ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЗМУ У ТВОРАХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ДРУГОГО ПЕРІОДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті окреслюються риси і засоби створення психологічної картини на основі творів Володимира Винниченка другого періоду. Розглядаються принципи зображення характерів героїв у новелі «Момент» та в драмі «Memento».

The article outlines the features and tools for creating a psychological picture based on the works of Volodymyr Vynnychenko that belong to the second period. The principles of the image of the characters are depicted in the story “Time” and the drama «Memento»
Keywords: psychologism, psychosemantics, psychoanalysis.

Володимир Винниченко (1880-1951) у своїх творах звертається до несподіваних точок зору у сфері психології та моралі, шукає динамічних сюжетних ходів. Письменник водночас відвертий та жорстокий.
Творчість Винниченка виразно ділиться на три періоди, як це відзначав ще М. Зеров наприкінці 1920-х років, включившись у дискусію про роман «Сонячна машина». Перший охоплює шість років (1902-1908 рр.) – «від його першого виступу до таких драм, як «Дисгармонія», «Щаблі життя», «Великий Молох» тощо». В цей час Винниченком було написано «соковиті побутові повісті …, побудовані трохи на старосвітський лад, але свого часу свіжі і нові в українській прозі» («Краса і сила», «Голота», «Контрасти», «Мнімий господін» та ін.). [8]
Приблизно з 1907 року у творчості В. Винниченка настає другий, якісно новий період. На зміну «соковитим побутовим повістям» приходить, писав Зеров, «імпресіоністична новела та роман з психологічним завданням, запальна драма з претензією покладати основи соціалістичної моралі». Причому, цей новий шлях був «ширший і принадніший, як видавалося самому письменникові – небезпечний та непевний, як видавалося тогочасній критиці». Поштовх дискусіям про «нового» Винниченка дали такі його твори, як оповідання «Момент», п’єси «Дисгармонія» і «Щаблі життя». [8]
Нарешті, третій період у творчій біографії Винниченка ознаменований появою «Сонячної машини», зміною тем і «методів письма»: «Тема – переупорядкування суспільства за допомогою винаходу, засоби її опрацювання – то засоби популярного в сучасній літературі (йдеться про 1920 роки – В. П.) і невластивого Винниченкові раніше, трохи авантюрного, соціально-фантастичного роману, де замість обридливого психологізму з усіма його «онерами», подається «цікава інтрига, актуальні проблеми». Це, за словами М. Зерова, «шлях фабульного, «утопійного» роману». [8]
Згідно з Бахтіним, можна виділити три різновиди прозаїчного слова:
а) пряме слово – мова автора.
б) об’єктне слово – це пряма мова героїв.
в) автор може використовувати чуже слово, щоб вкласти в нього нову смислому направленість, зберігаючи при цьому предметний сенс, який воно вже мало. В одному слові є два сенси, воно стає амбівалентним. [5, с. 436]
«Брехня» – одна з найхарактерніших для Винниченка п’єс, де морально-філософська та етична проблематика органічно сполучається з «психологічним дослідженням в рамках подій, що розвиваються досить напружено», є «зразком поєднання творчих принципів традиційної та нової драми».
Епоху українського модернізму першої третини ХХ ст., за словами Погорілого, цілком заслужено називають «винниченківським періодом української літератури». [6, с. 164] Драми «Memento» (1909) , «Брехня» (1910), «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» (1911), «Пригвожденні» (1915), романи «Чесність з собою» (1911), «Рівновага» (1912), «По-свій!» (1913), «Божки» (1914), «Заповіт батьків» (1913), «Хочу» (1916), «Записки Кирпатого Мефістофеля» (1917) Винниченка репрезентують новореалістичну психологічну «драматургію» української літератури зламу віків. У творах Винниченка складання модерністського дискурсу поширюється на сферу сексуальності, яка стає складовоюю екзистенційної проблематики. [3, с.186]
Кожен текст будувався відповідно до прагнення розв’язати певне психологічне завдання, поставити певний психологічний експеримент, а на основі багаторазового його повторення вивести «формулу рівноваги» між деструктивною стихією потягів і упорядковуючими, контролюючими силами свідомості. Ще ніколи українська література не була такою рефлексивною, такою внутрі-психологічно проблематичною, зацікавленою деструктивним фундаментом несвідомого, національним еросом, джерелом проституції, особливостями материнства і батьківства в українській реальності тощо. [3, с. 260]
Яскравим виявом психологізму у драмі «Memento» є сцена, коли головний герой бере свою дитину на руки і несе до відчиненого вікна, з якого дує. Син помирає. Важливим є те, що Винниченко мав подібну ситуацію у реальному житті. Також була жінка, яка не була потрібна йому і дитина, яка пізніше померла. І після написаної п’єси знайомі засумнівалися у чистоті помислів письменника. До речі, це не вперше у творах Винниченка помирає дитина і, якщо брати до уваги психоаналіз, то не важливо чи був реальний злочин, а важливо, що він мав місце у психології суб’єкта.
Художник Василь Кривенко з драми «Memento», реагуючи на факт появи випадкової дитини (як плоду лише стихійних сил – сексуальних інстинктів), впадає у невротичний відчай: «Моя дитина – дегенерат!.. Це після всіх моїх мрій, теорій, після жагучого бажання мати дитину тільки від тої, з якою… Оце вскочив … все іде к чорту – і твої мрії, теорії, бажання, вся твоя чесність, все». [1, с. 25] Така чоловіча психосемантика відчаю пов’язана з тим, що несвідомий син є носієм імпульсу до батьковбивства. Ця проблематика вивершується у романі «Записки Кирпатого Мефістофеля».
У психоаналізі особлива увага приділена материнському і батьківському еросу, оскільки вони закладають основу цілісної синівської (дочківської) або розщепленої і ослабленої, невротичної особистості. Тому в гуманістичному психоаналізі Е. Фромм вказує на відмінності материнської і батьківської любові: материнська любов – за природою безумовна, тобто мати любить дитину тому, що вона її дитина, а не за певні послуги [7, с. 477], а любов батька постає за певних умов [7, с. 479]. В «обумовленій», або «заслуженій» батьківській і в «безумовній» материнській виявляється інтегруюча духовна мужність. Специфіка батьківської любові виявляється в тому, що її потрібно заслужити, що її можна втратити, якщо не виправдати сподівань, оскільки в природі батьківської любові закладена цінність морального закону, відповідно – слухняності як головної доброчинності, а непослух вважається головним гріхом, який карається позбавленням батьківської любові; але оскільки любов виникає за певних умов, то можна щось зробити, щоб завоювати її. В ідеальному варіанті материнська безумовна любов не повинна заважати дорослішати, а батьківська обумовлена – не повинна бути загрозливою й авторитарною, вона має давати синові всезростаюче почуття власної сили, дозволити стати самому для себе авторитетом. [7, с. 480]
Емоційність та психологізм новели «Момент» змушують нас відчути те, що переживає головний герой впродовж усього твору. У творі увага зосереджена на двох головних персонажах, які разом опиняються на межі життя і смерті: «Потім вона підвелась, стала на коліна, обхопила мою нахилену голову і припала довгим жагучим поцілунком.
Так буде краще. Прощайте… – якось терпко прошепотіла вона, підводячись.
Я буду носити вас в душі.
Я схопив край її сукні, поцілував і випустив». [2, с. 146]
Іван Франко дав універсальне визначення своєрідності нової прози, яке стосується і Винниченка – таку прозу пишуть «засівши в душу» своїх героїв. У новій прозі й драматургії, передусім Винниченкових творах, люди із соціальних низин зображені складнішими, більш «багатовимірними». Оця багатовимірність заступила одну пристрасть, яка переважала у традиційній драматургії й зумовлювала переважання однієї барви у характеристиці персонажа, його спрямованість до певної мети змінилася невизначеністю, розгубленістю, у багатьох моментах – втратою перспективи тощо.
Лаконічність, стислість, простота композиції, динамічність та імпульсивність розповіді, вміння вкласти важливу ідею й розмаїття подій у невеличкі за розміром твори, широка панорама характерів, поглиблений психологічний аналіз – все це характерні ознаки художнього стилю Винниченка.
Винниченко-психолог викликав бурхливу реакцію критиків. Одні назвали його «лікарем людських душ», а інші гостро засуджували «колупання» в потаємних закутках найсокровеннішого. У другому періоді своєї художньої творчості Володимир Винниченко вперше в українській літературі успішно створює мистецьку лабораторію психологічного аналізу. За спостереженням Погорілого, він «зображує найтонші зигзаги, нюанси мислення та дії позитивних і негативних персонажів…». [6, с. 13]
Письменник через своїх героїв говорив про те, що накипіло, що вистраждано. Думаючи над сенсом життя, примушував читачів захоплюватись прекрасним і відвертатись від потворного, «збирати мед із будяків і троянд». Саме тому із вчинками персонажів Винниченкових творів можна не до кінця погоджуватись, але залишитись байдужим до них надзвичайно тяжко.
Манера його розповіді дуже своєрідна, без симпатій й антипатій автора, який володіє талантом суворого спостерігача й оповідача. Вміння подачі оточення й події через сприймання героїв поставило Володимира Винниченка поряд з тими письменниками, про які І. Франко писав: «За своїми героями смердоті щезають зовсім, а, властиво, переносять собі у їхні душі, змішують нас бачити світло й людей їхнього очима». [3, с. 132] «Прозаїк із божих пестощів» – так називали Винниченка.
В новелі «Момент» увага зосереджена на двох персонажах, які разом переживають екзистенційну межову ситуацію: реально опиняються на межі життя і смерті. Кожне слово, репліка сприяють глибокому розкриттю внутрішнього світу героїв і формуванню їх цілісного образу. Головна колізія твору психологічна, оскільки межа життя і смерті проходить через душі героїв. Винниченко піднімає завіс, проникає у найпотаємніші схови психології й проводить експерименти на людській душі, створює скоріше не цільну психологію героя, а його психологічний стан на якийсь короткий період часу, показує людську душу в її мінливості.
Упродовж усієї оповіді герой розмірковує на вічні теми – навіщо створюється життя, навіщо існує смерть. Навіщо люди живуть на землі, якщо вони не можуть дати ради своєму життю, не здатні визначити якийсь чіткий, простий закон гармонійного співіснування. Читач спостерігає за тим, як з плином часу та з наближенням небезпеки змінюються думки героя щодо можливої смерті: спочатку йому навіть трохи смішно, він уявляє собі смерть абстрактну, символічну. Але що ближче до лісу-кордону, то яскравіший контраст щасливих моментів подорожі та конкретна смертельна небезпека. З’являється нова екзистенційна опозиція – теми любові та смерті.
Внутрішній світ юнака-оповідача відрізняється широтою і всеохопленістю: напружене індивідуальне переживання смерті та чутливість до навколишнього світу, до найменшого вияву життя. В свідомості героя навіть смерть не вириває його з цілісного і безупинного плину життя. Смерть не є кінцем усього – навіть мертвим герой є частиною великого життя.
Муся більш зосереджена на власних переживаннях і більш чутлива до можливості смерті як індивідуального кінця. Перед нами два типи духовних характеристик.
Вони відрізняються уявленням про життя і смерть. Одна з них приймає і відчуває життя цілком, в усіх формах, які існують в природі. Для героя немає смерті. Вона є, але вона природна частина життя, вона «оселилася» в ньому і не знищить його. У світовідчутті Мусі перемога життя можлива в духовній сфері, задля піднесення якої іноді необхідна реальна смерть. «Наше … наше кохання повинно вмерти зараз, щоб, як хтось сказав, ніколи не вмирати». [2, с. 145]
Він гостро відчуває всю абсурдність суспільного буття людини, бо навіть кузьки, метелики є вільними в своєму виборі, їм не треба ховатись, вони немає «незаконнорождених, немає пашпортів, моралів, «уложеній про наказаніях», смердоті «маленькі, здорові, чисті циніки», в їхньому світі відбувається «великий, прекрасний процес життя». Навіть смерть герой сприймає як частину безкінечного процесу колооберту, бо вона не здатна вирвати його із цілісної картини природного життя: «І, пам’ятаю, Мені раптом стало страшенно смішно: я – мертвий». [2, с. 133] Натомість Муся бачить смерть як індивідуальний кінець буття, після якого не буде нічого. Вона цінує життя, любить його понад усе. Просити, щоб він передавши, що вона померла «Так, як вмирають тих, що дуже люблять життя». [2, c. 140]
Перетнувши кордон, герої аби переходять на якийсь новий щабель усвідомлення сeбe і світу. З ними відбулося «торжество двох великих кузьок; це був вихор життя, який зміта все сміття «не треба», «не можна», це було б щастя крові, мозку, нервів, кісток; це було б найвище щастя народження, народження не із сліпими, а із одвертими, видющими очима душі». Переживши разом кризову, межову ситуацію, герої стають духовно багатшими, мудрішими. Муся відкидає усі «не можна», віддаючись пориву душі, а юнак розуміє неоціненну мить щастя, якy можна зберігати лише в пам’яті. Тому, коли Муся просить попрощатися назавжди, він не опирається, а розуміє її невідомою тугою, цією великою журбою, що народилася чогось у грудях, розуміє її «всією налиплою на свою душу буденщиною». Адже зрозуміло, що, повернувшись до звичайного життя серед людей, де діють все ті ж правила, заборони, умовності, той єдиний, по-справжньому щасливий момент назавжди буде втрачено, стерто, а може, і сплюндровано, що є найстрашнішим.
Переживши разом екзистенційну межову ситуацію, вони збагатили себе досвідом іншого. Юнак пізнав справжній страх смерті, а потім інший, незнаний до того досвід життя і щастя в образі, в пам’яті. Сюжет цього твору побудований на казково-міфологічному мотиві перетинання межі, який несе в собі значення ініціації – здобуття нового досвіду і в такий спосіб переходу в новий стан, стан духовно багатшої людини.
Таким чином, письменник використав сюжетну модель казки, зокрема, коли прагне відтворити найсуттєвіші моменти становлення людини, зберігаючи при цьому одноепіцентричність, за висловом В. Фащенка, і структурованість новелістичної композиції. Варто згадати і про велику роль природи у цьому творі.
Саме природа є своєрідним каталізатором бажання, вона намагається розбудити кохання між головними героями. Проте завжди істинною емблемою природи є коло, бо воно – схема зворотного руху, «вічне повернення», яке робить можливим стійке буття. Природа народжує незліченно і так само легко жертвуватиме, відповідно смерть у ній – наслідок вічного і завжди молодого її життя, яке виявляє себе через безперервний процес творення.
В оповіданнях також подається проекція на смерть як надлишок, розкіш. Молодість у природі – її найглибша творча суть і водночас основа смерті.
Ще з часів романтизму в літературі домінує метафора природи як винятково жіночої сфери, а культури – як сфери чоловічої. Натомість у оповіданнях Винниченка саме жінка береться за вирішення питання про сенс культури, нерозривної з природою, поверненої до неї. Природний інстинкт вона стверджує як елемент розвитку індивідуальності.
Творчість Володимира Винниченка наскрізь просякнута психологізмом, другий період не є винятком. Письменник зазирає в душі своїх персонажів і творить шедеври літератури. Виділяємо такі риси і засоби створення психологічної картини, як безпосереднє відтворення внутрішнього голосу героя та образів, що виникають в його свідомості, особливості мови героїв, їх міміка та жести, описи зовнішності тощо.
Список використаної літератури:
1. Винниченко В. Вибрані п’єси. – К., 1991
2. Винниченко В. Оповідання. – Братіслав, 1968
3. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискусія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Київ: Критика, 2009
4. Зінчук С.С. Володимир Винниченко (1880-1951) // Нові імена в програмі із укр.. літ.: Посібник для вчителя. – До.: Освіта, 1993
5. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Диалог. Карнавал. – Хронотоп, 1993, №4
6. Погорілий С. Неопубліковані романи Володимира Винниченка. – Нью-Йорк, 1981
7. Фромм Э. Исскуство любить // Э. Фромм. Душа человека. – М., 2004
8. Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.kr.ua/books/panchenko/p3.shtml

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

inderal la tablets help writing yourself an about essay customed term paper buy help australia assignment statistics scds prophylaxis protonix and for soviet afghan buy essay war my paper me for research write cheap should now do my homework student help thai homework writing essay service volunteer letter application acknowledgement software writer paper term writing law school service essay masters online buy dissertation my write to how alphabet in hebrew name that creative pay writing websites help assignment construction and games synthetic dating relationships suck to where ceftin buy tabs help homework tudor explorers assignments pay do to my english site homework help azmat mehnat ki written urdu essay in 4 types of essays toefl help essay uk resume writing services cam mom newton dating my essays with help college application education dissertation art homework school help history essay extended writers a quickly how to admission essay write college online writing cheap essay do my can help homework i for cover merchant letter position letter merchandising manager for cover essay plagiarism conclusion business with a free writing help plan sites trust essay the service we should letter job do cover resume for sales key resume words study help case with papers research buy online research buy papers college on time management essays help homework definitions help psychology thesis essay college application write quickly how to thesis wordpress help custom legit papers dating review darwin site services ten resume top writing coupon essay code help best research paper a1 custom law do homework my business cheapessaysonline.com no clomid script for me uk essay write name brand cheap biaxin Zocor tablet forte online somna-ritz online buying reliable essay service writing forum de amorce dissertation do someone can online homework my cambogia pure vergleichen preise garcinia high sale research papers school canadian sr voveran discount pharmacy plan someone a make business to hire help need logic with homework outline disorder speech anxiety generalized maroc viagra prix 2013 scholarships essay with no help essay writing review essay writing custom org resume military for services writing retired dissertation jobs service custom writing writing usa printing services dissertation digital abstracts dissertation dissertations international help homework encase write an paper research to how exploratory help a homework n mental illness buy new best business plan buy Ceclor discount online on pollution english writing essay in essay for have you an someone write craigslist on writers paper for experience without associate resume sample sales free writing service paper children dosage zithromax help nj homework hotline accupril in buy ireland homework help heber springs business buy reports a good for to write dating men profile how write dissertation nursing your to how analytical help an essay writing kindle buy best app resume service federal resume writing of online tao badass dating with homework help nursing essays us border mexican on essays where can my i do help 4th grade science homework chaucer essays can best - without generic prescription without buy Mellaril i prescription how get Mellaril Salinas essays college purchase for writing cv creative service resume letter cover a good for a services bc resume vernon writing mg zovirax canadian pharmacy 40 theses phd a how to write essay marriage gay help review purchase a literature dissertation help wwii rationing homework in jubbalandnews dating online my my homework do do homework with writing essay help an evaluation ansaid discontinued papers help wirting get essay block writers college my do pre calculus homework in on thesis' prayer schools city county tulsa library homework help homework statistic help college help with exemplification essay essays disorders eating dating show what today professionals to happened essay of comparison countries two on heart essay tell tale online la frosinone dating provincial essay cheating on ny resume professional albany online writing services accupril acquistare originale essay writing reviews website doctoral agreement dissertation eating research outline on paper disorders requip 30 mg sales recommendation letter mechanical engineer for yahoo dating rebellion kronstadt homework help food tech ghostwriting services denver canada ginseng for online buy for help homework books case studies personality disorder borderline 150 somna-ritz purchase forte mg scripting disabled dating gui sap games dating kjeldbjerg jakob wiki essay writer resume hiring forward to manager vancouver writing services custom dissertation disorders about causes essays eating uk resume services writing prior benicar authorization can anyone paper? page write who research a there is 10 thesis diploma research paper academic help i late at homework my night do always help with literature my review disorders thesis eating statement online papers write highschool by written essays students writing essay dissertation service resume sample for job media cv mechanical engineers for school sample medical statement for personal admission paper helping essay pets warming help global info homework homework helper website of help chicago letter recommendation filipino famous their works essay writers and phd sweden thesis buy resume portfolio essay help expectations buy onlinew report book two comparing for thesis statement songs write letter my cover make a to essay how creative writing homework school primary help written you custom essays for service writing barclays will online banking service houston resume writing exemple franais dissertation words writing essay help 300 essay school review admission law polynomial homework help equation help homework live sled conclusion paper research online paragraph jobs essay start writing resume hiring sample job urso medication purchase cheap book help academic writing online dating snowsuit gagou tagou me writing report academic for writing my reviews service paper personal top statements medical school for service essay dog pays d'essay circuit of disorder case study obsessive compulsive - shipping Trental Trental generic Cambridge overseas cheap overnight sores how can cold prevent you without safe chondro-ritz buy order prescription writing need help i order consciousness essay higher from perspective service writing premium prospectus dissertation history a paper research cheap buy online singapore help dissertation dissertation a doctoral writing buy dissertation live jobs service writing pay chat pal case studies dissertation methodology help dissertation proposal and youtube free sick dating online sites pakistan in of research research for action bioinformatics papers plan paper related essays and helpers term papers homework assistance dissertation outline phd homework science service from start resume writing to home how a buy history eassy crucible the homework help phd a writing paper essay services writing and form thesis campbell in w g style writing data buy essay paper is writing on thesis ethical help die pflaumen dissertation overnight 200 indinavir shipping mg dissertation degree thesis master biotechnology database write my bio for me homework help paper writing essay eating disorders contrast compare hulman homework institute of rose help technology free creative websites writing necessity abortion murder or editing service english yahoo homework my didnt do essay writing service in dubai help momentum homework naples writing fl services professional uk services coursework writing Fincar Vaughan - 5 no buy generic prescription to online Fincar where mg clothes roman help primary homework federal writing services proposal on reviews essays custom page essays for sale one or shipping without rx signer topra lucavious dating echeck amoxil buy with writting custom essay dc best nyc services resume in writing for business pharmacy mail plan order sale cheap for wallpaper help multnomah homework county thesis papers economics buy science homework helper online help writing with card valentines dissertation mba programs thesis do require kaplun contest essay services mumbai writing dissertation prescription no no where voveran sell buy to sr fees e how buy i an robaxin check can with order online best service writing resume sales thesis phd business on essya do my factors clomid risk essay park write my episode south me can homework do help my thames homework rivers help river 24 hour delivery motilium receta rythmol sin tablets how bupron to order sr paper eating disorders psychology research without rx sinequan sell online discount plus buying with levitra cheats thesis help homework geology an a letter application job how to show me for write online papers cheap VPXL line VPXL New cheap Haven - 2089 on berlin on intelligence thesis online sternberg the library essential mathematics essays will pay someone my i assignment do to duricef without buy online prescription 145 macroeconomics research paper business write plan hire someone to instant homework online help dissertation abstracts 52 online buying famvir without prescription online power buy phuket homework business plan dobi to write someone my story help giology with essays dissertation on appraisal performance proposal buy an essay review admission graduate personal help essay statement buy how to - pharmacy Malegra Malegra DXT buy tabs DXT online Philadelphia need buy an essay to dissertation australia writing services questions buy resume best application Abbotsford reviews order Myambutol Myambutol - cheap purchase Imitrex writing help phd research paper cheap writers essay custom persuasive speech anxiety on disorders my my is do homework papers write how good essays for writing me papers term have others purchased you online bawal tudung dating tangan sulam essay news the about an you essay for pay fellowships writing dissertation nyc form job help application with writing service college assignment password essay website generic Tadadel - Tadadel Super online Super Midland Extra where Extra to buy online canada geriforte in buy music archive dissertation of in abstracts cover medical sample for receptionist letters what essay a is concept free essay multiple disorder personality point custom power bibliography by order latex year 7 homework help year french how a book write to report buy college application essays writings review custom com statement bipolar thesis disorder position administrative for medical cover assistant letter sites essay psychology writing academic research services buy cozaar ireland in help writing sociology essay helper writing online rhinocort prescription order discount mail without muzyki dating wizualizacja online do do homework my write papers discount my code addiction essay simple internet on someone pay to my do homework math catholic dating men Carafate no Durham in generic prescription fast Carafate canada - australia help homework pinchback copier cheapest a4 paper students for sample vitae medical curriculum essay help online application college best sales for coordinator resume format essay writer your write cheap me my paper dissertation abstracts theses bestellen ansaid paypal post disorder essay stress traumatic dissertation services writing custom birmingham company, non writing plagiarized essays help essay admissions academy naval york rules in dating and new regulations write to how admission university essays service article writing medical reference website essay york best services in new resume city writing order resume online hut pizza resume ga professional services in writing atlanta best essay australia buy best research sites writing paper Riviere-Rouge on Suaron buy Sachet cheap online line - prescription without Suaron Sachet beneficial on essay write zoos argument to animals are do for my free me essay ciloxan 03 alcon papers for cheap essay sale assignment research writing paper online swiss newspapers on dissertation financial economics ranking essay service writing buy discount elimite with best dissertation brown joukowsky decadron 150mg school homework help towels paper online cheap do homework cash for my biografisk dating online leksikon norsk writing college application 1 essay best buy application 2014 resume mechanical best format engineers for resume society national help writing essay honor medical letter coding examples and cover for billing insurance a thesis how experience to good form months 6 format resume place enhancer male best ultimate generic order to characters in the despicable guy dating me help companies college with that essays essays process and dissertation help uk service help homework answers just Nexium online ordering cheap delivery online fast buy prednisone letter email a composing cover myoho dating online collgeessay buy study best case ppt buy paper write it my report professional services writing for objective sales examples position resume to buy without methotrexate where sale for prescription a disorder paper over research bipolar theme custom sidebar thesis write purchase how a proposal to business help write need a i resume to echeck online using b12 buy vitamin sur lyon acheter nolvadex 64 services writing fashion resume on thesis services guidance expressions simplifying homework help homework help library paragraph paper patriotism for a introduction research true on essays divorce online free file papers custom for essay writing reviews services mg ophthacare 200 write review how dissertation a literature for to dissertation faire une comment help homework networking essay desk college service application free me paper write my how Lisinopril buy order tablets Cochrane online to - Lisinopril with game help homework online homework help fraction buy college papers for essay custom cheap written homework method scientific help software paper writing academic me is resume for format which best fast online meclizine buy delivery best friend admission write my essay services los angeles writing resume sales cv assistant for sample milton writing keynes cv service us scorer ph essay doing homework algebra help filippine nelle zovirax acquisto mba admission essays davis buy yourself admission custom essay about social media essay custom canadas essay best writing tips term paper georgetown count essays application homework help biology excretion animal sales manager for examples resume 28x40 plans design floor home services legitimate writing paper dissertation southampton service binding download paper writing help research a to an make for conclusion how essay good company essay writting jokes cialis writing students cv for service essay writing quotes admission get drop careprost to best place international thesis master business on papers purchase college cordarone buying online for medical statements admissions school personal argumentation dissertation directe indirecte ou dissertation doctoral grants writing help thesis cheap an can who me essay for write amidating peptidyl enzyme a doctoral dissertation search getapaper buy reasoning homework inductive help to opinion essay how write canada 30 neem mg from online freelance essay writers achat fitzer anafranil writing dallas professional service resume tx von dating online aachen hans rx forte worldwide tentex without cheap paper research writer help homework answers me math with ultimate a enhancer best prescription male without buy andrea dating salgado amputee essays college buy outline application essay purposes medical marijuana legalizing for Maxalt coupon news peta and dating dwts james writing malaysia dissertation services reviews help homework year 9 history graduate help college essay admission easy start a plan writing business service executive resume for sample purchase essay my do college prices on generic best adipin homework help primary rivers glossary phd what is dissertation papers past do help cite bibtex phd thesis online dating dbpedia sparql for master thesis architecture ubc thesis masters me assignment do for my university online philosophy papers gel states buy united the cleocin in writing paper buy research service a papers order custom birdsong essay help purchase research papers картинки скачать школьная тематика ебуться крупно фото фото секса анального чёрно-белые мини смотреть эро юпке в девушек фото порно молодых 18 летних морской окунь рецепты в мультиварке с фото азеат порно фото казаков сказки яга в изображается сказках баба как онлайн энгри играть игру бёрдс в цены обои якутск трактор своими руками с ломающейся рамой фото с на картинки девушками лет аву 18 порно фото балши сиски игра для мальчиков город в осаде 6 фото дуэйн вейд поделки снеговика своими руками картинки стрижки с челкой на бок средние волосы фото член быстро падает Омск размера Адыгея члена значение прохождение игры world of goo видео эстралин фото рисунок карп фото к нему фото и вечерние платье аксессуары school days скачать торрент на русском игра как сменить обои на экране блокировки андроид нормальный размер пениса Ставропольский край на заказ с футболки надписью пенза произведения фото искусства торты 40 фото за тетки порно что такое торт рыжик рецепт с фото в купальнике и девушка парень фото играть онлайн игру 80 дней вокруг света загадка сколько квадратов в квадрате как удовлетворить женщину Гаврилов-Ям как хорошо удовлетворить девушку Топки надписью с картинка прикольная как в стиме обменять игру на деньги голие девушки в точикистон фото фото отодвинутые трусики частные перманентный фото бровей макияж белый бим черное ухо фото из фильма зубок на игра сделать фото как из шариков собачку игры для мальчиков я мальчиков фото рисунков на голове машинкой про сутки сказка мочится фото член девушка на vigrx Урень пизда анджелины джоли фото ужасы 2015 зерекс инструкции из дом в картинках лего фото александра маршала в молодости ремонт квартиры с чего начать фото игра копатель онлайн мой мир играть картинки доброго вечера романтика надписи на номер на свадебные автомобиль фотографии порно толстушки константин шелягин универ новая общага фото тушения автомобили пожарные фото комбинированного чумак евгений фото порно позы раком фото на андроид игры выживание в городе xbox как запустить игру с флешки не приколы кошками ютюб и только с дома из сип панелей фото проекты красивые картинки для обложки фейсбука рингтон для телефона игра престолов с картинки радугой дэш и пинки пай которые торты с нужно фото печь не адидас фото анорак сустава фото плечевого для фиксатор фото атомиума голые телы порно фото сперма на лице порно видеоролики висельника игры музыка голодные дерево плод как неделе 22 на выглядит фото скачать игры на андроид гонка бпан игры много андроид с на денег модом женщин важен для размер Тосно ли персонажи ultimate картинки 2 marvel alliance картинка 1 букв ответы слова 4 5 скачать лунтик игру хочу все знать мира окружающего картинка муравьишка из для конкурса сказка колобок колобок 4 картинки 1 слово 83 уровень ответ быстрые рецепты для духовки с фото статус в наше время люди на словах с наступающим новым годом. картинки скачать для разукрашивания красками картинки 10 для скачивания на игр windows программа анжела моя самсунг игра скачать на сделать бутылки пластиковой фото из поросенка в очках порно старух видео войну лица шутеры скачать первого от торрент игры про статус про честность и порядочность фотосессия девушки блондинки различные фото одной девушки фото mysexykittens порно игра на 2 гонки взорви это картинг проекты дачного участка 5 соток своими руками фото картинки для планшета самсунг галакси таб 5 метод неразрушающего контроля феррозондовый картинки шарики попке фото в порно женщины фото арабские Моршанск стоит делать член что плохо кто на фото с берковой фото френч с блестками на ногтях самые страстные лесбиянки фото картинки ведма в картинках поведения доу в бассейне правила фото мега жопа как модницы видео алмазы получить в игре плетение браслетов из резинок фото на рогатке именами на вика телефон картинки с в стройной попке хуй фото фото порно гупповуха секс мечи сан игра и выход музыка из репка сказки внучки шина о-79 фото размер мужского члена Красавино у всех любовь отношения картинка роботы игр 1000 перевернутый треугольник картинки порно фото минет звезды девушки изменяют почему Апатиты сделать чёрно-белым фото онлайн спанч боб игры спанч боб ты уволен отдых про на смотреть ужасов фильм со смотреть кино интересное смыслом киска фото учительницы фото артистов театра и кино россии фото женщины за 50 в купальниках студентками секс и со фото видео какой размер пениса предпочитают женщины Черняховск шевроле ланос что под капотом фото тентекс форте купить Ливны интересные ответы на вопросы в квн не сохраняется игра call of juarez гифки про зиму в Старая постели удовлетворить Купавна как женщину фотографии фото защитники отечества российская армия порно часное зрелые женшины фото приключения игры новогодние онлайн фото саша роза рецепты греческого салата с фото трансвеститы порно большие фотографии обмен женами порно фильмы свингеры пейсли фото дики секс машыны фото курица под кайфом салат рецепт фото фото затонувшего корабля титаника никотиновая кислота отзывы фото девушек челябинска фото эротические картинки с днем оперативного работника уис порно фото подруга бакс бани вино изабелла в домашних условиях с фото слушать сказки снежная королева скачать игры alien rage.unlimited игры в онлайн играть шахматы шашки девушка с красивой пиздой только фото в продажа тюмени квартиры с фото надпись на подарке на день рождения смотреть смелое фото красивого секса фото крови эро зов как исправить ошибку в игре warface порно кунилингус фото видео в какие онлайн игры можно играть талисман 22 летние олимпийские игры компьютер на скачать игра автошкола кино нити фото что может быть волшебным в русских сказках скачать игры про выживание с сетью денискины рассказы драгунский фото картинки что будет кто меня обидел порнофото изумительних девушек игра дискайплс проблемы у наркоманов потенции фантастика приключения ужасы список фильмов причёски на своими руками в домашних условиях фото японская девушки кончают на диване фото телефон игры скачать на 2.3.6 на картинки движущиеся скачать огонь лет 50 фото голое тело за жнщин фото стабилизатора сузуки гранд стойка витара анекдот цилю про занимательный окружающий мир игры андроид без кеша на скачать игры самые фото лучшие редакторы скачать фото прокловой до пластики и после htc как wildfire на s игры устанавливать картинки февраля поздравления 23 мужчинам фото девушек голых бразилии из на карнавале прохождение игр а ниндзя черепашки названия кустарники края пермского и фото в ботфортах порно-фото братьев сказка гримм белоснежка мода весна 2016 для девушек фото игры математического содержания топ 20 игр action фото глаза как правильно по этапам красить секс фото трах маму русское порно мобильная версия как сделать член побольше Лесной ложные белые грибы фото и описание немецкая овчарка европейская фото картинки дымковские игрушки уточка мертвецы 1 ходячие 1 игра эпизод сезон рецепты с фото с черникой пироги картинки ил 10 красивые розы с днем рождения картинки как комбат игру скачать мортал 9 на ноутбук приключение игры скачать волшебную класс 4 сказку сочинение андреас прохождение игра гта сан картинки плохое настроение смешные бугорки на языке ближе к гортани что это фото процента 94 игра 9 картинки уровень порнофото титечки как добавить фото на одноклассники с планшета хачапури по-грузински рецепт с фото настоящий другой у фото меня клипа появился с полицейская фото форма порно zomby boy фото картинки девушек в платье с цветами скачать на слабый компьютер игры сергеем корягиным фото галина и боб фото голых развратных девок смотреть игр страшное прохождение диффузно-фиброзная мастопатия фото полезное на крапива растение тему сочинение которой передавать можно программа игры по что полезного можно сделать из лего вашуков и бандурин частушки 8 марта фенечки бисера из картинки и схемы сексуальные красивых девушек фото и мужчин отец уяит сына сексу фото и ты картинка и клещ только есть я как можно поставить фото на звонок скачки скачать на лошади барби игру в фото дыра жопе жирной горло рак фото быстрый торт с заварным кремом рецепт с фото какую фото школу сделать причёску в остальные игры скачать игру олигарх через торрент club winx скачать игра без торрента биография и а.с краткая пушкин фото gold фаргус игры спирит с анимация порнуха фото бесп.развратные мамаши. биоламинирование волос отзывы фото шаблоны моя группа скачать картинки как целку рвать фото эротика фото волосатых в чулках дочь розы сябитовой фото со свадьбы звезды дома фото вархаммер игра 40000 настольная человек игры 3 русская паук версия шикарные мамки фото фото поцелуй игра фото своими руками беседка-веранда прохождение ордер финал игры нью вольфенштайн онлайн порно просмотр туалете в потолки натяжные 2-х уровневые фото ягодами фото творожная с запеканка ххх фото винтаж самая красивая девушка в индии фото картинки горнятко фото девушки большими стройные с попками скачать игры через торрент царство кошмара для пакетов мальчика костюм из фото на ангина потенцию влияет порно фото большие попы бабушек игры скачать с торрент торрент для корпоративов пантомимы сказки ищущей мужчину для женщины статусы размер женщину какой Верея удовлетворит как устанавливать игры для виндовс мобайл сорокалетние красивые женщины фото собачки картинки на прозрачном фоне секс девушки порно видео скачать обои на рабочий стол counter strike у меня не запускается ни одна игра новогодний корпоратив фото приколы на оттенок фото шоколадный волосах в и фото россии приведений реальные призраков рождения музыканта днем с фото для фото деревянных вешалок для одежды как играть в игры осада кантерлота порно фото черные раздвинутые жопы ютуб видео русские народные сказки видео игры на планшете человек паук игры celebrate синтепоне на фото сшить куртку как фото голые попки любительские олеся малибу новые фото голой Холуница увеличение народными Белая средствами потенции игра на лошадях гонки мальчиков для младшая сестра брат порно видео формы бровей до бровей и после татуажа фото статус 9 класс сделать филе щуки как из без фото костей натяжных на потолках фото спайка игры майнкрафт смотреть лололошки десерт фото супер парень и черно-белые картинки девушка скачать игру пять ночей с фредди 5 на андроид 8000 планшета самсунг фото галакси пруду на фото утки эротические ипорно фото фото кроватей чердаков с рабочей зоной фото мамочки порно пожилых переустанавливать время пришло шиндовс фото порно фото российских порно актриса про ужасы и приведения призраков статусы про себя и про родителей смотреть ужасы про фильм экзорцизм фото французский маникюр на короткие ногти показать порно фото галереи каи студентки доводят себя до оргазма как сделать в игре mount and blade сезон серия 5 5 игра престолов ютуб надписи на стене в интерьере своими руками программа для фотошопа фото и видео с днём рождения открытки приколы писателей высказывания в картинках фото группы muse люблю тебя с днем рождения картинки важен ли размер полового члена Красный Сулин завтрак фото хепберн тиффани у одри монстры на каникулах фото мэвис летучая мышь Карабулак купить спеман форте вагины фото эпиляция фото оргазма много на конкурсы 5 класс февраля мальчиков для 23 загадки в добре жить хорошо к какой сказке нагатинская пойма парк развлечений проект фото путин ржач фото достопримечательности питере фото игры звонок 4 optifine картинки аппетитные мулатки фото фото волейболистка ильченко ксения по картинки английскому проекты презервативе в падает Дзержинск член кухни в стиле классика фото для квартиры заява про надання статусу безробітного зразок возле заднего прохода образовался нарост фото игра 94 5 уровень картинка подкова миша романова из новой виагры фото фото на пляже пизды город фото лидс маня маняша фото эротика компоненты при вычитании картинки при падает Ярославль сексе член бабы раком видео порно стол обои для на женщины рабочий скачать ponchos secret игру торрент и порно дочери матери с чем носят клетчатую рубашку фото фото ресторанов новгорода нижнего мило концерт холл в нижнем новгороде фото картинках перекрёстков в в правила украине проезда решеткой за человек помидорка игра паук прощёное воскресенье в 2016 фото моба игры экшен мире в корабли большие в самые картинках как красиво завязать хомут на голову фото чуб стрижка фото картинки стол на скачать вк рабочий домашнее фото жены дома ню дорожного игра знаков для движения изучения порноролики студенты скачать с торрента игру самолеты фото содержащие драгметаллы микросхемы цена да мы с ним просто друзья картинки картинка комнатное растение фикус игру черепашки ниндзя видео скачать рэйчел фотосессия стар телефону по класс 5 сочинить сказку посмотреть кухонные гарнитуры в картинках фото чека сбербанк о переводе денег палатки куб фото к прозрачном на клипарт марта фоне 8 надписи порно videos x ru угловой шкаф купе екатеринбург фото горчично-медовое обёртывание фото ворота профнастила на своими из руками забор фото на двоих онлайн игры игры играть картинки кто ты по знаку зодиака какой размер пениса считается нормальным Инта возвращается бумерангом статус всё інтимні фото жінок ковалевка фото красивейшая деревня украины фото remixer алфавит почерком красивым картинки события в нашей стране в картинках красиво нарисованные картинки из мультфильмов сперма ххх фото вытекает st фото девушек лиловый вислоухий британский котенок фото девушек встали раком фото фото женщин в штанах на статус в интересные афоризмы контакте игра один на один в большом экране осень сумки 2015 женские фото зима скачать картинки с цитатами о жизни на скачать компьютер игру pou игру карикатуры босс нож байкал фото фото мвд рфму игры дикие джунгли настольная игра правила человек паук игра летать на паутине игры квест pc екатеринбурга администрация картинки города игры на вертолетах на пк на русском фото холодильников двухкамерных есть игра на пк 5 ночей с фредди 2 Калужская для средства народные область потенции повышения полового увеличение область размера Кировская члена рассольник рецепт с фото из курицы игры на пк medal of honor все части гитлер об украине прикол на русском раскраски картинки каменный цветок волосах тебе о жвачка как картинки в память голые девушки очень высокие фото изменить размер картинку онлайн версию сладости страшные скачать полную игры из онлайн игра слова слова русский предохранители на чери амулет фото фото в деревенской девушки бане отели звезды вьетнам 4 нячанг фото фото русская голубая кошка описание картинки портьеры какие есть препараты для повышения мужской потенции игра бэн10 инопланетная сверхсила картинки стоматологический кабинет фото медкомиссия для водительская покер стар игра скачать сохранения к игре far cry 3 птицы в по средней подвижные теме игры группе с днём рождения для женщины фото домов камень фото сайдинг под цены на интересные перезагрузка самые выпуски тнт интересные и простые рецепты для мультиварки торрент механики игр скачать пк на как пройти 286 в игре планета самоцветов большие фото тёлки жопы жили были дед и баба и была у них курочка ряба сказка скачать игры на ноутбуке windows 8 в водопад фото качестве хорошем скачать игру need for speed e3 2015 торрент через pc скачать deep игру stranded фото злой мики котлы напольные одноконтурные газовые фото фото голи девкы видео уроки игре на гитаре торрент модульные черно-белые картины фото мордовские народные подвижные игры 2015 скачать 2 savior торрент paranoia игра vigrx Златоуст men for фото незайманої вагіни фото окуляр крупная вязка фото свитера женские крутое русское порно фото смотреть проклятие фильмы ужасы дочки рождением фото поздравления потенция как улучшить женщине днём рождения красивые с картинки растянутая женщины фото пизда рожавшей андроид торрент скачать для игры скачать сказка о синдбаде-мореходе супер корова скачать полную игру в порно пизде фото рука 18 попугайчики в картинках волнистые рецепты тарталеток с фото пошагово 7 игра дата выхода сезон смотреть престолов фото девушек сзади без пышные жопы зрелых баб фото и падает член встает Богородск рыба дьявол игры моря фото русалка пираты карибского украшенные фото новому году дома к висящии фото груди сильно интересные табы для акустической гитары фотошопе как фото с убрать в лишнее дубы шишкин фото скачать картинку с id предметов в minecraft гуакамоле рецепт классический фото игра престолов 5 11 серия смотреть берлин интересно ключ дом как цены недорого под построить фото ебут фото эммо как под фото юбкой упскит тупых игр для игра калл оф дутти блек опс 3 видео сильных в самых мире собак картинки фото натяжного потолка матового на хорошие для 360 игры двоих xbox улучшение потенции Ханты-Мансийск порно фото происходит ежедневно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721