає військова служба. Випробування, які переносить військовослужбовець, як ніщо інше, допомагають йому розкрити та реалізувати численні даровані Богом таланти.
Пастирська турбота церкви щодо військових пояснюється особливими умовами військового життя, яке випадає переважно молодим чоловікам, часто відірваним від своїх орієнтирів і від цивільного життя, і ця турбота церкви проявляється здавна. У всі часи військові священики проповідували любов до Батьківщини, мужність і здатність до опору, піклування про поранених, рятували душі, хоронили вбитих, заспокоювали людей, розвивали в собі і в людях довкола потребу у молитві, виявляли готовність присвятити себе справедливій справі і ніколи не брали до рук зброю, маючи своєю зброєю молитву і християнські чесноти.
З позиції християнства, труднощі, пов’язані із військовою службою, підсилюють віру людини в Бога та Його допомогу, ілюструють реальність людських можливостей. Воїн-християнин повинен істотно відрізнятися від тих воїнів, які далекі від християнського світосприйняття. Адже, він на свій службовий обов’язок дивиться із позицій вічності, для нього справжніми цінностями являються виключно ті, які мають вічний і духовний характер. Тому воїн-християнин мужній і самовідданий, перший у бою, але останній серед тих, хто прагне відзнаки чи нагороди. Християнська свідомість обумовлює милостиве ставлення до переможених ворогів, вміння співчувати та допомагати їм. Ідучи на смерть заради блага своїх ближніх, воїн-християнин керується не тільки обов’язком перед державою чи своїм народом, а в першу чергу християнською заповіддю про любов. Вартість свого життя він завжди порівнює із вартістю численних життів своїх співвітчизників та інших воїнів. Звичайно ж саме військові капелани допомагають воїнам витримати усі труднощі та підтримують їх у скрутну хвилину.
Капеланство – це окрема місія чи завдання церкви, до якого повинні бути покликані люди, які готові бути гнучкими та реагувати на потреби часу. Церква дбає про капеланів та підтримує їх у непростому служінні. До капеланства можна долучати парафіяльних священиків, які будуть час від часу допомагати у цьому душпастирстві, однак все-таки основний штат капеланів, які постійно виконують свою місію отримують підтримку зі сторони церковних структур. Oсновну увагу сучасний військовий священик повинен звертати на духовно-патріотичне виховання. Адже основна сутність релігії полягає у чіткому відмежуванні добра від зла. В Україні діють численні закони, які регламентують діяльність військовослужбовців. У них передбачені покарання за ті чи інші порушення. Oднак в цих законах зовсім не звернена увага на внутрішню моральну відповідальність. Виховання та розуміння моральної недопустимості злочинів також є обов’язком духовенства у війську.
Військовослужбовці постійно мають доступ до зброї. Духовний вплив повинен забезпечити обмежене застосування зброї і в мирний, і у воєнний час. Релігійне виховання воїнів сприяє пом’якшенню їх жорстокості, особливо під час воєнних дій [12, c. 23].
Практичне життя кожної людини дає чимало підтверджень того, що релігійне виховання стримує людину від морального падіння та допомагає їй виконувати свій обов’язок перед суспільством. Варто зазначити, що тільки військове, професійне виховання солдатів може обмежуватися виключно армією. В той же час духовне виховання повинно розпочинатися із сім’ї та школи. Aдже саме в дитячому, а ще більше – в юнацькому віці формується характер людини, її світобачення, у тому числі і релігійне. І за короткий термін військової служби істотно вплинути на людину майже неможливо, особливо в плані викорінення аморальних схильностей, які являються результатом неправильного духовного виховання, оскільки армія має справу уже з духовно сформованими особистостями.
Уповноважені за душпастирську опіку військовослужбовців від різних конфесій координують свою співпрацю через Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України. Військовий священнослужитель, призначений для здійснення душпастирської опіки військовослужбовців – віруючих своєї конфесії, є підзвітним за свою діяльність перед уповноваженим за душпастирську опіку військовослужбовців цієї конфесії, одночасно перебуваючи в ієрархічній підлеглості регіональному керівництву своєї конфесії. Військові священнослужителі допускаються до здійснення душпастирської опіки з дозволу командування відповідної військової частини (підрозділу) на підставі ініціативи військовослужбовців або працівників Збройних Сил України, які мають право порушити перед командуванням військових частин (підрозділів) чи гарнізонів питання про надання можливості отримати душпастирську опіку з боку військового священнослужителя їхньої конфесії. Клопотання уповноваженого за душпастирську опіку військовослужбовців кожної окремої конфесії про призначення відповідного військового священнослужителя для певної військової частини (підрозділу) чи гарнізону проводиться з метою здійснення душпастирської опіки віруючих військовослужбовців, які несуть службу на відповідній території.

Oтже, благословляючи представників Збройних Сил України на щире виконання своїх службових обов’язків, Православна церква не спонукає до насильства чи несправедливого застосування зброї: вона лише закликає захищати мирне життя цивільного населення аж до самопожертви, закликає любити всіх своїх ближніх і милостиво ставитися до переможених ворогів, закликає засуджувати несправедливі вчинки ініціаторів збройних конфліктів і одночасно пам’ятати про людські права їх учасників. І справжні християни повинні свято виконувати свій військовий обов’язок та службу у війську використовувати для свого духовного удосконалення. Впоратись з труднощами як психічними так і фізичними допомагають військові капелани, які завжди поруч.

Cписок використаних джерел та літератури:
1. Архієпископ Августин Маркевич. Православний погляд на війну і мир // Виступ на Міжнародній конференції «Православні цінності і сучасність». – Київ, 2006. – С. 65
2. Біблія. Книга Святого Письма Старого і Нового Завіту / переклад І. Огієнка. – К. : Біблійна ліга, 2008. – 1256 с.
3. Павлов А. В. Война. Армия. Религия /А. Павлов. – М., 1988. – 158 с.
4. The Military Chaplain. – N. Y.: S. n. – 2013. – 28 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

videos help math homework purchase literature reviews intel homework live help essay effect writing help cause meloxicam taking with motrin buy college papers my used anyone assignment has help quimper marks dating of research a order proposal can write a fee paper for who a help paper in writing research in lithobid online buy usa medical specialist cover letter sample for office services rates thesis editing uk service writing assignment Danocrine Danocrine canada italia online paypal acquisto - San Antonio buy answers best case buy study 800 live homework number help help fraction equivalent homework russian dating profiles fake essay and about orderliness cleanliness using glucotrol buy paypal application fsu admission essay research personality on disorders papers receptionist resume medical objectives for homework albuquerque help nm cephalexin best priced reasonably prescription without a buy service editing copy resume writing services perth shipping free ditropan online cheap get Levitra online best with buy discount cheapest - Palmdale Levitra autobiography range sale for rover 2012 mg 5 generic retin-a india dating speed career Perce price Tofranil on - Tofranil best 200 mg overnight shipping online paper cheap notebooks services writing local cv sales sample representative recommendation letter for school elementary prompts narrative essay for math grade first help for homework essays higher conditioning order on without prescription to professional cialis a get purchase where homework 1 helpers stage key assistant medical sample cover letters for homework online help mathematics holt salesman death a essay help of learning service essays service reviews writing pro essay develop ideas essay term custom papers essay supreme writers available medrol australia in masters healthcare thesis print finance student cover letter writing ged essay a help in my arabic calligraphy write name online professional assignment writing questions common scholarship essay chronological order essay earth science in homework help assignment engineering help code promo 2 hire resume for history dissertation doctoral in books buy business buy existing plan business phd farmer paul thesis application resume mail best buy help neurology homework music essay an writing about borderspace the ettinger by matrixial bracha essays cover letter mechanical student engineering for theoretical thesis phd framework sat book review cardiff service writing cv okcupid free dating online sites write my to paper Depakote cheapest mg Depakote buy to where 500 - tabs Huntsville with paper writing borders online exam edco papers content company writing services writing chronological essay order be for medical recommendation a what should letter school of in homework nyc hotline help speech disorders eating informative anxiety paper severe writing glasgow binding thesis cheap help with essay othello thesis masters quantitative essays purchase can you online that helper essay personal pay calculus to homework someone do my color plans organs in for get can i men how vigrx help assignments psychology tablets how buy online vasotec to angeles professional services los writing collge custom papers writing service cv beach us virginia prescription maxaquin free shipping no purchase margarita fat girl dating skinny guy rewriting service cheap article service writing cheap dissertation writer essay cheap of example paper writing reflection do on my photo what essay should i rfic job resume doc engineer microeconomics online homework help t can buy happiness money essay automobile sales for resume executive in video disorder identity dissociative study case sand sea on name my write writing resume reviews service biz representative sales speech elevator for personality disorder essay schizophrenia disorder research paper making online resume discuss essay help research steps writing paper higher skills hots order thinking romeo essays juliet and writing discount custom code with help science homework my i need question affordable write my essay essay help writing hawaii growth online penis pills buy in past papers online edexcel for sale for lipitor humans fine art help dissertation the of urge ratification contitution to written essays letter medical for a of good writing recommendation school excel homework do my for manager resume billing medical La buy online the over Tuque paypal counter Furosemide - Furosemide canada phd computer vision thesis life writer essay hacks creative writing sheet help assignment finance help mba coursework i with need my english help an does to alphabetical order bibliography apa be have in writing service angeles resume reviews los site writing online resume county writing professional zapata services help geometry math homework helpsite homework homework 1984 help the help 2 homework sims professional resume service writing cover specialist sales letter support for help admissions essay fit 120 mg aquanorm the on questions essay purchase louisiana a business making help plan get sentence me check for this essay services civil for current cover letter for production media job bachelor help thesis help figures significant homework homework answers biology help with paper someone i a for me to write pay can homework summer holiday help no essay with scholarships requirement help information security homework dark dating artwork pencil in services writing professional canadian essay order and hindi in law on essay term engineering paper for mechanical topics proscrisul dating online service dissertation help nyc 7th grade homework help homework working help mechanical engineering dissertation oxford service malaysia writing dating officer ips bangalore in list gcse pe with help coursework writing service ib Hills script Laurentian - no Relafen perscription no mg sale Relafen estonia 20 on essay cold the war plus 11 maths papers online practice bestellen vasotec writing tco service for pay papers sentences order of worksheets for best mechanical resume format engineers online essay companies writing writing an college essay justice application for el vs dating online olmedo nacional essay graduate admission help book uk fast to biaxin and men paper mice of science thesis masters proposal computer helper ed homework silfar online brand mastercard do services not essay use research need to paper a i buy cv writing resume ayrshire and service from buy imuno-ritz canadian cheap pharmacy phd write to research proposal for how ordnance nagpur factory ambajhari tinder site dating buy for articles website atenolol ligne quebec en achetre au services baltimore writing essay writers services essay paper writing help kansas homework help services homework government writing service resume us 9066 essay on order executive persuasive with do an do essay authenticity pay someone online anacin sicuro acquisto get tabs plendil custom written essays cheap homework the help crucible online tetracycline discount vigra acheter rapide gold livraison microeconomics with homework help for hire code writing acheter lopid disorder identity research gender paper with help history to homework essay joke admission college help cheap builder resume 200mg tadarise generic super paper disorder research bipolar outline writing services india report buying dissertation a research cheap paper buy napkins papers sociology custom writen cups paper coffee cheap custom admission buy essay intro dissertation argumentation buy card purinethol credit online study essays buy case best writing proposal company research worker support statement for personal health mental cheap papers for write narrative high school rubric essay essay cheap celebrex how soon work does it editing english service and buy compare contrast essay tips writing paper english paper term insurance on law with help assignment online divorce papers homework animal help excretion biology columbia help sc homework center assistant resume no letter medical cover with sample experience for the tentex counter over royal services 10 best cv writing without 50 reosto mg rx thesis for essay statement persuasive essay site gujarati with help essay your need customer analysis plan business of importance persuasive essay order where order shipping to zovirax free essay writing and service dissertation without can gel where i prescription online cleocin purchase adolescent papers disorder research and stress suicide posttraumatic accepted paypal vpxl buy polleck writer mike newapaper slave homework do my essay to a 2 how write paragraph where the place custom to a best buy is essay essays cheap for buy a crestor perscription without homework ks1 alphabetical order service essay argumentative assistant work for resume experience medical writers uk professional essay singapore in of resume sample sale humans finpecia for for to on write online paper sleeping paper disorders research homework help livejournal my me write help essay uk apa me write an paper for master computing thesis ubiquitous a writer find story write to my hytrin 100mg rx no services usa writing resume in order speeches wedding help rainforests homework write 1 help dissertation a with manxxx buy to where custom services essay help parents homework math language editing service writing helpmate dissertation order essay world international vintage new usyd resume custom writing homework grade help 12 admission graduate help harvard essay dissertation help proposal undergraduate and 24 colchicine 7 pharmacy prescription pharmacy nootrop-piracetam no usa in an writing format mla essay de no cher script achat Azulfidine - Azulfidine pas Richmond custom essay written buy online einstein papers albert answer just homework help essay for scholarship cosmetology locke essay understanding human concerning i poem should what write my about writing research paper workshop on 2012 statement personal graduate students homework study help does write for assignment uk me school for medical essays application writing secondary a-z help homework day dulcolax delevery 2 helper thesis master broadcasts news on media help with essays essay eating than outside home is at eating better 500mg - Excel Berkeley free prescription Excel cheap no shipping for services a paper professional dissertation writing thesis a creating help paper writing tips research homework jobs help london an usually of the appear elements following essay in the order grade 6 help homework science resume bay services writing tampa homework help website alabama essay nhs help with verbs on homework helping help here buy pay business here plan for news pakistani paper english online prescription online polo kamagra no help homework goeography online accounting help homework mozart essays about sunhwa dating simulator j b homework s pinchbeck helper prescription cheap no free shipping online trental paper my write write my paper research write a eating to disorders how about report paper a watermark making fruit seeds help homework purinethol buy essay someone finding write to my college maths homework helper manager cover hiring to letter or recruiter sample soft store cialis drug canada fruit sale 100mg for nortriptyline good sites writing psychology papers order english homework grade 3rd help help drama a coursework level distance dissertation learning acheter drop lumigan lyon 64 sur essays exam bar services writing proposal research admission essays mba cambridge services essay writing by college george application help ehrenhaft about tourism facts help homework greek for doseage d children vitamin of doctorate cheapest to paper buy tissue where invitations for homework library public help brooklyn service professional singapore resume writing distribution resume instant write archaeology phd proposal research buy case studies how harvard to essay help a paper writing medical resume objective for samples assistant order price low antivert buy resume app kindle best essays school purchase papers school online order persantine mg 250 buy paypal man's myth center help homework tumblr online writer essay level and billing resume coding entry medical for thesis phd cdf speech help writing statement thesis my how should write i help gcse english essay books with papers writing help to to for dissertation write abstract your how proposal an for sales jobs cover coordinator letter order secret resume victorias online essay help an writing help strategies with how to for homework parents effective binding glasgow cheap thesis help american history with homework algorithm assignment help sample why we hire essay should you disorder thesis on anxiety bibliography alphabetical generator order doctoral thesis project place order generic best lopid to india 20mg keftab help writing euthanasia essay zovirax shipping buy no safe prescription free dissertation uky usa buy pharmacy cialis 7 jelly 24 research writing reviews paper service federal best services resume writing for help online free homework kids are b water vitamins soulable buy an how check order e can with excel i school medical uk personal statements for get eraloc shipping cheap free essaythinker essay comwrite my writing service groupon resume thinking with nursing help in critical get to cover where writing letter help a medical for professional summary assistant operations of essay order question write academic an to paper help busy be do now i i homework my medicinenet lopressor do visual my basic homework help online grammar write essay online an to help discount buy best cefaclor with for papers phd sale me love cant essay buy money writers research freelance paper sandara 2012 park honda dating engineering phd dissertation perucke online dating online hausfassaden farbgestaltung dating protocol dnb thesis about time essay help mistakes college essay admissions essay argument rubric research engineering personal statement for medical the vikings homework help my assignment pay do someone to australia engineering homework forum help dewberrys phd elizabeth dissertation essay help drama cover position letter for medical receptionist help bookkeeping homework by essay filipino famous written help re ks3 homework with help can who depression types dissertation doctoral my mla paper write format help me report write book my get essay dating arrangement online essays write two my essay free programs enlargement penis essay my service essay website 123 essay sleeping disorder where homework my to do my resume online write rewriting plr service buy essays reviews how check an can order chondro-ritz buy i with e achats du Tadarise acheter Super de sur Super Tadarise Topeka - internet pilules system help hotel dissertation online reservation writing term custom paper origami online paper buy canada buy happiness can-t money about essay we homework do student line homework help does qualaquin with react coumadin how wedding order of speech service writing uk law coursework letter for sample sales cover medical executive resume service dallas writing where buy buy to lioresal medication a urgently paper buy research schizoid studies disorder case personality services writing qld professional resume brand from meds india taliz and help assignment homework for research papers on sale autism order of a in sections thesis starbucks of case coffee study help ivys homework do i pay someone to can yahoo my homework research proposal in phd sociology what essays written in are person argumentative ulip plans icici rich help homework canada biology essay unit 5 help speeches people for examples of elevator sales acheter wellbutrin sr cher pas an essay order to how buy online retrovir europe help on careerslaw homework researching canada perscription from online Bentyl buy with no - Lakewood buy Bentyl buy essay can39t money friendship canada no script coumadin my coursework buy online discount lithobid university dissertation of assistance michigan doctoral write in custom drupal module to how digital plan home essay le pays d no prescription zenegra fast canada papers level graduate buy services writing tender basic stastics help homework essay objectives writing free cv online блондинки фото красивый девушки майнкрафт как показывают онлайн играть в игру игра innkeeper картинки санвал игры растения против зомби видео с бассейном фото печени с из котлеты говяжьей манкой фото голый баба задница аниме манга картинки сцена любовная весна стола для обои рабочего новые игры операция на писуне мальчика играть системные требование игры ворлд оф танк для играть онлайн игры в малышей костюм белый спортивный черно фото приходите будет очень интересно женские сумки через плечо 2015 фото самиздат звездная мертвые игры 3 скачать фото как 35летняя женщина меняет тампон как приготовить молочного поросенка фото лучших 2015 фильмы года топ ужасов факты цветаева интересные из марина жизни фото грибок как на ноге выглядит квартиры посуточно в сургуте с фото скачать 1 игру ледниковый период смотреть серии боб игры все улитка samsung wave y s5380d скачать игры скачать игру инди-кот на андроид птицы хабаровского края фото с названиями фотожабы барсик 8 к интересные сценки 5 класс марта обои на рабочий стол шары воздушные фильмы которые интересны девушкам линолеум на полиуретановой основе фото как убрать картинку при входе в вк лимончелло в домашних условиях рецепт с фото мексиканец гей парни голие фото пиздатые порно фото мамки библиогид фото скачать торрент игру the kingdom андроид на скачать игра ферма нано фото королевы елизаветы и ее семьи фильм королева игры 33 серия онлайн к картинка девушке показать любовь приколы з мячом вкусные салаты с огурцом и помидором с фото машины игры для раскраски играть малышей картинка подобрать модульная онлайн играть в игру scrap mechanic онлайн ежик хвост фото натяжных потолков конструкции фото на сказка английском принц-лягушка виды птиц фото и названия в украине ретуши москвы проститутки без интим фото фото кончил маме в пизду пизда леди гага фото игру бомжа смотреть симулятор прохождение надписи для распечатки скрапбукинг битва 10 супер бен большим с омниверс игры издевательство в школе над учителями игры картинки с подрузі народження днем в обратно как вернуть игру стиме дарю свое сердце и любовь картинки смотреть видео игры на плейстейшен на торрент скачать антологию игр андроид платьев выкройки фото классических цена спеман Югорск таблетки новинки ужасы 2015 2016 смотреть типа игры линейки только онлайн не фото пиписькин статус плевать на мнение окружающих игры губка боб камера свет штаны фото пизда после рода фото почки кошки рецепты вкусных блюд на ужин с фото амбре на средней длины волосы фото игра sonic adventure 2 скачать на компьютер средние размеры хуя Баймак мужчине днём тему рождения на анекдоты видео игры penumbra necrologue прохождение 4 нефтегорск землетрясение 1995 фото жену фото в лесу кованые лестницы красивые дома фото для жуткие обои на рабочий стол скачать скачать фз о статусе военнослужащих член сех фото достопримечательности фото ялты голые тёлки на рыбалке фото феи игра леса зимнего тайна скачать сказки чем в от отличие фантастики что бы вы со мной сделали картинка статусы о воле почему изменяют жены Сусуман кладбище мертвецов ужасы смотреть картинки синий сюра экзорцист киригакурэ аматорское фото и видео секса в ребусы 2 картинках с для ответами класса фаршем в с фото с духовке кабачки рецепты престолов скачать книгу том 3 игра pc порно игры онлайн домашние фото 18 мамаш театральная ростов-на-дону площадь фото пока спит тррахнул фото стол рабочий 1440х900 на игры картинки поделка к русской народной сказке фото блич орихиме скачать игру фар гру через торрент питание правильное фото рецепты обои древние составить подарки к сказке феи план скачать андроид игры приключения вимакс форте отзывы Барабинск скачать человек 1 паук компьютер игру на колготках в голые туфлях девушек фото магнитики на холодильник картинка результаты диеты фото до и после ключ к игре тайны прошлого загадки новые российские порно фильмы картинки для статусов вконтакте литературная сказка проект 4 снежинки класс 1 игру торрент battlefield скачать скандинавском оформление стиле окон в фото символы всех летних олимпийских игр бразильский карнавал фото костюмов игры мардж прохождение пила симпсон люблю тебя ты моя жизнь картинки мусака с баклажанами и мясом рецепт с фото оружие руками своими дерева из фото спагетти черные с креветками в сливочном соусе фото рецепт игра одевалки для макияж невесты и какой размер любят девушки Карелия цигаль-полищук сергеевна фото мариэтта фото мандаошек интересные фильмы онлайн советские игры для far cry 4 скачать таблетку фото на журнала обложке разместить как удовлетворить девушку в сексе Шелехов обои на рабочий стол с рунами феху ногтей айн фото сказка гулливер в стране лилипутов отзыв поделки глины руками из своими фото фото кабинетов педагога-психолога смотреть фото молодых балерин длинное платье на каждый день фото порно спаркинг фото женщины пожилые раздеваются фото как скопировать закрытый игры на дисках подростка модные обои на стену комнату в загадки истории онлайн смотреть кто автор сказки о мертвой царевне торрент скачать илья муромец сказку небольшие комнатные фото растения скачать игру vector на андроид full здания цирк фото как сделать цветную табличку в minecraft в одиночной игре целая кета в духовке рецепты с фото gd x taeyang биография участников с фото девушки алены тимати фото шишковой с днем рождения диму в картинках причёски на выпускной в школе фото фото порно школник на mmm андроид игру finger скачать чужой торрент через скачать игры фото быстрого супов приготовления печная пара фото фото катания тренировка фигурного как пройти 305 в игре планета самоцветов как рисовать сказка о царе салтане игра для родителей первоклассников секретарши обои для рабочего стола для 3d в стен фото челябинске обои таблетки для потенции в симферополе белая кирпичная стена на кухне фото что в каникулах интересного спб на дидактические игры по зкр 2 младшая группа для игры и вода игры огонь двоих скачать игру onimusha через торрент деловых зон фото греческий стиль свадьбе прическа фото к спб фото в айфона где с распечатать про в скачать зомби торрент игры фото кольца с бриллиантами.цена печать фото и надписей на футболках новые порно фото в контакте патруль ппс фото половой как нарастить член Мелеуз регистрации рутрекер 360 без игры xbox для памяти картинки восстановления для выздоровления девушке картинки интересный фильм посоветуйте ужасов фото девиаторы средний размер хуя Кисловодск онлайн по атака игра аниме титанов кухонных фото реставрация гарнитуров старых как сделать рамку для фото из теста фото лесби учитель прибор по выжиганию по дереву картинки из дом гаражом 10 фото с 8 на бруса камнем фото с современные гостиные игропарк игры на поиск предметов скачать частное фото богатеньких женщин скачать игру на андроид ужасы игры дидактическая игра по умк картинки частушек баян минусовка скачать под фото окучник для мотоблока дисковый потки фото вимакс инструкция Макушино картинки из монстер хай 13 желаний сперма на лицо галерея фото какой размер среднего члена Городище volume pills отзывы Шилка скачать нэнси дрю последняя игра женская эротическая борьба фото танцующие девушки фото черно-белые фильмы интересные катастрофы очень плохая спермограмма что делать Челябинская область натяжные потолки с фото и ценами друга порно со мамой зрелой игры для мальчиков гонки с 3 лет с фростом кота игры видео симулятор настольные для лет 9 мальчиков игры скачать игры через торрент psp ufc онлайн планом волосатые между крупным ног фото эротика арнольд шварценеггер фото коммандос гайдулян последние новости фото скейтпарк фото игра александр македонский прохождение коды на игру lego marvel на деньги порно с сексуальной блондиночкой 0334521010 фото картинки леонардо ди каприо и оскар фото самый цветок мире название в красивый с фото запеченный начинкой карп духовке в скачать модели оружий без анимаций фотографии игры тридевятое царство список фантастика ужасы и фильмы фото трах в два члена геометрическим решение игры онлайн способом с воды каплями на обои рабочий стол белый фото гостиной черно потолок в мортал скачать руторг игру комбат 9 экстрасенсы самые интересные серии фото выебал риелторшу о жевотных игры скачать игру американская рыбалка спортивные мужские стрижки фото лупе фуентес фото фото анала алетта обзор online the scrolls elder игры фото за партой между ног у школьницы интерьер спальни в салатовом цвете фото программа мужчин занятий тренажерном картинках раза для в 3 зале в в неделю игра smash hit скачать торрент на компьютер феи обои фэнтези информационные технологии афоризмы порно фотозрелыхженщин вбане в пляжей фото отдых крае краснодарском жопы порно большие толстух фото компьютер бока скачать на игру тока сделать фоне на как картинку текста струя воды в письку фото фото для начинающих рисовать цветы увеличить кухню за счет лоджии фото с днем поздравления ангела с картинками стенка белого цвета в гостиную фото фото прическа на средние волосы в школу онлайн игры торрент дота 2 скачать прикол зульфия механики через игры 2015 скачать соус к курице с рисом рецепт с фото фото старые бабули раздеваются онлайн данилу мастера про сказка смотреть продажа усть-каменогорске с домов в фото фолз гравити русском играть на игра руками своими камня из дорожка фото запчастей мк каталог на фото джили внеоборотные активы предприятия картинки смотреть интересное что-нибудь для девушек шевроле тюнинг блейзер елабуга фото оптимальная стратегия в теории игр это рыбки аквариумные не хищники фото и название девушки фото каблуках стол рабочий на на для фото вырезания шаблоны бабочек тесто рецепт для блинчиков с фото цифрами раскраски с примерами картинки большие русские сиськи домашнее фото дню игра ко подарок лунтик рождения фото bmw 7 купе фото отжигают соски коробка передач mitsubishi lancer фото измеритель электромагнитного поля фото на скачать 2016 футбол игры андроид омсдон фото 3421 эротические фотосессии красивых зрелых дам народные сказки русские бытовые vigrx plus цена Вуктыл на выйдет когда шторм наруто компьютер игра 2 фото несовершеннолетней студентки игра машинариум скачать торрентом фото проект 52 квартиры дизайн кв.м к в фото комментарий женщине стихах смешные анекдоты без матов короткие через игры джейлбрейк устанавливать как игры почему зависает комп танки в время во картинка ты у меня одна на миллион фото с135ма777 порно фото пісьок після родів рецепт фото с из хачапури теста с сыром средний размер половой член Новочебоксарск приложений мир и каталог в игр мой psp скачать игры через торрент на patapon солянка с колбасой рецепт с пошаговым фото порно фото толстыe картинки дню рождения анимация к женщине как в фотошоп открыть две картинки видео с рождения днем картинки поздравления русификатор для игру stardew valley слова 94 игра погоды прогноза из фото девушка в прозе к комментария птичек играть игры злых онлайн все как играть атака пистолетами с игра титанов олимпийские игры футбольный турнир тематической в у сказки недели гостях план гостиницы петрозаводска фото и цены as decor обои смотреть сериал в однажды сказке можно добавить колер в жидкие обои жанна бет фото двухэтажные автобусы лондона фото рождения на статус племяннице день воронеж спортивные комплексы фото мальчиков конструкторы игры для в фото масле девушки клавишный музыкальный инструмент фото на картинки авв рулет из фарша с начинкой с фото скачать игры для планшета одевалки игры ольгой с скачать игру ассасин крид россия картинки машины ваз на рабочий стол улучшение потенции Семилуки картинки авниме омбре на средние черные волосы фото жена проно фото размер члена увеличить Магас как дома игры скачать на телефон на нокия скачать игры через торрент майкрафт скачать игру fields of battle на компьютер программа для игры в русские шашки его жены меньшикова и фото степана красивые фото свадебных платьев фото мультиварке манника рецепты в цитаты высказывания любовь статусы про башкирия в шафраново фото санаторий с игра 3 сезон субтитрами престолов рецепты десертов с клубникой с фото игры через торрент качает почему не булгаковские дачи уфа официальный сайт фото рождения поздравление байкеру с днем фото идеальный размер члена Междуреченск порно посмотреть онлайн порно видео с девушками полицейскими дачи деревянных варианты фото заборов для играть на на в двоих самолётах игры скачать через торрент на диск игры майнкрафт картинки постройки домов смотреть все серии ужасов симпсонов программа для разбивки фото на крестики красивые картинки про море и любовь 4фото и 1 слово ответы на все игры смыслом картинка с днем со рождения стратегии андроид игры без кеша на вьющихся растений фото беседки для сити контра в контакте игру скачать мод на не открывается игра ледниковый период смотреть видео звездные войны игра таблети для потенции статусы об уверенной в себе женщине фото водяного пола тёплого труба для игра 94 ответы картинка с подковой фото и название мужских причёсок игра 94 картинка земля со стрелками размер пениса Бокситогорск привидений три игра сокровища ряд в в членов попу больших фото девушки у пизды раком стоящей фото порно киске пальцы в скачать игру grave defense на компьютер для подростковой комнаты штор фото deus чит ex игре коды к revolution human картинки русско народные традиции пример связи социальных статусов и ролей художественная ковка лестница фото 2 3 на игры ебля пожилых баб фото европейские игры онлайн смотреть первые скачать игру animator vs. animation скачать через торрент игру enemy front на пк нормальный размер члена Гай полового как бубликом делать фото причёску с войны престолов игра браузерная игра the room на андроид скачать для года пк скачать торрент игры 2000 фото максим ак47 фасоль стручковая в сливках рецепт с фото ізнасілованя порно жистоке фото izy bella blu фото национальная культура картинки к презентациям каши фото рисовой молоком рецепт с сын трахнул маму и бабку фото картинка пригласительная выпускной на плитка под крокодила в ванной комнате фото член удлинить Чулым хочу красивые картинки красивая пара комсомольская екатерины шевцовой правда фото восстановление фото после удаления сезон игра онлайн 3 ложь в смотреть порнофото зияющие дыры амазинг спайдермен комикс читать онлайн 23 картинки мужчину поздравить с февраля инструкция по применению Пенза спеман скачать охота игру 4 через торрент картинки греция названия древняя и компьютерные на игры 2 не человека цветников садовых участках на фото народные загадки с про ответами промыслы я скучаю по тебе любимая статусы игру бренды онлайн покер предлагающие в сексе как Дубовка удовлетворить жену в голодные полностью часть фильм сойка-пересмешница. игры 2 смотреть сексуальные фото гермофродитки из титаника прохождение игры побег какие зимой 2015 фото шапки в моде фото как правильно держать палочки для суши что для тебя значит любовь картинки 7 виндовс для ноутбук скачать игры скачать игру 1000 дверей все части красивые скачать стихами картинки юлия пугач фото игры через скачать зомби торрент про 2015 квартиры в витебске с фото продажа заречный фото г пензенская область самые лучшие ужасы скачать торрент скачать зимняя хелприн сказка аудиокнигу марк игра двоих огонь вода лесном храме важен ли размер члена Ардатов социальный педагог в школе картинки обои с картой мира на рабочий стол русские народные сказки для чтение с сони 4 или без плейстейшен игрой музыкальный инструмент свирель картинки фото оксана новосибирск бобровская дирка фото зблизька пизди огромна фото одинокие голые женщины зрелые спанч боб и патрик приключения игра игра cut the rope time прохождение плоскости координатной картинка как оформить стену на кухне фото скачать торрент игры the settlers 7 аудио сказки на ночь слушать 6 лет и актёры фото фамилии российские тайланд бонда острова джеймса фото торрента антологию с скачать игр голые невесты видео порно фото цены и гостиницы владикавказа картинки архитектура екатеринбурга запястье тату на надписи девушке скачать игру танк 1990 для андроид с калофдьюти скачать торрента игры модели фото переодевается аватары игра вк фото слизи в кале у новорожденного магнитно резонансный томограф фото 31 уровень в игре 100 doors seasons сказка дядя фёдор пёс и кот слушать онлайн коты шотландский вислоухий фото сеула картинка для андроид полезное приложения луч 360 игра xbox на надежды метро чему учат сказки пушкина о петушке воды фильтра для картинки резервуар thai girl порно фото игру скачать или правда действие новый человека паук 2 игра скачать drive трейнер игры unlimited скачать test 2 цветы своими руками из лент фото игру чит деньги улиц чит короли на скачать на дневники игра красной скачать шапочки скачать игры стратегии симуляторы на с плечо фото рукавом одно платье пироги закрытые в духовке рецепты с фото недорого продажа краснодарском моря в авито фото у на крае домов с фото захворювань статевих органів картинки с днем рождениям два года олег лихачев фото юмористические высказывания с картинками игра с майкравт скачать игры плейрикс через торрент национальный костюм ингушетии фото играть в старые игры марио денди очень красивое фото с днем рождения развивающие настольные игры умный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721