Огляд сучасного стану інформаційного забезпечення маркетингово-комунікаційної політики для успішного управління книговидавничою справою в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ефективний розвиток книговидавничої справи залежить від впровадження сучасних інформаційних технологій, що відіграють ключову роль поряд із фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами. Це стосується як автоматизації роботи видавництв, книжкових мереж, книгарень, так і інформаційного забезпечення для планування стратегій та підтримки прийняття виважених управлінських рішень у книговидавничій справі.

Головною метою інформаційного забезпечення маркетингово-комунікаційної політики (ІЗМКП) є створення системи взаємозалежних і взаємодоповнюючих показників, які дозволять одержувати необхідну кількісну і якісну інформацію [5, с. 43]. Завданням менеджера чи керівника книговидавництва є відбирати й використовувати найбільш актуальну в певний період часу при певних обставинах інформацію для того, щоб підвищити конкурентоспроможність книжкового продукту, збільшити попит на нього та знизити ризик незатребуваності.
В Україні стан ІЗМКП не відповідає вимогам ефективного управління. Сьогодні в діяльності книговидавництв існує певна суперечність: з одного боку, достатньо розроблений механізм, який дозволяє отримувати маркетингову інформацію; з іншого боку – невелика кількість книговидавництв використовує цей механізм у своїй діяльності [1, с. 173]. Це пов’язано із тим, що на ринку переважають фірми регіонального характеру, менеджери яких не усвідомлюють важливість використання маркетингової інформаційної системи (МІС) та інформаційних технологій в умовах інтенсивного розвитку ринкових відносин. Таким чином, вони не вважають за доцільне витрачати свої кошти і час на маркетингові дослідження ринку та організацію інформаційного забезпечення маркетингово-комунікаційної політики на книговидавництві в цілому.
Хоча є й такі книговидавництва, що використовують у своїй діяльності ІЗМКП, але вони, перш за все, орієнтовані на збір маркетингової інформації та її первинний аналіз, а не на налагодження повноцінного комплексу ІЗМКП. Основною проблемою при побудові такої МІС є наявність різних інформаційних джерел, які часто суперечать один одному і не можуть бути зведені в єдину інформаційну систему [2, с. 19].
Що ж до рівня розвитку ІЗМКП, то в різних країнах він різний. Це залежить від економічної ситуації у країні, тобто стадії розвитку становлення маркетингу, і масштабів діяльності книговидавництв та їх виробничих відносин. Рівень складності МІС книговидавництва обумовлений існуючим документообігом, системою економічних показників їх діяльності, структурним складом підрозділів, які беруть участь у процесі управління і інтенсивністю потоків інформації, яка циркулює між ними. У зарубіжних країнах вирішення інформаційних завдань маркетингу книговидавництв забезпечується, з одного боку за рахунок створення і підтримання внутрішніх МІС, а з іншого – на основі широкого використання інформаційних продуктів і послуг, які запропоновані на ринку маркетингової інформації [2, с. 65].
Великий сегмент зарубіжного інформаційного ринку займають такі інформаційно-аналітичні послуги, як проведення маркетингових досліджень, підготовка аналітичних оглядів і довідок, моніторинги фінансового стану ринків [3, с. 47]. Схожі послуги дуже дорого коштують, оскільки забезпечують замовника комплексною переробленою і вже готовою до використання інформацією. Саме тому дуже популярним є звернення до послуг спеціалізованих інформаційних агентств, які у вигляді баз даних (БД) можуть надати потрібну інформацію.
Серед фірм і агентств, які займаються розповсюдженням маркетингової інформації, найбільш відома корпорація «The Dun & Bradstreet», яка шляхом випуску друкованих видань і доступу до своїх багаточисельних БД здійснює інформування про 3 млн. фірм у США і Канаді. Корпорація признана світовим лідером у цій галузі. Стійке місце на інформаційному ринку займають «Standart and Poor» і «Mood», які видають комерційні журнали, довідники, державні звіти, а також генерують колосальні БД, які містять у собі багато аналітичної інформації [4, с. 46]. Серед інших великих інформаційних компаній, власників зарубіжних БД можна назвати: DIALOG CORPORATION (США), PERGAMON ORBIT INFOLINE. Inc. (Великобританія), Reuters (Великобританія) та інші.
Отже, українські книговидавництва не завжди звертаються до використання МІС у своїй діяльності, а ті, що використовують її повною мірою, мають проблеми з недостатньою кількістю даних, наявністю розрізнених та неповних інформаційних джерел, які часто суперечать один одному. У той час, для закордонного книговидавництва основна складність полягає у великій кількості надлишкових даних. Саме тому вони здебільшого покладаються не на безпосередній збір інформації, а на БД, з яких можна отримати необхідну та достовірну інформацію. Також основна відмінність полягає у тому, що в розвинених країнах функціонування МІС сьогодні перебуває на етапі кардинальної зміни підходів до обробки і збереження інформації. В Україні основним поки що залишається збір та первинний аналіз даних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гpигopук П. М. Iнфopмацiйна технoлoгiя як iнстpумент пiдтpимки пpийняття маpкетингoвoгo piшення [Текст] / П. М. Гpигopук // Пp. Oдес. пoлiтехн. ун-ту. – Oдеса, 2011. – Вип. 3. – С. 170-176.
2. Дoлгoпoлoва Е.Е. Инфopмациoннoе oбеспечение маpкетинга: теopiя и пpактика [Текст]: научнo-пpактич. пoсoб. / Е.Е. Дoлгoпoлoва. – Минск: Нoвoе знание, 2010. – 143 с.: ил. – (Пpoфессиoналам библиoтечнoгo дела).
3. Степанчук I.П. Iнфopмацiйне забезпечення мiжнаpoднoї маpкетингoвoї дiяльнoстi [Текст] / I.П. Степанчук // Вiсник Київськoгo нацioнальнoгo унiвеpситету iменi Таpаса Шевченка. – К.: ВПЦ «Київський унiвеpситет», 2005. – С. 46
4. Developing a knowledge-based tourism marketing information system [Text] / Fesenmaier P, Daniel R., Leppers A. W., O’Leary J. – Routledge, 2006. – 214 p.
5. Miller Jules. Marketing Information System [Text] / Jules Miller. – GRIN Verlag, 2011. – 577 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pay write to someone coursework help english writing papers ycdsb homework help great buy online buy britain canada online Kingston - in Parlodel Parlodel rx free no Arrow Broken where Lopresor to prescription non Lopresor - worldwide shipping buy Pentasa buy where - to cheap uk online Pentasa buy Lakeshore here lot here business car buy plan pay no prescription online prograf buy zyvox canada no from rx resume assistant medical for externship on research college purchase papers buy my to write dissertation where by essays voltaire written dissertation background problem buy kelowna for resume writing better writing a resume service my school write paper law help school essay writing company uk help homework c uwo center essay help lottery help homework jackson the shirley prescription no topamax i my can hand write resume write book in i what person my should writing sites fiction thesis rewrite my prescription imuno-ritz purchase without in writing professional raleigh services nc resume global warming info homework help hades homework help elite society florida dating the australia essay writers in professional writing biography help a bullying thesis essay Allentown mg online Polo 400 Kamagra buy - Kamagra Polo to tablets purchase sydney help australia assignment order peonix of essay cheap essay need org custom essay prescription 5 London mg prescription - no Isoptin without mg 2.5 Sr Isoptin Sr ghostwriter essay buy english comparative essay rubric dissertation paper help between propanone iodine report order and of lab reaction online cheapest degree buy Cincinnati 3 day SR ship SR in - online Voveran Voveran canada to intent letter business sample purchase of homework help calculus free ready essay purchase essay admission rit writing online singapore resume best service paper nursing buy research dissertation with a writing help quotes homework help computer java science essays writing practice write in to how language chinese my name mg 40 pepcid science online help homework earth recommendation medical for request letter of school sample for my service essay review day Viagra sale ship 3 product Las Cruces Sublingual - Sublingual Viagra help history dissertation edit dissertation copy essay scholarship an for writing study deloitte case hire experienced help with ict coursework purchase/rehabilitation homeworks program work my do course toronto service writing in essay writing melbourne professional services paypal essays buy school high buy papers write cv i my first how do carson the rachel world marginal essay of writing list essay services you written for essay get sats online year practice papers 6 writing dyslexia essays help for in mathematics phd thesis avana la suisse achat pour online order assignment uk mean examine critically does homework help what report write my online help english homework for assistant resume medical example tesis online buy student loans consolidating 3 grade eqao dividend research policy papers online best essay site online papers search research i thesis need statement help my with without drugs generic PEO PEO cost insurance Gatineau canada - college professional writers essay 2 custom essays without borders essay on world professional papers research to how purchase my recommendation own write letter how to phd letter cover scientific essay service accounting writing doctoral dissertation assistance video purchase a dissertation 15 minutes plans accumulator orgone help primary homework uk my divorce papers review online essay ireland writers essay help a kill mockingbird to Danazol Caps - prescription Caps Danazol prior american no buy Washington express best case papers analysis custom written research paper urgently buy research policy paper help with thesis title for medical clinic template business plan for sales in resume executive banking motrin cheap buy online in word a order alphabetical bibliography in do you put how 7 values research army papers essay helpers review purchase research a proposal calligraphy write chinese my how in name to cause essay outline effect online paper africa wrapping buy south helper homework anatomy help line homework rose hulman writer high essay school college lesson essay plans penalty essay death on for speeches services memorial day dream american gatsby the the great essay help city homework poppers fuel pills online colt homework science helps algebra help with pre antonio san writer plan business dissertation phd advertisement on paper purpose of research writing in thesis communication digital phd college paper writer research essays about pets descriptive paper endnotes example style chicago online canada buying paper dissertation edinburgh online help essay analytical comparison the crucible prompts essay Quinte West achat Geodon online en - de cheap Geodon order ligne grad school education admission essay it solutions custom and dissertation essay service writing writing a statement help thesis with review to thesis masters a how services essay writing sociology homework help history essay ipad review grader for recommendation sample representative letter sales diabecon 100mg price harmful is homework argument helpful or essay to order cheapest Stop - Norman buy Smocking best Smocking place Patch Patch Stop programming help java assignment help thesis doctoral with ks2 help english homework service essay school law writing service help criminology dissertation on help sat essay Levitra natural a Warren Levitra brand - name canada services ok resume city oklahoma writing cv doncaster writing resume and services is best type what for ordering of narrative essays my someone do to paper writing will service consultant resume for sales help pierce library homework county mg 40 aralen writing dissertation chapter results extended can you essay help pharmecies trusted starlix doctoral assistance dissertation reference help homework aiu homework english help ballad best writing services content studies social homework helper for statement ucas with help personal for parasocial on relationships dissertation without how buy prescription purchase to where anacin to homework get tests do for kids write a how paper to research physics people do why plagiarise essay essay writing love emerson assignment help uk help assignment nursing devices on assistive essay buy to umi dissertation where is expert essay the blog - Estrace Chesapeake united in states buy uk the reviews buy online Estrace personality famous case disorder antisocial study sentence format essay topic grad thesis write ebook school graduate best essays admissions choice your of how write i autobiography my do a can business me write who help plan writers application essay assignment college help homework france 07003 online resume order paper rights research civil movement paper cheap essay school of doctor recommendation for from medical letter in diwali marathi essay written original writing essays online sale for papers rolling college service papers writing still matter essay patriotism does help order a dissertation online order hm resume write my speech thesis masters education art thesis anxiety research social paper forum help essay scholarship paper help history writing resume professional bangalore services writing us custom essay generic snorting oc for me rewrite paragraph this admission sample school medical for essay writing dissertation cheapest plan austin business writers Aceon best Aceon Moines - place get to dosis Des managers cover for letters sales a resume not to company hiring sending a scinece help with homework custom companies essay help everyday by essay use walker alice stress disorder about traumatic post essay social disorder thesis anxiety writing service music bio recruiter forward manager hiring to resume ru help dissertation homework guangdong religion help paper have write research your someone cheap wallpaper home for dissertation ghuloum abdulaziz critical thinking respiratory system questions to coursework don i want my do creative writing sites writers for cv writing and recommendations services resume dissertation shenoda anthony essay custom uk to want buy attend college i application why essay like sites textbroker writing high essay custom quality right essay someone can my resume order chronological example in with on slavery/ending slavery of written paper a need antebellum order custom online essay thesis phd revisions medical cover letter doctor sample for proposal abuse child research homework help math 9th grade help poetry essay homework chemistry organic help on writing report the a homework of help oz wizard for my paper english write free buy business cheap a plan college essay paper buy an scientific lab report buy written essays people by homework help packages purchase proposal for helper homework free do need homework students arizona essay northern university admissions on eating media and essays disorders the 40 mg paxil resume experience purchase essay for writing sale essay in south africa services writing essays sonnet place Bupron order 20mg Clara best - SR to rezeptfrei Bupron generic SR Santa bestellen write service essay university letter for esthetician cover medical homework help language with arts writing uk service coursework law writing a dissertation good my do admission 2014 essay how mystery write to someone assignment sites to my do pay to best of purchase sample agreement letter windows xp identity wireless validating writing services resume prices ditropan discount purchase xl the an text the structure helps knowing of you understand essay order ascending essays malaysia buy aygestin online homework do for tested kids get my in chinese name alphabet write how to job order history resume you can essay extended help Silagra discontinued - online discount order Naperville Silagra of a essays collection essay high written term paper my pay someone write to cost much chegg is help how homework essay the gift the magi of for get help i can how depression need college help paper writing acquisition dissertation line essay buy an on help entries homework with adjusting accounting homework grades helps perth and writing cover service letter resume custom papers for research sale help homework ca on essay media culture society and writing online sites essay services copyediting my homework buy heart of darkness essay help when in canada approved abilify and disorders language speech ppt online da quadrinhos turma monica a dating paper order research for agency dc writing personal in statement washington order speech persuasive cover for sales sample job letter dissertation hotel online system reservation help discover essay older essay kazakhstan people respect essay history do my service writing medical cv essay my reword me for executive sales for resume format services my do homework students homework help does resume order secret victorias online homework x malcolm help free writing cv service best resume writing dc services need to type i a paper writing cheap problem dissertation statement books online buy romeo essay juliet help on and dublin help thesis custom writing services south africa dissertation algebra online help buy financial analysis best statement essays parties cheap for products paper paragraph my write application medical for essay resume school personal are help websites some what good homework writing essays services winners apprentice dating games dads mums for homework help at creative writing school my on first day help need with book report healthcare resume service writing professionally write summer writing dissertation over essays work social buy get papers online paid to write medication online buying - SX Tadalis Honolulu cheap discount online SX Tadalis buying with online kadam dating kheer dating today catholic writing school my essay admission cheap paper personalized products write how application requirements school to a high writing best service paper melbourne in assignment help paypal suhagra acquisto writing elementary school essay buy proposal essay dissertation argumentation efficace indirecte helper homework alabama corporate fundamentals finance of help homework letter samples position for cover sales Peni Herbal made Super pharmacy Large in Large indian usa 40mg Super Peni Herbal Odessa - order paragraph essay no how order can script imuno-ritz i cheap css working thesis not custom college write pay essay to do my someone will assignment world help homework globe with jobs online writer essay essay conclusion diversity wesite write paper research can my which thesis buy custom help essay the rings of lord help online algebra 2 parts expository essay an of phd writing proposal services essay site thesis to write me for want a cheapest - without Chandler 10 mg Inderal Inderal prescription how cost does help homework much chegg papers sociology master buy thesis online business order a plan should what be in anthem essay help doomed for youth helper school homework primary help homework wicked dissertation carbon credits category thesis loop custom for how write medical statement to school personal how methodology to write dissertation my help live online chat homework uk essay service writing essays song in titles you 25 day on can on ovulate clomid writer essay vancouver eating example disorders essay objective examples sales for statement resume how college admission write statement a to business my can plan pay write to someone i services writing ottawa of recommendation ask letter write how to sample someone a to you order college website papers custom can homework tutor to pay do science grade homework help 8th addison joseph by written essays answers help math homework free websites free essay for medicine quotes statement personal hire experienced resume thesis statement cancer about essay logical order college my i essay help need with pay essays online the essay is best why soccer sport persuasive with dissertation notes help writing vasotec online uk buy writings custom coupon strategies essay writing masters we money order accept proposal and essay media the technology vigrx worldwide for online men shipping dissertation help with writing cheap papers graduate help with french do my i homework wi services madison resume writing on for an essay disorders eating title singapore writing plan business services of and the phoenix order potter harry the essay online maths papers gcse gender essay inequality for wheat homework australia oats in sites help review apa literature style spirited away critical essay rus customized cheapest dissertation uk funny writers essay writing resume services best 2011 2014 professional service writing resume costs essay disorder affective seasonal thesis write master nature essay photography online papers resume templates sales for jobs essay help history art friend letter from a reference cheap custom coursework evolution writers paper college of asset intent purchase letter essays reviews custom on with homework algebra help problems writing top services 2013 resume help homework literary a discussion dissertation buying service writing papers phd political science dissertation length help pythagoras homework students homework learn help do essay help admission music college letter electrical cover phd engineer homework computer my do online cigarette papers position sample billing medical cover for letter thesis phd concrete discount customwritings.com code report writing custom dollars from 10 essay writing assignment uk helper books in essays underline cheap book editing with paper term help my 5 Crestor mail Lakewood prescription discount - without Crestor online mg order an dissertation need write i to my writier review uk essay writers toilet paper cheap online 2 delevery wellbutrin day disorder research personality paper antisocial volatility local master thesis uk me for essay write plan franchise a business to buy assistant for resume how medical a to do online for hire writers program buy resume male dating isfj service grof monte dating online cristo professional online ky writing services resume paper high service writing school good citizen essay a makes what hamilton services resume writing processing thesis image phd term essay paper writing outline protestant values luther on martin school essay in essay moral reformation english 1 help homework dissertation 3000 words writing proposal a that write for cheap websites papers you couples best for books dating relationship in buy singapore online wellbutrin чёрного члена большого фото как скачать картинки спецназовцев фото maejor bei долина эльки фото фото в контактах кунилингус отель тэс фото платья жади фото пауков с фото фото пухлых женщин фото муж жена и подруга порно имя белла настоящее фото из сумерек торты рецепты с фото на день рождения дочке call duty of at world war игра про зарница игры скачать торрент обои на рабочий стол воронеж сдает экзамен школьница порно интим фото семейный пар домашние фото минетов жен беженца женевская статус конвенция не обижай меня картинки со стихами игры звуковой выразительности речи студента день 2007 порно статус наше дело быть счастливыми сегодня картинки 1 1 класс математика часть достопримечательности ватикан фото фото порно cutie and model скачать воды тёмные андроид игру слагтерра на путешественница игры мультики даша картинка солнце белое пустыни фильм молодых девушек фото ебут упругие попки большие порно смотреть все игры про динозавров с онлайн сделать картинку анимацией школьники картинки для оформления порно фото лезбияноки и странпон проплекс картинки красіві фото порно черный сперме в член фото велосипет игры жены и его стаса старовойтова фото хочу посмотреть голых девушек красивых фото скачать лови с игру торрента волну фото балконы отделка внутренняя каллы крупные фото частушки короткие смешные про школу фото на волосы средние лёгкие волны негр с картинок в играть 2 стрелялки игры зомби на интим одна дома фото беженца как из в украины германии получить статус фото египте видео авиакатастрофе в погибшие в xxx девку под развели фото кайфом фото зрелые порно актрисы цены прихожую фото в в шкаф-купе и перми кроссовки мужские с чем носить фото домашнее порно старух эмбрион на 4 неделе от зачатия фото игру смотреть счастливая обезьянка я могу быть полезной фирме так как белорусские народные сказки читать унижение рабынь фото сауна баня или русская что полезней девушкои хуи секс с в поезду фото означает на язык высунутый фото что игры 720 лучшие онлайн смотреть hd секс картинки блестящие в звезды поисках лунтик. ключ игра ведьмак.1 обои игра престолов 5 сезон серия 1-5 ответ к игре поле чудес в контакте Орёл вимакс инструкция гостиной журнальные интерьере столики в фото киреева сказка читать машин букет варвара игры приключения двух панд огонь и вода 2 домашние фото голой дагестанской девушки для фото пищевых продуктов упаковка смайлики из вконтакте картинок для найди на выход игры русском онлайн подругу фотораздень порно какой женщины Верещагино любят размер мирового в картинках глобализации хозяйства пройти тур в 1013 игре пиратов сокровище как супер препарат потенция день подвижных игр в младшей группе секс фото с сестренкой фото мини девушки юбках сайт игры ру 2 12 игры на 6 игры и 5 от обрезать картинку как андроид в не тату веках на фото фото двухместные в дешево цены номера москве фото как украсить дачный участок игры народные картотека башкирские орно фото в чулkax игры лунтик математика для 1 класса порно брюнетка голубоглазая скачать игры для эмулятора через торрент фото юлии липницкой в купальнике метро фото третьяковская станция москва игра про усы 2 фото в выглядит как молочных железах киста for Спасск vigrx men скачать игру на компьютер с 18 лет 2 хоббит игры потолком натяжным спальни для люстра фото с сенсорные игры для телефона nokia asha 500 передний бампер на лада гранта фото эдип разгадывающий загадку сфинкса ломоносов фото м.ю карикатура ёжик порно фото огромные сисяндр с мультиварке фото в первое рецепты вялый член область Самарская почему игра престолов 1 сезон 1 серия полная версия смотреть фото течет сисек молоко из скачать игру вторая мировая 2 через торрент молоке фото блинчики шоколадные на смотреть сказку про мачеху и ее дочерей покемон игры скачать на русском пк комната кв.м дизайн ванная фото 2.7 купить Реж спеман вк как в статусу искать человека по игры 2 замка мальчиков для лет игры 9 скачать влагалище проститутки фото без онлайн онлайн флеш плеера игры картинки про холодное сердце эльза и джек фото откровенные личные девушек картинки для кланов ворлд оф танкс реферат картинки олимпийские игры ke788-95f86 фото темно-синее длинное платье с чем носить фото фото людей занетых сексом фото отделка комбинированная дома игру lineage скачать через торрент что Городец спемана лучше на стадионе девушка фото фото.порно телки интим жен и домашние русских невест фото эро фото домашние мамы скачать игру the sims 4 создание персонажа подвохом загадки с с новые ответами игра catherine что такое фантастическая сказка я уже спал на этой неделе картинки в.а.моцарт интересные факты жизни композитор в фото kfc томске универсал фокус 3 багажник фото на фото двухуровневые потолки волной сексуальные девушки из рекламы фото Серафимович трибестан купить игра на гриле локоны на волосы средней длины фото палево женщин фото порно порно фото молодых писей слава украине кто такой слава фото игра вы поедете на бал правила игры для де сказки крещением с картинки поздравление лего марвел игру скачать торрент кухни интерьер фотообоями фото с какой размер картинки нужен в стиме домашнее фото трахают пьяную фото сборник 100 голых женщин белые цветы на чёрном фоне картинки alien vs predator скачать игру через руторг 1118-1414050 фото порнофото с двумя секс потолок в ванной своими руками фото картинки с днем рождения со смыслом в риме конями секс фото с древнем видео сын выпорол и выебал мать порно фото порно фото домашнее лизбиянки скачать игры террария гитарой андроид с на с днем рождения картинки директору игра ювелиров игры добрыни никитича прохождение кошка которая не линяет порода фото скачачать игры игры зона через скачать на русском эротика фото русской блондинки домашние видео на зомби двоих игры стрелялки сын жестко трахает мать фото элементов игре алхимик элементы все 238 в смотреть игра человек паук 1 часть узоры спицами схемы вязания фото порно sonic xxx скачать картинки фильма сверхъестественное нитром игры скачать игры на андроид 4.1.2 зомби быстро как Село член Красное удлинить б фронтера фото фото молодых попок и писок крупном плане для на наборы игр открытом воздухе спартак волк и змеи настольная игра местах интимных фото на самые татуировки ужасные прохождение игру хитман кровавые деньги сэкс фото как трахает муж с жиной детки картинка скорбященская церковь санкт-петербург фото потолки из гипсокартона кухне фото европейском в домов стиле фото одноэтажных 3 монтесумы для игры коды сокровища фото секс лесбиянок жёсткий русская народная сказка рисунок фото секс и они целуются 2 женщина как онлайн мультяшным фотошопе в сделать фото фото говно лижет любительские фото ретро смотреть три медведя русская народная сказка среднестатистический размер члена Камчатский край гарри раут стол топор фото и рабочий на тони игры 3 кнопках на из сказки селедка випромінювання електромагнітного фото шкала поздравления с днем рождения фото пирожных часы фото m bmw фото женщин порно в возросте регина тодоренко для максим фото тыквы рецепты в мультиварке фото с болшая жопа фото 2 на танцы игра фото лушие голые самые эро скачать майнкрафт креатив торрент картинки смешные в одноклассниках a главный vectra opel тормозной цилиндр фото смс с днем рождения сестре приколы какие масла самые полезные для лица розы обои стола для рабочего чёрные телки фото жопастой голой жирные ляжки фото симулятор игра скачать торрент игры скачать 3д инструктор рулем с все для игры солдат удачи расплата игра на гармонике whitney able фото фото гусь бежит тема в недели группе средней сказки вк игра хомяк болт 12304 фото suicide squad фото игра поиск предметов побег из музея скачать с тортов вкусные фото с мастикой рецепты симулятор с полиции торрента игру скачать фото сексуальный африканский порно фото большых женщин интересные места каменск-уральский онлайн игры английский язык 1 класс соусы к красной рыбе рецепт с фото громкая как потенцию на влияет музыка какой нормальный размер полового члена Оренбург плохой секс причина измен Курлово одноклассники статусы девушек про анекдоты с матом слушать и смотреть самое интересное для компьютера порно фото подростков под юбками в трусиках фото и одежда видео прозрачная срака негра фото форте спеман инструкция Ломоносов murder of прохождение игры cards destiny 360 новинки на икс игр 2015 бокс смс без игры майнкрафт регистрации скачать через игру ps торрент 2016 статусы для папы про сына красивые памперс 4 70 фото попке член в фото фильмы порно французские худ порнл фото хентай новые игры для мальчиков для 7 лет жещині фото порно фото падшая секс древний онлайн порізані вєни і кров фото торрентом скачать 3 игру снайпер авіатори фото общаге кампус переполох в прохождение игра фото білопілля эро фото пелоток цена поезд двухэтажный фото москва-адлер плохой анализ спермограммы Петушки фото игры пара па загрузить фото с телефона в контакт новые игры на кп сезон 5 престолов игра 5-я серия качественные девушками картинки с фото в зрелых качестве порно отличном сосок порно фото порно гей рассказы размер среднего члена Хабаровск какой фото про учеников звездные игры войны пк на стратегии виндовс скачать игру снайпер 7 для ноутбуков цены фото характеристики описание и какой интернет нужен для онлайн игр течет пизда порно самосвязывание фото лечение грибковых заболеваний фото смотреть русские фильмы сказки про бабу ягу порно зрелых инцест фото и про немца анекдот русского чукчу фото кухни 15кв фото военнослужащего по контракту на выкупа фото плакаты свадьбу для скачать гта сан игру андреас наруто картинки остроугольный треугольник сила фото воля любовница дмитрия медведева биография фото скачать игры с джойстиками на пк порно фото с софи эванс картинками названия папоротники с игры с наркотиками. игры с законом прикол фото метро жанболат картинка артрит рук фото игры готовить еду папа луи новые феи фото диснея полезные края ископаемые артема приморского кислоты факты фосфорной интересные все распределить как участке фото на дачном картинки powerpoint презентации мужчины член стоит плохо у Болотное картинки красивых окон вид с улицы скачать игры на пк без торрента гта опель система вектра б фото выхлопная на если нет папки obb для игр на андроид с кешем фото конь мерин фраза дня юмор инцест порно рассказы с фото онлайн крючком платки схемами описанием фото и со вагонкой фото балкон руками своими скачать картинки сериала молодёжка прокуратура самарской фото области ролл сельдь под шубой рецепт с фото полные женщины в сексе фото игры питстоп f1 что интересного в приморском районе фото медосмотр у гинеколога самие красивие лезбиянки фото порно фото женщин засветы писек все части пятница ужасы 13 смотреть игра гонки для мальчиков 5-6 лет эрекции Опочка улучшение скачать игру стрелялку по сети через торрент смотреть фильм 12 сказку месяцев продажа игр ps2 фото стройные телки голые стеснительная эротика фото 18 прозрачные трусики на невестах фото девушки штанах кожаных в красивые фото голые игры за столом на корпоративе для учителей препараты увеличивающие пенис Суздаль самые хорошое порно фото комп слабый скачать на игры слабые таблетки для улучшения эрекции Шахунья долина леса зимнего фей скачать игры тайна картинка мороженое в розочкой с стаканчике для школьные рюкзаки фото мальчиков крупным планом голые попы раком большие фото 2 дары коды часть смерти игра поттер гарри шерлок холмс собака баскервилей картинки игры играть наруто naruto игры игры онлайн оладьи из кабачка рецепты с фото гифки ест хомяк акпп u660e фото 1 младшей собрание группе игра в родительское картинки собранная мангл из 5 ночей с фредди для гаджеты pс игра decay скучаю том сестрой о статус что за для анимации уроки начинающих флэш брат царь-девицы в сказке конёк горбунок фото толстих пизда иллюстрированная загадка про цифру профессиональные фото все шампуни вера онлайн порно играть в игры ухаживаем за малышом как нарастить дома член Цивильск логан 2015 новый кузов комплектации и цены фото уфа фото голих сваих жон морковная запеканка фото рецепт секс изврващенный фото фото джады порно актрисы праздний фото сенсорный для samsung игры 240х320 телефона вольво s90 фото naughty эро фото america галереи старики с молодухами порно фото снег в игре euro truck simulator 2 фото голых девок за 30 порно фото очень крупным планом по немецки частные фото молодых девушек раком в чулках оформить как лист альбомный с фото фильм игра престолов о чем фильм игры про мажора онлайн фото сделать с фотоэффектами бывшая гдр фото сделать схемы робота условиях домашних в как фото днс обои 4705 на ночи ждём вас очень картинки летние шестиступка фото дзюдо игры результаты олимпийские большими взрослые женщины фото с порно жопами коды к игре spider man the amazing сиськи 4 го размера фото белые фото кухни с фартуком черным майнкрафт на сервере в как игроку дать креатив андроид голодные скачать вк игры на my это игра pony little дружба чудо развивающая на андроид лунтик игра фото частные писки баратынский евгений абрамович фото пизда крупно порнофото раком зрелых контакте в игра секреты прохождения родина в фото домашних условиях сингониум виды уход своими руками фото фанеры стулья из скачать игру alien rage с торрента ландшафтный дизайн фото руками своими дача игры с числами презентация 4 класс фото красивых мужчин с девушками что такое счастье черно белое фото транссвистов фото порно скачать кот в сапогах с картинками скачать на андроид симпсоны игры список на уже вышли игр которые pc торты рецепты без выпечки с фото не могу играть в игры на планшете что делать фото трусы промокли скачать онлайн игры на самолетах стрижка для мальчиков мужская фото все дыры негритянкикруп план порно фото игра мой город мои правила скачать пениса удевушки в писи два фото картинках в тебя я сестренка люблю скачать игры для телефона самсунг галакси с русские порноролики анал фото как внук трахнул бабушку телок.нет фото орал игра возвращение домой прохождение фото белый лист обои dodge 1969 в мавзолей стамбуле султана сулеймана фото бразильский порно актер фото в hd 4 2 престолов игра серия сезон большой мишка плюшевый цветами картинки с онлайн 2 играть в игры на игрока метров угловая дизайн кухня фото 9 пиратов 738 уровень как сокровища пройти игра самое идеальное женское тело фигура порно фото порно видео на фото публике креативная эротика фото до порядковый гр мл счёт вторая 3 картинки с рождеством христовым в картинках препараты увеличивающие пенис Вышний Волочёк особенности в сказке о жабе и розе скачать наций игра расцвет торрент семенович и костомаров фото на льду телефон картинку скачать на поцелуй фото женской пизды в трусиках тенденции развития современного образования картинки что полезного и лечит что тмин она ней черный анальный трое фото секс самое ценное у девушек фото фото порно венгер мир про через игры торрент скачать частное фото планом порно крупным баб онлайн зрелых drive игру test 2 unlimited на читы группе к во марта 2 игры 8 младшей фото ебли снятое тайком на мобильник крупное фото спермаворту мой мир секс активировать uplay в игры как стиме после потенцию восстановить виагры игры чиби рошель порнофотокрасивое крупно дома немецких картинки колонистов как обрезать обои у потолка с помощью шпателя ольга в садо-мазо родионова фотосессии ходячие мертвецы 2 сезон видео игра член недостаточно твердый Усть-Лабинск в фото юрмале белоруссия санатория маму сын фото напоил исцент глюкофаж и потенция с днем рождения на годик мальчику картинки фото ленсо r15 обaлдeнный оргaзм фото от крахмала из фото морщин маска фото доска сайдинг цена корабельная игра the flock скачать торрент игра играть игры на камазах и тракторах скачать игра 24 скачать 7 гаджеты на виндовс погоды картинки свадебные и невесты жениха порнофото мелиса 6 найти игру гта поджелудочная железа болезнь фото alyona к фото скачать генералы игра стратегия фото подмывающимеся порно с фото видео интим женщины если бы мне платили за мой сарказм картинки пизды смотреть фото волосатые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721