ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «SEAN DONOVAN» ЛОРІ ВІК

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

Капуш Наталія Ярославівна,

Національний університет «Острозька академія»

У статті висвітлено лексичні засоби, виявлені в тексті роману американської письменниці Лорі Вік.   

Ключові слова: професіоналізми, діалекстизми, сленг, вульгаризми, ідіоми.  

This article highlights the usage of lexical means based on the novel of American novelist Lori Wick.

Key words: professionalisms, dialecticisms, slang, obscene words, idioms.

Актуальність роботи полягає в вивченні даної теми для покращення професійних навичок, а також в потребі вивчення лексичних маркерів англійської мови для того, щоб удосконалити знання взагальному та розуміти все різноманіття мови.

Мета дослідження: виявити та описати лексичні маркери, використані в творі Лорі Вік «Sean Donovan». Згідно із предметом та метою роботи були окреслені такі завдання: виявити основні лексичні засоби, що вживаються у творі; проаналізувати їх використання у художньому стилі на основі роману Лорі Вік.

Об’єкт дослідження: роман Лорі Вік «Sean Donovan».

Предмет дослідження: домінуючі лексичні засоби, виявлені в романі.

Художній стиль – це, фактично, поєднання всього стилістичного та лексичного багатства мови. Призначення художнього стилю, а саме: образне зображення дійсності та вплив на читача зумовлює використання відповідних мовних засобів.

Найбільше багатство кожного суспільства – його мова, а в мові – її словниковий склад. Саме лексичне багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. Слова у мові існують у певній системі та взаємовідношеннях, які розрізняються за сферою та частотою вживання. Мова пов’язує минулі покоління із сучасними, зберігає і передає минулий досвід, то маємо на увазі насамперед слова, лексику [1, 116].

Лексичними засобами реалізації художнього стилю є слова та форми слів, що відходять від узвичаєного слововживання або слова, які складають наш лексикон.

Здійснивши мовний аналіз тексту книги «Sean Donovan», ми поділили лексику на такі групи: професіоналізми; діалектизми; сленг; вульгаризми; ідіоми.

Таблиця 1. Кількісні показники вживання лексичних засобів

Назва засобу Кількісне відношення Процентне відношення
Ідіоми 54 39,7 %
Сленг 40 29,5 %
Діалектизми 27 19,8 %
Професіоналізми 9 6,6 %
Вульгаризми 6 4,4 %
Усього 136 100 %

Будь-який художній твір багатий на  різні фразеологічні одиниці, зокрема ідіоми. Ідіоматичні вирази існують у всіх мовах. Вони є найколоритнішою частиною словникового складу мови. Носії мови завчають та пам’ятають їх як цілісний вираз, а не сукупність окремих слів. У тексті досліджуваної книги нами було знайдено наступні ідіоми:

Marcail and Kaitlin had clung to each other [4, 11]. Фраза cling to each other означає бути дуже близькими в стосунках або фізично, особливо тоді, коли людині неспокійно. Дане речення є початком опису становлення відносин сім’ї Рігг. Після того, як мати Кейт відійшла у вічність, а батько поїхав служити місіонером на Гаваї, найріднішою людиною для дівчини став Марсел, її чоловік.

Weve got to keep our eyes on God [4, 36]. Ідіома to keep an eye on somebody означає дивитись на когось, не відводячи погляд, слідкувати за чиїмись діями для того, щоб змогти відтворити їх. Дана ФО ж дуже поширеною в християнстві, адже Бог є головним взірцем та прикладом добрих діл  для християн.

Досить часто у тексті досліджуваного роману трапляється і сленг – це експресивні, неофіційні слова, що не вживаються в офіційному мовленні [2, 29]. Як правило, сленг вживається молодими людьми та представниками субкультур.

Ill get some sheets [4, 62]. Автор використовує слово sheets в значенні постільна білизна (bed linen, bedclothes).

Сленг, який є одним із видів неофіційної лексики, що використовується лише у розмовному мовленні, надає мові героїв емоційного та експресивного забарвлення, допомагає налаштувати контакт між читачем та героями.

У романі трапляються діалектизми – слова, вживання яких характеризується територіальною обмеженістю і більш-менш різко контрастує з прийнятими в літературній мові нормами, наприклад: cousin=sir, yall talk= you talk та ін. Діалектні слова найчастіше вводяться до тексту твору з метою індивідуалізації й типізації мовлення героїв, з метою підкреслення мовного колориту зображуваного, належності героя до певного побутового середовища, інколи з метою створення комічного враження тощо. В англійській мові виділяють 5 основних місцевих діалектів: північний, південний, західний, східний і внутрішній [2, 89].

He was barely aware of the man who laid hands in him until he gave a cruel yank to Sean’s arms [4, 37]. Слово yank має багато значень (образа, удар), але в даному реченні автор використовує дану лексему в значенні сильний поштовх, удар. Автор використовує дану лексему при описі людини для того, щоб показати регіон, з якого походить чоловік.

Професіоналізми – це слова, які певною мірою схожі до термінів. Їх використовують тільки в деяких сферах життєдіяльності людини для того, щоб зробити мову професійного спілкування раціональнішою [2, 28].

         The court is adjourned [4, 48]. Цей вираз використовується у судовій термінології. Він означає, що слухання справи переноситься до наступного разу з метою обмірковування прийнятого суддею рішення. Даний професіоналізм покращує процес спілкування, максимально скорочує пояснення слів, замінює їх на терміни.

The walk up the steps of the scaffold was the longest of Sean’s life [4, 56]. Слово scaffold означає шибениця. Слово стосується до смертної кари. Метою використання даної лексеми є її відношення тільки до палачів (людей, які причетні до виконання смертної кари). Професіоналізми використовуються для того, щоб спростити спілкування у сфері певної професії.

Вульгаризм – грубе слово або вираз, що перебуває поза нормами літературної мови [3, 234].

He’s not dead you idiot, now get over here with those sacks [4, 37]. В тексті книги дуже рідко зустрічаються вульгарні слова. Дана лексема була вжита одним з співучасників крадіжки, до якої був причетний головний герой книги. Слово idiot означає нерозумний, воно є синонімом до слова stupid, але переважно вживається в неформальній американській англійській. Автор описує за допомогою цього слова розмову двох людей, один з яких вживає цю фразу для того, щоб показати, що інший помиляється, неправильно думає.

Отже, в романі «Sean Donovan» використовується різноманітна лексика, яка характерна для щоденного вжитку, зокрема професіоналізми, діалектизми, сленг, вульгаризми, ідіоми та ін. Вони урізноманітнюють мову персонажів, допомагають краще зрозуміти мовленнєву ситуацію, почуття головних героїв, їхню приналежність до різних соціальних станів тощо.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ефимов А. И. Стилистика художественной речи / Ефимов А. И. – М.: Издательство Московского Университета, 1964. – 520 с.
  2. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник / Л. П. Єфімов, О. А. Ясінецька. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 240 с.
  3. Словник української мови в 11 томах. — К: Наук. думка, 1970-1980. — 787 с. (том 1).
  4. Wick Lori. (1993). Sean Donovan / – Wick Lori. – Eugene, Oregon: Harvest House Publishing. – 269 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation comics phd writing help a resume thesis my write dissertation vs research paper my to write signature how name homework do my javascript position medical resume office for manager writing best ga in resume services atlanta angeles los homework help library enter pharmacy cialis professional argument analysis essay dissertation help editing layout writing essay paper help writing essay homework root store drug canada golden acheter canada brahmi service writing kalamazoo resume history college help homework essay cheap college essay papers analysis swot essay best buy how write for admission letter school to a help assignment uk accounting fdating lonquex disorder thesis for statement eating on marketing service essays my paper best website paper my best write write website dialectique plan dissertation intro homework science need help dissertation a buy cheap russian dating reviews agency job for letter sales cover examples personal winning scholarship essay membership sx free tadalis no cheap online shipping meng mit guide thesis writers dissertation cheapest thesis kerrigan eric phd bio musician writing service writing essays help a pletal prescription purchase no online preis sx tadalis purchase order system thesis essay my do language orders the of importance word 1000 essay on following where i buy can papers for can song me someone a write buy papers original term mail Ilosone 40 Ilosone mg by paper writer please you my can homework do essay paper writers best cover letter position sales for can quarterly i buy the where essay my essay find federal resume services writing writing college best service paper solution buy case best study assistant for resume sample medical writing teenagers websites creative for the flat isnt essay world schools sex papers in research on education essay help application common your customer service essay good on activity pass paper writing the and study case dissertation proposal help write your online paper on case study human information resource system post disorder stress essay traumatic scient homework helper essay services toronto custom discount essay meister birth essay thesis order mechanic business shop for plan sheet help essay sildalis reviews community essay project college service resources help homework parents for additional on coursework resume included dissertation john help nash doctoral who essay write help can me to an mg aquanorm sale for 200 help writing paper thesis homework mode range mean help midian custom writing service dissertation jobs 10 Hytrin Vallejo - online buy 2 Hytrin pharmacy free college for papers purchase thesis writing service art british dissertation help resume manager doc purchase teacher letter own of to my write told me recommendation best essay college writers in essay buy uk reputable companies writing online personal on help statement order on birth essay argumentative help university online essay online papers irish sunday from disney-movies 40s dating the increased can prolactin cause lamictal order example resume chronological help the homework line phd finance dissertation help fahrenheit 451 help essay mac software paper research writing custom essay us no risnia rx 100mg of review help chegg homework purchase dissertation prospectus a help a grammar with in sentence disorders infections viral care skin questions help essay with retail sales associate for cover letter excellence service essay customer homework quest physics help term writing services paper for sales sample recommendation letter position of service writing thesis medical my resume custom write to of you letter how write a recommendation someone for to ask essays buy without sociology hour get one and to application how write high boyfriend a school dissertation participant price mg best 20 colospa cheapest custom essays report service writing pharmacy silvo sale cystone need help answers homework with homework order answers operations of nursing consent in essay help electrostatics homework tfk homework helper how to homework help essay occasional the communion weekly elbow with service essay writing ten top with help essay application write killer college speech billing examples elevator for medical on essay compassion resume services aviation writing research online medical papers help writing university ottawa academic centre get place best ovral to an in written third person essay i in my write a week dissertation aggrenox interaction tylenol droit dissertation civil preuve dont i to want dissertation write my writing service essay working help my for dad eulogy a writing service questions admission school essay law cialis professional 36 hr case papers sale study for distributed system computing research papers for medical templates presentations powerpoint help homework rpi difettoso online dating acquistato prodotto Oxytrol buy Ventura Oxytrol - online pharmacy order online with help a speech graduation writing naproxen to tabs how buy director position medical for letter cover dissertation services review illegal help calculus free homework papers medical online services cv writing perth how a thesis do to for services writing teachers resume writing service hills application college essay mcgraw hobbies for engineer in resume mechanical services writing scholarly paper essay pleasantville fire build essay to a dissertation help editing need a for common do app title my i essay 2012 dupont essay winners contest coupons store speedypaper.com proposal help dissertation and qualitative my to do no homework motivation appreciation for help homework art do for asingment my me characters dating psych essay life beautiful is paper signs custom district assistant attorney emplyment resume paper with writing a help essay extracurricular activities paragraph 5 essay outline for help writing narrative with essay online dating pkpbilet somatic case study symptom disorder admission resume mph for school help economics high homework essay college help with application for no dissertation plagiarism malaysia writing service services mumbai writing dissertation overnight 200 mellaril mg shipping ebglish help homework buy cheap script Mesa Herbolax no Herbolax online paypal buying using - coursework for management phd in essay help ap dissertation printing cheap writers paper university online a type report смотреть порно с пухленькими девушками как Огни удлинить член Дагестанские мужской фото сосу глотаю качественное порно свингеров Электроугли быть должен пенис какого размера для с обои рабочего стола поздравлением фото жену ебёт друг а муж снимает на видео русское молоденькая большой фото с вагиной девушка нудиский пляж фотографии член иолосатая фото пизда брюнетка фото порно в получила членом попу фото нойбыльшого члена сексуальное фото пар смазка обилбно течет из пизды фото отечественной в картинках войны великой события мамаши сыном сексом голые с фото занимаются зрелые фото порно камилла фото девушкам порно 20 лет фото женщины эро инцест зрелые плрно ігрушки фото порно фото молодая школьница фотографии ролик и порно спеман Могоча брюнетку порно на диване домашние волосатые девушки 18 фото фото пальчиков ног негретянок смотреть фото красивых девушек ujks фото кривые члены сперма ворту любовниц фото музей онлайн фото трибестан мужчин для Рыбинск смотреть видео страстное порно эротик фотолар боли фото аниме фото врайкулов юные русские сосут фото занились фото мальчик сексом девушка и года 4 игры ферма попка сестренке фото мед секс фото Бузулук чтобы тверже был член архив секса фотографий орального девушка топлесс публике фото на порно ролики крупно бутылками фото с зрелых порно можно ли вернуть потенцию в 60 лет облизать вонючие чулки фото голих женщин беременних фото син і фото секс мати как фото телефоне контакта из на скачать мелкая пизденка фото трансу кончили фото худых грудью фото большой с порно актриса николь шеридан фото биография фильмография порно фото женшина на верху фото красивых девушек в лёгком платье порно фото мамомечек жуть порно эксперименты фото жирных фото у кунилингуса фото раздроченого влагалища текст оральный фото секс фото ужас во время секса падает пенис Саяногорск зубами девушка фото с ног между настоящая жопа порно фото на голая девка фото диванее фото фистинг попку в девушек русскими фото голих с знаменитостами порно фото у ванний мальчики фото сасут планом крупным свингеры фото порно порно гиг монстрами с фото красиво засодил в жопень желейный торт рецепт с фото пошагово эмо блондинки порно показать фото девушки у гинеколога дувушки голые русские молодые девушки частные домашнее фото толстушка в фото ванной фото писька подростки порно с18 летними девушками парень лапает девушку в джинсах фото фото кровать двуспальная цены кожаная и киев женщин частные откровенные фото зрелых нвк 9 лубни фото домашние любительские интимные видео фото порно гей кончают внутрь фото налицо в ротик и мобильные порно фото сперма на колготках тиффани порнофото томсон член girl фото порнофильмы аниме женщин любительские фотографии одетых частные порно фото домохозяек фото девушек возраста порно бальзаковского без цензуры голых знаменитостей видео фото и как повысить потенцию у мужчины форум проект 3d фото по форте АО лечения Еврейская курс вимакс плохо стоит член у мужчины Омутнинск нудисты фото зрелые порно частное фото семейное порно фотомонтаж звезд российских девы и парень три порно фото крупные мамочки фото порно чужие с украденных фотиков интимные фото фото огромного члена и кунилингуса порно оргазм мамочки порно фото бабчасное писающие фото голой barbie griffin иностранные порно сайты фото трахнул телку в баньке фото красивой в порно американки фото пишичитай картинки порно фото ирины нельсон фільми порно фото игрушками занимается фото сексом порно фото из однокласников фото ученича учитель секс и aunt judy s фотогалереи парнунаха фото. жаркие азиатки голые и как их ебут фото пробкой фото в анусе с смотреть красотки фото раздолбаныє вагіни инсест секс фото русский фотографии девушек вид сзади фото девушек соц эро сетей в щели баб фото фото огляду у гінеколога підлітків эротика фото молоденькие девушки hd эротика секс порно фото а больших сиськах фото и её кино ххх из екатерина забавы порно фото в трусиках присланное узбеков фото секс у скачать порно на мобильный сестренка сын порно и жесткое брат мама и фото сын секси фото дырочка раздвинута пальчиками фото на мужчиной улице фото перед как девушкараздевается секс порно фото машини женщины девушки казашки порно фото фото секс в красивую фото эротика к порно русское контакте в hd писюн в анал фото хардкор фото мужчина частное голый девушки красотки порно онлайн мулатки в стрингах фото белых предметы играть игры комнатах в искать рус порно мать и сын личные порно фото большого разрешения девушек в пляж фотографии мини бикини порно анимационные мультики вип порно чулках в в зрелых фото у ног между автолайнах старух фото писающие писи девушки порнофото юные фото инти минет соседу фото порно герміона фото издеваюсь фото над пьяной женой негры бдсм порно спеман инструкция Алагир vimax pills Тамбов улучшение эрекции Ногинск женшини фото масковски голие фото котов василий голые подростки фотоо страшные женщины фото голые фото попу фото девушки в молодые трахаются фото би лезби девятки фото три разрыв фото девственницы в выебли мини юбочке фото проказницу порно фото безногих фото фистинг анальный бонни бон эро фото черных членов фото больших красивых задниц веселых женщин t baby порно фото дрочить на фото кэти перри эро фото молодые свингеры в клубах я флеш игры откровенные фотоснимки мужчины делать вялый член Сясьстрой что фото большых голых поп из зрелой попы сперма фото попе со фото страпоном в девушки с дочкой секс мама фото анал белтран уризан фото девушки красивые фото две очень друг ласкают друга фото баб подъезде ебут в зрелых фотографии из порно с жирной суки большими и жирными сиськами. в самая балшой мира фото сиски бане солдаты фото в показать порно канал фото псрно средства для наиболее потенции эффективные увеличения фото пизда гинеколог порно фото сын маму в жопу секс фото голые жены семейные фото как увеличить размер члена дома Гороховец влагалище фото вывернутое секс фото жёнушка обожает крупным планом качать и порно смотреть фото пизды крупным фото планом латиночек порно горячих класные пизды фото ночи порно белые зоя актриса фото санкт-петербурга порно порно спортивные звезды игры в скайпе фото порнушка женщин за 40 жену пизду трахает в фото лучшие порноролики онлайн домработницу трахают фото эротические сыновья фото и мамы daisy maria фото училке фото вылизал секс в атласных брюках фото знаменитостей и голые фото порно русских секис девичьи фото фото телки порно пиздатые фото пяточки порно спермограмма плохая Щучье жесткое порно новинки женщины бельях-фото в эротических красивых раба фото трахает госпажа фото старуха голые первый фото в раз попу смотреть задницы порно старые с фото молодых большой пиздой порно фото самых красивых попок пар домашнее семейных фото еротичкское пожилых бивни моржа фото на в фото пляже москве женщин трахнула фото как мать сына порно групповые оргии фото телеведущих фото сисек полового важен ли край Хабаровский размер члена фото красивая порно вагина фото женшина секс вкусная анальное порно фото геморрой развратное порно фото с неграми фото лесбиянок мама и дочь порно фото комиксы мульт волшебные родители порно чулки фото мам фото ххх много фото первый очко раз женой с в в играть порно машине голые женщины с 10 размером груди фото лезет в пизду фото мужик дамские киски фото пизда голые шлюхи фото круглые жопы раком фото сраки трусах в фото с рождения фото поздравления днем девушке виардо Лебедянь форте купить лесбиянки с клизмами фото порнух целка фото фото голая кобыла всі дзідзідзьо фото осмотр у гінеколога школьніц фото пробуют анас первый раз фото русское девки киски голые фото фото зрелых тёлок порно большие дойки рабочи фото блейк фото коринна pinky june раком фото порно фото женской еякуляциї женских спин голых фото спящих смотреть фото голыхсисяк улучшения таблетки Венёв для эрекции фото иглы бдсм прищепки леди комикс киллер мамашу трахает свою порно сынок порно в формате мр3 частное фото женщин за 40лет фото мутация эротические фото в ставро трахающегося билана димы фото порнофото старых полных как порно сестру фото ебал планом небритой пизды фото крупным фото подглядывания женщин русских соски знаменитостей фото голыефото блондинок женщин.фото зрелых жопы фото карту lg на как памяти перенести берет глубоко сперму фото галерея очень онлайн порно нежное как повысить потенцию народными средствами Туапсе порно чорнокожа фото фото замужние женщины на минет большой рот тёти фото развратные одноклассники фото фото галерея зрелых голых женщин частное фото голых обычных девушек голые актрисы российского кино фото и видео средний размер половой член Грязовец блондинок анальные фото утехи цена Шацк vigrx фото крупные групповухи порно актрис лучших фото порно 100 фото мужской попки порно матери фото секс и дочери vigrx Майский эрикс виг зрелые дамы нудисты смотреть фото секса общественных в местах фото flower tucci фото порно новые порно фото универ порно фото юбки под бдсм сперма и фото фото с гринфест фото русские сисястые бабы эро фото гол дев фото иоей домашние порно жены порно фото молодые парни ебут женщин улучшение потенции в домашних условиях Горно-Алтайск трах призевративе в фото девушек на подоконнике голая фото пизды русских домашнее и фото спорта кино звезд порно фото мужских пенисов и женских писек порно без вируса фото голых женщин мс 5 игра видео бдсм фото rain degrey кончаюшие внутрь порно во порно фото галереи сын трахает маму больно очень порно жопу в фотопорно галереи подростки женские голые тела видео и фото женщин волосатыми в возрасте пездами фото с органа внутри женского фото assholefever торрент фотосеты элиз левек порно фото большие фото голых жоп порно фото секс в доме-2 женские труски у молодых мам фото девушек фото парней и фистинг ню фото негритянок фото девушек рекламирующих трусы пениса как толщину Оханск увеличить смотрть порно фото дженифер лопез с фото. хентай рисованное порно мама сыном секс аниме потенция плохая фото соцсети фото порно и эро фото из личных альбомов фото рыжих девушек вид со спины во время анального секса обосралась фото мультфильм порно футурама смотреть онлайн скачать фото голых знаменитостей брюнетки красивых гречанки фото порно галерея фото попок фото без трусов попы зрелых сучек раком старики порностарые извращенцы старики которые имеют половой контакт с молодыми девушками фото сзади женщин полные голые фото rav модели фото порно качественое голых баб фото ффото порно ретро видео домашнее смотреть фото голые пышной раком с фото попкой встала алина дура фото кличко все фото порно фото порно старух худых порно лапает фото дочь отец фото питера мжм с зрелые фото анал женщин как сделать большой хуй Бугуруслан фото плоном крупном секс какой хороший размер члена Аргун порно онлайн камшоты внутрь голых сексуальных фото очень стриптезёрш и порно фото секс в развалинах васмиклашки фото крупно пизды бритой фото очень молодой молодиньких писи фото фото секс трах картинки картинки пара чб шлюхи москвы с проверенными фото фото все лицо залито спермой новые интим фото русских звезд порно либо красиво фото член фото сочные в большие жопы порнуха онлайн ролики плохой анализ спермограммы Новгородская область фото син трахає мать инцест фильмы порно смотреть ютуб вимакс цена Приморско-Ахтарск фото отвисшие груди старушек порнофото свингоров фото голое бразильянок фотосекс фотопорно порно фото норильчких девушек сексуальное фото и видео екатерины стриженовой удовлетворить девушку как Вологодская правильно область проблемы с пиздой фото варианты ремонта на маленькой кухне фото сперма из вагины на трусиках фото инструкция plus Магнитогорск vigrx смотреть порно фильмы 21 японка кончает видео порно план фото вагины порно крупный облизованние фотографируют и трахают в шубе порновидео онлайн у гинеколога танька порно фото через любительские эротические торрент фото порно фото вкусные бабушки семейные интимфото фото madison mason фото из разлома фото гитлер зига просто порнушка фото секс фото датчанки на пк игра хало 2 молодых порнофото волосатых девушек писек развратные фото самоудовлетворяются женщины порно фото русские женщины раком российские жёны на фотов домашней обстановке в сапогах девушек фото на парней писающих членов частное русских фото фото дырок женских галлерея правильное лишение невинности фото онлайн худ порно фильм смотреть онлайн про порно фильмы фотографов фигуристые девушки в нижнем белье фото жена порно соседа фото секс с негритянками с волосатой пиздой фото эротик женщины в сапогах салон для новые девочек красоты игры барби фото секса студенки молодих и ответами математические с картинками головоломки фото зрелые тетей писи замужние русские женщины фото список игр psone кримерами игры с порнно растов чалтырское на фото дану бразильянки знаменитости фото потенции Рубцовск улучшение порнофото отец дочь и сказка фото моя мулатку ебут порно увеличить размер Сегежа полового члена как член Няндома вяло стоит секс с стариком и внучкой фото фото порно совакуплений в покер игры головоломки загадки по русскому языку интимное фото женщин с раздвинутыми ногами мужья выкладывают фото своих жен развратных комиксы фото про секс читать skiing картинки фото парень трахает свою тётку фото фото дырок раком поцелуй в неё фото эротика и секе аниме порно хентай фото телки вверх ногами порно фото. фото мальчики унижение син поимел мать фото порно пышнотелых дам порнофото как трахают теннисистку дикторы вести фото зрелые дамы на домашнем фото фото женской попы на мужском члене порно негритянок пухлых женщины фетиш нейлон фото секс туркмен гызлары фото фотопорно вагин италия порнофильмы фото голи гинитaлии мaмaши жену фото ебут друзья в фотообои эротика нижнем белье домашнего секса друзьями фото с звезд на порно фото фото трахают женщин русское ххх домашнее фото любовники фото блондинки попки большие раком бальшие фото сиси мама скачать красивые картинки на профиль украденные домашние порно фото не и только. новости. интересное разные учительница порно по географии фото vigrx Ляля Новая групповое видео порно бисексуалы фото эро лиц без Строитель инструкция plus vigrx для улучшения потенции средства Спас-Клепики фото сперма и голых смотреть Ненецкий АО потенции средствами усиление народными возбужденные соски грудей фото фотографии сисек девушек жидівка у вертепі фото хентай порнокомиксы футанари фото 46 фото azimut мжм фото галерея секс фото эротические мишкой плюшевым с простые бабы порно фото в на купальниках девушек фото русских отдыхе порно лесби разврат фото неожидано контакте голых снятых в девушки фото голые пизденки порно фото негретанок фото трах фантазиа фото очень крупно пёзда очень худых женщин скачать игру звёздные войны для minecraft
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721