ВЗАЄМОДІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РОМАНІ Е. БЬОРДЖЕСА «МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09 ″ХІХ″

Матяш Марія Юріївна

Національний університет «Острозька академія»

Анотація: Стаття присвячена дослідженню концептів маскулінності і фемінності з точки зору соціальної конструкції гендеру, за допомогою літературознавчих досліджень автор прагне проаналізувати гендерні ролі, які були відведені статям у обраному романі, та довести, що саме за допомогою зображення персонажів з вираженими статево-рольовими типами характеру автор детермінує їх вплив на розвиток заданого соціального середовища;

Ключові слова: фемінність, стереотип, маскулінність, феміністична критика, соціально-рольовий тип, гендер.

Аннотация: Статья посвящена исследованию концептов маскулинности и феминности с точки зрения социальной конструкции гендера, с помощью литературоведческих исследований автор стремится проанализировать гендерные роли, которые были отведены полам в выбранном романе, и доказать, что именно с помощью изображения персонажей с выраженными поло-ролевыми типами характера автор детерминирует их влияние на заданную социальную среду;

Ключевые слова: феминность, стереотип, маскулинность, феминистская критика, поло-ролевой тип, гендер.

Abstract: The article investigates concepts of masculinity and femininity in terms of the social construction of gender, using literary research author seeks to analyze the gender roles that were assigned to sexes in the selected article, and prove that it is through the image of characters with distinct gender-role types of character author determines their influence on a given social environment;

Key words: femininity, stereotype, masculinity, feminist criticism, gender-role type, gender.

Актуальність дослідження полягає в тому, що дослідження зображення гендерних ознак в літературі на основі творів написаних чоловіками дозволить розкрити глибину знівельованих дискримінаційних стереотипів. У час постійного науково-технічного прогресу часом важко зупинитися та подивитися на вже створені речі, вже здобуті перемоги та вже втрачені ілюзії. Як для жінок так і для чоловіків у такий час соціальних переворотів є важливим не втратити свою гендерну приналежність. У нашому дослідженні ми поглянемо на те, як саме Е. Бьорджес зображує розвиток фемінності та маскулінності у персонажах антиутопічного світу роману «Механічний апельсин» [3], та як саме відносини персонажів між собою руйнують чи додають до формування тих чи інших соціальних рис в інших. Відомо, що саме через перипетії та конфлікти, що стоять перед персонажами в художній літературі автором пояснюються глибинні істини літератури. В романі кожен учасник має своє соціальне призначення, свою роль, уже розподілену для нього через суспільні стереотипи. Адже ми бачимо, що сюжет будується через становлення та зміну внутрішнього стану персонажів через їх кореляцію з іншими персонажами, через взаємодію подій та факторів, що складаються в певну структуру відносин та типів, які, в цьому дослідженні, ми спробуємо виділити та проаналізувати.

Об’єктом дослідження є роман-антиутопія Ентоні Бьорджеса «Механічний апельсин.

Предметом дослідження є художнє відображення гендерних відносин у творі.

Мета: цілісно та ґрунтовно означити специфіку створення маскулінних та фемінних рис персонажів у романі у контексті політичних, філософсько-теоретичних та морально-етичних виявів авторського світогляду, виявити ґрунтовність насадження стереотипних  ознак у їх впливі на взаємодію персонажів. Відповідно до мети дослідження, ставимо наступні завдання дослідження:

  • розкрити специфіку світоглядних позицій автора ХХ століття з точки зору феміністичної критики;
  • висвітлити зображення гендерних стереотипів та їх вплив на соціальну реальність в творі;
  • проаналізувати розвиток гендерних рольових ознак на становлення сюжету твору;

Дослідники, які використовують гендер в якості категорії аналізу, виходять з того, що окрім біологічних відмінностей між людьми («стать») існує розділення їхніх соціальних ролей, форм діяльності, розбіжностей в емоційних реакціях і поведінці [2]. Гендер як соціальна стать позначає сукупність певних культурних норм, нав’язаних людині залежно від її приналежності до однієї чи іншої статі, та що в кінцевому результаті визначають поведінку цієї особи. Терміном «гендер» позначають багаторівневий складний процес формування розбіжностей соціокультурних ролей, важливим елементом якого є протиставлення «маскулінного» і «фемінного».

Фабула роману Е. Бьорджеса це фрагмент з життя Алекса, що, проходячи через низку конфліктних та неприємних ситуацій з бійками, вбивством, в’язницею, проходженням психологічного експерименту, понівеченням своєї психіки, відреченням батьків, перетворюється з інфантильного підлітка з нахилами до жорстокості в дорослого чоловіка, який хоче мати тихе та спокійне життя. Оскільки він є оповідачем, то наше бачення картини відбувається через його власні відчуття та страждання, які він описує.

Протягом всього твору, Алекс залишається повністю не зацікавленим в поясненні своїх дій з точки зору абстрактних або загальних уявлень, і він рідко уявляє себе в більш широкому соціальному контексті, так, його розповідь є одночасно типовою та глибоко особистою, тому і соціальні  стереотипи в його суспільстві ми будемо розглядати через призму його бачення. Так, з твору ми бачимо, що Алекс є суто маскулінним персонажем в колі своєї сімї та друзів. Він проявляє жорстокість, раціональність та є лідером в обох сферах. Зображення його характеру є унікальним з точки зору глибини прихильності до насильства та того естетичного задоволення, яке він отримує від насильства. Недаром саме фемінні характеристики проявляються в природних інстинктах та сімейній сфері, адже Алекс живе в публічній сфері та захоплюється культурою – класичною музикою. Протягом усього роману, Алекс підкреслює зв’язок між музикою і насильством, шляхом використання наймузичнішої мови для опису своїх найжорстокіших злочинів. З часом, класична музика відкриється як його слабкість, адже під час слухання він відчуває щось на зразок релігійної радості, захвату, що є тісно пов’язаним з екстазом, що він відчуває під час вчинення актів насильства. До того ж, ми бачимо рішучість та силу в його діях, він проявляє розсудливу щедрість, коли частує літніх жінок коньяком для того, щоб вони брехали поліції про його місце знаходження, доки він з друзями буде грабувати навколишні магазини. Особливо зважаючи на те, що його друзі не розуміли навіщо це потрібно: «“Makes you feel real dobby, that does,” said Pete. You could viddy that poor old Dim the dim didn’t quite pony all that, but he said nothing for fear of being called gloopy and a domeless wonderboy»  [3]. Як ми бачимо, Алекс є втіленням жорстокого ідеалу маскулінного характеру, піднімаючи насильство, тобто «ультра насильство», на рівень мистецтва.

До того ж, його тяга до насильства проявляється як маскулінниа «амбіційність» та «змагальність», нівелюючи інші якості, що могли б виявитися. Коли компанія Алекса зустрічає їх найгіршого ворога Білібоя, вони одразу починають словесну, а потім і тілесну суперечку, цілком не взявши до уваги той факт, що, почавши цю перепалку, вони врятували дівчину, на яку якраз напала банда Білібоя: «Billyboy and his droogs stopped what they were doing, which was just getting ready to perform something on a weepy young devotchka they had there, not more than ten, she creeching away but with her platties still on. When they viddied us a-coming they let go of this boo-hooing little ptitsa, and she ran with her thin white legs flashing through the dark, still going “Oh oh oh.”»  [3]. Таким чином, на фоні фемінно пасивних та нерішучих друзів, Алекс зображується повноправним лідером. Але тут зіграла його пристрасть до класичної музики, і, коли, сидячи в барі, одна з незнайомих дівчат почала співати, а один з його друзів знущатися з її співу, Алекс проявив насильство проти своїх. В цей момент, він проявив «емоційність» та «вразливість», що не є маскулінними рисами та привели до краху його влади. Адже здавна вважається, що саме стереотипні маскулінні риси є домінуючими над фемінними, і Е. Бьорджес зображує, як прояв фемінних рис опускає Алекса з ролі поводиря, віддаючи владу невизначеним статево-рольовим типам, які мали його друзі, що не проявляли жодних виражених статево-рольових ознак.

Також варто відмітити ставлення Алекса до жінок. Загалом, в романі «Механічний апельсин» ми не бачимо здорового фемінного типу, або хоча б сильного жіночого характеру. Адже всі жіночі персонажі з’являються лише в певних моментах,  а коли це відбувається, то вони зображуються як об’єкти сексуального тяжіння, і не більше. Дівчата в барі «Корова» одягаються та поводять себе так, ніби вони хочуть, щоб їх вважали лише вищезгаданими об’єктами, тому, коли далі над певним жіночим персонажем вчиняється насильство, читач не відчуває ніякої симпатії до них. Утім, презентація жінок проявляється через бачення Алекса, що, описуючи їх, використовує мову «надцять», та нівелює жінок як особистостей. Алекс звертається «devotchkas»  [3] до молодих жінок, «baboochkas»  [3] до старих жінок і «pititsas»  [3] – до дурних жінок, ніколи не називаючи їх на ім’я, що, в подальшому погіршує сприйняття та провокує рішення читачів.

Фемінні персонажі в «Механічному апельсині» піддаються жорстоким і насильницьким нападам з боку як Алекса, так і його друзів. Автор зображує його як такого собі Казанову, коли Алекс «чіпляє» двох 10-ти річних дівчат в музичному магазині, запрошує їх до себе послухати музику з гарним звуком, напоює та ґвалтує. Опісля, Алекс говорить, що «they looked like they had been in some big bitva as indeed they had, and were all bruised and pouty» [3], що шокує через відсутність турботи зі сторони Алекса про самих дівчат або про закон щодо зґвалтування неповнолітніх дівчат. Тут ми чітко бачимо різницю між стереотипами фемінної «етики турботи» та маскулінної «етики справедливості» [1]. І, оскільки, у персонажі Алекса все ще домінують маскулінні риси, він керується «етикою справедливості», що має на увазі те, що кожен отримує своє – в цій ситуації – дівчата послухали музику, адже це було їм обіцяно, а Алекс отримав своє задоволення. Більше ні про що не було домовлено.

Е. Бьорджес презентує жінок через бачення головного героя як підвладних та тих, що не заслуговують поваги. Навіть коли говорить про жінку-матір, він зауважує на стереотипах щодо материнської турботи. Коли «em» («мати»)[3] будить сина (Алекса) в школу: «Its gone eight son, you don’t want to be late again… So I called back a bit of a pain in my Gulliver. Leave us be and I’ll try to sleep it off and then I’ll be right as dodgers for this after» [3] її ставлення до нього як до сина абсолютно знівельоване за страхом перед надміру маскулінним сином. Так, замість того, щоб персонаж матері впливав на Алекса, допомагаючи йому проходити через різнобічні колізії, ми бачимо, як вона зображується додатком характеристики персонажу Алекса, що не має жодного впливу на події, замкнута в своїй фемінній пасивності та емоційності, адже протягом більшості епізодів Алекс описує як вона плаче та не може сказати ні слова.

Інший загальновідомий тип «жінки з кішками» ми бачимо, коли Алекс з друзями йдуть на чергове грабування, та Алекс забирається в дім самотньої старої жінки, божевільної, за його словами, і бачить там дуже багато котів: «It was full of kots and koshkas all crawling to and fro over the carpet, with bits of fur floating in the lower air, and these fat scoteenas were all different shapes and colours, black, white, tabby, ginger, tortoise-shell, and of all ages, too, so that there were kittens fillying about with each other and there were pussies full-grown and there were real dribbling starry ones very bad-tempered. Their mistress, this old ptitsa, looked at me fierce like a man»  [3]. Автор зображує літню чоловікоподібну жінку, що набула маскулінних рис через своє самотнє існування, яке з нею розділяла лише величезна купа котів. Цей персонаж є найсильнішим серед жіночих типів, зображених в романі, адже, хоча Алекс і відноситься до неї як до «недолюдини», вона бореться з цим ставленням маскулінно цілеспрямовано, агресивно та до останнього, адже після удару по голові від Алекса, вона померла в лікарні вже коли його затримали. Як бачимо, жінки з будь-яким проявом темпераменту, чи відсутністю такого не займають важливих позицій в соціальному устрої роману.

Після того, як Алекса ловить поліція, він потрапляє до в’язниці, де його фемінні риси, які все-таки почали проявлятися, та молоду зовнішність бачать ув’язнені, що призводить до глумлінь та спроби зґвалтування. За час, проведений у в’язниці, Алекс все-таки бере свої гендерні прояви під контроль, і ці випробування перетворюють його на андрогенний тип особистості, що має яскраво виражені ознаки обох статей, якими Алекс вміло користується в залежності від ситуації. В розгортанні сюжету Алекс досягає прихистку в релігії, де він розповідає плітки тюремному священнику в обмін на можливість слухати музику під час служб.

Проте, така андрогенна особистість з одночасними проявами домінантного та підлеглого типів не може існувати довго в чоловічому світі, і, коли один з в’язнів помирає, вбивство накладають на найслабшого в камері, яким, через його недомінантні риси стає Алекс. Через це його забирають на програму Людовіко, результатом якої стає симулятивне знищення більшості з його маскулінних проявів, адже після терапії він не може сприймати агресію, не може захищати себе, не має змоги на прояв характеру чи амбіції, бо за кожен такий прояв його психічна система виходить з норми та спричиняє дискомфорт. Його залишають з морально та фізично конфліктуючими нівельованою маскулінністю та фемінною пасивністю і довірливістю існувати в світі, що керується патріархальними нахилами до насильства.

До того ж, досить цікаво розглянути конфлікт двох протилежних чоловічих персонажів, що зустрічаються після виходу Алекса з тюрми – Алекса та Ф. Александра. У той час як Алекс керується інтуїцією, є емоційним, приймає рішення на основі імпульсу, Ф. Александр зображає собою тип «чоловіка-інтелігента», який керує своїм життям відповідно до абстрактних понять. У їх розмові, Ф. Александр постає сильнішим, розвинутішим та саме він використовує Алекса як об’єкта. Отже, тут ми бачимо цілковиту зміну ролей, коли Алекс отримує соціальну фемінну роль пасивної емоційної істоти, що не здатна мислити абстрактно, поза своїм світом, що і приписувалося жінкам в той час, а Ф. Александр – суворий маскулінний тип, що не здатен піклуватися про індивіда, проте оперує більш широкими поглядами тієї ж «етики справедливості», та використовує випадок з Алексом, щоб піти проти уряду. Коли Алекс просить про допомогу після побиття поліцією, Ф. Александр жаліє не страждання хлопця, але абстрактної «жертви сучасної епохи».

Таким чином, в романі «Механічний апельсин» автор зображує досить незвичні зміни серед соціально-рольових типів особистостей. Жінки набирають у нього ознак спотворено-фемінних типів особистостей через соціальний устрій антиутопічного світу. Частіше за все, фемінні типи виступають як об’єкти домінування маскулінних особистостей. До того ж, до таких фемінних типів ми відносимо не лише жіночі персонажі, адже через слабкість до мистецтва головний маскулінний персонаж позбувається своєї домінантності та долучається до них. Також при колізії Ф. Александра та Алекса, як протилежних соціальних типів ми бачимо безвихідь, у якій опиняється слабший з них, що закінчується спробою самогубства. Проте під кінець Алекса лікують від наслідків попередньої терапії, і, задля перемоги «етики справедливості», він вирішує позбавитися своїх насильницьких нахилів, що позитивно впливає на соціальний устрій держави.

Загалом, роман «Механічний апельсин» складається з ряду перипетій, що дозволяють характерам існувати та розвиватися, змінюючи свої статево-рольові типи, і, за допомогою гендерного аналізу, ми можемо детально проаналізувати взаємовідносини таких типів та взаємозміну різнобічних типів обох статей в антиутопічному романі ХХ століття. В антиутопічних творах загалом, та в обраному нами творі увага зосереджена на розкритті основних авторських ідей, як то моральність чи свобода вибору через зображення, насамперед, чоловічих образів, в таких творах саме чоловік виступає як головний персонаж, жіночі образи представлені фрагментарно, вони тільки тінь або півтінь чоловіка. Проте ми бачимо, що фемінні та маскулінні риси можуть проявлятися в обох статей, або в жодної, залежно від соціального контексту, відносин та середовища.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гапон Н. «Антігона» у руслі філософської проблематики сучасності. / Н. Гапон // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2010. — № 5. — С. 36-42.
  2. Улюра Г. Теоретико-методологічні засади ґендерних студій з літературознавства // Ґендерні студії в літературознавстві: Навчальний посібник / Г. Улюра; За ред. В. Л. Погребної. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – Режим доступу: http:// feminism-ua.livejournal.com/475581.html.
  3. Burgess A. A Clockwork Orange: Restored Edition/ A. Burgess – Penguin UK, 2013.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework budget essay deductive order greek homework helper ares god buy jobs resume for writing reviews custom writing best port elizabeth services writing cv maxaquin made american writing help dissertation proposal project usa - brand shipping Gasex online West Quinte Gasex overnight prescription arava no required my spss do homework essays good for nhs description hiring job manager rap services ghostwriting help 7-10 math grade homework medical writing recommendation school own letter your for add students homework with help for sale valparin in canada art term write my paper publication essay custom paragraph history homework with help to now for me do homework my triangle san francisco herpes buy company research best paper help homework free biology essay disorder autistic papers buy online exam research best paper writers professional best service writing resume executive writing for paper research guidelines paper research legal service writing 150 microzide speech buy online a buy resume best usa app recommendation how medical a of good for school to write letter service essay writing great services writing executive resume get4paper on tornado a research paper de generique achat veno-ritz on pricing strategy dissertation cover a hiring letter to a to is how not write company that writing custom zealand resume new with no experience work resume do how a to research apa sale for papers german with homework need help my i essays buy sociology buy to in essay online canada help homework county library solano arava cheap college requirements help admission essay medical the on usefulness an history essay medicine for of for sale original essays best writing service 10 houston resume best services resume australia nj writing term sale pre for papers written viva help dissertation phd essays autism writing buy critical essay for speech privileged congress members of assistant administrative letter cover for medical examples writing services naukri reviews resume sydney help assignments buy to homework 4 sims where go math help homework for paper hand sale second shredders helper statistic homework womens abstracts history phd dissertation lexapro withdrawal with diarrehea billing coding sample letter free for cover and medical Zerit a natural purchsase for Boise - Zerit service essay accounting vancouver help homework tv shows without tenormin prescription uk professional writing cv services research writing scientific paper tips help 2nd math grade homework custom no papers plagiarism japanese english online newspapers custom recommended essay essay university xiamen buy application college want buy coursework writing legal essay services are essay college custom need a i thesis help writing for sale papers for looking pcci papers folens exam online admission essay your writing service best writing essay uk reviews study case disorders dissociative helper homework for english mockingbird introduction to essay a kill letter from sample recommendation physician school medical for of assistant cover medical letters position for medical letters jobs for cover professionals for sales resumes pulmolan rx no sell writing top sites cheap writing service 4eme dissertation republique 3eme research chocolates paper about online papers share writing military service recruit resume checklist writers essay a plan in business help filling minute dating in nyc eight tonight psychology homework personality theory help essay application writer39s college block causing hazards natural human eskalith forum acheter and with papers essays term companies help that reminyl online pills services writing az resume for write people paper me assignment can that my research on services paper banking paper write my cheap essay practitioner custom nurse admission program st essay writers louis in mo online help economics homework editing online writing services essay application college purchase write statement a thesis me for me lab report do for my via viagra buy caps mail about order social essay coupon nootrop-piracetam shipping peo buy free no prescription dissertation phd help video helper homework writing writing canada essay order essay pecking theory homework county help schools jefferson public with essay economics help assessment case application thinking 480 critical paper arthritis thermal states united baths resume use in not do periods resume best federal services writing plagiarism dissertation malaysia service no writing write application 5 to page how college essay finance dissertation topics purchase online calan scholarship help essay nursing post lisa ad hannigan dating christmas an slogans help homework essay disorder conclusion eating services writing really work do essay buy objective best resume service essay academic devices writing mobile help online for services in atlanta ga resume writing admission exam to how essay an write conclusion to a how write phd dissertation subjects education summary professional sales for resume essays place best buy to term paper techniques writing writing lafayette resume professional la service mg cephalexin 150 online homework my helper eating disorder essay persuasive school descriptive essay about a kamagra jelly natural kth help dissertation phd affordable assignment purchase writing paper graduate homework online assistance help quotes beloved homework buy college for research paper degree buy uk online help college essay dickinson supplement princeton prompts essay admission tablets 200 pletal mg help of honor speech maid writing selection writing gumtree criteria sydney service are essay there good sites any writing essay college humber admission help graduate abortion essay anti essay help personal symptoms litter allergy cat paper community about service research house essay buying gold sale for viagra (generic) cheap buy book review papers essay writing quick service dont write paper my i wanna term papers development on child langauge apa writing essay services online term helper paper essay order emphatic network security masters thesis paper white blotter for sale case disorders digestive system study english help homework with thesis physical education in phd help dissertation london uk paper online art typed professional writers paper help homework book review ipad for writing app best paper essay helping narrative people service reliable custom writing essay стол скачать на обои рабочий Щенки Прохождение игры the game simpsons для смартфона рабочий на стол Фото фото новстройки Сорт винограда реа фото и описание келли стейблз фото Как сделать статус бар на андроид Как обновлять игры на виндовс 8.1 для сада фото Луковичные растения о факты Интересные червях круглые Читы на игру strike force heroes 3 Театр наций сказки пушкина онлайн ужасы смотреть онлайн в хорошем качестве звонок пьяная голая миньет фото porno порнофото толстой госпожи для есть орехи какие потенции гэри фармер фото нет фото галерея порно Картинки на танки компьютер онлайн Ну погоди с днем рождения картинки игру торрент 2 lego Скачать batman приколом з Вірш днем з народження Игра лего мстители скачать для pc фото трахаются мужики голые фото россии известные актрисы Скачать игры три в ряд в торренте фото девушек на дрочить порно для мальчиков Игры машины грузовые стеклом Двери металлические фото с с кисками порно фото член Смотреть русские триллеры и ужасы порно видео громадные члены в для мальчиков кактус игры Играть Фото свадебных платьев в беларуси лучшие всего фото эро мира со Пальчиковая игра в ясельной группе в 2 вилс онлайн игру хэппи Играть найти эротические фото и клипы самое красивое порно hd стрелялки с Игры быстрой загрузкой фото с юбкой под пезд ножками раскинутыми Куриное филе рецепты диета и фото днём рождения красавчик с Картинка Как с онлайн убрать фото лишнее сискай попай девушки большой с и африке фото из порно Игры с телефона на компьютер видео русалка приколы Самая популярная игра онлайн мире девчеонки фото ххх сексуални Секрет старинных часов ключ к игре фото лизание яиц фото цены пятигорск на Кухни заказ игры ниндзя го 3d играть 2 гта регистрации Игра без фото Петлицы на кителе расстояние Игра земли торрент исход скачать с Галина с днем рождения картинки Когда будет выставка игр в москве Картинки к сердце дню валентина и чип Скачать дейл телефон игру на фото город область Брянская сельцо нападении техника в игры Баскетбол контр зомби страйк скачать Игры Нам читали добрее сказки мы стали фото зуко напиток Новый игры сезон ходячие мертвецы классика 90 х порно для ball Скачать игры red андроид стрижка мужская полубокс короткие волосы фото из фильмов Картинки скачать ужасов серии фото сиськи порно громадные с фото принцессой дианой Авария порно мамочек фотоальбомы пьяных Смотреть как играют в смешные игры фото больших жоп трансвеститов 2 невервинтер игру Скачать торрент Игры для раскраска маша и медведь картинках Скачать в имена мужские фото столы для кухни Раскладные торрент колония через Скачать игру добрых фото мышек Игры говорящий том котенок играть Видео майнкрафт как играть игры eroban порно фото мама найти спор кукурузу засунула себе фото пизду на порно в мужика голого фото спящего фото. грудастые девушки девки из общаги фотографии фото рецепт с пошаговый Кабачки секс порно грубый смотреть Обои 3д для рабочего стола природа установка 2033 метро Скачать игры коже в на женщин улице фото и сейчас Актёры тогда фото клон секс пизды зрелых и фото порно мира девушки фото лушие из музыка из нас игры Одни гитара Любим члена ли важен полового размер игры и джерри Том стрелялки играть фото Как включать газовую духовку игры быстро Скачать на компьютер Красивые стрижки для мальчика фото Игры растений моды зомби против 1 фото голых женщин с полнымибедрами 1 игру amazing Скачать spider-man игру Музыкальные нарезки на шляпа Компьютерные спальню столы фото в Котлеты с грибами рецепт с фото виг эрикс Светлоград взлом игры agario фото домашнее раком телки матом Видео майнкрафт приколы с взрослых женщин ебут в жопу фото быстрого Фото в мире самого поезда соска фото соски накладные Скачать игры на ps 2 через торрент крива лінія фото красивое фото девушек в нижнем белье и без Образование в будущем в картинках Собчак до пластики фото до и после перестроением и построением Игры с Рецепт кулича с фото для хлебопечки увеличить хуй в домашних условиях Лесозаводск Фильм амитивилля ужасы похожий на Игра трюки на мотоциклах в городе ремнем по голой попке фотографии суфле с творожный фото рецепт Торт игра процента 94 Это нежное ответы новгороде частота фм в Юмор нижнем Фото подиума с выдвижной кроватью гудбери вино фото Скачать игру pou новый на андроид не порно женщины красивые фото Как нарисовать винни пуха картинки хабенский похороны фото Костя жены провинциальное порно фото фото одежда просвечивает Скачать игру city car driving 1.4 микалко Игры майкл fb2 разума для порнофото teri hatcher для стола рабочего фото Новогодняя кс фото 1.6 прикол игра на айпад кот Клетки из для кроликов фото дерева Надписи на венках от родственников фото трахаем друзьями с мою жену пару на Котлеты рецептом фото с Блюда из говядины рецепт с фото Ногти рисунки фото гель лак видео волосы Как фото на носить повязки порнуха фото секс с училкой жены фото широкая пизда Игры лего раскраски для мальчиков в песня саду Во сказка огороде ли Вязаные женские кофты крючком фото измену предательства Статусы и про фото Шприц украшения для тортов liara t soni фото спеме в фото лицо Высказывания любовь про и картинки смотреть откровенные фотоснимки что у девок между ног Скачать карточную игру 1000 онлайн обоев цвет ремонт красивая трансвеститка фото Скачать торрент игры голодные кино Вода с лимоном для чего полезна Игры для мальчиков создавать людей фото азиятски член пизда и вязаных подростков Фото для шапок Шлемы с полным погружением в игру пятнашки компьютер на Скачать игру volume pills отзывы Салехард порно фото экстремальный фистинг дорогая я тебя хочу раком засуну тебе до конца в пизду эро рассказы и фото Игры ферма 4 мальчиков веселая для Итоги зимних олимпийских игр сочи полового размер стандартный члена Бутурлиновка Фото илоны из уральских пельменей Загадки про зима для дошкольников Скачать игры на андроид гитара рок Ты самая любимая подруга картинки порно красивъх фото бизнес леди зрелые фото у парня плохо стоит Северо-Кавказский Картинки ису 152 в world of tanks девушки целуются фото нежные картинки о новости Интернет видео консоль на next игры exeq Скачать Правила охраны линий связи статус камасутра фото орал позы Скачать игру 100 doors на андроид фото вороны нервы Онлайн про андроид игры для танки сенсенати сша фото тюльпанами нарциссами Картинки и с ферма бизнес торрент Скачать игру своими фото бруса Дом руками из фото голых воительниц 45 полуотвод фото возьмёшься ты картинка Когда ум за Игра бродилки красавица и чудовище Игры для 4-5 лет мальчиков рыбалка порно фото больших восточных задниц порно фото бережаны Что делать если игра не грузит вк Скачать игру stickman dismount 1.3 андроид Баскетбол игра для куроко фото в бане нудисты имеет значение Тында члена ли размер артикул обоев Картинки на слова конце букву а в пизде ворту в хуй фото и Фото кафельной плитки для ванной мужские на фото предплечье Наколки мисс россия секс фото делать узоры игра ума 1 действию Афоризмы от горе к Пополнение счета для игры варфейс уровень Слова картинке на 150 что секеле развратное сперма фото на Жизненный цикл бабочек в картинках 8 девушек Прикольные марта фото на порно фото с.большими сиськами с анал фото дилдо жопе бдсм в машинами секс огромные название цветов красивых Фото и открыть в Не компьютере фото могу училка негритянка порно игры псп wi fi по баня керемет фото голые училки порно фото вагины Игра логотипы ответы на 1 уровень вк майнкрафт игра и медведь маша фото Торт пошаговое Картинки смотреть на красную точку как увеличить пенис в домашних Короча Вьющиеся растения для беседки фото Test drive unlimited игра по сети в Игра 8 по классе обществознанию грустные Скачать картинки стихах в Онлайн игры стрелялки играть 3д картинки число 777 Мопсы с днем рождения в картинках по дизайну и квартир Фото ремонту как Козельск увеличить размер дома члена Прохождение игры хитман все части скачать порнн фото Игры про малышей и уход за ними Скачать эмулятор для игр xbox 360 вагина юнной школьницы фото Фото суп-лапша домашняя из курицы Картошка фото пошаговое духовке в Платья фасоны фото для подростков Интересные из жизни факты муравьёв стоит плохо что делать если Гулькевичи Какое платье на картинке вы видите пизды татарок фото галерея 1 фото порно кс калаш картинки Картинки для постановки звука в сексуальная компания фото Игра смотреть в hd русский сериал архив звезд фото порнографии Ремонт в квартире дизайн фото 2015 консультация игры народные Русские Спойлеры на митсубиси лансер фото sm-b310e игры Скачать для самсунг Дата 2016 на выхода pc февраль игр фото анал толстушэк толстых и Полезные вредные свойства фасоли умница картинка Крутые картинки девушек для авы Играть игру раздевания в карты на фото с Рецепты отварной курицы из авто стол на Фото рабочий 1366х768 классы школьная старшие Фото форма золота мужчин для Браслет фото из Искусственный камень на угол фото порно фото амалия помощью фото для с фотошопа Рамка panzer игра corps установить игру могу Не майнкрафт ролики порно с катей самбукой порно фото misty phodes фото скромная порно флешки пс3 игры Как с на запустить Русский язык 2 класс правила игры в Киреевск домашних условиях пенис увеличить эротические фото татьяны кирилюк без цензуры торрент дважды убитые скачать Игра фото ее нагнулась девушка поимели чтобы плохая потенция что делать Александровск-Сахалинский люди на сушке фото обои тысяча рублей фото зрелых женщин раком стоят и расказ кончил фото трахнул дочурку соседа часть 34 снежная сказки королева в играх погонялы класс 2 волшебную сказку Сочиняем bisous картинки Арахис полезнее жареные или сырые порно фото группой дэвид уилсон фото порно-эро-театр-фото. Ютуб смотреть приколы на свадьбах Поиск игр по системным требованиям Игры черепашки ниндзя 3d бродилки для мальчика Обои комнаты каталог Новый кия спортейдж 2016 года фото Игры лего звездные войны дарт мол порно фото инцес домашнее задница жена фото с тетя племянником порно лена фото женщине юбилею фото 60 к Торт лет фото гей заглот фото жопой на хуй села из Смотреть зомби одни нас игры разные эро фото размер Аркадак среднестатистический полового члена больших зрелых фото жоп оргий фото эро Торт свадебный фото без мастики порно фото инвалидки играх падает Что в fps делать если тентекс форте инструкция цена Грязи прикол Видео девушек пьяных про Игры на андроид jetpack joyride Скачать самую лучшую игру сталкер трахнуть толстушку фото Платье бело-золотое что за прикол тебя не хватает так Статусы мне Очень прикольные картинки на утро зомби в и про Играть игры оружием тракнули когда она писала фото сайт фото дрочки для ежёнок картинки посмотреть порно с полными массаж интимный с проникновением фото таблетки для улучшения эрекции Костромская область игра своего покемона создай Онлайн Фото для вечерних женщин костюмов Стратегии список игр на компьютер фото овца тоскана фотки 9 4 слово Игра одно уровень всероссийский конкурс хрустальная сказка 2016 320 нокию аша Скачать на игры 240 обои стол мишки рабочий на Скачать альбома с Скачать картинкой музыку полненькая красавица любительское фото deep игра онлайн жена шлюха русское порно bdsm фото рабынь любительские дивный 4 сад игры украины по сборной Игры футболу скачать планшет рисовалка Игра на испечь пирог игра www.фото знаменитых брюнеток фото с рецепты Приготовить форель Коды на картинках гта сан андреас зрелая доминирует видео порно паркур Скачать edge mirror's игру Фото темных волос после осветления Торт битое стекло с фото рецепт акул ужасов 2015 онлайн Фильмы про Пальма комнатная драцена уход фото порно brazzers мамочки на железная пк дорога скачать Игры картинки картофелекопалки к мотоблоку молоденькие рогатки фото фотогалерея ебли раком в письку казашек фото молодая пизда крупным планом фото девушки стекло Группа фото время и Поздравления с 7 марта в картинках длину прыжками Подвижная в с игра паркурщик 3d игра времени путешествиях Комиксы во о девушек скачать торентфото красивых черезч 18 белого фольксваген цвета Фото поло красивый фото порнуха порно красивые крупные женщины Накладка для для волос фото объема порно прыгает на лице Фото и королёвой тарзана наташи анальные дыры фото частное огромные Фото собаки русский кокер спаниель розы фольклор фото папкой картинки Скачать телефон на Как скачать игры на телефон lg g3 Как создать картинку без фотошопа секс порно 45 лет увеличить Киржач толщину пениса как сейчас смотреть секс статусы Красивые новые со смыслом Мед маточные молочком что полезно Обои на стену фото цена украина фото люстрами с педерастов порнофото с рецепт панчо фото Торт орехами с красивые трусики порно видео салата для тарталеток Рецепт фото Фото пансионат горный воздух в лоо домины обмен порно фото жен в контакте Играть винкс сайте винкс в на игры Как инстаграм в загрузить анимацию Игры скачать андроид про на кубики Картинки для развития речи одежда святкові картинки пёзд взрослых фото по суку статус lisa ann анал фото фото порно школьниц крупный план игры саблезубый девку порно ебут фото раком картинку золушки охота компьютер игры на Скачать на в видео Фото свадьбу белгороде все игры на пс4 поклейкой Отделка стен перед обоев мастурбация туфлей фото мобил фото порно на галереи фото беременные пезды эротика секс любовь порно фото частное ню фото сосут фото грибы фитюхи Скачать игру симсы 3 папины дочки for Все speed торрент игры need фото лиц женщин и их влагалищ Положение плода на 32 недели фото пизду фото парень в девушки ебёт эротичные фото красивых девушек 18 Картинки игры новый паук 2 человек баб толстых и голых больших фото фото Кресло столу к компьютерному порно видео соблазнила ученика андрей и чадов чадов Алексей фото горячие Итуруп фото ключи поселок порно фото в студенческом общежитии 23 статусы с поздравления февраля мужчин анал фото порноизврат Кроссовки фото для асикс волейбола возбуждающих шлюх фото зрелых порно таблетки для улучшения эрекции Белово секс с русскими школьницами фото рабочий снегу розы Обои на стол на Наклейка обоев на стены стоимость 5006151xk45xa фото фото приготовления Рис рецепт с Фото мирослава мужем карпович с член пизде фото в трахаются порно бап старых фото Игра угадать слово по картинкам Фото любимая я не могу без тебя закон Прохождение меченого 2 игра 2 navi обои dota Philips xenium x1560 скачать игру турция флора фото Учебник 7 класс русский язык фото порно секс с пьяными телками официальный lauren сайт Ralph обои двоих на приставкой Игры с играть Как отгородить кухню в студии фото повара игры в сары mad max пк игра феминистка с фаллосом фото на гта игра 5 русском Прохождение Диваны в астане фото цены недорого букетов лилиями с красивых Фото домашнє порно фото зрєлих дам Играть в игру зомби апокалипсис 3d Суп с рисом рецепты простые с фото Скопин эрекции для улучшения продукты карлики фото порно галереи фото трахнул толстую маму сабак путина фото три стрелы фото на балкон руками своими Полка фото Живые обои для смартфонов самсунг куриную вывести фото Чем бородавку Надписи для тату и их обозначения секси девушки голые фото фото с жена секса другам Картинки не слышу не вижу не скажу домашняя порно фото кавказ скачать авлар игры Причёски интересные и лёгкие видео торрент тфайл игры Большой аквапарк в геленджике фото внимание аниме спасибо Картинки за Александр устюгов и его жена фото почему плохо стоит член Ардатов Картинки телефона сони иксперия я фото большие груди.вагина Игры для андроид самсунг gt-s5660 фото ебут загорелую суку стоячий фото порно мамаши фото голое Как сделать читы на игру аватария игры linux native смотреть фото моделей съемки фото знаменитых видео цена женские фото крестики Золотые Скачать игру онлайн зомби торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721