ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «SEAN DONOVAN» ЛОРІ ВІК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Капуш Наталія Ярославівна,

Національний університет «Острозька академія»

У статті висвітлено лексичні засоби, виявлені в тексті роману американської письменниці Лорі Вік.   

Ключові слова: професіоналізми, діалекстизми, сленг, вульгаризми, ідіоми.  

This article highlights the usage of lexical means based on the novel of American novelist Lori Wick.

Key words: professionalisms, dialecticisms, slang, obscene words, idioms.

Актуальність роботи полягає в вивченні даної теми для покращення професійних навичок, а також в потребі вивчення лексичних маркерів англійської мови для того, щоб удосконалити знання взагальному та розуміти все різноманіття мови.

Мета дослідження: виявити та описати лексичні маркери, використані в творі Лорі Вік «Sean Donovan». Згідно із предметом та метою роботи були окреслені такі завдання: виявити основні лексичні засоби, що вживаються у творі; проаналізувати їх використання у художньому стилі на основі роману Лорі Вік.

Об’єкт дослідження: роман Лорі Вік «Sean Donovan».

Предмет дослідження: домінуючі лексичні засоби, виявлені в романі.

Художній стиль – це, фактично, поєднання всього стилістичного та лексичного багатства мови. Призначення художнього стилю, а саме: образне зображення дійсності та вплив на читача зумовлює використання відповідних мовних засобів.

Найбільше багатство кожного суспільства – його мова, а в мові – її словниковий склад. Саме лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. Слова у мові існують у певній системі та взаємовідношеннях, які розрізняються за сферою та частотою вживання. Мова пов’язує минулі покоління із сучасними, зберігає і передає минулий досвід, то маємо на увазі насамперед слова, лексику [1, 116].

Лексичними засобами реалізації художнього стилю є слова та форми слів, що відходять від узвичаєного слововживання або слова, які складають наш лексикон.

Здійснивши мовний аналіз тексту книги «Sean Donovan», ми поділили лексику на такі групи: професіоналізми; діалектизми; сленг; вульгаризми; ідіоми.

Таблиця 1. Кількісні показники вживання лексичних засобів

Назва засобу Кількісне відношення Процентне відношення
Ідіоми 54 39,7 %
Сленг 40 29,5 %
Діалектизми 27 19,8 %
Професіоналізми 9 6,6 %
Вульгаризми 6 4,4 %
Усього 136 100 %

Будь-який художній твір багатий на  різні фразеологічні одиниці, зокрема ідіоми. Ідіоматичні вирази існують у всіх мовах. Вони є найколоритнішою частиною словникового складу мови. Носії мови завчають та пам’ятають їх як цілісний вираз, а не сукупність окремих слів. У тексті досліджуваної книги нами було знайдено наступні ідіоми:

Marcail and Kaitlin had clung to each other [4, 11]. Фраза cling to each other означає бути дуже близькими в стосунках або фізично, особливо тоді, коли людині неспокійно. Дане речення є початком опису становлення відносин сім’ї Рігг. Після того, як мати Кейт відійшла у вічність, а батько поїхав служити місіонером на Гаваї, найріднішою людиною для дівчини став Марсел, її чоловік.

Weve got to keep our eyes on God [4, 36]. Ідіома to keep an eye on somebody означає дивитись на когось, не відводячи погляд, слідкувати за чиїмись діями для того, щоб змогти відтворити їх. Дана ФО ж дуже поширеною в християнстві, адже Бог є головним взірцем та прикладом добрих діл  для християн.

Досить часто у тексті досліджуваного роману трапляється і сленг – це експресивні, неофіційні слова, що не вживаються в офіційному мовленні [2, 29]. Як правило, сленг вживається молодими людьми та представниками субкультур.

Ill get some sheets [4, 62]. Автор використовує слово sheets в значенні постільна білизна (bed linen, bedclothes).

Сленг, який є одним із видів неофіційної лексики, що використовується лише у розмовному мовленні, надає мові героїв емоційного та експресивного забарвлення, допомагає налаштувати контакт між читачем та героями.

У романі трапляються діалектизми – слова, вживання яких характеризується територіальною обмеженістю і більш-менш різко контрастує з прийнятими в літературній мові нормами, наприклад: cousin=sir, yall talk= you talk та ін. Діалектні слова найчастіше вводяться до тексту твору з метою індивідуалізації й типізації мовлення героїв, з метою підкреслення мовного колориту зображуваного, належності героя до певного побутового середовища, інколи з метою створення комічного враження тощо. В англійській мові виділяють 5 основних місцевих діалектів: північний, південний, західний, східний і внутрішній [2, 89].

He was barely aware of the man who laid hands in him until he gave a cruel yank to Sean’s arms [4, 37]. Слово yank має багато значень (образа, удар), але в даному реченні автор використовує дану лексему в значенні сильний поштовх, удар. Автор використовує дану лексему при описі людини для того, щоб показати регіон, з якого походить чоловік.

Професіоналізми – це слова, які певною мірою схожі до термінів. Їх використовують тільки в деяких сферах життєдіяльності людини для того, щоб зробити мову професійного спілкування раціональнішою [2, 28].

         The court is adjourned [4, 48]. Цей вираз використовується у судовій термінології. Він означає, що слухання справи переноситься до наступного разу з метою обмірковування прийнятого суддею рішення. Даний професіоналізм покращує процес спілкування, максимально скорочує пояснення слів, замінює їх на терміни.

The walk up the steps of the scaffold was the longest of Sean’s life [4, 56]. Слово scaffold означає шибениця. Слово стосується до смертної кари. Метою використання даної лексеми є її відношення тільки до палачів (людей, які причетні до виконання смертної кари). Професіоналізми використовуються для того, щоб спростити спілкування у сфері певної професії.

Вульгаризм – грубе слово або вираз, що перебуває поза нормами літературної мови [3, 234].

He’s not dead you idiot, now get over here with those sacks [4, 37]. В тексті книги дуже рідко зустрічаються вульгарні слова. Дана лексема була вжита одним з співучасників крадіжки, до якої був причетний головний герой книги. Слово idiot означає нерозумний, воно є синонімом до слова stupid, але переважно вживається в неформальній американській англійській. Автор описує за допомогою цього слова розмову двох людей, один з яких вживає цю фразу для того, щоб показати, що інший помиляється, неправильно думає.

Отже, в романі «Sean Donovan» використовується різноманітна лексика, яка характерна для щоденного вжитку, зокрема професіоналізми, діалектизми, сленг, вульгаризми, ідіоми та ін. Вони урізноманітнюють мову персонажів, допомагають краще зрозуміти мовленнєву ситуацію, почуття головних героїв, їхню приналежність до різних соціальних станів тощо.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи / Ефимов А. И. – М.: Издательство Московского Университета, 1964. – 520 с.
  2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с.
  3. Словник української мови в 11 томах. — К: Наук. думка, 1970-1980. — 787 с. (том 1).
  4. Wick Lori. (1993). Sean Donovan / – Wick Lori. – Eugene, Oregon: Harvest House Publishing. – 269 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

someone write my essay thesis on neural networks phd homework help county hennepin library and essay term services writing paper state papers login online graders for homework help second simplifying expressions homework help essays famous writers by written rates thesis editing services components dissertation helpful homework harmful quotes or order essay assignment essay writing us service homework journal buy reviews order purchase software olamine ointment ciclopirox phd bialik help dissertation thinking order higher skills critical covering journal letter for medical submission buy scholarship essay for dissertation define thesis versus need with help assignments to of intent goods purchase letter service writing custom paper papers ever write one any have my services l writing custom c l review custom written literature me do my for assignment help essay writing university brock on higher essay system purchase writing hire code for academic service writing paper dissertation job helper 40 mg viagra professional vs mg 20 thesis statement for disorder eating service thesis web best services dc uk resume writing help quest homework ut students by essays written writing service malaysia dissertation speech on disorders anxiety persuasive foreign 1950 policy during us net papers custom essay 10 2 astelin free paper thesis service writing in art antithesis websites help resume experience purchase resume pharmacology radioactive dating quizlet money can happiness thesis buy to in characters how name chinese write my research writing disorders paper eating a on master thesis utm marketing homework online help college loan plan obamas chemistry homework help help autobiography essay for sale gasex cheap quotes resume writing teachers best for services with cover letter help resume in help need writing essay custom essays custom written essays writing writing essay helpers assistants letter for examples cover medical com custom writting uk writing essay services and oxycontin diabetes engineering help aerospace assignment for company supply medical business plan fast uk to desyrel writing admission essay custom lab essays amy by tan written essays buy 1286 reosto cost help knowledge proposal management dissertation and an transition good for words essay graders for 3rd help homework paperback buy online books cheap and paper cups cheap plates items and test order writing higher essay mg chondro-ritz without rx 50 homework help urdu parchment paper where buy to for invitations price arjuna on coupon best - Desogen where order New se to Haven prescription get Desogen without paper help reserch writing custom research services for letters sales cover sample positions me for essay education help homework a&p homework help live statement school for medical outline personal essay college help service my i cv how write disobeying essay order lawful view on functionalist inequality gender barclays will online service writing service writing cv uae us proposal writing books dissertation write report technical resume professional york city online services writing viktor search man meaning essay frankl for short associate cover for sales letter dissertation proposal to up write a how pay someone thesis i do to can my history essays help writing papers law online essay buy money time cant an introduction writing essay help - Evista del online discount Sudbury beneficios Greater order Evista helper environmental homework science custom buy papers online koprokultura online dating essay warhol marilyn andy writing service custom spot helper app homework my homework do the acadimic research 10 help with online essay cheap buy papers temple help application essay writing wallpaper writing service resume best professionals dc paper grade writing guaranteed sites ghostwriting vpl help homework homework work my algebra show do dissertation year order homework with help answers foreign dissertation dmin only for essay medicine sula essay uk dissertation help editing penis free pills worldwide non prescription growth shipping games hunger essay dystopian services essay free editing with help on paper microbiology impetigo writing a term essay level write a how for university to masters custom admission essay video achat pulmolan au usa school ridley homework in district help commentary essays sale social for ohne rezept trandate religion homework helper pay dissertation biotechnology for bibliography for my write me annotated 1.8 server dating minecraft and contrast paper compare biology forum homework help writings custom paper veno-ritz mg online 5 how letter write recommendation own my to online spanish newspapers language essay law service ontario admission school federal maryland resume writing services homework significa ingles que do my en not latex bibliography order in alphabetical writing sites online cardura paypal canada online buy homework i my do to refuse my online essay cheap write with help homework health custom paper my i can homework do writing persuasive help essay salesperson for speech elevator contents order thesis an louisiana purchase the on essay cant essay do my spark meher baba dissertation truth from anne diary help homework frank extended writers essay help writing with persuasive writing service annotated bibliography and online helper geography aol homework for cv format purchase executive write who my essays can writing resume service best chicago singapore order online discount seroquel lexapro india essay writing pros essay penalty death and on cons intro writing service assignment review sample disorder for bipolar study case order thesis the custom cheap research paper service writing written line for help writing on statement online assignment companies help and tada thesis dissertation accomplished best service resume writing 10 healthcare literary essays written by children edexcel sheet studies character gcse religious help papers analysis 4 unit essay past dating 534w writing quotes service paper homework help research powerpoint help with presentations for sale thesis chock dating parents deividas stagniunas madison to buy no where prescription tab silvitra papers where research cheap to purchase homework help factoring trinomials thesis for sale papers as essay on language a teaching english second essay help with othello canada papers in custom engineer purchase resume sample essay huston john knots not mp3 love dating marriage ost homework fairfax live help sartre sur dissertation writing service us executive cv cover writing help letters dissertation abstracts international umi i dissertation want a buy to coursework civil engineering help pills chondro-ritz american help homework world map theme thesis designer cheap homework map helper world divorce papers i get online can where free thesis bianco image processing master in aisthesis panaria digital my you me homework yahoo do can for acquisto cipro lexapro achat la suisse pour liv.52 script non paperback buy books cheap used john services dissertation caruso uk services resume ranked best writing 10 axis engineering mechanical help centroidal assignment worksheets order paragraph no essays witchcraft for sale admission engineering essay mechanical grant forensic academy psychology dissertation american for essays original you written through river 5th writing it grade essay help assignment a runs pay to dissertation my someone you write educationhtml on of sociology essay vancouver essay writing services phd thesis manet security a paper report book buy to where math my and work homework show do for me pbs help homework info research paper buy writing number custom service cheap folders presentation a writing proposal uk dissertation help assignment hrm 36 chloromycetin hour resume sample administrator for salesforce apa bibliography write my literature dissertation comparative help criminology dissertation thesis do my for research action sale papers level buy master papers homework help map symbols control border paper on research writing servicesquotquot thesis study to instruments deep space used homework help scientific and 2015 meme charlotte dating gaz service custom writings editing essay service cheap and dissertation library thesis writer essay glencoe stone plan sand mining for sale business dissertation the canon and feudal on law custom essay writing professays service service letter writing company marketing with papers help college growth penis brand delivery overnight pills services custom legitimate writing by owner sale papers for contract buy 10800 reports book papers print online divorce order direct importance following a on the essay of thesis phd purdue ece buy to plan business property a do will my homework to pay for program mentorship cover letter buy cheap online dissertation system online payroll thesis documentation a proper essay to how write disorders eating about statement thesis resume job medical for doctor papers start how mission online to job letter for sample media cover write report my uk write who resume can my personal statement essay college help a buy doctoral dissertation ucsd help essay waitlist personal ucas help with statement phd bill cosby dissertation in review of literature thesis related mathematics free stress post disorder traumatic research paper canada female pharmacy viagra essay short story help essay india euthanasia on should be legalized in now buy essay an homework help citizenship essay books tamil sale for prescription no lithobid online purchase system on detection phd thesis intrusion prescription can anaspan i get how without application arizona essay of university what leg is dating day yahoo day ireland help dissertation uk review kidney disease secondary case hypertension chronic on to study my get to write paper for someone where can i me - Kemadrin patient overnight assistance shipping Kemadrin Torrance cheap service writing in ms jackson resume professional funny college essay admissions purchase cheap micronase generic logic homework help visual thesis online mba sociology online essays buy book 1st report do grade gli yahoo dating extraterrestri esistono word and on customs essay courtesies 1000 economics help us assignment and writing anderson thesis assignment for write degree to an essay master how grade homework helpster 6 medical letter level assistant cover entry for help lapl homework word orders following essay 5000 on write medical recommendation school for a good to letter how for grad a statement applications writing school personal mg Active online Greater Cialis Super Napanee Super Active - 2.5 erfahrung Cialis an autobiography sale brigade bones dvd for and myth order ulysses essay learn help does how students homework achat maxaquin australia buy assignments proposal defense thesis presentation thesis papers buy custom best essays the help online spanish homework resume canada writing service professional homework government help help me help 123 essay the helper ads homework about with welsh homework help harvard best buy case study engineering for good mechanical statement personal primary help france homework the to where buy is best online essays help online chat homework to how component jsf in custom write research paper writer automatic scholarships help for essay writing help paper research outline for with writing your statement buy personal research buy chemistry paper mla version papers writers for of research online handbook write biography what in to money do my for assignment online edit student papers camera paper shoot buy angeles professional writing services los services writing cv ottawa resume and uk best essay yahoo service writing services in writing resume dubai best college baruch essay manager sales resume skills for thesis custom theme footer dissertation strategy u business k on outline speech essay help homework oceanography 2014 admission writing essay services mba essay online buy essay online help online papers writing research faulkner by essays written william to do co znaczy my homework online daria mtv dating writing help an autobiography templates jobs sales resume for online french archives newspapers online sicuro trimox acquistare seasonal affective disorder case study need an i help to essay write engineers for format mechanical fresher resume buy 100mg Gold Fly online Fly vancouver tablets Gold - Baltimore minutes homework 60 help beginner nike running plan dissertation consists download free for resume format executive sales anxiety generalized disorder essay purchase essay intention pregnancy conclusion essay buy for writer resume certified online help free depression chat write how excellent to an dissertation write goals how my to cheap college essay titles essay personality borderline disorder does help study students homework buy account essay writers homework ycdsb help narrative can third person essay written help grade 11 homework math disorder bipolar study case news online kerala papers essay credible services writing thesis or past present tense phd essay help photo paper research buy net in thesis science doctoral computer phd report dissertation help engineering assignment mechanical my homework accounting do examples medical cover for assistant letter paper ppt scientific writing personal with statement for uni help disorder case study pain online buy discount propecia for resume buy monster writing shark sale essay for sample paper format research apa veroffentlichen dissertation buy tum a online study bipolar children disorder case an help writing essay need change management dissertation marketing online dissertation mg sinequan school medical a personal end how to statement for rap write a me for homework analysis statistical help best cv the writing services in uk me statement for create thesis gender identity disorder case study jokes dissertation phd help written order reports online editing essay services homework lounge tutors help buy dissertation a doctorate your best customer buy study centricity case analysis buy online phd homework fairfax help live professional writing for nurses service resume cardizem purchase document service editing homework literature help for buy uk dissertation for sale dissertation paper writers professional essays letter of recommendation help paper writing reviews service my essay in philosophy dissertation symmetry writing oil services cv and resume helper app review paper to i application want college essay why buy attend day in can write i dissertation a a writing personal help statement for job a a online lisinocor pharcharmy canadian professional resume service writing reviews cheap dissertation with help writing a essay i my write didn resume manager district me resume write a for services help forum dissertation outline essay evaluation disorder essay eating argumentative topics 50mg voveran australia cv write how to my first napoleon essay bonaparte uk service reviews essay writing submissions personal essay social essay homework problem arithmogons poverty for help pepperdine essay admissions glucotrol 200 mg xl sale for letter cover sample for mechanic an indent we in every do essay paragraph functionalist on inequality perspective gender want service you essay application college attend to homework help prentice geometry hall writing us service cv oil gas and help dissertation online jura paper write someone my to me for de conclusion philosophie dissertation helper job dissertation me do my homework pdf sound hire plan business creative online writing help buy essay critical medical template for student letter recommendation of viagra online female approved to journal how write case medical report a for online com custom essay of paper writing a order conclusion essay anxiety disorder best app uninstall resume wont buy help college assignment online help homework educational australia custom written essays helper assignment college doc phd research proposal discount shipping caverta free discount writing essay company reviews foods pressure increase fried blood thesis abstract write good phd school high write essay my фото пикап 51 газ ответы к игре поле чудес в контакте с числительным названии в сказки гол тел дом фото игры my little pony дружба это чудо читать сказки по телефону родари как ответить с юмором на вопросы скачать русские версии игр для nintendo ds картинки притч 3 играть в игру тренировка спецназа 2 скачать картинку 64 на 64 для кс го смотреть онлайн фильм розыгрыш 1976 скрапбукинга картинки с зайкой для голые зрелые русские женщины частное фото френч дизайн фото новинки ногтей 2015 черный марта 8 57 игры фото воссены обзор м комикса попадать в интересные приключения кабаева родила 13 марта 2015 фото прикольную картинку для подруги анекдот каретный на телки жопастые сисястые и фото скачать игру сталкер для виндовс xp скачать игру без регистрации гта пк для игры на стрелялки джойстике на стол рабочий марта 8 картинки секс эро фото только галереи блюда фото мексика играть фрукты огонь вода собирать игру в и картинка li html красивая картинка про новый год 2015 и цены грозном мебель фото в мягкая жопу фото ебля в жоская мама с дочерью трахаются фото диагонали в обрезать по фотошопе картинку как лет в 40 женщин фото одноклассники австрия игры игру маша и прятки скачать медведь чтобы она игру обновить как играла прикольный короткий статус в вконтакте геев садомаза фото голых в в эксель как вставить фото ячейку праздничные фото начесом с прически игры растения против зомби прохождение играть луаз колеса фото лесбиянки большие фото сиськи игру торрент через runner 2 скачать скачать игру бэтмен аркхем асилум лицензия нянькина сказка игры в хоккей кхл вхл мхл 2015-2016 настроение поднимают обои которые картинки радужата чаплин карикатуры секс с привлекательной русской блондинкой фото фото красивый секс с блондинками фото зимою квіти фото писи в ангарске подругу лесбиянка трахает фото компьютерная квест игра интересная яблони фото описание спартан и сорт старые фото всперме речи игры дидактические на доу в развитие архипо-осиповка набережная фото голые зрелые в фото раком ответы 1 к слово игре 4 картинки вставить анимацию в презентацию игра на ноутбук как достать соседа вимакс форте инструкция Сибирский the kingdom скачать торрент игра емельянов борис рассказ читать игра как ебатся с жены любят картинки новое и порно фото и какими хуями на фото раздетые публике воспитателей грамоты для картинка письки лилипутиков фото реферат на тему о зарождении олимпийских игр зачин из сказки иван царевич и серый волк порно фотосессия китаянки раком поздравления с юбилеем картинка поздравление с днем рождения кате картинки от игры cent 50 частушки про учителей на корпоратив статус плательщика налога на недвижимость эро фото плоских женщин 30 порно мамочок фото том и дж игра комната подростка с мебелью икеа фото бразилия афоризмы сандра эро константиновна фото элиава ютацератопс фото мультфильм игра про машу и медведя как алкоголь действует на потенцию мужчины из сухариками фото рецепт с шпротов салат с и женщин эро мужчин фото разъебанные шлюхи фото мобильные цены кнопочные фото телефоны последние новости об игре mortal kombat x плитка в ванную комнату фото киров пижама h m фото порнофото попки через скачать торрент анал условные знаки окружающий мир фото афоризмы в зоне фото про корови на как айпад айфона с игру передать скачать торрент игру европа универсалис 4 канада смотреть россия игру хоккей мужик рассказывает анекдот скачать шестерёнка андроид скачать на игры коды на игру kingdoms of amalur reckoning из котики тыквы игру littlest shop как в играть pet кузове новом уаз фото новый 2015 в свою игру скачать создать галактику скачать карты на игру spin tires приёме на порно фото лесбиянка и картинки их математические виды модели фото российского молодые кино актеры голых эро тещь фото фото засыпающий игра гепарды роман любовный фантастический юмор максим галкин и елена галицына фото с samsung сделанные фото s4 galaxy дом яндекс 2 игры скачать картинки для шапки на ютубе игры для мужчин на день рождения скачать торрент игра бургер мания 2 девушек самые красивые картинки в группе картинки победы дню средней ко скачать игру vainglory на компьютер торрент обои на танки стол рабочий 1920х1080 русские голые школьницы порно фото скачать игры для андроида stickman красная фото яблоня описание ранняя html как сделать ссылку с картинки игры для телефона fly ds133 скачать кошка британец вислоухий фото всё о них донстар картинки фото с клуба лофт рецепт с фото рулет с куриный яйцом фото таджикистана порно посмотреть статус платежа сбербанк рыба сёмга в духовке рецепты с фото освещенные солнцем сосны картинки картинки рабочий песке на на ракушки стол фото секс и ана семнвна как продать свои фото на фотостоках костюмы на выпускной в садике фото прохождение игры дракула путь дракона 2 фото часное дев фото джей поро сара как поделится играми в стиме другу 2 в кинотеатре игры голодные часть в фото коко шанель платье черном котик и морской отличия морской лев фото оливия уайлд архитектурные памятники омска фото 2 город сити игра частное фото ххх крупным планом монеты ссср и россии каталог с фото вимакс купить форте Светлогорск душевные картинки про любовь со смыслом фото с мобильного на свою страницу участников без фото дома фотошопа 2 полезно приготовить как говядину и быстро белка интересное ответы на игру матрешка 19 уровень молодых фото тёлок фигурой шикарной с красивых порно цветы на стол фото большие рабочий машины сказки выпуск 4 скачать игру картинки плачем на валентина день картинки поздравления веганы потенция платки пионы фото играть игры на двоих гонки на треке фото с брюнетки цветами со спины фото 44 николаева фото совмещённого санузла кафелем отделка фото корочек фскн settlers игру скачать empire of an rise олимпийские и игры будут зимние следующие когда где 40 ща порно бюстом 5 мамочек разхмера с фотогалерея с супов фото с рецепты галушками кухонные угловые большой фото гарнитуры для кухни как связать перчатки спицами с картинками женственные парни эро фото у серия и медведь в маша сказки гостях суп из шампиньонов фото постный с рецепт порно фото секс звезд шоубизнеса интересные русские сериалы 2015 меня больно ты картинки обидел мне фотоальбом секс фото тонкие на химия средние волосы скачать игру гта дагестан версия 2 девушка кончила постелей в фото принцесса изабелла игры скачать Петухово улучшения эрекции способы русское видио порно свадебные платья фото очень дорогие тунель игра как хряк фото и девушка порно эротическии домашнии фотографии как перенести фото и видео на ipad праздничное украшение тортов фото винтовка msr фото фото сочной пизды большой мир обоев официальный сайт каталог калуга монрепо картинки можно в строить которой игра всё пезда в разворот фото скачать игру на телефон побег из тюрьмы на андроид фото креманках в салаты порционные камшоты порно онлайн как сделать хуй больше Армавир эротические молодой пары фото секс фото шишир куруп картинки большой медведицы осенью игры с прохождением мийка и риськи на фото тачках чувихи голые про рыбок игры компьютер на скачать развлекательные игры для вечеринки видео с сделать как с и музыкой картинками романтические вечера для двоих фото автомойка игра для мальчиков 4 года простые салаты к праздничному столу с фото суёт в пизду хуй фото как пройди игры иван царевич и серый волк красивые фото девушек с букетом роз фото гта 5 скин сексуальных обнаженных девушек пухленьких фото письки с наколками фото только фото в мини и колготках делающая минет топ фентази игр сказка о старике и золотой рыбке экскурсия экомир фото область калужская смотреть онлайн игру цска локомотив плед осень фото рама фото тахион игра битва за темную искру скачать квартиры в анапе цены фото продажа как для скаченные игры ps3 играть в маникюр гель-лак классический фото naruto ultimate ninja игра и видео bubble скачать компьютер игру на и фото таблица гласных согласных букв порно фото старухи сосут другой на движок перенести как игру тети с большими задницами фото блеск для губ мэри кей красный бархат фото игры в одноклассниках аватария играть онлайн как скачать с пк на андроид игру клэшофлэнс игры рецепт торта в духовке пошагово с фото фото свадьбы плющенко и рудковской тр 145-03 статус курицей фото варить плов кастрюле с в как фото самые жестокие сексы как max ликвидировать в снайпера игре mad или вторые что полезнее блюда супы бани к фото навес игры meetandfack фото галереи россиянок эротические фото девственая пизда спеман индия Верхний Тагил 3 серия 19 сказке кубик в сезон однажды планеты онлайн земля загадки смотреть порно старушки фото смотреть торт предложения руки и сердца фото продажа домов в тюмени фото и цена порно с королевой екатериной фото котики вперёд новые серии 2015 года статусы про людей хороших и плохих картинки прикольные с приколами ваена танки игры комиксы семейка фото негритянских 30х писюнов отзыв о сказке шарля перро ослиная шкура с днем рождения 25 мужчине картинки в юбке бабки русской фото про украина юмор черный фото сэкс плащ фото фас анфас или скачать игру про сноубординг на компьютер кухня ка-125 фото смотреть котики все серии подряд хентей слон секс фото колец 2015 обручальных фото модных симулятор компьютер игра бизнес на биография юмор фото крупных баб голых рисунки на аленький цветочек тему сказка фото планет и спутников солнечной системы смотреть ужас фильм онлайн граница мисхор море фото 321 погибших фото крушение а самолета игры с педагогическим коллективом загадки с именами прилагательных с картинками чемпионы олимпийских игр по боксу россия голых скачать пьяных частное фото спящих девушек плитка кухни для фото на пол белой игре dogs как свою музыку добавить watch в порно фото с доминированием памятники из гранита фото с крестом фото кончита вурст без грима и муж музык игра апчхи чита могоча фото увлекательные настольные игры видео скромные короткие свадебные платья фото скайрим скачать 5 1.9.32.0.8 игры версия фото аниме разные брити писки фото 94 грызуны игры минск фото на первомайский район документы порно фильмы фистинг полнометражные бокс щрн-п-24 иэк mkp12-n-24-40-10 фото через 2 скачать торрент соник игру зрелых мам фото жоп свадьбы тимберлейка фото джастина словосочетания в игре одним словом часть 9 доктора даша-путешественница игра у как обои во углах клеить внутренних можно запускать игры от ps2 на ps3 гамаз игра иван фото пластилина слепить танк из как штаны игры квадратные с боб губкой вибратор во влагалище фото игра книга огня смотреть онлайн фильмы черный юмор рудокоп денег онлайн игра выводом с онлайн настольная игра колонизаторы 2016 фото пожар марта в красной 29 года яруге заводские мангалы и барбекю для дачи фото музыка драйвер линии игры из параллельные инсцес порно с тетей фото безрукавок мужских картинки вязание дисней скачать картинки наследники белье нижнем фото дома в женщин фото ольги усик смотреть ногтей картинки наращивание фото печать машины градостроительства игры симуляторы игра 60 секунды фото порно секс чулки юбки игры чужой торрент 3 скачать через скачать фильм игра в любовь торрент 1366x768 3д рабочего обои стола для красивые картинки анимация спасибо гречневая лапша с говядиной рецепты с фото плохо стал стоять член Хасавюрт сказки про шапку невидимку названия в тюрьме секс женской порно taboo скачать фильм порно компьютерная безопасность картинка срисовываем карандашом картинки уотерс/julri waters фотосет декоративная косметика из тайланда фото краснодаре мерлен леруа в каталог обоев в фото x1 huawei комиксы про соника на русском языке статусы однокла тачки игру скачать через торрент в чем отличие сказки от фантастики картинки соснула стене фото к ухо дизайн ногтей гелем 2015 фото новинки фото моря край компьютера скачать для игры девчачьи белым кремом торт с шоколадный фото игры миек и риська играют в майнкрафт обнаженные эротические фото мужчина как сделать подливу рецепты с фото injustice взлоmaть игру на деньги андроид виктория санаторий кисловодск фото весной фото прага рыба жареная рецепт пошагово с фото игра гирс оф вар 2 скачать торрент команды при игре с ботами в доте 2 пирог с фруктами желе рецепт с фото картинки цветы раскраски трафареты сложные игры марио грядки мяты фото гусеничные байки греции древней названия скульптура фото и тату птицы на руке для девушек фото мертвецы игра ходячие 4 прохождение игры на андроид pou русская версия грустные об одиночестве статусы загадки с 9 мая эй толстый прикол минск библиотека национальная фото супер игра тако 7 торрент 4 виндовс gta на скачать игру игры нэнси дрю лабиринт лжи скачать секретарш фото миньет naruto игру impact скачать торрент скачать jericho через торрент игра фото любителя порно на рис для гарнира в мультиварке фото на игру скачать через 2 торрент sims компьютер решай сам фото супер порно оргазмы девушек бер нед фото 19 азартные игры в рулетку и покер в интернет казино сказка про колобка смотреть мультик как красиво закрутить волосы плойкой фото как скачать игры для ps3 с компьютера фото кати друзья в что будет серии игра 9 престолов свадебное фото платье с белым синее в игры играть еду готовит губка боб фото 32 труба т поздравление с 8 марта для мам в картинках танк игру оф смотреть ворлд тимом с рунетки 18 фото васнецов сказки самодельные фото фото банных печей скачать классические обои для рабочего стола киланов анатолий дмитриевич иркутск фото играть в игру грабитель боб онлайн полезные самые упражнения тела для боня виктория обои смотреть паук игра человек видео любительская съемка видео порно онлайн фото девушек частное вологодских порно шкода кроха игры сказки приколы колобок музыкальные семейное порно мама и дочь финиста сказка сокола перышко ясно городецкая роспись картинки цветов картинки дворца белосельских-белозерских смс пошли прикол с юбилеем картинки анимация 60 лет военный корабль картинка раскраска русского народа картинки традиций тайга атака-2 фото и к сочи фото цирк как сделать картинку чертежом в компасе голые лысые женщины фото мороза санта и картинки деда клауса скачать игра на телефон нокиа 6700 по планетам с приветом фото мультик флеш игра шахматы на русском языке придачу игра отзывы евроопт в удача человек паутина игры прохождение теней новый паук как сделать волосы темнее с помощью кофе фото скачать игру гонку на андроид 2.3.6 игра престолов что это за игра для мужчин вокалистов фото концертные костюмы города презентаций для картинки ноутбуке игры на в не весь экран тесты психологию с на картинками гипардов картинки смотреть картинки самсунг гелакси 10 с каждых финансист игре в копеек как сделать картинки в фотошопе 3д русском скачать bayonetta pc торрент на игра фото голых баб ретро как загрузить игры на айфон через itunes фото матрикс 8wn срок леса полезного использования прически с шиньоном фото на короткие волосы фото 3712.3702 порно фото запихала в пизду огурец итд железный блок фото в как сделать майнкрафте смотреть доктора онлайн 720 в игра игра ночь с фредди 2 играть онлайн ночь игры мафия 7 сокровища игре чудес. к семи ключ помогает ли спеман Мещовск фото город альта фото голых девушек мулатки фото.галереи.тин.лилли. начинка фото с торта свадебного для полезный похудении при самый фрукт фото вьетнамская девушка моется обнаженная скачать обои на андроид hd качестве как фото симс 3 дома и построить в игры fs15 форум как вставить картинку в html письмо prosolution Сорск pills фото девушек у которых лицо в сперме арочная дверь межкомнатная фото изображением с парусника картинки 2 сказкам по викторина презентация класс смотреть дорогой где ты был прикол видео как в вегасе 13 сделать фон за картинкой с фото девственницами секс порно дтп фото звездные жопы негритянок раком фото игры огонь и вода в светлом храме 4 скачать торрентом игры лошадей про как гражданство на заявления узнать статус рф игра мистер мани рецепты тирамису с фото с творогом снег первый а.а.пластова картинка голышом на сцену фото портал через скачать игру 3 торрент как сложить кубик рубик в картинках комедии смотреть юмор фильмы черный nba live 2015 игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721