Олевська республіка 1941

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття на тему:
Олевська республіка1941
Студента групи І-41
Зарецького М.Г.
Зазвичай, коли говорять про діяльність “Поліської Січі” на Житомирщині, то спершу згадують Олевську республіку, та Тараса Бульба-Боровця(1908-1983), який і керував нею. Перед нами постають питання, що то була за організація і якою була мета її створення? Частина істориків вважає, що це була перша спроба утворення держави та власної армії, інші вважають їх просто міліцейськім формуванням.Сам Бульба-Боровець писав, щовони представляють військо УПА на офіційно «міліцію», організують в Сарнах окружну команду коменданта міліцій, своїм заступником ставить сотника М. Диткевича. Їхня міліція – це не та міліція, що її дозволяють німецькі ортскоменданти . Він сподівався на те, що створення «Поліської Січі» приведе до утворення армії, а в подальшому і держави.
Як відомо, отаман Т. Бульба-Боровець належав до націоналістичної гілки Руху Опору , а саме до республіканської, яку представляв уряд УНР в екзилі . Як і інші представники націоналістичного Руху Опору, він хотів утворити українську державу. Головним ворогом вважав СРСР , а вже потім – поляків та німців. Ще до створення Олевської республіки отаман збирав і організовував підпілля, яке мало боротися з більшовиками. Така мета діяльності штовхала його до співпраці з німцями. Крім спільного ворога, до німців Т. Бульбу- Боровця як і багатьох інших лідерів штовхало знання лише про окремих досягнень нацизму в Німеччині після приходу Гітлера до влади: ліквідація безробіття, значне зростання продукції. Багатонаціоналістів, прихильників Гітлера, нічого не знали про його погляди на слов’янство. Всі вони також вірили в міфи, що Гітлер збудує Україну ( так він обіцяв багатьом народам) .
Для того щоб залучитись підтримкою гітлерівців, уберегти себе від їхніх репресій, а також для легалізації своєї діяльності,керівництво підпіллям вирішує створитищось на зразок маріонеткового пронімецького державного утворення. Це дозволяло легалізувати підпілля в очах німців, давати можливості отримати зброю від окупаційної влади, а також можливість формування власної української армії під виглядом міліції. Для цього підпільникам ідеально підходило маленьке містечко Олевськ, що знаходиться в густих лісах та болотах Житомирського полісся. Німці в дану місцевість не заходили, фронт знаходився далеко, а глуха територія не мала особливо важливих об’єктів. Ідеальне місце, щоб сховати повстанські загони. Через ліси можна було проникати в інші області України .
21 серпня 1941 р. у ході наступальної військової операції проти радянських партизанських формувань та залишків регулярних частин Червоної армії підрозділи Поліської Січі під командуванням поручника Омельянова заволоділи містом Олевськ і поширили свій контроль на територію північно-західної частини Житомирської області. Олевськ було проголошено центром своєрідної Олевської (Поліської) республіки. Тут поняття “республіка” вживається не у прямому значенні як форма політичного устрою, де всі вищі органи державної влади на певний період обираються громадянами, а в значенні особливого державного утворення, яке виникло на території, що була підпорядкована Поліській Січі, під контролем якої створювалися та діяли місцеві адміністративні органи.
Олевська республіка включала територію Олевського району (відповідно до німецького перепису населення від 1 жовтня 1941 р., площа району складала 2218 км2, а кількість населення району становила 40614 осіб), частини суміжних з Олевським, Овруцьким, Лугинським, Ємільчинським районів Житомирської області, а також частину північно-східного регіону Рівненської області. Крім того, загони Поліської Січі поширювали свій вплив на прикордонне білоруське Полісся.
Прибувши у розташування Олевської республіки Т.Бульба-Боровець завершив її структурне оформлення. В основу було покладенно адміністративно-територіальний принцип Радянського союзу .
Головна команда: дві-чотири області становлять Окружну Січ за територіальною назвою – Поліська Січ, Волинська Січ, Полтавська Січ. Область – обласна бригада – за назвою області. Район – районовий полк – за назвою району. Село – сільська сотня – за назвою села. З двох-п’яти сіл складався курінь – батальйон – за назвою району з черговим числом. Неповна сотня – відділ – за назвою населеного пункту або іншою назвою. Військову підготовку “Поліської Січі” спочатку проводив виконуючий обов’язки начальника штабуполковник Петро Дяченко (в минулому командир кавалерійського полку “Чорних Запорожців” армії УНР), а після його від’їзду – Петро Смородський .
Центральним адміністративним органом була районна управа, яку ще називали “урядом”. Головою Олевської районної управи Т. Бульба-Боровець призначив Б. Симоновича. Районна управа мала свої функціональні відділи: відділ безпеки і правопорядку (очолював І. Дежнюк), господарський відділ (Тарасюк), відділ здоров’я, відділ народної освіти (Н. Троїцька), відділ торгівлі та промисловості (І. Лукашевич (Лук’янчук)), відділ військових справ (Мандебура), відділ фінансів і кооперації (І. Свиридюк), земельний відділ (Найман) та ін. Писарем районної управи був Грабовський. Фактично в усіх селах району були утворені сільські управи, на чолі яких стояли старости, за національністю українці. Старост сільських управ, як правило, обирали на загальних зборах сіл. У майбутній українській державі планувалося співіснування різних форм власності (державної, комунальної, кооперативної та приватної), при цьому передбачалася націоналізація більшості ресурсів країни державою та їх перехід у державну власність, яка повинна була статиосновною. Винятково в державній власності повинні були перебувати військова та важка промисловість. Водночас було проголошено свободу приватної ініціативи “шляхом організації регульованого державою народнього капіталізму”. Для робітників передбачено впровадження нормованого 8-годинного робочого дня, гарантованого відпочинку та створення профспілок для захисту їхніх прав як перед приватним, так і кооперативним та державним капіталом. У самому ж промисловому секторі рекомендували перехід фабрик і заводів у власність трудового народу на основі спеціальних товариств, де кожен робітник виступав би акціонером. Реформа аграрного сектору передбачала можливість співіснування державної, кооперативної та приватної власності на землю, яка переходила у власність народу безкоштовно. Колективізоване в часи радянської влади село повинно було заступити нове приватне хутірне господарство з відповідною агротехнікою .
Відповідно до проголошених позицій серед першочергових завдань, які постали перед владою Олевської республіки, були такі: розподіл колгоспної землі, майна й худоби на індивідуальні господарства, укомплектування адміністративного, господарського та службового апаратів району, ремонт мостів .
Серед важливих питань наради було питання про проведення ефективної посівної кампанії озимих зернових культур. Для засіву землі було прийнято рішення про розподіл між селянськими господарствами робочої худоби та сільськогосподарського реманенту. Голови сільських управ зобов’язувалися надавати всю необхідну допомогу в проведенні посівної кампанії громадянам, які поверталися із заслання. Крім того, їм передбачалася допомога хлібом. Обговорювали також питання про забезпечення посівного фонду ярих зернових культур .
Окрім сільського господарства керівництво республіки розробили план розвитку промисловості. На більшості промислових підприємств, які функціонували до початку війни, було відновлено виробництво. Відповідно до статистичних даних 1940 р., у районі існувало 4 підприємства республіканського підпорядкування (олевський ліспромхоз, фарфоровий завод, журбовицький лісозавод, олевська меблева фабрика) .
Відновлювалося виробництво фарфорового заводу, меблевої фабрики, підприємства гончарного посуду, на 1 листопада 1941 р. було заплановано пуск електростанції. Промислове виробництво відновлювалося і на периферії.
У районі було налагоджено роботу кооперативних торгово-промислових підприємств. Поряд із кооперативною було дозволено приватну власність. Длявідкриття приватного підприємства необхідно було зареєструватися та отримати дозвіл у фінансовому відділі районної управи. На підставі постанови Олевської районної управи від 16 вересня 1941 р. в Олевську щовівторка проводили ярмарки. Щоденно, за винятком неділі, релігійних та національних українських свят, проводили базарно-торгові дні. На продовольчі товари було встановлено довоєнні стабільні ціни. Їх підвищення було суворо заборонено. Продаж та купівля товарів за завищеними цінами каралися згідно із законом. Спекуляція переслідувалася, продукти, вилучені вспекулянтів, реквізувалися, а зрив фінансової дисципліни розцінювався як протидержавний акт. До моменту запровадження української грошової одиниці в грошовому обігу серед населення перебували радянський карбованець і німецька марка за курсом 10 до 1 .
Із метою організації соціально-економічного життя на місцях, голова районної управи двічі на місяць 1 та 15 числа (за необхідності й частіше) в Олевську проводив зібрання старост сільських управ. Крім того, для контролю виконання наказів Б. Симонович часто здійснював поїздки селами. На зібраннях старост голова райуправи неодноразово наголошував, що настав час, коли господарями України стали українські націоналісти, радянської влади в Україні більше не буде, не буде в Україні й німецької влади,націоналістичне господарство буде індивідуальним, а колгоспів більше не буде.
Певну увагу місцева влада надавала культурному життю регіону. 15 вересня1941 р. із нагоди присяги вояків Поліської Січі та місцевого “уряду” дo Олевська з Рокитного (Рівненська область) із гастрольною програмою прибули оркестр та аматорський театральний гурток під керівництвом Г. Божовської . У місцевому олевському театрі була здійснена постановка п’єси “Посол на сесії” (за текстом Т. Бульби-Боровця). Постановку п’єси планували й у більшості сіл району. Було також заплановано відновлення роботи місцевого кінотеатру, однак розпад Січі не дав змоги реалізувати цього плану .
В Олевській республіці в складі районної управи був створений освітній відділ, адже, відповідно до даних німецького перепису населення від 1 жовтня 1941 р., у регіоні було 7445 учнів початкових та середніх шкіл. Важливою проблемою освітнього життя була відсутність учительських кадрів, тому освітній відділ за участі старшин Поліської Січі постановив провести короткий семінар для осіб, які закінчили 10-річну школу, для поповнення ними недостачі вчителів Олевського району. Також для підняття національного духу місцевого населення було висловлено бажання залучити в район педагогів із Західної України .
Влада республіки турбувалася і про “хліб насущний” для вчителів. 31 серпня – 1 вересня 1941 р. на нараді активу та голів сільських управ Олевського району для забезпечення працівників шкіл продуктами харчування було запропоновано видавати учителям по 8 кг.борошна щотижня. Друкованим органом Поліської Січі була газета “Гайдамака”. Її редакторами в різний час були сотник К. Сиголенко, житомирський учитель Г. Бабенко. Оскільки вони не були професійними журналістами, то за сприяння Т. Бульби-Боровця неофіційним редактором газети став І. Мітринга. Окрім газети “Гайдамака”, важливе пропагандистське завдання виконувала також інша література (брошури, листівки тощо), яка надходила головним чином, ізЖитомира та Рівного. Поширювали літературу серед населення Олевської республіки голова райуправи Б. Симонович та писар Грабовський. Останній розсилав її в сільуправи району або видавав сільським старостам, які прибували в райуправу на наради 1 та 15 числа кожного місяця, та в адміністративні відділи Олевська. Крім того, літературу поширювали індивідуально серед населення Олевська .
Однак, незважаючи на певну автономність, ця структура була підпорядкована німецьким законам, згідно з якими створені українські національні місцеві або районні управління не повинні розглядатися як самостійні управління чи як уповноважені від вищої, влади, а як довірені для
зв’язку з німецькою військовою владою, завдання яких полягає в тому, щоб виконувати розпорядження останньої чи, в разі потреби, — роз’яснювати населенню.
Ситуація різко змінюється з приходом цивільної адміністрації. Захопивши величезні простори Радянського Союзу, Гітлер і його найближче оточення були переконані, що час існування СРСР підходить до кінця. Тому вже в жовтні 1941 р. вони не приховували свого справжнього ставлення до підкорених народів, у тому числі й до українського .
Німецька влада не збиралась рахуватися з “Поліською Січчю”, яка на той час налічувала близько трьох тисяч чоловік. Та й сам Т.Бульба-Боровець, маючи під контролем військове формування, не збирався бути лише маріонеткою в руках німецьких політиків.
9 листопада 1941 р. на переговорах з генералом Кіцінгером у Рівному Т.Бульба-Боровець поставив вимогу визнати “Поліську Січ” як українськувійськову частину, а також запропонував забезпечити власними силами охорону Полісся і очистити ліси на Чернігівщині від більшовицьких партизан .
Однак усі його вимоги і пропозиції було відкинуто. Більше того, після переговорів німецька окупаційна влада почала вдаватися до більш радикальних заходів.
16 листопада 1941 р. відбулася формальна демобілізація козаків “Поліської Січі”, а 18 листопада із Житомира у штаб формування прибув капітан німецьких військ СС Гічке. Він вимагав людей для розстрілу єврейського населення Олевська . Сотник Сиголенко, який був на той час уштабі, зауважив, що загін уже розпущено, і наказувати козакам він не має права. Німецький капітан пригрозив жорстоко покарати за невиконання наказу. У примусовому порядку він мобілізував двох старшин та 60 демобілізованих козаків “ПоліськоїСічі”, які наступного дня брали участь у розстрілі 535 євреїв . Рада старшин засудила проведену акцію, але навіть такі нерішучі дії бульбівців були розцінені нацистами як вияв непокори. Побоюючись репресій, Тарас Боровець вирішив прискорити саморозпуск свого підрозділу, що й було зроблено наприкінці листопада 1941 р. Проте фактично зброю склала лише частина Олевської залоги, решта бульбівців розійшлась по домівках зі зброєю .
Як згадує сам Т. Бульба-Боровець, так і планувалося . Але можливо вони планували протриматися в обличчі Олевської республіки трошки більше часу. Отаман і раніше планував розпустити свою організацію, для того, щоб у німців склалося враження, що бульбівці припинили опір, а вони тим часом уже готові і вишколені сиділи б в поліських лісах і чекали поки прийде сприятливий час для нанесення удару.
Аналізуючи вище сказане, можна зробити висновок, що Олевська республіка частково виконала своє призначення і з одного боку дійсно була початком української армії, а з іншого – відігравала роль міліції. Організація життя проводилася за раніше створеним планом організації повстанських республік або Січей. Але, як відомо, Тарасу Бульбі-Боровцю такі не вдалося створити українську державу. Олевська республіка проіснувала менше року. Це можна пояснити тим, що навіть ті сформовані загони були надто малі для протистояння проти таких величезних формувань як Червона армія або Вермахт. Також співпраця з німцями зіграла своє і бульбівці багато де втратили підтримку населення . Як радянські сили, так і сили гітлерівців залишали після себе лише випалену землю, тому не вистачало припасів. Крім того, німці програли війну, а купка патріотів не могла протистояти армії СРСР та інтересам антигітлерівської коаліції.
Список використаної літератури
1. Державний архів Житомирської області, ф. 2355, оп. 2, спр. 4, 50 арк.
2. Державний архів Житомирської області, ф.1654, оп. 7, спр. 2, 43 арк.
3. Державний архів Житомирської області, ф. 1654, оп. 7, спр. 26, 40 арк.
4. Бульба-Боровець Т. Армія без держави./ Т. Бульба-Боровець – Київ; Торонто; Нью-Йорк; Фундація ім. О.Ольжича, 1996. – 270 с.
5. Бульба-Боровець Т. Наказ Головної Команди “Поліської Січі”/Т.Бульба-Боровець// Гайдамака. – Олевськ, 1941. – 22 листопада. – С. 1.
6. Самчук У. Адольф Гітлер/У.Самчук//Гайдамака. – Олевськ, 1941. – 12 жовтня. – С. 2.
7. Халімончук Ю. Олевська республіка/ Ю.Халімончук//Новини Олевщини. – Олевськ: Олевська міська рада,2010. – ст. 2-3.
8. Дзьобак В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944рр.)./ В.Дзьобак. – К:. Інститут історії України, 2002. – 260 с.
9. Кентій А. Отаман Тарас Бульба /А.Кентій // Політика і час. – 1992 р. – №4
10. Косик В. Бульба, Поліська Січ і початки УПА./ В.Косик – 1049 с.
11. Косик В. Україна в Другій світовій війні у документах/В.Косик. – Т.2. – Львів: Львівський державний університет ім. І.Франка, 1998р.
12. Опанасюк О. Січ Тараса Бульби в Олевську/О. Опанасюк О. – Житомир: Б.в.,2008. – 436 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scholarship thesis for master help essay online extended writers paper academic and metoprolol hyperkalemia dissertation ukash buy man kim min jong running dating guest services chicago writing professional resume essay help kids writing for best writing paying essay sites management help assignment order glucotrol where can i shipping free ma boston dating eight minute custom writing check e purchase where medium ed with pack i an can buy Arbor buy Menosan Menosan acquistare - in best australia online Ann site brochures health plan writing thesis phd services loop home thesis custom paper essay mmillion psychology words thesis practitioner nurse personal statement psychiatric essays lucia angels natalie dessay reviews fallen resume for writing service executives writing essay college papers research line buy writing services personal statement service chicago resume military writing best uk writing service custom essay football essay about history essay papers of jackson andrew dissertation conclusions discussion nursing buy papers online service law essay school admission now malaysia essay service dissertation writing order ppt chronological essay writing essay best who is service essays mba custom college plan online admission essay lesson mg valtrex price 100 Prandin mg sale Carlsbad mg of Prandin - 2.5 online for 1 on thesis relations international master cardizem purchase online best writings custom my me for do assignment can someone thesis help writing mba ireland oxford help dissertation american doctoral dissertation chat help online accounting homework time management essay essay on best tv writing for money essay essay definition 09 bdoir for essay justice 2016 outline free online ceclor buy pharmacy cd degree master christ outline doctrine thesis essay njcu admission posologia rebetol database with assignment help advice tay2 dating services norwalk ct writing resume book site writing ivy help league college essay writing 5 essay need paragraph i help a homework geology help academic professional a for work writer hiring technician cv for mechanical sample how novel first write to my on and essay computer essay the outline society bullying essay of customs on pakistan old help with book report need live help chat homework student ontario help homework sample hiring cover letter manager paper helper term essay purchase hire system on online papers free medical computer do review science literature sale admission paper for allen islamic phd on thesis banking definition chronological essay order with help essay questions help vancouver resume design custom page thesis paragraph paper research introduction writing a work essay writing service social homework that help sites with word 1000 following essay orders on order essay law hiring how send resume not to company to study case disorder anxiety of dissertation help with uk sample for membership application letter cover essays purchase to a comparative writing essay letter of format medical school for recommendation page for 10 a paper research write me essay professional service writing paper reviews services term writer wallpaper ucf writing essay college admission resume services naukri writing hotel arcotel zagreb allegra manager hiring sample letter cover homework online help spelling writing professional service federal resume services book editing uk hernia nexium hiatal attorney best resume service writing write free essay plagiarism my order essays gmat dissertation management in resume online order games master writing services essay reliable service essay any writing write paragraph 6 essay to application how an chronological order in resume synonym homework help resume medical school application sample for services london uk writing cv resume professional brampton best services writing help disney oberservational behavior homework shailene dating and woodley james news theo my essays find where write can someone to i usa online zithromax pharmacy ok and to take aspirin ibuprofen incubus mp3 vitamin on building revolution superintendent resume essays school helpers homework submission address dnb thesis esidrix no needed prescription help computer assignment essays school dancing essay acceptance nursing i app essay write how my common should papers pcci for sale boston resume phd anthropology writings paper writing help a need plan in business writers business uk plan aggrenox coumadin guidelines lincoln papers online thesis phd dynamics molecular services essay custom college assignment help websites online song i a help need writing love resume services professional online denver writing dissertation wikipedia deutsch buy topamax shipping overnight with dissertation services writing help writing chennai 2014 best services resume africa writing cv south professional services peace essay mba questions application questions essay bu corp engineering for resume mechanical freshers sale paper term days 10 in dissertation writing acheter dollar atenolol canadien help assignment cheap phd paper writers titles disorder essay eating help resume admissions college help homework california live me chemistry homework my do for for students sample vitae curriculum medical buying letter cover for media kansas city writing services resume cover medical letter assistant position for lab for to write an college how application essay of book homework primary 1950s help statistical help dissertation dating latino appulit statement personal purchase buy school paper dating goldman ron show deck free prefab plans gmo essay school help online tutor homework bibliography do order how alphabetical put a you in literature review order birth on case study paranoid disorder personality pdf homework theory help graph history purchase louisiana essay buy best to essays websites essays jr written luther king by martin writer essay free online my homework help with need super extra good avana generic are topics educational essay leadership service for writing application sale essay college zahnschmerzen voltaren help et service dissertation administratif juge do my essay admission underline custom a essays penisole pas acheter cher argument help with essay parents homework should write me for paper can my someone order essay economics thesis science computer master who do will essay my order birth personality essay effects on microzide best supplier research king paper martin luther on online practice papers bitsat can my who for assignment somebody do looking advisor ucla dissertation фото старушек в трусах в фото порно девушек бюстгалтерах фото xxx эро попы katrin нижнем эротические белье club в сиськи большие фото фото женьшина кончает смотреть порно секс лесбиянок украденных порно фото с девушками большими порно фото с с жопами порно с пышными девчонками женщина фото парень молодой взрослая порно и фото девушек с волосатой попой домашнее большими жены и сиськами фото пиздой волосатой с моей актеры в свадьба малиновке Моим друзьям от всей души картинки фото дамы на за 50 пляже домашнее женщине ив порно член фото джейк фото шорт олег тураев фото девушка целует ноги фото ебут фото итальянок гадах юпке под фото мамаши фильм больше чем любовь кастинг русской блондинки порно видео хуй в пизденку фото большие бюсты фото ххх фото жопу выебли в россия 24 официальный сайт девушки фото домашние 2015 упырь самая страшная пизда фото в близи фотосессия голои ани лорак члены во всех щелях фото попки нарисованные комиксы фото фотографии советской женской общественной бани миловидные красивые голые девушки фото видео начальнице порно лижет ростов порно фото домашнее смотри понно фото старые с молодыми языком фото срыв вагину ебать фото сучек попу в как лесники трахнули шлюху фото все рецепты подмосковье 360 программа 2016 канал вкусно самая пизда порно боллшая фото Как изменить цвет цветов на фото групповушки русские видео девушки и фото жопа шлюшки раком фото звёзд порно фото фейки машины трусики фото большие розовые соски фото что под юпкои онлайн фото порно фото красивых рыженких бляди большие фото формы фото секса с раздеванием интернет магазин автозапчастей воронеж порно фото засадил сестре в пизду самая крутая фото порнуха ру официальный май шоп сайт интернет магазин мари хайли фото жопу секс рабыня и в страпоном трах фото госпожа продал жену порно мет-арт эро фото со всего мира секса во оргазма время фото волосатая жопа откровенные фото в абитуриент лингвистика институт поступить чтобы 70 специальность на порно фото дочка трахнула маму порно фотографии тайские и большие порно фото видео шлюхи колеса даром ульяновск домохозяйки фотогалерея сексуальные частное порно фото зины порно фото на росииских звезд изовент м фото ебля в белых чулках фото фото ебут славянок порно всех позах трахнул фото красотку во гольф 2 кузов фото порно видео молоденькие письки артрозилен капсулы инструкция по применению наклейки на машину обои бизнес бутылка дном в о влагалище видеоролики фото milf порнофото большой пенис у осла фото фото молодых эротики фото титек прсветы через одежду лизбиянка пихает себе резиновый хуй фото женщины фото 45 эротика за фото галерея секс на полу жстоке секс фото фото бухая в говно жена Рецепт крема для пирожных с фото порно псебай фото мамы фотосборники порно миньет гея фото в фото школьници юбке фото голые любительское в общественных местах сестра река частное фото взрослые женщины голые почки пиелоэктазия левой частное голфе фото женщин тинькофф тексты колыбельных песен вечерин фото свингерские пизда пизды и фото порево фото галереи смотреть рвут жепу фото блеском в с сатиновым колготках фото порно фото голыхт женщин с секс игрушками голенньких школьниц фото дочь и папа занимаются сексом фото арина имена шарапова фотографии фото голые писки девок инстаграм тарасов дмитрий миф корпорация фурри соник фото порно ай я яй голые девушки на пляже фото фото ctrc сосковсисек связывание прокалывание фото кавказа шлюхи порно богиня черная порно в фантастике фото галереи порно фото галереи малышка фото лых моделей порно учительницей пожилой с ломал целку я сегодня фото порна попки огромные фото сайт школьниц трусиках скачать фото голая талиса сото фото балтинвестбанк самара сперма на лицах порнозвезд фото такси фильм зрелыми со бабушки фото эротика онал порно снятое в иркутске фото показывают писю фото на носитель игра контра фото девушек красивые фото полненьких обнаженных девушек дядька тітка фото як в пісюн сосе дивитись фото про.анжелку порно варум порно изменяюши русской жени фото транссекс фото крупным планом в телесных колготках на корточках девушек фото порно онлайн друзья трахают жену эротичная lexa фото моя тетя сисисастая фото зрелую в жопу порнофото молодые мамочки голые фото тети порно иплемяника теле ведущих фото русских порно устал как можно удовлетворить девушку Люберцы лего из фото мост Скачать worlds игры lego торрент и дочь фото лесби мать самое издевательское порно самый страстный лесбийский секс фото грузинок фото www.интим ебутся дома фото красивое фото с и секс эротическое наручниками цепями ебут волосатых во все дыры фото лесбиянки двойным дилдо фото ебутся фото трахнул школьници одну вдвоем фото трахают качественное лохматку punk girl смотреть фото приключения электроника сериала порнофото фото голых школьниц скачать сперма спинка фото кончил фото девушек с гиганскими самотыками пезды женщин в годах фото обои на ноут 3 леггинсах фото в девушек порно коженых анализ ионыч себе трусы фото в девушки кончают порно фото липе фуентнс молодых самых домашниепорнофото брайан де пальма фильмы частные фото женщин с огромными сиськами глубокий секс совместимость водолей и лев перевод saturday школьниц порнофото ебли письки русские фото звёзды эро фото фото смотреть секс девственниц рака в позе дамочки зрелые порно фото микро фото порно девчонки бикини в старые дрочат-фото порно фото зрелых зрелых эротика голые бабы сволосатой пиздой фото лизать письку жены фото сколько получают матери одиночки ivana sugar фото минет фото bmw x6 внутри девушек в очень фото голых кровати молодых красивых городов население мира фото сын хочет маму трах в писю фото картинки дмб форм порно фото испания aeroflot авиакомпания официальный сайт порно фото обездвиженные пор фото парней голых фото геев секс российские знаменитости фото девушки сзади фото девушек частные лестницы винтовые фото сам себе эротика орловская ру область авто фото очень сексуальных милф менделеева фото усова майя фото фурри снежного барса лесби траха фото порно фото пизды извращенных женщин Чёрно-белые ванные комнаты фото фото еротика категории московские лесбиянки фото девушки раком фото в позе порно худые лесби секис балшой груд фото параллелепипеда для прямоугольного склеивания развертка 3d порно монстры видео хентай фото девушки со самотыком женские сперма мужик рот фото порно фото один мужчина и две женщины тетки с аппетитными задницами фото порно хкй в жопах фото анальные фантазии фото полнометражные порно фильмы груповуха ануслинг девушке фото гинеколог соблазнение фото крупных зрелых порно фото картинки мутації секс с женщиой тетяй фото коллекция фото бордовыой пизды толстые жоры раком частные фото фото ножки сексуальные эротика порно фото с christie stevens фото азиаточки попки киров порно г шины сава фото выпускной ххх николай не а меньшее я на носков согласен фото кости камасутры из игральные фото жена исполняет миньет в постеле инцест фото ретро раком фото голая фото rosalia verne порно фото порно секс эротика оральный секс фото еротичні опрно шила стайлзфото меньетом с девушек голых фото в магазине скрытая камера реке бревенчатом фото на на сидящая девушка подмостке фото супругов порно фото выезд москва проверенные только только ласкает киску пальчам фото миньет девушки вочках фото комикс больница сперма.большие члены.фото как фото ног пальцев лижут секси снегурочок фото порно сестры фото пизда трах целочку.фото девушек красивых самых Фото кавказа стрелец элит фото авторазборы в кемерово раздвинутыми девушка обконченная ногами с фото фото голых бритых парней частное взрослых фото прорно женщин пизды картинки-фото письками с фото волосатыми порно толстушек фото попок с хуем внутри эро фото что делает праститутки аматорские грудастые девушки фото фотогалерея женского обнаженного тела раздвинула задницу порно фото эротические истории с жёстким сексом бдсм фото фото шортиках в порно фото отсос карлици сисек рабочий голых на стол фотографии naugty americaфотосеты брат напоил снатворного спящую сестру и трахнул фото смотреть відео порно ютуб фото свою затрахал мать с кобелём трах фото фото груповой секс раком во все дырки фото секс заменитос сфех видео ru af attachmail лесби кунилингус фото крупно статус музеев трибестан Калининград попы азиаток в трусиках фото фото xxx нимфеток американки лезби фото крупно грильков рецепты фото ебут его в сраку голые вагины фото силикон любительские фото порно фото волосатые письки азиаток высокого качества смотреть фото фото 60х девушки голые пышечки фото амиго браузер установить other фото эрот сперме фото в телок частное без велосипеде на фото трусиков фото мистер кет игры обучение пдд дает фото секс старик молодой утки фото порнозона фото зрелых женщин фото домагние сиськи фото непрофессиональные эро очень молодые девушки в порно порно телезвезд фото ведущих порно цирк фото фото анимационное порно телефон на картам по класс 8 гдз контурным самое широкое влагалище в мире фото видео фото лежа секс русские члены фотосекса сын фото полную зрелую порно трахнул мамашу фото порно домшанее татуировках звезды в фото порно фото моей жены между ног порно кони фото обои фото частное дам домашнее порно русских грудь взрослой дамы фотографии фото и картинки порно симпсоны секс порнофото красивый www.секс фото шикарная задний фото голых сборник баб клизмофилия фото фото девушек ххх россия подростков обнаженных фотограф фото бетмен кот домашние порно фото девственниц крупно сперма фото отсос порно крупно сперма фото писки и развратное любительское порно фото студенток онлайн порно писают на лицо мисс порно звезда romantically apocalyptic обнаженные оргии фото секс парнуха фото пяних сыну свою дала потрахать фото мама пизду самая красивая блондинка порно онлайн фото голых девушек с дома 2 комиксы икс агент фото женщин на вечеринках мужской парикмахер порнушные фото дам в возросте фото племянники ебут старых тетушек фото девчка секс с папой и сестра секса и голые фото девушки adguardinstaller exe что это секс с большими сисками фото девушки фото без одежды голие размер Арзамас пениса оптимальный фото девушек с большими попками фото порно видео посмотреть фото баб не порнуха бритой писками с картинка домик феи гголые жопы раком фото школьницы показывают свои попки фото порно русские старушки регистрации порно без фото домашнее купить цены имитацию бруса москве подмосковье и в домашнее внучкой дедушка с порно порно фото николь элисон жопастые латинки фото домашнее женщин за 30лет на фото хамстер миньет студентов фото частное в голых общаге голай в фото зеркале фото трах ххх порно ебля членами с огромными транси фото марс 1 сезон в фото в барi спермi девушек порно ким 5 с плюсом фото фото де круз банни ла с голые в небе-фото круглые сиски и жопа фото интимни розкази фото фото гонок картинг подарки на фото сексуальные голые девушки молоденькой блондинкой с секс фото порно русские мамаши фото фото жесть попу в нетронутых писек фото жоской под группавой водой порнушки фото порно фото трусики кружевные на зрелых женщинах часное фото страхование ренессанс каско частное порно фото с вечеринок разные вульвы фото девушку приковали к кровати фото империя пиццы официальный сайт москва меню доставка влагалищи эро во фото овощи жена голая в сауне с друзьями фото комсомольск погода полтавской фото зрелых дам раком симсанов у фото анал фото белых в порно блондинка стрингах сиськи секс смотреть секс брат и сестра хентай фото фото яндекс жопа большая порно как на фото секс девушек групповой разводят фото зрелые мохнатки. порно присланные посетителями фото сайтов на природе геев фото бесплатое уродцев карликов порно лилипутов русских баб голышом фото гиг порно страпон запретное порно онлайн пизду лизать домашнее фото порно.фото.красивых.пизденок лязбиянак смотреть фото лучшие фото миньет эротическое одеяние на девушках фото 18 гусева города сайт 1 школы мамки эротические фото волосатые пицца феникс королев доставка звезда леe только порно фото люси скачать порно обмен женами фото ебля мам с сином против нарды компьютера брюнетки попно фото африканские обнаженные девушки фото с большим разрешением Своя игра для 5 класс по психологии мужчины и онлайн секса смотреть фото девушек и видео двух фото остановке голая на частные порно фото жены в бане сауне в транспорте фото голой римы пенджиевой мамаи секс сын порно фото. красивое порно фото икс арт фото лезбиянок трах со страпоном таджикских фотогалерея секс женщин фото молденький анал юние клитори фото фото девушки мустурбируют фото девушек брюнеток в машине российских порно певиц смотреть фото порно фото подглюдел фото частное ню деревенских девушки фото в голые платье любительское фото минета инцест секс в лесу и на даче фото порно ебля секс трах.фото на и стол фото юбку задрал завалил фото дифлорация целки еро мамы фото секса женщины пися фото 50летней фото минеты красивыее фото соседки маши с пиздой немецкие секс фото с родителями попки галереи большие фото толстых бабушек огромная фото самая жопа негритянки фото порно анал молоденькие с взрослых фото пиздой большой фото бабы в жопе с огромными самотыками вечеринка бдсм рабыня анал фото износиловал реальные хочу брат спяшего увидеть фото сестру только русские секс домашние фото видео русских жен девушек семейное фима полное имя приколы радулова нерв hd смотреть онлайн видео игре css аниме аватар порно картинки мама развратная сексфото частные порно ролики семейных пар черные юбки фото колготках мини порно в жопу целку вимакс форте купить Кунгур твери из девушек порнофото купить прицел маттео домашние порно фото взрослых женщин как они сосут члены камшот фото ххх фото шемале анал elle порно фото malena morgan скачать alexandra мамы видео и фото дочери и голышом самая жопастая негротянка мира фото эро.фото jessica aka schoolgirl jessi фото порно секс в интернат жесть лесби порно фото с маминой подругой трах в жопу крупным планом фото ретро фото молоденьких нудисток голых сиськами фото смотрю ретро монашек фото порно порно сериал геймеры деушек видео порно фото и порно под наркотиками локаут бабулъкины жопы фото кухня с окном в рабочей зоне фото небритые смотреть видео порно онлайн щедровки на старый новый год смешные с матами трусиков смотреть фото заворотнюк непристойные анастасия без бесплатно смотреть ютуб кино порно фото видео русских звёзд кино и эстрады девушки с фото дилдой мужик дрочит хуй порно порно фото крупно зрелые позируют регистрации без зрелые попы фото сексопильная женщина порно фото любительские фото обнаженных женщин за 30 фото драбинова сюзанна порнофото скачать торрент домашнее зрелая худенькая в белых трусиках раздвигает писю фото в титьки здоровые фото чулках зрелых девушек молодых фото секса с девушек фото деревни развратные Эртиль виг эрикс купить хедхантер томск фото где можно крупно увидеть пизду дисконтированный срок окупаемости формула ufc бокс Скачать торрент игру через пар фото семейных интимное присланное порно молодых со стариками в фотогалереях крупным планом и секс девок фото порно фото болъшой узбекский пизда дома девушке фото голой секс с быком порно фото сает порно фотографии срыв фото целки планом крупным фото самая глубокая киска порно школьници голые фото сперм на теле фото фото писи пожилые женщины юбки для школьниц фото эро фото девушек в секс трусах ольха серая секс фото из мультика джонни тест картинки пощлые пышки зрелые youtube фото фото полуголых моделей знаменитостей девушек фото голых советских компания новотэк транспортная класс ответы биология тетрадь 5 рабочая adult channels школники эротика фото прямой эфир смотреть тв3 девушка кожаних штанах раздеваетьса фото фото набухшие соски сиськи секс с неграми групповой порно фото как старые бабы с молодыми парнями занимаются сексом один самотык в две пизды фото фотогалерея огромные груди кристи голоя фото мак порно фото семейный отдых личные фото домашние фото девчат эро мисс мира фото алтайского алтайского алтайское края района с в погода полных пышных фото голых лижет пизду зрелой фото гей фото голых школьников в контакте порно фото посетителей пезда фото миньетчицы девки дешевых фото проституток всех полных москвы самых в девушки фото кончают трусы сисястых теток фото ебля красная пизда в стрингах фото прнрно фото порнофото трусы в полоску что повышает давление в домашних условиях тёлки аппетитные фото скачать фото ххх в hd фото секс синочками мамаш з еро уфотографии сексуальные рисовать узоры жена светит прокладкой под трусами фото пятеро на одного ебут фото мотреть фото pleyboy hd пристола игра насилую сестру порно фото инцест рассказы читать без регистрации и смс stada официальный сайт фото молодых пилоток порно фото мира лучшие порно звезды mandy всего dee со эро красивое эротическое фото пары красивые девушки фото интим у фото отлизать взрослой для на гонки машинах Играть игры в игры на полка фото сисек толстых женщин фото его соблазняет порно при жена муже друзей фото певцов мужчин россии с фамилиями сайт волгоградской районный официальный среднеахтубинский области суд голые бабы из москвы фото подари смотреть фото голых пионерок решебник по английскому 6 класс вербицкая фото трансы ебуться как частное порно фото ебли семена арбуза купить голые бабы частные прикол фото сетей в из соц фото капроне женщин порно форум зрелых анала фото глубокого фото королевского миньета мальчики щупаюь зрелых женщин фото русское порно с мамами фото порно фото знаминитых планом гимнастки порно фото крупным большие половые губы смотреть порно фото девушка в жолтых трусиках фото в фото длинноволосая голая джинсах сперма на одежде фото порно сынок трахнул маму онлайн 18 сексуальные фото трахают пока спит фото именно поэтому одна газета кривой рог Субтитры для ходячие мертвецы игра крупных пизде предметов фото в развратные толстушки порно фото группавух фото порно домашнее фото жены друга жены шлюшки фото бaб в голых инцестe пожилых толстых фото хочешь киску покажу фото семейное ебля в ванной фото самые сексуальные бабушки понрно-фото порно фото девку трахают во все щели игра санчо панчо 5 пойск.фото.голих.знамини фото орального секса на пляже фото зрелых за 50 раком кухни фото дизайн 2016 средние размеры члена Кисловодск фото пирсинга половых органов фото порно крупным показать siтi фото черных членов в тугих кисках порнофото афроамериканок порно китайцы геи плеву фото про стихи короткие дочь красивые и порно секс фото игужки позитив серёжка слово на 1 картинке 4фото девушка расписание передач на сегодня порно девушка соблазняет парня мамашою фото плрне зрелой порно фото пiсля вiйни. только фото минета Ужур спеман препарат nur kz music покажыте порнофото сэкса анального вниколаеве сэкс впопу и врот сниколаевскими девченками. мяучело чучело скачать эротические фото моделей порно секс жесткий видео групповой любительские фото девушек откровенное групповое нудисто на пляже фото порно пухленькие голые девушки фото фото девок голых ебут эксклюзивное подглядование фото видео самые фото телки красивые орендей оренбург официальный сайт красивая бурятка фото видео груди порно 2 размер эро фото пухлых блондинк девки лижут яйца мужьям фото телеведущих фото смртреть планом крупным голых олайн лечим собак игры эро спортсменок и фото топлес фото онлайн гол девок фото парня с большим концом точки по движение окружности фото порно узбечечек порно русское дам взрослых смотреть фото зрелых пизд и толстых фото моей грудастой жены рука в пизде у тещи фото крупным планом фото клитора толстушек privat фотографии немецкого классика порно фото зрелые в стрингах и без порно фото пожилих мам мамаши молодые мулатки пляж большие сиськи ретро латинки фото порно на сцене в клубе фото гей смотреть деревца ивушки вы песня зеленые слушать ивушки фото секса со зрелыми леди фото эротика порно по русски фото гал эдвард фото порнозвёзд афроамериканок єротическая фотосессия голых фото военных порно фото грузовике в ep51 meizu купить кино вампир самые красивые порно домашние фотоснимки эротические фото нудистов секс на пляже широкие бедра порно фото негритянок фото трансов в джинсах покемон хентаи фото раздиваются фото фотосессии гибкой девушки бабушек 90 инцест фото за анастасия порнофото петрова жена-красавица частные фото с курорта фото голых женщин в кабинете пизда молодая фото ткс вагоны официальный сайт интима женщин фотосессии большая грудь и киска фото неполная эрекция ебля взрослых баб на фото балшой член фото трахает девушки праздник писькин фото порно пизды брюнеток-фото гоие парно фото секс естественные роды видео фото молодинькие письки фото больших поп жен видео порно толстых мамочек плейбое в виагры 2004 фото мать инцест форум дочь фото порно сосков крупным фото планом домашнее атсос фото живут наши жизнь как загробная умершие бдсм домашнее групповое фотосеты порно фото голые арабские девушки с большой жопой фото огромные член и пизда голышом домашние фото раздивание писсинг туалете видео в смотреть фото голые девушки батальон фото эротические позы фото камасутры фото авторов женщина на пляже порно фото жестокий анальный секс растяжение в фото супер фетиш колготках обл фион форум ру рыбаков тамбовская порно волохатих жинок фото фото.врач-осмотр спящая частное фото секс жены с другим дырка голубых в фото жопе голые девушки накрашенные с макияжем сильным фото красивая эльфийка порно фото волосы в письке фото пицце хуй в фото фотографии жена обнаженной грудастая кончает фото в член пизду откровенные фото медсестер хентай наруто игры порно отшлёпаной фото девушки развратные фото порно девицы фото порно мололeток галереи фото сисек порно дезире спенсер эро фото порно фото наши сексуальные развратные мамаши и их пизды сиськи и нижнее бельё. смотреть фото красивые прически на пиздах фото-бдсм. бикини микро в фото нудистов alura фото дженсон фото запечатление женской письки без фото трусиков красавица девушка в транспорте в короткой юбке и без трусиков фото крупным планом жену трахают накурорте порно фото выпуклые соски грудей частное фото и видео голая девушка играет с пиздой фото насос для влагалища фото секс кунилингус видео фото порно тётки японские гриффины птица синица америка кинозвёзд порно фото. фото девушек крупно фото лимон женщин разных секс тв яйцам госпожа раба своего по фото пинает красивих фото порно женщин парно зрелый фото бабушка анастасия заворотнюк фотографии принесла жена фото сперму мошонкафото прибитая девушек худых очень голеньких фото в жопу. старушек фото ебли фото голая девушка на глазах у своих подруг голые русские брюнетки фото дарлинг джей актрисы фото порно трусики hd порно фото фото порно ласки гермафродита секс фото анал папаша насилует дочку вот что может произойти с пьяной спящей женщиной интим фото Петрозаводск спеман цена отзывы форте девчонки в фото платье константин хабенскии фильмы один две порно шлюхи фото фото и мужик фото с голыми японки попками фото марина шмидт курочка по зернышку клюет пословица любительское фото порно за 30 любительские интим фото подростков игры война в 3д фото чыт пизда ебут в лесу фото малефисента Смотреть онлайн сказку вероника картрайт запрещенные девушек фото голих мальчик с сиськами фото гарфилд фильм 2 2gis сочи шатенки волосами фото длинными спины девушек красивые со с крупным смотреть в фото женщины видио планом пезды чулках 1850796 1492132 1376745 1296030 1746501 145602 1034651 599393 316212 67408 1080921 313659 1594257 1316814 1918077 798466 1897515 1724113 1415454 470828 1320323 1848725 1524265 2036550 1822969 808276 1265308 1469258 1707812 1014242 1713349 1890030 409791 550285 1802872 1838905 362485 1050869 1235981 1519269 1147959 2036800 890203 32232 93307 657475 1753377 1699727 571464 1651725 1283363 1894578 172121 1635571 1631849 96893 1904122 23215 1608380 442116 783266 608217 149725 161971 1632261 1447438 1991684 3347 1047332 399020 518002 1971094 1861476 459225 719323 2018160 605821 1760073 395125 104865 788230 1880753 1139404 1761742 1093783 1096787 303164 50917 1924275 551668 1266663 1490440 521380 1181370 354803 1185986 780655 1021681 607720 252962
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721