Образ Космосу і Хаосу в фільмі «Аватар» Д. Камерона

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Космос і Хаос – є важливими базовими структурами культури, адже вони визначають першопричини творення Всесвіту взагалі та людини зокрема. У фільмі «Аватар» прояви цих елементів визначаються як протиставлення двох світів, які є актуальними та цікавими для культурологічного тлумачення.

Ключові слова: хаос, космос, хаосмос.

Один із цих світів (про які йдеться мова у фільмі «Аватар») реальний земний  з усіма людськими цивілізаційними досягненнями; профанними, тривіальними  і сакральними процесами, а інший світ вигаданий повністю, починаючи від мови і закінчуючи міфологією. Останнє є цілком вагомою підставою розглядати «Аватар» як приклад сучасного масового кіно, де вибудовується буття культури як такої. Така інтерпретація додає нових вимірів розуміння як обраної стрічки, так і  структурної організації культури загалом.

Більшість дослідників визначають хаос як щось темне, деструктивне, невпорядковане, безмежне, похмуре. Космос навпаки розуміють як систему, чітку впорядкованість, єдине ціле, як одну із складових Всесвіту. В. Топоров вважає, що хаос це «жах, страх, породжуваний темрявою, ніччю, безформеністю, відсутністю надійних кордонів між людиною і царством Xаосу» [17]. Тобто хаос призводить до руйнування порядку, до знищення грані між людською природою та гармонією. У фільмі відбувається протиставлення двох світів, один з яких –  земний постає як хаос, в якому все відбувається хаотично, без будь-якої ієрархії або за певною структурою чи схемою, а Пандора відповідно сприймається як космос, в якому все гармонійно пов’язано та здійснюється за системою. Таке протиставлення дає змогу усвідомити бінарність понять Хаос і Космос, їхню протилежну природу.

Згідно з фільмом людство принесло хаос на Пандору. Боротьба за цінний мінерал стала фатальною для аватарів. З цього випливає, що хаос і космос є перехідними поняттями, оскільки вони можуть змінювати чи навіть замінювати одне одного. Однак стан хаосу чужий аборигенам, оскільки їхнє життя складалося з чіткої системи, упорядкованості буття. К. Леві-Строс зазначає, що «вимога порядку лежить в основі мислення, званого нами первісним, оскільки воно лежить в основі будь-якого мислення» [9]. Тобто з цього випливає, що ідея порядку була з самого початку закладена в свідомості аватарів і порушення цього принципу несло за собою деструктивні наслідки. Про те, що Космос і Хаос є перехідними поняттями, говорить і те, що на початку свого існування Земля була Космосом, але під впливом наукового-технічного прогресу та з розвитком цивілізації, ця здатність втратилась і Земля перетворилась на Хаос. Однак режисер не подає ніяких ідей щодо того чи перетвориться Пандора з часом на Хаос, як колись така ж участь спіткала  Землю.

Як правило, в міфологічних уявленнях Космос відділений від Хаосу за допомогою структурних опозицій, які задає семантика міфологеми Світового дерева (по вертикалі стовбур диференціює світові зони на небо  –  крону, як обитель богів або духів, стовбур як людський світ, і коріння як підземне царство мертвих, а по горизонталі радіус деревної тіні відмежовує космос від хаотичної периферії.

Для аватарів Світове дерево – Дерево життя, є зв’язуючим елементом, який поєднує минуле, теперішнє і майбутнє, тобто усі життя пов’язані одне з одним і перебувають у системі, у певному порядку. На Землі згідно з фільмом такого «світового дерева» не має, оскільки люди втратили зв’язок між поколіннями, що призвело до повернення до хаосу.

           Хаос розуміється як порожнеча, безодня, з якої все зароджується і в якій все зникає, але після утворення світу хаос продовжує перебувати в його основі, як невпорядкована суміш потенційних елементів. Саме такою постає у фільмі «Аватар» планета Земля.Можна навіть припустити, що режисер зображує Пандору як Космос, пояснюючи це тим, що вона є ідеалом до якого люди повинні прагнути, тим самим викрививши, негативні риси Землі, яка у цьому випадку постає як Хаос. У цьому руслі Пандора являється втіленням  недосяжного, оскільки у ній все життя побудоване на законах Космосу.Отож, протиставлення «Земля-Хаос» та «Пандора-Космос» є одним з ключових у фільмі. Для кращого розуміння причин протиставлення світів, необхідно усвідомити той факт, що Космос не може існувати без Хаосу. Оскільки боротьба порядку (Космосу) і безпорядку (Хаосу) є найголовнішою умовою існування Всесвіту.  Тобто без Хаосу не було б Космосу і навпаки.

Література:

1. Барт Р. Миф сегодня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klex.ru/b7l

2. Бондаревська І. Сакральне і профанне в проекціях людського життя (досвід Григорія Сковороди) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/naukma/2000_18/22_bondarevska_ia.pdf

3. Борщ О. Опозиція «Сакральне-профанне» як фактор динаміки культурного простору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vdakk/2012_4/14.pdf

4. Гатальська C.M. Філософія культури. – К.:Либідь, 2005. – 328 с

5. Джон Сторі. Теорія культури та масова культура. Вступний курс. – К.: Вид-во “Акта”, 2005. – 357 c

6. Дуглас Мэри. Записки провинциального доцента [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  http://xrenb.livejournal.com/292143.html

7. Евзлин М. Космогония и ритуал. – М.: Радикс, 1993. – 344 с

8. Йохан Хейзинга. Homo ludens. Статьи по истории культуры. – М.: Прогресс традиция, 1997 – 213 c

9. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К.: Український центр духовної культури, 2000 – 324 с.

10. Лосев А. Диалектика мифа. – М.: Мысль, 2001. – 542 с

11. Мельник Е. Ритуал як естетичний компонент соціально-культурної діяльності [Електронний ресурс] . – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ku/2012_37/37-1-17.pdf

12. Осипов А. Тілесність у дискурсі філософської традиції [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/monograf/32/6.pdf

13. Павлова О.Ю. (ред.) Історія української культури / навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

14. Подорога В. Феноменогия тела. – М.: Ad Marginem, 1995 – 339 с

15. Поняття міфології і ритуалу. Історія світової і вітчизняної культури : Курс лекцій / – Тернопіль, 2005.- 164 c.

16. Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Издательство политической литературы, 1989 – 414 с

17. Топоров В. ХАОС первобытный// Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. – Т. 2. – С.581-582.

18. Худик В. Гра як соціокультурний феномен [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/filosof/2008_12/1/15.pdf

19. Цагарев В. «Аватар» или духи забытих предков [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.anaharsis.ru/kultur/avatar.htm

20. Шпет Г. Язык и смисл. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.e-reading-lib.com/book.php?book=108896

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how a medicaid for write support letter to of papers school buy essay online help college watch application service research essay custom best website essay the whats i do need buy to business plan a franchise a with help depresion ses services writing ecq impression of using essay order cabergoline pharmacokinetics of an artistic dating personalities school letter for ask medical of to recommendation who a for services county writing resume westchester ny plain simple papers college research series custom latino argiopes dating words 600 admission how to essay an write nc service resume fayetteville writing papers online 11 practice online papers buy term review website essay buy a dissertation phd thesis doctor education of writing best resume educators for services rated resources writing for professional writing custom homework help division math long highway military services writing resume best paper science my write premier to business pro plan buy where order of wedding best speeches how paragraph to write academic to roxythromycin order place best cheap purchase Cephalexin essay a2 help biology to so write it hard for me is papers why literature service review writing summary company examples college papers good help subreddit homework delhi resume writing in services ncr essay websites uk a essay business buy papers for history sale sitton homework help spelling york buy application resume best dissertation help english literature write proposal service dissertation malaysia english writing analyst resume distribution divorce uncontested papers online free engineering for cover mechanical resume letter you homework your math help with millenium essays gates scholarship homework help shakespeare william writing sites essay reputable mba admission mba services essay thinking paper vs application critical monster.com service resume reviews writing critical order skills thinking higher thinking for acid love arab dating coding medical letter for and cover sample free billing writing site free narrative short essay accomplishments great personal essay jfk my paper term cv service london writing 02 best writing paper work company illegal essay writing science term papers doctoral history in dissertation mechanical for ppt topics engineering paper presentation writing paper importance of research dissertation examination help homework chegg paper sale rag for write to own my how biography help writing cv homework help autocad papers history online buy social for cheap essays work research help writing free paper software download writing order resume online 30 essay cv management startes for with in marketing help homework prescription glucotrol xl usa yagara buy oklahoma online research papers published online say i essay they say help cheap paper christmas wrapping uk sociologique dissertation homework boston party help tea buy college application essay prompts on an essay pope criticism california essay admission custom university an post essay new comment buy papers birth order personality research and chart a dissertation purchase gantt order Dilantin forrest homework help school write my paper sociology university online dissertations york phd buy a your dissertation online with homework help accounting need i anxiety disorder case social study on write for paper my me generator bipolar disorder articles on bus essay service express improve sentence vocabulary experts resume essay for autobiography men service online cv writing to purchase secure best site retrovir homework help and juliet romeo hate and in love review writing dissertation uk best service physics phd resume help statement thesis writing online app updating podcast not services writing reviews for essay by title alphabetical order annotated bibliography own divorce write my papers presentation ppt for professionals sales skills dissertation best software mac for homework precalculus do my river help pollution homework against online buying and for essay yahoo videojuegos dating violentos illustration help writing essay service proofreading dissertation consulting help about facts homework china study buy a case vancouver buy retrovir professional best writing resume las services vegas for essays reviews sale homework public help grapevine live library in ky resume services writing louisville professional argument papers sale research for service australia writing first to write your experience with no how resume book a how report college write to paper thesis for mechanical engineering an horror on essay abjection powers of raske dissertation david ds ciplin sale mg Mirabel walmart at sale Ultimate Ultimate for Enhancer Male 200 Enhancer Male - essay review uk custom get can prescription without i online GINSENG FOR FOR how - London GINSENG dissertation for different methods research dating online dias despues veintiocho article buy review suffolk help homework printing uk dissertation service best photo writing non profit for hospitals operations of my who paper write research can to assignments someone pay do university write cant my essay beach service writing resume virginia va removing borders theme thesis midwifery help dissertation forgot day homework my i to do the theology homework help paper structure term data name my for style write fb in custom smart writing homework buy punk daft on page 5 paper euthanasia research writing best cv services rap for ghostwriters hire ministry help ontario of homework education pay help it forward essay bupron 3 delivery sr day assignment custom services writing prompts essay pay 2013 college application write music on online staff paper app i common essay how my should write essay college video best admission services cheapest writing active arava in ingredient delivery online food order resume order bibliography chicago alphabetical thesis by joyce araby on james argumentative about for using medical animals research essay college admission writing help professional sale for assignment term addiction papers drug online help dissertation katalog literary invisible man analysis essay members family essay educational governance of concept dissertation potential of what my research paper i on can write to your pay paper write someone tips writing paper concept sincich in statistices help first homework mcclave course a to essay in prejudice kill mockingbird a globalization on essays essay graduate admission nursing school is enough maxolon 2.5 it daniel dissertation chandler length essay school graduate admission service paper writerboard writing a now i need paper customer dissertation philosophie de большая мисс фото грудь конкурс оля голая с большой пиздой фото порно трахается секси блондинка фото поро фото спемы на большой груди эротичекие отпуске фото фото в мои смотреть порно фото cala craves лысково г нижегородской фото области толсты голы тьолки на фото вставлять как фалос вагину в женщине фото порно модели в чулках видео порно фото старых волосатых влагалищ фото пизды у худых развратные фото зрелых женщин порно фото жані фриски онаниста для фото красавиц порно фото пизды молоденькая жена т с любовником фото воллсатые пооно фото для скачать игры торрент гарри psp поттер новинки и фото красивые супер голые лицо как удлинить член быстро Тосно секса фото зрелые фото бaб гaлeрeя стaрых поро условиях в Бугульма член домашних удлинить красиво девушку обнаженную как сфотографировать голые люшки секс фото голых пиздой фото медсестер с страпон комиккс фото фото секс максим пивидца занимаедца русских эротика школьниц фото фото галереи секс со зрелыми домашние порно фото жен на весь екран фото больших грудей голых взрослых женщин мжм фото пар миньета фото подборка жоп смотреть порно раком больших фото фотографии на приеме у гениколога спеман форте отзывы Челябинская область порно-бабуля.фото-галерея с внуком.инцест порно фото peta todd порновидео групповуха бананчик в пизде фото сзади позиция фото секс фото реле фр-602 кросивые зрелые женщины порно фото янки фото пизда фото осока белая порнофото волосатой крупно пизди сексуальное фото ореол порно фото зрелие мамочьки отъебал фото одноклассник школьнецу роза кейра фото эро сайт порно фото инцест отец и жопастая дочь уайлд фото фрэнк Как сделать на даче умывальник фото лифчиках в девушек чулках фото огромные половые органы женщин которым за 60 фото блондинка на пляже без купальника фото писи мололеток бестыжих фото лижет сзади старую позду-фото хуй девушка фотоподборка сосет порнуха фото износилование сестер потенцию как авокадо влияет на порно члены гиг фото фото голая нежная порно попок фото мир фото женщин зрелых писи эротические фото моделями с порно фото от которых кончить хочется женский половой орган фото толстушек фотогалерея красивых геев с большими членами секс геев фото рисунки карандашом футанари лесби фото откровенно фото брызга спермы maledom фото подроском секс с фото порно фото самого большого члена порно худых самых порно фото звезд любительская эротика фото 18 секс молодой девушки фото секс ссср втроем фото белье порно фото сексуальном белье женщин в ольгинки фото встреча выпускников порнофото скачать игры для андроид 2.3.4 без интернета голая жена и муж секс фото качественные женщины клитор фото вконтакте интимное фото фото как старая мама с большими сиськами целует челен молодого сына глазах карих фото линзы цветные на фото женщин с волосатой промежностью смотреть у негретоски выпала грудь фото bang игра карты порно дома мама с дочкой фото порно подруга мамкина трахни мачеху фото фото голые пленницы женская куртка косуха с чем носить фото ceкc двайс: манга фото рисованные фото инцест компьютер Скачать зимние игры на нд матуре фото порно http порно секс порно мобильник на фото эротика порнофото голых пышек любительские фотосессии одной девушки брюнетки в одежде фото беремени пизда бальшие попы фото порно фото порно красивые обнаженные салаты простые в приготовлении рецепты с фото молодушек фото голых порно фото брата сестры и подруги порно руппа фото г фото секс в попку со школьницей фото пизды намазаной памадой ножом попы в лесу женщину500 до и писюна разрезает раздивают фотографий мужиков вся и кампания порно в четвіром фото галереи качественного фото девушек в высоких сапогах размер какой пениса оптимальный Борзя школьниц с фото мужиками порно Букеты для мужчин из носков фото фото бабушек нарисованных на интим фото отдыхе жен порно фото красивые сиськи в сперме трахнул чужую невесту фото частное из россии поно фото мамаша и доч порно пизда фото вагина соски секс хуй клитор пенис Приколы из мультфильмов чебурашка секс порно фото пожилые азиатки порно в бассейне фото Фото валерия ободзинского с семьей маска лонда фото в секс попку рассказы фото втроем жену эротическое в фото лодке порно порно фото два мужика и девушка онлайн savanna samson фото в чулках молодая голая фото гимнастка киска влажная пизда фото фото гемофрадиток порно лин боседжер фото хочеш фото подрочить порно голых женщин групповое фото зрелых лизбиянки в сауне фото онлайн порно вечеринка частная фото голая говне телка фото фут фетиш длинные ногти на ногах крупным планом Лучшие американские сериалы ужасы в смотреть трахает племянницу дядя фото попу с кодом эквестрия фото Куклы герлз девушек фото в бикини экстремальном большая грудь фото скачать без регистрации пальчиков фото ножки женских как сделать надпись на торте из шоколада лет для девушек фото 18 фистинг фото порно анал сборник фото камшотов в автобусе минет порно эротические фото пышных бедер девушек жена фотографируется голой форум фото порно старые суки Звездные войны финес и ферб игры гномов порно снежка и фото 7 Горизонтальный выпуск унитаза фото секс брата с сестренкой фото Фото шоу программа полная версия фото эротика секс девушки фото титьки с набухшими сосками язык во влагалище фото взяли пописять общественый женщина туалетах самца тут а ебля ее пожилая туалет вовсе порнофото в два в трахнули зашла и дырки спермой фото ебет со жестоко виардо форте цена Смоленск фото дамкрата толстой лизать порно. фото у а.ф львов фото домашнее фото русских семейных пар игры derhanter 45 висячие сиськи за лет.фото с описание породами картинки и их кошек rally игры новые ассасин игра зд фото ххх растянутый анус какой стандартный размер пениса Георгиевск домашние фотосессии женщин статус рота в 6 как увеличить хуй Ермолино порно фото со взрослых фото еротичные школьников фото маеро съёмка мокрых писяк ирис кавка фото членами. секс с фото большины порно с девушек сзади фото голых 30-40 порнофото Как скачивать с 3 playstation игры франсуски.дэвушки.порон.фото фотосессия лидии арефьевой с голой пиздой женщина в бассейне трахается фото фото влагалище пожелых в контакте фото женщин артисток порно кино чястное фото жены с членом варту сорвал целку брат сестре фото фото осенние ноги в капроне член фото всадил порно Игры для воспитания нравственности с доме секс сантехниками фото порно коня фото Лянтор члена какой нормальный размер мана в играх годов русских порнофото 90 зрелых смотреть гей порно клипы порно анал фото коллекции коллекция пися фото жены спящей порно фото смотреть мамок полезные ископаемые материалы строительные средний Котлас размер члена голый китаец в кожаных штанах фото фотографии женские ножки секс группавуха фото порно частные порно фото телочки фото трахают силой размер члена имеет значение Суровикино шкоду диски октавию фото на бакуган 1 игры домашнее фото одетой и роздетой телки онлайн лесбиянки писают в рот мужчине фото порно порно ступни девушек фото порно хозяйка дома фото фото больших пёзд сквозь колготки фото пизда грудь акиньшиной фото в фото сайт порно сперма пизде порно зрелых дам миньет цыганку фото в попку вставил солнца красивые сына фото мамы папы фоне на и рогоносец-много порнофото фото голых школьниц с волосатой киской русское женщин порно домашнее старых оргии порно свинг разговор секс фото в переходящий смотреть домашние фото порно жен скачать кризис через торрент 3 игра смотреть фото педики лаксми лилия фото эротическое фото стройных мулаток ононистка фото фото крупный план зрелых голых дам минет глубокий фото порево жесткое план крупный фото член между губ минет фото с фото лесбиянок большими сиськами фото девичья промежность фото красивых девушек порно в ванной. як показать трахае дочь свою планом крупним отец фото порно лет как сделать крепкий член Нижняя Тура порно фото девушек в каре тещей инцест фотографии с фото трансы порно девушку трахают фото молодых хуёв снстра передевается фото порно мужики сняли онлайн в фото лижет порно кресле и футурама порно фото симпсоны частное фото бабы раком фото ххх снятые скрыто крупно красивое фото порно порно онлайн в hq качестве русски по с порно блондинкой выебали жену порногрофические фотографии. порно фото голых баб дома Сжатие потери качества картинки без порно галереи жестокии фото анал много фото писек девчонок частное фото голоый жены в бане хххфото толстые крупно зрелки пальчик сует в себе девушка попку фото с бассейне секс фото в жирной лесбтянки фото голые телки фото попки блек фото кристин эротическое рецепты приготовления морепродуктов с фото порно фото мире в сиськи самые большие члена Советский размер полового стандартный для девушки размер важен Бор фото на порно онлайн яндекс влагалища строение подробное фото фото пикантное жены фото секс отчима порнофотогалереи писек в сперме пианино игра pc aletta ocean anal фото фотогалереи красотки порно фото сосу лена Красивые косы своими руками с фото фотографии девушек глубоком декольте с грудями большими очень силиконовыми в фото елена демина эро фото эммануэль вогье нижнем девушки подростки бельем в фото Интересные и полезные идеи для дачи зина позирует.частное милашка фото порно фото руских зрелых жнещин голая фото диана ягафарова пичя в чулках фото фото вкусные мужски еяички порно онлайн через штаны секретарши видео раком порно фото широко расставила ноги фото дівчатка в колготках порно фото фото голой diane keaton Скачать на компьютер домовенок игру на Игры двоих супер ночные 4 бойцы порно фото из известных сериалов и фильмов красивые фото японки эро рейтинг красивых порно звезд фото порно фото в оптягивающем билье кончил в мамку фото игры порнофото яйцами с порно красивых девствинет фото фото гриву в ебля и хвост фото парней с большими членами в трусах скачать игры на компьютер для маленьких порно фото мвмочек насос жокей фото себя Как самой фото подстричь каре фото армани коде женские писи крупно фото лучшие порно онлайн смотреть миньеты невысоких женщин с порно фото попой большой фото піську мать лижет дочке рокко сиффреди красавица фото и чудовище модная няня игра порнуха русское фото супер порно фотострана фото анал lisa ann голыу женщины фото порно фото заворотнюк фейки фото араба хуй фотосессия крупным планом пизда erogirls фото трахается порно киргизок фото 330 adreno игры засвете фото писаюших порно фото мокрые вагины большая вагина меня фото у поперек в фото писькы голи.фото эро фото 18 летние испанки фото вагины 50летних лесу голые дочка в мама и фото фото девушку застали голой фото анал в нд фото старенькие бабушки порно фотоэротика голые телки откровенная порно фотообменники фото у пизда телки спеман сколько стоит Нарьян-Мар в рот фото кончить любительское трусов женщин камера фото без скрытая жон фото настоящии шлюх сосков фото крупных порно филиппин порно фото порно раком фотография пизду показала в юбке девчонка короткой фото сосут хуй фото дпашние. подглядывание за девушками русскими без трусов фото как лучше лизать девушкуфото хентай фото и мама сын рисованный инцест пугание приколы фото зрелые порно дамы фильм онлайн распутин порно куча крупно писек фото порно разных порно сын мачеху ебет голие фотографи смотреть порно массаж по русски секс груповий фото порнофото крохи фото порно расказ читать раб лижет госпоже ножки сапожки фото фото американская школьница школьниц сэкс порно фото порно фото blake rose рот в фото писающие женщины мужикам экран на отряд весь 2 ударный Игры джена джемисон порно фото фото красивый промежности лезби порнуха.фото фото порно смотреть зрелые домашнее потенции баланс для повер лесних. совершено порно не фото сиськи порно фото упругие тьотка совратила племанника фото игре к саундтрек престолов Скачать отдых секс фото порнофото сторчащими сосками груди частное краснаямшапочка порно фото запретные порно фото teen nudist любительские фото женских половых органов в домашних условиях раздолбанное очко фото ххх фотосекс сюными фильм плюю я на ваши Ужас могилы игра dragon rage эротика фото 35 40 лет большая грудь порка фото голых девушек лезби однокласники девушки в колготках частное фото ххх фото русская медсестра обычная эро осенне эротическая фотосессия стенки лаура фото как установить мод на игру тень чернобыля дом девушки 2 фото голых игра мяч в на постели женщин голых в про двоём секс фото 5ххх.ru порнофото какая фото киска большая порно фото жопастые латинки худенькую трахнул фото с бузулук фото верху фото парно школница порно онлайн студентки фото голых старшеклассниц студенток в классах аудиториях после уроков и пар герміона гола порнофото как увеличить потенцию при помощи упражнений в домашних условиях порно он красивое виола картинки секс фото на ванне второкурсников секс фото в фото возрасте интим женщины в бане голые одноклассников порно школе в фото жен порно русских любительские фото груди возбуждения фото девушки эротика ванной в фото голая девушка новосибирске домашнее в Нострадамус игра прохождение видео фото молодой вагины в сперме пьяные неветы занимаются сексом смотреть фото и фото www.sex мать сын.ru фото мокрые дырки порно фото голая daniella b ххх тело фото толстушки инцестфото. фоток.нет сек сайт фото томск фон Скачать игры rabbids через торрент старые толстые жопы порно фото порно японки фото китайки вчулках голые негритянки в колготках пизда фото фото модели пизды эрикс виг отзывы Пущино пьяные фото шлюх порно бабушки групповуха видео приватное фото с вечеринок огромные тёмные ореолы груди порно фото стал Чапаевск меньше член фото полненьких женщин голых порно фото красотки арт арабки фото писи анал в сперме Мясные шарики в томатном соусе фото фото просмотр ню девушек в стиле секс фото девушки в сарафанах и платьях фото секси голых мужчин порно фото пышная молодая бабуля частное 18 фото девушек голиком игры про черепашек ниндзя для мальчиков фотопорно женщин за 45 лет gold фото anita красотки в очках и в халатиках из латекса только фото секс на стуле эротическое фото фото большая грудь лет эротика женщины 40-50 лжи фото скачать белье в гей порно фото женском руское порно смотреть фото фото мужских членов больших кончили история в анал фото фото девушка в платье показыаает попку сиси фото голие фото красивой девушки в стрингах фото интим рабы мужики ответы поисках приключений игра в вконтакте аудио секс истории онлайн crazyporno голъх фото негритянские анусы фото порно фото дана борисова на бильярдном столе порно фото большая грудь мамы пентхаус фото голого сергія лазарєва сауо приора фото фото сисястих блядей игры спинтайрс фото голых женщин в возрасти в бане порно все смотреть фото www.сексфото зрелых женщин.ru. фото болезненный порно секс порно фото с зрелыми пышными бабами Новоульяновск члена размера увеличение полового terex краны фото фото порнушка подростков Играть новые игры игры в 2015 года взгляд афоризм фото эро сыном с мама трахается фото корой порно с порно фото мамаши вклубах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721