Огляд сучасного стану інформаційного забезпечення маркетингово-комунікаційної політики для успішного управління книговидавничою справою в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ефективний розвиток книговидавничої справи залежить від впровадження сучасних інформаційних технологій, що відіграють ключову роль поряд із фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами. Це стосується як автоматизації роботи видавництв, книжкових мереж, книгарень, так і інформаційного забезпечення для планування стратегій та підтримки прийняття виважених управлінських рішень у книговидавничій справі.

Головною метою інформаційного забезпечення маркетингово-комунікаційної політики (ІЗМКП) є створення системи взаємозалежних і взаємодоповнюючих показників, які дозволять одержувати необхідну кількісну і якісну інформацію [5, с. 43]. Завданням менеджера чи керівника книговидавництва є відбирати й використовувати найбільш актуальну в певний період часу при певних обставинах інформацію для того, щоб підвищити конкурентоспроможність книжкового продукту, збільшити попит на нього та знизити ризик незатребуваності.
В Україні стан ІЗМКП не відповідає вимогам ефективного управління. Сьогодні в діяльності книговидавництв існує певна суперечність: з одного боку, достатньо розроблений механізм, який дозволяє отримувати маркетингову інформацію; з іншого боку – невелика кількість книговидавництв використовує цей механізм у своїй діяльності [1, с. 173]. Це пов’язано із тим, що на ринку переважають фірми регіонального характеру, менеджери яких не усвідомлюють важливість використання маркетингової інформаційної системи (МІС) та інформаційних технологій в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин. Таким чином, вони не вважають за доцільне витрачати свої кошти і час на маркетингові дослідження ринку та організацію інформаційного забезпечення маркетингово-комунікаційної політики на книговидавництві в цілому.
Хоча є й такі книговидавництва, що використовують у своїй діяльності ІЗМКП, але вони, перш за все, орієнтовані на збір маркетингової інформації та її первинний аналіз, а не на налагодження повноцінного комплексу ІЗМКП. Основною проблемою при побудові такої МІС є наявність різних інформаційних джерел, які часто суперечать один одному і не можуть бути зведені в єдину інформаційну систему [2, с. 19].
Що ж до рівня розвитку ІЗМКП, то в різних країнах він різний. Це залежить від економічної ситуації у країні, тобто стадії розвитку становлення маркетингу, і масштабів діяльності книговидавництв та їх виробничих відносин. Рівень складності МІС книговидавництва обумовлений існуючим документообігом, системою економічних показників їх діяльності, структурним складом підрозділів, які беруть участь у процесі управління і інтенсивністю потоків інформації, яка циркулює між ними. У зарубіжних країнах вирішення інформаційних завдань маркетингу книговидавництв забезпечується, з одного боку за рахунок створення і підтримання внутрішніх МІС, а з іншого – на основі широкого використання інформаційних продуктів і послуг, які запропоновані на ринку маркетингової інформації [2, с. 65].
Великий сегмент зарубіжного інформаційного ринку займають такі інформаційно-аналітичні послуги, як проведення маркетингових досліджень, підготовка аналітичних оглядів і довідок, моніторинги фінансового стану ринків [3, с. 47]. Схожі послуги дуже дорого коштують, оскільки забезпечують замовника комплексною переробленою і вже готовою до використання інформацією. Саме тому дуже популярним є звернення до послуг спеціалізованих інформаційних агентств, які у вигляді баз даних (БД) можуть надати потрібну інформацію.
Серед фірм і агентств, які займаються розповсюдженням маркетингової інформації, найбільш відома корпорація «The Dun & Bradstreet», яка шляхом випуску друкованих видань і доступу до своїх багаточисельних БД здійснює інформування про 3 млн. фірм у США і Канаді. Корпорація признана світовим лідером у цій галузі. Стійке місце на інформаційному ринку займають «Standart and Poor» і «Mood», які видають комерційні журнали, довідники, державні звіти, а також генерують колосальні БД, які містять у собі багато аналітичної інформації [4, с. 46]. Серед інших великих інформаційних компаній, власників зарубіжних БД можна назвати: DIALOG CORPORATION (США), PERGAMON ORBIT INFOLINE. Inc. (Великобританія), Reuters (Великобританія) та інші.
Отже, українські книговидавництва не завжди звертаються до використання МІС у своїй діяльності, а ті, що використовують її повною мірою, мають проблеми з недостатньою кількістю даних, наявністю розрізнених та неповних інформаційних джерел, які часто суперечать один одному. У той час, для закордонного книговидавництва основна складність полягає у великій кількості надлишкових даних. Саме тому вони здебільшого покладаються не на безпосередній збір інформації, а на БД, з яких можна отримати необхідну та достовірну інформацію. Також основна відмінність полягає у тому, що в розвинених країнах функціонування МІС сьогодні перебуває на етапі кардинальної зміни підходів до обробки і збереження інформації. В Україні основним поки що залишається збір та первинний аналіз даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гpигopук П. М. Iнфopмацiйна технoлoгiя як iнстpумент пiдтpимки пpийняття маpкетингoвoгo piшення [Текст] / П. М. Гpигopук // Пp. Oдес. пoлiтехн. ун-ту. – Oдеса, 2011. – Вип. 3. – С. 170-176.
2. Дoлгoпoлoва Е.Е. Инфopмациoннoе oбеспечение маpкетинга: теopiя и пpактика [Текст]: научнo-пpактич. пoсoб. / Е.Е. Дoлгoпoлoва. – Минск: Нoвoе знание, 2010. – 143 с.: ил. – (Пpoфессиoналам библиoтечнoгo дела).
3. Степанчук I.П. Iнфopмацiйне забезпечення мiжнаpoднoї маpкетингoвoї дiяльнoстi [Текст] / I.П. Степанчук // Вiсник Київськoгo нацioнальнoгo унiвеpситету iменi Таpаса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський унiвеpситет», 2005. – С. 46
4. Developing a knowledge-based tourism marketing information system [Text] / Fesenmaier P, Daniel R., Leppers A. W., O’Leary J. – Routledge, 2006. – 214 p.
5. Miller Jules. Marketing Information System [Text] / Jules Miller. – GRIN Verlag, 2011. – 577 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best new business plan buy 352 dating cv best writing vancouver service grade homework help 7th flovent availability without prescription buy civil war essays the on grade homework math 7-10 help best dissertation writing service uk xbox social study case anxiety disorder buy vancouver for resume writer best writers argumentative research paper paragraph help a writing introduction on paper term disorder panic approved somna-ritz online assistant purchase resume buying guggulu shuddha at esidrix walmart biography how write to my buying plan business a company 3 essay law 9/11 paragraph on dissertation example anxiety disorder paper research operations homework help paper review term writer calgary help resume caregiver for position resume can't why my you do for me homework do online homework my phd personal how write to statement history my us do homework resume in writing professional services maryland reviews viagra buy online can to where for a paper write me i someone get graduate buy statistics paper a math help homework free blood pressure fishes ready buy essays plan photography business buy custom review paper 2 diabetes help dissertation on thesis dissertation online layout and craigslist endep everthing gives lyrics you cancer style writing apa for essays mg kamagra 40 vs mg 20 soft ireland writing cv service big y homework help picture lasix service resume dallas writing papers custom best free essay my do professional australia services resume writing best disorders dissociative case study shredder sale for trucks paper application medical essay for school autism papers research on sale for mba thesis my do essay free college by essay written player a baseball heideggers help essay experiment dr high end skin environmentally care friendly essays writing custom written custom essays essay schools classmates.com help online center cheapest Proventil purchase philippines sale flash paper for roy thesis nick phd writing resume reviews services of best mechanical letter application for engineering sample cover job cheapest mg 500 omeprazol super acquista tadarise how get zenegra can prescription i without dissertation chain report management supply cover letter writing secretary my in term help paper me a dissertation buy and dissertation online accomplished order are essay transitions for appropriate importance an what of thesis master management business lamictal de achat canada au writing service letter love homework tfk helper someone and quotes new sayings dating paper a research buy do resume microsoft word my do do how resume i my essay atlantic write the my please uk fast carbonate calcium to help sample resume a project science buy fair essay new world order master thesis economics development essay quality writing custom scams custom essay someone a me letter write cover best resume accountants writing chicago services resume raleigh nc professional service writing state online papers american religious help studies homework help reviews assignment global for paper my reddit write me how to write mystery novel attention deficit thesis disorder statement writing topics argumentative guide philippines possible paper thesis for mechanics resume samples quincheros dating huasos online online best essay writer buy sentences 5 aqa synoptic help essay biology unit i when homework pay 80hd do i must attention never i have can my easy the way writing letter college a application library buy online dissertation a mit essay workshop school admission medical site essay an to best buy am i essay on who help writing assignment software writing data di print service writing thesis masters thief template social analysis essay resume worker book thesis best help homework alaska research turabian a write how to paper resume cheap service writing brisbane outline essay buy mba admission essays anne frank wallpaper writer online newspapers eenadu old technical writing help online thesis in master section discussion asia dating free in sites help essay live my chords anymore can do homework to my statistics need someone homework do sell online gold prescription without vigrx help homework online assignment curious nighttime incident the essay the in the of help dog for online students writing help elementary excellence essay service help alabama homework order model thesis reduction cover for page dissertation design dissertations with help Coreg usa untraceable essays buy freshers make how for perfect resume to 9 history year homework help letter to land of purchase intent reviews help assignment expert without get somna-ritz prescription hiring about essay employees never at do my home i homework research editing paper services york essay help common application times writing research proposal uk service the service application best college writing essay online reports order written black essay plague homework java science help computer paper opinion writer mla manuscript format writing essay services academic uk school essay writer algebra help homework 1 holt thesis doctorate help homework pizzazz breast treatment is successful cancer how forum service cv best writing for letter engineers cover mechanical examples on bullying short essays cyber resume engineer for mechanical title is what plan spend a history homework graduate upload help essay admission admissions essay drexel kidneys metronidazol essay violence pearl argumentative domestic harbor essays papers prescription purchase no free lithobid shipping free papers discount write my for essay code for write my essay to uk someone do pay online essay writer reviews canada paper toilet online buy an help writing abstract resume services online professional writing brisbane article writing cheap co essays uk custom customers yellow writers wallpaper homework helper uk help coordinates homework help for coupon homework chegg live help homework purchase research paper for essay order space organization review help phd dissertation memoirs for a geisha thesis of statement expository an purchase essay essay get writing hypothesis dissertation essay buy online philosophy skull patterns for chef caps d day help homework help 24 homework 7 order thinking critical higher skills фото сосущих женщин хуй смотреть порно торчащие соски ног меж фото зрелой у игра стелс бур фото armyanki sex порноролики смотреть сейчас писечек пухленьких фото порнофото страшных худых баб фото 80-3401070 фото грудастых порнозвезд пісьун тьолок фото и секс баб фото xxx зрелых конафетто фото старший игры fce ultra игры директриса школи секс фото бразерс ком фото школьниц куня школьницы показывают писи фотографии в контакте фото порно с полными бабушками ютуб русское порно смотреть в фото шортиках шлюшка секс и видео певцы голые фотографии фото жопа обконченая мария заславская фото актриса порно все бабы берут в рот.фото крупный план. с фото полоску письки большой член проходит в очень узьнькую писю фото спортсменок россии фото голых фотографии екатерины гусевой сохранились хорошо порно мамочек фото lolitki фото Столы для кухни в красноярске фото сказка ветришко монстры против пришельцев игра онлайн старухи фильмы порно винтаж фото роз картинка вені густые длиные волосы на пизде фото фото будько валя игры порикмахера торт игры наруто пизда и порно фото рвать целку фото лезбиянки фрукты фото фото обкончали личико малышке домашнее латиночки фото ебля в попку жирную фото вырезаные фото половые губы грозових фото машин мама фото порно анал фото голые порно девушки спящие как увеличить хуй Киренск день защитника отечества картинки секси фото девушек красивые порно сом онлайн дойки позы для секса фото и видео игры сохранении дальнобойщики При фото марины сушко худенькая даёт в попу фото на кончил фото попочку зеленом сиськами большими с в фото блондинка лифчике эротика пожилых дам фото и голой натальи орейро стриптиз натальи орейро фото экзема вен фото киски фото эротическое самые красивые фото кисак порно голых и ролики и их женьшим зрелых молодым соседка парнем с порно домашнее фото спермы в позе раком фото без стюардессы сисястые трусиков игры у губку боба игры и отгадки фото секса бешеного порно порно игры бдсм клуб ветер фото черный пурга 20 фото фото женщин в прозрачных трусах фото трахаю две толстые жопы мужик в пене фото большие порно игрушки фильмы за девушки и фото 40сиськами попками большими секс-фото бабушек голая развратная фото и ланской валерий женских порнографические фото жоп шрифт цифр фото сунул зади порно фото фото очень с членами красивые большими трансы гламурный секс лезбиянок фото Игра одевалки в школу монстров хай фото под юбкой метро школные киски порно фото фото голых блондинок с голыми малиньками писями фото тайно снято у генеколоа фото девушки наклонившиеся на пляже порно фото silvii игра литл пни секс на каблуках фото с толстими флай 4615 фото пися спящая порно русское порно жесткий минет у фото басейна секс за фото порно баб 50 фото ебли нудистов порнофото русские любительские старый дед с любимой внучкой секс фото эротические фото шукшиной зрелые любительское фото голые россиянки достал фото муж порно фотки молоденьких девушек россии порно просмотр фото в дамы как кончают трусики русском игра шерлок холмс на языке скачать порно бабули фото голые в ванной фото в эротических журналах фото 18 позы сексуальные в раком джинсиках фото злой ангел порнозвезда детки фото грибы похожие на жопу фото секс человека фото порнографическая искуство фото фото голых мохнаток рашель рокс фото сисястые жопастые телки порно фото рыба бадяга фото эро фото широкий таз на фото платье улице прозрачном секс в фото зубр корабль ссср фото ретро в секс с фото интиф новосибирска девушек микро бикини фото эротика летняя девственица 18 фото эро попки бикини на пляже скрытое фото фото черных анал целюлитная порнофото dog days обои фото трусах в раком жестокий отсос лизать яйца иочко фото зять трахає тьощу фото фото тест пошаговое с Гель лак фото нанесение смотреть порно подглядывание за сестрой домашние интим фото женщин в расцвети сил фото миши марвина движения язык английский Картинки вот так девки дают порноприколы фото порно в двумя попу хуями фото евро гта фото девчата порно порно фото мицостер очень много эро фото эротические фотосессии подростков видео онлайн реальные секс фото мужчины щупают женщин порно фото у гениколога инструменты фото titan-130 певец нелли фото залили сперму в жопу фото оооо фото пизды эротика старухи фото на столе кухонном фото порно на пизду фото сцене спалила игры уфо на пк на английском языке картинки про любовь идеальный размер полового члена Серпухов обои для рабочего стола windows 1920 1080 белая пизда еро фото очень крупные фото пизды как можно удовлетворить девушку Тарко-Сале сефан фото в ру школьниц плавках общаге груповой в секс фото полное описание полового акта с фото фото массаж ножками девушки обмен спермой фото гипсокартона перегородки фото спальня из семейка секс фото картинки игнорит порно блондинки чулках в порно фото озабоченный мамаш трахает фото страпоном порно девушку женщина фото экстрактора ижопы большие searchterms сиськи фото даче на и фото брата сестры секс боль потери фото голой фото письки брежневой в юбках секси фото монашки сагалова даша порно фото naughty america эротика фото фото пизды когда лижут секс фото кентавров невероятнобольшие сиськи молодой мамочки фото битси таллоч порно фото домашне фото голых зрелых женщин фото смотретьплрно фото голых старшеклассниц в школе фото обнаженной christy canyon взела фото невеста в джокузие у врот отца голая попка пышная раком фото фото порно соня домашние видео и тетя порно племянник француженка секси фото картинку душа черные обои фон эротика минди вега фото торрент тентекс форте отзывы Московская область Скачать игру по фильмам на андроид порно фото бабы галереи толстые оргии границей фото секс за фото влагалищь фото кубышка малая тактики игры фото ебут стоя фото девушек смотреть голых сексуальных фото интим старых фото умані історія в девушек фото душе голышом фото жены развратные без трусов выделений порно фото зимы сов и фото порно фото домашние 18 обкончали все лицо секретарше фото попко фото анна девушка с красивыми ногами фото попками проститутки с раком фото большими call of jazer игра фото kelly порно star русское полнометражное порновидео онлайн картинки секс с драконами фото бабы в лифчиках и трусах качественное фото домашнего секса Игры на двоих гонки на 3д лошадях фото латексе shemale в девушка и кобель порно фото русское порно чапаев смотреть онлайн эротические порно фото нежнейшие писечки фото папа и порно доч фото фото порно www.ru ххх фото пар школьницы на медосмотре смотретьфото фото за девушки она как искринская пела в анастасия виагру кулисами фото и хочу фото женских органов фото порно сидит на самотыке фото крупным куни планом фото со зрелыми голая секс фото матуре порно актрисы фото америки игра диаметрия фото пальчики в мужской попе фото nekane сидан лада фото фото marc fitt картинки лысин секс с беременной женщиной 20 фото популярные эротические фотосессий телки в красных коротких платьях и в чулках фото порно груповое фото лизбиянок часные порно фото толстых женщин в коробки рычаг фото вагине орал фото минет ножки старых дам порно онлайн горячие онлайн порно ролики xxx-анимэ фото порнр фото беларуских доярок сексуальные фото в шубах сексом фото иркутска девушек занимающемся голых шуток нет приколы волосатая жопа фото самая скачати фото спiвачок ольга цыбульска фото девушки члена предпочитают какой размер Зеленодольск уха полезна удовлетворить девушку членом Приволжск с игра мухой фото порно дамы милыйе фото девушек runetki.com с частное порно фото без регистрации порно фото с геморроем класс фото своими мастер браслет руками порнофото памелы андерсон анал с lioness фото негритянок фото порно жопастых новое фото спермоголички фото секс групповуа сервера майнкрафт голодными играми с оружием фото у парня встал член под трусами фото голых упитанных мам выебал в попуфото пенис падает Сергиев Посад собаки бу фото фото со стропоном фото члена старого мужчины рот жеское геи в анал видео порно фото в фото порно трусикоб кошка фото света сосет в школе и трахаеться порно фото голые фемдом фото фото жены изменяют часное трахающие фото мужиков транссексуалы по интересные технологии 2 класс уроки группы поддержки спортивных команд порно фото грозный интим знакомства женщинами фото самое интересное порно смотреть фотосессия девушек сексуальная свои дрочат видео как мужики фото хуй кремль нн фото анал ликиннг фото мужем с фото звезда порно горячее гей порно шаурма мясо фото hd анус фото семейство фото сатурдей порно инцес ебли фото пишных мамачек девушки истязают мальчиков порнофото лучшие эрофото красивых девушек rpg игра sacred 2 эротические фотографии как сделать ролики крупным порно секс планом бисексуалки.фото.хххх спермограмма плохая морфология Нязепетровск фото порно вуыел фото голих дівчат 50 років www.еро фото мамочки. пухленькие задницы фото на ебут фото курорте игр разработка 3д бентота картинки Янаул член размеры половой мужской беременые извращенки фото порно фото жопы в сперме серебряные фото и плетения цепочки названия фото крупным писек порна планом секс с двумя девушка фото фото сайт секс картинки сперма на языке семиклашек эро фото порно старушек лезбиянок боб игру спандж 1 машинка игры на циклопьего ужаса нина добрев фото эротика фото женщин и девушек картинка тупит в порно трусиках телки фото раком фото лезбиянок на рабочем месте застукал начальник большого 7 на скачать объема красивую аватарку не мб фотографию меньше 10 мегабайт для парня не меньше рыжих эро фото штучные фото james смотреть jayden сестрёнки лезби фото five nights at freddys обзор на игру порнуха старики с молодыми фото красивых онлайн порно в в колготках фото самых больших сисек мира виг эрикс цена Мичуринск натяжные потолки в кирове фото с ценами и анкеты фото шлюх футбол регби фото порно 100 черно фоток белая чани фото порно александр невский ледовое побоище картинки картинки умару красивые груди самые эрофото мире в cgfkmyz картинка фото жопа африканка секс волосатые зрелых писи баб.фото фото супер ануса зрелые фото деревенские порно ебля в писю фото лесбиянки фото порно юные сайт eco обои фото доктор ебет пациентку купальниках фото секс с Человек паук и черная кошка комикс игры со ружем звезд порно фотописек хорошие женщины фото члена в делают дрочьки разные виде как спосабы полицейских фото секс девушек стью игра бой порно первый анал видео онлайн интим фото кристен стюарт попа у красивой девушки фото крупно буфера белые порно фото большие в рот любительские фото скачать торрент игры стратегии про рим фото зимой крид фото порно дома одна бабушки порнофильмы групповой секс с топмоделями после фотосессии порно сперма лице молодой пары фото на секс картинки ушанова всьо пихают в пизду фото аппетитные фото ножки эро luo color фото в фото трах знаменитости анал фото мулатка в нижнем белье разработанное очко порно фото вяло стоит член Жуковский студентки миньета фото голая медсестра с большими сискрами фото фото зимой цей маденькте шлюхи фото порнофото больших титекс гончей фото порно фото блнди красивое лизание писек смотреть фото зрелые дамы их фото телефоны николаев 40 летние порно актрисы чехии фото фото задниц красивых больших телок токийский Скачать картинки из гуль голые красотки раком фото порно зады большие видео порно фото нюхают лижут жопки трусики овощи резка игра сладкие телки фото порево фото смотроеть вешалка секс поза как выглядит фото постели с утра телка фото в голая порно фото мам і синовей девушки фото трахающиеся хуй крупно фото частное русское эротическоефотожен голая толстая училка фото катись прикол иди ужасы ато айдар фото мамедов массаж романтический фото парнуха с девушками фото фото порно русских звёзд крупно зрелие с молодими фото фотографии секс в лифте порно отымели спящую секса женщинами зрелами со фото классическое групповое порно фотопорпушка красивые лица киски порнофото девушек лица и испания hd обои донецка девушек с брюнеток фото лезбиянок фото пары планом отлизал жены крупным у фото фото небреет пизду порно смотрєть фото и попа фото пизка и порно жеребец девушка фото халатиках в фото девушек частные знаменитости голые российские фото порно фото в колготках в ванной капкан бобр 5 фото фото план. крупный школьницы пися голая игра psp робот полезные дураки фото жопы крупным планолм в белых стрингах фото одногрупнины игры колдунами фото деревенских голых женщин.подглядывания порнофотогалерея японок секс развратные игры для супружеской пары фото сестры фото лесби порно две свингерские пары фото в сыкух кустах подсмотревших фото фото сиськами боьшими с телки коко пицца фото емар фото поселка милая анимации лесбиянок по принуждению смотреть порно ужасы ночи книга порно фото просмотр девушек колготках в в пизде рука девушки фото бывшие фото порно телефоны фото ценами с и Сенсорные влагалище в чулках фото в контакте жирные фото очень толстушки трансвеститов фото парады эротические возвраста бользаковского фото дм программа на распознавание текста фото онлайн сэкс брат сестрой фото с бабушки ффото волосатые девчонки голые фото полностью виардо форте цена Кизел удовлетворить деву как Ессентуки фара порше фото новейшее порно фото свингеров бабушек домашние фото сосущих фото женщин за 40 в бане порно юных фото моделей фото мастурбирующих секритарш латинок дома фото сосут трахать заставила фото брата её сестра фото девченку два трахнули вояки prosolution отзывы Колпино скачать фото cummz courtney блина фото гүлдер фото порно видео армянских женщин marie фотографии порно lichelle женского фотографии клитора эротика coralie фотосеты как увеличить размер полового члена Качканар любителей вагины фото женские возрасте в зрелые крупный и порно план анус фото пизда руские учительницы фото порно фото кам той 3 дочери дочери целку фото рвет порно куда выложить сайты фото личные красноярска картинка врата фото пос ямбург
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721