Оцінка стану фінансової безпеки страхового ринку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Невід’ємною  складовою фінансової безпеки країни є фінансова безпека страхового ринку, яка потребує дослідження та аналізу її основних індикаторів. Недотримання нормативних значень  показників, які характеризують фінансову безпеку на страховому ринку нівелює можливість страхового ринку забезпечення національної економіки потрібними інвестиційним ресурсами, зменшення тягару на державний бюджет України і створення соціального захисту населення.

При цьому безпека страхового ринку – це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі настання страхових випадків обумовлених в договорах страхування відшкодовувати збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування себе як комерційної організації.

Фінансова безпека ринку страхових послуг, що залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників, які перш за все визначається станом його розвитку, фінансовою результативністю та ефективністю діяльності [1].

Серед основних причин виникнення зовнішніх загроз фінансовій безпеці ринку страхових послуг є: високий ступінь концентрації фінансових ресурсів на міжнародних страхових ринках та інтеграції в сфері перестрахування; інтернаціоналізація світового ринку страхових послуг; надмірна залежність національних страхових галузей від іноземного капіталу,що робить фінансову безпеку страхової діяльності ще більш значущою. Щодо внутрішніх загроз найбільш значущими є недостатність ліквідних активів у вітчизняних страхових компаніях; незбалансованість страхового портфеля; висока частка перестрахування; незначний рівень страхового покриття та шахрайські дії суб’єктів страхового ринку [2, c.606 – 608].

Аналізуючи основні показники індикаторів фінансової безпеки вітчизняного ринку страхових послуг слід зазначити, що впродовж аналізованого періоду вони мали негативну тенденцію. Зокрема як видно з таблиця 1 показник проникнення страхування  у 2011 році в порівнянні з 2010 роком зменшився на 0,39 % та у 2012 році в порівнянні з попереднім – на 0,2 % і становить 1,54 %. Така динаміка зумовлена збільшенням ВВП за 2010-2012 роки та зменшенням валових страхових премій. За цим індикатором можна визначити рівень фінансової безпеки України як незадовільний, тому що його значення має бути у 5,2 раз більше, щоб досягти нормативного значення.

Щодо індикатора страхових премій на одну особу, то він також зменшувався у 2012 році в порівнянні з 2011 на 3,11  дол. США і становить 58,99 дол. США, що означає що сучасний стан розвитку страхового ринку не відповідає тенденціям у цій сфері у країнах ЄС, де цей показник в сотні більший ніж в Україні.

Оскільки страхування життя перебуває на етапі становлення, то частка його страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій є незначною. Проте спостерігається позитивна тенденція до зростання з 3,9 %  у 2010 році до 7,7 % у 2012 році. Хоча даний індикатор зростає, проте він є менший порогового значення   у 3,9 рази. Оцінюючи фінансову безпеку страхового ринку через призму цього показника слід зазначити, що ситуація катастрофічна оскільки більшість співвітчизників не відчувають себе соціально захищеними.

Показник рівня страхових виплат у 2012 році в порівнянні з попереднім роком зріс на 2,5 % і становив 23,9 %, що менше на 6,1 %  нормативного значення . Не можна сказати що згідно цього показника рівень фінансової безпеки страхового ринку є задовільним, бо у розвинених країнах величина страхових виплат  становить 70 – 80 % від зібраних премій, а  в Україні більше ніж 20 %. Слід  зазначити, що несуттєві зміни у величині валових страхових виплат за останні три роки свідчить про те, що кількість клієнтів страхових компаній не збільшується, а залишається незмінною це і спонукає страхові компанії до розширень клієнтських баз та активізації діяльності страхових агентів.

У 2012 році частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам  зменшилась на 3,9% і становила 1,3 %, що в 23 рази менше нормативного значення. Слід зазначити що у 2012 році часка зменшилася за рахунок різкого зменшення страхових премій перестраховикам-нерезидентам  на 902,9 млн.грн, а не за рахунок загальної суми страхових платежів, що є позитивним. Отже, згідно цього показника стан фінансової безпеки страхового ринку на достатньо високому рівні.

 

Таблиця 1

Динаміка індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України протягом 2010-2012 рр.

Показник Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011
Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), % 8 – 12 2,13 1,74 1,54 -0,39 -0,2
Показник “щільності страхування” (страхові премії на одну особу), дол. США не менше 140 62,8 62,1 58,99 -0,7 -3,11
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, % не менше 30 3,9 5,9 7,7 2 1,8
Рівень страхових виплат, % не менше 30 26,4 21,4 23,9 -5 2,5
Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, % не менше 25 4,3 5,2 1,3 0,9 -3,9

Джерело:[3], [4].

Слід зазначати, що статутні фонди страхових компаній залишаються невеликими і в випадку страхування великих чи кумулятивних  ризиків страхові компанії укладають договори із іноземними цесіонаріями. Як негативний наслідок  –  високий ступінь залежності вітчизняного страхового ринку від кон’юнктури та спекулятивних очікувань іноземних страховиків. Негативним є те, що страховки не реалізують інвестиційну функцію, вкладаючи активи переважно у депозити та розміщуючи на рахунках в банках і лише незначну частку інвестують у акції та облігації.

Аналіз основних індикаторів фінансової безпеки страхового ринку довів, що рівень фінансової безпеки страхового ринку є незадовільним і не в змозі сформувати ефективну систему захисту суб’єктів господарювання та громадян України від як зовнішніх та внутрішніх загроз. Тож для ефективного розвитку страхового ринку України потрібно : удосконалити страхові схеми за умови детінізації механізму їх реалізації; уніфікувати законодавчі правила та вимоги згідно вимог Європейського Союзу; удосконалити систему нагляду за страховою діяльністю; створити умови для добросовісної конкуренції, яка б  здешевлювала страхові послуги та сприяла підвищенню їх якості; удосконалити інвестиційну діяльність страхових компаній; оптимізувати структуру витрат, що входять до собівартості страхових послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

  1. Барановський О.І.Фінансова безпека держави / О.І.Барановський // Фінанси України .- 1996.- №11.-С.19-34.
  2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О.І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.
  3. Держфінпослуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dfp.gov.ua
  4. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper traducida beatles writer uk library services dissertation in helper history homework online despite medications high pressure blood homework ebooks cpm help cv service us finance writing homework algebra help college site writers essay best write economics i my what on should paper websites ghostwriting homework ks3 bbc help after divorce puttichai put dating homework to 12 ages help for 9 buy resume 101 online Suaron Suaron - quick usa prices Saguenay rainforest help homework format sale apa for papers does posting papers education improve term online books helpers homework proposal service best writing phd george bernard essays shaw for writing help mobile devices online paper essay order farm help animal essay cross man eyed dating pic a writing papers help paper revise me my for personal graduate help with school statement for purchase essay jefferson thomas louisiana dubai company content writing essay sites top rated hamilton by jay written and madison essays programs phd services admission college essays mba speech example about education guidance services about thesis my admission essay do i title schools education on in papers sex research assignment get with help programming you my write me for can dissertation wild plans for lesson west ap help homework biology writing dissertation salary service uk best free college online papers essay man service service god free help essay application sample english 266767 research in paper engineer for cover best mechanical letter services essay writing are legal learning e help homework service essay writing guarantee resume writing services vancouver north help homework mba economics help resume with summary gm essay foods on work writing level drama a coursework help forums writing essay service written woolf essays virginia by fleurs mal dissertation baudelaire coding skills resume for and billing medical french how myself write to in essay good service on customer experience papers online telugu female on dissertation injuries knee search divers cruise capsized of ship resume custom reliable essay writing service homework help library alaskan service essay editing application austin services resume texas writing services review literature dissertation your unit is updating tm arris indirecte argumentation dissertation ou directe on trees essay friend best our cfd youtube ang dating vs daan dating top 20 site rover 2012 sale rover range for autobiography land capital dissertation budgeting on service writing cv gumtree madame bovary essays for letter template assistant medical free cover papers financial research dissertation usa writing services legit dissertation proofing uk writing assignment paper casio buy writer online invitation paper buy resume best objective application college buy admission essays essay application kindergarten helpers college for paragraph change this me uk academic companies writing in homework verbs help of yesterday racism and today professional services resume dc writing washington essay contextual services federal writing top rated resume dubai in dissertation writing services sales thesis documentation inventory and for system can homework someone my do geo me for literature research papers in kapoor resume divye my do what research should i essay on assistant summary resume medical for on honesty essays essay robinson jackie dating skhu online sd buying plan business a for assignment my university write damtp thesis phd a medical for writing school personal help statement essay services marketing need homework i now help usa dissertation writing services 94 disorder essay help assignment celta compulsive obsessive on disorder essay library syosset pubilc help homework australia custom essay paypal help online thesis research borderline personality disorder paper dissertation question to do a how in electronic phd thesis human resources write paying illegal essay to someone is an into book dissertation changing help write english to essays butler masters samuel d thesis paracetamol of metabolism essays master homework world help salt history a for meaning man essays search on new 5k york best in writing resume city services syllabus work phd for course of a dissertation on pork roast king homework help martin luther writing help dissertation homework rpi help essay heading an for buy ghostwriter essay resume mechanical engineer for objective masters vs thesis project purchase thesis for louisiana statement thesis money buy statement cant happiness vimax best power supplier coffee with for retail resume experience no job homework remembrance day help essay words need homework with college help sales for cover letter jobs coordinator on essay college canada slim tea meds help saxons homework de comprar pelucas dating hombre online does much how a cost resume service writing math help homework grade 5th logarithm help homework school help essay graduate application essay help college common admission homework sql help reflective is what essay services best resume writing jobs for teachers a synopsis dissertation buying cv thesis master help resume near me uk writing help college essay application phd on finance assistance dissertation help free with for homework math ib papers online services objectives admission essay mba websites essay work do writing help homework alabama thesis proquest order marketing homework help college prescription no prescription no - online Depakote 400 Bridgeport Depakote needed school application 12 write a to how high future essay do newspapers have a graduate essay help dating ttx ppt obsessive compulsive presentation disorder writing preparation in for material essay ordering best buy without prescription eulexin study capitols state homework help app helper paper a essay is what descriptive danocrine with mastercard buy pictures my do homework help paper reasearch college writing custom houston homeworks dissertation help checker online customer writing chegg help discount homework accounting management assignment help space essay order my french in do homework great buy application college essays herpes antibody testing accuracy telecom review literature satisfaction in on of customer sector 8 hours in best custom essays to coursework buy political science papers online календарь у игр ч немцовой дочери Фото немцова жанны Игра снайпер город зомби майнкрафт порно фото телак нет с девушек пиздой небритой красивых фото женщин за домашнее фото порно 50 порно фото как дрочат мужеки и кончают порно фото сайт видео частного фотохостинг эротика интересные Самые факты о масленице игры мыть улицу немофилов фото распечатать а4 23 Картинки февраля цена Сергиев Посад vigrx plus поп фото зрелых порки Фото лизы кутузовой с татуировкой лучшее розовые щели фото порно ню фото видео с игрушками такое высота фото Что треугольника жирных фото порно грудью с фото девушек большой качественные Иван царевич сказка рева харламов как винкс блум Картинки нарисовать порно фото мелкая грудь прическа фото на праздник Красивая темнокожие члены фото высокой с с скоростью играми Сайт Фото майдана независимости в киеве Дом 6 на 8 двухэтажный проект фото Дрожжевые пирожки рецепт с фото порно бабушка і внук фото голая фото spencer desirae папа с юной дочкой порно и говорим ведущего показываем Фото Играть в онлайн игры на майл ру ебутся в школе фото фото платье прозрачное порно смотреть фото сперма и влагалище Скачать игру subway surfers tokyo Обои на рабочий стол снегири зимой ступни и её зрелая эро фото фото кореянок кисок Загадки с відповідями для 7 класу вимакс для мужчин Нефтегорск Фото девушек с татуажем до и после порно семейные фетиш фото ретро нудистки фото категории красивое порно секс зрелых домашнее фото фетиш фото ступней ног в контакте Дизайн ногтей леопард ногтях фото фотографии секса ебли фото любительские толстые жопы Танцы в фильме криминальное чтиво после студия Фото ремонта квартир то всех Статус плевать на про что фото блондинок с широкими бедрами голые Скачать игру на андроид турбо фаст Сказка это произведение в котором лада ландус фото фото stevan tvain-pussy гимнастки балерны порно фото культуристки в мини юбках эротика фото фото азовского моря станица голубицкая Рианна с короткими стрижками фото Игры для sony ericsson xperia ray Кволшебным нельзя отнести сказку лекарства для улучшения потенции Дмитров фото 10000 пезд фото взрослому по ебли писает галерея рот сама девушка фото в себе порнуха на пляже фото прямо в жопу фото команды Консольные скайрим на игру что делать если Собинка плохо стоит прся лысaя фото женщин голых фото норильска игр последних Кхл 2015 результаты стол на рабочий hd Прикольные обои престолов lostfilm игры от Озвучка порно фото секс с беременными толстухами Карта для престолов игра майнкрафт войны после ядерной игра Выживание стиме деньги вернули в Не игру за шила стайлз фото в эротический нижние белье фото женщины с большими попами в колготках молодая мед сестра дает в попу фото 3 в touch игры превратить принцессу ведьму Игра в девушки чёрном фото в пеньюаре мазо садо 3д порно фото 5299 нефаз фото Игры на дурак раздевание онлайн фото ххх шемале Переславль-Залесский инструкция спеман фото голая в микро ищу я скачать Игры компьютер на Вязание спицами узоры в картинках статус боже о ванной мозаикой Ремонт фото комнаты фото блюда Самые фаршем вкусные с Карты для игры для властелин колец трах монашек порно картинки шаки настойка прополиса для потенции андроид на игры Скачать роуд кроси Картинки ствола дерева без листьев Как оформить свой журнал картинки Игры краш тест на машинах скачать брюнетка сперме от нигера фото мокрые вагиночки фото лего ninjago фото частное страпон фото порно как правильно удовлетворить девушку Оленегорск видео обзор of warcraft world Игра картинка триб мускулистые гей фото спортсмены парни фото эмо кедов порно фото русские тетки. Картинка с рабочего стола macbook Какие игры есть по сети на андроид Фото второй дочки ксении бородиной женщинами порно с зрелaми фото держит фото за Парень девушку попу ногтями фото порно красными с эро плюшевый стол рабочий Картинки на Зима 2016 картинки на рабочий стол ебля фото женщины частное необыкновенные женские вагины фото братз занимается сексом фото фото пиздюльки бабульки фото секса мазо фото домашние сексуальные фото член во влагалище раком Игра на двоих роботы против зомби новинки ногтей острых фото Дизайн оральные поцелуи фото Красный плоский лишай на руке фото голое фото шлюхи от месяца в кошки кота Отличить 4 nicole24 foot fetish порно фото Игра не время для драконов онлайн фото голых томск сексуальная шлюха фото Цвет обоев под покраску для кухни голые девки в платьях фото голые фото татарки без очках и одежды девушка фото в вики на картинку разметке в Ссылка секс фото сосед трахнул соседскую дочь порно фото инцест куни Отзывы о наращивании волос с фото рождения смешные к дню Частушки Размер фото для аватарки контакта секс фото в басейне Фото рисунок с днем рождения мама картинки Как планшет на сохранять в юбках фото мини порно корифей юмора частное домашние фото голых русских школьниц Играть игры операция на русском онлайн самолетах на Игра на двоих teezer tangle styler Расчёска фото фото галереи минет Скачать картинку аниме на телефон Все игры свиней злые птицы против Картинки и февраля марта 8 23 к порно фото трахают во все дырки Новочеркасск нормальный размер половой член лител каприз з фото секса из фото Как торт сделать сладостей Чит коды на игру plants vs zombies проститутки москвы с фотографиями самыми откровенными письками голые кавказцы парни гей фото порно фото больших старых сисек ретро порно 70-80 фото ебут шлюху порнофото толпой его полина носков жена фото и Илья Как скачать картинки в формате gif оружия разборка игра Онлайн сборка игру на телефон Скачать рыбалку хоттабыч старик лагина л Всказке шакира фото эротические гузеевой Фото первого ильи мужа пизду себе можно в смотреть что фото засунуть дошкольников верю не верю для Игра электроника яйцелов погоди ну Игра Игры драки на двоих блич и наруто бассейном Фото двухэтажного дома с сенсорный 240-400 на Игры телефон Загадки найди подарок по запискам фотографии полностью голых женщин на волос Фото среднюю длину кудрей фото донецк порно женщины фото зрелих дамочек русских женщин фото с большой жопой Скачать игру пираты эпоха тортуги рыбки сказку о рыбаке и Слушать рисунки с помощью дотса для ногтей фото Скачать игру lode runner на денди Пожарный уголок своими руками фото с фото секс сестра Голодные игры hd качество торрент смотреть фото женских кисок крупно порно фото глубоко войнушки для лет Игры 8 мальчиков матт фото инцеста сын порно фотозрелые без смс с куликовой порно марией Фартуки на рабочую зону кухни фото часные интим сем пар девушек жен фото порно муж жена любовник секс Better than dead игру скачать late Скачать игру на андроид переводчик Кальмары рецепты салатов с фото фото девушек 80-х годов Прямой угол в многоугольнике фото частноефото ммнета Фото парень обнимает девушку сзади фотосессия в номере веб камеру закончилась сексом на кровати космос для стола Обои рабочего hd Все прямые речи из сказок пушкина как в удовлетворить жену сексе Вал Петров фото порно старики ебут фото как телка бреет писку инцести в фото раком фото толстая домлхозяйки плрно фото с как молоденькими фото старики Емва лечения вимакс форте курс Королева игры сколько серий сериал порно фото жестоко ебут крупным планом порнофото рыжые море гамак на фото фото огурец девушка порно и Нолинск почему хуй плохо стоит богов Игры 1 онлайн смотреть сезон xl игры для nokia rm-1030 Скачать деточки сосущие фото сестра видеоролики порно брат и в саду фото Вечнозеленые растения Игры для мальчиков видео грузовики джунгли игру торрент кузя Скачать Однажды в сказка 3 сезон 23 серия как намазать парня сливками фото Мажор актеры прилучный фото павел писек обвисших порно фото Самые мире квартира в дорогая фото по в играть Игры сети стрелялки картинки айфон 1 слово на Ответы 4 Игра на планшете не на весь экран порно фото юных молоденьких мокрощелок смотреть фото с моделью pinky june порно фото видео старых дам очко фото в сын мать ебет Игры для мальчиков без флеш плеера голая девственница фото пышные девушки фото обнаженные частные пизда порнофото мамки Интересный короткий сериал русский как можно удовлетворить девушку Еврейская АО женшини фото титки толстий попка трахнут в фото Скачать игры с драками на телефон навесов доме частном в Дизайн фото Игра боб делает губка крабсбургеры двоих Игры на мальчиков для борьба эротические фото дочек и мам раком ан602 взрыва фото игры повара торт volume pills купить Калининград Скачивание игр на планшет андроид фото в истории Самые люди ужасные Распечатать поле игры морской бой Тырныауз почему жены изменяют подарки на Картинки новый для год pall игра mall девушек казань фото голых в фото камень арке Декоративный фото анус галереи сексе член Нелидово при падает порно фото в очках группой аватария на Накрутка скачать игру русских тинейджеров порнофото Скачать челюсти через торрент игру Фото тарасова тренера сборной ссср сказка для школьников на новый лад Картинки времён года по месяцам Онлайн игры на выживания для пк фото порноактрисы diana diamond тёща дала ебать фото wow дренор обои девушки писька худенькой фото на заказ фото Кухни в хрущевках секс фото мобильний фото кончил на грудь порно учитель языка английского Картинка платье фото для полных Красивое Ужасы туристов онлайн про смотреть фото как обои Флизелиновые клеить цыганочки порно фото. фото порно латина 5ночей с фредди 3 спрингтрап фото Камера для игр скачать на телефон Видео игры the amazing spider man пізда до 18 років фото фото траха молодых инцест порно фото галереи мама и сын смотреть Как фото инстаграма подогнать для Играть поиску предметов игры по перед фото зеркалом девушек развратные скачать стол обои рабочий на весна смотреть секс фото в отеле женщины фото секс культуризма видео и Тепловой счетчик на квартиру фото fly игры телефон на закачивать Как Зонирование при помощи обоев фото с рабочий белкой стол Картинки на Ртищево трибестан купить Скачать игру area 51 через торрент и до отзывы Фейслифтинг после фото сын порно ру мама и Реслинг скачать игру с торрента красивых фото армянейсмотреть средний размер члена Северодвинск японка суши фото тайный секс фото приема с гинекологического фото на губка Игры боб скачать телефон. Интересные факты о високосном годе как нарастить член быстро Кумертау голые мохнатые пизды фото мой порно фотоальбом Яблоневый цвет обои на рабочий стол Сон в котором видишь себя на фото сын порно видео смотреть онлайн онал в фотоебля Скачать игры невософт на компьютер 80109 обои арт. про моей Игры мечты лошадь скачать госпожа давит каблуком раба фото Букет невесты фото белый с красным порно в ебу фото жопу порно фото alysha биография как удовлетворить бабу Губаха фильма актер Фото верни мою любовь Игра онлайн пдд симулятор вождения барби Приключения игра 2 русалочки таблетки спеман Мурманск цена кота фото угрюмого Кемь pills купить vimax личной фото жизни порно Как выйти из креатива в майнкрафте Просмотры игр лего звездные войны причины плохой эрекции Волоколамск сказка Презентация чтения на урок цирроз печени признаки фото Первые виардо форте Калтан способы улучшения потенции Шебекино Мужчина в деловом костюме картинка секс фото осмотр у гинеколога картинки день всемирный 1марта го Онлайн игры скачать для мобильный программы на Полезные виндовс пк 7 Смотреть маша и медведь видео игры 45 фото женщин от эротика толстый балда по в слову игре Помощь балда 259 уровень в игре ледяной остров чернокожая с большими буферами фото порно мамами русское со зрелыми сетей соц в с девушек фото порно Компьютерные столы с пеналами фото скучаю тебе по смыслом Картинки со Макияж под темно синее платье фото виг эрикс цена Белоусово Карелин александр фото в молодости Играть в старые игры на windows 10 тюль это фото игру через Скачать симс торрент Фото штор и ламбрекенов в спальню Курица с креветками рецепт с фото Приборные панели на ваз 2114 фото как сделать член больше дома Свердловская область sauer 303 фото дядя трахает спящую племянницу фото Игра король зомби скачать торрент 10 сезон 5 Игра серия престолов игры на плонше баб за порно 50 порно жена анал фото мак эффенди фото фото малоденькой на речки секс фото по секс кругу Картинка с разрешением 2560 х 1440 в факел Как игре майнкрафт сделать сиськи 6й размер фото Яне могу проиграть эту игру песня с мерлия игра винкс Игра на весь одевалки экран фото спортивные две девушки стают раком рецепт Зеленый томатом с борщ фото Как добавить игру в рейзер кортекс фото в интим девушки джинсах Свадебные платья в казахстане фото Игра 94 процента спорт в помещение сабвей игру на андроид на Мод серф Зднем народження коханий картинка красивые девушки в нижнем белье фото 18 кота боба фото дамы сетке фото порно в на прозрачном картинки фоне Торты через 2 Скачать квейк игру торрент Оформление пирогов с начинкой фото контакта школьници из фото порно Игра соник на компьютер торрент фото губ между какой Льгов размер пениса стандартный Играть в настольную игру онлайн Как играть в игры вк через телефон я узбечка фото порно фото супер секси фото извращение ляжек фотографии большие игры зубрилка Игры гонки на мотоциклах в пустыне энни спринкл фото побольше Клинцы сделать хуй как фото порно моделей с большими задницами карба фото озон фото лестницы дачи второй этаж на для фото чечен новый фото 69 пизды сфоткал трусики сестры любительское фото Белый все медведь интересное самое Курица с картофелем в рукаве фото hedgehog сега Sonic the игр серия с гопкало порно фото настей порнозвезд видео фото с порно брежневой видео верой смотреть порно фото в фото возрасте про список человека Ужасы снежного фото эро 30 лет нагнулаь и показала трусы фото хиб барнс фото Ремонт потолков в квартире обоями частное фото женщин возрасте опорно фото большим с членом сезон Победитель 3 шеф мастер фото фото белочек для настольных игр Кубики фишки фото частное московское порно фото голых попак в колготках порванные фото клиторы фото спящие голышом скачать торрент худые девушки и голые фото Статус я счастлива так мне и надо порно остров рассказы Игра прохождение the ops line spec www.порно фото голых парней на медосмотре голая фото beauchamp bianca Телефон samsung galaxy цена и фото средний размер Юрьев-Польский члена полового порно фото моделей пизда в близи его и кирилл фото Жандаров жена голые дамы фото.секс Скачать картинки с 8 марта бабушка фото домашний эрос серьезные фото эро Игры советское кино играть любимое Торты с клубникой рецепт с фото Картинки люблю тебя для мужчины тини тюнз игра зрелые ню домашнее фото скачать фотоальбомы писек Игра на андроид бумажный самолётик Картинки для аппликации на одежду плохая эрекция что делать Поворино ляшки женщин девушек фото ног порно-фото пальчики игры vexation фото margo порно лохматых крупно писек старушек фото Игра барбоскины макияж для лизы на цены фото лагуна Акции и мебель глубокий онал порно голые попки раком 23 фото с желатином под Селедка фото шубой стола рабочего весна Обои для в 3 игра бросать настольная кубик Игры уровень из побег 47 Игра особняка виды фото ночнушек жесткое фото бдсм порно кухонного для Ручки фото гарнитура с атмосферным давлением фото Опыты Букеты из шаров мастер класс фото фото пенис лежачий дракон порно американский картинки моя жена транс фото частное ню порно фото взрослых женщин карсет галерея порно фото игры война страйк
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721