ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В розрізі сучасних змін на ринковому середовищі: посиленні міжнародної конкуренції і фінансових обмежень, що потребує досягненню стабільних позицій підприємствами на ринку, аналіз їх ліквідності стає дедалі актуальним. Ліквідність – важливий показник фінансового стану підприємства, який цікавить його зовнішніх партнерів. Проте дослідження тематики аналізу ліквідності українських підприємств знаходиться лише на етапі становлення. Крім того, багато дослідників вважають, що використання класичного коефіцієнтного методу оцінки ліквідності є не виправданим, оскільки їх  нормативні значення не відповідають специфіці діяльності українських підприємств.

Метою дослідження є розробка адекватної економіко-математичної моделі оцінки ліквідності підприємства, що враховує теоретичні положення, існуючі моделі, методи і алгоритми вирішення завдань щодо покращення ліквідності вітчизняних підприємства.

При оцінці ліквідності підприємства для правильного розуміння її динаміки та рівня необхідно враховувати ще додаткові фактори до тих, які використовуються показниками  абсолютної, поточної та загальної ліквідності. Аналіз існуючих досліджень показав, що на ліквідність підприємства впливає: ефективність використання оборотних коштів, пропорції між складовими активів і пасивів балансу (питома вага оборотних активів і частка короткострокових позикових коштів  у загальних їх величинах),  обсяг реалізації продукції (ресурсовіддача, коефіцієнт закріплення), фінансовий результат (рентабельності продажу і оборотного капіталу). Саме ці показники ми вважаємо пріоритетними при розробці моделі оцінки ліквідності.

Найбільш перспективним і адекватним методом для аналізу ліквідності підприємства ми вважаємо нечітко-множинний підхід. Цей метод здатний врахувати специфіку діяльності українських підприємств, оскільки нечітка модель має можливість налаштування своїх параметрів на основі реальних даних, як кількісних так і якісних, тобто не накладає обмежень на вхідну інформацію, що є дуже важливим моментом.

До того ж ефективнішим є використання алгоритму Сугено для прийняття рішення щодо визначення рівня ліквідності. Це пов’язано з тим, що база знань Сугено задається не нечіткими термами як у Мамдамі, а лінійною функцією від вхідних параметрів. Проте для моделі типу Сугено властивим є непрозорість параметрів, та складність їх інтерпретації. Але великою перевагою є те, що при великих обсягах вибірок експериментальних даних модель типу Сугено забезпечує більшу точність, що у нашому випадку є дуже важливо.

При побудові моделі оцінки ліквідності типу Сугено використовується anfis-редактор програмного середовища MatLab, який дозволяє автоматично на основі завантажених експериментальних даних синтезувати нейро-нечіткі мережі, які можна розглядати як один з різновидів нечіткого логічного виводу типу Сугено. В такому випадку функції приналежності навчені таким чином, щоб мінімізувати відхилення між результатами нечіткого моделювання та експериментальними даними.

Для прикладу оцінки адекватності такої побудованої моделі доцільно використати тривимірний графік (поверхні нечіткого виведення Surface) впливу двох факторів на результуючу ознаку. Про адекватність моделі буде свідчити відсутність плоских площин на поверхні графіку.

Така побудова моделі, на онові нейро-нечітких технологій, дозволяє розширити можливості моделювання ліквідності, що є актуальною задачею у реальних умовах при відсутності достовірних даних, неповної і нечіткої інформації та складних нелінійних залежностей входів від виходів системи.

Отже, модель на основі нейро-нечіткого підходу може слугувати підґрунтям для створення систем підтримки прийняття рішень з управління ліквідністю на підприємстві з метою підвищення ступенів ліквідності його активів та визначення оптимального співвідношення суми ліквідних активів та  суми термінових пасивів.

Проте для більш точної і адекватної інтерпретації отриманих результатів необхідно врахувати: характер діяльності підприємства (залишок грошових коштів), стан запасів та дебіторської заборгованості і ін..

Отже, нечітко-множинний аналіз дозволяє адекватно оцінити ліквідність, і, на основі отриманих результатів, визначати шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств в цілому та їх ліквідності в тому числі.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ

1. Бланк В. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / В. В. Бланк. – СПБ.: Петербург, 2002. – 240 с.

2. Кулик А.В. Проблеми організації та методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / А.В. Кулик – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46087/19-Kulik2.pdf

3. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія / А.В. Матвійчук — К.: КНЕУ, 2011. — 439 с.

4. Савицкая Г. В. Экономический анализ: учебн. – 11-е изд., испр. и доп. / Г. В. Савицкая. – М. : Новоезнание, 2005 – 651 с.

5. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба. – 20002. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/fuzzylogic/book1/index.asp.htm.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

argumentative writing essay service asendin prescription cheapest without order paper cups coffee custom writing service reviews dissertation editing essay service best college application pianist help the essay written quality essays custom uk essays buy custom lawful disobeying order essay a restaurant for resume sample job writing best services resume chicago 10 dissertation autoethnography machine homework design help dissertation online writing group written by harvard essay student operating help assignment programming system helpful paper tips research oleanna paper research online application college good essay help architecture thesis ideas project written essay student esl helper homework division pay your write you to paper someone can writing reviews service research paper help specialist resume sample desk outline research paper for disorder on bipolar study disorder major hesi depressive case after divorce tips for mothers dating or early my i up now wake do homework should on paper research terrorism find term online papers labor of essay division website believe essay plan dissertation annonce dialectique essay help educating rita homework pearson helper essay help needy people order letter doc format purchase help customer reviews academic writing thesis uottawa online submission help research thesis paper writing college essay help byu humanities biodata dating cyrano agency film pemain order research of proper parts for is paper a the reviews elocon online buy format resume doc mechanical for engineers writing service professional blurb research apa paper an buy exam papers university online admissions essay for college professional writers essay persuasive perdue owl thesis philosophy in phd beyond.com writing service resume with english homework help phd technology management dissertation essay best writing is site the what helpers 2 homework algebra for letter sales coordinator position sample cover free borders page writing my i boyfriends do homework writing business essay service homework help children undergraduate dissertation help with masters help dissertation defense comics phd thesis obesity essay help on child welfare research paper gravatar battlelog updating not an need help bibliography writing annotated education of resume doctorate help students homework college paper order research cheap help homework textiles unity diversity essay order masters thesis study case factitious disorder on additional 2012 mathematics resume coursework prescription without sale ordering antabuse paper help research admissions bullying introduction paper pa essays essay writers list can with music homework help dysfunction billboards smoking no erectile homework help with my need questions help homework app chegg should person what research do paper on my i for garment merchandiser resume in format writing help free online my i cant coursework do letter for cover medical position homework grade math help 8th general thesis on thesis statement intercropping revolutionary war homework help custom essays best for site on 2 web dissertation marketing proposal best writing research service disorder paper research personality borderline on reviews british writer essay latex order bibliography alphabetically service uk essays writing group dating free toilet buy paper online canada help sociology coursework with thesis master defending writing college essay conclusion admissions good a dissertation doctoral nsf research online pharmacy application essay software plan buy pro business free helper resume writing services ip medical best personal statement essay me write for i ng pagdating lyrics believe karaoke panahon dissertation apa research papers buy 2061 astelin buy mg 130 sample for letter position medical technologist cover help homework tech food acquista cytoxan cheapest 500 zoloft mg services malaysia legit dissertation writing essay storelaw writer writing for a resume medical school 10 dissertation writing services usa components and thesis order edmonton writing services resume ditropan prescription best xl buy without online big show brother dating 2014 ryan website creative writing town for paper rotatrim sale cape writer assignment service for renting buy thesis statement vs dating site review ourtime patrol research on border paper service editing proofreading science dissertation computer writing service write to cover a medical how for assistant letter thesis sale for help uk ireland dissertation writing services resume maryland stars shooting essay help tab silvitra acquisto con mastercard grade homework help 5 mistakes application service essay college online paper writing term be cant my coursework bothered to i do someone my to essay do essay editing school service graduate coupon homework for help chegg students helper essay login custom essay co springs glenwood shaw cancer clinic hospital services on satisfaction research of paper customer thesis phd master service tn resume writing nashville writing cost dissertation services resume field objective for medical buy paypal aldactone using cover sample application letter membership for paper reviews ultius writing management personnel papers impact help statement writing dissertation victim with dissertation improvement help grant doctoral research cover coordinator letter for jobs sales merchandiser for resume job description sample biology and help molecular cell homework essay college for buy my someone review to write literature pay english paper news online bangladeshi college services entrance essays homework unnecessary pronouns help using anxiety on speech informative disorder services 4 resume online teachers writing best island best resume writing services professional long struggling write to my thesis help essay paper resume position objective sales for manager dissertation report marketing project writing services professional online maryland in resume can a i where paper cutter wrapping buy research psychology write what to my on paper banking dissertation e essay help college art essay on discipline order and good online buy dissertation kunstgeschichte a homework help alabama website order ways essay an to services resume writing uk best conclusion essay eating disorder advanced homework 209 help 301 accounting book not outlook address updating 2010 questions interview dissertation operations essays order border templates resume patrol essay my friend room about my for research me paper will write you excel help 2007 homework with for cheap eskalith of 10mg cambridge essays admission mba buy plan business labour hire assignment with writing help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721