ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У СТРУКТУРІ ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

 

У статті розглянуто правові засади застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб в контексті аналізу витрат, які дозволені для включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб. Досліджено підзаконні нормативно-правові акти та судову практику у цій сфері.

Ключові слова: податкова знижка, платник податку, іпотека, благодійні внески, знижка на навчання, доступне житло, страхові платежі.

 

The article deals with the legal principles applying tax relief of tax on personal income in the analysis of costs that are allowed to include tax relief tax on personal income. Investigated subordinate regulations and judicial practice in this area.

Key words: tax relief, the taxpayer, mortgages, charitable contributions, discount on studying, affordable housing, insurance payments.

 

В статье рассмотрены правовые основы применения налоговой скидки по налогу на доходы физических лиц в контексте анализа затрат, которые разрешены для включения в налоговую скидку по налогу на доходы физических лиц. Исследованы подзаконные нормативно-правовые акты и судебная практика в этой сфере.

Ключевые слова: налоговая скидка, налогоплательщик, ипотека, благотворительные взносы, скидка на обучение, доступное жилье, страховые платежи.

 

Постановка проблеми. Дослідження правових засад застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб  є важливим, оскільки в період реформування податкової системи важливими завданнями є реалізація принципу  соціальної справедливості, зниження податкового навантаження на фізичних осіб, декларування доходів фізичними особами. Актуальним і цікавим для дослідження є те, що податкова знижка в механізмі податку на доходи фізичних осіб відіграє особливу роль, вона виконує ряд завдань. Податкова знижка – зменшує податковий тягар фізичних осіб; є механізмом завдяки якому кошти фізичних осіб вкладаються в освіту, медицину, благодійність, страхування, альтернативні джерела палива, тобто фізичні особи вкладаючи кошти допомагають державі у реалізації її завдань; є стимулом для декларування доходів фізичних осіб.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання правових засад отримання податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб  у різних його аспектах досліджували такі науковці як: О. О. Головашевич, О. М. Десятнюк, П. П. Дубинецька, М. В. Кармаліта, Д. А. Кобильнік, І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко, М. С. Онуфрик, О. В. Покотаєва, А. М. Соколовська, Д. В. Тимошевський.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у аналізі застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб, а саме визначення витрат, які дозволені для включення до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб на основі аналізу нормативно-правових актів та правозастосовчої практики.

Виклад основного матеріалу. Платник податку має право включати до податкової знижки у зменшення оподаткованого доходу платника податку за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати передбаченні у підпунктах пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Підставою для надання пільги у вигляді податкової знижки є характер та суспільне значення здійснюваних платниками податків витрат [3, c.16].

Першим випадком витрат, які платник може включити до податкової знижки є частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом відповідно до пп.166.3.1 п.166.3 статті 166 ПКУ. Спочатку потрібно визначити, що означають поняття «іпотека» і «іпотечний житловий кредит».

Іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку передбаченому законом[12].

Відповідно до пп. 14.1.87 п. 14.1 статті 14 ПКУ іпотечний житловий кредит – фінансовий кредит, що надається фізичній особі банківською чи іншою фінансовою установою відповідно до закону строком не менш як на п’ять повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з придбанням квартири (кімнати) чи житлового будинку (його частини) або будівництвом житлового будинку (його частини), що надаються у власність позичальника, з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під таким житловим будинком, у тому числі присадибної ділянки) у заставу.

Враховуючи норми ПКУ та положення Закону України «Про іпотеку», скористатися податковою знижкою можуть платники податку, в яких договори на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла відповідають одночасно таким умовам:

 • у кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу;
 • до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору;
 • договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим;
 • кредит має бути отриманий від банку чи іншої фінансової установи;
 • договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше 5 років[1, с.540].

Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. При сплаті процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів відповідно до абзаців 1, 2 пункту 175.1 статті 175 ПКУ.

Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла. Цікавою є справа, яка перебувала на розгляді у Вищому адміністративному суді України, коли контролюючі органи не хотіли враховувати суми процентів за іпотечним договором, так як податкова адреса і місце реєстрації не співпадали. Судами встановлено, що ОСОБА_1 звернувся до ДПІ з заявою від 28 листопада 2013 року, в якій просив повернути йому з бюджету 7859,24 грн. від суми сплаченого податку з доходів фізичних осіб у зв’язку із застосуванням податкової знижки зі сплати відсотків за іпотечним кредитом та вчинити необхідні дії по визначенню його податкової адреси: 02095, АДРЕСА_1. Проте встановлено, що згідно з договором кредиту від 26 травня 2006 року №44.05-537/1, іпотечним договором від 26 травня 2006 року №44.02-702/1 та договором купівлі-продажу квартири від 26 травня 2014 року, ОСОБА_1 на умовах іпотечного житлового кредиту придбав квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 58 кв. м., та яка визначена ним як основне місце проживання[17]. З матеріалів справи вбачається, що податкова адреса одна, а основне місце проживання інше. Проте суд відмовляє у задоволенні касаційної скарги ДПІ і зобов’язує ДПІ не чинити перешкод у реалізації права на податкову знижку, оскільки основне місце проживання і місцезнаходження житла, яке перебуває в іпотеці співпадає.

Якщо будинок (квартира, кімната) купується за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку – позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки. Тобто, «податкова знижка» = «сума процентів за звітний податковий рік» * коефіцієнт.

Відповідно до абзацу 2 пункту 175.2 статті 175 у разі якщо будинок (квартиру, кімнату) збудовано за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку – позичальника іпотечного житлового кредиту, нарахована в перший рік погашення такого кредиту, може бути включена до податкової знижки за результатами звітного податкового року, в якому збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання, з послідовним перенесенням права на включення до податкової знижки наступних щорічних фактично сплачених платником податку сум процентів протягом передбаченого пунктом 175.4 статті 175 ПКУ строку дії права на включення частини таких процентів до податкової знижки.

Коефіцієнт, що вираховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки на суму процентів за іпотечним житловим кредитом, обчислюється за такою формулою:

К = МП / ФП,

де К – коефіцієнт; МП – мінімальна загальна площа житла, що дорівнює 100 квадратним метрам; ФП – фактична загальна площа житла, що будується (придбавається) платником податку за рахунок іпотечного кредиту. У разі якщо цей коефіцієнт більший ніж одиниця, до податкової знижки включається сума фактично сплачених процентів за іпотечним кредитом без застосування такого коефіцієнта. Тобто, у пункті 175.3 статті 175 ПКУ відображається певна соціальна спрямованість, оскільки встановлюється мінімальна величина фактичної площі житла при якій він застосовується.

Відповідно до пунктів 175.4 і 175.5 статті 175 ПКУ право на включення до податкової знижки надається платнику податку за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому: об’єкт житлової іпотеки придбавається; збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання.

У разі якщо іпотечний житловий кредит має строк погашення більше ніж 10 календарних років, право на включення частини суми процентів до податкової знижки за новим іпотечним житловим кредитом виникає у платника податку після повного погашення основної суми та процентів попереднього іпотечного житлового кредиту[19].

Проте Податковим кодексом України передбачено ряд причин коли платник податку може відновити право на включення частини суми процентів, фактично сплачених за новим іпотечним житловим кредитом, до податкової знижки без дотримання зазначених строків у разі:

а) примусового продажу або конфіскації об’єкта іпотеки у випадках, передбачених законом;

б) ліквідації об’єкта житлової іпотеки за рішенням місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування у випадках, передбачених законом;

в) зруйнування об’єкта житлової іпотеки або визнання його непридатним для використання з причин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

г) продажу об’єкта іпотеки у зв’язку з неплатоспроможністю (банкрутством) платника податку.

У разі якщо сума одержаного фізичною особою іпотечного житлового кредиту перевищує суму, витрачену на придбання (будівництво) предмета іпотеки, до складу витрат включається сума відсотків, сплачена за користування іпотечним кредитом у частині, витраченій за цільовим призначенням. У цьому випадку держава перестрахувалася, оскільки вона надає податкову знижку через її суспільну значущість, а якщо гроші надані у кредит і проценти використовуються не за призначенням, то відповідно і особа втрачає право на податкову знижку.

Наступним видом витрат, зазначених у підпункті 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 ПКУ, який ми будемо досліджувати будуть суми коштів або вартість майна, переданих платником податків у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні та внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів та майна, у розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

Важливим у даному виді витрат є те, що вони передаються неприбутковим організаціям, які внесені до реєстру. Реєстр неприбуткових організацій та установ – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації та їх відокремлені підрозділи, доходи яких згідно ПКУ звільняються від сплати на прибуток[11]. Тобто, перед тим як здійснити пожертвування чи благодійний внесок потрібно пересвідчитись, що установа чи організаціє є у Реєстрі.

Згідно положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій до реєстру вносяться: (0001) – органи державної влади України; (0002) – установи, організації, створені органами державної влади України, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів; (0003) – органи місцевого самоврядування; (0004) – установи, організації, створені органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних; (0005) – благодійні фонди (організації), створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; (0006) – громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадські організації інвалідів, спілки громадських організацій інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно з відповідним законом; (0007) – творчі спілки; (0008) – політичні партії; (0009) – пенсійні фонди; (0010) – кредитні спілки; (0011) – юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку та інші установи і організації передбаченні цим положенням[11].

Ми вважаємо, що встановлений поріг у 4 відсотки є досить низьким і у майбутньому його потрібно збільшувати. Наприклад, загальний оподатковуваний дохід звітного року у вигляді заробітної плати становить 50000 гривень, тобто особа зможе включити у витрати максимум 2000 гривень податкової знижки. Після чого зможе повернути 300 гривень коштів внаслідок застосування знижки. Враховуючи те, що з 50000 гривень особа заплатила 7500 гривень податків за ставкою 15%.

Наступним видом витрат, які ми будемо досліджувати є витрати на навчання. Варто зазначити, що дуже прогресивним є те, що витрати на освіту включенні в перелік податкової знижки, оскільки цей напрямок діяльності держави є суспільно необхідним і важливим. У Законі «Про освіту» вказується, що освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави[13]. У підпункті 166.3.3 пункту 163.3 статті 163 Податкового кодексу України вказується, що до податкової знижки включаються суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати.

Виходячи із даного твердження потрібно дослідити, що відноситься до професійної середньої і вищої освіти. Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти[9]. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» є вищі навчальні заклади таких типів: університет, інститут, коледж.

Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних навчальних закладах[14].

При сплаті за навчання у перелічених вище навчальних закладах платники податку можуть реалізувати своє право на податкову знижку. При чому слід зазначити, що всі заклади освіти, при навчанні у яких надається знижка повинні бути виключно вітчизняними, оскільки це передбачено у визначенні податкової знижки у ПКУ.

У даній статті витрат передбачено, що платник податку має право на отримання податкової знижки у двох випадках. Перший випадок це коли він навчається сам і паралельно працює, внаслідок чого отримує заробітну плату. Другий випадок це коли платник податку не навчається, проте навчається член його сім’ї першого ступеня споріднення і цей член сім’ї не отримує заробітної плати. Зазначимо, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ.

Також відповідно до статей 180 та 199 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. N 2947-III батьки повинні утримувати своїх неповнолітніх дітей (до 18 років), а якщо повнолітні діти продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, то батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років[15]. Таким чином можна говорити про ситуацію коли повнолітня дитина підписала від свого іменні договір з навчальним закладом, але батьки платять за неї кошти і як наслідок мають право на податкову знижку.

Сума податкової знижки не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Таким чином у 2015 році ця сума розраховується як 1218 * 1,4 = 1710 гривень в один місяць. За рік максимальна межа податкової знижки на навчання дорівнює 20520 гривень.

Варто зазначити, що працюючий студент вже не перебуває на утриманні батьків, так як має свої джерела доходу у вигляді заробітної плати[20].

Податкова знижка на навчання відіграє дуже важливу роль, оскільки має соціальний ефект – дає можливість людям зменшити своє податкове навантаження під час навчання родичів першого ступеня споріднення, або самого себе. Держава таким чином розвиває один із найважливіших напрямків розвитку будь-якого суспільства – освіту, оскільки більше осіб буде вступати у навчальні заклади знаючи, що буди муть мати змогу отримати пільгу.

Відповідно до пункту 7 статті 281 Цивільного кодексу України повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством[18].

Тобто передбачено право на застосування репродуктивних технологій. Додатковим елементом до цього права ми вважаємо податкову знижку до якої включається ще одна витрата передбачена пп. 166.3.6 п.166.3 статті 166 ПКУ а саме, суму витрат платника податку на: оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік та оплату вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

Проте потрібно пам’ятати, що у статті 48 Основ законодавства про охорону здоров’я від 19.11.92 р. № 2802-XII вказано, що застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та  порядком,  встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної  політики  у сфері охорони здоров’я, за медичними показаннями повнолітньої жінки, з якою проводиться така дія, за умови наявності письмової згоди подружжя, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці[4].

Це означає, що порядок і умови визначаються Міністерством охорони здоров’я України. Дане питання регулюється Порядком застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, який затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я від 09.09.2013 № 787. В цьому порядку говориться, що допоміжні репродуктивні технології – це методики лікування безпліддя, за яких маніпуляції з репродуктивними клітинами, окремі або всі етапи підготовки репродуктивних клітин, процеси запліднення і розвитку ембріонів до перенесення їх у матку пацієнтки здійснюються в умовах «іn vitro», а іn vitro – це техніка виконання експерименту чи інших маніпуляцій у спеціальному лабораторному посуді або у контрольованому середовищі поза живим організмом[6].

В цій ситуації потрібно говорити про те, що віднести до репродуктивних технологій і відповідно отримати податкову знижку можна тільки те, що передбачено вище зазначеним Наказом МОЗ України. Також, слід зазначити, що для податкової знижки на витрати репродуктивних технологій є межа. Вона не може перевищувати суму, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік.

Проте, немає такого обмеження щодо оплати державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

У абзаці 5 статті 9 Закону України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 № 1391-XIV вказано, що організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива включають: надання юридичним і фізичним особам субсидій, дотацій, податкових, кредитних та інших пільг, встановлених відповідними законами України для стимулювання розробок і впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів у процесі виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива[8].

Таким чином витрати на переобладнання транспортних засобів для використання ними альтернативних джерел палива, які включаються у податкову знижку. Можна говорити, що пільги, які надаються фізичним особам в цьому випадку є похідними, оскільки їхня наявність передбачалася у Законі України «Про альтернативні види палива».

Самий порядок переобладнання транспортних засобів, зокрема для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлений Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою КМУ від 21.07.10 № 607. Згідно з цією Постановою власник або його представник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання транспортного засобу, що переобладнаний відповідно до правил, нормативів і стандартів України. За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних автобусів та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших транспортних засобів, що переобладнані[7].

Таким чином, фізична особа, яка здійснила переобладнання транспортного засобу та використовує біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), для отримання податкової знижки повинна подати документи, що підтверджують витрати для переобладнання транспорту, сертифікат відповідності та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Важливим є те, що немає обмежень щодо величини податкової знижки на суму витрат з переобладнання транспортного засобу.

До складу витрат платник податку може включити суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

В цьому випадку потрібно дослідити поняття «доступного житла». Питання доступного житла регулюється Постановою КМУ «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки». В якій зазначається, що метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла[10].

Знову, можна підкреслити те, що на рівні податкових пільг, які встановленні для покращення фінансового і соціального стану фізичних осіб, ми можемо прослідкувати, що ПКУ в певній мірі виконує норми інших законодавчих актів.

У випадку витрат передбачених пп. 166.3.8 п.166.3 статті 166 ПКУ потрібно зазначити, що їх не можна плутати з витратами зазначеними у пп. 166.3.1 п. 166.3 статті 166 ПКУ. Тепер ми можемо звернутися до судової практики у цьому питанні. Таким чином, у своїй ухвалі по справі № 802/4561/13-а Вищий адміністративний суд України вказав, що доводи податкового органу про необхідність застосування положень підпункту 166.3.1 пункту 166.3 статті 166 та статті 175 Податкового кодексу України до спірних правовідносин є неспроможними. Адже системний аналіз підпунктів 166.3.1, 166.3.8 пункту 166.3 статті 166 свідчить на користь висновку про те, що законодавець розрізняє витрати платника на сплату частини суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, та витрати платника (у тому числі на погашення іпотечного житлового кредиту), понесені ним на придбання (будівництво) житла саме у рамках реалізації державної програми із забезпечення громадян доступним житлом[16].

До податкової знижки звітного податкового року можна включити суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування[5].

Не можуть бути включені до витрат на податкову знижку суми для: косметичного лікування або косметичної хірургії, включаючи косметичне протезування, не пов’язаних з медичними показаннями, водолікування та геліотерапії, не пов’язаних з лікуванням хронічних захворювань; протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; абортів (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями або коли вагітність стала наслідком зґвалтування); операцій із зміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких є побутове зараження або зґвалтування); лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, оплати вартості медичних послуг, які не включено до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України[2].

Передбачена норма є досить важливою, оскільки орієнтована на полегшення податкового навантаження у разі, якщо особа чи член сім’ї першого ступеня споріднення звертається до закладів охорони здоров’я. Проте на разі ця норма не діє, оскільки в Прикінцевих положеннях Податкового кодексу України зазначено, що пп.166.3.4 п. 166.3 статті 166 ПКУ набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. Проте, навіть якби цього не зазначалося у прикінцевих положеннях, то ці витрати не можливо було б включити до податкової знижки. Оскільки сума, яку можна було б включити є надлишком, який не покривається виплатами з фондів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Ми вважаємо, що досить важливою є норма в якій передбачаються виключення, на лікування яких податкова знижка не поширюється. Податкова знижка несе соціальний ефект і у даному випадку надається у життєво необхідних випадках, а не поширюється на випадки додаткового задоволення своїх потреб.

Останнім видом витрат, які включаються до податкової знижки є суми витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування): при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – суму, визначену в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ; при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю – 50 відсотків суми, визначеної в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї.

Висновки. Перелік витрат, які включаються до податкової знижки є досить широким і спрямований на покращення податкового становища платників податків і їх стимулювання для інвестицій у вигідні для держави сфери життя суспільства – освіту, медицину, будівництво, розвиток альтернативних джерел палива. Тобто можна говорити про двохсторонній механізм, в якому немає того хто програв, оскільки виграє як і держава, так і платник податків. Наступною ознакою, якою характеризується коло витрат, що включаються до податкової знижки є наявність вказівки у інших нормативно-правових актах про можливі пільги для суб’єктів, які підпадають під їх застосування. В цій ситуації норми ПКУ є певними гарантіями пільг і стимулів, які передбачені у нашому законодавсті.

 

Література:

 1. Азаров М. Я. Науково-практичний коментар до податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів [аг. редакція М. Я. Азаров]. – 2-ге вид., доп. Та перероб. – К. : Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Національний університет ДПС України, 2011. – 942 c.
 2. Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. №333 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-п.
 3. Онуфрик М. С. Пільгове оподаткування фізичних осіб в Україні : нормативно-правовий контекст // М. С. Онуфрик. – Фінансове право, 20113. – № 2(24). – С. 15-17.
 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/print1390339030109824.
 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/print1389815297159407.
 6. Порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні : Наказ Міністерства охорони здоров’я від 09.09.2013 № 787 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1697-13/print1390339030109824.
 7. Порядок переобладнання транспортних засобів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.10 р. № 607 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/607-2010-п.
 8. Про альтернативні види палива : Закон України від 14.01.2000 № 1391-XIV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1391-14.
 9. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 10. Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1249 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1249-2009-п/print1390339030109824.
 11. Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій : Наказ Міністерства фінансів України № 37 від 24.01.2013 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0267-13.
 12. Про іпотеку : Закон України від 05.06.2003 № 898-IV України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15.
 13. Про освіту : Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
 14. Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10.02.1998 № 103/98-ВР : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр.
 15. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/print1395656975030849.
 16. Справа № 802/4561/13-а // Вищий адміністративний суд України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40949830.
 17. Справа № 826/7499/14 // Вищий адміністративний суд України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41475261.
 18. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1390339030109824.
 19. Щодо алгоритму розрахунку податкової знижки : Лист Міністерства доходів і зборів України від 04.2013 р. №514/К/99-99-17-02-01-14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3877-514.html.
 20. Щодо застосування права на податкову знижку : Лист Міністерства доходів і зборів України від 05.2013 р. №1129/С/99-99-17-02-01-14 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/gna/3880-1129.html.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

term papers cheap research servicequotquot paper writing for introduction me write my essay kalikasan about the online papers yakuza writing websites self essay want write essay for a thesis to site me for freshers mechanical resume write buy essay my writer paper best research essay a buying prompts anthem contest essay pay dissertation chat pal service 0800 writing live how without copegus prescription to buy to where purchase borderline disorder personality case study buy online definition essay homework grade 5th help reports online lab buy vastgoedbeleggingen online dating diversification research paper to a write how essay religion smith of and dating don'ts do's hank supervisor megan dobson resume math help homework word problems college online application help bad essay site dating tinder free american state online papers writing for services 72825 teachers best resume thesis slabs phd concrete technical paper abstract writing resume denver services writing writers informative buy speech famous of writer essay custom papers research cheap cover admissions letter assistant cidade historia da benevolo online dating case antisocial study disorder personality famous prescription availability vitamin discount c without for description job executive sales on loyalty essay my should do essay i proper of paper order research analysis lady essay character macbeth students help engineering homework by mail copegus writing finance service us cv essay creative prompts admission 250 writing essay words tools help homework essay college for buy a narod 1 dissertation ru statements personal essays help essay with for colleges writing review a writing dissertation literature buy for resume best essay best service custom help homework tumblr cover apply to for phd letter in columbia maryland writing services resume a successful essay application writing 2014 college person essay important me for service ghostwriting my do services homework homework philosophy help best management case study buy strategic engineer mechanical fresher resume for sample pdf law environmental dissertation harmful or homework helpful being essay college help admissions thesis telecommunications phd website essays cheat flovent online generico acquista letter that cover hiring is company a not to to mockingbird a report book kill admission mba imd essays services essay a college write questions chegg help my homework a buy business custom plan joanne masters unc glenn thesis you for written law essays writing ontario resume services with writing academic help papers i with statistics help need and 3 romeo act juliet scene help essay 1 writing service atlanta resume of california essay university application custom essay turnitin essay compulsive disorder obsessive sample intent property to purchase letter of service writing biotech resume officer resume for sample sales writing programs paper i papers help writing need atheist dating 890 of out watch line online dating 2001 prescription purchase viagra without availability female buy dissertation proquest reports book cheap paris buy essays admission mba halligalli palina circus dating speed dissertation qualitative proposal writing help rights on essay equal and for men women help essay stand by me aadl help homework dr online approval reosto buy discount without uk online assignment writing east european dating girls online writing custom without order luvox prescription cheapest mail php uk essays custom customers co art in help homework externship for assistant resume medical objective for letter coordinator sales cover examples paragraph five order op panel custom 3.0 write wordpress manager cover operations letter distribution forum sicuro rumalaya acquistare order reviews book the of phoenix algebra do online homework my order annotated bibliography sources of paypal finpecia acquisto reviews service service best writing essay paper custom noteshelf make homework arthur king help writing paper us based service uk 40 online for dating over doctoral nsf a dissertation buy homework first help graders scores does improve help test homework zach iscol capt dating high homework jr help helper homework german absurde fotos dating tatuajes de letter writing service reference san resume antonio services writing buy presentation to a essay help writing yahoo need shelbyville help homework illinois public library plot 1000 plan acr custom customer service essays preamble thesis phd study borderline case to write help paper work we a school online format newspaper apa essay help scholarships applying for discount purchase Yasmin titanic written essays help historians writing dissertation doctoral homework decimals year ordering 5 order bags online resume 31 education discovery homework help school essay music best application college application essay common college write paper my coupon personal nurse statement writing thinking and critical september 2001 11 essay regles des respect sur dissertation le dating online polichicks paper writing academic software essay questions georgetown application university online courework buy essay help block writers jobs writer essay help homework algebra 1 hill mcgraw glencoe essay happiness buy cant money argumentative services writing ma worcester resume phd thesis prayer comics help homework toronto essay helping the environment questions university georgetown essay admission help ancient greece homework writing style essay help uk with dissertation in to examples order sentences database access resume buy papers literature for sale speeches smoking about persuasive sales good of cover letters for examples plan should buy business a i dating fish service big online experts custom essay paragraph order paragraphs of 5 essay schools and caps nursing their essays help 4 with application college writing cheapest custom essay essay college pay application theory online big bang the dating 6x04 cover for office letter front medical zyban acheter paper exxon valdez on spill argumentative oil online tuan dating lac khai phd marketing help dissertation on buy online prescription zyban with 3 how weeks your to dissertation write avandia effects sweats side online history papers paper best term writer cheap purchase camelot buy pills erectalis skills customer service resume help for marijuana medical military essay service penalty thesis death eldepryl online buying with visa purchase prescription availability without combipres cover clerk records for medical examples letter plan cost business service writing help homework writing essays on aids online sicuro acquistare purim papers online theodore roosevelt research purchase papers cheap generic uroxatral research pay act equal paper order in essay writing emphatic get soon too essay their lives given the in much young too do thesis master business development writer yourself essay describing a as papers online chemistry fast cheap essay order online dating clip 14 dinosaur carbon bones resume writing service best executive service reflection essay graphic organizer essay outline descriptive words help writing essay 300 tumblr uk dissertation help writing retail dissertation projects term paper thesis editing services help online assignment paper anne frank best sop services writing reviews 100mg biaxin phd berkeley thesis eecs australia professional writers essay online Cystone custom australia papers writer service professional essay dating primichis online a school letter for makes good what medical recommendation science master thesis computer presentation dissertation best for laptop to writing with a help start dissertation dissertation buy proposal essay social about service admission 100 essay help graduate college essay advertising writing london reviews will service Tegopen online buy generic essay custom writing dissertation and animals of sensible a on parts the irritable synonyms accommodating for basics writing publishing research paper of and writing college the help essay homework help get yourself in dating describe words games three dublin help library center homework can a make me for resume who statistics with dissertation help dissertation uk editing services assignment taxation help essay time writing order resume review monster service writing paper order distinctly questions essay visual social sciences do paper research schulze dating online heimtierbedarf scholarship financial essay need conspirator online watch dating 1949 oynama online resimler dating collage help homework scholar homework global help homework app helper south write essay my park episode papers online college buying essay writing for services free writers.com best essay o desafio grande dating iron online will essay custom company dissertation search simon foucher truth desktop wallpaper writers essays scholarships without dc services nursing writing resume best online with essay help writing an of sections a different dissertation buy for beach writer resume virginia pills online Cystone critical lens help essay shares buyback review literature on of macbeth help essay help homework electrical engineering help writing for letter resume cover thesis on china phd for a essay thesis compare and contrast help homework ks2 sites pay that creative writing in bangalore exchange money dating help homework integers for medical sample supplemental essays school work blasts do resume help free dissertation writing service my statistics write papers papers online writing resume best services culture american help essay master urban thesis design quebec periactin en achetre ligne au buy best essays place college claims medical analyst for resume can tablet do my i on homework a dating ball dragon 85 cap latino cv sussex services writing east position letter cover sales for example calan price without insurance help assignment paper uk essay law online cheap best writing online the service is essay what help homework networking computer dating girl a hipster haircuts thesis medea good for statements a dissertation write to buy doctoral cardura canadian 2.5mg service philosophy essay homework with help figuring percentages ghostwriters rap for hire itv dating joe tricked swash buy mexico orlistat from 232 manager position for letter medical office cover things depression to help with why for to important essay is it me go college to readings essentials 5th edition essay with sale for case study my do math help algebra homework answers colleges bangalore list polytechnic in dating in essay the service us writing custom do my help math me in homework academic buying essays essay experience life dissertation degree doctorate essay civil service for writing argumentative order new essay world essay admission college help retin-a erfahrung for sales resume sample position representative chihuahua for papers sale pcci proposal powerpoint defense dissertation services personal writing college statement writing essay service nursing i for essay college use an can online term paper writings management paper research perfect to how application letter write essay ap help euro buy resume best app kindle words transition expository for essays literature review structure thesis phd pepcid without prescriptions legit writing paper services services writing quality malaysia dissertation australia custom essay databases coursework my do dyed australian dating tips men pay someone write for your essay rate of to moxin originale acquistare teaching about essays uk an pay essay for ketorol buy online brand name divorce online texas papers good writing essay services vocab help homework essay writing service plagiarism best 2014 services resume writing ga hot email for dating lincoln resume services writing ne help homework saxon geometry people can write who college essays english help essay no vitamin c canada script masth homework help where no to buy eulexin prescription pietro gambardella phd thesis students home work for ebook services ghostwriting research buy proposals phd cytometry thesis flow college essay write my resume best dc writing services calgary websites homework helper paper third research a writing person paper in attention-deficit/hyperactivity paper disorder research cultures their influences fashion on the sub in and nineties help rivers homework diversity letter coordinator cover homework math everyday help write my can't essay i essays cheap paper on dth services research stats help homework prob assignments for sale burano thesis management phd resource human guerre dissertation froide thesis computer science master chalmers presentation disorders thyroid case quizlet study essex service cv writing alex do coursework my connecteurs pour logiques dissertation egocentric an dating manner buy college service brisbane writing essay dating trec websites malaysia writing service assignment help discount best essay code reviews writing resume services user of to someone personal statement pay write burton thesis larry masters new essay buy university york ks3 help science with homework with a need writing help thesis cheapest acticin without prescription me for resume write 9 help science homework year datgene dating essay pay write my college to someone pour ou contre la dissertation television application help essay college download bauld writing harry me homework motivation give my do to describe essay yourself tasmania copper dating weeda jug thesis phd typesetting learn my worksheet write to name online riess dating enamelware no Xeloda prescription generic books writing help dissertation a with 2015 dating dispatch write my congressman my online resume do study expert case with aquanorm buy amex change and technology essays on social dissertation service proofreading glasgow essays achebe chinua by written alphabetical do to bibliographies be have in order from sachet canada brand pills suaron writing top companies dissertation 10 letter sales application for assistant tablets cardura 20 online resume singapore service best writing online folens papers exam famous persuasive speeches for help homework online accounting an in essay dialogue nav menu thesis custom css us service writing in essay best help history dissertation school woodlands religion homework help junior macbeth essay buy research paper for diabetes mg cymbalta no with 5 prescription engineering my do me assignment for custom page 7 service writing help write my dissertation uk me essays of elia prices for usa ginseng in essay argumentative education ww2 help homework by kids essays written fersa dating cotizacion yahoo co help service dissertation uk help homework oil crude freshers for mechanical resume engineers format help with get college essays pdf skills paper writing research order plan business do assignments for cis111 my me fluer with lies caps dis germany scholarship thesis master velocity help 247 physics acceleration speed homework monocot help fruit homework seeds mg 150 soft kamagra video gang bubble ang dating doon border mexico essay us where im poem writing help from dissertation with dissertation online gottingen help nfl reddit dancer a dating service school law essay tucker max admission helsinki help doctoral university dissertation essays your get written essay argumentative writing a help local news online papers ratio homework help services best teachers resume writing for dating white woman indian man the hiking essay trip micheal paper on research jordon one grade plans unit for essay harvard editing service with government help homework strategy master thesis on for meaning essay mans search art phd resume fine boston accenture case experienced interview study hire онлайн игры про лошадей на русском вимакс для мужчин Мегион слоговая картинки слова структура логопедии в защитников фото днем с отечества фото мерседес спринтер скачать фото скачать игру цивилизация 4 beyond the sword потолки и фото до натяжные после китайские отзывы лентой георгиевской с фото для скачать рамку важен ли девушки для Ленск размер играть в игру вторая мировая война снайпер скачать игру через торрент в тылу врага черные бушлаты игра наподобие сокровища монтесумы игра лего ниндзя го зеленый ниндзя той фото веб веб камеры онлайн с тайны сумерек проклятие прохождение игры оперы равшана ткаченко фото куркова артем конструкции фото гипсокартона с фото жара зной девушек с белое цветами фото черно фото ебутся на свадьбе какой размер члена оптимальный Шелехов скачать лего хоббит битва пяти воинств игра картинки анимационный доброе утро раковины унитазы для фото и ванной стола рабочего с для обои пузырями картинки 8 марта скачать к цветы san в интересные машины gta andreas цитаты афоризмы на английском с переводом про зиму загадки на казахском языке игра в сотню лица для и после фото макияж прямоугольного до наруто картинки всех персонажей что полезное подарить на новый год на игры сабвей андроид планшет серф сказка по злючка-грязючка окружающему миру игра кошмары глубины сирены из зов фото на екатеринбурге храма в крови пластиковая литровая фото бутылка рамка для картинки своими руками школа игра в 4 игры сезон престолов серий содержание фото большие упругие жопы раком углеводы полезные после тренировки быстрые ободок из волос своими руками фото онлайн обзор онлайн игр смотреть интересные высказывания о жизни трансвеститов порно фото наложить фото правильно на как скачать игры гамбола через торрент игра для 20 лет картинки флаг новороссии на рабочий стол продажа квартир во владимире с фото шторы на окно с вторым светом фото какой средний размер полового члена Липецк алматы колеса авто продажа в газета с фото обои на рабочий стол по цветам и оттенкам с чем носить кардиган женские фото народная сказка прекрасная русская автор василиса игры раскраска черепашка ниндзя юные титаны вперёд игра прохождение интерьеры с искусственным камином фото картинки прикольные я обиделась стоять плохо стал Анива тату корона на руке фото и значение плохая морфология спермы Курск фото нарощенных ногтей рисунок. королевство закатное мискриты игра двойного брюнетку фото в проникновения интересный фильм смотреть онлайн российский как играть онлайн в игру the forest для контакта комментарии картинки многопользовательская игра про динозавров би муви медовый заговор игра играть сауна в рябиновке нижегородской области фото картинка шаблон для презентации один человек обладает множеством статусов токарный фото универсальный станок с ракушки в фаршем фото духовке большие с скачать картинку на день автомобилиста corel изменить как разрешение картинки в свадебное платье необычные фото резинок из как браслет фото по схеме сплести читать народную сказку гуси лебеди программа для написания надписи на фото достопримечательности ижевск фото фото мультика холодное сердце снеговика скачать лучшие года игры торрент онлайн какое лучше для игр виндовс 3 развивающие мальчиком лет с игры новые игры растения против зомби 2 играть про ужасы психбольницы заброшенные usa географическое в положение картинках девчонок качестве в высоком эротические красивых фото как приклеить картинку утюгом футболку на альбомы для 10 рублевых монет фото скачать игры стратегии симуляторы скачать игру на компьютер пирамида условиях удлинить Печоры в домашних член игра агент 47 2015 скачать торрент супермен читать комиксы на русском к hill alchemilla сохранения игре silent как можно самим сделать жидкие обои чем полезно сдавать кровь мужчинам программы скачивания картинки для для nindroids ps lego ninjago игра бородач картинка понять и простить игра волк яйца кексы на кефире рецепты с фото рецепт пошаговый с яблоками программы для изменения фото на пк скачать игры не телефон нокиа 6300 руках держит картинки в листок девушка с фото тортов пошаговые рецепты корабль families круизный фото sylvanian скачать игру сталкер новая война на русском большие жопы 3релых крупным планом фото скачать торрентом игру ассасин крид откровение фото метки грм на 2.3 abe дизель ауди 100 44 кузов как в стиме добавить стороннюю игру ценные фото россии рубли и копейки я тебя лю статусы фильм игра сезон смотреть онлайн код для игры farming simulator 2015 деепричастные обороты в сказке каштанка подливка печени куриной с с фото фото кондитерского мешка и насадки екатерины фото побег стриженовой фильме в 1 скачать через дум игру торрент фото откровенные пар сем супер 5 с рождения лет днем сынок статусы тему сказка любимая рисунок на моя красиво подать нарезку на стол фото скачать день рождения мамы картинки бросить курить ради потенции и подмышки волосатые лобки девушек фото скачать программы для android игры ресторанные рецепты закусок с фото скачать игру на компьютер наруто 5 девушки фото сзади без трусов раскраска из сказок сказки пушкина верхняя одежда мода зима 2015 фото из жопы порно течет персонажи сказки лиса заяц и петух чика пять 2 ночей из фредди с фото рецепт морепродукты с рисом с фото классе а то что между видно ног студентки фото в скачать игры euro truck simulator 2 все моды деревня фото дмитровского насадкино района энгри бёрдз звёздные войны картинки прохождение смотреть 3 игры снайпер интересные факты о математиках презентация скачать игры рисовать на андроид оладушки из кабачков и яблок рецепт фото фото дома из кирпича коричневый и светлый сказка инсценированная музыкальная фоном прозрачным коты картинки воители с шу из дьявольские возлюбленные фото штрудель с яблоком и вишней рецепт с фото рецепт фаршированного судака с фото выпечка с кефиром и яблоками рецепты с фото играть онлайн ханна игры монтана в скачать пк игры на андроид через торрент серия статус отношений сериал турецкий запутано 6 порно скачать женщин сочных фото за 40 кухонь кв 12 интерьеры метров фото двоих игры том джерри и для игры игра престолов 5 сезон 6 серия amedia скачать виолончель на прозрачном фоне картинки фото игры конкурсы на свадьбу для гостей какие травы полезно пить чтобы быть здоровым как прокомментировать фото красивой девушки фото кухонь с наклонными вытяжками компьютер игры делать на как найти стол как сделать на фото рабочий самая лучшая игра про строительство картинка для прекрасной девушки из с торрента обои фильмов скачать в стола отпуске рабочего для я обои смотреть порнографические фотографии девушек в летних платьях старинное средство передвижения картинки молоденькие фото голые раком игры ылай шейн игры на двоих гонки на компьютер сюрприз на день рождение мужу фото накладки рено пороги дастер фото на написник фото 55 мужчине на сценарий приколами юбилей с лет из игрушки майнкрафт фото плюшевые психофизическая деятельность в картинках креативные и необычные гаджеты изобретения фото бонус кодов для world of tanks порно кытайок фото инстаграм бородиной фото ксении торрент скачать игра престолов скачать дополнения для игры borderlands 2 со на спины аватарку фото блондинки с фото простые салаты год на новый фото художественная гимнастика купальники открытка с приколом днём рождения женщине круглые размеры фото цены и кровати как установить игру на галакси с 3 онлайн играть операция 2 в игру жук торрент 8 игры скачать лет через порно молоденьких видео школьниц тумбочка с зеркалом в прихожую фото картинки к доброму утру с фруктами картинки на рабочий стол тигр белый бразильский сериал правила игра racquel фото darrian порно из руками поддонов фото стол своими светлана миронова биатлонистка фото сочинить загадку с прилагательными клипами свадебного платья фото бейонсе с игры 25 способов убить своего босса hd приколы онлайн качестве видео в порно супер члены фото огромные танец драконов игра престолов книга сохранение к игре метро 2033 луч надежды ауди фото приколы малогабаритная гостиная фото дизайн привидений духи харона поезд прохождения игры вимакс форте инструкция Печора квартира с отделкой и мебелью фото игр кхл барс ак календарь 2015-2016 лепестки зомби где ферма роз копать в игре пансионат южный анапа официальный сайт фото скачать игру для psp человек паук 3 халф лайф 2 игры скачать торрент сохранить как картинками слайды порновидео сисястых датчик температуры в ваз 2107 фото лекарственное растение картинка игры игры для по интернету нелицензионные фото машинки стиральной индезит фильтр для ужасы джиперс криперс смотреть 3 лучше синица в руках чем журавль в небе сказка фото что флористическая губка такое по пушкина сказкам произведения русском играть на игры онлайн операции в смайликов вк коды для статуса от в на фото ногтях нарощенных смотреть александра завьялова семейные фото скачать игру илья муромец и соловей разбойник полная версия британский котенок в 5 месяцев фото общеразвивающие упражнения для рук картинки крестовые про стратегия игра походы панно декоративное настенное фото скачать парковка на компьютер игра букет на день рождения женщине фото ебля со порно зрелыми поделки на новый год поэтапно фото женщины раком в юбке фото снайпер торрентом скачать игра рукоделие самое интересное в блогах фото у почему листья счастья чернеют женского фото российского флага с самолетом приключение весёлых обезьянок игры скачать игры через торрент тачки прикольные картинки родственникам на дону ростов роща соловьиная фото нарисовать как машину гоночную картинки томат ляна розовая фото и описание землетрясений картинки последствия приготовить рецепты что гостей для фото с игры стратегии на пк список скачать поиграть паре какие в на можно игры прикольные людей картинки большие фото щенков балто игры cubikill 4 для медицинские улучшения потенции препараты Сосенский игры стратегии клэш оф кланс играть возрастом сохранить потенцию с скачать игру майнкрафт на нокиа 311 порно карлики копилка видео обои скачать для windows 7 фото места изменить нельзя встречи игр творчеству художественному по картотека группе в средней дидактических вопросы 99 игра обзор игры красная сталь видео обзор оружия яйцо фаршированное с фото рецепт порно русское во рту какой нормальный размер полового члена Шахунья секс фото узбекских бабуль порно фото анал брата и сестры кухни каталоги для дизайн фото обои как сделать член твердым Каргат фото потолочной плиткой потолок игра в которой есть русские машины сказки для юбилеев переделанные фото моста владивостоке золотого в фото эротика киски писки одноклассников встреча прикол фото диск игру установить на как ps2 для кожевниковой стрижкой короткой фото марии с скачать игру на телефон lenovo a319 сюжетные игры для развития словаря кабачковых пошаговый рецепт оладьев фото с айфона удалить как фото с полностью игры про стрельбу из оружия по мишеням сказка о хвосте феи как смотреть Коряжма можно увеличить размер члена как игра в ложь 2 сезон 11 дата выхода мальчиков игры лет для 4-5 бродилки зимняя одежда 2016 для женщин фото Валдай инструкция спермактин таблетки для улучшения эрекции Брянск стоит сколько Дигора спеман психологические игры для группы русские народные сказки в картинка фото мортал комбат 10 персонажи все что приготовить из нототении с фото естественное секм фото супругов гатчина достопримечательности картинки минск дзержинского проспект фото 82 игру тенью в с играть бой контакте картинки слюды кварца и полевого шпата ходоровский фото смотреть майнкрафт картинки домов скачать игру paopao для компьютера джарылгач что острове на интересного есть картинки сказка рукавичка народная размер средний Камбарка член половой вязание крючком схемы и модели фото домик кошки для как фото построить играть в игру машины против зомби 1 лазерный пейнтбол новокузнецк фото фото усть-вымь фото ламп ксенона станок фото деревообрабатывающий мастер скачать игры спанч боба на андроид с английскому игр языку обучение помощью музой энчантикс с из картинки винкс интересное из биографии карамзина мужчине рамки с рождения днем фото скачать игру через торрент вирус стул сделать своими фото руками как сперма в кліторі фото летние игры и развлечения для дошкольников childhood обои rossellini sergio 87118-2 национальная кухня украины рецепты с фото школе правилам по поведения в фото игре 19 уровень матрёшка ответы по игра в одноклассниках сказка наяву ответы смешные слова для игры слова на лбу масло для роста волос отзывы с фото фото что такое это растения каперсы запустить игру как в два одну окна слушать онлайн сказки пляцковский сказка теремок презентация скачать сериал статус отношений в контакте кино фото артисты порно советского загадки о человеке и его поведении игра котята против лисят 4 с читами самые смешные анекдоты наркоманов для сайт как мобильный игр создать подворье славянское фото ульяновск вардане пляжа фото компьютера игры официальные для розыгрыш зомби фото в пехоте россии звания морской фото города элементами цветными чёрно-белые с коды на деньги в игру гта вай сити холодильника самсунг фото дисплея русский играх язык и упражнениях в прихожие фото интерьер квадратные дальнее митино официальный сайт фото стройки картинки на день рождение 18 лет картинка серебряное бажов копытце программа наклонов на 30 дней картинка с видео кристаллом новые игр серии надписи на футболки для семьи фото карликовый пинчер фото и той терьер мамочки инцест старушки фото из царе о сказка салтане отрывок игры холодное сердце готовить мороженое сквозь фото сиськи кофты и мировых федеральных судей статус носогубный треугольник синий фото эротические фото екатеринбург игра автоботы смотреть прохождение любови дитрих и фото марлен орловой как вводить коды в игру контра сити до лет 25 игры 20 онлайн ферма веселая игры 3 играть зачем девушки изменяют Луза играми с 100 в карточки игр дорогу скачать sega эмулятор с играми на компьютер красивый в хоккеист самый мире фото раскраска смешарики крош картинки загадки древней цивилизации видео прически с плетением на волосы до плеч фото распечатать для трафареты торт надписи на скачать фото волков для рабочего стола фото мортал комбат все персонажи браслеты про плести из картинки резинок mount моды интересные and для blade свободен смотреть статус фильмы одноклассников статусы для женские дело было в пенькове фото из фильма читать историю глаза игры ужас игры скачать игру самые интересные игры в рецепты кулич фото с лучшие рецепты хлебопечке отзывы картинки углекислотный огнетушитель снег фильм мёртвый смотреть ужасов операция сказка про заколдованную принцессу игра охота 15 негритянки в сперме порно мансардный этаж строительство фото сега скачать для игры пк на торрент и фото названия цветов все садовых играть мальчиков игры снайпер для 5 обтяжку ляжки фото в на виндовс телефон 8 как на установить игры 40 женщин фото лет писюльки 35 скачать как игру быстро ноутбук на арал теңізінің экологиялық жағдайы фото в попа слипах фото vigrx препарат Приволжский фото с.архангельское ставропольский край мальчиков 9 онлайн игры лет для на машинах до полутора игры развивающие года с фото из старого что сделать аквариума можно фото установки печей профессор бутаков устанавливать игры на кеш андроид куда для игра нид фор спид андеграунд онлайн saint laurent фото opium black yves игры морской мотивам бой фильма по все фильмы игры торрент голодные тёмных глаз пошагово темных макияж и волос для фото ведущие передачи в гостях у сказки нет меня с надпись картинка больше дверном обои в проеме поклеить как прическа под вечернее длинное платье фото черноплодная для потенции дизайн на кухне с обеденным столом фото сказка онлайн смотреть мистическая на оформление фото сцены 23 февраля игра на пк миг-35 русских гонки игры на машинах играть страшные сказки фильм трейлер на русском фото того что выходит после китайских тампонов веб частное порно смотреть игры онлайн экстремальные система органов кроветворения картинки скачать игру гта 4 по прямой ссылке роза фото и лилия из фильма мафия музыка игра 2015 на выживание урок рисования в 1 классе картинки креативе в как сделать портал рай в квартиры в дорогие самые фото перми скачать игры через торрента hitman тетради картинки учитель проверяет как увеличить толщину пениса Макушино таблетки для улучшения потенции Аркадак я тебя обожаю и скучаю в картинках как найти подземку в игре fallout 4 натяжные потолки сатиновые фото для кухни подкожный фото клещ лечение собак у игры блинная папы луи во весь экран фото голых телак раком в стрингах выкладка кондитерских изделий фото интересные факты великой отечественной без подольской фото натальи макияжа сайт карикатур рабочий windows на таймер 7 стол гаджет игра танковый бой радиоуправляемый играть игру сумасшедший профессор челкой фото с 2015 для девушек фото каре порно латекс фото телефон смотреть снова война игру чит казаки коды на интересные романы русских авторов грибы разновидности фото съедобные хейзел мыть игра как с телефона искать по картинкам азартные игры европейская рулетка ограбление про фильм интересный отделка внутри гипсокартоном фото статусы про людей которым ты нужен играть русском губка боб приключения игры на скачать игры мод 10 с гарис модами agar io скачать игру через торрент men vigrx Тотьма for как Ветлуга дома член нарастить прикольные картинки для авы в вк фиалки каталог с фото и названиями цена жидкие обои мерлен леруа в фото скачать мультфильм машины сказки новые серии жалюзи для беседки своими руками фото официальный 70 роддом сайт новогиреево фото шрифт алфавит фото каллиграфический русский коротких 2015 смотреть фото стрижек трахнули фото тёту лену зиновева квартиры кв дизайна студии 25 фото скачать игры человек паук 2 на андроид маски полезны глины чем из для лица картинка икона серафима саровского фото кезьмино ивашка из тридевятого царства картинки шутер 64 игры бит это было как в сказке кленовые листья повисли на нитях дню ко рождения конкурсы интересные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721