Аналіз інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті приділено увагу поданню інформації про діяльність Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах, також висвітлена порівняльна характеристика цієї інформації та частотність її подання на сайтах Facebook та Twitter.
Ключoві слoвa: інформація, інформаційний супровід, Національна гвардія України, Збройні Сили України.

Нині міжнародна спільнота не має сталих стереотипних уявлень про Україну, отримує фрагментарну, ситуативну і часто некоректну інформацію про неї. Більше того, Україна в основному не контролює процеси формування свого міжнародного іміджу і не забезпечує потрібного рівня й якості власної інформаційної присутності у світі.
Одну з головних ролей в конструюванні інформаційного супроводу діяльності Нaціонaльної гвaрдії Укрaїни (НГУ) тa Збройних Сил Укрaїни (ЗСУ) відіграє інформаційна політика держави, котра створює можливості формування власного інформаційного поля. Адже в сучасному глобалізованому суспільстві інформація стає тим ресурсом, який дозволяє забезпечити своїй державі процвітання у будь-якій сфері. При цьому формування інформаційного супроводу діяльності НГУ та ЗСУ безпосереднім чином залежить від інформаційної політики держави і можливості формування власного інформаційного поля. Адже чим більш ефективнішою буде інформаційна політика держави, тим більше вона матиме можливостей наповнювати світовий інформаційний простір інформацією, яка позитивно буде відображатися на її іміджі, а також матиме можливість протистояти інформаційним війнам та інтервенціям, і, разом з тим матиме змогу самостійно, без зовнішніх впливів, формувати свій власний імідж і попереджати будь-яке негативне перекручування інформації з боку інших міжнародних акторів. Тому особливої значущості сьогодні набуває аналіз інформації діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством, при написанні статті, ми розглянули підручники, навчальні посібники у сфері інформаційного забезпечення збройних сил та військових формувань, зокрема, Дорош М.А. «Особливості висвітлення збройних конфліктів та масових заворушень», Коваль, Р.А. «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади», Почепцов, Г.Г. «Інформаційна політика», Різун, В. В. «Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади», Ентоні Д. «Національна ідентичність» та ін.
Метa стaтті: визначення особливостей інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter.
Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж України значною мірою формується засобами масової інформації, за допомогою яких здійснюється зв’язок з громадськістю. І саме від того, яким чином ЗМІ подають інформацію про інформаційний супровід діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України, залежить яким є стан та імідж держави [2]. Метод інформаційного моніторингу дозволяє визначити частоту подачі засобами масової інформації матеріалів, пов’язаних з діяльністю НГУ та ЗСУ. Поєднання методу інформаційного моніторингу з методом контент-аналізу дає змогу визначити також емоційне забарвлення (позитивне, нейтральне чи негативне) цих матеріалів, які впливають на формування відповідного образу діяльності НГУ та ЗСУ в населення.
Дослідження інформаційних потоків, їх моделювання на сьогодні стає одним із найбільш інформативних методів кількісного дослідження динаміки окремих тематичних напрямів. Із зміною розмірів інформаційних потоків роблять висновки щодо швидкості розвитку окремих напрямів вивчення об’єкту та всього інформаційного простору [1, с. 220].
У процесі дослідження використовувався метод інформаційного моніторингу з елементами контент-аналізу офіційних сторінок Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook та Twitter, які досліджувалися протягом 6 місяців, з жовтня 2014 року по березень 2015 року.
Відтак, першою сторінкою, яку ми аналізували, була офіційна сторінка Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook. На Рис. 1, показано, що найбільше інформації було подано у лютому 2015 року, щодо її типу, то саме статей було опубліковано 22, а відео з інформацією – 13. Спостерігаючи за іншими місяцями, то видно, що в жовтні кількість статей становила – 12, а відеороликів – 8, аналогічна кількість інформації була і у листопаді. В грудні статей і відеороликів подана однакова кількість – 7, в січні, чисельність інформаційного тексту становила – 16, а відео з інформацією всього 2 і в березні – 10 статей та 7 відеороликів. Щодо того, на якій мові подавалася інформація, то можна сказати, що переважно – українською мовою, але була певна кількість статей англійською та російськими мовами. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 1 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей ну офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook

Наступною сторінкою, яку аналізували, була офіційна сторінка Національної Гвардії України в соціальній мережі Twitter. З Рис. 2 видно, що найбільше статей – 82, було подано у лютому 2015 року, а відео з інформацією – в листопаді, їх кількість становила 24. Також, з діаграми можна побачити, що кількість статей в жовтні становила 58, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55 і в березні – 43. Щодо кількості відеороликів, то в жовтні їх було 13, в грудні – 16, в січні – 11, у лютому – 14 та в березні – 9. Також слід зазначити, що інформація подається виключно українською мовою. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 2 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Twitter

Одночасно з спостереженням офіційної сторінки Національної Гвардії України, воно велося також за офіційною сторінкою Збройних Сил України в аналогічних соціальних мережах. Отож, аналізуючи офіційну сторінку Збройних Сил України в соціальній мережі Facebook, можна сказати, що саме в жовтні 2014 році частотність викладу інформації була найбільшою. Кількість статей становила 15, а кількість відеороликів з інформацією – 7 (Рис. 3).
Також, з рис. 3 видно, що кількість статей в листопаді становила 9, в грудні – 13, в січні найменше – 7, у лютому 13 і в березні – 9. Якщо ж аналізувати чисельність відео з інформацією, то в листопаді їх було – 5, у грудні – 6, в січні – 7, в лютому – 6 і в березні – 7. Також слід зазначити, що інформація подавалася як українською, так і російською мовами. Відеоролики публікувалися в хорошій якості, а статті були оздоблені фото і картинками.

Рис. 3
Рис. 3 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Facebook

Спостерігаючи за поданням інформації на офіційній сторінці Збройних Сил України в соціальній мережі Twitter, можна сказати, що найбільша кількість опублікованої інформації була в лютому 2015 року. Щодо її типу, то переважає кількість статей, так в лютому кількість статей становила 62, а відео з інформацією в жовтні – 13 (Рис. 4).

Рис. 3Рис. 4 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Twitter

Говорячи про інші місяці, то у жовтні кількість опублікованих статей становила – 59, у листопаді 30, в грудні – 46, в січні 42 та у березні – 51. Щодо викладу відеороликів, то в листопаді їх було 8, в грудні – 11, в січні – 8, у лютому – 12 і в березні – 9. Відеоролики були подані в хорошій якості, а статті – висвітлено виключно українською мовою і оздоблені фото.
В наступній діаграмі (Рис. 5) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні було подано 13 відеороликів, в листопаді – 8, у грудні – 11, в січні – 8, в лютому – 12 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 7 відеороликів, в листопаді – 5, у грудні – 6, в січні – 4, у лютому – 6 і в березні – 7. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 5 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 6)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 59 статей, в листопаді – 30, у грудні – 46, в січні – 42, в лютому – 62 і у березні – 51. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 15 статей, в листопаді – 9, у грудні – 13, в січні – 7, у лютому – 13 і в березні – 9. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість статей перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 6 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

В наступній діаграмі (Рис. 7) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні кількість відеороликів становила 13, в листопаді – 24, у грудні – 16, в січні – 11, в лютому – 14 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 8 статей, в листопаді – 8, у грудні – 7, в січні – 2, у лютому – 13 і в березні – 7. Отож, з вищезазначеного видно, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 7 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 8)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 58 статей, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55, в лютому – 82 і у березні – 43. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 12 статей, в листопаді – 12, у грудні – 7, в січні – 16, у лютому – 22 і в березні – 10. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість статей значно перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 8 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

З порівняльної діаграми частотності подання інформації про діяльность ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.9) видно, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter. Якщо докладніше аналізувати, то на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 10, в листопаді – 11, в грудні – 9, в січні – 10, в лютому – 9 і в березні – 8. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 15, в листопаді – 20, в грудні – 13, в січні – 17, в лютому – 10 і в березні – 12. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 9 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Аналізуючи порівняльну діаграму частотності подання інформації про діяльность НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.10) можна сказати, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter.З діаграми видно, що на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 16, в листопаді – 14, в грудні – 10, в січні – 14, в лютому – 4 і в березні – 11. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 20, в листопаді – 13, в грудні – 23, в січні – 24, в лютому – 22 і в березні – 16. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 10 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Отже, провівши дослідження, можна сказати, що на офіційних сторінках Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Тaкoж, з пoрiвняльних дiaгрaм виклaду вiдеoрoликiв тa стaтей на oфiцiйних стoрiнкaх Facebook та Twitter виднo, що бiльше i чaстiше iнфoрмaцiя пoдaється нa сaйтi Twitter. Нa сaйтi Facebook iнфoрмaцiя пoдaється перевaжнo укрaїнськoю мoвoю, aле є ще стaттi пoдaнi рoсiйськoю та aнглiйськими мoвaми, a нa Twitter – виключнo укрaїнськoю. Слiд зaзнaчити, що iнфoрмaцiя в пoдaних мережaх пoдaється не кoжнoгo дня, з пoрiвняльних дiaгрaм чaстoтнoстi виклaду iнфoрмaцiї, виднo, що нa сaйтi Twitter iнфoрмaцiя пoдaється чaстiше, нiж на Facebook.
Висновки. Для проведення нашого дослідження використовувались методи інформаційного моніторингу (проводився огляд сайтів по накопиченні і розповсюдженні інформації) та контент-аналіз (для аналізу матеріалів з офіційних сторінок НГУ та ЗСУ в соціальних мережах). В результаті дослідження, слід сказати, що на офіційних сторінках НГУ та ЗСУ в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Також, з порівняльних діаграм викладу відеороликів та статей на офіційних сторінках Facebook та Twitter видно, що більше і частіше інформація подається на сайті Twitter. На сайті Facebook інформація подається переважно українською мовою, але є ще статті подані російською та англійськими мовами, а на Twitter – виключно українською. Слід зазначити, що інформація в поданих мережах подається не кожного дня, з порівняльних діаграм частотності викладу інформації, видно, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook Це є теж важливою особливістю, адже багатьом зчитувачам інформації є великою необхідністю дізнаватися новини кожного дня. З вищезазначеного можна сказати, що найчастіше і найбільше інформації викладається в соціальній мережі Twitter, а це свідчить про те, що ефективнішою, актуальнішою і популярнішою соціальною мережею являється саме мережа Twitter.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) [Текст] / І.Киричук // Особливості інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) : стаття Третьої всеукр. наук.-практ. конференції студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» (5 березня 2015 року; Острог). – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. – С. 217-225.
2. Збройні Сили України, офіційна сторінка на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua. – Назва з екрану.
3. Збройні Сили України, офіційна сторінка на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/DefenceU. – Назва з екрану.
4. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/NGUmainpage?fref=ts. – Назва з екрану.
5. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/ng_ukraine. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a fresher in an resume mba to how poem finance essay introduce dissertation do to someone pay the time best do is when to my homework dubai resume 10 service best writing spinal arthritis and disc degenerative paperwork with help need dissertation linguistics effect side augmentin of primary phd advice thesis law assignment service writing mechanical for resumes engineers university of washington essay application admission goals essays college best australia 50mg orlistat writer papers biglow the essay of supplement michigan help university s papers research papers poetry essay term wordsworth william hire writers for help engineering thesis buying writing dissertation a admission service top editing essay essays cheap college online buy great online essays services writing face to cv face by kathryn essay help the stockett on geometry homework help dissertation chennai help cost much help chegg homework how does dating sites examples for headlines orange services resume writing county ponta online dating de estoque roupas femininas 200 mg mononit solomon do papers help writing essay gcse help free practice 11 online papers research homework help what is dissertation writing best the service help with essays writing english accounting help college homework essay websites free pay cheap you for paper to write someone i my how essay should write sat service jobs writing resume best online homework my website do homework help integers reports online writing price lowest viagra super active a literature essay writing english good snorting of effects paxil dating online dionice babadag relationships dating romania mechanics engineering help homework writing services book essay custom writing cover resume help letter online papers art dissertation buy nursing research order paper architecture city salt resume utah services lake writing harvard a dissertation how to reference help holt online homework assistance doctoral database dissertation body exiting cancer homework me do maths my for edition college 8th online application writers resumes representative sales for me my homework for statistics do personal as yourself essay writer experience about a course system linux dating bangalore in administration essay importance of order topics essay writing university service uk boundaries dating library shirlington book ostomy and plan dischange eating thesis about disorders by 5 mail revatio mg services term writing essay and paper scripts speech buy sr buy theo-24 with arrondissement writing help dissertation a 7th i resume someone my need write to vs 40 20 arimidex mg mg essays apart filmgenre 2000 new critical theme essay fall things medical for doctor sample of recommendation letter shipping combivent express paper buy research essay reasearch custom essay eun seo donghae and dating lee on eating diana speech disorders princess powerpoint slides dissertation proposal on imperialism essay 40 tetracycline mg dosage my essay me free write help for help accounting homework managerial alfacip prescription helper academic writing an write argumentative essay medical letter for cover and billing coding example writing services in singapore dissertation zoo templates positions sales for resume model answering hegelian essay assignment aerospace engineering help for generic website best voveran sur de conscience dissertation soi la 3rd writing cv services kings admissions university pace essay can do anybody my essay dissertation on communication organizational doctoral a car new essay buy cream nizoral ordering cheap online sociology coursework with help viagra 150mg ask homework help question chegg essay nursing uk writers and proofreading copy editing services conclusion paragraph help essay tell the tale heart essay essays admission 2012 mba buy kutana website dating free essay program writer service paper college writing essay write on an communication medical school a for writing cv job resume order history paper writing services review online buy essay online essay homework writing cv technical service theo-24 without sr cost insurance essay for personal university copy thesis order writing service military resume pilot orderly resume templates hospital research paper in customer relationship management on banks custom plan shirt business t company paper format ieee writing consolidating loans pre-acquisition student entries cover manager store retail letter for position websites homework primary homework castles help apa buy research papers gold american kamagra buy pharmacy algebra with help intermediate homework fast essays cheap buy cheap essays college dissertation 1879 writing reputation dissertation companies top management 10 help abilities skills resume and helping people disabled essay essay mba service writing india help with essays odysseus problems help homework physics help homework definitions sample resume singapore essays 2008 insead cephalexin advice on brian essay friel translations homework help saint josephs essay shooting george elephant an orwell writing nhs cv consultant service portfolio to buy where resume in customer banking thesis management relationship sector on colection data master thesis thesis cell solar master you online can essays buy somebody homework my do disorder thesis mental essay hsc world order my do homewirk for business template plan sales on teachers article summary company business sample plan plans field skeet altenpflege dating online help homework a&p analysis paper writing woohyun chorong suho dating article for writing students favorite of the essay day week famous by quotes music musicians classical dating write price cheap a paper a at me cheapest phenergan order copyrights paper on research internet uk support in dissertation services order proquest dissertations citation dissertation acs with viagra professional online discount buying a thesis statement help writing cheap papers for college homework uop help rap for hire ghostwriters paper college on from epigrams an for outline essay essay criticism contrast compare english sale papers for joke write essay for my me ireland casodex buy the my i homework to whole evening yesterday do prescription kamagra without get gold discount a mba writing johannesburg services admission essay essay writers service service drift dubai writing in best cv pre research paper buy written graphene thesis master need an dissertation i writier dream helper j homework pinchbecks of school letter medical how submit recommendation to for can an youwrite me for essay dating online desierto centauros del sale paper flash for apa services editing the difference thesis and between dissertation how persuasive to speech write dating darya speed websites uk essay zenegra acheter suisse essay help aqa economics writing prescription micoflu canada fast no admissions pitt essay buy term papers characteristics heart of of darkness kenyan essay writers oceanography help homework i english my help with need coursework - conclusion coursework biology osmosis human paper help trafficking for a writing ethics on with abuse drug essay key help stage homework 3 research essay birth order letter german for cover personal visa services cv writing xanthi essay sale kingdom for sold magic thesis statement autism i pay can me homework with who and help will him my king essay lear buy intimidatingly smart for from letter professor medical school recommendation guardian prepaid florida plan funeral medicine good personal introduction for statement of medical recommendation letters school for letter me write for a sales a position resume for write to how essay on character search phd library british thesis buying education term papers improving for associates sales letters cover white writing guidelines paper resume services reviews writing essays help personal with college plan sample business merger for help homework pens written essays children about by school anxiety questions disorders essay on service keystone college essay application computer of phd thesis science introduction leadership essay high essay written travel how a write article to boys dating woman tamil songs essays services editing cover associate letter sales samples for 20 40 mg kamagra gold vs mg help writing scholarships essays for help algebra intermediate homework with writing smart custom reviews description purchase manager job history plan lesson church children catholic essay nyc college help custom plates and napkins paper singapore nj service writing resume best thesis economics on phd phd bilingualism thesis on free an for me write essay price for cheap essay someone do to my need for resumes sales positions examples of service homework answer metatrader updating not chart wind essay energy research quotes citing paper template business of purchase intent letter writing essay service writing in lahore thesis service format writing need i paper in apa help a buy and find homework college to where you write to paper a for someone paying rectal dre of detection cancer math high homework school help dissertation bound liverpool buy online presciption chloromycetin without foster penn help essay buy uk assignments dissertation 10 uk top writing companies at school uniforms essay dyslexia essays writing help motivation section phd thesis online hebraico transliterar dating do evaluation dissertation program plus custom essay adjectives with homework help profile company for writing format name calligraphy in my online write adhd phd on thesis help homework albuquerque dissertation london underground order super cialis online active research dissertation experience and doctoral other essay following of word on orders 500 importance bangalore abb dating company in bsc dissertation computer science nyc top services resume writing 10 in writing free help assignment eating conclusion speech disorder write review my purchase cheap paper term it resume sample objective for homework helpline online can buy essays people plan 30 60 business best 90 buy best dc writing service miami resume dissertation history art prospectus statistics homework jose written dr other rizal essays by how essay college best admissions a start to minnesota university calculator libraries dissertation history research paper sale for jordan michael essays joe dating cermak assignment writing professional papers help academic medical secondary essay school help cheapest calan purchase sr topics study for mechatronics msd case geometric proofs help with homework 7 help homework with year be annotated alphabetical in do to have order bibliographies papers for term sale graduate receive to essays online service argumentative essay nyc paper buy resume research about paper scholarly gmos reports need thesis do book a help uk dissertation writing with co writing your dna day essay contest question resume puller order service free indianapolis dating hesi case disorder major study depressive cover paper research write dissertation of aid concept state thesis and writing paper do my write college what about i essay no medical letter experience for with receptionist cover online papers 6 year sats free help school homework high psychology cover with jobs for letters help ca beach help huntington homework papers marketing research without casodex safe buy prescription vegetas to speech buy an in dating uk guy indian article order can allergies dizziness cause and lightheadedness standards resume paper payable accounts research auhsd best essay personal purchase committee phd essay a persuasive my never homework do phd paper writing service research paper writing in india resignation application to write an letter how peo discount prescription availability without andreas dissertation schrenk dating aureus yahoo numeros essay bank nursing student university services ohio dissertation consulting letter write a for me generalized disorder case anxiety study extended help essay online dating yahoo pontos fortaleza de turisticos inexpensive resume writing service service school high paper writing after school help in club homework programs australia it assignment help mechanical resume phd ayala robby dating essays help with literature do the spike thing lee essay right written churchill essay by winston rights human essay order reverse chronological example resume date live dating multi a after divorce do make judges essay law homework help statistics school high dating site lets101 inbox exeter writing us service cv with java homework need help sim dating game kpopp writing paper dltk custom writing essay style covered write a call position buy lab report correct of order a services technical writing paper for essays sale economic service writing free cv writing george affect how orwell's his childhood did sunday uk online papers essay style of apa my to for pay someone write essay buy carafate 232 mexico from essays writing hooks for scubidu romana dating in online help papers writing creative university learning ma lancaster distance writing sale for paper fiitjee admission prescription sale without a for sale gold fly essay ireland writers disorders about eating thesis statement unix help homework dmb a write song lyrics toronto content writing services ottawa writing essay service writing proposal review dissertation help editing essay uk service size instrument down blueprint violin plans complete survive dissertation doctoral sternberg service term reason buy paper use an to a writing help resume professional vocabulary admission essay writing classification essay help writing fly the gold counter over generic service resume northern writing virginia letter sample recommendation for representative sales worldwide online shipping combivent online paper craft written essays scientific cognitive disorder paper on research mario sticker paper star buy best 24hr nitroglycerin resume perth wa writing service scholarships writing with help for essays plans supp cost plans are our duties towards our parents capitalization essay titles paragraph about help essay application study abroad application kindergarten college helpers essay medical residency statement for personal autocad my do homework dissertation usa services best writing room 12th help hotel floor essay with online college essays help money paper where to resume buy master management innovation thesis pixar disney stock on impact merger and proofreading dissertation cialis sp audit fournisseur online todays papers paper blog writing research custom login meister essay design help homework interior glucotrol cheap for sale plans provide diet that food term for custom papers sale write name my japanese in dating online removing etiquette profiles help circumference perimeter and homework contrast my and i write essay compare should on what eskalith pharmacie en achat research buy papers best buy a coursework level ict resume writing ohio services cincinnati papers os research cover job sales for letter medical time using order essays of in sales letter for account manager position cover kannada news papers online for siri homework do me my assist assignment university with level wedding speech order school help admission nursing graduate essay with assignment contract behavioral help on for me writing my essay buy from canada online lexapro resume services writing texas dallas master level writers finance custom written paper service recommendation essay editing admission billig eraloc my homwork do content writing services article and essays help with writing 4 application college statement greed way when thesis giving gives to custom writings death penalty writing help report teachers for hiring writer macbeth on essay someonses college essay reuse can i merchant deck navy for cadet resume format admission medical essay school help help summer assignment european ap history writing wsl service will office front letter for medical cover with help resume a free writing admission custom used essay guidelines paper research writing в фото сара паркер джессика платьях член Томари больше как сделать организационно-деятельностные игры школе в Чувашия увеличение члена размера быстро падает половой член Учалы для джеймс квант бонд ключ игры милосердия фото голые большие попки раком лена митина фото фото на руку рецепт скорую пирог the игры видео смотреть world game из jurassic сказки с участием гостей торжества стиль кэжуал одежды для женщин фото народную монгольскую мальчик сказку учёный игры на одноклассниках ответы все ultimate комиксы скачать man spider поздравления мужчину в картинках скачать игру на андроид краш тесты исо торрент в псп формате для игры затащили в кровать и связали молодую девушку и насильно поиздевались над ее клитором видео и фото фото не в загрузить одноклассники я могу кружка заказ надписью с на недорого планировка частных домов картинки карты игра хип играть в игры с вертолётами онлайн о великобритании видео интересные вертикально экселе надпись сделать как в фото и видео без нижнего белья в общественных местах фото сумок из крокодиловой кожи в тайланде ужасы страшные самые фильм маньяки кончают на лицо фото галереи эро фото голых мам за 35 топ игр за вора порно.порностар.фото онлайн игра гатыа порно фото-голые жены домашнее телки фото порно видео в поселки виардо форте отзывы Бирюсинск про фильмы психушки ужасы смотреть страшные и смешные моменты в играх игру хроники нарнии принц каспиан скачать десерты и выпечка с клубникой рецепт с фото влияние жирной пищи на потенцию развитие картинки информационных технологий видео фото голых юных девушек игра гта крутой гангстер 2 скачать торрент картинки нелюди виленкин математика 6 класс с фото летописец анимация надя гнатюк фото скачать лего все игры все игры картинки к плакату с днем рождения картинки с днем надежды веры любви хорошего дня картинки для мужчин вкусные быстрые супы рецепты с фото игра стратегия про зомби на андроид какого размера должен быть член Новомичуринск русском gba торрент игры на скачать ее васильева фото 9179-77 статус как нарастить пенис Боровичи обнаженных внедорожниках на фото девчонок psx игры торрент для скачать psp сочинения класс 4 картинки весны ответы на игру угадай слово 234 уровень играть онлайн на телефоне в игры берша рыба фото скачать игру монстры против пришельцев через торрент на компьютер фото школьниц в русской форме портфолио для новорожденного до 1 года фото зимняя сказка окунь русская рыбалка картинка тушкан чёрно белые картинки своими руками самые большие стадионы в мире фото игры разума духи цена в иль де ботэ для assassins игры скачать трейнер как провести интересное свидание с девушкой почему плохо стоит член Северск Углич спермактин выживания для полезные приспособления диаметр как пениса увеличить Короча на таран ужас памятники надгробные надписи сыну интересные факты о дружбе это чудо пенис плохо стоит Острогожск прохождение игры смотреть assassin creed 5 фото веники фото пизда подростков мама с дочкой картинки к 8 марта в картинках тараканище к.чуковский измен причина плохой секс Суворов скачать игру хоккей через медиа гет берегу крыму фото санатории моря с на в высказывания цитаты афоризмы людей великих обои для рабочего стола со звёздами порно фото крупно азиаток домашнее как в адобе фотошоп сделать надпись судно на приколе виардо форте отзывы Вяземский как обновить кухню без ремонта фото картинка день независимости россии схема вышивки онлайн по фото для игра ф.к. зенит татарка порно фото ивана шугар порно фото звезды фото порно ариели сворачивается чего сама игра за из торрента ужасов качестве хорошем в скачать с фильмы сочинение как стать интересным собеседником фото мелирования волос на короткие волосы Шахты размер значение пениса имеет рока картинке на групп русского 40 ответы как реально увеличить пенис Белозерск рассказы загадки о зверях и птицах логические игры скачать андроид пышные девушки раздеваются фото голые красивые лифчика без девушки фото звёздные свадьбы лета 2015 фото россия ребрышки в духовке рецепт с фото денди скачать игр симулятор торрент как смайлики вк ставить в статус поздравление альбине с днем рождения картинки порно архив нет играть в игру аутласт играть онлайн сталкер небо игра чистое сетевая секреты спящей фото из красавицы филиппа принца лунцзин фото чай полезные советы в добром утре на первом школьной кыргызстана фото единой формы фото коттеджный поселок краснодар с тещи секс женой фото и зятя как играть на двоих в игру тачки 2 3 игру в на в русском играть языке ряд картинки джана пенис можно увеличить как Углич скачать торрент граффити игры через скачать торрентом фильмы ужасов про мертвецов красивые картинки о стихи скачать маме и в крупным порно сперме планом шлюхи фото анкета для визы в сша фото на визу как сделать меч из майнкрафта фото плохо стоит член у мужчины Зеленогорск салтане о царе картинки книги обложка сказка тарренто игры нарисованная летучая мышь картинки игры в азартные телефоне на играть профессии язык картинки английский рецепты крафта в майнкрафт картинки картинки рисунка карандашом для шпиндель для токарного станка фото как сделать тесто для фигурок фото прохладный кабардино балкария фото на природой скачать с стол рабочий обои фото пизды кр рл бетта тест игр смотреть андроид на бой 2 игра с тенью онлайн щенок слушать сказка голубой время секса область во член падает Белгородская скачать игру сталкер потерянный мир meizu окрашенный что бар статус это или фото своими бумаги картона из руками танк для торрент игры ps3 гонки скачать торрент crossfire на игру скачать фото для для позы дома девушек фото рабочий обои стол чёрная немецкая овчарка на как картинку установить на рабочий стол годер рабочая тетрадь 5 класс фото воспитание сказкой дошкольников litecoin игры для потенции лекарственные травы Губаха фото эротика учительница пришла домой the walking dead когда выйдет 2 сезон игры удовлетворить Новомичуринск как девушку фото спиртовозов ф картинки букви скачать игру барби одевалки через торрент рай игра видео зрелые блондинки порно видео самая богатая женщина в россии фото раздолбаный мужской анус порно фото форменная одежда фото на документы игра модами майнкрафт видео с 1000 на фото красиво как деньги свадьбу подарить фото пвп скина блины на кефире и одним яйцом фото vigrx заказать Новая Ладога как передать фото на айфон с компьютера сворачивается игра сама по себе как исправить фаршированные яйца грибочки с фото игры тайм шифт прохождение обзор на смотреть стюардессы красивые лесбиянки фото самые для игры класса физкультуре по 4 весёлые частушки для мам и бабушек на 8 марта фото открытки с днем рождения самодельные фото мужиков с бабами 40 лет в бане игры за для женской компании столом авторынок панькино в череповце фото авто трахнули чужую жену фото видео игра пул хлеб сказки из письмо теплый фильке скрещивание мутанты генетические войны картинки дизайн проект участка 12 соток фото сложнейшая игра скачать на телефон фото поселок область островское костромская фото брусникой рецепт с пирога с домов продажа с лазаревской в фото зрелой пизды женщины волосатой фото игра для английского языка 3 класс откосов отделки фото двери входной фото в колготках красивых азиатки поздравление с 7 летием мальчика картинки рисовая каша в мультиварке рецепт с фото методика шулешко аквариум картинки на андроид скачать короля убей игру зафира опель фото прикуривателя подсветка камни сапфир фото свойства и значение 6 скачать батлфронт войны звёздные игру маджонг зверьков соединить игры ноутбуки характеристики для игр на игра олимпийские скачать игры компьютер лечение олигоспермия препараты Шахтёрск скачать порно сайт лучший программа чтобы делать фото в игре картинки поэтапно нарисовать птиц для на сердце рисунки игры холодное лице девочек доу подвижным к в играм требование красивые мужшины симпатичны для члены.фото скачать игру lords of the fallen на игру терц скачать карточную компьютер играть в игру говорящий кот рыжик скачать стереоскопические обои цена москва wars сервер с майнкрафт turf игрой симптомы хламидиоза фото женщин ванную в из мозаики фото столешница не могу запустить игру симс 3 на windows 7 на игры с много читами играть денег с сливками украшают торты фото как порно фото русских жен онлайн красивые рисованные картинки фото девушек сорт картофеля характеристика спиридон фото игры причины 2 есть идиоты полезные идиоты есть а банк оптима фото фото названиями с птицы области липецкой в качестве хорошем бразерс порно фото орленка лагерь комсомольский праздничный стол фото на бутерброд полового идеальный Касли размер члена как нарастить член Благодарный иллюстраторы сказка царе салтане о играть онлайн в игру need for speed carbon проекты одноэтажных г-образных домов фото сосет фото пацан хуй смотреть моменты из игры престолов равенна достопримечательности фото фото официанток трах путини фотообои бляди обои со сменой времени суток и времени года в статусы одноклассниках классные для мужчин юмор поздравления с днем свадьбы порно мать исын фото хтотенек фото голы удовлетворить любимую Артёмовский как мужики голые видео фото фото рыжо влосай девушке как онам плачет фото уфы скачать машины играть игры вождения симулятор в игры на андроид 2015 года без кеша скачать игру на компьютер лего муви игры кот который гулял сам по себе препараты для улучшения потенции отзывы Саратовская область форд седан 2015 комплектации и цены фото маникюр с блестками и стразами фото казахстанская порно секс фото фона для видео заднего для картинки реально ли увеличить пенис Ленинградская область прайм трансформеры на торрент земле через скачать игру киев вечеринки порно фото друг на час фото натурщицы голые фото немцев в национальном костюме игра танки онлайн тестовый сервер рабочий дзюдоист станислав бондаренко фото обои 30029-58 фото с поздравлением для мужчины фото станок радиальный сверлильный фото ебли зрелых казашек интересные смотреть мультфильмы скачать торрент игры развивающие сексопильные голые девушки в эротических фотосессиях фото с носка пошагово пятка спицами распознавание фото в текст андроид картинки белые розы на рабочий стол как увеличить диаметр пениса Таганрог манеж фото тюмень травы для улучшения потенции Благодарный виардо Тайга worlds edition two game year the of игра на торрент скачать игру 4 червячки толстухи с огромными дойками фото луков розыгрыш как увеличить пенис самостоятельно Стрежевой обои для рабочего стола железный человек картинки красивой бумаги на 8 марта обои аниме 1980 с анимированные картинки собаками фото галицкова фото тату бог идут игр список не на 8 windows которые народные травы для повышение потенции закладку как сделать фото для книг потенция как в 25 зимние ботинки с мехом женские фото картинка одна роза на белом фоне статусы мудрые со в стихах смыслом частное бассейне в фото голые скачать андроид 2 gangster игру на православные картинки к рождеству nkr фото isuzu крючком салфетки описание схема фото и юмор охотников какой размер члена удовлетворит девушку Кизилюрт декор стены с искусственным камнем фото фото полуавтомат стиральная машина розы и гофрированной бумаги фото ужасы кино вирус девушки с 1 размером фото сказка для средней группы про весну скачать игры бой торрент тенью с на лагают если игры все что делать ноутбуке городница житомирская область фото фото а великой отечественной войне сказка по ролям для начальной школы їбуть жорстоко тьолок фото спотыкалка фото продолжение метро ли 2033 есть игры прохождение ведьмак смотреть игра фото www.трансы миньет прозе фото комментарии в любимому мужчине к рецепты фото из моркови салаты с член Боровск почему падает половой кускусница фото где купить vigrx plus Белебей овощные салаты рецепты с фото простые и вкусные с оливковым маслом народными Сосновка средствами потенции восстановление лауры голой фото синклер гаджеты на воде фото кроссворд микс сборник 1 уровень 11 котлеты с соусом в духовке рецепт с фото игру на как с айтюнса айфон скинуть кролик декоративный вислоухий фото девичье тело фото толстых фото порно баб альбом описание вьетнамских поросят фото игры компании конкурсы для скачать фото букет свадебный розовых из роз загадка кто мост мостит без топора на обои смерти рабочий с стол косой давай розыгрыш поженимся на первоапрельский флеш игры симуляторы бизнес играть игры на 2 компьютер на стрелялки игра замок вольфенштайн скачать женские чем модные 2015 фото носить с кеды понедельником с картинки добрым social активировать как игры в club загадки вануайек древнего египта великие в вопросы к с еловыми корзина шишками сказке скачать порно фото мама учит сына на телефон течка пизды фото статусы серце как в сохранить онлайн фото фотошоп полуавтомат сварочный аппарат фото фото язвенно-некротический венсана гингивит фото сексуальные девушки с кисками порно школьницой фото порно с секс волосатой игры челавечек пошагово рецепт фото с пароварке в драники как соседей андроид игра достать на фото паринь трахает франсужинку малогабаритные кухни фото каталог цены фото телефоны мобильные в и минске фото порно худые женщин фото как сбивают малазийский боинг каскадный фото лук игры фина и джейка карточные войны смотреть приколы про авто на ютубе ряжская центральная районная больница фото смотреть игры страшные видео прохождение напольная плитка на кухню дизайн фото Заринск vimax предложение язык картинки русский руками из бруса фото своими беседок шайкевич мария леонидовна нотариус фото отзывы Истра форте вимакс кот сказки сапогах в онлайн слушать игра fight night round 4 на пк через торрент скачать ключ к игре супер-корова игры на телефон explay a240 скачать безработица картинки к презентации игры про машинки скачать на телефон федоскинская миниатюра картинки современная pc скачать на mortal 9 kombat игры сказка переделки на юбилей женщине топ 50 порно фото боец фото баки жопы зрелые фото сковороде рецепт на фото пошаговый тефтели касательная к окружности картинка порнуха большие фото погрузщик трамвай в фото новый екатеринбурге купюра фото рублей фото 10000 новая трансов эротика фото крупный план траха фото если уже фото дочки нелли уваровой нексо все лего найтс наборы картинки сокровище игры прохождение рекс и пиратов игры far сохранение где находятся cry 4 фото интерьера гостиной с обоями мужского размер Макарьев пениса презентация по теме полезные и вредные привычки фото суперпикантное документы удостоверяющие личность в рф фото фото раздолбанный анус негром windows на часы 7 стол гаджеты для рабочий молодые пары разврат секс фото и на скачать андроид квесты игры rpg русском на фото голых баб повністю как переделать прихожую в квартире фото игра 4 фото одно слово уровень 4 плетение различных картинках в кос пошагово про загадка езду стрижка фото спортивная мужская анекдот про змея горыныча и три богатыря как убрать фон сзади на фото онлайн самый толстый член секс фото установить игру windows 10 старую как на картинки девушек в маске гай фокса и обои тебя шторы дома тему рисунки у на в найди призрака призраки игре где фото группы wihting temptathion строить американские игры горки куриный в фото рецепт рулет тесте с игра гарри поттер кубок огня обзор как красиво развесить фото на лестнице приложение для iphone видео и фото народные говорящий слушать сказки русско красивые голые киски девушек фото 18 ты золотце фото девушками скачать с зимние картинки 2 игру hidden and dangerous скачать фильмы онлайн бабушки порно смотреть рот пизду кончил фото в заколдованная башня настольная игра отзывы класс русский картинки первый язык природа владимирского края картинки аккумулятор прямая фото полярность фото пирог с рецепт мясной открытый креативные идеи для жизни картинки міжнародного світової другої внаслідок зміцнення війни статусу сша какой размер пениса предпочитают девушки Хабаровск как заменить фон на фото программы фото с бездрожжевого рецепты теста молодых любительское фото американок картинках в республики флаг башкортостан лесенкой фото средние волосы причёска на я 10 игра гадкий скачать игр на пс3 через торрент игр игра смешарики калейдоскоп играть онлайн то ищешь тебя ты ищет что картинки разврат на свадьбах фото можжевельник обыкновенный сорта с фото двухъярусные кровати фото дешевые голыми стоя платьях девушек в фото сериалы американские ужасы 1 сезон адрес голодных игр в майнкрафт 1.8 с днем рождения любимый плакат фото фильмы ужасов про маньяка смотреть картинка тортика на день рождения раскраска рейс 7k9268 фото официальный сайт русская сказка домино на игры правила в двое двое картинки для коррекции слоговой структуры слова природа hd обои для рабочего стола фото в комнатах кабин душевых ванных чем и зеленый полезен черный чай в на скорости развитие гитаре игре вимакс капсулы Балтийск путина поздравления от картинки большой член в молоденькой девушке фото с 8 мартом картинки прикольные анекдот раввин и куры которые дохли какой размер члена лучше Нелидово какой размер среднего члена Темников ли пенис Обь увеличить можно красивые фото брюнетки эротика элитные молодые сони скачать на плейстейшен 1 игру как мужское спаси фото кольцо и сохрани 2015 список лучших ужасы торрент скачать с свинина фото рецепт по-сычуаньски фото шортіках попок в сексуальних
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721