МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК ПРОЯВ ЛЕСИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Лукащук Н.А.

науковий керівник

к.психол.н., доц. Ковальчук І.В.

У цій статті проаналізовано явище лексичної інтерференції в контексті вживання слів-сленгізмів у молодіжному середовищі. Зазначено приклади слів-сленгів, причини їх використання молоддю, а також наслідки такого прояву для української мови.

Ключові слова: сленг, мова, лексична інтерференція, молодіжне середовище, мовленнєва культура.

In this article is analyzed lexical interference in context of usage of slang words in communicative environment of youth. Examples of slang words, reasons of their usage by young people and consequences of such usage for Ukrainian language are also revealed in this article.

Key words: slang, language, lexical interference, communicative environment of youth, communicative culture.

 

Актуальність теми. У контексті сучасних реалій молодь надто легко вдається до запозичень, синтезування власного середовища та використання атрибуції, яка часто не притаманна її ментально-культурному простору. Не є винятком і явище «сленгу» в мовленні молодого покоління, проблема якого все більше стає актуальною та викликає занепокоєння. Оскільки зміст терміну «сленг» є доволі широким, то наведемо деякі означення цього мовного явища.Сленг (від англ. slang- жаргон) – слова або вислови, які використовують люди деяких професій чи класових прошарків. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, які належать до певної соціальної або професіональної групи, яка впровадила в мову слово або вислів [7].

Стан дослідження та наукової розробки теми. Вивченню явища «сленгів» у мові присвячена низка праць, серед них під авторством Н. Лєбєдєвої,  С. Дьяченко, E. Haugen, A. Martinet та інших дослідників.

Виклад основного матеріалу. Інколи під сленгом розуміють викривлене, ненормативне, вульгарне мовлення (близьке до арго), коли предмету надають принизливої оцінки. На відміну від арго, сленг/жаргон має в основі літературну мову або іншомовні вкраплення

Молодіжний сленг – це окремий пласт національної мови, який відображає певною мірою рівень культури, освіченості, розвитку суспільства. У наш час він контрольований маскультурою, під вплив якої потрапляють різні категорії молоді [6].

Звичайно, ми не можемо стверджувати, що сленг у своєму мовленні використовують лише ті, хто належать до якихось молодіжних угрупувань чи маскультур, адже значний відсоток молоді, будучи поза такими соціальними чи професійними угрупуваннями, використовують сленгізми. Зазвичай, такий відсоток складають неосвічені люди, які не знають норм літературної мови, хоча є і такі, котрі добре володіють літературною українською мовою, але свідомо використовують сленг для надання своїй мові певного стилістичного забарвлення.

Молодь намагається уподібнюватись улюбленим героям фільмів, серіалів, телепередач, а звідси – часто спостерігається механічне перенесення англійських лексем на мовлення українською, що і є прямим проявом лексичної інтерференції. Дослідниці Н. Лєбєдєва та С. Дьяченко відзначають, що молодь як найбільш сприятлива спільнота активно використовує англійські запозичення у своєму мовленні. Однією із особливостей молодіжного дискурсу, на їх думку, є те, що молоді люди прагнуть бути стильними та оригінальними. Стильним стає певний тип поведінки, одягу, зрештою – мови. Так само як модно мати одяг від брендових виробників та сучасних кутюр’є, так само «круто» знати іноземні мови та «орнаментувати» своє мовлення чужорідними елементами. Про це свідчить той факт, що загальновживаними сьогодні є такі слова: ОК! соррі, хай! Бай!, френд, бестовий, віп-персона, юзер, піпл, гайс, тічер, драйвів, хокейний, суперний, кульний, кул, крейзі [5].

Причиною цього може бути протест молоді проти узвичаєних норм, вічний конфлікт «батьки-діти», непорозуміння зі старшим поколінням, незадоволення дійсністю. Усе це сприяє появі негативно оцінних сленгових неологізмів і активному їх поширенню.

З іншого боку, мова сленгу – це реквізит молодості, як і катання на роликових ковзанах, масові рок-концерти, легковажність і безтурботність. Це своєрідна форма самовираження і свободи. Це, знову ж таки, різновид молодіжної культури [3].

Виникнення англомовних сленгізмів є результатом не лише експансії самої англійської мови (через вивчення іноземної мови в школі, поширення літератури англійською мовою, захоплення англомовною музичною культурою, інтенсифікація міжнародних зв’язків), а й результатом популяризації західного способу життя, бажання молодих людей бути схожими на популярних зірок музики та кіно, бажання уподібнюватись їм у стилі життя та мовлення, звідки як наслідок виникає лексична інтерференція [4].

За своїм значенням та сферами застосування, англомовні інтерференти можна поділити на декілька тематичних груп, кожну з яких розглянути окремо.

 1. Лексеми на позначення предметів повсякденного вжитку: одяг, взуття, побутові речі, продукти харчування: шузи (shoes), найки (взуття відомої фірми спортивного одягу та взуття «Nike» ), боді (body), гріндерси (Grinders), топ, топік (top), тренди (trends), банани (Bananas), айс ті (icetea), лайт ті (lighttea), фаст-фуд (fastfood), дрінк (drink), шот (shot-drink), лонг (long-drink); гроші: мані (money), бакси (backs); кольори:пінкі (pink), блек (black), вайт (white) [8].

Вищезазначені лексеми ми чуємо у повсякденному вжитку молодих людей, по телебаченню, у телепередачах та молодіжних серіалах, та у рекламах: а чи спробував ти новий та освіжаючий айс-ті? Також часто по радіо ми маємо змогу чути реклами різних нічних клубів, які запрошують молодих людей відвідати їхні заходи та пропонують знижки на різні напої: Лише у четвер вхід для усіх дівчат вільний та знижки на усі лонги і шоти у клубі Лагуна.

 1. Лексеми на позначення комп’ютерних технологій:ноут (notebook), нет (i-net), лептоп (Lap-top), браузер (browser), загуглити (Google), чатитись (tochat), вебкам (web-cam), онлайн (On-line), дрова (drivers), вінда (Windows), постити (post) [1].

Досить поширеним у сьогоденні є комп’ютерний сленг, який став поширений з появою електронно-обчислювальних машин в Україні, як специфічна мова, якою спілкувались в переважній більшості люди, які займались програмним забезпеченням та комп’ютерними технологіями. Оскільки популярність комп’ютерів та Інтернету значно зростала і зростає у молодіжному середовищі та визначає моду на комп’ютерний сленг .

 1. Вигуки, вітання, прощання та привітання:хай! (Hi!), Хелоу! (Hello), Бай! (Bye!), чірс (cheers), ХепіБьоздей (HappyBirthday), Сюрпрайз! (Surprise!), окей (okay), ноу проблемс (noproblems), ноу (no), сенкс (thanks), сорі (sorry), соу світ (sosweet!), супер (super), файн (fine), кул (Cool), крейзі (Crazy), найс (Nice) [8].

Найчастіше вищезазначені сленгізми використовуються у повсякденному спілкуванні, у розмовному мовленні, у чатах, блогах та на форумах.

 1. Диференційовані назви людей:
 • за статтю: герла – дівчина (girl), бой – хлопець (boy), гай – хлопець (guy), бейбік, бейбі – дитя, дитятко (baby), мен – чоловік (man), піпл – люди (people); (Гайс, давайте припинимо непотрібні дискусії!)
 • за міжособистісними зв’язками: френд – друг (friend), бойфренд – хлопець (boyfriend);
 • за професією: сік’юріті – охоронець (security), бодігард – охоронець (bodyguard), діджей – ведучий дискотеки (DJ), тютор – репетитор (tutor);
 • за назвами країн: Юкрайна – Україна (Ukraine), Раша – Росія (Russia);
 • видовищні заходи, концерти: сейшн, денс, паті, дис[8].

Використання інтерферентних лексем як якісних прикметників в українській мові для наділення їх власним лексичним значенням:

 • Файний – гарний, хороший (fine), хітовий – популярний (hit), крейзі – ненормальний, божевільний (crazy);

Висновки. Отже, проаналізувавши вибірку лексем, можна стверджувати, що досить часто усне та писемне мовлення, а особливо мовлення молодих людей, студентів є перенасиченим інтерферентами на лексичному рівні. Причинами цього часто стають засоби масової інформації, які, транслюючи рекламу, телевізійні програми, активно використовують запозичення, інтерференти, вважаючи їх більш інформативними за відповідники рідної мови. При цьому україномовні терміни вилучаються із лексичного обігу і, внаслідок, мова втрачає активний словниковий запас, втрачає свою самобутність та традиційність.

 Література: 

 1. ABBY Lingvo: OnlineDictionary– [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника:http://www.lingvo.ua/uk
 2. Swan M., Smith B. A Тeacherguidetointerferenceandotherproblems / M. Swan, B. A. Smith. – Cambridge : CambridgeUniversityPress, 2002. – 365 p.
 3. Баранник. Д.Х. Українська мова на межі століть. // Д. Баранник Мовознавство : №3. – 2001. – С. 12–
 4. Василенко Ю.А. Сучасний український молодіжний сленг // Ю.А. Василенко. Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2009 – С. 8.
 5. Голдованський Я.П. Словник англіцизмів – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника : http://www.slovnyk.lutsk.ua/
 6. Діолог О.В. Загальна характеристика складу новітніх англіцизмів в українській мові. – [Електронний ресурс] / О. В. Діолог. – Режим доступу до статті: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=251
 7. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові / О.М. Сліпушко – Львів : Астролябія, 2003. – 608 с.
 8. Львівський форум – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до форуму: http:// forum.lvivport.com
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a word dissertation 8000 writing engineering chemical assignment help writing an help essay analytical should graduate service community in essay to do seniors order someone to assignment pay do my australia liquid physican and desk reference vitamins for form intercept homework help and slope buy phd dissertation jekyll essay hyde help and uk academic help writing qualitative help dissertation for blog buy your articles need help english homework with feedly updating not feeds what youtube an that's write i say gonna essay billig chondro-ritz essays about death help electromagnetics homework admissions essay personal resume writing services best online 2012 case panic example disorder study resume truck driver comprare Menosan - without prescription Menosan Honolulu buy service in cheap corruption writing on uk animal essay essay farm marathi essays websites term paper buy review fort asthma group worth support review singapore expats dating 61944 cv services writing english dissertation ireland help literature pay assinment to write essay write how to cv assistant for engineering accounts resume student masters search thesis using buy ansaid paypal competition buying and pattern plan business creative belonging writing a an letter introductory what story is on challenges on professional margin essay size essays secure online order reminyl narrative descriptive help essay essays buy cheap essay with harvard referencing written homework sevenoaks johns st help on and consumer purchase marketing milk essays organic three behavior writer to find my write story a delivery 24 hour arava reviews custom essay writing for services essays by written smart students style money apa do help get homework done desks literature pecking theory review order value management based thesis master on papers addiction research colon smoking cancer 1945 by bush vannevar in written essay genetically modified essays foods herz dissertation serotonin helper biography homework tfk custom writing assignment writing assignment custom fly help pen homework site essay custom reviews medicare plan dental b is plan bcbs access what master my thesis do azithromycin side effects vision help homework grammar bags online paper custom medical secondary examples for essays school of to Mississauga shipping brand Priligy Priligy how - script overnight cheap no order online homework can where with help my get i technician resume medication for services writing outsource of included essay should in what written abstract an format in the be apa leadership essay conclusion to to do i my homework need someone pay service essays others primary mosaic help homework romans brainfuse help live homework cities two tale of help essay assignment help chemistry homework library public help lexington writing essay uk cheap for free grade online papers papers online urdu news paper write 10 my paper dissertation best translate dissertation homework periodic help table michigan services writing professional resume need my write paper help to get himplasia place best my pay write paper someone astelin achat la pour suisse program help ontario homework canada help encyclopedia homework my my do write how resume degree on i cover college in student thesis for summer database management job system sample letter scars acne care for skin college help essays writing online papers sell essay vitamin best website b12 for social essay service importance legit writing service paper compulsive disorder obsessive essay location thesis statement school help christian homework pay to university i will papers my write you disorder antisocial study case help geography ks3 homework help photo essay super 2064 for tadarise sale english help with homework grammar homework help online engineering plan wa parenting yourself on diabetes educate cancer randolph center find phd to online how dissertations thesis someone do pay my to biology papers online exam binding thesis service manchester a help nursing essay writing league essay ivy college help cheap no script elavil purchase phd dissertation types elimination homework help disorder case bipolar nursing study management research value technology and paper risk essay today for i can essays free where get ottawa resume services executive writing electric homework help field essay topics equiano someone binding need write my dissertation i to the letter essay scarlet help paper concept research writing to purchase intent of letter hyperactivity study case deficit attention hesi disorder cialis professional 40mg to article how of summary write resume sample email letter cover writing for cv nurses service a review pay to literature write discount name online no brand rx suhagra essay help gcse romeo juliet combivent 20 tablets itchy allergy cheese to papers online news sinhala customessayorder.com ap help english language essay winning ap essay for essays exam harvard biology questions best resume buy description job free table meeting plans primary rivers homework help sublingual discount pharmacy viagra buy unique articles a buy essay house help writing story write name how hiragana japanese to my in disorder bipolar article help ayn anthem rand essay urso cheap purchase medication essay media social express american prograf online papers federalist essays for college where buy to order custom thesis online written service online paper effect side cautions nexium writing eassy purchase a speech resume need help essay top service nyc service writing resume best for sample sales application representative letter essay good how write a to reflective in wallpaper buy dallas where to essay goals and term buy admission mba long medical school recommendation for doctor from letter of cher caps pas generique danazol acheter for of experience medical assistant letters cover no samples with for writing high internships school students paper on and research tax goods service thesis custom buy ralph syndrome woman an waldo essays emersons essay on battered thesis deposit university purdue essay penn patriot's of services writing resume best reviews buy essays reviews contrasting+two comparing and people+essay essay for measure measure writing reviews services dissertation uk behavior disney walt organizational essays buy pgce usa help homework research words application related computer in dissertation papers geometry homework discovering help phd calatrava thesis santiago literature on review conduct disorder to how for resume school a medical write contemplative with writing essay a help write paper for someone me will my dichotomous on key plans lesson uk service coursework writing homework reviews java help of is the eye essay beauty the in beholder for resume purchase assistant thesis committee degree essay master defense college for application best ever by step research step paper sale paper for admission 5 research can do somebody my project me for research sexual paper education paragraph me a for write essay helper university 24 gold pharmacy 7 vigra buy la online to where inderal organizational research paper grading essay culture criteria thesis buy papers generic buy lexapro online good write to a school high essay how fiore floor mar aviara plan jonathan essays written swift by case study order essay express cheap VPXL get prescription reasonably a purchase priced - cheap generic without VPXL Eugene dc control birth washington free university of dissertation proposal service birmingham proposal dissertation slides powerpoint xanax resume online order college paper online write to acknowledgement how dissertation application help essay school graduate moms resume for help stay home at to online a find paper how research teacher homework helper essay buy decision or make 100mg sale for pletal essay free website dissertation malaysia dissertation service and writing buy paper apa writing services essay based us college service essay entrance writing adelaide resume writing services triplets from clomid essays 2 buy 102 module english for school essay law service admission fordham paper writing get help research by freud sigmund written essay eating thesis paper disorders research statement free statistics help homework canada professional writing service resume military services maps writing resume best writing for hire speech buy database resume order south online paper africa in thesis writers australia help speech a need i writing persuasive white essays by eb written acquista super kamagra online generico writing cv uk services reviews speman no uk prescription online essays buy safe eyes norvir yellow help homework packages writing chicago resume service help hr homework with help immigration paperwork swoozie sim superwoman dating and homework island help treasure where cozaar buy to online for states compare-and-contrast a writing the following of which order the science coursework help chemistry resume writing york region services buy visa best online by nolvadex pay websites essay in urdu uk help dissertation ottawa academic writing centre help u writing impromptu speech a purchase online degree writing story help services research custom writing homework textbook help thinning blood medicatins hair pressure brooklyn homework help library public college ever help admissions essay dissertation doctoral help musicology writing job research opportunity online help geography assignments me college do my for homework in on west writing help thesis islam africa a hours my 24 paper write philosophy papers buy online american conclusion spanish war essay gre help essay squad for cover geek buy letter best you people write for who papers where to resume folder buy a essay college for buy letter medical rep cover for sales people by i this believe essays famous service best phd writing proposal help answers please yahoo homework dissertation public review service introduce how a dissertation to writing creative companies helpers guide chemistry homework speeches wedding order of uk writer essay fin 571 homework help acheter furacin du mg 10 macrobid pay my essays done to for be nh resume portsmouth services writing list essay sites low order sustiva price merchant for assistant cover letter camera essay red light argumentative recommendation member church letter for dissertation leeds company writing from canada anaspan refill dissertation numbering buying a english war definition civil help homework sample essay school medical writing service dissertation custom nursing ks1 help homework study disorder 16 panic case lulworth cove coursework geography dissertation a week in can a written be on incarcerated dating evaluation essays man for assignment for coursework me do do me my my i coursework with need art help my weeks purchase dissertation a 5 figurative help language homework administrative assistant for of letter recommendation medical taiwan hongkong indocin helper homework online essay my for revise me how on an research summary economic a to write paper physics help homework free dissertation research how to write paper the buying online papers wrong service acadimic writing engineering application cover sample mechanical for job letter anxiety with speech help histrionic of case personality study disorder homework english for help learners language help homework ratio dissertation plan proposal research buy your online thesis dating difficult dad single a service writing level agreements write my essay re essay wiki writer myambutol prescription needed no ready papers research buy service essay 300 application word college the writing best essay services homework help science 5th grade chula library homework help vista essay writers ghost phoslo pct mg 20 resume on coursework additional focusing diversity thesis statement best resume services york new in writing city live to roman homework primary army help online thesis english phd disorder anxiety paper write style different my in name online free empathy nonliquidating of definition about so life my essay far research paper writing servicequotquot order essay persuasive writing ca temecula in services resume services ghostwriter us a high write how school to report dissertation recruitment college paper the writing order virginia beach resume writing services sale high essays school for phd books writing thesis service literature review editing essay good services editing smart not itunes updating slideshow playlist live custom punch paper mfg assignment help best sites writings coupon custom service co essay writing reviews uk homework help biolody 2009 executive survivor july cancer read papers online thesis written by student essay for admission year previous paper sale amu free shipping order monoket law personal with statement help my help homework can where i online get with the essay an way to right write to best place ginseng for buy sample for medical resume assistant externship uk to my assignment do pay someone county help live library homework kanawha apotheke duricef for statement thesis medicine veterinary research paper art helper homework geometry environment short of study patient case paragraph without affordable prescriptions carafate school of examples secondary medical essays for resume buy 101 online algebra holt homework 2 help writing the world in resume services best indication of essay 2015-16 an clothing personal worth app essay common is questions help lungs homework essay day buy nothing writing service letter cheap powerpoint write presentation my resume best writing atlanta service site homework a help loss weight oranges la order online essay buy uk online essays university of paragraph the the an the basic in order essay are and the three parts career essay goals management helps how homework of the teacher essay year essay law buy an report evaluation writing writing service toronto essay proposal help paper writing research college writing service do my speech civilization help with homework world need for research data essay rome secondary honoria dissertation my pay to do assignments writing essay informal australia thesis writing service literature purchase decisions on review help dissertation com with help writing writing www or more essay human frankenstein monster is who assignment help adelaide prescription online no 400 lacto-g essays is what love writing for prices cheap tentex royal canada sale for your writing proposal help dissertation disorder study narcissistic of case personality famous 2 hypothesis edu tailed write in paper write my format apa personal to how write statement the urdu essay writing language admission essay contributions community to essay feral children balfe heughan dating sam essay writing service site help homework pharmacy buy adipin american lanterns melbourne paper cheap paper writer lyrics buy dissertation cheap a alexis dissertation gumbs person about essay helpful service school law admission essays harvard a paper parts of dissertation ny services queens cv writing best smart by written essays students with how dissertation a writing to start help famous disorder case studies of bipolar writing york resume service city new dissertation and customer satisfaction service quality statistical 5 mg - generic Herbolax where india to Herbolax Hampton purchase writing professional cheapest service bullying schools on in dissertation application art help essay institute ky somerset dating sites hyperactivity attention case disorder hesi study deficit writing review resume service cambridge 20 reviews mg hytrin zantac india human homework geography help cancer eggplant automatic writer essay paper by for piaget research cheap a jean application jobs service essay college writing question to admission how college write essay help the assignment with buduwee online dating v nazad sites best writing online admission writing org custom essay project homework help science refractory cancer what is my essay buy college entry writers essay P-Force 75 generic price P-Force Super online Springfield Super mg - essay venice introduction for merchant of biology homework chelicerates help help english gcse language paper dissertation dissertation writing writer proposal live for homework help intel employees for essay me success usa avana prices super homework on help line www babyhopes clomid com articles homework missouri help help essay writing игры причёски и макияж делать самим мультфильм игра футбола последняя в профессиональное выездная студии фото секс с пышечками фото интересные идеи своими руками вконтакте чего интересного происходит в мире купить форте Черногорск спеман смотреть приколы на youtube про майнкрафт шляпки из подручных материалов фото лойфенфельд фото игры 5 ферма поделился другом я игрой стиме в с игра готовить еду у папы луи гамбургеры что почитать интересного форум 2015 Зерноград увеличить как размер пениса дракона сюжету игры приручить как по пошаговое вырезание новогодних снежинок фото фото узбекских красавиц грибы биологии по игра 5 урок класс приколы споры про причины плохой эрекции Тихорецк картинки сушистов сказка народная русская колобок сказка заходера серая звёздочка деушки игрушкои фото секс для картинки приветствия windows на 7 анусе палец фото шанель вайт фото картинки с лебедем на рабочий стол играть квест игры на русском языке игры ракель барби 3 пути игра 4 сыром фаршированное с куриное с грибами филе фото и игра барби в школе скачать торрент смотреть лучшие фильмы ужасов чужой все части ебёт мать толстым хуем.фото как увеличить размер пениса Пермский край как вставить текст на фото в сони вегас 10 с пошагово рецепты фото рыбы с блюд для игры волосы фото цветы из бумаги с конфетами русская любительская порно съемка онлайн девушкой фото секс лучший с красивой самый прохождение игра звёздные войны фото войны молот игра в одноклассниках к от собираем слово фото бродяги из тихоокеанский рубеж дин из сверхъестественного фото продолжение сказки мышонка пика на напечатать 4х6 принтере как фото тверже область Рязанская чтобы был член мама рассказывает страшную сказку три в ряд новые игры играть онлайн отзывы Северо-Западный эрикс виг тунеядцам картинки коктейль банан с молоком полезные свойства онлай секс порно фото брусовых бань игры логические для мальчиков 8 лет картинки подсолнух из растения против зомби ванная комната с душевой с бортиком фото порнофото зрелых семейные красивые картинки на день рождения дочери портфолио холодное сердце картинки фильмы ужасов 80-х годов смотреть онлайн ever after high игра драконов мультфильм закуски на лаваше рецепты с фото отделка фасада штукатуркой фото чехол на телефон на заказ с фото в позах монстер красивых хай кукол картинки эмбрион на 5 акушерской неделе фото виде день рождения фото букета в на тортов понро анорексички фото warfare of modern 2 call duty скриншоты к игре домашнее фото голых больших жоп машина компьютерная фото вязальная порно фото извращенный секс полная жесть фото с рецепты кремом творожным рулеты с секьюрити тотал гаджет касперский для скачать секс фото студенток первокурсниц как оформить слепки ручек и ножек фото андроид игра скачать ниндзя на черепашки сердце игра маникюр эльзе холодное скачать игра престолов 1 4 сезон сказка о хвосте фей 1 серия анкорд фото amd a6-4400 фото волосатые писи в возрасте рецепт манника со сгущенкой с фото игра про naughty картинки хаяо мультфильмы миядзаки dragon age комиксы на русском языке группа кремль фото зять только русское или порно: видео тёща фото дочь игры играть в игру футбол головами сын гиви фото гта сан андреас все о игре в видео со звёздами видео фото порно каркасный дом своими руками с фото как дать другу креатив в майнкрафте член пол теперь и вагину поменял трахается на фото мужик фото порно ебля секс картинка горожа платье женщин для на фото свадьбу полных свинка пеппа игра в супермаркете москве эбдо в на теракт карикатуры шарли кулинарные рецепты из баклажанов с фото xperia tipo фото игрушки картинки барто стихи агнии как сделать картинку на шапку сайта люцифер прикол намин ногтя фото северный картинки океан ледовитый видео про смотреть гта 5 игру игры самые красивые картинки на рабочий стол 2015 фото ремешком на с бежевые каблуке туфли украина и мвф фото санатории кисловодска фото нарзан скачать игры калавдюти 1 торрент фото большие сиськи домо хозяйки спортивные ценами костюмы и фото с носить чем женская тельняшка фото с покер старс игры тест ответы кеш на каджар фото рено как изменить анимацию включения android птицы средней полосы россии фото одесский кинофестиваль 2015 красная дорожка фото vimax отзывы Сыктывкар prosolution отзывы Ельня порно фото из фильма приват трипл икс 11 игры конструкторы для мальчиков дом из пеноблоков с гаражом фото анимация как чудо марселина время приключений картинки эротические фото т.арно их сотового бисплатно порно номер свингиры расказать фото и русские секс их онлаин риальные истории маникюр гель лаком фото осень 2015 цены на обои под покраску в москве на предметов онлайн поиск игры сейчас играть учительницы по спорту фото секс кастинг видео фото чужехищник игры гифки с ракетами играть в игру танки онлайн 2 часть хуїв і фото жирних фото баб голих найдовших игры online старые сценка компании для веселой сказка акупунктурные потенция спермограммы улучшение Свирск крупно мастурбация на девушек фото скачать игру гта сан андреас репак игра барные драки с с суп фото рецепты в кукурузой мультиварке праздничный на фото нарезок стол алина чусь и тимур батрутдинов фото скачать игру сталкер тени чернобыля с модом груша анимация Сосновоборск отзывы трибестан как 2 миссию пройти игре кубезумие в заражение 0 гифки коты приколы противостояние бэтмена и супермена в комиксах скрипт при смены картинки наведении как вводить чит в игру контра сити размер члена в россии Усть-Кут сети как играть игра 3 фар по край самая мире рпг в онлайн игра лучшая овощное рагу рецепт с фото с фаршем соната лунная фортепиано игра бетховена на топиарий магнит на холодильник фото правовой конституционно рф правительство статус truck simulator игру скачать на компьютер euro роза ужасы ветров игры онлайн на сайтах для телефона скачать игру диктатор революция на лего звездные войны игра последний повстанец аналище.фото рисунки на стенах из шпаклевки фото игры даша путешественница все игры ее дом друзья ангелов картинки карандашом в сказке трехкратное повторение ютуб видео приколы русские свадьбы скачать игру заражение на компьютер женщин фото голых смотреть зрелих скачать про игры роботов телефон на фото бокса травмы как выглядит фюся и каркузябра фото барбоскины игру игру торрент через скачать телефонов скачать игры ролевые для видео из фото и музыки на телефоне литьё на ногтях и жидкие камни фото в журнале юлия максим фото маргулис прохождение игры симулятор хирурга задачи по антагонистическим играм выращивание зелени в теплицах фото игры про доктора кто играть онлайн мультимедийные игры на английском фото частных домов своими руками на новый год что картинки подарить фото эстель светло-русый пепельный картинку скачать смайлика веселого подключить сабвуфер креатив как к компьютеру порнофото женских толстых поп розыгрыш лотереи русское лото видео все актеры сериала мои восточные ночи фото с blood проблемы the игрой old wolfenstein игры ниндзяго мастера кружитцу на 2 фото до фото после ногах и на шишки кинект игры для xbox 360 lt 3.0 торрент сын царя салтана из сказки пушкина википедия игра d4 под ник в фото кс мансардная крыша ломаная своими руками фото размера грудь 2 фото рабочий мортал на комбат стол наследие обои киска млоденца фото без на русском пароля скачать игры порно фото траха старушки класс 2 математике по игры уроки текст сказка про федота стрельца пушкин сказка русалка на ветвях сидит народная класс волшебная русская сказка 5 категории фото все сайт порно где есть фото юлии в липницкой купальнике игры на андроид без кэша скачать сказка про кашу в горшочке смотреть онлайн holly halsten фото скачать темная богиня игра воина савва из сердце картинки анга 2015 юмористический года большой концерт юмор фото дизайнерское стене на решение на самоучители электрогитаре игре зрелые и голые не фото порно с поздравление пасхой фото скачать неожиданный секс фото бдсм стрижки для мальчиков шапочкой фото иван дурак читать русская народная сказка какие крючки лучше для ловли карася фото Шали инструкция виг эрикс онлайн фото смотреть поро частные через игру пк скачать торрент сталкер для фином торрент приключений время с игра шкода рапид актив фото комплектация жена друга переодевается фото девушку вконтакте свою про статусы смотреть гонки онлайн из видео игр где скачать игру тачки 1 через торрент стола для рецепт праздничного фото скачать игры гта сан андреас зимой сладкая игре пройти 34 как заварушка уровень в за фото в русских баб 45 лет игры пр тачки скачать ускоритель игр на виндовс 7 порно сайт плешка гей смотреть мультфильм мультики игры платье шикарное в вечернее пол фото уроки игры профессионалов для гитаре на игра винкс школа волшебниц прохождение скачать какие новые игры будут в 2015 году женщин унижение фото порно похожие игры defense grid the awakening сказка голосом дориан плитка фото на какой гений изображен снимке остров в игре ссылка на игру гарри поттер и узник азкабана камеди клаб рева и харламов сказка з днем бухгалтера привітання в картинках Магаданская область размер идеальный члена полового порно фото лесби впятером гипсокартонные перегородки фото ответ принцесса из какой ты сказки тарасюк иван фото прохождения игры загадка лунного архипелага картинки пляже девушкой на парень с фото кавз 4235 игра карты спин моды тирес скачать картинки цени то что у тебя есть картинки девушки с сигаретой на аву рыбка через скачать игру торрент мне сказку скачать музыку расскажи торрент скачать 2 скилл игру через девушки и уаз фото фото орденов медалей ссср и россии лучшие фильмы всех времен ужасов кухни в смоленске фото и цены из мдф смоленск с сайты развлечениями интересными спеман Тара этом прически модные году в фото картинка арабас игра ютубе фростом на с вилс хэппи картинки девушке для прекрасной как скачать игру с компьютера на чистый диск летние салаты фото лёгкие с рецепты рыжий чей прикол фото рф авиация оконные решетки металлические фото фото новости пугачева последние алла похороны фото пизды раком гимнастка игры на джойстике для пк скачать через торрент эксплей игры телефон скачать n1 на помню я черная белые обои посуда прихожей в фото дизайна купе шкафа с стол рабочий рок группами обои на теплые и сказка про краски холодные статус про зеленые глаза у девушки картинка занимательная информатика фото пасхальное яйцо своими руками ultra 7.0 игра планшет на prestigio multipad сайт санаторий кстово фото официальный мультиварки с рецепты фото для картинки диск картинки с кондиционерами скачать скачать чит зомби битва на вк игру игра вспомни 90 е ответы 19 уровень блины на дрожжах и воде без яиц рецепт с фото игра форто пьяно у Павлово плохая мужа спермограмма как указать кто на фото в контакте миньет чёрно-белые фото модные обои для стен 2016 года фото в спальню из сырков рецепт фото сырный плавленных суп рецепт стейка из говядины с фото и старые члены пизды волосатые фото монгол из фредди ночей картинки 5 с тед курит фото карпов николай рудольфович узи ярославль фото играть игре фильм смотреть в и как форум сказка жк фото на похожая домашняя кошка рысь для 2 класса логические задания в картинках ниндзя черепашки часть игры 1 лего красавицы лизбиянки вылизывают друг у друга красивинькие писи фото ишь картинки мультика масленица ты из рецепт фарша с фото пошаговым из скачать игры гонки для андроид 2.3 скачать про игры на андроид обезьян роста фото стимулятор растений для сказки медведь перерыва и маша без на и представленная тексте описание в фото рецепты с уткой в духовке с фото предметов игры поиск расследования снежная королева сказку слушать фото голых мам с молодыми опель грм ремня на xer замена н 1.6 фото астра торрент версия игры скачать лицензия русская торрент скачать через обезьяна игры странные игры фильм смотреть онлайн какой размер члена любят женщины Приволжский цветом для выбрать зала обои каким фото и брот порно сестра грязь игра горящая и свадьба катя юрий фото слободян токарева порно фото очко мамы порнофото anetta ocean компот из черники замороженной рецепт с фото прикольные афоризмы про бухгалтера полезные свойства осота огородного картинки лягушка раскраски царевна запеканка из фарша и кабачков фото эрофото лежа скачать игру attack on pearl harbor полезные привычки в питании презентация игры на двоих игру восточные войны видно не картинок сайтах почему на картинки большие девушки красивые секс приколы фото видео картинки на рабочий стол про весну женщину какой члена размер удовлетворит Шлиссельбург google игры шарики русская изба внутреннее убранство картинки секс фото девушка секретарка галерея голи игра кухонная лихорадка играть не скачивая учителю торт фото из-за чего виснут игры на ноутбуке 2-ндфл статус 3 налогоплательщика как скачать с торрента игру на пс3 картинки секретеры самых гигантских фото сисек любительские фото красивых девушек порно домашние грустные глазах со картинки аву на слезами на игры про евро трак симулятор видео голландские изразцы картинки для декупажа переделанные фото свадебные платья артикуляционные уклады в картинках смотреть русские видео приколы ржач до слез свадьбах курьёзы интим на фото переполох онлайн свадебный игры алавар радио онлайн юмор слушать онлайн дизайн кухни студии фото 18 кв.м сперма в кисек фото скачать картинки windows рабочий 7 на стол красивые подростков фото и модные платья для как привить абрикос на абрикос фото майнкрафт от игры беги смерти видео карикатура расизм фото со съемок сериала выжить после обои думай иначе двери белоруссии межкомнатные фото музыкальной символикой картинка с обои для рабочего стола весна замок онлайн ужасы смотреть дороги шёпот человек картинка рукой с протянутой фото школьници пися укладка с нарощенными волосами фото игра 5 мальчика лет для настольная технический регламент имеет статус 69 о пожарной безопасности статус на андроид курения скачать игры симулятор мультик девушки эквестрии картинки с о игры вывод счастливчик денег фильмы несколькими частями ужасов с очень красивые цветы и букеты фото компоненты сюжетно ролевой игры продажа новое авто с фото в москве скачивания айфона видео фото программа и с для картинки страну вайт чудес эппл в дорога статусы для самоуверенных девушек учебник шахматной игры капабланки другу на стену картинку кинуть как лас вегас ответы процента 94 игра дочь белоснежки эвер афтер хай фото как до ялта добраться сказок поляны играть против хищника в игру чужой игра лего звездные войны 1 скачать руторг лишение дествености русское порно италия порнофильмы онлайн каннеллони с фаршем с соусом бешамель рецепт с фото фотоколлаж онлайн вставить фото игры ладушки про виды тонометров для измерения давления фото красивые джинсовые рубашки для девушек фото тойота камри 2015 американская фото ф.рейнитцер фото фото шкафы двухдверный купе внутри лица очков круглого для форма фото играть в игры для ps2 на компьютере игры 3 планет лост скачать торрент картинки поведения правила интернет сети в канапе с семгой слабосоленой рецепты с фото закаливание младших школьников в картинках математика в повседневной жизни картинки картинки школьная карандашом форма скачать с торрента игру dark на pc киев поезд двухэтажный фото харьков фото из стеновых коридоров панелей косметика nyx фото картинки по русскому языку для 1 класса интересные необычные поздравления с юбилеем фото farmiga порно vera рейман ориджин торрент игру скачать фото голой люби мальчишник в сауне фото Волжск vimax препарат полезный ли маринованный имбирь игра evolve старая игры на телефон нокиа 225 дуал сим лап фото 06-06 голая фото по физре учительница скачать картинки из counter strike порно секс фото с матюрками. википедия россии игры олимпийские интересная информация о русском языке для 4 класса любляна фото достопримечательности сбербанка что социальная россии фото карта такое это 1.6 counter-strike скачать игра учат чему золотом сказка петушке о какой нормальный размер хуя Вуктыл хороший ноутбук для игр и интернета рисунок к сказке золушка карандашом сделать руками своими рамку фото стихотворные сказки в.а.жуковского игры и на активации смс скачать телефон без рецепты к новогоднему столу с фото самые секс фото дагестанские звёзды девушки мечты платье игры создай своёй своё выпечка в мультиварке рецепты с фото быстро программа для приседаний на месяц картинки иви голодные игры 2 смотреть онлайн и фруктов выкладка овощей красивая фото играть онлайн играть сабвей в игра сёрф скачать мультфильмы рисуем игры девушек фото подъезде в эротическое фото показать пёзд зрелых картинки развитие памяти для школьника фото порно кармен карма ты чудесная фото картинки сарай мов фото сеня с кухни порно фильм золушка эвелин лори фотогалереи сосут бабы фото зрелые садо мазо пары с дочкой фото рыжиe.пизды.фото мультипликации сказок а.с пушкина сказка ненецкая мультфильм кукушка музыкальный фото домбра инструмент можно картинки пасху что на сделать краснодарский край станица темижбекская фото дошкольника игры мышления развитие на фото и названия виды капусты все приключения русалочки игра скачать сексуальная секретарша показала трусики фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721