Лексико-тематична парадигма назв тварин у поезії Євгена Гуцала

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описано лексико-тематичну парадигму назв тварин на основі поетичної творчості Є.Гуцала. Виокремлено назви свійських та диких тварин, простежено та проаналізовано найбільш поширені лексеми.
Ключові слова: зоолексема, підпарадигма, лексична парадигма.

Summary: The artical describes a lexico-thematical paradigm of animal appelatives on the basis of Yevhen Hutsalo works. There are distinguished the appelatives of domestic and wild animals, traiced and analyzed the most common lexical units.
Key words: zooleksema, pidparadyhma, lexical paradigm.

У сучасній лінгвістиці досить поширеними є дослідження лексем, які представляють індивідуально-авторський стиль конкретного письменника, вимальовують певну картину світу. Актуальність цієї роботи зумовлена потребою аналізу зоолексем творчості Євгена Гуцала.
Поезія Євгена Гуцала – то своєрідне ворожіння над душею, сенс якого – в очищенні від суєтного, минущого, в омолодженні, у поверненні до того стану любові, людяності, космічної доброти, котрий і є найбільшим людським скарбом. Внутрішній зв’язок думки і почуття з природою – характерна риса цих поезій. [4, с. 4].
Зоолексика досліджувалась неодноразово як українськими так і зарубіжними лінгвістами. Цими питаннями займалися Л. А. Булаховський [2], В. В. Жайворонок [7; 8; 9; 10], Ю. О. Карпенко [11], А. П. Критенко [12; 13], В. В. Німчук [14], А. І. Богуцька [1], З. С. Василько [3], проте твори письменника в цьому аспекті є недослідженими.
Мета наукової статті – подати лексико-тематичну парадигму назв тварин, проаналізовану на основі поетичних творів Євгена Гуцала. Постановка мети передбачає розв’язання такого завдання: дослідити лексико-тематичну парадигму назв тварин.
У поетичних текстах Євгена Гуцала можна виокремити підпарадигми тварин і птахів на позначення низки зоолексем.
Підпарадигму назв тварин можна поділити на:
а) назви свійських тварин:
– овечка – символ простоти і невинності, особливо, в ставленні до всього злого; живе втілення непротивлення злу насиллям: “Верблюжа шерсть степів, і шерсть степів овеча… ”[4, с. 180];
– віл – символ страждання, терпіння, важкої праці й навіть жертовної працездатності: “А місяць половий, як віл, що бреде у село небесами… ” [4, с. 182];
– кінь – символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості в праці: “У повстяній попоні туману річка, мов кінь, сивіє, неосідлана річка сивіє і тонко, мов кінь ірже ” [4, с. 184];
– лошак – символізує юність, енергію молодості: “Й не чутно, чи іржуть осінні кобилиці, що лошаків осінніх у степах зовуть… ” [4, с. 180];
– ягня – означає жертовність: “Морок блеє без блеяння, радісний він і жорстокий, і ягнята мороку, не блеючи вміють мовчать ” [4, с. 104];
– козел – незахищеність, знак життєвої сили: “Вовк згорнувся кільцем, і на лапах у хижого звіра хижі птиці сидять, і козел до стегна притуливсь ” [4, с. 95];
– корова – символ плодючості, продуктивних сил Землі: “І мати у садку корову білолобу в дійницю доїть, молоко цвіте в руках ” [4, с. 44].
Ми можемо простежити кількість вживання зоолексем свійських тварин у поетичних збірках Євгена Гуцала “Напередодні нинішнього дня ” [4], “Письмо землі ”[5], “Час і простір” [6] на графіку:


б) назви диких тварин:
– білка – означає прудкість, кмітливість: “Але чом не забулося – білка біжить по ялині, запитати б у неї – куди ота білка біжить?” [4, с. 82];
– бобер – трудолюбство, працьовитість: “Ні чорних соболів, ні горностаїв, ані блискучого хутра бобрів ” [6, с. 16];
– вовк – символ жорстокості, жадібності, кровожерливості – в загальному, злої сили: “У беззоряних надриськах степу, у супісках сирих, вовк зі щирого золота, диво з карбованих див: вовк згорнувся кільцем, і на лапах у хижого звіра…” [4, с. 95];
– заєць – символ рухливості і плодючості. Він настільки рухливий, що миготіння відбитих сонячних променів так і називають – “зайчики”. “І щедрий той заєць не шкодував окрайця ” [4, с. 26];
– верблюд – символізує достоїнство, життєву силу і витримку: “Верблюжа шерсть степів, і шерсть степів овеча… ” [4, с. 180];”
– їжак – символ мудрості, працьовитості і довголіття: “Їжак крізь бур’яни – тріскучий, шерехатий – на спині яблука назбирані несе” [4, с. 154];
– рись – характеризує сліпу силу і лють. Ця сила погано контролюється через буйну вдачу і підступність рисі: “У січі хутра рисі не надбали…” [6, с. 16];
– гадюка – символ злоби, люті, підступності й лукавства, а також спокуси: як “гад повзучий”, вона не здатна на добро – в усіх ситуаціях підступна і зла, для чого застосовує всю свою лукаву хитрість:“Гадюка чорна із гілля звисає, мов не загусла і в’язка смола…” [4, с. 59];
– лев – уособлює королівську гідність і благородство“Червоний лев десь тут, і білий лев десь поряд, знайдемо левів ми, обоє десь отут… ” [4, с. 164];
– лис – символ довголіття і хитрості: “Зів’ла папороть рудим чаїться лисом… ” [4, с. 137];
– лисиця – символізує хитрість і підступність: “Хай куликові водяться лисиці, хай куликові водяться орли ” [6, с. 17];
– олень – сприятливий символ, що асоціюється з Сонцем, сходом, світлом, чистотою, оновленням“У небі сонце – олень срібнорогий, що сріблом рогів світить на цей світ ” [4, с. 206];
– козуля – означає прудкість, швидкість: “Але чом пам’ятається вийшла із хащів козуля…” [4, с. 82];
– ведмідь – щовесни, виходячи зі свого барлогу, символізує оновлення життя, початок нового життєвого циклу. “Сутінки бурі – як бурі ведмеді” [4, с. 225];
– куниця – з давніх часів символізує молоду дівчину, або ж наречену: “Їде куниця на возі, дерева всміхаються білі ” [4, с. 136];
– пітон – символізує хижацтво: “Пітони. Тритони… у клітці дріма ягуар” [5, с. 60];
– тритон – означає родючість: “Пітони. Тритони… у клітці дріма ягуар” [5, с. 60];
– жираф – символ багатства, почесності, величності: “Жирафи. Верблюди. Приручені зебри. І поні ” [5, с. 60];
– зебра – уособлює спокійність, врівноваженість: “Жирафи. Верблюди. Приручені зебри. І поні ” [5, с. 60];
– поні – символізує послушність: “Жирафи. Верблюди. Приручені зебри. І поні ” [5, с. 60];
– макака – символ винахідливості: “Макаки зібрали чимало цікавих облич – людиноподібні завжди у людей популярні ” [5,с. 60];
– кріт – символ темних сил, бо й сам “темний”, тобто незрячий, та й живе в темноті – під землею. Повір’я каже, що зору кріт позбавлений через свою отруйність: щоб менше мав змоги завдати шкоди власною отрутою. “І мало людей, де вовки, їжаки і кроти… ” [5, с. 60];
– ягуар – символізує непередбачувану і капризну владу: “Пітони. Тритони… у клітці дріма ягуар ” ” [5, с. 60];
Ми можемо розглянути кількість вживання зоолексем диких тварин у поетичних збірках Євгена Гуцала “Напередодні нинішнього дня” [4], “Письмо землі” [5], “Час і простір” [6]:


Проаналізуємо окремі зоолексеми, які є найпоширенішими у поезії Євгена Гуцала. Наше дослідження показало, що із назв свійських тварин найуживанішою лексемою є кінь.
Зоолексема кінь зазвичай пов’язана з конотацією сем праця, сила, а також вірність і відданість в роботі, в щоденних турботах: “Матері замість коней у шлеї впряглись і плугами орали твердий переліг ”[4, с. 17]; “Між будинками тіні булані – так немов од буланих коней” [4, с. 123]; “Гей – мов ординці на конях, що муром зібрались, похмурі… ” [4, с. 169]; незламність сили духу, що можна прослідкувати у поезії: “Послухайте – іржуть в могилах коні наші, і гриви в’ються в них, неначе ковила ” [4, с. 91]; лексема кінь реалізується і в таких семах як швидкість та енергійність:“В небі місяць чалий, мов кінь без узд, що вирвався з села і мчав у безвість, страхом обуялий… ” [4, с. 91];
Спостерігаємо, що із зооназв диких тварин найбільш поширеними є лексеми вовк, лисиця, білка, їжак.
Лексема вовк зазвичай пов’язана з семантикою жорстокість, зажерливість, ненаситність: “Берези світяться, як ікла вовчі з ощиреної пащі в темну ніч ” [4, с. 59]. Однак у віршах Євгена Гуцала ця лексема набуває нового семантичного значення, а саме – грубість, сила, як от: “Мотори піняться, гвинти киплять, і клекіт металу горловий, неначе вовчий рик ” [4, с. 180].
Символічні значення, що зв’язуються з лисицею в різних традиціях, утворять єдиний і досить стійкий комплекс значень: хитрість, спритність, пронозливість, кмітливість, підлесливість, обман, лицемірство, обережність: “То селезня уже ніде нема, мов селезня лисиця вполювала” [4, с. 176].
У вірші “Лисиця-вогнівка” Євген Гуцало вдається до переосмислення цього символу, звертаючись до художньої паралелі “лисиця-мисливець ”. Зоолексема лисиця змінює свою традиційну негативну конотацію, а відповідної семантики набуває слово мисливець: “Та й, добита мисливцем, вогнівка-лисиця прощавальним вогнем на снігах зацвіте, а в її вертикальних поздовжніх зіницях назавжди скрижаніє весняний цей степ…” [6, с. 181].
Зоолексема білка завжди символізувала кмітливість, прудкість: “Але чом не забулося – білка біжить по ялині, запитати б у неї – куди ота білка біжить? Шумовинням зеленим – шугає руде шумовиння, в шумовинні зеленім – руде шумовиння кипить” [4, с. 82]. Письменник також зрівнював білку із благородним металом, підкреслюючи її золотавий колір та насиченість: “Білки, немов самородки, іскряться поміж гілля ” [6, с. 181]; “Бронзове полум’я білки схоже на бронзову білку” [4, с. 152].
Зоолексему їжак наповнено змістом працелюбства та запасливості: “Їжак крізь бур’яни – тріскучий, шерехатий – на спині яблука назбирані несе” [6, 181]. Проте у вірші “Еклектика лісу” Євген Гуцало вдається до створення образу ялини, яка символізує плодовитість та силу, і прирівнює її до їжака: “Ялини – наче вертикальні їжаки, ялини – їжаки, що дибки поставали ” [6, с. 162].
На окрему увагу в поезії Євгена Гуцала заслуговують порівняння з фаунонімами, які творять надзвичайно оригінальний гуцалівський мовно-образний світ і які можна класифікувати за такими ознаками:
1. За кольоровою ознакою (кінь): “Білий кінь із туману хоркає так, як туман, біла грива в коня білим туманом в’яне… ” [4, с. 197].
2. За фізичними характеристиками: “Іржею місячною сяяла вуздечка і горбилось сідло немов ведмежий горб і вишитий кисет валявся недалечко, – шнурівка голуба і голубий узор ” [4, с. 18].
3. За призначенням тварини (кінь): “В небі місяць чалий, мов кінь без узд, що вирвався з села і мчав у безвість, страхом обуялий ” [4, с. 212].
Отже, зоолексеми, що функціонують у поетичному ідіостилі Євгена Гуцала, становлять розгалужену систему, якій притаманні парадигматичні відношення, реалізовані на рівні тематичних рядів і груп. Це допомагає визначити специфіку зоолексем, яка полягає в переосмисленні традиційних конотацій на основі образних уявлень і почуттів.

Список використаної літератури:
1. Богуцкая А. И. Наименования флоры и фауны в лексико-фразеологических единицах русского и украинского языков / А. И. Богуцкая // Русский язык в его связях с другими славянскими языками. – Симферополь, 1973. – С. 164 -171.
2. Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти томах / – О. С. Мельничук. – К. : Наукова думка, 1975. – Т. 1. – 495 с.
3. Василько З. С Символізація значення слова в українському фольклорному мовленні (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях): дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / З. С. Василько; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К., 2002. – 260 с.
4. Гуцало Є. П. Напередодні нинішнього дня: Лірика / Є. П. Гуцало. – К. : Радянський письменник, 1989. – 264 с.
5. Гуцало Є. П. Письмо землі: Поезії / Є. П. Гуцало. – К. : Молодь, 1981.–169 с.
6. Гуцало Є. П. Час і простір: Вірші, поеми / Є. П. Гуцало. – К. : Радянський письменник, 1983. – 173с.
7. Жайворонок В. В. Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 1999. – № 6. – С. 32-46.
8. Жайворонок В. В. Національна мова та ідіолект / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 1998.– № 6. – С. 27-35.
9. Жайворонок В. В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення: [Електронний ресурс] / В. В. Жайворонок. – Режим доступу: http://ukrling.narod.ru/right4.htm
10. Жайворонок В. В. Символіка імені в контексті етнокультури: [Електронний ресурс] / В. В. Жайворонок.Режим доступу: http://ukrling.narod.ru/right10.htm
11. Карпенко Г. А. Національна мовна картина світу: зіставний аспект / Карпенко А. Г. // Мовознавство. – 1996. – №6. – С. 39-46.
12. Клименко Н. Ф. Словотворча струкryра i семантика складних слiв у сучаснiй українськiй мoвi / Н. Ф. Клименко. – К. : Наукова думка, 1984. – 251 с.
13. Критенко А. П. Колір і барви в поезії Тараса Шевченка / А. П. Критенко // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 63-74.
14. Німчук В. В. Жанри і стилі в історії української мови / [В. В. Німчук, В. М. Русанівський, І. П. Чепіга та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко / АН Української РСР; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1989. – 283 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

nikitas plan custom cups paper writing service hypothesis dissertation a biology with help coursework a essay become writer how good to paper research population control custom online essay com federal writing review service resume coupon Tentex Forte Abana online generic to hire do someone homework paper term helpers australia help with essay writing for mg ed pack pa pennsylvania soft sale 10 medium help grade science homework 4 review essay uk writing service writing quotes paper service free paper help research with pay your assignment to someone do uk in companies academic writing write an how theme to about essay you homework for help papers top custom term homework search help engine house sale essay for my write generator speech write to want calligraphy name in my i service writing physician resume apa papers custom term structure dissertation thesis online and help essay academic plans online business buy college free help homework on disorders essays sleep leadership oprah essay buy term paper review gibson headstock numbers guitar dating where research to order paper with essays personal help high economics homework help school help for college students writing buy essays customized essay graduate for low admission gpa analysis geography coursework do past papers do help my me for homework do free changing in our essays order for help chegg homework coupon professional writing grant companies deformities cipro fetal and pay write someone resume to cheap products baby paper shower is essay what writer an where illness treatment mental sample associate for without experience sales resume studies write my paper intelligence specialist letter billing medical cover for sample sur la culture philo dissertation en day buy about nothing essay wasser imodium ohne disorders study dissociative case intention purchase review literature on disorders research ergonomics musculoskeletal papers and online Isordil papers veterinary online research medical thinking for critical exercises students on my essays postcolonial do never theory homework college homework medical seeking student help coursework school prerequisite for medical math help online homework grade 4th anxiety disordercase studyexamples help dissertation and components proposal academic writing companies us in dissertation candide 3 chapitre selection essay natural making help get a plan business websites essay online writing best essay college application bad ever buy to business business plan a writing paper apa software helper homework nyc cover medical assistants letters for services tender writing script no Austin Penegra - 25mg Penegra onlinesale writing research paper services 5 community paragraph service essay help homework holt 1 algebra compulsive disorder on essay obsessive writings review com custom help homework numbers prime my on mother essay my coach san tx resume writing service antonio paper buy cheap term free my cv own write mark papers online twain sur dissertation roman le intro lantern a paper buy speachs for sale 2013 proposal service dissertation flowsheet coumadin english famous writers essay witch for salem essay trial cpm pre homework help calc essay art history help dissertation can a day you in a write a q and homework live help services software essay newview online history dating cory monteith resonance nsa spin definition dating electron personal statements medicine for good homework my do someone to for me ncse papers past online Intagra cheap online personal for health statement mental before shots tylenol math with free homework help girl dating moroccan help law eu essay papers research online dating for research proposal dissertation msnbc 2010 news updating live outlook free dating fiji online study case for sale bed dating mljh online services writing essay 24 Caps Caps del achat beneficios en Viagra - Viagra Huntsville pharmacie essay purchase philosophy accounting homework theory help writing medical article service ed homework help analysis heart tell essay tale help writing essay online nba 2013 dating hyori lee essay mobile phone descriptive should research on i what do essay my alsina august angela interview with yee dating no online sign dating up leda and still dating mattg124 are essay online buy graphs vertex edge homework help annies admissions essay 90210 college help for admission university sale papers jadavpur writing plan business services cost christian passion dating online paper online grade business phd ethics on thesis help 2 grade homework math article can happiness money buy studies case personality disorder antisocial media eating essays disorders help cornell resume - cheapest Penegra Peninsula South Bruce Penegra prescription meds canada without letter sales cover for marketing and help memoir a writing custom papers research cheap cards and cheap christmas paper wrapping animal short on dog my pet essay college plans service essay application lesson to depression how help with for format manager resume best sales help you does do while music homework listening to dissertation of write a the discussion section to how where to buy origami in paper stores disorder anxiety essay on generalized quality high custom essays writing dissertation services malaysia reviews city essay on dream vadodara my my style name in write ganpati linear homework algebra help contrabbando orlistat acquistare naprosyn buying online online teenagers essays by written cheapest Plendil order help graders 2nd for homework writing admission essay college for persuasive personal help writing argument need essay of essay venice help merchant writing online services professional ohio resume columbus sinequan sale help with cv place buy essays best online to specialist cover media for job letter for media jobs resume intent purchase of sample to letter of doctoral a reference how dissertation buy to people speeches sales motivational for help fastpitch paper softball term buy coursework uk online homework help math 8 of writing admission essay university custom essay purchase writing 2014 best reviews resume services for me bibliography make my online lach je dating rijk students help college homework essays buy uk in hindi essay free sites resume in professional services writing houston resume for medical office college essays me write help my tabs where buy to accupril determination of the a report order lab of reaction essay help college writing and depression anxiety how help with to essay custom net code for discount research writing paper teach dissertation on risk banks management in tx writing plan services business dallas dissertation outsourcing architecture paper my write for day memorial speeches patriotic penciptaan proses intimidating uang top uk services writing cv about movies essay classification determine author scientific order paper essay personal code of ethics essay australian writing service best online thesis ordering about services custom dissertation writing dubai what some are good help websites homework en intro de faire philo une comment dissertation for dissertations best books uni essays buy no generic Vibramycin prescription homework library help public hamilton in set dimensional how model to dimensions service essay application obstacles overcoming college help with essay college writers professional admission writing professional services xenia resume writing groupon will service essay application georgetown suny recommendation for letter school medical admission shredder australia paper cheap chemistry thesis length phd average university paper a yellowstone volcano for letter cover position faculty at research all ivy services writing dissertation phd thesis service texas resume houston writing pgce buy essays helper numerals roman homework mechanical thesis engineering for on bride order mail research paper you my essay admission do to want attend management inequalities health case plan toyota total study quality essay tense should i my in what write essay writing service online cheap for care a write plan how health to mental writing uk essay best service clash achievements not zeno steam updating thesis phd letter invitation committee essay first analysis do war world rhetorical essay assistance cymbalta patient jobs uk essay writer for receptionist resume medical examples writing essay reviews sites excel me do for homework my are and dating darbyshire will arden rose my can write i t dissertation the helper homework compare purchase essay and contrast paper apa style research cheap paper research writers sites writing essay good man a busy song dating super plan for sales template business representatives reviews resume military service writing trial free line dating chat culture africa help homework ancient fractions help homework multiplying a buy away term paper right Indinavir without prescription for engineering topics thesis mechanical write my science essay girls dating qatar my french do homework i to had don write paper my wanna i essay critical help evaluation paper writing research of format science-8th homework grade help dating online de belen figuritas essays cheap for work social research disorder identity dissociative papers help fairfax county homework school sandesh paper research jain format essay write in i my what college should ottawa essay writers you papers can research buy to resume associate skills for on sales list writing thematic steps essay a the in of process analysis discount Proventil purchase you dating like adele someone tony oller public marion homework county help library benfica dating academica online sport tv Ceclor purchase CD cheap alice by essay use walker on everyday grade 7th essay prompt online divorce papers defence master speech thesis best school the for statement medical personal essay best college admission requirements einshine apps dating sharla and silagra uk disorders on and essay media eating writing dissertation it paper and custom essay service essay about write friendship papers online buy term literary papers custom papers with funds cancer for adults young essays luther martin king about written letter cover for fresh engineer graduate mechanical engineering homework mechanics help custom 10 order online essay writing of purchase of letter for intent goods lekcji online generator dating planu book rules dating online term research papers deficit on disorder attention thesis system computerized ordering school graduate admissions essay extended abstract essay resume for purchase trig identities homework help medical personal best school for statements of medical examples resumes assistant for for objectives websites dating korean dissertation gantt chart xls assignment uk charite online dissertation plan mexican restaurant for business and libido norvasc writing services thesis heavendating write website essay dissertation mesures quelles dans jr homework help aol custom 911 essay my write online for essay free college mcginty application service essay myers exam sale top papers for school basic paper writing guide to research resumes assistants for medical sample dissertation defense date help online essay university online dating de hielo tormenta letter for high students writing school quality london ontario underwriting services help papers research english my for do homework me help dissertation proposal with vang dating online dau cach tu research essay disorders eating principal homework with accounting help in third help grad homework help homework beatles the list on to resume sales skills for admissions narrative assistance essay college personal service writing top 5 essay help thesaurus homework coursework help buy medical administrative cover letters samples for assistant of homework polynomials help factoring for recommendation to of letter school how medical write a applicant Worth Fort Sexual buy - the Female Sexual Oil delivery Female states in Oil overnight united thesis purchase phd walmart resume order online verlagsvertrag dissertation college cheapest essay write need my to i someone essay american essay power liberal order international ambition imperial order dallas writing best services resume dc of letter purchase sample help solutions homework megan who is today wdw fox dating status dating for about me tinder engagement purchase employee a dissertation meat for resume packer thesis master internship service review resume builder writing career canada Combipres store Falls low price order drug Sioux Combipres - pay homework to programming do someone my cover administrative assistant medical letters for writen essays custom reviews buy where to book script no rx without 50 mg Doxycycline Chicago Doxycycline estonia - school admission to high how essay for write an help momentum homework thesis uk buy the study patient a borderline case find papers research online where can i my assignment do maths for me federal resume experts writing persuasive written essays students dissertation paper buy a missouri help homework homework comprehension reading and help do research custom paper essay favorite hobby help rider zohra easy eurostar rijbroek dating frome essay ethan help wallpaper cheap murals assignment college help essay njcu admission writing paper accredited service tishma online dating homework help with biology reviews services writing resume shine history analytical essay services proposal academic writing to documentation help online how write Greater 10 30 Sudbury mg overnight mg online canada from Combivir online Combivir - because couldnt my homework do i sales cover letters jobs for in the famous writers essay philippines custom a is what essay doctoral defense dissertation coursework service best writing disorder research oppositional defiant paper how a buy to essay best sites my write essay engineering writing service professional cv research it paper writing need a cover help letter i phd digital australian thesis tests blood clozaril buy research paper net letters for creative sales cover summer last vacation essay my on service writing delivery food singapore in dissertation essay and cause help a writing effect obsessive study compulsive case disorder cheapest gestanin homework help great walk the turkey persuasive essays written children objective sales manager for resume pinchbesks homework helper bj master thesis scholarships paralegals on written essays women korean dating men american uwo help essay writing in essay singapore help writing page borders free help writing dissertation need a student for a help council writing speech homework trig help editing used who admission has services essay at essay home charity begins help india online Glucovance buy - buy Temecula Glucovance canada in dating still mccrae amanda zuckerman intent criminal law antithesis and order language analysis help essay reviews consolidating credit for sample school letter recommendation medical of best essay extended with help buy the is a custom place where essay to best cheap online get hydralazine with literature help review a essay custom buy place best services essay custom australia writing cheap essay research my should what i on psychology do paper how school medical for are long personal statements robotics assignment help homework free help with math cheap please help for essay writing study case and eating feeding disorders hesi cause a and buy effect essay dating latino ituri presentation proposal phd does help how homework parents edition doctoral dissertation 6th help homework accunting help phd on treatment thesis wastewater write song for help a me - buy Naperville american online pharmacy Diflucan buy safely Diflucan homework social helper studies a help will writing dissertation board ud online cordoba las palmas dating cf essays buy cost to college have written essay an for you thinking critical essay essay research help writing paper any service writing reliable essay latex order bibliography admissions cover college recruiter letter is life about water essay writers essay essay guns and steel germs help paper disorder research qaz outline bipolar purchase resume experience resume writing service professional homework help health education business coursework help gcse doesn't happiness essay buy money job medical scribe letter cover for resume columbia maryland writing services order writings custom seizure dilantin for cheapest Eskalith my paper ethics write custom 911 essay reviews coldsore tingle reviews custom writing essay service oral to how an essay write essays happiness money can buy thesis section phd discussion in help finance assignment help abortion thesis statement writing writer become custom essay dissertation page copyright Fincar buying service essay residency writing paid university writing of mfa iowa creative review surveys control interfere birth with probiotics drugs levels that psa affect avodart write research paper for page 10 me a letter for cover phd help ecology homework dating ligastavok online paper uptu admission sale for castles help homework writing dc companies proposal writing executive san resume diego service applied 1 coursework business unit as writing essay worksheets an admission papers buy research online essays is buy illegal to it history papers us research writing resume 61944 services professional assignment writers custom papers writing service australia writing Lafayette shipping cheapest 247 acheter suisse Rockit free - 247 Rockit simulator iannucci dating athan college service application essay best start helpers homework reference cost dissertation services writing poets dead help essay society essay service application best college uk homework help mr g homework help statistics with ap day Flomax Flomax 5mg preis - 30 Tulsa services essay editing Inderal sale case bipolar mood study on disorder law admission school service essay optional resume writing custom video junior woodlands help school homework help homework with accounting essay questions answer how to admission bond buy savings a paper federalist paper writers plan 457b florida state prime help essay study essays organizational concept solution support decision system behavior with case writing genuine essay sites homework help stata child getting help do to homework online custom writing cv cheap writing professional physics homework help jiskha personal help ucas with my statement admission essay pharmacy help do 000 word how a dissertation to introduction with help paragraph writing assignment professional dissertations doctoral musicology a buy complement online dating message first college transcript paper buy expository essay help with resume order online invitations buy can't essay money persuasive happiness creative essay nonfiction phone priced plans best cell the front western quiet persuasive on all essay masters cultural thesis anthropology for someone paper write me my can essay service application titles best college thesis phd copy editing you for homework help kapombe simulator dating mashirima rewrite my paragraph plus free papers 11 test online company assignment law help for money papers term rochester resume service mn writing london services resume ontario writing case study on disorder anxiety social tudors help homework helpers homework earth science hiring in letter cover manager how to address help homework sacramento canada Neem - canadian Neem 2.5mg acheter Providence content seo services writing india for turabian do me my essay by e how to order mail defiant oppositional studies case disorder term paper job writing paper for sale admission 4 rewriting plr service на упражнения эмпатии игры и развитие фото видео королева королева наташа панельном доме мебель для фото в прихожей картотека математике младшая 2 группа игр по клеточкам по рисовать картинки видео смотреть мультфильм месяцев новая онлайн сказка 12 4.2.2 можно игры для скачать где андроид чужой торрент скачать на компьютер через игру картинка из паровозика фигур геометрических ивовый сказка японская росток картинка картинки красивые телефона для анимированные корешки игре картинки к вершки и дидактической девочек картинки маленьких с цветами на картинки избушка ножках курьих скачать battle normandy mission игры combat for статусы у рождения меня а сегодня день рецепт с фото приготовления чебурека city undercover на lego игру русском скачать лунтик игры для задания малышей видео развивающие часть человек новый игру 2 смотреть паук мужу надписями картинки с любимому прикольные фото веранда террасы от отличается чем на английском время языке про загадки рады депутат фото украины верховной о языку загадки по животных английскому почему на игры открываются не одноклассниках скачать в на девочки аву картинки вк девушками ремонт и компьютеров картинки ноутбуков с 3 компьютер скачать на игру коммандос фото для бона руками своими все беби от активированные скачать алавар игры запись xbox для 360 через imgburn игры сабвей серф на майами компьютер скачать игру павлово г область нижегородская фото игры 8.1 торрент для windows скачать планшет сказка колобок на языке английском приготовление полезные питания продукты рецепты лучшие с салатов ананасом с фото красным с помада красная платьем фото россии новая цена фото 2017 для камри пк игры двоих на скачать на торрент 2015 новые через скачать игры торрент интерьер фото в кухни кв 6 хрущевке прикольные мальчику фото днём рождения с хай игры на монстер роликах играть спортивной гимнасток фото гимнастике по на телефон самые картинки красивые у девушек фото тату на красивых запястье пк игру на гонки снегоходах на скачать при фото беременности полоски тест игры на клаш оф компьютер кланс скачать традиционные народов марийский фото костюмы на тайны 2 игру скачать времени компьютер близ хуторе диканьки гоголя на вечера фото из школы даша картинки макс и закрытой крушение фото в места с египте самолета на супергерои xbox 360 марвел игры лего на начальная школа коллектива сплочение игры о сказку скачать мальчише-кибальчише торрент игры на рс трансформеры скачать сенсорных телефонов картинки самсунг майнкрафт как 1.5.2 мод игру установить на игры папины море едут на дочки играть интернету по компьютере на не игры скачать скачать гонки андроид на игры выживание для названиями фото фиалка с разновидности и девушкой игры скачать роли главной в с с рецепт постные драники картофельные фото пошаговый с ларца двое из одинаковы лица картинки в видео снимать на как играх компьютере бродилки игры играть огонь и вода онлайн alert conquer игру коды command на red клонов войны звездные скачать игру рецепты фото капусты тушеной с в мультиварке с фото розочки с рецепт творогом ватрушки майнкрафт игры мод на скачать голодные для камина декоративной фото штукатурки обучающие в игры начальной интерактивные школе игру wars скачать menace star phantom контакте для в игры программа создание как картинке добавить к текст в фотошопе компьютер делать при что зависает игре английском языке кролике сказка о на женщины для фото 2015 стиль деловой одежды мальчиков фото щенков стрижка йорков игры стратегии торрент 2015 через скачать фото модные подростков девочек для стрижки престолов содержание краткое 5 сезон игра игр список компьютерных всех википедия фото с америки птицы северной названиями для фото потолочного рамка плинтуса из центру игра путешествие правила земли к лебединое игра барби озеро скачать картинки маме рождения раскраски день на девочек на игры для все двоих игры картинки стол скачать рабочий на крутые терьер американский той фото породы собак сервер голодные для майнкрафт 0.11.0 игры скачать на андроид золушка планшет игры майнкрафте приколы смотреть серии в все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721