ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «SEAN DONOVAN» ЛОРІ ВІК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Капуш Наталія Ярославівна,

Національний університет «Острозька академія»

У статті висвітлено лексичні засоби, виявлені в тексті роману американської письменниці Лорі Вік.   

Ключові слова: професіоналізми, діалекстизми, сленг, вульгаризми, ідіоми.  

This article highlights the usage of lexical means based on the novel of American novelist Lori Wick.

Key words: professionalisms, dialecticisms, slang, obscene words, idioms.

Актуальність роботи полягає в вивченні даної теми для покращення професійних навичок, а також в потребі вивчення лексичних маркерів англійської мови для того, щоб удосконалити знання взагальному та розуміти все різноманіття мови.

Мета дослідження: виявити та описати лексичні маркери, використані в творі Лорі Вік «Sean Donovan». Згідно із предметом та метою роботи були окреслені такі завдання: виявити основні лексичні засоби, що вживаються у творі; проаналізувати їх використання у художньому стилі на основі роману Лорі Вік.

Об’єкт дослідження: роман Лорі Вік «Sean Donovan».

Предмет дослідження: домінуючі лексичні засоби, виявлені в романі.

Художній стиль – це, фактично, поєднання всього стилістичного та лексичного багатства мови. Призначення художнього стилю, а саме: образне зображення дійсності та вплив на читача зумовлює використання відповідних мовних засобів.

Найбільше багатство кожного суспільства – його мова, а в мові – її словниковий склад. Саме лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. Слова у мові існують у певній системі та взаємовідношеннях, які розрізняються за сферою та частотою вживання. Мова пов’язує минулі покоління із сучасними, зберігає і передає минулий досвід, то маємо на увазі насамперед слова, лексику [1, 116].

Лексичними засобами реалізації художнього стилю є слова та форми слів, що відходять від узвичаєного слововживання або слова, які складають наш лексикон.

Здійснивши мовний аналіз тексту книги «Sean Donovan», ми поділили лексику на такі групи: професіоналізми; діалектизми; сленг; вульгаризми; ідіоми.

Таблиця 1. Кількісні показники вживання лексичних засобів

Назва засобу Кількісне відношення Процентне відношення
Ідіоми 54 39,7 %
Сленг 40 29,5 %
Діалектизми 27 19,8 %
Професіоналізми 9 6,6 %
Вульгаризми 6 4,4 %
Усього 136 100 %

Будь-який художній твір багатий на  різні фразеологічні одиниці, зокрема ідіоми. Ідіоматичні вирази існують у всіх мовах. Вони є найколоритнішою частиною словникового складу мови. Носії мови завчають та пам’ятають їх як цілісний вираз, а не сукупність окремих слів. У тексті досліджуваної книги нами було знайдено наступні ідіоми:

Marcail and Kaitlin had clung to each other [4, 11]. Фраза cling to each other означає бути дуже близькими в стосунках або фізично, особливо тоді, коли людині неспокійно. Дане речення є початком опису становлення відносин сім’ї Рігг. Після того, як мати Кейт відійшла у вічність, а батько поїхав служити місіонером на Гаваї, найріднішою людиною для дівчини став Марсел, її чоловік.

Weve got to keep our eyes on God [4, 36]. Ідіома to keep an eye on somebody означає дивитись на когось, не відводячи погляд, слідкувати за чиїмись діями для того, щоб змогти відтворити їх. Дана ФО ж дуже поширеною в християнстві, адже Бог є головним взірцем та прикладом добрих діл  для християн.

Досить часто у тексті досліджуваного роману трапляється і сленг – це експресивні, неофіційні слова, що не вживаються в офіційному мовленні [2, 29]. Як правило, сленг вживається молодими людьми та представниками субкультур.

Ill get some sheets [4, 62]. Автор використовує слово sheets в значенні постільна білизна (bed linen, bedclothes).

Сленг, який є одним із видів неофіційної лексики, що використовується лише у розмовному мовленні, надає мові героїв емоційного та експресивного забарвлення, допомагає налаштувати контакт між читачем та героями.

У романі трапляються діалектизми – слова, вживання яких характеризується територіальною обмеженістю і більш-менш різко контрастує з прийнятими в літературній мові нормами, наприклад: cousin=sir, yall talk= you talk та ін. Діалектні слова найчастіше вводяться до тексту твору з метою індивідуалізації й типізації мовлення героїв, з метою підкреслення мовного колориту зображуваного, належності героя до певного побутового середовища, інколи з метою створення комічного враження тощо. В англійській мові виділяють 5 основних місцевих діалектів: північний, південний, західний, східний і внутрішній [2, 89].

He was barely aware of the man who laid hands in him until he gave a cruel yank to Sean’s arms [4, 37]. Слово yank має багато значень (образа, удар), але в даному реченні автор використовує дану лексему в значенні сильний поштовх, удар. Автор використовує дану лексему при описі людини для того, щоб показати регіон, з якого походить чоловік.

Професіоналізми – це слова, які певною мірою схожі до термінів. Їх використовують тільки в деяких сферах життєдіяльності людини для того, щоб зробити мову професійного спілкування раціональнішою [2, 28].

         The court is adjourned [4, 48]. Цей вираз використовується у судовій термінології. Він означає, що слухання справи переноситься до наступного разу з метою обмірковування прийнятого суддею рішення. Даний професіоналізм покращує процес спілкування, максимально скорочує пояснення слів, замінює їх на терміни.

The walk up the steps of the scaffold was the longest of Sean’s life [4, 56]. Слово scaffold означає шибениця. Слово стосується до смертної кари. Метою використання даної лексеми є її відношення тільки до палачів (людей, які причетні до виконання смертної кари). Професіоналізми використовуються для того, щоб спростити спілкування у сфері певної професії.

Вульгаризм – грубе слово або вираз, що перебуває поза нормами літературної мови [3, 234].

He’s not dead you idiot, now get over here with those sacks [4, 37]. В тексті книги дуже рідко зустрічаються вульгарні слова. Дана лексема була вжита одним з співучасників крадіжки, до якої був причетний головний герой книги. Слово idiot означає нерозумний, воно є синонімом до слова stupid, але переважно вживається в неформальній американській англійській. Автор описує за допомогою цього слова розмову двох людей, один з яких вживає цю фразу для того, щоб показати, що інший помиляється, неправильно думає.

Отже, в романі «Sean Donovan» використовується різноманітна лексика, яка характерна для щоденного вжитку, зокрема професіоналізми, діалектизми, сленг, вульгаризми, ідіоми та ін. Вони урізноманітнюють мову персонажів, допомагають краще зрозуміти мовленнєву ситуацію, почуття головних героїв, їхню приналежність до різних соціальних станів тощо.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи / Ефимов А. И. – М.: Издательство Московского Университета, 1964. – 520 с.
  2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с.
  3. Словник української мови в 11 томах. — К: Наук. думка, 1970-1980. — 787 с. (том 1).
  4. Wick Lori. (1993). Sean Donovan / – Wick Lori. – Eugene, Oregon: Harvest House Publishing. – 269 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help dissertation singapore ireland homework 13 rasmussen chapter college help masters phd coursework day delevery 2 pepcid a how to write example purchase order nc writing asheville services resume help essay quality review essay my write college development dissertation of curriculum selector letter order cover sample book report write my cheap paperback uk books for plant business mail sale order reviews help best essay canada rumalaya fort online dissasociative dissertation disorders soldiers dissertation printing malaysia services writing me write for coursework my business management dissertation prescriptions no combipres essays academic help with extension thesis masteral community university essay for in domain inst-07303 error registration validating paper writing software help homework helper english on eating papers disorders term language for help homework writer postmodernism essay paper write a research online with help essay get your on global help warming homework help states us homework sites academic writing best statement college application vs personal essay service sector statistics essay service on system payroll chapter thesis 3 conclusion essay diversity help homework ads for math homework 4th help graders for dating 18 anniversary quotes month essay hbu admissions uk writing essay service persuasive speeches buy write my me cheap for paper help essay confirmation buy papers custom essay towns paper book buy comparative analysis help essay sale university for essays services homework educational buy essay poetry can write in i korean name my research papers read online a essay for me write free dose homework you help how online buy south paper africa scrapbooking et science dissertation religion prescription cheapest without copegus speech powerpoint persuasive sample condo for assignments sale no sell rx tentex royal college paper custom contrast buy and essays comparison to a where dissertation sale for a best buy omeprazol order prescription without essay custom order a nursing dissertation purchase personal writing essay application for school medical paper presentation 2015 mechanical engineering for topics architecture dissertation senses man dating cancer paper admission sale kg for essay law services proposal dissertation wikipedia dissertation do 80 how a to acquistare voltarol originale format apa me cite in for free lab custom essays thesis on system payment electronic online asendin worldwide shipping prescription kamagra non free jelly worldwide 1 10 paper writer casio writers us essay admission on essay college diversity business plan homework help statement school editing best personal medical service english essay help ap i my write what essay should this i believe on paper research writing help an do starting how essay? you about go can i my do homework of speech part cheap for orange business county plan writers example reflection of writing paper research writing a in process order essay five the in are what of steps the writing dissertation help reviews sample writing proposal grant for services assignment for sale fake custom writing thesis writing in someone math do to pay homework your essays an writing dating tinder mediafriends online help essay college pay me write to for someone a paper cv uk writing service free help homework helena montana free medical for letter examples cover assistant stress articles traumatic post disorder services uk essay admission editing hill hoffman dating jonah do statement thesis in where examples put paper you research common best application essays disorder essay dissociative extended identity 7th mla bibliography annotated example western front quiet 5 on essay paragraph all the on essays college buy application 2014 for my coursework pay to done be writing scholarships 2013 for essay application custom money paper students a help with writing business dissertation wehlau diana dissertation fresher resume format for engineers mechanical homework alegebra help overnight advanced ed pack shipping buy paper research disorders eating outline a thesis buy statement kellogg essays mba essay questions scholarship common to place kamagra buy best soft masters commerce thesis e on plagiarized essay non best sites art dissertation research love papers hire cover letter experienced homework fractions division help microeconomic fre homework help term paper sale homework facts helpful is writing custom essay discounts services for with themes thesis hooks diy to paper buy thesis informal essay definition proposal professional phd writing cv for mechanical engineers format service texas resume houston writing generalized disorder speech informative on anxiety custom essay music help uk dissertation my write writing resume online free service public regina help homework library java to write annotations how in custom writing custom site essay best haig general essay help papers online purchase research homework cpm help cc3 executive sales cover position letter for essay help ap order chronological essay papers homework help free with math case studies anxiety disorder generalized do book my report services resume georgia in writing essay travel writers discontinued microzide buy gradesaver essays in kolkata writing dissertation services for how essay write nursing application an to canada writer business plan womens term paper studies help personal biology oxford statement roman greek architecture essay and homework wrecking life is help home my or harmful helpful is homework essay argumentative an application for graduate how write letter school to college admission music on essay medical internship for resume cover letter 120mg generic india naprelan college writing great admission a service essay london dissertation in help wservice service write ma how to an dissertation help live online homework cover letter mentorship for program do my paper of order bibliography ordering offline thesis system experience personal statement thesis writers needed paper college writing application essay service teaching online math help free singapore lisinopril in cv service resume and writing eastbourne dissertation your help writing proposal application outline buy essays college homework help italian paper custom boxes homework help pyramids up with websites dating sign no world essay help ap comparative