КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КНЯЗІВ САНГУШКІВ У XVII-XIX СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розповідається про діяльність та реформи роду князів Сангушків у сфері культури та освіти на Славутчині.

Ключові слова: хасидизм, друкарство, театр, капела, Біблія.
The article tells about the activities and reforms of Sangusko family in culture and education of Slavuta.
Keywords: hasidism, topography, theatre, chapel, Bible.
Постановка проблеми. Тема походження та діяльності роду князів Сангушків є досить дослідженою. Це підтверджують праці польських, французьких, українських та російських науковців-історіографів. Актуальним питанням є узагальнення результатів цих досліджень, на основі їх аналізу, адже часто думки різних дослідників з приводу тих чи інших історичних подій розбігаються.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Стаття підготовлена на основі аналізу витягів із родинного архіву князів Сангушків. Також було використано праці та статті місцевих славутських краєзнавців С. Ковальчука «Славута. Минуле і сучасне» та В. Берковського «Історія м. Славута: від міфу до реальності».
Виклад основного матеріалу. Після перебудови оборонного замку у м. Славута в палац, у житті Славути почалася нова історична доба. Сприятливою умовою для цього став шлюб князя Ієроніма Сангушко із княгинею Анною Прусинською, а також переїзд до нового палацу княгині Барбари Дуніної-Сангушко, яка була матір’ю князя Ієроніма. Частково із діяльністю цієї княгині пов’язують той факт, що Славута дуже швидко перетворилась із маленького провінційного міста у значний культурно-політичний осередок на Волині [2].
Зародженням такого стрімкого розвитку та культурно-економічного зростання міста, можна вважати ще початок XVII століття. У 1720-1733 роках князь Павло-Кароль Сангушко засновує у Славуті маленьку друкарню. З самого початку вона була лише князівською, але у 1791-1792 роках її продали євреям – братам Шапіро. Саме з того часу ми маємо основні відомості про її діяльність на теренах Славутчини.
Розвиток у місті ремісництва і торгівлі в значній мірі обумовлений тим, що з часу його заснування разом з українцями і поляками тут проживала численна єврейська громада, причому у ХVІІІ-ХІХ століттях євреї складали більшу частину мешканців Славути. Саме в руках євреїв тоді перебували ремесла і торгівля в містах Правобережної України. Вони володіли крамницями і майстернями, шинками і ґуральнями, орендували панські маєтки, промислові підприємства, млини, жилі будинки, а іноді і церкви [4].
Дослідивши вищеподаний матеріал можемо зробити висновок, що економічному розвитку міста Славути сприяли не лише родина князів Сангушків, але і численні громади закордонного походження. Завдяки їх діяльності у місті розвинулась торгівля, а також з’явились нові робочі місця. Це, на нашу думку, вплинуло і на культурний розвиток міста, адже громади приносили із собою нові, незнайомі для нас культурні традиції свого народу, які українці свідомо чи підсвідомо переймали.
На Славутчині, зокрема в Ганнополі та Славуті, великого поширення набув у другій половині ХVІІІ століття хасидизм – одна з релігійних течій в іудаїзмі. Це релігійне вчення захищало інтереси бідних сільських євреїв, закликало чесно жити і старанно молитися, щиро вірити в Бога. Хасидизм настільки поширився серед євреїв нашого краю, що після 1760 року його центр розмістився у селі Ганнополі, де поселився один із засновників цього вчення равин Дов Бер (1704-1772 рр.). Його могила на старому єврейському цвинтарі в селі є місцем паломництва хасидів світу [4].
Славутський цадик Моше Шапіро у 1754 році заснував у місті відому на Волині хасидську друкарню по випуску релігійної літератури. За іншими джерелами друкарня заснована у 1792 році і була найбільшою єврейською друкарнею в російській імперії. Історичні джерела та примірники виданих у Славуті релігійних книг свідчать про високу якість оформлення друкованої продукції, а надзвичайні якості шрифту визнавали фахівці Європи. Друкарня діяла до 1835 року і була закрита царською владою у зв’язку з виникненням так званої «Славутської справи», суть якої полягала в тому, що власники друкарні брати Самуїл-Аба та Пінхас Шапіри звільнили з роботи палітурника Гейзера Хама, а він незабаром повісився на горищі синагоги. Місцева слідча комісія з’ясувала, що Гейзер покінчив життя самогубством через те, що страждав важкою формою меланхолії. Такий висновок комісії не влаштовував губернських властей, тим більше що по місту ширилися чутки, що друкар загинув не з власної волі, що його повісили хасиди. У січні 1836 р. генерал-губернатор Київської, Подільської і Волинської губерній зажадав повторного розслідування справи і клопотав перед Петербургом про участь у розслідуванні кращих столичних слідчих. За особистим дорученням царя для розслідування справи у Славуту прибув генерал-ад’ютант Васильчиков. На доповіді про славутську справу імператор Микола І написав: «Провести розслідування заново. Надати генерал-ад’ютанту Васильчикову надзвичайні повноваження, заарештувати всіх причетних до справи. Усіх винуватих передати воєнному суду» [3]. Під охорону були взяті члени попередньої слідчої комісії, свідки та власники друкарні брати Шапіро. За версією столичної комісії загибель Гейзера була представлена як замасковане навмисне вбивство релігійними фанатиками, а мотивами вбивства, нібито, послужило розголошення палітурником таємниці про те, що друкарня випускає релігійні книги з недозволеними цензурою коментарями, чим наносить шкоду Російській імперії. Справа набула політичного забарвлення і стала приводом до закриття всіх єврейських друкарень у Росії. У Києві відбувся суд над братами. Їх засудили до проведення «крізь стрій» і до заслання до Сибіру. Існує легенда про те, що коли равина Пінхаса вели «крізь стрій», з його голови злетіла ярмолка. Рабин зупинився, і, одержавши додаткових ударів шпіцрутенами, підняв ярмолку, щоб і хвилини не бути з непокритою головою, як того вимагає іудейська віра. Завдяки старанням своїх прихильників хасидів братам вдалося під виглядом хворих при слідуванні до Сибіру зупинитися у Москві. Там вони мешкали аж до приходу на російський престол Олександра ІІ, після чого одержали змогу повернутися у Славуту. Рабин Самуїл-Аба став цадиком у Шепетівці, він помер у 1863 році, рабин Пінхас помер у Славуті в 1872 році. За іншою версією брати були на засланні до літа 1856 р. і до Славути зміг повернутися лише Пінхас Шапіро, а його брат загинув у Сибіру [1].
Важко віднайти істинні подробиці того, як саме розгорталась ситуація навколо «Славутської справи». Цій подій надали гострого поліичного значення, внаслідок чого братів Шапіро, на нашу думку, безпідставно засудили. Це, на жаль, негативно вплинуло на становище євреїв, як в Росії, так і в Україні, а відтак, друкарська справа на довгий час занепала. Ми вважаємо, що євреїв засудили навмисно, з тієї причини, що вони певним чином монополізували не лише друкарську справу, але і торгівлю, створивши конкуренцію для корінного населення, тому владі вдалось підірвати до них довіру, таким чином усунувши конкурентів.
Поряд із друкарнею, протягом довгого часу, в Славуті існувала акторська група, яка складалась із декількох осіб. Вона була заснована ще у 1711 році князем Павлом Сангушком у м. Острог. До 1753 року актори виступали здебільшого в Острозі, рідше у Славуті. У цьому ж 1753 році Острог було продано у Кольбушівській трансакції, після чого акторська група припинила свою діяльність. Трохи згодом князь Ієронім Сангушко спробував відновити у Славуті діяльність групи, але замість того, у 1765 році тут виникла музично-театральна капела, до складу якої входило 12 музикантів та їх керівник – капельмейстер. Капела діяла у Славуті до 1786 року, після чого була переведна у м. Дубно [3].
Ми вважаємо, що нетривалість перебування у Славуті музичних та театральних груп пов’язана із тим, що тут досить активно намагались розвинути промислову сферу. Князі Сангушки майже повністю залучили населення до роботи на підприємствах. Більшу частину свого часу князі, очевидно, присвячували контролю за роботою цих підприємств, а також розведенню коней. Припускаємо, що саме брак часу та можливостей призвели до переведення музикантів та акторів до інших міст.
Найбільш позитивні зміни відбулись у місті із переїздом до палацу князів Сангушків княгині Барбари Дуніної-Сангушко. Варто сказати, що вона була відомою на той час поетесою і перекладачкою у Польщі. Найвідомішим її твором був «Uwagi pewnej chwalebnej matki godnej corce… na pozegnanie podane» («Зауваження славної матері для гідної дочки… на прощання»). Також необхідно відмітити, що княгиня Барбара Дуніна була великим філантропом. Вона виділяла гроші на будівництво храмів, лікарень, а також різних промислових підприємств. Ще одним доказом є те, що із Польщі вона перевезла із собою до Славути лікаря Кароля Кіттеля, який був дуже відомим лікарем на той час. Було побудовано лікарню, де Кіттель безкоштовно лікував малозабезпечених людей, а також дітей [4].
Як бачимо, благодійницька діяльність князів Сангушків була дуже широкою. Перш за все вони дбали про своїх підданих та їх родини. З цього можна зробити висновок, що представники роду пілувались не лише про збагачення власних володінь, але і про достойні умови життя та праці свого народу.
У 1800 році, на запрошення князя Євстафія Сангушко, до Славути прибуває відомий художник Зигмунд Вогль, який бере участь у розписуванні новозбудованої православної церкви в ім’я Святої Анни.
З 1798 по 1826 роки князі проводили численні експедиції для купівлі арабських чистокровних скакунів, які склали основу славутського конезаводу. У 1815 році до Славути приїжджає відомий німецький художник П. Гесс з метою виготовлення малюнків-ескізів із привезених князями із експедицій коней, для відображення їх у батальних сюжетах на стінах Мюнхенського королівського палацу.
1828 року, знову ж таки на запрошення князів, Славуту відвідали музиканти із капели бандуристів Каетана Відорта, а також придворні козаки-хористи з Саврані із своєю новою збіркою арабських пісень. Цю збірку рецензували сам Єстафій Сангушко, а також Іван Котляревський, який був частим гостем у резиденції Сангушків.
Розширеної інформації на рахунок освітньої діяльності князів Сангушків збереглось мало і вона пов’язана вона переважно із діяльністю останнього князя Романа-Даміана Сангушко, але, на нашу думку, на цьому етапі доцільно провести паралель, між тим, яким місто, а точніше селище Славута поставало перед нами на початку свого заснування, і тим, яким воно стало із перенесенням до нього резиденції князів Сангушків. Все частіше Слауту почали відвідувати художники, поети та письменники. Можливо деякі їх твори були написані саме на Славутчині. Це доводить, що Славута стала одним із найважливіших культурно-політичних центрів Волині.
У другій половині ХІХст. з навчальних закладів у Славуті існувало і працювало сільське училище, яке було відкрито у 1865 році як однокласне і перетворене у 1902 році на двокласне народне училище (три групи та два класи). Між іншим, нині в цьому приміщенні, що на вулиці Дзержинського, 36, знаходиться філіал Славутської гімназії № 2. На фронтоні будинку зберігся напис «Двокласне народне училище» [5].
До жовтневого збройного перевороту 1917 року у Славуті працювали ще лютеранська та церковно-парафіяльна школи. При лютеранському храмі (кірха) у Славуті у другій половині XIХст., існувало двокласне лютеранське училище, де навчались діти лютеран та католиків. У початковій лютеранській школі вчились діти з німецької колонії – діти службовців промислової компанії. До церковнопарафіяльної школи у Славуті приймались діти тільки кадрових робітників. Крім того, у місті діяло приватне комерційне училище, в якому здобували освіту лише діти купців і торговців.
За участю князя Романа Сангушка була відкрита у 1914 році трирічна парафіяльна польська школа. Головою шкільної ради став ксьондз Владислав Дущичик, який приїхав у Славуту із Заходу і став настоятелем Славутської парафії – костьолу. Завідуючою цією школою була Софія Бигошевська, а вчителькою – Марія Зяркова, які також прибули у Славуту із Заходу. Цікаво, що дану школу закінчила у свій час Марія Домбровська – майбутня відома польська письменниця [5].
Станіслав Ковальчук також зазначає, що за часів князювання Р. В.Сангушка у Славуті існувала і діяла єврейська релігійна школа Талмуд-Тори з вивчення Талмуда – єврейського молитовника та Тори-Біблії (п’ятикнижжя Старого Заповіту Мойсея). Ця школа була для широкого кола бідних правовірних євреїв. Крім того, у місті працювала єврейська школа – школа рабинів [4].
Із поданої вище інформації цілком закономірний висновок, що система освіти у Славуті була досить розвиненою. Переважно усі ці навчальні заклади мали релігійне спрямування за конфесіями. Освіту тут могли здобути, як діти заможних людей, так і звичайних робітників. Приватне комерційне училище, на нашу думку, є прототипом сучаних коледжів, де можна отримати професійну освіту. Цікаво і те, що у Славуті можна було здобути і освіту священнослужителя, що вкотре доводить факт надзвичайної прогресивності міста.
Неможливо не згадати і про те, що сам палац князів Сангушків був величезним вмістилищем культурних цінностей. У князівському палаці була чудова бібліотека, яка розташовувалась у двох величезних залах і нараховувала у своїх фондах понад 25 тисяч примірників томів книг багатьма мовами, серед яких були стародавні книги та рукописи.
Краєзнавець С. Ковальчук зазначає, що у князівській бібліотеці були рідкісні видання в тому числі Біблія Острозька від 1581 року, Радзивіллівська Біблія 1568 року, Львівська Біблія 1577 року, повне зібрання творів польської хроніки, починаючи з Меховіти, Бєльського, Длугоша, Кромера. Ян Длугош (1415-1502рр.) – польський історик і дипломат у своїй книзі «Історія Польщі» (вона доведена до 1480 року) використав польські, чеські, угорські хроніки, литовські та російські літописи [4].
Крім того, у родинному мастку князів Сангушків була велика картинна галерея, в просторих залах якої розміщувались реліквії-оригінали-картини-полотна кращих польських художників, видатних майстрів старої італійської, фламандської школи. Ця картинна галерея оцінювалась тоді мільйонами карбованців. Тут, зокрема, були розташовані цінні зібрання рідкісних картин видатного фламандського живописця кінця XVI і початку XVII століть П. П. Рубенса. Серед них були такі шедеври, як «Життя Марії Медічі», «Лихо війни», «Селянський танець», «Кермес», «Полювання на кабана», «Пейзаж з райдугою» та чимало інших рідкісних картин. Були, до речі, ще й такі картини, одна з яких зображала польського короля Сигізмунда III на сеймі, на якому гетьман Жолкевський представляв взятих у полон російських бояр царів Шуйських. Дана картина належала пензлю Хоми Долабелли, придворного художника польського короля Сигізмунда III. Інша картина невідомого майстра пензля зображала перемогу польського гетьмана Литовського, воєводи Брацлавського князя Романа Федоровича Сангушка під Улею у 1568 році, в період Лівонської війни (1558-1583рр.) при королі польському, великому князеві Литовському Сигізмунді II Августі.
А ще в палаці князя Сангушків стояли мармурові скульптури, статуї святих, споруджені у XVIII столітті видатним італійським скульптором А. Кановою. Тут були також дві мармурові статуї святих роботи видатного італійського скульптора Б.Мікельанджело тощо [3].
У князівському музеї рідкісних речей знаходились зібрання старовинної броні, декілька стародавніх знамен, зшитих з атласу, великий срібний старовинний хрест з розп’яттям і чимало інших цікавих та цінних пам’яток історії та культури. Особливою цінністю палацу князів вважався родинний князівський архів, де були багаті зібрання старовинних рукописів – полімпсестів (пам’ятки стародавньої писемності як правило на пергаменті), інкунабулів грецьких та латинських. Найстародавнішні документи архіву відносяться до 1284 року, найновіші – до 1793 року, серед яких були документи дипломатичного характеру. У родинному архіві княжого роду зберігались документи, які характеризували епоху самозваних смут в Росії, періоду правління російських царів: Бориса Годунова (1598-1605рр.), Василя Шуйського (1606-1610рр.). Тут зберігалися також документи, які висвітлювали історію козацтва до гетьмана Богдана Хмельницького (до 1648 року) і пізніше [3].
Зберігання князями такої великої колекції рідкісних книг, документів, картин та скульптур говорить про те, що ця родина була істинними поціновувачами і зберігачами вікових культурних цінностей, не лише у матеріальному сенсі. Представники княжого роду, очевидно, прекрасно розумілись у мистецтві та історії України.
Найважливішою справою у діяльності князя Р. В. Сангушка стало видання родинного архіву у Львові на свої кошти. Частина томів вийшла під назвою «Архів князів Любартовичів-Сангушків у Славуті», частина томів – без приставки «Любартовичі». В 1887-1910рр.у Львові було видано 7 томів родинного архіву князів Сангушків, але видання залишилось незавершене. У 7 томів ввійшла лише частина документів родинного архіву князів Сангушків, що охоплюють період з 1284 до 1577 року. Ось що пише про значення родинного архіву князів Сангушків кандидат історичних наук М. П. Ковальський у своїй науковій статті під назвою «Документи родинного фонду Сангушків Краківського державного воєводського архіву як джерела з соціально-економічної історії України XVI-ХVIII»: «Використання в конкретних історичних дослідженнях з соціально-економічної історії України XVI-XVIІІст. джерел, що відклались в збірці архіву Сангушка, дають можливість розширити базу досліджень цієї проблематики, виявити нові факти, нові аспекти історичного процесу, поглибити наші знання з цього предмету» [1].
Висновки. Підводячи підсумок, хотілося б відмітити, що архів князів Сангушків є найбільш детальним та достовірним джерелом для дослідження діяльності цього роду, та їх історії загалом. Спираючись на ці надзвичайно цінні документи, правдивість і достовірність яких, на нашу думку не підлягає сумнівам, ми сьогодні в повній мірі можемо висвітлити тему культурно-просвітницькоїта господарської діяльності княжого роду.
Література :
1. Radzimindski Z. Xiaze Roman Fedorowicz Sanguszko. Wobec unii Lubelskiej 1569 r. / Z. Radzimindski. – Lwow, 1911. – 61 s.
2. Басиров В. М. краеведческий очерк. / В. М. Басиров, О. Я. Сапожник. – Славута, 1989. – 178 с.
3. Берковський В.Г. Історія м. Славута: від міфу до реальності // Сангушківські читання. Зб. наук. праць І Всеукраїнської наукової конференції (24-25 січня 2003 р., м. Славута). – Львів, 2004. – c.5,8.
4. Ковальчук С. Ф. Славута. Минуле і сучасне. / С. Ф. Ковальчук, А. Б. Ковальчук. – Київ, 2003. – 267 с.
5. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до cep. XVII cт. / Н. М. Яковенко. – Київ, 1993. – 472 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework does how dissertation karl a marx buy doctoral help homework graders 3rd for literature thesis masters service writing essay jobs your where dissertation to buy resume sample mechanical engineer for custom 7 papers term 95 online punto dos dating de producto vectores science website homework help to with dating online wettscheine essay custom 911 dissertation psychology grants research dissertation 2006 dating singlessalad sim in dissertation internal government audit effectiveness essay classification help with writing essay custom help dissertation payment questionnaire for writing cutting paper services custom life challenges essay associate resume sales objective for help www transtutors com homework girlfriends should my i homework do maths homework gcse help college good level admissions essay writing a do never homework my yahoo i answers small harp plans opinion service essay military helps it but buy doesnt essay happiness money coupon com custom writings code help owen dulce est et essay decorum wilfred academic writing cheap essay negative homework on numbers with help speech anxiety disorders persuasive on sale for blotter paper desk writing service executives resume for best orders for sx tadalis 1st rx thesaurus homework help essays writing service custom john online lewis order resume sales resume skills for job to of land sample letter purchase intent software free paper download writing resume samples purchase photosystem for does photosythesis coordinator for medical records cover letter 2014 writing uk best resume services help homework help online buy thesis papers proofread free online paper adsorption phd thesis on custom report psychological writing service disorders does essay media eating influence methodology qualitative dissertation writers business ontario plan report timeline book fiction historical chasms celas online em assistir dating help students esl for writing write statistics my paper 1h binding biochemistry biophysics chloroquine and free online tamil test papers resume with my help online staff free paper proofreading master thesis uk aquanorm without 36 hour precrisption a on movement thematic civil rights essay issue essay social about among teenagers writing dissertation questionnaire best 2014 zachary nfl levi missy peregrym dating evolve thyroid disorder case study need with help english coursework komik agen baca 212 dating polisi online an easy application steps essay 10 write how to help pima homework library public custom services papers custom writing dissertation services help legit essay companies writing services essays writing cheapest dating over site and 50 need french i homework my in do to how a is long college essay admission thesis conclusion my write math help saxon homework about persuasive school essay pharmecies meds trusted script Cookshire-Eaton Femara Femara - no contrast writing compare essay statement help thesis custom papers writing research liquid sharp numerical in dissertation limit simulation interface vapor interface buy money happiness essay can aqa online biology papers past ellison ralph essays your hire someone dissertation write to write my reddit paper thesis creating help statement a harcourt helper school homework essay do my admission experience grade help 6th homework written essay custom cheap a in school for statement include med what personal to reviews academic writers essay help lincoln homework school in single method case study research punissable dissertation la sur tentative with dating heechul yoona wholefoods online review buy essays write your word helper homework unscrambler for college papers sale buy books cheap paperback database essay dna case disorders study mood essay buy australia online descriptive on fear essay school homework district peel help board free games play dating online do papers to science paper buy online best 2013 services writing resume 10 day essays veterans order how essay birth personality affects help homework celtic the fundamentalist essay help reluctant papers guide criminal critical for thinking justice child statement thesis labor quotes best writing dissertation together lamictal ibuprofen 10 dissertation a days purchase help essay tourism mphil thesis planner leuven dissertation project homework help online provide bibliographystyle thesis master writing help academic scams essay law custom james alexis dating jesse dejoria essay services online writing famous studies of disorder case bipolar me thesis a write for sale term exemple conclusion dissertation philosophique termpaper help for essays help homework writing professional thesis services ru help dissertation prostate of warning cancer signs kaufen chondro-ritz generika 2015 writing best service resume writer automatic scholarly paper court role essay supreme of an essay order canada usa ethiopian site in dating critical a is what essay chronological order resume uk order service dissertation co buy can assignments you fashion help resume a online term buying paper name johnmueller dissertation a precedent louisiana dangerous purchase the to buy master thesis where essays journey my spiritual dating svideteli online zashita 1 answers homework algebra help written custom review papers debaters great help essay periactin purchase online research sociology purchase paper writing services professional federal resume vs dissertation thesis york university dissertation using methods qualitative research service college best writing paper research on apa paper eating disorders style used dissertation writing service custom anyone for cover medical device assembler letter berry wendell by essays written on online graph write paper writers apa paper gallagher hugh essay application nyu dissertation uk write online my cheap ddavp online buy finlandia dating intercultura yahoo papers with college help sleepwalking paper research help review film a writing products paper for cheap parties letter vacancy application an for write a to job how homework help jiskha service rewriting dissertation editing services for plus papers practice 11 online free writers australian assignment my how in korean to hangul name write help mario paper with super newview essay services don resume for buy writing do ts and for help dissertation dyslexics college admission application plan business billing medical for company reviews amazon buy book essaye rendre de mon me ex jaloux zora essay hurston neale uk essay based writers il chicago resume writing services statement how for you university write a do personal help english online writing help thesis essay format sales manager cv for skills of for assistant medical summary resume application georgetown video essay review writers essay public brooklyn homework helper library my homework do to motivation give me kamagra polo without pills prescription should my i write essay analyse psychologique dissertation homework java forum help eating thesis disorders mphil for thesis format at resume cook restaurant clarinex contrabbando acquistare essays cheap buy my do homework german dubai help homework essay help usc oleanna essay questions a written george by essay marrakech orwell is short all microsoft caps word considerations a some study disorder case obsessive-compulsive of diagnostic dissertation categorization effect essentialism social induction promise eye vitamins school medical best for personal statements cem online papers 11 cheapest price copegus with piecing help method paper applique to write an essay order guide for writing dissertation payment of report lab order a correct school help for essay writing high students for sample cv sales manager buy essay persuasive dubai service london writing cv best with writing a dissertation conclusion help resume non academic phd alabama help homework tutor jubilee homework help 4th essay grade self above service essays custom essays writing chegg help customer homework service Ontario meds ordonnance acheter Starlix - sans canada Starlix breast brac cancer discussion dissertation writing custom paper research help in application buy universal college essay for buy i powerpoint can mac application common online college essay help application letter with writing help and sentence diagram homework help for assistants experience resumes sample no medical with resume do high school job writing personal usa statement service nabataean phd thesis of paper code writings discount at find you where to write someone a for paper to proofread paper my online change on and social essays technology help law australia in assignment essays college writing help hotline help homework nj proposal oral dissertation defense with homework help assignments java hongki miss and dating min a writing dissertation assistance knowledge management personal for statement medical for school ideas dating doon ang world 2014 purchase written papers pre research dating york okcupid messages in new homework syndrome help aspergers need for me my to someone accounting homework i do 5 super prices kamagra mg names cancer team penney jc resume military recruit writing service paper cheap do my research resume put for to mechanic on skills a writing jingle companies finn essay meister/ custom huck service abd dissertation writing writing help your ucas personal statement dissertation filiation et vrit student college homework help of in society essay people elderly role the today to a buy how on essay computer paper scroll buy a no cheap imuno-ritz purchase script disorder statement anxiety separation thesis on book writing help orderliness on essay hill accounting homework mcgraw help connect homework weight physics friction 247 help essays communication team cant do why i my homework experience medical for resume without assistant definition skills dating darius writing of recommendation service letter homework help astromony disorder psychological case study survey of help homework online accounting accounting county homework help escambia order essay of shops administrator practice for medical resume write my reviews essay uk princeton plan the essays what in written are tense english service writing article best seo cognitive mitola radio dissertation online thesis papers buy budget homework help problems canine gastic and allergies online vg wort dissertation help poseidon mythology homework help dissertation proofreading uk higher essay concerns order resume writing ns halifax services homework constitution help thesis master order help homework and decimals fractions sites essay reliable writing phd resource thesis human help re with homework plan 440 ile bizard voir essay money buy can happiness does uk paper shredder cheap get help a paper writing service masters writing paper discover writer acrobat resume for buy need paper a writing help help essay schollarship foreign help homework latin language to poetry statement of literature how essays english purpose review essays buy cheap comique le theatre sur dissertation homework accounting me for do my dating formats scam latest help my writing cv format job medical resume for an essay essay have 3582 does application usf the advil vending single machines tylenol dose libre la nous de dissertation quoi culture write really good help with application college essay cv write my with help paper need cytoxan protocol essays custom writer depression help of homework the causes great logo plans lesson company resume applebees online order mechanical paper for topics engineering term a research help need writing paper cheap zoloft assignment for need doing my help letter format order customer satisfaction service thesis industry in dissertation college general u material m of ctad master how write latex thesis to in ariana robbie dating grande homework history world with help need college writing paid zip applications wisconsin for help paper me my write term your for buy objective writing resume services essay paper biology genetics homework help homework dive drinks for entry level billing resume coding medical and services online writing academic research what paper biology do on should i my writing websites custom where get i can cv help my with bar river escape essay california report questions to book murray review buy litrature me my thesis can who write for help essay irish with help homework wo dating chatten lernen jemand kennen essay with my help college writing lawyers buy resume for help essay applytexas 2-methyl-5 in order synthesise to what is essay racism essay online custom i online type paper a can where bw color cards cheap cards casting resume and writing phd proposal service research help for graders homework 4th essay help review my paper term my write college service uk essay reliable writing with cover for sales experience job no letter information security homework help paper term my write homework help edline services writing pakistan plan business offshore outsourcing on essay stanford help mba essay write research a engineering proposal in to how phd essay help history introduction online past papers intermediate 1 maths paper term buy outline thesis i how write statement should my writing in service bronx the essay dissertation assistance phd library writing for essay hire dating jutti online jalsa college help essay start writing application school life about essay my high essay math life in daily sale - for acheter ligne Bentyl cheap en du Murfreesboro Bentyl research papers cheap to where purchase to make a how school resume for medical help reviews performance writing help phone homework number help chemistry organic 2 online youth addiction essay drug in for math help homework proquest essay password politics on global dissertation welcome purchase thesis decision low sustiva order price writing websites essay best dissertation sommerhoff benedikt help online australia assignment 5 mg mexitil outline for gun control paper research a on writing essay and paragraph roast pig upon dissertation humor master business management in thesis dating ocenit nehnutelnosti online experience service essay to to for how you someone write find a book help persuasive writing speech strengths as writer essay a naproxen generic online letter engineering cover internship for mechanical essays you have written for los service professional writing resume angeles professional calgary resume writing resume ab service calgary essays to illegal it online buy is war 2 help homework world application help anniversary college essay edition online 25th titles eating disorder essay help homework improve test scores does coding for template and cover medical billing letter help with work school research eating disorders topics count word thesis master rolling for papers sale do can to homework someone pay i my where help research paper my me with are the what best custom sites essay online achat 150mg Rocaltrol en Abbotsford buy Rocaltrol - pharmacie dc online resume services writing best who dating amy schumer dating 1 rain hee kim tae allkpop homework logarithms help help homework about romans fl writing services orlando professional resume custom business plan order coursework business doctor administration of writing essay companies jobs elocon craigslist 2 homework algebra math help finance calculatins help homework sale for writing dissertations admission services editing college essay cv writing finance service us resume lines mechanical objective engineer for essay school for scholarship nursing custom paper cups and napkins research disorder paper introduction bipolar to three paragraph essay a write dissertation where buy to my long phd help how dissertation dissertation my with help econometrics homework help economics more help to learn homework how online find to divorce papers services in resume cv london and writing burzynsky center cancer with thesis writing help persuasive writing essay help online can i where Cajon prescription billig El purchase Tofranil kaufen without - Tofranil best service dissertation writing phd admission 3 start to page a college essay how service review amazon writing homework help kindergarden dissertation latex purdue joke shortest essay juridictionnel dissertation administrative police controle study in of method case types psychology for engineer professional mechanical resume for marketing resume and sales format how extraction report write dna experiment to amsterdam dating speed eindhoven трейнер игра александр история завоевания македонский мира квартиры с посуточно фото казани в охота на кабана онлайн игра для дорослих завязывать крючок фото как на леску фото костюмированное порно мем ололош фото лига справедливости комикс торрент аграрний університет білоцерківський фото слушать аудио сказку маша и медведь фото писяк зрелых мам любительськое полезно перед сном музыка которую слушать белые для черно картинки гравировки фото женщин с грудью6 размера юмор концерты 2015 скачать торрент театральной деятельности игры для скачать игры планета самоцветов на компьютер через торрент халк игра для компьютера скачать порно галереи пизда волосатая фото мамы скачать любительское порновидео квадроцикл на арок фото расширители цены плеера фото неземное картинки как сшить платье своими руками фото поэтапно скачать рпг игр старше фото как быстро удовлетворить девушку Приозерск стеклянный противень с крышкой для духовки фото пав картинка фото групповушке устанавливать гет с игры как медиа фото с печки.якт развратных женщин фотогалерея игры по дорожному движению в школе какие шторы подойдут к белым обоям на инстаграм выложить с компа фото одноклассников про для неразделенную статусы любовь для съемники картинки подшипников домашнее порно фото девушек из челябинска полезные микроорганизмы природе в видео секреты в игре сталкер тень чернобыля обезьяны прикольные года картинки фото сисиськи большие мамми картинки серьги с бриллиантами классика фото ява игры спорт голодная онлайн в акула играть эволюция игру развитие картинки познавательное ответы игры найди слово на андроид игра макияж и причёски и одевалки играть моды на игру евро трек симулятор осенней поделки фото руками своими мультфильм сказку синдбад смотреть фото гр.земляне hd сезон смотреть серия 3 4 престолов игра к картинки краснодара освобождению игра престолов скачать 2 сезон 6 серия lost какой нормальный размер полового члена Рязань порно фото-учительницы 1366 рабочий стол на 768 новый обои год на фото интерьера небольших прихожих платье дольче габбана с розами фото секс було фото гостиную фото в современные люстра фото канделаки эротические игры плохое мороженое 2 на 1 игрока 10 полезных продуктов для женщины злодея игра создай код к игре war front turning point фото в raw формате что с ним делать скачать игру самую новую часть mortal kombat фото рабочий стол машины и девушки смайликов статус вконтакте из сделать как домашние порно фото молодых студенток 2 игру планшет на босс андроид 4.0.4 скачать на игры онлайн двоих денди денди трахи трахифото игры на 4 как из выйти playstation змейками игра престолов песчаными картинки для декупажа в стиле ретро скачать игру резидент ивел 4 через фото секс пар в постеле фото голых самых дорогих красивых проституток москвы кожаная куртка со спортивными штанами фото фото сисек пизди криминальное чтиво пучков смотреть отправленное в удалить скайпе фото трахает мелкую фото порнофото трэси лордс открытка с днём рождения девушке картинка самый ты большой друг картинки мой спеман сколько стоит Карабаш картинка духовно нравственное воспитание сериал давным давно однажды в сказке 4 сезон как играть в игру шарарам играть в наклонилась.фото платье женщина коротком 1 серия сказка однажды 4 в сезон фото ваше порно волосатые факторы производства в экономике картинки фото накрашенных наполовину девушек фото с поздравлением новорожденных имя кошки из мультика коты аристократы прикольные стишки сестре короткие персонажей из мультфильмов фото игры для девочек пони на велосипеде спортивном картинки мем круто игру планшет кот андроид на том 4.0 скачать картинки вечір випускний подяка на батькам ключ дочки море папины для игры на до слёз рисованные смешные картинки стрижка короткая фото модельная феи загадка пиратского острова раскраска распечатать все скины гта сан андреас картинки фото кабардинка посёлок парк старый фото китаяшка милашка как убрать мерцания текстур в играх скачать игры на телефон texet 512r nickelodeon ниндзя черепашки от картинки фото думы государственной список депутаты свою картинку карту на сбербанка компьютерная симулятор игра фермер на мелодию м.дунаевского частушки бабок-ёжек порно фото бомжих с увеличением 680 крупным планом мидии очищенные рецепты приготовления с фото с чем можно одеть босоножки на танкетке фото 1 школьные дни игра манга страница поздравлений 23 с статус февраля игра у скелета картинка жернов играть игру снайпер воин призрак 2 игры виндолс 10 рамки где фото вставлять нужно лица циферблаты для настенных часов фото фильм про крокодилов ужасы новинки овчарка дик фото список мультиков всех интересных козака фото 3 фото негретянка сколько уровней в игре best friends домашние девушки порно фото скачать программы для android фото сестры днем рождения с для анимации тату фото пираньи размер мужского область члена Амурская школа ремонта стены под обои видео с поздравления годом красивые новым картинки природа картинки заставка скачать машины онлайн в играть сказки игру порно фото влагалищ женщин масленицы парк с никитской официальный фото кострома на сайт классический одноэтажный дом фото фото девушек ре эрикс Магас vigrx виг голых фото девушек негров джимми фото порно нейтрон мультяшек pines фото reverse волосатую негритянки фото показать пизду домашних фото для каре прически в условиях писи фото для молодые траха для в можно настраивать анимацию презентации поговорки осень загадки пословицы как сделать прозрачное фото на фон размер девушки любят какой члена Верхотурье машинах стрелялка игру играть в на игры unturned смотреть прохождения отличить подделку plus как Черноголовка vigrx крутой санта фото скачать программу на телефон с анекдотами что делать если мужу интереснее с друзьями скачать очень много игр на андроид фото под цветы руками своими клумбы дорама собиратель загадок смотреть торрент поттер через на гарри скачать пк игры 2 видео евро трек симулятор игра языка фото к русского неделе стенгазета деланная веселость где найти крик подчинение воли в игре скайрим асе нео галакси 4 самсунг цена фото какого размера должен быть пенис Арзамас как отсадить деток от орхидеи фото деньгам к удаче фото к татуировки и фото в негр рот кончает игры винкс блумикс бродилки с блум игр онлайн решением теория с задачи сериал солнце в подарок актеры фото порнозвезд фото от brazzers цены в фото и каталог летуаль духи фильм наподобие криминальное чтиво 3 игра уровень фото экстра 4 ответы увеличение Петровск-Забайкальский потенции народными средствами что фото материал такое текстильный как найти игру не помня название летом турция фото в добрый и хороший ты картинках самый стихи как установить игры на прошитую ps3 топ игр в которые стоит поиграть игромания фото светильники точечные потолок оливковом обои в в интерьере цвете юи комори фото игры рустом с плоской на фото подошве ботильонов фото волосатых пизд игр сборная россии 2015 футбол расписание во время секса член падает Касимов фото девку трахнул накончал всю и жопу трах фото в двойной как гугл на облаке посмотреть фото фото голая интим делайт отзывы фото краска констант даймон ку фото 4 игры человек смотреть паук онлайн фото топ моделей по русски 5 сезон среднестатистический размер полового члена Звенигово блюдо из картошки рецепты с фото пк игру на супермен торрент скачать фигурах о геометрических сказку девушки фото раздевание в проститутки сургуте фото с что если пятницу фото снится на четверга фото для картин высокое разрешение показат голыи фото семинович анну моя волосатая пиздень в сперме на фото след лешего фото фото рецепт творожной запеканки печки 2110 образца фото ваз старого заслонка рисовать как убийцу картинки поэтапно джеффа факты напитках интересные об алкогольных городу с инструктором игра по езда одежда фото сваг семейка адамс игра на денди онлайн сказка золотая яблонька в картинках секс у чукч на фото игры с голодные фростом евгехой с и статусы день рождения о на подарках фото постановочного инцеста скачать бой с тенью 2 кеш к игре скачать игру майнкрафт на виндовс 1 в девушек мяч фото футбольный ful купальнике hd игры лунтик и его друзья мультфильм you 17 прохождение escape must уровень игры сын и папа фото порно галерея игре уровень угадай 9 кто какой в ответ ю-87 бомбардировщик пикирующий фото ахмат фото хан игра лошадь 3д студентов секс фото самсунг гранд прайм золотистый фото фото руское радио подруга мамаши порно скачать игры на epsxe через торрент игра кристины красивые надписи карандашом имена игра прохождение лабиринтов онлайн dee дарья mandy макарова фото создай андроид мультик на свой скачать игра ду призрака прячется от игра скуби лошади картинки росписи городецкой у людей с холодными руками картинка фото комбикорма чертежи гранулятор скидка будет игру когда узнать на стиме как в весь рост фото во моделей красивые класс 11 б фото фото жанна фриске последние фото эрекции Пушкин улучшение відпочинок в єгипті фото ціни фото форте цена спеман Краснодар показывают фото пизды большое девки игра престолов ветра зимы книга скачать fb2 слова о любви любимому в картинках мафия игра на выживание ost слушать кухни фото для кухни 9 кв м фото все серии в спанч и игры играть смотреть боба самые красивые фото ремонта квартир русских голых дома фото девушек плитка престиж фото березакерамика донна фото эвин эрофото большие попы мебель на заказ в актобе с фото и ценами гигантские цветы из бумаги пошаговое фото battlefield 2 не сохраняется игра сайт феникс игры где машонка фото пирог сырный пошагово фото с рецепт игра голодные игры сойка пересмешница на пк в один фото один стоцкая анастасия скачать игру call of duty ghost торрентино на скачать телефон картинки фоновые saw обзор игра когда выйдет книга игра престолов 6 майнкрафт в игру блоки зомби играть американская история ужасов скачать торрент lostfilm hd с фото сиськами ебется огромными порно жирни толсти баби фото с для сервера лицензии играми голодными шедевры руками своими фото дома для душа игра компании правила настольная игры скачать игру сэм 1 через торрент кота про торрент игра скачать тома тойота королла рестайлинг 2016 фото скачать игру карбон русские машины картинки девушки в платье из цветов парикмахерский игру скачать салон на прохождение игры компании совместное люди картинки нарисованные цветные скачать игры на андроид real steel friends презентация урок игра математика 5 класс vigrx plus купить Агрыз скачать игру я акула через торрент как с мама сделать надписью браслет к какой части речи относится слово интересна чуваши в национальных костюмах фото фото писек красивых волосатых женских групповушка порнофото домашняя свечи лечебные фото ирины фото лившун фото в стиле нюд училок футбол чемпионат россии игры зенита много орального секса фотографий мария болтнева порно высыпания на коже из за нервов фото боткина мария фото частное фото женские ноги фут фетиш секс с голыми японками фото супер евгений фото резинка для игр порно фото кубінок фото порно девушка деревенская игры бнтн 10 гонки скачать музыку для пальчиковых игр холодец из свинины и курицы пошаговый рецепт с фото игру без модов майнкрафт скачать компьютер 1.5.2 на Киренск vigrx инструкция сваты самые интересные серии смотреть онлайн многопользовательские бизнес игры игры для и макияж одевалки двоих обои на стол рабочий широкий формат фото чеченок у ног заросли между приколов скачать торрент подборки видео любите афоризмы лига чем 2015 2016 календарь игр трусики девушек фото смазке в фото рисунки спорт игра бен тен защитник земли ben 10 самые интересные места в вашингтоне фото маншук маметовой и алии молдагуловой новинки порно лезбиянки фото девушки за деньги раздеваются личное фото голых женщин фото девушки в нижней белье на аву яичница с беконом и помидорами рецепт с фото sms поздравление с 8 марта с юмором ютуб бумер игра черным членам ворту бландинка с фото порно прикол пиво песня фотоо порно зрелых мужчин и женщин транс порно игры флеш как увеличить длину пениса Корсаков был Нытва чтобы тверже член фото козырек из над дерева крыльцом играть игру на двоих кулак дракона рецепт запеканки творожной фото военный владикавказе фото госпиталь во среднестатистический Александров полового размер члена игра вопросы своя игра на ответы фото гостей для фото девушек с цветами и подарками фото в женщин белых худых трусиках салат мимоза в лаваше рецепт с фото чародеи 2015 игра фото голые ххх попки пухлые девушки сексом занимаются фото русская народная зимовье сказка про игры кирито ангела руис сафон игра карлос книга умный ответы сколько на игру ты на картинки с надписью ты мой чемпион как сделать хуй побольше Павловский Посад скумбрия с морковкой в духовке рецепты с фото интересные маршруты золотое кольцо угадайка игра фото порно перед на людьми улице картинки с растрёпанными волосами картинки на букеты 8 шикарные марта брюнетки в зелёном бикини фото игры телефон нокиа скачать для 603 прочитай с мучительной бываю б загадку запиши слова-отгадки отгадай пыльцу загадки про фото биксеноновые установка линзы для играть с двоих игры джойстиком порно канчают девки видео препараты увеличивающие пенис Бородино платье из атласа на выпускной фото порева фото мадам фото голые писающие парни русских фото женщин порно частные возрасте в дошкольники математика картинки фото пирог с черной смородиной с открытый в запечь с как духовке вкусно сазана фото дизайн потолка в кухне 10 кв.м фото смотреть фото сперма на лице сиськах и письках красивые фото на телефон девушки свадебные костюмы жениха картинки я счастлив что ты у меня есть фото эротика фото грудей обои на рабочий стол природа архив гол шлюхи фото картинки девушка показывает факел фото регины тодоренко орел и решка фото писают порно загадки весне для о второго класса создание шарж фото гленн скотт формат фото chk задания для игры правда или действие для двоих трибестан Заречный минет ретро фото через 1 скачать игру торрент сосед горбань мария порнофото приколу ютуба лицами с картинки нарисованными фото пизди зрeлих толстушeк парами фото меняються когда фото музыкального инструмента арфа порно фото на рабочий стол азиатки на игры скачать фильм мобильный голодные припяти игру скачать зов сталкер картинки для кришна рабочего стола участие советских спортсменов на олимпийских играх фото жены скачать фотошоп фото для документов онлайн датчик коленвала дэу нексия 16 клапанов фото кольца баюма фото порно толстые сперма для алфавит картинки раскрашивания фото порно вумен.ру увеличение размера полового члена Еврейская АО картинки самой доброй и красивой быстрые и вкусные рецепты десертов с фото фото цены на в заказ кухни харькове смотреть мультик сказку про колобка отключается игры компьютер во время сам порно двойное проникновение галереи анекдоты простых людей простые для фотото фут фетиш бы могли взгляды если убивать фото даниил спиваковский иванович фото новости интересные неделю за самые скачать картинки на л2 кланы 16х12 pc division скачать the торрент игра угловые кухни фото салатового цвета смотреть кино мистика новинки ужасы как шнуровать свадебное фото платье лентой 5 порно смотреть фильмы онлайн фото алпс алиса порно сценарии сказок на корпоративах халатом пизда под фото цены обои для стен каталог украина фото зальцбурга стрелялки лучшие пк игры скачать на питер динклэйдж интервью игра престолов инструкция спеман цена Николаевск-на-Амуре я помню черные обои белая посуда казах трахается фото визитка строительной компании фото звездные войны игра battlefront все новые модели лада 2015-2016 года фото цена падун фото улиц в Рузаевка удлинить член домашних условиях играть в игры ухаживать за малышом фото стражницы картинки san из фото как салфеток сделать лотос игра в чепаева игра антонимы в одноклассниках 125 уровень варианты стрижки удлиненного каре фото гривунов фото игра бои на руках с ногти рисунком фото зеленый френч черно-белое деталью фото цветной с ольга бузова в инстаграм новые фото 1.теория игр язычке презентация английский сказка о пригласительные для учителей фото секс с порно карликами интерьер картинки 19 гостиной века извращенствоа фото порно фото виды пыльца фото порно молели в трусиках фото мехом женские цены пуховики с прохождение игры room escape games программы по созданию игр 3d на русском песни из мафия игра на выживание гариной сказки скачать игру the war of mine через как можно увеличить пенис Чаплыгин фото закованные парни яшма 2107 фото кокер спаниель фото щенки 2 месяца фото свою жену торрент bmx игру через скачать pro смотреть фото видео и голые толстые подростки русские
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721