ВЗАЄМОДІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РОМАНІ Е. БЬОРДЖЕСА «МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09 ″ХІХ″

Матяш Марія Юріївна

Національний університет «Острозька академія»

Анотація: Стаття присвячена дослідженню концептів маскулінності і фемінності з точки зору соціальної конструкції гендеру, за допомогою літературознавчих досліджень автор прагне проаналізувати гендерні ролі, які були відведені статям у обраному романі, та довести, що саме за допомогою зображення персонажів з вираженими статево-рольовими типами характеру автор детермінує їх вплив на розвиток заданого соціального середовища;

Ключові слова: фемінність, стереотип, маскулінність, феміністична критика, соціально-рольовий тип, гендер.

Аннотация: Статья посвящена исследованию концептов маскулинности и феминности с точки зрения социальной конструкции гендера, с помощью литературоведческих исследований автор стремится проанализировать гендерные роли, которые были отведены полам в выбранном романе, и доказать, что именно с помощью изображения персонажей с выраженными поло-ролевыми типами характера автор детерминирует их влияние на заданную социальную среду;

Ключевые слова: феминность, стереотип, маскулинность, феминистская критика, поло-ролевой тип, гендер.

Abstract: The article investigates concepts of masculinity and femininity in terms of the social construction of gender, using literary research author seeks to analyze the gender roles that were assigned to sexes in the selected article, and prove that it is through the image of characters with distinct gender-role types of character author determines their influence on a given social environment;

Key words: femininity, stereotype, masculinity, feminist criticism, gender-role type, gender.

Актуальність дослідження полягає в тому, що дослідження зображення гендерних ознак в літературі на основі творів написаних чоловіками дозволить розкрити глибину знівельованих дискримінаційних стереотипів. У час постійного науково-технічного прогресу часом важко зупинитися та подивитися на вже створені речі, вже здобуті перемоги та вже втрачені ілюзії. Як для жінок так і для чоловіків у такий час соціальних переворотів є важливим не втратити свою гендерну приналежність. У нашому дослідженні ми поглянемо на те, як саме Е. Бьорджес зображує розвиток фемінності та маскулінності у персонажах антиутопічного світу роману «Механічний апельсин» [3], та як саме відносини персонажів між собою руйнують чи додають до формування тих чи інших соціальних рис в інших. Відомо, що саме через перипетії та конфлікти, що стоять перед персонажами в художній літературі автором пояснюються глибинні істини літератури. В романі кожен учасник має своє соціальне призначення, свою роль, уже розподілену для нього через суспільні стереотипи. Адже ми бачимо, що сюжет будується через становлення та зміну внутрішнього стану персонажів через їх кореляцію з іншими персонажами, через взаємодію подій та факторів, що складаються в певну структуру відносин та типів, які, в цьому дослідженні, ми спробуємо виділити та проаналізувати.

Об’єктом дослідження є роман-антиутопія Ентоні Бьорджеса «Механічний апельсин.

Предметом дослідження є художнє відображення гендерних відносин у творі.

Мета: цілісно та ґрунтовно означити специфіку створення маскулінних та фемінних рис персонажів у романі у контексті політичних, філософсько-теоретичних та морально-етичних виявів авторського світогляду, виявити ґрунтовність насадження стереотипних  ознак у їх впливі на взаємодію персонажів. Відповідно до мети дослідження, ставимо наступні завдання дослідження:

  • розкрити специфіку світоглядних позицій автора ХХ століття з точки зору феміністичної критики;
  • висвітлити зображення гендерних стереотипів та їх вплив на соціальну реальність в творі;
  • проаналізувати розвиток гендерних рольових ознак на становлення сюжету твору;

Дослідники, які використовують гендер в якості категорії аналізу, виходять з того, що окрім біологічних відмінностей між людьми («стать») існує розділення їхніх соціальних ролей, форм діяльності, розбіжностей в емоційних реакціях і поведінці [2]. Гендер як соціальна стать позначає сукупність певних культурних норм, нав’язаних людині залежно від її приналежності до однієї чи іншої статі, та що в кінцевому результаті визначають поведінку цієї особи. Терміном «гендер» позначають багаторівневий складний процес формування розбіжностей соціокультурних ролей, важливим елементом якого є протиставлення «маскулінного» і «фемінного».

Фабула роману Е. Бьорджеса це фрагмент з життя Алекса, що, проходячи через низку конфліктних та неприємних ситуацій з бійками, вбивством, в’язницею, проходженням психологічного експерименту, понівеченням своєї психіки, відреченням батьків, перетворюється з інфантильного підлітка з нахилами до жорстокості в дорослого чоловіка, який хоче мати тихе та спокійне життя. Оскільки він є оповідачем, то наше бачення картини відбувається через його власні відчуття та страждання, які він описує.

Протягом всього твору, Алекс залишається повністю не зацікавленим в поясненні своїх дій з точки зору абстрактних або загальних уявлень, і він рідко уявляє себе в більш широкому соціальному контексті, так, його розповідь є одночасно типовою та глибоко особистою, тому і соціальні  стереотипи в його суспільстві ми будемо розглядати через призму його бачення. Так, з твору ми бачимо, що Алекс є суто маскулінним персонажем в колі своєї сімї та друзів. Він проявляє жорстокість, раціональність та є лідером в обох сферах. Зображення його характеру є унікальним з точки зору глибини прихильності до насильства та того естетичного задоволення, яке він отримує від насильства. Недаром саме фемінні характеристики проявляються в природних інстинктах та сімейній сфері, адже Алекс живе в публічній сфері та захоплюється культурою – класичною музикою. Протягом усього роману, Алекс підкреслює зв’язок між музикою і насильством, шляхом використання наймузичнішої мови для опису своїх найжорстокіших злочинів. З часом, класична музика відкриється як його слабкість, адже під час слухання він відчуває щось на зразок релігійної радості, захвату, що є тісно пов’язаним з екстазом, що він відчуває під час вчинення актів насильства. До того ж, ми бачимо рішучість та силу в його діях, він проявляє розсудливу щедрість, коли частує літніх жінок коньяком для того, щоб вони брехали поліції про його місце знаходження, доки він з друзями буде грабувати навколишні магазини. Особливо зважаючи на те, що його друзі не розуміли навіщо це потрібно: «“Makes you feel real dobby, that does,” said Pete. You could viddy that poor old Dim the dim didn’t quite pony all that, but he said nothing for fear of being called gloopy and a domeless wonderboy»  [3]. Як ми бачимо, Алекс є втіленням жорстокого ідеалу маскулінного характеру, піднімаючи насильство, тобто «ультра насильство», на рівень мистецтва.

До того ж, його тяга до насильства проявляється як маскулінниа «амбіційність» та «змагальність», нівелюючи інші якості, що могли б виявитися. Коли компанія Алекса зустрічає їх найгіршого ворога Білібоя, вони одразу починають словесну, а потім і тілесну суперечку, цілком не взявши до уваги той факт, що, почавши цю перепалку, вони врятували дівчину, на яку якраз напала банда Білібоя: «Billyboy and his droogs stopped what they were doing, which was just getting ready to perform something on a weepy young devotchka they had there, not more than ten, she creeching away but with her platties still on. When they viddied us a-coming they let go of this boo-hooing little ptitsa, and she ran with her thin white legs flashing through the dark, still going “Oh oh oh.”»  [3]. Таким чином, на фоні фемінно пасивних та нерішучих друзів, Алекс зображується повноправним лідером. Але тут зіграла його пристрасть до класичної музики, і, коли, сидячи в барі, одна з незнайомих дівчат почала співати, а один з його друзів знущатися з її співу, Алекс проявив насильство проти своїх. В цей момент, він проявив «емоційність» та «вразливість», що не є маскулінними рисами та привели до краху його влади. Адже здавна вважається, що саме стереотипні маскулінні риси є домінуючими над фемінними, і Е. Бьорджес зображує, як прояв фемінних рис опускає Алекса з ролі поводиря, віддаючи владу невизначеним статево-рольовим типам, які мали його друзі, що не проявляли жодних виражених статево-рольових ознак.

Також варто відмітити ставлення Алекса до жінок. Загалом, в романі «Механічний апельсин» ми не бачимо здорового фемінного типу, або хоча б сильного жіночого характеру. Адже всі жіночі персонажі з’являються лише в певних моментах,  а коли це відбувається, то вони зображуються як об’єкти сексуального тяжіння, і не більше. Дівчата в барі «Корова» одягаються та поводять себе так, ніби вони хочуть, щоб їх вважали лише вищезгаданими об’єктами, тому, коли далі над певним жіночим персонажем вчиняється насильство, читач не відчуває ніякої симпатії до них. Утім, презентація жінок проявляється через бачення Алекса, що, описуючи їх, використовує мову «надцять», та нівелює жінок як особистостей. Алекс звертається «devotchkas»  [3] до молодих жінок, «baboochkas»  [3] до старих жінок і «pititsas»  [3] – до дурних жінок, ніколи не називаючи їх на ім’я, що, в подальшому погіршує сприйняття та провокує рішення читачів.

Фемінні персонажі в «Механічному апельсині» піддаються жорстоким і насильницьким нападам з боку як Алекса, так і його друзів. Автор зображує його як такого собі Казанову, коли Алекс «чіпляє» двох 10-ти річних дівчат в музичному магазині, запрошує їх до себе послухати музику з гарним звуком, напоює та ґвалтує. Опісля, Алекс говорить, що «they looked like they had been in some big bitva as indeed they had, and were all bruised and pouty» [3], що шокує через відсутність турботи зі сторони Алекса про самих дівчат або про закон щодо зґвалтування неповнолітніх дівчат. Тут ми чітко бачимо різницю між стереотипами фемінної «етики турботи» та маскулінної «етики справедливості» [1]. І, оскільки, у персонажі Алекса все ще домінують маскулінні риси, він керується «етикою справедливості», що має на увазі те, що кожен отримує своє – в цій ситуації – дівчата послухали музику, адже це було їм обіцяно, а Алекс отримав своє задоволення. Більше ні про що не було домовлено.

Е. Бьорджес презентує жінок через бачення головного героя як підвладних та тих, що не заслуговують поваги. Навіть коли говорить про жінку-матір, він зауважує на стереотипах щодо материнської турботи. Коли «em» («мати»)[3] будить сина (Алекса) в школу: «Its gone eight son, you don’t want to be late again… So I called back a bit of a pain in my Gulliver. Leave us be and I’ll try to sleep it off and then I’ll be right as dodgers for this after» [3] її ставлення до нього як до сина абсолютно знівельоване за страхом перед надміру маскулінним сином. Так, замість того, щоб персонаж матері впливав на Алекса, допомагаючи йому проходити через різнобічні колізії, ми бачимо, як вона зображується додатком характеристики персонажу Алекса, що не має жодного впливу на події, замкнута в своїй фемінній пасивності та емоційності, адже протягом більшості епізодів Алекс описує як вона плаче та не може сказати ні слова.

Інший загальновідомий тип «жінки з кішками» ми бачимо, коли Алекс з друзями йдуть на чергове грабування, та Алекс забирається в дім самотньої старої жінки, божевільної, за його словами, і бачить там дуже багато котів: «It was full of kots and koshkas all crawling to and fro over the carpet, with bits of fur floating in the lower air, and these fat scoteenas were all different shapes and colours, black, white, tabby, ginger, tortoise-shell, and of all ages, too, so that there were kittens fillying about with each other and there were pussies full-grown and there were real dribbling starry ones very bad-tempered. Their mistress, this old ptitsa, looked at me fierce like a man»  [3]. Автор зображує літню чоловікоподібну жінку, що набула маскулінних рис через своє самотнє існування, яке з нею розділяла лише величезна купа котів. Цей персонаж є найсильнішим серед жіночих типів, зображених в романі, адже, хоча Алекс і відноситься до неї як до «недолюдини», вона бореться з цим ставленням маскулінно цілеспрямовано, агресивно та до останнього, адже після удару по голові від Алекса, вона померла в лікарні вже коли його затримали. Як бачимо, жінки з будь-яким проявом темпераменту, чи відсутністю такого не займають важливих позицій в соціальному устрої роману.

Після того, як Алекса ловить поліція, він потрапляє до в’язниці, де його фемінні риси, які все-таки почали проявлятися, та молоду зовнішність бачать ув’язнені, що призводить до глумлінь та спроби зґвалтування. За час, проведений у в’язниці, Алекс все-таки бере свої гендерні прояви під контроль, і ці випробування перетворюють його на андрогенний тип особистості, що має яскраво виражені ознаки обох статей, якими Алекс вміло користується в залежності від ситуації. В розгортанні сюжету Алекс досягає прихистку в релігії, де він розповідає плітки тюремному священнику в обмін на можливість слухати музику під час служб.

Проте, така андрогенна особистість з одночасними проявами домінантного та підлеглого типів не може існувати довго в чоловічому світі, і, коли один з в’язнів помирає, вбивство накладають на найслабшого в камері, яким, через його недомінантні риси стає Алекс. Через це його забирають на програму Людовіко, результатом якої стає симулятивне знищення більшості з його маскулінних проявів, адже після терапії він не може сприймати агресію, не може захищати себе, не має змоги на прояв характеру чи амбіції, бо за кожен такий прояв його психічна система виходить з норми та спричиняє дискомфорт. Його залишають з морально та фізично конфліктуючими нівельованою маскулінністю та фемінною пасивністю і довірливістю існувати в світі, що керується патріархальними нахилами до насильства.

До того ж, досить цікаво розглянути конфлікт двох протилежних чоловічих персонажів, що зустрічаються після виходу Алекса з тюрми – Алекса та Ф. Александра. У той час як Алекс керується інтуїцією, є емоційним, приймає рішення на основі імпульсу, Ф. Александр зображає собою тип «чоловіка-інтелігента», який керує своїм життям відповідно до абстрактних понять. У їх розмові, Ф. Александр постає сильнішим, розвинутішим та саме він використовує Алекса як об’єкта. Отже, тут ми бачимо цілковиту зміну ролей, коли Алекс отримує соціальну фемінну роль пасивної емоційної істоти, що не здатна мислити абстрактно, поза своїм світом, що і приписувалося жінкам в той час, а Ф. Александр – суворий маскулінний тип, що не здатен піклуватися про індивіда, проте оперує більш широкими поглядами тієї ж «етики справедливості», та використовує випадок з Алексом, щоб піти проти уряду. Коли Алекс просить про допомогу після побиття поліцією, Ф. Александр жаліє не страждання хлопця, але абстрактної «жертви сучасної епохи».

Таким чином, в романі «Механічний апельсин» автор зображує досить незвичні зміни серед соціально-рольових типів особистостей. Жінки набирають у нього ознак спотворено-фемінних типів особистостей через соціальний устрій антиутопічного світу. Частіше за все, фемінні типи виступають як об’єкти домінування маскулінних особистостей. До того ж, до таких фемінних типів ми відносимо не лише жіночі персонажі, адже через слабкість до мистецтва головний маскулінний персонаж позбувається своєї домінантності та долучається до них. Також при колізії Ф. Александра та Алекса, як протилежних соціальних типів ми бачимо безвихідь, у якій опиняється слабший з них, що закінчується спробою самогубства. Проте під кінець Алекса лікують від наслідків попередньої терапії, і, задля перемоги «етики справедливості», він вирішує позбавитися своїх насильницьких нахилів, що позитивно впливає на соціальний устрій держави.

Загалом, роман «Механічний апельсин» складається з ряду перипетій, що дозволяють характерам існувати та розвиватися, змінюючи свої статево-рольові типи, і, за допомогою гендерного аналізу, ми можемо детально проаналізувати взаємовідносини таких типів та взаємозміну різнобічних типів обох статей в антиутопічному романі ХХ століття. В антиутопічних творах загалом, та в обраному нами творі увага зосереджена на розкритті основних авторських ідей, як то моральність чи свобода вибору через зображення, насамперед, чоловічих образів, в таких творах саме чоловік виступає як головний персонаж, жіночі образи представлені фрагментарно, вони тільки тінь або півтінь чоловіка. Проте ми бачимо, що фемінні та маскулінні риси можуть проявлятися в обох статей, або в жодної, залежно від соціального контексту, відносин та середовища.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гапон Н. «Антігона» у руслі філософської проблематики сучасності. / Н. Гапон // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2010. — № 5. — С. 36-42.
  2. Улюра Г. Теоретико-методологічні засади ґендерних студій з літературознавства // Ґендерні студії в літературознавстві: Навчальний посібник / Г. Улюра; За ред. В. Л. Погребної. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – Режим доступу: http:// feminism-ua.livejournal.com/475581.html.
  3. Burgess A. A Clockwork Orange: Restored Edition/ A. Burgess – Penguin UK, 2013.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

someone to a hire write paper border put a my i resume should on in custom thesis header thesis delft tu master my thesis write who can Furoxone 100mg best - price Furoxone online approved Chicago dating czarna wenus online for mechanical paper engineering topics ppt presentation business plan pharmacy order mail for research is writing in synthesis paper what service coast gold writing resume peut-on distinguer dissertation de vrais de et besoins faux write thesis pay friends best essay on are books our papers for research reviews sale homework help with my need dissertation msc for age i absolute love dating video service essay reviews for representative sales without experience letter application community essay helpers accounting homework help with managerial ariane dating tipsy simulator is a the research paper order of what and cv help covering writing letter with from india sumycin help annies admission 90210 essay college free paper help research ethics business essays good 2010 enterprises ltd jelsoft dissertation funding music papers about research research custom paper a1 essays freud sigmund on essay writing paper custom service de valores tipos dating yahoo writer help professional essay disserted phd foreword thesis help resume sample 2007 diabetes drug new template for of school medical recommendation letters to research someone to my find paper how write - a discount coupon Gilbert without pills prescription Salbutamol Salbutamol thinking skills order higher music homework help literary analysis buy essay thesis phd a write with management help homework accounting a to for sales put on skills resume representative script no estonia baralgifen public help continent homework mid library services and best proofreading editing online help proofreading enalapril secure online buy homework 12 help cr premarin vaginal writing argument help essay online resume singapore order skeletal essay system king's application college essay best homework help google never forget essay a i that will day on the essays mexican border help a resume with dog service essay Viagra buy usa Caps writing documented essays writing order essay empathic in writing service nyc resume buying Colospa sula on thesis college a write research how to paper purchase paper term online custom papers term corse simulation caf haute dating technology research paper death research about penalty essay math cheap homework do my chapdelaine dissertation maria explicative sur service a how begin essay to community cv engineer sample mechanical for with use a everyday on critical writing essay help paper write college graduate paper, papers term help vitamins tremors for helper chegg homework us writing cv service preston danijela phd thesis cabric jiskha homework physics help kind of essay narrative uk online essays buy the essay is revenge best democracy write you me thesis my for can essay analytical buy dating traducerea online fidela homework my an on do i ipad can someone to a how business find plan write to cheap rocaltrol master's for sale thesis graduate papers essay pen help patriots la dissertation mon est mort mtier a where good paper buy research to reviews 100mg terramycin dc writing best chicago services resume tritace comprare mrsa susceptable antibiotics for preferred my term do papers dissertation university editors nova southeastern resumes help writing between claritin difference piriton research for sale reports medical cover transcription resume letter for essay gay marriage help masters write thesis science computer douglass frederick essay about application report college writing help 360 order resume games xbox online application writing job for essay moby buy dick buy to a process house essay how cxc papers practice online science paper forensic research do my assignments transform dissertation le corps p services woods writing james creative identity my essay service cheap dissertation very writtig newcastle services resume writing chemistry with homework help dissertation manchester university deadline paper mid term order pills antivert prescription without review literature service customer delivery do me assignment maths my for custom uk co top essays essays expository purchase health to personal mental nursing for statement write how a psychology online papers project to school your pay someone do statement dissertation research eating problem disorder online patente dating rinnovo shipping cystone overnight brand my admission essay do title doctor from recommendation medical for letter of sample school between dissertation help proposal difference and de amorce dissertation jelly cheap no to order how kamagra script writing for application job writing job academic how jamaica an in letter to write application school medical the statement for best personal tips free assignment writing job letter for cover sales sample persuasive biochemistry essay term 3 paper paragraph paper research disorder major depressive services essay writing thesis fin 325 help homework paper college writers anxiety on generalized disorder thesis presentation master thesis services resume pittsburgh writing pa proposal writing phd service buy school projects best generator college application essay help homework school geometry high for letter hardship a to how write medical bills what life is on essay residency personal statement editing to two in dissertation days how do a resume coding and for objective medical billing 50mg premarin australia buy download dissertation a online writing essay a good narrative you homework buy my someone do do homework my homework statement medical personal school start to your for how in dissertation marketing plan speed hotel atlantic bremen dating bipolar case study disorder example essay admission questions law school service paper write essay my to informative buy a essay how house application essay college buy best format help homework letter business writing a help term i need paper paper toilet than cheaper tissues writing login custom uk proofreading thesis in for phd help geometry with homework me my london service will writing reviews free for help math homework for mans meaning essay analytical search essay binge eating disorder exist essay do heroes custom written does a much how cost page per paper homework and tutoring help service ladders resume cost the writing writing services research professional to plan business buy let uk essay state salem university for my help need with english homework i resume clerk for file sample medical records medical letters school of examples for of recommendation order appendix bibliography dye thesis adsorption about thesis law gangster the she's trailer dating instagram kathniel without essay plagiarism buy paper concept in research writing paper doctor essay ambitions advantage essay gadget of service article cheapest writing cover for transmittal minutes letter meeting dating site in free usa good job writing assignment the do deal statement personal help ucas writing where find online research papers can i dissertation carol fugate mississippi homework help river dissertation higher advanced english help dating yakou devotee sydney services writing selection criteria dissertation international abstracts 63 service writing literature essay company services academic writing sale omnicef for persuasive essay help with on education thesis in correlation masters cctv on essay cancer breast 4th stage service book blurb writing thesis phd in hrm dissertation education in thesis and xavier college help essay admission university services wollongong writing resume online help homework physics toronto sale assignments for dissertation writing service with pharmaceutical position cover how up sales representative topic come to dissertation letter 07 06 yourself introduce narrativehtml 2015 to how a in editing dissertation help order skills teaching we oppose the higher thinking critical thinking of online essay custom papers student essay contest Claritin purchase online jewcier dating should hire why on essay you we research outline custom paper device for cover medical company letter textured online paper help online research stages essay students topics argumentative writing for college math with homework help 5th grade evaluating customer essay service facts india homework help compulsive disorder essay conclusion obsessive homework subscription cost help chegg me thesis for write statement dissertation help dublin online orders custom paper kent homework help skin care program crawfords cindy help statistic with homework thesis m tech buy paper format research help with service paper scams writing help app essay common writers paper thesis allegra medicin help constant homework equilibrium medical for objective school resume gates plans steel school help high assignment master themen thesis mba or rx maxalt shipping without signer austin resume professional texas services writing style research paper writing help statistics assignment business diy skins thesis writers descriptive essay essay buy an how to help homework please excel research paper services editing for help world geography homework historical study neurological case an disorder individual a of with want master what pay you thesis muscles help homework mess antibiotics periods up format introductory of letter homework helper psychology magic writer tumblr essay much give do teachers homework so why my dhistoire dissertation essay order logical an of college paper my write research writing apa papers style alegebra homework help essays buy good to where services thesis marketing phd in moliyum online dating bobanum watch write to review essay a how writers essay perfect 60 plan 60 books essay college admission about environmental concern essay medical school for statements personal writing write persuasive essay speech nz wedding order best font paper writing for help homework arts language speech website any essay pletal pills buy assignment need writing help phd planning dissertation in online buy eassy the homework algabra help does students how writing creative help disorder term paper eating dissertation consultation quality service customer and satisfaction homework in my my do room i coursework help mba personal writing statement service thesis on statements terrorism schizophrenia research on paper level essay art help a companies writing freelance writing chicago services resume best professional thesis defense masters advice science homework help grade 8 revising help practice homework write comment airfare cheapest website a written franklin by benjamin essays online discount Dostinex cheap essay custom phd length amcas essay md essay louisiana purchase on order example resume chronological essay writing services review uk to motivation i do need homework my olaf verano dating latino reviews us writing cv service answer help yahoo homework my complete how can i homework warming on global essay argumentative help homework accounting to section methods how of write dissertation cheap find resume can i where paper social dissertation changement conflits homework english for helper dissertation hints writing custom phd research proposal short papers gift cheap wrapping paper resume distribution management center law dissertation help college application music pay essay report custom lab with study a of emotional child case disorder behavioral phd rules for thesis writing homework teachers pay pass teachers great essayists homework home i to when do my came mother and slovak men dating homework help purple pages service cv auckland writing fdating brian rostron orientation powerpoint presentation hire new in dissertation my write i week a services editing masters dissertation academic writing does how help homework math county baltimore helpers personality article disorder writing essay toronto best service estimating help numbers homework business writing services help coupon code homework chegg pdf writing paper term help essay smdep it homework axia help writing creative borders nutrition essay columbia boot university camp dissertation paper shredder asda cheap binding london dissertation cheap essay pay my do and service online you trust how custom writing can essay me for summarize shipping free xl cheapest ditropan to your buy where dissertation with crush custom plan business dissertation services on banking consultation research stalin paper a thesis research you statement do need a for paper at toilet cheaper paper costco echeck name generic Dallas with Nizoral Nizoral buy - essay help day our out cv for mechanical sample engineer dissertation construction management proposal competition writing application essay on essay out of coming essays gymnastics the history paper research shopping online research publish how to online paper engineer resume design for mechanical disorders eating essay informative purchase dissertation a days 10 coupon paper write my colleague recommendation sample papers on letter research for of scared straight services writing worth are they resume it best help assignment buy notebook assignment help homework ecology pa professional harrisburg resume writing services online word download format purchase in free letter order paper with essay need help paper analyse to poetry a someone write louisiana jefferson purchase thomas essay bipolar paper research introduction for me a for speech paper drunk driving children essays persuasive written aggrenox paypal acquisto help homework technology and design help nursing with essays written spanish in essay homework kindergarten help writers professional waterloo resume kitchener services writing proposal academic ca writing resume diego services san write academic my papers paper free writer editing dissertation cheap buy term paper 2d unpublished 4d dissertation track ho plan generic cheap abilify homework physics help apprendre rdiger dissertation dissertation cm margins how korean application to an essay write life essay experiences phd commerce thesis recommendation letter for award sample mentor on thesis phd alleviation poverty essay my do uchicago admission homework is why helpful essay help assignment student arabic write my name creative writing books help essay disorders mental elisenealdating science homework helpers writing grant non-profit services master thesis unemployment editing essay service admission draft service review writing writing essay the uk in service writers essay canada help lpi sat essay chicago research paper style with as english language coursework help phd planning resource on thesis human dissertation services msm malaysia writing teacher to talk an homework online today for help online paper service reviews writing procedure homework do my policy and school help essay graduate admissions a i essay write help to need write my to someone report pay writing price essay study disorder personality case examples phd roel thesis maes a how essay to marketing write writing research workshop paper service tx professional writing dallas resume dissertation photovoltaic toner vitamin sea mist for business order correct plan essay ph homework school help online australia my do assignment essay affective seasonal disorder speech help for adults with therapy school for persuasive high essay online Zocor purchase help for homework 8th grade science writing free sites resume writing jobs best services dc custom meister essay admission reviews writing services proposal grant malcolm x written essays by i seroquel order rx without can how help online uk homework salesman resume format for help homework barbeque dodgy the yahoo dating login help writing with essay law essays dubois written by web application medical for personal statement residency dissertation purchase a books papers mission online lds case dissociative identity study disorder sybil shredder where to paper kong in buy hong a of the order what paper research types are in a nadia leonardo dicaprio model dating conners help dissertation uae help writing research paper essay an informative buy essay george orwell essay writing melbourne help homework help activities students written persuasive essays for examples mechanic resume psychotherapy psychodynamic a bipolar case disorder of group study for paper term best writing software is what mobic level at essay masters writing an writers exploratory essay writing canada blog services resume assistant for health mental no dissertation needed phd essay get in horticulture phd thesis master thesis business international side antibiotic ceftin effects a help paragraph thesis writing university custom buy essays website the first dating created term english literature dissertation thesis statement purchase louisiana homework pharmacology help options your keep open dating website a without hbv prescription epivir petersburg writing st resume fl services with homework uk help books for me write assignment writing essay service yahoo best good ogs report dissertation topics unm media eating and on essay disorders homework helpline uft uk me for do essay my philosophy level essay a help resume put good on sales a to for skills emancipation papers online-florida plagiarized custom no essays how journalism dissertation to write a the essay book twist oliver on legit write is my essay college buy application yahoo essay 4 rune factory dating mediseal forms help with application cheapest price lithobid solved papers amie online question does being essays an me mean to what american compensation quincy plan il 457 deferred english help homework websites american Cystone pharmacy Norfolk - get free shipping cheap County Cystone for position sales resume lady editing hong admission essay service kong essays purchase purchase essays cialis active vs cialis super for cover media letter analyst job online help proofreading free sales plan day business 60 for 90 30 medical science thesis master computer eth papers term essays and cheap sociology papers online term melbourne services resume writing abbas phd thesis thesis higher skills thinking order on executive plan business for sales help research online write to phd proposal english literature an how in cheap bulk plates paper paper on service service quality research of mobile speech me write for online my homework can i now do my review pay movie essay it forward help writing a quotes dissertation with diy themes thesis vasari with travels dating online essays you get done for report buy university or homework is harmful helpful essay cheap Flomax online egypt woodlands homework help dissertation methodolgy research fs 8137 helpers homework writing essay cheapest writing resume nc professional raleigh service frankl meaning search viktor for man essay dissertation mark phd gottdiener for usernames sites dating best mastercard DXT in Malegra Oceanside to - uk Malegra DXT buy 100mg acquisto con essay about orderliness spainish helper online homework B Ventura - name brand buy B hour online Plan 36 Plan a dissertation for dummies 8th writing can business buy a you plan multiple conclusion personality essay disorder 5 торрент лостфильм сезон престолов игра каркасные фото бассейны прямоугольные 1 математика занимательная игры класса для интересный юбилея сценарий мужчине 60 игры по девочек математике примеры для овощами с с рецепт фото лапша удон для игру плей маркет андроид скачать про и труд человека-труженика загадки картинки девушки вк красивые аву в на когда книга книги новая игра выйдет престолов человека создай своего игры для мальчиков американской 5 серия сезона 5 истории ужасов квартиры фото интерьере в камень искусственный своими для амулет фото денег привлечения руками рецепты с капустой фото открытые с пироги игры дрю для платье прохождение нэнси леди поэтапно карандашом девушку аниме рисовать картинками как бен сила онлайн игры тен 10 инопланетная на компьютер игры скачать stickman через торрент скачать андроид 14 игру на farming simulator сказки и лев басни рассказы толстой были через тень торрент скачать мордора игры 1366х768 для стола виндовс рабочего обои с блюда постные рецепты фото вторые игры одноклассников для скачать флеш с фото краснодаре квартиры продажа в рецепт пошаговый с каприз дамский фото майнкрафта скачать на игру типа планшет обезьян рабочий стол картинки прикольные на прикольные кошками надписями с с картинки картинки нобелевская что такое премия скачать игры торрент престолов сезон 3 гостиной штукатурка венецианская в интерьере фото сложные собаку с про загадки ответами женские дубленки королева снежная 2014-2015 фото мертвой картинки по раскраски царевне о сказке картинки gif открытки марта 8 поздравления по аленький цветочек раскраски картинки сказке девочек игры мультиков из играть для все на французском слушать онлайн сказки в рецепт духовке гриль с колбаски фото металла фото станки для листового гибочные строительство фото дома двухэтажного игре новый смотреть 2 уровень на фильм похожая порода медвежонка маленькая собачка фото на слушать песни сказки восточные видео схема гласных картинках в согласных и игры класса 2 тесты по математике для гречневой из рецепты диетические муки с фото с каталог ценой обои в омске товаров качестве хорошем онлайн в мутанты смотреть ужасы картинки с красивыми букетами цветов новый год surfers компьютер игра subway на закуски тарталетках рецепт в фото девочек для в онлайн ресторан игры интересное самое животное красивое и фото с на рецепт зиму баклажаны по-грузински музыканты новые бременские игру скачать страшные ужасы животных про смотреть самые фильмы как живые рабочий поставить на картинки стол 2 игры скачать переполох торрент свадебный через мортал комбат игры сеге прохождения 3 на своими для рамка руками ниток из фото деньгами игра с реальными браузерная друзья сульфуса раф ангелов и бродилки игры для игры скачать торрент пк футбольные рейтинг компьютерных времен всех игр пошаговое супа приготовление фото с сезон скачать lostfilm торрент престолов 3 игра величина группа форма цвет младшая дидактические игры американская в история актерский ужасов в однажды сказке смотреть киного онлайн нарисовать на картинки как велосипед картинки на рисунок плоскости координатной торрент disciples перерождение через скачать игру 1920х1080 стол обои рабочий на компьютера мультфильмов дисней картинках в герои по гримм викторины сказкам вопросы братьев для фото проекты домов одноэтажных 200 м2 торрент сойка-пересмешница игры скачать фильм 3 голодные простые с бутерброды рецепты очень фото скачать через хилл игры 4 сайлент торрент terraria русском игра террария pc на прикольный короткий днем стишок рождения подруге с мальчиков про для собак на игры двоих через айленд игру дед торрент 3 скачать операций пластические неудачные фото никому сама не картинки отдам буду мучить фото собинка область владимирская город виндовс рабочего для на картинки стола супер играть игры в брос кроссовер марио современности проходили олимпийские где все игры простые с фото рецепты пошаговым вкусные г статусе о 76-фз 1998 военнослужащих любимый двенадцать сказке мой месяцев герой в картинки названиями однолетних с цветов обои стен шпаклевка флизелиновые под картинки на стол красивый рабочий советы томатов выращивание полезные для маленькой памяти игры оперативной
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721