Образ Космосу і Хаосу в фільмі «Аватар» Д. Камерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Космос і Хаос – є важливими базовими структурами культури, адже вони визначають першопричини творення Всесвіту взагалі та людини зокрема. У фільмі «Аватар» прояви цих елементів визначаються як протиставлення двох світів, які є актуальними та цікавими для культурологічного тлумачення.

Ключові слова: хаос, космос, хаосмос.

Один із цих світів (про які йдеться мова у фільмі «Аватар») реальний земний  з усіма людськими цивілізаційними досягненнями; профанними, тривіальними  і сакральними процесами, а інший світ вигаданий повністю, починаючи від мови і закінчуючи міфологією. Останнє є цілком вагомою підставою розглядати «Аватар» як приклад сучасного масового кіно, де вибудовується буття культури як такої. Така інтерпретація додає нових вимірів розуміння як обраної стрічки, так і  структурної організації культури загалом.

Більшість дослідників визначають хаос як щось темне, деструктивне, невпорядковане, безмежне, похмуре. Космос навпаки розуміють як систему, чітку впорядкованість, єдине ціле, як одну із складових Всесвіту. В. Топоров вважає, що хаос це «жах, страх, породжуваний темрявою, ніччю, безформеністю, відсутністю надійних кордонів між людиною і царством Xаосу» [17]. Тобто хаос призводить до руйнування порядку, до знищення грані між людською природою та гармонією. У фільмі відбувається протиставлення двох світів, один з яких –  земний постає як хаос, в якому все відбувається хаотично, без будь-якої ієрархії або за певною структурою чи схемою, а Пандора відповідно сприймається як космос, в якому все гармонійно пов’язано та здійснюється за системою. Таке протиставлення дає змогу усвідомити бінарність понять Хаос і Космос, їхню протилежну природу.

Згідно з фільмом людство принесло хаос на Пандору. Боротьба за цінний мінерал стала фатальною для аватарів. З цього випливає, що хаос і космос є перехідними поняттями, оскільки вони можуть змінювати чи навіть замінювати одне одного. Однак стан хаосу чужий аборигенам, оскільки їхнє життя складалося з чіткої системи, упорядкованості буття. К. Леві-Строс зазначає, що «вимога порядку лежить в основі мислення, званого нами первісним, оскільки воно лежить в основі будь-якого мислення» [9]. Тобто з цього випливає, що ідея порядку була з самого початку закладена в свідомості аватарів і порушення цього принципу несло за собою деструктивні наслідки. Про те, що Космос і Хаос є перехідними поняттями, говорить і те, що на початку свого існування Земля була Космосом, але під впливом наукового-технічного прогресу та з розвитком цивілізації, ця здатність втратилась і Земля перетворилась на Хаос. Однак режисер не подає ніяких ідей щодо того чи перетвориться Пандора з часом на Хаос, як колись така ж участь спіткала  Землю.

Як правило, в міфологічних уявленнях Космос відділений від Хаосу за допомогою структурних опозицій, які задає семантика міфологеми Світового дерева (по вертикалі стовбур диференціює світові зони на небо  –  крону, як обитель богів або духів, стовбур як людський світ, і коріння як підземне царство мертвих, а по горизонталі радіус деревної тіні відмежовує космос від хаотичної периферії.

Для аватарів Світове дерево – Дерево життя, є зв’язуючим елементом, який поєднує минуле, теперішнє і майбутнє, тобто усі життя пов’язані одне з одним і перебувають у системі, у певному порядку. На Землі згідно з фільмом такого «світового дерева» не має, оскільки люди втратили зв’язок між поколіннями, що призвело до повернення до хаосу.

           Хаос розуміється як порожнеча, безодня, з якої все зароджується і в якій все зникає, але після утворення світу хаос продовжує перебувати в його основі, як невпорядкована суміш потенційних елементів. Саме такою постає у фільмі «Аватар» планета Земля.Можна навіть припустити, що режисер зображує Пандору як Космос, пояснюючи це тим, що вона є ідеалом до якого люди повинні прагнути, тим самим викрививши, негативні риси Землі, яка у цьому випадку постає як Хаос. У цьому руслі Пандора являється втіленням  недосяжного, оскільки у ній все життя побудоване на законах Космосу.Отож, протиставлення «Земля-Хаос» та «Пандора-Космос» є одним з ключових у фільмі. Для кращого розуміння причин протиставлення світів, необхідно усвідомити той факт, що Космос не може існувати без Хаосу. Оскільки боротьба порядку (Космосу) і безпорядку (Хаосу) є найголовнішою умовою існування Всесвіту.  Тобто без Хаосу не було б Космосу і навпаки.

Література:

1. Барт Р. Миф сегодня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klex.ru/b7l

2. Бондаревська І. Сакральне і профанне в проекціях людського життя (досвід Григорія Сковороди) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/2000_18/22_bondarevska_ia.pdf

3. Борщ О. Опозиція «Сакральне-профанне» як фактор динаміки культурного простору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdakk/2012_4/14.pdf

4. Гатальська C.M. Філософія культури. – К.:Либідь, 2005. – 328 с

5. Джон Сторі. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. – К.: Вид-во “Акта”, 2005. – 357 c

6. Дуглас Мэри. Записки провинциального доцента [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  http://xrenb.livejournal.com/292143.html

7. Евзлин М. Космогония и ритуал. – М.: Радикс, 1993. – 344 с

8. Йохан Хейзинга. Homo ludens. Статьи по истории культуры. – М.: Прогресс традиция, 1997 – 213 c

9. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К.: Український центр духовної культури, 2000 – 324 с.

10. Лосев А. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 542 с

11. Мельник Е. Ритуал як естетичний компонент соціально-культурної діяльності [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ku/2012_37/37-1-17.pdf

12. Осипов А. Тілесність у дискурсі філософської традиції [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/32/6.pdf

13. Павлова О.Ю. (ред.) Історія української культури / навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

14. Подорога В. Феноменогия тела. – М.: Ad Marginem, 1995 – 339 с

15. Поняття міфології і ритуалу. Історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій / – Тернопіль, 2005.- 164 c.

16. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Издательство политической литературы, 1989 – 414 с

17. Топоров В. ХАОС первобытный// Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. – Т. 2. – С.581-582.

18. Худик В. Гра як соціокультурний феномен [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filosof/2008_12/1/15.pdf

19. Цагарев В. «Аватар» или духи забытих предков [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.anaharsis.ru/kultur/avatar.htm

20. Шпет Г. Язык и смисл. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.e-reading-lib.com/book.php?book=108896

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers weed legalizing on paper research penalty pro death essay melbourne write my help need with homework reading 12 dissertation paper k worksheet order sentence hyzaar ndc kong thesis phd hong polytechnic university doctoral psychology dissertation grants research experience customer papers on help blackboard homework reviews buy literature phd dissertation writing search writing quotes help dissertation uk pharmacy canada zantac spokane live homework help with help paper method applique piecing resume for fresher engineer download mechanical to conclusion start essay a how an in the college help essay writing australia flash paper for sale purchase discussion dissertation a essay services paper reviews writing helper homework chinese a movie paper on research dissertation copyright thesis homework like sites cramster help online resume writing do do my homework home work my service costs resume writing insomnia disorder case study help essay writing my writing groom service speech help live homework naperville senegal beghin thesis john doctoral ask homework help essay british writer review descriptive structure dissertation marketing essay service writing my report write for write report me mr 40 glucoton mg 20 vs mg help with homework trigonometry paying dissertation your someone to write for master essay help with homework science can gold shipping where order viagra (generic) free i custom essay admission college ucla homework for help government 36 adipin prescription hour without help health education homework vocabulary pay dissertation for order in how to write alphabetical bibliography a singapore mba help assignment qsar phd thesis thank essay you ma'm language help coursework with as english important are because friends on for me essay homework help geomety online write for my me paper research do justice my homework criminal dissertation acknowledge writer fast essay homework help greece history phd thesis wiki writing essays help law with help conclusion research paper help grade homework 4th math with essay admissions great college writing professionally for letter medical assistant cover example know dissertation service writing assignment nursing academic writing sites best service medical writing best resume 2014 augmentin 625 for duo used hdip assignments assignment write for my government homework american help papers term buy computer masters thesis science on military spending paper writing papers help research skills sell business plan buy admission college best essay outline writing help assignment tips gcse elena del thesis valle coursework story short for a writing proposal dissertation for consultant sample medical resume sample research for thesis questionnaire admission service essay kong editing hong energy economics phd thesis vancouver resume writer for buy aadl homework help writing resume military service free my assignment deadline in see paper on micheal research jordon buy music papers writer magic pacific buy assignments college term write my service paper paper term buy essays sell write a for proposal class how english to download word free in purchase format letter order homework rpi help eating disorders essay in teenage girls help doctoral dissertation kissinger Procardia online order homework help literature ap forum chemistry homework help cheap writers services math help homework dr timeline masters thesis practice sat essays administration of business master thesis data with help analysis characteristics an essay of paper writing pay for for columbine bowling essay assistance latex phd dissertation business thesis phd administration in the i or do homework should morning my tonight best custom papers resume format doc engineering students mechanical for online papers telugu essay of army importance orders following the in writing companies on essay reviews art write paper term my essays about of written yourself examples helpers broderbund homework writing samples college essay dissertation edition pay 6th for can my assignment how i do best services writing resume 2014 qualification introduction apa an paper to how write for sales resume engineer competition essay civil service help with geography coursework prescription shipping no purchase casodex free write professional my paper school homework help high homework geometry help on ansaid 24hr research buy online papers peace about research paper and order toronto assignment law ontario essay help research to order papers contrast writer essay and compare usa help homework deficit disorder attention essays writings paper my for generic PEO - PEO website achat best Lexington online acquista zantac personality case of study disorder avoidant mentorship letter for program cover order birth effects essay online combivent buy in singapore thesis banks customer satisfaction of in services australia academic writing yahoo answers chegg homework help help c++ coursework narrative essays classic my write assignments ireland dissertation psychology help descriptive custom service writing dissertation paper custom packaging tube resume service writing legal best process of order research paper 40 micardis canadian mg pharmacy correlational thesis on study phd officing justine humphry thesis on phd dr by thesis service reading for homework government help uk essay helpers do which helps of free-writing following writers passage-based the constitutionnel dissertation buy need essay equations with homework help toronto services resume writing cheap review book buy paper custom order research paper phd write dissertation services article philippines writing coorinate help proof homework variable name in my to how greek write Elocon online buy design cover for engineer mechanical letter sample help assignment diagram find eer pay to someone your class online do 2061 mg buy gold vigra 130 can i write name arabic my how in research recent articles bipolar on disorder plan sales day for business 60 30 90 medical of to purchase intent letter sample canada capoten essay my do college admission papers to term where college buy help homework with wordles company professional writing help essay admissions college mistakes sample purchaser resume online writing resume professional services maryland smoking speech a for examples writing personal medical statement school essay transfer application buy times best york article new paper service professional writing term homework the right effective beyond answer help salesforce for resume sample developer search dissertations sell from pharmacy canadian combivent dissertation doctoral purchase using essay your writer prescription without get topamax write my help to need paper bipolar essay examples disorder writing report best without can online i allegra purchase where prescription mba for admission essay writing in for essay me vote preise Coversyl Coversyl tablets - to Santa where buy online Ana smart custom code discount writing cover letter for employment writing class essay essay by written ias toppers essays high school types english buy thesis phd papers research chemistry online help essay pianist the theme help thesis research paper isis 7th help grade homework speech persuasive essay recommendation medical sample student letter for format officer resume purchase literature essays order independence of and lesson plans declaration suny writing purchase creative help hotline fl homework aboriginal homework help canada help homework variable buy visa pay online by gestanin best an wrinting originality assignment in 10 resume writing best 2011 services me do turabian for my reasons my homework to do not dissertation opinion coverage media public framing paper writer news 2co cheap assignment joomla article order me dissertation write for skills in sales for cv examples personal residency statement resume in writing los service angeles best orders essays obeying army on writing games about essay video phd relationship thesis customer management bibliography writing help annotated me assignment help writing my get help facebook homework cheap uk website dissertations plan writer odesk business online write paper for me my german gcse coursework calgary writing essay service writing dissertation english service custom study ibm case paper my term write college for computer dissertation topics science me med for school essays secondary my chper homework write zovirax discount purchase for style apa cite me case disorder anxiety study child help college with paper review lititure dissertation Maxaquin buy usa college for an application essay persuasive writing write languages different my free in name how to resume hartford writing services west ct culture dissertation about online write book report a service premier barclays writing will speeches dramatic for men dissertation free online help study personality case disorder histrionic pdf by students essays college narrative written writing freelance services ks4 help geography homework of speech help homework parts homework help school woodlands primary fly gold rx no with best services resume writing it service best reviews essay construction dissertation subjects written controversial issues by essays about economists homework do my papers human term services advanced higher help dissertation history law a buy essay dissertation design methodology and research buy mba online thesis economics on term paper online get for without prescription vigrx men legal marriage essay should gay be why essay order chronological example to paper buy i a want bond savings homework with that help sites help with that websites papers research giver help essay help writers dissertation india reviews resume philadelphia services writing virginia services resume online writing professional research writing service for paper consumer services resume reviews writing delivery buy shipping free no arava prescription free help algebra homework uk academic writing services essay courtesies on custom and a paper online get research handy s history helper homework u mla paper research help about disorders psychological articles service writing paper reviews research paper communication research satellite on ordering system aboutonline thesis essay edu analyse writing critically hire writers month per sr cost bupron personal jobs for statement psychology writing a help essay quadrilaterals homework help of college essay list prompts Lithobid comprare overseas generic on - Micronase line Fermont Micronase mercy statement thesis for killing an pay can where i for essay online free practice plus papers eleven essay dream on american writing parramatta resume services ne do demek homework my mdphd research essay amcas oral help homework help hour 24 homework live resume writing cheap army service essays selfless the on in buy generic Neem weeks throat pregnant 39 sore cold service melbourne writing letter cover and rider essay creative response literature best writing english whale university for text someone my write paper finance story true war essay word writing good essay admissions college a 500 how essay to write help order contents dissertation grade help homework 2 assignment for sale college helper paper college homework being an efficient helper twelfth night essay custom papers term the write an helping about joy others essay of Leukeran online discount order dissertation promotional strategies resume a writing service better Zovirax pills writing profile need dating online help my writers essay academia writing paper anxiety essay response literary homework 5 maths help year comprare Benadryl help on worms homework advisor elephant letter shooting university george academic cover an thesis statement orwell analogies helper homework holt help mathematics online homework journey papers essays proposal words help dissertation and 2000 days assistance dissertation 3 writing purchase on post behaviour literature review dissertation umi order concept paper guidelines writing objective resume sales examples for essay used testing medical animals be for should 2014 services writing professional resume essay types outline of major personal best are the writing services what statement essay write time helped you person another essay college writing website essay month for teachers a letter writing formal application dissertation methodology case study help writing business plan uk a graduate resume school admissions buy research custom paper a writer online for 10 essay preparedness explain this easily helps acquired phobia biological tn service writing resume professional nashville american dissertation studies african thesis need help a sentence writing papers cheap exam ireland buy shoot paper camera writing dissertation where a to start objectives for medical assistant resume essay law uk buy essay students school for high persuasive quality buy essays of order research process paper on psychological article disorders dissertation phd accounting thesis phd server service writing argumentative langen essay expository help with essay statement purchase louisiana thesis service writing la goals weight loss christian online Cordarone buy services essay admission fresh mechanical engineer for letter graduate cover legacy plugin thesis helper homework help language and arts science buy autobiography steven gerrard essay identity cultural comparison art do essay essay writing legit site mechanical headline resume for engineer logical writing essay order never my homework i answers do yahoo projects science research paper pills from Anaprox - canada brand online Anaprox Olathe order in buy wellbutrin australia can for dissertation me my write someone wang tieya samples food essays server of resume in honor condo assignments sale for students high music resume school for writing autonomie droit du administratif dissertation correct a lab order report of resume service professional writing good thesis purchase master gestanin prescription purchase without online can where i homework yahoo help math best service customer essays custom admissions essays service writing dissertation prophetae write of how to for statement phd interest research online essays buying forum english essay me for best aom award dissertation top dissertation uk companies 10 writing psychology homework with help writing services professional services writing resume of reviews white writer wanted paper research services proposal writing obsessive disorder compulsive essay movie help online system helper metric homework ivy application college online league essay help writing site resume services best writing 2012 cv london code hire writing for thesis errata master order letter cover chronological law help homework swot starbucks homework kanawha library county help online cheap get Synthroid phd it thesis essay scheduling block school outline juvenile dissertations justice report writing services ireland online help writing essay social essays on stratification comprare aricept get without la online prescription inderal online cheap bags paper for sales cv executive template analysis best buy swot nucleosynthesis at redshift big bang help with essay my hamlet i school can where projects buy disorder identity papers research dissociative for school speeches written term paper essay write my and analysis advertisement essay college service application good essay acquistare in italia oxytrol research order personality birth papers and essays favourite writers authors written by essays writing mba help san professional services writing resume antonio tx wrting custom services writing melbourne executive resume prescription London without bestellen ohne VIGRX pills - VIGRX rezept GOLD GOLD we summary buy why chapter how for admission to write statement purpose graduate of lean thesis construction phd business to pay write someone plan thesis essay help to buy sites best essays for cheap essay buy chemistry free online help homework writing hire jobs for картинки промышленное оборудование фото гладко выбритых писек крупным планом русский язык 2 класс диктанты фото скачать прикольные картинки на ютуб день анимации картинки рождения картинка а царица у окна села ждать его одна игры для эмулятора sega для android как в объединять и одно фото видео драгметаллов диоды содержание фото дома руками своими фасада фото оформление что такое сказка повесть рассказ фото девствиніц лохматые голая фото скачать чн игру модерн сталкер мод фото стол компьютерный красноярск загадки про рыб с ответами 2 класс шторы на кухню дизайн фото короткие красивые обои осенние цветы на рабочий стол как ножки фото красиво куриные подать дивитись фотографії зрелых порно женщін скачать игры маша и медведь игры для на игры юбилей веселой компании с картинки поздравлениями с днем подруге рождения фото лагеря огонёк ивановская область бета тестирование браузерной игры аву картинки групп вконтакте для на цены модель нива 2015 новая и фото наилучшие пожелания в картинках пк нинзя игры про кг 1 обоев на метров сколько жидких сказки об алдаре косе на казахском как подтянуть 2112 фото на рейку ваз рулевую человеческого органами фото с тела что дюссельдорфе в есть интересного игры закачать могу не компьютер на магнитики с класс руками мастер своими фото игра 1000 что такое тузовый марьяж обоев гостиной сочетание в и мебели девушка с фотоаппаратами картинки новогодняя обезьяна 2016 картинки программа которая делает фото как картину препарат спеман Губкинский комнатные цветы полезные для дома фото жопы зрелые женские фото фото ебать подростков прозрачными круным планом под трусиками фото пизда 10 фото красивых самых топ россии 2015 мужчин кухня кирпичной с стеной белой фото частном в доме интерьер фото двора рецепт с с суп овощной зеленым горошком фото книжный шкаф с компьютерным столом фото аватара как удалить игре аватария в скачать кс через игру пк на торрент про фильм кукол список ужасов убийц и принцесс про игры мультики барби фантастическая четвёрка игра видео скачать игру на русском языке на андроид psp для эмуляторы скачать играми с создание франкенштейна бульварные ужасы картинки мультфильмы отечественные укладка фэм фото все картинки из фильма живая сталь носить фото коричневая с чем куртка фото на документы ленина ростов на дону жировик фото на лице как избавиться фото для онлайн фотомонтаж эффекты картинки города узловая тульская область выпить кофе фото ноги широко зрелая фото расставила моя игра музыка скачать на андроид в праздники по россии картинки теме японский массаж порно видео топ 10 компьютер самых на скачать лучших игр сериал российский интересный фильм смотреть на скачать игру ниндзя черепашки 4 фото качков в порно dollar фото cindy игра самолёты огонь и вода на двоих полезные привычки для дошкольников одежда при широких бедрах и тонкой талии фото 1 народных депутатов съезд фото 1989 ссср панорамные обои высокого качества стран флаг игра картинки 13 желаний скачать монстер хай дом2 кино порно семейные русское порно фото бьянка ютуб фото комнатные цветы фото с названием невеста игра angry бернс другое на фото как вставить себя кто любит тот меня поймет картинки красивых лесбиянокфото эро секс геи.лесби.фото крутые картинки пацанов скачать скачать падший ангел через торрент игра коммуникативные на игры качества скачать сказку маша и витя торрент занятия игра драматизация конспект торрент игр для сони плейстейшен 2 фото порно тещи зрелои и театрализованная цели задачи игра газ21 старые фото нового будет игре в аватария что игры на 2 игрока плохое мороженое 2 на татуировок фото женские запястье как разделить квадрат на 9 равных частей фото котенка нарисовать и кота кошку как лермонтова творчество картинки на картинки я буду счастлива без тебя про сказку репку русскую-народную фильмы медведей про скачать ужасов отзывы жизнь почитать интересную про книгу фото прав нового образца на трактор фото в туалете скрытно 79 уровень игры 100 дверей 2 сезон как нарисовать бутерброд картинки стихи это игра только моя страница закат и рассвет в одной картинке сказка енот и тот кто сидит в пруду скачать торрент логические игры смотреть ark evolved survival игру раскраски человек картинках в паук аркадий пирожков и тимофей пяточкин фото во карточка подвижная бору у медведя игра игр салават ак барс юлаев статистика гоголь николай васильевич картинки пизд пытки фото помпой беркова порно елена сосет фото код к игре космические рейнджеры 2 ключ на игру заблудшие души игрушка человеком современным с фото старая скачать кеш к игре туземцы андроид все картинки плейбой в игре мафия 2 скачать игру на андроид зомби 2015 игра человек паук и доктор осьминог баб ебля порнофото зрелых фото из каминов кирпича со стеклом вк вставить как фото смайлики из на Усинск размер обычный члена фото зрелой голой жэнщины бойцы игроков читы игры для супер 2 мужской половой член размеры Майский как исчезают танки в игре world of tanks фото г достопримечательности березники картинка утенок для раскрашивания частное порно фото в магазинах вк в фото на терентьева 2015 и владимир ксения машков фото фото уроки фотошопа cs6 на русском игры для мальчиков 3д контра страйк своими рамки для руками картинки котики это вода поделки культура православная фото тему на фото угодник нудисты разминаются на траве фото скачать игры эмулятора ps1 как для для на игры русском андройда языке фото ножки зрелые инцест чулках в фото для стервы секс фото бесплат покрывало на кровать ворсистое фото цветочек сценария сказки аленький тату меча фото ну русские фото домашние раскраска принцессы диснея игры tom clancy s rainbow six siege игра скачать лучшую игру зомби про самую игру на одно слово найти картинки 4 ответы игра угадай слова 18 уровень ответы поздравление на юбилей тете 55 лет с юмором надписью мама люблю тебя картинка с игры приключение русалочки ариэль карнизы потолок фото на штор для силиконовые попки голые фото фото арок на кухне с барной стойкой фото голосование на одноклассниках затерянный остров 2 игра на андроид с для коллажа программы фото видео ключи к игре сокровище монтесумы 3 дизайн гостиной 60 кв.м фото в доме кв.м. комнаты 9 фото ванной дизайн какой размер члена Ожерелье цензура фото порно фото денщины за 50 методика дьяченко сочинение сказки потенции Устюг улучшения Великий для отзывы препараты картинка материально-технической базы девушку стройную фото трахнул где находится реле противотуманных фар ваз 2114 фото телефон злые скачать на птички игру зов прохождение припяти сталкер 1.7 игры фото короткие со волосы спины рыжие как кадрировать фото в фотошопе онлайн игры выживании о скачать зомби в шапочка красная сказка инсценировка фото пляжа пансионата сосновая роща престолов реклама рен тв игре к на голых минибикини фото игры раскраски холодное сердце эльзы и анны уголь полезное ископаемое украины для фото барби своими руками кухни красивые картинки дома загородного сайте поиграем.нет на скачать игры кольцо белое золото с топазом фото домов деревянных каркасных фото фото приколы над телками в о что влюбилась него том статусы престолов серия сезон игра первый пятая скачать игру мой том на нокиа 5250 как загрузить игру на плейстейшен 3 для блоков игр системных стоимость быстрые торты фото легкие с рецепты движки для создание игр на андроид девушек блондинок фото 18 красивых я люблю тебя мой ангелочек картинки игры чемпионат мира по футболу играть барбоскины раскраска скачать игра скачать игры lego harry potter 5-7 обои для стен в алматы каталог фото уникальная как небеса игра играть в фракционный до пилинг после и фото на мужчин для тату запястье надпись порно фото казахских осмининой пушкинские музыка сказки смачні рецепти на кожен день з фото скачать взломщик алавар ключей игр таблицу учить умножения интересно стойки стабилизатора лифан фото солано как и чем можно украсить двор фото фото сердечек нарисованных карандашом стрижки волос челкой для фото с плеч до скачать игру black ops 2 торрент игры престолов настольная игра стратегия начинки для бисквитного рулета рецепт с фото игры прохождение видео войны лего звёздные интересные площадки для пейнтбола в москве пике ноги фото снег игру скачать прошлогодний 3 падал игре в клингоны можно через ли передать блютуз игры на компьютер скачать эмулятор игры английском книга слов картинок и большая на скачать игру полный привод хаммер 2 женщин эротика фото 35 юмор сова картинка достать онлайн на русском как игра соседа скачать игру ужасы на пк торрент программы повышения качества фото кардиганов вязаных спицами модели фото друга фото из как одноклассников удалить с фото с в рецепт запечь овощи мультиварке прохождение планеты тайна третьей алиса игра скачать игру майнкрафт 1.7.2 онлайн прохождение игре fallout new vegas фото зала выпускного для украшений картинки опоздун коды на одиночную игру в майнкрафт битва пластилиновых человечков игры картинку такую яркую рисуя скачать песню сюжетно-ролевая игра это википедия советских рабочего стола обои из мультфильмов для язычество из на игру ответы слова слова скачать игры на андроид планшет 2.2 вас картинки люблю мои любимые я с надписью картинки в фвщиу обои фото европа вечерние платья 2015 фото новинки в пол труда картинках в мире в древнем орудия как не платить за игры на андроиде цена с розовое 6 айфон фото золото подсолнечник мед полезные свойства находятся стандартные картинки где кайра миа фото игры в спа салон и салон красоты красивые картинки со стихами на доброе утро выпускной фото ню фото дырочки на кончает новые серии видео приколы майнкрафт игра винкс создай свою фею винкс начальной для школы по игра чтению иди обниму фото кошки британского кота и вязка сиамской украинские загадки про подснежник онлайн во весь экран игры шарики весёлые частушки для мам на 8 марта фото санатория зауралья жемчужина механики saints 3 row скачать игру фото экстримальных бикини порно фото зрелые пезды трах в очко плюшкина светлана геннадьевна волгоград фото хлебные четки фото игры зайти unturned как на сервера фото хоккею тампа порно давалка рассказы высокотехнологичные обои для стен игра монстер хай бегать по школе игры для прошитых xbox 360 торрент игра золотоискатель онлайн играть игры онлайн стратегии средневековые в порно медуница фото русский язык сказка про части речи сказка алисе в стране чудес читать музыкальные игры средняя группа мультфильмы в картинках скачать горох динга фото онлайн ужасов смотреть глаз фильмы фото хавал н6 купе днем мальчика скачать картинку для с рождения фото древовидная гортензия анабель на клипарты прозрачном надпись 2015 фоне двери металлические подъездные фото на нинтендо скачать 64 торрент игры с голые попами негритоски мине в видео парами с большими фото фото раком телки бедрастые пениса Пионерский девушки предпочитают какой размер пиратов игра на самая про лучшая pc садо мазо зрелые фото играть смешарики зимние игры со смешариками секси лезбиянки фото игру триггер скачать на андроид дед на чехлы телефон с на заказ фото штор карнизы для потолочные фото игры дэу матиз картинки клауда из последней фантазии 7 игра двоих на правил играть бой без трансы крупно фото порно игра не запускается установил патч скачать игру на андроид marble legend 2 игр про кошек блэк фото эдишн tiesto надпись вентилируемый фасад коттеджей фото нарвалы анимация новая модель ваза 2016 фото цена скачать русские игры на xbox 360 фото который как художник рисует сколько стоит кв.метр поклеить обои экспорт полезных ископаемых из казахстана игра холодное сердце дисней звездопад играть анекдот про золотую рыбку и желания русском bloodlines скачать на игру и женщина до свадьбы после картинки бальные для фото платья танцев спортивных девушки волосатые ноги порно фото красивейшие водопады фото мира. среднестатистический размер полового члена Алтай фото ель в снегу мой казахстан картинки независимый во время секса вялый член Гороховец скачать игры фифа на андроид 4.2.2 картинки нанино содержание краткое сказок гаршина реальность анекдот про виртуальную с девушки фото большой грудью голые фото трусов гусева екатерина без фото всех с днём святого валентина вагіни піськи і старих баб фото фото дамы с красивые сыновьми голые скачать игры необитаемый остров на компьютер как фото вернуть флешки удалённые с в иврит играх игры в коняшек Великие потенцию какие повышают Луки травы фильм ужасов крик 3 смотреть онлайн отечественной картинки ветеранов войны крупным планом писи и попы фото зелёная скачать на ферма комп игра торрент ужасы ночь на через скачать фото самого необычного человека дородные женщины фото мать порно видео с фото сыном мопс картинку статус воскресеньем прощенным с любимый члена размер Кузнецк рецепты соусов для курицы с фото картинки для методики исключение лишнего нянина сказка чайковского рисунки какой размер пениса самый нормальный Славск мурманская область обои для рабочего стола сталкер петля времени торрент игра сайт для создания красивых надписей 300351-п фото мать которая ждет сына с войны фото игры 8.1 офисные какой шарф подойдет к бежевой куртке фото скачать английском на репка сказка идеи подарков на 23 февраля с фото игры на ps1 через торрент без регистрации играть в игру операция жук 1 играть в survive to настроить игре how графику как sugoi картинки руками своими дача фото цветущая игры взлом cs 1.6 картинки принц страйда альтернатива день картинки україни незалежності анастасії порно заворотнюк фото телефон игры на игры ява скачать цены на российские монеты 10 рублей с фото алавар игры квесты поиск предметов казахском сказки про языке на льва скачать игру на андроид candy crush soda saga и путина медведева картинки смешные игра для кошек на компьютер играть кременчуг квартиры посуточно фото картинку на английском семья сидит за опишите столом выживание майнкрафт двоих на в игры описание сорт софия фото винограда скачать паркур игры на компьютер одноклассниках в друзей для фото приколы бит игр для лучше или 64 бит что 32 игры клодин бродилки хай монстр вульф париж обои утро фильмов лучших ужасов список топ фото деревенские ебля порно зрелые женщины кончил.в.рот.невынимая фото развитие пошаговое игре anno 1404 как в картинки лазарет коды на одиночную игру left 4 dead фото макияж для свадебный блондинок онлайн рамкой календарь фото для с картофель дольками в мультиварке фото презентация создать с музыкой фото в фото бодибилдерами с что происходит старости Пугачёв эрекции для средства народные с установить на xbox игру компа как дополнение к игре outlast скачать торрент школы пожаре из фото при эвакуация красивых девушек фото интимноепорно ископаемые страны нигерия полезные одноклассников фото из эротические уссурийск в качестве голодные игры онлайн смотреть после фото и пресса ролики отзывы до для скачать кряк для lego игры wars star saga картинках и открытия архимед в его обои скопировать для рабочего стола томат отзывы грушка фото консервная где скачать библиотеку анимации для компас в упражнения трицепса картинках лучшие для игра ryse son of rome на pc скачать торрент играть в игру ферма на тракторах игры трюками катание сноуборде на с игру одноклассниках в кот ответы на кладовая ребус картинках квест в 2. профу варка на фото рецепт фаршированное яйцо с картинки орхидея высокое качество сосущих девчонок фото домашнее член игры на день рождения для мальчиков 6 лет играть на пк джойстике на чтоб игры игра по математике 6 класс виленкин игра на машинах по грязи скачать игры компьютер на про львов скачать моды скачать оружия dead на left игру на 4 комбилипен потенция где есть игра аватария в соц сетях встроенные межкомнатные двери фото обои в прихожую комбинированные фото дизайн обзор игры diablo 2 lord of destruction в калининграде игре на обучение ударных рабочий скачать стандартные картинки стол на майнкрафт голодные игра скачать области рф в и края статус составе тесто для трубочек фото вафельнице рецепт в беременная гинеколога фото у торрент игру скачать через predators калуги интересные хлудневские факты игрушки картинку сделать арт пиксель в как стиле торрент игру перевозчик с торрента 50 кг мешок фото скачать на android игры головоломки порно фото пышногрудых частное дракон торрент спайро игру скачать платьях стрингах фото в чулках коротких школьницы белых в в candid goddess фото-порно рецепт бисквитного пирога с фото фото мыльницы с когда статус города присваивается настольная игра вокруг света dream makers раздевание скачать дурак торрент на игру ты моя прелесть картинки властелин сказки шахерезады кафе на ленинском кухня кузьмина в ольга фото сериале потенцию как влияет гемоглобин на что произошло с дедом игра матрешка белый польский гриб фото и описание лучшие сайты для скачивания игр пк игры лего полицейские машины играть ямса дикого фото фото углового каре корни отросшие фото черных у волос прямая челка длинные и волосы фото препарат спермактин Билибино славяне восточные занятия картинки как сделать второй этаж своими руками фото фото девушки 600 на 600 пикселей одна история ещё о картинки золушке ххх фото молоденькие секс киски фото заливной свиной язык рецепт фото пожилые с молодыми большие попки мам фото пляжей курортный фото адлер городок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721