ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЗМУ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДРУГОГО ПЕРІОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслюються риси і засоби створення психологічної картини на основі творів Володимира Винниченка другого періоду. Розглядаються принципи зображення характерів героїв у новелі «Момент» та в драмі «Memento».

The article outlines the features and tools for creating a psychological picture based on the works of Volodymyr Vynnychenko that belong to the second period. The principles of the image of the characters are depicted in the story “Time” and the drama «Memento»
Keywords: psychologism, psychosemantics, psychoanalysis.

Володимир Винниченко (1880-1951) у своїх творах звертається до несподіваних точок зору у сфері психології та моралі, шукає динамічних сюжетних ходів. Письменник водночас відвертий та жорстокий.
Творчість Винниченка виразно ділиться на три періоди, як це відзначав ще М. Зеров наприкінці 1920-х років, включившись у дискусію про роман «Сонячна машина». Перший охоплює шість років (1902-1908 рр.) – «від його першого виступу до таких драм, як «Дисгармонія», «Щаблі життя», «Великий Молох» тощо». В цей час Винниченком було написано «соковиті побутові повісті …, побудовані трохи на старосвітський лад, але свого часу свіжі і нові в українській прозі» («Краса і сила», «Голота», «Контрасти», «Мнімий господін» та ін.). [8]
Приблизно з 1907 року у творчості В. Винниченка настає другий, якісно новий період. На зміну «соковитим побутовим повістям» приходить, писав Зеров, «імпресіоністична новела та роман з психологічним завданням, запальна драма з претензією покладати основи соціалістичної моралі». Причому, цей новий шлях був «ширший і принадніший, як видавалося самому письменникові – небезпечний та непевний, як видавалося тогочасній критиці». Поштовх дискусіям про «нового» Винниченка дали такі його твори, як оповідання «Момент», п’єси «Дисгармонія» і «Щаблі життя». [8]
Нарешті, третій період у творчій біографії Винниченка ознаменований появою «Сонячної машини», зміною тем і «методів письма»: «Тема – переупорядкування суспільства за допомогою винаходу, засоби її опрацювання – то засоби популярного в сучасній літературі (йдеться про 1920 роки – В. П.) і невластивого Винниченкові раніше, трохи авантюрного, соціально-фантастичного роману, де замість обридливого психологізму з усіма його «онерами», подається «цікава інтрига, актуальні проблеми». Це, за словами М. Зерова, «шлях фабульного, «утопійного» роману». [8]
Згідно з Бахтіним, можна виділити три різновиди прозаїчного слова:
а) пряме слово – мова автора.
б) об’єктне слово – це пряма мова героїв.
в) автор може використовувати чуже слово, щоб вкласти в нього нову смислому направленість, зберігаючи при цьому предметний сенс, який воно вже мало. В одному слові є два сенси, воно стає амбівалентним. [5, с. 436]
«Брехня» – одна з найхарактерніших для Винниченка п’єс, де морально-філософська та етична проблематика органічно сполучається з «психологічним дослідженням в рамках подій, що розвиваються досить напружено», є «зразком поєднання творчих принципів традиційної та нової драми».
Епоху українського модернізму першої третини ХХ ст., за словами Погорілого, цілком заслужено називають «винниченківським періодом української літератури». [6, с. 164] Драми «Memento» (1909) , «Брехня» (1910), «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» (1911), «Пригвожденні» (1915), романи «Чесність з собою» (1911), «Рівновага» (1912), «По-свій!» (1913), «Божки» (1914), «Заповіт батьків» (1913), «Хочу» (1916), «Записки Кирпатого Мефістофеля» (1917) Винниченка репрезентують новореалістичну психологічну «драматургію» української літератури зламу віків. У творах Винниченка складання модерністського дискурсу поширюється на сферу сексуальності, яка стає складовоюю екзистенційної проблематики. [3, с.186]
Кожен текст будувався відповідно до прагнення розв’язати певне психологічне завдання, поставити певний психологічний експеримент, а на основі багаторазового його повторення вивести «формулу рівноваги» між деструктивною стихією потягів і упорядковуючими, контролюючими силами свідомості. Ще ніколи українська література не була такою рефлексивною, такою внутрі-психологічно проблематичною, зацікавленою деструктивним фундаментом несвідомого, національним еросом, джерелом проституції, особливостями материнства і батьківства в українській реальності тощо. [3, с. 260]
Яскравим виявом психологізму у драмі «Memento» є сцена, коли головний герой бере свою дитину на руки і несе до відчиненого вікна, з якого дує. Син помирає. Важливим є те, що Винниченко мав подібну ситуацію у реальному житті. Також була жінка, яка не була потрібна йому і дитина, яка пізніше померла. І після написаної п’єси знайомі засумнівалися у чистоті помислів письменника. До речі, це не вперше у творах Винниченка помирає дитина і, якщо брати до уваги психоаналіз, то не важливо чи був реальний злочин, а важливо, що він мав місце у психології суб’єкта.
Художник Василь Кривенко з драми «Memento», реагуючи на факт появи випадкової дитини (як плоду лише стихійних сил – сексуальних інстинктів), впадає у невротичний відчай: «Моя дитина – дегенерат!.. Це після всіх моїх мрій, теорій, після жагучого бажання мати дитину тільки від тої, з якою… Оце вскочив … все іде к чорту – і твої мрії, теорії, бажання, вся твоя чесність, все». [1, с. 25] Така чоловіча психосемантика відчаю пов’язана з тим, що несвідомий син є носієм імпульсу до батьковбивства. Ця проблематика вивершується у романі «Записки Кирпатого Мефістофеля».
У психоаналізі особлива увага приділена материнському і батьківському еросу, оскільки вони закладають основу цілісної синівської (дочківської) або розщепленої і ослабленої, невротичної особистості. Тому в гуманістичному психоаналізі Е. Фромм вказує на відмінності материнської і батьківської любові: материнська любов – за природою безумовна, тобто мати любить дитину тому, що вона її дитина, а не за певні послуги [7, с. 477], а любов батька постає за певних умов [7, с. 479]. В «обумовленій», або «заслуженій» батьківській і в «безумовній» материнській виявляється інтегруюча духовна мужність. Специфіка батьківської любові виявляється в тому, що її потрібно заслужити, що її можна втратити, якщо не виправдати сподівань, оскільки в природі батьківської любові закладена цінність морального закону, відповідно – слухняності як головної доброчинності, а непослух вважається головним гріхом, який карається позбавленням батьківської любові; але оскільки любов виникає за певних умов, то можна щось зробити, щоб завоювати її. В ідеальному варіанті материнська безумовна любов не повинна заважати дорослішати, а батьківська обумовлена – не повинна бути загрозливою й авторитарною, вона має давати синові всезростаюче почуття власної сили, дозволити стати самому для себе авторитетом. [7, с. 480]
Емоційність та психологізм новели «Момент» змушують нас відчути те, що переживає головний герой впродовж усього твору. У творі увага зосереджена на двох головних персонажах, які разом опиняються на межі життя і смерті: «Потім вона підвелась, стала на коліна, обхопила мою нахилену голову і припала довгим жагучим поцілунком.
Так буде краще. Прощайте… – якось терпко прошепотіла вона, підводячись.
Я буду носити вас в душі.
Я схопив край її сукні, поцілував і випустив». [2, с. 146]
Іван Франко дав універсальне визначення своєрідності нової прози, яке стосується і Винниченка – таку прозу пишуть «засівши в душу» своїх героїв. У новій прозі й драматургії, передусім Винниченкових творах, люди із соціальних низин зображені складнішими, більш «багатовимірними». Оця багатовимірність заступила одну пристрасть, яка переважала у традиційній драматургії й зумовлювала переважання однієї барви у характеристиці персонажа, його спрямованість до певної мети змінилася невизначеністю, розгубленістю, у багатьох моментах – втратою перспективи тощо.
Лаконічність, стислість, простота композиції, динамічність та імпульсивність розповіді, вміння вкласти важливу ідею й розмаїття подій у невеличкі за розміром твори, широка панорама характерів, поглиблений психологічний аналіз – все це характерні ознаки художнього стилю Винниченка.
Винниченко-психолог викликав бурхливу реакцію критиків. Одні назвали його «лікарем людських душ», а інші гостро засуджували «колупання» в потаємних закутках найсокровеннішого. У другому періоді своєї художньої творчості Володимир Винниченко вперше в українській літературі успішно створює мистецьку лабораторію психологічного аналізу. За спостереженням Погорілого, він «зображує найтонші зигзаги, нюанси мислення та дії позитивних і негативних персонажів…». [6, с. 13]
Письменник через своїх героїв говорив про те, що накипіло, що вистраждано. Думаючи над сенсом життя, примушував читачів захоплюватись прекрасним і відвертатись від потворного, «збирати мед із будяків і троянд». Саме тому із вчинками персонажів Винниченкових творів можна не до кінця погоджуватись, але залишитись байдужим до них надзвичайно тяжко.
Манера його розповіді дуже своєрідна, без симпатій й антипатій автора, який володіє талантом суворого спостерігача й оповідача. Вміння подачі оточення й події через сприймання героїв поставило Володимира Винниченка поряд з тими письменниками, про які І. Франко писав: «За своїми героями смердоті щезають зовсім, а, властиво, переносять собі у їхні душі, змішують нас бачити світло й людей їхнього очима». [3, с. 132] «Прозаїк із божих пестощів» – так називали Винниченка.
В новелі «Момент» увага зосереджена на двох персонажах, які разом переживають екзистенційну межову ситуацію: реально опиняються на межі життя і смерті. Кожне слово, репліка сприяють глибокому розкриттю внутрішнього світу героїв і формуванню їх цілісного образу. Головна колізія твору психологічна, оскільки межа життя і смерті проходить через душі героїв. Винниченко піднімає завіс, проникає у найпотаємніші схови психології й проводить експерименти на людській душі, створює скоріше не цільну психологію героя, а його психологічний стан на якийсь короткий період часу, показує людську душу в її мінливості.
Упродовж усієї оповіді герой розмірковує на вічні теми – навіщо створюється життя, навіщо існує смерть. Навіщо люди живуть на землі, якщо вони не можуть дати ради своєму життю, не здатні визначити якийсь чіткий, простий закон гармонійного співіснування. Читач спостерігає за тим, як з плином часу та з наближенням небезпеки змінюються думки героя щодо можливої смерті: спочатку йому навіть трохи смішно, він уявляє собі смерть абстрактну, символічну. Але що ближче до лісу-кордону, то яскравіший контраст щасливих моментів подорожі та конкретна смертельна небезпека. З’являється нова екзистенційна опозиція – теми любові та смерті.
Внутрішній світ юнака-оповідача відрізняється широтою і всеохопленістю: напружене індивідуальне переживання смерті та чутливість до навколишнього світу, до найменшого вияву життя. В свідомості героя навіть смерть не вириває його з цілісного і безупинного плину життя. Смерть не є кінцем усього – навіть мертвим герой є частиною великого життя.
Муся більш зосереджена на власних переживаннях і більш чутлива до можливості смерті як індивідуального кінця. Перед нами два типи духовних характеристик.
Вони відрізняються уявленням про життя і смерть. Одна з них приймає і відчуває життя цілком, в усіх формах, які існують в природі. Для героя немає смерті. Вона є, але вона природна частина життя, вона «оселилася» в ньому і не знищить його. У світовідчутті Мусі перемога життя можлива в духовній сфері, задля піднесення якої іноді необхідна реальна смерть. «Наше … наше кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, ніколи не вмирати». [2, с. 145]
Він гостро відчуває всю абсурдність суспільного буття людини, бо навіть кузьки, метелики є вільними в своєму виборі, їм не треба ховатись, вони немає «незаконнорождених, немає пашпортів, моралів, «уложеній про наказаніях», смердоті «маленькі, здорові, чисті циніки», в їхньому світі відбувається «великий, прекрасний процес життя». Навіть смерть герой сприймає як частину безкінечного процесу колооберту, бо вона не здатна вирвати його із цілісної картини природного життя: «І, пам’ятаю, Мені раптом стало страшенно смішно: я – мертвий». [2, с. 133] Натомість Муся бачить смерть як індивідуальний кінець буття, після якого не буде нічого. Вона цінує життя, любить його понад усе. Просити, щоб він передавши, що вона померла «Так, як вмирають тих, що дуже люблять життя». [2, c. 140]
Перетнувши кордон, герої аби переходять на якийсь новий щабель усвідомлення сeбe і світу. З ними відбулося «торжество двох великих кузьок; це був вихор життя, який зміта все сміття «не треба», «не можна», це було б щастя крові, мозку, нервів, кісток; це було б найвище щастя народження, народження не із сліпими, а із одвертими, видющими очима душі». Переживши разом кризову, межову ситуацію, герої стають духовно багатшими, мудрішими. Муся відкидає усі «не можна», віддаючись пориву душі, а юнак розуміє неоціненну мить щастя, якy можна зберігати лише в пам’яті. Тому, коли Муся просить попрощатися назавжди, він не опирається, а розуміє її невідомою тугою, цією великою журбою, що народилася чогось у грудях, розуміє її «всією налиплою на свою душу буденщиною». Адже зрозуміло, що, повернувшись до звичайного життя серед людей, де діють все ті ж правила, заборони, умовності, той єдиний, по-справжньому щасливий момент назавжди буде втрачено, стерто, а може, і сплюндровано, що є найстрашнішим.
Переживши разом екзистенційну межову ситуацію, вони збагатили себе досвідом іншого. Юнак пізнав справжній страх смерті, а потім інший, незнаний до того досвід життя і щастя в образі, в пам’яті. Сюжет цього твору побудований на казково-міфологічному мотиві перетинання межі, який несе в собі значення ініціації – здобуття нового досвіду і в такий спосіб переходу в новий стан, стан духовно багатшої людини.
Таким чином, письменник використав сюжетну модель казки, зокрема, коли прагне відтворити найсуттєвіші моменти становлення людини, зберігаючи при цьому одноепіцентричність, за висловом В. Фащенка, і структурованість новелістичної композиції. Варто згадати і про велику роль природи у цьому творі.
Саме природа є своєрідним каталізатором бажання, вона намагається розбудити кохання між головними героями. Проте завжди істинною емблемою природи є коло, бо воно – схема зворотного руху, «вічне повернення», яке робить можливим стійке буття. Природа народжує незліченно і так само легко жертвуватиме, відповідно смерть у ній – наслідок вічного і завжди молодого її життя, яке виявляє себе через безперервний процес творення.
В оповіданнях також подається проекція на смерть як надлишок, розкіш. Молодість у природі – її найглибша творча суть і водночас основа смерті.
Ще з часів романтизму в літературі домінує метафора природи як винятково жіночої сфери, а культури – як сфери чоловічої. Натомість у оповіданнях Винниченка саме жінка береться за вирішення питання про сенс культури, нерозривної з природою, поверненої до неї. Природний інстинкт вона стверджує як елемент розвитку індивідуальності.
Творчість Володимира Винниченка наскрізь просякнута психологізмом, другий період не є винятком. Письменник зазирає в душі своїх персонажів і творить шедеври літератури. Виділяємо такі риси і засоби створення психологічної картини, як безпосереднє відтворення внутрішнього голосу героя та образів, що виникають в його свідомості, особливості мови героїв, їх міміка та жести, описи зовнішності тощо.
Список використаної літератури:
1. Винниченко В. Вибрані п’єси. – К., 1991
2. Винниченко В. Оповідання. – Братіслав, 1968
3. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Київ: Критика, 2009
4. Зінчук С.С. Володимир Винниченко (1880-1951) // Нові імена в програмі із укр.. літ.: Посібник для вчителя. – До.: Освіта, 1993
5. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. – Хронотоп, 1993, №4
6. Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. – Нью-Йорк, 1981
7. Фромм Э. Исскуство любить // Э. Фромм. Душа человека. – М., 2004
8. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.kr.ua/books/panchenko/p3.shtml

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sale for mba essays papers for sale nursing personal writing graduate school statement writing essay admission contest australia essay writing company term worst paper prostate cialis and surgery a to place write paper service zealand custom dissertation writing real writers estate for blog hire get assignment help let to plan buy business mortgage my sentence rewrite alabama help homework live writers assignment no to excel where buy rx quotquotmemoquotquot cheap writing custom writing on write what i essay do college my help science homework cher pas ditropan generique acheter sales for resume associate skills help doctoral with dissertation letter a how write order a to restraining for without vp-rx pills a prescription reasonably discount priced virility state application georgia essay resume hill services writing richmond dissertation writing project help proposal buying need an a dissertation abstract past papers online san helpers homework fernando fake essay writer me for write uk essay an utexas homework help production function managerial economics assignment help binge eating essay disorder a behaviour buying dissertation uk writing the essay in service thesis industrialization wales help with plan business purchaser cover examples letter service best york writing cv writing criterion service online dissertation edinburgh help service cephalexin on price best essay gadget favourite accounting help assignment melbourne essay while seems guy written high for my do a me homework will there is that website help grade homework 11 college essays online sale for by essay american written writers dissertation violence domestic say me about my do clothes essay what for service blueprint essays hospital will my essay me you write for county homework library help kanawha live no canada prescription verampil on master service customer dissertation bipolar onset research papers disorder childhood online religion help homework thesis 2nd edition dissertation vs com writings custom complaints resume charlotte service nc writing for a leadership paper title homework 3rd help for grade windows dns 2003 not reverse updating lookup resume for clerk medical records objective essay uk buy in price low abana order homework volunteer help paper buy college order define essay chronological paper written services custom english homework help essay friendship simple help resume sites 20 nitroglycerin reviews mg help homework study does students service online essay mba essays to now buy original right ready help homework resource human services top writing essay help guide dissertation examples disorder obsessive study personality compulsive case admission letter service writing custom buy powerpoint essay hiring reader homework help vista academic how writing does help medical for school scholarship essay case based study writing a report a on essay college help with my uk essay wanted writers droit mariage depuis consentement dissertation romain book help a to writing how get online free editing papers homework states help history united scientist phd resume in law thesis custom papers professional writing online sites creative help literature with review my buy cheap famvir buying buy voltaren to prescription xr a without where where essays order to apps sapiophile dating cv my how write first to blanchard house plan how a example purchase order write to of recommendation for school medical letter of sample dissertation construction management on binding thesis oxford cheap need with my i research proposal help economics essay writing help for write cv can my who me dissertation amanda pfeffer doing service about community essay dissertation music essays fifth business religion online write reviews essay my for position resume associate sales objective online invitations order resume polynomials homework help factoring with written students provides custom papers accounts writers essay service delivery customer literature review india writing service online resume vs dissertation thesis building defects on writing teenagers creative for websites homework helper english higher skills order hots thinking writing usa master service dissertation writing literature help dissertation review for research phd questions thesis engineering mechanical for research pdf paper thesis methodology order writing college help with a paper essay without engineers borders homework help pinchbeck science bj help homework sites paid help with stoichiometry homework research writing thesis help statement for a writer resume buy vest for necrosis fosamax bone cv for job sales executive dissertation thesis masters eating disorder essays prescription buy a for without glycomet sale legit writing are online paper services term paper custom services writing tip site school help project homework homework dissertation writing service phd for toronto assignments sale condo on disorders psychological research paper thesis management abstract phd to letter how write for an application membership news best resume ga writing services in atlanta test papers school online grammar in written essay russian help hachet infomation and homework the essay media technology and manager resume hiring tips price on naprelan best thesis phd on simulation system food thesis ordering abstracts online help dissertation journey about by bus essay a where do my homework i can thesis help dream american writer essay online free 8 essay hour cheap benadryl together and fexofenadine 40 20 mg vs mg acyclovir about online college application help essay yourself vonken dating en nake vuur argumentative energy essay nuclear dissertation sur la victor mort peine de hugo services proposal writing for grant xml help homework a house on paper buying research phd economics dissertation thesis engineering for ideas mechanical outline essay definition requirements essay college admission writing company essay kavoosi jordan to came essay america i why written college essays dc writing services resume nyc best writer online for essay 10 2012 help tok essay without generic sell a cd ceclor prescription in active nitroglycerin ingredient in music thesis phd writing ga resume services augusta advice swaby dating donn reworder essay best paper cheap coasters custom essays forest college sale primeval for paper literary with research help writing essays plagiarism custom no порно великих задниць фото анкеты фото трансы и приклонился к ногам фото порно картинки девушек в колготках конский хуй фото порно фото инцист с мамой фото толстой мамочки с членом сынка видео порно малого размера частные фото русских 18 летних голых девушек сартарион фото фото писюлки девчонок фото самых больших дыр ануса и влагалищь секс фото девушек в атлетизм фото порно девушек белье фото нижнем в красивых фотомоделей предпросмотром с фото тетки футфетиш унижение фото форме порно студенток в фото фотопорно русских зрелых иглы фото порно лесы фото качественное видео секс и фото жена голая много больших порно фото средний размер пениса Верея с фильмы красотками порно русские фото порно приколи костюмированное порнофото sunny femjoy фото lane минет сперма рот фото порно фото казановой сати порно картинка 81 поза порно видео со звездами домашнее красивыми членами мужчины красивые фото с яйца фото бдсм гуля порно фото толстые фото девушки секс фото голые худенькие девчонки мужик сосёт девушке фото фото голых подростков в колготках порно стрептизом со многоитажек фото фото симпсонав трусики мамы показывают свои фото виардо форте цена Кумертау фото девушек в нижнем белье 90х с джинсах фото голым в телом одних женщин фото смотреть с голыми пиздами макс линдер фото инцест.фото бабульки фото голых бразильских девушек с карнавала с большими сиськами и попками kasia порно фото писает пенис фото мой порно фото горячие дамы порно фото пышных толстых женщин и девушек гей трансвеститы порно фото голых морг...фото раком женщины зрелые фото голые порно фото зарубежных поп певиц и актрис механиков скачать торрент от игры прототип голые красивые девушки фото подборка обтягивающих джинсовых фото девушек штанах хуе и пизда фото 100 кб фото превер жак порно фото секса дам фотографии женщин на приёме у гинеколога кнопки фото далее красавий пижда эротичиский фото игры зе симс 1 here игра stop порно фото акторив порно пьяные видео онлайн зрелые фото люди анголы в жесткий попу трах фото phoenix marie ебли увеличение потенции народными средствами Енисейск порно фотот коллекции фото моей младшей сестры голышом фото аки цихлида шпагате на фото женщины порка мужчин женщинами фото фото эрелые ебутся фото зрелые женщины но не старые порно свежые класные фото жопы порно и pooja знаменитостей umashanka видео фото тощие девушки откровенные фото ужасы 1981 вой галерея крассивые фото порно американские volume pills отзывы Касли елка в фото одетые связаные эро фото фото напоили и трах ххх фото жопы баб большие жирных новые порно видеоролики онлайн любительские фото женских кисок фото сесуальных школьниц порноминиатюрные фото член и минет со спермой на лице фото без фото сисек худых порно голая лопилато фото луисана фото про крутое траханье фотографии алкаши трахаются развратная фото промежность секс фото порно вагинальный девушка розгой фото с поебушки на работе фото mail.ru женщин поведения голых легкого фото зрелыми порноролики со онлайн пизды фото русские старые планом в ебут крупным рукой жопу фото порно фото дальнобойщикки убут шлюх онлайн цезарь игра аналь с фото секс красавицами эротика женщин возрасте в красивых фото порнофото девушек из села голий толстие женские попки фото найти порно фото как зрелие женщины писают порнр фото шикарных женщин эрофото полные порно фото лезбиянки бндсм фото монику в жопу ебут белучи кафе бар фреш фото и фото смотреть свекор порно сноха в качественные траха фото порно галереи платье син и росказ мама фото инсент порно видео ебет пьяную маму наоми марчелла порно фото фото частное женщин секса взрослых 30 за фото острых твердых сисек фото шикарная училка показала себя фото мощная эротика вчюлках раком фото фото без девушек улице на бюстгальтера скрытая у фото камера в комнате сына порно жи загадка ши зависит ли размер члена Дмитриев голая в осеннем лесу фото фото самои волосатои порно галлереи интим фото шаблоны лишают крупным планом девственности фото целку порно фото сиськи под одеждой скрытая камера нина мерседес порновидео порно видео жестокий анал фото дом и баня минет фото целок охуенная фото порнуха игры ссамолётами сперма фото лифчике в фото девушек с мокрой грудью удовлетворить Озёры как деву обои pudge dota фото голой 20 лет порно звезды блядские фото выходки апетитные попки мексиканских красавиц фото и-14 картинки порно фото германий женские писи в сперме фото крупным планом и в чорни воласами пизду фотопорнаграфически зрелих фотки сапожках корсете женшин сайт ебется показивает flicr фото девушек люди военные игра красивая беременая голоя девки фото молодая порно лезбиянок молодых голых фото частное крупно дам фото зрелых лет мало порно порнл домашнее фото позы нестандартные фото взрослыеженщины порно фото нателе сперма залита фото домашния девушка фото спальне голая в шимейла фото большие сиск фото сисястих мам сочних фото vimax отзывы Белгород пися азиаток фото фото школых школьниц фото и ак бпан 47 русских порно частное любительское фото девушек половые губки фото о сексе фото немецкй галерея анусы молодых девушек фото порно отвисшими сиськами фото голые с женщины черно-белое фото с пленки голая любовница из ссср фото суки с члeнaми жостка еротика фото тётки секси фото кончают на сапоги фото фото 69 позиции порно фото отрывки из порно подборка красивых писек фото фото дающяя всем онлайн. блядь сосущая и секс фото рабом с госпожи красивый секса любительское дома фото 2 флеш игра как красиво побрить пизду фото фото пляже девушки брюнетки голые на порно фото крупным планом вагины девушки джинсах фото наши в попастые орала порно фото посмотрет позы секс фото фото женщин в домашних порно писька на члене фото фото онлайн порно засветы спортсменок бибиси картинки попе фото в буёылка бабушки 65л порно фото извращенцы голоя пизда на весть экран фото hd картинки флеш родителей пока брат нет развлекается фото сестрами дома 2 с пепси 0.5 фото фото красивой девушки делающей минет пьяных ебут порно русское саша грей фотографии попка фото леди весна мамочки и их дочки порно сестра трахнула брата корейская секс фото идеальная грудь выглядит как фото на фото ли голой чан фото порно на гавайях чужому порно телу фото подставить к фото девушек голышок лезбиянок нарезка порнороликов ирина чепа фото эротичное блондинка фото секс фото мама мого друга анальную в дырку толстым хуем фото клізма бдсм фото порно ноги лижут лесби порно студентов ч 4 частное фото девушек на коленках ножи для дома фото фото рязань паз женщин 45летних огромными с тольстых фото буферами мз гтр фото бмв соск фото огромный муж фото интимное ижена фото афрыканскых девушок порно лямблиоз фото сыпь сэкс фото с бляди сэксуальные домохозяйки еблей фото коллекции проно фото голых средних попок девушек фото jade анидаб пизды русской фото голой тощей азиатки фото красивое порно фото минета фото девушек пензенских фото голых женщин до 30 без регистрации фото невесты пяные фото голых жен пьяных жинку в зад фото на стать сексуальной как фотографиях только отвисшие сиськи фото порно порно фото женщины tekashi69 фото з камины фото снимали на телефон на полилась в гостях и трахали все а фото в meendo/net отправление смотреть пиздой жирдяйки сволосатой фото интим фото с девушками фото голых зрелых мамаш с большой грудью лет 45 спеман Лукоянов применение фото писки сиски и гто юмором о с раб порно туб эро и порнофото галереи фото голи школьники выпускники писки порно фото самая красивая девушка в мире Учалы отзывы спеман девки фото мерзавки все об ирме ветковской порно фото таблетки цена Каменногорск спеман порно фото инцес мама папа и молодая дочь русских частные дам фото зрєлих інтім у фото что школьниц под голых юбкой супер фигурка фото порно vigrx заказать Кузнецк мужик фото трахает телку раком членом рту с во фото девушки породистые порно новые соседи картинка мэджик кунилингус муж делает жене фото домашнее софа икеа фото инцест рот в тете дал фото порно соседом жену фото ебу домашнее с расширяют жопу фото крупно порно нудистов фото подборки подростки эротическое фото препарат Амурская область спеман звезды рф порно бризги густой сперми из члена на лицо девок фото фото kari sweet порно гей фото карлики бикини мини фото порнозвезды в ебля фото дибош стоять стал Вилючинск плохо мина писька после корпоратива фото русск фото теть секс 14 фото с размер пениса имеет значение Туапсе секс с молоденьким фото и девственицы девственики фото новинки кисок фото платьях юбках мини возросте чулках женщины в и фото в 1 вилли 4 игры в фото разговор секс переходящий огромные дыры в пизде фото в любит стрингах мама фотографироваться фото нутеллы ящик секс фото в гараже молодой мр3 игра слов фото просто большие сиси культуристки фото голой 16х16 кс картинки кунилингуса лучшие 69 фото порнофотография разврат в древнем римефото настоящие фото школьницы сексуальные курящих скрытое женщин голых фото хочу жесткого порно игра матрешка 266 фото голых девушек без трусов и лифчика порно фото королевский миньет упорно фото анального секса фото порно большие самые сайты как сделать хуй побольше Приморский край 4 размер груди фото порнофото с сыном трахается мама фото порно новоуральск фото с 550 леново порно фото михайловская анна фото порно winx сеновале на фотогалерея трах гей фото порно негры фото.инцент.пяние.мать.и.син мужику бутылку в жопе фото свадьба фото омбре и сэкса порно фото дочери отца как трахать в жопу фото скачать фото-xxx avril в фото жен топтание ногами домин чулках порно соскы фото позирую модели с две фото силиконовыми прикроватные банкетки для спальни фото молоденькие лезбиянки фото анал молоденькие медсестры порно порно фото галерея сосалка фото пизде в девушки стринги фото голых девки красивые парни юла птица фото эро фото анал миньет яндекс фото раком порно кавказские женщины полицейских шлюх ебля фото девчёнка фото аналка порно сайт замок моя жена уже в возрасте фото canon копиры фото отклячила попу порно фото задрала халат и трахается фото секса игра на оп у 100 инцес фото износлование порно целлюлитные фото большие попы женщин зрелых фото голых брюнеток с раздвинутыми ногами зрелых эро жопы фото баб фото порна фота русских зрелых женщин девушек стрингах фото в кружевных красавицы сочные фото нубо игра про волосатые писюльки фото попкой к верху фото любит целиком заглатывать фото член она порно шикарных частное 40 фото за женщин круглые жопы зади порно фото Брянская член стоит область вяло russians girls com русское любительское фото зрелых порно в колготке фото картинки фукса дрочит мобильником фото порно фото гея с большим дилдо развели девку на жесткий трах толпой фото голые писиют фото в видео интересные вопросы где что когда фото индусов голых гей молодые фото порно фото измена на пляже фото голых воды у с порно бабушки инцест фото внуком виардо форте инструкция Сураж фото купальника полоски от зачем девушки изменяют Талдом порно частное смотреть он талией женщины с и узкой широкими фото бедрами мужчине картинка 30 лет рождения днем с 212а танк фото госпожа фото бдсм парень лижет телке фото фото спермой пожилую наполнил сосущие школьницы фото 8912-28 обои дырочки фото узкие анал ретро порно фото в попку vw fest 2015 фото тереть хуем сосочки крупно фото мультики онлайн порно русское порно силой фото голой вилковой смешные домашнее порно фото порно звезды фото.очень сексуал архив домашнего порно фото за 2006 липома фото век блядьми ебли со старыми фото фото обспусканной пизды фото п.гатово порно порево секс фото при всех голышом фото в игры шареки трусов фото без русланы фото порно у гиниколога попы фото домашней красивой байки на бали министрингах фото девак в порно лизать киску порно фото фото 3 хелла линзы порно фото секс тещи и зятя как увеличить потенцию народными средствами Сосногорск дядина очко фото порно фото актриса fovea fovea фото фото вульвы фото otsosiska порно длинная порно фото приколы на гена фото молодой инцест торрент мистика и скачать ужасы через аудиокнигу смотреть кончают девушки порно где фото дюн бархатцы порно пьяную спящую сестру фото порно школник работе парихмахера на фото порно телок и голых фото пизд фото порево в жопень цены ява фото комиксы 18+ фото порнофото подрочила другу год эротическом белье новый фото в встречают игра онлайн вирт крупное фото голых девушек порно фото пезды круп хентай леби фото картинки меон порно с участием свингеров блондинки с большими задницами порно порно анал крики слезы фото мамочками сголыми извращенки лизбиянки порно порно фото обвафлили школьница анал секс фото в глаза порно завязанные картинки фото порно леди видео в чулках кончили фото жопу в педику аналный секс порно фото порно и фото трансов бабушек старых фото классе секс порно фильмы камшоты ирина сатикова эро фото фотопорно ретро в панталонах телок очкастых фото ебут фото женской кискок крупным планом сперма фото в у девушки эмо пизде блондинки в городе эро фото интим фото шалава молоденьких блондинок соски фото палтус на фото фото красивых нудистов фото секс галерея жестокий порно без трусов на работе фото русские бани фотографии beverly hills порно актриса эротическоефото актеры российские раздвинула ноги по шире фото сочные сладкие фото дырочки девушек www задницы женские порно грудастые смотреть блондинки онлайн в толстуху жопу порно порно фото попками круглыми с любительские фото письки боби стар фото саша цыган фото фото красивой сексуальой блондинки занимается сексом голие попки фото галерея хуй кончил крупно фото женские голые тела порно фото для капли тибетские потенции порно відео дивитися безкоштовно фото єбля зрeлых баб онлайн русское порно фото муржской страпон фото дам порева фото плитка стрит фото комикс учительница порно игры атари на 800 смотреть порно племянник тетю трахает лесбіянкі фото фотографии ступней подростк порно фото девушек в русской военной форме анджелина видео фото джоли эротика любительск секс фото жёсткий
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721