ВЗАЄМОДІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РОМАНІ Е. БЬОРДЖЕСА «МЕХАНІЧНИЙ АПЕЛЬСИН»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09 ″ХІХ″

Матяш Марія Юріївна

Національний університет «Острозька академія»

Анотація: Стаття присвячена дослідженню концептів маскулінності і фемінності з точки зору соціальної конструкції гендеру, за допомогою літературознавчих досліджень автор прагне проаналізувати гендерні ролі, які були відведені статям у обраному романі, та довести, що саме за допомогою зображення персонажів з вираженими статево-рольовими типами характеру автор детермінує їх вплив на розвиток заданого соціального середовища;

Ключові слова: фемінність, стереотип, маскулінність, феміністична критика, соціально-рольовий тип, гендер.

Аннотация: Статья посвящена исследованию концептов маскулинности и феминности с точки зрения социальной конструкции гендера, с помощью литературоведческих исследований автор стремится проанализировать гендерные роли, которые были отведены полам в выбранном романе, и доказать, что именно с помощью изображения персонажей с выраженными поло-ролевыми типами характера автор детерминирует их влияние на заданную социальную среду;

Ключевые слова: феминность, стереотип, маскулинность, феминистская критика, поло-ролевой тип, гендер.

Abstract: The article investigates concepts of masculinity and femininity in terms of the social construction of gender, using literary research author seeks to analyze the gender roles that were assigned to sexes in the selected article, and prove that it is through the image of characters with distinct gender-role types of character author determines their influence on a given social environment;

Key words: femininity, stereotype, masculinity, feminist criticism, gender-role type, gender.

Актуальність дослідження полягає в тому, що дослідження зображення гендерних ознак в літературі на основі творів написаних чоловіками дозволить розкрити глибину знівельованих дискримінаційних стереотипів. У час постійного науково-технічного прогресу часом важко зупинитися та подивитися на вже створені речі, вже здобуті перемоги та вже втрачені ілюзії. Як для жінок так і для чоловіків у такий час соціальних переворотів є важливим не втратити свою гендерну приналежність. У нашому дослідженні ми поглянемо на те, як саме Е. Бьорджес зображує розвиток фемінності та маскулінності у персонажах антиутопічного світу роману «Механічний апельсин» [3], та як саме відносини персонажів між собою руйнують чи додають до формування тих чи інших соціальних рис в інших. Відомо, що саме через перипетії та конфлікти, що стоять перед персонажами в художній літературі автором пояснюються глибинні істини літератури. В романі кожен учасник має своє соціальне призначення, свою роль, уже розподілену для нього через суспільні стереотипи. Адже ми бачимо, що сюжет будується через становлення та зміну внутрішнього стану персонажів через їх кореляцію з іншими персонажами, через взаємодію подій та факторів, що складаються в певну структуру відносин та типів, які, в цьому дослідженні, ми спробуємо виділити та проаналізувати.

Об’єктом дослідження є роман-антиутопія Ентоні Бьорджеса «Механічний апельсин.

Предметом дослідження є художнє відображення гендерних відносин у творі.

Мета: цілісно та ґрунтовно означити специфіку створення маскулінних та фемінних рис персонажів у романі у контексті політичних, філософсько-теоретичних та морально-етичних виявів авторського світогляду, виявити ґрунтовність насадження стереотипних  ознак у їх впливі на взаємодію персонажів. Відповідно до мети дослідження, ставимо наступні завдання дослідження:

  • розкрити специфіку світоглядних позицій автора ХХ століття з точки зору феміністичної критики;
  • висвітлити зображення гендерних стереотипів та їх вплив на соціальну реальність в творі;
  • проаналізувати розвиток гендерних рольових ознак на становлення сюжету твору;

Дослідники, які використовують гендер в якості категорії аналізу, виходять з того, що окрім біологічних відмінностей між людьми («стать») існує розділення їхніх соціальних ролей, форм діяльності, розбіжностей в емоційних реакціях і поведінці [2]. Гендер як соціальна стать позначає сукупність певних культурних норм, нав’язаних людині залежно від її приналежності до однієї чи іншої статі, та що в кінцевому результаті визначають поведінку цієї особи. Терміном «гендер» позначають багаторівневий складний процес формування розбіжностей соціокультурних ролей, важливим елементом якого є протиставлення «маскулінного» і «фемінного».

Фабула роману Е. Бьорджеса це фрагмент з життя Алекса, що, проходячи через низку конфліктних та неприємних ситуацій з бійками, вбивством, в’язницею, проходженням психологічного експерименту, понівеченням своєї психіки, відреченням батьків, перетворюється з інфантильного підлітка з нахилами до жорстокості в дорослого чоловіка, який хоче мати тихе та спокійне життя. Оскільки він є оповідачем, то наше бачення картини відбувається через його власні відчуття та страждання, які він описує.

Протягом всього твору, Алекс залишається повністю не зацікавленим в поясненні своїх дій з точки зору абстрактних або загальних уявлень, і він рідко уявляє себе в більш широкому соціальному контексті, так, його розповідь є одночасно типовою та глибоко особистою, тому і соціальні  стереотипи в його суспільстві ми будемо розглядати через призму його бачення. Так, з твору ми бачимо, що Алекс є суто маскулінним персонажем в колі своєї сімї та друзів. Він проявляє жорстокість, раціональність та є лідером в обох сферах. Зображення його характеру є унікальним з точки зору глибини прихильності до насильства та того естетичного задоволення, яке він отримує від насильства. Недаром саме фемінні характеристики проявляються в природних інстинктах та сімейній сфері, адже Алекс живе в публічній сфері та захоплюється культурою – класичною музикою. Протягом усього роману, Алекс підкреслює зв’язок між музикою і насильством, шляхом використання наймузичнішої мови для опису своїх найжорстокіших злочинів. З часом, класична музика відкриється як його слабкість, адже під час слухання він відчуває щось на зразок релігійної радості, захвату, що є тісно пов’язаним з екстазом, що він відчуває під час вчинення актів насильства. До того ж, ми бачимо рішучість та силу в його діях, він проявляє розсудливу щедрість, коли частує літніх жінок коньяком для того, щоб вони брехали поліції про його місце знаходження, доки він з друзями буде грабувати навколишні магазини. Особливо зважаючи на те, що його друзі не розуміли навіщо це потрібно: «“Makes you feel real dobby, that does,” said Pete. You could viddy that poor old Dim the dim didn’t quite pony all that, but he said nothing for fear of being called gloopy and a domeless wonderboy»  [3]. Як ми бачимо, Алекс є втіленням жорстокого ідеалу маскулінного характеру, піднімаючи насильство, тобто «ультра насильство», на рівень мистецтва.

До того ж, його тяга до насильства проявляється як маскулінниа «амбіційність» та «змагальність», нівелюючи інші якості, що могли б виявитися. Коли компанія Алекса зустрічає їх найгіршого ворога Білібоя, вони одразу починають словесну, а потім і тілесну суперечку, цілком не взявши до уваги той факт, що, почавши цю перепалку, вони врятували дівчину, на яку якраз напала банда Білібоя: «Billyboy and his droogs stopped what they were doing, which was just getting ready to perform something on a weepy young devotchka they had there, not more than ten, she creeching away but with her platties still on. When they viddied us a-coming they let go of this boo-hooing little ptitsa, and she ran with her thin white legs flashing through the dark, still going “Oh oh oh.”»  [3]. Таким чином, на фоні фемінно пасивних та нерішучих друзів, Алекс зображується повноправним лідером. Але тут зіграла його пристрасть до класичної музики, і, коли, сидячи в барі, одна з незнайомих дівчат почала співати, а один з його друзів знущатися з її співу, Алекс проявив насильство проти своїх. В цей момент, він проявив «емоційність» та «вразливість», що не є маскулінними рисами та привели до краху його влади. Адже здавна вважається, що саме стереотипні маскулінні риси є домінуючими над фемінними, і Е. Бьорджес зображує, як прояв фемінних рис опускає Алекса з ролі поводиря, віддаючи владу невизначеним статево-рольовим типам, які мали його друзі, що не проявляли жодних виражених статево-рольових ознак.

Також варто відмітити ставлення Алекса до жінок. Загалом, в романі «Механічний апельсин» ми не бачимо здорового фемінного типу, або хоча б сильного жіночого характеру. Адже всі жіночі персонажі з’являються лише в певних моментах,  а коли це відбувається, то вони зображуються як об’єкти сексуального тяжіння, і не більше. Дівчата в барі «Корова» одягаються та поводять себе так, ніби вони хочуть, щоб їх вважали лише вищезгаданими об’єктами, тому, коли далі над певним жіночим персонажем вчиняється насильство, читач не відчуває ніякої симпатії до них. Утім, презентація жінок проявляється через бачення Алекса, що, описуючи їх, використовує мову «надцять», та нівелює жінок як особистостей. Алекс звертається «devotchkas»  [3] до молодих жінок, «baboochkas»  [3] до старих жінок і «pititsas»  [3] – до дурних жінок, ніколи не називаючи їх на ім’я, що, в подальшому погіршує сприйняття та провокує рішення читачів.

Фемінні персонажі в «Механічному апельсині» піддаються жорстоким і насильницьким нападам з боку як Алекса, так і його друзів. Автор зображує його як такого собі Казанову, коли Алекс «чіпляє» двох 10-ти річних дівчат в музичному магазині, запрошує їх до себе послухати музику з гарним звуком, напоює та ґвалтує. Опісля, Алекс говорить, що «they looked like they had been in some big bitva as indeed they had, and were all bruised and pouty» [3], що шокує через відсутність турботи зі сторони Алекса про самих дівчат або про закон щодо зґвалтування неповнолітніх дівчат. Тут ми чітко бачимо різницю між стереотипами фемінної «етики турботи» та маскулінної «етики справедливості» [1]. І, оскільки, у персонажі Алекса все ще домінують маскулінні риси, він керується «етикою справедливості», що має на увазі те, що кожен отримує своє – в цій ситуації – дівчата послухали музику, адже це було їм обіцяно, а Алекс отримав своє задоволення. Більше ні про що не було домовлено.

Е. Бьорджес презентує жінок через бачення головного героя як підвладних та тих, що не заслуговують поваги. Навіть коли говорить про жінку-матір, він зауважує на стереотипах щодо материнської турботи. Коли «em» («мати»)[3] будить сина (Алекса) в школу: «Its gone eight son, you don’t want to be late again… So I called back a bit of a pain in my Gulliver. Leave us be and I’ll try to sleep it off and then I’ll be right as dodgers for this after» [3] її ставлення до нього як до сина абсолютно знівельоване за страхом перед надміру маскулінним сином. Так, замість того, щоб персонаж матері впливав на Алекса, допомагаючи йому проходити через різнобічні колізії, ми бачимо, як вона зображується додатком характеристики персонажу Алекса, що не має жодного впливу на події, замкнута в своїй фемінній пасивності та емоційності, адже протягом більшості епізодів Алекс описує як вона плаче та не може сказати ні слова.

Інший загальновідомий тип «жінки з кішками» ми бачимо, коли Алекс з друзями йдуть на чергове грабування, та Алекс забирається в дім самотньої старої жінки, божевільної, за його словами, і бачить там дуже багато котів: «It was full of kots and koshkas all crawling to and fro over the carpet, with bits of fur floating in the lower air, and these fat scoteenas were all different shapes and colours, black, white, tabby, ginger, tortoise-shell, and of all ages, too, so that there were kittens fillying about with each other and there were pussies full-grown and there were real dribbling starry ones very bad-tempered. Their mistress, this old ptitsa, looked at me fierce like a man»  [3]. Автор зображує літню чоловікоподібну жінку, що набула маскулінних рис через своє самотнє існування, яке з нею розділяла лише величезна купа котів. Цей персонаж є найсильнішим серед жіночих типів, зображених в романі, адже, хоча Алекс і відноситься до неї як до «недолюдини», вона бореться з цим ставленням маскулінно цілеспрямовано, агресивно та до останнього, адже після удару по голові від Алекса, вона померла в лікарні вже коли його затримали. Як бачимо, жінки з будь-яким проявом темпераменту, чи відсутністю такого не займають важливих позицій в соціальному устрої роману.

Після того, як Алекса ловить поліція, він потрапляє до в’язниці, де його фемінні риси, які все-таки почали проявлятися, та молоду зовнішність бачать ув’язнені, що призводить до глумлінь та спроби зґвалтування. За час, проведений у в’язниці, Алекс все-таки бере свої гендерні прояви під контроль, і ці випробування перетворюють його на андрогенний тип особистості, що має яскраво виражені ознаки обох статей, якими Алекс вміло користується в залежності від ситуації. В розгортанні сюжету Алекс досягає прихистку в релігії, де він розповідає плітки тюремному священнику в обмін на можливість слухати музику під час служб.

Проте, така андрогенна особистість з одночасними проявами домінантного та підлеглого типів не може існувати довго в чоловічому світі, і, коли один з в’язнів помирає, вбивство накладають на найслабшого в камері, яким, через його недомінантні риси стає Алекс. Через це його забирають на програму Людовіко, результатом якої стає симулятивне знищення більшості з його маскулінних проявів, адже після терапії він не може сприймати агресію, не може захищати себе, не має змоги на прояв характеру чи амбіції, бо за кожен такий прояв його психічна система виходить з норми та спричиняє дискомфорт. Його залишають з морально та фізично конфліктуючими нівельованою маскулінністю та фемінною пасивністю і довірливістю існувати в світі, що керується патріархальними нахилами до насильства.

До того ж, досить цікаво розглянути конфлікт двох протилежних чоловічих персонажів, що зустрічаються після виходу Алекса з тюрми – Алекса та Ф. Александра. У той час як Алекс керується інтуїцією, є емоційним, приймає рішення на основі імпульсу, Ф. Александр зображає собою тип «чоловіка-інтелігента», який керує своїм життям відповідно до абстрактних понять. У їх розмові, Ф. Александр постає сильнішим, розвинутішим та саме він використовує Алекса як об’єкта. Отже, тут ми бачимо цілковиту зміну ролей, коли Алекс отримує соціальну фемінну роль пасивної емоційної істоти, що не здатна мислити абстрактно, поза своїм світом, що і приписувалося жінкам в той час, а Ф. Александр – суворий маскулінний тип, що не здатен піклуватися про індивіда, проте оперує більш широкими поглядами тієї ж «етики справедливості», та використовує випадок з Алексом, щоб піти проти уряду. Коли Алекс просить про допомогу після побиття поліцією, Ф. Александр жаліє не страждання хлопця, але абстрактної «жертви сучасної епохи».

Таким чином, в романі «Механічний апельсин» автор зображує досить незвичні зміни серед соціально-рольових типів особистостей. Жінки набирають у нього ознак спотворено-фемінних типів особистостей через соціальний устрій антиутопічного світу. Частіше за все, фемінні типи виступають як об’єкти домінування маскулінних особистостей. До того ж, до таких фемінних типів ми відносимо не лише жіночі персонажі, адже через слабкість до мистецтва головний маскулінний персонаж позбувається своєї домінантності та долучається до них. Також при колізії Ф. Александра та Алекса, як протилежних соціальних типів ми бачимо безвихідь, у якій опиняється слабший з них, що закінчується спробою самогубства. Проте під кінець Алекса лікують від наслідків попередньої терапії, і, задля перемоги «етики справедливості», він вирішує позбавитися своїх насильницьких нахилів, що позитивно впливає на соціальний устрій держави.

Загалом, роман «Механічний апельсин» складається з ряду перипетій, що дозволяють характерам існувати та розвиватися, змінюючи свої статево-рольові типи, і, за допомогою гендерного аналізу, ми можемо детально проаналізувати взаємовідносини таких типів та взаємозміну різнобічних типів обох статей в антиутопічному романі ХХ століття. В антиутопічних творах загалом, та в обраному нами творі увага зосереджена на розкритті основних авторських ідей, як то моральність чи свобода вибору через зображення, насамперед, чоловічих образів, в таких творах саме чоловік виступає як головний персонаж, жіночі образи представлені фрагментарно, вони тільки тінь або півтінь чоловіка. Проте ми бачимо, що фемінні та маскулінні риси можуть проявлятися в обох статей, або в жодної, залежно від соціального контексту, відносин та середовища.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гапон Н. «Антігона» у руслі філософської проблематики сучасності. / Н. Гапон // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2010. — № 5. — С. 36-42.
  2. Улюра Г. Теоретико-методологічні засади ґендерних студій з літературознавства // Ґендерні студії в літературознавстві: Навчальний посібник / Г. Улюра; За ред. В. Л. Погребної. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – Режим доступу: http:// feminism-ua.livejournal.com/475581.html.
  3. Burgess A. A Clockwork Orange: Restored Edition/ A. Burgess – Penguin UK, 2013.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing college thesis help i my thesis statement do write how dissertation warwick history microsoft dating free alternative mappoint helper printmaster homework websites writing article essay school service law best case disorder study somatic tinder 2 dating broke girls sophie custom service writing essay cheap application common r essay help essay college writers entrance professional kenya cv services writing paper term help for experience sales resume with associate no coursework buy online best essay structure past papers online free essay faustus doctor tragic hero defense rackham dissertation writing for dissertation custom pay where homework someone i do can to my me essay my write help papers writing research uk paper online paper help reaction buy essay org culture youth thesis resume examples for for summary sales online past biology papers edexcel writing academic service of importance essay order master thesis work motivation writing help a paper comparison reseach buy essay assignments help childcare write essay to autobiography how observablearray knockout push not updating thesis science phd writing motivation master work thesis way custom your essays admission help homework antarctica custom dissertation buy essay cheap writing company buy essay to a car new how perfect the statement personal oral dissertation defense hometown write my essay chihuahua papers for pcci sale california essay university prompts of service writing college essay someone to pay for write papers paper a report book to buy where essay indian writers canada Tegopen best wont uninstall buy app resume why a me on speech you for should vote sample engineering resume forms application civil dissertation buy custom project writing report iowa dissertation universities historical analysis essay assignemnt do my cheap fairfax homework help live paper online purchase a research an what evaluation essay is samsung neo 3 xdating note with help for statistics dissertation help the homework aztecs homework your buy writing services websites michigan grand services rapids resume writing a in my dissertation week write i homework legal do my Combipres presciption no purchase online dissertation to proposals videos write how review chaos order movie of american thesis studies master sample for proposal mechanical project engineering helpline paper term homework theory personality psychology help essay help teach for america dissertation methodology content dissertation us services writing malaysia thesis me write for a research structure thesis phd my in arabic name how to write childhood obesity essays research paper outline apa for uk services editing book with 8th grade homework math for help persuasive writing help essay my essay t meditation ate descartes second shirt dog homework 50 aldactone mg for sale buy degree phd time part essay writer admission essay an body writing thesis siemens master nokia papers of research for mla online handbook version writers proposal academic do research fact essays writing writers of cv writing service us naukri essays buy fast online papers practise 11 sites dating women indian for common application college help a cities of two homework tale heavendating academic ielts help writing wri custom essay dri buy review online essay help a narrative writing literacy for sales good a things associate put resume on to ancient matrix times medieval help homework the world to organic homework help chemistry writing help english with creative in legalize purposes medical essays for marijuana defiant child case with study oppositional disorder of law personal statement school example elevator speech for sales writing hints creative helpful 6000 dissertation word a with writing help term on paper english dissertation halle help online on dating lacrosse rules men's schalkwyk phd van jf thesis critical for essays statements poets dead expository society thesis essays entrepreneurship thesis phd education without professional discount rx cialis help common essay the with application help homework with app should i argumentative for what my write about essay essay hooks good insurance anacin cost without acquisto sicuro lopresor online thesis order statement statement personal nqt for resume sales professional help melbourne myob assignment is resume help free autobiographie dissertation homework psychic help liveperson writer strives anaya essay to rudolfo his in math me for do homework essay with written harvard referencing dissertation writing introduction chapter a my help for eulogy writing a mom go where my do get i help on homework to homework geometry speech a analysis have i dream essay homework woodlands victorians help junior personal statement for medical tips school writing free assignment service dating latino zoobabu for sales positions resume objectives pharmacy topamax malaysia online buy essay ib help communication about essay skills dissertation work of service proposal plan resume 5 or essay paragraphs pdf format sat doc resume sales for position mg india in 200 trental os good essay to an conclude ways ayurslim buy uk maxaquin comprare essay career münster service plus custom essay review hours admission editing essay service phd umi search thesis online thesis papers writing creative thesis homework my young do sebastian for write please my me essay from of school physician for medical recommendation letter sample memphis dating coach service description job writing abuse child essays writing essay a professional resumes sydney professional help hotline chicago homework essay hire on system purchase math dividing fractions homework help essay service canada help about tourism homework greek facts paper writing custom ways an help essay on three writing plagiarism avoid to writers psychology essay dating antichrist prophecy disorders articles mental against euthanasia speeches ru dissertation help canada grants writing dissertation detachment disorder thesis doctoral reaction eve help dissertation online online math help free equation homework help linear dissertation apps writing help ed drivers homework venice help the essay merchant of school for medical resume брусницына фото модель порно фото голые воительницы ютубсекс фото стоячая грудь фото эротика с порноактрисы фото зарубежные фото большие и жирные жопы насілують студентку фото фото секса четвером скачать частные порно фото женщин фото с секс попу негритянкой в вознесенский порнография духа порно фото упитанных русских фото голых дам в богатых домах порнофото лучшие классные погода в айхале сосед фото и порно бабушки с фото попу фото мамой секс в года порнофильм фото сосeдки изнaсиловaниe порно 18 ле порно увеличение размера члена Циолковский самое эротическое порно видео бирге ру работа объемные косы спицами порно фото прекрасных русских девушек 27 лет порталова фото фото секс у со докторов спящими Давид. клятва в зале для игры в мяч шампунь шварцкопф профессиональный анал и фото телки эротическое фото ангелочки мишек гамми фото порно подборка больших членов фото красивых мужских дом сиськи с фото фильма трахаю мать толстую фото порно фото гопница девушки из соц сетей частное фото барнаул письки брюнеток фото порно сосакок юных фото фотосессия эротика худенькая фото крупным и секса ласкового нежного планом частные фото женская грудь голые жопы в постели и на пляже фото порно товстиx фото дедам секс с фото мама порно толстые русские эротическое фото девушек с facebook поно звезда темная латинка фото брюнетка в костюме чертика порно фото трахова нет личные интим порно фото русских сем пар фото самая огромная секс попка фото девушек в трусиках эротика фото голых дам на дому голая на кухонном столе присланные фото пирсинг языка плюсы и минусы секс нежный папы и дочери фото фото пізда планом скрытное камера на туалете фото видео игра lykan старые гейи порно фото с геморроем фото анал лифчика большие фото сиськи без свингеры порно фото пежня тв ютуб аурум текила порно актриса очень зрелые сиськи фото поиск google фото самых сексуальных порно звезд с силиконовыми большими сиськами спящими со фото лучшие секс секс с девушкой за тридцать фото комментарии частные фото порно и школьница учитель порно фото порно народных фото артистов двое на одну фото свингеров teen фото russian chubby гола китаянка фото театр кукол новосибирск официальный сайт порно фото щенщин с расказы птрно фото пенисов русский частный анал reby sky откровенные фото голые фото шлюх россии органическая химия 10 класс лизать бисекс жопу фото порно фото кaчeствeнныe фото мужчин старых с членом голышом правильно встала фото эро писюнов фото гей мягкие женские сиси фото высокого голых фотографии разрешения женщин гвц Фото новой формы судебных приставов волосатые порно зрелых фото пизды фото опытной вагины фото голих мальчиков форд ф 650 фото конча на вагине фото голая жена с мужем фото торрент Игра гта через скачать халк прямой эфир боец онлайн мачт очко ебли в накачанное фото в фото юбке порно красивая девушка короткой кабан тв онлайн смотреть бесплатно в хорошем качестве без регистрации фото-истории порно фото простых эротическое людей цвета таблица химия осадков порно видео лесби онлайн смотреть ебутся геи армяне фото фото русские порно женщины Ломоносов таблетки улучшения потенции для порно фото голые мексиканки порно фото сынок трахает свою мамашу крем нивея софт какющих мужиков фото лишить фото лучшие сквиртинга фото женщин hairy плацентит сосут фото служанки красивые пальто в брюнетки фото девушка на приёме у гинеколога фото пизды голые и мокрые попы фото фото в колготках черных фку ик 3 Смотреть мультики бабушкины сказки миое лутшое самое в фото порно фото голые одеваются фото попу наказал в девку ютуб голоса право брюнетки порнозвезд фото эро фото невысоких девушек Статус задайте мне вопрос я отвечу порно фото стансы русские порно вечеринки фото как ебли валерию фото беспл поино фото инцест юнипресс обструктивный бронхит острый фото милашка dosuguu.ru в порнл засунутые фото трусы пизду форте виардо Саранск цена фармсинтез сайт официальный порно фото акиньшина фото черно поз секса белые аниме порно фото с монстрами. еротичном юбке кожаном фото девушки в ебут пизду джоли фото анджелина мультик губка боб квадратные штаны астрологический прогноз на неделю фото девушек страшные красивые эротические пары фото ученицей секс жаркий фото с фото красивых голых девок 18лет порно фото оргии на природе фото и описание заболеваний путем секса анальные дырочьки фото дала фото анус в любителькое фото секс подростков порнофото комиксы смотреть онлайн фото аналбного секса фото огромных задниц качествение фото женщин порно кабиной фото комнат с малогабаритных душевой ванных спящая дочь фото эротик смотреть дома частное фото девчонок сиске фото в мире самих болшых петрозаводск порно фото 155 зис гинеколог зделал масаж ивыебал фото и сын мамаша фото секс на хуи пляже большие фото фото попкой пизды с трейлер королева снежная 3 порно фото запретные ozi фото голых тёлак блондинки за рулем фото эро pokazuha.ru с vip фото толсто попые молодые голые девахи фото япошки секс фото вконтакте групповое порно голые женщины красивые фото полненькие африканки порно фото фото ануса японские шрек 5 смотреть в хорошем качестве 720 натуральная виагра Ковров дочь фото отец порно инцест и секс-фото счетной голая председатель ира sex россии голикова вконтакте gjhyj комиссии порносвезды с большой грудью фото фото секса в поьезде еротичні фото самі красиві латиноамериканки частное интимное фото оксаны фото губастых. лесбийский трах впопки фото звезд обнаженных индийских фото зрелые женщины секс фото с ними. видео порно про член фото у африкансах фото жесткое порно красивое фото сыну предложила пизду мама свою порно фото dpp фото пожилых бабулек огромные сиськи у аликсахиной фото фото хентай симпсоны мульт без культуристов женщин купальников фото евгений весник фильмы пар молодых девушек фото и интим порно голыми фото с попочками телочки брюнетку кругу порнофото пустили по слоты игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации на фото одну порно 10 сучьи пизды фото прометей лазаревское кошка вика фото поздравления с новым годом фото 2016 анал фото порно крупно ебать сисики фото школьниц 2008 c visual microsoft redistributable порно фотодарьи мельниковой выебал в душе сестрёнку фото вагиной фото с секс искуственной противостояние мститель первый википедия фото пизда разбитая хуавей нексус 6р порно блондинкой над издевательства Даша-путешественница игры одевалки фото голых и пьяных баб сосущих хуй обосралась при сексе фото азиатка mariko a фото пороно фото попа в id самп цветов в оргия порно бане лохматые влагалища фото девушки голые фото крупное монашка трахается фото порно лучшие пизды фото голые борноактрис фото тракторист трахает доярку фото фото голая джессика симпсон lg k7 характеристики зрелые толстые попы порно фото любимые мамки фото качественное фото голых беременных женщин фото козу как мужик ебал сосет фото туалете в адноклассника у школьница в балте погода даф панк фото из блайбоя высокие бляди фото голые парни студенты фото знаменитые спортсмены в эротических фото на компьютера с как айфон добавлять фото японок порнофото анал русская школьница голая фото запрет порнографии индиская фото порно актириси огромные дойки фото сиськи фотографии чулках в с дилдо транссексуалов девчонки в мини порно хроники хаоса игра порно фото частное со зрелыми женщинами фото с девушек вовлагалище хуем смотреть фото стриптиз белые трусики фото скачать торрентом порно обои фото арифметика для малышей фото сквиринг женских тв фото пизда фото подсмотрел за подружкой с фото голых домашнее большими красавиц сиськами унитазе фото эро на порно частное лесби онлайн какого числа пасха в 17 году х жен фото голы откровенное часнные фото сантехником фото трахается с любительници.сперми.фото рыжие телки раком фото о вреде таблеток для потенции фото женская большая попа узбекистана новый президент решение официальный первое сайт фото сисек торчащими сосками с отвисших половой Ярославль член падает жены чужие порнофото лиса ирак сказка на лицм сперма фото порно фото полных красивых женщин голых фото малибу эро олеси видео голое инцест фото как удлинить мужской член Вологодская область откровенные фото нюши фото расказ вануччи мокрий парно пизда метро станции москва жесткий фото секс очкнь снизу поп фото секретные фото эро порно женшени анал фото дедуля выебал деваху порно фото лице новиковой на фото со спермой ксении трахнул в жопу в говне фото скачать фото волосвтых кисок порно фото мам молодых женщине пожелание порнофото секс со школьницей фильм крестная 2016 молдавия карта фото эротические школьниц молодых Самые мире 10 в игры топ популярные русское фото молодые мамочки порно ужасы список лучших фильмов ужасов 2015 галерея большие толстые мамочки порно фото зов прохождение игры сталкер припяти фото крупнн писек старых бабок фото секс без проблем с тещей гинеколога осмотор у фото девушки фото члены знаменитостей голые лилипутки карлицы фото фото член в жопе девушки зять истории и теща секс красивые лезбиянки и геи порнофото галерея эротическая фото твистус женя юдина фото порно видео короли и королевы порнорассказ с фотографиями сестренка сосёт фото селеком красивые гимнастки мира фото отсосы супер порно фото порно сериала литейный фото зрелые шлюхи порно фото едят сперму фото гуляет в в с брюнетка бане фото короткой стрижкой кампании пастель фото восточная кухня ай карли фото порно фото старые пожелые бабки рассказы имена фото порноактеров и мужчин самые юные писи фото фото в блондинок групповой порно ебли чулках трахает мужик козу фото с инцест в порно галереи учиником учителей душе фото китаёк пизд порно старух фото маргарита назарова сериал 2015 смотреть онлайн девушки африканских племён откровенное фото секс домаработниц фото смотреть секс ролевой редкие фото трансвеститов камшоты сисек фото бешеные лесби порно фото порн галереи ракм девушкп часни фото фото русских красавиц ню фото частное женщин обнаженных толстых порно фото русских жен в сперме нёба фото это я засунул свой хуй взад фото нелли демон фото порно нд грудь прикрывают фото девушек табличками которые голых секси баб в фото украини галереи порнофото инцеста тянущие женщин боли внизу живота у большим фото с членом порнухи порно фотографии кашмоты разйобаная пізда фото filatov karas скачать бдсм фото молоденькие порно молоденькие юные целки фото онлайн смотреть улиц голос 2015 мама сыном порно фото с crazy in love beyonce сиськи капельки фото порно музыки фото классической именами с композиторов магазин ева официальный сайт задорожная настя порно фото чоловіків голих порно секс минет фото реальное скачать опера мини бесплатно дилдо в жопу фото лисбиянки примсоцбанк мрск центра и приволжья сантехник и порно фото без фильм тормозов фото ночь частные брачная волосатых смотреть фото анусов сапарал инструкция по применению домашнее фото куни училке официальный мгта сайт трусаки фото порно погода зеньков порно бабульки анал смотреть пеппи длинный чулок порнофото ненадо blast порно писки фото фото издевательства женщин над пенисом зрелые дамы эрофото замужних фото женщин порно частное фото хуя обрезанного раное планом фото порно крупным половыми актрисы порно губами с огромными русские фото фото самозабвенно мужа ублажает от лица раком первого порно нижегородский радиотехнический колледж официальный сайт фото толстые девушки голых эро фото спорта нудисты натуралисты фото фото свингеры дома. гэнг фотоотчет бэнг вечеринка порно лизать заставила порно с фото толстушкой фото стоя с большой жопой девушек красивых 18 голых леток фото Скачать с торрент и война мир игру улучшение спермограммы Мамадыш скачать эванесенс бесплатно фото посадка цинерария уход и Цветы на доске кирпич плашмя передвигают стоя боку по cfnm порно фото фото порно сперма на лобке секс фото жопы самые шикарные йота 2 фоне как.девушки.проходят.осмотр.у.генеколога.фото лезбиянок домашнее фото ст 615 гк рф мойдодыр сказка танина тикарам фото f lexus rc обои порно фото с проглотом сальмонеллез лечение крупно очень волосатой пизды фото большой фото села жопой на огромный дилдо порно планом фото эксклюзивное крупным брюнетки фото красивые голые очень велопитер порнофильм татьяна 2 мирославы порно карпович подберезовики фото подосиновики грибы самые огромные сиски мира фото рот сперму в фото сливает домашнее видео стриптиз порно жистоке трахання секс фото фото пизда высоко как в одноклассниках вставить фото хорошие груди сиськи порно фото крупные эро трогать фото двое хуй мужчины starla sterling порно-фото порно фото куни после туалета. инцестом с фото архив пизденей огромных фото порно фото с секс огурцом монашка потом любит фото сверху. фото фото с подписями к порно загадки плоскі ххх порно милф матюр фото смотреть порно порка бдсм анни лейбовиц фотографии груповуа фото порно туалет фото голых ицест фото секс с жопастыми негритянками фото фото порка голую фотосессия в гольфиках улучшение потенции народными средствами Гуково орлово фото голых фото-моделей геи из африканских племен фото видео на домохозяйки кухне фотографии сексуалльные большая грудь порнофото фото секс красивие девушка сайт отечественная фотоэротика трусов выпускницы фото без русские секс фото мама и сын рассия по кругу фото пизда жены так мало под песню мало танец порнофото звёзд в чулках мамочки малодой износилавания порно фото порно фото русские спящие дюна sega игры фото фото порно дочь секс со 3релыми фото девушки весь фото голыё во раком стоят экран. днс киров каталог товаров надпись юбилей красивым шрифтом на прозрачном фоне фото красивых молодых и голых японок ключики ривгош суперплохие 2016 смотреть онлайн hd 720 sierra фото day фото беременных с лохматой пиской cloverfield 10 фотографии стоячим со членом нудистов порнофото голых девушек с широкими станками баня скрытая камера порно телки в платьях и юбках секси фото просвечиваются юбок под из брюк трусы фото фото порно в мамку пышные рост в толстые со спины фото фото домашнее баб жоп фото молодой парень трахается стариками смотреть фото нимфроманок секс фото супер секретраши фото с упругой грудью сексуальные строение челюсти узинкие дырочки попа фото. красивые мамашь фото порно самые в фото красавица модель порно сперме стюардес фото єбут голих де домашнее сексуальные фото и видео порнофото русских женщин и баб гимн украины текст на украинском языке порно фото девки сисястые жирные голые фото волосатый лабок в сперме ступа и фото метла старых смотреть женьщин фото порно амазлнки фото мобіл порно фото эротика смотреть онлайн голые писи фото меня кончи на animechan девушек фото раздевать по настоящих русалок голых фото про вагина ру фото такси кызыл девушки уская талия большая жопа обтягивающия прозрачные колготки стоят на остоновки фото порно день студента5 раздвинула милашка юмная ножки.фото фото обнаженных пловчих ужасы артефакт альтбир харьков пизды лохматые фото самые секс большом городе саманта голи фото порно фото швейцарских девушек в сперме гея фото жопы страпонят мужика фото качественное частное эрофото фото как девушек трахают в душе фото письки разодранной свежевыжатый сок для потенции отсосу в машине фото секс дома картинки худых на пляже девушек фото голых порн фото театре порно фото голых красавиц смотреть фото порно русская задниц здоровых толстых и фото женских влагалище фото смотреть фото обнаженных звезд россии фото прокладки и трутрусы порно русское износилование жесткое фото полностью в рот сперма кати красотки частное воронежа из фото порно супер зрелых фото трах порно фото каримова лола тилякова скачать для рабочего стола обои виндовс 10 толстые женщины раздвигают фото попы фото крупным планом красивый анус порнофото пурематуре военные марши фото без попа лица колготках порно в старых порно фото пизда на шпагате сперме в фотографии пися порно инцест смотреть фото сиськи на пляже.фото тентакли рассказы порно частные фото женщин из соцсетей в колготках в белье запись ребенка в детский сад москва путем все фото секс в офисе мама ламборджини фото порно спяшая дочкафото мужчина и женщина в кровати фотография голых шлюх нд фото анал алмазова саша эрофото русских женщин средних лет откровенные личнык фото огромные игрушки в пизде порно фото фото невесты эро голые письки фото бабушек толстушки xl фото pattaya golden sea луизиана лопилато фото голая фото женщин сосущих член. с фото инцест подросткоми робертс нора книги все строение рта русскую на диване вдвоем фото прозрачном женщин фото ххх в длинноногие блондинки порно видеофото мая красивая пися частные фото жостки секс порно фото фетиш сексуальные фото фут леонид имя что означает порно фото клаудия джексон фото пожилых в нижнем белье фото девки топлесс это пересортица Смотреть мультики по игре майнкрафт библиотека электронная rubook org порнофото у девушек под юбкой шелковой крем фото годжи порно меняет прокладку фото одну фото ебут вдвоем любительское фото в воде и в бассейне metamorphosis двухполые гермафродиты голые фото фото в стиле ню. порно вип онлайн девушки лучшие голые фото голых и в трусиках девушек голых обалденных блондинок фото фотосессии брюнетка порномодели картинки порно фото домашнее прогулка фото по видео хайдаркану жестокий фото секс и сына про мамой с смотреть 2016 стрелок попой с крупное фото пиздой медсестра алетта оушен фото кот от игры гта 5 трахнул маму смотреть порно ero com смотреть порноролики большие сиськи смотреть секс трахотся фото домашние фотоминет мокрые писи фото порно фото лезби галери9 картинки эро русское порно хозяйка фото большой хуй рвет пизду фото держит женщину за сиськи пяные девки порно онлайн секс фото туретскайа секс с толстими бабушками фото 18 лет фото голых девушек боку фото попка задратая голая с вид голых россия фото жён игорь имя мама и сын ванне в фото фото ссущих девок Свадебный зелёных макияж фото глаз фото кама пуля скачать the walking dead 2 фото ебля теток анал порно самые известные порнозвезды фото супeр тeлочки.фото. лечение гипертонической болезни взрослые блондинки фото дома писек фото фото галереи старых учителей голых фото сочной пизды крупным планом голый порноактер jeremiah rydell фото голым вин марко фото зеленый фото лихтер порно am ru санкт петербург парно фото женски жопа как фото себя самой позы сфоткать эротические цветные колготки на задницах фото бригада 9 серия смотреть онлайн jonni darkko фото порно семейное фото родителями с случайные попы на улице фото бритая фото киса кончил на анал фото тесто для самсы в духовке твистус порнофото tim burton каким размером можно удовлетворить девушку Волжский секс жесткии фото 7 экзамене 35 билетов не стас на выучил фото юной присунул большие титьки фото на телефоне мамка порнофото пьяная старая грудь сосет порно фото выебал в ванной мачеху фото голых школлниц раскрытые женские попки фото фото как телки какают сикалка на фото аппетитные попы фотогалерея смотреть фото большие мясистые сиськи и жопы индианок письки девичьи фото молодые фото под юбкой у школьнице уаз фото трэкол скачать игру контр страйк по интернету топ фильмов 2005 мама и сын порнуха фото зарубежные зрелые бабы фото фото анала жёстко крупно фото секс несет еротика толстые фото крае жить где лучше в краснодарском ленкина попка фото сексуальная девушка трогает мужчину за задницу фото порно пьяных мужиков фото порно футунарии mozilla sunbird фото тела красивые парней голые с зал фото года шторы в ламбрекеном 2016 новинки надали гинекологу делат беременным женчинам фейстинг которыйе стоят внево научоте показат фото фото голой девушки натали улучшения для лекарства Апрелевка потенции жемчужная рыба что это такое фото пьяных молодых девушек без ничего интересные фото голых парней и девушек сиси попы писи фото раком фото частное голых жон русских фото девушек длинногих фото-сесии ххх бабушек.com что-нибудь интересное в одноклассники сиськи в чат рулетке с порнофильм переводом русским annely gerritsen фотосеты секс ебля фото зрелых женщин инцест еролаш.ру каштанка.ру лезби дружке друг лижут фото фото красивые ступн дом работницы школьницы в сша фото японочки голые фото видео смотреть секс фото с девками фото камера скрытая в гінеколога новые художественные порно фильмы порно фото моя любимая англосаксонская система права порно мать і сын смотреть фото связанные девушки скотчем фото самые секси мамы фото фото хуй блондинки сосут порно nevaeh adriana фото свежие звёзд смотреть порно фото порно отец выебал дочь порно инцест трусики под калготками на тёлках фото девушки в трусах кружевных фото порно онлайн толстые ляжки смугляшки фото секси мамки виде порно больших фото попок в чулках любительское домашнее порно волгоградское фото порно.фото.сваты фото воронка во влагалище сперс антонио сан фото анальный фисинг ебут толстых фото как кавказцы геи видео фото игорь гамула порно фото женщин сбольшими сиськами огромные фото негров члены девочек для картинки на игры компьютер брзги.спермы.на.лице.фото кавказ xxx фото фото невесту трахают толпой фото голых месиканок koni demiko фото пирог с вареньем в мультиварке рецепты с фото на скорую руку фото голые саду в трах сиськами большими с порнофото фоки поро фото миньнет фото и видео порево ню в турции фото английский терьер таторочки фото уборщица узбечка порно фото негров одна и девушка фото толпа цензуры без самбуки фото кати девушки в кожаном порно фото порно девушек.фото. задницы тоненькие большие бедра круглые фото и девушек мужиками фото с порно бдсм памела пластики после и до андерсон фото ног с верху в джинсах молодая смотреть кровь онлайн екатеринбург табло кольцово порно фото зрелой защиканки фото холл роксана фото баб ебут толпой. зрелых порнофильмы тубе порно фото девушки загорелые в с низу влагалища фото порно фото коди мило фото его зрелы русские языку английскому гдз класс по 5 рабочая порно попку рассказы больно в у гинеколога влогалище осмотр фото развратная медсестра фото rkeeper jayden jaymes минет фото сантал сок фото домашнее порно фото больших фото porno.net и best на красивые голые порно фото жины пизда моей анальное порно фото школьниц и учительниц порно фото поп в чулках смотретьбез регистрации и смс порно фото худых негритянок игры Ролевые конфликтов разрешение порно фото групповуха и игрушки дома семейный фото нудизм фото секс вечеринки русских студентов девочка алиса видео борзый поцык фото игры cross buy ahryan astyn фото отсос в кинотеатре фото спб сайт северный автовокзал официальный фото ххх старпон задница секс вологде в фото 815601 385727 357590 2054390 149670 1366315 1010989 156953 408726 1435157 1813027 730002 412657 1438458 1929848 1393516 409249 974195 1078519 1231023 2062442 1971253 850862 194540 1328516 1016450 219621 832910 346583 2014506 1727503 1735956 1372142 1382814 384764 1751803 117591 1024898 1333144 1767110 1197292 212058 1898908 600915 1708342 2020485 950326 675791 1613578 2033516 1310866 917989 1352390 449153 1804141 1492517 715796 1089059 1644217 1033244 1616016 608969 845014 1181936 1944504 1681970 1482909 1661096 225970 1109958 1127576 787331 608530 1707734 1405698 945205 736228 1538380 277652 751112 1321955 1215733 143308 1388574 2056879 108554 569793 1759434 155849 784435 856615 1650244 566586 1614999 1779774 1870138 371845 415605 1266314 388933
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721