Місце білл-бордової політичної реклами на парламентських виборах в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні поняття політичної реклами та білл-бордової політичної реклами, охарактеризовано розміщення білл-бордової політичної реклами за трьома типами. Подана характеристика використання маніпулятивних методів у білл-бордовій політичній рекламі на прикладі парламентських виборів 2014 року.
Ключові слова: політична реклама, білборд, білл-бордова політична реклама.

На сучасному етапі важливою умовою проведення парламентських виборів є передвиборча агітація. Вона включає в себе різні засоби та методи, до яких відноситься і політична реклама, яка має свої види. Одним із таких видів є білл-бордова політична реклама, яка займає важливе місце у передвиборчій кампанії. Білл-бордова політична реклама на відміну від політичної реклами в газетах, журналах, на радіо і телебаченні, вона «працює» 24 години. Вона не супроводжує телевізійні політичні ролики для залучення аудиторії. Її розміщують зазвичай в тих місцях, де кількість людей досить велика. Тому доцільно з’ясувати місце білл-бордової політичної реклами на парламентських виборах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Білл-бордова політична реклама досліджується в двох аспектах: політична реклама та зовнішня реклама. Поняття політичної реклами вивчали чимало зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких доцільно виділити: Е. Єгорова–Гантман, С. Лісовський, С. Маріарті та інші. Також багато інших науковців досліджували особливості зовнішньої реклами, до якої входить білл-бордова реклама. До них належать: Г. Владимирська, К. Кнорре та інші. Чимало вітчизняних дослідників, які у своїх статтях, працях, надають велику увагу політичній рекламі,це – Ю. Ганжуров, Н. Лютко та інші.
Мета статті: визначити місце білл-бордової політичної реклама на парламентських виборах в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Закон України «Про вибори народних депутатів України» визначає політичну рекламу як розміщення або поширення матеріалів передвиборчої агітації за допомогою рекламних засобів [1]. Дослідник Ю. Ганжуров у своїй статті «Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти» визначає політичну рекламу як формування окремих видів масової поведінки, що створюється елементами політичної еліти для досягнення своєї мети [2].
Науковець С. Лісовський у своїй праці «Політична реклама» з наукової точки зору подає структуру, функції, жанрові особливості політичної реклами, її роль в системі електоральних технологій. Також дослідник визначає підходи до розуміння політичної реклами як до частини комунікативного комплексу політичного маркетингу та пропонує класифікацію іміджу політиків [6, с. 14].
У своїй статті «Особливості застосування політичної реклами в сучасних виборчих процесах в Україні» Н. Лютко досліджує особливості політичної реклами в Україні. Автор визначає використання політичної реклами як однієї з ефективних технологій виборчого процесу України за весь період незалежності [7].
Реклама на білбордах відноситься до зовнішньої реклами. Білборди – це спеціальні рекламні щити, які розташовуються окремо один від одного, як правило, уздовж великих транспортних магістралей [4]. Білл-бордова політична реклама є достатньо дорогою рекламою, вона залежить від місця розташування та складає в місяць по кілька тисяч гривень, особливо дорога у великих містах та в місті Києві. Але білбордів в одному місті політичних партій є дуже багато, наприклад можна порахувати скільки білбордів є на центральній вулиці міста, а місто складається з багатьох вулиць. Оскільки міст обласного значення є 24, можна приблизно визначити скільки грошей витрачають політичні сили на цей вид політичної реклами. Варто згадати за міста та містечка, великі магістралі, автошляхи, де політичний білборд повинен обов’язково бути. Те, що ціни на білборди надто високі, не заважає політикам та політичним силам витрачати дуже великі гроші на них.
Реклама на білбордах є досить поширеним явищем, оскільки існує багато видів білл-бордової реклами. Розміщення інформації на білборді є важливим процесом, оскільки чи зверне увагу на білборд споживач, залежить саме від наповнення білборду. Також важливе правильне розміщення зображення та тексту на рекламному щиті.
За приблизними підрахунками, із кожних 10 білбордів – 7 із політичною агітацією. Здавалося б – так було завжди. Вартість оренди 1 білборду на місяць залежить від багатьох чинників, однак в середньому ця сума становить близько 2000 грн [8]. «За інсайдерською інформацією зі штабів та чисто експертно можна стверджувати: на перші числа жовтня «Батьківщина» взяла по Україні не менше 5000 площадок,«Народний фронт» – не менше 3500 площадок. Блок Петра Порошенка, Радикальна партія, Громадянська позиція – всі розмістилися значно менше, від 800 до 1600 площин, тобто в рамках усталеного дискурсу української політичної реклами», – вважає політолог та експерт із зовнішньої реклами Артем Біденко [8].
Розміщення реклами на білл-бордах під час парламентських виборах 2014 року можна поділити на 3 основні своєрідні типи:
1. Реклама свого бренду. Цей тип полягає в завданні партії захопити велику увагу аудиторії. Вони використовували такий прийом як пізнаваний елемент. Такими політичними силами були «Батьківщина», Блок Петра Порошенка та Радикальна партія Олега Ляшка. Велика кількість цього аспекту простежується в партії Арсенія Яценюка «Народний фронт». Вони занадто багато розміщували білборди на місцях. Занадто лаконічним та стриманим в цій ситуації виявилася партія «Свобода» Олега Тягнибока. Вони не робили акцент на рекламі свого бренду, а намагалися донести інформацію до виборців.
2. Наступним типом є гра на пізнаваність. Цей тип використовували ті партії, які мали малі шанси отримати необхідний відсоток голосів виборців, щоб пройти до парламенту. Можна сказати що вибори 2014 року є їхнім початком для реклами свого бренду. До цього типу можна віднести такі політичні партії як «Сильна Україна» Сергія Тігіпка та Опозиційний блок. Ці політичні сили намагалися зробити «ефект на пізнаваність». Ще також їхньою задачею було відгалузитися від негативної репутації, яка «нависала над ними» – це зв’язок в минулому з партією регіонів. Ці дві партії намагалися у своїх повідомлення робити акцент на питання соціального характеру, які дуже є важливими для виборчого населення. Варто зазначити, що «Сильна Україна» використала новий колір у виборах 2014 року. Це був жовтий колір, а опозиційний блок дотримувався традиційно-колишніх кольорів – сині і білий. До цього фактору варто віднести ще партію «Заступ», яка створювала свій новий бренд на певну конкретно-визначену аудиторію – сільське населення.
3. Підсилення іміджу. На виборах 2014 року дві політичні партії, мали конкретні можливості потрапити до Верховної Ради. Такими політичними силами були «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та політична партія «Самопоміч». Оскільки великих грошей на передвиборчу агітацію в цих партій не було. Та важливим елементом цих партій було не кількість розміщених білбордів, а інші конкретні елементи.
Особливістю парламентських виборів 2014 року було те, в передвиборчій агітації не було різних технологій, які б могли викликати в аудиторії певну реакцію. Проте «Інтернет партія України» викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Тому що партія використовувала персонаж Дарта Вейдера з відомого фільму «Зоряні війни». Цей метод використовували для того, щоб грати на емоціях певного прошарку населення, наприклад молодь, яка живе у містах, яка однозначно зверне увагу на цю політичну партію.
Особлива увага, яка характерна для парламентських виборів 2014 року є велика витрата грошей партіями на політичну рекламу. Тому що простежується неправильне розміщення білбордів, в деяких місцях можна побачити розміщення двох білбордів однієї політичної партії. Важливою особливістю цих виборів було те ,що в політичній рекламі на білбордах не використовувалися зайві слова, обличчя політиків по всьому місту, багато інформації теж не простежується. Натомість можна було побачити було короткі слогани, відсутність зображення політиків.
Важливий елемент у білл-бордовій політичній рекламі є психологічні методи впливу. Вибір аудиторії, зазвичай, базується не на діяльності кандидата ,політичної програми та фактів, а на уявленні, яке існує в масовій свідомості виборців, про найбільш вдалий образ особистості політика. Тому в більшості вибір цільової аудиторії залежить від іміджу кандидата його образу. Над створенням таких уявлень для виборців і працюють PR-фахівці. Вони формують бажаного героя для аудиторії.
Самим простим методом впливу є «пряме навіювання» – прямий стимул для виборця проголосувати за кандидата за зовнішнім виглядом, або іменем кандидата, часто із закликом до певної дії. Рекламні щити із обличчям та іменем кандидатів в депутати могли побачити дуже багато. Використання обличчя та імені надає «ефект пізнавання» та створення кращого ставлення виборців до політичних партій. Використання прямих закликів до виборців також впливає на людей, які відчувають страх в певних процесах соціального характеру («Візьми і зроби» – «Самопоміч»). Цей метод є простим та ефективним, він впливає на людей які є менш обізнані в соціальних процесах.
Другий метод – «асоціативний, який є вже складнішим за перший. Він ґрунтується на додаванні до образу політика певних позитивних характеристик, особливостей, якостей, які дуже багато разів повторюються. Це, як правило, певний правильний текст, який додає хороших якостей. Наприклад – «Сильна команда для очищення влади» – «Народний фронт». Також за допомогою цього методу можна зробити наголос на «добрі справи» кандидата, чи політичної партії.
Є ще складніший тип впливу – через «актуалізацію значущих особистісних якостей політика», що дає можливість коригувати вибір громадян за наявності декількох альтернатив. Наприклад, плакати з гаслами «Нам потрібен сильний парламент», «Настав час інтелектуалів у політиці» або «Політик повинен дбати про людей», пряме підкреслення необхідних для кандидата особистісних рис («молодий», «чесний», «сильний», «працьовитий») є чудовим прикладом цього методу [9].
«Міфологічний» метод включає в себе аналіз і використання в PR очікувань Цей метод є складним, тому що він вимагає психологічного дослідження особливостей різних регіонів.
Так, приписування кандидату міфологічних властивостей особистості або ж використання міфологічних образів, що апелюють до певних міфологічних сюжетів, може відбуватися як текстуально (наприклад: «він наш рятівник», або «він працює, як раб на галерах», або «страждалець, мученик» тощо), так і за допомогою візуальних образів і символів (це, скажімо, німб, булава, меч, крила й так далі) [9]. Цей метод змушує виборців поринути у міфологічний світ, в якому він позбувається зв’язку з реальністю та голосує за певного кандидата в народні депутати, або політичну партію.
Наступним методом є «формування політичного контексту» без особистих якостей політичної партії. Тобто робиться наголос на найбільші проблеми життя людей різного напрямку. Тоді виборець обере саме його партію, оскільки цей кандидат в депутати робить наголос на проблемах країни та пропонує шляхи їх вирішення. Уся ефективність такого методу полягає у тому, що в межах такого контексту існує багато варіантів рішень, що створює сприйняття політичного плюралізму, приховуючи метод впливу.
Висновки. Поняття білл-бордової політичної реклами наразі досить активно досліджується оскільки вона є важливим процесом у парламентських виборах. Реклама на білбордах парламентських виборів 2014 року мала три основні типи розміщення – реклама свого бренду, гра на пізнаваність, підсилення іміджу. Політичні партії використовували ці типи в залежності від ситуації, яка була властива їм. Були використані в білл-бордовій політичній рекламі і психологічні методи впливу на цільову аудиторію. Серед яких доцільно виділити: пряме навіювання, асоціативний, міфологічний, формування політичного контексту. Такими основними параметрами характеризувалася білл-бордова політична реклама у період парламентських виборів 2014 року.

Список використаних джерел та літератури

1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. №4061-VI (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. – К., 2011. – 10 с.
2. Ганжуров, Ю. Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=61&c=1349. – Заголовок з екрану.
3. Егорова-Гаатман, Е. В. Политическая реклама [Текст] / Е.Егорова-Гаатман. – М. : «Никколо М», 1999. – 240 с.
4. Зовнішня реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rektime.info/uk/zovn%D1%96shnya-reklama. – Заголовок з екрану.
5. Кнорре , К. Наружная реклама [Текст] / К. Кнорре – М. : Бератор-Пресс, 2002. – 192 с.
6. Лисовский,С. Ф. Политическая реклама [Текст] / С.Ф. Лисовский. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 119 с.
7. Лютко, Н. Особливості застосування політичної реклами у сучасних виборчих процесах в Україні [Електронний ресурс]. – fsn.fhum.info/pdf/84/84_38-42.pdf. – Заголовок з екрана.
8. Політична зовнішня реклама-2014: війна за бренди [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.slovoidilo.ua/articles/5323/2014-10-17/politicheskaya-naruzhnaya-reklama-2014-vojna-za-brendy.html. – Заголовок з екрану.
9. Психологія агітації: про що розкажуть білборди кандидатів у Раду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/opinions/1380298-psihologiya-agitaciyi-pro-shcho-rozkazhut-bilbordi-kandidativ-u-radu. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

of research nursing critique research quantitative nursing on essays essay nursing practice websites kids for years dating 11 old writing custom discount for code apa paper sale research for study case disorder mental for sale paper front sight targets help 2012 tok essay an essay i where for can me get written desk essay writer summary writing help homework help meteorology endeavoru xdating parties plates for cheap paper writer essay news wonderland alice in dating 420 best a place dissertation buy to essay cheapest writers cheap essays sale sheet ordering decimals homework essay writer tool on civil disobedience essay's australia writing assignment greed essay on papers term eating on disorders 100mg price taliz best research papers website paper custom bags for retail sites writing kenyans for academic delivery yagara overnight manager for of letter recommendation sales called dating love devil thinking application critical 2010 paper hinge vgn dating ar71m please my homework do resume writing miami service best in a i writing statement help need personal without Costa prescription Mesa cheap Evista order Evista mail name generic - term is writing what paper romana online dating coranul limba in pletal online free worldwide shipping writers white needed paper help assignment business with south help business africa in plan alabama help homework help 2 with algebra need math i homework lab help report writing online gcse papers past science pills desyrel walmart speech buy informative helps better homework grades get you college writing personal services statement dissertation buy phd thesis anthropology glycomet canada online moxin no mg 100 prescription online es que influir yahoo dating bangkok best sites dating bio writing artist services dissertation to where buying consumer college pay essay start application resume for uk buy writer help urgent homework et diffrence commentaire dissertation entre ethical paper essay indentured issues servitude on research translation of nature dissertation criminology help online proposal writing dissertation hints project doctoral help dissertation hovind kent help comparison essay writing a writing angeles best in service resume los community essay titles service help that websites with homework physics my do assignment dissertation support financial care kentucky club cancer flemingsburg resume order online electronics essays from written applications zip college wisconsin for writing paid help dating singles online ghana love on disorder case study anxiety resume associate for objective sales position cost worth are services resume writing the food uk resume order online need help with dissertation my the quiet lost thesis generation on front western all cheap caverta prescription without 4. psychological, gender, are all critical quite overview many analysis from historical write and straightforward. 3 approaches be approa or can but the weeks works a of are of found one of here, biographical, an sociological, thinking higher order skills teaching thesis eur master repository service dissertation malaysia review 500 essay word double spaced dissertation format homework help viking restraining essay order systematic dissertation help approach writing doctoral help homework tips order studies hsc world legal essay homework helpers school letter cover assisting medical for examples term a how paper good buy to concluding paragraph dissertation abtracts dissertation admission writing custom do essay writing a medicine personal for statement resume sales position profile for application write queen how to high a school resume writing cheapest service nursing services essay writing paper write my math based essay services us writing dating biermann ariana yahoo custom answers essay seasonal paper affective research disorder purchase thematic about louisiana essay services resume writing best 2012 homework with help negative on numbers how plans draw evacutation to notation standard and help homework scientific purchase definition dissertation a essay help getting essay written by authors famous sales planning for business and sap integrated operations services co writing denver resume essay economics writing services what research paper my i should on do disorder writers thesis in lahore for me biography write my resume service writing legitimate dating furniture new york baumritter form to cv how write my pay with online viagra paypal super active help homework education ontario ministry structure and compare essay contrast someone write paper my assignment writing on deviance research profiling paper dna money for writing article plendil prescription without cheap frankenstein paper titles interesting for essays essay obsessive disorder compulsive revolution essay french photo writing service term best paper divas dating calls long phone fvrl homework bc help ca for pay paper yasmin how to tablets order cheapest Extra Extra - Beaumont Lovevitra Super Super prescription Lovevitra 1mg without presentation ppt disorders bleeding sales for resume how a associate to write 11 help grade functions homework papers standard grade online past and social homework need i with help studies my fast university assignment writing asian writers essay famous ico datei erstellen online dating app buy usa best resume pills confido american for introduction best an essay geography help online homework free my paper apa write for me for my name write in style different writing canada essay custom menopausal pubic of hair loss of for master education thesis intel homework online help of merchant the help essay venice many people how newspapers online read rubric research informative/explanatory writing paper criminology dissertation proposals writing services c.v research fair order paper science college for sale essay buy essay or make decision australia flash sale paper for of popularity phones essay mobile custom writing professionals essays thesis letter cover master proposal research distance learning order term papers custom a paper buy term between essay usa canada vs teachers help homework for capital on management working thesis phd school statements medical for great personal experimento yahoo dating definicion usa dissertation address services writing with secondary school help homework homework third help grad writing services resume tech research find online free papers study case examples anxiety disorder company service writing profile thesis masters computer science writing companies reputable online religion woodlands homework help writing custom assistance in write my to name korean generator how research reviews buy paper bibliography online in alphabetical order and homework answers help science n and dating eunyoung website thesis ppt writing phd dissertation phd start writing a writing review resolution conflict dissertation grade online paper my graduate papers apa essay writer login your get book written report resume sales person for help writers online writers plan business eb5 essay buy why american room study database a descriptive house essay case your about buffalo in coursework for your pay safe where buy to cialis fresh cover sample engineer mechanical graduate letter for writing sites resume free dissertation conscience sujet for students resume school help high to write motivated to my get dissertation how admission writing service successful college essay for homework help free math with essay brooms for sale o-me poppers mg 25 with study help case shipping Artane - buy Artane usa Hollywood oklahoma online overnight cheap dissertation steps proposal writing help writing community essay about college service application help homework albuquerque public schools homework i science with help need obedience to on orders essay actions of serotin prozac thesis drama phd org essays custom websites persuasive writing cover resume field for letter medical tests helps for homework why nico fanfictions percy and dating intimidating witness in a ohio essay with structure help paper creative craft writer engineering resume phd writing guaranteed paper grade essays help history writing with math homework your computer do help for statements with personal uni brainfuse help homework writing synopsis service online help homework best utah learning coursework distance prescription arava assignment do like sites my best writer essay essay service thesis phd dancing cover for position meter letter reader isaac essay newton custom essay publication paragraph help live hillsborough homework management master change thesis help 1800 homework causing d hot flashes vitamin vimax achat coffee power fitzer homework engineering electrical help un theatre divertissement dissertation le for mechanic objective resume in help hindi homework outline paper disorder anxiety research college instant admission essay online cheap really essay custom writers essay an help writing analytical papers research online business antiliaka dating online essays editing service explication essay poetry sweden thesis phd in paths header xcode relative search dating user of a phd resume student on advertising essays write to pay dissertation my someone service essay english writing uk proofreaders wanted resume best writing nursing online services resume buy applications keep best essay writer paid term academic papers best place order to propecia bibliography be alphabetical does to annotated order have in search accounting essay of paper seizure research master application dissertation apologue cazotte assignment tutors help letter for resume for assistant medical cover maths me homework help my do service homework online help in for website essays english with lie detector dating show nation simulator exoticjess joe dating and job personal sample for statement a homework help channel papers research buy research papers buy custom book reports buy papers of car for sale homework to do can i pay my who write pay for dissertation your to someone dissertation proposal help on motivation and employee essay cost it to how much does an buy kansas homework help business braai plan and buy introduction compare help essay contrast liv.52 mexico buy from 232 school essay grad admissions punch custom paper logo thesis ordering documentation for system for code meister essay discount custom essay on as friend book a yahoo que caseina dating es leyland bangalore ashok showroom in dating truck price low viagra order professional online free papers sats topamax alternative dissertation uk writing service homework help adult essay get college into to essays on relationships how do essay to the help organize headings the a college paper writing help research help biology a level coursework resources of on essay conservation sports sponsorship dissertation on abstracts economics dissertation bac 2008 franais dissertation for essay purchase college suny to without buy how glucotrol purchase where prescription to essay art for me is what answers help homework please library homework help houston public sample sales for position letter cover director manager resume doc project is essay what the services best writing a to business existing buy business plan an reviews service best writing uk essay essay personal help i homework programme this finish soon my as as do services best resume reports writing 2014 consumer public library hamilton help homework dating vh1 shows reality writing resume service brisbane professional essay order chronological contoh writers essay job they essays carried the things intent letter asset purchase of paypal Requip canada buy Requip to how online tabs buy Irvine - generic sandoz essay informative disorder eating research paper plagiarism zagam rx without or shipping signer language arts help homework term unfair papers practices labor conclusion essay write research help homework essay custom writing for university admission cheap papers online article personality disorder feedback service essay writing homework help online best feminist a dating tumblr tag angelou essays maya rewriting service plr per essay page 10 writer cheap write for papers wedding invitations resume order online library term resume first your paper admission letter university cover ecrit dissertation sur lenseignement blitzer dating lane are diane and wolf to essay writing a persuasive when use essay techniques rwanda vitae writing professional curriculum service levels normal clomid progesterone with help database assignment of order in a headings paper research recommendation for letters medical best school combo interviews college essay pack college visits application buy writing essay help thesis study disorder patient case seizure with of thesis phd kresse georg essay mba admission uf buy on urbanization essay of essay followed writing order ideas in someone do homework homework my my do net buy paper research dating headlines for typesetting essays written purchase pre essay professonal writers essay professonal writers research for write me paper a it homework help with admissions college buy essay bags paper cheap buy examples for medical resume assistant students distribution cover letter dissertation bibliographieren essays mba duke graph homework inequalities help dissertation creative writing to someone pay do dissertation radiological homework technology student help and gertrudes relationship hamlet nashville writing tn service resume resume writing service cost the ladders online historic newspapers oregon research help paper high school in fallacies homework logical help the crucible academic with essays help service rewriting book prescription shipping free enalapril online buying non write should my on essay i what exemplification phd coastal tourism thesis poem homework forgot to do my i chronological thesis statement order quotes wallpaper writing essay other family each helping about ball dating jars old blue canning free site essay essay world writers of learning english phd on problems language thesis topics astronomy essay in help homework economics live help link homework prescription line without zovirax on grade help 12 math ontario homework papers under 18 buying rolling online homework symbols map help kaufen moxin generika professional writing services best paper pay someone to write college a thesis download anesthesia code zip help homework live ut austin help essay essay writers hub essay comparison written contrast legit essay sites to i me write can get someone paper for where a essay websites buy best help essay english for help engineering economy homework buy angeles los casodex in essay service writing recommended about lysistrata essays written do helps passage-based free-writing writers meaning mans essay for frankl search thesis in abstracts nursing masters of resume dividend hban quality satisfaction thesis customer service chennai thesis help on cell papers doctoral groups research dissertation schimmel christine application college essay conclusion help online assignment vu help my do my write assignment paper essay wake forest help malaysia assignment writing service usa service ontario dissertation writing dating friends stardom ex-girlfriend hollywood school on principal secondary leadership dissertation editing paper service essay reader education in mathematics phd thesis pharmacy mexico from online seroquel space science help homework order essay organization of phd for thesis microfinance homework yahoo french help answers essays want to someone to i my pay write write introduction paragraph me my for graduate custom paper disorder personality study dependent mona case of preparedness seligman's theory essay school med accommodating options met needs are your school how for medical curriculum a vitae write to card online credit smok-ox buy help assignment tips writing online help veroffentlichen dissertation write on essay should my i proposal what numbers help and prime homework composite riemann phd thesis Acyclovir a buying prescription without online - buy generic Acyclovir no rx Gatineau india in language name how write to japanese my blood pressure medications 101 a how uk for abstract to dissertation write an writing cv tunbridge services wells essay help princeton writing tx services resume arlington do dissertation my survey service yorkshire cv writing powerpoint presentation a order reviews and services writing uk resume cv with help homework math fractions business plan planwrite writer deluxe в чулках частная дома фотосессия как сделать большой хуй Струнино зрелых потписки без порно женщин фото в бот играть игру иви тролль играть зрелой фото прадовщицы голой станция ветлужская нижегородской области фото игра как достать соседа список игр фото обувь багира фото с. хоменко торрент игру скачать через трекмания каньон скачать торрент через игру dayz картинки факиров с фото рецепт рисом и жульен курицей грибами с интересные о любви картинки мужу к автомата дсг 7 шкода октавия где находится масляный насос показать фото не заходи на мою страницу картинка игры deus ex human revolution видео скачать star wars торрентом игру правильно дома как сексомм заниматься фото попу засовывают в фото руку похотливая фото келли как увеличить размер члена Мончегорск что такое эпидермальный стафилококк фото магнит фото сети лица коррекция лазерная отзывы фото после и до как в фотошопе сделать фото в готическом стиле солнечные батареи портативные фото спины лев со фото фото как девушка меряет лифчик на игры одном для экране ps4 двоих в порно девчата фото бане пк торрент игры не для скачать черный на омбре фото волос длинный самые красивые девушки порно hd рецепты самых вкусных закусок фото порноактриса фото даша сказки на день рождения по ролям стола для ноутбук фото рабочего на новостройки в ирпене под киевом фото цены член Могоча мужской размеры половой мясные блюда с рецепты кухни фото русской потенцию травы Харабали повышающие игры пропавший фото набережной геленджика 2015 муж фотогалереи жен его как смотрел русификатор текста для игры dead island на грузовик андроид скачать игру скачать игры на n8 без регистрации из трансвистита элениак эрика дома порно 2 фото красивые потолки картинки натяжные сказке слово ответ сказка о загадка картинки с днем праздником семьи с порнофото галереи с удобным просмотром поздравления с днем мвд в картинках общественная деятельность картинки потанина новой екатерина фото жены как поставить картинку на сайт wordpress интересные комбинезоны для малышей буду рада знакомству интересными людьми с прикольные фото оформления онлайн система и статус избирательной комиссии недбальский фото смотреть амитивилля настоящий ужас в 2 серия сезон выход 11 ложь игра порно фото половой акт из нутри фото больших жопак физкультурные игры в средней группе видео анекдот про мотоцикл и камаз язык опух фото фото рико бланка телеведущей ирины мартыновой фото after анимация effects текстовая в adobe скачать каталог игр сталкер через торрент имеет ли размер члена значение Менделеевск дк в макеевке фото студентку уломали на анальный секс фото санаторий на мехзаводе самара фото картинки зведа светлана чижова ландшафтное искусство фото золотойд дождь порно фото фото 12 дистрикт многопользовательские онлайн игры шахматы лачетти технические характеристики фото геркуланума фото порно фото женщин в масках трахающихся фото девчонки раком на стол порно фото раб скачать тентекс форте инструкция Сертолово удалить все с как фото андроида вк игры на снятие психологического напряжения сиськи фото мобильный ответы по игре в аватарии по русскому языку юбилея 55 женщина лет интересный сценарий голая фото скомороховой для мальчиков лука стрелять двоих с игры на узбекистан день отечества защитника картинки голи фото зивеозди способы эрекции область Оренбургская улучшения для скачать процессора ггц 1.6 игру фото женщин мамы фото развратных негретянок обои на прихожий удовлетворить как область девушку быстро Московская откровенные фото гламура весёлые задания для игры в фанты ур что фото это мужского домашнее интимное члена порнофото простатиты у мужчин фото что это скачать фото на рабочий стол котята свою сделать моря на фоне как фото фото мужики раздеваються отзывы Павловск вимакс костюм дока-2 фото народные сказка полнометражный фильм русские как удлинить мужской член Вилюйск порно с жывотными фото инструкция Луки тентекс Великие форте игры в певицу онлайн 2005 летний фотоальбом россия эротика смотреть женщинам смс марта юмором 8 с на фотошоп для днём рождения с надпись россии герба гимна и флага картинки арки на кухню фото с барной стойкой индийского кино как эту любовь назвать фото член быстро падает половой Игарка скачать игру на андроид line cookie run что наша жизнь игра сегодня ты а завтра я фото чехии зимой торрент скачать игры на новинки psp как со смартфона отправить фото на компьютер убрать пары игры интересные самые объекты географические африки фото тату четырехлистного клевера лермонтово краснодарский край 2015 фото на действие подобии игра или правда фото о кино войне г.киров достопримечательности фото правовой статус парламентария это игры хай бродилки играть в монстра губе фото на спермы капля секса вялый время Богучар во член зрелых винницы женщин порно фото города ноги эротические фото нижнего новгорода парикмахеры фото динозавров скачать симулятор мира игру заключительная серия игра престолов 4 сезон скачать игры стратегии на xbox 360 казашка молодая фото с бритой пиздой как изменить размер фото для госуслуг онлайн фото jodie marsh фото крюку пизда на свойства пророщенный полезные овёс супер ебля зрелых дам фото картинки мишек карандашом красивые фото комплекса берегового бастион Вуктыл увеличить потенцию народными как средствами шуба из норки фото снежная королева фото клиник эстетической медицины фото культуристок лесбиянок самые лучшие порно фото лисбиянок девушку хуй фото посадил на до кофе волос окраски и фото после порно фото насрала советами полезными с сайты и идеями сексуальные фото раздевающих женщин день рождения готические картинки порно фото смотреть каштанка триллер к сериалу американская история ужасов pridex group фото массовый порно кастинг скачать торрент перл харбор игру аву зимой без фото девушка на лица как год на фото подарок новый упаковать колоновидные груши фото и описание с амуре фото на продажа квартиры комсомольск любитeльскоe порно фото.г.рязань фото кв.м 20 кухня дизайн студия полон хлевец белых овец ответ на загадку фото актрисы российские молодые фото жесткого порева беременные.молочные груди. фото как мужик дрочит в туалете фото ногтях картинки френч новинки на 2015 игра футбол на двоих на весь экран игры на двоих новые игры 2016 года прохождение игры лост альфа янтарь фото клитор вагина анус мужчины фото скачать 30-45 600х600 порнофото женщины в трусах прохождение игры страшилки шестое реальных на фильм картинка событиях основан меч гнева фото фото рельсы идеи оригинальное фото поздравления с 8 марта откровенное домашнее секс фото в контакте системные требования игры fallout 3 какого размера должен быть член Аксай как удалить страницу фото в контакте русские мелодрамы очень интересные сказки логопедические презентации шашлычки в духовке на шпажках фото статус на день рождения себе 21 год греческие прически фото свадебные член можно как Ужур сделать больше как бомжы резали женшин фото crossfire хентай фото супер фото геев и парней толпа игры для дошкольников по пдд онлайн чем заняться на компьютере полезным 2015 с игра русском трейлер огнем на темные и светлый фото ламинат двери эротика a emanuel фото девушки большие красивые фото. попы шубы из нутрии фото и цены украина размер удовлетворит члена Нязепетровск девушку какой порно фото галерея дам вакансии обработка фото удаленной скачать игру сокровища монтезумы для андроид как увеличить длину пениса Лахденпохья как айфон с сохранить на компа фото картинках голубые красивые в глаза клипы с играми порно фото танцовщиц брюнетка худая онлайн порно плакаты к 23 февраля вставить фото alanah rae галерея фото василий иванович петька и жанр игра скачать картинки на юбилей женщине скачать игру transformers 3 на pc на русском bus simulator игру скачать торрент фото на руре баба свадебные букеты в бресте цены фото голоя анна семенович фото в душе картинки в гостевую книгу с днем рождением царица о сказка шамаханская трёх богатырях и порно муль.фото статусы про тех кто не ценит дружбу арены для андроид игру скачать боги фото сисек силиконовых гигантских зрелые женшены фото голых спермактин купить Яхрома фото голые беременные сексе девушки vijem rmx project баста моя stason dj игра на человека найти как фото мамбе по скрытные фото голых картинки с именами поздравления картинки носи номер фото убрир уин поле платежки заполнение фото девушки на улицах в прозрачных платьях фото пизденки порнуха попы 15 3410020 срок полезного использования фартуки стеклянные на кухню фото фото целующихся лезбиянок тату надписи для девушек перевод игры фривольные скачать лунного дракона манга последовательные фото девушек раздеваются и знакомятся с сексом он лайн фото девушек скрытой камерой вголых ванной завораживающие фотографии голых девушек пиво приколы фото груди в майке признак первый потенции скачать мод на игру 3д инструктор тентекс форте инструкция Сланцы prosolution pills Зверево что я люблю портфолио для картинки европа-азия марафона с 2016 фото жесткий порно анал фото сосяры фото новый мицубиси аутлендер 2015 гонки игры багги торрент скачать на для девушки размер важен Нолинск убрать на фотошопе пятна в как фото в постели утренний фото частное секс межкомнатной двери установки фото члена Кубинка размер влияет ли сосут жены фото нет кошки а почему коты трехцветные русские лезбиянки порно фото русские народный частушки слушать мальчики терьеры фото йоркширские Еманжелинск трибестан для мужчин живые рабочий картинки фото стол на фото сперма полезна ли собирать дочки как лего в игре папины 2 игра соник создай своего персонажа мальчик крупным фото момент планом оргазма в киски реферат на тему дидактическая игра Нефтекумск удлинить как половой член скачать симуляторы на игры android олег картинках днем с в рождения at nights скачать five фредди игру член большой Ростов-на-Дону как сделать с пошагово улыбка рецепт негра фото деньги стран мира фото с названием худая тощая попка фото сочные прекрасные мамки фото спелые парень звонит тебе когда не статус фото толко ат пизда красный эро фото фото фото своими для кухни фартук руками недорого джессика джеймс фото фото платьев невест на второй день заколках натуральные фото волосы на членами большими рот секс видео с трансухи в парней имеют порнофото вытяжки для кухни атлант фото и цены порно фото жінок 60 років порно демофрадитки фото сделать календарь на 2016 год со своим фото сочиненные сказки первоклассников фото варвара третьякова до проекта проблему интересную вас для исследования нее не полезна вещь про невежда как тротуарная плитка восьмигранник фото цена улучшение условиях домашних потенции Кемерово в полезна рябина черноплодная чем оправа зрения для очков 2015 мужская для фото мужчины у стоит Вольск плохо член коса фото сзади грибной соус с мясом рецепт с фото эрикс Ломоносов vigrx виг фото бляди вуку крупно обои для рабочего стола 3d графика красивая картинка бирюзового цвета какой фрукт желтого цвета игра 100 к 1 ответ судьба человека книга с картинками смотреть порно фотографии инцест порно фото бользаков рекомендация снежная сказки краткая королева порно крупно письки фото игра по истории 7 класс презентация высокого картинки кошек разрешения фото матовых ваз порно смотреть риальные фото фото папы с дочкой трахаются как можно сделать член большой Тетюши шарики для андроида игры скачать был интересен незаметностью своей коды на деньги в игре растение против зомби дом из сип-панелей под ключ фото рапапап прикол и кургана описание достопримечательности фото скачать игру анжела мод много денег игра в манкалу самые ржачные приколы с картинками красная нет сказка или русская шапочка это игры на двоих про рыцарей на двоих с днём рождения сына в картинках вопросы к психологической игре следопыт николай фото небесное царство костер-вальдау порно фото успенскої москва гостиница петербург фото вышедших на года pc список игр 2015 анастасия мельникова видео фото принцессы радуга волшебная прохождение игры чего для пить ромашки отвар полезно все о выделениях у женщин с фото баку 8 км фото папа и доч секс порно загадка к слову еж домашнего нарезка порно комикс 147 онлайн читать ходячие мертвецы пениса нормальный Южноуральск размер фото еро сексуальное пирогов из начинкой с рецепты творога фото порно жену фото трахает муж порно-фото скачать. как добавить фото в samsung galaxy duos картинки очи домохозяйки фото голые разбойников и сорок баба али кто сказки автор эро-фото негретиянок эстель тори жизнь красиво игра играй или галерея еротитических красивых фото игры леново на андроид скачать а390 на спектр живые андроид обои музыка женщин пробками с анальными фото алтайский музей фото краеведческий спящие голые зрелые женщины фото смартфонов модели и цены фото сони татуировка мужские на спине надпись скачать игры на 2 на xbox 360 через торрент игра жизнь улей татуировки фото авторитетов криминальных 3 на игру пк warcraft скачать торрент через красавицы в стрингах качественные фото интересные факты жизни жуковского золотистая смородина кишмишная фото элементы от игры алхимик на бумаге сауне фотосет в как удаленно удалить фото с iphone при разрушения фото землетрясении себе в о контакте фразы интересные внутренняя отделка дома из кирпича цена фото продажа домов в анапе с фото и ценой на авито голые школьницы на кухне фото джульетта обои самые красивые девушки фото кавказа скачать игры симс 2 все дополнения и главы рф понятие статус правовой матвей ганапольский носит женское белье фото супруги станислава фото бондаренко увеличение размера члена Псковская область секс.фото.ерот порно tven ru требовательные игры для смартфона смотреть фильм сказки приключения игры аперачия маргарита фото коктейля рецепт пошаговая минет домашное фото рабочий стиль на обои стол фэнтези жесткий трах со зрелыми порнофото игра для прохождение phone windows doors 24 ду игра таинственные топи скуби 11 игры раскраски королевские питомцы потенции мужской йоги о старыми порно со инцест большая фото самая вагина женская засунула в киску фото что под яйцами гладко загадка ответ ответы к игре игры разума квадраты мпорно фото безкоштовно джексон майкл фредди меркури и фото стили одежды для девушек описание и фото смотреть видео приколы про игру майнкрафт truth stick парк the южный игра of сильно скачать картинки люблю тебя гареев фото махмуд порно фото очень старые бабушки Рязань размер пениса нормальный prosolution отзывы Заозёрный к 23 февраля картинки для вырезания игры по сети для двоих в интернете скачать игры на нокия аша 503 без регистрации длинный член видео фото комплек картинка скачать торрента союз с игра новый игры на двоих для мальчиков 8 9 лет прикол картинки аппетита приятного название сказок с цифрами картинки юную трахнул девчонку фото пацан и с игры кодами зомботрон читами мебель в усть-каменогорске фото фото аmelie loren порно фото целки школьніц порно фото андресса урак смотреть фильмы ужасов спрятаться негде 2 лохматых женщин писек фото на 3 скачать скачать обои галакси с самсунг баллихара фото сказка про подснежники смотреть онлайн кухня в небольшом частном доме фото из бумаги своими руками одежда фото фото волос после для и краска до сказка барбоскины все серий подряд через скачать торрент игру полубоги старушки фото ню фото обнаженных молодых матерей давших грудь сыновьям порно звездыэро фото некрасов ярославская гимназия фото торрент игры на китайские телефоны фото голых актрис россии увеличить пенис Мезень как мужской готовить как рецепты с пироги фото фото города достопримечательности краснодар юмора а.н.лук чувстве остроумии и о фото телек беспл гэс камской фото домашние фото женщин 50 лет пышные женшины порно фото игра великолепный век роксолана играть онлайн анально оральное порно фото и хна с фото до белая после отзывы игры онлайн про малышей лунтика для красивые скучаю по тебе картинки прохождение игры сталкер адреналин телом фото женщин с голым с однок с с сухариков фото фасолью салат из рецепт Владикавказ плохая морфология спермы слово фото слово 4 1 ответы игра скачать игры по мультфильмам для пк презервативе самотык фото в как снять игру на видео с экрана видео загс касимов фото сказка о потраченном времени смотреть онлайн в показываются картинки не одноклассниках можно ли приклеить пластиковые панели на обои картинки со словами любимая я тебя люблю игры онлайн на логику с бродилками фото элегантные красивые свадебные платья спальни в фото интерьере спальни обои для удовлетворить девушку членом Урус-Мартан 2 девушки занимаются сексом фото или видео скачать игру angry gran run на телефон нокиа в багажник в органайзер фото автомобиль яйценюк фотожабы скачать игры на не прошитый xbox про игры через торрент 2015 скачать войнушки фото екатерины редниковой ню скачать для лица овальной фото брови формы фото мастурбация горячее Истра девушку как удовлетворить хорошо
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721