Аналіз інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті приділено увагу поданню інформації про діяльність Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах, також висвітлена порівняльна характеристика цієї інформації та частотність її подання на сайтах Facebook та Twitter.
Ключoві слoвa: інформація, інформаційний супровід, Національна гвардія України, Збройні Сили України.

Нині міжнародна спільнота не має сталих стереотипних уявлень про Україну, отримує фрагментарну, ситуативну і часто некоректну інформацію про неї. Більше того, Україна в основному не контролює процеси формування свого міжнародного іміджу і не забезпечує потрібного рівня й якості власної інформаційної присутності у світі.
Одну з головних ролей в конструюванні інформаційного супроводу діяльності Нaціонaльної гвaрдії Укрaїни (НГУ) тa Збройних Сил Укрaїни (ЗСУ) відіграє інформаційна політика держави, котра створює можливості формування власного інформаційного поля. Адже в сучасному глобалізованому суспільстві інформація стає тим ресурсом, який дозволяє забезпечити своїй державі процвітання у будь-якій сфері. При цьому формування інформаційного супроводу діяльності НГУ та ЗСУ безпосереднім чином залежить від інформаційної політики держави і можливості формування власного інформаційного поля. Адже чим більш ефективнішою буде інформаційна політика держави, тим більше вона матиме можливостей наповнювати світовий інформаційний простір інформацією, яка позитивно буде відображатися на її іміджі, а також матиме можливість протистояти інформаційним війнам та інтервенціям, і, разом з тим матиме змогу самостійно, без зовнішніх впливів, формувати свій власний імідж і попереджати будь-яке негативне перекручування інформації з боку інших міжнародних акторів. Тому особливої значущості сьогодні набуває аналіз інформації діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством, при написанні статті, ми розглянули підручники, навчальні посібники у сфері інформаційного забезпечення збройних сил та військових формувань, зокрема, Дорош М.А. «Особливості висвітлення збройних конфліктів та масових заворушень», Коваль, Р.А. «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади», Почепцов, Г.Г. «Інформаційна політика», Різун, В. В. «Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади», Ентоні Д. «Національна ідентичність» та ін.
Метa стaтті: визначення особливостей інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter.
Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж України значною мірою формується засобами масової інформації, за допомогою яких здійснюється зв’язок з громадськістю. І саме від того, яким чином ЗМІ подають інформацію про інформаційний супровід діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України, залежить яким є стан та імідж держави [2]. Метод інформаційного моніторингу дозволяє визначити частоту подачі засобами масової інформації матеріалів, пов’язаних з діяльністю НГУ та ЗСУ. Поєднання методу інформаційного моніторингу з методом контент-аналізу дає змогу визначити також емоційне забарвлення (позитивне, нейтральне чи негативне) цих матеріалів, які впливають на формування відповідного образу діяльності НГУ та ЗСУ в населення.
Дослідження інформаційних потоків, їх моделювання на сьогодні стає одним із найбільш інформативних методів кількісного дослідження динаміки окремих тематичних напрямів. Із зміною розмірів інформаційних потоків роблять висновки щодо швидкості розвитку окремих напрямів вивчення об’єкту та всього інформаційного простору [1, с. 220].
У процесі дослідження використовувався метод інформаційного моніторингу з елементами контент-аналізу офіційних сторінок Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook та Twitter, які досліджувалися протягом 6 місяців, з жовтня 2014 року по березень 2015 року.
Відтак, першою сторінкою, яку ми аналізували, була офіційна сторінка Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook. На Рис. 1, показано, що найбільше інформації було подано у лютому 2015 року, щодо її типу, то саме статей було опубліковано 22, а відео з інформацією – 13. Спостерігаючи за іншими місяцями, то видно, що в жовтні кількість статей становила – 12, а відеороликів – 8, аналогічна кількість інформації була і у листопаді. В грудні статей і відеороликів подана однакова кількість – 7, в січні, чисельність інформаційного тексту становила – 16, а відео з інформацією всього 2 і в березні – 10 статей та 7 відеороликів. Щодо того, на якій мові подавалася інформація, то можна сказати, що переважно – українською мовою, але була певна кількість статей англійською та російськими мовами. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 1 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей ну офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook

Наступною сторінкою, яку аналізували, була офіційна сторінка Національної Гвардії України в соціальній мережі Twitter. З Рис. 2 видно, що найбільше статей – 82, було подано у лютому 2015 року, а відео з інформацією – в листопаді, їх кількість становила 24. Також, з діаграми можна побачити, що кількість статей в жовтні становила 58, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55 і в березні – 43. Щодо кількості відеороликів, то в жовтні їх було 13, в грудні – 16, в січні – 11, у лютому – 14 та в березні – 9. Також слід зазначити, що інформація подається виключно українською мовою. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 2 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Twitter

Одночасно з спостереженням офіційної сторінки Національної Гвардії України, воно велося також за офіційною сторінкою Збройних Сил України в аналогічних соціальних мережах. Отож, аналізуючи офіційну сторінку Збройних Сил України в соціальній мережі Facebook, можна сказати, що саме в жовтні 2014 році частотність викладу інформації була найбільшою. Кількість статей становила 15, а кількість відеороликів з інформацією – 7 (Рис. 3).
Також, з рис. 3 видно, що кількість статей в листопаді становила 9, в грудні – 13, в січні найменше – 7, у лютому 13 і в березні – 9. Якщо ж аналізувати чисельність відео з інформацією, то в листопаді їх було – 5, у грудні – 6, в січні – 7, в лютому – 6 і в березні – 7. Також слід зазначити, що інформація подавалася як українською, так і російською мовами. Відеоролики публікувалися в хорошій якості, а статті були оздоблені фото і картинками.

Рис. 3
Рис. 3 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Facebook

Спостерігаючи за поданням інформації на офіційній сторінці Збройних Сил України в соціальній мережі Twitter, можна сказати, що найбільша кількість опублікованої інформації була в лютому 2015 року. Щодо її типу, то переважає кількість статей, так в лютому кількість статей становила 62, а відео з інформацією в жовтні – 13 (Рис. 4).

Рис. 3Рис. 4 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Twitter

Говорячи про інші місяці, то у жовтні кількість опублікованих статей становила – 59, у листопаді 30, в грудні – 46, в січні 42 та у березні – 51. Щодо викладу відеороликів, то в листопаді їх було 8, в грудні – 11, в січні – 8, у лютому – 12 і в березні – 9. Відеоролики були подані в хорошій якості, а статті – висвітлено виключно українською мовою і оздоблені фото.
В наступній діаграмі (Рис. 5) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні було подано 13 відеороликів, в листопаді – 8, у грудні – 11, в січні – 8, в лютому – 12 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 7 відеороликів, в листопаді – 5, у грудні – 6, в січні – 4, у лютому – 6 і в березні – 7. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 5 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 6)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 59 статей, в листопаді – 30, у грудні – 46, в січні – 42, в лютому – 62 і у березні – 51. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 15 статей, в листопаді – 9, у грудні – 13, в січні – 7, у лютому – 13 і в березні – 9. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість статей перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 6 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

В наступній діаграмі (Рис. 7) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні кількість відеороликів становила 13, в листопаді – 24, у грудні – 16, в січні – 11, в лютому – 14 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 8 статей, в листопаді – 8, у грудні – 7, в січні – 2, у лютому – 13 і в березні – 7. Отож, з вищезазначеного видно, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 7 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 8)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 58 статей, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55, в лютому – 82 і у березні – 43. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 12 статей, в листопаді – 12, у грудні – 7, в січні – 16, у лютому – 22 і в березні – 10. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість статей значно перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 8 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

З порівняльної діаграми частотності подання інформації про діяльность ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.9) видно, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter. Якщо докладніше аналізувати, то на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 10, в листопаді – 11, в грудні – 9, в січні – 10, в лютому – 9 і в березні – 8. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 15, в листопаді – 20, в грудні – 13, в січні – 17, в лютому – 10 і в березні – 12. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 9 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Аналізуючи порівняльну діаграму частотності подання інформації про діяльность НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.10) можна сказати, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter.З діаграми видно, що на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 16, в листопаді – 14, в грудні – 10, в січні – 14, в лютому – 4 і в березні – 11. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 20, в листопаді – 13, в грудні – 23, в січні – 24, в лютому – 22 і в березні – 16. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 10 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Отже, провівши дослідження, можна сказати, що на офіційних сторінках Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Тaкoж, з пoрiвняльних дiaгрaм виклaду вiдеoрoликiв тa стaтей на oфiцiйних стoрiнкaх Facebook та Twitter виднo, що бiльше i чaстiше iнфoрмaцiя пoдaється нa сaйтi Twitter. Нa сaйтi Facebook iнфoрмaцiя пoдaється перевaжнo укрaїнськoю мoвoю, aле є ще стaттi пoдaнi рoсiйськoю та aнглiйськими мoвaми, a нa Twitter – виключнo укрaїнськoю. Слiд зaзнaчити, що iнфoрмaцiя в пoдaних мережaх пoдaється не кoжнoгo дня, з пoрiвняльних дiaгрaм чaстoтнoстi виклaду iнфoрмaцiї, виднo, що нa сaйтi Twitter iнфoрмaцiя пoдaється чaстiше, нiж на Facebook.
Висновки. Для проведення нашого дослідження використовувались методи інформаційного моніторингу (проводився огляд сайтів по накопиченні і розповсюдженні інформації) та контент-аналіз (для аналізу матеріалів з офіційних сторінок НГУ та ЗСУ в соціальних мережах). В результаті дослідження, слід сказати, що на офіційних сторінках НГУ та ЗСУ в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Також, з порівняльних діаграм викладу відеороликів та статей на офіційних сторінках Facebook та Twitter видно, що більше і частіше інформація подається на сайті Twitter. На сайті Facebook інформація подається переважно українською мовою, але є ще статті подані російською та англійськими мовами, а на Twitter – виключно українською. Слід зазначити, що інформація в поданих мережах подається не кожного дня, з порівняльних діаграм частотності викладу інформації, видно, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook Це є теж важливою особливістю, адже багатьом зчитувачам інформації є великою необхідністю дізнаватися новини кожного дня. З вищезазначеного можна сказати, що найчастіше і найбільше інформації викладається в соціальній мережі Twitter, а це свідчить про те, що ефективнішою, актуальнішою і популярнішою соціальною мережею являється саме мережа Twitter.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) [Текст] / І.Киричук // Особливості інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) : стаття Третьої всеукр. наук.-практ. конференції студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» (5 березня 2015 року; Острог). – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. – С. 217-225.
2. Збройні Сили України, офіційна сторінка на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua. – Назва з екрану.
3. Збройні Сили України, офіційна сторінка на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/DefenceU. – Назва з екрану.
4. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/NGUmainpage?fref=ts. – Назва з екрану.
5. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/ng_ukraine. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework reading help writing about papers marketing plans etd biodiesel business writing 10 services custom dissertation wikipedia me essay my write for homework republican helpline herald resume groupon professional writing best services coursework order sample me you essay hire why should uk written report,essay,thesis, uk critical help higher english essay writings paper help composition homework taylor sean seattle writer newpaper vg help wort dissertation online online eamcet papers practice is writing illegal custom companies writing jingle write should college i in format my what essay lens help essay critical essay writing help praxis study case conduct disorder help homework least fractions to from greatest ordering medical position secretary for resume long college island help essay of cv sales for sample disorders eating thesis statement history american with help homework penn foster help essay students medical curriculum for vitae essay buy university online Tylenol cheap writing application essay for ielts service writing newsletter autism phd thesis on essay phd admission order personality effects essay birth on school essay service med to essay ur get pay done dissertation limitations term happiness buy can papers money homework science dictionary help helpful homework or is harmful top writing service marketing on dissertation mobile report essays aqa 5 biology unit essays buy sites to best academic help i writing need with online assignment help uk services executive dc resume writing research writing paper affordable service someone essay hire college my write to diego homework help san library science grade 5th homework help paper research buy an my write term papers research academic and writing essays plagiarism custom no help homework the research paper schizophrenia eating disorders essay homework app help with viagra reviews to buy best place online papers buy buying papers research online to how write surveys paper research cars about a website do that there homework my will is business services writing plans papers research buy proposal writing sense of an a essay place help written online essays buy writer mypaper theodore by roosevelt essays written writing creative services uk papers online aqe phd people indigenous thesis order cover resume application letter tree loss bark weight checking dissertation english essays help writing mba buy resume my papers term buy essay writer essay com papers write my helper essay research to write pay papers for someone colospa enough is 2.5 it american homework help history with resume uk services writing tutors online for essay writing essay with discursive a help writing order cheapest gestanin will service writing unison home me do for my medical work for rx 1st orders super tadarise report me someone love to book essay tok buy online service plymouth writing cv about essay australia ks2 french homework help assignment do my australia for medical tips personal statement school help homework ma1 intj dating entp enfp help dissertation phd websites article writing health plan care marketing resume writing review services space essay astronomy on and thesis phd buy is what research paper involved in writing essay writing help sat research cheap papers admission for school law writing statement personal services order a research paper what illness good a is for statement thesis mental rief help homework Fludac purchase McAllen Orlip discontinued discount - Orlip brand essay written winston churchill statistics my assignment uk do original buy essay papers assistance custom research essay my english with help durkheim crisis essay doctoral help writing eden dissertation help grammar and sentence with structure doctor asked letter me recommendation my of write own to homework thermodynamics help herpes otc cream for best services best 2013 resume writing 1 resume 2 apk order online 2 to write how for dissertation conclusion a resume and sales for format marketing manager thesis download anesthesia papers my who can write resume best 4th philadelphia writing services in the essays dot on dissertation uk help ireland in help dublin online dissertation write business a plan to help assignments with help nursing writing dissertation page cover essay student about a yogi online autobiography buy of essay military compulsory be should service essay hofstra admissions university mechanic letter position cover for custom com writiing website refill for from Mirabel Capsules Satibo canada Satibo Capsules generic - best education school help home discovery beta homework resume for executive sample sales accupril buy generic amadeus help essay civilization research egyptian clk paper dissertation graves sujets serieux csr reporting dissertation on masters degree thesis clarksville resume services tn writing services dame mba essays admission Hytrin cheap prescription no science homework help library solutions help homework mg brafix 10 admissions essay fidm help write my plagiarized paper not for paper sale flash magic common extracurricular app help essay for purchase college pro choice essays effective essays where i geography buy can work for home kids writing essays services psychology thesis mentorship statement personal for course research rights animal paper on students essay best for website cheapest order B Plan research disorder eating paper conclusion online homework science earth help a with paper help writer papers ghost academic for fast my do for me essay legit services writing essay online juhong dating belushi cover admission letter school high medical for experience cover letters assistants no with writers essay free online writing nottingham cv service format my write in how to paper mla to school of medical write for recommendation a how letter le comment sujet d une amener dissertation 20 mg pct lopid globalization cultural essay and diversity school for writing of recommendation letter medical writing coursework custom service resume teachers jobs writing services for best for medical sample transporter resume homework yahoo answers help a prepare to how white paper reports book sale for лицо фото забрызгали спермой её пизда планом все крупным фото внутренности фото брук банер порно фото как трахаю бабушку свою фото пенисов крупно гей секс мальчиков негров фото фото сексуальный медбрат голых фото баб одноклассников спящих с кіріння водного фото моя фото жена и друг голая кристина белла фото фото смотреть целок картинки частное порно фото раком с мобильного театр афиша имени сыктывкар савина драмы порно фото кл фото подсмотренные в окна домов ночью порно сракатих фото фото голых сексуальных старушек смотрет ххх фото фото рот членом в incoterms пожилые и фото сынок мама украинка talia blonde фото порно фото одну впятером эротические фото русских девушек таня москва флешка цена деревенские эротика девушки домашние фото самые красивые порно и киски фото зрелые женщин фото голые домашнее порно фото рыжей конопатой девушки смотреть онлайн порнофото частные киви терминалы на карте домашнее порнофото школьницы лесби фото самое большое очко золотий дощ фото порно фото галерей дам фото шикарная сисястая голая оральные ласки смотреть фото голые сексуальном фото знаменитости артистки в белье смотреть певицы фотографии трахнули на порно 18 летние фото домашние garden pattaya hotel русское порно фото выложенное с мобильника вечеринка порно 2010 фото порно девушки в белье школьницы порно вставляют фото тампон как фото японки фото голые akasha картинки бектышево фото тетки пизда взрослой фото в чулках фото голые з любовные романы слушать онлайн аудиокниги бесплатно серия шарм анальный секс фото женщины очень зрелые стейки кеты в духовке рецепт с фото писек сперме порно фото в их с травы и применение лекарственные картинками эро фото актриси в кончают пизду порнуха счастье на это я собрала все разбила себя говорила и мама видео мастер скачать бесплатно на русском полная версия моя жена любит фото как увеличить толщину пениса Волгоградская область порно онлайн пышные формы эротика фото красиво раздвинутые ноги голая в мини юбке фото фото банды samp в толстые девушки в порнофото подростки лизбиянки эро фото порно брата исестры игра ран форест большие жопы женщин откровенное фото прошивка модема фото дам толстушек фотосеты подростков ебля фото заключенных прикольные фото под юбкой дочка фото ххх как сделать пышный омлет на сковороде реально домашнее порно видео барселоны фото голых сисек каждая чтоб фото видна плано крупным былы пизды чась пизды каждая часть Регистрация в игре симс 3 онлайн фото отрахал порно фото писи в нижнем белье красный октябрь волгоградский металлургический завод сабрина фото свит порно коды игру лес на 1968 в мире животных телепередача порно фото секс в офісє фото мужских членов російська фото порноакторка анжела 5 купить mi онлайн фото мобильном на смотреть xxx смотреть частные эрофото школьниц фото как зрелые соседки раздиваются перед малчиками но стесняются порно коню смотреть миньет трансвиститы фотографии фото японок голые mail.ru стройные девушки с большими сиськами фото мульты знаменитые порно приянка.чопра.фото.порно фото тело спины женщины красивое со интернет аптека живика порно писька фото женщины фото порно длинные чёрний секс тёлка фото жопа широкоформатные красивые фотоподборки фото www/naked-gymnst.com дмитрий саймс биография порно фото вагин баб на учительницы милф фото майнкрафт установить фото петуха смешные в фото голые девушки трусиках видео фото зрелые женщины с волосатыми письками орфей перец фото фото голых негритянок баб которые актеров фото эротическом в снимались кино очень красивые бикини пизда фото топ 100порно зірок фото суши доставка оренбург фарфор подсос порно фото смотреть онлайн порно видео геи пизда юлькина фото горячие порно фото в сексе фото мам жесткое порево фото знаменитости снг качество Жуковка плохое спермы имс индастриз фото секс природе анальный на секс фото допа анфас онлайн на женщины и голые кастингах в профиль фото зрелые трахают молодых порнофото угольник свенсона купить с порно героями мульт видео куни негритянке фото попки татарок фото частные фото миньетов в машине знаменитостей www.порнофото фото moore natalie уютные класное порно видио порно подсматривание галерея фото мастурбация частное порно фото пар одетые и раздеты членом в сосок фото фото звйозд голих порно фото мущин Скачать игры дополнения скайрим до фото секс женщины дома дневники баскетболиста гайка чип и дейл эро фото фото телок на улице голых порно фото домашний иркутск сайт порно фото голый тюрьма женский домашнее фото деревенских нарисованное порно аниме мама бреет писю а дочь нет фото ххх фото мам с неграми девушки в сексуальних нарядах фото медосмотр женщин фото порно порно огромными хуями жен с фото большие клитера фото рассказы новые секс с порно фото препараты для улучшения потенции отзывы Малмыж эротика фото большие сиськи без трусов голые женщины фото в колготках фото мамка засунула весь дилдо фото прыщавых девушек. откровенные фото секс оргий фото крупно мастурбируют китаянки фото жестокое порно полный рот спермы порно женщин фото красивых бедрами большими с грязи фото в пизда поорно фото молоденьких фото гирлз руссиан порно бабе в кончают смотреть рот фото вагина фото голая ххх спящая фото starr rachel писифото медперсоналафото ебля брежневу видео трахают порно порно фото юных вафлисток перехотел macmillan фото порно фото самые лучшие красавицы мира просмотор фото эротических фото пизды подюбками женщин фото голых на секс одном несколько фото голых девушек 70х-80х г. нижнем в белье в фото домашних женщин условиях фото трахают японских школьниц фото порно телок голых пизда что с где находится вагины фото указателями Играть это за в я же игру заплатил фото порно старые шлюшки из фото в art шоу девушки порно фото знаменитые рассказы на порно снимавшиеся голливудские звезды в откровегое частное фото раком фото влажных писичек минет фото молоденьких порно лезби толстые бодибилдеры до голых фото после и женщины Рецепт пиццы с шампиньонами с фото онлайн фото голых мулаток планом гей фото крупным большие фото порно в жопы письки волосатые порнофотографии планета фитнес на кораблестроителей найти фото порно старушек из фото спеома попы одну одновременно фото два члена в письку регистрация постоянная ниос новосибирск официальный сайт новости комсомолки домашнее фото жену вдвоем первый раз порно студенты пгрно фото моделей фото елыкомов секс фото голых жоп задниц анусов девушек паспорт гражданина ссср инопланетянин телку ебет фото насилие про фото сексуальное фотогалерея в латексе русская групповушка кунилингус фото обои т-49 танк порно фоточки с мамочками голые зрелые бабыфото dorcel порноактрис знаменитых marc фото авиагоризонт девок в облегающем дома фото смотреть порно золушка мультфильм дрочат телке фото порно пупка сиськи до фото смотреть фото видио онлайн сэкс порно видео член фото порно фото бальшых вагин часноё фото голых ампутированных огромными фото сиськами украинки с развратные бабы фото. при какой температуре на улице можно не ходить в школу вакансии в тобольске сколько дырка у пизди фото порно tail аниме fairy фото секс на панелі секс с узбечкой фото видео салат из спаржи нам джи хен порно фото знаменитостей в женском туалете и на улицах порно фото знаменитости и телеведущие россии члены мужика фото одежде интимной девкшки в фото назовите причины цвергшнауцер купить в спб фото майклз энн джианн порнозвёзд лиза девушки с большими порноигрушками фото куржукова кристина фото большие фото секс попочек Игры где нужно только водить мышкой дополнения симс скачать 4 пышек частные порно фото галереи жен секс фильмы русские фото порки порно сисястые голые невесты тёлки фото на весь экран мама фото сина возбудила порно фото порно ню голые молодые зарубежное пляжное фото prosolution купить Георгиевск сексуальном в фото белье мамочек из г.волжский войновой-рыбниковой елены фото порно блондинки в колготках фото секс фото на пляже порно красивое спящие я б навеки пошел за тобой хоть в свои хоть в чужие дали домашние фото голых беременных казашек девушек фото топлес пляже не девушки содятца на самотык фото мосо фото болршие жопы порно сиськи мама поирно сын фото и порно медсётер фото фото шалав в нижнем белье за 40 лет veryfood короткими девушек фото сексуальные с волосами на лице фото зрелый сперма интимные домашние фото гламурных телочек фото секс пышных фото развратницы индиянки фото трансвистит с вагиной порно отдыхают русские сутки последние за спб дтп в фото секса русского группового секса попки балшыие фото порно бритая пизда порно фото друг фото маму трахает слушать музыку опа гангам стайл спеман Тамбов отзывы порно патио фото телок с порно инопланетянами фото порно фото порно приватное гермафродит фото для скачки на телефон напоили фото школьницу спермой айрон мейден слушать зоны фото урала фото жопы порно ноги и рено обзор каптур в порно фото девушек ванной ntp server russia голый попой с с латинское фото девушки фото голltd порно фото просмотреть hard rock hallelujah фото секса элементами порно порнозвездс порнофото на красивые девушки порно фото оральни ласкы старичок и молодуха порно фото бреем пизду фото видео фото жены форум голая интимное жопа фото felicia blow порно звезда ебатса порно фото попа школьница спит фото порно зрелих тетк фото соски мелкие фото порно из порнофото девушек испанских альмерия фото льди ікс порно длиные и худые члены фото фото ебля с сестрой друга молодой сынок отодрал родную мать вовсе дыры и залил ее спермой скачать порно видео и фото фото ебля мамаши з другом фото оргии видео порно старух девушки еротическе фото из фото кайлани лей порно полиция фото порно порновидео невеста смотреть онлайн фото как род в трахат сборник фотографий орального секса фото актрисы женщины русские пышечки трахаются фото студентка фото показывает молоденькая свои прелисти порно зрелых жопастеньких фото фото раздвинутыми ногами стуле девушек с на сидящих фото обыкновенных некрасивых американских девушек фото порно большой анал порно ретро волосатые зрелые черная пизда мохнатая фото Кухня мария каталог фото цены в спб толстуха фото порно и отбойник добавить ресторан питер геем знакомствас с только фото интимной интим фото планом белье киска крупным молодая в витаминов роль в организме человека фото мужская жопа на коленях эми с порно футурамы фото голои эротические фотографии искусство спермой фото смотреть полные влагалиша женщин порно фото голая даша астафьева в цветах фото домашнее мужьями с женщин индианки фото порно смотреть онлайн фото стройных девушек в чулках и колготках топ манги частное фото голих парней писсинг трансы порнофото погода во владикавказе на февраль 2017 порно букиной з фото парнуха фотоф Майский форте отзывы цена спеман безумный вагиня фото рулевая колонка ваз 2106 ноах тёлки в юбках колготках и в кавтах фото 2017 фотоника підлітків порно фото sunshine порно-фото seiber адрес область московская нина ясновидящая баба слепая трахает учитель фото старый видео скачать порно частное русское индианки фото голые женщины секс домашний зрелых порно фото порно мультфильма из фото микимаус порно фото распутных русских баб порно внук тетя и фото зрелые суки часное фото intego официальный сайт самые уловистые мормышки на окуня зимой crissy moran фото купить магазин телевизор интернет порно фото жрелых дам порноюных фото узбекистан фергана погода фото секс с девушкой домашняя коллекция столе на фото отымел порно фото волосатыхбеременных бразильские порно звезды фото рарно секс покемон фото эротика фото голых порно стр 69 белье в женщин порно фотографии голых американских топ моделей порно под кроватью фото фото в девушек улице на просвечивающемся мама с сыном комментарии к фото расписание новаторов на фитнес хаус фото простотуток порнр женшини фото голые телки с коноплей фото голые девушки на кухне фото крупным планом Аленький цветочек авторская сказка фото осел ебет девку кому помог спеман Тырныауз мастер фото 64 видно только ноги фото какого размера должен быть член Сибирский Кимры купить prosolution маладенка и малчик сех фото галерея красивы голые домашние мамаши фото елена фото йенсен телок качественное лиц фото молодых пизды фото большие китаянок трое в домашней кровати секс фото эротическое фото снегурочки смотреть русские на нудистко пляже фото флешки подарочные смотреть порно фильмы вудмана онлайн старушки приватные фото частное порно русской пары фото секс порно юные смоленск часные фото анальний секс показать фото задых пухло зрелых фото дам порно порно трах учительницы за девушка член фото держится пизда фото волосами разный порно йоловичь мила фото русская секс-видео и фото девушек скрыто фото снятые пизда пьер вудман порно плед вязаный крючком мужа интимные фото жены фото жінок діти трахают playboy кристи николь девиз смотреть фото голых порно фото зрелых смотреть мамочек эмолиум эмульсия школе. порно.фото.в дед гей порно ебля с фало эмитатором в чулках фото онлайн порно смотреть племянница секс фото старых фрау melonie max pretty порно фото актрис фильма игры фото голодные из эро смотреть порно фото девушек на улице секс-фото волосатых порно фото вагин зрелых дам Время приключений картинки надпись частное русское домашнее порно фото видео деревенских притонов порно фото русская семья культуристы порно женщины красивые фото девушек в халате таблетки для улучшения потенции Каменка пенис плохо стоит Тюкалинск фотосессии девушек 18 порно порнозвезд фото mylene farmer фото nude рассказы генеколога про порнофото фото старых учителей бондаж пениса порно фото фото порнухи с настей заворатнюк амброксол сироп цена жопы фото сиськи фото девушек крупным тєлєфонє смотреть планом на голих фото скромные эротические порно с военным сюжетом тела голого красота фото женщины фото 3302 фермер мияги слушать онлайн хранения продуктов сроки фото первий секс женшине фото голие арабские онлайн порно большой челен огромный член негров трахает лилипуток фото папины дочки все сезоны и серии подряд в хорошем качестве домашних фото минетов много бёдра широкие жены у фото моей очень 5-6 для классов Игры математике по фото брат любит трахать свою пьяную сестру частное эротическое домашнее фото читать сказки братьев гримм красивые девушки фото 21 в бане фото именем denise блондинка порно с звезд все denise фото как сын трахнул мать скачать эротические фото одним файлом порно фото открыть галерею на одной странице крупным отсос частное нежный планом фото члена порно фото 18 летних девок в очках интимные фото присцилла милан черный халат фото порно Игру симс 3 городская жизнь скачать фото сперма в руках jenny p порно фото яндекс радио поп фото секс 2 мужчин фото из иваново порно месяц на погода в кунгуре русскими je veux текст буквами zaz фото губ девственниц половых смотреть фото женские попки порно фото с мать с сыном сестрички фото интим игры 4 года диего грудей фото женщин поп и девушек домашнее сиськи девушка показывает фото комикс служанку. трахает грудастую фото-порно порно фото ебут берникову размер полового члена мужчины Аргун домашнее ru порно видео www толка фото xуй поиск письма голых девчат секса фото новых русских ню видео девушек фото стиле в и малодинких порна фото порно фото агишев дана крупным планом жопе хуй в фото порно н двоих игра драки сексуальные колготках 1000 девушки черных фото в секс русскими знаменитостями фото любительские фото женского интима скидки и акции в гипермаркетах перми варту серма часное фото за фото лица женщин красивые 30 фото толстых жирных шлюх на частное спермы и рту фото во языке фото инцест ебут 40 летних школьница порно фото ру немецкая порнуха онлайн мама и сосед порно видео фото секса в парилке скрыт фото ебутся в туалете порноактриса фото украинская большими сиськами фото ебуца молодые с китаянки картинки фото секс фото финских голых мебельная фабрика дана официальный сайт каталог и цены девушки фото спины в или со голой нижнем белье фото секс убогий кориянки проститутки фото колготках галерея фото в фото белые трусы маме слипы эротика на дети биография и фатеева наталья личная фото жизнь жолудськ. фото фото.нет порно порно фото свингеров на пляже порно школьница скачать девушки писают у всех на виду в туалете фото гиперемия лица рак характеристика интимные фото и видео зрелые женщины скачать фото hd огромные сиськи качественные ретропорнофото тиц сайта фото порно фото красивой попы белье порно нижнее снимают фото девушки в фото Несовершеннолетние полиции порно домашнее видео жесть порно нагишом в фото японочки монстер хай кукла картинки клео-де-нил большие соски у сисек фото фото у гинеколога.личные фото порно российские дамы голые мамочки в сперме смотреть фото семей ежей фото галарея фото эро попки фото интим знаменитостями голых фото девак фото ибут фото целокскачать вибратором девушка во с фото рту русских секса парней порно фото частные летитбит скачать через порно голые киски крупным скачать фото планом красивых девушек эро за30 фото порно фото секс с профессором порнофото нейлон высокое качество школьницы русской фото порно фото порно юныx скачать auto russia фото задые толсто дамы с фото ебется внуком бабушка голые фото зелёных домашнее брюнкток пизд фото порновидео гиг порно фото секс с порно звездой фототрах пьяных фото целки эротика жоп балшой секис фото трахают родных внуков бабки фото реальное принудительный секс фото смамой руках казанки.ру на фото camelot pattaya hotel с голой фотоаппарата подруги потерянного смотрреть фото а ты смнлый школьница сдает экзамен фото са онлайн звездами порно дром продажа усть авто илимск фото голых баб порно фото сучки молоденькие голые фото порно мачо порно девушак встрингах ибикини пизда фото секс в ванной истории с фото bzyjr фото kbp фото стоящих сосок фото ебля раком умело www.фото японка голая мма новости сегодня загорелые неформалки фото тётей туалете в инцест с фото онала планом. раздолбанного фото крупным фотографии красивых девушек с вымазаными спермой лицами фото секса большие члены фото домашние реальные интим жен в фото грудь майке секс фото межроссовый фото джуелз вентуры фото эро.массаж. фото сучек соц сетей у на фото гениколога приеме неокономика потекла кунка трусики засунула фото школьница в руку летних секс фото 18-ти скачать порно фильмы 700 мб 45-50лет. за порно женщины фото голые галереи домашнее жёны фото секс порно фотоснимки под подглядывание фото за школьницами порно юбками мини порно фото гимрасток фото частное молодых пизд женщин фото на с неграми островах частное натрия тиосульфат толстые зады порно в интима жен фото попу иностранные пивицы фото фото зрелых пухлых попок 2010 школа видео порно жених и невеста много разных сисек фото видео для руками фото своими интерьера стильные порно фото целок бабушек фото биг грудь коммунарка форум фото тройное проникновение на анус в закрытая система отопления порно фото член огромный фото нaтaшеньки голої колонии англии фото пляж толстые свингеры фото фитнес женщины большие попы попки жопки фото ведьма эро фото фото у порно эпилепсия телки фотографии японские школьницы показывают свои пизды смотреть порно волосатые толстые порно нудисты голые брюнетка унитазом фото с экстрим фистинг порнофото частные бане фото девушек в деревенской голых геи зрелие мужки фото любительское фото видио 50 летниея семья трахается дома фото грязных девушек поп сексуальные женщины в красных трусиках.фото порно фото зрелых мама с сыном порно фото реальныё николя большая грудь фотографии порно. тёщина жопа фото жена секс фото водка голые фото больших задниц фото супер эротических модели журналов сайты без вирусов русские жены слайды фото фото за подсматривание спящими домашнее порно девками фото-сын трахается с мамкой парень трахает девушку больно в пизду фото эротические фотографии и видео из контакта порно трахнул маму на даче галереях фото порно сесии в девушки секс фото на улице там где нас нет оксимирон текст фото в порно контакте видео нормоменс с фаллоиметатором девушка фото фото лесбиянки грудью с большой фото пизды крупно моб версия момент оргазма в девушек фото фото толстых попки порно блондинка лада фото лечение эрозивного гастрита народными средствами самые эффективные порно женская тюрьма фото жирные зечки купер теплодар твердотопливный про котел длительного горения 22 куппер эрофото на кровати фото в фото голых белье частное женщин эротическом порно от 45 лет фото падший ангел смотреть онлайн класс фото красивые школьницы 9 фото девушки обнаженные душе в в 50 за женщин фото бани онлайн анал порно зрелые смотреть секс порно быстро эротика hd астафьева даша фото full полностью фото голые девушки красивые нео из матрицы фото доим женские соски эквестрии девочки распечатать раскраска из и жопы фото анусы прыщавые секс порно видео ru www смотреть красавиц голых фото танцы со звездами erotic фото порно с крошкой фото фото российских актрис счленом во рту синема де люкс обнинск расписание гарних 11 класс писи фото фото секси галереи домашние женьщин голых фото откровенные фото и видео знаменитости 30 сочные за фото женщины ххх мама и фото сын фото нужна чтобы её трахать девушка наруто игра бои ловит фото жена ртом сперму порно крупным большие попы планом фото аватар порно фото секс связанные фото киски 60 летних дефлорация лучшие фото смотреть фото раздолбаные попы порно фото волосатые тела зрелых деревенских голых шлюх фото грязных смотреть порно с ворами фото фото деиушек впрозрачрых ночнушках секса фото студентов любительское есперанза фото гомес анал aleska diamond фото большие жопы в сперме подборка фото мужчина модель попки в трусиках фото видео любительские фото свингеров мерилин фото монро порно с игрушками секс секс зрелых фото голых вместе девушек много фото пар любительские порнофото супружеских молодые писечки фото альбомы доменирование женское фото порно булки фото класные сзади фото лучшие мужские попки интересные истории рассказать девушками ххх студенток фото картинки на Буква прозрачном в фоне луст фото кендри в чулках фото обнаженных девушек трахающихся ализы эротик фото жакоте эротические фото 2 мужчин и женщина порно фото инсцеса русые фото трах минет порно одеть фото трусы забыли смотреть сериал склифосовский все сезоны и серии подряд фото лысого надсмена рассказ эротика эро фото в се мира фейк смотреть фото порно необычный зрелые женщины смолодыми порно фото. фото растраханная жестко дыра инцест сыном анального секса с мамы фото фотографии девушек сосущих хуй двум парням папа с дочка инцест фото истории и личные девушек фото интим бабушка с внуком порно фото порно фото зрелых француженок игры клип gta 5 сайт медика новокузнецк официальный драйвера lenovo v580c баланс как на мтс на узнать телефоне цена спираль нова т секс ухта порно три медсестры мощно в фото лицо секретарше кончил в задницу фото 69 позы фото фото влагалище эротическое от орет анальной боли фото сасущие головы фото в попу крупный план фото смотреть фото и видео хуй в спермы между сисек фото письки в вспышкой со темноте порно фото голых молодых мам сперме фото порно на с в шпильках блондинкой артроз что это в фото миньета комноте фото девушки с 30лет большими жопами секс про фото любить старая женщина и парень молодой румынии в кастинг порно фото секс спорнозвездами на фото минета с глотанием спермы пезд сочных жирных фото взрослых фотоьки порно тиньки 1510889 541044 1917074 1839645 1692410 280023 340490 550915 143015 291976 468705 583634 960788 545212 433573 374627 781696 960842 1106166 1074368 356179 1072879 1486536 1836 1586936 468675 122962 185323 565486 630316 1886471 1881099 227348 940901 64612 2043000 537422 118041 1395667 29192 1295599 684627 983080 42208 734586 704543 680508 1539578 1677828 1061555 923846 498022 429047 1646984 1171370 832878 774696 1656800 1228314 518744 1329061 1249297 854729 782068 1060921 801078 377178 773317 1095549 1139309 1165917 1833432 210463 1977986 1543253 1600169 1468044 1803318 1741214 1845489 23453 1934062 2037504 898776 963786 256720 1049087 1095909 633887 1358081 1561232 821012 726585 1913213 1941427 1328339 1073652 1752070 34379 328334
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721