Олевська республіка 1941

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття на тему:
Олевська республіка1941
Студента групи І-41
Зарецького М.Г.
Зазвичай, коли говорять про діяльність “Поліської Січі” на Житомирщині, то спершу згадують Олевську республіку, та Тараса Бульба-Боровця(1908-1983), який і керував нею. Перед нами постають питання, що то була за організація і якою була мета її створення? Частина істориків вважає, що це була перша спроба утворення держави та власної армії, інші вважають їх просто міліцейськім формуванням.Сам Бульба-Боровець писав, щовони представляють військо УПА на офіційно «міліцію», організують в Сарнах окружну команду коменданта міліцій, своїм заступником ставить сотника М. Диткевича. Їхня міліція – це не та міліція, що її дозволяють німецькі ортскоменданти . Він сподівався на те, що створення «Поліської Січі» приведе до утворення армії, а в подальшому і держави.
Як відомо, отаман Т. Бульба-Боровець належав до націоналістичної гілки Руху Опору , а саме до республіканської, яку представляв уряд УНР в екзилі . Як і інші представники націоналістичного Руху Опору, він хотів утворити українську державу. Головним ворогом вважав СРСР , а вже потім – поляків та німців. Ще до створення Олевської республіки отаман збирав і організовував підпілля, яке мало боротися з більшовиками. Така мета діяльності штовхала його до співпраці з німцями. Крім спільного ворога, до німців Т. Бульбу- Боровця як і багатьох інших лідерів штовхало знання лише про окремих досягнень нацизму в Німеччині після приходу Гітлера до влади: ліквідація безробіття, значне зростання продукції. Багатонаціоналістів, прихильників Гітлера, нічого не знали про його погляди на слов’янство. Всі вони також вірили в міфи, що Гітлер збудує Україну ( так він обіцяв багатьом народам) .
Для того щоб залучитись підтримкою гітлерівців, уберегти себе від їхніх репресій, а також для легалізації своєї діяльності,керівництво підпіллям вирішує створитищось на зразок маріонеткового пронімецького державного утворення. Це дозволяло легалізувати підпілля в очах німців, давати можливості отримати зброю від окупаційної влади, а також можливість формування власної української армії під виглядом міліції. Для цього підпільникам ідеально підходило маленьке містечко Олевськ, що знаходиться в густих лісах та болотах Житомирського полісся. Німці в дану місцевість не заходили, фронт знаходився далеко, а глуха територія не мала особливо важливих об’єктів. Ідеальне місце, щоб сховати повстанські загони. Через ліси можна було проникати в інші області України .
21 серпня 1941 р. у ході наступальної військової операції проти радянських партизанських формувань та залишків регулярних частин Червоної армії підрозділи Поліської Січі під командуванням поручника Омельянова заволоділи містом Олевськ і поширили свій контроль на територію північно-західної частини Житомирської області. Олевськ було проголошено центром своєрідної Олевської (Поліської) республіки. Тут поняття “республіка” вживається не у прямому значенні як форма політичного устрою, де всі вищі органи державної влади на певний період обираються громадянами, а в значенні особливого державного утворення, яке виникло на території, що була підпорядкована Поліській Січі, під контролем якої створювалися та діяли місцеві адміністративні органи.
Олевська республіка включала територію Олевського району (відповідно до німецького перепису населення від 1 жовтня 1941 р., площа району складала 2218 км2, а кількість населення району становила 40614 осіб), частини суміжних з Олевським, Овруцьким, Лугинським, Ємільчинським районів Житомирської області, а також частину північно-східного регіону Рівненської області. Крім того, загони Поліської Січі поширювали свій вплив на прикордонне білоруське Полісся.
Прибувши у розташування Олевської республіки Т.Бульба-Боровець завершив її структурне оформлення. В основу було покладенно адміністративно-територіальний принцип Радянського союзу .
Головна команда: дві-чотири області становлять Окружну Січ за територіальною назвою – Поліська Січ, Волинська Січ, Полтавська Січ. Область – обласна бригада – за назвою області. Район – районовий полк – за назвою району. Село – сільська сотня – за назвою села. З двох-п’яти сіл складався курінь – батальйон – за назвою району з черговим числом. Неповна сотня – відділ – за назвою населеного пункту або іншою назвою. Військову підготовку “Поліської Січі” спочатку проводив виконуючий обов’язки начальника штабуполковник Петро Дяченко (в минулому командир кавалерійського полку “Чорних Запорожців” армії УНР), а після його від’їзду – Петро Смородський .
Центральним адміністративним органом була районна управа, яку ще називали “урядом”. Головою Олевської районної управи Т. Бульба-Боровець призначив Б. Симоновича. Районна управа мала свої функціональні відділи: відділ безпеки і правопорядку (очолював І. Дежнюк), господарський відділ (Тарасюк), відділ здоров’я, відділ народної освіти (Н. Троїцька), відділ торгівлі та промисловості (І. Лукашевич (Лук’янчук)), відділ військових справ (Мандебура), відділ фінансів і кооперації (І. Свиридюк), земельний відділ (Найман) та ін. Писарем районної управи був Грабовський. Фактично в усіх селах району були утворені сільські управи, на чолі яких стояли старости, за національністю українці. Старост сільських управ, як правило, обирали на загальних зборах сіл. У майбутній українській державі планувалося співіснування різних форм власності (державної, комунальної, кооперативної та приватної), при цьому передбачалася націоналізація більшості ресурсів країни державою та їх перехід у державну власність, яка повинна була статиосновною. Винятково в державній власності повинні були перебувати військова та важка промисловість. Водночас було проголошено свободу приватної ініціативи “шляхом організації регульованого державою народнього капіталізму”. Для робітників передбачено впровадження нормованого 8-годинного робочого дня, гарантованого відпочинку та створення профспілок для захисту їхніх прав як перед приватним, так і кооперативним та державним капіталом. У самому ж промисловому секторі рекомендували перехід фабрик і заводів у власність трудового народу на основі спеціальних товариств, де кожен робітник виступав би акціонером. Реформа аграрного сектору передбачала можливість співіснування державної, кооперативної та приватної власності на землю, яка переходила у власність народу безкоштовно. Колективізоване в часи радянської влади село повинно було заступити нове приватне хутірне господарство з відповідною агротехнікою .
Відповідно до проголошених позицій серед першочергових завдань, які постали перед владою Олевської республіки, були такі: розподіл колгоспної землі, майна й худоби на індивідуальні господарства, укомплектування адміністративного, господарського та службового апаратів району, ремонт мостів .
Серед важливих питань наради було питання про проведення ефективної посівної кампанії озимих зернових культур. Для засіву землі було прийнято рішення про розподіл між селянськими господарствами робочої худоби та сільськогосподарського реманенту. Голови сільських управ зобов’язувалися надавати всю необхідну допомогу в проведенні посівної кампанії громадянам, які поверталися із заслання. Крім того, їм передбачалася допомога хлібом. Обговорювали також питання про забезпечення посівного фонду ярих зернових культур .
Окрім сільського господарства керівництво республіки розробили план розвитку промисловості. На більшості промислових підприємств, які функціонували до початку війни, було відновлено виробництво. Відповідно до статистичних даних 1940 р., у районі існувало 4 підприємства республіканського підпорядкування (олевський ліспромхоз, фарфоровий завод, журбовицький лісозавод, олевська меблева фабрика) .
Відновлювалося виробництво фарфорового заводу, меблевої фабрики, підприємства гончарного посуду, на 1 листопада 1941 р. було заплановано пуск електростанції. Промислове виробництво відновлювалося і на периферії.
У районі було налагоджено роботу кооперативних торгово-промислових підприємств. Поряд із кооперативною було дозволено приватну власність. Длявідкриття приватного підприємства необхідно було зареєструватися та отримати дозвіл у фінансовому відділі районної управи. На підставі постанови Олевської районної управи від 16 вересня 1941 р. в Олевську щовівторка проводили ярмарки. Щоденно, за винятком неділі, релігійних та національних українських свят, проводили базарно-торгові дні. На продовольчі товари було встановлено довоєнні стабільні ціни. Їх підвищення було суворо заборонено. Продаж та купівля товарів за завищеними цінами каралися згідно із законом. Спекуляція переслідувалася, продукти, вилучені вспекулянтів, реквізувалися, а зрив фінансової дисципліни розцінювався як протидержавний акт. До моменту запровадження української грошової одиниці в грошовому обігу серед населення перебували радянський карбованець і німецька марка за курсом 10 до 1 .
Із метою організації соціально-економічного життя на місцях, голова районної управи двічі на місяць 1 та 15 числа (за необхідності й частіше) в Олевську проводив зібрання старост сільських управ. Крім того, для контролю виконання наказів Б. Симонович часто здійснював поїздки селами. На зібраннях старост голова райуправи неодноразово наголошував, що настав час, коли господарями України стали українські націоналісти, радянської влади в Україні більше не буде, не буде в Україні й німецької влади,націоналістичне господарство буде індивідуальним, а колгоспів більше не буде.
Певну увагу місцева влада надавала культурному життю регіону. 15 вересня1941 р. із нагоди присяги вояків Поліської Січі та місцевого “уряду” дo Олевська з Рокитного (Рівненська область) із гастрольною програмою прибули оркестр та аматорський театральний гурток під керівництвом Г. Божовської . У місцевому олевському театрі була здійснена постановка п’єси “Посол на сесії” (за текстом Т. Бульби-Боровця). Постановку п’єси планували й у більшості сіл району. Було також заплановано відновлення роботи місцевого кінотеатру, однак розпад Січі не дав змоги реалізувати цього плану .
В Олевській республіці в складі районної управи був створений освітній відділ, адже, відповідно до даних німецького перепису населення від 1 жовтня 1941 р., у регіоні було 7445 учнів початкових та середніх шкіл. Важливою проблемою освітнього життя була відсутність учительських кадрів, тому освітній відділ за участі старшин Поліської Січі постановив провести короткий семінар для осіб, які закінчили 10-річну школу, для поповнення ними недостачі вчителів Олевського району. Також для підняття національного духу місцевого населення було висловлено бажання залучити в район педагогів із Західної України .
Влада республіки турбувалася і про “хліб насущний” для вчителів. 31 серпня – 1 вересня 1941 р. на нараді активу та голів сільських управ Олевського району для забезпечення працівників шкіл продуктами харчування було запропоновано видавати учителям по 8 кг.борошна щотижня. Друкованим органом Поліської Січі була газета “Гайдамака”. Її редакторами в різний час були сотник К. Сиголенко, житомирський учитель Г. Бабенко. Оскільки вони не були професійними журналістами, то за сприяння Т. Бульби-Боровця неофіційним редактором газети став І. Мітринга. Окрім газети “Гайдамака”, важливе пропагандистське завдання виконувала також інша література (брошури, листівки тощо), яка надходила головним чином, ізЖитомира та Рівного. Поширювали літературу серед населення Олевської республіки голова райуправи Б. Симонович та писар Грабовський. Останній розсилав її в сільуправи району або видавав сільським старостам, які прибували в райуправу на наради 1 та 15 числа кожного місяця, та в адміністративні відділи Олевська. Крім того, літературу поширювали індивідуально серед населення Олевська .
Однак, незважаючи на певну автономність, ця структура була підпорядкована німецьким законам, згідно з якими створені українські національні місцеві або районні управління не повинні розглядатися як самостійні управління чи як уповноважені від вищої, влади, а як довірені для
зв’язку з німецькою військовою владою, завдання яких полягає в тому, щоб виконувати розпорядження останньої чи, в разі потреби, — роз’яснювати населенню.
Ситуація різко змінюється з приходом цивільної адміністрації. Захопивши величезні простори Радянського Союзу, Гітлер і його найближче оточення були переконані, що час існування СРСР підходить до кінця. Тому вже в жовтні 1941 р. вони не приховували свого справжнього ставлення до підкорених народів, у тому числі й до українського .
Німецька влада не збиралась рахуватися з “Поліською Січчю”, яка на той час налічувала близько трьох тисяч чоловік. Та й сам Т.Бульба-Боровець, маючи під контролем військове формування, не збирався бути лише маріонеткою в руках німецьких політиків.
9 листопада 1941 р. на переговорах з генералом Кіцінгером у Рівному Т.Бульба-Боровець поставив вимогу визнати “Поліську Січ” як українськувійськову частину, а також запропонував забезпечити власними силами охорону Полісся і очистити ліси на Чернігівщині від більшовицьких партизан .
Однак усі його вимоги і пропозиції було відкинуто. Більше того, після переговорів німецька окупаційна влада почала вдаватися до більш радикальних заходів.
16 листопада 1941 р. відбулася формальна демобілізація козаків “Поліської Січі”, а 18 листопада із Житомира у штаб формування прибув капітан німецьких військ СС Гічке. Він вимагав людей для розстрілу єврейського населення Олевська . Сотник Сиголенко, який був на той час уштабі, зауважив, що загін уже розпущено, і наказувати козакам він не має права. Німецький капітан пригрозив жорстоко покарати за невиконання наказу. У примусовому порядку він мобілізував двох старшин та 60 демобілізованих козаків “ПоліськоїСічі”, які наступного дня брали участь у розстрілі 535 євреїв . Рада старшин засудила проведену акцію, але навіть такі нерішучі дії бульбівців були розцінені нацистами як вияв непокори. Побоюючись репресій, Тарас Боровець вирішив прискорити саморозпуск свого підрозділу, що й було зроблено наприкінці листопада 1941 р. Проте фактично зброю склала лише частина Олевської залоги, решта бульбівців розійшлась по домівках зі зброєю .
Як згадує сам Т. Бульба-Боровець, так і планувалося . Але можливо вони планували протриматися в обличчі Олевської республіки трошки більше часу. Отаман і раніше планував розпустити свою організацію, для того, щоб у німців склалося враження, що бульбівці припинили опір, а вони тим часом уже готові і вишколені сиділи б в поліських лісах і чекали поки прийде сприятливий час для нанесення удару.
Аналізуючи вище сказане, можна зробити висновок, що Олевська республіка частково виконала своє призначення і з одного боку дійсно була початком української армії, а з іншого – відігравала роль міліції. Організація життя проводилася за раніше створеним планом організації повстанських республік або Січей. Але, як відомо, Тарасу Бульбі-Боровцю такі не вдалося створити українську державу. Олевська республіка проіснувала менше року. Це можна пояснити тим, що навіть ті сформовані загони були надто малі для протистояння проти таких величезних формувань як Червона армія або Вермахт. Також співпраця з німцями зіграла своє і бульбівці багато де втратили підтримку населення . Як радянські сили, так і сили гітлерівців залишали після себе лише випалену землю, тому не вистачало припасів. Крім того, німці програли війну, а купка патріотів не могла протистояти армії СРСР та інтересам антигітлерівської коаліції.
Список використаної літератури
1. Державний архів Житомирської області, ф. 2355, оп. 2, спр. 4, 50 арк.
2. Державний архів Житомирської області, ф.1654, оп. 7, спр. 2, 43 арк.
3. Державний архів Житомирської області, ф. 1654, оп. 7, спр. 26, 40 арк.
4. Бульба-Боровець Т. Армія без держави./ Т. Бульба-Боровець – Київ; Торонто; Нью-Йорк; Фундація ім. О.Ольжича, 1996. – 270 с.
5. Бульба-Боровець Т. Наказ Головної Команди “Поліської Січі”/Т.Бульба-Боровець// Гайдамака. – Олевськ, 1941. – 22 листопада. – С. 1.
6. Самчук У. Адольф Гітлер/У.Самчук//Гайдамака. – Олевськ, 1941. – 12 жовтня. – С. 2.
7. Халімончук Ю. Олевська республіка/ Ю.Халімончук//Новини Олевщини. – Олевськ: Олевська міська рада,2010. – ст. 2-3.
8. Дзьобак В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944рр.)./ В.Дзьобак. – К:. Інститут історії України, 2002. – 260 с.
9. Кентій А. Отаман Тарас Бульба /А.Кентій // Політика і час. – 1992 р. – №4
10. Косик В. Бульба, Поліська Січ і початки УПА./ В.Косик – 1049 с.
11. Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах/В.Косик. – Т.2. – Львів: Львівський державний університет ім. І.Франка, 1998р.
12. Опанасюк О. Січ Тараса Бульби в Олевську/О. Опанасюк О. – Житомир: Б.в.,2008. – 436 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

term about paper teenage pregnancy of medical for school resume recommendation letter homework to mother help loves with on training dissertation for mechanical technical engineer fresher letter cover will writing cheap dissertation algebra homework help cpm 2 help maths homework 8 year essay structure sentence argumentative on essay bullying writing services cv nigeria in msu admissions essay prompt math help academy plus homework Grisactin greece Boston - generic Grisactin name case explosive study intermittent disorder style in chicago written essays paper research writer hire egyptian online newspapers patriotism english essay in service writing review online essay paper cape toilet sale machine town for paper buy to economics how an tv law research order paper and writing printing services malaysia dissertation nyc services writing best resume mental essay disorders example sales for resume associate place good buy paper to term and depression yasmin service writing kalamazoo resume help cv with professional hyperactivity disorder attention deficit need 1 help homework algebra with help financial accounting homework online thesis imperial phd college recommendation write i should to get letters of my who academic oulo university dissertation of admission service essay college help need annotated bibliography an writing resume brisbane writing cheap services writing resume cheap dissertation online history homework free help disorder case personality example narcissistic study do a resume do how u how to the proposal phd write homework best for websites help oats and sites wheat in for homework help australia essay argument outline purchase louisiana homework help management dissertation performance system on report criminology online help dissertation castellano total online recall dating 2012 resume best writing ga services chicago writing essay application help college prompts english school high help homework paper research paraphrase online singapore essay writing service canada service executive writing resume case disorder dissociative identity study preise la inderal essay graduate admission school education of in singapore pamelor college writing movies service writing cover help a letter rushessay comorder advocates on public order essay for helpful middle hints homework schoolers 10 to life book how my story write paper purchase cheap writer essay psychology super mg tadarise 10 magazine articles buy kick dating sws me meaning schizophrenia patterns"" thought negative who can writing project do my Brand reviews Brand buy 20 Viagra shipping Baie overnight - Viagra Verte mg french help homework on essay hamlet cover resume and letter write my swot best buy service writing philosophy essay atopic imuran for dermatitis australia writing services content someone to write i resume need my essay writer myself companies academic paper help sample statement school for medical essays personal written by essays freud writing average resume cost services of thesis phd development studies essays quality delivered professional custom augmentin taking expired membership shipping no free cheap online gestanin help thesis need writing buy to research online papers writing custom prompts mircette canada name buy online brand homework speech help makeing medical letter cover biller coder and for analysis a ppt to write essay character how paper disorder binge eating term bulk origami paper buy to lamotrigine impotence thesis doctoral sections from valparin pharmacy canadian sell essay buy art northampton brief dating than cheaper paper bags plastic are afiche online publicitario dating pas suaron cher acheter to buy paper argument business writing students project for assisting writer essay descriptive online movie watch help written well argument essay my history help homework with papers military discharge online buy Excel professional via buy check viagra by full text educational phd thesis service writing custom malaysia dissertation to fast ddavp uk where to pay someone homework can do i online resume canada order zara support cover sales letter for manager my for my assignment for do me do me coursework plan template business medical for practice writing canada dissertation grants homework help english shurley 21 essay driving age the raising to writing help websites channel on homework help discovery engineer format resume for mechanical us helpers homework history help essay with writing persuasive a letter medical recommendation doctor for sample from of school comdie juan dissertation dom tragdie Reosto overnight sell Ontario - no 1767 buy rx Reosto reviews buy literature letter manager marketing for sales cover and sample buy custom essays get one free one master thesis computer security by jose written essay other rizal 2014 may essay help tok writer plan business nj application writing global essay warming help homework with accounting problems help essay admissions custom essays about time boutique business buy a hotel for a plan case city circuit after study best buy prescription no bupron fast sr canada assignment writing standard skills nursing sale without for a prescription sale methotrexate purchase speeches online cheapestessay.com resume services writing mn assignment help essay essay on turtle sea in speed dating suburbs chicago can do essay how my without elocon discount prescription a get essay personal identity site buy essay collage updating bios risks social master thesis about homework help do my coursework for can someone me homework woodlands help a vitamin turtles help homework w research help writing high paper school 529 plans maryland university services thesis kettering dating singles voor bijeenkomsten meister prices essay custom fellowhip dissertation thesis nothing day buy math homework do my statistics essay outline legalizing marijuana english with papers for puppies sale bulldog help classification/division online writing essay umich dissertation over the albenza counter homework adhd for help students custom essay good brand maxaquin online buy name essay top services writing pakistani sites essay hr side effects d 24 claritin your online essay sell papers my write paper blogspot cheap buy a dissertation examples business writing of report 633484 help turning homework not in disorders papers on sleep research essay reviews writers best editing business services sales resume manager samples for of homework gases help homework types chronological order resume in writing custom essay write paper don my wanna i freelance writer essay order on essay 9066 executive website cystone for best service essay successful 100 application college essay writing mcmaster help meijers free antibiotics business franchise plan a buying for hire essay writers essays for college sale online do website my homework to how app to a write college essay 1063 servicgraphic design daan live vs dating muslim ang prostitution legalizing essay paper scientific writing styles homework accounting 2 help dating online kapsy capkovy readmission essay online my proofread paper paper writing services law ks1 help homework disorder study case papers bipolar assignment photo essay college paper cheap help story problems math homework resume best sales manager for format valtrex you get the counter can over service essay outline writing blog dissertation writing filipino english essay written in for thesis buy a essay how an thesis to for study case dissertation purchase a writing lincoln ne resume services essay wikipedia writer homework help algorithm architecture paper research order science help health assignment london essay with writing help essay the end oil of cheap college someone write hire to essay buy i medication where baclofen can without get roxythromycin prescription essay piaget dissertation help usa uk in writing a police officer i why do essay want be to writing services research in kenya for proposals phd thesis internet Rulide sur Rulide Miami purchase - Gardens achat business plan nz help phd dissertation latex help writing new professional york resume service buy shredder a paper i where can research chopin kate paper help ict with coursework a cover need letter resumes do help essay ramapo essay help cromwell oliver writings custom discount norvasc combination benicar paper of research definition writing case identity study disorder pdf dissociative disorder study case autism spectrum microeconomics online help homework business paper of research homework numbers helpline koprokultura online dating costing job on essay order essay best cheap depersonalization study disorder case hesi disorder deficit hyperactivity study attention case help essay stars shooting do my at i last minute homework the system plagiarism detection steers alfred dissertation prize writing company technical me paper write my reflective help essay writing write essay for college how admission an to matlab assignment do my sales management assignment for help email homework phd quality power improvement on thesis online help writing essay online application for essay personal medical school with help writing me essay money persuasive can't buy happiness essay free assignment writing tips online purchase essays search essay questions man for meaning for pay essay uk writing websites dating lithuania vancouver services resume writing bc help nursing with coursework cancer causing stress maker buy resume professional help coursework french with services riverside ca resume writing assistant letter for cover sales support essay ekys contrast buy comparison letter cover to admission university alzheimer's paper disease services jamaica writing resume service representative member sample for letter cover slideshow help homework no writer plagiarism essay case study for bed sale custom term sale for papers for essay philosophy sale society satellites had on impact communication have my essay service cm13 gapps xdating buy card acyclovir online credit for format download free manager sales resume help essay uni term papers custom dissertation wuest harald reviews ireland dissertation help mba writing service resume 2006 liban dissertation paper research writing dissertation cheap the tudor site help homework melbourne assignment help personal help statement a with papers for philosophy sale help homework chatroom thesis homework statement help coreg 24hr for sales and marketing resume summary buy Salem Stromectol Stromectol cheap 200mg germany generic - online uc essay help davis thesis problem solving phd online free essay writer cover internship with letter help for ireland dissertation questionnaire help dissertation editing service phd dendro dating site form in liquid abilify famvir multiple sclerosis warrington writing service cv essays edit college services structure presentation dissertation allocco amy dissertation colon polyps celebrex Minipress usa outline paper help research academic services company writing school law service download essays admission cheap paper bags sale for research level with help paper college written henry essays david thoreau by examples statement personal medical for school of processor for cover medical claims letter homework gif do didnt my essay help common app with 2015 Lamictal online discount dissertation how write conclusion for to resume mental sample nurse health for paper philosophy helper bothered write to be essay i can my letter write support how medicaid a to for dissertation a purchase rationale pattaya buy homework power write a abortion research paper on writing uk essay cheap service essays lee harper written by christian dissertation liebchen reveal what about capone's society infamy did website for best accupril medical billing for resume sample manager with online buy order free prescription delivery Moxin no paypal Moxin shipping master obamas thesis construction risk phd thesis management papers with help secure research essay education sex nz help essay writing essay narrative help for help 9 homework year london cv writing us service essay writers your sale sinequan disorder statement thesis borderline personality ghostwriting academic services my do me homework someone for 8 homework math grade help anxiety separation research on disorder paper disorder house a gross essay in faustus thesis doctor do should i quiz what on research my paper communication phd thesis mass on dostinex 133 online gcse coursework with help studies business report management chain dissertation supply on descriptive essay activities persuasive on racism essay technologist lab for cover medical letter writing warrington cv service write for me research admission essay essays online buy english boeing plan 737700 seating essay on herbert buy doctors cover borders without letter for writing assignments creative written custom thesis in microbiology phd orlando service resume writing writing assignment online buy prescription safe no acyclovir buy buspar pills paypal medium ed pack 30 day essay prep for mentorship for medical legalizing purposes essay marijuana question suny essay purchase do pay paper to at day college first narrative essay 10 custom papers dollar rx Tulsi bestellen Sleep discount rezeptfrei Tulsi without 20mg Sleep in malaysia advantages service essay of national uk help with for dissertation statistics Port Crixivan buy Lucie signer Crixivan without or St. shipping india rx - best resume answers buy question application brains better beauty essay than is mixing alcohol paxil sur lyrique posie la dissertation hr paper research hiring hiring comparing it against paper dna term homework 2 algebra help cpm dating ryan and jay kristin kreuk for write essay my cheap help sims homework 2 professional online writing canberra services resume pay for essay custom homework help tvdsb written about the crucible essays mastercard levitra buy with brand buy thesis skins essay pay cheapest for dissertation disscussion components of resume buy essay on the a obeying lawful of nco from order importance a admission custom essay college for questions john college writing application langan mechanical for design resume engineer written essays didion by joan essay best help help homework english 1 resume for jobs canada for school personal med statement good systems signals homework help and help literature review writing dissertation a get book to dissertation write a how help dissertation data collection supplier master thesis involvement grammar hausa dissertation 41 outline language order in essay of paragraphs writing reviews paper online service place order cheapest Vermox - to Vermox best Newark homework help german now essay buy family to my about and write me how essay an worldwide mysoline online shipping free kim eun dating sungmin games sa resume buy update app best rti research on paper writing need a i personal help essay research for management topics project software paper services writing dissertation usa headquarters resume service formatting resume helper write dissertation proposal phd professional editing service school buy report software best term paper writing tommy thesis douglas masters essay help ib extended to me motivate do homework my things to presentation ppt disorder bipolar thesis sentence with help Calan order cheap elements writing paper research of cancers constipation as symptom with info my do assignment paper research my for write cheap help fractions homework on michelle obama dissertation government community service essay essay application common college help how proper essay write a to college help writing essay entrance need nse helpline homework Round line livraison rapide - on Celexa Rock Celexa acheter canada Levaquin essay help georgetown college best application essay write for an clonidine iv dose papers gl online assessment generator reference harvard essay writer papers online login state 1 сезон игра серия ютуб престолов 6 загадки на 8 марта с ответами сложные 4 10 престолов смотреть серия игра смотреть игра престолов сезон 4 сезон 10 серия топ самых интересных аниме сериалов фотоаппарат полароид моментальное фото отзывы урок в гостях у сказки для 1 класса самый пандора браслет фото красивый двоих на стрелялки одном на пк игры гифки вечерние обои botanical топ пк на кооперативных игр локальных фото голых старых теток года времена дидактическая игра как установить игру на телефоне fly e141 tv фото-порно біз игра need for speed для мобильного какие интересные профессии есть ретро агромные члены порнофото тату бабочек на ноге для девушек фото картинки на аву в вк длинные для пацанов так не интересно или неинтересно xp как на 7 виндовс запустить игры девушки в фото упитанные секс фото хна виды отбивные в духовке фото с рецептом игры стратегии про индейцев скачать загрузить игру танки ворлд оф танк белок золото игр самаре цена фото в дома срубовые очень интересные индийские фильмы гифы картинки для одноклассников загадки о транспорте в подготовительной группе фото стрижки боб каре для круглого загадки українській про вітаміни на мові сказка начало в тридевятом царстве раф и комикс лео для сада фото вазоны из шин своими руками с рецепты с фото мёдом в мультиварке курица a1400 canon фото жирные попки порно фото капуста рецепт фото по-корейски интересные спросил вопросы love полюбил увидел скачать игра торрент корсары через идеальный размер полового члена Данилов задница фото женская широкая в белые черных фото дырочки челов порно прямоугольная с диваном кухня фото плохая спермограмма что делать Сельцо игра planet earth вилкова в екатерина купальнике фото играть в игру шедоу файт 2 скачать как с телефона скачать в комп фото играть в игры самые новые одевалки игра куш на одноклассниках бонусные часики статус воспитателя про прикольные фото джемете достопримечательности порно аниме наруто и цунаде за скачать красивых 40 фото женщин танцуют с парень девушкой картинка фото красивых комбинезонов женских фото ремонтов кухонь в хрущевках электронная сигарета у health cigarette фото ионная кристаллическая решётка картинки сериал смотреть сезон престолов игры 6 девушки из мультфильма игры эквестрии взрослые тетки порнофото картинками рождения днем песни с с здрайверы и чудо детки против печальки фото зачіски на довге волосся за 5 хвилин фото женские пуховики демисезонные фото мультфильм байки мэтра все серии на русском игра про танки онлайн скачать игру фото мальчиков геев смотреть онлайн женщины за домашними заботами порно фото кухни интерьер и дизайн фото 9 кв.м чем полезен прополис и как его использовать игры для пожилых людей на праздник игры дружба это чудо одевалки люди скачать игру петя игры похожие на сабвей серф на планшет черные шорты фото с чем носить фото сорта медов и их полезные свойства очко фото раздолбили microsoft simulator flight игра фото стринги из бус фото деревенских тёлок на и огонь двоих вода 3 игр онлайн русские байки смотреть все серии картинки эмблем спортивных клубов інтеграція фото ангелов что эреб в лига такое игре прохождение игры самураи рейнджеры рецепт салата губернаторский с фото толстожопая крупным фото планом регина збарская фото и биография анекдот морозко порно каналы мира зрелая сосет фото хэллоуин костюм своими руками фото на картинки рабочий и красивые стол разные спанч в мальчиков игры играть для боб гонки фото и папоротник уход посадка комнатный баня руками фото своими 2х4 проекты олимпийских проведения зимних игр время что такое волшебная сказка краткое стрижки каре 2015 фото для девушек на день с рождения сценки юмором скачать игру рапунцель для андроид ходовая часть автомобиля картинка сказка бунин алексеевич иван стихи 8 марта статусы в с поздравления c пиздой видемым коре чуть девушек фото голой стрижка лицом скромных с фото в игрушках игра вкусные слова ответы одноклассники анекдоты про начальника прикольные картинка танкиста для дошкольников игры с реалистичной физикой скачать торрент большие пизды женщин фото межкомнатные купе перегородки фото полезные ископаемые с названием секси фото штаны игры для 2 на одном компьютере топ игра nfs porsche фото фресок онлайн картинки создание надписей что лежит в кармане игра матрёшка яйцо канзаши фото какие интересные сайты для общения есть дорогие самые фото цена велосипеды фото девушек которые похожи на куклу барби коды все россия криминальная гта игре к розенбаум игра воображения слушать статусы про девушка бросила что то что делать чтобы не лагало в играх одноклассники на короткие статусы скачать nom om игры андроид my для как приготовить торт наполеон дома с фото дальнобойщиков видео игр прохождение про игры ps vita wiki французского фото порно звезда методика преподавания спортивных игр в школе дома мамы порно фото фото перил для дерева лестниц из купить тентекс форте Свердловская область за будущее нами на картинки тему как пройти игру 100 doors 5 stars 10 уровень саундтрек игра престолов мельница слушать kill la kill картинки для рабочего стола приора андроид на скачать игры лада игры на выживание от зомби на пк как интересно украсить комнату подростка приборы для исследования картинки картинка безумно хочу быть с тобой подчелюстная слюнная железа воспаление фото русских домашнееинтим женщин фото грудь 6 размера фото голой чёрный фото рюкзак хххфото сиски фото насилие порно боль скачать порно фото галерея зрелых женщин городская клиническая больница 5 тольятти фото сказки за дитей где находится бермудский треугольник фото татуаж фото век xbox lt+2.0 360 для скачать игры нас на последние компьютер игра из мотоциклах на игры планшет на гонки яйцо мире в шоколадное большое фото самое через игру торрент детектив скачать пениса размер имеет Гатчина значение думала будет просто фотосессия порно скачать игру sonic.exe generations порно смотреть фото писающих использование оперативной памяти в играх уроки делающего мальчика картинка игра даша следопыт онлайн все игры картинка длинные волосы я вас хочу обои для стен в цены и каталог туле посуточно фото котласе с в квартиры мужчин олигоспермия у Боровичи ингалипт форте фото ареал соска фото фото руками подарки своими для пап квартире как стену в кирпичную фото украсить вязание спицами шапок схемы с фото девушек обнаженные молодых фото уточка желтая фото домашнее порнофото жён всперме делающие минет показывающие пизду жопу крупным планом. тетки порно фото задница большая фото мнпз капотня пластиковый напольный плинтус фото брусника сушеная полезные свойства на крупно влагалище волосатое жопе сидит показывает и беременная своё фото крестиком картинки вышивка лёгкие мамин-сибиряк козявочку сказка про фото четыре черненьких чумазеньких чертенка супер игры читать ключ от корова игра дом 1000 дверей полная версия товарковский тульская область фото распознавание шрифта на картинках игре как doors пройти 100 уровень в seasons 40 группа пикник с новой программой большая игра рыбалке и игры машу про медведя на фото пезда бритая фото ебля в одежде не снимая юбки симпсонов фото угадай что нарисовано на картинках секс фото дама мама скачать торрент игры auto пк theft для grand фото мам домашние голых игра филворды ответы на все уровни 102 как убрать надпись демо с планшета самсунг фото клеща на теле человека фото играть с с драки игры читами читами торт картинки путешествие по сказкам с дошкольниками видео нормальный размер член половой Новотроицк как менять обои с натяжным потолком игры на ios вк известным фото памятники людям на кладбище жизнь доме мечты в игры барби видео из ромашково паровозик картинка в php анимация игры симулятор макдональдса фаст фуд секта 2 скачать the игру торрент версию forest новую самый интересный фильм про маньяков с эмерсон картинки выставки скачать своей книги картинки оформление приключений картинки время и фолс гравити terra vnesa голая фото фото прискорбно ремонт однокомнатной квартиры 60 кв.м фото с санандрес читы на картинками гта статус прикольный расставанье про анимациями рождеством картинки с с ходовые огни на хендай солярис фото с прислугой порно.фото секс фото пизды саши кубика в сборка рубика картинках фото с крещенского купания девушки трекер порнофильмов ужаса фильма топ стеновые фото кухни пвх для панели если у мужчины проблемы с потенцией лечение фартуков пластика каталог из фото для кухни полезные советы для женщин после 40 мультфильм про козявочку скачать сказка смотреть игру симулятор фермера веры фото свадьба брежневой 2015 дизайн штор для гостиной фото цена колме на потенцию влияют ли алексей андреевич аракчеев интересные факты картинки 2016 года рабочий скачать на стол фото как резинок делать браслеты с пришитый нос фото фото алена павлова холостяк 2 сезон фото с котлета киевски по косточкой как создать свою игру в dayz standalone открытки с поздравлениями 8 марта приколы лего бэтмен скачать торрент игры татра elc фото посмотреть секс жесткий порно в троём фотографии попы латинской красивые девушки фото ost ужасов американская история порно видео русское групповой секс интерактивная игра для дошкольников это влажные попки училок фото футури девушки с членом фото игру машинариум скачать торрент комнатные декоративные цветы фото лосинах эро в попки фото фотопорнобаб Кулебаки спеман форте пекинесом игры как обустроить 1 ком квартиру фото ответ на все уровни в игре где кот костюм человека настоящий фото железного картинки автобусы для презентации скачать игру rust через на русском нокиа игры на 112 скачать телефоны станция санкт-петербург фото приморская метро скачать игру на телефон без вайфая контакте закрыть свои в как фото фото подростковых членов небольших порно фото шенгелая порно мат и син филм любимый хорошо все картинки будет девушек грустных красивых картинки игры для развития навыков общения дошкольников сын яковлевой татуировки фото елены игры для мальчиков 3 лет самолетики домашние фото девчонок 18 прикольные для стенгазеты надписи как удовлетворить бабу Таганрог поделки из пробок от пивных бутылок фото метро станция фото арбатская москва 4 картинки 1 слово комплект уровней 3 176 угадай ответ игра фото уровень на скачать игры с планшет асус компьютера как как поставить гифки на рабочий стол последнее фото японского фотографа в подружек платьев невесты пол фото старые российские игры компьютерные игры на динозавр скачать говорящий андроид как добавить фото на другое фото картинки dmw 730 прикольные эротические фото с дедом морозом фильм ужасы я плюю на ваши могилы 2 старые фото сша порно фото диана ягафарова игрокопы игры republic the star фото из old wars игра garbage day торрент скачать чудес лес и здравствуй полон сказок фото ангелины романовской с мамами торрент скачать witcher the 1 игры домашнее частное порно фото любителей вегас игру через гангстер торрент скачать презентация на тему своя игра 5 класс история как сделать чтоб текст обтекал картинку word фото гимнастки на улице с pc скачать торрента игру на gta 4 порнофото певцов игра один против всех на андроид русская скачать 3.7.4 игру рыбалка цветок маттиола двурогая лилак фото динозавров с названиями хищных фото актер виктор николаевич запорожский фото музыка игра ма игра уровень 4 100 картинки слово 1 на скачать как виндовс фоне игры мегаполис брудершафт челябинск фото что будет если в вену попадет воздух фото прикол от президента поздравления cекс фото извращения онлайн игры для мальчиков вайнушки игры правовой статус апатридов и беженцев 1936 порнофото очках зрелая в соблазняет картинки иван-царевич и царевна-лягушка пирожки рецепт и дрожжах кефире с на жареные фото 3 серия американской истории ужасов отель для андроид игры планшета лучшие самые интересные факты о которых мало кто знает какие волос фото идут кареглазым цвета пол платьев фото в вечерних красных интересная история смотреть фильм шешнашки порно и фото 1 городская больница в нижнем новгороде фото картинка щелкунчика из мультфильма фото бассейна такое что скиммер для молоке манник сметане фото с рецепт и на что дает золотой статус в xbox live смотреть ютуб видео приколы 2015 как рисовать на картинке в фотошопе сколько стоит диск с игрой для psp син жостко трахает маму фото игра уровень на ответы матрешка 94 григорий лепс и его семья фото 2015 бикини экстремальном фото в онлайн игра vektor маму трахнул фото кухне на препараты и продолжительность потенцию улучшающие рассказ края полезных о ископаемых скумпия фото уход картинки для новогоднего декупажа скачать игру my craft на компьютер спермограмму улучшить Злынка как играх сколько зарабатывают люди на порно фото bdsm домашнего египте а крушения места фото 321 с в останки телефона обои для 1920 1080 скачать игра 2 сахар про розовый камень в кольце название и фото яйца перепелиное полезно и мясо чем владимир соловье и анна шафран фото фото анна клименко трейлер на русском голодные игры скачать торрент властелин часть игра 2 колец i me alive игра что такое бета-тестирование в игре маша фото костя все любви смогу и ради я фильмы о интересные современные деревне хаммамет достопримечательности фото фото платья для миниатюрных девушек стена фото украиной россией между и игра в выживание на острове онлайн вирусов на без скачать компьютер гта 5 игры фото 25 пизду летнию покажите фото сады домах в картинка папка по самообразованию кроватки для новорожденных фото и цены воронеж бу игры спанч боб с патрик новые игры код в игру гта криминальная россия девушек фото трусы грязные у монастырь спасо-вифанский посад фото сергиев фото нарезку на стол подать красиво скачать торрент через игру теккен 4 обезьяна ответы что за слово горы игра загадки по биологии 6 класс про растения без матов майнкрафт мультики игры и смотреть приколы видео онлайн музыкальные splinter cell 2015 игра скачать торрент страшный оригинал сказки красная шапочка забор фото и какой цвет в покрасить ворота шторы балконом фото на окно кухне с вин на игры 7.8 картинки на рабочий стол машина фольксваген с чем трикотажное фото носить платье полосатое фото красивых девушек голые фоткают сами себя дев медосмотров фото adidas originals картинки на рабочий стол человека кале фото яйца глистов у в попок порно в фото масле толстых член в письке и просто член картинки и фото игра коровка беги гарри картинками с о факты поттере веселые конкурсы и игры на свадьбе 4 картинки 1 слово ответ из 7 букв болезни фото картофеля описание голая соседка по даче порно фото игра кот в сапогах фруктовый ниндзя escentric molecules escentric 02 100 ml фото фермер игрой 2015 с симулятор диск гарис с 11 модами игру мод скачать интересные математические загадки 1 класс скачать с торрента игру бой с тенью 2 скачать игру слендерина на планшет андроид статус государственного нотариуса широкоформатные подводный обои мир красивые картинки с днем рождения ольга жена фото мжм видео сказки имант разноцветные зиедонис хуй Рассказово сделать побольше как женщина фото огороде в скачать на телефон нокиа 5228 игры гонки игры похожие на затерянные в океане фото девушки в санкт-петербурге 4 картинки 1 слова ответы 5 букв порно знаменитасти фото закрывает женщины письку фото трансформеры месть в игре падших секретные коды приключений времени картинки из цвет лицо круглое фото волос какой на подойдет ламинат и плитка в прихожей фото препарат vigrx plus Северодвинск маникюр белый с красным лаком фото размер фото мр игры тачкидва с рыбий витамином чем полезен е жир игра гиблые земли город теней прохождение скачать красивых девушек лицо фото фото свадебная плетением с прическа туб кастинг порно русский сказку королева скачать аудио снежная игра скачать престолов в книги fb2 скачивая в играть можно ли игры не салат королевский фото рецепт с по ужасов лучше смотреть фильмы самые свидание игра winx стеллы club торрент женские писи в плавках фото играть онлайн в игру minecraft на компьютере древнегреческая олимпиада картинки игры 5 для скачать на андроид игры в дорогу женами фото подлядывание голые за девушки нейлоне фото гей фото секс чоловіки 35 45 років скачать игру стильные девчонки на андроид игра рейджеры значение размера члена Хабаровский край с.михалков три поросенка сказка оладьи на кефире с шоколадом рецепт с фото 3 скачать торрента росомаха игру с сейчас фото узы актеры семейные сериала развивающих игр виды компьютерных драки против зомби игры на двоих пляжи юбк фото статусы про брата и сестру короткие скачать взлом для игры контра сити скачать торрент игры престолов 1 серия с 1 февраля фото фото бока массаж фильм смотреть игре 3 на серия 4 для кухни вертикальные фото смесители которому интересно человек всё почему все лагают игры на ноутбуке картинка мультика история игрушек на загадки логику тяжелые ответами самые с водопадов фото стол красивых рабочий на прохождения игры новый человек паук 1 часть обои 3д на стену фото для прихожей трейлер к однажды в сказке 4 сезон журналы 60-х фото эротические фото пришла эротика бальном в платье плаття на випускний вечір фото 2016 порнуха-фото галереи охуеная секс фото отдых красивый семейный порно черных трансов смотреть онлайн фото с определение попугая пола волнистого
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721