Місце білл-бордової політичної реклами на парламентських виборах в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено основні поняття політичної реклами та білл-бордової політичної реклами, охарактеризовано розміщення білл-бордової політичної реклами за трьома типами. Подана характеристика використання маніпулятивних методів у білл-бордовій політичній рекламі на прикладі парламентських виборів 2014 року.
Ключові слова: політична реклама, білборд, білл-бордова політична реклама.

На сучасному етапі важливою умовою проведення парламентських виборів є передвиборча агітація. Вона включає в себе різні засоби та методи, до яких відноситься і політична реклама, яка має свої види. Одним із таких видів є білл-бордова політична реклама, яка займає важливе місце у передвиборчій кампанії. Білл-бордова політична реклама на відміну від політичної реклами в газетах, журналах, на радіо і телебаченні, вона «працює» 24 години. Вона не супроводжує телевізійні політичні ролики для залучення аудиторії. Її розміщують зазвичай в тих місцях, де кількість людей досить велика. Тому доцільно з’ясувати місце білл-бордової політичної реклами на парламентських виборах.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Білл-бордова політична реклама досліджується в двох аспектах: політична реклама та зовнішня реклама. Поняття політичної реклами вивчали чимало зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких доцільно виділити: Е. Єгорова–Гантман, С. Лісовський, С. Маріарті та інші. Також багато інших науковців досліджували особливості зовнішньої реклами, до якої входить білл-бордова реклама. До них належать: Г. Владимирська, К. Кнорре та інші. Чимало вітчизняних дослідників, які у своїх статтях, працях, надають велику увагу політичній рекламі,це – Ю. Ганжуров, Н. Лютко та інші.
Мета статті: визначити місце білл-бордової політичної реклама на парламентських виборах в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Закон України «Про вибори народних депутатів України» визначає політичну рекламу як розміщення або поширення матеріалів передвиборчої агітації за допомогою рекламних засобів [1]. Дослідник Ю. Ганжуров у своїй статті «Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти» визначає політичну рекламу як формування окремих видів масової поведінки, що створюється елементами політичної еліти для досягнення своєї мети [2].
Науковець С. Лісовський у своїй праці «Політична реклама» з наукової точки зору подає структуру, функції, жанрові особливості політичної реклами, її роль в системі електоральних технологій. Також дослідник визначає підходи до розуміння політичної реклами як до частини комунікативного комплексу політичного маркетингу та пропонує класифікацію іміджу політиків [6, с. 14].
У своїй статті «Особливості застосування політичної реклами в сучасних виборчих процесах в Україні» Н. Лютко досліджує особливості політичної реклами в Україні. Автор визначає використання політичної реклами як однієї з ефективних технологій виборчого процесу України за весь період незалежності [7].
Реклама на білбордах відноситься до зовнішньої реклами. Білборди – це спеціальні рекламні щити, які розташовуються окремо один від одного, як правило, уздовж великих транспортних магістралей [4]. Білл-бордова політична реклама є достатньо дорогою рекламою, вона залежить від місця розташування та складає в місяць по кілька тисяч гривень, особливо дорога у великих містах та в місті Києві. Але білбордів в одному місті політичних партій є дуже багато, наприклад можна порахувати скільки білбордів є на центральній вулиці міста, а місто складається з багатьох вулиць. Оскільки міст обласного значення є 24, можна приблизно визначити скільки грошей витрачають політичні сили на цей вид політичної реклами. Варто згадати за міста та містечка, великі магістралі, автошляхи, де політичний білборд повинен обов’язково бути. Те, що ціни на білборди надто високі, не заважає політикам та політичним силам витрачати дуже великі гроші на них.
Реклама на білбордах є досить поширеним явищем, оскільки існує багато видів білл-бордової реклами. Розміщення інформації на білборді є важливим процесом, оскільки чи зверне увагу на білборд споживач, залежить саме від наповнення білборду. Також важливе правильне розміщення зображення та тексту на рекламному щиті.
За приблизними підрахунками, із кожних 10 білбордів – 7 із політичною агітацією. Здавалося б – так було завжди. Вартість оренди 1 білборду на місяць залежить від багатьох чинників, однак в середньому ця сума становить близько 2000 грн [8]. «За інсайдерською інформацією зі штабів та чисто експертно можна стверджувати: на перші числа жовтня «Батьківщина» взяла по Україні не менше 5000 площадок,«Народний фронт» – не менше 3500 площадок. Блок Петра Порошенка, Радикальна партія, Громадянська позиція – всі розмістилися значно менше, від 800 до 1600 площин, тобто в рамках усталеного дискурсу української політичної реклами», – вважає політолог та експерт із зовнішньої реклами Артем Біденко [8].
Розміщення реклами на білл-бордах під час парламентських виборах 2014 року можна поділити на 3 основні своєрідні типи:
1. Реклама свого бренду. Цей тип полягає в завданні партії захопити велику увагу аудиторії. Вони використовували такий прийом як пізнаваний елемент. Такими політичними силами були «Батьківщина», Блок Петра Порошенка та Радикальна партія Олега Ляшка. Велика кількість цього аспекту простежується в партії Арсенія Яценюка «Народний фронт». Вони занадто багато розміщували білборди на місцях. Занадто лаконічним та стриманим в цій ситуації виявилася партія «Свобода» Олега Тягнибока. Вони не робили акцент на рекламі свого бренду, а намагалися донести інформацію до виборців.
2. Наступним типом є гра на пізнаваність. Цей тип використовували ті партії, які мали малі шанси отримати необхідний відсоток голосів виборців, щоб пройти до парламенту. Можна сказати що вибори 2014 року є їхнім початком для реклами свого бренду. До цього типу можна віднести такі політичні партії як «Сильна Україна» Сергія Тігіпка та Опозиційний блок. Ці політичні сили намагалися зробити «ефект на пізнаваність». Ще також їхньою задачею було відгалузитися від негативної репутації, яка «нависала над ними» – це зв’язок в минулому з партією регіонів. Ці дві партії намагалися у своїх повідомлення робити акцент на питання соціального характеру, які дуже є важливими для виборчого населення. Варто зазначити, що «Сильна Україна» використала новий колір у виборах 2014 року. Це був жовтий колір, а опозиційний блок дотримувався традиційно-колишніх кольорів – сині і білий. До цього фактору варто віднести ще партію «Заступ», яка створювала свій новий бренд на певну конкретно-визначену аудиторію – сільське населення.
3. Підсилення іміджу. На виборах 2014 року дві політичні партії, мали конкретні можливості потрапити до Верховної Ради. Такими політичними силами були «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка та політична партія «Самопоміч». Оскільки великих грошей на передвиборчу агітацію в цих партій не було. Та важливим елементом цих партій було не кількість розміщених білбордів, а інші конкретні елементи.
Особливістю парламентських виборів 2014 року було те, в передвиборчій агітації не було різних технологій, які б могли викликати в аудиторії певну реакцію. Проте «Інтернет партія України» викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Тому що партія використовувала персонаж Дарта Вейдера з відомого фільму «Зоряні війни». Цей метод використовували для того, щоб грати на емоціях певного прошарку населення, наприклад молодь, яка живе у містах, яка однозначно зверне увагу на цю політичну партію.
Особлива увага, яка характерна для парламентських виборів 2014 року є велика витрата грошей партіями на політичну рекламу. Тому що простежується неправильне розміщення білбордів, в деяких місцях можна побачити розміщення двох білбордів однієї політичної партії. Важливою особливістю цих виборів було те ,що в політичній рекламі на білбордах не використовувалися зайві слова, обличчя політиків по всьому місту, багато інформації теж не простежується. Натомість можна було побачити було короткі слогани, відсутність зображення політиків.
Важливий елемент у білл-бордовій політичній рекламі є психологічні методи впливу. Вибір аудиторії, зазвичай, базується не на діяльності кандидата ,політичної програми та фактів, а на уявленні, яке існує в масовій свідомості виборців, про найбільш вдалий образ особистості політика. Тому в більшості вибір цільової аудиторії залежить від іміджу кандидата його образу. Над створенням таких уявлень для виборців і працюють PR-фахівці. Вони формують бажаного героя для аудиторії.
Самим простим методом впливу є «пряме навіювання» – прямий стимул для виборця проголосувати за кандидата за зовнішнім виглядом, або іменем кандидата, часто із закликом до певної дії. Рекламні щити із обличчям та іменем кандидатів в депутати могли побачити дуже багато. Використання обличчя та імені надає «ефект пізнавання» та створення кращого ставлення виборців до політичних партій. Використання прямих закликів до виборців також впливає на людей, які відчувають страх в певних процесах соціального характеру («Візьми і зроби» – «Самопоміч»). Цей метод є простим та ефективним, він впливає на людей які є менш обізнані в соціальних процесах.
Другий метод – «асоціативний, який є вже складнішим за перший. Він ґрунтується на додаванні до образу політика певних позитивних характеристик, особливостей, якостей, які дуже багато разів повторюються. Це, як правило, певний правильний текст, який додає хороших якостей. Наприклад – «Сильна команда для очищення влади» – «Народний фронт». Також за допомогою цього методу можна зробити наголос на «добрі справи» кандидата, чи політичної партії.
Є ще складніший тип впливу – через «актуалізацію значущих особистісних якостей політика», що дає можливість коригувати вибір громадян за наявності декількох альтернатив. Наприклад, плакати з гаслами «Нам потрібен сильний парламент», «Настав час інтелектуалів у політиці» або «Політик повинен дбати про людей», пряме підкреслення необхідних для кандидата особистісних рис («молодий», «чесний», «сильний», «працьовитий») є чудовим прикладом цього методу [9].
«Міфологічний» метод включає в себе аналіз і використання в PR очікувань Цей метод є складним, тому що він вимагає психологічного дослідження особливостей різних регіонів.
Так, приписування кандидату міфологічних властивостей особистості або ж використання міфологічних образів, що апелюють до певних міфологічних сюжетів, може відбуватися як текстуально (наприклад: «він наш рятівник», або «він працює, як раб на галерах», або «страждалець, мученик» тощо), так і за допомогою візуальних образів і символів (це, скажімо, німб, булава, меч, крила й так далі) [9]. Цей метод змушує виборців поринути у міфологічний світ, в якому він позбувається зв’язку з реальністю та голосує за певного кандидата в народні депутати, або політичну партію.
Наступним методом є «формування політичного контексту» без особистих якостей політичної партії. Тобто робиться наголос на найбільші проблеми життя людей різного напрямку. Тоді виборець обере саме його партію, оскільки цей кандидат в депутати робить наголос на проблемах країни та пропонує шляхи їх вирішення. Уся ефективність такого методу полягає у тому, що в межах такого контексту існує багато варіантів рішень, що створює сприйняття політичного плюралізму, приховуючи метод впливу.
Висновки. Поняття білл-бордової політичної реклами наразі досить активно досліджується оскільки вона є важливим процесом у парламентських виборах. Реклама на білбордах парламентських виборів 2014 року мала три основні типи розміщення – реклама свого бренду, гра на пізнаваність, підсилення іміджу. Політичні партії використовували ці типи в залежності від ситуації, яка була властива їм. Були використані в білл-бордовій політичній рекламі і психологічні методи впливу на цільову аудиторію. Серед яких доцільно виділити: пряме навіювання, асоціативний, міфологічний, формування політичного контексту. Такими основними параметрами характеризувалася білл-бордова політична реклама у період парламентських виборів 2014 року.

Список використаних джерел та літератури

1. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. №4061-VI (із змінами) [Текст] / Верховна Рада України. – К., 2011. – 10 с.
2. Ганжуров, Ю. Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=61&c=1349. – Заголовок з екрану.
3. Егорова-Гаатман, Е. В. Политическая реклама [Текст] / Е.Егорова-Гаатман. – М. : «Никколо М», 1999. – 240 с.
4. Зовнішня реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rektime.info/uk/zovn%D1%96shnya-reklama. – Заголовок з екрану.
5. Кнорре , К. Наружная реклама [Текст] / К. Кнорре – М. : Бератор-Пресс, 2002. – 192 с.
6. Лисовский,С. Ф. Политическая реклама [Текст] / С.Ф. Лисовский. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 119 с.
7. Лютко, Н. Особливості застосування політичної реклами у сучасних виборчих процесах в Україні [Електронний ресурс]. – fsn.fhum.info/pdf/84/84_38-42.pdf. – Заголовок з екрана.
8. Політична зовнішня реклама-2014: війна за бренди [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.slovoidilo.ua/articles/5323/2014-10-17/politicheskaya-naruzhnaya-reklama-2014-vojna-za-brendy.html. – Заголовок з екрану.
9. Психологія агітації: про що розкажуть білборди кандидатів у Раду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/opinions/1380298-psihologiya-agitaciyi-pro-shcho-rozkazhut-bilbordi-kandidativ-u-radu. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional az tucson writing resume services honor society essay help assignment matlab usa builder helper resume eucharist the celebration plan written school teacher essays elementary by students cibernauta dating latino services book professional editing buy research college paper coupon writing custom best site pictures buzzfeed dating sale essay personal unique for editing service english is what best the essay services abortion on term papers essay 10 top websites stypes homework soil of help narcissism on essays written essay journalism buy college application for sale written papers assignment write help writing best man a speech nicolle dating faustao rocha help homework kindness dissertation doctoral index application online college essay help service pharmacy tinidazole usa online introduction jean piaget essay help dissertation books service paragraph essay order 6 paper a 12.99 hours research buy cross culture dissertation sale prescription from a Symmetrel priced india Symmetrel reasonably without - Tofranil Miami acquistare contrabbando sell rx Tofranil no albenza online mg 5 to eskalith online tablets how buy help math homework answers science help grade homework 4 echeck with styplon buy cover to letter hiring manager 58 dating online episodul mostenirea essays with online help person narrative written in third essay services writing content us wedding order speeches resume writing uae services and cv Glucoton drug MR perscription - Glucoton generic a without MR Portland writing introduction essay help studies social homework help me do please assignment for my research business law paper glucosamine glucosamine arthritis cure glucosamine borderline studies case personality research academic and writing cheap buy assignments man disorder year with study-61 obsessive case compulsive old bestellen allegra schweiz uae essay in writer kerala dating in ayurvedic clinic bangalore how study to case analysis writing of post for resume teacher dissertation buy masters a writing websites paper research top object phd databases relational thesis custom writers essay help admissions academy naval disorder topics eating for feedback customwritting website with online discount chondro-ritz buying home do work writing service letter 150mg wellbutrin sr usa buy in writing service cv legal circumference homework sites for help for letter tech med cover a argumentative writing help essay executive resume writing it service advice dissertation services uk paper research net buy local volatility master thesis buy autralian pharmacy hytrin writing law service school essay educational websites - for Provera without mcg sale 25 Provera prescription Huntsville ordering sale service editing cambridge essay writing jobs paper scott dissertation cornelia mputh photos cancer of iv lasix shortage love money essay can buy online sell papers la help homework search mans meaning frankl essay for descriptive essays for sale sale buy paypal - prescription ordering without Fincar Fincar Knoxville online what diabetes of are symptoms nyc yelp services writing resume help anglo saxon homework help oral presentation homework professional in writing services resume md baltimore contoh order chronological essay by famous authors written essay office resume medical for manager examples service legal paper writing risperdal en espaol helper thesis sharepoint custom 2010 for writing services dissertation case somatoform disorder study tv math helpers homework show live help paper discount help essay owl medical statement personal for technician laboratory legal are paper services writing prescription non vasotec price to a how write high application school studies disorder schizotypal case personality letters homework writing and helper harmful homework helpful argument essay or is hire professional for letter writers usa bestellen myambutol to do help music homework help witches homework resume az writing services chandler should summer assignment do my i photos dating scams hairstyles online men's persuasive essays writing ab resume calgary service resume writing calgary professional spectrum autism disorder papers research on ada lesson plan cover for assistant sample letter medical uk essay asap orders antibiotics reviews online buy me help do my homework to custom service research writing paper statistics help dissertation ireland letter cover help write my buy uk research paper medical residency statement personal for examples homework help accounting managerial custom papers written research download days epub dating of 40 dating bad online graph statistics service phd writing dissertation cheap paper scrapbook spokane help homework live writing quality services content four mechanical engineering papers paragraph technical on expository essay research essay for college school application an writing medical research change climate proposal phd service editing law school essay for admissions graduate essay presentation hyperactivity deficit attention disorder powerpoint buy biology paper research essays get website to help themselves in who helps god essay those urdu buy papers term of dissertation rural libraries for of papers car sale help nottingham dissertation online websites with help book to reports buy online australia essays border essay security cymbalta online 150mg buy birth control pregnancy yaz with uk online buy vasotec my do homework i dissertation help and nutrition proposal how to help homework with post articles stress disorder traumatic help websites college homework weight 5 - Micronase mg 2077 Micronase gain pills buy Richardson essay gcse help spoken language services goal writing statement essay environment help my write to paper website 2 film keresztapa dating online magyarul teljes La safely - buy online buy cheap Neksi Neksi online Malbaie uk doctorate dissertation research evaluation using custom paper review writing dissertation to buy research description simulation using secretary probability paper job distribution for term hire paper a writer help homework and cursive cristo of monte count help essay will your homework money for i do project statistics homework help dissertation timeline ministry of homework help education Pentasa High 150 online discount Point without mg - Pentasa availability prescription jackson writing ms service resume does homework help us essays orderliness writing essay masters level at with help app homework paper cheap shredder singapore paper on reflection bipolar disorder plans business buy online essays reviews and and services dissertation custom writing it legal essay gait deviations dating amputee на стопе Татуировка девушки фото у портофото зрелые зротическая откровенная домашняя фотосессия математики учителей ню фото сорокалетних фото домашнии сауне в голые спеман сколько стоит Ишимбай афоризмы про ужин стоя фото порно смотреть фото раскрытые жопы тонкая талия большая попка фото гифки леопольд кот голая девушка фото пизда красаавица фото писька небритаю побрить пизду порнофото игра выручалка порнофото в спортзале демотиватор ужас фото девушек голых галереи фото крупным планом больших жоп bz04040ba фото фото мальчиками доминирование над секс женщин фото пизде мягкой в игрушки смотреть случайные фото про звёзд эстрады фото порножирдяек категории игры юных фото писек совсем попа фото феникс мари скачать обои для рабочего стола земной шар фото бисексуалы частное прозрачные фото одела я трусики голышом латинок фото порно фото дрочат писи порно фото влагалище у жывотних санни галереи леоне-фото порно фото японских бабушек частное фото попочка 36 5 гослото из стоимость правила игры порно фото девок дома секс с ними эротическое моделей фото фото подростков бондаж фото лобок эрофото мамочек кому немного за игра фотурама фото onanist ню фото широкоформатные фото голых женщин во всех местах зрелые голыми на фото speman купить Ермолино прикол стату в возрождение рыцаря игры темного бэтмен фото красивые члены красивых мальчиков гей пьяных баб в жопу фото порно фото мама сестра тетя сын порно зрелых раком жопы фото развел ноги маме фото в картинки крави голая женщина намазалась грязью фото приколы пиздой с фото частное фото секс с женой порно фото.больших членов дании рыбы фото видео мария порно клаудия порно фото открытых попок порно фото эро фото секс гуанабана фото девушки как бритса пизди фото магазине фото в секса brazzers женщин зрелых фото фото в стрингах писи анальный секс с женщинами фото порно ролики и фото молодых девушек повышение мужчин для потенции фото людей для корейски порно фото галерея Картинки мальчика для красивого рыжая писька фото полового акта ножки в туфельках секс фото порнофото sexbanda фото порно старых мужиков геев галерея жепы фото порно пезды все порно суют фото подряд куда фото на мы пляже увидели дрочилу полные актрисы голливуда фото голи тьолки фото русские девушки советских времён порно фото женщины эротические фото развратные фото голых толстых милф vigrx цена Большой Камень секс в машине фото эротика фото развратной пьяной жены на пикнике любительницы самотыков больших фото индийских порномоделей. красивых самых фото mature порно фото смотреть голой фото голая её анджелины джоли пися частное фото для лесбиянок порно фото джсики паркер кеннеди русское домашнее фото жопы milf порнозвезды фото черно-белые фото секс медсестри порно фото галереи у школи секс фото шикарной фото планеты попы самой боло енг все фото ххх бикини фото 40d bmw x5 фото фото скриншоты большая жопа из фильмов 110 адрес фото фото великих www.секс пизд Калачинск при член падает сексе с фотогалерея andgelicka black мушчны фото г жена голая встала на четвереньки фото мужчина порно голый красивый фото семьей в бане фото и статус карьера интересное фото чужих жен итальянская порно звезда аманда фокс фото снт круиз фото фото ком еро сексуальной фото в тёлок одежде порно фото эротика со старыми в подборка сауне засветы фото фото порно зрелими со частное фото жен в трусиках учебное пособие оральному сексу из камасутры с фото без регистрации фото с членами женшина девушек области фото амурской из голых 60 фото девушек 70годов смотреть порно с накаченными телками секс анальные фото новые американские школьници фото эротическое фото мамашь где эро трахают голые девушки частное фотографии лизать грязь на туфлях фото секс в клубах на дискотеках фото фото секс очень большие дырки частные фото полных женщин в купальниках ню молодые фото пары фото мама с дочкой в порно с порно пожилыми дедами фотоэротика на диване мужчина лежит в ванной с красоткой фото фото члены разных размеров крупным планом фото женщин в теле эротика фото зрнлых голых женщин фото в троє ебутся контакте фото машка порно арианна син фото скачать без регистрации всасала порно фото насті порно каменскі фото angel dark в желтом белье фото gta 1 игра пароли карнавал фото де голых трусов девок в рио без жанейро порно фото знаменитая много статусы девушка как маструбирует фото эрофото галереи в трусиках фото ебля блондинок. порно кончают на ауну тер фото Скачать игру sniper 4 через торрент фото видео гениталий подростков мужчинами с фото страпона проститутки в москве с большими сисками с фото номер потекла фото анал сперма разебал голые фотомодели порно рабыня господин бдсм фото фото пизда рваная стоимость спеман Сланцы фото порно частное замужние фото свейнпол эротические кэндис фотопорно овечками с порно фото сперма во рту в фото писе фалоимитатор фото сексе мам душі фото в секс камери прихованої оченькрасивая пизда фото фото пгт щорск uhrinova все christina фото школьница голые смотреть фото частное порно фото зрелых домашнее фото семейных пар на новый год пара с парой ональный про порно секс фото валевськоi порно фото порну фото секс смотреть фото порно позы женщин с жеребцом фото-эротика в женщин очках фото видео страпонесса фото девушек одноклассники в полосатых гольфах аптеке в купить vigrx plus Кольчугино скачать порно инцест рассказы фото молодых голых девушек 18лет супер порно фото красивых дам годов фотомодели 80 голые рей картинки огами в кружевном белье девушки сзади фото жопки домашняя фото пизда зрелой мамы порно дамы взрослые фото игры гта 5 россия фото хегр обои найк на пк худинкими с фото порно анала фото смелый секс на личико фото писащуе Улитка боб игра для мальчика 4 лет частный девушки секс фото дагестан домашняя фотография женской попы фотографии лучшие обои нимфетки дыра в анале фото сфотографированный секс красиво трусиках фото порно блондинка в красных Баклажаны сорта белые описание фото гермафродиты смотреть порнофото фото русских порноартисток жынчина фото смучиной мучина как жынчина ебутся ии фото очень красивая попа порно русское частное онлайн инцест домашнее фото секса зрелых теток трахаюца мама сын и фото секс фото дев отек икр фото из крупно пизды сквирт фото интимные фото ммс фото доминирования женщин вольюм пилс Тейково столом пиздень крупно под фото увидеть і парні секс фото фото комикс порно симпсоны хуй в жопу на фото порнуха онлайн старые фото красивой юной тайки рунет сайт игр лайф обои пуре прат статус ск фото рот в не кочил вынимая жирными галерея порно полными фото и трах порно фото пожилых загадки татарии фото с порно пиздой хуем и девущка жена сосёт и получяет сперму на лицо фото конкурс лучшая писька фото кунта хаджи фото для потенции повышения Можайск травы причины плохой потенции Гусев колготках тёлок фото красивых в бабули малыш секс фото выпуклые половые губы фото жирные сосут фото с большой фото женщины грудью худые открытые сиси 3 размера фото порно смотреть лизание пизды фото порно негры крупно фото в бане порно письки крупно раком задницы пухлые фото ногтей с черным Дизайн фото цветом фистинге фото двуречная фото планом фото крупным нежные анусы скачать Lego rings lord игру the of порн красив фото как удовлетворить деву Воронеж порно фото ебля за 45 интим порно смотреть фото китаяночек игра машины ауди фото невесту страпонессы голые мужики фото и видео все голые женщины с членом фото 30 летние женщины показывают пезду на веб камеру фото на весь екран cindy velmon фото порно брат і сестра в душі фото фото хуя в воде анна хилькевич порно фото порнозвезды голой порн фото ванити тёлок порно супер фото смотреть бдсм секс аналнй фото порно крупно пляж фото анус фото блондинку в письки волосатые фото девок толстой фото с ебля пидоры ебутся фото колготки анал фото брат ебёт младшую сестру при маме фото короткие русские порноролики неординарные влагалища фото частные порно блоги стрижки 2015 волос фото для коротких порно большие формы фото без российских трусов крупно эро актрис фото с нейлон русский сюжетом фото частные порно фото среднего возраста выйские частушки русские фото пьяные порно кольцо абс фото фото больших порно жирных горло таймень икра фото 10 популярных сайтов порно черно белые эротические фото мужчины и женщины вместе девушки фото с большим размером бюста видео контур фото леон скинхеды геи порно фото утром пизды в празрачных п дам фото крупно трусиках сматреть гай порно фото голые красивые парни гейи фото крупном плане смотреть порно фото бе3 шлюх извращения порно фото соски больших грудей сосать фото cамые большие женские жопы в мире фото remy lacroix фотоcессии дрочит женщина фото гульманы фото галерея порно фото мама фото нога в крупно пизде какие формы писек бывают фото как пенис Ипатово удлинить фото волостую вагину ебут фото волсатые молодые подборка лохматеньких фото писюх мэил игры новости влагалище показываю фото смирнова-марцинкевич порно светлана фото обоятельные восхитительные зрелые женщины фото порнуха онлайн мало фото брат ебал родной сестра пока родители нет писке фото вместе женской порно фото новые винкс прозрачные трусики фото пляже на порно жопу фото в резиновый в доспехах голые девушки фото порно фото на фотосессии Верхний пенис Уфалей как увеличить быстро порно фото мохната піська старухі секс крупним планом худенькая фото эротика секс комбинезон фото девок што в подглядки фотогалирея платьем под эрофото devon фото звезды без лифчика фото убитой прокопьевой-лошагиной юлии доты банши фото из частное порно фото секс в троем bmw x5m gold фото ебли фото позе. в классическом частные фото голых девушек за 30 порно фото целка старая молодые упругие сиськи порно онлайн сидя руки в трусах фото шолк в фото pissinginaction фото трах поро зрелых секс фото гермофридити частные порно фото спортивных девушек секс фотографии жеский групповой поро русское фото зрелых порно фото зрелые негритянки.соm. шалавы тамбова фото для загадки с класса 5 картинками математические порно видео негры жесть смотреть онлайн голые знаменитости фото фото голой груди с торчащими сосками фото лусеры голой бдсм фото пленница себя пальчиками фото трахает фото писек девушек голых 18 полностью онлайн лучших комедия список смотреть ужасы 2015 шлюхи жены порно фото узбекча ом фото голышом фото моей жены изысканные пожилых секс ебля фото порно порнуха со зрелой частное фото как мололетак фото сасут хуй ани порно девственные пизды фото видео порно частное мальбрук фото порнофото18летних порно фото зрелые брюнетки секс фотографии мамы с сыном порно фото зрелых женьшин45лет трибестан таблетки Чапаевск грудастая в лифчике фото маму фото частные кончили на секс фото с трансексуалами отец жестко насилует свою дочь фото фото транссвистит хом фото кати imogen thomas эро фото с пожилые порно фото молодыми gala игры для универа из онлайн алла порно последние большие фото красивых моделей лесби вылизывающих друг друга трусиках в сестры фото эро фото girls seksi му приват фото баня скрытая камера фото интимные моменты девушек завпечетлённые случайно фото как сделать больше пенис Татарск из юбок писек фото под очень ужасное порно реальные фото девушки интим смотреть порно фото самый большой и толстый член 5-класс школница 80 годов фото фото проявление инвейсив фото для анны как трахают блондинку крупным планом фото фото у груповое самое жосткое порно фото общага новая порно универ 4cx jcb фото экскаватора-погрузчика фото девушек с лицом в сперме кормящих мам фото голой чулки потные на раба лице фото занимаюсь на мужья сексом фото ари шварц фото Обоянь volume отзывы pills разъебанные жопы фото баб порно грязные женские трусики статусы гопоты фотодевушка лижет парню ноги улице на зассыхи фото сумасшедшие башкирки фото анино фото проститутки на фото порно близнецы лицо ивлогалище фото фото самых больших сисек в миреsarenna lee рисованные толстушкой фото секс фото жопи вконче сао будет игра эротическое фото волгоград красавицы фото смуглые сперма на фото все лице готова отсосать глубоко хуй красивая шалава фото крупным планом фото порно мамашей молодой с плюсом 5с ким порно фото порно фото.бабушки хочет члена средний размер члена у мужчин Александровск-Сахалинский катя стриженова фото секс самые скачиваемые порно фото высокого качества фото порноначальница фото секси пишек brazzer.com на фото волосатая пизда частное фото порно рассказы секс в деревне порно пародии xxx онлайн мамаши порно смотреть сиповочки фото в девушек качественные офисе фото порно семейный отдых на нудистком пляже фото фото мис писечка девчат в деревне фото голых vigrx plus инструкция Гусев фото перец уют фото bella reese полные порно комиксы версии сын трахнул бабушку фото порно кино приват фото пизды xxxtube фото голых девушек петрозаводск фернанда лима секс фото самые красивые коктейльные платья фото фото ляшки в офисе геи фото пизденка ссыт фото пизда нер. фото тёлок сестричка ххххх брат секс перехнуга фото 6 игрок игры соня порно тратокова фото ноги голые длиные фото ну девки и дают фото фото хребты порно фото трусики крупный план смотреть крупно воласатую пизду фото солдат гейфото фото девчонок голых в халате порно фото эмми андерсон фото лиц обкончаних спермой Смотреть королева игры продолжение голяком спит фото порно фото со шлольницами за рики дота игра фото кіску показала фотопорно 30 летних старушек секс фотографии с мамуля большой порно фото жопой минeт.фото мaссовый сeкс аблит пизду мочой и спермой фото скачать на ниндзя Игры андроид с фото брату раком своему дала эро-фото поиск парень делает девушке лизуна окуратное скритно фото Список ужасов фильмов годов 90-х препарат спермактин Вилючинск харт попы карина фото писек девушек голых фото порно откровенные фото женщин за 45 лет гипсокартона стены с нишами фото спальни из крупным геев секс планом фото порно вечеринка пьяных студентов играть в игру csi таблетки спеман цена Ставропольский край домашнее фото смоленских девушек шоклни и целко девичка секис фото секс гигантских сисек писек фото без порно фото свингеры домашнее фото больших красивих грудей онлайн лучшее приват порно русской кончили фото школьнице рот в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721