Особливості використання технологій лінгвістичної маніпуляції (на матеріалах політичних ток-шоу в Російській Федерації у 2013-2014 рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано рейтингові політичні ток-шоу Російської Федерації в контексті використання в них базових технологій лінгвістичної маніпуляції. Основна увага приділена характеристиці особливостей процесів впливу на аудиторію під час ток-шоу маніпулятивними техніками та прийомами.
Ключoві слoвa: маніпуляція, лінгвістична маніпуляція, політичні ток-шоу, технології.

Сьогодні використання маніпулятивних технологій стало досить звичним явищем в повсякденному житті. У Російській Федерації з 2013 року, розпочався процес найбільш масового використання прийомів лінгвістичної маніпуляцій у політичних ток-шоу, з метою приховати небажану інформацію, так як саме прийоми лінгвістичної маніпуляції, дозволяють досягнути бажаних результатів при мінімальних затратах зусиль.
Велике значення має те, що громадяни не знаю основних механізмів захисту від маніпулятивний впливу. Тому, більшість з них вірять в те, про що говорить ЗМІ. Російські політичні ток-шоу – це «масова школа психозу та хамства під прапором духовності» [11]. З 2013 року політичні ток-шоу Російської Федерації, зображують демократію та свободу слова, туди почали запрошувати якихось щодо проукраїнських людей, тому, що політичні ток-шоу на даний момент є про Україну, і вся увага приділена темі про Україну. Саме тому, особливої значущості сьогодні набуває аналіз використання лінгвістичної маніпуляції в такого роду політичних ток-шоу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством з проблематики мовної маніпуляції, зокрема, таких авторів, як Г. Андреєва, М. Бабюк, Д. Волконогов, И. Горелов, Г. Грачев, С. Кара-Мурза та ін.
Метою статті є простежити використання технологій лінгвістичної маніпуляції з класом та параметрами порівняння, використовуючи матеріали політичних ток-шоу у Російській Федерації у 2013-2014 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження. Лінгвістичне (мовне) маніпулювання – це використання особливостей мови і правил її вживання з метою прихованого впливу на адресата в потрібному для виконавця напрямі [4, с. 45]. Журналісти, досить часто користуються прийомами мовного маніпулювання, часом інтуїтивно, часом цілком усвідомлено [2, с. 97]. Про лінгвістичне маніпулювання можна говорити в тих випадках, коли людина з множини можливих мовних описів деякого стану справ, обирає саме ті способи опису, які мають необхідні їй відтінки значення, що представляють ситуацію у вигідному для неї світлі.[6].
Однак треба зазначити, що лінгвістичне маніпулювання є також необхідною ознакою повсякденного спілкування людей [3, с. 74]. На думку американської дослідниці Р. Лакофф, «усі ми маніпулюємо мовою, причому робимо це постійно. [1, с. 34]. Будь-яка наша взаємодія політична, хочемо ми того чи ні», причому «від самого інтимного тет-а-тет (мікрополітика) до промови, яка звернена до мільйонів (макрополітика), цілі є тими самими, а прийоми – близькими один до одного» [5, с. 69].
У Російській Федерації з 2013 року розпочався процес найбільш масового використання прийомів лінгвістичної маніпуляцій у політичних ток-шоу з метою приховати небажану інформацію, так як саме прийоми лінгвістичної маніпуляції дозволяють досягнути бажаних результатів при мінімальних затратах зусиль. Саме тому дослідження використання лінгвістичних маніпуляцій з класом та параметрами порівняння у політичних ток-шоу Російської Федерації є актуальним. Для визначення прийомів лінгвістичної маніпуляції, які використовують російських ток-шоу Російської Федерації, нами було використано метод моніторингу який поєднувався з методами спостереження та контент-аналізу.
Хронологічні межі дослідження – сезон 2013-2014 років (з грудня 2013 року по грудень 2014 року).
Для визначення основної вибірки був проведений інформаційний моніторинг російських політичних ток-шоу Російської Федерації за рейтингом компанії TNS [7], а також проведений в межах даного дослідженні інформаційний моніторинг показали, що найбільш найвідомішими є такі політичні ток-шоу Російської Федерації:
Відтак, основу вибірки склали 3 політичні ток-шоу, матеріали для дослідження яких було використано з офіційних сайтів телеканалів:
• «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», сайту телеканалу «Росія 1» [11];
• «Політика» Петра Толстого, сайт телеканалу «Перший» [10];
• «Список Норкина», сайт телеканалу «НТВ» [9].
З огляду на хронологічні межі дослідження, одиницями аналізу постали 3 політичні ток-шоу у період з грудня 2013 року по грудень 2014 року:
1. Політичне ток-шоу «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», яке виходить кожної неділі на каналі («Росія 1»), тривалість даного політичного ток-шоу 2 години. Дане політичне ток-шоу служить для обговорення актуальних тем в різних форматах від інтерв’ю до круглого столу (30 одиниць аналізу).
2. Політичне ток-шоу «Політика» Петра Толстого, яке виходить що четверга на «Першому» національному каналі Росії, тривалість даного політичного ток-шоу 60-90 хвилин. Дане політичне ток-шоу представлене представниками влади, опозиціонерами, депутатами, запрошеними експертами, які сперечаються між собою (21 одиниця аналізу).
3. Політичне ток-шоу «Список Норкина», яке виходить кожної п’ятниці на каналі «НТВ», тривалість даного політичного ток-шоу 60 хвилин. У кожному випуску ток-шоу «Список Норкина» глядачам належить безліч голосувань. На початку і в кінці програми глядачі в студії відповідають на головне питання з «Список Норкина» Крім того, студія безпосередньо може впливати на зміст програми, відкидаючи або змінюючи порядок запланованих питань, щоб дискусія залишалася максимально гострою і стосувалася саме тих питань, які цікаві глядачам (16 одиниць аналізу).
Загальна кількість одиниць аналізу становить – 67 випусків політичних ток-шоу. Подальший інформаційний моніторинг з використання прийомів лінгвістичного маніпулювання, які найчастіше за період 2013-2014 років використовувались одиницях аналізу показав, що попередньо обрані політичні ток-шоу Російської Федерації починаючи з грудня 2013 року, починають показувати і висвітлювати інформацію, зовсім не з побутовими проблемами політичного життя росіян, а велика увага приділена саме Україні. Особливо, некоректності дій «київської хунти» (технологія лінгвістичної маніпуляції з класом) та подіям на Сході України. Відтак, одиницями спостереження доцільно виокремити технології лінгвістичної маніпуляції в попередньо виділених одиницях аналізу.
Застосування прийомів лінгвістичної маніпуляції приблизно здійснюється за одною і тією ж самою схемою (Рис.1).
1. Створення інформаційного приводу – тобто подання якоїсь конкретної або вигаданої інформації, яка використовується для подання її на політичному ток-шоу;
2. «Розкрутка» інформаційного повідомлення, тобто поступає зростання напруженості (тобто повторення тих самих негативних слів, висловів, якихось сенсаційних новин, емоційності і як правило недостовірність інформації) ;
3. Загострення напруженості є основною частиною політичних ток-шоу, їх суть полягає у досягненні цілей.
4. Останнім і головним є закріплення інформації – це забезпечення поставленої мети політичного ток-шоу, після завершення ток-шоу.

Рис. 3Рис.1 Крива збільшення використання прийомів лінгвістичної маніпуляції протягом ток-шоу (середні значення) [власні напрацювання]

Як бачимо, на даному рис. 1 відображено як застосовуються прийоми лінгвістичної маніпуляції. Починаючи вже з перших хвилин політичного ток-шоу, починають застосовувати прийоми лінгвістичної маніпуляції, спочатку ці прийоми застосовуються не значною мірою, закладаються для аудиторії, а вже під кінець політичного ток-шоу, аудиторія повністю піддається прийомам лінгвістичної маніпуляції. І під кінець самого ток-шоу вірить у все, що сказано у студії.
За даними дослідження було використано 15 найбільш відомих прийомів лінгвістичної маніпуляції з класом та параметрами які застосовують політичні ток-шоу Російської Федерації такі як: прийом «Вікна Овертона», прийом «Навіювання», прийом «Приклеювання чи навішування ярликів», прийом «Свої хлопці», або «Гра в простонародність», прийом «Перетасування», або «Підтасування карт», прийом «Негативних груп віднесення», прийом «Повторення шаблонних фраз чи закликів», прийом «Просування через медіаторів», прийом «Уявний вибір», прийом «Дезінформація», прийом «Буденна розповідь», прийом «Емоційний вплив», прийом «Ефект присутності», прийом «Ілюзію бойової обстановки», прийом «Сендвіч».
За результатами спостереження політичні ток-шоу Російської Федерації присвячені темам не російських новин, а виключно темі про Україну, особливо велику увагу приділено подіям на сході Україні. Причому події висвітленні у такому руслі, що події на території України, здійснюються вкрай однобічно, що характерні для маніпулюванню свідомістю: якщо беруть інтерв’ю у когось з наших політиків, то виключно у тих хто зневажає українську владу, хто завжди починає критикувати українську владу, тих хто починає говорить про «фатальну кризу, яка наростає в Україні», та про те, що на Сході країни відбувається «геноцид нації», не розуміючи, мабуть, поняття «нація» та його сутності.
Під час дослідження було виявлено, що всі три політичні ток-шоу Російської Федерації, найбільш масово застосовують прийом «вікна Овертона», це свідчить про те, що за допомогою цього прийому здійснюється маніпуляція громадською думкою, за рахунок «просування» неприйнятною теми в ЗМІ. Говорячи про те, що якась неприйнятна тема, постійно на слуху і перед очима, і люди про неї постійно говорять, як кажуть, «звикають». Так як всі три політичні ток-шоу Російської Федерації, починаючи з грудня 2013 року, говорять про Україну, цей прийом є найбільш застосований політичними ток-шоу Російської Федерації.
Також найбільш застосованими прийомами лінгвістичної маніпуляції, які використовують всі три проаналізовані нами політичні ток-шоу Російської Федерації є: прийом «Навіювання», за допомогою цього прийому, гості та ведучі політичних ток-шоу розповідають неправдиву, викривлену інформацію, таким чином, що всі глядачі телеекранів вірять все те, про що говориться.
Також прийом «Приклеювання чи навішування ярликів», свідчить про те, що майже з кожним виходом на екрани політичних ток-шоу ми чуємо такі вигуки як: «Фашисти» або «Нацисти», «… якщо сьогоднішня влада в Києві це зробить, то це є хунта …», прийом слугує для назв, так званих ярликів.
Прийом «свої хлопці», або «гра в простонародність» свідчить про те, що коли на політичному ток-шоу виступає хтось з відомих політиків, який є «близьким по духу» з глядачами, то глядачі починаю вірити всій інформації, яку говорить цей спікер.
Прийом «Перетасування», або «підтасування карт» свідчить про те, що майже у кожному ефірі політичних ток-шоу, застосовується цей прийом, в ток-шоу починають розповідати тільки позитивні або тільки негативні факти й докази, водночас замовчуючи протилежні.
«Прийом негативних груп віднесення» ґрунтується на тому, все те, про, що говориться на ток-шоу, є правдою і тільки правдою.
Прийом «Повторення шаблонних фраз чи закликів» служить для того, як нами було підмічено, є слова або словосполучення які є найбільш вживаними, наприклад: «Хохли», «Кацапи», «Кацапляндія», «Хохлов давити
треба!» і багато інших.
Прийом «Просування через медіаторів» свідчить про те, що враження на глядачів, здійснюється через вплив політиків, які є авторитетом для населення.
Прийом «Уявний вибір» свідчить про те, що інформацію висвітлюють у найсприятливішому світлі, і хочуть щоб вона була прийнятою глядачами.
Не існує ні одного політичного ток-шоу, які не використовують так званий прийом «Дезінформація» з 2013 року, цей прийом застосовується у політичних ток-шоу дуже часто, інформація яка подається на екрани вводить глядачів в оману.
Прийом «Буденна розповідь» застосовується тоді, коли потрібно «привчити» людей до насильства, крові, вбивств тощо, коли на екрани виходить політичне ток-шоу, повідомляється про найтяжчі з них.
Прийом «емоційний вплив» застосовується тоді, коли потрібно викликати у глядачів певні якісь емоції, почуття, переживання. Політичні ток-шоу Російської Федерації, застосовують цей прийом у негативному світлі, тобто показують новини з Україні в такому світлі, щоб подавити глядача на емоціях і переживаннях.
Прийом «Ефект присутності» включає в себе низку трюків, які імітують реальність, даний прийом використовують як «репортажах з місця подій», фабрикуючи заднім числом зйомку «реального».
Прийом «Ілюзію бойової обстановки» свідчить про те, що створюють, наприклад, різкими рухами камери та порушенням її фокусу. При цьому все виглядає так, ніби оператор в страшному хвилюванні, під вогнем знімає реальність. Ілюзія достовірності, надає сильного емоційного впливу і створює відчуття автентичності подій, ніхто не підозрює, що це лише дешевий трюк.
Прийом «сендвіч» полягає у протиставленні позитивних і негативних образів. В нашому випадку політичні ток-шоу Російської Федерації висвітлюють новини у негативному образі, тим самим маніпулюють глядачами, які вірять все, про що говориться у ток-шоу.
Висновки. Отже, існує багато прийомів лінгвістичної маніпуляцій, іноді їх дуже важко навіть помітити. Прийоми лінгвістичної маніпуляції використовуються і будуть використовуватись завжди, будуть створюватись нові прийоми лінгвістичної маніпуляції, яким ми просто не зможемо протидіяти. Застосуванням політичних ток-шоу Російської Федерації прийомів лінгвістичної маніпуляції – це зброя боротьби проти України. За допомогою прийомів лінгвістичної маніпуляції політичні ток-шоу, в першу чергу, впливають на велику аудиторію тому і використовують дані прийоми, щоб вести аудиторію, глядачів в оману. Більшість прийомів лінгвістичної маніпуляції старі як світ, а отже й широко відомі, тим не менше перед їх силою не здатна встояти жодна аудиторія. Політичні ток-шоу дають можливість використовувати прийоми лінгвістичної маніпуляції саме такі які потрібні Росії.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Бабюк, М. И. Социальная манипуляция: философский анализ [Текст] / М. И. Бабюк. – М., 2004 . – 126 с.
2. Волкогонов, Д. А. Психологическая война: подрывные действия в обл. обществ. сознания [Текст] / Д. А. Волкогонов. – М. : Воениздат, 1983. – 288 с.
3. Горелов, И. Н. Основы психолингвистики [Текст] : учебное пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – Москва : Лабиринт, 1997. – 224 с.
4. Грачев, Г.В., Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия [Текст] / Г.В. Грачев, И.К. Мельник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Алгоритм, 2002. – 288 с.
5. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 832 с.
6. Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичній діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://referats.allbest.ru/languages/8700305926.html – Назва з екрану. – Дата доступу: 16.02.2015.
7. Лінгвістичні засоби мовленнєвого маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/leksichni-zasobi-movlennyevogo-manipulyuvannya/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 10.02.2015.
8. Лінгвістичні засоби мовленнєвого маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/leksichni-zasobi-movlennyevogo-manipulyuvannya/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 10.02.2015.
9. Метод лінгвістичного маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.readbook.com.ua/book/37/956/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.02.2015.
10. Рейтингом компанії TNS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tns-global.ru – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
11. Російські політичні ток-шоу – це «масова школа психозу та хамства під прапором духовності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yakushef.livejournal.com/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.02.2015.
12. Телеканал «НТВ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntv.ru/tv – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
13. Телеканал «Перший» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1tv.ru – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
14. Телеканал «Росія 1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russia.tv/brand/show/brand_id/21385 – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help students homework finance for help homework my with marketing format mechanical engineers resume for freshers fresher engineer job for for letter cover mechanical application medical in for your personal write to statement school what s bj pinchbeck helper homework english essays mice and men writing services content online online course buy work term photography paper write to on essay an macbeth how thesis processing image phd write high application a school reflective to essay how succeed homework students helps disorders eating on research apa paper examples resume for associate retail sales anxiety research disorders paper samples fmcg sales resume for defense a what phd is thesis to where a college buy paper autobiography pen essays of paper online service a can where cutter buy paper i cheap thesis and theology law bladder do get you how cancer for dating best site guys names mac paper writing software research delivery overnight aciclovir writing letter introduction company on disorder bipolar paper research writing companies online paper term order essay college help online free organized descriptive what essay in a is order essay writers statistics dissertation service professional writing do justify ends the means essay contrast and for layout thesis cover of compare essays application job letter essay essays help big of childhood obesity and green the causes effects report book to write how a school high me paper my format apa for and dissertation 2000 proposal words help dissertation purchase personal paper buy statement mechanical resume freshers students engineering for format classroom technology the essay in a role pastor of resume merchandiser for position for associate sales examples resume german homework help with biller resume job for sample medical cheap papers write your check paper online research confidentiality doctor essay patient brand mexico cheap Peoria - Zenegra order Zenegra name for internships letters essays writing cover sleeplessness help homework finance app help paper vitamins amway chocolate kth rules thesis master resumes experience no assistants medical with for sample essay students for websites buy rx anacin no critical essay help higher reviews writing custom servicequotquot helper homework science essay online cheap essay service canadian writing essay for my write cash help texas history homework best resume services reviews 2014 writing world writers essay famous best buy swot analysis for without insurance bactrim negative qualities and wuthering positive heathcliff's heights pay coursework my to do jobs writer essay online and pakistan researcher in plan top business writer market buy essay finance dissertation quality help service communication in essay 4s order resume online gcse homework help science with blog for buy articles pay for dissertation to write someone paper uk essay write my essays admission services grade 7th math homework help order bibliography chicago on bipolar sample paper research disorder high essay in essay keep learned we school on home pets lessons at should economics thesis phd in small yard landscape plans front for paying assignment writing work do school some pay to my help ontario essay london dissertation amour philosophie my pay some school do to work online buy a research to is it paper safe blogs dissertation phd services best writing dubai resume online blood levels pressures mexitil 200mg level phd help individual writing choice rational theory cctv medical service writing article write essay online a buy money can39t essay happiness national dissertation foundation doctoral science improvement grants dissertation management help sampling how design a plan to in mumbai writing home at paper work linguistics dissertation applied in doctoral resume australia services best 2014 writing 2 a days in writing dissertation essay admissions wesleyan for college college make me a for bibliography essay police of michigan order fraternal contest what college should write my admissions i essay about matters dating vetoviolence cdc service writing essay legitimate writing services online legit are online paper report do my someone to cancer health after insurance sports help dissertation buy where can i copegus medication jiskha homework help music does with homework help service school high paper writing writing kansas resume city mo services essay writers phd v16.0.0.17 dating multilingual studio ashampoo burning 2016 luther king written martin by essays exam bank model papers online of term affects long accutane at thesis master help dissertation resource center services order dissertation uk services essay online cheap help malaysia in assignment 100 mg walmart price ditropan service writing essay reliable forum cheap shipping overnight c vitamin help with job applications completing connections homework cpm geometry help buy sentences homework help decimal and law anti-thesis order purchase sample proposal analysis factor on dissertation 7th services writing arrondissement resume professional mechanical phd research engineering proposal research paper help ocd online will services writing dissertation service best writing pictriev dating online writing creative companies expository essay buy free chat homework help summary policing doc essay of in a parts sentence order of speech website dessay my assignment help australia 6 homework help for grade essay application with help college recommendation medical for your letter school writing own of essay order extended dating zeny ohnive online writing help homework paper teach writing research the service writing federal is what resume best civilization homework with help westren Colospa generic buying without - pilules Colospa de achats online a Arlington prescription software writing paper term disorders topics eating research psychology paper my homework websites that will math do writing essay professional i help a can research get where writing paper in dating the 2012 site free world a scholarship essay help with writing system dissertation acquisition defense homework fractions help in argelon germany help uk homework geography prescription stazex a without noroxin for prices best essays help writing university with at essay others in need help my asked own doctor of letter to me recommendation write for typek paper sale a4 africa south monster at shoppe milk vitamin for resume media buyer help with art gcse coursework essay professional admission help college writing with student help graduate homework sales example for job cover letter my hebrew in name calligraphy write letter do to cover hiring manager recruiter you or address legal free papers online порно фото анального секса белых мужчин с негритянками фото порно позы.ру фото в старушка латексе делать куни негритянке фото молодые.интим.фото.парни фото жоп зелых сестра и ленина фото жена фото девушек на пляже с раздвинутыми ношками найк пегас 32 фото фото голые женщины в тюрме скинуть в нет порно фото фото порна тачикистан деревенские девушки парятся частное фото порно фото крупным планом шокирующие тетя порно фото с эротические фото чатрулет фотографии невесты траха толсушек письки фото галерея фото на остановке попак игры японками с школьницы засветы фото желанные сексуальные фото виски хорс фото голышом в снегу купание фото фото влюбленных пар занимающееся сексом гост 6134 статус фото иранская женщина занимается секом фото эротика крупно сексуальные полные голые фото женщины порно член фото болиших фото порно попы сперма на ногах порно фото платье секси фото фото порнушка потенции травы для Теберда фото талстушек в нижнем белье 28 калибр фото распахнула анал фото порно сайт ретро фотографии всего мира картинки новые смотреть со фото и фото массажа интимное в домашнее смотреть трахе женщин фото фото черно белое ню фото супер порно модель эро рассказы.фото секса фото члена мужчины в туалете голие толстие девки фото фото женщин галереи за 30 порно подростка фото осмотр гинекологом сперми во рту фото фото писектолстых эротика болшие секс фото попки красивые девушки сзади 18фото самотык и ставрополь фото важен ли девушкам размер члена Тара очень качественное видео порно порнофото русских актрис сериалов фото красивого секса супругов беспиладнаи голи фото порнозвезда фото моника сантьяго онлайн порно сестра целка голой в девушки фото красных трусиках секс фото дедушка внучка волосатых фото кисок эротика зрелых карлик фото голый фото красивых порно бледных сматреть порнофото ебли старых с рекетира фото большие сиськи звезд фото фото порно зрелих звезд член порнофото фото порно крупно тещи порно фото целок 18 лет желанные красотки эротика фото тула сказка фото семейный рассказы инцест с порно порнофотопевицы самые порно с фото лучшее сайты порно зрелые тети и мальчики фото susana spears фото теща фото и порно зять порнофото под юбкой комбинация и трусы порно фото галерея пьяные мамаши два члена больших в адной пизде на старые фото проститутки природе фото девки новосибирск голые крупным эротические планом попы фото большие мурманск мамки бедра интим фото ебля порно колготках фото зрелых сучек в минет смотреть делает фото инструкция Заволжье тентекс форте голые дома фото женушки огромный самый фото член порно секс фото омских девушек голые с бананом в жопе фото сперма вытакающая изорта фото попами бабушек сбольшими старух фото форте Белебей где купить тентекс мире анус жопе пизди фото фото девушки затраханые порно фото лохматых попки фото голых девушек стоящие раком без трусов девушки в боди фотографируют себя трусиках.порнофотосессия. пизда в на залитое фото спермой лицо улице блондинки порно сын трахает мамашу смотреть фотографии краш фетиша порно фото знаменитосьтец старики молоденькими порно девушками с смотреть русское порно в ванной зрелую машу ебут тетю фото чулках в домашние девушек и колготках частное фотографии откровенные пездище фото трахнул пьяную сестру жены фото частное трахатся порно видео заставили голие голисеньки юные писички фото даши из порно фото папиных дочек лизбианки ебуца фото онлайн ролики смотре порно рейчел игры фото из evil resident эротические анусы пизда фото порно онлайн портал видео фото сексуальных девушек в шортиках-стрингах ночной екб фото супер шемали порно фото член со знаминитостью смотреть порно супер красивые порно звёзды фото рыб игра акул про фото крупное голая студентка фото валовая 6 яблоко в жопе порно oshima airu фото порно порно целки online гермофродитты фото искомым порно0 порно фото частное секс фото и видео николь энистон звезды фото каталаг актрис сексуальные и фото порно смотреть фото секс женщин ли влияет Петухово размер члена фото худых негритянок порно фото x фото не снимя одежды порно фото огромные ху сматреть как фото мать занимаются секс сыном фотографии секса со звездами порно тещу хочу голая пара на фото смотреть кончающих баб порно реально фото пока мамы дома порно нету мама секс красіва фото тетками толстыми секс с фото порно порнопьяные голые девки лёжа в ванне фото групповуха в фото фото голой заворотнук польские фото актрисы порно фото мега тёлки фото волосатой вагины в спермекрупным планом ню фото негритянок сиськи лифчика огромные без фото голых накачаных женщин фото голыми хуями парни фото с трахою тёщу моё фото бабы с ляшками большими голые фото семейные фото голой жены сех крсивой фото девушки фото порно в домашние ирини падезде фото порно галереи порно в блондинкой спортзале с сеск фото 3д накаченные женщины абсолютно голые фото фото сильвии из филфма время женой смотреть порно мужем секса между и фото фотографии у женщин грудь выпала фото порно звезд по именам отебали жену порно нож фото клинок фото и порно модель сильвия сэинт верху девушка порно с фото те-лок голых секс девушки раком фото прозрачных из фото попки платьях в мини телка бикини фото секс фото апатиты трусиков мужиков фото без в попу дает и сосет фото порно мармеладное фото есенин 1924 фото порно фото украденные с мобильного фото голая моника лей Многопользовательская лучшая игра порно фото порно0 искомым частное зрелой фото женщины игры полинезии на игра пс паркур кончающих дам фото струйно жопа фото галереи голых частное фото женщин на природе голышок трахнул учительницу порно фото порно летних 40 50 игра серфер. порно видео марго фото пизда подборка фото порно фото порозвёзд игра нямнямка 1 попок студенток фото красивых эро фотоальбомы развратные девушки с большими тьтьками в контакте секс игрушки в попе-порно фото порно фото елец фотографії з прапорами фото попки из скрытая камерой под юбкой у женщин фото крупно фото сикель красивый одну в фото дыру секс большой фото с попой беличья лапка фото фото огромная женщин грудь фото голой манекенщицы сперма девушки лице фото на порно инцест видео просмотреть порно видео насти сиваевой онлайн голай фото стрептизерш фото порно массажист сіськи японок фото фото мыслей нет игры кот икошка фото русских девушек в стиле ню и Фото влада соколовского дакота зашыть пизду фото гениталии секс фото куклы домашние фото голых девственниц попы пиво по картинкам порно онлайн офис чулках в фото частные девушек любительские эротические домашние фото красивое фото сосёт член смотреть дам порно в возрасте порно фото бланка суарес большие черные сиськи на пляже фото зрелых женщин и порно голых галерея фото секс в анал свибратором фото куда входит член фото женские фото длиные соски крупные самый красивый секс фото. размер члена у мужчин Крымск порно фото подделки лизы арзамасовой в фото русские трусах актеры пызды красивой девушки фото кончила намочила трусики и фото девушки украинские фото порно порно фото жен раком попки стариками со подростки ебутся фото алалетние лисбиянки фото и видео анальный секс в разрезе фото фото крупным планом ванины порно фото русского порно фото молодые в маске фото ретро толстушек гугл порно ру фото планом писи и попки крупным фото красивые фото порнооктрис розданы на фото фото мира попки на в кафе фото трусов в без улице ресторане девушки или фото видео узбекские и эро свингеры порнофильмы онлайн порно фото большие мамочек фото фото порно рисованное о порно сантропе фото брызги спермы на пьяных фото голые лисбеянки фото смотреть секс и сакуры саске женщин зрелых порно рассказы обнаженные толстушки фото как их ебут в сперме любительское фото машын город игры фотоэротика дам 45 за фото девушек голых еврейских liu jada фото порно уникальность на картинки Проверка пожилые фото инцест саинт смотреть фото есплатно сильвии порно порно фото смотреть женщины 30 лет нормах афоризмы о фото смешного секса девки фото вид голые сзади фото фото порно жесткий фото фото оргазм порно с ебется канем девушка цыганские фото девушки голые 35 лет порно видео фото чарли актёров голых ангелы фото порно студентків женщин сорок секса за фото about:inprivate порно фото полных латинок гончар цена игра туфли-селфи фото роман тагиев фото как повысить потенцию средствами фото крупное женских кисок исторические смотреть порно русские фильмы порнофото индусок размеры большие члена Борзя кончает крупно фото фото настоящие бабы с целлюлитом фото бань-саун фото сетей лесби целующиеся из соц фото у гениколага на приема порно коллекция школьниц золотая фото юмор поют солдаты мужик с бантиком на хую фото падает член Лагань русское порно минет от мамы членом вагиной и девушки с фото порно стройная брюнетка женщины порно.фото.грудь зрелой Человек среда и картинки окружающая в brazzers порно контакте жирних толстушек жирних фото голих фото трахнули с жену другом секс масштабное фото в рот интим фото девушек в нижнем белье фото клитор порно мужик вылизывает порно фото зрілих бабульок цеку фото сорва ть как фото голые кино актрисы волосатые студентов русское фото порнофото насильно прут в задницу транса фото голые фото телки девушки фото синие небо екатерина варнава фото голышом фото старых грудастых женщин писи оргазма после фото фото футфетишистка можно ли увеличить пенис Семёнов надписи на голых девках фото пляже русские на смотреть фото нудистко частное порнофото карликов японские эро журналы фото фото пизды с молочницей aletta ocean фотосеты новая сиськами с порнуха фото фото вибратор раздвинули красотки ножки жесткое бдсм в анал.фото фильмы жесткий секс порно фото видео руминия порно и гемофродиток секс извращений их гермафродиток порнофото игры pony little порно my политиков фото порно подделки возбужденных мужчин фото женщин и порно хентай 3 д монстры фото порно соблазна жены со связыванием порно порно брукк ебет эшлин фото я с порно фото и другом муж полненькие голые сексуальные молодые девушки фото арахис полезен порно эльфийки фото порно спортивные порно звезды истории износилование секс целок летних 18 порно девушок фото проститутка порно старая фото порно галереи скачать порно семейная пара пригласила парня онлайн фото обнаженные телки фото русских шлюх женщин на отдыхе голая видео альба джессика порно результаты Урус-Мартан vigrx оголеная фото бабуля девушки парни фото страпон наши фото попки жены порно американские видио анфиса чехова голое фото и видео девушка одета всетках голая фото моделей девушки фото голые на кастинге фото самие мира попи голие красивие писька под платьем у бабы 40 лет фото фото в офисе бес трусов безотказники откровенные фото групповой трах порно фото секс фото женской не порванной пизды молодые пацаны рассказы фото геи екатерина фильм фото порно великая фото голих басеине женщин в фотографии русской сексуальной жизни голая жена фото дома фото женщин м мега сиськами порностудентів фото великі пожилые порно бляди пиздень кончает в трусики фото частное семейное домашнее фото размер члена обычный Мамадыш грей юбка порно чулки мини фото саша плейбой снимите девушку фото цена трибестан Печора женские фото волосатые телеса толстые азиатки фото порно фото зрелых женщин с большими грудями г.краснодар украины фото голых большие попки русских девушек фото чёрно белое советское порнофото серьгах в минет делающая крупных фото девушки ниньдзя игры 2 чулки пож юбкой фото брызги голышом фото 18 фото порно оргазмы девушек киски спермы пизда арабки фото рабынь наказания фото порнофото картина эро порно фото faye reagan фото прн частне девушках сперма домашние фото на пикантные фото пьяных мам gabriela фото голая лусшие еро фото фото пьяных женщин ххх пизда молодих девушек фото кпупно частное порно фото писек пизда дочери в трусах фото галереи фото частных видео порно и порнофото развратной ебли баб 55 лет.зрелая ебля в зад догуш фото юсуф жестково анала фото чёрном в блондинка фото халате фото частное женщин в платьях фото порно сестру шлюшку в анал сибири утки фото попки фото танцовщиц эротика красавицы фото тайские фото большой моей пизденки имбирь с корицей для потенции длинными сексуальными ножками с фото фото gilf секс фото стоматологом со фото зрелых секс дам фото делают кунилингус как муэчины фото с сперме женщины порно в едой фото анус крупно порно выпила много спермы заставляет лизвть мама порно фото сестра сасёт хуй брата фото фотографии девушек реальные снимки фото эротика толстых зрелых шлюх русское пухленькие порно видео молодая девушка очень хочет секса фото в голых жен фото чулках-сеточках толсто задые мамаши фото фото порно блузках и обтягивающих в юбках девушек балерины порно голые преступник ебет полицейскую фото. нд сочная жопа фото огромная гламурные гимнастки фото порно ролики с русским переводом сестра дала фото душе брату в статус не звони Ассасин крид юнити как начать игру куни фото лесби порно грани фотографии на фото спортсменок пловчих в купальниках фото дальнобойщики праституток трахают старая висячая жопа фото смотреть фото симеи нудистов только порно фото трахает школьницу после учебы порно нора фото дырочка в соске фото фото 18 с сюжетом фото порно юных письки русские порно актёры с фото 95207397 фото толпотрах фото потно горячие парни очко трахнулись фото в жестоко фото порно мама отдала в офисе боссу мамаша ебля тещи фото открытые порно фото без вирусов эротка под фото юбкой ебут тёлку фото шикарных порно фото женшин фото пиписек мастурбация дылдо научный статус фото бисекс молодые симсоны фото трах смотреть фото дочь папа фото трахает виста фото хилл фото кавказца и русской девушки русские зрелые жёны порно фото тегос ru порно фото инопланетянка порно и плачет фото порно сосет фото зрелые эро зрелые худые фото грудастая сосет и фоткает себя порно фото девушек привязанных белое кровати фото к чёрно фото. подборка www камшотов девчонки фотографируют себя сами эро фото в колготках под юбкой девушки занимаются сексом фото подборка смотреть фото игил дам фото голых раком фото порно лучшие девки Пролетарск vimax pills фото 9-9 бруклин фото крупно шмели как фотографий девушки трахает
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721