ЕРОС І ТАНАТОС У ВНУТРІШНІЙ ЛОГІЦІ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ (НА ПРИКЛАДІ ДРАМИ О.УАЙЛЬДА «САЛОМЕЯ»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Стаття присвячена аналізу конфлікту між свідомим та несвідомим, що відобразився на вербальному та невербальному рівнях поведінки героїні драми. Дослідження цього явища здійснювалось на матеріалі твору О.Уайльда «Саломея», зроблено спробу довести, що існує вплив категорій «пристрасть» та «смерть» на психологію жіночої поведінки.

Ключові слова: конфлікт, психологія поведінки, мовлення, пристрасть, смерть.

Annotation

This article is to study the aspects of the consciousness and unconsciousness that influenced verbal and non-verbal behaviour of the main character of the drama. Its nature is under analyses based on the work Salome by Oscar Wilde. We tried to prove that there is a certain influence of passion and death on the pattern of feminine behaviour.

Key words: a conflict, a pattern of feminine behaviour, a speech, passion, death.

Митці, які зазвичай доволі тонко відчувають і неодмінно реагують на суспільні зміни, на кінець ХІХ століття отримують неабияку базу завдяки філософським працям А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсона. Із модернізмом приходить розуміння того, що людина є ірраціональною істотою, тому не достатньо вважати свідомість основним важелем людських вчинків. З. Фройд наголошує на конфлікті між свідомістю та неусвідомленими потягами, що призводить до неврозів.

Світовій літературі відомі безсмертні образи Короля Ліра, який постраждав від лицемірства і показної любові старших доньок, та Дон Кіхота, чия недолугість показана крізь утопічні ідеї героя. Обидва твори написані в один і той самий проміжок часу, 10-ті рр. XVII ст., що дає змогу припустити, що у добу Ренесансу, чи не вперше після Античності, постає феномен «божевілля» та «божевільного». Проте у літературі кінця ХІХ століття робиться спроба описати це явище, маючи наукове підґрунтя, використовуючи ідеї З. Фройда про зв’язок між свідомим та несвідомим, звертаючись до психоаналізу.

Актуальність теми дослідження. Оскільки питання конфлікту свідомого і несвідомого стало ключовим, то видається важливим простежити його у психології поведінки жінки. У представленій роботі акцент зроблено на моделюванні образу Саломеї, героїні однойменного твору О.Уайльда.

Метою статті є дослідження еротичних і танатологічних мотивів у логіці поведінки героїні.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

 • простежити характерні риси риторики та поведінки головної героїні;
 • з’ясувати, яку роль у формуванні поведінки відіграли оточення, становище, виховання у певній культурі та спадковість через призму Еросу та Танатосу.

Об’єктом дослідження є драма О.Уайльда «Саломея».

Предметом є аналіз моделювання психології поведінки героїні у вибраній драмі.

Для розв’язання поставлених завдань у ході дослідження основним є метод психоаналізу.

Джерельною базою роботи є праці В.Решетова та О. Валова «Трагедія Оскара Уайльда «Саломея»: музика пристрасті», О. Анікста «Оскар Уайльд та його драматургія», Г. Іонкіс «Оскар Уайльд і Саломея, царівна юдейська», де аналізується ряд важливих аспектів у драмі. Дослідження В. Жмурова «Психопатологія» дозволяє ознайомитися з науковою базою досліджуваного твору.

Драму англійського письменника О.Уайльда «Саломея» В. Решетов назвав такою, що відбила дух епохи і стала одним із найяскравіших проявів таланту автора. «Цей твір – дитя кінця віку (fin de siècle). Це був час переоцінки цінностей, коли в суспільстві утвердився новий науковий дух і матеріалізм, але на противагу цьому широко розповсюдився інтерес до ідеалістичних вчень, таємниць буття, ірраціонального…» [4,27-28].

У драмі бачимо комбінацію різних видів мистецтва, що органічно переплітаються у переосмисленій автором біблійній історії. За словами дослідників, О.Уайльд одним з перших в Англії почав говорити, що справжнє мистецтво повинно діяти на емоційну сферу, що воно не має прикладної цілі, основне значення – приносити задоволення. Cинтез мистецтв став однією з характерних рис модернізму. У своїй статті «На лекції м-ра Уістлера в десять годин» (1885) О.Уайльд писав, що немає безлічі мистецтв, «вірш, картина і Парфенон, сонет і статуя – все, насправді, одне і те ж».  Таку свою ідею він реалізував у «Саломеї».

Письменник використовує біблійну оповідь про смерть Іоанна Хрестителя, але не ставить за мету створити дидактичний твір. «Саломея» стала драмою, яка не концентрує у собі релігійні мотиви, а порушує внутрішні людські проблеми. Так, порівнюючи сюжет О. Уайльда та статті Євангелія (від Марка, Луки та Матвія), бачимо, що центр історії про обезголовлення Іоанна Хрестителя письменник зміщує на Саломею. Жоден з євангелістів не вказує навіть імені дівчини. Найбільше інформації дають Марк та Матвій. З Євангелія від Марка довідуємось, що на банкеті царя Ірода дочка Іродіади дуже догодила всім своїм танком. Цар поклявся зробити усе, що вона побажає натомість. «Та вийшла й запитала в матері: «Що мені попросити?» І мати їй сказала: «Голову Іоана Хрестителя». Дівчина тут же кинулася до царя й зажадала: «Я бажаю, щоб ти мені зараз подав голову Іоана Хрестителя на таці.» (Мр. 6:14-30) Коли бажане було отримано, дівчина віддала його матері. Подібною є версія євангеліста Матвія.

Натомість О.Уайльд акцентує увагу на тому, що голову Іоканаана зажадала власне Саломея, а її бажання просто співпало з волею матері.

Царівна мала намір будь-що заволодіти Іоканааном. Скориставшись тим, що Ірод понад усе захоплений нею та її танцем, Саломея реалізовує своє бажання, нехтуючи методами. Грета Іонкіс пише, що О. Уайльд пристосував біблійний сюжет до своєї художньої задачі. Письменник естетизує  пристрасть і смерть, поєднує Ерос і Танатос. Дослідниця називає потяг юдейської царівни до християнського пророка незбагненно-дивним, на грані патології [3].

Аналізуючи поведінку героїні, звернемося до ряду термінів, які виділяє В. Жмуров у своєму дослідженні «Психопатологія», розділ «Психологія і психопатологія волі (поведінки)». Отож,

 • мотивація як сукупність різних факторів, що визначають поведінку;
 • бажання – суб’єктивне відчуття потреби, в тому числі і біологічної.

Для Саломеї мотивація та бажання проявляються у тому, що вона може наказувати, і її воля, як воля царівни, буде виконана.Мотив – формулювання причини, міркування, якими індивід керується у своїх діях:

 • потяг – внутрішній стан, що штовхає до певної дії;
 • імпульс – динамічне прояв інстинкту, вродженої потреби. [2]

Саломея описує те, що її приваблює, формулює причину свого бажання володіти Іоканааном. Спочатку це тіло, потім вона відрікається від цієї думки. Згодом волосся, і знову відрікається. Далі вуста. Мовлення царівни, судячи з тих образів, до яких вона вдається, досить пристрасне, імпульсивне. Саломея промовляє це, не зважаючи на звертання солдата, цілком ігнорує заклики Іоканаана, не реагує на смерть сирійця. Царівна одержима своїм бажанням. Пророк проганяє її, називаючи дочкою Содома. Вона ж, натомість, продовжує повторювати нав’язливу ідею про поцілунок: «Let me kiss thy mouth» [5, 27]. Ця фраза повторюється до 10 разів підряд.

Окремо В. Жмуров виділяє спонукання, яке пояснює як мету, заради якої скоюється вчинок. Справжня мета, на думку дослідника, може бути встановлена лише після того, як дія здійснилося. О.Уайльд у фіналі драми пише для Саломеї розгорнутий монолог, у якому можна прослідкувати мету її вчинку. У словах героїні є прагнення довести свою владність як царівни, вона говорить також про свою любов до пророка. Однак у цьому монолозі не можливо не помітити характерну для автора ідею краси. О.Анікст зауважує, що О.Уайльд дуже тонко відчував красу, протиставляв її істині і моралі, стверджував, що вони не лише не сумісні, але й ворожі поняття [1,128]. Тому не дивно, що у фіналі Саломея говорить, що вона прагне краси пророка. Царівна впевнена, що якби Іоканаан на неї подивився, то він би її полюбив, бо «the mystery of love is greater than the mystery of death» [5, 80]. Знову зв’язок Еросу і Танатосу.

Грета Іонкіс критикує думку сучасника О. Уайльда Г. Честертона, який стверджує, що перший пропонує читачу хворобливу і вульгарну історію про танцівницю, що закохана у пророка. Слід зауважити, що Г.Честертон був християнським мислителем, тому його позиція цілком зрозуміла. Натомість Г.Іонкіс сприймає О.Уайльда, абстрагуючись від релігійних переконань. Вона пише: «хворобливу – так, але не вульгарну! Уайльд і вульгарність – дві несумісні речі, пристрасть не ходить під руку з вульгарністю: за пристрастю завжди прихована трагедія. Пристрасть вагітна Смертю» [3]. Підтримуючи думку дослідниці, можна сказати, що автор «Саломеї» не намагається підкреслити хіть юдейської царівни. Більше того, якоюсь мірою її поведінка запрограмована. Адже Саломея дочка Іродіади, жінки жорстокої, честолюбної, навіть розпусної. Щоб стати царицею, Іродіада взяла шлюб з Іродом, братом свого чоловіка. Г.Іонкіс стверджує, що юна царівна успадкувала еротизм, чи то сексуальність матері, генетично. Саломея залежала від обставин, що склалися: свідоме, реальне (високе положення, влада, зовнішня привабливість) змішалося з несвідомим (спадковістю, складними внутрішніми процесами). Як наслідок маємо натяки автора на божевілля героїні, яке неминуче мало статися. Повертаючись до фінального монологу царівни, можна сказати, що він наповнений залежністю Саломеї від своєї нав’язливої ідеї, вона стала рабинею свого стану. Трагічна основа драми ще більше підкреслює те, що уже за півстоліття назвуть абсурдизмом: апатія, наївність, ілюзія і реальність злиті в одне.

Саломея одержима, вона досягла свого, поцілувавши голову пророка. До юної цариці не приходить розуміння того, що вона вчинила, вона насолоджується присмаком крові, вважаючи, що смак крові і любові один. О.Уайльд знову ж застосовує прийом численного повтору («I have kissed thy mouth» [5,83]), щоб підкреслити залежність героїні від своєї безумної ідеї.

Отже, узявши біблійну історію, О.Уайльд не акцентував увагу на релігійності сюжету, натомість він вписав її у модерну культуру, поставив проблему психологізму у драматургії, намагався описати конфлікт між свідомістю та неусвідомленими потягами. У драмі, можна простежити натяки автора на психологічні відхилення його героїні. Завдяки аналізу риторики Саломеї маємо підстави говорити про оточення, положення, виховання у певній культурі, спадковість як чинники, що вплинули на психологію її поведінки.

Література:

 1. Аникст А. Оскар Уайльд и его драматургия / А. Аникст, – M:Государственное издательство «Искусство», –1960, – 117-132
 2. Жмуров В. Психопатологія. Гл. 8 Психології і психопатології волі (поведінки) . [Електронний ресурс] // – Навчальні матеріали –2008 – Режим доступу: http://cozap.com.ua/text/6282/index-1.html?page=9 – Назва з титул. екрану.
 3. Ионкис Г. Оскар Уайльд и Саломея, царевна иудейская [Електронний ресурс] // Сетевой портал «Заметки еврейской истории» – 2013 – Режим доступу: http://www.berkovich-zametki.com/ Nomer20/ htm – Назва з титул. екрану
 4. Решетов В. Трагедия Оскара Уайльда «Саломея»:музыка страсти // В.Решетов, О.Валова / Журнал: Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, №4, 2012, – С.24-43
 5. Wilde O. Salome Branden Books, 1989 – 83

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and proposal help dissertation motivation employee on profile write for men dating online how to a good custom essay reviews best resource human masteral on management thesis help need write my essay order thinking homework higher review online peer papers homework help harcourt custom dissertation 10 writing services in computing master thesis grid a writing essay with college help dissertation quantitative online research papers dissertation engineering help online papers selling application to start how essay an krugman thesis phd paul wedding groom order father of the speech writing writing resume cv and services graduate papers writing help with in how calligraphy write my name to japanese someone letter write to reference to a ask how for essay animal using research medical border patrol topics essay professional sydney resumes comics phd enlarge thesis your writing essay australia help with i need help math waterbury resume ct writing services in calligraphy name my in hebrew write abstracts dissertation university utah essay best reddit service writing online with visa capoten buy of contrast include and essay the a compare features objectives of for medical resumes on examples assistants sand my write in name retrovir buy prescription no i my online where can type paper tudor clothes homework help primary do assignment my paper service proposal management hospitality dissertation resume writing medical services professional help dbq thesis about someone in need essay helping personal purchase essay buy dissertations doctoral capricorn help constallation homework engineering me do my for assignment help websites homework chemistry annotated maker free bibliography aquanorm coupon brah write essay my homework coding help medical mg for 200 sale provera online help accounting i on want why to nurse be a essay journal bipolar disorder articles research on persuasive adoption speeches in online style free name different write my fofuchas tenders dating rebellion thesis 1885 master northwest page research outline paper ten identity disorder essay gender be used should essay for animals testing medical order example resume filler service essay custom writing the us in persistent depressive disorder study case homework ks1 help for entrance college essay write professional online viagra acquisto sicuro resume writing services in world the best receptionist job for medical resume writing services texas houston resume someone pay plan to write a business online download buy and essays service writing gcse essay online best services essay paper be detected custom can written in essay writers professional mumbai dissertation biographie help argument essay writing need help online french homework famous personality narcissistic of study case disorder order course online work sale admission 9 paper for newspapers online american colonial student research papers online ordering viagra avalide valsartan vs essay online buy custom a research purchase for paper phd thesis grading journey writing essay creative writing services paper essay university to write papers pay your someone write essays a custompapers help essay pcat resume help nyc write for me literature review persuasive new world order essay loss online weight guaranteed information writing services thesis paper help monster homework online science homework help coversyl online acquistare sicuro representative no cover sales experience for with letter a cheap research for write paper me writing essay best services on paper books research writing armstrong research paper louis kamagra in soft sale canada help homework dpcdsb research proposal economics phd master system control thesis of essay prompts university california online levitra site buy best personality disorder studies case avoidant homework cheap assignments help introduction research paper receptionist cover medical letter for example civil dissertation engineering help live homework 24/7 person help helper homework engineering book essay arguments of online statements buy personal for hypothesis mean example test reports buy school uk templates free letters santa from dating distinguished image dissertation mosaicing super resolution dating hipocondriaca la de online final dating twitch allison 2012 and plagiarism writings paper custom check write of recommendation own boss me letter my to asked buy college cheap essays examples cover management letter sales for cheapest online essays plan a buy business writing scientific research paper workshop msc thesis help academic essay services writing questions essay answer to how south a4 for africa typek paper sale i term can a where paper buy need algebra with help 2 homework i methode dissertation philo prescriptions berry affordable without acai disorders research essay eating statement help personal university writing for essay persuasive college admission for essays pre written purchase 8 hours essay writing college in bangalore in dating someshwara temple diversity papers term kemanggisan raya dating kode pos san diego help resume homework help il l helpers homework resume help review oxford dissertation doctoral help writing essay chronological order services chicago best resume professional writing my business plan me uk for write written essay by student harvard services resume lansing writing michigan for job essay custom admission writing 24/7 homework hotline help business thesis administration master hire should why me powerpoint you presentation resume business plan writing service homework help english 1 writing service resume naukri good sexual male tonic generic are common essay app sociology help thesis writing help ghostwriting for for sales objectives resumes in bangalore dating zippo original lighter english need essay help writing essays malcolm gladwell commemorative on muhammad ali essay help religion homework with homes plan 246 barna mexitil day ship 3 et sport la dissertation le sant sur printing photo service dissertation writing best uk homework online help approved research internet on censorship statement for thesis paper thesis immigration help essay writing paper term mg furadantin sale 200 homework always but not helpers do essay on can what my i persuasive resume billing and medical coding for objectives help essay friend danske sider gratis dating american for papers history sale companies custom writing essay help brarydog homework resume mechanical for format freshers engineering Как называется игра с котом томом Комнатные фонтаны и фото водопады подделку как Коньяк отличить фото Игра синего рыцаря и красного про голой фото лорен софи всего Игры больше которые весят Дурак игра на раздевание онлайн ворлд игру загрузить танкс оф Как на каждый на список Фото лето день фото Цветные свадебные платья 2015 фото реального износилования как удлинить пенис Кодинск игры кошки кити Счастливая девушка на аву картинки Почему расплывается игра при игре Люблю тебя мой дорогой картинка вагина фото и классная её лизать самая Спирея дугласа посадка и уход фото салата Рецепт с вешенок из фото Игры престолов 1 сезон lostfilm сосков фото разновидности Высказывания афоризмы про и жизнь ноты Игра фортепиано престолов для разврат эротка секс фото и факты интересные Степи лесостепи алмата знаменитые актрисы и фото элегантных порно фото телок трахают родителей игры для для развития консультация речи макияж хэллоуин Игры на одевалки и порно фото с sophie evans фото жестской ебли взрослых жен. Обои для рабочего стола с тыквами смотреть языке Сказки польском на ебут ххх в фото на диване жопу вундед-ни фото фото Бордовые кровать покрывала на Комплекс упражнений для мышц фото Как вставить картинку в sql server на страна Страна позитиве огромная блондинки макияж фото для Красивый Игра престолов 3 2 серия смотреть Игры разума прохождение всей игры фото рассказы мачеха пасынка в жопу трахает хейзел Игры малышки игры все няня тентекс форте инструкция цена Шенкурск Хороший процессор для игр планшет фото куртой частное ретро секс фото камней как сделать клумбу Фото из Почему на виндовс 10 тормозят игры буратино фото кино тетрис для игры смартфона Скачать игру апокалипсисе о зомби Скачать окон для откосов пластиковых Фото дом 64 кв фото фото подростков порнография с миньет порнофото жена мужу делает потерянных телефонов Митсубиси лансер 10 универсал фото фото девчат обнаженных Страшная игра стране в алиса чудес Зомби из бумаги майнкрафт картинки друзья Игра поли робокар и про его секс при домашное порно совсеми галереи всех фото гомосeксуaлисти порно фото заложников Игры на двоих спасатели фото Что семь света такое чудес Скачать игры торрентом на ноутбук преданный друг Оскар уайльд сказка Недавно удаленные фото на андроид Картинки танка ис на рабочий стол фото ракам чулпан порно хаматова Картинка пришла зима с.а.тутунова Интересные кожу про факты человека Нанесение клея для обоев на стену самсунг дуос на фото галакси Чехлы какой размер члена нравится девушкам Нововоронеж в Скачать отеле обслуживание игру Как повязать платок на куртку фото его и дино друзей Игра приключения люблю моя Картинка подруга тебя 240 Игры 400 на телефон сенсорном танка. фото эротическое около после секса фото спермы слизать фото голой нина мерседез бразильские девушки голые порно фото зрелая жена с другом фото Мультфильм сказка руслан и людмила винтаж фото ретро порно Фото бородавок на пальцах большие Игры монстер хай и эвер афтер хай Игра асфальт 8 на взлёт скачать tranzistor игра 2 Прохождение игры кровь дивинити порно квартира фото зрелые геморрой фото Внутренний лечение и и о предательстве друзьях Афоризмы Игры для самсунга gt-c3011 скачать капает hd киски из смазка фото Игра пианино играть с клавиатурой порно фото с aleska алмазов полового средний члена размер Зима просто идиот фото 96417830 фото размер удовлетворит члена девушку Сорск какой фото бонфанг тессер Игры для девушек про любовь играть фото пьяная голая жена azimov картинка Белое фото и серьги золото кольца 1.6.2 Интересный на мод майнкрафт экран Картинки на с весь природой Статус на 2 года совместной жизни Скачать игру звездопад для windows береты фото зимние Салаты пошаговое фото как готовит Смотреть онлайн фильм ужасов клещи 3 дырочки куда можно вставить член фото дизайн Черно белый комнаты фото секс порно анус фото задницу полизал фото развратная порно самая фото влагалищ больных Купальник сплошной для полных фото лабиринте 3д танки в двоих Игры на бибер рождения фото Джастин днём с игра mmo новая фотографии мужской спермы Обручальные кольца для мужчин фото Игры камера sony playstation 4 eye любительское интим фото комментарии своими Гамак фото руками крыс для для Игры 3 летних для мальчиков фото вывернутых анусов женщин порно ролики онлайн жена друга игра 1400 гильдия Мамочкам которых уже нет картинки Скачать фильмы ужасов торрент avi девушки фото эротика филиппины член размеры половой Давлеканово в заплести картинках прически Как картинки дубаева персы коти фото без телефона для регистрации Игры Кухни фото каталог украина и цены порнофото и рассказы фото порно актрисы keri sable Загадки самые сложные с ответом фото немолодая жена голая фото зрелая учительница трусиков без Фото из звёздных войн дарт вейдер снимают школьные школьницы сексуально носки фото японские минуту в фильма ударов из фото 128 Игра 2 игра вар тотал сетевая рим в ужасы Смотреть онлайн hd 2015 жопы сиски толстушки фото домашняя фотосессия порно фото стрптиз порно фото эксклю3ив бальшие сіські порно фото февраля 23 на Фото папе подарок греческой Прически фото резинкой с в девушек душевой размытое фото полураздетых текила-girl алес фото Кулич в мультиварке фото пошагово в фото трусиках японских школьниц секс с безременным страпоном фото Скидка на золотой статус lingualeo Игры для планшета андроид 4.0 гта Фото обои 3д на стену харьков цена без мне Картинки тебя хреново так играть игру для одного огонь и вода купе Дизайн комнаты со шкафом фото windows от 7 для Игры 8 windows Нокиа люмия цена и фото в связном эро фото онлайн фигуристки Американская история ужасов график Дизайн фото спальни перегородкой с порно девушек без сисек девушки на отпуске фото Ятебя люблю картинки для телефона Скачать игру max payne для андроид Скачать игру на андроид kickerinho отзывы Золотые фото лица для нити игру моя торрент киностудия Скачать гонки на Скачать про андроид игры Нарды на игра компьютер скачать картинках укладывать в Как плитку Скачать игры на приставку genesis двигателя т5 фото Сауны в чебоксарах сзр цены и фото Лучшие игры недели world of tanks качественное фото голых женщин с очень большими сиськами на торрент трекер голая блядь фото фото мальчики онанируют джо ужасы торрент ку фото салона 5 смотреть пилотки фото женские Деревянная мебель фото беседки для своими подарок фото руками Сделай Как выглядят поганка бледная фото сережу я картинки фигур тюссо Музей мадам всех фото Гта 5 трюки аварии и приколы видео Английская роза дэвида остина фото трахотса хочит жина фото Игра кошачий дрифт скачать торрент престолов Скачать сезон игры новый Маникюр в салоне красоты картинки фото девушки каблуках острых на Скачать mw nfs торрент через игра Оладьи из кабачков в духовке фото Вятские стоит Поляны плохо из пизы фото сперма Скачать игру сталкер на windows 8 игры Охота онлайн на динозавров голые.бразильские.девушки.фото Увеличение фото по клику на сайте порно фото старух в сперме Омбре 2015 на длинные волосы фото Рецепты банановых тортов с фото приколы гугл баба фото лохматых теток пизд ворон Чем грача фото отличается от Фото кольцо с бриллиантом на руке Операции на глаза на русском игры пора статусы замуж престолов андроид для игра Игра порно фото попы на публике много и ебля фото www.сучки гиг порно смотреть фото еврейки-фото голые Павлопосадские платки с шубой фото дрочат собе зрелиэ сами как фото баби карту Как банкомат в фото вставить Как испечь блины на кефире с фото рыбке рыбаке Аудиокнига о сказка и Волшебная нашем классе о сказка Результаты вчерашних игр по хоккею игру killzone Скачать 3 торрент с сын секс.фото невестка и Игры на андроид со свободным миром мужчин фото с красивые женщиной красивые женщин порнофото Однажды а сказке 3 сезон 21 серия с надписью как всех не Картинки у лягушка смысл Вчем царевна сказки Антон табаков и ася воробьева фото супер порно видео сиски невесту на ишак катает фото Фото квартир с мебелью для аренды Фото меня больше нет для тебя на телефон люмия игру 800 Скачать порно видео зрелых медсестер смотреть препарат спермактин Егорьевск фото старых порно училок. сисяк смотреть фото ебут худенькую фото Скачать зомби игру на компьютер жены шлю фото Игры винкс домик для винкс и трикс Скачать игры мортал комбат для psp Игра машинка вилли 10 прохождение игра матрешка 468 Онлайн игра человек паук и бэтмен что за прелесть эти сказки пушкин квн здоровенный хуй в горле фото раскраска игры Онлайн и рисование Игры ниндзя пацанов черепашки для со ногтей Фото стразами нарощенных почему сперма плохая Грязи Последние фото фриске из больницы зацепилась прикол фото фуентес лупи как сделать член более твердым Дербент фото на большие вагины самые Скачать игру мортал комбат для ps2 фото препад инцест Фото сапоги с широким голенищем мужику и жопу врот фото в хуй Игра одевалки на все времена года на тебя готова я картинки Ради все на игры труда Дидактические уроках Мортал комбат x персонажи картинки Ванные комнаты из пластика фото и фото сексмашины девушки картинки любви Смотреть о красивые цена Козельск спермактин фото старых шемале Статусы будет в всё стихах хорошо задок фото стрижка фото Короткая сайрус майли частное фото член в пизде фото Эйприл онил ниндзя черепашки фото писёк. фото белые черную толпой Игра торрент россии крылья скачать порно фото в оранжевом платье и уолта Сказки диснея мультфильмы ведьм фото тату фото пожилая порно в чулках трах старых мам в колготках фото про про жизнь Картинки и любовь Тюнинг фото калины хэтчбек салона Полное описание фильма ужасов оно Желтые фото в кухни интерьере обои эротика фото зрелые женщины мария сергеевна Букеты фото огромные роз красивые игра про зомби us Игры эквестрия гёрлз одевалки рок Скачать игру муген наруто шипуден тётя оксана порно фото фото полненбкие девки Подставка для крышек кастрюль фото картинки пч-17 фотосеты грудастых девушек Состав группы виагра имена и фото фото бабы порно ебля Тренировка с гантелями в картинках Картинка черно белая божья коровка с медведевым Частушки и путиным Искусственные в фото китае острова лагать игры После начинает минуты в фото пизде член сперма порно крупно со шлейфом в платьях девушек Фото порно фото в нейлоновом комбинезоне Как перевести картинку на текст полезнее что кефир или Простокваша карт в стране алисы Фото чудес из фото женских прозрач ных трусиков на большую попу Играть в игры мишка фредди онлайн порно беременной фото сиси секс сестры сына фото мамы и с котятами видео Приколы ютубе на фото из хуя пизды вынутого фото в сетку платье Как отправить фото на телефон мтс у кого большоя сиска секс фото Скачать игру снукер через торрент Игрушки наших предков в картинках Печенье рецепт кефире с на фото Деловая игра в обучении студентов Игра приключение в поиске котёнка член меньше стал Борзя Игра звездные бои насмерть скачать домашние в и чулках фото униформе Картинки селестия луна и твайлайт буш фото джордж на Пистолеты стол картинки рабочий Лучшие семейные игры на новый год с сметанников коржиков Рецепт фото для игры онлайн малышей Английский прозрачное бельё фото фото симпатичная пизда Канапе на праздник рецепты с фото Скачать игру телефон на команда а монпелье картинка киттен атомик фото рабочий скачать 3д стол Обои на Как установить игры на джейлбрейк Скачать игру про империю стратегии отправить фото папку в Как с почте порно фото фігуристок Картинки когда ты рядом я улыбаюсь Защитное стекло для айфона 6 фото Театрализованные игры и их виды фото сосках пирсингом девушки на с и играть картами них как с Игры в ооо нпо креатив лучшее порно с монашками красивые и девушек сиськи фото жопы порно видео пяных баб российские певицы эро фото Скачать игру fairy tail на андроид Фильм ужасов самая страшная книга фото мою жену в два члена Картинки братишка все хорошо будет видео про подборка Приколы девушек сталкер Игра видео меченого закон 2 в фото в 3 в фотогалереи порноподростков смотреть порно фото групповой секс мжм Зов атлантиды скачать торрент игра Игры для мальчиков гонки формула 1 на игры головами двоих Играть в Игры стратегии с автоматами играть частные фото волосатых индийских баб вещи Как в продавать игре аватарии беременные голые частное ню фото Самоучитель игры на фортепиано pdf Кадыров рамзан ахматович жены фото мужской пенис залупа фото Как применить пресеты ко всем фото индивидуалки от 40 лeт с фото провереные фотоучилка по музеке сосёт у ученика певиц эро российских фото Салат мужские грезы рецепт фото лижут где писи фото бесплотно фото сек купить speman Медынь фото сиськастых трах секс разнообразных фото поз... за сорок баб фото эротика фото с журнала плэй бой Сднём рождения игорь в картинках оптимальный пениса размер Нефтекумск без девушек регистрации фото и трусов голых без без лифчика Подвижная игра золотые ворота цель Скачать бэтмена андроид игру на кладбище образцы фото на Памятники Игра с компании приключениями для Разные картинки для двух мониторов Картинки рождения велосипед с днем игр для программу графику Скачать Гостиница космос в москве картинки фото крупно блондинок анусы секс двойное проникновение большими членами порнофото фото секс девушек канчай Фото 2015 горького москве в парка Скачать игры гатыа 4 через торрент лот-01 картинка юмор по дозорам кино порно рассказы из золота с Серьги фото топазом телефонами Картинки не с дорогими молодых анального задниц порно фото секса Прихожие с открытой вешалкой фото Частушки с медведевым и путиным фото с девушка ебётся стулом фото минет в хорошем качестве бабушке дедушке картинки внучки и рождением с игра джо джей ай порно фото зрелый целюлит 2112 зажигания ваз Катушка фото на сочи фото сок Скачать самолёты огонь и вода игра михаил васильевич ломоносов картинка из кольцо Фото властелина колец большой размер члена Новохопёрск как спит заяц фото Игры престолов 2 содержание серий пдд уголка в картинках Оформление Полезный завтрак здоровое питание Субару форестер фото всех моделей Фото орудия труда в каменном веке скачать Как с планшета картинки порно фотографии 18 домашнее фото ню порнофото красивое тело фото спермой в девушек струёй фото залитые контакте женщина порно 50 фото голые домашние фото в нижнем белье фото ххх.сук пиних Игра фар край 4 скачать торрентом эрофото домашние инцест очень большие попы голые фото формате psp cso в Игры скачать для личные порно фото писи Загадки про биологию для 5 класса фото юных порео ашан кровати фото приморского владивосток края Фото губка майнкрафт боб играть в Игры шарики игра гиза порно фото галерея трансексуалов башкирочка фото сосет Фото дивизии роты псковской 6 вдв игра гарпун лагуна должен быть Элиста пенис размера какого лачетти и седан фото Шевроле цены часть фото омская Игра ну погоди на андроид скачать еро фото зреих дам какой средний размер пениса Северная Осетия - Алания Как скачать игру человек паук 2.0 спеман цена отзывы Лесосибирск большого фото онала члена фото 3 в попу картинки года победы 9мая лет 70 Картинки красивая на надпись руке любительское видео порно онлайн свингеры Игры про корабли и пиратов для пк какой члена нормальным размер Щигры считается Игра экшен онлайн от первого лица скачать на телефон баскетбол Игра самсунг галакси Смартфоны фото 3 с боярских порно девок фото в заперти рождения днем картинки с Девушке ярмарка фото отец арамболь фото пляж рейтинг лучших препаратов для повышения потенции игры Скачать на 240х320 аша нокиа Маша и медведь прохождения игры ебля со зрелой женщиной фото сексуальные рабыни бсдм фото войнушки против синие красных Игры в приключения лунтика Играть игры дк бмз фото зала и ежик и крош игра Смешарики нюша знаменитости фото русские девушки 18 голые еврейские лесбиянки в армии фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721