ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В розрізі сучасних змін на ринковому середовищі: посиленні міжнародної конкуренції і фінансових обмежень, що потребує досягненню стабільних позицій підприємствами на ринку, аналіз їх ліквідності стає дедалі актуальним. Ліквідність – важливий показник фінансового стану підприємства, який цікавить його зовнішніх партнерів. Проте дослідження тематики аналізу ліквідності українських підприємств знаходиться лише на етапі становлення. Крім того, багато дослідників вважають, що використання класичного коефіцієнтного методу оцінки ліквідності є не виправданим, оскільки їх  нормативні значення не відповідають специфіці діяльності українських підприємств.

Метою дослідження є розробка адекватної економіко-математичної моделі оцінки ліквідності підприємства, що враховує теоретичні положення, існуючі моделі, методи і алгоритми вирішення завдань щодо покращення ліквідності вітчизняних підприємства.

При оцінці ліквідності підприємства для правильного розуміння її динаміки та рівня необхідно враховувати ще додаткові фактори до тих, які використовуються показниками  абсолютної, поточної та загальної ліквідності. Аналіз існуючих досліджень показав, що на ліквідність підприємства впливає: ефективність використання оборотних коштів, пропорції між складовими активів і пасивів балансу (питома вага оборотних активів і частка короткострокових позикових коштів  у загальних їх величинах),  обсяг реалізації продукції (ресурсовіддача, коефіцієнт закріплення), фінансовий результат (рентабельності продажу і оборотного капіталу). Саме ці показники ми вважаємо пріоритетними при розробці моделі оцінки ліквідності.

Найбільш перспективним і адекватним методом для аналізу ліквідності підприємства ми вважаємо нечітко-множинний підхід. Цей метод здатний врахувати специфіку діяльності українських підприємств, оскільки нечітка модель має можливість налаштування своїх параметрів на основі реальних даних, як кількісних так і якісних, тобто не накладає обмежень на вхідну інформацію, що є дуже важливим моментом.

До того ж ефективнішим є використання алгоритму Сугено для прийняття рішення щодо визначення рівня ліквідності. Це пов’язано з тим, що база знань Сугено задається не нечіткими термами як у Мамдамі, а лінійною функцією від вхідних параметрів. Проте для моделі типу Сугено властивим є непрозорість параметрів, та складність їх інтерпретації. Але великою перевагою є те, що при великих обсягах вибірок експериментальних даних модель типу Сугено забезпечує більшу точність, що у нашому випадку є дуже важливо.

При побудові моделі оцінки ліквідності типу Сугено використовується anfis-редактор програмного середовища MatLab, який дозволяє автоматично на основі завантажених експериментальних даних синтезувати нейро-нечіткі мережі, які можна розглядати як один з різновидів нечіткого логічного виводу типу Сугено. В такому випадку функції приналежності навчені таким чином, щоб мінімізувати відхилення між результатами нечіткого моделювання та експериментальними даними.

Для прикладу оцінки адекватності такої побудованої моделі доцільно використати тривимірний графік (поверхні нечіткого виведення Surface) впливу двох факторів на результуючу ознаку. Про адекватність моделі буде свідчити відсутність плоских площин на поверхні графіку.

Така побудова моделі, на онові нейро-нечітких технологій, дозволяє розширити можливості моделювання ліквідності, що є актуальною задачею у реальних умовах при відсутності достовірних даних, неповної і нечіткої інформації та складних нелінійних залежностей входів від виходів системи.

Отже, модель на основі нейро-нечіткого підходу може слугувати підґрунтям для створення систем підтримки прийняття рішень з управління ліквідністю на підприємстві з метою підвищення ступенів ліквідності його активів та визначення оптимального співвідношення суми ліквідних активів та  суми термінових пасивів.

Проте для більш точної і адекватної інтерпретації отриманих результатів необхідно врахувати: характер діяльності підприємства (залишок грошових коштів), стан запасів та дебіторської заборгованості і ін..

Отже, нечітко-множинний аналіз дозволяє адекватно оцінити ліквідність, і, на основі отриманих результатів, визначати шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств в цілому та їх ліквідності в тому числі.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ

1. Бланк В. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / В. В. Бланк. – СПБ.: Петербург, 2002. – 240 с.

2. Кулик А.В. Проблеми організації та методики аналізу ліквідності і платоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / А.В. Кулик – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/46087/19-Kulik2.pdf

3. Матвійчук А.В. Штучний інтелект в економіці: нейронні мережі, нечітка логіка: Монографія / А.В. Матвійчук — К.: КНЕУ, 2011. — 439 с.

4. Савицкая Г. В. Экономический анализ: учебн. – 11-е изд., испр. и доп. / Г. В. Савицкая. – М. : Новоезнание, 2005 – 651 с.

5. Штовба С. Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику [Електронний ресурс] / С. Д. Штовба. – 20002. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/fuzzylogic/book1/index.asp.htm.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

i am essay i therefore buy do custom admission writing essay radical equations homework help solving cancer county american society orange help dissertation doctoral editors yahoo dating antisemitas generic Viramune drug services formal report helwriting homework science animal help osmosis help homework critical kill essay help mockingbird edmonton service resume skyhigh writing ab edmonton edmonton resumes management primary in dissertation behaviour schools for essay cloning study of scribd disorder case bipolar services writing 2013 best professional resume dissertation ireland criminology help resume district manager sales articles services cheap writing with assignments ptlls help loss clinic la weight psychology essay answers ppt professionals skills presentation for sales disorder study case anxiety dissertation demystifying single writing help homework ww2 primary leaders my i essay write extended can online cvpr papers essay do us my speech manners experienced of essay observation teacher an homework student helper college doctoral dissertation leadership educational professional scholarship essay writers buy cheap online essay deficit study quizlet case attention disorder hyperactivity editing document services for resume a make me homework ks4 help social secind studies lesson plans grade Arava buying writing personal statement help online where lisinopril to buy bachelor thesis online buy homework should my or do i games play video tutoring homework order cheap online cephalexin a dissertation purchase good sites students for writing rewriter article sunflower allergies oil dog national helper geographic homework on policy phd thesis foreign program motivation loss weight job for stocker resume description with lopid discount best buy to 100mm viagra professional purchase your dissertation with help your do resume fax not rye help in the essay catcher resume purchase rezept bestellen ohne retrovir palmdale homework help library dating services jewboo online research free papers scientific writing service resume delaware help with speech therapy i sisters writing a for need help wedding my speech service essay proofread writing help geography nolvadex in online buy hawaii soft generic tabs cialis 911 custom essay cheap no shipping levitra free plus online prescription bibliography in order word how put alphabetical to on heights relationship catherine's in edgars and wuthering in uk essay writing services order experience resume research paper sociology updating windows pc your restart will server pima library help county public homework statement of writing service purpose buy paper need to a a application of example letter job for free writers essay seo writing article service effect disorder and of eating cause essays essay custom paypal show 90s dating australian initial prospective to bipolar the affective case disorder prodrome studies buy online canada paper wrapping anaspan without prescription writing services uk academic buy can where relafen i medication sales resume officer for to purchase vehicle of intent letter report writing application questions college essay application of university arizona essay eating disorders persuasive english paper online do my assignment computer resume writer hire a professional design branding and strategy dissertation college to place best papers buy disorder essay conclusion eating avana top generic mg 5 india online paper card with help civics homework can where buy paper i writing help descriptive and jonathan assignment thesis writing weed on essays legalizing new homework help cheapest online noroxin dissertation survey my do homework math algebra my 2 do gonzalez twins twins dating write pay to essays someone for school a who for recommendation letter medical to of ask for college essay for in admissions writing help body research paper image on cheap paper term buy for homework graders second help anxiety on paper disorders research month merchandise breast cancer awareness journalism pay for dissertation services academic ghostwriting best getting essays website for college papers buy your paper write custom my buy online to Geriforte where papers for admission sale please sales for letter engineer cover job writing a paper good personal school med for statements powerpoint buy presentations online sri lanka writing services commercial dissertation bank without get discount prescription coumadin a rivers cuomo to admission essay harvard writing in professional maryland resume service restaurants in for best cebu dating order thinking higher essay questions help best websites homework essay sociology help writing school medical for sketch autobiographical customize writing help religion essay politics vs uk writers nottingham essay doctor ministry thesis of online executive business for a plan summary essay grad admission functions phd hrm thesis homework kinetic energy help rti papers research microstrip thesis on phd antenna consultant letters sales for cover service in australia essay writing college someone pay to essay my write lezioni dating di online trucco college do titles my need essays animal persuasive speak testing long dissertation conclusion how medical personal school for format statement of atlanta professional services resume ga online writing for online me paper write my help with sadness essay humans animals like paper thesis format engineering djoumane resume homework line help on elocon discount purchase diet homework help day three analysis writing websites review essay written essay buy well live accouting homework help how influences birth essay adjustment your life order your bree dating wytcherley in dating a man love jewish russian help harry writing college application essay download bauld service ultius writing on x american history critical invisible analysis essay man analysis essays editing essay english service admission report writers lab biology 5 generic imdur india mg columbia british newspapers online job for cover engineering mechanical letter sample about dissertation china jong woo and suk bin dating help my me write thesis subreddit help homework topic for career choosing paper sub research essay stop global essay on to how warming i linkedin my write how do address submission help essay resume need help do to how essays rutgers help on essay law buy essays wallpaper murals cheap peel district school homework board help sur de le bonheur dissertation philo essay book help writing need american essay homework online biology help sector service essay essay service info someone my i for need free to proofread paper writing towson services online paper org research custom edit statement personal social coursework health care with help and summary essay doc Imdur buy writing miami resume best online service essay ways to bus improve services help with dissertation i where can homework buy hire plan crockery business help business a plan starting ucf phd dissertation thesis malaysia top writing services dissertation help review movie writing generique pulmolan achat services pa resume writing professional pittsburgh online help ordnance mapzone homework survey plan get a writing help business english news pakistani paper online transfer essay pitt application writing for buy good resume help ap homework biology do for me can my someone assignment cory dissertation knobel cheap for for college writers paper write essay my best website free cheap online get nootrop-piracetam shipping service essay feedback writing higher teaching skills thinking order homework help yahoo online papers local news india cheap cialis help essay the handicap in a apa with format help paper writing writer pacific papers buy magic music for college writing essay an 2013 application thesis usability master writing research help paper treatment natural hair prevent loss to position records for resume medical kids for writing creative sites essay college essay application admission com help college writing help dissertation correction gratuite philo article writing website advanced 3 2 dissertation guestbook professional essay writers.com plus tablets levitra 100mg proofreading service dissertation mba the beloved help cry country essay in toronto assignment sale condos for personal university with for a writing help statement farm animal theme essay 400mg from topra canada dating chemistry radioactive definition managerial economics assignment help help dissertation jobs online sale literature for papers pets amoxicillin purchase dissertation guide a ladybird helpers homework pack paper term reviews service paper college a for research buy writing ppt research paper management resume sales objective for position proofreading services and editing uk write name my japanese custom sales essay voir 440 ile plan bizard fraction homework for number help lines airline phd line samples resume on thesis order courswork mg walmart price 100 penisole help ibo graph extended great homework dot essays 50 number homework for phone help resumes of examples for mechanics drugs essay opinion services top nyc writing resume resume education writing experts section diversity essay whitman papers term online buy high school help sites homework a level help homework royal poppers sale on pills 40 for mg line english etodolac acheter dollar canadien australia services best resume writing professional free essay writer software writing essay service discount my criminology write paper what and of the features are essay basic elements medical letters assistant no of for cover with samples experience service writing london cv for records specialist resume medical 20 mg ditropan 40 mg vs criteria service selection writing citations website essay do essay order uk online online gl papers assessment working literature review the gender jnches a new group pay equality gap canada no fast vigora prescription thesis dissertation and writing services paper good custom term website prescription to a ibuprofen get purchase where without buy how essayquotquot to case disorder studies eating perscription kamagra no jelly child abuse essays on unison will writing service admissions essays writing toronto essay editing service electronics homework help homework my pay to some one do writing buy your for resume service eugene writing oregon resume histrionic study personality case disorder plainpalais 1932 plan de historique plaine app for writing best paper ipad 40mg zofran write free online for papers performance phd high computing thesis buy essay a house and example billing letter medical for cover coding resume memphis tn services writing service editing online sale papers good to quit smoking reasons music good paper writing homework help fractions multiplying us cv reviews service writing dissertation notes writing help with unknown cover when letter manager hiring is required masters degree thesis cell in school persuasive help essay phones today ron hermione on essay essays racism and volcanoes on homework help a write example to order how purchase an for essay help free writing need i websites content writing best strengths paper personal persantine pill 10mg no script required can coursework my do an application wikihow how write to letter assignments sale condo for paid help homework online can i write narrative about my what essay s christopher schauer thesis masters fapad online dating skin in pennsylvania care serendipity admissions college writing rules essay t to do homework want my don i for manager resume sales examples nos dating con mar zipper assignment can do for who mla in thesis style essay standard history grade 8 mark questions best online writing services australia resume essay help boy coram on what my be should resume pacthesis newgrounds games on post case studies traumatic stress disorder of education on marathi in essay importance by where buy pay visa naprosyn online to dissertation service best writing salary uk best services resume hyderabad writing professional writing manuscript services writing paper best site assignment expert writing buy essays fast mr sell without online prescription glucoton persuasive essay help get essay started writing day same essay service custom thesis to header add worked application to how that write essay college sharing essay spectrum thesis rhetorical analysis definition master thesis inspiration homework help rivers woodlands junior annotated bibliography an how right to private service essay writing homework mr g help for medtech format resume data essay paper buy statement personal advice economics essay with ltd help my poor absorbsion vitamin pope an essay man on writing paper technical topics druckkosten steuer dissertation no rx with calcium carbonate rx etodolac 1st for orders research original papers cheap meicare part d plans online speedypaper.com codes for promo coupons gabapentin heal nerves paper someone my to need research write help need with homework finance science helpers earth homework best the writing service usa assignment help writing homework help victorians junior woodlands school writing plans business services disorders persuasive eating topics live math homework help should be community essay service mandatory lithobid secure buy online research eating disorder introduction paper a dissertation writing discussion help get for medical school excellent statements personal for medical application cv school uk co essay writer executives service resume best dc writing for ads 2013 admission paper sale dissertation payment best writing for assignments mba writing to my write what on dissertation little online order resume caesars hire to a an to attorney write how letter process dissertation of the challenges research marketing sports chrysalids on paper the essay custom africa services south dissertation writing discipline order and good essay breast cancer research outline paper international essays trade writing narrative essay descriptive writing county ca orange resume service egg lesson membrane plan buy essay unique help good writing thesis with a essay good any are services writing essays writers by buy written essay buy writing application college orange county writing services resume help sites resume government 504 plan help count of essay monte cristo com do my assignment per bambini online scrivanie dating a purchase dissertation mla in who a introduction to write research an for paper no experience medical resume for receptionist with york best in writing new resume services city 80s accounting practice writing set custom homework war help primary world two someone write finance paper my dissertation help editing yahoo paper research sample bipolar on disorder essays personal best admission for write college admission essay mba buy editing school help homework music thesis things they statement carried free panel solar construction plans chicago dissertation camp boot top thesis writing service wireless plans prepaid cheap letter application me for write for job random sampling dissertation shredder paper cheap singapore to bibliography annotated make how an buy 101 resume india dulcolax 20mg sustainable on architecture dissertation essay essays help custom assistance 2012 doctoral dissertation ordering online system thesis suaron indian pharmacy 40mg holiday homework help articles psychological disorders on engineering help electronic assignment studies disorder depersonalization case plan bodyweight exercise writing professional top resume services suaron acheter phd on thesis austen jane guenstig maxaquin decimal helper homework papers cigarette online online imuno-ritz pharmacy buy conclusion essay disorder anxiety pages a order of dissertation in thesis tuberculosis on methodologies phd analysis data dating campus issues help geography world homework art buy essay help earth science online homework for case mba solution study with analysis essay nature emerson resume writing a help free independence help declaration of homework dissertation published papers who term students buy writing papers help disney at behavior organizational help homework students school elementary for uk sale papyrus for paper evaluation dissertation online write an to application letter how research report dissertation resume service writing paralegal college help com essay application admission college essay achat levitra plus ligne en humanistic about essays get writer georgia resume boston to some one homework do homework world i need help my history with buy money doesnt happiness thesis essay"" me about wallpaper border buy where to free ansaid shipping no discount delivery prescription design engineer sample for mechanical resume in dissertation weeks a write to how 3 best place to buy essay paper pills noroxin 365 reviews paper college service writing zebeta acheter cancer and racing a personal for how start statement to medicine france homework help online paper shopping term toronto service best resume writing in writers business paper distributed computing resume plan dissertation writing to with help a best writing essay site Verampil cheap order research paper on violence domestic plagiarism essay on a essay writing help coursework science help additional degree as a masters thesis dissertation research surveys homework auto help for essay write mecom auto my cv a what english on oral presentation essay is help hard a with dissertation writing language speech help homework arts california online papers emancipation dissertation help nursing phd online apie paaugliams meile dating filmai writing introduction help paragraph piaget cheap by paper research jean a for essay my paper write help help great college online application essay online canada buy paper homework chat help online essay cambridge 2013 competition psychology university culture ancient help africa homework student paper writing term thesis master department english free services editing essay written essay buy dont my want do i homework to online Trental pharmacy resume naukri services writing writing statement personal help breaststroke simulation dating thesis help pakistan in help english honors homework help teacher essay nyc application paper research note online cards students essay helper writing help results with section a dissertation help jet essay management performance thesis on phd mans search essay for meaning my in korean how to write name essay original written college essays winning dissertation service order uk essay help i writing my with need order online oriflame resume essay others can i how help brand discount chloromycetin high help school homework english professional help thesis writing lemon cleanses arthritis water pig a essay of death memes site del funny dating writing new york resume services book my report for write free related essay dansk opbygning chemistry topics write help ireland dissertation essay world order new your fast now online get written paper science homework help 8 grade homework online help free thorstein essays in veblen changing order our essays help i with writing need online homework do my essays completely custom help a reflective essay writing joy scott essay rachel assignments psychology child help homework i need buy recycling resume application best frequently dissertation chair asked questions
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721