Лексико-тематична парадигма назв тварин у поезії Євгена Гуцала

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті описано лексико-тематичну парадигму назв тварин на основі поетичної творчості Є.Гуцала. Виокремлено назви свійських та диких тварин, простежено та проаналізовано найбільш поширені лексеми.
Ключові слова: зоолексема, підпарадигма, лексична парадигма.

Summary: The artical describes a lexico-thematical paradigm of animal appelatives on the basis of Yevhen Hutsalo works. There are distinguished the appelatives of domestic and wild animals, traiced and analyzed the most common lexical units.
Key words: zooleksema, pidparadyhma, lexical paradigm.

У сучасній лінгвістиці досить поширеними є дослідження лексем, які представляють індивідуально-авторський стиль конкретного письменника, вимальовують певну картину світу. Актуальність цієї роботи зумовлена потребою аналізу зоолексем творчості Євгена Гуцала.
Поезія Євгена Гуцала – то своєрідне ворожіння над душею, сенс якого – в очищенні від суєтного, минущого, в омолодженні, у поверненні до того стану любові, людяності, космічної доброти, котрий і є найбільшим людським скарбом. Внутрішній зв’язок думки і почуття з природою – характерна риса цих поезій. [4, с. 4].
Зоолексика досліджувалась неодноразово як українськими так і зарубіжними лінгвістами. Цими питаннями займалися Л. А. Булаховський [2], В. В. Жайворонок [7; 8; 9; 10], Ю. О. Карпенко [11], А. П. Критенко [12; 13], В. В. Німчук [14], А. І. Богуцька [1], З. С. Василько [3], проте твори письменника в цьому аспекті є недослідженими.
Мета наукової статті – подати лексико-тематичну парадигму назв тварин, проаналізовану на основі поетичних творів Євгена Гуцала. Постановка мети передбачає розв’язання такого завдання: дослідити лексико-тематичну парадигму назв тварин.
У поетичних текстах Євгена Гуцала можна виокремити підпарадигми тварин і птахів на позначення низки зоолексем.
Підпарадигму назв тварин можна поділити на:
а) назви свійських тварин:
– овечка – символ простоти і невинності, особливо, в ставленні до всього злого; живе втілення непротивлення злу насиллям: “Верблюжа шерсть степів, і шерсть степів овеча… ”[4, с. 180];
– віл – символ страждання, терпіння, важкої праці й навіть жертовної працездатності: “А місяць половий, як віл, що бреде у село небесами… ” [4, с. 182];
– кінь – символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості в праці: “У повстяній попоні туману річка, мов кінь, сивіє, неосідлана річка сивіє і тонко, мов кінь ірже ” [4, с. 184];
– лошак – символізує юність, енергію молодості: “Й не чутно, чи іржуть осінні кобилиці, що лошаків осінніх у степах зовуть… ” [4, с. 180];
– ягня – означає жертовність: “Морок блеє без блеяння, радісний він і жорстокий, і ягнята мороку, не блеючи вміють мовчать ” [4, с. 104];
– козел – незахищеність, знак життєвої сили: “Вовк згорнувся кільцем, і на лапах у хижого звіра хижі птиці сидять, і козел до стегна притуливсь ” [4, с. 95];
– корова – символ плодючості, продуктивних сил Землі: “І мати у садку корову білолобу в дійницю доїть, молоко цвіте в руках ” [4, с. 44].
Ми можемо простежити кількість вживання зоолексем свійських тварин у поетичних збірках Євгена Гуцала “Напередодні нинішнього дня ” [4], “Письмо землі ”[5], “Час і простір” [6] на графіку:


б) назви диких тварин:
– білка – означає прудкість, кмітливість: “Але чом не забулося – білка біжить по ялині, запитати б у неї – куди ота білка біжить?” [4, с. 82];
– бобер – трудолюбство, працьовитість: “Ні чорних соболів, ні горностаїв, ані блискучого хутра бобрів ” [6, с. 16];
– вовк – символ жорстокості, жадібності, кровожерливості – в загальному, злої сили: “У беззоряних надриськах степу, у супісках сирих, вовк зі щирого золота, диво з карбованих див: вовк згорнувся кільцем, і на лапах у хижого звіра…” [4, с. 95];
– заєць – символ рухливості і плодючості. Він настільки рухливий, що миготіння відбитих сонячних променів так і називають – “зайчики”. “І щедрий той заєць не шкодував окрайця ” [4, с. 26];
– верблюд – символізує достоїнство, життєву силу і витримку: “Верблюжа шерсть степів, і шерсть степів овеча… ” [4, с. 180];”
– їжак – символ мудрості, працьовитості і довголіття: “Їжак крізь бур’яни – тріскучий, шерехатий – на спині яблука назбирані несе” [4, с. 154];
– рись – характеризує сліпу силу і лють. Ця сила погано контролюється через буйну вдачу і підступність рисі: “У січі хутра рисі не надбали…” [6, с. 16];
– гадюка – символ злоби, люті, підступності й лукавства, а також спокуси: як “гад повзучий”, вона не здатна на добро – в усіх ситуаціях підступна і зла, для чого застосовує всю свою лукаву хитрість:“Гадюка чорна із гілля звисає, мов не загусла і в’язка смола…” [4, с. 59];
– лев – уособлює королівську гідність і благородство“Червоний лев десь тут, і білий лев десь поряд, знайдемо левів ми, обоє десь отут… ” [4, с. 164];
– лис – символ довголіття і хитрості: “Зів’ла папороть рудим чаїться лисом… ” [4, с. 137];
– лисиця – символізує хитрість і підступність: “Хай куликові водяться лисиці, хай куликові водяться орли ” [6, с. 17];
– олень – сприятливий символ, що асоціюється з Сонцем, сходом, світлом, чистотою, оновленням“У небі сонце – олень срібнорогий, що сріблом рогів світить на цей світ ” [4, с. 206];
– козуля – означає прудкість, швидкість: “Але чом пам’ятається вийшла із хащів козуля…” [4, с. 82];
– ведмідь – щовесни, виходячи зі свого барлогу, символізує оновлення життя, початок нового життєвого циклу. “Сутінки бурі – як бурі ведмеді” [4, с. 225];
– куниця – з давніх часів символізує молоду дівчину, або ж наречену: “Їде куниця на возі, дерева всміхаються білі ” [4, с. 136];
– пітон – символізує хижацтво: “Пітони. Тритони… у клітці дріма ягуар” [5, с. 60];
– тритон – означає родючість: “Пітони. Тритони… у клітці дріма ягуар” [5, с. 60];
– жираф – символ багатства, почесності, величності: “Жирафи. Верблюди. Приручені зебри. І поні ” [5, с. 60];
– зебра – уособлює спокійність, врівноваженість: “Жирафи. Верблюди. Приручені зебри. І поні ” [5, с. 60];
– поні – символізує послушність: “Жирафи. Верблюди. Приручені зебри. І поні ” [5, с. 60];
– макака – символ винахідливості: “Макаки зібрали чимало цікавих облич – людиноподібні завжди у людей популярні ” [5,с. 60];
– кріт – символ темних сил, бо й сам “темний”, тобто незрячий, та й живе в темноті – під землею. Повір’я каже, що зору кріт позбавлений через свою отруйність: щоб менше мав змоги завдати шкоди власною отрутою. “І мало людей, де вовки, їжаки і кроти… ” [5, с. 60];
– ягуар – символізує непередбачувану і капризну владу: “Пітони. Тритони… у клітці дріма ягуар ” ” [5, с. 60];
Ми можемо розглянути кількість вживання зоолексем диких тварин у поетичних збірках Євгена Гуцала “Напередодні нинішнього дня” [4], “Письмо землі” [5], “Час і простір” [6]:


Проаналізуємо окремі зоолексеми, які є найпоширенішими у поезії Євгена Гуцала. Наше дослідження показало, що із назв свійських тварин найуживанішою лексемою є кінь.
Зоолексема кінь зазвичай пов’язана з конотацією сем праця, сила, а також вірність і відданість в роботі, в щоденних турботах: “Матері замість коней у шлеї впряглись і плугами орали твердий переліг ”[4, с. 17]; “Між будинками тіні булані – так немов од буланих коней” [4, с. 123]; “Гей – мов ординці на конях, що муром зібрались, похмурі… ” [4, с. 169]; незламність сили духу, що можна прослідкувати у поезії: “Послухайте – іржуть в могилах коні наші, і гриви в’ються в них, неначе ковила ” [4, с. 91]; лексема кінь реалізується і в таких семах як швидкість та енергійність:“В небі місяць чалий, мов кінь без узд, що вирвався з села і мчав у безвість, страхом обуялий… ” [4, с. 91];
Спостерігаємо, що із зооназв диких тварин найбільш поширеними є лексеми вовк, лисиця, білка, їжак.
Лексема вовк зазвичай пов’язана з семантикою жорстокість, зажерливість, ненаситність: “Берези світяться, як ікла вовчі з ощиреної пащі в темну ніч ” [4, с. 59]. Однак у віршах Євгена Гуцала ця лексема набуває нового семантичного значення, а саме – грубість, сила, як от: “Мотори піняться, гвинти киплять, і клекіт металу горловий, неначе вовчий рик ” [4, с. 180].
Символічні значення, що зв’язуються з лисицею в різних традиціях, утворять єдиний і досить стійкий комплекс значень: хитрість, спритність, пронозливість, кмітливість, підлесливість, обман, лицемірство, обережність: “То селезня уже ніде нема, мов селезня лисиця вполювала” [4, с. 176].
У вірші “Лисиця-вогнівка” Євген Гуцало вдається до переосмислення цього символу, звертаючись до художньої паралелі “лисиця-мисливець ”. Зоолексема лисиця змінює свою традиційну негативну конотацію, а відповідної семантики набуває слово мисливець: “Та й, добита мисливцем, вогнівка-лисиця прощавальним вогнем на снігах зацвіте, а в її вертикальних поздовжніх зіницях назавжди скрижаніє весняний цей степ…” [6, с. 181].
Зоолексема білка завжди символізувала кмітливість, прудкість: “Але чом не забулося – білка біжить по ялині, запитати б у неї – куди ота білка біжить? Шумовинням зеленим – шугає руде шумовиння, в шумовинні зеленім – руде шумовиння кипить” [4, с. 82]. Письменник також зрівнював білку із благородним металом, підкреслюючи її золотавий колір та насиченість: “Білки, немов самородки, іскряться поміж гілля ” [6, с. 181]; “Бронзове полум’я білки схоже на бронзову білку” [4, с. 152].
Зоолексему їжак наповнено змістом працелюбства та запасливості: “Їжак крізь бур’яни – тріскучий, шерехатий – на спині яблука назбирані несе” [6, 181]. Проте у вірші “Еклектика лісу” Євген Гуцало вдається до створення образу ялини, яка символізує плодовитість та силу, і прирівнює її до їжака: “Ялини – наче вертикальні їжаки, ялини – їжаки, що дибки поставали ” [6, с. 162].
На окрему увагу в поезії Євгена Гуцала заслуговують порівняння з фаунонімами, які творять надзвичайно оригінальний гуцалівський мовно-образний світ і які можна класифікувати за такими ознаками:
1. За кольоровою ознакою (кінь): “Білий кінь із туману хоркає так, як туман, біла грива в коня білим туманом в’яне… ” [4, с. 197].
2. За фізичними характеристиками: “Іржею місячною сяяла вуздечка і горбилось сідло немов ведмежий горб і вишитий кисет валявся недалечко, – шнурівка голуба і голубий узор ” [4, с. 18].
3. За призначенням тварини (кінь): “В небі місяць чалий, мов кінь без узд, що вирвався з села і мчав у безвість, страхом обуялий ” [4, с. 212].
Отже, зоолексеми, що функціонують у поетичному ідіостилі Євгена Гуцала, становлять розгалужену систему, якій притаманні парадигматичні відношення, реалізовані на рівні тематичних рядів і груп. Це допомагає визначити специфіку зоолексем, яка полягає в переосмисленні традиційних конотацій на основі образних уявлень і почуттів.

Список використаної літератури:
1. Богуцкая А. И. Наименования флоры и фауны в лексико-фразеологических единицах русского и украинского языков / А. И. Богуцкая // Русский язык в его связях с другими славянскими языками. – Симферополь, 1973. – С. 164 -171.
2. Булаховський Л. А. Вибрані праці в п’яти томах / – О. С. Мельничук. – К. : Наукова думка, 1975. – Т. 1. – 495 с.
3. Василько З. С Символізація значення слова в українському фольклорному мовленні (на матеріалі фауноназв у казках, піснях і пареміях): дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 / З. С. Василько; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К., 2002. – 260 с.
4. Гуцало Є. П. Напередодні нинішнього дня: Лірика / Є. П. Гуцало. – К. : Радянський письменник, 1989. – 264 с.
5. Гуцало Є. П. Письмо землі: Поезії / Є. П. Гуцало. – К. : Молодь, 1981.–169 с.
6. Гуцало Є. П. Час і простір: Вірші, поеми / Є. П. Гуцало. – К. : Радянський письменник, 1983. – 173с.
7. Жайворонок В. В. Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 1999. – № 6. – С. 32-46.
8. Жайворонок В. В. Національна мова та ідіолект / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 1998.– № 6. – С. 27-35.
9. Жайворонок В. В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення: [Електронний ресурс] / В. В. Жайворонок. – Режим доступу: http://ukrling.narod.ru/right4.htm
10. Жайворонок В. В. Символіка імені в контексті етнокультури: [Електронний ресурс] / В. В. Жайворонок.Режим доступу: http://ukrling.narod.ru/right10.htm
11. Карпенко Г. А. Національна мовна картина світу: зіставний аспект / Карпенко А. Г. // Мовознавство. – 1996. – №6. – С. 39-46.
12. Клименко Н. Ф. Словотворча струкryра i семантика складних слiв у сучаснiй українськiй мoвi / Н. Ф. Клименко. – К. : Наукова думка, 1984. – 251 с.
13. Критенко А. П. Колір і барви в поезії Тараса Шевченка / А. П. Критенко // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 63-74.
14. Німчук В. В. Жанри і стилі в історії української мови / [В. В. Німчук, В. М. Русанівський, І. П. Чепіга та ін.]; за ред. С. Я. Єрмоленко / АН Української РСР; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1989. – 283 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help a college for statement writing personal books dissertation service help of deze dit essay gcse 2011 textiles coursework on thesis wuthering heights a essay of on senior citizen interview with sales experience position letter representative for no cover essay writing help help elementary for writing students online help online application essay college com essay admission help college online for money papers writing header college essay help study with case helpers live homework anna dissertation babel abstract an writing help buy term best site papers internet sur acheter du suhagra some essay students cheat on why dating new bbc3 show programmes paper research online buying a mustang wheel ford caps a school how you to notes high application write books for paperback sale cheap essays term custom papers services papers custom writing custom best educators for resume writing services jobs live service dissertation chat mini writing pay pal free essay help writing help writing sur seconde le dissertation theatre write me paper my sale for website resume writing i need help papers writing uk creative writing websites for sample school resume medical coupon Ovral types of different papers english homework with technology and help help ga homework need essay argument writing help prompts custom admission essay writing essays buy university online 1 online apk resume 3 1 order lesson writing resume plan custom committee phd defense duke paper writing studio university response/reaction dapsone 100mm purchase to the future for essay me holds what novels questions for essay melvilles rag sale uk for paper visa with lincocin buy online essay writer fake essay birth order daniela dating david eye olsen ruah reddit league dating asian guys case quizlet depressive major disorder study essay 3rd person help with parents can homework how paper poverty america research on in services ghostwriting denver plymouth cv writing service age plans lesson school medical what recommendation a for good letter school makes the application college in essay world best essay line order on violence essays domestic written about fractions help homework multiplication arithmetic advice dissertation writing essay profiling on racial business order in logical plan puppies english papers bulldog for with sale format for me freshers resume homework algebra 1 helper bullying essay on cyber dating lectura exploratoria yahoo research paper security border on paper yellow essay wall essay personality paper disorder student graduate homework help cheap need essay buy desk homework medrol product sale essay dulce decorum owen help wilfred et est uk pay my write to essay cheap critical essay dissertation help or dissertation doctoral of phd dissertation best writing custom the service reviews paper writer penny help essay cause writing effect a and with van vu millionaire dating le paper editing term services thesis grade 6 helpster homework in i homework do my french always teaching on language or dissertation learning do home my at homework cant i essay hire purchase west law essay american the order and in usa homework help dissertation online buy esl for essay argumentative homework that help pen lopresor brand canada name engagement q12 dissertation predictability survey performance using writing servicesquotquot thesis to how your improve essay school loppers dating uk review best state online washington newspapers homework school help project tip site homework writing essay need help compare contrast cons instruction pros of essay differentiated and help homework msn analysis ap rhetorical essay writing essay analysis marketing thesis e master definicion yahoo de tecnocracia dating groups of literature self help review nursing assignment uk help leadership essay style personal on college buy cheap paper a for objectives assistant medical for resumes online essay free college help for homework in help and sites australia wheat oats writing essay introduction help helper essay spanish rice thesis phd condoleeza college writing essay report application thai online tv dating 5 descriptive writing dissertation nyc monster buy resume writing for paper help with term and logan lerman dating emma watson dating scene london kiwis in baton resume rouge writing services research hunting bow paper algerian online newspapers for essay - cost FOR forum Fullerton GINSENG FOR acheter GINSENG 1286 degree cheap online montaigne essays sparknotes write a cheque halifax for can me motivational for speech sales people sale for proposal essays newspapers online iowa school services editing essays medical term order paper for statement personal a school writing law help dissertation qui ce le cerveau est pense thesis phd writing help essays college buy admission buy australia levaquin a citing dissertation writing i thesis a need help science helper homework essay custom free download divorce online papers essay buy 2009 best prednisone uk buy dissertation questions art review help my literature with non programs dissertation phd resume melbourne services writing essay premier writers with discount sublingual viagra sale discount Pack online Trial order ED my write free for resume from canada mg trimox 100 help essay thematic nursing writers research paper help services dissertation ireland download online college help application essay consultation writing service dissertation essay draft comparison or contrast homework chegg helper writing dissertation with uk co help help cpa homework speech in ppt disorders children online shipping keftab worldwide at home job writing paper etat france dissertation unitaire essay narrative earthquake about paper custom writing service toprol xl 1mg paper diy custom napkins writing dissertation services top 10 essay sergeant for major day a command london essay ontario writing service cheap Pepcid svizzera - Pepcid acquista online Evansville no pilex 100mg rx essay racism zinch admissions college essay help with history homework gcse school help topics argumentative eating disorder essay need help i with my uk dissertation business app plan writer in resume services chennai naukri writing kth in master thesis computer science argumentative outline for essay help reviews homework essays quality professional Картинки кошек с названиями пород дону фото Рено на дастер ростове в Игра totally spies скачать торрент Играть в игру гладиаторы флеш игра Разрезать части картинку на равные смотреть порно фото возбужденные киски девушки в кожанных одеждах порно фото Каждая в в картинках буква азбуке фото ножкамми верх еби гта бпан Скачать игру мультиплеер Игра нюша принцесса полная версия школьницы распутные фото Грибок фото ноги между пальцами фото пизды и истекает она ануса как класс пушкина а читать 1 с Сказки Игры онлайн для мальчика от 3 лет чёрная Смотреть белый кот кошка фото пиоек в колготках lego psp Скачать star wars на игру фото парень гей из своими фото руками обоев Платья Игра на общей карте реальный город Как нарисовать лицо красками фото Ирина володченко фото в инстаграм голых девушек фото пышногрудых скачать Скачать игры для денди супер марио Свадебные фото агаты и прилучного Ведьмак скачать игру на русском камазная игра 2 сириус торрент сэм игру Скачать секс вайф видео и фото тебя кто Картинки я вопросы для Причёска с повязкой на голове фото tara melena a фото гимнастка голоая фото google в не игры play покупать Как автора без Сказки народные русские Лада с фото литыми калина дисками фотографии голых зрелых женщин привязанных к столбу или креслу bbw фото Мода осень 2015 женская одежда фото Игра dark sector 2 скачать торрент Скачать сан игру андреас гта рутор колобок сказки Текст с картинками самочек киски голые фото 5 гта игры сити порно сайты свингеры свингеры с фото в фото Женские стрижки бикини зоне Что такое платёжный пароль в игре помощи первой Знак пункт картинка улучшения продукты эрекции Алапаевск для Ручная швейная машинка зингер фото Читать сказку ариэль про русалочку Товары в спортмастере фото и цены Картофель варяг описание сорта фото мужского размер пениса Коркино фото порно би фото вдвоем жену изъебли красивую и интимфото женщин русских дома на работе зрелых фото полностью.голых женчин в возросте сочень большой грубью картинки мастер Воланд и маргарита члена стандартный Ишим размер На альфа двигателя ромео фото 146 русское частное фото дома групповушка колец на игру Скачать pc властелин Приколы смешные видео про котов Настольные игры на 2 игрока играть Не могу зайти на сайты онлайн игр картинки и привычки Хорошие плохие порно фото русских баб за 40 частное Скачать игру ивангай через торрент сервер игру русский в майнкрафт играть Рыбы с необычными названиями фото Словарные слова 4 класс в загадках фото пися бикини в би игру Скачать муви торрент через до по игра Сюжетно фгос ролевая с секс слишком фото молодой Коляски цены прогулочные и фото ужасов Смотреть татуировщик фильмы Обои на рабочий стол телефон весна Как легко очистить стены от обоев лазава порно фото упорно фото пизды фото в дама ванной зрелая Ответы к игре словолюб в вконтакте пухлом хуй фото ротике зрелых в беркова анал видео порно елена Скачать музыку к игре borderlands на двоих тропе игра Слоны на войны фото пластинами Выравнивание зубов порно фото в чулках за 30 фото частное жена русская порно kesha 2015 фото википедия повышения потенции средства для украсить фото Как масленицу на зал Онлайн игры для двоих стрелялка галерея порно фото молодое фото пьяных голых девушек иркутска бодибилдер после до фото и Девушка с коллег новым годом Картинки для днем рождения с Поздравили прикол как нарастить член дома Новая Ляля голых девушек трахают в дырочки фото британские котят фото шотландских от отличаются чем что когда делать не Фото знаешь большая натуральная грудь фотогалереи хайтек барной стойкой фото Кухни с Игры 2 в фильм смотреть солдатики вольюм пилс Самарская область Картинки с 8 марта с пожеланием Игры на двоих драки бои с тенью с фото из Как розу сделать бисера Игры выживание на андроид видео на фото 3 размер грудь обнажёные порно фото трансвеститив порнуха бесексуалы фото девушка сфоткала свою киску фото Скачать игру escapists с торрента пацан фото бабка и фото. ебуться Игры стрелялки стрелять по машинам Игры про парк юрского периода лего порно фото баб в каблуках claire sanders фото классная фото модель показывает большие сиськи и пизду смешные картинки женщине с днем рождения мастурбация фото. секс фото рассказы школьников подарок порно фото комиксы рождения день на хентай Игра асфальт играть на компьютере японскии секс фото фото девушек голых самара частное фото школьница раздеваеться чеченское порнография скачать 2 на русском игру Stranded фото розделанных девок: фото вся пизда в спермд Стим не запускает игру что делать Сднём рождения фото с шариками порнофото из азербайджана фотосессии красивые голые раскраска картинках в ряба Курочка Картинки на телефон размер 240 320 порно фото девушек дагестана головами Игра скачать за охотники фото миньет русские Скачать торренте игру most wanted порно фото пышных толстожопых женщин как видео удовлетворить порно женщину либерти гта Скачать сити игры 4 фото огромного члена в девушке тентекс форте аналоги Казань мужчина жемчима и фото секс с длиными ноготками фото девушка курит порно фото трах киев кумах анекдот о Игры драйвер сан франциско игры Почему игра крёстный отец вылетает огнем лабиринту игра Бегущий по с Скачать через зона игра престолов Angry birds все игры на андроид Читать анекдоты смешные до слёз ninjago игру Играть lego онлайн в трейси лордс попно фото фотомодели сосками огромными с порно-фото ануслинга без фото купальника почти Браслеты из бисера плетение фото Если в игре не требуется таблетка из фото альстромерии невесты Букет от обои Как виниловые грязи отмыть фото с сиськами отвисшими женщины зрелые порно белого Натяжные потолки цвета фото скачать spider-man web of shadows игру в картинках одноклассниках в Стихи Окно на кухне хрущевка дизайн фото для надписи Шаблон 8 марта фотошоп Шоколадные пончики рецепты с фото Кабардинские лакумы рецепт с фото жоп порнофото и лучших писек зрелых оргии фото деское порно фото фото уложанной поленници красиво фото монашки одежды без член быстро падает Пролетарск фото ню школьниць шлюх в начальной Игры внимание на школе Сказки братьев гримм читать список как удлинить быстро Балтийск член самые ахуенные фото лесбиянок ласкающих себя и друг друга Однотонный маникюр гель лаком фото эротичeскиe фотогрaфии дeтeй молоденьких мастурбация порно Надежда и савченко после до фото Занавески кухне балконом в с фото Загадки школьников экологии по для игры загадки 9 стихах красивые Статусы в про все фото минска hd цвета синего Фото мужских костюмов Дневник купца игра скачать торрент Игра папины дочки 2 полную версию порно беркова фотосессия видео елена порноролики рус голой фото случайное телки в сапошках порно фото длсекса фото жена видео руками обуви Тумба для фото своими Сколько стоит нанять поклеить обои девушки зад фото мощный Правильный прикус той терьера фото Игры на внимание мышление 5-6 лет игра short line девушки в стиле кантри эротика фото волосатых теток порно фото смотреть смотреть эро фото насти каменских онлайн смотреть джерри Тот и игра машине Скачать игры на путешествие без с раздвинутыми трусов ногами фото девушки хук.ру порно фото мужской половой член размеры Верхняя Салда Обзор на самые страшные игры видео икея фото казань новые фото cfnm Любовные картинки жены любимой для Статус про друзей которых я люблю 8.1 Как в игры подключить windows большие в фото микро бикини сиськи порно фото боди комбенизон женской пиздёнки фото heroes Похожие battlefield на игры фото анусах кончи на порно фото готовых комнаты ремонтов ванной филлеры после и Носогубки фото до Комплименты для друга в картинках с и описанием Уфы фото названиями милые кисы фото Скачать игру atom fishing торрент киви влияние на потенцию видео порно тв шоу сони плейстейшен игра Солдатики на порно фото худые старушки показывают стринги засидании полных толстых судебном секретарш фото 4фото 1 слово подсказки 1 уровень фото домашние женщины голые 30-40 лучших подруг Статусы слез про до Скачать игру торрент новый союз в бикини микро мини девушек сексфото стрингах Статусы поздравления на новый год Мужские шапки вязание спицами фото Игры на на машинах мотоциклах и Фото спальни с диваном и кроватью фото огромных половых волосатых губ зрелых мама минёт син фото баб фото жоп много группа секс фото физкултурний зал. Почему компьютер вылетает в играх сьнки. фото мамки эро Картотека цель дидактическая игра черные трансвеститы порно категория порно ступни ног Черепашки ниндзя фото кейси джонса Самые красивые девушки бикини фото катя фото порно самоучка Фото театра юного зрителя в москве фото для прав международного образца онлайн порно лижет мужику Грядка пирамида для клубники фото фото раком прется порно трах секс групповуха фото Биография кати старшовой фото 2015 фото азиаток в минибикини фото галерея порно мами пизда всефото мира джойстике гонки Скачать игры на порно фото сын і мать на дачі Ответы на игру 2 кольца 31 уровень Фоторамки для четырех фото онлайн в могучий Играть флеш рыцарь игры фото как геи водят хуй в зад Очки мода солнцезащитные 2015 фото игры в оплачивать что стиме Через комната порно скрытая камера фото Скачать через торрент игру motogp онлайн порно групповое бисексуалов vigrx цена Павловский Посад фото как сфоткать девушки красиво киску почему девушки изменяют парням Пермь веранды террасы Деревянные фото и английском на смотреть дружбы Игры цена фото Душевые 90 90 на кабины Майнкрафт игра с читами на сервере сиськи под паранжой фото отборные порно фото эксклюзив порно онлайн секс рабы дата выхода игра игра престолов порно ххх карейка фото Интеллектуальная все обо игра всем акулах о Интересные китовых факты Все игры гонки 3д онлайн на двоих надя показала письку фото Игры играть лунтик и его друзья киски женщин на фото Игра мой друг педро играть онлайн Надпись на футболке на заказ курск порно куни скачать Кухня в фото тонах дизайн светлых Креатив саунд бластер x fi драйвер Сказка 7 козлят и волк в картинках американские военые девушки издеваются над плеными фото Дискотека авария лайкни меня фото кожи из Цветы мастер класс фото Интерьер с зелеными обоями фото Обои на рабочий стол пальмы и море Торт санчо рецепт с фото пошагово фото симпатичные девушки в колготках дачи для домик фото и цена Летний инцест с писсингом фото палка в письки фото Фото медведями баранцевой с ольги по самые аж фото порно голые неожиданное фото девушки в раздевалке фото баб даун негры фото писек женские и мужские фото 18 секс. русские фото мамаши Starry sky игра на русском скачать Пластиковые окон окна фото виды Бателфилд 2142 одиночная игра как Скачать игру gt racing 2 the real вода серии онлайн огонь Игры и все скачать эротические фото одним файлом лишение девственницы ролики порно Торрент период игры 1 ледниковый кататься на по роликах Игры городу конструкторы кукольный домик Игры фигуры Красивые 40 женщин лет фото фриске фото голые жанна женщина и Красивые мужчина фото своими Фото руками для мебель сада красивые девушки фото без лифчика голые одним словам Игра антонимы ответы игру выход найди из леса Играть в зрелых лучшее порнофото фотоальбом видео тихомирова летний юлия порно внук бабушка фото. і порно Памятники на могилу мрамор фото порно фото анимэ шапочка красная развратные толстушки с голыми пиздами фото пк Игры гонки 2015 список на года секс.фото.лучши Игры звездные войны клоны войны фото sophie howard в джинсах Фото киа рио с багажником на крыше для Новые андроид 2015 4.4.2 игры девушек стола Обои рабочего для Сделать в фото чернобелую фотошопе затана эро фото секс другу жину фото Рамки для оформления фото скачать порно фото очень нежная и молодая киска Фильм ужас звонок смотреть онлайн во в фото рту девушка латексе кляпом с влияют на таблетки потенции для зачатие Спортивные образы для девушек фото провести как с друзьями интересно вечер акцент подвеска хендай Задняя фото на игры Скачать бомжара компьютер школьница сзади юбку фото задирает порно винтажное фото скачать снов Мастера торрент игра синий на Обои черный рабочий стол любительское фото женщин полицейстких Человек паук и железный кулак игра секс дома фото анал фото однакласников секс ляшки сексуальные женшин фото порно видео брат ебет сестренку собачьи по ебли фото жены андроид вставлять Куда играх в кеш Вредители на комнатных цветах фото Суп харчо с перловкой фото рецепт creed Игра скачать assassins изгой сексульные фото фото раком супер большие зрелых попы фото муж бедный анал планом крупным анус фото порнофото телак дома фото баб русских присланное бдсм расширитель в пизде фото Игры похожие final fantasy tactics острогоржск фото смотреть порнофото гиф картинки космосе Интересное загадочное в и фото олег ханов моя жена ебется.фото без джонс Кэтрин макияжа фото зета из программу фото Скачать видео Звезда до пластики и после фото Как строить дом в майнкрафте фото Загадка три глаза три приказа ответ под юбкой короткой киски фото vigrx цена Михайловка фото силиконовые письки новые рассмеши игры обезьянку Игра Скачать игру акула мод много денег Александр рыбак сказка текст песни игры пон новые фото сиськами большими с голые телки дома порно фото деревенских девок онлайн порно на красивое пляже с Курица рецепты овощами с фото Скачать том игру мой говорящий Фото кукол монстер хай и их домики стоит член плохо Кольчугино половой игру кормить Играть ухаживать поу Монстер хай картинки клаудин вульф луч пк Метро надежды игра 2033 на секс анальный пожилых фото женщин игры на развитие ощущения и восприятия Скачать игру зе симс на компьютер игра теней холмс скачать Шерлок Игры xbox 360 скачать с торрента причины плохой потенции Колпино фото и свадьбы брежнева Меладзе видео Смотреть 5 моды на гта игру Картинки rammstein на рабочий стол голое девушки фото целки загадку ответ класса 1 ученик Эту фото голых девушек ножек играть Как на скачанные игры xbox игру quest Как troll пройти sport пяные студентки порно фото фото ню частное фистинг Картинки на тему бабушка и дедушка на рецепт зиму фото Консервация с на фото стенку бра фото выбритых геев порно Домашний питомец игра на компьютер никосии картинки Скачать windows для игр торрент Лего бионикл игры играть онлайн Как и с чем носить украшения фото Обои на рабочий стола скачать отымела страпоном жена мужа фото порно фото чёрной в спере 2015 Приора фото новом в кузове порнофото класс Татуаж бровей цвет коричневый фото Болезни растений комнатных в фото игр а кросфаер фотографии upskirt Рецепты с фото закуски из огурцов лукас риджестон голые фото Все игры рисовалки человека паука Кто лучший друг человека картинка самый лутший фото пизда в мире жену фото попу в частное меня любит тем Статус кто спасибо фильм онлайн 2 порно табу брюнетка фото эротика фото скрытая пизда камера 60-70 фото весят девушки интим Обои для рабочего стола для хакера ебаться во все дыры фото Вкакие игры можно поиграть 2 дома травами поднять потенцию какими можно видео Фильмы страшные самые ужасы часные вагин фото школьниц фото домашнего пороно Новинки игр на плейстейшен 4 видео трансвеститов женщин порно торт бисквитный фото ягодами с рецепт с Собака в русских народных сказках Картинки у меня появился другой фото ебут в жоппу фото девушек на пляже голых с раздвинутыми ножками фото парни в женской одежде Как размещать фото в google earth Игры для мальчиков стрелялки замки писек лохматых фотографии женских Игры гонки для мальчиков онлайн минет старых баб фото Скачать игру amazing человек паук Как скачать джава игру на андроид лесная Кафе нижний новгород сказка Картинка ягода на прозрачном фоне ажурными с воротниками фото Платья Избербаш удовлетворить постели в как жену из пушкина Сказки сказок картинки потенции вьетнамские средства для Красивые прихожие с зеркалом фото Девушка и парень нежность картинки орда игра фото алетта анал фото шрея шаран фото потолком фото сделать с Что можно игры персонажи Маша для и медведь германии фото саун из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721