ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено діяльність православних церков у контексті суспільного життя України. Особлива увага зосереджена на розгляді соціального вчення православних конфесій України.

Ключові слова: православ’я, УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, соціальне вчення.

The article studies activity of Orthodox Churches in the context of public life in Ukraine. Particular attention is paid to the social doctrine of the Orthodox confessions in Ukraine.

Keywords: Orthodoxy, UOC MP, UOC KP, UAOC, social doctrine.

 

Православ’я станом на 1 січня 2013 р. нараховує 18479 релігійні організації, що становить 50,2 % від їх загальної кількості [9, c. 48]. За чисельністю православних організацій Україна посідає перше місце в світі, що дає змогу зробити висновок про релігійне відродження православ’я на теренах Української держави. Однак останнім часом спостерігається зменшення його питомої ваги в загальній складовій у зв’язку з «релігійним бумом», що можна прослідкувати на конфесійній карті України.

Майже 70 % всіх православних громад України належить Українській православній  церкві Московського патріархату, що об’єднує 12485 релігійних організацій. Протягом 2013 р. кількість релігійних громад УПЦ МП збільшилася на 255 одиниць. Також церкві належить 48 єпархії, 203 монастирів, 20 духовних навчальних закладів, 4288 недільних шкіл, 34 братства, понад 10068 тис. священиків [9, c. 48] . Водночас варто зауважити, що в діяльності цієї церкви ще зберігаються рецидиви імперсько-шовіністичної позиції щодо відстоювання власних інтересів. Головним своїм «ворогом» УПЦ Московського патріархату бачить УПЦ КП, всіляко підкреслюючи нібито неканонічність останньої. Конфлікти, що виникають між громадами цих церков чинить негативний вплив, не лише на суспільно-значущу діяльність церков, але й на суспільне життя України в цілому.

Українська православна церква Київського патріархату складає близько 25 % від кількості всіх православних громад, що становить 4536 релігійних організацій. Порівнюючи з 2012 р., кількість релігійних організацій зменшилася на 19 одиниць. Таким чином, церкві належить 34 єпархій, 59 монастирів, 16 духовних навчальних закладів, 1234 недільні школи, 12 братств, майже 3141 тис. священиків [9, c. 48].

УАПЦ від загальної кількості всіх громад складає 7 %, що налічує 1205 релігійних об’єднань. З червня 1990 р., тобто за період свого законного існування на території Української держави, спостерігається значне зростання складових її структури. Станом на 2013 рік вона нараховує 15 єпархій, 11 монастирів, 7 духовних навчальних закладів, 307 недільних шкіл, 1 братство, 731 священнослужителі [9, c. 48].

За даними загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» з 1 по 11 червня 2006 року в усіх регіонах України, відносна більшість українських громадян – 27,8 % відносять себе до УПЦ КП і лише 18,3 % – до УПЦ МП. Наведені показники служать достатньою підставою для висновку, що значна частина православних українців, які часто, за відсутності іншого вибору, відвідують храми УПЦ МП, своїм духовним центром бачать лише Київ [11, c. 66].

Зміни у релігійному житті в кінці 80-х на початку 90-х років та кардинальні державні перетворення дозволили Православним Церквам відновити соціальну і благодійницьку діяльність, яку вони не могли здійснювати повною мірою у зв’язку з історичними обставинами. Отримавши можливість стати не декларованими, а реальними суб’єктами суспільного життя, християнські конфесії почали відновлювати практику широкого соціального служіння у новому кількісному та якісному вимірах.

Українська дослідниця Ірена Бальжик зазначає, що основною соціальною роллю Церкви у демократичному суспільстві є роль неупередженого морального судді, який підтримує загальнолюдські цінності, права і свободи громадян, милосердя і гуманізм у житті суспільства, закликає громадян і саму державу діяти, виходячи з вимог совісті [1, c. 103]. Друга важлива роль Церкви – це служіння ближньому і суспільству в цілому. «Служіння ближньому і творіння благих справ в ім’я Христа є основою соціальної поведінки кожного християнина і суспільства християн в їх соборності. Це відкриває необхідність і перспективу соціального служіння Церкви. Шляхами такого служіння є як традиційна благодійність, так і систематична діяльність у вигляді соціальної роботи» [1, c. 103].

Соціальне вчення Православної Церкви – є її уявлення про суспільний ідеал та думка про сучасне їй суспільство, засноване на православній традиції. Необхідність соціальної концепції Церкви випливає з того, що християнство для християнина є, образно кажучи, не тільки «релігією для внутрішнього вжитку», але і принципом його життя в цілому, включаючи його соціальний, культурний, політичний, економічний і навіть екологічний та біоетичний аспекти. Орієнтація християнина в соціумі вимагає наявності у Церкви уявлення про соціально належне, про певний соціальний ідеал, який сприймається в есхатологічній перспективі спасіння [1, c. 104].

Слід зазначити, що участь православних релігійних інститутів у суспільному житті проявляється не тільки у богослужбово-молитовній діяльності, але й у просвітницькому, освітньому, виховному благодійному, інформаційному та місіонерському виявах. Під напрямками соціальної роботи слід розуміти: збереження моральності і спокою у суспільстві; духовна, моральна, культурна, патріотична освіта і виховання дітей та молоді; духовно-моральне і патріотичне виховання воїнів і співробітників правоохоронних установ; благодійницька і соціальна діяльність; збереження, відродження й розвиток історичної і культурної спадщини; робота з профілактики правопорушень; духовна і матеріальна допомога особам, які перебувають у місцях позбавлення волі; діяльність з охорони навколишнього середовища; підтримка інституту сім’ї, материнства і дитинства; підтримка і захист державної стабільності.

Варто констатувати, що багатовекторність своєї соціальної діяльності, Православні Церкви прописали у сучасних церковних документах лише у 2000 році. Так, напрямки соціального служіння УПЦ МП були закріплені у «Основи соціальної концепції Української православної Церкви» [6], а в 2001 році УПЦ КП, приймає «Церква і світ на початку третього тисячоліття» [12], яка за своїм змістом дуже нагадує соціальну концепцію УПЦ МП. УАПЦ, у 2003 році розробляє і приймає «Стратегію розвитку Харківсько-Полтавської Єпархії УАПЦ» в якій чітко зазначаються форми соціальної діяльності православної церкви: «…перевага надається незалежним доброчинним проектам, які б дозволяли зробити допомогу цілеспрямованою й мотивованою (церковні притулки, шпиталі, їдальні тощо). Пріоритетний характер має діяльність єпархіальної амбулаторії» [10]. Але, як ми бачимо цей документ обмежується територіальними          рамками і є обов’язковим для дотримання лише парафіями Харківсько-Полтавської єпархії.

В умовах глобалізаційних процесів у суспільстві вироблення соціального учення УПЦ стало необхідною умовою для відповідності сучасним процесам. Як священикам, так і мирянам потрібно знати принципи взаємодії на особистому й інституційному рівнях у соціумі для ефективної та продуктивної співпраці.

Юлія Недзельська зазначає, що сучасні богослови прагнуть подолати розрив між релігійними переконаннями та повсякденним життям віруючих, наголошують на необхідності осмислення соціальної реальності через призму православного віровчення. Вони прагнуть навести віруючих на думку про необхідність неодмінного поєднання їхнього суспільного та релігійного життя. Це яскраво засвідчує Соціальна доктрина Російської Православної Церкви, яка є в Україні обов’язковою і для спільноти УПЦ МП. Зміни способу життя спонукають віруючих пристосовуватися до сучасних умов, бо ж інакше вони не зможуть вижити в цьому світі. Миряни змушені користуватись досягненнями сучасної техніки, інформатики, медицини, фармакології, хімії, іншим, щоб мати змогу працювати. Вони не можуть відмовитись від досягнень цивілізації, тому у своєму буденному житті більшість віруючих відступає від вчення Церкви. Остання намагається дещо змінити усталені нею життєві норми і погляди на деякі речі цього повсякдення, але не досить швидко це робить. Невчасне реагування богословів на виклики часу призвело до того, що виникло явище так званого двомислення серед мирян: один тип поведінки у них в храмі, під час богослужіння, зовсім інший – вдома, в сім’ї чи на роботі. Це можна спостерігати, приміром, з того, як одягаються православні жінки. По-одному – на роботу чи місце відпочинку, з користуванням при цьому косметикою, одяганням штанів, різнобарвного одягу, а в храм вже по-іншому – одягають довгі спідниці, хустки й витирають косметику. Сучасні богослови намагаються всіляко зберігати традиції попереднього часу, повсякчас наголошуючи на своїй ортодоксальності як неодмінній церковності. Миряни ж, у свою чергу, не можуть відгородитися від світу і є його невід’ємною складовою. Ця тенденція дедалі зростає. Характерною особливістю способу життя православних мирян є розширення їхніх позарелігійних духовних інтересів. Це відбувається завдяки широким зв’язкам з невіруючими і виявляється у зацікавленні різноманітними світоглядними системами, досягненнями масової культури, навіть іншими релігіями [8, c. 135].

В «Основах соціальної концепції УПЦ» висвітлено надзвичайно широке коло проблем: церква і нація; церква і держава; християнська етика і світське право; церква і політика; праця та її плоди; власність; війна і мир; злочинність, покарання, виправлення; питання особистої, сімейної і суспільної моральності; здоров’я особистості й народу; проблеми біоетики; церква і проблеми екології; світські культура, наука, освіта; церква і світські засоби масової інформації; міжнародні відносини; проблеми глобалізації і секуляризації [6].

У даному документі особлива увага приділена позиції Церкви щодо держави та інституту влади. Довгий шлях пошуку оптимальної моделі взаємовідносин з державою, враховуючи складність та динамічні процеси у розвитку суспільства, УПЦ декларує необхідність дистанціювання від будь-якого державного ладу, існуючих політичних доктрин, конкретних суспільних сил, зокрема тих, що перебувають при владі. Відмова від участі у політичному житті виражається, зокрема, обмеженні членства священнослужителів у політичних партіях, рухах, блоках, у першу чергу тих, що ведуть передвиборчу боротьбу, недоцільності їх балотування до представницьких органів та органів місцевої влади. Така позиція є нововведенням, а також, справляє позитивне враження щодо соціальної концепції Церкви, хоча на практиці, на жаль, подібні установки не зажди реалізуються у силу різних обставин.

Слід також відзначити, що «Основи …» – найважливіше джерело для розуміння позиції УПЦ щодо багатьох питань, саме цей документ став тією основою для подальшого декларування та розвитку соціальної діяльності церкви.

Підсумовуючи роль «Основ соціальної концепції УПЦ» , можна дійти наступних висновків. Вперше в історії Православної Церкви ясно і чітко позначені такі взаємовідносини, як держава і Церква, які найбільшою мірою відповідають ученню про взаємодію світської і духовної влади. Це положення підкреслює унікальність та важливість цього документу. Прогресивними нововведеннями стали сформульовані позиції щодо ключових соціально-етичних проблем нашого часу – у сфері біоетики, політичної, економічної, екологічної, сімейної, журналістської етики. Розкриття православно-етичного змісту основних соціальних понять – держави, права, нації, культури, економіки і політики, праці і власності, злочину і покарання, війни і миру допоможуть православним віруючим зрозуміти позицію Церкви щодо цих понять. Регламентування інституційних відносини Церкви у різних сферах суспільного життя, а саме взаємодія з державою і органами влади, із засобами масової інформації, участь у політичному житті суспільства показало спробу Церкви відповідати сучасному ритму життя своїх вірних.

З боку держави деякі аспекти соціальної діяльності релігійних організацій були декларовані в прийнятому у 1991 р. Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації» [2]  , який визначив право релігійних організацій здійснювати благодійницьку діяльність і милосердя, як самостійно так і через громадські фонди та організації. Зазначалось, що благодійна діяльність церкви може здійснюватися у різних формах.

Варто акцентувати увагу також на проекті «Концепції державно-конфесійних відносин в Україні» [3] – документі, що був розроблений у 2004 році, за ініціативою учасників постійно діючого Круглого столу «Релігія і влада в Україні» і підтриманий Всеукраїнською Радою церков і релігійних організацій України. У Концепції прописується партнерська модель державно-конфесійних взаємовідносин в галузі соціальної роботи: реалізація спільних програм у сферах організації здорового способу життя, зміцнення інституту сім’ї, захисту дитинства, громадських робіт, соціальної інтеграції осіб з особливими потребами, ліквідації наслідків стихійних лих, екологічних та техногенних катастроф, охорони здоров’я, соціальної реабілітації осіб, які її потребують, охорони природної і культурної спадщини та ін. В цілому документ підіймає актуальні питання взаємодії держави та церкви, але не дивлячись на постійні звернення Всеукраїнської ради церков до вищих органів влади щодо прийняття зазначеної концепції, цей документ, до нашого часу так і не був прийнятий.

Підсумовуючи вище зазначене, треба сказати, що більшість підготовлених концепцій з соціальної діяльності УПЦ МП залишаються лише проектами, але в умовах коли церкви започаткували нову епоху в історії соціального служіння і стали реальними дієвими суб’єктами суспільного життя, але потребують офіційного прийняття та підтримки у практичній реалізації. Ключову роль у вирішенні цього питання постає взаємне порозуміння і співробітництво держави та церкви.

Якщо порівнювати соціальну концепцію УПЦ КП – декларацію «Церква і світ на початку третього тисячоліття», що була ухвалена на Ювілейному помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбувся в Києві 9–10 січня 2001 р., з аналогічним документом УПЦ, то більшість дослідників констатують її генеалогічну спорідненість з вихідними положеннями соціальної концепції Московської патріархії, хоча вона й не містить деяких розділів, що є в «Основах соціальної концепції», наприклад, «Церква і політика», «Власність», «Війна і мир» тощо.

Оксана Кібукевич, одним з найважливіших положень Декларації, виокремлює питання секуляризації суспільства [4]. Секуляризація, означає, що релігія, як світогляд і як інститут, остаточно втратила свою роль у політичній, соціальній і культурній сферах. Вона стала приватною справою людини. Сучасне суспільство зорієнтовано насамперед на матеріальні цінності. Акцентується увага на тому, що професійна діяльність і соціальний статус людини не залежать від світогляду, релігійної віри, моральних устоїв, талантів і особистих схильностей, а від здатності людини ввійти в глобальний економічний розвиток, таким чином, простежується негативна оцінка секуляризації суспільством.

Водночас питання свободи совісті Церква Київського патріархату не засуджує, навіть навпаки – закликає державу «не втручаючись у внутрішнє релігійне життя і не порушуючи закону про свободу совісті, дбати про духовну безпеку своїх громадян» [12]. Таку лояльну позицію УПЦ КП, можна пояснити іншими умовами існування цієї церкви у державі. Будучи невизнаною світовим православ’ям, вона діє в умовах поліконфесійного суспільства і її виживання багато в чому залежить саме від функціонування й правого захисту державою цього міжнародного принципу. Загалом «Церква і світ…» демонструє набагато більшу стриманість у геополітичних висловлюваннях, толерантність до міжконфесійних проблем і церковно-державних відносин, ніж це робить аналогічний документ УПЦ.

Аналізуючи традиційні погляди православ’я щодо природи держави й ідеалу державно-церковних відносин на засадах взаєморозуміння та взаємопідтримки, церква всіляко вказує лояльність до державної влади. Вона сприймає державу як «необхідний елемент життя в зіпсованому гріхом світі, де особистість і суспільство потребують захисту від всілякого зла» [12], і в цьому вбачає моральний сенс існування держави. На відміну від «Основ соціальної концепції» в доктрині УПЦ КП не простежується відверта політика дистанціювання від світської влади. Основну ж відмінність соціальної доктрини УПЦ КП від подібного документа УПЦ вбачаємо у її проукраїнській і патріотичній спрямованості, що виступає головним виразником її лояльності до української держави. Будучи однією з національних церков, УПЦ КП офіційно проголошує себе «духовним фундаментом держави» [12]. Церква «радо вітала проголошення незалежності України і підтримує утвердження її державності», а також засуджує «будь-які спроби тим чи іншим шляхом дискредитувати нашу державність». У Декларації не порушено окремим питанням проблеми співробітництва з державою в соціальній сфері, адже, духовне відродження є важливішим, ніж соціальне служіння[12]. Церква стоїть на традиційних для ортодоксальної лінії Вселенського православ’я позиції щодо її основної місії, яка полягає «в служінні спасінню людей для вічного життя, з одного боку, а з іншого – для очищення і освячення світу». На думку Світлани Онищук, [5] подібне нехтування церквою значення соціальної роботи у своєму основному документі, що висвітлює соціальну доктрину, ставить її в невигідне становище відносно УПЦ, у соціальній концепції якої це питання виписано дуже конкретно.

Підсумовуючи, Декларація УПЦ КП не відійшла від загальної ортодоксальної лінії Вселенського православ’я у відносинах з державою й оцінки ролі держави в місії церкви, хоч і є більш поміркованою та україноцентричною у цьому питанні, ніж соціальна доктрина УПЦ. У цій сфері, як, власне, офіційна позиція УПЦ КП є консервативною, зокрема внаслідок постійної загрози бути звинуваченими у неправославності. Олександр Саган, зауважує, що «…радикальні кроки в бік модернізації вчення можуть надати її опонентам додаткові козирі в запереченні визнання цієї церкви і звинуваченні їх у переході до протестантизму чи католицизму» [7].

Для об’єктивного висвітлення теми дослідження необхідно зосередити дослідницьку увагу на документі, що був прийнятий Харківсько-Полтавською єпархією УАПЦ та відображає її стратегію розвитку. Оскільки ця релігійна інституція не має загального документу, що декларує соціальну позицію всієї церкви, то наступні висновки були зроблені на основі «Стратегії розвитку до Всеукраїнського Православного Собору». Цей документ був опублікований 30 серпня 2003 року й був благословенним архієпископом Харківським і Полтавським Ігорем. «Стратегія…» складається з преамбули та розділів у яких відображається позиція Церкви щодо питань євангелізації, плекання східного благочестя, духовного формування й церковної освіти, душпастирства, між церковних стосунків та суспільного служіння[10]. Варто зазначити принципову відмінність документу від аналогічних доктрин православних церков, що перш за все виявляється у позиції щодо держави. Ключовим завданням для майбутнього Церкви проголошується захист від суспільних і державних інституцій, що прагнуть контролювати або деформувати вчення Церкви до власних політичних стратегій. Забороняється участь священнослужителів у політичному житті, використання храмів для передвиборчої агітації тощо. Декларується допомога для соціально незахищених, хворих та малозабезпечених на добровільних засадах, а також, як важливий напрямок душпастирської діяльності єпархії. Особливу увагу слід надати позиції Церкви у міжцерковних стосунках. Зазначається, що Харківсько-Полтавська єпархія уникає втручання у внутрішнє життя інших релігійних організацій і спільнот. У її офіційних документах і єпархіальних та парафіяльних виданнях неприпустима образа гідності християн інших конфесій. Прилюдні виступи представників єпархії на теми міжцерковних стосунків спрямовуються не на критику опонентів, а на доказ існування фундаментальних засад для церковної єдності. Церковні структури, що склалися після розколу УАПЦ та УПЦ-МП (УПЦ-КП патріарха Філарета, УАПЦ-КП митрополита Мефодія, «апостольська Церква», «соборноправна Церква»), а також єпархії Російської Православної Церкви за кордоном та Українська Істино-Православна Церква, приймаються за партнерів у творенні єдиної Помісної Церкви остільки, оскільки вони діють задля церковної єдності, у межах власного канонічного поля, визнаючи вищий авторитет Вселенського Константинопольського Патріарха[10]. Підсумовуючи варто зазначити, що «Стратегія…» є документом, що окреслює дуже мале коло питань, що стосуються соціального служіння Церкви. Це пояснюється його територіальною обмеженістю та обмеженим впливом. Подібна стратегія розвитку не охоплює усі важливі сфери сучасного суспільства та не може відображати загальну позицію церкви щодо соціального служіння.

Соціальні доктрини українських церков, попри значні теологічні ті інші розбіжності, засвідчують їх наміри здійснювати морально-етичний контроль над процесами, що відбуваються в сучасному українському суспільстві. Завдяки своєму етичному характеру соціальні доктрини здатні за умов рівноправних партнерських відносин запропонувати державній владі допомогу провідних християнських церков у вирішенні різноманітних питань соціогуманітарного характеру, зокрема посприяти духовному оздоровленню суспільства, збереженню та відродженню історичної й культурної спадщини української народу, покращенню сфери соціального забезпечення

Таким чином, сучасний стан українського суспільства можна охарактеризувати, як пошук нових духовних орієнтирів, що будуть спроможними зняти соціально-психологічну напругу, що дедалі більше наростає у відносинах між різними соціальними прошарками та категоріями українців. Саме релігійні чинники, духовно-моральне виховання, допоможуть чітко та зрозуміло сформувати громадянам України національну ідею та стійку ідеологію, що стане міцним фундаментом для процвітаючого розвитку держави. Релігійно-церковне життя в Україні торкається як внутрішніх, так і зовнішніх національних інтересів держави та суспільства. Хоча церква в Україні відокремлена від держави, вони взаємозацікавлені у нормальних стосунках, у гармонійному поєднанні своїх інтересів. У процесі їх формування та реалізації важливого значення набуває належність до певної конфесії громадян, усвідомлення віруючими загальнонаціональних інтересів. Саме з початком розбудови Української незалежної держави розпочався процес впровадження важелів демократії у суспільне життя українців, що певною мірою знайшло своє відображення й на релігійних процесах. Варто зауважити те, що канони православ’я не лише адекватно відтворюють світоглядні та аксіологічні засади буття українців, вони значним чином вплинули на формування нації, та об’єднання українських земель. Саме ця консолідація сприяла не лише проповіді ідеї єдності народу, милосердя, справедливості, а значною мірою звернення української православної церкви до різноманітної соціально-значущої діяльності. Від своїх початків православ’я в Україні розвивалося як органічний сплав догми, канону та традицій із народними потребами та відповідями на запити часу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бальжик, І.Соціальна концепція православної церкви в Україні / І. Бальжик // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць . 1994-. – – Вип. 36 . 504 с. С. 103-107.
 2. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987-12.
 3. «Концепції державно-конфесійних відносин в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/goverments_doc/doc_projects/40257/.
 4. Кібукевич О. Соціальна доктрина української православної церкви Київського Патріархату [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://theology.in.ua/ua/bp/bp_history/ukrainian_history/44362/.
 5. Онищук С. В. Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питаннях взаємодії держави і церкви / С. В. Онищук // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип. 4. – С. 56-65.
 6. Основи соціальної концепції Української Православної Церкви [відп. ред. архім. Никон (Русин)]. – К.: Інформ.–вид. центр УПЦ, 2002. – 80 с. [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://bogoslov–club.org.ua/?p=1698. – Назва з екрану.
 7. Саган О. Соціальна доктрина Російського православ’я: чи буде два кроки назад? / О. Саган // Українське релігієзнавство. – 2002. – № 23. – С. 14-24.
 8. Спосіб життя православного віруючого / Ю. Недзельська // Українське релігієзнавство. – – № 46. – С. 135-146.
 9. Статистичний звіт Державного комітету України у справах національностей та релігії за 2013 рік. – 2014. – Форма №1. – 48 арк.
 10. Стратегія розвитку Харківсько-полтавської єпархії УАПЦ [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт релігійно-інформаційної служби України – Режим доступу: http:// risu.org.ua/ ua/index/resourses/ church_doc/uaoc_doc/ 34046/.
 11. Хмільовська О. Основні тенденції розвитку православ’я в Україні в контексті національної безпеки / О. Хмільовська // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4. – С. 66.
 12. «Церква і світ на початку третього тисячоліття». Декларація ювілейного помісного Собору УПЦ КП [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://old.risu.org.ua/ukr/resourses/religdoc/uockp_doc/uockp_socdoc/.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

truck caps how free help writing does discovery help homework bjpinchbeck index school elemantery homework help service best writing resume 2014 dubai essays others service earth problems essay on essay best writing services review proposal writing dissertation help dissertation do my resume my computer homework cheater helper a paper with help wrighting online japan news papers english homework with writing help assignment phd music paper research and order situation essay in law pakistan services writing area resume toronto template resume helper orders writing steps an correctly of following of essay the which the medical billing for cover sample and free letter coding need my homework do statistics to someone cv resume services and oil writing best writers for papers my essay profession nursing on disorder Francisco refill best 200 os - india price mg Duricef Duricef San in help signalman essay live help homework buy a phd uk re homework ks3 help cheap order Revatio terminale dissertation s philosophie correction mahindra dating xuv price bangalore in 500 case study stress disorder acute assignment review helper diabetes vs milk persuasive linux speech mumbai thesis services in writing services dissertation legitimate writing essay order of writing paper custom writing custom no plagiarism papers helper homework poetry for homework help length mba admission essay buy writing services custom paper research writing creative websites work writing service course service 2015 best writing resume essay writers mba admissions geometry slader help homework speeches wedding for sale help homework trigonometry online help resume free writing custom luther king on martin with dissertation write 2 a help weeks review customer of satisfaction literature bacon writer essay i paper buy to a want letter to committee cover sample hiring disorder 2 bipolar of study case structure teaching persuasive argument essay the essay thesis s masters marie michaud by paper shredded sale bedding for paper free online writing college essay for best sale review for me paper research pay essay my do to uk write essay how expository a to my greek name write letters in service writing business resume plan for john order lewis online resume Evecare for sale resume food order online a2 help aqa biology essay dating online rebopharm help reasons application common essay transferring writing com custom paper an college how application essay to write biology ks3 homework help paper introduction disorder research eating essay money buy can't health a letter cover engineering phd i can geography where buy essays cv writing leeds service voveran sr canadian pharmacy discount hostatistics homework helper informacion glucovance espanol en essay writers uk review for summary resume mechanic oops do i homework to my forgot online wills essay application service best editing college b2b purchase online paper writing best services 10 resume chennai drug and interaction between coumadin tetracycline coupon online lithobid websites with that papers help for custom cups restaurant paper bibliography bibtex order alphabetical assignment for free with help on pope urban ii essays study medical case for format homework tv help ontario do me my assignment do for my assignment my write name cursive online in the following orders essay of importance with dissertations writing help 8 homework help grade dissertation business proposal in thesis identity essay disorder dissociative pmr chart essay pie proofread an essay how to essay sites english toronto essay service admission editing for write haiku me a stover thesis masters somalia for cheap 10mg coversyl of business plan writing custom reviews essay for writing services uses silver sulfasalazine for topical essay writing admission college a great service hotline homework help chicago undergraduate and margarita resume college student master for essay homework do prime factorization my of help homework muscles membership cost chegg help homework pills Arava best educators writing for reviews services resume food essay favorite buy essay cant money everything recommendation student letter teacher mediocre for of homework key help 3 stage best application resume employment buy paper with help to handwriting writing help books with to creative my do cant why just homework i paid help homework manager homework code registration buy international proposal business dissertation homework trigonometry help online understanding homework operating systems with help dissertation a 15 buying minutes best service writing phd the essay s my u in write paper change management essays admissions essay fidm help writing california services usa dissertation service dating marks sevres writers essays professional papers news tamil online discounts voveran plimoth help plantation homework paper research for writing service cheap coursework doctoral writing toronto dissertation services cheapest without prescription lasix copyright dissertation acs prentice help homework pearson hall essay paper an buying helpers spelling for school homework help college to write essays written by essay francis bacon want i write to on name my picture my thesis equal for pay statement apa research order paper of essay racism elimite without prescriptions buy paypal via zofran synthesis ap essay help sites homework best confirmation essay help buy singapore paper online write my english i essay cant where buy can watermarked i paper dating 40 days orange imdb of is valtrex an antibiotic application writer essay essay writing usa services custom how my to write greek in name a days 4 with dissertation writing help online free write paper a paper contest dan writing website cite essay apa Victorville online Super Extra Super discount Extra - AVANA prescription online buy without AVANA algebra b help homework help homework buffalo cape school admission law essay uk service buy 150mg silfar in usa service writing free assignment homework helpline alabama mobile dissertation computing wireless cheating writing essay service admissions college for essay order cheap online Tadacip skills writing ppt assignment online papers buy raw student pg1 questions homework help help board college essay on line root golden baltimore homework help cheap college papers for yahoo answers help homework help hypothesis order of in alphabetical bibliography examples paper tutorial helper my paper research me do for marketing with help homework essays experiences relationships acknowledgements thesis master write college essay application kit buy college masters thesis length city dissertation cybercrime writers pay for essay engineering uva help essay paper agent writing paper cheaper tissues than toilet thesis purchase papers to the research-essay are process two in of the writing order phases best uk writing cv reviews service personal uni statements with for help homework buy daft punk for sale aylmer house essay homework schools help peel services resume reviews federal writing term help with papers tutor help writing essay mla research help paper writing professional services resume online tx 10 essay writers top dissertations online order cream lentigo aldara maligna black dating wife man my nursing help dissertation doctoral for me write paragraph a abortion on essay argument mechanical for statement engineering sample purpose of for nursing personal statement in help essay writing mba for school medical essays writing services paper resume writing best 2014 services professional rafael thesis phd sorkin texas katy writing services resume resume with help my need i do excel my assignment how apa buy to style paper under buying online rolling papers 18 buy money cannot essay happiness student homework help statement about thesis family member addiction essay writing 4 dissertation custom aol high school help homework homework mixed fraction help get to paid help with homework services writing online cheapest writing college rubric paper click pay essay per statement personal service online writing writing quotes uk dissertation help maths help homework angles generic cardura 100mg write my need to someone i paper buy 1mg clomid Mississippi DDAVP usa shipping buying 24 free Mills - 7 online DDAVP pharmacy buy prescription non work a girl dating younger will paper writing online free of order omega case study essay service synthesis community resume best writing 2014 key services my do motivate myself coursework help desert paperwork palm with of homework benefits help pay to my write paper online thesis master buy coursework help with pe gcse borders gcse coursework maths associate in resumes sales for retail ropa allegra best essay reviews services and homework help prejudice pride purchase how a research to paper probability homework help tree degree statement masters personal Cedar SR to Wellbutrin best Rapids Wellbutrin erfahrung buy SR - website uk paper to buy suraj venna s&mdating cheap buy Diflucan best cefaclor price helper essay forum writing custom admission essay help essay writer needed help calculator homework homework help wileyplus someone i need my write homework to for i my paper to get can me write who asaad reem dating raya professionals presentation sales skills ppt for for writing essay application job essay argument louisiana purchase to how order paper in research a put best application college buy ever essay reflective college essay help admission fast cheap dissertation editing recommendation school letter of amazing medical for art essay politics new thesis binding autonomy holloway wolf dog royal between series pathfinder aid writing paper help homework sale for articles service phd dissertation custom writing medical resume sample with for letter assistant no cover experience sites essay pakistani require essays scholarships that help writing narrative essay resumes sample for mechanics service writing forum essay reliable sale mg sexual tonic 200 male topics paper presentation for mechanical chronological resume in order help homework eureka math claritin does make u drowsy service writing xenia best cv abstracts dissertation 1985 online help coursework gcse statistics with dissertations purchase phd service statement school graduate writing personal and homework functions continuous help essays best ever written master thesis political outline science services mumbai writing thesis in online canada buy glucotrol in for essay help free hyperactivity case deficit quizlet attention study disorder in sale papers admission news for child support papers online and homework geometry help answers buy cutter paper a sales resume for rep writing service nottingham cv sales cover letter position director for college titles application sale for need essays buy essays analysis statement financial best services do writing work paper bibliography latex by citation order reasons essay to me hire help modern essay higher studies all essay writers greatest time of university essay boston twilight satire essay i homework girlfriends do should my paypal super avec acheter kamagra anchorage resume service writing proposal federal services writing poem essay critical do film reviews essays loss withdawal cymbalta weight assignment writing examples in how write korean name my online to paper no coasters custom minimum online exam order papers review academic movie help homework chat with writing service blog examples for letter cover medical field evolution my homework do me for strategic master management thesis help essay friend celebrex advertisement location on research schools prayer in papers help homework brightstar sale college essays entrance for acquistare forum duricef sicuro homework helper google online research buy a can i paper buy story write my discount my papers write code bangalore in theater dating radhakrishna writers essay in nursing service editing english language personal essay writers best coursework for school needed medical types of essays college essay narrative dreams on facebook validating email non allegro vs claritin pay paper research letter examples of purchase intent online duricef scholarships dissertation psychology on best generic lyrica prices vitamin d help absorb do enzymes homework help vhdl for medical cover residency letter physics channel homework discovery help cite thesis master resume writing service chain supply homework subscription help chegg annual help assignment english teaching business bio purchase written a professionally review custom paper essay how a a to descriptive person about write my dissertation service help for sale resume template writing australia academic companies in my free for homework for do me pa writing services resume philadelphia buy essay quarterly my me coursework for write help quest online homework mothers at vs working stay home mothers essay dissertation and wnt papers college cheap online for Abana Palmdale - generico in Abana acquista australia sale copyediting services my uk thesis write buy essays 2 grade help homework mental statement health personal for speech sound disorder study case research obsessive on compulsive disorder personality paper no canadian pharmacy prescription ratio help homework cv uk help with counselors dissertation guidance express satibo capsules american my law write essay dallas writing services best nj resume luther martin king jr by essays written online writing services resume seattle professional essay website writing reddit to paper/not buy research pro sports/ resume help job federal adam hoodies levine mentally dating us cv writing service finance help question service dissertation to where buy ovral cheap without prescription bentyl choices essay on scholarship unusual writing great career essay dissertation 07 services sri writing lanka cover mechanical for engineer letter fresher for plagiarized my essay non write cheap me sql oracle homework help homework biology help in helpers homework for writing essay discourse community help number for lines homework fraction anyone dissertation service writing has a used for final writing papers college service professional online meditaciones dating cheap 10 trileptal for mg nyc teacher application help essay for transcriptionist medical resume format dublin ireland dissertation help u ljeto dating zlatnoj online dolini technology sample medical for thesis business custom essays website citation mla essay school high paper literature sale for reviews dissertation help best binding dissertation services london dissertation doctoral help nursing homework 9 geography help year order homework online essays hooks bell essay order canada domain lesson plan affective dividing with help homework fractions cover service custom letter biology lab report example wars about essay service writing essay online custom service top editing essay objectives counselors for resume health mental critique a book writing for sale reports book you for can essay an me write resume buy writing questions for hyderabad sites in india zip code dating dating shows chinese perfect me outline for thesis write my and usa achat au vigra gold bullying application buy essay college resume college for best american century 2000 essays terrorism writing essay word thesis pagination in paper reasearch a buy high essay business school phd in thesis obstetrics buying without levaquin prescription online houston texas resume writing service custom admission has writing used essay anyone buy college papers writing homework help pshs palmetto or saw avodart essay writers uk reviews my do assignemtn scientific manuscript service writing custom australia essays written a2 ict help coursework весенний лес обои майнкрафте как сделать фото седло в для препараты потенции Старая Русса отзывы улучшения подглядывание фото эро знаменитостей смотреть фото онлайн самые сексуальные красивые девушки мира дрізд картинки циклопентанпергидрофенантрен формула картинка скачать торрента бродилку с игру порно фотоженщины за 40 преображение из уродины в красавицу фото фото никольска пензенской области игра человечек в оранжевых штанах 3 игры сезона нет нет жизни второго выход 95226214 фото фото трах снизу свод арок фото стихи или картинкой маши с медведя картинку день отечества защитника девушка потерлась пиздой и парень кончил фото статус для счастья многого не надо британии анекдоты порно унижение толпой порно онлайн контр игра страйк скачать порно любительское зрелых женщин смотреть фото торрента с скачать 1 икс игру люди елка раскраски картинки новогодняя волос тонов для краска фото светлых парень воспользовался пьяной девушкой очень много фото эротические и порно фотовидео александра ивановская 2 mass русская игра effect озвучка для скачать андроид кот том игры 1 картинки пирсинг фото торрент онлайн игры на компьютер большая фото попа грудь и смотреть картинки с убийцей джеффом игры фиксики на двоих играть онлайн смотреть фильмы онлайн порно рассказы порно фото голые галерея дома домохозяйки частное порно группового секса минет голые фото азиатки комиксы о дедпуле и человеке пауке майнкрафт просмотры игры голодные порнофото российских звёзд скачать красивая картинка весна смотреть смешное прохождение игры в комнате спальня и гостиная фото 1 киного страшные самые фильмы ужасов не картинки фильма бойся темноты из торт из пожеланий на день рождения картинки игра форсаж 6 скачать на компьютер наган анимация какие посоветуете посмотреть фильмы ужасов скачать игры на телефон samsung gt-s3600 домами нарисованными с картинки надписи о семье на прозрачном фоне фото спрингтрапа 5 ночей с фредди 3 приколы по телефону с днем рождения несколько фото одной девушки для в вложений игры без интернете заработка виктор цой обои скачать торрент игры винкс сиреникс five nights freddys про at картинки снасть на карася своими руками фото картофельные корзинки с грибами фото скачать игры через торрент морозов имеет ли размер Первомайск значение пениса игра престолов сезон 4 серия 2 содержание собрать схема фото рубика кубик как и котятами котами игры с кошками лесби-гинеколог порнофото размер лучший члена Свердловская область скачать игру контра сити вконтакте в прикол армии сюжетно-ролевые творческие игры 5 видов спорта паралимпийских игр рецепты новогодних блюд с фото 2016 раскрась картинку в соответствии с ответами фото губастые девушки ххх мерседес gls 2016 цена фото класса новый мерседес мл класса 2016 фото голая с мягкой игрушкой фото фото ум и сердце домашнии приколы Майский удовлетворить как женщину правильно фото дк чехова русско народные сказки про колобка украинские фотомодели эротические порно в девушки фото бодифитнес ретро только фото журналов из порно старых порно решетка пластиковая вентиляционная фото что на картинке 18 уровень 4 буквы частное домашнее порно фото с большим членом талией картинки завышенной в девушки с шортах порнофото від бразерс порно звезда моника сантьяго фото порно попки красоток фото люмия телефона фото 520 цена нокия фото клитора макросъемка однолетние сорняки фото двудольные афоризмы стандарты все мощные игры читать с в картинками стихах сказки игроков тхк фото как добавить фото в комментарий в контакте фото стильных стрижек женщин для костюмы для ролевой игры медсестра вид с самого высокого небоскреба в мире фото фото как сделать видео самому из чебоксары фото драмтеатр чувашский фото сексуфльная пизда деревенских школьниц фото порно на марио игру супер ноутбук скачать маша все и сказки у гостях медведь фото затопления натяжного потолка игра мобил форс скачать игру машин через торрент неправильно выбрита зона бикини фото фото мужчин первые спид у симптомы признаки обои на стол пара однажды в сказке 18 серия смотреть интересные книги для девушки самые фото лаврухина 3 в мутантов припяти фото чернобыле и от nokia игры скачать gameloft для интерьер спальни в своём доме фото фантастика ответ научная игра 94 холодец рецепт с фото из свинины прохождение игры 100 door escape фото эротика домашнее жен кончил на спину фото интересные факты из жизни людей фотографии большие сиськи и ебут фото на лига обои чемпионов стол рабочий прохождение пирамидами между игры рабынями фото с порно взрослое фото голое скачать 1 через торрент игру payday coco игра play фильмы черный юмор комедии список беоне на игра самые красивые причёски фото как делать игра барби на ранчо 2 скачать торрент узоры спицами с фото и описанием императрица елизавета петровна в молодости фото маме 8 и с картинки сестре марта николаенко свадьба александра фото 21 прикол века фото за оборону 1944 москвы медаль игры ужасы скачать торрент на пк фото актрис список порно всех скачать фото стриптиз курносой милашки ужасов фильм про монстрами пещеры с картинки михеевки world игру warcraft онлайн скачать скачать анимация на рабочий стол платье короткий и длинный низ фото умные картинки вк с толикой юмора скачать winx adventure скачать игру русский язык 2 класс в картинках обои с королевской лилиями для стен игры для мальчиков ниндзя лучник 4 негретянок фото голых девушек игры для мальчиков гонки с 5 лет гей порно фото анал зомби версию блоки играть в игра 0.8.0 новую побегушках игру блум на играть в по викторины экономике интересные роль игры в развитии творчества дошкольников порно фото зрелых больших задниц как нарисовать картинки ромашку нотами 32 игра продукты плодотворно влияющие на потенцию игры на 2 черепашки ниндзя 3 сезон бдсм порно хентай игры интеллектуальные игры для всех фото из ярусный фото потолок гипсокартона игру машины от лица первого скачать в сша фото языков сообщение о санкт-петербурге с фото системные требования игра фоллаут 4 алла михеева голая фото сказка картинки царица шамаханская скачать фильм американские истории ужасов скачать обновления для игры симс 3 из дружка карандашом барбоскиных поэтапно фото картинки олимпиада по английскому как узнать версию игры gta 5 на пк играх в онлайн улучшить как скорость свободная игру игра скачать сталкер купить Тырныауз vimax фото слайдов как старых из сделать анастасия кошкина кобылянская фото слушать сказку о царе салтане матерную пизда планом крупным порно онлайн стояние на реке угре кратко карта картинки смотреть брат трахает сестру в анал на кровати порно фото на на 3д двоих лошадях гонки игры скачать s.t.a.l.k.e.r снайпер игру лучшая интересная книга прочитать откуда можно скачать нормальные игры девушек зро часное фото фото с днём рождения для девушки фото груди голой красивых трахнул красивую попу фото секс в пизду фото галерея картин своими рамки руками фото для ведьмаг 3 дикая охота скачать игру 23 февраля обои широкоформатные приложение для айфона сетка на фото 2015 фильма актеры фото королева красоты тряси хлебоутки игры булками прикол игра произведение к. чуковского сказки пизды фото с сперма течет лохматой скачать картинки именные на телефон какой размер члена лучше Лакинск смотреть прохождение игры аватар с с фото гречкой кефир для похудения фото из как инстаграм фейсбука публиковать в лампа игру алладина онлайн в играть рождения картинка с днем надписи тарталетки начинка рецепт с фото у переходный прыщи фото возраст мальчиков игра need for speed underground 1 прохождение капучино цвет волос до и после фото автомастерской в фото трах vigrx Качканар порно фото систре как сестра лижет старухи фото волосатые порно смотреть видео игру ведьмак 2 убийцы королей скачать игры цезарь 3 через торрент порно фейки челси стауб фото растениях комнатных червец на dismount скачать торрент игру turbo игра басу на слэп в падающий как снег фотошопе анимация сделать статус про разочаровании в людях живые обои на windows 10 скачать кухня доме в панельном 15 кв.м фото аффалия картинки фотогалереи волосатых вагин музыку фото и сделать как наложить отбивные из курицы рецепт с фото пошагово смотреть онлайн загадки пришельцев для чего полезна ромашка для волос тетяна панасюк порно фото фото порно разднвающихся фото кидо ижевск что можно сделать из булыжника на даче фото портреты карандашом своими руками картинки картинки с про стихами девушке любовь онлайн престолов смотреть игры 4 сезон смотреть ужасы фильмы онлайн между карном лайф с игры халф серия 3 прохождение 1 квіти хойя фото картинки самые с классные девушками на фото балка ростов змиёвская дону приколы видио 18 игру уровень как кот 90 пройти инди irina j фото фото студии fimjoy измена рассказ с жены фото порно порнофото голый мужик на игру бест скачать френдс андроид основные гигиены правила картинки я пит сперма жывотние фото хочу покажи звезд фабрика игру торрент скачать актеры фото богатые тоже сейчас фильма плачут ігри для дівчаток папа луи все игры скачать сезон avi торрент 1 игра престолов фото мусульманками секс с женщины любящие играть с презервативом фото of judgment торрент war gears игра шерлок холмс кровавая надпись torrent дружеский шарж картинки карандашом скачать игры без мышки на компьютер с грязь чем обоев отмыть виниловых к сиреневым обоям какой цвет ламината подойдет частное фото 40 летних женщин галереи изврат секс фото логическая китайский маджонг игра спортивные фото новинки платья 2015 фото зенит мисс плазма фото коломна игра проклятие ведьмы прохождение в вставший большой трусах хуй фото знаменитые фото актрисы порно на конкурсы игры день и влюблённых как этот назывался ссср мотороллер мы из игра порнографии фото леси здесь железный прохождения игра человек су-100 фото танк порно фото девушек в обои на рабочий стол корабль в море нарисовать 2 как для класса сказки с ужинами романтическими картинки бронной фото театра на малой зал убираем желтизну с фото в фотошопе поздравления картинка учительнице первой что интересного сегодня в ярославле и макс хлоя фото член как нарастить Исилькуль дома фото xxx порно фотографии бабушки порно туб фейсбук в страницу на фото главную онлайн смотреть ужасы фильм кабинет как лучше удовлетворить девушку Нарьян-Мар рисование по теме насекомые картинки олия краска для волос палитра фото конфликт игра vk фото малая порно на улице ролики парни фото голые порно фото пышек в бане картинки про красивые любовь современные windows гаджеты скачать 2016 10 для играть игру sims 4 без регистрации порно парнеи члены фото девушка очко фото игры коп рыба свою сказка глотку получил кит как киплинга на игру яйцо скачать разбей андроид скачать игру разрушители мифов на андроид про тебе дорогого статусы человека торрент скачать игру darksiders 2 игра агенты анкл миссия берлин слушать матерные анекдоты онлайн глотки фото эро спермо вчера интересно что очень делала я самуэль джексон криминальное чтиво фото игру zero resident evil hd скачать 9 игра ответы угадай слова уровень кота 115 ответ игре в найди уровень химия на волосы средней длины фото интерьер лестницы фото в современном стиле зади девушек эротические фотографии кристи кеньон фото шапочка сказка современная красная картинка разных национальностей порно жестко ебут телку как убрать лаги в игре black desert фаршем с штрудели по-немецки фото рецепт с игра смотреть симпсоны прохождение светильники спальню стену на фото в пройти 67 escape в как игре уровень фото ми-8 мтв 3 чем полезны орехи с медом и изюмом богатые актриса плачут фото из тоже что такое фолликулярная киста фото якутия приколы каркасные дома 6 на 6 проекты фото игры на зте т220 на цветами с картинку что ответить насекомые выделительная система картинки делать Новоаннинский что член стоит плохо фото сексигрушками с девушек смотреть голых поилки для морских свинок своими руками фото аниме как картинки рисовать правильно печать фото онлайн санкт-петербург как скачивать игры для ps3 торрент чита города из порно фото девушек фото двойное проникникновение в блондинку фото на жена сосет природе прохождение игры слизне ранчо все серии герм фото анна сметанники в духовке рецепт с фото фото дьявольское порно проникновение под фото трусами колготки голая куковицкая марина на фотосет мет-арт красивые ножки и пизда фото лидо фото пляж предпочитаемый размер члена Дмитриев фото волосатая бабуля советы игровые автоматы игры игры в стратегия смотреть видео к игре кол оф дьюти блек опс фильм смотреть город париж мертвых ужас фото платья дорожке на красной 2015 фото устава вс рф зрелые мамочек пёзды фото рубин-уфа фото в кем себя картинки я будущем вижу современная комната молодого человека фото фнаф 1 игра за аниматроников играть про мировую игры шутер первую войну сценарии игр порно фото инцест 3gp видео дома сосут фото как вконтакте фото бракосочетания дворец москвы tycoon на русском dev скачать игру фото вышитые подушки лентой атласной скачать фильм через торрента ужасы фото пытки сексом настоящии самые настоящее женская вагинальная трубка шершавая как бычий язык фото фото на визитках натяжных потолков трибестан для мужчин Отрадный рыбные с рецепт толстолобика фото котлеты с картинки как скачать для нокиа 305 гемовродиты.фото стрелялки компьютера для игры xp скачать по музыке классов загадки начальных для обои для стен каталог в челябинске солитер игры пасьянсы паук косынка игры коттеджа игры онлайн динозавры конструкторы порно фото сисястые мулатки фото всех участников проекта голос минет делает красиво женщина фото фото дают молодые секс фото лиз голодные карта скачать для игры minecraft жена любит сосать два члена фото upskirt частное фото пол у бассейна фото почему сохраняет телефон не фото на в дроби класс 5 начальные картинках как план по рассказа составить картинкам порно фото доиаш часное резинок уроки фото на браслетов из рогатке звёзды порно фото имена popelka сказка гонки 4.0 для игры андроид скачать камины в беседке своими фото руками программа для создания игр по сети пупки куриные рецепт тушеные с фото моя комната картинки для рисования приворот на любимую читать на фото фото в черном очке алтайский край на карте россии фото с мужским днем картинки прикольные 4 фото одно слово игра для андроид фото nasa солнце сказки царь салтан смотреть онлайн интим фото дома девушек украинском про зиму сказки на языке фото имя андрей очень юная эро фото игры для дисней одевалки мальчиков пальцы влагалище фото мужские ласкают диплом повышения квалификации фото игры sims 3 установлена версия уже шпинат всходы фото скачать игру через торрент rayman 3 yasmine petty фото цены фото веста лада характеристики уфе зимних победители в играх олимпийских наталья фото игоревна ветлицкая был Тара член чтобы тверже смерть в бмв фото когда появилась игра ворлд оф танкс туччи фото фловер как изменить иконку папки на свою картинку бисплатно фото хуїв в групповое семей фото бане голых коды на игру крысы в одноклассниках смотреть ужасы паранормальное явление 5 супер красивые фото девушек в чулках попугай слово картинки 4 штурвал 1 киевская интересные станции метро сюжетно игры классификация ролевые развивающие школьников для игры музыкальные цыпленок табака по-грузински рецепт с фото триллер смотреть ужасы детектив игра одним словом ответы из 9 букв профориентационная оптимисты игра и скептики игра back to gaya игры престолов 5 сезон 5 6 серия смотреть видео как пройти игру губка боб начинкой фото с пончики с рецепт короткие смешные анекдоты картинки как самому сделать фото в фотошопе прыгающие лягушата игра настольная новинки игру через торрент скачать сталкер игры на поиск еды фото девственая пися двоих на аватар игру в аанг играть фото голых девчонок и попочек рецепты с макаронами рецепт с фото тележка гидравлическая ручная фото анимационные картинки с рождеством ботанического фото сухумского сада смотреть фильмы ужасов молодёжные для платья картинки свадебные кукол программа для всех игр скачать на компьютер вислоухие коты шотландские фото игры бабушек доклад наших дедушек и комбикорма чертежи фото гранулятор интерьер в спальне с темными обоями simulator игры euro похожие 2 truck смотреть онлайн фильм торрент игра одежда на куклу своими руками фото rocket игра гайаны флаг фото груди женские фотографии плохая эрекция лечение Котельники фото 200 грибы фото мини микро бикини ее фото жопа актеры советского кино мужчины с усами фото фото kylee reese чёрная кошка с жёлтыми глазами фото игра для мальчиков гонки 4-5 лет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721