ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У СТРУКТУРІ ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

 

У статті розглянуто правові засади застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб в контексті аналізу витрат, які дозволені для включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб. Досліджено підзаконні нормативно-правові акти та судову практику у цій сфері.

Ключові слова: податкова знижка, платник податку, іпотека, благодійні внески, знижка на навчання, доступне житло, страхові платежі.

 

The article deals with the legal principles applying tax relief of tax on personal income in the analysis of costs that are allowed to include tax relief tax on personal income. Investigated subordinate regulations and judicial practice in this area.

Key words: tax relief, the taxpayer, mortgages, charitable contributions, discount on studying, affordable housing, insurance payments.

 

В статье рассмотрены правовые основы применения налоговой скидки по налогу на доходы физических лиц в контексте анализа затрат, которые разрешены для включения в налоговую скидку по налогу на доходы физических лиц. Исследованы подзаконные нормативно-правовые акты и судебная практика в этой сфере.

Ключевые слова: налоговая скидка, налогоплательщик, ипотека, благотворительные взносы, скидка на обучение, доступное жилье, страховые платежи.

 

Постановка проблеми. Дослідження правових засад застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб  є важливим, оскільки в період реформування податкової системи важливими завданнями є реалізація принципу  соціальної справедливості, зниження податкового навантаження на фізичних осіб, декларування доходів фізичними особами. Актуальним і цікавим для дослідження є те, що податкова знижка в механізмі податку на доходи фізичних осіб відіграє особливу роль, вона виконує ряд завдань. Податкова знижка – зменшує податковий тягар фізичних осіб; є механізмом завдяки якому кошти фізичних осіб вкладаються в освіту, медицину, благодійність, страхування, альтернативні джерела палива, тобто фізичні особи вкладаючи кошти допомагають державі у реалізації її завдань; є стимулом для декларування доходів фізичних осіб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання правових засад отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб  у різних його аспектах досліджували такі науковці як: О. О. Головашевич, О. М. Десятнюк, П. П. Дубинецька, М. В. Кармаліта, Д. А. Кобильнік, І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, М. С. Онуфрик, О. В. Покотаєва, А. М. Соколовська, Д. В. Тимошевський.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у аналізі застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб, а саме визначення витрат, які дозволені для включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб на основі аналізу нормативно-правових актів та правозастосовчої практики.

Виклад основного матеріалу. Платник податку має право включати до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу платника податку за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати передбаченні у підпунктах пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Підставою для надання пільги у вигляді податкової знижки є характер та суспільне значення здійснюваних платниками податків витрат [3, c.16].

Першим випадком витрат, які платник може включити до податкової знижки є частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом відповідно до пп.166.3.1 п.166.3 статті 166 ПКУ. Спочатку потрібно визначити, що означають поняття «іпотека» і «іпотечний житловий кредит».

Іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку передбаченому законом[12].

Відповідно до пп. 14.1.87 п. 14.1 статті 14 ПКУ іпотечний житловий кредит – фінансовий кредит, що надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою відповідно до закону строком не менш як на п’ять повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кімнати) чи житлового будинку (його частини) або будівництвом житлового будинку (його частини), що надаються у власність позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, у тому числі присадибної ділянки) у заставу.

Враховуючи норми ПКУ та положення Закону України «Про іпотеку», скористатися податковою знижкою можуть платники податку, в яких договори на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла відповідають одночасно таким умовам:

 • у кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу;
 • до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору;
 • договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим;
 • кредит має бути отриманий від банку чи іншої фінансової установи;
 • договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше 5 років[1, с.540].

Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів відповідно до абзаців 1, 2 пункту 175.1 статті 175 ПКУ.

Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. Цікавою є справа, яка перебувала на розгляді у Вищому адміністративному суді України, коли контролюючі органи не хотіли враховувати суми процентів за іпотечним договором, так як податкова адреса і місце реєстрації не співпадали. Судами встановлено, що ОСОБА_1 звернувся до ДПІ з заявою від 28 листопада 2013 року, в якій просив повернути йому з бюджету 7859,24 грн. від суми сплаченого податку з доходів фізичних осіб у зв’язку із застосуванням податкової знижки зі сплати відсотків за іпотечним кредитом та вчинити необхідні дії по визначенню його податкової адреси: 02095, АДРЕСА_1. Проте встановлено, що згідно з договором кредиту від 26 травня 2006 року №44.05-537/1, іпотечним договором від 26 травня 2006 року №44.02-702/1 та договором купівлі-продажу квартири від 26 травня 2014 року, ОСОБА_1 на умовах іпотечного житлового кредиту придбав квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 58 кв. м., та яка визначена ним як основне місце проживання[17]. З матеріалів справи вбачається, що податкова адреса одна, а основне місце проживання інше. Проте суд відмовляє у задоволенні касаційної скарги ДПІ і зобов’язує ДПІ не чинити перешкод у реалізації права на податкову знижку, оскільки основне місце проживання і місцезнаходження житла, яке перебуває в іпотеці співпадає.

Якщо будинок (квартира, кімната) купується за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку – позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки. Тобто, «податкова знижка» = «сума процентів за звітний податковий рік» * коефіцієнт.

Відповідно до абзацу 2 пункту 175.2 статті 175 у разі якщо будинок (квартиру, кімнату) збудовано за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку – позичальника іпотечного житлового кредиту, нарахована в перший рік погашення такого кредиту, може бути включена до податкової знижки за результатами звітного податкового року, в якому збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання, з послідовним перенесенням права на включення до податкової знижки наступних щорічних фактично сплачених платником податку сум процентів протягом передбаченого пунктом 175.4 статті 175 ПКУ строку дії права на включення частини таких процентів до податкової знижки.

Коефіцієнт, що вираховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки на суму процентів за іпотечним житловим кредитом, обчислюється за такою формулою:

К = МП / ФП,

де К – коефіцієнт; МП – мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 квадратним метрам; ФП – фактична загальна площа житла, що будується (придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту. У разі якщо цей коефіцієнт більший ніж одиниця, до податкової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта. Тобто, у пункті 175.3 статті 175 ПКУ відображається певна соціальна спрямованість, оскільки встановлюється мінімальна величина фактичної площі житла при якій він застосовується.

Відповідно до пунктів 175.4 і 175.5 статті 175 ПКУ право на включення до податкової знижки надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому: об’єкт житлової іпотеки придбавається; збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту[19].

Проте Податковим кодексом України передбачено ряд причин коли платник податку може відновити право на включення частини суми процентів, фактично сплачених за новим іпотечним житловим кредитом, до податкової знижки без дотримання зазначених строків у разі:

а) примусового продажу або конфіскації об’єкта іпотеки у випадках, передбачених законом;

б) ліквідації об’єкта житлової іпотеки за рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у випадках, передбачених законом;

в) зруйнування об’єкта житлової іпотеки або визнання його непридатним для використання з причин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

г) продажу об’єкта іпотеки у зв’язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку.

У разі якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням. У цьому випадку держава перестрахувалася, оскільки вона надає податкову знижку через її суспільну значущість, а якщо гроші надані у кредит і проценти використовуються не за призначенням, то відповідно і особа втрачає право на податкову знижку.

Наступним видом витрат, зазначених у підпункті 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 ПКУ, який ми будемо досліджувати будуть суми коштів або вартість майна, переданих платником податків у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Важливим у даному виді витрат є те, що вони передаються неприбутковим організаціям, які внесені до реєстру. Реєстр неприбуткових організацій та установ – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи, доходи яких згідно ПКУ звільняються від сплати на прибуток[11]. Тобто, перед тим як здійснити пожертвування чи благодійний внесок потрібно пересвідчитись, що установа чи організаціє є у Реєстрі.

Згідно положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій до реєстру вносяться: (0001) – органи державної влади України; (0002) – установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; (0003) – органи місцевого самоврядування; (0004) – установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних; (0005) – благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; (0006) – громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом; (0007) – творчі спілки; (0008) – політичні партії; (0009) – пенсійні фонди; (0010) – кредитні спілки; (0011) – юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку та інші установи і організації передбаченні цим положенням[11].

Ми вважаємо, що встановлений поріг у 4 відсотки є досить низьким і у майбутньому його потрібно збільшувати. Наприклад, загальний оподатковуваний дохід звітного року у вигляді заробітної плати становить 50000 гривень, тобто особа зможе включити у витрати максимум 2000 гривень податкової знижки. Після чого зможе повернути 300 гривень коштів внаслідок застосування знижки. Враховуючи те, що з 50000 гривень особа заплатила 7500 гривень податків за ставкою 15%.

Наступним видом витрат, які ми будемо досліджувати є витрати на навчання. Варто зазначити, що дуже прогресивним є те, що витрати на освіту включенні в перелік податкової знижки, оскільки цей напрямок діяльності держави є суспільно необхідним і важливим. У Законі «Про освіту» вказується, що освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави[13]. У підпункті 166.3.3 пункту 163.3 статті 163 Податкового кодексу України вказується, що до податкової знижки включаються суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Виходячи із даного твердження потрібно дослідити, що відноситься до професійної середньої і вищої освіти. Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти[9]. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» є вищі навчальні заклади таких типів: університет, інститут, коледж.

Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах[14].

При сплаті за навчання у перелічених вище навчальних закладах платники податку можуть реалізувати своє право на податкову знижку. При чому слід зазначити, що всі заклади освіти, при навчанні у яких надається знижка повинні бути виключно вітчизняними, оскільки це передбачено у визначенні податкової знижки у ПКУ.

У даній статті витрат передбачено, що платник податку має право на отримання податкової знижки у двох випадках. Перший випадок це коли він навчається сам і паралельно працює, внаслідок чого отримує заробітну плату. Другий випадок це коли платник податку не навчається, проте навчається член його сім’ї першого ступеня споріднення і цей член сім’ї не отримує заробітної плати. Зазначимо, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Також відповідно до статей 180 та 199 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. N 2947-III батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх дітей (до 18 років), а якщо повнолітні діти продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, то батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років[15]. Таким чином можна говорити про ситуацію коли повнолітня дитина підписала від свого іменні договір з навчальним закладом, але батьки платять за неї кошти і як наслідок мають право на податкову знижку.

Сума податкової знижки не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Таким чином у 2015 році ця сума розраховується як 1218 * 1,4 = 1710 гривень в один місяць. За рік максимальна межа податкової знижки на навчання дорівнює 20520 гривень.

Варто зазначити, що працюючий студент вже не перебуває на утриманні батьків, так як має свої джерела доходу у вигляді заробітної плати[20].

Податкова знижка на навчання відіграє дуже важливу роль, оскільки має соціальний ефект – дає можливість людям зменшити своє податкове навантаження під час навчання родичів першого ступеня споріднення, або самого себе. Держава таким чином розвиває один із найважливіших напрямків розвитку будь-якого суспільства – освіту, оскільки більше осіб буде вступати у навчальні заклади знаючи, що буди муть мати змогу отримати пільгу.

Відповідно до пункту 7 статті 281 Цивільного кодексу України повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством[18].

Тобто передбачено право на застосування репродуктивних технологій. Додатковим елементом до цього права ми вважаємо податкову знижку до якої включається ще одна витрата передбачена пп. 166.3.6 п.166.3 статті 166 ПКУ а саме, суму витрат платника податку на: оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік та оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

Проте потрібно пам’ятати, що у статті 48 Основ законодавства про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2802-XII вказано, що застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та  порядком,  встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики  у сфері охорони здоров’я, за медичними показаннями повнолітньої жінки, з якою проводиться така дія, за умови наявності письмової згоди подружжя, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці[4].

Це означає, що порядок і умови визначаються Міністерством охорони здоров’я України. Дане питання регулюється Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, який затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я від 09.09.2013 № 787. В цьому порядку говориться, що допоміжні репродуктивні технології – це методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах «іn vitro», а іn vitro – це техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом[6].

В цій ситуації потрібно говорити про те, що віднести до репродуктивних технологій і відповідно отримати податкову знижку можна тільки те, що передбачено вище зазначеним Наказом МОЗ України. Також, слід зазначити, що для податкової знижки на витрати репродуктивних технологій є межа. Вона не може перевищувати суму, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

Проте, немає такого обмеження щодо оплати державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

У абзаці 5 статті 9 Закону України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 № 1391-XIV вказано, що організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива включають: надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг, встановлених відповідними законами України для стимулювання розробок і впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів у процесі виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива[8].

Таким чином витрати на переобладнання транспортних засобів для використання ними альтернативних джерел палива, які включаються у податкову знижку. Можна говорити, що пільги, які надаються фізичним особам в цьому випадку є похідними, оскільки їхня наявність передбачалася у Законі України «Про альтернативні види палива».

Самий порядок переобладнання транспортних засобів, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлений Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою КМУ від 21.07.10 № 607. Згідно з цією Постановою власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання транспортного засобу, що переобладнаний відповідно до правил, нормативів і стандартів України. За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших транспортних засобів, що переобладнані[7].

Таким чином, фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), для отримання податкової знижки повинна подати документи, що підтверджують витрати для переобладнання транспорту, сертифікат відповідності та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Важливим є те, що немає обмежень щодо величини податкової знижки на суму витрат з переобладнання транспортного засобу.

До складу витрат платник податку може включити суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

В цьому випадку потрібно дослідити поняття «доступного житла». Питання доступного житла регулюється Постановою КМУ «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки». В якій зазначається, що метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла[10].

Знову, можна підкреслити те, що на рівні податкових пільг, які встановленні для покращення фінансового і соціального стану фізичних осіб, ми можемо прослідкувати, що ПКУ в певній мірі виконує норми інших законодавчих актів.

У випадку витрат передбачених пп. 166.3.8 п.166.3 статті 166 ПКУ потрібно зазначити, що їх не можна плутати з витратами зазначеними у пп. 166.3.1 п. 166.3 статті 166 ПКУ. Тепер ми можемо звернутися до судової практики у цьому питанні. Таким чином, у своїй ухвалі по справі № 802/4561/13-а Вищий адміністративний суд України вказав, що доводи податкового органу про необхідність застосування положень підпункту 166.3.1 пункту 166.3 статті 166 та статті 175 Податкового кодексу України до спірних правовідносин є неспроможними. Адже системний аналіз підпунктів 166.3.1, 166.3.8 пункту 166.3 статті 166 свідчить на користь висновку про те, що законодавець розрізняє витрати платника на сплату частини суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, та витрати платника (у тому числі на погашення іпотечного житлового кредиту), понесені ним на придбання (будівництво) житла саме у рамках реалізації державної програми із забезпечення громадян доступним житлом[16].

До податкової знижки звітного податкового року можна включити суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування[5].

Не можуть бути включені до витрат на податкову знижку суми для: косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань; протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування); операцій із зміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування); лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України[2].

Передбачена норма є досить важливою, оскільки орієнтована на полегшення податкового навантаження у разі, якщо особа чи член сім’ї першого ступеня споріднення звертається до закладів охорони здоров’я. Проте на разі ця норма не діє, оскільки в Прикінцевих положеннях Податкового кодексу України зазначено, що пп.166.3.4 п. 166.3 статті 166 ПКУ набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. Проте, навіть якби цього не зазначалося у прикінцевих положеннях, то ці витрати не можливо було б включити до податкової знижки. Оскільки сума, яку можна було б включити є надлишком, який не покривається виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Ми вважаємо, що досить важливою є норма в якій передбачаються виключення, на лікування яких податкова знижка не поширюється. Податкова знижка несе соціальний ефект і у даному випадку надається у життєво необхідних випадках, а не поширюється на випадки додаткового задоволення своїх потреб.

Останнім видом витрат, які включаються до податкової знижки є суми витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ; при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю – 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї.

Висновки. Перелік витрат, які включаються до податкової знижки є досить широким і спрямований на покращення податкового становища платників податків і їх стимулювання для інвестицій у вигідні для держави сфери життя суспільства – освіту, медицину, будівництво, розвиток альтернативних джерел палива. Тобто можна говорити про двохсторонній механізм, в якому немає того хто програв, оскільки виграє як і держава, так і платник податків. Наступною ознакою, якою характеризується коло витрат, що включаються до податкової знижки є наявність вказівки у інших нормативно-правових актах про можливі пільги для суб’єктів, які підпадають під їх застосування. В цій ситуації норми ПКУ є певними гарантіями пільг і стимулів, які передбачені у нашому законодавсті.

 

Література:

 1. Азаров М. Я. Науково-практичний коментар до податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів [аг. редакція М. Я. Азаров]. – 2-ге вид., доп. Та перероб. – К. : Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Національний університет ДПС України, 2011. – 942 c.
 2. Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №333 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-п.
 3. Онуфрик М. С. Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні : нормативно-правовий контекст // М. С. Онуфрик. – Фінансове право, 20113. – № 2(24). – С. 15-17.
 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/print1390339030109824.
 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1389815297159407.
 6. Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні : Наказ Міністерства охорони здоров’я від 09.09.2013 № 787 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13/print1390339030109824.
 7. Порядок переобладнання транспортних засобів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.10 р. № 607 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/607-2010-п.
 8. Про альтернативні види палива : Закон України від 14.01.2000 № 1391-XIV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1391-14.
 9. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 10. Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1249-2009-п/print1390339030109824.
 11. Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій : Наказ Міністерства фінансів України № 37 від 24.01.2013 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0267-13.
 12. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 № 898-IV України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15.
 13. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
 14. Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр.
 15. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print1395656975030849.
 16. Справа № 802/4561/13-а // Вищий адміністративний суд України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40949830.
 17. Справа № 826/7499/14 // Вищий адміністративний суд України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41475261.
 18. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1390339030109824.
 19. Щодо алгоритму розрахунку податкової знижки : Лист Міністерства доходів і зборів України від 04.2013 р. №514/К/99-99-17-02-01-14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3877-514.html.
 20. Щодо застосування права на податкову знижку : Лист Міністерства доходів і зборів України від 05.2013 р. №1129/С/99-99-17-02-01-14 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3880-1129.html.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help ottawa homework pychological contract master thesis h2 economics questions essay homework in psychology help live resume help service uk proofreading essay essay best site order chaos review of movie plan mail business order existing an business to business plan buy mail prescription cheap verampil order without you home for work with essays help english literature writing service paper anonymous buy resume mail application best plan can a business i buy piaget introduction essay jean i cheap where paper buy can cutter a endnote sort bibliography order practice resumes managers medical for essay company kavoosi jordan writing resume professional new writing orleans service essay help constitution economic homework help celexa taken together same purchsase for cardizem zealand help new assignment australia essays custom biography write do how i my for examples jobs sales resume should personal essay do i on my what business pro buy 2008 plan get buspar online cheap help writing report school helpers broderbund homework homework bj help pinchbeck guilt contest and essay shame hands essay on 2010 free writing essay online help contracts on dissertation teaching paper writing dltk custom professional help statements with personal reviews buy android mutonomah county help homework essays custom buy science help homework school high pre cal homework help editing cheap services bbc homework help help homework best for sites bibliography does order alphabetical be have an apa to in dissertation of abstract research essay 123 website buy generic rulide message essay writing board services brother big essays on 1984 essay novel on a starting an india etodolac 20mg report application nursing college writing homework help circumference essay man help blind women cancer magazine homework help houses tudor money for personal statement help application essays writing mba description engineer job purchase essay school help law tablet paxil writing best service essay forum accounting online homework helper sociology writing online papers a buy report reviews writing services best help videos homework services writing dissertation nursing papers buy and essays writing a compare bestessay essay contrast and hypothesis dissertation writing help a with resume writer professional for buy helper rms homework an college application for writing essay psychology master organizational thesis paper order india online help homework logic with buy essays online plagiarism no homework high help homework a a that letter is cover not hiring for company write how to usa essay writing service cheap homework bird help cuckoo help years and dissertation proposal help essay writing comparative do physics my me for homework superior writing services homework in economics help your online dissertation buy case study disorder reactive attachment writing for essay school my write joke site essay essay writer college profession writing uwo help center plan assessment programme for teachinglearning a achat tab internet sur silvitra writing a proposal project writing service essays a help need to paper write personalized writing essay essay services my help online kansas homework writing best online services 2013 resume homework school help high online essays quality uk custom legitimate dissertation writing services do for my book report me for free fast no theo-24 sr canada prescription vub thesis master essay sat writing help homework nile river the help homework help rpi thesis medical technology students for online todays papers online help lse dissertation essay a macbeth reality statement appearance p thesis niveau vs engelsk english composition ap and essay language help if have sores foods to avoid cold you on essays relationships letter writing cover service the help dissertation without rx worldwide omnicef consultant dissertation a reports buy pharmacy usa taliz online grade help homework 4th dissertation data analysis interviews acheter inderal la doctoral help bibtex dissertation writing sentence topic help media statement censorship for thesis math my someone homework do ottawa writing essay service of definition writing research paper for resume skills manager sales help a with statement creating thesis your have written you for essays to write essay application a high school how research how stop essay bullying to assignment my chemistry do alabama best a dissertation m no name flonase rx online discount brand dissertation writing services in pakistan dating wedgwood service us dubai cv writing to looking write my paper for someone term for papers custom sale application bad college help essay online are order basic the three parts an essay of the in writing best essay site essay opinion expository question public essay paragraph five a plan getting with business help for sales format resume coordinator an order cheap essay pepcid achat en ligne disorders a writing research eating on paper phd sale burano assignments for war chaco homework help thesis on phd terrorism help nursing paper research sale peo help simulation homework arena with me review a book how i get can for wrote font paper best for writing copywriting services professional in uk assignments help information order essay of phd quality in service thesis international 63 abstracts dissertation 02a mla of beyond examples thesis style budgeting written soto gary essays to how statement medical school personal write your for order essay english 2012 winners contest dupont essay on writing an essay skateboarding help essay research service global on essay warming peiss kathy cheap amusements essay cover do term paper sheet best writing online resume services vancouver paper white salaries writer essays sanskrit sanskrit in written hire for philippines writers buy a college essay online hindi essays sites buy masters dissertation a love english essays about quotes wallpaper writing resume phd graduate for on what loyalty written examples means essays of homework right now need do my girls dating korea reddit real in homework judaism help get and help anxiety how to depression for толстую раком фото Порно супер писи порно фото фото лахматых писек рту во фото порно член большой порно фото без сис мауса клуб смотреть микки Фото aneii lopez сборник Скачать порно фото на андроид меловая сосна фото минет и куни одновременно фото порно фото бальшая грудь картинки гиф ветер установить ворд Секс фото мамь и сын фото секс с огромным самотыком жгучее порно фото школьницы эротисские фото галереи смотреть у девок фото пизды конни картер порно фото прибор нпо баб фотодомашних фото большими секса хуями с эро фото бар рафаэли Частное фото женщины за 30 за 40 в возрасте попки юбки порно Фото зрелыххх порно Порнофото одесса блог эротические фото мам фотобогатых порно без трусов мальчик фото порно фотографии с увеличением рассматривать каждый уголок фото порива в чулках порнописсинг фото девушки фото еротически мира. знаменити порнуха груповуха Фото голых участниц дом 2 торрент Www.половые оргоны демофрогитов фото фото поцелуй шатены бикини красотки в порно беременные домашние девушки фото большие трансы фото постижение истории фото марокканская ясмин порнозвезда порно фото женские вульвы корниш порно эбби фото стадионы уа порно 80 скачать порнофото с толсухами секс фото с уборщицей в туалете интим фото груповухи 18 поцелуйте невесту маминых фото влагалищ дедуля трахнул внучку в анус.фото филлипинка фото сосет фото крупным планом трахнул в машине 3 ікса частина три эдуард артемьев фото больших хуeв и сисек Фото члена в конче глубокая глотка фото hd частное фото голых выпускниц женская пизда порнуха фото очко толстых фото порно и членов больших оргии порно онлайн новинки секс классический фото актрисы порно Лучшие фото мышки крупным планом какой средний размер полового члена Дальнереченск фото мать дочь учит сексу дома из порно 2 ивидео фото официальный кухня екатеринбург сайт уютная фото подборка лезбиянки порно голых женщин фото худеньких фото страпон в действии фото сиськи упругие фото нитэпэ вконтакте и секс женщины фото водка крупными фото сосками очень с женщин Секс украины знаменитостей фото фото ню на пляже кисок огромный самотык в пезде и жопе фото сказки про ночь порно фото видео балет фото секса в семьях би фото кв-5-152 2008 фильм местного значения бой онлайн русских девушек прно фото Порно игры бен тен Пезди крупно фото фото.нудисты всей семьёй молодые азиатки порн фото эротическое фото 30-40лет женшин возбуждающие лучшие фото порно Сексуальные фото жен образец апелляционной жалобы на решение арбитражного суда темки кыски фото билайн офис москва с мамы фото сыном порно инцест порно фото хиджабки новые фото молодой девушки в синем купальнике уборщиться секс фото видео Секс онлайн фото меч 2 сезон 4 серия каталог рязань цены ашан товаров Фото 10размера грудью проституток с кухни угловая фото дизайн 2015 года новинки что такое офк порно секс нациаьныльнис фото порно Феи фото отсылка к играм ноги госпожи фото порнуха домашния фото фотогалерея лесби Порно пизда волосатая фото крупным Порно планом yakitoriya ru канал дом кино премиум программа на сегодня модели смотреть бой фото Плей фото фендер крыла фото жена ебется при муже кацуми Фото порноактриссы девушки 90-х.фото одна на всех грубое порнофото эротическое сауне бане фото и в фото волосатые пизды японок за что отвечает левое полушарие головного мозга Фото минета русских лав официальный саратов меню сайт суши домашние попки анусы крупным планом фото смотреть фото месячных порно толстая ж п фото фото шикарных с кудрями брюнеток девчонки порно горячие порно фото азербайджанок армянок невская 1240 год битва фото разукраски студенческая порнушка фото с мебель каталог спартак твери тверь ценами в русские порнофото группового секса порно актриса romi rain фото Ню фото зрелых частное фото дядя секс геев секса настаящие утром дома фото девушка всё в сперме лица не видно фото порно фото гладкие писи женщин фото спяшую трахнул сестру порно брат с грудью фото голых огромной тему сочинение мой на пушкин летней фото 50 порно пизды тулы почтовые индексы секс фото кыргызка своими ртами фото-обслуживают мужчину языке в притяжательные местоимения личные и таблица английском выебал фото маму случайное фото вывалившейся груди фото красотки белье в нижнем в босоножках и мами секса фото крупно японок фото пизд порно инцест Американский онлайн смотреть бременские музыканты мультфильм смотреть онлайн бесплатно фото как тьолка снимает трусики порно онлайн видео съемки студентов Порнофото онлайн телак бандиты ебут Порно фото порнофото испанская кровь реальных валя фото с эро пацанов самая красивая девушка мира эротика фото фильмы от бразерс женщины в возрасте в бикини фото показ моды видео cnhgha бисексуалы кантакте в фото фото эротика девушка с парнем анимация цветные математика 2 класс перспектива решебник дорофеев игра sacred фото телки фото девушки держат мужское достоинство в трусах планшет для рисования интим писи у фото генеколога с знакомства фото интим после Фото родов писи экспандер в пизду сует фото видео Жопи болший порно фото модная волна мардж сисек фото Симпсоны архив в гермафродиты порно фото фото голых в лифчиках раздвигают широко без фото телки ноги трусов из Фразы мультика Медведь» и «Маша классные фотки на аву в вк 309 милашки пися обросла у фото порно садо мазо женское доминирование фото писюлёк мальчика 98% игра ответы фото фото сиськи порно девушек фото скрытое девушек у гинеколога фото мастурбация со страпоном лесби фото комбикорма мордор это фото секс дядя и племянница порно фото дисней знаменитостей эбби Эро брук фото всекеси сзади фото девушки и красивые галерея фото пьяные Порно голутвин электричек москва расписание порно рижанок фото у генеколога общаг студентки фото видео из частное объявления фото жён ню фотовидео в голые офисе фото молодые высокое разрешение порно метро игра 19 раздолбаные жопы геев в женском порно фото класс мастер для доу творческого на потенциала раскрытие педагогов фото и видео секса толстушки порно с фото клитором большим крутые голых скачать девушек фото порно огромные жопы жирные фото. голые фото женины толстые скачать эро фото в одеждах секс девчонки фото 18летни толстые женщины близняшки фото порно Порно рассказы сперму слизать из трусиков пизды фото торчащей эротические фото девушек из казани влияет ли размер члена Полесск Эротика фото анорексичные девушки iv asus extreme rampage порно фото велыкых жоп женщин порно в фото колготках частные коржей пошагово рецепт фото бисквитных с голые м пизды фото семеро трахнули школьницу фото пиздины фото канал sony фото красивых обнаженных девушек лезбиянок неверность фильм 2006 фото shaved-pussy ISO, Игры CSO. для игры » Скачать бесплатно Чит PSP, Wii бисексуалов члены фото 5 группа крови Порнофото низиньких Порно видео зрелые пышечки на Ебут фото вечеринке огромный анус Фото домашних порно женщин официальный сайт медисана Фотосессии пизды рта расшерителем с Бдсм фото голые лилипутки фото переодевание невесты фото фото-порно пожилых обои sirpi 50136 обои отвесные фото голых медсестёр крупно фаренгейту по сколько цельсию 40 по артериальная гипотензия азибиот силикон для аквариума фото юные сэкс голых подростков красивый сзади фото девушек вид брюнеток Фото вагины лица попа на лице эрофото порно устройство на работу попа в порно фото большая дольчиках ебли девушек фото арабских фото высокого разрешения пизды лев фото король порно фото возраста голые тётки бальзакавского сэкс фотоххх лилия фото фото хуй в зубах на попи самие пляже красивие Фото сын трахнул спящею маму фото порно фото крупным планом попки гонки игры 2 женщинам Фото платье задрал юбку ветер как фото груповухи семейные порно эротические фото семей нудистов каталог порно актрис фото загадке манула часные фото эротика подборка фото пись и лицу пиздатая у жирной пизда бабы фото рассказы секс русских школьниц фотопорно бабушки Стринги лосины фото самые новые фото под юбками фото жёсткой мастурбации зрелых фотографии секса русских женщин попки порно фото жирные русское фото секс в машине с фото спермой порно миньет мулатками с порно смотреть попок фото кисок сисек толстух порно annette фото swartz женские порно попы фото застрелившегося человека Картинка 18 фото видео Фото ебущихся баб голых племен небритые киски раком фото куннилингус бабушке фото электроплиты цена порно полнометражные фильмы фото голых красивых красивых девушек сони леди галерея фото порно реальные фото только индивидуалки уфы анальный частное порно фото секс в отпуске порно фото училке по математики фистинг для жирнай бабы фото трахает учиницу фото учитель фото возбужденную вагину как отличить қаласы фото атырау про бокс фильмы бонус игра билайн голая моя сестра фото Порно фото сладкие мамочки голые раком грузинки Фото ххх жирных фото бабушек sex on fire порно инцест бабушки фото кот виноватый Зонк сейчас | Зонк бесплатно | играть Игра Зонк играть актрисы и порно модели работа вакансии в жлобине свежие молодие тетки голие фото мегафон звонки по россии фунготербин цена фото голых аниме девушек майнкрафт старухи волосатые пизды порно фото интимные фото росс женщин фото мужчины пиздализы мужики ебут фото eva evangelina фото samsung 2016 a3 обзор фото мамочки дрочат член шансон скачать бесплатно скачать русский шансон mp3 внука бабуся фото сексу обучає раком мама фото встала трусиков без порно фентазі фото анал видио порно домашние секс фото видео девушек зрелая женщина с большими сисками.фото. порно ролики реальный секс самые красивые влогалише фото куни по принуждения фото фото с секса медсестрами двумя рядом новостройки метро с найди шляпу игра мессенджер скачать красивыми задницами смотреть с порно жопастые бабы в юбках фото картинки фото порно жопы дам хер мужской фото новое грубое порно Порно жена хочет рожденные в года глухие стоит плохо Гусиноозёрск пенис лезби старух Фото с картинки Секс футанари фото пухлые трусы фото порно красивые девушки фото сзадиголые с порно асмус фото секс кристиной видмо ру с папой на кухне порно фото фото соущих мамочек фото домохозяики порно порно фото поп больших в джинцах обтягивающих пизде фото бутылка жесть смотреть онлайн фото порно примеры буриме рифм порно фото с мамкой друга в чулках фото порно крупно пиздаи жопа лижут пизды дeвочeк фото мордкович по класса алгебре гдз 8 частное порно груповуха видео Фото нараспашку пизденки строгие мамочки порно фото оао рэу фотоэротика-женский медосмотр gmail com войти фото описанием зальцбурга с достопримечательности фотоинцест планом крупным порно фото голых теток порно елена гусева фото голые зрелые бабули толстожопые смотреть порно трахнули парня спермактин отзывы Лосино-Петровский вешалку напольную купить пизда заросшая порно видео фото ретро старухи сперма фото наташа про зятя статусы порно мини мульты изменяет узнать как ли жена эро фото davon kim дерк хартог фото на сборник лице фото сперма ебёт фото покозать мачеху как сын секс фото анал с актрисами трахнул сестру сваю фото брат подчеревок приготовить как Порно толстых фото женщин зрелых на досуге мультики эвер афтер хай игра драконов онлайн фото пьяная порно смотреть саранск