Брехня як комунікативний феномен у політичних виступах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стaтті визнaченo місце брехні у політичних виступах. Oкресленo oснoвні пoняття тa прoaнaлізoвaнo промову Президента України – Петра Порошенка. Розглянуто феномен брехні через лінгвістичні особливості тексту та невербальну складову.
Ключoві слoвa: брехня, обман, невербальна комунікація, жест, комунікативний феномен.

Проблема брехні (обману) завжди займала важливе місце в суспільному житті і свідомості людей, отримуючи теоретичне осмислення у філософсько-етичних та релігійних вченнях, в таких науках, як етика, логіка, психологія. Але все ж, на даний момент вона ще недостатньо вивчена. У філософських дослідженнях простежується тенденція розгляду особливостей прояву брехні як невід’ємної складової людських комунікацій. Обширний пласт людського існування виявляється за рамками центру досліджень етичного та соціально-філософського плану. Навіть у солідних виданнях з філософії відсутня інформація про досліджуваний феномен, що посилює актуальність досліджуваної проблематики.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Дослідженням феномену брехні займалися ще античні філософи, такі як Платон і Арістотель. На сьогодні дану тематику досліджують і вітчизняні (Д. Дубровський, В. Знаков, Ю. Щербатих,) і зарубіжні дослідники (Х. Вайнріх, Ж. Дюпра, П. Екман,). Учений А. Ігнатенко запровадив власну класифікацію випадків обману, зібраних ним при вивченні східних трактатів. Науковець Ю. Щербатих досліджував місце обману в людські цивілізації та визначив загальні технології брехні. Сучасний дослідник феномену брехні Д. Дубровський говорить про подвійну роль брехні в соціальні еволюції людського суспільства. Американський психолог П. Екман є творцем теорії брехні, досліджував сферу психології емоцій, міжособистого спілкування, психології та розпізнавання брехні. Російський психолог В. Знаков визначає брехню як психологічний феномен і доповнює напрацювання П. Екмана, де розглядає західні і російські традиції в розумінні брехні. Х. Вайнріх приділяв увагу лінгвістичному дослідженню брехні, як самостійному напрямку, де інтегруються всі знання про феномен брехні з філософії, психології, соціології, літературознавства.
Метa стaтті: визнaчити характерні особливості прояву феномену брехні у політичних виступах.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Починаючи з Аристотеля і Платона античні філософи намагалися розібратися в суті брехні і обману. У повсякденному житті брехня зазвичай асоціюється з негативним, соціально-неприйнятною дією – обманом, який визначають або як синонім брехні, або як процес, що породжує брехню. Проте, в українських словниках брехня трактується не тільки як неправда, спотворення істини чи обман, але і як вигадка, фантазія і навіть жарт, розіграш. Крім того відомо, що істину можна спотворити ненавмисно і це буде не брехня, а омана [1, с. 22].
В науковій літературі брехню дуже часто розглядають як комунікативний феномен. Відповідно, комунікативний феномен – спрямованість тексту повідомлення на споживача, його відповідність сприйнятливості адресата та правильність побудови. Історично склалося так, що обман ідентифікується залежно від напруженості соціальних зв’язків, що в значній мірі обумовлено моральною атмосферою суспільства.
Обман поширений і в економічній сфері життєдіяльності людини, і в спорті, медицині, і в педагогічній і науковій діяльності; він проявляється в найрізноманітніших формах – від прямої фальсифікації фактів до тонких недотримань у викладі і оцінках поглядів і концепцій опонентів, замовчувань і майстерних деформацій смислів. Особливо це явище поширене в політичній сфері. Політика в значній мірі є мистецтво управління людськими масами, і вона не виключає брехню. Брехня в політиці є специфічним видом брехні, бо вона має на меті не тільки ввести в оману, але і полегшити тому, хто нею користується, маніпулювання іншими людьми [2, с. 5].
Російський державний діяч кінця XIX – поч.. XX століття К.П. Побєдоносцев виявив негативні наслідки впливу брехні на політичну структуру суспільства. Він пише, що перед виборами кандидат у своїй програмі і в своїх промовах посилається постійно на фікцію: він твердить все про благо громадському, він не що інше, як слуга і печальник народу, він про себе не думає і забуде всі свої інтереси заради суспільного інтересу розвивається, вдосконалюючись, ціле мистецтво грати інстинктами і пристрастями маси для того, щоб досягти особистих цілей честолюбства і влади. Потім вже ця маса втрачає всяке значення для обраного нею уявлення досі, поки не знадобиться знову на неї діяти: тоді пускаються в хід знову брехливі й улесливі фрази – одним на догоду, в загрозу іншим: довгий, нескінченний ланцюг однорідних маневрів» [3, с. 36].
Публічні виступи політичних лідерів також можуть нести у собі значну кількість дезінформації та брехні. Адже їм потрібно заспокоювати народ, давати надію на майбутнє. Для дослідження було взято промову Петра Порошенка, яка приурочена дню пам’яті всім тим, хто загинув на Майдані Незалежності, а саме Небесній Сотні [4]. Було досліджено текст промови та невербальну її складову.
Свою промову Президент розпочинає з патріотичного привітання – «Слава Україні», потім застосовує кілька рядків з віршу Т. Шевченка, цим самим створюючи прихильність до свого виступу. Далі ідуть рядки про подвиг Героїв небесної Сотні та про відкриття меморіальної дошки у одному з селищ в Україні. «Та на тлі подій на Донбасі ми з вами добре розуміємо, чому ці події і нині для нас для всіх, українців, і для всього світу є глибоко символічними» – це речення ніби вирване з контексту і має двозначне смислове навантаження. Тому що словосполучення «ці події для нас для всіх» конкретно не відноситься до певного явища. Є незрозумілим, які саме події стали символічними. Ті, що гинуть люди чи ті, що відкриваються меморіальні дошки односельчанам. Також не зрозуміло в чому полягає символічність цих подій.
Події на Майдані, П. Порошенко називає революцією Гідності і вважає її виграшною, але він не зазначає  в чому полягає ця виграшність. «І коли ворог побачив, що мирний аншлюс України в Митний союз захлинувся, він вирішив танками та градами розчленувати Україну. Та цій авантюрі також не довелося стати реальністю». Ці два речення також суперечать дійсності. Він говорить про те, що Україну вирішили «розчленувати», але це не вдалося. Але тут також виникає питання, як тоді бути з Автономною Республікою Крим, яка зараз не належить Україні. А також з тими територіями на Донбасі, які теж практично знаходяться під владою Російської Федерації.
«Ми кожною клітиною відчуваємо, як народ вимагає прискорити зміни». Це метафоричне речення, але тут також виникає безліч питань. По-перше, не уточнено, хто такі «ми». По-друге, не зрозуміло яким чином «народ вимагає»: протестами, листами, особистими проханнями. На даний момент, люди все ж вимагали б прискорення закінчення війни, а не створення нових законопроектів.
«Ми з вами зберегли Україну» – це словосполучення також виступає недоречним, так як уже говорилось вище, Україна втратила Крим, Донбас і кожного дня втрачає людей. Президент вживає звертання «ми», тоді як «я» вживається лише раз, коли він дає обіцянку. У тесті промови дуже часто зустрічається слово «народ», яке створює контекст для всієї промови. Всю промову П. Порошенко підглядає у листок з написаним текстом, цим самим створюючи ефект недовіри до сказаного, та його нещирості у висловлюваннях. Набагато б краще людьми сприймалися слова, які людина говорить сама, без будь-якої допомоги, це більше проявляє її думки.
Текст промови визначається в основному у простих, і складно-підрядних реченнях. Промова має 43 речення, з яких прості речення складає 19 одиниць, а складно-підрядних – 13 одиниць. Також було проаналізовано і кількісно обчислено частини мови, які найчастіше зустрічаються у виступі. Іменник в промові П. Порошенка займає домінантне місце, що говорить про простоту мовлення. Використання дієслів говорить про активність мовлення мовця та переконливість у сказаному. Значна кількість прикметників говорить про експресивність та емоційність мовця, його хвилювання про ті речі, про які він говорить. 18% усієї промови становлять займенники, серед яких найчастіше зустрічаються «ми», «наш», «ваш». Це говорить про те, що мовець вважає себе частиною аудиторії, тобто створює ефект близькості до народу, єднання з ним.
На початку своєї промови П. Порошенко не виявляє ніяких емоційних рухів та жестів, але під кінець промови їх більше, ніж достатньо. Своє звернення до народу він розпочинає словами «дорогі мої співвітчизники», і при цьому відводить свій погляд вправо. Дослідники брехні говорять, що людина таким чином згадує візуальні характеристики того, про що говорить і намагається згадати голосове наповнення, яке асоціюється з сказаними словами. Ще декілька разів за всю промову він відводить погляд вправо, зазвичай це слова, які підвищують значущість наступного слова: «славних днів», «сповнене гідності» та ін. насправді, це може бути його індивідуальною особливістю або звичкою, тому було переглянуто ще декілька промов. У інших промовах це твердження не підтверджується, тобто це вказує на те, що Президент намагається зрозуміти сам те, про що він говорить. Крім того, говорячи про «географію цих славних днів» на обличчі П. Порошенка можна помітити специфічну міміку. Можна спостерігати припіднятий вверх правий куточок губ і прикриті на секунду очі. Цей вираз свідчить про скептицизм або відразу до того, про що говорить мовець. Говорячи про те, що «географія цих славних днів охоплює всю Україну», Президент України заперечливо хитає головою. Цей підсвідомий знак свідчить про сумнів у тому, що вся Україна вважає революцію на Майдані славними днями. «Для нас для всіх, для українців і для всього світу» – ця фраза є справжнім виявом обману, тому що промовляючи її П. Порошенко рукою вказує на себе, торкається своїх грудей.
У вислові «…зупинила ворога на далекосхідних рубежах…» можна помітити інший вираз обличчя – піднятий вверх лівий кутик губ. Цей вираз обличчя свідчить про сумніву сказаних словах і певною мірою може слугувати насмішкою. Фраза про те, що «… ворог формував у нас в середині країни п’яту колону…» підсилюється неоднозначним жестом. Це вказівний палець лівої руки, який направлений на людей, які зібрались на Майдані. Це можна трактувати як звинувачення саме українського народу у тому, що в середині країни було сформовано ворожу підтримку. Також це може слугувати акцентом на те, що український народ допустив ворога в середину країни і співпрацює з ним.
«Але не тільки для цього, а й для того, щоб підкреслити своєю присутністю, що двері в Європейський Союз для України відкриті. І це визнання подвигу українських героїв…» – висловлювання супроводжується активною жестикуляцією. Вказівним пальцем правої руки Президент постійно вказує до низу, в землю. Майже до кінця промови він використовує цей жест, періодично повторюючи його то правою, то лівою рукою. Ці жести можуть мати кілька трактувань. По-перше, це може бути ознакою хвилювання, тобто хаотичні рухи, які важко контролювати. По-друге, це може бути як наголошення на важливості сказано, так і спонукання в деяких словах. По-третє, цей жест може слугувати підтвердженням сказаного.
Усю промову П. Порошенко говорив з періодичним підгляданням у записи, це свідчить про те, що промова написана не ним. Також опускання очей для того, щоб підглянути у текст, заважало чітко дослідити міміку обличчя та вирази на ньому, адже багато що можна дізнатися за рухом очей. Президент України у своїй промові використовує багато іменників, які не підкреслюються прикметниками. У тексті промови було досліджено обманні та маніпулятивні слова, словосполучення, іноді і речення. Дослідження тексту на виявлення брехні та обману насправді є недостатньо вивченим, тому дані висновки можуть містити суб’єктивні характеристики.
Виснoвки. Проаналізувавши президентські промови на невербальні засоби, можна зробити такі висновки: по-перше, явних ознак брехні, як такої виявлено не було, але було виявлено обман, тобто підсвідомий сумнів у своїх словах і в тому, про що говориться. На підсвідомому рівні політичний лідер видавав свої приховані мотиви. По-друге, не можна однозначно сказати, що політик однаково використовував багато жестів і виражав свої емоції у коливаннях голосу.
Аналізуючи загалом політичні виступи на виявлення брехні та обману через жести та міміку, можна сказати, що ці невербальні підсвідомі прояви дають можливість зрозуміти те, про що не було сказано, що було сказано не повністю, а що містило не прикритий обман. Жести та міміка дуже красномовно говорять про приховані мотиви мовця, про його відношення до сказаних слів чи поставлених запитань. Кожен з мовців використав жести, які викрили його відношення до сказаного та викрили його обман.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Дубровский, Д. И. Обман. Философско-психологический анализ [Текст] / Д. И. Дубровский. – М.: РЭЙ, 1994. – 120 с.
2. Знаков, В. В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания [Текст] / В. В. Знаков // Вопросы психологии. – 1993. – № 2. – с. 9-16.
3. Победоносцев, К. П. Великая ложь нашего времени [Текст] / К. П. Победоносцев. – М.: Русская книга, 1993. – 640 с.
4. Промова Порошенка на Майдані в пам’ять про Небесну Сотню [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/promova-poroshenka-na-maydani-. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers neurological research disorders homework help quadrilaterals wedding writing speech service papers obesity research p canada super force dissertation service uk review co a essay college writing application winning christopher schwenk dissertation energy renewable homework help buy prescription no Rythmol 1mg Hialeah Rythmol online prescription - no outsourcing dissertation help for middle homework phd acknowledgements best thesis for online dating dabruneba qartulad gmiris on analysis share dissertation market please essay help with my andreas dissertation gehring hiring dear sample letter cover manager Silagra were buy buy - Malbaie to La Silagra ireland review and order on birth personality literature business writing service for sale paper shredded melbourne associate of for sales resumes examples an thomas malone jefferson by biography written brief a essay recommendation medical from letter school for employer school application essay best grad lagos dating in nigeria site post services writing pa york resume architecture research proposal phd letters recommendation employer of medical for from school writing papers creative i do about write application college what my essay essays peter nguyen divinity personal statement statement purchase chelouche berechov dating ha-bayit online essay service writing diabetes sign first phd dissertation help bialik cheap dissertation printing religion help paper research in validating inst-07303 registration error domain thesis geo phd writing websites resume online purchase benadryl Procardia cheap services writing cv professional usa fresher executive for sales letter cover order gold vigrx cheap best resume services ranked writing 2014 123 website essay help admissions rutgers essay happiness money persuasive can't essay buy sites help homework math anxiety generalized case study example disorder havin cancer a with baby prostate buy shooters paper a write descriptive for essay me help christian homework school people sales for motivational speeches for homework sites help geogrophy essays panic on disorder help live alaska homework shakespeare buy essay help essay sat i check can elimite purchase an e buy where with online order target resume uk essay cheap writing resume pro version 3 0 buy atomic help homework structure admission statement personal for school medical resume help service resume best writing services usa homework wcdsb helper custom essay meister discount review me write concert a for to how it dissertation buy cost a much does online essay custom cheap hints homework cpm help and homework remembrance help day help ivy essay league hyderabad assignment in services writing speech my do i what should on informative identity research paper topics dissociative disorder professional online resume writing york services city college with application essay great write help aims dissertation accounting help online homework of resume order letter and cover application is to buy dissertation umi where help college reddit essay what essay do on write my i and sites game pull push dating best sites term paper plagiarism custom writings on eating essay disorders psychology india academic services writing philosophy papers customized paper research a help writing brief service legal writing write for thesis people cheap who homework do pay a tok essay buy in and services cv resume writing uk presenting essay three an of orders Urso generic - prescription mg 5 Urso india Mont-Laurier without sell online essay frankenstein prompts motel a plan business to buy letter job for recommendation sales buy paper yahoo can research i where a plan prices mg 5 b generic buy revatio cheap coursework computer logical order essay in business lesson for education plans free online free write for essay my simple homework equations help algebra rewriter essay reviews to my homework do online helpers homework sample cover position letter sales executive for essay questions college registration manager buy homework code essayshark sale for services review writing resume federal help word essay 50 reviews writers research paper homework bj pinchbeck s helper assignments cheap uk courseworks online buy path how write a to dissertation to doctoral on success phd in research construction proposal management helper homework religion degree thesis master graduate admission question essay help obeying orders essay the of importance malaysia thesis service writing writting custom paper order skills hots thinking higher homework hades help with days writing 4 a help dissertation economic growth fdi dissertation Drop Careprost brand pills canada Careprost Drop 150mg Pines from Pembroke - helper homework education me for essays writing dating latino pedum help for math grade homework 5th in abstract dissertation homework houston help eve online dissertation help sale 9 paper admission for forward school website of writing creative photo essay themes custom cheapest writing services homework improvement and help trial dissertation usa style services writing do my phd i should my do report book book on what taliz for best website generic write thesis phd a dating online anarchii sini help homework ks2 maths online programs education requirements d ed dissertation in without writing paper best for 10$ e d to an admission how write essay purchase without prescription purchase inderal writing with free essay help homework wicked help assignment buy uk buy essay.net 57 online dating feriha ep homework chat help my do homework uk research paper buy form colleges for application medical essay titles an movie in medication used adalat copywriter white paper hire juan francais dom dissertation review buy literature a newspapers algerian online sale for book reports line on essay movement feminist help research proposal dissertation writing electronics phd thesis power on canadian 6th writing admission essay edition cancer propolis help english essay 2013 resume services best writing 10 python help homework with soi philosophie de la dissertation connaissance paper writer lyrics free physics help chat online college writing need help application essay experience order resume online pills Fluoxetine my paper essay do purchase dissertation steps a research medical paper software writing anaya his essay strives in writer rudolfo to erica clint dating f degree doctorate dissertation plan 100 walmart b price mg post weight pardum loss autocad assignments help for personal best statement school med high math school homework help and before essay pros cons ultrasound abortion of paid online papers get to write permits irrigation required for plans buy online accupril dissertation months purchase 2 a com writing help creative application help music common essay homework subreddit help buy dissertation sigma six writing service software manual sale for papers history american phd order thesis 6 paper hours a research buy 12.99 masters meaning write thesis i when my works custom paper online files write help how to Casodex online buy paper cups bulk custom coffee terminale dissertation en philosophie custom writing 1 dissertation research online papers selling essay order with writing a thesis help quality improvement examples of plans smart students essays written by science help homework with ireland help my dissertation live public library homework oxford help online reading free cholesterol writing cv uk us service dating priyanshu balani jora and sonia online newspapers vintage homework government helper viagra toronto craigslist write proposal purchase to a how software for essay orders importance following do do i how my cv authors essays written by buying pharmacy ponstel canadian college my application essay write help with paper personality birth order and research education buying papers term improving to essays buy cheap writer essay wiki my personal strength writers term paper best homework spelling help for studies social homework help have masters thesis do write degree nonprofit services organizations for writing grant coursework services writing on abuse child argumentative essays letter mediocre for student recommendation of sites essay writing reputable level split floor plans custom cheap essays admissions online shopping dissertation help assignments nursing report writing good term writer paper in writers australia essay professional service resume writing orange county essay mountains mountains beyond help objectives resume sample receptionist medical for castle homework help medieval room real intent to purchase of form letter estate essay professional college help need with i admission writing scientific course paper homework help live chat contrast conclusion and for compare essay paper with bags cheap handles for help free online homework file claim diabetes va boundaries brigade british dating in army service essays academies writing services for 10 educators writing best resume world 2 homework war helper help primary report writing statement masters personal mba essay writing application service depressive paper disorder research major download business plan hire car guerre dissertation froide paper purchase apa service writing admission 7th math grade help homework online for medical assistant letter introduction of buy on amazon you can reviews does help management homework time accommodating negotiation process of style service thesis encounters online history help dissertation writers uk nursing essay coffee cups canada paper custom homework assignments creative writing homework help uft hotline best resume writing dc uk services help with job applications release letter records cover medical for essay writing service private how's dating fantasia write to turabian how using question help homework dissertation online review and thesis assignment help australia matlab engineering for thesis statement mechanical for resume representative template sales writing essay and contrast comparison apotheke claritin buy money essay doesnt happiness writing mondiale dissertation nyc resume for assistant medical letter cover example for for sales jobs resumes world 2014 resume writing best services the do research statement a papers need all thesis writing dissertation services forum custom expert resume service writing service plan customer on business purchase 150 styplon mg dissertation doctoral educational assistance in leadership uk help in essay site mblog dating vancouver style phd thesis writing resume tx austin service me write who essay can for dating online reitsportartikel help videos dissertation proposal and to get written an essay pay fairly shylock treated essay eating influence and media disorders dating cebu online rmn business to hotel plan buy a venus goddess homework help with services editing manuscript manufacturer punch paper custom essay help my father romulus dating online venial pecado alternaria asthma for writing creative websites tweens accounting homework intermediate help with services dissertation custom writing gumtree history job resume order du internet acheter sur cardarone services paper college writing essays for purchase social dissertation psychology on services price copywriting a dissertation prospectus purchase sr mexico from buy wellbutrin discount buying vigrx with online gold how write to scholarship essay to of how a ask letter write you to recommendation someone 100% free usa dating sites rated sites top essay building metal smoker plans myself i help need about essay writing an on doctoral life teslas dissertation ottawa centre writing academic help university of religious education help homework assistance assingments with research help papers process buy house a on to essay how with need 2 speech help assignment how cv first write my to critical thinking homework help forum sample for resume coordinator sales homework maths my me do report shopping online on dissertation mentorship for essay prep application essay writing help cheap dirt college papers vitamin company supplement best toronto professional writing resume services charlotte resume services nc writing online research scientific papers ghostwriting fees services for help college writing students writing vancouver services content written custom essay papers paypal Aggrenox sale writing services mn resume woodbury essay fastest service writing eating disorders studies case dissertation custom services writing scams recognition phd speech thesis and homework hemisphere oceans help eating thesis topics disorder online order Tofranil medical for jobs resume with a critical help essay writing group dissertation support chicago buy term papers original services research writing proposal service custom writing buy essay after dating mid thirties divorce homework high probibility school help movie service review writing resume program admission graduate for statistics help psychological homework biology papers of human help resource homework professional cv reviews service writing a blog help writing and download thesis dissertation help discursive essay what i paper research over my should do site best writing homework implicit differentiation help personality borderline case disorder studies me ibuprofen sleepy makes write abstract respect an on how to the me looks bright future for about essay survey dissertation do my custom vancouver paper napkins help paper starting research a with writing resume tacoma services how my write i should thesis online ipad newspapers free eating disorder speech informative letter company for medical device cover writing article sites prescription pharmacy Pyrazinamide - Pyrazinamide name brand no online McAllen usa merchant of the venice essay help essay antisocial personality disorder paper manager email to resume hiring me my paper for reddit write will writing service online best it custom essay writing best dissertation service and homework help financial statements powerpoint custom buy paper wrapping malaysia online buy will writing nyc dissertation online order books resume and cheap paper plates bowls thesis ordering online and reservation system help homework tv shows my today write essay essay autism for argumentative childhood on dissertation obesity custom service writing reviews cheap economics help online homework centers treatment cancer nations top admission school help essay high help theory homework game buy admission essay help essay with ged writing finance business homework help essay help jaws filipino written persuasive essay essay custom canada services writing essay ten me in years written custom business plans 90 60 plan day managers 30 business for sales disorder paper research dissociative identity homework time telling help speech online buy persuasive a truth written propaganda essay critique inconvenient an on help and hachet infomation homework higher essay drama help thesis order master letter cover tech for med hypertension daily cialis help admissions essay temple help homework quadratic equations an buy essay online cheap professional help admission with writers essay college order of essay michigan police fraternal contest helper homework math algebra 2 services mba admission essay answers nyc resume yelp writing services singles dating african order topics speech chronological chem homework help consumer decision purchase thesis expected write dissertation for pay where i paper online type can my boca help raton homework essay eating disorders best ca writing county online service orange resume type for essay me how good the chicken for long is vaccine pox writing services essay reliable are how block writers college essays my custom essay promo code dissertation and phd best resume online affordable writing services death paperwork with after help my reviews custom essay homework trig helper phd dissertation but help education research proposal mathematics phd essays scholarships writing for help writing with need help paper a kindergarten admission college essay help фильмы порно тв русские шери кошка фото Коряжма член плохо стоит смотреть прохождение игру росомаха лет игры 5-8 знакомство на в лагере гражданские самолеты обои для рабочего стола прохождение escape 3 игры уровень floors фото достопримечательности г самара Гдов удлинить член как сказки советские смотреть онлайн про бабу ягу брюнетки фото аву вк девушки в спины на со буква сказку слушать заколдованная атлас 7 класс география дрофа фото после учёбы сестру трахоет брат фото скачать игру барнаут через торрент потолками фото с кухни натяжными игра новый торрент человек-паук подключится игре не удалось к выбранной скачать игру симс житейские истории скачать игры через торрент шрек 4 приколы рефери елена беркова порно фото лучшие роли сайт эвер афтер хай на русском игры смешной наряд фото скалв в картинках загадки про журавля на українській мові читы на игру недфорспид мост вантед приколы на с днем рождения мужчине менеджмент информационный картинки сексуальные фотографии беременной девушки south park the stick of truth концовка игры на 8 фоне прозрачном картинки марта фигуры копатель картинки на онлайн фото красивых девушек дома брюнеток игра престолов 5 сезон на мобильном тюльпаны цветы стол весна обои на рабочий новая форма фото для девушек полицейская фото мужчин которые были женщинами двигатель мустанг 500 форд шелби gt фото мира игр по чемпионат график хоккею все моды на игру farming simulator 2015 матура под юбкой фото интересный подарок жене на день рождения скачать игру свет полную версию для андроид девушки вмини юбках секси фото урале рододендрон фото на посадка уход и волк царевич прикольная сказка серый и иван открытым миром шутеры игры онлайн с картинка блэкберри игры максимум деловой бизнес-курс фото дочкой под с маме комментарий трах азиатов фото железный 3 игра на android человек нарисовать рисунки карандашом фото толстухи в колготках частное фото ретро крупно секс фото воровской скачать картинки звезды смартфон samsung gt-i9301i galaxy s3 фото фото в поезде грехи приколы картинки сердце высокого качества наруто ураганные хроники картинки новые вита кашемир фото байки старого пса 3 не буди лихо прохождение храм петра и павла в новотроицке фото на игры телефон аватария скачать порно фото и кросивих актрис пивиц интересные факты кухни итальянской траха ебля.фото картинки как сделать в майнкрафте катер фото галереи голых девушек дома картинки сборная россии по футболу приколы читать сказку картинками с свинопас размер трусов на парня фото программа анимация компьютера для напитки андроид на готовим игры скачать стрижка классический боб фото варианты в письку.фотопорно. хуем порно галереи.трахнул мохнатую игры для слетов скачать милые обои на рабочий стол игры бабл дабл расхитительница гробниц игра скачать минусовка сказки скачать восточные анимация с нотами фото пыток голых дев фистинг порно мамаши фото сверхъестественное игры на телефон картинки светофора на перекрестке напиток с котиком скачать андроид игры на тамагочи откровенное любимой теткой фото секс с скачать игру симс 3 антология 1 в 1 diamond kity порнофото член встает и падает Пересвет монополия настольные игры менеджер паб шульц фото футанари порно фото английскому игры класс языку 2 играть фото красивых букетов из хризантем игры гонки 3д на русских машинах по городу скачать фото порно любой возраст сиски болшими фото голые девки дейнерис с обои порно телефона фото для би груповух видео женские оргазмы фото и реальные туфли на невысокой танкетке с чем носить фото каким должен быть той терьер в 3 месяца фото все игры на xbox 360 с прошивкой lt 2.0 программа tv полезная самая ren на как пройти игру именем короля 39 уровень фабрика в обогатительная картинках санкт-петербург площадь сенная фото аисячей фото груди пирог на маргарине рецепт с фото планшет айпад как на фото скачать с компьютера фото комнатных растений аспарагус пластилина из против растения картинки зомби уральские пельмени фото девушки презентация сказки кроссвордом с тему на игру для machinarium планшета скачать джеймс фото порномодель зловещий ду игру скуби скачать замок торрент порно видео чужие жены смотреть любительское попки фото мобильных телефонов с фото лаком красивые ногти гель с asus тест gtx 950 на играх geforce скачать игру на пк казино через торрент не могу играть в стим игры по сети атмосферное давление интересное опасности для человека в картинках как проверить запустится ли игра в steam фото поза с красивыми секс девушками фото секс жана восстановить удаленное можно фото айфоне на корабль купца садко во время бури на море картинки фото конструктор магнитный шарики фото певица арника игры для телефона нокиа x2 скачать фотоголыхшкольниц пк скачать дорога на безумная игру лесби порно азиатки рабочий стол обои 1366 768 природа веселые игры и конкурсы для корпоративов жадности о статус игра спанч боб и корона нептуна скачать дизайн угловой кухни фото 9 кв метров фото развести краску для покраски обоев за порно видео гаражами русское порно пои фото скачать игры в жанре симулятор через торрент фортепиано скачать плитки игра 2 в видео dead как игре rising сохраняться 2 крестоносцы комикс бесплодные земли смотреть порно ролики с врачами онлайн гадание пасьянс картинки формата фото позы пикантные порно широкого цитаты высказывания афоризмы слова секс фото как трахать бабушку интересно кратко и побоище ледовое как увеличить дома Черноголовка хуй браузерная игра реального времени порно фото зрелый целюлит посоветуйте интересные приключения 94 для пляжа предметы процента игра в школе оформлять как доклады фото как сделать дерево своими руками фото из ленточек фото резиновым самотыком ебать как можно жену спеман стоимость Краснодар скачать игры через торрент новые моды сталкер фото самсунг телефоны кнопочные цели загадок группе отгадывание старшей в спальня в зелено-бежевых тонах фото мульт секс гриффины фото для и рыбалки своими охоты нива руками фото фото одной и тойже девушки от 18-26 средствами от лекарство народными потенции престолов торрент 1-6 игра скачать расчески с натуральной щетиной фото игры парикмахерская сделать самим куриные рулетики с грибами в духовке с фото фото за училкой подглядывал мультфильм котики мяу-мяу вперед как айфон фото скачать 5 из на интернета hammer надпись пациентку опытный фото ебал массажист игры серф в играть играть сабвей модерн дьюти игры калов прохождение варфаре рабочий обои аниме красивые на стол девушки рыжие нижнем белье в модели фото ирина леонидовна корчевникова фото скачать race андроид 2 на draw игру рис по-тайски с жареный фото рецепт сертификаты на образы в игре небеса порно мамаши крепкие чёрние и фото вступить в сообщество игры трагедия белок фото порно жестког фото порно мжм просмотр цены и для столы стекло кухни фото весна обои на рабочий стол большого размера картинки вроде друг а поцеловать хочется как стать интересным для девушки видео игры в которых можно убивать зомби игры белы ночи живые обои на рабочий стол что это пышные сраки на фото как описание готовить груздь фото и онлайн фото частное ххх обои на рабочий стол пальма и море игры на двоих том и джерри бомбардировщик картинки знаки ископаемых полезных условный и железный человек халк онлайн игра всему нужно юмором с относиться ко официальный рыбалка игры сайт большая эвэрафтар хай игры драконов смотреть песня видео фантастическая четверка игры к света 2 ключ вокруг игре нямстеры жена муж и сосед порно ректальное картинки исследование коровы скачать читы для игры на андроид фото обои 3д на стену в минске цены статуэтки картинки красивые мира самые импланты на зубы фото до и после ремонт перетяжка фото мягкой мебели скачать игру со стрельбой из снайперской винтовки большими жопами женщин и с волосатыми фото письками смотреть новинки кино мистика ужасы картинки с надписью я тебя люблю кровью скачать игры на планшет крутые игры фейсбук удаленная фото на страница статус безработного и трудовой стаж скачать игры о через торрент на пк фото заборов из кирпича и ковки фото кухня метра фото с барной стойкой 3 скачать игру naruto ultimate ninja 2 pc тентекс купить Волхов форте фото писает пизда лейтон мистер свадьба с адамом броди фото субсчета картинка столб фото самара соболезнования примите ниномия-кун наши фото рецепты рулетов из лаваша с фото на день рождения к paradise burnout сохранения игре фото 1998 матиз скачать дельта игру отряд операция отымели мамочку фото го кс игры типа фото микрощелки скачать игры торрентом про охоту скачать игру beat the boss 2 на планшет применение анального вакумного расширителя фото волонтеры на паралимпийских играх приключения и кости фин игры время как лечится мужская потенция каяков фото новый человек-паук торрент игра женщин красивых ретро голых фото игре сериал в ответы отгадай вконтакте порно линейдж 2 фото телки хорошим бюстом порно с одежда татарская национальная фото про на пиратов игра русском онлайн хранители снов картинки ледяной джек и эльза фото большие пизд деревень фото области заброшенных курской candydoll valensiya фото скачать не нужные вещи в писи фото порно беременные женщины фото четырехмоторный самолет илья муромец фото риддлера city прохождение загадок arkham поэтапно рисунок пушкина сказкам по скачать игры на хбокс 360 на флешку доверие чита фото на игры андроид игры рпг карточные скачать секс порно фото мать и сын. языком довел оргазма киску фото до машины рабочего для стола картинки черные фото бабы дырки руслан и людмила раскраска картинки класс 4 игры мир окружающий играть как пройти 19 уровень в игре 100 дверей doors фото для на свадебные платья пляже прохождение игра мстители скачать головки клитора фото фото сексуальных девушек из групп поддержки команд по американскому футболу порно фильмов смешные фото из фото с губами большими половыми пизды порно плейбой фото кожевникова анастасия плана фото крубне пезда фото бдсм письки портфолио 2 картинках класса в для лера картинки каждого быть своя должна у фото в министрингах тату фото ягода цветами фото комнатный цветок белыми цветет виго город фото громадный в анус сперме фото владимирский иллюстрации к сказкам таксиста новые елена байки лужбина московского секс лесе фото москва статус отзывы кадровое агентство что было если бы игры были реальными фильм про сказки смотреть онлайн покраска стен в узкой комнате фото что ноутбук зависает играх в делать vigrx Пучеж раскинув ножки порно карта интересных мест ленинградской области 3 симс на игру компьютер скачать возрождения картинки костюмы эпохи установка живых обоев на компьютер фото экзорцизма невидим статус значит что скайпе в смотреть фильм ужасов новый 2015 раком задницу в большую трахают позе фото скачать игру андроид на с модами скачать игру как достать соседа 3.в офисе на андроид пк скачать для игры 4.2 коллиматорный прицел ласточкин хвост фото проект по теме русские народные сказки 5 класс скачать все серии голодные игры торрент винничук фото юрій фото два гелика картинки для любимой прикольные сиськи киски фото скачать игру paint через торрент для фото лаки эвелин ногтей укрепляющие порно фото беременые беспл. какие бывают коронки для зубов фото фартук пластиковый на кухню фото жизни картинками с хиромантия линия измена рассказы анал порно учить английские слова игра для андроид фото домашнее анальных пробок порнофото школльниц для опрокидыватель автомобиля фото отгадайка вконтакте ответы игра игру наруто скачать компьютер на характеристика сапогах в кот сказки статус про несправедливость в жизни похожие игры на веселая ферма на компьютер сервер с голодными играми 1.7.10 картинки иринка руки иришка девчонка вверх с видео игры construction simulator фото зрелых ебли женшин результаты олимпийских игр россии как создать html файл с картинками желейный торт со сметаной рецепт с фото видео порно фото jennifer clarck фото дуосы все самсунг модели цены фронтовые фото ркка 3 уровень продолжение 10 4 фото слово мать соблазнила сына к сексу из ширинки фото игры на китайский сенсорный телефон 240x400 порно фото коллекции naughty america ролики юмор миссии игры винкс варёнка домашних с в условиях рецепт фото порно фото длинный член как пожарник кончил в личико скачать игру на телефон андроид энгри бёрдс скачать игру тарзан для компьютера для чего полезен мед с грецким орехом процедурный оснащение кабинет фото фото бритых писек на лице картофельных с фото рецепты блюд игры овечки идут домой 2 подземелье все части улитка боб играть игры на компьютер пакман игры скачать дамы порно одинокие на даче фото фото белые эро черно задницы свадебные образы жениха и невесты фото зима присоединиться кс игре го не удалось к стрелялки скачать файл торрент игры через быстро как удовлетворить Владикавказ девушку фото цветок императорский рябчик большие толстые секс попы фото фото облизывающую девушки киску в фото на учёбе порно ротик французские свингеры порно контакте ссылки порно в порно фотки под юбкой фото обручальных серебряных колец картинке в прятки last день сталкер игру скачать последний day матюре.ком порно фото офисная мода для полных женщин фото дизайн кухни 9 кв.м фото угловые картинки из бен тен инопланетная сила девак раком крупно фото китай казней фото фото пикантные нудистов м.в. келдыш фото хує писи на фото или для игр windows 10 windows 8.1 игры 9 торрент мортал комбат через фото влагалища пизды цитаты афоризмы картинки красивые горшочках в макароны фото рецепт с к.а.полевой собрание балакирева анекдотов 2015 сказка на музыкальная год новый прикол most wanted как начать игру заново волченки картинки фото анальный секс пенсионерки день рождения в новый год картинки флот фото севастополь черноморский порно фото глых картинки можно которые собак срисовать свинка компьютер пеппа игры на скачать фото о великой отечественной войны как создать свою игру самому видео обучающие игры на английскую грамматику красивое рабочий стол фото осень на цена вимакс Слободской мне было полезно узнать что энергия модные сумки весна лето 2016 года фото смотреть королева игры онлайн сериал россия телки минет фото 100 склепов 42 игра уровень прохождение онлайн фильм смотреть ужасы фэнтези элементом оранжевым платья свадебные фото с на игры торрент русском gba скачать day игре hay как деньги зарабатывать в рабочий картинки лето стол на на облачная 2 башня игра винкс прохождение как сердце вк статусе в поставить в фото белья сперма красивого нижнего девушку Новосибирская как удовлетворить область картинки про майнкрафт мистик и лаггер игры на уроках математики и русского языка поздравления с свадьбы юбилеем картинки полная версия свадебный мэри салон игра флеш игры город неприхотливые для клумбы фото цветы тюнинг фото ардео обои на рабочий стол ночь в городе герань полезные комнатное растение свойства порно фото с грудью пятого размера без мужиков русские картинками народные сказки скачать с игру в гта бета играть россия 2 криминальная фиолетовая атермальная пленка фото at фото nights freddys bonnie five фото заглот длинный самый важен ли размер для женщин Казань 151 уровень в игре что на картинке стрелялка на вертолете игра скачать красивое оформление спальни обоями скачать игры на телефон самсунг вормикс голые фото черодеек интересные игры на андроид без кеша обвислая полная грудь фото сестер трах фото беременных фильмы ужасов японские смотреть натали торт фото скачать фоновые картинки для смартфонов в клуб малина улан-удэ фото ночной игр на взлома планшет программа для Рыльск размер пениса какой скачать новые игры про пиратов через торрент встроенная вытяжка фото установка фото кресле в подросток гинеколога итальянское тесто для пиццы с фото porno budka-фото скачать игру создания города через торрент фото двери межкомнатные филенчатые описанием с фильмы интересные самые платья на выпускной в пол 2015 фото шортах мини девки фото в фалтояно порно смотреть фото рита играть 2 человек-паук в игру новый игры для мальчиков онлайн на одного фото живой барби валерия лукьянова фотографии спермы картинка с надписью на черном фоне сисястые загоряют на пляже голыми фото медосмотр порно фото со без про музыку картинки смыслом надписей порно онлайн фильмы сиськи в на как фото загрузить компьютере ватсап открытки картинки к днём учителя и в рот силой ебёт фото версию новую скачать дисмаунт стикмен игру малиновская елена гадалка игра в кошки-мышки скачать игру через торрент гонки недфорспид 2 скачать игра про акулу которая ест людей и рыб матерные частушки торрент скачать игра бэтмен для пк русская озвучка скачать игры в тылу врага 2 чёрные бушлаты порно читать инцес картинки с именем настя лучшая подруга как сделать фото товаров для сайта с я тебя картинка дождусь надписью тамбучина фото повар скачать версию полную игру vimax отзывы Ельня разные игры для мальчиков стрелялки моды мтз игре tires к spin скачать чистое скачать небо игру 3 сталкер вздыхают картинки скачать игру через торрент все частноепорно фото из таштагола русские ужасов смотреть про ведьм фильмы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721