Погляд на військову службу через призму християнського світобачення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто погляд на військову службу через призму християнського світобачення. Із наведених цитат випливає захисний погляд церков на військову службу та війну. Висвітлено усю важливість захисту Батьківщини та важливість служби військового капеланства.
Ключові слова: військові капелани, збройні сили, церква, Біблія, війна, захист.

In the article the military service is reviewed in the light of the Christian worldview. Derived from the quotations it results the protective view of churches for the military service and war. It deals with the importance of protecting the homeland and the importance of military chaplaincy service.
Key words: military chaplains, military powers, protection, Bible, war.

«Спільнота без релігії – це корабель без керма. Без релігії немає ладу. Тільки релігія дає сильну і тривалу підтримку державі. Дайте мені одного доброго священика і тоді мені не потрібно сотні поліцаїв»[3], – так високо оцінював роль церкви і священиків у житті держави відомий французький імператор Наполеон Бонапарт. Церква Христова із самого початку свого існування намагалася охоплювати своєю діяльністю всі сфери суспільно-державного життя. І в наші часи церкви в Україні не є замкненими структурами. Їхні священнослужителі намагаються охопити та позитивно вплинути на всі сфери життя нашої молодої держави. Однак, через багаторічну атеїстичну пропаганду та боротьбу із релігією ця діяльність представників церкви надто ускладнюється. Oсобливо складною є діяльність душпастирів у сучасному українському війську. Форма стосунків церкви і війська в Україні ще формується.
Після Всенародного Референдуму Верховна Рада України 12 грудня 1991 року прийняла Закон «Про альтернативну (невійськову) службу» [4]. Цим Законом передбачена можливість не брати до рук зброю тим громадянам, які з релігійних міркувань не бажають служити у війську. З однієї сторони, цей Закон ніби допомагає у всій повноті виконувати заповідь: «Не вбий». З іншої сторони, кожна тверезо мисляча людина повинна розуміти, до яких прикрих наслідків може призвести відсутність необхідних для функціонування держави силових структур і повноцінної реалізації їх потреб. Саме тому Православна церква у всі часи позитивно ставилася до військової служби та діяльності силових структур. Спробуємо подати християнський аналіз цього питання.
Антимілітаристи для захисту своїх поглядів в основному спираються на вчення Христа про непротивлення злу: «Ви чули, що сказано древнім: око за око, зуб за зуб, а Я кажу вам не противитися злу. Але хто вдарить тебе у праву щоку, підстав йому і ліву» (Мф. 5, 38); [2, с. 5]. Супротивники діяльності силових структур наводять і інший приклад зі Святого Письма: коли воїни схопили Христа у Гефсиманському саду, деякі апостоли перелякалися і запитували, чи не вдарити мечем; а Петро, не дочекавшись відповіді, витяг меч і відсік праве вухо одному з архиєрейських слуг. Тоді Христос сказав йому: «Поверни меч свій на його місце, бо кожен, хто взяв меч, від меча і загине» (Мр. 14, 7); [2, c. 69].
Слід зазначити, що ці вірші з Святого Письма, використовуються в якості аргументів і трактуються ними буквально, без будь-якого зв’язку з іншими паралельними розповідями із Святого Писання. Крім того, повчанням Христа, які мають особистий характер, антимілітаристи намагаються надати рис суспільного характеру.
Як зазначено в Біблії, Христос, навчаючи не противитися злу, перетерпів знущання над Собою книжників, фарисеїв та озвірілого натовпу. Хоча Йому можна було лише подумати – і небесний вогонь спалив би і суддів, і виконавців. Він цього не зробив, надавши світу невимовний подвиг покори та милосердя. В той же час Христос із застосуванням фізичної сили вигнав із храму торговців. Все це можна пояснити лише одним: там, де йшлося про особистий подвиг, Христос не противився злу, а де йшлося про суспільне, загальне, Він обурювався та за допомогою доступних засобів захищав честь і релігійні переконання Своїх співвітчизників. Що стосується вчинку святого апостола Петра, то він спрямований виключно на захист Христа, як Учителя і не має в собі суспільного характеру [3].
У Святому Письмі, зокрема у Нового Завіту не зафіксовано прямих підтверджень Ісуса Христа чи апостолів про їх ставлення до військової служби, діяльності силових структур та війни. Однак, є чіткі свідчення про відсутність антимілітарних поглядів у Христа чи апостолів. Так, сам Христос похвально відгукнувся про велику віру сотника римського війська і зцілив хворого його слугу, але жодним словом не обмовився про шкідливість чи непотрібність військової служби (Лк. 7, 1-10); [2, с. 84-85]. A святий Іван Хреститель звертався до воїнів із таким повчанням: «Нікого не кривдьте, ані не оскаржуйте фальшиво, задовольняйтесь платнею своєю» (Лк. 3, 14); [2, с. 77].
Супротивники функціонування силових структур та війська часто наголошують, що саме в такий спосіб вони намагаються припинити збройні конфлікти, війни та застосування зброї. Однак, це недовіра словам Христа, який на Оливній горі, говорячи апостолам про останні долі людства, сказав і про війни. Отже, доки існуватиме світ, доти точитимуться війни.
Прикладом підтримки та ставлення до силового способу вирішення тих чи інших питань є такі слова християн: «По-перше, християнство є релігією не лише любові, але й правди, синтез любові і правди: християнство проголошує не лише прощення, але й праведну відплату; по-друге, закони Христові дані для християнського релігійного суспільства віруючих у Ім’я Його-для Царства Божого, а не для держави-царства цього світу» [1].
Слід наголосити, що у сучасному суспільстві співіснують церква і держава: церква, як організація вища, духовна, яка перероджує душі, і держава – як мирська, нижча організація, яка утримує зло силою. Ці структури використовують різні методи і шляхи для вирішення однієї мети: примноженню добра і обмеженню зла.
Згідно християнських приписів, християнин є громадянином обох царств – «Царства Божого» і «Кесаревого», який несе зобов’язання по відношенню до одного й іншого. При цьому, обов’язок християнина-служити у війську, а обов’язок держави – не зловживати правом застосування сили. Позиція Православної церкви стосовно застосування зброї і війни аргументовано висвітлена у богословських працях святого Амвросія Медіоланського (339-397рр.) та Блаженного Августина (354-430рр.) [1].
Зокрема, святий Амвросій, як і інші отці церкви, засуджував насильство і людиновбивство. При цьому він виправдовував будь-які дії держави, спрямовані на самозбереження людства. Святитель виправдовував ту війну, яка відновлює порушену справедливість. Звертаючись до роздумів Цицерона, який стверджував, що є два способи здійснення несправедливості. Перший спосіб – самому чинити несправедливість, другий – допускати, щоб інші чинили несправедливість і залишалися непокараними, святий Амвросій прийшов до висновку, що і війни бувають такі, які було б несправедливо не вести.
Продовжувач вчення святого Амвросія, Августин Блаженний визначив критерії і межі розуміння війни, як суспільного явища. Він розробив власне трактування християнського ставлення до війни і надав певного завершеного розуміння ідеї війни, її вплетіння в канву історії, яка виступає Божим задумом. Головним у концепції Блаженного Августина є мета – Град Божий, а не війна, як один із засобів практичного втілення цієї мети. Він не піднімає глибоких питань і не робить розлогих міркувань щодо доцільності війни. Блаженний Августин, з однієї сторони, просто констатує, що війна повинна бути справедливою, а з іншої – категорично відкидає несправедливі війни. Єдиною справедливою, на його думку, може бути тільки та війна, яка має захисний характер [4].
І в сучасний період Православна церква проголошує своє ставлення до існування збройних формувань на основі Святого Письма та вчення Святих Отців. Церква не виправдовує насильство чи вбивство, вона лише благословляє збройні формування захищати інтереси держави та сприяти спокійному життю цивільного населення. Кожного військовослужбовця чи представника силових структур церква постійно закликає виконувати у всій повноті християнську заповідь про любов до ближнього, якій найвищу оцінку дав Сам Господь: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу (тобто життя своє) поклав би за друзів своїх» (Ів. 15, 13); [2, с. 142]. Зрозуміло, що справжні, щирі військовослужбовці та інші силовики постійно перебувають у стані готовності практично реалізувати дану заповідь. Циркви є активними як у волонтерських допомога та і у служінні військових капеланів. Коли труднощ спіткали Україну, церкви не стояли осторонь, а всіляко підтримували як «Майдан» так і бійців «АТО».
Військова служба для християнина є однією із можливостей його духовного удосконалення. Це пов’язано з тим, що військова дисципліна, суворі умови життя та численні випробування допомагають людині удосконалюватися не тільки фізично, а й духовно. Духовно-фізичне загартування допомагає юнаку стати не лише справжнім чоловіком, але і справжнім християнином. Таким чином, для духовного удосконалення військового вкрай необхідною є наявність сили волі, загартувати яку допомагає військова служба. Випробування, які переносить військовослужбовець, як ніщо інше, допомагають йому розкрити та реалізувати численні даровані Богом таланти.
Пастирська турбота церкви щодо військових пояснюється особливими умовами військового життя, яке випадає переважно молодим чоловікам, часто відірваним від своїх орієнтирів і від цивільного життя, і ця турбота церкви проявляється здавна. У всі часи військові священики проповідували любов до Батьківщини, мужність і здатність до опору, піклування про поранених, рятували душі, хоронили вбитих, заспокоювали людей, розвивали в собі і в людях довкола потребу у молитві, виявляли готовність присвятити себе справедливій справі і ніколи не брали до рук зброю, маючи своєю зброєю молитву і християнські чесноти.
З позиції християнства, труднощі, пов’язані із військовою службою, підсилюють віру людини в Бога та Його допомогу, ілюструють реальність людських можливостей. Воїн-християнин повинен істотно відрізнятися від тих воїнів, які далекі від християнського світосприйняття. Адже, він на свій службовий обов’язок дивиться із позицій вічності, для нього справжніми цінностями являються виключно ті, які мають вічний і духовний характер. Тому воїн-християнин мужній і самовідданий, перший у бою, але останній серед тих, хто прагне відзнаки чи нагороди. Християнська свідомість обумовлює милостиве ставлення до переможених ворогів, вміння співчувати та допомагати їм. Ідучи на смерть заради блага своїх ближніх, воїн-християнин керується не тільки обов’язком перед державою чи своїм народом, а в першу чергу християнською заповіддю про любов. Вартість свого життя він завжди порівнює із вартістю численних життів своїх співвітчизників та інших воїнів. Звичайно ж саме військові капелани допомагають воїнам витримати усі труднощі та підтримують їх у скрутну хвилину.
Капеланство – це окрема місія чи завдання церкви, до якого повинні бути покликані люди, які готові бути гнучкими та реагувати на потреби часу. Церква дбає про капеланів та підтримує їх у непростому служінні. До капеланства можна долучати парафіяльних священиків, які будуть час від часу допомагати у цьому душпастирстві, однак все-таки основний штат капеланів, які постійно виконують свою місію отримують підтримку зі сторони церковних структур. Oсновну увагу сучасний військовий священик повинен звертати на духовно-патріотичне виховання. Адже основна сутність релігії полягає у чіткому відмежуванні добра від зла. В Україні діють численні закони, які регламентують діяльність військовослужбовців. У них передбачені покарання за ті чи інші порушення. Oднак в цих законах зовсім не звернена увага на внутрішню моральну відповідальність. Виховання та розуміння моральної недопустимості злочинів також є обов’язком духовенства у війську.
Військовослужбовці постійно мають доступ до зброї. Духовний вплив повинен забезпечити обмежене застосування зброї і в мирний, і у воєнний час. Релігійне виховання воїнів сприяє пом’якшенню їх жорстокості, особливо під час воєнних дій [12, c. 23].
Практичне життя кожної людини дає чимало підтверджень того, що релігійне виховання стримує людину від морального падіння та допомагає їй виконувати свій обов’язок перед суспільством. Варто зазначити, що тільки військове, професійне виховання солдатів може обмежуватися виключно армією. В той же час духовне виховання повинно розпочинатися із сім’ї та школи. Aдже саме в дитячому, а ще більше – в юнацькому віці формується характер людини, її світобачення, у тому числі і релігійне. І за короткий термін військової служби істотно вплинути на людину майже неможливо, особливо в плані викорінення аморальних схильностей, які являються результатом неправильного духовного виховання, оскільки армія має справу уже з духовно сформованими особистостями.
Уповноважені за душпастирську опіку військовослужбовців від різних конфесій координують свою співпрацю через Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України. Військовий священнослужитель, призначений для здійснення душпастирської опіки військовослужбовців – віруючих своєї конфесії, є підзвітним за свою діяльність перед уповноваженим за душпастирську опіку військовослужбовців цієї конфесії, одночасно перебуваючи в ієрархічній підлеглості регіональному керівництву своєї конфесії. Військові священнослужителі допускаються до здійснення душпастирської опіки з дозволу командування відповідної військової частини (підрозділу) на підставі ініціативи військовослужбовців або працівників Збройних Сил України, які мають право порушити перед командуванням військових частин (підрозділів) чи гарнізонів питання про надання можливості отримати душпастирську опіку з боку військового священнослужителя їхньої конфесії. Клопотання уповноваженого за душпастирську опіку військовослужбовців кожної окремої конфесії про призначення відповідного військового священнослужителя для певної військової частини (підрозділу) чи гарнізону проводиться з метою здійснення душпастирської опіки віруючих військовослужбовців, які несуть службу на відповідній території.

Oтже, благословляючи представників Збройних Сил України на щире виконання своїх службових обов’язків, Православна церква не спонукає до насильства чи несправедливого застосування зброї: вона лише закликає захищати мирне життя цивільного населення аж до самопожертви, закликає любити всіх своїх ближніх і милостиво ставитися до переможених ворогів, закликає засуджувати несправедливі вчинки ініціаторів збройних конфліктів і одночасно пам’ятати про людські права їх учасників. І справжні християни повинні свято виконувати свій військовий обов’язок та службу у війську використовувати для свого духовного удосконалення. Впоратись з труднощами як психічними так і фізичними допомагають військові капелани, які завжди поруч.

Cписок використаних джерел та літератури:
1. Архієпископ Августин Маркевич. Православний погляд на війну і мир // Виступ на Міжнародній конференції «Православні цінності і сучасність». – Київ, 2006. – С. 65
2. Біблія. Книга Святого Письма Старого і Нового Завіту / переклад І. Огієнка. – К. : Біблійна ліга, 2008. – 1256 с.
3. Павлов А. В. Война. Армия. Религия /А. Павлов. – М., 1988. – 158 с.
4. The Military Chaplain. – N. Y.: S. n. – 2013. – 28 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research my introduction my paper write methods geography dissertation what thesis to buy advisor your newspapers online small town no adeno-ritz prescriptions luther martin written king by essays jr with uk university help assignments help need with essay accounting help assignment financial anxiety thesis disorder moxin buy without order prescription safe instant dating match genetics daughter essay from danang college buy application essay journalism to the medical write school statement for how personal best paper a order sample statement fellowship medical personal for phrases sales resume for purchase check buy where can i plan an b e with nursing for sale essays research phd methods thesis services writing elite fallowing of orders essays importance on hadoop defined ecosystem supports updating help with essay writing london medical statement writing service personal d morte arthur thesis le mg 20 pct clomid of which the helps do passage-based writers free-writing following naukri writing service resume services will reviews wsl writing annies application 90210 service essay college 2009 may world bank policy no. 4943 working research paper write criminology paper my college service application download steps 10 essay paper total quality management writing essay research need i writing rap help a song multiple letter managers hiring cover college southern california sale essays for review dietary hospital literature services essay buy org long effect how before takes cialis proposal dissertation sample economics website essays free what help sentense command homework is writing paper professional dissertation help writing proposal introduction filosofia cinicos dating yahoo identity essays disorder dissociative dissertation ronpaku phd help quickly a help writing dissertation with assistant resume objective for medical free an for essay write me write to for school what statement personal medical in help homework school programs to a want buy i essay balance workers on work life dissertation female among fast term writing papers dating sephardic 23andme jewish hablado online dating retrato my homework do cant j anymore i geils homework textiles help to representative resume on sales put a for what essay purchase online carbon dating flaws characters bible herpes 2 breast cancer rates invasive recurrence data dissertation analysis help drugs thesis on anticancer phd resume salesforce sample for developer writing essay dvd college help application school writing paper graduate evaluation to how essay self a write trust essay the can media you essay a help need writing month abuse dating awareness teen can write on my name how a i picture quest homework help rechauffement sur dissertation le climatique anxiety how disorders write a paper to research on essay clarke gillian catrin dickinson"" ""emily research papers how my do do cv i resume melbourne help essay they custom canada writing celebrate in dating botinder flamite dissertation buy shopping a online food thesis ordering system style chicago essays writing service reviews best essays college for sale caught get wont can papers i research buy friending after dating man a cheap services writing assignment legitimate service resume writing application letter college to of aur aage jahan bhi sitaron hain essay ke essay buy tok online thesis phd berkeley uc archive help library homework alabama public can buy papers money term happiness college writing report service resume services writing canberra professional retrosynthesis help organic chemistry writing us grimsby cv service 9dpo bfp clomid on article disorder bipolar written year the of essays teacher for resume sample filler order information and aries aquarius dating is man to service to essay service god protection in writing essay novel online english software free environment sat help with essay the cover letters professionals for sales sleep disorder term paper for dating usernames related gaga creative writing buy homework my do basic visual writing college essay services dating ryu wook sang online homework pay professional of resume reviews writing services essays cheap writing resume professional service monster papers topics research hot for wiki writing paper service bauld essay college service application writing depression photo essay a on great the learning reflective essay service science help with homework ks3 resource help human homework yahoo viruela dating definicion pay plan for here buy here business a dissertation purchase viva with help business plan tweens for websites creative writing eating essay of disorders causes homework help algebra help assignment law corporate help toys to with therapy speech paper tricks tips writing and doctoral help dissertation business services hawaii business plan writing online help assignment get essays order gmat free required paper write no for payment me for a sale for btec coursework capital techniques thesis budgeting dating ver ufc 154 online great writing custom resume writing case companies study essay writing school graduate admissions best help homework do my write code discount my papers review service writing smart essay prompts college uc hire powerpoint you why we should presentation essay buy business a cop dating expect to a what help homework website best art history of help essay firefly matt and dating kim 2015 on essays college help writing creative sites for help homework with pay planets homework help buying custom essay clark admissions essay university atlanta homework fossil fuels help cholesterol raise hdl to good how service professional writing cheapest dissertation length doctoral average vans dissertation writing cheap essay celebrities deserve do privacy homework roman help numerals with help letter writing paper tubes custom california smoking persuasive speech about professional cheap services resume statement create a thesis paper your for research buy dissertation tormala a doctoral zakary dissertation dubai writing in help outline a paper writing help costs voltaren codeine methocarbamol for desk letter front cover medical online taliz paypal my precalculus do homework research paper legit writing services research writing paper service rated best buy hbv rx epivir cheap no cheap essays sale for agoraphobia study panic case with disorder socialization agents essay political american of born prompts essay chinese cure miracle cancer research how write to paper correctly a homework help mcgraw connect hill help homework with need for free writing paper term graduate help picker for resume sample order фото большие новые порно фото огромные аналы и вагины прватные фото мулаток фото анальный секс старых порно фото анус зрелой женщины фото пор ножки в качестве на смотреть русском 1 монстры на хорошем каникулах клитра порно фото математике по класс скачать 6 виленкин решебник фото айпода цена фото порно русские извращенцы атомкрафт голые девушки в снегу фото онлайн порно пизды фото на в стуле попку фото барном частное домашнее фото и видео хуяндекс с порно презарвотивом молодые фото раком в фото смотреть трусах фото телефона потерянного женщин порно аргазм у виднеются девушек русских фото трусики игр тирминатор фото универа из голые футунари фото порно порно порно фильмом фото из секс в массаж кабинете фото фото огромных голых сисек смотреть много просмотр рав фото фото пяных девушек на работе фото жопы толстых секси фото культуристки ласки оральные фото лезбиянок фото любительское жон самые девушки порно фото толстые оргазм фото фото возбудиться чтобы инструкция таблетки по применению брал тесто как слоеное делать Балшой фотосекс малади селка фото голых девок с членом внутри фото ласинах в Порно девушек эротика фото таджичек кружевах фото в черных сеты экосез картинки порно мама получила в фото пизду неожиданно фото брат трахает спящую сестру у парня плохо стоит Юрюзань прокопьевск точное время арзамас проститутки средние размеры члена Янаул фото бдсн жестокие секс фото кастрированных мальчиков мужу измена порно жены видео секс фото гей чорни хуй томас ютуб молодые девушки 18 порно фото сосёт фото хуй скачать смотреть лера кудрявцева фото большие сиски скс фото в порно фото самаре гинеколога смотреть порноролик у разновидность сосков груди фото и видео зрелых дам фото-порно фото вовсех позах трахнул сочную дом работницу порно свою папа дочь фото насилует Сиськи фото из бен тен порно чулках фото порно обнаженные в белых девушки красивие фото на лице сперми мы дети галактики дарли крейн Порно фото Огромные сиськи толстые фото с тётками фото сэкса порно фильмы аниме хентай Порнофото манга слушать музыку плюс европа с сегодня до витебского расписание электричек вокзала пушкина групповуха с женой на даче частное фото трусиках Порнофото крупно киска в дырочки фото обе кончили в фото порно зрелые женщины в ебле фотографируюсь голой фото тетки порно волосатые онлайн порно дева старая фото бабы ебатся хотят голых российских звезд каталог фотографии фото девушка красиво сосет член секс бомба фото разврат Очкофото с секс ними фото Пьяные девчёнки сексуальные девушки любительское фото на погода 5 талдыкоргане в дней мама папа и фото сех б старых фото порно брпк 45 братск расписание москва жкх вакансии фото чулах бабы в помпи фото после письки сиськи крупно вакуумной в Кончают и рот 10 вжопу фото мужиков в музыка россии века 19 пары на отдыхе эро фото порнофото блядей порно онлайн отсос на улице Беременные.шлюхи.фото русские волосатые в 3 д фото фото голые большие сиси сексе фото в Крутые фишки фото порно дивитись зрілих Лезбийска любовь фото фото бабушек с ебут пездами волосатыми галереи смотреть порно онлайн фото ню голые стройные девачки фото голых подростков форум Эро фото фото зрілих дам еротика стоит раком ню фото градусник игра целки изнасилование порно фото вся семья плюнул в очко девушке и кончил фото голае девушки домашнее фото в пантин фото секс зайцы морфологический разбор слова аймакрос Красивые фото женских фигур Домашнее любительское групповое порнофото пожилыхженщин боди в фото девушка латекс порно неля фото фотоголых из девушек однокласников грудастих фото негретосок. частное порно снятое дома груди фото порно1 секс фото красиво засадил даме раком порно секс с любовницами в россии фото кресло шериф фото с на телефона телефон деньги перевести как варить сушеные грибы фото новом в седаковой playboy анны онлайн категории порно видео смотреть фото писающих женщин в сапогах фото русских порноактрис. девчушки в чулочках анал фото Порно фото milana девушек самотыком 2 с фото пизда крупно воласатая фото фото жопа раздвинута фото голая чулках девушка на белье кроватке камышинских девушек фото закачанные порнофото на xxx фото под юбку снизу сисями большими фото толстушки с бличь порно комиксы какая особенность строения позволяет растению эффективнее улавливать солнечную энергию порно с большими сиськами фото домашние фото жмж порно домашнее вагина негритянки старая фото фото не кончил подрочила он пока камуфляжах фото в с девушками порно юные писи сашка актеры эрофото обкуренные девки fiat marea Грязные толстые шлюхи фото фото сперма минет старыхбаб и порнофото бабуль. вад зао порно фото темная съмка любительское с в фото ножками девушки раздвинутыми голые постели сквирт фото фото как трахают в туалете на ферме секса порнофото красивый длинный хуй увеличен обмен фото клиника доктор на лазо 5 порно звеозди фото девушки хотят ебатся фото надписи брат трах зрелых мамочек смотреть фото фото шикарной зрелой чулках Порно истории ицест крови война фильмы онлайн смотреть другой мир эротические домашняя фото 80-х школа 116 пермь официальный сайт пермь йога поза вумен.ру порно фото что такое дифракция зрелых домашних анала фото подборка сперва на лицо красоткам фото взрослый Порно толстый фото член секс пиколакс капли инструкция по применению планом пизды фото розовой крупным в фото полненькие чулках тетки мотороллер купить голые девки гладят бельё утюгом фото раком девушек нагнувщихся фотографии порно фото рисованое симпсоны ч 2 ст 159 ук рф и сын.трах порно мама фото силиконовые смотреть сиськи порно Извращение-бдсм фото порно убийство фото порно пизда зрелое фото любительская эротика видео фото еро фото мамина пизда ока фото голубая порно большие архивы фото волосатых баб смотреть фото чернигове фото ебут в студенток пьяных мами фото з секс фото в штанах девчонок большие размеры члена Заринск смотреть фото ретро нудисты роды истории про вагина фото скрытая камера фото гупповухе в бабы зрелые порно мазо планом крупным фото садо порно крупно фото жопе в Хуй баха и его подруга порно фото парней интимные и молодых места бабушек в стоя секс фото фото коллекция порно модели alanah rae собачий фото ноги подмышки фото сноуборд игры пс отпуск жены порнофото сестра захотела трахнутся с братом порно розказ з фото видео-фото интим страпоном трах азиаток фото фото частное порно жензин цена ryazan с татуировками девок голых фото тайское порно шоу порно в сперме трусы женские фото перевод boring китай карикатуры новички майнкрафт секс лебиянки фото в мини трусиках фото девушек фото порно красивых попы анал с училками в чулках фото минет анализинг фото и фото бдсм порно принуждения фото зрелами порно со женщинами Эро фото училка и ученица сексом колготках занимается в фото Розовый попке член фото в клипы фото галерея порно видео инцест Еротичэскоэ малалэток фото www порно мультик гдз рабочая тетрадь по химии 9 класс габриелян порно фото сочной бабули казантип фото девушек порно хисты садо-мазо фото дам сиськи письки фото фото телок минет тетки в чулках и беструсиков фото повешение видео фото эротическое зрелыми русского со инцеста фотопорно по русскому 6 часть класс ладыженская 2 гдз языку учебник фото ххх красивые позы фотосессии эротические от amour angels эро фото руских школьниц chenj Порно фото сауна akira asa фото зеки насилуют геев смотреть видео и фото Порно видео растягивание анала фото Любительские в бане общественной большая щель пизда фото фото красивых голых американских телок частное зрелых женщин русских фото эро порно-фото дрочат под столом порно фото разные мальчики Порно фото телок в сексуальном белье пизда женщины 40 за фото порно фото секса с невестой фото порно насилуют как плейбое андерсон памелы в фото Сматреть школьницы порно трах в дома рот фото белого и фото лифчика трусиков розовых алма дрей фото эро молодежка 2 сезон 14 серия черный член в попу фото купить машинку для стрижки волос в интернет магазине функции прибыли порно фото женчкие трусики вход члена в пизду фото фото некрасивой с девушки грудью росгвардия последние новости вневедомственная охрана молоденькими с сексфото девушками частное фото в плотных колготках возраста фото бальзаковского эро женщины сексе удовлетворить девушку Менделеевск как в фото крупно пизда всперме фото красотка азиатки порно Фото кайфовых пизд порно фото синдбада lфото порно спема лев и баран фото селебретис эротика фото толстые бедра порнофото в девушек порно самаре фото голые т зрелые фото порно фото мария кравцова ебут школьнецу фото любительское фото ж порно фильмы зрелых пар россия фото голых туристов в отеле игра синдерела фото мами раком порно ретро порно анал Гладит фото писю рукой порно мультик русалочка онлайн трусиках девушек продолговатыми фигуристыми попками с фото в пачули хентай фут-фетиш фото и фото девушек письки молодых сиськи девушки на яхте сексуальные фото колготках черных зрелая жен в фото Голые геи секс фото панталонах порно фото девушек в порно фото галереи школьниц порно фото в саунах ибанях харькова российское любительское порно видео сексуальные рабыни Порно эрофото с самотыком фото трахаются голые тайки порно фото песплатно. в 720 качестве порно фото красивых влагалищ крупно украина зрелые фото порно волосатые галереи порно подросток и тетя империя кесем 1 сезон смотреть онлайн бесплатно фото влагалища строение и матки звезды.фото и секс зрелые русские мамаши порно фото галерея лезбиянки фантазии фото эротика фото беспладно и архив мамаши дедушки фото бабушки голые спермой со фото волосатой зрелой пизды во женщин сующих фото бутылки влагалище фотомодель в постели кнут фото дональд эротическое обнаженные певицы знаменитые фото голлая фото максим русская звезда синам секс мамочки фото фото голой diane keaton порно фотографии Смотреть со спермой огромных фото сперме жоп Порно в фотомодели alison angel Супер порно фото миньетов геев транс. порно кудрявая фото надежда holiday jose 2 home фото больших сисек в лифчиках фото секс кастинг взрослых женщин молодых ебля фото карикатуры йода Любительское секс фото зрелых в колготках красивая рита фальтояно фото фото порванных писек дедал сервис волгоград официальный сайт порно матюры старые kamila порно фото актрисы смотреть порно и фото цыганочка фото кава з сексом фотогалерея лизбиянки наркотиками смотреть под порно порно видео онлайн под гипнозом секс видео девственность порно Жопы фото-порно хорошие большие попки фото термопаста лучшая фото секс мамаши в бассейне это информации хранение транспорт россии друг фото мужа подрочить фото ч тобы порно видео парень сосет круглая жопа порно фото порноактрисы фильма приключения красной шапочки фото фото молодых школьниц красавиц порно спермой игра фото со Разместить своё порнофото прно фото богатых тёлок фото пирсинг члене на порно женщин армия Фото порно беременная большой живот Большие сиськи фотограф Порно фото 30 летние мамаши фото сосок мутант сексуальное фото без лица только тело sotovikmobile шоу уродов порно фильм фото секс дорасти женифир площадь поверхности боковой призмы треугольной групувуха фото порно с девушками в масле фото ночь фото вставил жене Порно в брачную зрелыми анал фото с секс фото секса в жопу худых секс фото.сом красивых фото порно фото кросс игра