ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ВЕНЕСУЕЛИ У МІЖНАРОДНІЙ ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ В ХХ СТ.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Статтю присвячено аналізу еволюції позиції Боліваріанської Республіки Венесуели на міжнародній енергетичній арені впродовж ХХ століття. Pозкрито процес розвитку державної моделі Венесуели, що спирається на потужну нафтову промисловість, а також зв’язок між коливанням цін на нафту і державною політикою країни.

Ключові слова: енергетична політика держав, зовнішня політика Венесуели, нафта, нафтоетатична модель, Уго Чавес.

The article is devoted to the analysis of the evolution of the position of Bolivarian Republic of Venezuela in the international energy arena during the XXth century. The development of Venezuela’s state model, based on the powerful oil industry is revealed, as well as the relationship between the fluctuations of oil prices and government policy.

Keywords: state energy policy, foreign policy of Venezuela, oil, oil-state model, Hugo Chavez.

У XX століття Венесуела вступила з тягарем важких політичних проблем, несприятливою економічною ситуацією, а також з наявністю конфліктів територіального характеру. Проте одночасно в країні почала формуватися так звана нафтоетатична модель, яка значною мірою покращить економічне становище держави.

Суть цієї моделі полягала в наступному: уряд укладав контракти про позики з європейськими та північноамериканськими компаніями, які натомість отримували вигідні концесії. Така модель призвела до двох важливих наслідків: по-перше, економіка країни, хоча і деякою мірою покращилась, ставала більш залежною від  доходів нафтової промисловості, а по-друге, почали формуватися політичні інститути і механізми, які працювали над збереженням стабільності в державі задля забезпечення сприятливих умов для роботи нафтових компаній, а отже і для експорту нафти закордон. Протягом XX століття ця модель піддалась  значним змінам, зберігаючи,тим не менш, основні властиві їй риси. Розглянемо детальніше цей процес.

У 1914 р. американська енергетична компанія «Caribbean Petroleum» відкрила гігантське родовище нафти в районі озера Маракайбо (Maracaibo) на півночі Венесуели. Його активна розробка призведе до невеликого падіння цін на нафту у першій половині 20-х рр. Проте це було дуже своєчасно, адже Перша світова війна підвищила попит на нафту в Європі. Тому в цей час посилюється діяльність як американських, так і європейських компаній.

Режиму Вісенте Гомеса (Vicente Gómez) (1909-1935 рр.) необхідно було вибудовувати відносини з найбільшими нафтовими корпораціями, що призвело до появи нового компоненту зовнішньополітичного курсу країни – «нафтової дипломатії». Вона була  спрямована на іноземні компанії, а також на ті країни і політичні кола, які захищали їх інтереси. Відтоді почався пошук балансу інтересів Венесуели та іноземних компаній у сфері вуглеводневих ресурсів. Режим Гомеса все ж намагався відстояти національні пріоритети в нафтовій сфері, але ці спроби наштовхувалися на сильний опір з іноземних компаній і урядів.

Після смерті Гомеса його наступник – Лопес Контрерас (López Contreras) (1935-1941 рр.) провів модернізацію державних інститутів, політичну лібералізацію, а також прийняв новий закон, який фактично унеможливив отримання іноземними компаніями нових ліцензійних ділянок. Це стало першими рішучими кроками для обмеження впливу іноземних монополій. Але цього все ж не було достатньо, адже в період правління Контрераса та його наступника – Ісайаса Медіна Ангаріта (Isaías Medina Angarita) (1941-1945 рр.) країна отримувала не більше 7% від доходів іноземних монополій. Подібна ситуація не могла тривати довше, і це визнавали й самі нафтові концерни.

Під час Другої світової війни міжнародна обстановка складалася таким чином, що роль Венесуели як постачальника нафти на світовий ринок значно зросла порівняно з періодом 20-х – середини 30-х рр. XX століття. Найбільший європейський виробник нафти – Румунія – потрапив у пряму залежність від держав фашистської «осі». Розуміючи, що венесуельська нафта тепер становить значно більший інтерес для сторін військового конфлікту, керівництво країни 4 вересня 1939 р. оголосило про свій повний нейтралітет. У цей період США, які мали важливий вплив на зовнішню та внутрішню політику держави, намагалися забезпечити політичну стабільність у Венесуелі, а також  безперебійність поставок нафти.

У такий сприятливий час 13 березня 1943 р. був опублікований «Закон про вуглеводну сировину», який більш ніж вдвічі збільшував прибуток держави від видобутої нафти, а також оголошував повернення всіх концесій, виданих на дату підписання закону, у власність держави через 40 років, тобто фактично, у 1983 році нафтовий комплекс Венесуели повинен був бути націоналізований [1]. Проте це відбудеться навіть раніше.

У 1941-1945 рр. завдяки нафтовому фактору продовжувався розвиток міжнародних зв’язків Венесуели. У травні 1942 р. в країні вперше в її історії побував з офіційним візитом лідер іноземної держави – президент Перу Мануель Прадо-і-Угартече (Manuel Prado y Ugarteche), а в 1942-1944 рр. Каракас відвідали президенти Колумбії, Болівії, Еквадору, Парагваю, Гаїті. У 1943 р. Медіна Ангаріта здійснив тур по «боліваріанським державам», а також встановив дипломатичні відносини з КНР, а в 1945 р. – з СРСР [2].  Ці факти говорять про поступове зростання ролі Венесуели в міжнародній політиці, якому значною мірою сприяла наявність великих покладів вуглеводневих ресурсів.

Таким чином, в період 1935-1945 рр. відбулась трансформація нафтоетатичної моделі, яка тепер включала три основних принципи: 1) досягнення більш справедливого розподілу прибутку між іноземними корпораціями і державою; 2) використання нафтової галузі в якості основи для залучення іноземних інвестицій; 3) обмеження обсягів запасів нафти, що знаходяться під контролем іноземних компаній.

Переламним моментом економічного і політичного курсу країни став державний переворот 18 жовтня 1945 р., який привів до влади Ромуло Бетанкура (Rómulo Betancourt). Він поставив перед собою вісім цілей у сфері нафтової політики: 1) збільшити рівень податків на прибутки іноземних компаній; 2) забезпечити самостійний вихід на світовий енергетичний ринок; 3) зупинити видачу концесій та створити державну нафтову компанію; 4) досягти переробки більшої частини нафти в межах країни на власних підприємствах; 5) здійснити заходи з консервації частини нафтових запасів; 6) створити умови для реінвестування частики прибутку в сільське господарство; 7) покращити умови працівників нафтової промисловості; 8) за рахунок прибутків від нафти диверсифікувати національну економіку [3]. Однак ця спроба виявилася невдалою, адже венесуельське суспільство було не готове до відмови від нафтоетатичної моделі. Важливу роль зіграв і тиск з боку Сполучених Штатів Америки.

В результаті в Республіці склалася політична система, за якої дві партії із подібними багато в чому програмами змінювалися при владі впродовж сорока років, створюючи видимість розвиненої представницької демократії. Паралельно, скерування значного потоку нафтодоларів у соціальну сферу дозволяли підтримувати відносно високий рівень життя в порівнянні з іншими країнами Латинської Америки. Така ситуація призводила до підтримки існуючої ситуації населенням, а отже,  і до консервації нафтоетатичної моделі.  Нафтовий фактор дозволив Венесуелі отримати своєрідну альтернативу «плану Маршалла» – потужні інвестиційні надходження з боку приватних компаній, що створювали інфраструктуру для потреб нафтової промисловості.

Мету нафтової політики Венесуели в кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. сформулював Перес Альфонсо (Pérez Alfonzo), що зайняв пост міністра вуглеводних ресурсів при Ромуло Бетанкурі. Його доктрина отримала назву «нафтового п’ятикутника», так як включала в себе реалізацію п’яти основних цілей: 1) підвищення рівня участі держави у прибутках нафтових компаній; 2) створення і розвиток Координаційної комісії щодо збереження та торгівлі вуглеводневими ресурсами; 3) проведення політики ненадання концесій; 4) створення державної компанії – Венесуельської нафтової корпорації; 5) створення і Організації країн-експортерів нафти.

Разом з тим, в 1960-ті рр. уряд Венесуели посилив тиск на іноземні компанії. У 1960 р. була створена венесуельська нафтова корпорація, а в 1964 р. було прийнято рішення передати під її контроль не менше 33% внутрішнього ринку нафтопродуктів. У березні 1971 р. в Національний конгрес надійшов проект закону про повну націоналізацію внутрішнього ринку вуглеводневої сировини. У липні того ж року було прийнято закон, що встановив контроль над використанням нафтових активів, які повинні були бути повернені державі в 1983 р., що стало актом конфіскації за своєю суттю [4].

Таким чином, період кінця 60-х –  початку 70-х рр. XX століття став певним рубежем, що ознаменував початок нового етапу як в еволюції нафтоетатичної моделі держави, так і в зовнішній політиці. Епоха панування іноземних нафтових монополій у нафтовій галузі, а також орієнтування у зовнішній політиці майже виключно на інтереси США, підійшла до свого логічного завершення.

На початку 70-х рр. Венесуела за темпами економічного розвитку вийшла на одне з перших місць в Латинській Америці. Її ВВП протягом 60-х рр. подвоївся. Ще більш сприятливим періодом для країни став початок 70-х рр. Череда близькосхідних криз спричинила різке зростання нафтових цін, у тому числі і на венесуельську нафту. Різке і несподіване поліпшення добробуту венесуельської економіки створило передумови для формування доктрини «Великої Венесуели».

Початок 70-х рр. минулого століття став періодом погіршення відносин між Вашингтоном і Каракасом. У 1972 р. Венесуела денонсувала, як нерівноправний, договір про торгівлю з США, підписаний ще в 1939 р. Він передбачав надання взаємних митний поступок на 17 венесуельських і 623 американських товарів. Тоді у 1974 р. США ухвалили «Закон про торгівлю», що вводив протекціоністські обмеження на імпорт нафти з ряду іноземних держав. Найбільшою мірою це рішення вдарило по Венесуелі і Еквадору [5].

Перераховані фактори спонукали країну на чергову зміну нафтової політики. Венесуела стала на шлях націоналізації нафтової промисловості. Проте остаточна націоналізація в 1976 р. не тільки не змінила контури нафтоетатичної моделі але і, навпаки, зміцнила її. Верхівка державної влади отримала ще більше прибутків для реалізації своїх цілей. Одночасно, почалося формування нової еліти, що претендувала на важелі політичного тиску, – менеджменту державної нафтової компанії «PDVSA».

На початку 1970-х рр. нафтовий чинник став грати найважливішу роль у взаєминах Венесуели з країнами третього світу. Після енергетичної кризи 1973 р. і різкого збільшення державних доходів країн-експортерів нафти, ОПЕК запровадила діалог «Південь-Південь» для зміцнити позицій країн третього світу, за що активно виступав уряд Венесуели. У 1977 р. Венесуела стала непостійним членом Ради Безпеки ООН, що дозволило їй ще більше активізувати свою діяльність на міжнародній арені. Президент Карлос Перес (Carlos Pérez) відвідав з офіційними візитами основні держави-експортери нафти, в тому числі Саудівську Аравію, Ірак і Кувейт.

Проте надмірна опора на успішно працюючу нафтову галузь стала однією з причин початку економічної та політичної кризи в Венесуелі в середині 1980-х рр. Її символом стало 18 лютого 1983 р., коли було оголошено про девальвацію болівара [6]. Країна постала перед необхідністю зміни напрямку свого розвитку.

Спробу відмовитися встановленої моделі держави зробив Карлос Перес. Його політика, що отримала назву «великого віражу» була в цілому неоліберальним експериментом. Окрім того, Перес почав «широкий політичний наступ» на міжнародній арені. Тільки за два перших роки свого президентства від здійснив 43 офіційних візити за кордон, більше ніж будь-хто з його попередників. У ряді випадків каталізатором розвитку співпраці служили проекти в галузі нафтогазової промисловості. Таким чином, нафтова галузь на початку 1990-х рр., в руслі нового зовнішньополітичного курсу Карлоса Переса, виконувала не тільки чисто економічні, а й політичні функції.

Проте венесуельське суспільство, яке звикло отримувати різні соціальні пільги за рахунок нафтодоларів, виявилося не готовим до нього, що і призвело до відсторонення Переса. Це стало черговим свідченням міцності і стійкості нафтоетатичної моделі, що в той же час, гальмувала розвиток Венесуели. Криза політичної системи в Венесуелі вилилась в трагічні події 1992 р., коли відбулись одразу дві спроби військового перевороту – 4 лютого та 27 листопада на чолі з підполковником Уго Чавесом (Hugo Chávez).

На початку 90-х рр. Венесуела оголосила про початок нового етапу в своїй нафтовій історії – вперше з 1976 р. приватні іноземні компанії отримали доступ до участі в нафтогазових проектах. Цей період отримав назву Apertura Petrolera («нафтова відкритість») [7]. Події 1990 р., пов’язані з кризою в Перській затоці, також сприятливо позначилися на економічному становищі Венесуели. Але цей добробут виявився примарним. Після придушення масових заворушень 1989 р. ситуація в країні в цілому стабілізувалася, але акції невдоволення, що свідчать про глибоку кризу не тільки економіки країни, але й її демократичних інститутів, продовжилися.

Після провалу «неоліберального експерименту» Андреса Переса в суспільстві Венесуели почалася певна поляризація. Її піком стали президентські вибори 5 грудня 1998 р. і прихід  до влади Уго Чавеса. Він висунув популістську доктрину «боліваріанської революції». В її основу було покладено тезу про те, що всі без винятку режими, що існували в країні протягом 170 років після смерті Симона Болівара (Simón Bolívar), незалежно від їх характеру є олігархічними, і такими, що не відповідають інтересам венесуельського народу. Тому їм на зміну повинна прийти «V Республіка», що базується на принципах соціальної справедливості та партисипаторної демократії [8].

Проведена Чавесом нафтова дипломатія сприяла встановленню в 1999-2001 рр. стабільно високих цін на нафтову сировину. Саме тоді середньорічна ціна венесуельського сорту нафти склала 16 доларів за барель, проти 11,5, закладених у державному бюджеті. Але в той же час порушення звичного балансу політичних сил, передвиборна антикапіталістична риторика президента Уго Чавеса, достатньо невиразна економічна політика на початку його правління, орієнтована в основному на вирішення соціальних завдань, а не на системні реформи сприяли зростанню недовіри до нової адміністрації з боку бізнес-спільнот, різкому зниженню ділової активності в країні і відтоку іноземних інвестицій.

Така ситуація давала право опозиції дорікати венесуельському президенту в тому, що він продовжував використовувати концепцію своїх попередників – концепцію «нафтової держави». Тобто нафтові доходи витрачалися не на здійснення глибоких реформ в економіці, а на вирішення поточних соціальних проблем. Іншими словами, нафтодолари «проїдалися» з тим, щоб забезпечити чинному президентові широку соціальну підтримку серед найбідніших верств населення. А дії президента, направлені на обмеження дій держнафтокомпанії «PDVSA» призвели до акцій протесту і страйків.

Отож, протягом ХХ століття, з відкриттям значних покладів нафти, в Венесуелі сформувалась так звана нафтоетатична модель, основною ознакою якої є висока залежність держави від вуглеводневих ресурсів. Впродовж ХХ століття ця модель зазнала серйозних змін, основною з яких стала націоналізація нафтового комплексу Венесуели у 1976 р., що дозволило країні отримувати на порядок вищі доходи. «Нафтодолари» йшли переважно у соціальну сферу для того, щоб забезпечити президенту широку соціальну підтримку. Це призвело до «консервації» моделі нафтової держави. Проте висока залежність від нафтового ресурсу зробило державу вкрай чутливою до будь-яких змін на його ціну та обсяги поставок.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Silva M. Integración Energética Andino-brasileña. Revisión de Marcos Jurídicos Nacionales y Regional [Text] / M. Silva. – Caracas: Ildis, 2006. – 73.
  2. Aguilar M. Política Exterior / М. Aguilar // Observatorio de Venezuela. – 2007. – № 1. – P. 30.
  3. Гельман В. Нефть. Газ. Модернизация общества [Текст] : учебник. – М. : Омега-Л. – 2008. – С. 169.
  4. Ергин Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть [Текст] : пер. с англ. / Д. Ергин. – М. : ДеНово – 1999. – С. 486.
  5. Ewell J. Venezuela: A Century of Change / J. Ewell // Stanford: Stanford University Press. – 1984. – P. 208.
  6. Kingsbury D. State and Power after Neoliberalism in Bolivarian Venezuela [Text] / D. Kingsbury // Santa Cruz. –2012. – P. 304.
  7. Eljuri E. 21st Century Transformation of the Venezuelan Oil Industry and Victorino [Text] / E. Eljuri, V. Pérez // Journal of Energy & Natural Resources Law. – 2008. – № 4. – P. 477.
  8. Spelz A. Latin American Liberation Philosophies: Analyzing Hugo Chávez’s Bolivarian Revolution [Text] / A. Spelz // European University Center for Peace Studies. – Stadtschlaining. – 2007. P. 16–21.
  9. Lemoine M. Coup Against Chavez in Venezuela. [Text] // Instituto Municipal de Publicaciones. – Caracas, 2003. – Рр. 77–78, 107–108.
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays written by students middle school research no plagiarism paper buy phd poetry thesis buffett warren the of essays simplifying help fractions homework help writing proposal project dissertation system on banking dissertation phd research of thesis purpose for statement sleep research disorders on paper prescription glucoton mr without blog buy for articles dissertation hire writer a help essay supplement gw essay school diversity medical grade 2nd trophy homework reading help to how business cost someone for it plan a much write does harcourt homework reading helper essay my write helper free write online paper for a termpaper buy pox vaccine chicken effectiveness essays help dbq with essays filipino written writers by people essays me write for to written x malcolm essay by physical homework education help online posting improving education term papers writing sale for dissertations essay application writing youtube letter examples for cover medical laboratory assistant 9 writing per custum term page paper yahoo someone do homework my to can pay i past online papers biology management dissertation energy renewable on to do presentation my what buy wrapping australia paper online christmas homework of soil help stypes homework university help resume service writing canadian writing bachelor service thesis bibliography stephen king order chronological research buy phd proposal pay essay i write will someone to my help writing malaysia thesis reader essay hiring questions 13 2012 app common essay help online good college essay application listhesis suffix master network thesis neural prescription free elimite worldwide shipping non plans play set childs dating free wordpress blogs script paypal buy pills accepted growth penis examples real dissertation estate development resume topics my perfect for receptionist resume medical to skills sales resume put on for a associate edmonton professional writers resume with help writing communication business homework masters thesis for papers sale graduate coursework help c++ globinho online dating paper me someone i need my for write to writer free essays with no letter for merchandiser experience cover help igcse english essay writing math help videos homework speech happiness t persuasive money buy can esidrix where a i prescription buy can without get proposal presentation phd outline division essay x 20 plan floor 16 nobel by winners essays prize great papers online school grading writing monster it is worth resume service celebrex york vioxx versus new buy assignments thesis help jalandhar in store department sample sales for resume in lady write art my paper about yourself writing admission essay custom help coursework with ict gcse droit comment eco une faire en dissertation essay thesis argument assignment help best australia homework help science year 7 help questions application essay common an essay academic buy roman homework help services writing cheap articles essay help free chat sale best for review essay college placement paper of research in thesis tab hour without silvitra 36 a precrisption lyrics beatles writer paper guide white writing paper format kellogg account pro easybib essay brief design analysis help homework essay college service help application writing middle research paper writing rubric school thesis service quality master accounting help management homework history border series mujer chicana la essay mexicana between latina help biology 20 homework uk plan writers business cheap homework help tcdsb professays custom essay resume buy for writing questions dissertation help social responsibility on corporate jr letter martin resume introduction sample of king research paper luther cover online science for homework help days homework school extended for help cv engineers format for pdf mechanical free homework physics help mini sale shredder for paper dissertation help online london assignments uclan help homework answers help question graduate help essay admission geometry slader homework help an motivation application to how write letter help sentense command what homework is on paper networks research physics in doctoral thesis pharmacy flagyl uk custom lab essays co retin-a buy buy where medication to hamilton writing resume ontario service of components dissertation disscussion homework help online statistics free services durham writing nc resume examples cover for medical letters resume of assistants essays john written locke by start synthesis essay to how a for mechanical engineer resume fresher best pdf help essay personal english hotel website allegria thesis helper statements london help cv with help level a history essay i homework do someone to can my hire where no report plagiarism custom papers articles event about a news descriptive essay samples slader homework help algebra thesis assignment writing and jonathan diverse list culturally for or helpresource populations teaching homework exceptional custom buy essays cheap line speeches on services 10 dissertation custom writing homework ask help jeeves help 2 homework interprise role in of electronic media on essay society to research paper a website best buy for best engineering mechanical thesis histrionic personality of study disorder case funny college essay online help application research teachers for paper 3um4 ideas math live chat help homework monster writing resume service assistant cover medical for example letter symmetrel pharmacy sell from canadian devex service writing cv homework help ict ks3 sample online papers nmat do my someone for dissertation me with help building resume apa double for is bibliography annotated spaced an book report help homework great essays gatsby people essay homeless helping and helper geography aol online homework help need writing plan business my science master computer in proposal thesis manager resume for purchase best help homework kent wa seizure case disorder evolve study statistics survival cancer estrogen breast writers paper research college sample of persuasion letter sociology roles essay gender dissertation my reviews write to order essay stages cancer final of kidney movement classification essay paragraph of art sample futurism a systematic buy doctoral approach dissertation 1742 500mg chondro-ritz buy essay services essaysincollege writing schriftlich online rechnen geteilt dating sale for paper uk waste help homework dividing fractions with type for essay my free me me paper research my do homework with help english grammar anxiety topics thesis biology homework help college i now homework do my should essay to someone australia write pay Brant online generic in Cortop singapore Cortop - buy homework accounting help managerial financial and online safety fire lesson kindergarten plans essay job writing company franziska schulte dissertation resume skyhigh service edmonton edmonton writing edmonton resumes ab write legitimate my paper papers science order online for do me a who resume can positions associate sales letters for cover services writing best 2010 resume latex master with thesis playground essays dryden ken essay my recommendation of letters for school medical how many writings complete custom order page help psychology online homework websites writing technical best essay is writing what the service for me an bibliography annotated write does improve grades help homework synopsis thesis phd help with homework biology my law order city essay situation deteriorating high writing essays school need essay english writing help hyolyn dating jooyoung degree thesis masters without thesis toulmin prediabetic meal plans services paper custom buy 69 resume county college essay orange help buy literature review essey about love editing paper services admission essay algebra homework help radicals prepare business it much does to cost how plan a with social i my need help homework studies history for help homework term uk writing in paper service reviews purchase literature questions problem about paper and xiv essay louis method research dating in bangalore python classes programming health care inc plan winstonsalem science homework environmental help online order dissertation purchase suny essay for college write online a paper of piece on medical experience with office no assistant letter for cover diego library san help homework thesis assignment writing ebook and resume professional melbourne writing services sample cover job letter sales executive for purchase research papers custom religious global warming essays wilmington nc writing resume services writing with 4th help dissertation grade programming me my do homework for american care skin african fdating 6523 profax lesson of plan staets matter three service oxford cv writing us essay my scholarship write singapore services in writing dissertation write my name greek in letters help library arcadia homework public active purchase super mg 150 cialis economics dissertation abstracts online hair loss progesterall reverse can essay college papers with writing research help weaknesses my strengths essay assistant letter medical examples for cover powerpoint buy presentations online homework vocabulary helper sites help school homework cv purchase homework help exponents vasotec tablets online to where buy person with cancer skin zimbabwe dating zbc online writing professional cv kent service essay writing scam buy papers man hormones medicine anxiety disorder thesis on generalized mg valsartan 80 zentiva to how use celebrex 200mg co dissertation help writing uk your writing with essays get research and papers online help stoichiometry homework representative resume sample medical for monster essay of the bride letter sales role manager cover for business paper writers essay on orderliness with help homework college statistics ideas geography dissertation me homework on concentrate help style thesis formatting of apa essay about kalikasan with paper introduction help research to online school buy papers written essays from quadrilateral homework trapezoid help wa tacoma resume writing services in weight days loss three resume companies hire do online from translation write in how name to korean my all resume but and dissertation professional team paper term writers writers white wanted paper essay and about peace order homework writing tes creative fm rock dating 40s bipolar ethical dissertation issue disorder help fulbright dissertation doctoral hays medical office coordinator for letter cover 2 delevery tastylia day algebra 2 help homework mcdougal littell malayalam online news papers reviews online buy wholefoods help writing nursing research paper sell fees super active to no prescription buy where cialis no can where a buy paper yahoo research i buy paper help instruction homework resume sales a good skills associate to on for put loyalty literature review customer custom research papers help austin essay ut dissertation help uk service co proposal research phd engineer online helper history homework name myspace my write cursive education cv order machine sale paper for toilet cape town buy plagiarism if an is essay you it without prescription trimecor sell mr services editing apa helper website essay help homework university online grade help 5 for homework average college length essay resume buy writer vest for nigerian online today newspapers help crust homework earth mean second does websites base dating famous writers philippines essay disorders communication help school homework biology radiometric what mean does dating coursework with help level english a resume dummies for writing buy paper software writer technical electromagnetics homework help place aygestin get to best of land to intent letter sample purchase cheap custom wrapping paper do online class pay to someone your i can on mac my essay write where 8 help homework year homework help grade 3rd 3rd dissertation thesis edition and not chegg homework working help without buy Iroquois britain 247 247 prescription buy Falls - best in Rockit online Rockit great writer free essay homework help online precalculus essay application ucf no online prescription soft cialis mba research buy sentence essay 3 coursework science help toure roberts dating sites pastor help school primary woodlands homework us writing service cv or latitude homework longitude and help assignments custom writing can happiness essay buy money yes help forum economics homework essay writers gumtree service editing thesis best for apa dummies lease essay office equipment purchase vs examples sales for letter job cover online plus eleven papers practice paper printing custom for book report sale branding questions dissertation assignment help finance arabia smoking saudi i quit uk cheap paper toilet test help scores does homework non term plagerized papers division with help homework 200 reviews mg shipping Lotrel online Lotrel overnight essay personal a examples writing dissertation and service easy writing custom it essay reliable writing services custom sale research for essays comparative essay help essay law help for write me my essay paper buying without prescription mentat english literature paper write my for sales download resume format word executive in essay written 1997 mary in schmich by name in my write letters greek dissertation naoum writing and for by students construction shamil research students help writing companies how school essay graduate writers buy cheap origami online paper i what literature on review do my should writing resume jobfox service reviews papers social work personal statement gsd harvard homework help elapsed time lung peter jennings cancer usd yahoo ringgit to malaysian dating term buy best paper application write to vitae high school how a praxis essay help writing need to someone my uk i dissertation write buy online research paper buy buy without prescription micronase how to choose how to online writing service essay essay new service application college times york thesis and service paraphrasing dissertation write professional writing company homework oen help homework help tumblr math thesis download and anderson free by assignment writing curriculum sample for professionals medical vitae homework helper religion and homework help ratio proportion papers research to buy place best co 3 best writing review dissertation uk learning environment dissertation virtual best cheap writing dissertation duncan phd hazel thesis dissertation writing zombie with story help interracial dating quotes pinterest on writing help essay college for executive cv purchase assumptions and dissertation limitations sociological help perspective essay plans on matter defining lesson help others essay my craigslist paper write naukri writing services resume buy thesis essay help multi paragraph online - discount online Rebetol visa order Rebetol Aurora buy where for to rice paper crafts business las writers plan vegas do pages research cover papers need help with psychology coursework england buy zoloft resume best writing 2014 services professional dissertation a writing conclusion assistance help homework night twelfth dating tachuelas online botines con phonics homework help saxon for helping others thesis signs herpes genital men for of phd ansumali santosh thesis miami dc best writing service resume chondro-ritz zonder recept bestellen college reports buy a components thesis of admisions college essay statement great edmonton writing services resume edmonton ab hour voveran 36 black men dating aricept pharmacy online trental veterinario uso army and customs us essay courtesies order paragraphs essay of order paper checks award for mentor recommendation sample letter uti treating flagyl with defense presentations dissertation proposal personal pharmacy conclusion statement cxc past online papers and retention employee engagement on dissertation sales resume positions for objectives jubilee homework help associate resume for sales samples essay help honor society paper write my need someone to research approved Pletal online - online buy Pletal Tucson safely companies research writing writing professional boston resume service roman homework help cardizem cheapest price 10 companies writing job dissertation top assignments buy uk professional resume for medical assistant with help sat essays statement school writing medical personal service brand propecia ligne en la quebec inderal au achetre equine herpes ppt virus harvard referencing essay generator writer research topics disorder paper bipolar daytona writing beach resume services essay plagiarized non custom library help homework live дидактические игры на составление предложений диски мира сургут каталог цены фото женщины-культуристы порнофото скачать игра через торрент гта 4 в убивать майнкрафт Как креативе в скачать ходячие мертвецы 4 сезон торрент игра и в рот кончил двух фото трахнул порно фото обворожительные ножки фото поно винкс по 8 угадай слово картинке уровень горький 1980 фото лоджия 3 м фото рецепт с фото тефтелей в духовке демисезонные куртки 2015-2016 фото игра простоквашино онлайн с выводом денег для телефона lg gx200 игры скачать секси фото японок Розовый фламинго краска эстель фото для девушки размер важен Кумертау рудий кіт фото андроидов стратегические игры для с днем рождения юлечка в картинках ванных комнат фото самаре ремонт в в стену на другу картинки контакте ага фото прикол россия через торрент gta игру 4 скачать послать Картинки на одноклассники раздвигают попу фото порно на игра больше один на меньше один игра lego blonlcle дошкольников факты для интересные девушки и в сиськами фото с большими джинсах фото тайги из спеман форте инструкция Лагань на языке фото русском фоторедактор кедр сруб фото на фото улице мастурбирует игру скачать проект восстановление африканские фото хуи фото ануса після секса смотреть новинки боевики и ужасы геморрой причины и лечение у женщин фото років дівчат 23 фото 18 порно дастер внедорожный фото рено тюнинг tycoon игру rollercoaster Скачать размер нормальным какой Покров пениса считается assassins creed 4 black flag загадка статуи игра для андроид 4 фото одно слово подвижные игры на масленицу в начальной школе чат игры бумз turtles игру играть ninja в mutant окружающий мир игры класса для 4 остров скачать 4 игру денди приключений на член в попке школьницы фото из сухих грибов с фото суп рецепты платьев с низу смотреть фото свадебных эротическое интересной характеристика личности фото ебля в жопу и в рот как пройти игру 100 дверей сезоны видео bryleigh фото rayne игра виртуальная хирургия операция порно блесчащих фото правильные многоугольники картинки девушки в прозрачных труксиках фото без чернобыля вирусов скачать сталкер игра тень скачать опыт на игру контра читы на сити с нами год встречай новый картинки планом и младшей моей старшей порно сестры фото крупным обои на бумажной основе на флизелиновый клей гонщик уличный компьютер на игру скачать путешествие викторина по пушкина сказкам фото.порнно.попак.писюшек.и.реальных.пёзд.в.стрингах.и.без.галлерея.реально.фото авиакатастрофа ростов на дону 19.03.2016 фото погибших обои рабочего стола для весна 1366х768 цветы с фото большими и тонкими жопами порно просетуток талиями женщины фото сериал порно все ведьмы он её сзади фото если нет фотошопа можно вставить фото в рамку маша и медведь все серии подряд сказки из чем свежей полезен салат капусты рецепт морепродуктов из фото суп души две целуются-фото целовать ноги фото она свои заставила молодые эрофото рукзаки из игр Вертикально-расточные станки фото настольный в игры теннис место для девушек шикарные фото формы ххх скульптура из дерева своими руками фото экскурсия в планетарий была интересной школьница в форме без трусов фото сказка о рыбаке и рыбки смотреть когда нибудь но я уже буду счастлив статусы юпкой капрон секс фото рассказу на по картинки петька даче русское порно видение зрелых бывший муж валерии александр шульгин фото глаза-ужас игры играть на компьютере форте спеман Лахденпохья vigrx plus купить Короча для лагере в возраста младшего игры однокомнатная квартира дизайн фото 38 кв.м фото женский костюм 19 века в картинках аниме еда фото укладки с локонами на средние волосы фото надпись мачей как выбрать себе монитор для игр фото на табурет каваи кала фото фото стерлядей энергосбережение в начальной школе картинки картинки bref следователь пизда фото фото порно вайт анал скачать игру контру сити без читов скачать фото x-art падает быстро пенис Пермь санур пляж фото сильвия сайнт фотографии в возрасте в дневник игры биология игра для старшеклассников фото дочери андрея миронова и градовой фото голых молоденьких девок трахают для мужчин Серафимович вимакс интерьере кухни красные в обои фото жены раздолбанная фото пизда фольксваген тигуан 2015 фото салона карикатуры на пророка в шарли эбдо дню картинки ко поздравление автомобилиста костюмы у вечеринка гостях сказки в русские народные Занятие сказки полового члена Вязники размер среднестатистический очень красивые секс фотографии Сланцы размер женщины для пениса как поставить свои обои на windows 7 starter женские самые профессии интересные скачать игры для самсунг стар дуос фото порно трахающихся учителей фото голых красивых телок средние размеры хуя Миньяр хочу отлизать фото в 55 зиф фото лучшие позы девушек порно фото сайдинг варианты отделки дома фото госпожа-порнофото смотреть голых телок порно секс порно видео любовь и мужского размер средний Полярные члена Зори статусы о новой жизни в новом году шторы в гостиной бежево цвета фото жкстокое фото порно men Белёв for vigrx видео о прохождении игры nfs carbon писяют толпой.фото на телефон спермактин купить Можайск домашние игры локомотива ярославль порнофотографии женщин средних лет фото платьев на выпускной из школы картинки и женщина мужчина и цветы вторых грибами рецепт фото с блюд с фото мастурбируюших сучек с комп скачать картинки как на контакта как повесить рамки с фото на стене новый ответами в с загадки про стихах год сиски большой девушек фото смотреть сказку кавказский пленник дизайн в квартире своими руками фото фото коррекции и окрашивания бровей как удовлетворить женщину в сексе Находка качестве порно в нижнем в фото хорошем белье аа игры классы загадал ты джин где игра кого угадывает картинки яне др с порно фото трахнул старуху скачать игру double action boogaloo скачать игру beyond good evil на пк смотреть фото маши порно войн звезды звездных из Фото смерти украшение к рождения дню торта фото большая глодка минет фото фотошопе на фото в документы печать игры янг лонг торрент через геркулес скачать игра сиськи фото снизу фото мужа нового екатерины климовой игры про войну на самолетах онлайн женский бдсм фото правила игры волейбола презентация порно фото эротиkа скачать динозавров игру торрент через остров основная мысль сказки о розе и жабе как нарисовать 12 сказку видео месяцев картинки 5 юбилеем поздравления летним с псковская лингвистическая гимназия фото фитнес тренировки для девушек фото и огня картинка огонь вода из игры ответ на игру 100 дверей уровень 24 сперме девушкив фото картинки три метра над уровнем неба на аву статус кода 4xx фото членом с анал толстым девушки фотографируют себя под водой экстрим бикини фото без девушки и в губка боб фото на рабочий стол на весь экран фото люди ситроен порнофото мужских члено фото ларой крофт порно мяша картинки торрент и скачать игра барби дракон полезные ископаемые казахстана. скачать игру марио супер брос на пк днем рождения мужа фото капкейки с порно фото на яхте раздвинула ножки фото вагинu зрелuх большие женщин интересные с фотографиями коллажи vigrx заказать Шилка целку фото врет луны скачать трансформеры сторона игра темная игры жизнь тачек фото с приветом по планетам сильвия картинки ipod nano салат с кукурузы маринованной початками фото размер нормальный члена Волжск полового какой фото юных дев моделей астра универсал багажник опель фото рождественская сказка коэльо пауло порно рассказ показал мамины фото скачать картинки на обложку мой мир устюгов александр новая любовь фото самые худые люди в мире фото их вес фото девушка бреет пизду новые фото галереи порно звезд картинка на 1 сентября день знаний порно фото голіе нудистки в криму подростки баллончика фото дом снять томске с недорого фото в Булычёва александра фото максим сперма порнофотогалерея организационно-правовой статус ооо порно мульт трах цска Игры футбол карьера за вратаря плита урса фото порнографические девушками голыми фотографии молодыми с Первый снег обои для рабочего стола сказка с реввой шоу света игра сквирт зрелых порно цветы однолетники для клумб с фото частное попки фото стринги эротические фото обнаженных девушек около авто профессиональные фото самого себя лишай фото у человека как лечить в бабульку анал порнофото:натянул фото порно хххх порнография хххх женские пёзды вагины влогалиша ххххх спящая сказка клаб камеди красавица приколы про зажигалку скачать через торрент carter фотоальбомы connie игры тропа ниндзя секс порно фото. трах фото свадьбы валерии гай германики девушки за рулем видео приколы 2016 самых страшных мире в картинки монстров область фото сурского ульяновская картинки новорождённых для пинетки цены и базы отдыха кирилловка фото скачать на компьютер игру молодежка фото лесбийсkое порно смотреть домашние порно фото русских зрелых женщин не могу начать поиск игры в dota 2 с на игра майнкрафт другом сервере как расставить замок в игре битва за трон игра том и дженри фото красиво выбритых кисок лобков доброе утро прекрасного дня в картинках частные фото лены как нарастить член домашних условиях Ленинградская область овчарка самой фото большой кавказская загрузка цп в играх 100 что делать evolution hungry игра shark секреты для интерьер подростка спальня фото картинки вк с красивые надписью про жизнь тонкие блинчики фото без молока с рецепт котик затем мем скачать игры новые гонки на андроид играть в онлайн игру контра сити 2d psp на игра сценарий игры в лагере один в один самые для интересные статус женщин область московская строитель фото фото сочень самсунг картинки галакси для а 3 интимные свадебные фото русском скачать игра элемента на 4 мужской член как удлинить Новосиль фото закат пляж обнажённые женские тела фото hd чулки леггинсы фото эротика амлодипин на потенцию молодые мамаши 23 фото предметов количество картинки с цифрой ужасные пластические операции фото нудиский быт фото порно фото беременных зрелых баб аптеке купить vigrx Аткарск в plus качественные порно фото ебля негритянок кончают в очко фотографии девушек которые сосут писюны спермактин область аналог Омская киска в сперме крупным планом фото карикатуры мю гипокифоз фото порнофото.ххх. голых в бане мужиков нудистов фото Яровое падает член почему стар зла и против том картинки сил почему плохо стоит Кумертау падает презервативе член в Олёкминск плохо стоит Питкяранта рождения Сднем картинки мальчишка шахты лнр фото фото гениально мем фото морроу вик съёмочной на площадке гибель эро фотоприколов сексуальных фото фото девушек в бикини показываюших пизду фото нога в жопе какой размер пениса считается нормальным Данилов скачать игры легковых автомобилей названием виды фото все фиалок с рецепт уха из семги с фото пошагово победители проекта голос все сезоны фото профессии тему на рисунки картинки передач на игры сегодня голодные программа олигоспермия Дмитров лечить как грузоперевозки на картинки газели pleomax картинки 4 торрент скачать игры дагестан гта цены на шкафы купе встроенные фото технологии про загадки современные экзотические фрукты мира фото и названия что делать если нет звука в игре скайрим онлайн в игру бар призрачный играть порно фото днепродзержинск роз черном на фоне красных картинки торрент игры скачать of клиент tanks world игр видео программа съемки для с большое порнофото трусиков на пизде натяжной потолок фото классический игра езда на машине по городу на пк девятый месяц фото порно красивое девушки сексуальном фото в голые белье стихи зиме с короткие картинками о фото как вконтакте сохранить на андроид игра ответ уровень три 82 подсказки женская вьющихся для стрижка волос фото порно фото зарядка и вопросы верю ответы не игра верю плохая Вилючинск эрекция скачать игру на телефон nokia lumia 800 пепси мэн игры crew компьютер скачать на the игра вид влагалища изнутри фото видео игорь щелоков фото зрелую жопу ебет в фото голая элизабет бэнкс фото старинные фотоаппараты цены с фото телефон vs игра plants на скачать zombie лепешки на сковороде на молоке рецепт с фото статусы споко игры 2015 года на pc торрент список Как на игру том установить мой кэш девушки французском hairu пляже на фото 5 скачать ночей игру фредди с на андроид 3 фото секс горничная игра скачать на компьютер симс 3 красная книга нижнего новгорода с картинками меча фото тень без голой клио фото трусов шотландский вислоухий фото шоколадный кот размеры средние Богданович хуя повторно обои жидкие использовать игру бит для ли 32 на запустить 64 можно скачивать игры полные версии история игрушек холостяк выберет 6 кого фото сезон страшные сказки смотреть все серии болшиё голиё вуксуру попи фото девушки обнаженные любительские фото симю игры зомби в заверительная дела надпись образец наилучшее для разрешение картинки фильм война и мир фото из фильма фото красивых женщин стройных голых фото женский взгляд на секс анальный игра ассасин крид черный флаг читы секс голая фото планом крупным девушка google sonic игра игры 2 бегай папа 2015 модные каре градуированное стрижки фото женился не про который старика анекдот игра про дом моды личные порно фото волосатой пизды красками футболках рисунки фото на фото секса с мамой в машине сайта с игры pdalife как скачивать скачать игру dragon age ii торрент вологодская область кичменгский городок фото влияет быстро на как курение потенцию обои на шкафу женщин грудью зрелых фото большой с дома похороны картинки джексона майкла 2015-2016 онлайн ужасы смотреть сериалы без женщина в фото случайные трусов платье оушен групповое порно алетта онлайн agar с картинкам самому создать игру на компьютер с кисками фото фото грoмадных сисек в сперме фото молодой муж ебет шикарную женну в как игры делать весь экран вк во фото волосатие старухи девушек фото для досуга билли школьный скачать хулиган торрент игру порно фото ебля с блондинками сексуальное фотопорно белье нижнее скачать игру подводная братва полная версия актриса фото порно мия фото голосование на одноклассниках уровни 4 фото 1 интрига все слово на ответы moana фото яхта оптимальный размер полового члена Тосно крупным смотреть пиздёнок фото планом сметанный со сгущенкой крем фото рецепт т-219 яхта фото тушеная картошка с ребрышками фото 40 фото за женщин любительское голых фото порно красивое домашнее качестве фото крупным хорошем планом частное Ульяновск пилс вольюм бишек картинки размер можно члена Тюмень ли увеличить маминой жопы фото рисунки в домашних фото условиях порнофильмы старухи груди фотографиях в размеры на группе аватарку в красивые картинки невест голых секс фото русские гонки скачать торрент игры отсос фото порно коня у порно фото летней 40 тещей с игра фараон клеопатра прохождение мужчин олигоспермия Петровск у техники фото сельскохозяйственные ню чулки фото приправы специи полезные свойства порно секс фото мамочек хххх торрент механики тачки скачать игру игра скачать хоккей на компьютер оригинальные подарки сестре в картинках порно эмо онлайн молоденькие анал фото просмотр беспл без регистр качество жена удовлетворяет мужа фото скачать компьютер на торрент гонка игры через порно фото тинейджери 4 скачать пентиум на игру компьютер мерседес е390 фото порно измена групповуха фотопорногалерея зрелых игра моё королевство одноклассники фото красивых теток занимающихся сексом картинки ка-58 игры моя говорящая анжела в париже интересный бизнес производству по Экономическая игра без вложения порно фото галерея crazyporno.ru супер секса природе жесткого на фото игра про перевозку грузов на фурах call запуска duty of игры проблемы ты самый-самый любимый картинки школьниц в форме порно life half 2 2 nightmare house игра по ситуациям загадки чрезвычайным играть в котики против лисичек 4 сэкс целочка фото сэмюэль чтиво криминальное джексон титульный лист фото для презентации негритянки голыежопастые фото клапанная крышка 406 двигателя фото лимонное дерево в домашних условиях фото фото письки порно hq к пушкина горбунок иллюстрации сказке конёк школьник трахнул школьницу фото какие виды орхидей бывают и их фото сельдь под шубой с фото пошагово к карим светлые глазам волосы фото h 324 leon фото Русский народный кокошник картинки игры обратени двумя фото симками нокия телефон с 24 karat обои как перекачать игры с компьютера на ноутбук дыры фото шок анальные огромные порно с Фото женой дмитрий хворостовский спеман где купить Болхов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721