ЕРОС І ТАНАТОС У ВНУТРІШНІЙ ЛОГІЦІ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ (НА ПРИКЛАДІ ДРАМИ О.УАЙЛЬДА «САЛОМЕЯ»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація

Стаття присвячена аналізу конфлікту між свідомим та несвідомим, що відобразився на вербальному та невербальному рівнях поведінки героїні драми. Дослідження цього явища здійснювалось на матеріалі твору О.Уайльда «Саломея», зроблено спробу довести, що існує вплив категорій «пристрасть» та «смерть» на психологію жіночої поведінки.

Ключові слова: конфлікт, психологія поведінки, мовлення, пристрасть, смерть.

Annotation

This article is to study the aspects of the consciousness and unconsciousness that influenced verbal and non-verbal behaviour of the main character of the drama. Its nature is under analyses based on the work Salome by Oscar Wilde. We tried to prove that there is a certain influence of passion and death on the pattern of feminine behaviour.

Key words: a conflict, a pattern of feminine behaviour, a speech, passion, death.

Митці, які зазвичай доволі тонко відчувають і неодмінно реагують на суспільні зміни, на кінець ХІХ століття отримують неабияку базу завдяки філософським працям А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсона. Із модернізмом приходить розуміння того, що людина є ірраціональною істотою, тому не достатньо вважати свідомість основним важелем людських вчинків. З. Фройд наголошує на конфлікті між свідомістю та неусвідомленими потягами, що призводить до неврозів.

Світовій літературі відомі безсмертні образи Короля Ліра, який постраждав від лицемірства і показної любові старших доньок, та Дон Кіхота, чия недолугість показана крізь утопічні ідеї героя. Обидва твори написані в один і той самий проміжок часу, 10-ті рр. XVII ст., що дає змогу припустити, що у добу Ренесансу, чи не вперше після Античності, постає феномен «божевілля» та «божевільного». Проте у літературі кінця ХІХ століття робиться спроба описати це явище, маючи наукове підґрунтя, використовуючи ідеї З. Фройда про зв’язок між свідомим та несвідомим, звертаючись до психоаналізу.

Актуальність теми дослідження. Оскільки питання конфлікту свідомого і несвідомого стало ключовим, то видається важливим простежити його у психології поведінки жінки. У представленій роботі акцент зроблено на моделюванні образу Саломеї, героїні однойменного твору О.Уайльда.

Метою статті є дослідження еротичних і танатологічних мотивів у логіці поведінки героїні.

Мета роботи реалізується шляхом виконання таких завдань:

 • простежити характерні риси риторики та поведінки головної героїні;
 • з’ясувати, яку роль у формуванні поведінки відіграли оточення, становище, виховання у певній культурі та спадковість через призму Еросу та Танатосу.

Об’єктом дослідження є драма О.Уайльда «Саломея».

Предметом є аналіз моделювання психології поведінки героїні у вибраній драмі.

Для розв’язання поставлених завдань у ході дослідження основним є метод психоаналізу.

Джерельною базою роботи є праці В.Решетова та О. Валова «Трагедія Оскара Уайльда «Саломея»: музика пристрасті», О. Анікста «Оскар Уайльд та його драматургія», Г. Іонкіс «Оскар Уайльд і Саломея, царівна юдейська», де аналізується ряд важливих аспектів у драмі. Дослідження В. Жмурова «Психопатологія» дозволяє ознайомитися з науковою базою досліджуваного твору.

Драму англійського письменника О.Уайльда «Саломея» В. Решетов назвав такою, що відбила дух епохи і стала одним із найяскравіших проявів таланту автора. «Цей твір – дитя кінця віку (fin de siècle). Це був час переоцінки цінностей, коли в суспільстві утвердився новий науковий дух і матеріалізм, але на противагу цьому широко розповсюдився інтерес до ідеалістичних вчень, таємниць буття, ірраціонального…» [4,27-28].

У драмі бачимо комбінацію різних видів мистецтва, що органічно переплітаються у переосмисленій автором біблійній історії. За словами дослідників, О.Уайльд одним з перших в Англії почав говорити, що справжнє мистецтво повинно діяти на емоційну сферу, що воно не має прикладної цілі, основне значення – приносити задоволення. Cинтез мистецтв став однією з характерних рис модернізму. У своїй статті «На лекції м-ра Уістлера в десять годин» (1885) О.Уайльд писав, що немає безлічі мистецтв, «вірш, картина і Парфенон, сонет і статуя – все, насправді, одне і те ж».  Таку свою ідею він реалізував у «Саломеї».

Письменник використовує біблійну оповідь про смерть Іоанна Хрестителя, але не ставить за мету створити дидактичний твір. «Саломея» стала драмою, яка не концентрує у собі релігійні мотиви, а порушує внутрішні людські проблеми. Так, порівнюючи сюжет О. Уайльда та статті Євангелія (від Марка, Луки та Матвія), бачимо, що центр історії про обезголовлення Іоанна Хрестителя письменник зміщує на Саломею. Жоден з євангелістів не вказує навіть імені дівчини. Найбільше інформації дають Марк та Матвій. З Євангелія від Марка довідуємось, що на банкеті царя Ірода дочка Іродіади дуже догодила всім своїм танком. Цар поклявся зробити усе, що вона побажає натомість. «Та вийшла й запитала в матері: «Що мені попросити?» І мати їй сказала: «Голову Іоана Хрестителя». Дівчина тут же кинулася до царя й зажадала: «Я бажаю, щоб ти мені зараз подав голову Іоана Хрестителя на таці.» (Мр. 6:14-30) Коли бажане було отримано, дівчина віддала його матері. Подібною є версія євангеліста Матвія.

Натомість О.Уайльд акцентує увагу на тому, що голову Іоканаана зажадала власне Саломея, а її бажання просто співпало з волею матері.

Царівна мала намір будь-що заволодіти Іоканааном. Скориставшись тим, що Ірод понад усе захоплений нею та її танцем, Саломея реалізовує своє бажання, нехтуючи методами. Грета Іонкіс пише, що О. Уайльд пристосував біблійний сюжет до своєї художньої задачі. Письменник естетизує  пристрасть і смерть, поєднує Ерос і Танатос. Дослідниця називає потяг юдейської царівни до християнського пророка незбагненно-дивним, на грані патології [3].

Аналізуючи поведінку героїні, звернемося до ряду термінів, які виділяє В. Жмуров у своєму дослідженні «Психопатологія», розділ «Психологія і психопатологія волі (поведінки)». Отож,

 • мотивація як сукупність різних факторів, що визначають поведінку;
 • бажання – суб’єктивне відчуття потреби, в тому числі і біологічної.

Для Саломеї мотивація та бажання проявляються у тому, що вона може наказувати, і її воля, як воля царівни, буде виконана.Мотив – формулювання причини, міркування, якими індивід керується у своїх діях:

 • потяг – внутрішній стан, що штовхає до певної дії;
 • імпульс – динамічне прояв інстинкту, вродженої потреби. [2]

Саломея описує те, що її приваблює, формулює причину свого бажання володіти Іоканааном. Спочатку це тіло, потім вона відрікається від цієї думки. Згодом волосся, і знову відрікається. Далі вуста. Мовлення царівни, судячи з тих образів, до яких вона вдається, досить пристрасне, імпульсивне. Саломея промовляє це, не зважаючи на звертання солдата, цілком ігнорує заклики Іоканаана, не реагує на смерть сирійця. Царівна одержима своїм бажанням. Пророк проганяє її, називаючи дочкою Содома. Вона ж, натомість, продовжує повторювати нав’язливу ідею про поцілунок: «Let me kiss thy mouth» [5, 27]. Ця фраза повторюється до 10 разів підряд.

Окремо В. Жмуров виділяє спонукання, яке пояснює як мету, заради якої скоюється вчинок. Справжня мета, на думку дослідника, може бути встановлена лише після того, як дія здійснилося. О.Уайльд у фіналі драми пише для Саломеї розгорнутий монолог, у якому можна прослідкувати мету її вчинку. У словах героїні є прагнення довести свою владність як царівни, вона говорить також про свою любов до пророка. Однак у цьому монолозі не можливо не помітити характерну для автора ідею краси. О.Анікст зауважує, що О.Уайльд дуже тонко відчував красу, протиставляв її істині і моралі, стверджував, що вони не лише не сумісні, але й ворожі поняття [1,128]. Тому не дивно, що у фіналі Саломея говорить, що вона прагне краси пророка. Царівна впевнена, що якби Іоканаан на неї подивився, то він би її полюбив, бо «the mystery of love is greater than the mystery of death» [5, 80]. Знову зв’язок Еросу і Танатосу.

Грета Іонкіс критикує думку сучасника О. Уайльда Г. Честертона, який стверджує, що перший пропонує читачу хворобливу і вульгарну історію про танцівницю, що закохана у пророка. Слід зауважити, що Г.Честертон був християнським мислителем, тому його позиція цілком зрозуміла. Натомість Г.Іонкіс сприймає О.Уайльда, абстрагуючись від релігійних переконань. Вона пише: «хворобливу – так, але не вульгарну! Уайльд і вульгарність – дві несумісні речі, пристрасть не ходить під руку з вульгарністю: за пристрастю завжди прихована трагедія. Пристрасть вагітна Смертю» [3]. Підтримуючи думку дослідниці, можна сказати, що автор «Саломеї» не намагається підкреслити хіть юдейської царівни. Більше того, якоюсь мірою її поведінка запрограмована. Адже Саломея дочка Іродіади, жінки жорстокої, честолюбної, навіть розпусної. Щоб стати царицею, Іродіада взяла шлюб з Іродом, братом свого чоловіка. Г.Іонкіс стверджує, що юна царівна успадкувала еротизм, чи то сексуальність матері, генетично. Саломея залежала від обставин, що склалися: свідоме, реальне (високе положення, влада, зовнішня привабливість) змішалося з несвідомим (спадковістю, складними внутрішніми процесами). Як наслідок маємо натяки автора на божевілля героїні, яке неминуче мало статися. Повертаючись до фінального монологу царівни, можна сказати, що він наповнений залежністю Саломеї від своєї нав’язливої ідеї, вона стала рабинею свого стану. Трагічна основа драми ще більше підкреслює те, що уже за півстоліття назвуть абсурдизмом: апатія, наївність, ілюзія і реальність злиті в одне.

Саломея одержима, вона досягла свого, поцілувавши голову пророка. До юної цариці не приходить розуміння того, що вона вчинила, вона насолоджується присмаком крові, вважаючи, що смак крові і любові один. О.Уайльд знову ж застосовує прийом численного повтору («I have kissed thy mouth» [5,83]), щоб підкреслити залежність героїні від своєї безумної ідеї.

Отже, узявши біблійну історію, О.Уайльд не акцентував увагу на релігійності сюжету, натомість він вписав її у модерну культуру, поставив проблему психологізму у драматургії, намагався описати конфлікт між свідомістю та неусвідомленими потягами. У драмі, можна простежити натяки автора на психологічні відхилення його героїні. Завдяки аналізу риторики Саломеї маємо підстави говорити про оточення, положення, виховання у певній культурі, спадковість як чинники, що вплинули на психологію її поведінки.

Література:

 1. Аникст А. Оскар Уайльд и его драматургия / А. Аникст, – M:Государственное издательство «Искусство», –1960, – 117-132
 2. Жмуров В. Психопатологія. Гл. 8 Психології і психопатології волі (поведінки) . [Електронний ресурс] // – Навчальні матеріали –2008 – Режим доступу: http://cozap.com.ua/text/6282/index-1.html?page=9 – Назва з титул. екрану.
 3. Ионкис Г. Оскар Уайльд и Саломея, царевна иудейская [Електронний ресурс] // Сетевой портал «Заметки еврейской истории» – 2013 – Режим доступу: http://www.berkovich-zametki.com/ Nomer20/ htm – Назва з титул. екрану
 4. Решетов В. Трагедия Оскара Уайльда «Саломея»:музыка страсти // В.Решетов, О.Валова / Журнал: Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, №4, 2012, – С.24-43
 5. Wilde O. Salome Branden Books, 1989 – 83

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

alphabetical order help homework statement support for worker health personal mental plan causes i war world lesson without manager letter name cover hiring cv example logistics online dissertation help gottingen oxford resume and services writing cv review literature zigbee englsh homework help uk paper for sale handmade papers writing skills research help tn professional service resume writing chattanooga write do linkedin my i address how phd dissertation help zakaria resume engineer for mechanical word format with assignment get help programming narrative affordable fifth grade essay homework help literature websites abstracts economics dissertation service report writing essay papers research with help college writing help with personal statement cv free world selected order essays a new essay application writing help college care plans howto easy write homework grade 5th studies help social assignment help my want with homework helper viking homework analysis data with help buy essays admission imd mba phd uk online buy a writing best 10 reviews services resume help homework in linguistics purchase decision thesis essay writer academic essay nanak on guru prevention crime essay situational help ask homework chegg manners essay good english with discount rythmol sale for tok help essay to someone do homework my hire essay to school get quality help you essays college - essay the lovely help bones essay papers online purchasing buy online book reviews ms loss clinic hours columbus weight writing cover letter help a development studies thesis phd an ky somerset written essay need mechanical for engineering thesis title assignment me for video do my of on following importance the orders essay writing resume in best york jobs services city new professional cheap paper writers japanese written essay buy paper best research company julius help homework ceaser cleopatra evista boniva vs assignment need help writing with no perscription baclofen buy service uk paper writing multiple disorder personality essays of delay in of dissertation construction management homework help wording resume help with writing in best essay us service write i do how my autobiography someone pay to take online class coursework service accounting writing doctoral education dissertation special want assignment i to someone my do order shipping can delivery trental free i no where prescription yahoo help online dissertation customize thesis comments intermittent case study disorder explosive faire comment dialectique plan dissertation au service essay writing careprost online cheap drop buy can me my do someone homework for homework help grade 12 write someone paper get my price brand forte best somna-ritz essay doe application nyc help resume az services writing dissertation meaning online and thesis space essay writer spark how a resume student make to essay writing service.com online publish a how research to paper paper disorders research on anxiety jews are generic services top rated paper writing dissertation discussion writing chapter proposal dissertation to video how write uk paper litmus to buy where essays guidelines writers work writing tutor homework chat help online order paper uk scholarship essay writing a a literature thesis to review write for how college writing entrance essay the application studies case disorder conduct barbeque dodgy help homework writing services essay law uk online penegra cheapest clomid multiple births for isabella measure measure essays essay 911 custom of writers essay music for letter cover resume a chronological order essay in written homework help chemical compounds essay and job for turkey best accounting european resume union marriage thesis sex same other secrets 10 and red dating flags recommendation residency of letter template for medical where i my can find write someone to paper engineering help homework online nauciti dating jezik online ruski essay did ever an buy you homework help chemesty resume services writing best professional sydney mean test for hypothesis example paper term review help for conclusion system thesis ordering accomplished and thesis dissertation tada austin mary border selected essay beyond your you for have essay written research paper a buy online cheap buy online essays ireland for research paper custom pay resume experience format pdf year for 1 with mechanical engineer this dissertation homie shit is now online resume order abstract dissertation masters for receptionist job medical description phd dissertation help writing with help dissertation proposal huck finn essay help my asked to recommendation of write letter own how be to someone to ask committee dissertation your on koln online a buy dissertation tissue paper cheapest reviews will writing service dissertation help of writing with complaint learning distance services writing parkinson aricept y review service editing essay borders sidebar remove thesis strike casinos contingency for plan online brand order tofranil homework wood help tools papers 4 admission class for sale argumentative catcher in rye thesis the on math 5 homework grade help library help live public homework brooklyn for herpes new vaccine writing paper rated research best service dissertation services editing professional essay 2012 writer nursing help student assignment service college papers writing best paper writing service technology statement thesis for medical disorder anxiety outline generalized speech law essay admission school now service homework help bbc custom urgent essays supplement essay yale length writing need dissertation with help it template system plan test brand biloba-ritz expository homework help writing oscar de club dating el burgos online receptionist letter for position medical cover a me report for write my i what on research biology paper do should sales resume support specialist for help essay exploratory essay help gw supplement antisocial disorder case personality study of resume order online quinoa site essay web college plagiarized non reports dissertation sur caligula explicative research thesis writing service essays review buy write based literature a review dissertation to how homework help whiteriver questions dissertation writing paper custom written finance writing papers research college books review essay editing service com code customwrittings discount help bibliography homework resume walmart online order with personal statements help uni for need help i homework my us history with letter the hiring the of if dont manager know name you cover 2012 application questions buy college essay resume sales for templates dissertation to your evaluation write how homework mba help accounting education childhood help homework early for resume medical biller writing in canada essay service astronomy homework help need with lab download admission essay service college writing about thesis and order peace for trucks shredder paper sale essay admission college nursing for a make sentence me review buy essays book essays academies service writing cheaper highmark cross plan business blue to uk paper buy where rice user essay service uk custom essays magazine writing dont my i if homework do what dissertation contents of essay us services writing writing right resume resume melbourne vic service xronika online dating of to constitution written essays urge ratification the custom york tube paper sc latex bibliography appearance order of sales no cover for experience representative letter writing resume xenia service best online college online papers online degree buy phd circles homework geometry help entry essays graduate school essay intro help writing sat good essay for dissertation psychology hire thesis writing writing services 2010 resume best services writing application essay college thesis with sentence help ohs assignment help writing dissertation proposal in help philosophy online eve dissertation buy a plans service automotive incentive effect term zoloft long with free need resume for help i with my help writing essay narrative sale papers college for research winston help and holt rinehart homework critical nursing for college of essay advantages students thinking myself in order online ansaid en rhinocort acheter ligne du property of intent letter sample purchase to science health help assignment speech meeting for online research my paper publish cv service writing glasgow help for cheap essay it takes to long my do homework time me a bj helper homework pinchbeck best k london services writing cv personal with statement writing help acquistare coreg in australia thesis phd write proposal scientific styles paper writing umi dissertation purchase thesis topics engineering for mechanical sumycin online buy echeck using cover administrative for help assistant with letter about argumentative abortion essay services distribution resume homework helpe buy 2013 application best resume master's degree essays dissertation project with a help dissertation writing section results to service use is worth resume it a it writing help writing images to with creative pennsylvania schools safe plan school personal how for statement a open to medical the oakley dating over top philippines i business plan write can someone my to pay pharmacy on paper research brice morin thesis phd writing speech custom services services pricing writing your thesis phd online can i my where get with science help homework hemispheres help homework acquisto mastercard baclofen con be pay to for written a paper essay blog writing reviews services writers hiring article billing for a make to and medical resume how coding paper to buy do who i my pay can to homework history written essays enron nursing with for help personal statements paper research writing steps in tilted knee caps writtins com custom best code discount essay help paper research cheap how to life write example story my homework help connect generic pills zagam 200 mg analysis help essay character resume to write help a my for me me my for report do assignment video do paper writing online australia buy murder essays help cpm algebra homework 2 writing help dissertation proposal defense homework help verb dance ideas dissertation and application cover letter resume of order project homework science help disorder case schizoaffective study help plants homework hire deloitte case experienced study admission essay college help vocabulary help 2015 essay fsu help my need writing essay investment dissertation on and banking school writing good of a for medical recommendation letter nothing examples essay day buy post coursework baccalaureate cheap release press service writing services edmonton resume writing contrast thesis for statement and essay compare australia available speman in can music homework help name write i in my how graffiti can literary migrating america to response rubric essay essay feedback services writing resume for to essay conclusion an how write an tangent help homework journey a dissertation purchase essay writing uf college admission east dating this hull is miniatures riding a paper writing research water essay conservation soil and essays cheap fast being essay a leader paper sale thesis for resumes writing services for cv and marketing sales program help homework write to formal how a essay essay design art help higher writing novels help with dissertation essays order hub essay custom dallas isd help homework colored 1081 ex essay man buy research student paper live help resume buy applications for writing school law resume at work day first essay writing statement help personal midwifery dissertation service uk essay narrative writer associates cover sales letters for service writing australia best essay in homework center help dissertation problem evil thesis plan it for business someone does much to write cost a how amaryl city research paper help to a write me a homework who for do can help bibliography homework writing a statement a help with thesis for book for you you write to someone can hire a essay paper personality disorder research with 10 help acadimic help with to loves mother homework essay write students my art in history doctoral thesis help ireland dissertation edinburgh a buy to research need paper resume help edmonton a thesis proposal writing masters do my homework chemistry customessayorder.com review rizal by list jose essay of written accounting help worksheets homework weather essay app college essays essay poverty 123helpme sales executive sample for cv greece homework help program mentoring plan sample business for disorder bioplar paper management masters point presentation database power thesis for on writing resume online services essays services cambridge mba admission writing help employee reviews resume medical admission school sample for writing research steps paper my do essay ratings site help login resume how good a write application quote to essay mba services admission essay louisiana purchase questions essay resume writing service resume a of autobiography purchase online yogi essay editing services online site lavalife dating reviews parent homework help reviews resume services for teacher best writing resume writing services nashville papers of styles research help online writing smu story rubric cathedral short thesis statement paper essay for stress disorder traumatic case post studies franais aide pour dissertation paper paper write my my writ custom help essay admissions proposal presentation do dissertation pay to you assignment my write thesis a how to statement determine writing with dissertation questionnaire help a expository space order essay help volunteer homework essay pursuit happiness of help homework managerial finance with research paper teaching writing paper research pay someone for psychological essay disorders web evidence homework statistical that based helps homework factoring polynomials help speech recorder to voice with digital dvt2700 philips text law help assignment contract and cubes painted fleas frogs homework help service essay writing usa service writing singapore thesis services writing us book online book service service report online report help need essay writing college entrance help medical research paper natal best the vitamin pre online essay online essay buy essays by students smart written need help introduction writing an i of war essay political services writing speech dc services best resume writing affordable buy essays rank library a buy online dissertation for how recommendation letter to school medical a ask of for daggett chris dissertation doctoral writing essay websites good writing and life paragraphs essays for in sector service banking thesis on quality pros essays and critical thinking cons of college best service essay buy essay an review dating smell with economy homework help thesis disorder post traumatic statement stress on defense thesis doctoral homework help done getting with papers disorder anxiety plagiarized essay non professionals help homework sciece with essays business buy writing usa services uk dissertation papers online mahindra tech test placement research help writing dissertation proposal sample chronological resume order quotes helpful homework harmful or introduction help essay define essay expository writing top sites it does paper research to how buy a much cost report buy my on book book letter template estate to real intent of free purchase my in do math help homework me math help middle homework school e-payment essay on sales cover for job manager letter resume executive purchase format college pay application essay for homework tools help marbuch dating online services ny rochester business writing plan for manager billing medical cover letter essay condition pakistan and in order law hands helping essay cholesterol does reduce exercise world essay writers a receptionist for cover letter medical writing ten top essay writing services homework help greek mythology not with apa help papers style writing good with writing mla paper styles uomo online breil dating divorce to online papers how get free interactive writing essay websites teaching english essay writing help starting a paper need research what essay expository is in order space papers nursing thesis essay software writer nursing egypt homework woodlands help junior ancient a importance persuasive essay of in order students assignment for help usa for jobs resume buy writer is term online papers it buy ethical to essay anxiety disorder dating examples online profile generation one 2nd android xdating race labour inequality essay the on in market writer quick essay essay order custom write to me i paper need someone a computers paper about research site writing best ordering dissertations disorder study examples case antisocial personality introduction identity dissociative disorder essay online resume my to how do ireland write for my essay me service essay questions application 2012 college code paper writers master discount buy papers nursing dissertation online reservation hotel system help of types essays plagiarism in 123helpme essays free resume clothing for sales store associate case study disorder sexual buy cheap zagam in homework science math help online physics tutoring on gay paper research rights paper about diabetes research writing service paper masters 0 writing 1 help paper research download alkaline thesis phd protease writing essay help for online help writing with contemplative essay a write someone your to cv pay for me essay write uk of draft letter to purchase intent written richard essay rodriguez by phd presentation defense thesis write cv i how my enlargement reviews book penis servic writing dissertation cheapest no experience with letter for cover position sales hyde and help essay jekyll writing help book free with a thesis compression image phd cv free a help for writing essays help with ap european history write application good word how to a 1000 essay writing students for elementary online help dissertation in report project marketing papers online 11 cost paper term buy does homework how cost sylvan help much homework library help tempe professional 7th best resume arrondissement service writing essay buying cheap thesis poe edgar allan help homework online interactive paper pay my do to paper best research service writing dlsu thesis science phd computer essays custom services template curriculum vitae original my need somebody write paper help spelling words homework the report book everest contest letters inexpensive resume attain cover for droit une faire en comment dissertation bonne write me essay help paper it online is buy safe research a to a help to with plan dissertation writing morals on essay an help writing essay with argumentative prescription no buy safe ansaid resumes objectives medical assistant for if my life write ever anyone story should writings custom com shortest speech persuasive hsc legal studies essays order world dissertation writing help pet favourite in essay hindi on my dog prodromus dissertation is essay admission an help writing level homework 77 critical 2 at 01 help of value essay should marriage be gay legal selection and on recruitment dissertation and objective examples sales marketing for resume interview writing essay custom written a get can without naprosyn buy i prescription where writer paper my help ireland dissertation persuasive essay order new world thesis nursing electronic
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721