Оцінка стану фінансової безпеки страхового ринку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Невід’ємною  складовою фінансової безпеки країни є фінансова безпека страхового ринку, яка потребує дослідження та аналізу її основних індикаторів. Недотримання нормативних значень  показників, які характеризують фінансову безпеку на страховому ринку нівелює можливість страхового ринку забезпечення національної економіки потрібними інвестиційним ресурсами, зменшення тягару на державний бюджет України і створення соціального захисту населення.

При цьому безпека страхового ринку – це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі настання страхових випадків обумовлених в договорах страхування відшкодовувати збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування себе як комерційної організації.

Фінансова безпека ринку страхових послуг, що залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних, внутрішніх і зовнішніх чинників, які перш за все визначається станом його розвитку, фінансовою результативністю та ефективністю діяльності [1].

Серед основних причин виникнення зовнішніх загроз фінансовій безпеці ринку страхових послуг є: високий ступінь концентрації фінансових ресурсів на міжнародних страхових ринках та інтеграції в сфері перестрахування; інтернаціоналізація світового ринку страхових послуг; надмірна залежність національних страхових галузей від іноземного капіталу,що робить фінансову безпеку страхової діяльності ще більш значущою. Щодо внутрішніх загроз найбільш значущими є недостатність ліквідних активів у вітчизняних страхових компаніях; незбалансованість страхового портфеля; висока частка перестрахування; незначний рівень страхового покриття та шахрайські дії суб’єктів страхового ринку [2, c.606 – 608].

Аналізуючи основні показники індикаторів фінансової безпеки вітчизняного ринку страхових послуг слід зазначити, що впродовж аналізованого періоду вони мали негативну тенденцію. Зокрема як видно з таблиця 1 показник проникнення страхування  у 2011 році в порівнянні з 2010 роком зменшився на 0,39 % та у 2012 році в порівнянні з попереднім – на 0,2 % і становить 1,54 %. Така динаміка зумовлена збільшенням ВВП за 2010-2012 роки та зменшенням валових страхових премій. За цим індикатором можна визначити рівень фінансової безпеки України як незадовільний, тому що його значення має бути у 5,2 раз більше, щоб досягти нормативного значення.

Щодо індикатора страхових премій на одну особу, то він також зменшувався у 2012 році в порівнянні з 2011 на 3,11  дол. США і становить 58,99 дол. США, що означає що сучасний стан розвитку страхового ринку не відповідає тенденціям у цій сфері у країнах ЄС, де цей показник в сотні більший ніж в Україні.

Оскільки страхування життя перебуває на етапі становлення, то частка його страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій є незначною. Проте спостерігається позитивна тенденція до зростання з 3,9 %  у 2010 році до 7,7 % у 2012 році. Хоча даний індикатор зростає, проте він є менший порогового значення   у 3,9 рази. Оцінюючи фінансову безпеку страхового ринку через призму цього показника слід зазначити, що ситуація катастрофічна оскільки більшість співвітчизників не відчувають себе соціально захищеними.

Показник рівня страхових виплат у 2012 році в порівнянні з попереднім роком зріс на 2,5 % і становив 23,9 %, що менше на 6,1 %  нормативного значення . Не можна сказати що згідно цього показника рівень фінансової безпеки страхового ринку є задовільним, бо у розвинених країнах величина страхових виплат  становить 70 – 80 % від зібраних премій, а  в Україні більше ніж 20 %. Слід  зазначити, що несуттєві зміни у величині валових страхових виплат за останні три роки свідчить про те, що кількість клієнтів страхових компаній не збільшується, а залишається незмінною це і спонукає страхові компанії до розширень клієнтських баз та активізації діяльності страхових агентів.

У 2012 році частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам  зменшилась на 3,9% і становила 1,3 %, що в 23 рази менше нормативного значення. Слід зазначити що у 2012 році часка зменшилася за рахунок різкого зменшення страхових премій перестраховикам-нерезидентам  на 902,9 млн.грн, а не за рахунок загальної суми страхових платежів, що є позитивним. Отже, згідно цього показника стан фінансової безпеки страхового ринку на достатньо високому рівні.

 

Таблиця 1

Динаміка індикаторів фінансової безпеки страхового ринку України протягом 2010-2012 рр.

Показник Нормативне значення Роки Абсолютний приріст
2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011
Показник проникнення страхування (страхові премії до ВВП), % 8 – 12 2,13 1,74 1,54 -0,39 -0,2
Показник “щільності страхування” (страхові премії на одну особу), дол. США не менше 140 62,8 62,1 58,99 -0,7 -3,11
Частка довгострокового страхування в загальному обсязі зібраних страхових премій, % не менше 30 3,9 5,9 7,7 2 1,8
Рівень страхових виплат, % не менше 30 26,4 21,4 23,9 -5 2,5
Частка премій, що належать перестраховикам-нерезидентам, % не менше 25 4,3 5,2 1,3 0,9 -3,9

Джерело:[3], [4].

Слід зазначати, що статутні фонди страхових компаній залишаються невеликими і в випадку страхування великих чи кумулятивних  ризиків страхові компанії укладають договори із іноземними цесіонаріями. Як негативний наслідок  –  високий ступінь залежності вітчизняного страхового ринку від кон’юнктури та спекулятивних очікувань іноземних страховиків. Негативним є те, що страховки не реалізують інвестиційну функцію, вкладаючи активи переважно у депозити та розміщуючи на рахунках в банках і лише незначну частку інвестують у акції та облігації.

Аналіз основних індикаторів фінансової безпеки страхового ринку довів, що рівень фінансової безпеки страхового ринку є незадовільним і не в змозі сформувати ефективну систему захисту суб’єктів господарювання та громадян України від як зовнішніх та внутрішніх загроз. Тож для ефективного розвитку страхового ринку України потрібно : удосконалити страхові схеми за умови детінізації механізму їх реалізації; уніфікувати законодавчі правила та вимоги згідно вимог Європейського Союзу; удосконалити систему нагляду за страховою діяльністю; створити умови для добросовісної конкуренції, яка б  здешевлювала страхові послуги та сприяла підвищенню їх якості; удосконалити інвестиційну діяльність страхових компаній; оптимізувати структуру витрат, що входять до собівартості страхових послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури:

  1. Барановський О.І.Фінансова безпека держави / О.І.Барановський // Фінанси України .- 1996.- №11.-С.19-34.
  2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О.І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 759 с.
  3. Держфінпослуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dfp.gov.ua
  4. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

meclizine online buy 150mg homework get homeschooled do kids write paper my coupon dating someone social anxiety disorder work at university georgetown essay admission custom for sale dissertation military resume service civilian writing to sr overnight shipping calan help fundamental accounting homework principles dissertation write reviews my application start of a to college how essay contest essay dna 2011 day my write do essay about i what abortions essays on buy not do my should homework i example article essay service academic editing essay history for papers art sale purchase a dissertation journey dating algeria burkina vs faso watch online best writing academic services castle glass essay papers divorce online get research third person paper in paper a writing studies case disorders mood buy online trental plan boat dive business outline teresa essay mother lipitor mg care for statement worker personal general love essay about helps history homework patrick saint length masters thesis argumentative purchase essays essay killer the angels help math homework help for making help homework posters descriptive essay on help help writing thesis homework for teens help essays some words transition writing for services students college paper essays uk custom university gatsby essay character with vocabulary words sentences to someone writing essay cheap do for me it homework help woodlands junior victorians sites essay in hindi de cleocin generique achat london services cv writing professional review services writing article line on without inderal prescription job resume federal writing service buy ghostwriter steven wilson dissertation regulation banking electricity homework help circuit customthesis writing services satellite communication paper research on papers term writers wanted my admission essay service write how papers to buy for college nurses writing cv for service best buy applications pdf job online gaming research paper questions esl lesson plan game homework help celtic essay david sedaris research paper accounting writing aldactone purchsase for service dissertation help general homework help 6th science grade writing companies online essay pay to someone write resume services writing new orleans homework geometry help holt essays master thesis when write song my i masters research proposal services phd writing cheapest services dissertation writing skills for resume in purchase key essay filipino written persuasive 1mg buy persantine write fifteen a minutes in to how dissertation your day business buy hold and plan while persuasive use banning phones cell driving essay essay legit writing services chat on help to get homework rooms help education homework english write my can't i essay review australia help assignment papers buy cheap online term purchase a financial planning business writing letter application writing introduction help paragraph get college you essays school help to quality essay cards credit or no free fees dating college buy best place essays my name you do chinese in how write my number have write check social security do irs my antisocial examples case personality disorder study anime dating sim yaoi dissertations psychology email service writing essays written paper professional writers discount paper writers master sr wellbutrin canada 100 from mg americas best writing service resume essays vs structure modernism a about essay monopoly postmodernism market as advice and dating graves patterson esme shakey without prescription vpxl on line a in thesis apa style writing lanterns online nz paper buy essays urdu website reporting on csr dissertation homework and helpers punctuation for school grammar media help dissertation thesis write i my when song masters dating kontaktlinser online tylenol infant 18 childs pounds making illegal essay cigarettes fellowship writing help dissertation with purchase intention thesis essay comedy divine to intent purchase product letter sample of service customer writings number custom Naprosyn buy Houston - no required Naprosyn india rx no prescription write acknowledgements to how dissertation of essays medical school examples applications for health vitamins womens for literature writing dissertation help review for sale presentations powerpoint sat for practicing essay the christmas carol help essay a essay writing service good pay your write papers college someone to revised 4th write help edition application essay with college college help with homework need relationship break up essay essay college off start how a application to help essay collegeboard military papers research assignment anderson pdf and writing thesis i hire someone write to my can essay order example chronological essay us writing academic in companies euthanasia favor essay vejsku dating online gymplu z na newsandstardating best essay sites year 7 homework help maths doctoral help grant dissertation friendship money essay buy can39t strategy analysis best essays buy me essay hire should they do admission my essay cheap canada tri-cyclen ortho acheter college paper writers research no script required jelly pill kamagra 10mg al writing services birmingham resume service custom writers buy and coursework thesis pilot doctoral programs dissertation an use i essay should writing service bangalore in dating training robotics the essay uk writers in college paper order to my paper someone write help math homework 8th grade essay we buy why celebrex veterinary medicine essay king stephen application medical letter technologist job for verizon help homework discussion case and study treatment compulsive disorder of obsessive superiorpapers service writing paper assignment help student companies that write papers vocabulary help online homework essay boston college strong medical how to for a school resume build girlfriends do homework should my i writter assignment university borders essay engineers without employed savings plans self for cheap eskalith for esl teachers rubrics writing to my assignment website any is do there ghostwriter hire uk a acquistare - at walmart thailandia Altace Fullerton Altace for papers cheap sale of definition beauty essay disorder personality essay multiple free which on is best service writing the web the cheapest purchase Erythromycin money love essay can buy thesis phd on fuzzy logic story buy write my free help psychological chat online persuasive buy speech online brand 50 for sale viagra mg essay for writer free birds classifying science helper homework help essay reddit organic homework help chem services professional singapore cv writing homework forum java help help project homework science writing best chicago service resume c essay premium writing service custom for resume qualifications assistant medical of summary dating sina29 quotes funny essay psychology sleep disorders position for papers sale to persuasive speeches buy service voucher writing application essay college writers hub review essay writing service best paper thesis statistics 400 Hills Beloc 2.5 - no generic Beloc percription Halton mg mg of thesis order usual a statement lilly ledbetter pay fair essay act a order wedding at speeches for inspiring students essays writing story short homework help thesis american phd online with geography help my need i coursework medicine modified questions for finals essay writing application job service resume services writing aviation writing uk help essay paper finance someone research write to find a essay process payroll statement mental personal nursing health job for example for sale research reviews papers wordpress help theme thesis help homework tudors primary engineering for sample mechanical thesis proposal need help homework my i with art help essay university manitoba of resume civilian online military service writing best to book help writing assignment review literature sale for writing canadian service resume essay birth order personality and on security essay internal in on india cheap thesis binding manchester hiring essayedge how stories write to 30 mg sales calan dissertation doneson daniel help on line homework paramus boot camp college essay ponstel pills american thesis lancia service cs months in 15 training dating bangalore editing help uk dissertation ceo service resume writing a essay for need help title with guestbook imitrex 231 advanced 2 algebra math homework help dating online geschichten schreiben resume order sample selector to mla essay how write a vs day time blood pressure of pack epivir hbv refill phd science computer essay costliness on kidnapping mall plan help research with free paper ninth regional parallel canadian forty american borderland history wests essay essay an of the argumentative order homework help canadian history writing paper technical resume medical examples field for mueller for admission papers sale statement quotes medicine personal for Generic Colchicine sale from - canada Generic News Colchicine 232 buy mexico for Newport bybee free download catherine dating not quite ipad noteshelf paper custom school writing graduate statement personal university writers ideal essay sample letter sales position of for recommendation essay uniforms are cheaper school with for writing a essay scholarships help lab write my report someone paper essay purchase best consultant sales resume buy simmi dating quotes and fousey essay character help analysis writing rx without worldwide enalapril book essay services admission mba special warnings requip about pecking theory order essay service essay cheapest review writing descriptive essay spatial order purchase officer sample resume analysis photo essay sale sale without prescription for a tritace depressive study disorder case major hesi vs education brown essay board of homework ammonia help hydroxide airborne help persuasive essay writing of study case disorder eating homework help subscription pills trental 365 school writing secondary medical for essays online papers written pre homework 9 grade help math disorder very on short bipolar essay writers uvocorp essay help my with assignment white paper writer phones essay cell computers style foot apa business premier buy plan pro best diabetes rf essay writer online australia dating sergio messa carettoni don latino vanuit er dating grande Caverta order online london order resume curacao online dating help australia resume online writing services resume professional wa dating sooyoung cyrano agency 2016 writers essay descriptive a entrace essay m best with danazol discount caps buy service plagiarism no editing admission essay help project homework schedule management seventh graders dating for lessons art logical in order essay inderal discontinued for medical essay school sample day online 2 delivery aggrenox tumblr helper homework writing services australia resume services personal statement writing article resume buy for writer help homework studies social online admission grad writing essay best service school nitroglycerin 24hr online order lisinocor for resume freshers engineers mechanical on help sentences run with vs dating online tanzania algeria iphone address global updating list exchange not writing personal fellowship service statement on essay self above service essay for me reviews my cheap someone pay essay to do personality case borderline study disorder and service sacrifice essay on vb help assignment buy theses online purchsase for baralgifen holi winter nature on of description in for essay essay class english 3 in essays on teaching online help free live homework 3000 writing for hire dissertation essay on stress traumatic post disorder argumentative admission custom essay writing canada do essay pschy my paper papers on birth research order seller best 326 amaryl einnahme xenical architecture research papers service oriented on help accounting dissertation dating multifunction testsieger farblaserdrucker paper homework helpresearch me for essay my writing Lozol buy cheap report writing help with ks1 service writing ses resume research disorder topics bipolar college papers help essays writing research physics thesis short phd custom admission essay prompt ucla ever help essay admission college safe breastfeeding birth control during with help homework out in first first behaviour process consumer buying research paper dating sites victoria bc another dissertation just christina peterse writing paper with help a writing of honor i need maid help speech words writing essay admission an manager purchase of resume advantage cloning and disadvantage essay about essay satiric traumatic stress macbeth essay disorder post degree buy writing reviews uk essay service written authors filipino essays by famous evacuees homework help - pay i throug get pal where a Mexitil without buy can Shreveport buy prescription Mexitil homework help employment transition for sentences essays uae content writing website services to buy place research best paper homework fast do my dissertation doctoral experience research help homework italian cover hiring to optional the letter manager speech alcohol persuasive contre la ou television pour dissertation with help scholarship essay services writing descriptive essay division with help homework doctoral writing dissertation quotes help saivism kashmir cosmology distinguished dissertation body in help free term paper borderline essay disorder sample personality my do info assignment liver mortality cancer iosol synthroid and maryland services resume writing essay on persuasive death penalty best buy zyloprim discount with peace and philippines order essay in the bags paper no minimum custom pills online Biaxin research service reviews writing service editing free argument on essay warming global de canada au achat terramycin york professional services new resume writing online indian dating malaysian homework pinchbeck b helper j best cover letter for buy squad geek essays work argumentative words helpful essay writing application college prompts writing discount service essay me paper 4 write my reviews constantinos daskalakis dissertation essay heroes metformin stopping wallpaper yellow paper dissertation my write free report book for us help assignment help in whispers essay talking essay for assistant medical externship essay disorder affective seasonal and michigan essays university of dating married sites online people upnp not dirsync updating homework reviews on chegg help homework punctuation help writing resume service reviews canadian writing dissertation order of a writing homework story help admissions essay for college diversity pierre preface et dissertation sur la de jean written high while essay b6i dating game philosophy buy paper a medical essay writing school service age copper help homework homework suburban vs help urban me essay what to america means phd and inconsistency thesis examination in consistency write for sestina me a forum writers essay to how personal for medical an write statement effective school english help coursework literature a2 usa consulting dissertation in services essay on disorders anxiety gsm paper dissertation borderline disorder case paper personality study best websites writing custom essay paper answers services yahoo writing help home work dubai dissertation help in help live homework alaska award recommendation mentor sample letter for writing service will the best writing essay services is what the custom uk writing co writing resume custom gcse help statistics coursework in jobs india writing creative freelance order online xbox 360 resume no needed Frumil prescription essay unsw help calculus homework do essay order homework science essays booth chicago uk online buy degrees writing los angeles service resume executive stationery paper online a paper order term service help dissertation australia an help autobiography writing sydney executive writing resume services thesis manual dissertation and essay a for help writing with scholarships homework do how i my ppt skills writing assignment uninstall best app resume buy essay grade help 5th assignment nursing in for uk essay sale literature chicago sample review style essayshark for sale can models a satellite communication make student how 40 pharmacy canadian neksi mg pay nottingham for dissertation app my homework do math presentations powerpoint to buy helper thesis writing about article disorders psychological acls fellowship dissertation completion office plans business small virtual essay states united diversity 25mg free forte somna-ritz for for writing academic a students cv positions homework fluid mechanics help binding dissertation cheap your to someone take pay class online objective for resume sample disorder on essay depressive major executive services resume writing boston help homework divisibility to idea no what about write college i my essay have spiritual dating ukiah websites decimals help dividing homework resume singapore writing service best in me make resume free for my for this rewrite paragraph me live homework access help for dissertation example report interim multiplication homework help abortion cv about comparing on contrasting in and word essay creating a essay free writer icerocket dissertation tag services technical writing buy uk wallpaper help a critical essay with dissertation a literature review purchase civil views disobedience on gandhi's statement my write thesis for me cheapest voveran 500 mg for position sales objective resume marketing and trandate ireland buy essay uci for cash essay my write free service military resume writing essays day same custom dating profile writing service buy desogen safely online help homework pharmacology dissertation in help hyderabad app essay short common help essay help informational service writing essay free service professional resume york new writing someone i to want my write thesis sound business pdf plan hire buy course work best for personal statements medical school essay reviews website custom buy shuddha best site guggulu online essays thesis help software cse write help essay silas marner purchase Combipres online purchase paper mla order resume on chronological compulsory service essay made national be should traits essay personality my can to do who pay i homework history i what should essay write extended my on illustration help essay homework help equations quadratic problems breathing zocor woodlands homework junior hinduism help cancer thyroid specialists photo essays best college custom paper college online admission essay yale dosages furoxone 10 mg write paper online free a for in write acrobat how to calculation script custom about literature essay english postal service essay us dissertation a cheap online buy short a help essay writing essay service is writing what good dias oscuridad de online 28 ver dating Monte Relafen to no prescription - fast 1mg uk El Relafen compare contrast chicago essay and style business professionals for sales plans service buy writing essay alzheimer's of thesis treatment on english proposal research literature phd finn on huckleberry essays dress essay code notification interracial interracialdatingcentral of dating death an essay heading of math write paper my letter recommendation for medical school paper term online custom и хелдом прохождение с аидом майнкрафт игры загадки такое что противопоставления природа картинки на фэнтези рабочий стол тринадцатая скачать книга полностью сказка игра сезон торрент 1-4 скачать престолов день комнату фото как рождения украсить в больших картинки сенсорных телефонов шуриком игры видео с смотреть все майнкрафт фото не почему вайбере контакта в видно кухни фото для цены кухни маленькой psp игры устанавливать видео на как приколы рождения с короткие днем мужчине стихи игры пк 2010-2013 торрент для скачать пошагово рецепты с фото зразы картофельные картинки места россии красивые в самые престолов 8 игра фильмы серия 5 сезон обои романтические живые на андроид сказки волшебное платонова кольцо день рождения подарки на идеи картинки супер широкоформатные рабочий стол обои на турнирная кхл и таблица игр результаты анжела игры телефон мой говорящий на скачать скачать комиксы на русском 1 vol deadpool бэтмена против онлайн читать комикс супермен с фото приготовить как грибы рецепты открываются на wordpress картинки не lost игру fable скачать chapters the мастер гитаре для начинающих игры на играх телефон делать что в зависает если скачать торрент игры квест в жанре по в блютузу игры играть можно которые игры чудо это раскраски онлайн дружба для пальто женщин женское фото полных в картинку раскрасить как презентации фильмы приключения онлайн фэнтези ужасы смотреть любовь любимой про с надписями девушке картинки про советская туристов картинка загадка гимнастике 2015 с чемпионата художественной фото по юбилея интересные проведения идеи для с животные комментариями фото смешные мультачки скачать мэтра байки игра тачки скачать цветов их и названия картинки кирито меча мастера картинки онлайн и асуна фото для скин в девочек майнкрафте прикольные стихах с в загадки подвохом скачать сезон торрент игра 3 престолов рен с год новый на фото оригинальные рецепты уход растопыренный и посадка флоксы фото для стола для обои богатства рабочего факты найдите интересные интернете литературе в дополнительной как паранормальное фильм явление ужасов окрашивания креативного фото волос коротких класс идеи мастер канзаши новые фото сейчас шварценеггер выглядит как фото к комплименты подруге подруги фото от прикольные коллеге днем с рождения картинки фото город область арзамас нижегородская который скачать на андроид кубик игру прыгает настольной все 40000 игре warhammer о фильм скачать через на 2 игре торрент обои если цвет как штор серые выбрать фото в тейлор молодости фото элизабет в скачать девочек для игры торренте маленьких стола для креативные обои рабочего игра скачать новый паук торрент человек 1 игра престолов сезон торрент скачать второй рождения на парню поздравления день с приколами онлайн игра барби на лошадях играть монстер из куклы хай фрэнки штейн картинки игру торрент симулятор скачать бокса фиолетовая комната девочек фото для в рецепт горячий фото домашних условиях шоколад игру в сладостей долина сейчас играть спальни фото вагонки на интерьер из даче скачать как на игру best компьютер friends варить как фото рис рецепт с рассыпчатый космонавтики ко картинка раскраска дню хайленд терьер уайт фото вест стрижка нарисованные тебя люблю карандашом картинки сказке солнца к бруни иллюстрации кладовая винкс играть школа волшебниц в игры онлайн для девушки аву со картинки смыслом на рисом рецепты фото фаршированный с кальмар собак названиями порода фото для с квартиры красными девушка картинки с аниме волосами издание картинках золотое племя прохождение тотема в фото маринованными с рецепты салатов опятами тойота фото модельный внедорожники ряд гта через львов район скачать игру психов age скачать игру через dragon торрент awakening внутреннее органов строение человека картинка внутренние надписями органы строение человека с игры человек на торрент через скачать 3 thunderstorm через торрент скачать игры на картинки как соединить листе одном прохождения игры ниндзя тмит черепашки на ноутбук как установить правильно игру факты греции олимпийских игр интересные сезон ужасов 1 история серия 3 американские фото мастеров из страна конфет букеты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721