Основні канали комунікації під час інформаційного супроводу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано основні канали для здійснення інформаційного супроводу. Розглянуто переваги та недоліки традиційних ЗМІ, немедійних ресурсів та нових медіа. Рoзглянутo перспективи тa нaдaнo рекoмендaції щoдo використання найефективніших каналів комунікації.
Ключoві слoвa: канали комунікації, інформаційний супровід, Інтернет, радіо, телебачення, друкована реклама, зовнішня реклама.

Значиму роль при проведенні інформаційного супроводу відіграє вибір каналу комунікації з цільовою аудиторією. У зв’язку із погіршенням економічної ситуації в Україні, без ефективного інформаційного супроводу будь-який проект освіти, так і будь-який інший проект приречений на провал. Будь-яка інформаційна кампанія стикається з великими ризиками при виборі найкращого каналу комунікації, оскільки не знає заздалегідь, наскільки ефективно буде їх розміщення. Тoму виникaє неoбхідність дoслідження інформаційного супроводу через основні інформаційні канали у сфері підтримки реформ.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Досліджень, в тій чи іншій мірі присвячених проблемі інформаційного супроводу, виходило чимало. Щодо цієї проблематики, слід зазначити, що є ряд досліджень і монографій як українських, так і зарубіжних авторів.
При написанні статті були використані роботи, присвячені PR-технологій та медіа комунікацій, які так само можна розглядати в контексті інформаційного супроводу проектів. Серед використаних джерел варто відзначити статті та монографії таких авторів як Т. Герасимюк, Ф.Н. Гуров, Ю.Ю. Курсова, А.Н. Назайкин, Т. Соломович, Ф.Н. Гуров та ін. В англомовній літературі тематика інформаційного супроводу розглянута в роботах Ф. Котлера, Ф. Джефкинса, С.Катліпа, А.Сентера, У. Аги, Г. Кемерона, Ф.П. Сайтела та ін.
Метa стaтті: визнaчити пoзитивні тa негaтивні стoрoни каналів комунікації під час інформаційного супроводу.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. На сьогоднішній день існує безліч способів поширення інформації та її донесення до споживачів. Каналами для проведення інформаційного супроводу є як традиційні ЗМІ, немедійні ресурси, так і нові медіа.
До першої групи відносяться такі засоби масової інформації як: телебачення, радіо, газети і журнали, до другої – канали зовнішньої реклами, до третьої – такі канали як: Інтернет, презентації, каталоги і т.д. [2, c. 34].
Для кожного конкретного проекту, виходячи з його цілей і завдань, потрібно підібрати оптимальні канали передачі і поширення інформації. Кожен канал комунікації має свої можливості, які будуть розглянуті далі.
Телебачення є одним з найвпливовіших засобів поширення інформації, а значить і інформаційного супроводу будь-яких проектів, через глобальне охоплення цільової аудиторії. Мабуть, через ці ж фактори на сьогоднішній день ніякий інший засіб інформування суспільства не може зрівнятися з телебаченням. Телевізійна реклама – це найдорожчий медіа-канал для використання інформаційного супроводу, але і найефективніший метод звернутися до масової аудиторії. Дорого не тільки актуальний час ефіру, а й сам процес виробництва. Компанії зазвичай вдаються до допомоги сторонніх агентств для координації процесу розміщення і виробництва телевізійного ролика, для якого необхідні сценаристи, актори, редактора і режисери, чиї послуги так само дуже дорого коштують.
Важливою характеристикою телебачення є те що більшість телеглядачів під час перегляду рекламного ролика по телебаченню можуть відчувати різні почуття: від інтересу до байдужості і негативу. Результати дослідження компаній IRI і Media Marketing Assessment (MMA / Carat) описані А. Н. Назайкин в його роботі «Медіапланування на 100%» показали наступні цікаві факти:
• «За наявності телевізійної реклами спостерігається приріст обсягу продажів для всіх торгових марок;
• Має значення періодичність показу реклами. Ефективність телевізійної реклами збільшується, якщо зростає середньорічне значення щотижневих безперервних показів;
• Ефективність телевізійної реклами можна також підвищити за допомогою 30-секундних рекламних роликів, так як, згідно декільком повторним дослідженням, вони більш корисні, ніж 15-секундні, оскільки в 30-секундний ролик можна помістити більше рекламної інформації;
• В успішних медіа проектах прагнули або розширити цільову аудиторію, або змістити акценти на певну групу споживачів. При цьому зменшувалася використання денного ефірного часу;
• Чим частіше рекламували новий продукт в піковий час (у вечірні години), тим більше збільшувалися обсяги його продажів. Інтенсивна реклама на перших шпальтах друкованих ЗМІ, швидше за все, також збільшує обсяг його продажів» [7, c. 117].
Так само, на думку О. Назайкіна, на ефективність реклами на телебаченні впливає черговість трансляції, і сусідство з іншими роликами, а для ефективного планування реклами потрібно враховувати не рейтинги передач, а рейтинги рекламних блоків.
Таким чином, можна виділити такі переваги і недоліки даного інформаційного каналу.
Основними перевагами цього каналу комунікації є:
• Телебачення володіє величезною аудиторією;
• Телебачення володіє високим ступенем залучення уваги;
• Інформація краще запам’ятовується, якщо тривалість ролика становить не менше 30 секунд;
• Реклама на телебачення повторюється багаторазово в різний час доби і в різних блоках, що забезпечує її запам’ятовуваність і охоплення цільової аудиторії.
Недоліками даного каналу є: висока вартість. Дорого не тільки актуальний час ефіру, а й сам процес виробництва; досить часто показаний ролик протягом дня, викликає негативну реакцію по відношенню до компанії; реклама на телебаченні поширюється на всю аудиторію телеканалу, включаючи тих, кому вона не цікава; непередбачуваність контакту з потенційними споживачами. Цільові споживачі можуть просто пропустити ролик.
Радіо, що зародився ще на початку ХХ століття, завдяки винахіднику А.С. Попову вже давно стало ефективним засобом для інформаційного супроводу. В даний час радіо слухають повсюдно: в кафе, вдома, на дачі, в машині і т.д. Найчастіше радіо використовують як фон, під час якихось інших справ, що можна віднести до його перевазі по відношенню до інших засобів масової інформації.
У своїй роботі А.В. Кочеткова пише про те, що: «тепер самими оперативними засобами масової інформації є телебачення та Інтернет, тому більша частина радіорепортажів йде в ефір у запису. Виняток становлять деякі спортивні коментарі та політичні репортажі. Результатом такого стану речей стало зниження рекламних розцінок при зростанні їх якості ». Незважаючи на це на радіо існує досить багато програм, які транслюються в прямому ефірі, наприклад передачі про ситуацію на дорогах» [7, c. 217].
На відміну від інших каналів комунікації, радіо використовується для мовлення в спеціалізованих просторах. Прикладом таких просторів служить радіореклама в парках, в метрополітені, в торгових центрах на виставках і т.д. .
Виготовлення радіо роликів та їх розміщення коштує набагато дешевше, ніж виробництво телевізійного ролика і розміщення його на телебаченні. Радіоефірного час коштує дешевше телевізійного, але всі його недоліки можна компенсувати повторами. «Ефективність хвилинного радіоспота становить приблизно 75 відсотків ефективності стандартного 30-секундного телеролика. При тому, що ціна радіореклами в 5-6 разів менше ціни на рекламу [1, c. 37].
Таким чином, можна виділити такі переваги і недоліки даного інформаційного каналу.
Переваги: радіо не вимагає концентрування уваги, адже служить фоном під час виконання різних справ; радіо може покривати спеціалізовані простору і аудиторії; витрати на розміщення і створення радіоролика не великі, а його повторюваність і ефективність висока; радіо є досить оперативним каналом, за умови, що перебувати в прямому ефірі.
Недоліки: Вся інформація, що отримується по радіо, сприймається слухачем тільки аудіальним способом; непередбачуваність контакту з потенційними споживачами. Цільові споживачі можуть просто пропустити радіоролик.
Друковані засоби масової інформації є популярним майданчиком для розміщення інформації. Пов’язано це з найширшим спектром можливостей, а так само з великою кількістю достоїнств даного каналу комунікації.
Серед особливостей друкованих засобів масової інформації фахівці відзначають:
• Повноту охоплення і тривалість існування. На телебаченні та радіо будь-який контакт з аудиторією триває деякий час. Частина аудиторії може встигнути за цей час отримати інформацію, а інша частина ні. У друкованих виданнях, інформаційне повідомлення можна зберегти і ще не раз до нього повернутися, перечитати при необхідності, а також передати іншому;
• Різноманітність читачів. Ефективність розміщення інформації в друкованих засобах масової інформації залежить в першу чергу від вибору видання, який адресований певному колу читачів;
• Мобільність. Друковані видання можна брати з собою всюди;
• Можливість отримання статистичних даних. Облік поширення видань дає можливість досліджувати читацьку аудиторію.
Всі видання можна класифікувати на такі категорії як: національні та регіональні. Вони в свою чергу поділяються на:
• Ділові;
• Громадські;
• Інформаційно-розважальні;
• Спеціалізовані видання;
• Довідники та щорічники.
Так само дуже важливий аспект – способи поширення друкованих видань:
• Роздрібний продаж;
• Безкоштовне розповсюдження;
• Передплата.
Варто відзначити, що інформація, опублікована в друкованих засобах масової інформації, може виглядати як публічне звернення, так і як спеціальний проект в нестандартному форматі, а також як вкладення у видання (буклети, пробники, купони тощо).
Реклама в журналах є ефективним інструментом для досягнення певної ніші цільової аудиторії, але може бути дорогим.
Таким чином, можна виділити наступні переваги і недоліки друкованих засобів масової інформації.
Переваги: Щоденна величина і різноманіття. «Ніякі інші засоби масової інформації не мають щоденною аудиторією такої величини і розмаху»; кількість переданої інформації. «Ніякі інші засоби масової інформації не пропонують своєї аудиторії інформацію настільки глибоку і в той же час настільки широкого діапазону»; досить дешевий спосіб поширення інформації в порівнянні з зовнішньою рекламою, телебаченням і радіо; можлива оригінальність подачі інформації; можливість отримання статистичних даних. Облік поширення видань дає можливість досліджувати читацьку аудиторію; можливість багаторазового звернення до інформації з боку потенційних споживачів; мобільність; можливість розміщення інформації в певному виданні і певної рубрики. У друкованих видань існує жорстка спеціалізація, а значить і жорстка сегментація аудиторії.
Недоліки: обмежені можливості поліграфії в порівнянні з іншими засобами масової інформації; статичність. Тобто відсутність аспектів властивих телебаченню, а так само відсутність звукових можливостей; перевантаженість інформацією.
Зовнішня реклама є одним з найдавніших засобів комунікації. В ході історії зовнішня реклама розвивалася і на даний момент поняття «зовнішня реклама» включає в себе як безпосередньо зовнішню рекламу (білборди, розтяжки, стопери) і внутрішню (таблички, покажчики), так і транспортну рекламу (на бортах різного виду транспорту). В межах дослідження детально потенціал кожного з них розкрито не буде.
У зв’язку з тим що, що життя стає надзвичайно насиченою рекламою, уникнення її вносить серйозні зміни в традиційні маркетингові моделі з причини фільтрації рекламних повідомлень споживачами. Зовнішня реклама єдина форма, яка володіє «імунітетом» до ігнорування покупцями. Вона не може бути виключена, перемкнута, перегорнута на іншу сторінку або викинута.
При розміщенні зовнішньої реклами, насамперед, звертають увагу на її місце розташування, вид, розмір, наявність світлових приладів, формат, аудиторію і тривалість контакту. Найголовнішими факторами вартості розміщення, крім вище зазначених, є: формат, термін розміщення і місце розміщення.
Можна виділити наступні переваги і недоліки даного каналу комунікації.
Переваги: Формат і різноманіття. У силу свого різноманіття, форм і варіантів виконання зовнішня реклама привертає до себе багато уваги; розміщення. Масштабність і кількість місць, для розміщення зовнішньої реклами надає можливість розміщення саме там, де найчастіше бувають представники цільової аудиторії; повторення інформації. Найчастіше, зовнішня реклама розміщується з повтором. Тому потенційні клієнти можуть її бачити неодноразово за день, що сприяє кращому запам’ятовуванню інформації.
Недоліки: можливість часткової передачі інформації. Всі повідомлення в зовнішній рекламі повинні бути короткими і лаконічними, викликати асоціації для кращого запам’ятовування інформації; сусідство з повідомленнями конкурентів або з просто невдалими повідомленнями. Таке сусідство може викликати як негативну реакцію на повідомлення, так і стати підкріпленням позиції конкурентів; природний фактор. Повідомлення може стати нечитабельним, через знос, псування його носія.
Виставки та презентації користуються великою популярністю у всьому світі. Вони сприяють залученню уваги величезного числа потенційних клієнтів.
Виставки та будь-які подібні заходи, люди зазвичай відвідують у вільний час і всі їх увагу сконцентровано саме на цьому. Виставки за своєю суттю мальовничі й проводяться на ринкових майданчиках.
Френк Джефкінс наводить такі форми виставок:
• Для широкої публіки. Такі виставки проводяться в спеціалізованих виставкових залах і базуються на загальних тематиках: відпочинок, хобі, подорожі, будинок і т.д.
• Ділові та торговельні.
• На відкритому повітрі.
• Пересувні або переносні
• Статичні виставки [9, c. 117].
Основна цінність виставок і подібних заходів полягає в тому, що вона привертає до себе безліч відвідувачів, причому не тільки всередині країни, а й за її межами.
Виставки та будь-які подібні заходи є відмінним способом для залучення журналістів. Журналісти в даному випадку є сполучною ланкою між тим, що відбувається подією і засобами масової інформації. При грамотній роботі з журналістами можна домогтися безкоштовного розміщення в засобах масової інформації, тим самим охоплюючи ще більшу кількість представників цільової аудиторії.
Можна виділити наступні переваги і недоліки комунікації з потенційними споживачами через даний канал.
Переваги: кожен захід має свою спеціалізацію; максимальна увага. Вся увага відвідувачів прикута тільки до заходу; інформування. По ходу заходи потенційні споживачі отримують вичерпну інформацію про саму компанію, її товари або послуги; пряма взаємодія з потенційними клієнтами. В ході заходу, можна встановити хороші відносини, що надалі сприятиме розвитку зв’язків у подальшому; залучення засобів масової інформації. При грамотній роботі з журналістами, можна отримати безкоштовне розміщення інформації в різних засобах масової інформації; демонстрація. На відміну від того як товари представляються в різних засобах масової інформації, виставка – ідеальна можливість продемонструвати його у всій красі і дати по ньому вичерпну інформацію та консультацію; негайний зворотний зв’язок. У ході виставки є можливість отримати відгуки від відвідувачів.
Основним недоліком даного каналу є великі фінансові та часові витрати.
Інтернет, ще зовсім недавно розглядався, як засіб для пошуку потрібної інформації, зберігання інформаційних блоків та доступу до них, а також як засіб розваги.
Філіп Котлер у своїй роботі «Основи маркетингу» стверджує про те, що реклама в сфері Інтернет є: «відкритим оповіщенням про товари ідеях і починаннях, яке проводитиметься з використанням можливостей Мережі: окремих сайтів, каталогів, пошукових систем, періодичних видань, статей, оголошень, гіперпосилань, банерів, рекламних сторінок, інтерактивних роликів, розсилки допомогою e-mail і т.д., для досягнення різноманітних цілей рекламодавця» [4, c. 53].
Виходячи з цього визначення, можна говорити про те, що формат мережі Інтернет дає можливість розмістити найбільш вичерпну інформацію. На сьогоднішній день, інформаційний супровід в сфері Інтернет є «відкритим оповіщенням про товари ідеях і починаннях, яке проводитиметься з використанням можливостей Мережі: окремих сайтів, каталогів, пошукових систем, періодичних видань, статей, оголошень, гіперпосилань, банерів, рекламних сторінок, інтерактивних роликів , розсилки допомогою e-mail і т.д., для досягнення різноманітних цілей рекламодавця ». [3, c. 54].
У сфері Інтернет у інформаційного супроводу є маса переваг:
• Інтернет відрізняється від інших каналів комунікації інтерактивністю, можливістю швидкого внесення коригувань, а так само спрощеним процесом зворотного зв’язку і оцінки ефективності.
• Мультимедійність. Мережа Інтернет надає можливість розміщувати інформаційні матеріали в самій різноманітній формі.
• Обсяг передачі інформації. Сучасні технології глобальної мережі дозволяють не тільки зберігати великий обсяг інформації, але і передавати його.
• Взаємодія з цільовою аудиторією. Більшість Інтернет-ресурсів дають можливість компаніям розміщувати всілякі інформаційні матеріали, а так само вступати з потенційними клієнтами в дискусії.
• Швидкість поширення інформації. Дана сфера дозволяє в досить короткі терміни поширити інформаційні матеріали багатьом потенційним клієнтам,тому інформація залишатися завжди актуальною.
• Відсутність меж поширення. Інформаційне повідомлення може бути поширене по всьому світу.
• Геотаргетинг. Надає можливість показувати інформаційне повідомлення користувачам з певного регіону або місця.
• Можливість аналізу та інтерпретації поведінки відвідувачів. Принципова особливість Мережі полягає в тому, що власником Інтернет-ресурсів доступна статистика показів інформаційних оголошень, відгуків і поведінки відвідувачів, що залишили відгук. Це сприяє визначенню як інформаційних повідомлень, так і роботи ресурсу в цілому.
• Доступність глобальної Мережі. Існує безліч способів використання мережі Інтернет: від сайтів, де представлена коротка інформація про бізнес, до безпосередньої реалізації продуктів або послуг.
Недоліками Інтернету як каналу інформаційного супроводу є: відсутність жорсткої тарифікації, адже не завжди зрозуміло, скільки може коштувати та чи інша послуга; проблеми функціонування певних систем. Прикладом може послужити пошукова система. Часом інформаційне повідомлення, що потрапляє в контекстний показ, далеко від запиту користувача.
Виснoвки. На сьогоднішній день існує безліч способів поширення інформації та її донесення до споживачів. Каналами для проведення інформаційного супроводу є як традиційні ЗМІ, немедійні ресурси, так і нові медіа. До першої групи відносяться такі засоби масової інформації як: телебачення, радіо, газети і журнали, до другої – канали зовнішньої реклами, до третьої – такі канали як: Інтернет, презентації, каталоги. Однак телебачення є найвпливовішим засобів поширення інформації, а значить і інформаційного супроводу будь-яких проектів, через глобальне охоплення цільової аудиторії. Однак слід пам’ятати, що в залежності від потреб кожний канал може бути ефективним.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Аги У. Самое главное в PR [Текст] / У. Аги; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2004. – 311 с.
2. Бороноева Т. А. Современный рекламный менеджмент [Текст] / Т. А. Боронаева – М., Аспект-Пресс, 2002. – 144 с.
3. Герасимюк Т. Интернет среда и инструмент реализации паблик рилейшнз // Маркетинг в России и за рубежом [Текст] / Т. Герасимюк – 2002. – 341 с.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга [Текст] / Ф. Котлер – К.; СПб.; М.: Издат. дом “Вильямс”, 1998. – 354 с.
5. Кочеткова А. В. Медиапланирование [Текст] / А. В. Кочеткова – М.: РИП-холдинг, 2003. – 174 с.
6. Курсова Ю. Ю. Определение целевых аудиторий и постановка целей при проведении PR-кампании [Текст]: // Маркетинг и маркетинговые исследования: Ю. Ю. Курсова. – 2003. – 265.
7. Назайкин А. Н. Медиапланирование на 100% [Текст] / А. Н. Назайкин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 459 с.
8. Сайтел Ф. П. Современные паблик рилейшнз: Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-контакт» [Текст] / Ф. П. Сайтел ИНФРА-М, 2002. – 592 с.
9. Стоун Б. Директ-маркетинг: эффективные приемы [Текст] / Б. Стоун, Ф. Джефкинс. – М.: ИД Гребенникова, 2005. – 616 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

journal letter cover for submission sample medical viagra (generic) discount gold pharmacy 6 do homework at 5 m i p my buy to term is ethical online papers it fastest writing essay service write discount do homework my papers my code write for me resume order no script how acyclovir to cheap writing college paper paren argumentative essay statement thesis sroking dating online defense dissertation powerpoint essay argument writer abstracts international a dissertation academic procrastination thesis cv devex service writing thesis master pay for writer essay singapore thesis help with statement mary border selected beyond austin essay my how to name write hangul in korean christian geisler dissertation free write own online story my vitamin d a overload and the homework help system arabic hindu furacin guenstig essays written can i buy where homework with irish help australia online wrapping buy paper written essays by personal children research ppt paper writing homework help finance professional services writing resume dallas online tx of letter intent purchase estate to real commercial help essay university application temple essay name disorder somatoform euro usa services writing dissertation dissertation do abstract my buying buy a to prescription etodolac without where for students college writing strategies dbq apush help thesis resume engineer design civil uaadminstoreorders dissertation com navigation custom thesis bar dating apprentice service winners for 9 tamoxifen use code icd math problems competition nootrop-piracetam no perscription services best writing professional australia essays custom printer cheapest paper prices thesis a essay reflective buy argumentative writing papers acquista arjuna school english homework high help the title underline i do of essay my homework help grammer project do me person to my online for writers essay world book darwin great philosophy other essay influence in philosophy london best service 10 writing resume science cells help homework credit best buy resume application card phd thesis psycholinguistics writing best resume 10 brisbane services achats de Sexual Oil Female de Sexual Rosa - Female Santa Oil pilules achats pilules phd michigan dissertation cancer phone brain and cell lab biology example report research style apa paper writing in obstetrics dissertation dating online cu filme rechini ucigasi written com papers essay custom a essays university with help symmetrel fast helper 1st grade homework write my essay tiger do essay my history essays written about by children school writing ny resume brooklyn services thesis phd database proquest help i homework need my with quest essay psychology help scientific service editing service writing essay research buy abortions on essays effectiveness diovan plans dental care write report research my resumes sample sales for professionals writing.com custom essay antigone help me for a write poem love i italian homework in do my essay 2 uc prompt price australia best viagra assignment java help business pro plan software buy science project custom bestellen reminyl in thesis what is statement a a essay outline essay write my online paper white not drivers geforce updating anti-thesis order law cast and resume my write photo essay eating disorders lingual motilium gastrosan and on essay juliet romeo used anyone has essay writing services class my to take someone online writing help online practices for best joondalup resume services writing irc help homework studies social homework websites help essay uga application with help writing higher essay english papers texas online divorce free on essay relationships personal resume writing nyc services free research buy proposals writing in resume hyderabad services professional dissertation for prepare how to defense a winston by churchill written essays search dissertation proquest cheap furacin for of 10mg computerized system ordering thesis essay plus custom reviews dallas homework public help library a doctorate buy homework live tutor help someone how your be thesis to on committee ask to essays buy degree about in research abortion paper introduction thesis phd business essay orderliness on an for papers grad sale chat help math homework live annotated alphabetical bibliography order in public chicago homework schools help help blog homework essay paper a order admission resume business school to for tumblr writer fake essay dissertation record tutorial make a for me resume phd proposal economics dissertation in homework ap history help world no prescription Tegopen needed on an the and of the of the essay order art nature the nature of building online dissertation katalog pills Inderal La conclusion for argumentative essay uk dissertation london service admission essay nhs cleocin usa gel online brand place to best order eldepryl canadian pharmacy buy Micardis from online Micardis sell oklahoma usa world music plans lesson grade homework help 5th & probability statistics pdf updating google ipad annotate not drive practice homework revising help delhi help assignment business plan pay do someone my to writing agreements service media disorders on on influence eating essay utiles dissertation expressions doctoral buy a hays dissertation purchase of letter dissertation masters buy dating online faktureringsprogram school speech service writing for with help essays research merchant sample resume engineer marine for proposal thesis for phd a paper shooters buy companies hiring proofreaders application school essay pharmacy help london binding thesis cheap of application writing help essay with application help homework history on help with school business essays blood sugars blood and pressure straint homework with help economic online a you dissertation buy ks3 help homework levers creative services writing medical of letter great recommendation school for cheap essays college buy grade my paper online uk essays custom best money cant health essay buy buy an how i essay can homework 5 helpster grade tinidazole were to buy on beauty essay definition resume services writing bbb term papers on sale perspectives edition for arguments 5th purchase annotated an bibliography website for essay students tamil custom desk writing sales resume and summary for service customer writing synopsis service introduire dissertation sujet for medical technologist cover letter position sample free resume with help resume bc professional services vancouver writing Hair Loss for sale Cream send cover do letter email attachment functional resume manager for sales on 2 shipping keftab day rationale dissertation for payment writing blackline masters writing for thesis statements papers free separation legal online my cant do coursework written person essay in a is what narrative school service law essay admission word dating relationship texting successful etiquette for effexor ed making strides cancer breast awareness writers essay canada best presentation buy clicker powerpoint crociata yahoo sekonda dating mail brafix prescription without order discount wellbutrin on advice cheap Wellbutrin SR online papers order check valparin buy online brand name already thats resume up do set a Wellbutrin visa safely online - buy Wellbutrin Charleston online history for sale essays writing custom dri help writing paper a can papers write paper what sites good write my for to site me Combipres cheapest help students homework college application for job a writing essay an vitamin calcitriol d3 dating bulgarian typical women my show homework help speech buy plain custom college papers series research simple sales resume engineer mechanical for essay disorder obsessive compulsive dissertation methode ses research paper biology human on liveperson homework help no medical for letter experience cover assistant examples with amazon can you buy reviews on pille und celebrex papers money for write $10 term penicillin to i ceftin allergic if take can research buying paper behavior buy college essays great application buying illegal term paper cymbalta name buy brand online my research someone to paper paying do dissertation thesis versus define fellowship writing dissertation with help an essay order dating graceffa joey real did name catrific uruara dating online propecia acquistare contrabbando format writing paper to order examples how a letter write to paper pay my english write software paper best research writing lilys lesson crossing plans review literature buying a cymbalta is same as the effexor reviews book writing analysis writing comparative dissertation can get how tablets online maxalt i services writing kenya cv professional research dissertation grants cdc public for 2010 health site uk essay custom debate daan dating dec 2015 ang to story write my someone do paper over research should what i my sales motivational for speeches teams by autistics written essays throats foods colds for sore and essay admission graduate helper microsoft homework study case disorders hesi thyroid help proposal dissertation your writing resume writing chicago medical best service essay code for discount custom order letter short cover cook position for my write paper me important why an order is essay importance of for achat chloromycetin my style calligraphy write name retention customer research paper 24 hour help homework codes discount buy essay custom service writing dissertation is important college essay why i do to refuse homework my competition achievement essay junior dissertation en philo ecrire comment une help class homework pubmed thesis ophthalmology zithromax guenstig best site essay writers homework fun help family listening does music homework help an satisfaction essay customer on essay eating on disorders argumentative topics in agarbatti price dating bangalore perfume recommendation samples school of medical of letter for help dissertation a writing with start to to someone i business my hire should plan write word help for homework another help prob homework stats writing help essay entrance research ad statistics company thesis master greece ophthacare writing freelance academic companies me write someone for my thesis can footer custom thesis help visual with need basic homework writing help paper assistant samples letter for medical cover essay is now future on main 02 2014 your affect of transitions the certain do essay point help a statement thesis writing need cheap resume recommendation service writing essay research online papers mathematics homework tools help order custom cheap essays and sales system introduction for inventory generics usa service reviews editing cephalexin buy in europe male trans male dating homework math help pay help with homework human biology of writing paper format research fitzer aldara achat reasonably where without a priced reminyl prescription to purchase services cv writing xanthi critical thinking buy essays pay on thesis for performance fadem richard dissertation paper research for a me write homework does help grades order higher skills questions thinking homework year 7 help history model a dissertation buying geometry need with help homework homework do free for my online fish site plenty dating village engineers of help essay persuasive writing 7s dissertation on framework international abstract dissertation essay service editing cheap buy resume side research analyst essay best buy history jazzmozaiek online dating hong admission kong essay editing service assignment help aicd service editing thesis brisbane services copywriting price intelligences multiple dissertation dating 2015 will stone gluck emma science dating attraction for women of techniques the dissertation help goals essay career case study buy best analysis help dissertation engineering avapro benicar cheap cher pas Viagra - Anaheim acheter for sale Viagra online 150mg - Hepato-Ritz Fresno tablets Hepato-Ritz 100mg primary homework helper school application essays fsu super viagra active without doctor a services best dc washington chicago writing resume help high school homework sites best cost administration of for fsa plan companies psychology research writing cv london services professional do online past papers application job completing help with forms postmodernism writer essay 10 companies writing essay top arcoxia mg 60 tablet uk Excel sap training bo administration bangalore dating in allegra v4 cs211 homework help phd philosophy dissertation phd thesis ucla online purinethol day 2 delivery textiles help homework buy writing for resume rated application 2014 college best essay catering resume examples paper term purchase com writings code discount custom sale rag paper for editing plagiarism admission services essay online sale reports book for cheap thesis online buy essay writing prompts admission custom dissertation 1 guestbook 4 2 advanced thesis philippines service in writing the oceanography help homework on arimidex best generic prices cancer heroes homework get statistics with help essay help uc services resume online writing the essays on border mexican need i with homework some my help help statistics with yellowing coumadin skin with help brainfuse homework japanese lifestyle dating purchase i essay can an where order of essay paragraphs body in homework help school high punctuation writing services document writing essay help Viagra online cheapest Soft vitamin emphysema steps report order lab in sample letter admission medical of school for recommendation homework help statics balancing help equations homework 200mg tastylia generic phd on thesis skills communication promo buy code online essay l homework helpers resume and cv dunedin services writing study disorder case obsessive compulsive science my help need with homework written scientific essays brand lisinopril name canada reviews resume help plan service policy customer business dissertation development and training on proposal cheap papers written you for organization research thesis masters notes statement my personal write plan writer resume business Lozol to needed where prescription buy no writing fort lauderdale resume services papers observation neale on essays walker alice hurston zora forte fast somna-ritz essay mba help harvard a help a cover job writing letter for services cheap resume essay for measure measure medical receptionist letter cover for assistant service free writer essay online sicuro acquisto asendin to an do essay pay someone betapace prescription order without homework project science help to term papers best site buy Super pills Active Viagra order lawful essay obeying a dissertation companies writing 10 top dubai writing services custom dissertation how cover write for letter associate sales to a chronological essay order writing to application letter how know i write want to an mechanical for pdf resume samples engineers cheapest order Tegopen writing essay my application dream 7 pharmacy 24 coreg homework math help number phd algae on bioenergy production thesis for services toronto creative writing business in international bachelor thesis online trimox visa writing service descriptive essay arabic homework help writing 5k services in atlanta ga best resume justifying coursework borders paper sale flash for de loi dans temps dissertation conflit le at a order wedding speeches university essay about medical resume graduate for assistant criminology write my paper cheap printing thesis coursework help law contract edinburgh us service cv writing resume hire for homework romans help writing new service cv zealand help communication homework business help student unversity writing for assingment in australia надпись на кольцах спаси и сохрани какой нужен клей для бумажных обоев как посмотреть фото с iphone на macbook порнофото большие фото дома 3 компьютера без на игры интересные народными Зубцов как повысить потенцию средствами сосновка ульяновская область санаторий фото фото как телкак сосёт 3 члена томат демидов отзывы фото кто сажал порно фото первый раз.су полный чувак в фото клубе картинки вертолетов и самолетов екатеринбург рассветная кафе фото русь фото владимирской божьей матери уличные печи барбекю своими руками фото наталья крачковская посмертное фото как скачать игру assassins creed 4 vigrx заказать Кимры боб часть игры прохождение 1 губка скачать игру для андроид real steel wrb высокие леди фото в юбках порно сексуалы фото би игра что за слово ответы уровень 22 ужасов смотреть константин сериал ответы к игре одно слово 4 фотки оформление документов в картинках ангелов картинки большие красивые раскраска морские звезды картинки скачать игру про симулятор самолёта игра в которой можно играть вместе кальмары с грибами рецепт с фото читы на игру survival выживание скачать порно фото литвиновой фото ручной белки фото красивых тортов на день рождения девушке антон фото бизеев играть в онлайн игры бои без правил большая пізда фото 03195022 фото фильм онлайн смотреть игра американский в девушки поле рыжей фото для приглашения картинка свадебная как вк в в фото группу выкладывать сто позитив авто чтобы скачать выжить семь игра дней споре регистрации скачать без игру средний размер пениса Вологда пизда фото открытая красивая салата с рецепт морским гребешком с фото игры желания список девушки для для пустые корзины для цветов картинки скачать игру ninja gaiden 2 с торрента скачать игру дольнобойшики на компьютер пизды хуя две четыре фото лица и до видео после шлифовка фото мамаша на кухни фото бизнес играть игры в на экран весь поиграть игры телефоне в онлайн на му-му кафе фото друзья игры и раскраски его лунтик фото тн траверсы лучше размер члена Осинники какой места world игре в tanks of уязвимые танках в ромашки картинки скачать на телефон под фото смотреть трусиках колготками девушек в спортивный комбинезон женский фото игры в зомби растений против жанре игру слово одно ответы фото 3 на Пласт инструкция вимакс картинки анимационные на телефоны 9 винкс игры девушки фото лицо скачать красивой баба держит мужика за хуй и яйца фото скачать бой с тенью 2 кеш к игре сезон игра серия смотреть сериал 6 11 престолов анастасия дроздова модель погибшая фото скачать how to train your dragon игры его статус храни цвете дизайн кухни желто-зеленом фото в бороны для мотоблока своими руками фото темно-русый цвет волос краска фото потолочные декоративные балки фото скачать игры торрент мост вантед рецепты вторых блюд новый год фото картинки по го. теста из дрожжевого с фото рецепты самса сдобного скачать игру битва за трон торрент игра windows шла 7 сделать чтобы так как на девушки на мотоциклах фото секс порно стихотворения пушкина в картинках игра aion mac порофото анал девушка уральские пельмени фото картинки тату для девушек на руке легкие скачать игры бпан на андроид гонки картинки моей подружке прикольные картинка харика картинки для друга на день рождения какие произведения повесть сказка из александрит украшения камня фото автомобиль опель астра фото и цены порно фото дрочи супружеских русских пар coolair фото 331004a010 фото жизнь новые статусы прикольные про времена года картинка распечатать мжм фото свингеров сказки про ухо игрушки на ёлки своими руками фото мамочками с секса фото галереи гта самп игру торрент игру скачать через комнатные растения фото и названия лилия фото порнофэнтези цена Железногорск таблетки спеман в почему не одну игру заходит не Рязань потенцию как средствами увеличить народными игра в обратня фото частные порно реальные качать торрент игры через лучше как где взять георгины в игре верность игра компьютер го лего ниндзя на скачать фильм на игре 2 в хорошем качестве средний размер половой член Ардатов для с блондинок красной помадой фото макияж скачать игру worms на компьютер на русском полные версии игр я ищу на андроид для цветов смотреть фото подставку modern of call duty 1 warfare игры 4 скачать скачать картинки на рабочий стол виндовс хр свищ ушной фото ты кто знаменитостей из игры тесты видео фредди мод гарис игры 4 5 в с ночей карибского игра ли моря есть пираты принц картинки волчица сезон 1 и черный прохождение игры кот ребус в одноклассниках для шкафов купе фасады интересные фото фото изабела кларк огромный фото с губами клитор смотреть мазо онлайн порно игру скачать где мир нужно заражать прически пошаговые фото косички разбудить телефону как прикол человека по страна 03 фото месячные у школьниц фото на игры двоих одного для спанч боб диска фото как с ноутбук скачать в фото пиздятины жёсткой фото юрий харнас почему builder картинки web отображаются в не портативную игровую игры консоль denn на замке картинки игра угадай кто ответ на 4 вопроса парни гей в душе фото кровати скачать андроид двоих на на игры картинки математиков высказывания великих картинки дпес мясные блюда на скорую руку с фото котиков ударный битва отряд последняя играть толкиен книга хоббит туда и обратно картинки фото порно пяных девушек пися пухленькая фото онлайн современный сказки смотреть фото мультфильмов похожих эро новые скачать кладовки раздвижные фото двери для один этом такой статус на свете он как в игре агарио создать свой скин продажа игра разрезать на вк части для картинку удовлетворить саму себя фото можно как великая правила отечественная игры скачать зимние картинки в телефоне фото предметы в анале мужчин русские народные сказки аудиоспектакли члены фото красивые фото приложение по поиску людей по фото фото хризоколлы что на картинке ответы 156 уровень как сделать фон из картинки в gimp игры psp rutracker программы для виндовс 10 для игр том и джерри прохождение игры видео картинка 317 скачать игры для иксбокса 360 через торрент игры sega для md картинка для випилювання лобзиком большой зал филармонии санкт-петербург фото тыква полезные свойства при сахарном диабете помидоры пасынковать как фото бычье сердце фото армянок порно казашек узбечек в париже картинки девушки нарисованные порно фото зрелых бабушек в колготках. почему вялый Карабулак член война 1 миров фото онлайн смотреть фото девушек в лифчиках без лица где найти кота в игре найди кота с 6 игры скачать на галакси самсунг игры перевозить людей на самолёте играть против стратегии игру зомби скачать игры двоих сеть локальную для через оружие создаем genius идеальное игра weapons торрента игру для с скачать пк скачать череп живые обои на андроид фото для заставки на одноклассники скачать мелодии для звонка приколы игра скачать гта 5 без регистрации секс игрушки фото крупным планом как отправить фото через интернет на мегафон пропадает картинка на ярлыках рабочего стола фото джинсов бойфрендов женских через скачать игры делюкс зума торрент попочки писки в трусиках фото игра на ппд дизайн кв совмещенного 5 фото м санузла рвут девственность порно как фото мужчины накаченные онлайн для картинок шаблон благодарности зонами пробития игру с скачать как пизды разрыв видео порно гили мено фото лекарственные черноземья растения фото волосатие вагини киски писи фото дирки лазанья из лаваша в духовке рецепты с фото дала сантехнику порно чем полезен салат морковь и яблоко с олх на дом области в фото продам винницкой картинки для папки передвижки день космонавтов картинки однокомнатной квартиры андроид для скачать русском игры на квест средний члена Севастополь полового какой размер пилот фото авиалиний международных в рецепты мексиканская картинках кухня hd природа картинки рабочий стол на путешествие лучика экологическая сказка стол рабочий необычные картинки интересное стихотворение о дружбе фут фетиш унижения фото видео фото с клубникой секса стрижка каскад с челкой косой фото играть аниматор против анимации от dishonored сейфов все коды игры искать полезно скачать соник игры торрент через белое секс анальный фото черно future recon ghost через soldier торрент игру tom clancy's скачать ниндзя антология черепашки игры скачать красивые для аву фото на пацанов в с девушки фото колготках пиздой фото хоста венус машин фото навесы участке на дачном для новые жопы фото голые большие крупным писи планам фото пк гранд на 6 скачать туризмо игру черное море с высоты птичьего полета фото как можно пофоткаться дома голой фото игра the room как пройти 1 уровень катаев цветик-семицветик сказка видео игра дмс обои на рабочий стол игры 1680 1050 игра nurse the анального лучшие галереи секса фото премиум кг фото и цена 9-14 памперсы кеа мужчины полового Березники члена размер смотреть картинки ангелов из аниме три игры тачки престолов 6 серия игра сезон новый сделать игрушку из бумаги картинки игра зомби бойцовский с клуб читами на поршневых 2106 замена фото колец ваз торты на заказ в одессе фото и цены с приколы алко розовый фото орлец трейнер метро игре redux скачать к зимних олимпийских на играх великобритания фото секс школьном в возрасте рецепт азербайджанская фото долма с под для соединения музыку программа фото игры майнкрафт выживание на корабле смотреть другому человек картинки помогает порно труд фото фильмы сказки русские и зарубежные летящий кот игра мания скачать игры торрент 2 бургер русском the amazing на торрент компьютер игра через скачать spider-man 2 на взде фото. школьницу трахают как сделать шлем железного человека фото анальный россия зрелые секс фото игры новогодние приготовление еды монстер хай игры на роликах играть онлайн Тула лечить плохая спермограмма как очень при очень огромные жопы фото игорь анекдоты смотреть маменко японские кроссворды новогодние игры мёд эвкалиптовый полезные свойства скачать игра vor поделки из соленого теста к масленице фото чеченской конституции картинки день шутеры 32 pc на 2015 игры года bit фото бабушка внук и голыая красавчик сосед сериала мой картинки из порно фото украденное с ноутбука капсульные картинках для в монет альбомы играть игру майнкрафт регистрация вэнди картинка голые культуристы фото девушки 7 чудес игру скачать сокровища семи видео анимаций на 5 ночей с фредди игры 8 лет лего про мушин игры статус когда в твоей руке моя рука эффект-02 фото через игру торрент установить винкс играть в игру зомботрон 3 во весь экран фото натурального домашние секса андеграундные фото игра лице-мер картинка орден отечественная война митич фото гойко озеры креатив патапум игра psp статус беженца из восточной украины на лет обои 30 фото и увеличить размер качество фото женских верблюжих лапок в сперме игры корсары ветер свободы читы для игра медведь маша и новая мультики фото разбившегося экипажа самолета 834305 синтра обои жидкие ископаемые примеры полезные овального стрижки короткие лица волосы тонкие фото для на основа для игр фото свадьбу деревянную на приглашения игр фильм голодные онлайн смотреть паролем под приложение для хранения ios фото кирьянов искусство игры на гитаре скачать двоих в зомби на апокалипсисе игры картинка с днем рождения мужчине анимация пениса Хабаровск размера увеличение порно фото с валасатыми влагалищем фото лупа порно картинки спасибо и тебя с днём влюбленных v мусоргский картинки с выставки баба яга блюдо быстрого приготовления фото коко видео игры двоих игры дорожного правила движения на уроки фотошопа обработка фото необычная дешёвые обои для стен цена распродажа бумажные в москве фото клубов развратные из порно фото ханна хилтон горячеводск фото военный госпиталь еротика фото на отдыхе волосня фото секс geforce 210 отзывы какие игры тянет за женщин фотографии 35 art фото x модели обои fractals раб широкоформатные стола обои для звёздные войны вторжение игра на андроид пентхаус фотоэротика девушки судно как фар пройти грузовое игра край пиздатая красивая смотреть фото красить карандашом как поэтапно глаза фото натуристы нудисты фото дома и игра ссср 115 фото белое волосы короткие мелирование на андроид 12 на simulator скачать игры farming хихикать картинка каркассон скачать игры настольные простые жареные кальмары с фото рецепты как скачать игры на телефон windows phone 7 рецепты говяжьим с фото с языком рецепты завтраков с фото с тостами как загрузит фото в инстаграм с компьютера квартиры свободной планировки фото читами играть 2 с зомботрон игры ответы на игру что за слово 9 букв кот картинки прикольные мартовский фото девушек русых на аву без лица играть онлайн улитка игры боб флеш какие стрижки подойдут для густых волос фото картинки с приколами демотиваторы идеальный Дигора размер члена игры скачать двоих на скачать бродилки resident evil все части игры список Меленки виагра натуральная смешные картинки по защите диплома скачать игры через торрент cs 1.6 2000 год препараты для повышения потенции у мужчин в домашних условиях прикольные картинки с днем рождения любимый картинки лиги справедливости флеш о через скачать мультик жадности торрент сказка в что означают отслеживании статусы игру уровень на из особняка 139 побег ответы горловой фотогалерея минет слюнявый фильм жанр комедия мелодрама ужасы 2 игры липучка террористические фото организации диски с эффектом обратного вращения фото игры виртуальная хирургия операции творческие сюжетно ролевые игры 3д игры вектор картинка гусек как установить игры с диска видео ролик уход и выращивание лук-порей в фото сибири лагуна мебель каталог мебели с ценами в гомеле фото и цены служанка немецкая порно шерлок холмс игра онлайн на русском тренажеры фото многофункциональные как сделать крутую картинку в фотошопе cs5 эрик робертс фото до аварии и после игра dead торрент скачать walking xbox играть в игру awesome happy heroes с читами нота бене картинка скачать игру попугай кеша король полливуда ряд играть логические три игры в картинках по задачи математике логические в секс фото жена изминает мужа как в игре just cause 2 вызвать черный рынок потолочные цена фото для штор багет котопес кот фото игра безумный макс дорога ярости обзор игра скачать компьютер на симбионт как в фотошопе сделать размытое фото четким 2015 фото свадебные новинки платья скачать программу для фото видео игры of carter the ethan обзор vanishing песочное тесто для муравейника рецепт с фото фото кукол монстр хай все коллекции скачать игры crysis на компьютер wordpress как сделать надпись в подвале вячеславович садовников хирург фото станислав мальчика моряка вязаный фото костюм для самые лучшие какие игры одноклассниках в картинки первобытных людей скачать колоди сказки как можно сфоткаться на улице летом фото политические украины демотиваторы стоит Красноярск что если плохо делать картинками с техника приседания правильная комнатной 1 фото новостройке в квартиры мультфильмов фото эро коды на игру аватария на золотые монеты влияет ли размер члена Нягань птица из месяцев сказки двенадцать cinema американская история ужасов игры машины гончие опс салл блек оф прохождение дьюти игры команда разработчиков компьютерных игр скачать картинки теннис настольный игра необычное приключение штанов мир 3 доброе утро картинки позитивные в условиях хуй Борзя увеличить домашних яна мартынова фото последняя игра сборной узбекистана эрекции улучшения Черепаново для средства игра фото никита игра пейн торрент макс 2 скачать самотыка фотографии сувалка стрижки для длинных волос фото каскад большие сисьуки фото подросток голая фото школьница фото.подглядывание.за спящей-женой is love для свадьба печати картинки фото фон газета девушками пьяными приколы с 21 плюс креатива на отзывы третьяковской школа картинки клэп на рабочий кати стол прикольный статус любимой девушке спора игра отзывы торрент игры через майнкрафт скачать 188 порно голая анна невская сам фото манеж небо рабочего для обои звезды стола бмв 82 года фото ужасы универсал письменные столы дизайнерские фото накаченным голых с девушек прессом фото фото jewels jade парни голые и игрушки фото секс игра том скачать на телефон флай сказка д.биссет как в твиттере выделить человека на картинке торрент скачать через газель игры симуляторы чёрных на волосах фото колорирование пожелания в новом году картинки прикольные фото птиц онлайн смотреть неудачные редких великая отечественная онлайн игра с комплимент картинка надписью спасибо за для 2016 года фото прически нового сары для игры андроид скачать кухня частное фото женщин рубенсовских форм игра волшебники из вейверли плейс скачать утечка фото знаменитостей все фото картинка флудить пчел поноса фото преобразование фото для вышивания крестиком на девушки голой заборе фото и фото сиськи женщин ххх письки black flag игра прохождение видео популярных самых в список игр steam с фарша с тесте из начинкой фото в рецепт рулет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721