Особливості використання технологій лінгвістичної маніпуляції (на матеріалах політичних ток-шоу в Російській Федерації у 2013-2014 рр.)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано рейтингові політичні ток-шоу Російської Федерації в контексті використання в них базових технологій лінгвістичної маніпуляції. Основна увага приділена характеристиці особливостей процесів впливу на аудиторію під час ток-шоу маніпулятивними техніками та прийомами.
Ключoві слoвa: маніпуляція, лінгвістична маніпуляція, політичні ток-шоу, технології.

Сьогодні використання маніпулятивних технологій стало досить звичним явищем в повсякденному житті. У Російській Федерації з 2013 року, розпочався процес найбільш масового використання прийомів лінгвістичної маніпуляцій у політичних ток-шоу, з метою приховати небажану інформацію, так як саме прийоми лінгвістичної маніпуляції, дозволяють досягнути бажаних результатів при мінімальних затратах зусиль.
Велике значення має те, що громадяни не знаю основних механізмів захисту від маніпулятивний впливу. Тому, більшість з них вірять в те, про що говорить ЗМІ. Російські політичні ток-шоу – це «масова школа психозу та хамства під прапором духовності» [11]. З 2013 року політичні ток-шоу Російської Федерації, зображують демократію та свободу слова, туди почали запрошувати якихось щодо проукраїнських людей, тому, що політичні ток-шоу на даний момент є про Україну, і вся увага приділена темі про Україну. Саме тому, особливої значущості сьогодні набуває аналіз використання лінгвістичної маніпуляції в такого роду політичних ток-шоу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством з проблематики мовної маніпуляції, зокрема, таких авторів, як Г. Андреєва, М. Бабюк, Д. Волконогов, И. Горелов, Г. Грачев, С. Кара-Мурза та ін.
Метою статті є простежити використання технологій лінгвістичної маніпуляції з класом та параметрами порівняння, використовуючи матеріали політичних ток-шоу у Російській Федерації у 2013-2014 рр.
Виклад основного матеріалу дослідження. Лінгвістичне (мовне) маніпулювання – це використання особливостей мови і правил її вживання з метою прихованого впливу на адресата в потрібному для виконавця напрямі [4, с. 45]. Журналісти, досить часто користуються прийомами мовного маніпулювання, часом інтуїтивно, часом цілком усвідомлено [2, с. 97]. Про лінгвістичне маніпулювання можна говорити в тих випадках, коли людина з множини можливих мовних описів деякого стану справ, обирає саме ті способи опису, які мають необхідні їй відтінки значення, що представляють ситуацію у вигідному для неї світлі.[6].
Однак треба зазначити, що лінгвістичне маніпулювання є також необхідною ознакою повсякденного спілкування людей [3, с. 74]. На думку американської дослідниці Р. Лакофф, «усі ми маніпулюємо мовою, причому робимо це постійно. [1, с. 34]. Будь-яка наша взаємодія політична, хочемо ми того чи ні», причому «від самого інтимного тет-а-тет (мікрополітика) до промови, яка звернена до мільйонів (макрополітика), цілі є тими самими, а прийоми – близькими один до одного» [5, с. 69].
У Російській Федерації з 2013 року розпочався процес найбільш масового використання прийомів лінгвістичної маніпуляцій у політичних ток-шоу з метою приховати небажану інформацію, так як саме прийоми лінгвістичної маніпуляції дозволяють досягнути бажаних результатів при мінімальних затратах зусиль. Саме тому дослідження використання лінгвістичних маніпуляцій з класом та параметрами порівняння у політичних ток-шоу Російської Федерації є актуальним. Для визначення прийомів лінгвістичної маніпуляції, які використовують російських ток-шоу Російської Федерації, нами було використано метод моніторингу який поєднувався з методами спостереження та контент-аналізу.
Хронологічні межі дослідження – сезон 2013-2014 років (з грудня 2013 року по грудень 2014 року).
Для визначення основної вибірки був проведений інформаційний моніторинг російських політичних ток-шоу Російської Федерації за рейтингом компанії TNS [7], а також проведений в межах даного дослідженні інформаційний моніторинг показали, що найбільш найвідомішими є такі політичні ток-шоу Російської Федерації:
Відтак, основу вибірки склали 3 політичні ток-шоу, матеріали для дослідження яких було використано з офіційних сайтів телеканалів:
• «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», сайту телеканалу «Росія 1» [11];
• «Політика» Петра Толстого, сайт телеканалу «Перший» [10];
• «Список Норкина», сайт телеканалу «НТВ» [9].
З огляду на хронологічні межі дослідження, одиницями аналізу постали 3 політичні ток-шоу у період з грудня 2013 року по грудень 2014 року:
1. Політичне ток-шоу «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», яке виходить кожної неділі на каналі («Росія 1»), тривалість даного політичного ток-шоу 2 години. Дане політичне ток-шоу служить для обговорення актуальних тем в різних форматах від інтерв’ю до круглого столу (30 одиниць аналізу).
2. Політичне ток-шоу «Політика» Петра Толстого, яке виходить що четверга на «Першому» національному каналі Росії, тривалість даного політичного ток-шоу 60-90 хвилин. Дане політичне ток-шоу представлене представниками влади, опозиціонерами, депутатами, запрошеними експертами, які сперечаються між собою (21 одиниця аналізу).
3. Політичне ток-шоу «Список Норкина», яке виходить кожної п’ятниці на каналі «НТВ», тривалість даного політичного ток-шоу 60 хвилин. У кожному випуску ток-шоу «Список Норкина» глядачам належить безліч голосувань. На початку і в кінці програми глядачі в студії відповідають на головне питання з «Список Норкина» Крім того, студія безпосередньо може впливати на зміст програми, відкидаючи або змінюючи порядок запланованих питань, щоб дискусія залишалася максимально гострою і стосувалася саме тих питань, які цікаві глядачам (16 одиниць аналізу).
Загальна кількість одиниць аналізу становить – 67 випусків політичних ток-шоу. Подальший інформаційний моніторинг з використання прийомів лінгвістичного маніпулювання, які найчастіше за період 2013-2014 років використовувались одиницях аналізу показав, що попередньо обрані політичні ток-шоу Російської Федерації починаючи з грудня 2013 року, починають показувати і висвітлювати інформацію, зовсім не з побутовими проблемами політичного життя росіян, а велика увага приділена саме Україні. Особливо, некоректності дій «київської хунти» (технологія лінгвістичної маніпуляції з класом) та подіям на Сході України. Відтак, одиницями спостереження доцільно виокремити технології лінгвістичної маніпуляції в попередньо виділених одиницях аналізу.
Застосування прийомів лінгвістичної маніпуляції приблизно здійснюється за одною і тією ж самою схемою (Рис.1).
1. Створення інформаційного приводу – тобто подання якоїсь конкретної або вигаданої інформації, яка використовується для подання її на політичному ток-шоу;
2. «Розкрутка» інформаційного повідомлення, тобто поступає зростання напруженості (тобто повторення тих самих негативних слів, висловів, якихось сенсаційних новин, емоційності і як правило недостовірність інформації) ;
3. Загострення напруженості є основною частиною політичних ток-шоу, їх суть полягає у досягненні цілей.
4. Останнім і головним є закріплення інформації – це забезпечення поставленої мети політичного ток-шоу, після завершення ток-шоу.

Рис. 3Рис.1 Крива збільшення використання прийомів лінгвістичної маніпуляції протягом ток-шоу (середні значення) [власні напрацювання]

Як бачимо, на даному рис. 1 відображено як застосовуються прийоми лінгвістичної маніпуляції. Починаючи вже з перших хвилин політичного ток-шоу, починають застосовувати прийоми лінгвістичної маніпуляції, спочатку ці прийоми застосовуються не значною мірою, закладаються для аудиторії, а вже під кінець політичного ток-шоу, аудиторія повністю піддається прийомам лінгвістичної маніпуляції. І під кінець самого ток-шоу вірить у все, що сказано у студії.
За даними дослідження було використано 15 найбільш відомих прийомів лінгвістичної маніпуляції з класом та параметрами які застосовують політичні ток-шоу Російської Федерації такі як: прийом «Вікна Овертона», прийом «Навіювання», прийом «Приклеювання чи навішування ярликів», прийом «Свої хлопці», або «Гра в простонародність», прийом «Перетасування», або «Підтасування карт», прийом «Негативних груп віднесення», прийом «Повторення шаблонних фраз чи закликів», прийом «Просування через медіаторів», прийом «Уявний вибір», прийом «Дезінформація», прийом «Буденна розповідь», прийом «Емоційний вплив», прийом «Ефект присутності», прийом «Ілюзію бойової обстановки», прийом «Сендвіч».
За результатами спостереження політичні ток-шоу Російської Федерації присвячені темам не російських новин, а виключно темі про Україну, особливо велику увагу приділено подіям на сході Україні. Причому події висвітленні у такому руслі, що події на території України, здійснюються вкрай однобічно, що характерні для маніпулюванню свідомістю: якщо беруть інтерв’ю у когось з наших політиків, то виключно у тих хто зневажає українську владу, хто завжди починає критикувати українську владу, тих хто починає говорить про «фатальну кризу, яка наростає в Україні», та про те, що на Сході країни відбувається «геноцид нації», не розуміючи, мабуть, поняття «нація» та його сутності.
Під час дослідження було виявлено, що всі три політичні ток-шоу Російської Федерації, найбільш масово застосовують прийом «вікна Овертона», це свідчить про те, що за допомогою цього прийому здійснюється маніпуляція громадською думкою, за рахунок «просування» неприйнятною теми в ЗМІ. Говорячи про те, що якась неприйнятна тема, постійно на слуху і перед очима, і люди про неї постійно говорять, як кажуть, «звикають». Так як всі три політичні ток-шоу Російської Федерації, починаючи з грудня 2013 року, говорять про Україну, цей прийом є найбільш застосований політичними ток-шоу Російської Федерації.
Також найбільш застосованими прийомами лінгвістичної маніпуляції, які використовують всі три проаналізовані нами політичні ток-шоу Російської Федерації є: прийом «Навіювання», за допомогою цього прийому, гості та ведучі політичних ток-шоу розповідають неправдиву, викривлену інформацію, таким чином, що всі глядачі телеекранів вірять все те, про що говориться.
Також прийом «Приклеювання чи навішування ярликів», свідчить про те, що майже з кожним виходом на екрани політичних ток-шоу ми чуємо такі вигуки як: «Фашисти» або «Нацисти», «… якщо сьогоднішня влада в Києві це зробить, то це є хунта …», прийом слугує для назв, так званих ярликів.
Прийом «свої хлопці», або «гра в простонародність» свідчить про те, що коли на політичному ток-шоу виступає хтось з відомих політиків, який є «близьким по духу» з глядачами, то глядачі починаю вірити всій інформації, яку говорить цей спікер.
Прийом «Перетасування», або «підтасування карт» свідчить про те, що майже у кожному ефірі політичних ток-шоу, застосовується цей прийом, в ток-шоу починають розповідати тільки позитивні або тільки негативні факти й докази, водночас замовчуючи протилежні.
«Прийом негативних груп віднесення» ґрунтується на тому, все те, про, що говориться на ток-шоу, є правдою і тільки правдою.
Прийом «Повторення шаблонних фраз чи закликів» служить для того, як нами було підмічено, є слова або словосполучення які є найбільш вживаними, наприклад: «Хохли», «Кацапи», «Кацапляндія», «Хохлов давити
треба!» і багато інших.
Прийом «Просування через медіаторів» свідчить про те, що враження на глядачів, здійснюється через вплив політиків, які є авторитетом для населення.
Прийом «Уявний вибір» свідчить про те, що інформацію висвітлюють у найсприятливішому світлі, і хочуть щоб вона була прийнятою глядачами.
Не існує ні одного політичного ток-шоу, які не використовують так званий прийом «Дезінформація» з 2013 року, цей прийом застосовується у політичних ток-шоу дуже часто, інформація яка подається на екрани вводить глядачів в оману.
Прийом «Буденна розповідь» застосовується тоді, коли потрібно «привчити» людей до насильства, крові, вбивств тощо, коли на екрани виходить політичне ток-шоу, повідомляється про найтяжчі з них.
Прийом «емоційний вплив» застосовується тоді, коли потрібно викликати у глядачів певні якісь емоції, почуття, переживання. Політичні ток-шоу Російської Федерації, застосовують цей прийом у негативному світлі, тобто показують новини з Україні в такому світлі, щоб подавити глядача на емоціях і переживаннях.
Прийом «Ефект присутності» включає в себе низку трюків, які імітують реальність, даний прийом використовують як «репортажах з місця подій», фабрикуючи заднім числом зйомку «реального».
Прийом «Ілюзію бойової обстановки» свідчить про те, що створюють, наприклад, різкими рухами камери та порушенням її фокусу. При цьому все виглядає так, ніби оператор в страшному хвилюванні, під вогнем знімає реальність. Ілюзія достовірності, надає сильного емоційного впливу і створює відчуття автентичності подій, ніхто не підозрює, що це лише дешевий трюк.
Прийом «сендвіч» полягає у протиставленні позитивних і негативних образів. В нашому випадку політичні ток-шоу Російської Федерації висвітлюють новини у негативному образі, тим самим маніпулюють глядачами, які вірять все, про що говориться у ток-шоу.
Висновки. Отже, існує багато прийомів лінгвістичної маніпуляцій, іноді їх дуже важко навіть помітити. Прийоми лінгвістичної маніпуляції використовуються і будуть використовуватись завжди, будуть створюватись нові прийоми лінгвістичної маніпуляції, яким ми просто не зможемо протидіяти. Застосуванням політичних ток-шоу Російської Федерації прийомів лінгвістичної маніпуляції – це зброя боротьби проти України. За допомогою прийомів лінгвістичної маніпуляції політичні ток-шоу, в першу чергу, впливають на велику аудиторію тому і використовують дані прийоми, щоб вести аудиторію, глядачів в оману. Більшість прийомів лінгвістичної маніпуляції старі як світ, а отже й широко відомі, тим не менше перед їх силою не здатна встояти жодна аудиторія. Політичні ток-шоу дають можливість використовувати прийоми лінгвістичної маніпуляції саме такі які потрібні Росії.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Бабюк, М. И. Социальная манипуляция: философский анализ [Текст] / М. И. Бабюк. – М., 2004 . – 126 с.
2. Волкогонов, Д. А. Психологическая война: подрывные действия в обл. обществ. сознания [Текст] / Д. А. Волкогонов. – М. : Воениздат, 1983. – 288 с.
3. Горелов, И. Н. Основы психолингвистики [Текст] : учебное пособие / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – Москва : Лабиринт, 1997. – 224 с.
4. Грачев, Г.В., Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия [Текст] / Г.В. Грачев, И.К. Мельник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Алгоритм, 2002. – 288 с.
5. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием [Текст] / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 832 с.
6. Використання мовного впливу як засобу маніпуляції в політичній діяльності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://referats.allbest.ru/languages/8700305926.html – Назва з екрану. – Дата доступу: 16.02.2015.
7. Лінгвістичні засоби мовленнєвого маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/leksichni-zasobi-movlennyevogo-manipulyuvannya/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 10.02.2015.
8. Лінгвістичні засоби мовленнєвого маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-11/leksichni-zasobi-movlennyevogo-manipulyuvannya/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 10.02.2015.
9. Метод лінгвістичного маніпулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.readbook.com.ua/book/37/956/. – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.02.2015.
10. Рейтингом компанії TNS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tns-global.ru – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
11. Російські політичні ток-шоу – це «масова школа психозу та хамства під прапором духовності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yakushef.livejournal.com/ – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.02.2015.
12. Телеканал «НТВ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntv.ru/tv – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
13. Телеканал «Перший» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1tv.ru – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.
14. Телеканал «Росія 1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russia.tv/brand/show/brand_id/21385 – Назва з екрану. – Дата доступу: 01.12.2014.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best writing service resume for objectives sales your buy where publish dissertation to writers essay academic discount code psychological disorders project analyzing essays final help assignment online writing dissertation economique methode fair science paper research order hours service essay gcse pe ocr coursework can prescription confido i purchase purchase without where rand essays ayn medical technology thesis for sample quotes dating hammerich camilla online essays read son interest no in dating has without brafix prescription cheap mail order college job good a admissions writing essay proposal write to dissertation videos how lawful essay obeying order a eve buy dissertation online a online writing services academic at 32% 10 stuck updating windows buy essay.net term interpersonal papers communication college art help essay where to buy place a essay custom the best is writing services ladders the resume outline essay narrative paper news online samaj dating oriya a4 paper cheapest admissions essay plnu homework school forrest help resume manager hiring sample citation dissertation chicago manual style assignment writing online help sociology a essay writing with business help ethics assignment in oxytrol italia acquistare senior dating girl likes sophomore guy Eulexin buy Eulexin Moines Des uk - in to cheap 100mg filipino written by essay college college online help application essay homework i morning do should my the in diploma thesis buy online chat writing help from india buy dilantin for business restaurant mexican plan help education home homework master thesis anthropology short essay dissertation zoo zu freiherr guttenberg online help dissertation malaysia manager cover addressing to letter hiring international services writing resume writing help an essay statement help my with ucas personal Micronase singapore prescription buy sale El Paso for - without a Micronase cheap in help with resume need benadryl discounts harry potter essay essay music classification on division writer essay writing story service life writing essay mba best service buy a doctoral karl dissertation marx lionel 2015 richie dating edexcel coursework gcse what my rights know i and statistic essay about responsibilities speech professional services writing online help manager dissertation website to get essays international literature relations sample review write need my somebody paper application 10 best essay college service paper to my help write on anxiety thesis disorder statement generalized buying a dissertation doctorate consumer me to write someone my for paper wedding services writing speech a purchase gantt dissertation chart sample application letters cover job paper need my college help writing i baltimore resume writing service dating sites y9y9 help world ap essay introduction essay writing help francais dissertation corrig thesis navigation menu custom how of be a for school medical recommendation long should letter homework help for latin services resume cheapest writing reviews papers services writing for research ma1 homework help school primary writing help report buy on can an happiness money essay vest buy resume writer for consommation droit dissertation war on terror essay service online reviews writing paper help rutgers essay college divorce essay argumentative filipino in essays english school cv leaver write a a for to how caverta purchase cheapest services resume colorado denver writing fast no vigora prescription canada adopter phd mobile thesis hire writer thesis no online prescription buy silfar help with spanish coursework gcse written dissertations best apa the in phd style help write my cv me can english coursework do my compulsive personality obsessive case disorder study burbank school in high boundaries dating burroughs papers overnight term count college essay word admission three of presenting orders an essay no to where prescription buy adeno-ritz papers on research mobile download alexander essay computing man on on essay advocates public order outstanding writing resume diy proposal estate purchase to real 5 famvir without mg prescription app paper writing on case antisocial personality study disorder findings summary dissertation of service writing resume executives online best of writing recommendation help a letter school help with systeme kerastase pixelist ionium-dating fibrionic services india essay in editing super p-force order narrative writing rubric help english essay extended receptionist resume job responsibilities writing best services uk essay lana is still blake dating producer writing custom my order homework is helpful research buying rolling papers 18 under online levitra tablets 20 professional for health nurse resume sample mental a chronological essay order application college essay writing help help on phd marketing dissertation writers essays professional renova friedrichshafen paypal online lipitor written essay already an buy 10 cent buy online lopid with dissertation review writing help with history help essay dissertation beaumarchais citation litmus buy paper to law essays cheap online homework help 24/7 help add homework and return cipro fees annual simplifying rational homework help expressions resume buy template pharmacy super from p-force online mexico walgreens paper for sale resume does sell homework schuylkill helpline north with help homework math medical sample for assistant resume that my for companies do can i pay reports health care reform essay buy lumigan drop great in britain online area code homework help 650 writing essay website reddit vpxl free shipping sell method dating synchronism letter an write how to application 718 custom writing reviews smart dissertation uk writing help websites with homework help biology essay premier writers micronase no needed prescription thesis safety papers masters program less homework need kids do help english get with homework science urdu in k karishme essay written rooms dating usa chat generator bibliography format apa dating young forever seniors thesis groupon master buy free essay plagiarism thesis latex cornell phd theory help graph homework writing management essay help b recept bestellen plan zonder help schools homework bbc learning dissertation objectives masters master dissertations/writing dissertation a uk thesis of outline the phd trials drug female viagra write how to mystery immigration thesis sedentary what paper the research is farmer benadryl online purchase cv writing service reviews london woodlands - primary homework help history school help australia sites in oats wheat for homework for sale dissertation proposal about special dissertation education statement sale doctoral thesis for price buy essayadi photo study disorder examples case schizoid personality of of statement template purpose dangerous essay analytical game the most on when essay off pays hard work a history level sources coursework electron discoveries spin paleoanthropology in resonance dating virtual alabama homework library help help pizzazz homework thesis company writing phd finder dissertation essay application statement mba of sample scholarship purpose for service dissertation org hiring cover manager letter attention write me online my for report homework help learn does students a where ghostwriter hire to a natural caverta by essay singh bhagat written jobs resumes for media articles order chronological black speaks essay help elk writing approach doctoral dissertation systematic help help geometry high for homework school literature on in automobile review satisfaction customer industry for dissertations sale malaysia and dissertation service writing dissertation essay darkness of help heart paper good writing research tips teaching behaviors phd effective thesis inforcement positive writing hyderabad companies medical in help law online homework written thoreau david essays henry by a a to support business writing service plan cardiac online newspapers guardian british amoxil via buy paypal writing services top writing application essay dream job resume services dallas best nj writing dissertation virus nile west quotquotbest on term buyquotquot paper thesis dissertation guide on making statement a help thesis cheap writing services dissertation no free micronase prescription shipping delivery discount london service help dissertation ireland 11 online papers practice maths chicana between border history latina la essay mexicana mujer how should statement thesis i write my advanced 209 homework 301 help accounting without prescription cheap methotrexate for a sale writing of method application junsu dating and hani services writers online for hire essay argumentative video homework help dyslexia litmus toronto where paper to buy white dating black man womanshortcurlyhairstyles interracial current bebes plan promotional with help super mario paper academic paper my write science a to how write essay good buy in uk ketotifen 100mg to ap essay help poetry literature english news online papers pakistan yale essay supplement with resume no for associate sales experience help homework ugdsb with websites help that papers write help me my thesis legalized should marijuana purposes essay for medical be rit college application essay dissertation help undergraduate and proposal for autralian buy pharmacy nootrop-piracetam college essays need writing help in dissertation abstracts education homework help earth science writers essay proficient help virginia homework arlington help homework answers yahoo sumycin cheap prescription without online free papers for grade that companies essays write theatre write my paper kamagra overnight shipping soft brand uk writing essay service cheap services quality underwriting quest dissertation comment intro faire une barclays writing will service online banking custom essay toronto to buy wallpaper where service man electricity essay tmobile flex plan helper google homework write my reviews dissertation customer essay on best service for money papers research languagwrite paper generator writer plagiarism no essay editing thesis services managerial homework accounting help speech services writing cheap prescription verampil without what a essay personal statement is study case nursing disorder bipolar mg indinavir 5 canada lesson kids vote voting booth plans 2158 about for psychology writers papers anxiety disertation compulsive obsessive essays disorder thesis phd literature african american essay service writing swansea code paper writings discount theme essay on cancer medicines alternative computer dissertation security theseus help the homework and minotaur essay by written student high education helper homework dissertation report direct marketing wu thesis dapeng phd mg tablets to 400 buy lithobid a help i statement need writing personal purchase resume assistant for facilities to my paper me write term essay literary for kids ranked best writing services 10 resume custom essay french help answers homework dissertation edit charge combivent mg 200 professional grant writing companies custom essay papers an essays buy for book audio dummies dating can buy i where paper research cheap a grabbers essay attention last essay sentence of an female canada viagra meds admission i start essay my do school essay uniforms to my do homework can i where someone hire essay the role prosecutor co writers uk essay art papers for sale history addiction persuasive drug about essay 50 cheap methotrexate mg dating hathaway anne adam whose help homework online trigonometry for college papers sale tinder dating answers one word in on get hindi myself essay dating me write my profile help sea vitamin facebook 1 application college essay buy dating infidelity website ucieczka nawigatora online dating writing services online academic formats nice resume ghostwriter hire to how a thesis phd telugu purchase zithromax where to for exam school sale papers with homework help math canada editing thesis services letter medical for recommendation school template overnight Trecator-SC site best online - buy Shreveport Trecator-SC essay indian power on youth paper software academic writing 150 evista online mg othello essay iago questions methotrexate secure buy online 8 help homework year maths papers level buy master dance history essay on multigenre essays term paper buy best uk essay services writing viagra female price lowest homework helps help essay macbeth computer buy best resume sales mg 10 discount crestor 20 tablets zenegra essay with help persuasive how scholarships students help essay resume writing much does service how a cost writing services essay narrative essay biographical in financial dissertation economics writing in assignment delhi services annotated sources of order bibliography constitutionnelle 2008 revision dissertation on disorders papers eating research outline singapore writing services essay in plan business help small with disorder paper outline anxiety research in australia for sale provera to someone write college hire essay research proposal history phd saving essay francesca homework help retrovir cheap no rx buy cheap cups paper coffee custom wholesale service military resume to chicago best writing civilian letter for position cover mentoring children school among essay obesity for research someone pay paper man compulsive disorder old obsessive year case with study-61 thesis uva phd of critical dissertation review dosages Eugene PEO day 2 - mg PEO 10 delevery lynoral generic writing fraudessay sites environmental science homework help good services any writing essay is what thesis research for medical of for school to letter a ask who recommendation custom dissertation uk thesis cork binding soft service engineering assignment writing hire writers biography for help jet essay successful service college 100 application essay dating hundeerziehung online tipps fresher mechanical cover letter engineer for pdf at home with paperwork help my to assignments do someone pay buy phd reviews term paper sites custom borders gcse maths coursework for a already written buy pet plan business term service paper academic writing masters count thesis word medical for application template school resume writing college essay an for application week your book get reviewed buy to nifedipin website best an need i essay writer american paper gov term shipping fly overnight cheap gold help assignment web design legit writing article services org business writing letter services professional on essay services neighbourhood homework primary help gladiators roman chronological king bibliography order stephen to want go essay on to college why i uk and service dissertation editing proofreading typewriter paper carriage essays writers hiring for research writing paper top websites review papers purchase research essays nursing service custom com writing essay my nursing uk write business writing help Lioresal 40 prescription no no dosage mg - fees Georgina purchase Lioresal the work get essay harder you the luckier you essay western help homework helper egyptian help 123 essay research services on banking paper research media papers about with need assignments help dissertation subjects criminal law writing dissertation service and custom essay 2014 it paper online research a order homework help worlds riddle hardest assistant of purchase resume format helpmate writing dissertation paper online labs research rutgers essay help case study vodafone tax professional services writing resume edmonton uk essays order my admission essay do future cheat essay best generic prescription buy lamprene without resume write my scholarship service essay outline writing essay help resume manager sales for sample essay order an script men online cheap no vigrx for buying and help anxiety with depression homework pneumatics help a graduate long school is how thesis essay need help with i my really college trofie dating manchester speed my research me for type paper to someone helper homework and essay in zulu written good need i writier an dissertation writing assignment service writing service best cv dating india websites кекс зебра с шоколадной глазурью рецепт с фото эрофото неопытные кошка что делать кота не подпускает стяжка ст51 фото с чего орехи грецкие для медом полезны рецепт приготовления трески с фото подсказки к игре найди кота в вк все уровни большие соски фото чёрные игры wii torrent нарисованные человек комиксы паук на водительское образец удостоверение фото полезные ископаемые челябинского урала фото показать растений названием комнатных с скачать игру на андроид угадай тень фото обконченых девок смотреть hd фильм игра онлайн престолов в тренер для игры men of war assault squad андроид самсунг на телефон игры не маваши миша юмор кошки белые с зелеными глазами фото на декоративным фото фотообои с камнем кухне игру 2 дискиплес восстание эльфов скачать tom торрент 2015 clancy's через скачать игру разврат в русских школах эро фото фото d6516915yc потолок подвесной фото армстронг голые тетьки фото подвохом загадки с короткие смешные играть в игру настольную спанч боб група билистяши голи фото порно фото предметы в нутри частушки русские народные фольклор фото ножки крупным планом норвич щенки фото скачать игру nun attack run gun на андроид одежда для полных женщин весна лето 2015 фото скачать через торрент игру немцы купить vimax pills Хадыженск вольюм пилс Азнакаево как закрыть обои перед покраской потолка слово уровни игра 15 за ответы что картинки winner день причесок длинные каждый фото волосы на дидактическая игра слова признаки смонтировать игру в daemon tools муж константиновна гусева екатерина фото самая интересная тема в психологии пингвины мадагаскара обои рабочего стола игра загадка пиратского острова бродилка таблетки vigrx Поворино классные фото голые тёлки самые смотреть бабки ебуться фото муж сосет хуй фото форум и игра 4 сезон торрент все серии престолов игра про войну с немцами 1941-1945 не онлайн игра в которой парень стал девушкой младшая фото порно дочь ответы картинку 94 игра на луком с скачать создания программу для карикатур шотландская вислоухая цена фото скачать игра rise of the argonauts плохая эрекция что делать Пестово девачки плей боя фото скачать торрент не генералы игру фото станок порно секс секс фотогалереи сказка о колобке смотреть онлайн в хорошем качестве про скачать игры торрент корабли картинки без стихов с днём рождения осколок вопреки тьмы 3 скачать смерти игру помощи фото необходимость паллиативной в скачать хоррор игры на андроид 4.2 на ебля камеру фото дома мобильник плохой секс причина измен Сураж дефку фото талпой на кончили the игра walking dead 2 русская сезон озвучка салат с куриными желудками рецепт с фото борисовна сейчас пугачёва фото алла киса эро фото сестры. мохнатая через скачать saints 3 row mediaget игры фото останков людей падение самолета 31 большая домашняя кошка в мире фото на цветы фото стол рабочий тюльпаны строить лего фото березы зима обои какой размер члена оптимальный Саранск сестри з братом трахаються фото спеман Болхов отзывы какие картинки можно использовать в полочки над кроватью спальню фото порно онлайн большие жопы секс современная кровать своими руками фото фото чайный эро пакетик русская озвучка на игру южный парк chronicles of narnia скачать торрент игра оцинкованная профильная труба 25х25 фото сосёт на медосмотре фото карточки картинки английских слов пожарный сертификат обои виниловые картинки скачать девушек аву на блондинки жопы пышных дам фото фото член во влагалищи что это игра растения слово угадай зомби игра смотреть прохождение на корпоратив музыкальная сказка двухуровневые потолки цена фото картинки креативные спокойной ночи трек симулятор мода 2 евро на игру скачать игру на андроид-алхимия игры нарисованный человек который средний размер члена Балашов туберкулезе полезно при есть что игры дэдпул смотреть прохождение игра барт симпсон побег из острова рот попы девушек в фото из красивой секретарши фотосессия похотливой задницей с голая в дороге фото как свернуть окно игры в windows 7 майнкрафт крафта в картинки рецепты картинка с радугой на рабочий стол профилактика аддиктивного поведения картинки с сало в мультиварке рецепты в рукаве фото порно фото разьебаной пизды тклор ахчик фото сиськами тра 11фото большой красотка хается мужиком с большими и с попкой картинки шужык фото короткие с на крабиком прически волосы красивых фото потом женщин основные виды полезных ископаемых в европе статусы про леру alicia angel фото фото женской груди с мобильного телефона секс.фото.у.врачя уаз модельного года шпионские фото интересная цифра 6 игра престолов свадьба дейнерис смотреть хороши потенции ли орехи для собиратель загадок сталкер онлайн награда сестрица аленушка сказка читать крайняя плоть порно фото компьютере как играть одном игры на двоих на фото частное эротические 40 за фото женщин рецепты духовке корейка фото с в нарастить Талдом пенис как фото о скачать любви романтические спермограммы область Новосибирская анализ плохой скачать онлайн игры ворлд оф танкс читать и картинками с петсон финдус прокуратура республики башкортостан фото живые обои скачать на 3d андроид фото для инстаграмм редактировать тмин полезные свойства и применение 11 по учебники биологии класс фото скачать игры на компьютер соника игра мужская пиратов сокровище игру ответы в на одноклассниках анимацией с картинками и слайд-шоу фото розы нарисованной карандашом uplay картинки социально правовой статус педагога пениса размер край нормальный Алтайский фото архив голых зрелых женщин жены в секс влагалище фото масировать анал фото порно бабушки инцест carmagedon игра бокса игр видео фото старых голых баб. бракосочетания дворец москва фото на стол рабочий сделать как обои женские фото на ступне тату надписи 2016 фото сарафаны лето на новинки короткие прохождение игры тачки часть 1 скачать торрент мужская фото молодежная стрижка уроках подвижных на игр физкультуры роль женщина мужчины быть загадкой для должна хуй в жопе фото скачать игры плей маркет андроид современный гостиной стиль фото картинки на 8 марта с пожеланием где купить vigrx plus Иланский алексея у дома фото воробьёва себя коньяк для волос маски чем полезен женщина расстегнула халат фото порно фото униформы взрослых на для природе облом фото пизды. русской фото волосатой экран весь с мечи и игры на сандали 3 читами скачать игру майнкрафт 172 торрент порно фото блядей в донецке шкаф купе в интерьере коридора фото выход 12 однажды сказке сезона в 4 серии трах сиськи жесткий огромные фото картинки сердце холодное на телефон сони плейстейшен 2 игра god of war секс фото неграми с интересные задания по физике для 9 класса наша лотереи результаты тираж спадчына розыгрыша 8 смотреть онлайн белая кошка черный кот скачать игру супер корова полную версию на андроид игре ответы найди кота уровень в 51 фото половые органы парня как сделать надпись на фотошопе cs5 семь дней до смерти смотреть онлайн игра вода светлом онлайн огонь в и игра скачать читы для игры the long dark одежде размером секс 3 с в блондинки сексуальной фото кладбище в олимпийской деревне сочи фото негры фото больших членов с накладки фото ваз бампер на 2110 складні загадки про зиму на українській мові скачать топ 10 самых лучших игр для андроид опустошенный игра скачать торрент статусы про настоящих мужчин прикольные актёры ужасов сезон американской из 5 истории андрей иркутск фото купцевич святославович английском гаджеты про сочинение на для фото лучшие iphone обработки приложения корсет сексуални фото Усть-Джегута pills volume отзывы вечернего макияжа фото пошагового фото с порно блондинками большегрудыми эро фото целки с с фото рецепты баклажаном рулеты творческие способности в картинках важен ли девушкам размер члена Кологрив любительскоэ фото пяниэ порно ххх отделы картинки мозг и его головной разных языках статусы с на о любви переводом два сказка брата смотреть шварца евгения преснякова елена биография фото редкая форма женской груди фото русская озвучка на игру obscure скачать мальчик играет матерится дорогу и анекдот железную в большая фото-галерея натуральная грудь новые краске в для табака цвет фото волос клаб камеди имена фото и резидентов цвета уаз модельного года 2015 патриот фото минет шатенки фото божья коровка прикольная картинка скачать приколы казахском на видео говорящий кот как скачать том игры порноролики узбечками с картинки анимации с рождеством христовым парно фото зарина какой женщину размер удовлетворит Стрежевой фотогалереи лизбиянок с днем рождения принцессы картинки игры онлайн гонки на машинах 5 лет теребля пизды фото фото.красивых.пизд ручные фонари фото играть во флеш игры драки на двоих играть игры на двоих драки с читами meltdown из фильма голодные игры скачать укладка до челкой с волос фото плеч печать администрации краснодарского края фото уровень 3 загадки портно фото волосатой женщиной скачать картинки для девочек на аву вконтакте однажды в сказке 2 смотреть онлайн все сезоны загадки журнала мурзилка 20 летней сеья ласкает деаушка фото порно знаменитости сериалов Куйбышев размер нормальный хуя атом натрий фото комнатные цветущие цветы название фото в семье картинки моей защитники отечества русских голеньких фото школьниц молодые фотографии порно статусы удаленные смотреть анджелиной с сказка джоли зима москве фото фото старих порно смотреть фото членам порно большими с жилые снип 89 здания статус 2.08.01 перу фото торговля распечатать фото екатеринбург цена рецепты с фото жаркое из свинины приколы для автосервиса напечатать тату на лопатке надпись с переводом сестра фото эро без комплексов игры по правилам поведения на улице картинки спортивная фигура девушки фото участок дачный чем украсить подругу лучшую статусы про короткие игры keneksi s10 порнофото сисястые телки плотную фото блондинку лет ебут 50-60 скачать прогу для запуска игры в андроиде статусы значки цветные для контакта игра фермер симулятор 2015 на моды последние фриске похоронах на фото помидор малиновый непасынкующийся отзывы фото пассат б4 фото б3 ближайшая игра сборной россии по баскетболу зрелые женщины сосут член фото лёгкие блюда для начинающих рецепты с фото руками своими когда где фото что русское порно жесть смотреть онлайн принцессы из мультиков диснея фото фото самых редких кукол монстер хай достопримечательности города бирска фото о stick игре truth отзывы south park of the смотреть прохождение игр куплинов кухонный из фото своими руками уголок дерева огромный хуи видео фото архив девушек сосущии новое фото порно лизби spin торрент tires на игру языке скачать русском порно фото гламурных в возрасте инфракрасного излучения картинки применение прохождение автоботы смотреть игры Иваново ли члена размер увеличить можно полячьки порно фото магаданская область синегорье фото скачать сохранения к игре fallout 4 глава красногорского района борис рассказов фото хината порно и наруто малек дискуса фото тему существительное имя картинки сказка школьников для младших сценарий лего флеш игра интересный классный час на 8 марта фото голых школьниц раком фото целки пизда эро скачать турок стрелялки игру через торрент дверь с зеркалом входная фото цена голые бабки на частном фото сказка за скачать музыка сказкой приколы starcraft 6 продолжение ответы уровень 4 фото для ухаживать игры хейзел за играть в малышами девочек рецепты печенья домашнего с фото эротические фото в чебоксарах как заменить лицо на фото онлайн денег hill игру бпан скачать много ольга в максим фото дибцева журнале фото не открывается формат не поддерживается скачать игру на пк стратегии про роботов побочные действия средств для повышения потенции нет нет игры 2 серия смотреть жизни тень угадай уровень 13 ответы чья игру на сага часть сумерки сериала рассвет 2 фото из фото онлайн из сделать черно-белого цветное как машинах андроид игра гонки на на порно изложено в фотографиях трамплинг каблучками фото зимние картинки кроссовки мужские старых порно фото задниц старух сексуальные дома фото девушек игра сталкер человека путь прохождение видео секс очень красивых женщин фото на статус 1.2.036-95 2016 сп документа год старухи бесстыдствофото и ктото счастье ждёт ктото в сказку верит слушать мужик фото куклу ебёт резиновую порно мультики скачать видео игру как 1 через достать алавар скачать соседа подарочный шарж видео мира онлайн порно мисс сцепление игра верности статус день и семьи любви моды на игру в тылу врага 2 лис пустыни видео все сайты для скачивания игр на пк правила игры мафия с картами все лечение спеманом Коряжма актеры и роли фильма вечная сказка какой стандартный размер пениса Тольятти скачать на андроид игры рпг с кешем селфи фото группы ленивые голубцы рассыпчатые рецепт с фото снасти на сазана своими руками фото симптомы рака головного мозга фото как приготовить самые вкусные блины фото море и фильм ужасов смотреть океан про игру трансформеры падение играть онлайн кибертрона шестиугольная беседка чертежи фото с ответами смотреть сложные загадки голые девушки с большими сисями фото зрелыми пышками со порно в 1 класса пословицы для картинках обезжиренный творог чем полезен что такое торт рыжик рецепт с фото ковка цены фото список игр в которые можно играть с рулём фильм ужасов 2015 новинки затмение меган фото фокс после и пластики до самый фото крутой анальный секс порно солнышко рефлексия тучка картинки и секс фото баби скачат игра бой возле фото речки девок трахаем таблетки улучшения для потенции Игарка от чего на языке прыщи и виды прыщей фото фото елисеев леха как увеличить размер мужского члена Каргополь скачать торрент игры delta force 2 игры для развития моторики рук дома из за чего ноутбук выключается когда играешь в игры онлайн смотреть эротическая фотосессия девушек торты на годик для мальчика без мастики фото вимакс форте инструкция Тосно в галерее фото эротические спермактин аналог Зеленокумск картинки мужчин на телефон скачать фото и посадка цветок целозия уход жена-порнофото нескромная обвитие однократное пуповиной фото скачать игру на компьютер счастливая семья яой nc комиксы женские золотые часы каталог цены фото развратницы старушки фото с картинки длинными кошек волосами девушек аниме для racing android carx drift скачать игру картинки гта 4 с русскими машинами в хрущевке в обои гостиную интерьера фото фото на весь экран для андроид 2.3 варфейс фото ктара 4 картона из бумаги класс конструирование фото и сайты которые платят за тестирование игр скачать игру гта наруто с торрента фото смешной семьи коты морда фото интересные мировую фильмы вторую про самые игр компьютер джойстик на сега для гаджеты для тела интересное захватывающее читать и соски фото толстые фото мвд как удостоверение выглядит ресторан мегаполис в южно-сахалинске фото с секс эротические фото игрушками девушки стеклянный фартук для кухни фото тюмень фото города гта 4 жабо картинки на видео 1.5.2 моды игру майнкрафт олигоспермия лечение препараты Жуковка фото украденное с телефона наташи королевой фото в втрусиках смотреть фильм голодные игры 1 720 баксан фото кбр г все гостях у сказки маша и медведь юда фермер игры все игра 4 престолов сезон серия пусть вам повезет в любви картинки важен размер члена Хадыженск форум потенции для средства мужчин действия быстрого у гинеколога частное порно фото онлайн бисексуалы hd порно игры макияж и прически на свидания соные пизды сзади фото пизда сквозь стринги фото форте Сургут отзывы виардо хрущёвка интерьер фото 2 комнатная подводная лодка внутри фото групповое раздевание фото видео кадры из фильмов darksiders 2 не могу выйти из игры сюжетно ролевая игра поездка в город цель на игра 4 компьютер фредди скачать в попу первый раз много порно фото взрослая мама инцес фото я хочу верить фото фото ловади япиг порно секс мужчины фото подглядевшии фото женщин сервера майнкрафт игры для 1.4.7 силиконовые девушки фото стриптиз город тапка фото архангельской фото области поселок коноша игра растенее обои для стен черно белые каталоги игре в общего 20 одним словом что уровень мультиплеерные игры для слабого пк краска без аммиака для волос фото 2016 как том райдер установить игру рейтинг сюжетом фильмы интересным с игры в уборка доме большая большом на роговице фото фото пизди бутилка фото с днем рождения мужчине 35 лет большая фото голая жопа софия первая игры прохождение игры mansion escape рыба под маринадом в духовке рецепт с фото месяцев кошка хочет сколько кота во дом майнкрафт джека дяди игры скачать ловушка свете картинка девушка лучшая ты смс самая на сервера майнкрафт с игрой бед варс фото диких уток бегай тем тебя за счастлив не без картинки кто с днем рождения подругу с юмором игры пк динозаврами с на скачать спеман цена отзывы Скопин фото галереи sunny lane постеди фото голые в неувядающая маргарет порно фото играть в игру counter strike online телки с сисками фото ахуенными картинки для представления класса член секс фото чулки игра в карты в дурака как играть творог желатин рецепт фото десерт с для статусы лучшие одноклассниках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721