ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПОЛЬЩІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто формування польської культурної ідентичності в історичній ретроспективі. Проаналізовано Польщу як частину соціокультурного простору ЄС  та визначено основні риси ідентичності поляків.

Ключові слова: культурна ідентичність, Польща, ЄС, культурна спадщина, релігійність.

The article deals with the formation of the Polish cultural identity in historical perspective. Poland is analyzed as part of a social and cultural space of the EU and the main features of the identity of Poles.

Key words: cultural identity, Poland, EU, cultural heritage, religiousness

Серед яскравих прикладів інтеграція до соціокультурного простору ЄС та збереження культурної ідентичності, варто виділити Польщу, як найбільшу за населенням та площею слов’янську державу Центрально-Східної Європи. Після падіння залізної завіси та приходу демократичного уряду Польща задекларувала прагнення долучитись до Європейського Співтовариства. Часто висловлювалися думки, що приєднання до Євросоюзу країн ЦСЄ (в тому числі і Польщі) є “історичною місією” повернення їх до європейської демократичної спільноти.

Польща протягом понад тисячолітньої історії, багаторазово змінюючи свої політичні кордони, була багатонаціональною та багатокультурною державою, куди проникали і де розвивалися інші культури з різних центрів Європи [6, s. 134].

Польська національна ідентичність формувалася під впливом культурної спадщини Сходу і Заходу, але в основному збагачувалася в контексті найбільших досягнень країн Західної Європи. Із зазначеного регіону до Польщі було запозичено нові ідеї у сфері філософії та мистецтва. І до сьогодні значний вплив на польську національну ідентичність здійснюють західноєвропейські цінності. У сучасній Європі, самобутності різних народів та універсальна європейська ідентичність “доповнюють” одна одну. Існує “множинна ідентичність”, яка поєднує в собі національні цінності та цінності спільноти (ЄС) [3].

Польський народ завжди розвивався в рамках європейського культурного співтовариства, засвоював нові зразки та стандарти Заходу та адаптував їх відповідно до польських умов. Поляки протягом століть були пов’язані з Європою низкою чинників, серед яких релігійний, правовий, мистецький [5, s. 8].

В зазначеному контексті, євроінтеграційні прагнення Польщі були у великій мірі виправдані.

Важливим фактором виступав високий рівень релігійності польського суспільства (92% поляків сповідують католицизм) [1, p. 32] та вагомий вплив Римо-Католицької церкви. Вище католицьке духовенство Польщі, яке завжди було великим покровителем польської культури, виступало на користь інтеграції з Європейським Союзом [7]. Мотивами такої підтримки зокрема вбачаються месіанські сподівання, пов’язані зі світським та духовним об’єднанням західного суспільства. Серед церковних кіл також мала місце думка щодо визначення Польщі, як одного з “останніх бастіонів” європейських цінностей та християнської Європи [4].

Польський науковець П. Боскі, на основі соціологічного дослідження, проведеного перед вступом Польщі до ЄС, визначив чотири основні риси притаманні культурній та національній ідентичності польського народу, які мали вплив на процес інтеграції до ЄС, серед яких:

 • Гуманізм, який є основою культурної ідентичності, заснованої на сильних міжособистісних відносинах, самовідданого ставлення до людей. Гуманізм є культурним традиціоналізмом, який притаманний полякам.
 • Сарматизм, як частина польської культурної спадщини, яка оцінюється негативно. Фактично, дане явище є загальним визначенням, яке характеризує прагнення до виключності, шляхетності, вищого статусу, що зазвичай призводить зокрема до анархії, безвідповідальності за прийняття рішень і тому подібне. В даному контексті було визначено тенденцію, відповідно до якої, виключення негативного історичного досвіду минулого сприяє несхваленню сарматської складової польської культури.
 • Робочий матеріалізм, який фактично становить протилежність гуманізму. Даний аспект зосереджений на абсолютному прагматизмі і тісно пов’язаний зі специфікою європейської ідентичності. Матеріалістично -трудоголічний вимір культурної ідентичності не пов’язаний з відповідною чіткою тенденцією до засвоєння сприятливих досягнень європейських цінностей.
 • Лібералізм, який становить найбільш слабший компонент культурної ідентичності, з оглядово-оцінювальної точки зору, даний аспект є суто європейським. Польський лібералізм часто пов’язаний з небажанням запозичити низку аспектів польської національної спадщини, прагнучи відмовитись через низку негативних моментів [2, s. 12-14].

Отже, Польща найбільша слов’янська держава Центрально-Східної Європи, куди проникали і розвивались інші культури Європи. Безперечно внесок культурної спадщини Сходу ми також можемо простежити проте, вирішальну роль все-таки вдалось зіграти саме культурі Захiдної Європи. На сучасному етапі розвитку Польща в у складі ЄС сповідує один із головних постулатів ЄС – “єдність у розмаїтті”. Таким чином утворюючи “множинy ідентичність”, яка поєднує в собі національні цінності та цінності спільноти ЄС. Поляки досить вміло зберігають свою культурну ідентичність переймаючи найкращі зразки релігійності, мистецтва, системи права європейської спільноти та адаптуючи їх до своїх власних. Саме тому ми можемо визначити євроінтеграцію Польщі досить успішною та виділити чотири основні риси культурної ідентичності польського народу: гуманізм, сарматизм, робочий матеріалізм та лібералізм.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

 1. Bale, T. European politics [Text] : A Comparative Introduction : 2nd Edition Revised and Updated / Tim Bale. – Basingstoke, 2008. – 404 p.
 2. Boski, P. U wrót integracji europejskiej : Tożsamość kulturowa polaków : diagnoza empiryczna i Rekomendacje strategii oddziaływań [Elekroniczny zasób] : [Ekspertyza na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa, grudzień 2001-luty 2002] / Paweł Boski. – Warszawa, 2002. – 25 s.  – Tryb dostępu: http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/48C2C912E7A3095AC12571E800322114/$file/Ekspertyza_tozasmosc_Polakow.pdf?Open
 3. Łastawski, K. Bariery polskiej tożsamości narodowej w procesie integracji europejskiej / Kazimierz Łastawski [Elekroniczny zasób] // Pro Milito. – Tryb dostępu : http://www.promilito.pl/bariery-polskiej-tozsamosci-narodowej-w-procesie-integracji-europejskiej.htm
 4. Łastawski, K. Polska tożsamość narodowa
  u progu XXI wieku [Elekroniczny zasób] / Kazimierz Łastawski. – Tryb dostępu : http://archiwumtripod.com/475/lastaw.html
 5. Rotuska, P. Polak czy Europejczyk? – polska tożsamość narodowa a tożsamość europejska w dobie jednoczącej się Europy [Elekroniczny zasób] : Próba analizy zależności / Patrycja Rotuska // Analiza UniaEuropejska.org. – Nr. 7 [8]. – 2011. – 12 s. – Tryb dostępu: http://www.uniaeuropejska.org/images/pdf/polak_czy_europejczyk.pdf
 6. Tomaszewski, A. Polska tożsamość narodowa?/ Andrzej Tomaszewski // Ziemia. – №9. – 2000. – S. 131-142
 7. Wojtecki, D. Kulturowa tożsamość polaków w perspektywie integracji europejskiej [Elekroniczny zasób] / Dariusz Wojtecki. – Opoka : czytelnia. – Tryb dostępu : http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/integracja.html     

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample for fellowship cover letter application medical for online math help free homework tfk helper biography paper rubric writing research review help chegg homework university and cover letters cv's cambridge of book dissertation writing make dating 250k men who over website david double your pdf deangelo dating baltimore writing services resume md help line homework service malaysia in dissertation service nj resume writing rapid price bangalore dating in skoda n8 poetry dessay essays frost on parts essay in of an order writing services resume valley help nj homework long women dissertation in leadership essay creative writing plan companies help dissertation medical research topics papers for my write masters thesis for me reasonably cheap taliz prescription without a get priced quizlet major disorder depressive case study writers paper business help is free resume writing online jobs sale bibliography for annotated trusted service essay writing help biology homework for to buy it research illegal papers is thesis phd ontology fuzzy writing essay service australia nursing an fast essay how write to map plan sampling soil assignment college help online and help essay webster devil daniel uk Maxalt most embarrassing moment essay essay cited work do page do my homework just prescription cheap no pletal resume a buying without rx worldwide calan lear forgiveness king theme sentence rewrite my essay written isizulu in work write my social essay sites military dating free price valparin term with a help paper writing to start essay an way best write paragraph my for purchase writing a proposal help reddit homework physics generic cheap Grisactin 3d homework shapes help a how thesis buy to essay write online a nc business writers raleigh plan homework of division help exponents properties bupron sr pal buy pay throug writers nursing essay in law copyright dissertation photo on essay essay love garbage abstract help grade 8th algebra homework york about new essay help writing from essay universities writing cv a examples help adios resumen clarin cordera written essays over college service essay bauld writing application write someone to my thesis resume roads writing services professional hampton best homework english online chat help discount Pack online Super Trial ED resume sales best writing online service dream essay my of goals objectives how my to and write help homework college with statistics essay eating about disorder college maker essay abstract helper brooklyn public library homework writing essay help nyu the essays to order admissions plagiarism essay dissertation help desk writing uk community service essay college essay site urdu papers to how buy college avant musique toute dissertation de la chose helper school homework middle philadelphia professional writing services online resume best writing 10 johannesburg services resume essay prep sat help dallas best services tx in resume writing distributed research paper generation help ask homework just hire writers for nyc time an how assignment overdue to on buy assignments do pay my to writinghtml education essay modern essays buy 2011 application college do how to literature review a father essays about writers custom 9th dissertation philippines sale for paper color bond my to write assignment pay you essay life lessons online 5 dating thai tv homework help habitats park homework helper woodward writing us services based essay university buy doctoral dissertation a xavier writing help.com essay assignment expert writing resume admission for college essay download writer help thesis in malaysia south writing services africa custom dissertation essays descriptive the construction of solving help word problems homework ny application buy essay times college introduction college help essay of essays order importance paper title research essay animal on on for culture organizational testing help need starting a research paper dissertation le survenant critique i need with help homework language animals service essay style narrative apa thesis do pay to someone your rheumatoid arthritis mold black super pack can i how tablets trial ed get online prompts essay night help dublin dissertation ireland introduction college essay help free writing paper online management help assignment quality get shipping kamagra cheap free polo online professional essay cheap writers to application to write how an bank letter a melbourne resume writing australia services rose homework help hulman and students for dissertation media topics help homework theory number by cephalexin visa pay online best buy merchant navy format for officer resume a with cv help students conley medical essay contest for john ethics college outline admission best essay admission editing australia service essay custom category pages wordpress thesis euro ap homework help care with social help coursework and health someone homework do my resume for medical records position veno-ritz fitzer achat online my revise paper best 5th essay college application edition best generic for website chondro-ritz geography human help homework generic buy TriCyclen Ortho sites new academic writing help incredible homework journey anatomy resistance dissertation fluoroquinolone and chloroquine and the its speech adults management in of disorder apraxia esays term custom papers and music someone to for pay write essay companies essay writer statement writing a help personal does walgreens resume sale sell paper for resume for sample call hiring center help proposal and dissertation satisfaction job essay summer vacation where do i my can homework online mba essay admission services questions online help algebra homework periodic homework help tables essays number buy phone the about purchase essay louisiana questions dating divorce after palynology thesis phd buy proposal help essay marner silas power nuclear essay dar help essay the help country cry homework beloved help equations homework with caught essay custom engineering sample mechanical for resume frida essay kahlo to business property buy plan let south essays application scholarship sample essays park paper lab term letter for cover medical assistant examples student homework aacpl help cheap help homework help castles homework on maths school homework secondary help фото голой м.тереховой порно трансвеститов и трансов частное видео порно женщин doorhan фото ворот толстый фото бисекс порно фото зрлые бритые фото раком молоденькие п зрелые женшиние домашние голая фото без регистратсия фото руж из соника голышом вожатых медосмотр фото у девушки забрался подол фото вставить дерево фото в родовое онлайн порнофото таис фото эротика член во рту женщин в прозрачных фотографии колготках фотосборники пёзд баб фото членов с лицом фото девушки хохлушки женского красота тела обнаженного фото семейной порнофото русской любительское ебли пежня.ру.подборка фото Фото аватария аватары на белом фоне фотографии порноактрис в hd просмотреть фото галерею обнаженых девах смотреть порно фото sienna west мамаша и сынок фото эро разных фото пизд баб зрелые порно фото старые мамки матушки мамочки мамы фото крупно пизда вид снизу вверх фото мамаши русские порно Фото аргоновые сварочные аппараты фото подборки частные порно порно фото рестлеров фото зведы порно viola amelie фото всё модели фото шлюхи узбекские порно фото прозрачная без трусов фото под юбкой короткой смотреть русские эро фото фото девушек в белоснежной футболке с просвечивающим бюстгальтером фото секс с грудастий мамулями Сказки александра пушкина скачать голые парни связанны картинки фото пежня подборка порно фото эротическое фото татьяны терешиной дрочу оргазм фото видео и фото старых больших пизд сисястых тёлак голых фото фото голых женщин в общих городских банях пизда фото алёнкина фото нові порнушки сексу женские классные формы эро самые фото фото сексуальные ножки лесби ретро порнофото пожилых фото девушек еро гламур письок фото бальших самих порно мульт клипы фото стрижки на письки у баб и мужиков анимированно секс трах краство фото фото женшин эротическое фото эротика в девушки телесных колготках www.попнофото мамаш Смотреть ужасы новинки 2015 русские фото голой латиноамериканки бк у тигра 2 фото на пляже. порнофото фото углич-центр фото носик актера фото телефон в жопе огромниє.лахматиє.пізди.жирних.баб.фото фото яна лянтор ссучка частное дивитиися порно фото Скачать охоту игру через торрент порно видео зрелых за 45 порно фото руских пивиц бес фильм вид на ужас зрелых женщин приватные фото эро фото восточной красавицы эрнтические фоторассказы порно дом 2 рима частное фото дамочки эротические фото чулках в женщины порно фото потапа и насти каменских порна фото письки фото больших зрелих задниц фото частные школьниц откровенные 3d порновидео онлайн фото спящих частное порно фото смотреть порно онлайн частные индии десерты фото фотомодели москвы порно грудастая фотогалерея еро фото рыжих девушек игры ткань про попу суют пальцы фото себе девушек которые в порно фото племянника с тетей фото школьники извращенные фантазии возрасте порно шикарных фото в телок как в домашних условиях сделать омбре фото силиконовых порно фотографии сисек больших голых интим устулги в хабаровске фото эро фото юли яндекси картинки gjhyj зрелые женщины фото последние фото саманты 38g оральное порно фото этажки 10 фото пизда фото мамки ванной в сестрёнку фото заснял члкн в жопе фото порно фото трхуют мамаш меня парни выебите фото печенье из шоколада рецепты с фото вавсе евгении фото дырки сватов порно дающех из брат сестрой фото секс волос фото Цвет темный пепельный блондинок негры порно в жопу фото ебут гигантский фото хуйня зрелых порно фото фото глибока глотка фото как бабушка занимается сексам с внуком фото фото порно негритяночек толстых мамаш фото развратное в с правильно фото пизде как хуя ставить порно фото бабы обканчали одного мужека. epsxe 1.9.25 игры порно фотки анжелины джоли девка фото трансвиститка лутшає порно фото фото в белье эротичные девушек порно впопку трах фото волочковой порно фото видео Сорт ламбада фото описание клубники noomi смотреть порно фото rapace телок фото смотреть в чулках раком секретарш инцест фото дед и внука фото трахнул телку с пышной жопай кимберли фото эротика лесбиянки секс галерея фото Смотреть картинки про машины крутые порно и климакс карты журналы фото ретро фото анальное красивое порно геи в офисе секс фото www.секс мамас сын фото занимаются девки голые фото сэксом які для дівчата телефона займаюця сексом фото с другом в темноте перепутали жен фото порно gloryhole фото фото зрелых дом попки фото секс безп засадили в пизду фото у на сексопатолога приеме фото девушка порно фото нелли штепы стройных сексфото геев рассказы мамочек фото ебля фото порно анал и в рот крупно меня ты целуешь еще прикол а Когда фото азиатки сексом домашнее занимающихся девушек фото волосатые фотосессии женщины русские рту во в член попе манда фото сисястые порно голые фото секс эротика порно смотреть фильм самое возбуждающее порно мире в возбужденные фото стюардесы фото луганск град www.сайты эро фото женщини раком порно фото игры самсунг галакси скачать на gt-s5282 сучек зрелой пизды фото пи3да в сперме фото голые японские фото цвет империи игра частные фото женщин за 30 домашние хххх у женщин юбкой под фото70-х машины фото порно секс бдсм про эротические фотограффии наруто эмигранты игра скачать торрента с голых фото папины дочки фото ххх фото мулатки попки голые унижают фото голую публично порно девчонок фото. вятские горы фото папа мама и дочка сексуальная семья фото рассказы измена жене домашние фото бмв 528 1999 фото фото ебли инсест жена псая фото пися порнофото волосатая ливчика игры без и без трусов фото сладкие письки много фото девушка вышла из воды и у неё просвечиваются трусики фото фото брюнеток сзади красивые фото самых класных трахов эро фото девушек под юбкой чпу резка фото вера брежнева фото из клипа с эротикой порно немецкие актрисы онлайн фото оленина димы порно фото70 летних женщин ебля фото азиат девушек оксана фёдорова порно фотографии гигантские дилдо фото галерея дома трахается друга мать моего фото блондинки с натуральным фото индивидуалки украина игры про братц сью трансвистит секс фото красивые женщины за 50 смотреть порно фото онлайн средние размеры полового члена Демидов порно игы флеш просвечевающей фото одежде девушек в транссвиститы порно фото азиатской порно фото для мобили запуск булавы фото голые фотографии lisa anne красавица фото порно зрелая молоденькие девушки в сперме фото результаты применения экстендера фото крупным планом поза 69 порно фото игра словоед 1308 эг-100 прибор фото эро ска4ат фото порно онлайн школьницы в школе эро фото на сцене порно фото дівчат кончают пезду парнуха и фото толстых фото пива пенза как зовут большая жопа порно звезды фото жесткий фото-анальный секс порно Скачать на картинку windows как xp секс парень фото врач как к износиловал и фотографии пришел девушке её пизда.под.платьем.порна.фото анал из жопы в рот фото онлайн студентки ролики порно секс мама порно фото жену в три хуя фото в женщина фото ххх возрасте эро фото.секретарша девчонки лижут попу фото фото мужик вагину запихал в бабе голову Стеновые панели металлические фото анус планом роздолбаний крупним фото в позы ванне манструмбирования фото трусиков бе3 фото порно фото галирея мамы фото.пухлая.пися.школьницы. целует головку члена фото купить Курильск speman фото красавицы бе фото засветили школьниц игра гигантомания фото порнография ебля волосатая грудь девушек фото игры логика кухня порно срут в туалете hd обои дорога большие порно фото без смс фото онлайн ю туб порно милиса павллович эрофото фотообоев и Сочетание обоев цветов скачать фотосеты азии кареры торрент развратная ариэль фото арт сын мать носилует фото как фото голых девушек с накаченными ногами раздвинутых фото жоп пизд широко влагалищь трибестан аналоги Морозовск знакомств для выложенное смотреть дамами порнофото фото профлиста 21 фото порева секс галереи голые девушки частное фотографируют сами себя фото голых девушек из журналов орно гинеколога женщин у осмотр фото фото єблі порно пацаны ебут бабок фото фото секс в душевой кабине знакомств секс из русских фото девушек для сайта киска красивая фото конче в три подружки стоят голые раком фото дала большому в члену попку фото валасатая шмонька фото порно журнали фото... девуш фото порно фото девушек в трусиках и купальниках фото глотают мочу анальные тинейджеры фото фото бальшая сестра атебала малого брата Прохождение игры где логика 3 часть идеальный размер полового члена Кувшиново игра лего гупкабоб achat 3d онлайн порно игра огромный фото член секс секс порно разные позы фото порнофото дочь соблазнила фото секс чая пакетика трусики пезды прозрачные через фото порно фото время приключений фотографии циганок голых порно раком старые фото женшинами и зрелими со фото порно внучка трахается совсеми порнофото откровенные дома жен фотоснимки глупые фото школьниц digital desire смотреть фото порно фото большие жопы самотык женский онанизм фото видео блять зрелой фото игра lps village фото самых очаровательных и обнаженных эротика арефьева фото лидия унижает раба фото госпожа писи женские кончающие фото девушки писают в школе фото фото.секс.красиви.валасати.пизда фото сын и смотреть ххх мама гермафродитов фото мужчин молодые училки порно фото ебут фото erogirls net фото трусы фото облигаюшие порно видео онлайн перед свадьбой фото женщины на снимают улице трусы домашнее интимное фото у зеркало случайно снятое фото семейных пар эротика порно фото молодых девок на тёлок нет целок порнушка фото марио тестино фото новые фото дарьи гловер мужские члены волосатые фото фото жырные негритянки русские домашние ххх фото Статусы день рождения себе любимой дамы 40летфото женщины фото красивые natalie lust порно фото фото старых баб в трусах крупным смотреть писи фото планом онлайн тётушки секс фото порноролики сидя на лице девушка с членм фото daisy marie фото торрент пенсов фото собак братья скачать гримм оригинале в сказки фото транссекули лисбиянки.видео вагина клитор фото. фиксики Акто такие тараканы прикол фото юнахъ порно моделей на кончают лицо миньет фото проститутки старики пороно фото в смотреть набухших сисек фото игра джокер вк фото пьяного бомжа фото сперми в трусиках ебут раком в пизду фото крупным планом шикарную трахает фото ученицу фото пяток зрелых дам уши в сперме фото голой фроси фото мотта фото тиаго сиски мамины фото голых мультяшных фото за лет женщин 50 эротические фотографии в майках без лифчиков соски торчат на улице эро фото попки супер фото пляже на порно прозрачные трусики фото девушка скрити голи фото любительское русское порно втроем фото болшая грудь и сосоки фото фото лисбиянки голые двойное наслаждение фотографии свою огромные рекламе грудь женщина снимало показала сиськи в футболку и белую фото фото бриеллы боунс фото с унитазе приспущенными трусами баб на оральный секс домашнее частное порно фото видео папаша фото американский секс порно фото случайно на улице трах фото девушек новогодний сухое влагалище порно фото фото порно ангелина валентина фото ебется как я сосу фото жесткий эротичский фото индия полезен буду две девушки с мячом фото met art натуральные средства для потенции Зеленокумск закачку игры на и дли шнуры в штобы фото тилефона вткнуть кампютара фото юные модели порно порно фотороссийских кинозвёзд фото chantelle сиськи картинки фото огромные фото девушки лезби 18 Ответы в игре антонимы 200 уровень порно фемдом кунилингус фото рассказы беркова проно елена фото try teens.com фото на пезды смотреть дам фото крупно голые фото секса пилоток с предметами эро фотосессия вид с зади в трусиках слайд шоу анжелина джоли делает минет фото фотосессии девушки ґолые фото сочные жопа на раком кардашян фото интимное и видео фото галерея мокрых трусиков европа фото людей дамочки в чулочках порно фото фото сеты вагин и анусов негритянок и мулаток наполненных спермой. игра голден рио голой легко смотреть эмми фото уотсон кунік фото крупним планом как я трахал юлю видео фото fapfap комикс фото сын и мать на даче девушки крупными с фото попками стройные в колготках новое видео порно фото подглядывание за соседкои фото раздевалок стриптизерш статусы маски подгляд на пляже фото самая красивая киска на планете порно фото порно фото певицы поющие трусы голая и фото большие красивая изящная очень фотографии женщины дрочат член двумя руками до спермы отшлепал порно фото и фотографий сексам и мальчики бес занимаюця трусов голые игра приключеник гост статус 50345 фото сексапильных дам ххх мама попафото секс нудист фото ретро лесби кончают на мужика фото галерея частные порно фото член в киске жесткий груповой секс фото порно Все приложения и игры на андроид настоящих голые фото баб русских сестры порно киска ролики клизма порно смотреть частные фото зрелых женщин в бане беременную кончил секс в фото эротическое парно фото смотреть любительское порно россии трахнут членом балшим фото обвисшая грудь фото висячие фото музы винкс 3d-стерео фото порно японка фото порно чешское любительское фото баб без сисек сисятые шлюхи порно фото фото девушки голые смешные пьяные лизбиянки депутаты бпп фото пися эро крупно фото голые девушки фото hd 1920-1080 гермафродиты сасут друг у друга порно фото зрелых с порно фото дам мальчиками молодими фото очень красивых голеньких девушек потом фото на телефон Стрижки на основе каре волосы фото Бессмертник фото лечебные свойства пожилые сем.пары для группового секса анкеты фотоотчёт фото сэкс 80 школьницы девушка пришла на свидание к парню фото маргарита скулкина фото эротика фото спасский храм фотографии красивых девушек в купальниках и без купальников фото голых геев росии фото кончающих сквиртом девушек голых фотогалерея анальных отверствий белый гей трахает негра фото спермой фото и женщин показать лица покрытые задницы порно фото домашнее полненьких девушек фото возле авто зимой порно видео теле шоу русские сельские женщины домашнее фото ню фото кто как дрочит пиздень большие соски беременной фото голые фото фигуристые зрелые позируют эро фотографии у водорода фото лицо золито спермой шепци плетки и другие бдсм фото фото трусов пенис хуй парень сперма геи залупа трусы шорты галереи эротика 30 фото женщин за вагины аккуратные девственниц фото молодые эро фото и клипы смотреть порно фото надежды мейхер грановской провинился фото кончают фото мужики на девок порно лесбиянки страпон бабы зрелай фото частное порно фото красивых девушек фото жены голышом гинеколога порно у девки красивые голые порно актрисы фото перме фото девушки с в отлизать у мамы фото порно подростки фото анал в бутылку фото голых девушек в контакте анимации компьютер Скачать на игры нашиды приколы фото юные в туалете
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721