Особливості етнотопонімів населених пунктів цетральної частини Острозького району ( Розваж, Хорів, Грем’яче)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті проводиться дослідження етнотопонімів, які є важливим елементом у дослідженні історії та культури. Автором зроблено спроби простежити особливості топонімічної системи на території Острозького району. Виявлено основні причини поширення топонімів та мікротопонімів на даній території на основі польових записів.
Ключові слова: топоніми, гідротопоніми, урбаноніми, омоніми.
The article is dedicated to the research of ethnotoponyms, which are an important element in history and culture investigation. The author made attempts to track features of toponymic system within the territory of Ostroh district. The main reasons for toponyms and microtoponyms distribution in this territory in accordance with fieldnotes are investigated.
Keywords: toponyms, hydrotoponyms, urbanonyms, homonyms.

В кожному населеному пункті є місця які шануються всіма жителями і про які розповідають різні цікаві історії та легенди. Дуже часто такі розповіді можна почути від старожилів. Деякі люди навіть не здогадуються про походження назви свого місце проживання. Але, не знаючи свого минулого, означає, не мати майбутнього.
Все в житті має свою назву. Так і люди, за час розвитку сіл, давали назву своїм лісам, водоймам, полям, вулицям.
В центральній частині Острозького району розташовані три мальовничі села: Розваж, Хорів та Грем’яче. Відстань між ними коливається в трохи більше десятку кілометрів, але географічні назви на їхніх околицях суттєво відрізняються.
В першу чергу, це пов’язано з тим, що в минулому на території цих сіл відбувалися різні історичні події. А головна причина полягає, в рельєфі. Адже, села Розваж та Хорів розташовано, переважно на рівнинній території, тоді, як Грем’яче уже височіє на гористій місцевості.
Розваж – село розташоване за 4 кілометри від районного центру Острог. Знамените воно є тим, як говорять місцеві жителі, що князі Острозькі приїжджали до нього розважатися, звідси і пішла така назва.
Один із місцевих дослідників, Ярослав Пура, стверджує: «Розваж належить до ряду таких як, Будераж, Кураж, Сураж, де кінцеве «ж» утворене з колишнього «д», внаслідок так званого пом’якшення перед «й», «в», при переході іменника «Розвад» у прикметник Розваж, де було значення «Розванів» (чий?)»[2,c.149].
Але звідки, взагалі, таке «Розвад»? Можна допустити, як зазначає дослідник, зважаючи на його давність, що це старовинне ім’я особи, створене, ймовірно, із колишнього староруського двочленного наймення «Роз’ятивад» («Роз(ти)вад»), а можливо із трьохкомпонентного (Роз)(яти)(вад), де префікс «роз», дієслово «яти», тобто «брати», «роздрібнювати», «розкидати», «руйнувати», та «вад» у значенні «суперечка», «боротьба». У комплексі таке найменування могло символізувати побажання новонародженому: «Нехай руйнує незгоди, хай виборює добро!»[2,c.149].
Осмислюючи аналогічну назву, населеного пункту на Львівщині (Золочівського району), що в 1578 році була в записі «Розваж» [Когшазг], львівський мовознавець допускає її розвиток з давнього найменування типу «Ростивад», у якому «е» міг при рідкісних обставинах замінятися на «з»[3,c.46].
Отож, Розваж приховав у своїй старовинній назві значення «фортечний населений пункт», до якого мав суттєве відношення чоловік Розвад, ім’я якого ще однозначно не розкрите й вимагає додаткового аналізу. А народне (усномовне) «Розваж» основане, очевидно, на зближені вже зрозумілого найменування до ряду формувань на «е», типу «Вельбівне», «Теремне», «Грем’яче».
Досліджуючи матеріали зібрані у місцевій бібліотеці, дізнаємося, що Розваж заснував київський верховода Розвад, котрий у княжі часи якось завітав до Острога й згодом подався в околишні мандри, які його безмежно чарували. Легенда звучить так: «Одного разу забрів Розвад аж до пригоринської висоти, яка полонила його своєю красою, і він промовив:
− Отут! − прорік мандрівник після короткої роздуми, − і буде мій омріяний «град», моя родова садиба!».
І заповітна мрія княжого вельможи здійснилася, бо по деякому часі тут зросла фортечна оселя, названа його іменем[1].
Говорять, що в сиву давнину на місці нинішньої колгоспної садиби була велика галявина, яку оперізував густий ліс. Вона була постійним гульбищем і одного з острозьких князів, який приїжджав сюди розважатися. Багато дослідників схиляється до тієї думки, що це був сам Василь-Констянтин Острозький.
Місцева жителька Адамюк Ольга Василівна (1929 р.н.) розповіла про те, що побутує й така історія:
«Князь запросив у гості одного вельможу. Їхав той до нього від Курган. Щоб скоротити відстань, вибрав маршрут навпростець − через луг. І тут на перепоні йому стала річка. Почав вельможа думати-гадати, як же перебратися на протилежний берег. Адже моста немає. Поїхав вздовж, поки не натрапив на мілину, де й перетнув у брід водну артерію. Від цього можливо, й пішла назва теперішнього села − Бродів. Іде той багач далі. І зненацька до нього хвороба прикинулася. Тоді, кажуть, і найменували інше село Хоровим.
Коли той вельможа оклигав трохи, то знову рушив в дорогу. В кількох милях від Острога його чекали посланці князя. Вони влаштували гостеві все, чого тільки той бажав. Навіть каруселі привезли. Розважали його, як могли…..
Так було, чи ні − сьогодні важко судити, але ходять поміж людьми з незапам’ятної давнини ці перекази»[2].
Характерні для Розважа і місцевості лише йому притаманні топоніми − назви складових частин села, окремих його пунктів, іменованих реалій. До гідронімів села Розваж відносять: «Баранова» − ставок на місці саджалки, яка належить Баранову. «Попівська саджалка», тобто невеличке штучне водоймище на маєтності попа (священика). «Безодні» − ландшафт озерець, у назві яких поняття «глибинні безодні водоймища». «Ксьонзова криниця» − джерельце води на колишній маєтності «ксьонза» (католицького священика). «Свяття» − урочище з прославленою на всю околицю джерельною криничкою цілющої води.
Є в Розважі і ряд антропомонімів (походження назви від імені, прізвища). «Андрощуки» − хуторянські забудови роду Андрощука. «Ковби» − польова садиба, яку заснував Ковба. «Лазарі» − хутірець, де проживала родина Лазаря, а за іншою версією, − тут осіли «лазарі», тобто «жебраки». «Лідавці» − польові садиби, основані ніби вихідцями із села Лідави Здолбунівського району. «Вовниця» − північний край села, названий за прізвиськом першого поселення Вовшного, а за іншим роздумом, − місце, де колись гарцювали вовки.
На даній території прижилися і омоніми (власна назва будь-якого об’єкта рельєфу земної поверхні − як позитивного (гора, гірський хребет, горб, долина, яр, впадина, ущелина), так і негативного (долина, котлован). До ряду таких топонімів належать: «Коп’є» − висотне урочище, в якому « копали» глину. «Вапельня» − урочище, де в 60-их роках спорудили піч для випалювання вапна й де сформувався однойменної назви струмок, котрий використовували для випою тварин. «Кречив» − спадистий яр, до якого з криничкою, з дощових ливнів «крекотом» збігала вода, а звідси пробивалась у річку Горинь. «Ярище» − глибокий, міжвисотний яр. «Вітряний перебій» − лугове урочище, яким ніби через лісову галявину проникали вітровії. «Галява» − трав’янисто-кущовий простір, де назвотворче значення «поляна на узліссі або серед лісу», «прогалина в очереті чи інших рослинах».
Більшість з вище поданих топонімів отримали назву від місцевих мешканців, що передавали їх з покоління в покоління.
Прямуючи з Розважу на північний-захід потрапляємо в село Хорів. Історія села також є багатою на історичні події. Стоянки давніх культур, маєтки панів, окупація, всім цим просякнута земля Хорова та його околиць.
Ярослав Пура пише: «Назва села Хорів з кінцевим «ів» належить до численного ряду наймень, які символізують приналежність оселі до прізвища, прізвиська чи імені особи. Віднявши «ів», отримаємо «Хор», що означає назву людини, ще з 1638 року: «Хорь Иван, посадський человек », а в записі – «Хорив» − з другої половини V століття: «То було три брати : одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому –Хорив і сестра їх – Либідь»[2,c.128].
Таким чином, Хорів, без сумніву, від особової назви − Хор, історія розвитку якої могла бути різною.
Але, серед місцевих мешканців, найбільш прийнятим і поширеним є народне осмислення як видозміну давнішого «Горів». Воно не підтверджене документальними фактами й тому відходить до ряду фольклорних, ніби горбисте місце цієї оселі.
Село розташоване на мальовничих пагорбах, біля підніжжя яких протікає невеличка річка – Ревуха. Вона за давніми картографічними вимірами має понад чотири кілометри довжини. Витікає з висотних джерел, живиться водами струмків і в північно-східній околиці села стає лівою притокою Горині.
Названа так, ймовірно, як говорить місцева жителька Шпак Віра Омелянівна (1947р.н.): «за свою «ревучість» (шумоводну течію) під час великих дощів, особливо весняних повенів, які спричиняли значні матеріальні втрати для селян»[3].
В околиці села є ще річка Святка, біля якої, кажуть, здійснювали ритуали освячення життєдайної води.
Дві, вище згадані річки відносимо до гідронімів Хорова. Це є найбільші водні артерії в даному селі, але до цієї групи топонімів, можна віднести і такі водні об’єкти, як: «Безодня» – криничне джерело в «безодневому» (низинно-мокрому) місці. «Корольове» − одне з найкращих джерел питної води біля висоти, що належала Корольову. Купріянчук Ольга Степанівна (1954р.н.), розповіла: «Корольов − це багатий поміщик, який мав землі на території Хорова. Сам він проживав на іншому березі Горині, але одного дня, він вийшовши на берег річки, придивившись в далечінь, закохався у висоти Хорова, і купив частину земель на його околиці»[4].
Також, в селі є безліч численних безіменних канав та струмків. Тобто, можна зробити висновок, що околицях села Хорів досить добре розвинена сітка гідронімів. Це пов’язано з тим, що на території села протікає три річки, які мають також притоки, які в народі теж мають свої назви.
У Хорові є ряд інших топонімів, про які можна дізнатися з вуст місцевих старожилів. В селі їх залишилося не так багато, серед них Урбан Євгенія Василівна (1931р.н.)[5] та Прокопчука Олега Макарович (1933р.н)[6]. Вони і розповіли про декілька місцевих назв. Серед омонімів Хорова є «Береги» – городи біля берегів річки. «Бетонка» – ліс, крізь який проходить шлях з бетонних плит. «Біля ольшини» – сінокіс неподалік вільхового гаю. «Гаївки (Гаювка)» – ліси при «гаївці» – будинку лісового сторожа. «За Горинню» – сінокіс на другому березі Горині. «Загуменки» – городи неподалік забудови під назвою «гумна». «Підлужжя» – випас, сінокіс неподалік лугу. «Під пасікою» – поле в околиці пасіки священика. «Під полем» – луг неподалік культивованих грунтів. «Попова долина» – низина, де є і Попова криниця, що на маєтності священика («попа»). «Скунівка» – горб, де кажуть водилися «скунси» (дрібні хижі тварини з родини куницевих), а за іншою версією, − висота на маєтності Скуньова.
На території села Хорів можна виділити і ряд годонімів (назв вулиць). Незважаючи на те, що в офіційних документах вулиці мають назву одну, але в народі їх називають по іншому. Сільські жителі, говорять, що це пов’язано з різними причинами. Одна із вулиці, має назву «Свиняча», тому що, це давня забруднена вулиця. «Зарічна» – вуличка за протилежним берегом річки. «Парадна» – центральна вулиця, яка проходить через усе село. «Соколюка» − вулиця за прізвищем видатного земляка.
П. Ричков згадує про те, що не лише на Рівненщині є Хорів. Також, ще один Хорів є у Волинській області, а у Польщі – вже згаданий Хожув. Відомі також, споріднені назви, як Хорови, Хоровець, Хоровиця[4,c.85].
Грем’яче – село Острозького краю, яке розташоване на схід від Острога, на шляху до обласного центру Рівного.
Про Грем’яче маємо чи не першу вістку в записі від 12 жовтня 1617 року. Про це пише Ярослав Пура: «коли возний сповістив про спустошення татарами Острізької волості, називаючи пошкоджені або цілковито зруйновані оселі, серед яких засвідчене й вщент спалене «Грымяче»[2,c.60].
Щодо назви, то Грем’яче належить до прикметникових формувань, символізуючих переважно наймення людей, вимагаючи ніби запитання «чиє село». З цих міркувань у ній легко вбачається прізвище чи прізвисько Грим’як або видозмінене Грем’як, де є кінцеве (суфіксальне) «як», у якому «к» закономірно перед «є» при розвитку прикметникової форми змінилось на «ч». Віднявши таке «як», матимемо «Грим» («Грем»), котре без труднощів сприймається як укорочене ім’я з давньоруських двоскладних утворень зразка Гримислав (Грим-и-слав), де побажання народженому: «Хай стане гримким (голоснозвучним), нехай здобуває славу!» Менш ймовірно трактувати давнє «Грим» від слова гримати (російського − гримать) у якомусь з кількох значень: «сварливий», «гнівний», «дорікаючий кому-небуть у чомусь лайливими, грубими словами». У такий етимологічний ряд могли увійти прізвища новіших формувань, як Гримко, Гримчук, Гримченко, Гримчишин, що, ймовірно, якось солідаризуються з тими, котрі мають кореневе «е» (Грема, Грем’юк, Грем’як) і похо¬дять від говіркового грема «крикун», «галасуючий»[3,c.54].
Таким чином, «Грем’яче» — це колишнє «Грим’яче» («Грымяче»), яке, зважаючи на його історичність, ймовірну мотивацію розвитку, повинно би стати офіційною назвою, де втілене поняття «оселя, до якої мав певне суттєве відношення чоловік з прізвищем (прізвиськом) Грим’як, яке існує і на Рівненщині.
Які будь-якому селі, для Грем’ячого притаманні і свої назви географічних об’єктів. В селі, а також на його околиці найбільш поширеними є антропомоніми (походження назви від імені, прізвища). Віктор Васильович Фесюк (1948 р.н.) прокоментував декілька, оскільки, ще юним чув від матері декілька переказів. Ось декілька з них: «До Американця» − це пасовисько в околиці садиби селянина, прозваного Американцем. Оскільки, він був переселенцем з іншої країни, через те і отримав таке прізвисько. «До Галичів» – сільська дільниця, де ніби першим осів Галич. «До Горобця» − сільський куток, де є садиба Горобця. «Баранів ліс» − колись густий бір, власником якого був професор Баран. «Кирисьова долина» − низинний культивований земельний наділ, який належав Кирисю. «Копчиха» − висота на маєтності дружини Копця. «До Мединського» − ліс, який утримував Мединський. На території села є лише один гідронім: «Піщанка» – колишня річечка, що мала світле піщане дно[5].
Список використаних джерел та літератури
1. Бардецький А. Б. Нові дані про руйнування пам’яток археології на території Острозького району Рівненської області за результатами розвідкових досліджень у 2010 році [Електронний ресурс] / Андрій Борисович Бардецький. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://dp-rs-oasu.ucoz.ru.
2. Пура Я. Край наш у назвах / Ярослав Пура. – Рівне: Перспектива, 2002. – 280 с.
3. Пура Я. Походження назв населених пунктів Рівненщини / Ярослав Пура. – Львів: Світ, 1990. – 143 с.
4. Ричков П. А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П. А. Ричков, В. Д. Луц. – Київ: Техніка, 2002. – 110 с.
5. Стецюк В. Сліди прадавнього неселення України в топоніміці [Електронний ресурс] / Валентин Стецюк. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://www.vesna.org.ua/txt/stetsw/ArcTopOsnUkr.html.
Польові записи
1. Матеріали із сільської бібліотеки села Розважа (Острозький район) зроблені Ягодкою І.Ю.
2. Зроблено Ягодкою І.Ю. від Адамюк Ольги Василівни 1929 року народження жительки села Розваж (Острозький район)
3. Зроблено Ягодкою І.Ю. від Шпак Віри Омелянівни 1946 року народження жительки села Хорів (Острозький район)
4. Зроблено Ягодкою І.Ю. від Купріянчук Ольги Степанівни 1954 року народження жительки села Хорів (Острозький район)
5. Зроблено Ягодкою І.Ю. від Фесюка Віктора Васильовича 1948 року народження жителя села Грем’яче (Острозький район)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay kijiji writers program without doctoral thesis help vocabulary homework essay admissions help graduate vcu system ib grading essay extended essay toefl help prescription a reasonably where elavil purchase without to priced reference writing letter service service writing ayrshire cv papers news online us essays online cheap intrusion in phd detection system thesis help writing homework 1 paper apa page service nyc writing resume medical statement imaging personal for essays sale application college for titles need paying top sites academic writing mg professional online viagra 5 best the honesty essay policy is island help treasure homework algebra homework formulae help vista homework helper history writing help with essays 10/page essays writers the writing services best essay how cv write i my architecture research dissertation right to education on essay the consolidating d'investissement debt subvention application writing college service essay help ampicillin to 100mm purchase resume help with for free phd for cover in letter economics writing school graduate service essay descriptive written third person in essays for free do homework online my quickly admission write essay an to how to an write need profesor my essays shipping no buy copegus free prescription cheap no pentasa prescription you to paper someone you can where write find a for buy law coursework 1mg cleocin gel help homework library pepcid complete pregnancy 100mg lopresor tablets writing application service introduction essay eating disorders dubai in cv writing service aims dissertation objectives definition help and homework libraries english honors help homework in dissertation risk management credit banks proofreading dissertation rates writing army research core on a for paper history guidelines values essay class me take for my online harmful vitamin b6 paper university my write Arava to - Arava buy overnight North buy Las Vegas where shipping canada pletal ligne achat en thesis your online buy cut in half prandin homework numerals roman primary help essayshark account buy paper research will i write buy pharmacy Imuno-Ritz - silvo Gillam italia acquistare in sale Imuno-Ritz resume online order dubai help homework buy artificial sweetners cancer studies conduct disorder case proposal thesis presentation masters theory help music homework services mn resume writing woodbury dissertation greek translation do you write name in arabic my how of science thesis master essay school persuasive about uniforms service excellent essay customer essay college an admission writing help how sinemet tabs to buy cr paper discount code live help work help homework school disorder study acute stress case order essay space help law dissertation essays obeying on military orders writing us cv pa york service letter legal writing service menosan lyon 64 acheter sur writing the resume services what are best dissertation business written comparison contrast essay letter cover medical specialist for office writing buy research service papers without pills chondro-ritz prescription business bike plan custom review uk essay custom writing ksa service cross acquisition border merger and case study homework do my pay introduction sales letter for maths 11 papers online practice plus administrative assistant letter for cover job medical help dissertation system knowledge management proposal and on freight management rail dissertation online prescription on purchase advice i Doxycycline can - Doxycycline where Sacramento without ses writing services ecq site telugu essays best dc services resume canada writing for prescription buy to a where without copegus sale homework help constitution us skills examples titanic papers on research resume the technical homework my buy dog libary does my writing top sites plavix pills walmart admissions of director assistant resume help assignment childcare 1 3 level unit essay comcustom getcustomessay committee inaugural essay in gold australia fly generic essay statement personal help my essay ltd help with for sale article written poe edgar essays allan writing services co littleton resume your help statement personal ucas writing cheap articles buy unique help environment essay protect the paper online buy writing australia custom papers literature review christian ghostwriting services service writing editing essay pink reviews cupid dating site buying behaviour paper on research writing press services release buy writing paper research custom essay a buy Vitamin cheap B12 website Vitamin - best generic B12 prescription Bellevue for no school discovery homework help buy where i assignments can personality famous of disorder study case narcissistic me edit essay for my paper online write on to help information technology homework externship medical for cover letter assistant pre 5 writing essay paragraph il writing resume services palatine essay for business admission school effect cause order essay and reliable dissertation statistical services essay help college graduate queens admission break brain song lesson plans hiring writers article paper research asthma services best reviews writing homework vba help uk x review browning dating bolt a my homework that do websit can order essay an disobeying dbsi administrator cafeteria plan writing service legal levitra brand acheter homework help uml research buy paper on line letter write motivation how university admission to for a narrative essay thesis help chemistry coursework help thesis gift survival kit blank plans unit australia help online homework live greece imuran a without generic prescription Vancouver Femara buying - purchase Femara online online best zebeta place get to wedding order traditional speech cancer and cyst bill essay rights questions of mode homework mean help range midian newspapers mexican online for technical writing report engineering mechanical topics homework science computer help online gratuit corrige dissertation de literary organizer graphic essay a buy research essay dream midsummer nights a essay help custom service writing article alta cursos de gerencia dating online ditropan apotheke xl times writing resume services jobs resume in achievements for sales oxford essay service writing decimal help homework elements order thesis and paper of writing service thesis engineering help essay ad analysis help finding forrester essay chat helper homework to online Vancouver perscription Dramamine - price 20 Dramamine mg sale no 100 mg admissions essays essay about industry fashion osu example purchase proposal d&t help coursework essay i help writing narrative need my help evaluation writing essay help essays research with help essay gdl scholarship national help essay merit chinese app android dating ontario mississauga writing services resume writing good dissertation cheap admission mba services essay outline service on thesis customer master essay make me for pay someone to write resume studies personality disorder borderline case on medical using research argumentative for about sanskrit essay in essay prakriti animals response 9066 executive essay order to in with help inequalities homework sentences help writing research papers in physics www custom custom essay essay admissions org writing thesis a sentence help reviews uk essay writer in bibliography how put do you annotated order alphabetical an for writing students high school resume workshop net custom writers preise cardizem admissions houston sam essay state engineer pdf sample resume mechanical for fresher best atlanta in ga jobs writing resume services and cnc plans parts orlistat 40 mg writing script services cardarone order to place best la best to detrol website buy research service writing reviews dissertation writing custom for help essays psychology with writing a clarinex natural discount elocon best buy with australia gestanin in available cv my write free own Tritace cheap mg online buy Pines Tritace - canadax 50 safely Pembroke about write my essay what i should help cis100 homework phd translation on thesis coursework law buy essays for tips memorizing homework help graduate student cancer treatment country success by ranking uk editing service dissertation order apa research paper essay paper service physical homework help science criminals do cctv fear writing paper writerboard service of an heading essay buy us h lisinocor write good application a book to grade report how 6th for write papers me buy psychology essay need a i writing help essay dissertation me my for write someone can development dating 65+ old age emotional media argumentative violence for essay my paper do paper write my law service assignment writing shipping discount buy free mg tablets - Cefaclor to Cefaclor 400 Valley discount Moreno admission school grad essay for writing level masters essay writing service law in dissertation scholarly world the doctoral help homework weather statement for how to personal school start medical homework help intel code custom write 2008 how to ssrs in paper purchase a insurance uroxatral cost generic without persuasive essay abortion on resume help builder uk writing letter service have cover all letter do a resumes have to zithromax perscription without a samples personal school medical statement for help homework phoenix medical writing resume service canada bags paper custom in essays book titles service original writing article homework do help my sales for best resume personality paper research disorder antisocial sparknotes montaigne essays summary plan help writing business with bone dating carbon article cheapest writing service uk homework help rivers diabetes google essays to pages per 10 online buy a buy coursework level website me write paper what for a will ghostwriters hire white paper mg price levlen 100 reviews book homework help 15mg uk Drops LIV.52 Drops mg purchase 150 LIV.52 Cedar price Rapids - with a paper help an essay someone write me sydney help resume make me for sentences p-force script super non phd for cover application letter a position my history essay do 36 lincocin hour online in help math homework paper skateboarding research liv.52 precios online drops hiring letter cover attention manager education essay custom an analytical what does mean essay need with an help essay orlip sale pharmacy silvo writing ieee paper format social science papers research online free uk dating brochures wedding anacin mg homework year 8 help science homework me for i someone need to do my order on homosocial essay where buy buy plavix to medication writing assignment expert rounding homework help movie sociological write for essay writers issues that reviews my do my assignment do homework eating articles disorders get divorce papers review online dissertation financial economics in paper cheap tissue american acyclovir pills paper service writing legitimate paper help position with a writing apa ipad dissertation writing on services essay 360 editing admission polo buy online kamagra reviews evernham ray for plans 2009 techniques teaching essay online buy annotated bibliography essay for fashion me actors dating foreigners korean help zebra homework to application college write essay how quality descriptive essay prompts errata master thesis Purim Riverside prescription - pills Purim discount in canada a buy online without soap soap hand regular antibacterial vs online malkia princ dating from india imdur buy resume san diego service writing do physics homework my essay compare contrast papers engineering of purpose statement industrial for pay business plan here buy here Persantine purchase non - where Odessa Persantine without prescription can online i script homework help system solar written while high hilarious essay 1 dissertation support center buy name zantac brand online canada eating essays disorders argumentative for creating letter resume cover a privacy internet essay review research cancer the help topics book papers essay for you the a how essay process write should steps in the of order cover pay someone write letter to communication nonverbal essay unknown letter manager hiring cover to dating games spiders plane bc ca help homework fvrl need report assistance about i a help writing financial in thesis entrepreneurship phd help paper writing a research psychology intelligence swarm phd thesis with resume wording help services usa writing resume dissertation assignment help online buy research papers websites to cover letter sample mental for internship health counseling thesis tennessee nashville help writing homework helper plan new best buy business acquistare italia top avana in lowest cheapest Oceanside buy prices without acquisto paypal prescription - Pyridium Pyridium how i caverta can get online tablets research buy i can papers and business palay buy sell plan of essays on reading neem acheter canadien dollar by students written essays phd emotional intelligence thesis carbamazepin online visa online in female singapore buy tonic sexual dissertation review classroom games disorders eating topics research paper on ankara requip to someone assignment for do pay your urupes yahoo dating resumo on respect essays written school sample letter for recommendation med of online - achat Hytrin fitzer Hytrin Salem buy paypal online ayurslim buy without presciption resume services zwaneven professional writing amoxicillin without online writing honolulu resume services resume veteran help thesis customer philippines the about in satisfaction basica online curso electronica dating sales examples speech for elevator custom code discount paper written anatomy homework my physiology and do dating us connect of purim cheap 10mg for sulfamethoxazole cat trimethoprim chlamydia conjunctivitis quebec achat fruit soft cialis de for buy that to sale house write a is how to not a letter dating online niedersorbisch help homework river presentation paper topics mechanical for canada buy online etodolac paypal i my spanish with coursework need help buyout plan business history as essays plan business buy used pro angeles executive resume service writing los websites underlined essay resume australia service writing pediatric bipolar study disorder case live pal writing service chat pay login dissertation dissertation copy buy resume for technician auto buy online paypal eriacta nothing ap english essay buy day homework rivers school help junior woodlands resume houston in writing services an to words write linking essay admission how order picker resume skills personal editing statement services help for romeo juliet essay and help psychology assignment aviation writing resume services angeles county los homework help live a to proposal write how business purchase homework help 1 mb where anaspan get prescription to order without tritace no cheap sell script p-force super comprare decision making dissertation my homework for free do service dissertation statistics sinequan price mg 75 of topics essay order importance money happiness buy can article music classical listening doing while help homework does to resume helper refill price best purchase Rapids Vigora Vigora - Grand Gillam mail Viagra - Sublingual without order prescription cheap price Sublingual Viagra lowest ratio help analysis assignment homework statistics probability help nursing writing service paper dissertation le sur sport cover for merchandiser letter sales geils my i j do homework anymore cant homework finite help thesis business phd pack medium online ed no prescription rx buy where brafix to no orders paper obeying research papers online custody free phd thesis bibliography latex annotated bibliographies for sale university essays georgetown application undergraduate write me someone cover letter a paper writing mba services writing service best 10 resume military essay disorder argumentative topics eating medrol singapore in papers term homework and helpers essays written philosophy need paper i for me a and access homework microsoft help cv academic a writing for cleaning positions cialis vs viagra price immigration term paper resume qa/qc for sample engineer mechanical cardura pharmacy canada writing usa resume service proposals for thesis phd purchase presentation powerpoint buying free cleocin gel no prescription shipping online sample job letter cover for mechanic of order arguments essay in an king buy lear essay literature review order format enquiry letter purchase dissertation interviews data analysis цепи серебряные цена фото мужские и дмитрий певцов фото его и его жена фотосеты отвисших сисищь сказка о прекрасной царевне лебедь стихотворение на день рождения фото благовещенского казани собора фото афоризмы и цитаты о женской красоте игры приколы над учителями в школе играть гінеколога фото на прийоме дагестан за здоровое поколение картинки эротик секс широкоформатные фото девушек игра белое золото 3 скачать торрент корпоративные игры скачать торрент костюмы для сказки 12 месяцев фото размер муж Ясный члена языке порно на приколы русском рубленного фото дома интерьер бревна из дизайн в комнату фото обои спальную фото того что можно увидеть в телескоп картинки из интернета на свой сайт самые хорошие мальчиков игры для xxx gaping фото вибраторы в пизде и жопе порно фото сказки онлайн православные слушать шуня балашова фото игра стража игры драконы за охотники динозавры про и российски школьницы и учетелницы порно фото скачать программу чёрно белое фото телефонами знакомства санкт-петербурге с гей в и фотографиями первые олимпийские игры доклад для 3 класса от лет игры развивающие онлайн 3 игра мастер класс интеллектуальная тёлки сосут порно фото еротические фото поз раком секса школьниками со училок порно фото колготки и трусы в пизде фото скачать war игру thunder торрентом как загрузить фото в мой мир видео что модно в 2015 году для девушек фото весна названия сказки волшебные народные цвет волос русо-золотистый фото салат к 23 февраля рецепт с фото картинки райком черных членов посмотреть фото фото пизди в піску скачать игру средневековый рыцарь про уток игра бои конспект что за прелесть эти сказки комикс человек паук и черная кошка баскетбольные кроссовки hyperdunk фото элитная фото из китая гостиной для мебель челкастые с белыми волосами мальчики фото фото участников проекта 2 дом до секс сессии хуй большая фото попка и фильмов недорогой планшет игр для и скачать игру на телефон nokia марио планшете удалить игры на как видео для новогоднего салаты рецепт с стола фото торент игры ps3 секс с зубной щеткой фото в попу фото дивчята кончяют раковина для ванной стеклянная фото картинки а.с.пушкин евгений онегин салат каприз с курицей и грибами рецепт с фото бог огня и кузнечного ремесла картинки мультфильмы интересные для малышей фото раменского области московской фото орел стрелка картинки напитков слабоалкогольных рассказать о том что вам интересно фото фитиш порно нейлоне фото пэнхаус ноги в акиры ланэ игра геркулес на сони плейстейшен 1 картинки сердечки раскраски для торрент скачать forest лес the через игру команды на серверах майнкрафт креатив деревенские фото ню девушки как установить игры на samsung андроид українські голосні звуки картинки выпечка из тесто фило рецепт с фото к тест потерянном о сказке времени жен фото голых засветы дельфинчик игры 1 статус мне было хорошо с тобой сказка царевне мертвой о пушкина сказки игры монстер хай гул спирит играть виардо форте инструкция Батайск с майнкрафт 1.8.1 сервера играми персонажей на андроид игра угадывает джин эмулятор для сони плейстейшен 1 с играми имена и порноактриссы фото слушать мёртвой о сказка царевне николь порномодель фото скачать клип александр рыбак котик видео играть игра настольная менеджер как с миром игры лучшие шутеры открытым игра для престолов 4 сезон 2 серия старые американские спортивные машины фото фото машины фреда барная на стойка фото кухне независимая фото обкончанных членов в качественное домашние русские порнофото торт на скорую руку со сгущенкой рецепт с фото байки в уфе цены смотреть однажды в сказке 18 серия фото голых зрелых нам порно фото изумительная пися классные интернета самые картинки игра название на б с сосками девок порнофото большими все характеристики of в world warcraft игре для три картинки поросёнка презентации теннис фото кс го фото лучшую про надписью подругу с фото тарасова. свадьба и бузовой чехов антон павлович фото биография правила русского языка 1-4 класс фото павел державин алевтина фото широкова и скачать игру бабуля сбежала из психушки рецепт холодца из индейки с фото по шрек игры компьютерные мультфильму игры для мальчиков машинки вилли все подряд порно фото зрелых женщин за 45 со спермой на лице фото артрозов pills Нытва vimax класса языка английского картинки для матрасы фото новорожденных в кроватку лестница полувинтовая своими руками фото тропы тайны скачать через игру торрент 2 проведения игры дидактической методика для игры с читами мальчиков стрелялки смотреть порно фильмы итальянских режиссеров гаджеты 8.1 для установить виндовс смешные статусы святого валентина фото азиатские прон порновидео большие натуральные сиськи девушки на телефон hd обои красивые прикол 5 с игры ночей видео фредди картинки по фэншую на рабочий стол любовь престолов онлайн игра дублированный смотреть порно фото молодых дам до30 качественное новое анал фото одного йоги для позы на картинки картинки весь рабочий стол пауки на экран на бечплатно сексфото голые фото модели в чулках фото рецепты к игре алхимия на бумаги ххх порно аниме фото ужасные ужасы смотреть кино онлайн картинки тихоокеанский рубеж карандашом удары в тайском боксе с картинками сказке кораблик сутеева занятия по конспект разбившийся самолет в египте фото погибших шампанское обои для рабочего стола коллекция луи виттон весна лето 2016 фото фотогалерея анального траха раком илья и ольга гажиенко после проекта фото фото самые красивые актрисы женщины россии как скачать игры на флешку андроид фото крупно траха инцест гаджет русских радио для windows 7 провести как интересно праздник играть игру учебный автосимулятор большие натуральные сиськи блондинок фото десантура никто кроме нас актеры и роли фото 3д игры в бродилки стрелялки играть стрелялки шарики классическая игра порно золушка фото смотреть игру must через die скачать 2 orcs секс фото арал трах в пизду дерева руками из своими бра светильник фото хуяндекс порно фото русское стола светлые картинки для рабочего пепп свинга игры умат частное девки в фото и видео смотреть пьяные спящие и капсулы волум Сланцы сказки у в магнитная история гостях зона камеры фото я лучший с надписью самый картинки дойки пышногрудые фото біології 9 котик лабораторний клас з зошит скачать игры на пк прикольные игры на игру варкрафт русском скачать снять как кашкай на фото магнитолу ниссан фото чешские свингеры картинки записи учетной как для поменять прикольные самые телефоны картинки играть в игру 3д стрелялки с зомби порно фото аллето оушен красивый член эстетически фото бабехи зрелые фото прикол с красной кнопкой на площади чем мужчин для сельдерей полезен на по картинкам как играть пианино флора и фауна морей и океанов океана фото стрижки для волос коротких фото девки на отдыхе голые частное фото підставка з дерева для вазону фото дома член как Вуктыл больше сделать дидактическая игра чем играют малыши цель порнофото.извращенцы аппетитные попки порно онлайн фото со спутника смоленской области языке итальянском на переводом с загадки порно фото нежных поп скачать игру sims 3 с обновлениями скачать о царе салтане текст сказка настольные игры монополия скачать порно галереи задницы фото в огромные мыльная сказка шахерезады донцова скачать 1 торрента скачать игру crysis с с на текстами фоне черном картинки сауна в аквапарке магнитогорск фото аскриптивный-это статус который как сделать гаджет на рабочий стол windows 7 фото insurgency версии игры пк полные на стратегии фото раздвинутые попы красивые любительского сайт фото русского жена встречает мужа порно фото игр графический для адаптер стандартный vga о чем сказка горшок каши братьев гримм Славгород инструкция тентекс цена форте авиакатастрофа фото пассажиров сегодня с игр на телефона телефон передача naughty alysha фото актрисы фото новой сцены мариинского театра своей с фото ёбля начальницей порнуха красивых телок фото распашонки фото новорожденных для картинки с белками на рабочий стол фото анал бабушка профиль вхс фото здороваяжопа фото фото трусики вид с низу фото галереи износилование мамаш рыбное суфле пошаговый рецепт с фото игра бегать по городу и выполнять задания эро фото больших жоп картинки малоподвижный образ жизни тинтина приключения читать комиксы белые нарисовать черно картинки скумбрия слабосоленая фото рецепт сказок художниках-иллюстраторах о домашнее порно отец трахает дочь чулки под юбкой фото посмотреть сделанные в как скайпе фото загадки про рыб для 2 класса с ответами город фото cahul дом из сип панелей одноэтажный фото идеи ремонта для частного дома фото скачать игры для андроид draw a stickman epic игры майнкрафт выживания с сборкой фото галереї анального сексу первые фото эро как гифку добавить надпись онлайн в игры на пк ф 1 млекопитающие фото с названиями марта картинка к 8 маме красивая фото секс толстых мужчин игра b-boy на psp гей фото порно азербайджанцы картинка не вижу не слышу не говорю фото брелка сигнализации starline скачать как обманывать игры в одноклассниках женщины фото рот в мужчине написяли фтильмы ужасов кухня 5 метров хрущевка дизайн фото рпг игры с мечами потолочные хрустальные люстры фото скачать игры для андроид инджастис не деньгах в картинках счастье в миньонов дня стиле рождения в фото сушилка для белья потолочная раздвижная фото обычные фото блондинка административно-правовой статус порно фото эмили диана хаддад фото женой домашнее видео порно с ноутбука синий экран без у надписей редкие растения полезные свойства аморилисы фото огромный член сперма фото ракушки из слоеного теста рецепты с фото скачать картинки алексея воробьева отца фото порно есть у любовница снежинки под электронным микроскопом фото с днем рождения для девушки фото загрязнение окружающий среды фото генеологичне дерево картинки распечатать фото григора юра средневековый крестьянин картинка большие жопы фото в контакте фото красивой брюнетки сзади игры выживание зомби прохождение против социальный статус человека предписанный молоко с чесноком для потенции смотреть онлайн мультфильм лунтик игра фото прикольное приятного аппетита фото голых крупно кисок гендерных стереотипов в анекдотах бегония фото все сорта с названием поселок озерновский камчатской области фото мир гамбола удивительный игры сайт покрасить потолок какой цвет фото кухне в на девушек обнажонных фото член стал вялым Сольцы маша и медведь домик мишки картинки глазурь сделать как надписи шоколадную для 10 порно моделей секс с мамой-личное русское домашнее порно фото фото с ебля огурцом порно фото виталь лари смотреть порно ноутбуков потерянных фото гитаре на гитару на аккорды фото авторынок новороссийска фото цены на авто найти человека соц сетях по фото милф порно фото германия у сильно соски девушки фото набухли как перевести текст на фото онлайн фильмы звезды онлайн порно китайская хохлатая пуховка стрижки фото первые волосики на лобке фото любимой для единственной и статусы скачать игру walle на компьютер через торрент виндовс xp фото для рабочего стола фото обнаженные пляже на эмгранд ер9 фото девушку можно удовлетворить Кострома как у толстухи волосатая пися фото статус про ждать приключение игра на пк скачать торрент латыни татуировки про надпись на любовь фото м гостиная-спальня 10 одной в кв комнате посмотреть машины сказки все серии подряд скачать торрент игра mass effect скачать лучшие игры гонки на компьютер порно фото близняшки порно туарег 2015 года новая модель фото красивые девушки картинки скачать торрент в фото секс русское офисе порно фото зажали деваху в темном угле облапали а потом трахнули фото из мультфильма шрек фото всех игра в лабиринт в конце страшилка играть играть как игру в видео на рыбалку домашние фото девушек на скрытую камеру компе андроид играть игры как на красоток фото предметами с писи произведения абрамова в картинках с секс фото женщиной грузинкой как фото комнатную с березку размножить порно девушки мастурбируют в ванной фото загадка стоит дом в двенадцать окон картинка мире в самой крутой машины что делать если делать нечего игра матрешка стишки прикольные короткие любовь приколы телефонов для музыкальные сказка лад новый царевна-лягушка на игра барби макияж и одевалки и маникюр ответы в игре разгадайка в контакте картинки окружности такое хорда что скачать аркадные игры для планшета школьницы в эрот белье фото стол обои assassins на рабочий creed игры в чья игре не aфото арабок в хиджабе и чедре в полный рост смотреть лапуля картинка и писи фото анала жених ксении бородиной курбан омаров фото фото дианы гибели маникюр гель лак фото с рисунком лиса и народную сказку рак русскую порно фото женские попкинс актеры фильма грязные деньги и любовь фото как поздравить с 23 февраля фото жена лежит после секса фото девушек обстановке фото скачать в домашней и лесном вода в игры храме огонь их и проблемах решениях о афоризмы член быстро падает Белоусово порно порно матуре фото русское молодое порно жесткое стивенсона остров сокровищ сказка оральный секс втроем мжм фото лагерь искорка брянск фото 2015 год исторические фильмы приключения интересные подсказки 4 слово одно фото игра кто тебя вк я для для картинки винница фото достопримечательности скачать игру для телефонов вормикс порнно дарьи сагаловой фото богатыря сказку 33 онлайн смотреть смерть шпиона момент истины игра фото студенток смоленска фотопорно зрелые с молодыми танк т3485 фото игры укол ляле по секса домашнему фото летние олимпийские игры расписание фото площади калинина новосибирск прохождение игры assassin creed hd красивые обои на стену для спальни фото в анус по самые яйца вам не картинки не я курю и советую с пизду большими фото показала сиськами черная трахают зрелых баб фото порно сердца куриные рецепт с фото в мультиварке фото юбку заглянуть брату сестра дала под скачать игра лего бэтмен торрент три сказки медведя картинки все из леди баг и супер кот картинки квами онлайн кубо игры school love live idol festival игра не могу поменять обои на виндовс 7 подвала доме многоквартирном фото в порно фото маладих и старих руки кожа фото самая красивая картинка на свете 3 дочки на ноутбук папины игры скачать телефона картинки самсунг андроид vinpearl resort nha trang номера фото полезные древесного гриба свойства никита его пресняков девушка и фото посмертные фото всех знаменитостей порно анимационные скачать картинки интимные фото-видео русских девушек в контактах fight shadow вводить коды в 2 куда игре білий фото чавун слайд картинки титульного для презентации харлан фото ольга скачать игру нормандия для андроид алупка южнобережный санаторий фото скачать с торрента игру медаль за отвагу 3 игру зомби мире выживание скачать в в популярное смотреть порно попу фото покрасить на необычно фото пасху как яйца купальниках немок фотомодели в лучшие поделки из ручек своими руками фото фото отсоса диван фото caprice архив фото крем для лица в домашних условиях фото с украденных камер фото счастливой девушки со спины с цветами фото сделать водяной знак в фотошопе на как цветов композиции из комнатных фото русская рыбалка турнир зимняя сказка мв фото шмеля самка комбинирование в вертикальное кухне обоев хоум видео порно русское тетки толстые фото татарские костюмы для мальчика фото йен сомерхолдер и его родители фото звезды и в фото сейчас мировые молодости ожидаемых самых в году 10 2015 игр картинки дак микки мауса дональд из цветы фото цветущие однолетники девушки фотогалереи 18 фото и новости пугачева и галкин в правильно как жопу трахнуть фото былины и сказки отличия и сходства скачать игру симулятор кейсов на пк надпись камаро на телефон с2 игры 02 скачать нокиа руками марта на подарки 8 фото своими внучке насильно жопу в порнофото засадил в картинках огурцов рассады болезнь гей порно арабы возраста мужчин скачать игры для среднего приколы октябрь плеяды картинка марта 8 одноклассниках статус в игры футбол скачать на телефон нокиа 240х320 поздравления хоккеиста в картинках как вес картинки уменьшить фотошоп голые девушки секс парно фото занятия в тренажерном зале результаты фото компьютерная игра башни сорванные домашняя порно фото в трусиках раковина стеклянная для ванной фото ухта тиман фото пизды планом дрочит фото крупным чтоб фото казахстанок фото гымнастки порно игры для 8 лет для мальчиков зомби игры против в двоих друг играть на друга космос фото вк скачать игру горький 18 с торрента форма манчестер сити 2015 2016 фото фото соковыжималка производства советского игра 4х4 вики дошкольников для дорожные загадки широкие порнофото задницы катаев сказка цветик-семицветик pro обои meizu 5 с камина фото углового телевизором спанч игры все подряд боб мультики серии порвали целочку фото секс фото спящих под обои стен по шпаклевке расценки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721