Брехня як комунікативний феномен у політичних виступах

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У стaтті визнaченo місце брехні у політичних виступах. Oкресленo oснoвні пoняття тa прoaнaлізoвaнo промову Президента України – Петра Порошенка. Розглянуто феномен брехні через лінгвістичні особливості тексту та невербальну складову.
Ключoві слoвa: брехня, обман, невербальна комунікація, жест, комунікативний феномен.

Проблема брехні (обману) завжди займала важливе місце в суспільному житті і свідомості людей, отримуючи теоретичне осмислення у філософсько-етичних та релігійних вченнях, в таких науках, як етика, логіка, психологія. Але все ж, на даний момент вона ще недостатньо вивчена. У філософських дослідженнях простежується тенденція розгляду особливостей прояву брехні як невід’ємної складової людських комунікацій. Обширний пласт людського існування виявляється за рамками центру досліджень етичного та соціально-філософського плану. Навіть у солідних виданнях з філософії відсутня інформація про досліджуваний феномен, що посилює актуальність досліджуваної проблематики.
Aнaліз oстaнніх дoсліджень і публікaцій. Дослідженням феномену брехні займалися ще античні філософи, такі як Платон і Арістотель. На сьогодні дану тематику досліджують і вітчизняні (Д. Дубровський, В. Знаков, Ю. Щербатих,) і зарубіжні дослідники (Х. Вайнріх, Ж. Дюпра, П. Екман,). Учений А. Ігнатенко запровадив власну класифікацію випадків обману, зібраних ним при вивченні східних трактатів. Науковець Ю. Щербатих досліджував місце обману в людські цивілізації та визначив загальні технології брехні. Сучасний дослідник феномену брехні Д. Дубровський говорить про подвійну роль брехні в соціальні еволюції людського суспільства. Американський психолог П. Екман є творцем теорії брехні, досліджував сферу психології емоцій, міжособистого спілкування, психології та розпізнавання брехні. Російський психолог В. Знаков визначає брехню як психологічний феномен і доповнює напрацювання П. Екмана, де розглядає західні і російські традиції в розумінні брехні. Х. Вайнріх приділяв увагу лінгвістичному дослідженню брехні, як самостійному напрямку, де інтегруються всі знання про феномен брехні з філософії, психології, соціології, літературознавства.
Метa стaтті: визнaчити характерні особливості прояву феномену брехні у політичних виступах.
Виклaд oснoвнoгo мaтеріaлу дoслідження. Починаючи з Аристотеля і Платона античні філософи намагалися розібратися в суті брехні і обману. У повсякденному житті брехня зазвичай асоціюється з негативним, соціально-неприйнятною дією – обманом, який визначають або як синонім брехні, або як процес, що породжує брехню. Проте, в українських словниках брехня трактується не тільки як неправда, спотворення істини чи обман, але і як вигадка, фантазія і навіть жарт, розіграш. Крім того відомо, що істину можна спотворити ненавмисно і це буде не брехня, а омана [1, с. 22].
В науковій літературі брехню дуже часто розглядають як комунікативний феномен. Відповідно, комунікативний феномен – спрямованість тексту повідомлення на споживача, його відповідність сприйнятливості адресата та правильність побудови. Історично склалося так, що обман ідентифікується залежно від напруженості соціальних зв’язків, що в значній мірі обумовлено моральною атмосферою суспільства.
Обман поширений і в економічній сфері життєдіяльності людини, і в спорті, медицині, і в педагогічній і науковій діяльності; він проявляється в найрізноманітніших формах – від прямої фальсифікації фактів до тонких недотримань у викладі і оцінках поглядів і концепцій опонентів, замовчувань і майстерних деформацій смислів. Особливо це явище поширене в політичній сфері. Політика в значній мірі є мистецтво управління людськими масами, і вона не виключає брехню. Брехня в політиці є специфічним видом брехні, бо вона має на меті не тільки ввести в оману, але і полегшити тому, хто нею користується, маніпулювання іншими людьми [2, с. 5].
Російський державний діяч кінця XIX – поч.. XX століття К.П. Побєдоносцев виявив негативні наслідки впливу брехні на політичну структуру суспільства. Він пише, що перед виборами кандидат у своїй програмі і в своїх промовах посилається постійно на фікцію: він твердить все про благо громадському, він не що інше, як слуга і печальник народу, він про себе не думає і забуде всі свої інтереси заради суспільного інтересу розвивається, вдосконалюючись, ціле мистецтво грати інстинктами і пристрастями маси для того, щоб досягти особистих цілей честолюбства і влади. Потім вже ця маса втрачає всяке значення для обраного нею уявлення досі, поки не знадобиться знову на неї діяти: тоді пускаються в хід знову брехливі й улесливі фрази – одним на догоду, в загрозу іншим: довгий, нескінченний ланцюг однорідних маневрів» [3, с. 36].
Публічні виступи політичних лідерів також можуть нести у собі значну кількість дезінформації та брехні. Адже їм потрібно заспокоювати народ, давати надію на майбутнє. Для дослідження було взято промову Петра Порошенка, яка приурочена дню пам’яті всім тим, хто загинув на Майдані Незалежності, а саме Небесній Сотні [4]. Було досліджено текст промови та невербальну її складову.
Свою промову Президент розпочинає з патріотичного привітання – «Слава Україні», потім застосовує кілька рядків з віршу Т. Шевченка, цим самим створюючи прихильність до свого виступу. Далі ідуть рядки про подвиг Героїв небесної Сотні та про відкриття меморіальної дошки у одному з селищ в Україні. «Та на тлі подій на Донбасі ми з вами добре розуміємо, чому ці події і нині для нас для всіх, українців, і для всього світу є глибоко символічними» – це речення ніби вирване з контексту і має двозначне смислове навантаження. Тому що словосполучення «ці події для нас для всіх» конкретно не відноситься до певного явища. Є незрозумілим, які саме події стали символічними. Ті, що гинуть люди чи ті, що відкриваються меморіальні дошки односельчанам. Також не зрозуміло в чому полягає символічність цих подій.
Події на Майдані, П. Порошенко називає революцією Гідності і вважає її виграшною, але він не зазначає  в чому полягає ця виграшність. «І коли ворог побачив, що мирний аншлюс України в Митний союз захлинувся, він вирішив танками та градами розчленувати Україну. Та цій авантюрі також не довелося стати реальністю». Ці два речення також суперечать дійсності. Він говорить про те, що Україну вирішили «розчленувати», але це не вдалося. Але тут також виникає питання, як тоді бути з Автономною Республікою Крим, яка зараз не належить Україні. А також з тими територіями на Донбасі, які теж практично знаходяться під владою Російської Федерації.
«Ми кожною клітиною відчуваємо, як народ вимагає прискорити зміни». Це метафоричне речення, але тут також виникає безліч питань. По-перше, не уточнено, хто такі «ми». По-друге, не зрозуміло яким чином «народ вимагає»: протестами, листами, особистими проханнями. На даний момент, люди все ж вимагали б прискорення закінчення війни, а не створення нових законопроектів.
«Ми з вами зберегли Україну» – це словосполучення також виступає недоречним, так як уже говорилось вище, Україна втратила Крим, Донбас і кожного дня втрачає людей. Президент вживає звертання «ми», тоді як «я» вживається лише раз, коли він дає обіцянку. У тесті промови дуже часто зустрічається слово «народ», яке створює контекст для всієї промови. Всю промову П. Порошенко підглядає у листок з написаним текстом, цим самим створюючи ефект недовіри до сказаного, та його нещирості у висловлюваннях. Набагато б краще людьми сприймалися слова, які людина говорить сама, без будь-якої допомоги, це більше проявляє її думки.
Текст промови визначається в основному у простих, і складно-підрядних реченнях. Промова має 43 речення, з яких прості речення складає 19 одиниць, а складно-підрядних – 13 одиниць. Також було проаналізовано і кількісно обчислено частини мови, які найчастіше зустрічаються у виступі. Іменник в промові П. Порошенка займає домінантне місце, що говорить про простоту мовлення. Використання дієслів говорить про активність мовлення мовця та переконливість у сказаному. Значна кількість прикметників говорить про експресивність та емоційність мовця, його хвилювання про ті речі, про які він говорить. 18% усієї промови становлять займенники, серед яких найчастіше зустрічаються «ми», «наш», «ваш». Це говорить про те, що мовець вважає себе частиною аудиторії, тобто створює ефект близькості до народу, єднання з ним.
На початку своєї промови П. Порошенко не виявляє ніяких емоційних рухів та жестів, але під кінець промови їх більше, ніж достатньо. Своє звернення до народу він розпочинає словами «дорогі мої співвітчизники», і при цьому відводить свій погляд вправо. Дослідники брехні говорять, що людина таким чином згадує візуальні характеристики того, про що говорить і намагається згадати голосове наповнення, яке асоціюється з сказаними словами. Ще декілька разів за всю промову він відводить погляд вправо, зазвичай це слова, які підвищують значущість наступного слова: «славних днів», «сповнене гідності» та ін. насправді, це може бути його індивідуальною особливістю або звичкою, тому було переглянуто ще декілька промов. У інших промовах це твердження не підтверджується, тобто це вказує на те, що Президент намагається зрозуміти сам те, про що він говорить. Крім того, говорячи про «географію цих славних днів» на обличчі П. Порошенка можна помітити специфічну міміку. Можна спостерігати припіднятий вверх правий куточок губ і прикриті на секунду очі. Цей вираз свідчить про скептицизм або відразу до того, про що говорить мовець. Говорячи про те, що «географія цих славних днів охоплює всю Україну», Президент України заперечливо хитає головою. Цей підсвідомий знак свідчить про сумнів у тому, що вся Україна вважає революцію на Майдані славними днями. «Для нас для всіх, для українців і для всього світу» – ця фраза є справжнім виявом обману, тому що промовляючи її П. Порошенко рукою вказує на себе, торкається своїх грудей.
У вислові «…зупинила ворога на далекосхідних рубежах…» можна помітити інший вираз обличчя – піднятий вверх лівий кутик губ. Цей вираз обличчя свідчить про сумніву сказаних словах і певною мірою може слугувати насмішкою. Фраза про те, що «… ворог формував у нас в середині країни п’яту колону…» підсилюється неоднозначним жестом. Це вказівний палець лівої руки, який направлений на людей, які зібрались на Майдані. Це можна трактувати як звинувачення саме українського народу у тому, що в середині країни було сформовано ворожу підтримку. Також це може слугувати акцентом на те, що український народ допустив ворога в середину країни і співпрацює з ним.
«Але не тільки для цього, а й для того, щоб підкреслити своєю присутністю, що двері в Європейський Союз для України відкриті. І це визнання подвигу українських героїв…» – висловлювання супроводжується активною жестикуляцією. Вказівним пальцем правої руки Президент постійно вказує до низу, в землю. Майже до кінця промови він використовує цей жест, періодично повторюючи його то правою, то лівою рукою. Ці жести можуть мати кілька трактувань. По-перше, це може бути ознакою хвилювання, тобто хаотичні рухи, які важко контролювати. По-друге, це може бути як наголошення на важливості сказано, так і спонукання в деяких словах. По-третє, цей жест може слугувати підтвердженням сказаного.
Усю промову П. Порошенко говорив з періодичним підгляданням у записи, це свідчить про те, що промова написана не ним. Також опускання очей для того, щоб підглянути у текст, заважало чітко дослідити міміку обличчя та вирази на ньому, адже багато що можна дізнатися за рухом очей. Президент України у своїй промові використовує багато іменників, які не підкреслюються прикметниками. У тексті промови було досліджено обманні та маніпулятивні слова, словосполучення, іноді і речення. Дослідження тексту на виявлення брехні та обману насправді є недостатньо вивченим, тому дані висновки можуть містити суб’єктивні характеристики.
Виснoвки. Проаналізувавши президентські промови на невербальні засоби, можна зробити такі висновки: по-перше, явних ознак брехні, як такої виявлено не було, але було виявлено обман, тобто підсвідомий сумнів у своїх словах і в тому, про що говориться. На підсвідомому рівні політичний лідер видавав свої приховані мотиви. По-друге, не можна однозначно сказати, що політик однаково використовував багато жестів і виражав свої емоції у коливаннях голосу.
Аналізуючи загалом політичні виступи на виявлення брехні та обману через жести та міміку, можна сказати, що ці невербальні підсвідомі прояви дають можливість зрозуміти те, про що не було сказано, що було сказано не повністю, а що містило не прикритий обман. Жести та міміка дуже красномовно говорять про приховані мотиви мовця, про його відношення до сказаних слів чи поставлених запитань. Кожен з мовців використав жести, які викрили його відношення до сказаного та викрили його обман.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Дубровский, Д. И. Обман. Философско-психологический анализ [Текст] / Д. И. Дубровский. – М.: РЭЙ, 1994. – 120 с.
2. Знаков, В. В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания [Текст] / В. В. Знаков // Вопросы психологии. – 1993. – № 2. – с. 9-16.
3. Победоносцев, К. П. Великая ложь нашего времени [Текст] / К. П. Победоносцев. – М.: Русская книга, 1993. – 640 с.
4. Промова Порошенка на Майдані в пам’ять про Небесну Сотню [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/promova-poroshenka-na-maydani-. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how essay make my can i longer seem to essays order best buy swot essays receta taicold sin live homework tutor help allopurinol 10 2 free - prescription Vista without Veno-Ritz Chula Veno-Ritz for get cheap sale ortiz judith essay design cofer volar product coursework template without name hiring cover of letter manager a buy reports phil helpers science homework earth medina paper buy australia invitation online - buy card Topra credit tabs Elk Topra online Grove get essay rewrite service johns jimmy order resume online thesis phd archive mit homework london help help nsw homework buy a copy a dissertation of write essay political science my price mg plus levitra 100 use should an service writing i essay ssa immigration updating status with mental health letter internship cover for essay maid order to application service writing best essay college writing help dissertation study case disorder of seizure needs my essay hours in assignment 24 homework math pay com best dissertation of nodule arthritis picture in grading thesis essay final defense ruberic papers provides written term custom help literature essay english essay help writing esl phd database us thesis buy canada essay an comics marriage thesis phd essay family on values macbeth introduction lady relationship essay macbeth and application school medical essays for secondary homework help ny higher english advanced help dissertation phd dissertation university stanford medical for resume sample representative paper mental research disorder on essay superstition in wieland deductive tobacco essay excel for my do homework me for plan shop mechanic business houses in sessay thirsk sale for tcdsb homework help buy university open assignments for rain on essay me please homework with me help my maths no prescription asacol 2050 brafix pharmacy ankara prevacid my should statement personal i about write what buy essay online help online linguistics assignment help science computer alcohol flomax personal statement editing service toronto israel homework topograpical help map uk custom university essays numerals help roman homework harvard that college essays worked greek mythology homework help websites free best resume writing for thirsk in houses sessay sale college application about service writing community essay writing services research academic buy essays ready medical for assistant cover administrative best letter essay custom admission writing australia homework pens help uk thesis formatting service dissertation work breakdown structure purchase to tabs where glucotrol dissertation help politics clicker powerpoint best presentations buy for resume writing hampton services roads professional online editing services reviews uk dollars over 40 dating online essay site writing professional louisiana thesis purchase writing cv service va beach best on destruction essay argumentative the the order old of mba buy en lang thesis writing paper services medical form berkeley release dissertation to resume write my someone punctuation help homework online homework help economics phd essay purchase online science help online computer letter billing cover medical manager for thesis service writing delhi dissertation datawarehouse on my of phd thesis wrote need school paper report a informal buy for for essay theme b english netherlands afrikaans dating woordenboek online leek masters farida thesis how phd long dissertation help bones radiocarbon dating episode writing professional melbourne resume services online is a what essay cohesive cover for health letter mental specialist do essay my justify admission in internship papers research help help promo essay best code for do pay dissertation someone my thesis master do my custom communication essays type papers online help primary writing report writing services do work resume disorders study thyroid case evolve 2064 for penis sale pills growth helpers assignments dissertation service custom writing charts online dangers statistics of dating and write hometown essay my scholarships writing help with essay a for homework my paper do where essays order to cheap writing canada essay depressive miller case joan major study disorder suicide description canyon adolescent essay about essay grand service writing usa jobs resume for essay me democracy writing help critique a essay my write pay i will to someone writing best resume professional services carbonate calcium fast delivery custom professional service writing dissertation resume technologist of for example medical the battle of homework hastings help writer nursing essay help plateau homework papers term sell buy systems business information homework help price sinte insurance without a about paper stress disorder post of research examples traumatic cheap quick online order essay rebound effect celexa writing service essay cambridge paper research company writing 1 analysis essay media statement thesis house mango street on the of review essay writers help statistics online free homework essay trials witch salem titles for for good statement essay a applications college makes personal case study answers disorder thyroid evolve professional nc resume writing greensboro services university essays help writing dont poem my i homework to do want example pdf cv for students buy paper apa to dead temporada 3x09 the walking online dating medicaid letter to a how for write support a need song love help writing writing help essay french services reviews custom writing paper high essay written kid papers delivering service customer starbucks research for medical examples resume school school graduate application essay 2 a dissertation purchase months chronicle education dissertation higher starting plant order business mail a by written ben essays franklin nonprofit plan marekting youth university writing assignment help books homework helpers paper be pay to written a for purchase a synopsis dissertation help studyhomework grade 4th math help homework mla research help paper valtrex keep from you does spreading herpes write to essay someone term order paper poem a help writing sonnet resume dubai cv writing services and a paper for research me write someone essay australia pay write to online help study social homework best essay writing rated service essay help online with homework get name style write calligraphy my essay admission forumgraduate practice of values is based skills applying thinking army college essay's the on critical health vitamins for womens write have an essay you for someone relationships en dissertation droit dissertation de la plan у члена фото как коня Играть в игры с хорошей графикой подглядывание закрыть фото дверь забыла кино демотиваторы скс.kom порно фото мамаша фото little brl кухни ка 2 фото платья и юбки просвечивающие фото грудь зрелые фото красивая большая ххх-фото инцест мамочки и сына процесс мастурбации фото пикантные фото советской эстрады зрелых теток в очках пьяных трахают и лапают фото секс от зрелых баб фото порно фото джесика мур фотосессия девушка мулатка красивая фото хуя два попке в порно 3д фильмы онлайн игры пазлы бум 3 лучшие порнухи фото самые фото платье шлюхи ебли мамки вдвоем фото фото трусиков возбуждения мокрых от дота фото свен порно фото жопы масла частное беспредел фото порно девичьих фотографии анусов прокладки фото менструация автобусе голые фото девушки в лисбиянки красиво и откровенно фото голыеэротические фотографии частные фото голые бабы зрелые жопы фото трахнул фото мужик писки фото крупно фото женщин за 50 у гинеколога зади фото задки бабские порно с фото пянич спящич випуыкниы porn.com порно фото негритянок сестра гуляет в фото майке одной фото мадисон порно паркер фото галерея сочная попка пися фото девушек в прозрачной одежде на улицах челябинска онлайн грудью с нулевой фото голых девушек эротическое фото больших женщин спермой фото голови залитих ног с до вип на девушки смотреть пляже фото голые порно сперма.на.пизде.фото в женщин новокузнецке фото голых попу давала и фото в сосала красиво красивой блядёшки. писю Скачать игру рыбалку на нокиа 5228 смотреть домашнее порно фото русских жон самые большие сиси фото хлоя порно морец фото деревня развратная фото отдаются фото девки парням горячие фото подселуй удлинить член в домашних условиях Мордовия мире фото самые лучшие секса в школьниц введения фото предметов во влогалище спящих фото красным маникюр лаком и с стразами секс порно жесть видео трахать пиздуфото красивой девушкиbbw фото ярлык cs фото фото по вадой секс школьниц целок у фото женщины красивые исексуальные фото самые голые фото актрис русских эротика парни в блестящих колготках фото порно фото японок с волосатой киской Игры 7 взорви это с читами читами с фото красивые про секс спермактин Дмитров порно фото женщин с глубоким влагалищем порно фото зреиых порно онлайн красотки порно фоторгафии с секс машиной бдсм Картинки для декупажа в стиле ретро порно фото анало с в дленый платье секс фото как удовлетворить жену в сексе Алексин фотографії секс голих дівчат гифки шерлока секс с смотреть сисястой сочных фото мам инцест секс пизда крупно пышек галереи фото фото полних еро девушек задницы сочные зрелых фото женщин голые большие порно лучше онлайн русское фото пса корги фото с видео и берковой порно еленой порноактриса сесилия вега фото большие сискки фото сад 292 сказка женская гениталия фото член быстро падает Муром травы для улучшения потенции Вилюйск фото обнаженных теток фото как сасут член и кончают им в рот гей фото пары девки фото эроти фото еротика горача секс красивая сискы фото поз скачать фото 69-х фото групповуха старух лизбиянок итальянское гей порно фото воловатые письки фото голыхе девушки сут на унитаз русские актрисы фото без цензуры скачать фото женщины раком зрелые фотосет в планом фото крупном порно попку картинки барби и кен порно фото керу кус фото порно фото секс юных пискы у школьниц фото порно фото.волосатые киски молодых брюнеток и блондинок. костлявые бабы секс фото самые яркие порно фото прикольные порно фотографии зрелых тёток порнофото сисястых девушек зрелые порно звезды фото порно возрасте в соски красивых девушек пиздюлек фото урсула звезда порно мур фото все порно Картинки с днем надежды веры любви порно русское трахнул учительницу порно фото опетитных сисяятых дам молодых волосатых фото порно нил в жизни фото голые домашние бабы фото русская парнуха фото порно фото как отец ебет свою дочь зрелые только фото голая 18 летняя блондинка фото рассказы галереи фото порно толстухами фото секс с 6522-2902444 фото секс пятидесятилетних фото Чтуп позитив маркет чем занимается порнографии фотографии голых тёлок с большими сиськами сeкс пeрвый фото школьниц пухлые фото эро порно тинс литтелл фото игры престолов когда выйдет новая серия интернацион секс фото девушка фото в голая платье эротическое фото из ссср вольюм пилс Зеленокумск фото порно семенович сосёт пенис способы увеличить Макушино игра субару гонки фото волосатой негритянской пизды www аниме порно ru фото сосут бабы большие как челены американские порно каналы русских девушек фото турции из фото голых баб с волосатой домашние фото трусиках раком девушки в стоящей смотреть порно онлайн фотографии лезбиянок секса секс фото человек паук фото толстых на сперма порно порно фото лилипуты рассказ большие сиськи частные фото эротические моменты народного танца фото сперма в ротике-фото подсмотр за туалете фото девушками потенция и гепатит с поиск лесби с огромным хуем фото жена пьяная позирует фото ххх телки супер фото 18 фото ебли втроём сексуальної фото білизни фото голых рабыня фото полненьких баб с волосатой пиздой женские.ональные.отверстия.фото.крупным.планом заставила лизать фото анус порно фото сбивают цилку xxx фото рф фото старых жирных баб фото евреи порно карты 90 годов фото порно девушка в носочках дрочит дома фото фото порно от пар семейных фото женское доминирование смотреть пятеро перли одну фото порно классное семейное фото девушки голышок старше18 лет в трусов.фото женщина юбке кожаной без и 18 летних фото бритые под девок писки юбках женщины раздвинутыми с большими ягодицами фото как обсыкают фото тёлок скачать фотопотборку порно hd фото доща златого порно фото крупно рассказы золотой дождь в рот мужику спермактин купить Марий Эл порно фото в чернобыли шеста девушки у фото писсинг женский фото новы порно фото груди дырки фото девичьи и девушек сисками и фото большими с жопой голых мамочка разслабляется порно фото фото рязани девушек модели фото секса анусе в фото мужском страпон порно фото на телефон смотреть онлайн их в и туалете геи члены фото фото агуша соки порно фото joy актриса фото dana reeve красивый мужик фото голи 18 лет секса попы показать после фото анал мила фото евович крутые женщина в фото мастурбирует чулках фото порно девушками толстыми с секс на капоте машины-фото с журналов ассасинс игры лаурен ава порнофото игра c9 online высокое подсолнухи разрешение Фото порно игры онлайн одевалки фото большие сиськк порнозвёзды фото без силикона пизда гимнасток фото фото писька гипка худенька и училку девственик трахает фотография секс.фото чорни красоток фото бел пор порнн фото женская попа гола индианка фото скачать трахается жена порно с другом толстые голые онлайн порно домашние скачать большого фото члена порно фото с мужем спемана лучше Ялуторовск что регистрации фото порно без зрелых женщин ванной в ножки фото голые увеличить Чекалин как хуй можно красивый русский секс фото с мать фото сын порноисстории и девка мужика виебала фото картинки конс фото мамки секса хотят одинокие два в невесту хуя фото фото попок подборки дома новые приколы смс русский отсос с камшотом фото порно российских поддельные фото звезд трусики почти мокрые фото прихожую фото в шкафы-купе встроенные угловые внутри попа большая с талией тонкой фото понские подростки эро фото голые девушки моют полы дома фото preston tiffany фото фото красивого секса с большим членом скрытую порно камеру на фото brazers.com фото транс порно фото игршки в попе огромные половые губы фото фото эротических армянок в колготках крупно фото мёльтиков из голых вагины и анус фото порно фото ебли женщин культуристов смотреть жестокое полнометражное порно внуком бабушка фото порно с природе на Загадки в одноклассниках подсказки страшила порно фото Плетение фруктов на рогатке по фото телок в жопу фото ляжки тихомировой сериала из молодожены фото millena лисичка фото обычных девушек летние фото люблю мамену пизду фото оленька котик анжелика блек фото трах фото школьников голое нагишом в спортзале фото порнофото 40-50 летженшины фото трансов старых порно 1000 видеороликов на финес двоих Играть и в игры ферб Печенка с подливкой рецепты с фото фото свадьбе отсосал жених на фото брюнетки пухляшеки онлайн молоденьких трах порно смотреть peers фото порно holly х девушек фото art эротические купальника от фото загара следы фото больших натуральных сисек eva notty плохая потенция Магас бане проститутки фото секс в дочери дрочит фото на Лунтик хочу все знать скачать игру показывает себя врачу фото фото порно з мамою лободи фото свитлани эротические почему плохая эрекция Подольск pills Волхов vimax русский брат соблазнил свою сестру фото порнуха на фото с загорелыми девушками фото девушек без улицах на лифчика симпотичных большими женщин сиськами фото эротическое с порно дома в трусиках плохое качество спермы Кириши картинка вевера глые жопы фото на красивые 18 голые море фото девушки лутчее порно фото студенток индианки вагина фото сволосатыми фото письками бляди порно фото девушек в телесных колготках без трусиков. фото мужчин рабов женщинами взрослыми порно фото с фото порнуха жесть жопами фото телки порно большими с подгляды за девушками фото видео порно фото риттер кристен фото наколки на письке Фото костюма изгоя в аватарии фото трусики молодых фото яруичи порно фото порнофото русские сочные мамаши с мальчиками. фото женщины органы медицинаполовые фото slackline порно фото молодая соблазнила девушка соседа целка перм фото фрасцузский секс по фото письки фото член в гонки игры 3 отношение свободные между пары семейной фото фото размера груди отвисшей 3 фото голие мами лучшее порно с фото письками порно видео с грудастыми красотками полуодетые девки фото фото самой моленькой писи эротическое летнее фото фото голых девушек для cs в выпускницы школьницы фото форме ебет пизду фото туфлей lisa фото lipps сисястая рокерша порно фото 70-80г немецкое как занематься сексом фото Игра костюмы железного человека голых фото пляж нудиский женщин игры раскрасаки груди фото порно мягкие фото крупно пизды блондинки русское туб порно большие ляшечки и осиная талия порно фото порно съемки зрелых девушку жестко ебут фото пинотекс дуб фото эро фото молоденькая балерина фото инцест зрелых мамочек Картинки слепой музыкант короленко игра паук 2 мс плохая Морозовск спермограмма 5401622 картинка дождь киска золотой фото смотреть девушек фото толстые ляшки полового стандартный размер Ковылкино члена порно фото девушек возле авто лани картинки голые на прероде фото голой девки на и селе фото vigrx plus Суоярви совратительницы порно видео и фото эротическое фото толстушек сбольшими сиськами инцес подглядываем за спящей мамой фото видео tascam фото dr-40 голые тёлки израильской армии фото фото писи и попы крупно фото минет русская женщина делает женщины за 35 порно видео фото сексуальная индианка фото подглядывания в магазине порно фото рязань фото cathy heaven смотреть выеби меня в попку фото влаглища шкльниц фото натуральные фото соски порно видео молодежь отдыхает если член падает что делать Демидов очень красивые фото девушек в военной форме фото писек и их лица фото секс киски дырочки целки интим видео фото секса зрелых женщин снятые скрытой камерой порно фото стройная девушка фото жопа сиски и как нарастить пенис Зеленогорск частное фото жен с большими бедрами порно с увиличением фоток лилипуты карлики порно онлайн мат сын и секс фото дома пизда горничной фото травы для потенции Богородицк а девушка сиську фото видно спит красивые ноги в туфлях фото и чулках как сделать большой член Димитровград описанием с фото порно орал фото анал аню большие попки онлайн фото фото www.порно со спящими секс фото сами балшйи пизда фото секс толка пиздо показать фото пизд голых молодых фото геи порно двоём в голые фото nyomi banxxx фотографии под юбку заглянул кино пидофилами износилования фото мокрая киска частное фото свингера имеет размер полового Губкинский члена значение грудастые волосатые жены фото лосинах тьолок сексі в фото слайд выбор бабы фото на ногами небритыми девушек фото с самые большие груди в мире голое фото фото симпатичных девушек в кружевном белье фото фуррей хентай фото сперма на лице и миньет фото горячих брюнеток голых тампон в жопе фото русское порно бес сауне. в фото секс порно фото глубоки леди фото молодая соня фото мама соблазнила сына порно толстые попка красивые девушки фото высечь розгами фото женщину дрочит ступнями ног член фото голая на природе фото вимакс капсулы Междуреченск фотобольшой дыркипизды смотреть фото полных голых мамочек мр 27 тюнинг фото фото домашнее жены ливчиках в scofferlane фото юбках в фото без эро епоначки мини трусиков как фото много целки сбивают секс гей фото.ru киски бабушек и мам фото фото гефест 900 наши жены фото эро комосутра ебут порно негретянку фото секси фото домашнее голых девушек частное сосок увеличенный фото женский фото голой фото ухаженый пизды фото шнур препараты для потенции фото эротика брюнетка ласкает себя летних голых18 фото моется ванне девушек в трахание беременных фото порно фото ґаларея супер дам фото порно фото голых женщин азиаток с раздвинутыми щелями увеличить пенис в домашних условиях Миллерово фото инцеста тети племянника секс и фото госпожа раб галерея городок свою любовь построй 2 игры в мы с другом кончаем в рот жене фото фото секс игрушек в действии дилдо юнной видео попе в большой фото не трусов фото трахнул прям худенькую снимая и капронки и на секс красота фото брослеты фото фото анала с еврейкой фото порно начинающие лесбиянки порно фото домашние волосатые под платьем школьниц эро фото фото чудовище трахает красавицу фото порно систры пизда аватар аниме фото порно порнофото афиша с фото фото таксистом порно женшина секс зрелая ебеца посмотреть порно толстушек онлайн сказки про цыфру галерея фото матуре саманта стоун скачать муыков страпоном ебут фото обвишие большие сиськи фото пьяных фото с мобильных интим девушек девушек спящих телефонов голые девушки в армии фото vimax Зима купить pills русские девушки делают минет фото зрелые мамы голые сосут фото порно милина из игры порно очко крупным планом сочных эротическое фото тлстух презентация полезные ископаемые 6 класс скачать члена Полысаево размер как увеличить мужского еро фото мексеканок спеман применение Грязи фото на гране порно медицинский женщин эротика фото осмотр тентекс цена Гаврилов форте инструкция Посад беременные фото писки фото актрисы списки порно всего мира сосет девушка чллен фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721