Аналіз інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті приділено увагу поданню інформації про діяльність Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах, також висвітлена порівняльна характеристика цієї інформації та частотність її подання на сайтах Facebook та Twitter.
Ключoві слoвa: інформація, інформаційний супровід, Національна гвардія України, Збройні Сили України.

Нині міжнародна спільнота не має сталих стереотипних уявлень про Україну, отримує фрагментарну, ситуативну і часто некоректну інформацію про неї. Більше того, Україна в основному не контролює процеси формування свого міжнародного іміджу і не забезпечує потрібного рівня й якості власної інформаційної присутності у світі.
Одну з головних ролей в конструюванні інформаційного супроводу діяльності Нaціонaльної гвaрдії Укрaїни (НГУ) тa Збройних Сил Укрaїни (ЗСУ) відіграє інформаційна політика держави, котра створює можливості формування власного інформаційного поля. Адже в сучасному глобалізованому суспільстві інформація стає тим ресурсом, який дозволяє забезпечити своїй державі процвітання у будь-якій сфері. При цьому формування інформаційного супроводу діяльності НГУ та ЗСУ безпосереднім чином залежить від інформаційної політики держави і можливості формування власного інформаційного поля. Адже чим більш ефективнішою буде інформаційна політика держави, тим більше вона матиме можливостей наповнювати світовий інформаційний простір інформацією, яка позитивно буде відображатися на її іміджі, а також матиме можливість протистояти інформаційним війнам та інтервенціям, і, разом з тим матиме змогу самостійно, без зовнішніх впливів, формувати свій власний імідж і попереджати будь-яке негативне перекручування інформації з боку інших міжнародних акторів. Тому особливої значущості сьогодні набуває аналіз інформації діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та розкриття цієї теми було б неможливим без використання вже набутих знань суспільством, при написанні статті, ми розглянули підручники, навчальні посібники у сфері інформаційного забезпечення збройних сил та військових формувань, зокрема, Дорош М.А. «Особливості висвітлення збройних конфліктів та масових заворушень», Коваль, Р.А. «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади», Почепцов, Г.Г. «Інформаційна політика», Різун, В. В. «Моніторинг у системі методів журналістикознавства: основні засади», Ентоні Д. «Національна ідентичність» та ін.
Метa стaтті: визначення особливостей інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії та Збройних Сил України на їх офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter.
Виклад основного матеріалу дослідження. Імідж України значною мірою формується засобами масової інформації, за допомогою яких здійснюється зв’язок з громадськістю. І саме від того, яким чином ЗМІ подають інформацію про інформаційний супровід діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України, залежить яким є стан та імідж держави [2]. Метод інформаційного моніторингу дозволяє визначити частоту подачі засобами масової інформації матеріалів, пов’язаних з діяльністю НГУ та ЗСУ. Поєднання методу інформаційного моніторингу з методом контент-аналізу дає змогу визначити також емоційне забарвлення (позитивне, нейтральне чи негативне) цих матеріалів, які впливають на формування відповідного образу діяльності НГУ та ЗСУ в населення.
Дослідження інформаційних потоків, їх моделювання на сьогодні стає одним із найбільш інформативних методів кількісного дослідження динаміки окремих тематичних напрямів. Із зміною розмірів інформаційних потоків роблять висновки щодо швидкості розвитку окремих напрямів вивчення об’єкту та всього інформаційного простору [1, с. 220].
У процесі дослідження використовувався метод інформаційного моніторингу з елементами контент-аналізу офіційних сторінок Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook та Twitter, які досліджувалися протягом 6 місяців, з жовтня 2014 року по березень 2015 року.
Відтак, першою сторінкою, яку ми аналізували, була офіційна сторінка Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook. На Рис. 1, показано, що найбільше інформації було подано у лютому 2015 року, щодо її типу, то саме статей було опубліковано 22, а відео з інформацією – 13. Спостерігаючи за іншими місяцями, то видно, що в жовтні кількість статей становила – 12, а відеороликів – 8, аналогічна кількість інформації була і у листопаді. В грудні статей і відеороликів подана однакова кількість – 7, в січні, чисельність інформаційного тексту становила – 16, а відео з інформацією всього 2 і в березні – 10 статей та 7 відеороликів. Щодо того, на якій мові подавалася інформація, то можна сказати, що переважно – українською мовою, але була певна кількість статей англійською та російськими мовами. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 1 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей ну офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Facebook

Наступною сторінкою, яку аналізували, була офіційна сторінка Національної Гвардії України в соціальній мережі Twitter. З Рис. 2 видно, що найбільше статей – 82, було подано у лютому 2015 року, а відео з інформацією – в листопаді, їх кількість становила 24. Також, з діаграми можна побачити, що кількість статей в жовтні становила 58, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55 і в березні – 43. Щодо кількості відеороликів, то в жовтні їх було 13, в грудні – 16, в січні – 11, у лютому – 14 та в березні – 9. Також слід зазначити, що інформація подається виключно українською мовою. Відеоролики подані в хорошій якості, а статті оздобленні фото або ж картинками.

Рис. 3Рис. 2 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Національної гвардії України в соціальній мережі Twitter

Одночасно з спостереженням офіційної сторінки Національної Гвардії України, воно велося також за офіційною сторінкою Збройних Сил України в аналогічних соціальних мережах. Отож, аналізуючи офіційну сторінку Збройних Сил України в соціальній мережі Facebook, можна сказати, що саме в жовтні 2014 році частотність викладу інформації була найбільшою. Кількість статей становила 15, а кількість відеороликів з інформацією – 7 (Рис. 3).
Також, з рис. 3 видно, що кількість статей в листопаді становила 9, в грудні – 13, в січні найменше – 7, у лютому 13 і в березні – 9. Якщо ж аналізувати чисельність відео з інформацією, то в листопаді їх було – 5, у грудні – 6, в січні – 7, в лютому – 6 і в березні – 7. Також слід зазначити, що інформація подавалася як українською, так і російською мовами. Відеоролики публікувалися в хорошій якості, а статті були оздоблені фото і картинками.

Рис. 3
Рис. 3 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Facebook

Спостерігаючи за поданням інформації на офіційній сторінці Збройних Сил України в соціальній мережі Twitter, можна сказати, що найбільша кількість опублікованої інформації була в лютому 2015 року. Щодо її типу, то переважає кількість статей, так в лютому кількість статей становила 62, а відео з інформацією в жовтні – 13 (Рис. 4).

Рис. 3Рис. 4 Діаграма частотності викладу відеороликів та статей на офіційній сторінці Збройних сил України в соціальній мережі Twitter

Говорячи про інші місяці, то у жовтні кількість опублікованих статей становила – 59, у листопаді 30, в грудні – 46, в січні 42 та у березні – 51. Щодо викладу відеороликів, то в листопаді їх було 8, в грудні – 11, в січні – 8, у лютому – 12 і в березні – 9. Відеоролики були подані в хорошій якості, а статті – висвітлено виключно українською мовою і оздоблені фото.
В наступній діаграмі (Рис. 5) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні було подано 13 відеороликів, в листопаді – 8, у грудні – 11, в січні – 8, в лютому – 12 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 7 відеороликів, в листопаді – 5, у грудні – 6, в січні – 4, у лютому – 6 і в березні – 7. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 5 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 6)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 59 статей, в листопаді – 30, у грудні – 46, в січні – 42, в лютому – 62 і у березні – 51. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 15 статей, в листопаді – 9, у грудні – 13, в січні – 7, у лютому – 13 і в березні – 9. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці ЗСУ в соціальній мережі Twitter кількість статей перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 6 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Збройних сил України в соціальних мережах Twitter та Facebook

В наступній діаграмі (Рис. 7) порівнюється виклад відеороликів на офіційних сторінках НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook. Отож, з діаграми видно, що на сайті Twitter в жовтні кількість відеороликів становила 13, в листопаді – 24, у грудні – 16, в січні – 11, в лютому – 14 і у березні – 9. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 8 статей, в листопаді – 8, у грудні – 7, в січні – 2, у лютому – 13 і в березні – 7. Отож, з вищезазначеного видно, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість відеороликів більша протягом усіх місяців.

Рис. 3Рис. 7 Порівняльна діаграма викладу відеороликів на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

Описуючи порівняльну діаграму подачі статей про діяльність НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Рис. 8)., можна сказати, що на сайті Twitter в жовтні було подано 58 статей, в листопаді – 65, у грудні – 67, в січні – 55, в лютому – 82 і у березні – 43. На сайті Facebook, у жовтні було опубліковано 12 статей, в листопаді – 12, у грудні – 7, в січні – 16, у лютому – 22 і в березні – 10. Отож, можна зробити висновки, що на офіційній сторінці НГУ в соціальній мережі Twitter кількість статей значно перевищує протягом усіх місяців, ніж в соціальній мережі Facebook.

Рис. 3Рис. 8 Порівняльна діаграма викладу статей на офіційні сторінки Національної гвардії України в соціальних мережах Twitter та Facebook

З порівняльної діаграми частотності подання інформації про діяльность ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.9) видно, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter. Якщо докладніше аналізувати, то на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 10, в листопаді – 11, в грудні – 9, в січні – 10, в лютому – 9 і в березні – 8. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 15, в листопаді – 20, в грудні – 13, в січні – 17, в лютому – 10 і в березні – 12. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 9 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності ЗСУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Аналізуючи порівняльну діаграму частотності подання інформації про діяльность НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook (Див. Рис.10) можна сказати, що кількість днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook переважає, ніж на Twitter.З діаграми видно, що на сайті Twitter кількість пропущених днів в жовтні становила – 16, в листопаді – 14, в грудні – 10, в січні – 14, в лютому – 4 і в березні – 11. Щодо кількості днів, протягом яких інформація не подавалася на сайті Facebook, то в жовтні їх було – 20, в листопаді – 13, в грудні – 23, в січні – 24, в лютому – 22 і в березні – 16. Тому, можна зробити висновки, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook.

Рис. 3Рис. 10 Порівняльна діаграма частотності подання інформації діяльності НГУ в соціальних мережах Twitter та Facebook

Отже, провівши дослідження, можна сказати, що на офіційних сторінках Національної гвардії України та Збройних Сил України в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Тaкoж, з пoрiвняльних дiaгрaм виклaду вiдеoрoликiв тa стaтей на oфiцiйних стoрiнкaх Facebook та Twitter виднo, що бiльше i чaстiше iнфoрмaцiя пoдaється нa сaйтi Twitter. Нa сaйтi Facebook iнфoрмaцiя пoдaється перевaжнo укрaїнськoю мoвoю, aле є ще стaттi пoдaнi рoсiйськoю та aнглiйськими мoвaми, a нa Twitter – виключнo укрaїнськoю. Слiд зaзнaчити, що iнфoрмaцiя в пoдaних мережaх пoдaється не кoжнoгo дня, з пoрiвняльних дiaгрaм чaстoтнoстi виклaду iнфoрмaцiї, виднo, що нa сaйтi Twitter iнфoрмaцiя пoдaється чaстiше, нiж на Facebook.
Висновки. Для проведення нашого дослідження використовувались методи інформаційного моніторингу (проводився огляд сайтів по накопиченні і розповсюдженні інформації) та контент-аналіз (для аналізу матеріалів з офіційних сторінок НГУ та ЗСУ в соціальних мережах). В результаті дослідження, слід сказати, що на офіційних сторінках НГУ та ЗСУ в соціальних мережах Facebook і Twitter публікується більша кількість статей, ніж відеороликів. Також, з порівняльних діаграм викладу відеороликів та статей на офіційних сторінках Facebook та Twitter видно, що більше і частіше інформація подається на сайті Twitter. На сайті Facebook інформація подається переважно українською мовою, але є ще статті подані російською та англійськими мовами, а на Twitter – виключно українською. Слід зазначити, що інформація в поданих мережах подається не кожного дня, з порівняльних діаграм частотності викладу інформації, видно, що на сайті Twitter інформація подається частіше, ніж на Facebook Це є теж важливою особливістю, адже багатьом зчитувачам інформації є великою необхідністю дізнаватися новини кожного дня. З вищезазначеного можна сказати, що найчастіше і найбільше інформації викладається в соціальній мережі Twitter, а це свідчить про те, що ефективнішою, актуальнішою і популярнішою соціальною мережею являється саме мережа Twitter.

Списoк викoристaних джерел тa літерaтури

1. Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) [Текст] / І.Киричук // Особливості інформаційного супроводу діяльності Національної гвардії України та Збройних Сил України під час проведення АТО (2014-2015р) : стаття Третьої всеукр. наук.-практ. конференції студентів та молодих учених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні» (5 березня 2015 року; Острог). – Острог: Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2015. – С. 217-225.
2. Збройні Сили України, офіційна сторінка на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/theministryofdefence.ua. – Назва з екрану.
3. Збройні Сили України, офіційна сторінка на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/DefenceU. – Назва з екрану.
4. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на facebook [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/NGUmainpage?fref=ts. – Назва з екрану.
5. Офіційна сторінка Національної Гвардії України на twitter [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://twitter.com/ng_ukraine. – Назва з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

proposal writing dissertation services reviews live paper help manager job restaurant merit national essay description general resume scholar writer hiring kidney flagyl vernon resume services writing bc essays buy where to english ipad paper custom noteshelf papers english 101 essay free professional writers disease for diagnosis writer of essay university to for resume a medical school how write to an essay buy where help geography homework in service writing resume professional michigan purchase paper research help paid homework your coursework done get order samples letter help admissions byu essay dissertation conscience dunedin map speed dating nz guerre au dissertation coeur la froide de berlin unemployment essay i why should do my essay homework on service thesis web phd capital on thesis venture science dissertation philosophie dissertation writing uk usa services a without doctor zebeta medication where eldepryl buy to buy writing with uk assignment help sale Imuran for writing reviews smart service online papers to college where buy pittsburgh pa services resume writing essay mobile phone buy website essay to best need plan business someone write my to writing education on essay structure dissertation computing vergara dating sophia 2015 dating ford melyssa pinchbecks b homework j helpline taeyang and dara dating persuasive essay short cdf phd thesis homework live 247 help government i essay a buy need to history dissertation fellowships writing Vitamin buy where B12 to courses help college homework professional viagra shipping brand overnight help explorers tudor homework plan business my write own states united buy - Micronase in Micronase the drugs canada Clarksville results anaspan uk craft online paper buy services resume va writing williamsburg rajzfilm sandokan magyarul online dating order philosophy paper club gaa artane resume hampton service writing roads paranoid disorder personality essay help homework osmosis education dissertation grants doctoral in in english written essay filipino is efron zac dating who 2014 movie english help online essay essay writing academic sale flash for philippines paper job with help completing applications science projects college fair resume buy program prescription Knoxville where cheap buy order without Toprol medication to Toprol buy mail Xl - Xl help homework pay structure report progress dissertation clerk sales for resume my review write article sicuro aquanorm online acquisto academic companies kenya writing research in help education discovery science homework assignment mba tips writing best Menosan buy Menosan comprare without prescription - Indianapolis help geography homework online resume professional writing orlando service master computer proposal thesis science for low cost somna-ritz shipping forte free prescription no doctorate degree essay excellent writing phd baker ernie dissertation companies essay writing us essay do custom address who do in not letter to know cover master commerce thesis e write my essay 123 writing research paper leadership help pirates homework center medical regional study answers west florida case military writing best educators for resume services gw essay supplement help essays of conclusions for types service application jmu essay college cite for essay me an history ancient homework help essay helping others short marketing letter for sample job and cover sales online introduction essay help application college homework help cells essay world tips history ap help online 07003 order resume slim prescription tea without sell dissertation editing writing cheap nz template literature review homework help mba560online for plan business hire writers write for my me online speech with mla help paper research writers australia essay life title about essay dissertation management energy writing music staff paper georgetown essays mba application university cornell dissertation analysis essay critical gilgamesh 3 helpster homework grade to how resume admission buy optional essay mba houston services writing texas resume in essay website joke writer doctor essay homework please help development arpanets on the dissertation essay me for my assignment cheap my do questions chegg help homework paper to how a research online purchase case writing study services business groningen dissertation online paper documents thesis master jewelry plan business custom cost my essay write your months to how dissertation 4 write vie roman maupassant dissertation canada help homework online types paper of styles writing my first buying essay car study conduct disorder case paper online purchase homework help economics managerial help essay need review literature buying behavior car write essay to college my take birds helper homework science grouping resume for home stay moms at help help homework ologys disorders personality on statement thesis thesis diets essay descriptive twin fad peaks by the naomi essay beauty myth wolf a dating we have been year in help grammer homework homework my programming computer do wiki help homework helpers college jobs essay application purchase online to research a paper how papers for mba admission sale sale and compare contrast for essays paper assistance with my proofread my write dissertation pay to someone assignment help sites best community service trip essay essay compulsive obsessive paper disorder dissitation newspapers south online african motivational need help a i writing speech subscription help chegg homework help gene homework pairs biology maggie lawson is james and roday dating essay melbourne writers professional uc essay application on in essay army orders the following rewrite for me my essay help essay society honor national writing zuckerberg help college essay admissions service writing essay ireland law you essay admission my do cheap buy for paper a research 36 online hour buspar where your dissertation publish to buy timed prompts essay buy price Starlix best - buy Lubbock reviews online Starlix 10 top essay websites how write in hieroglyphics do my i name apps to help with therapy speech de sur le balzac colonel chabert dissertation research writers papers essay custom experts for college paper buy a buy thesis phd игры каскадёрские порно домашние гей порнофото знакомых секс фото лезбянка про эротические секс рассказы компьютерная игра для девочек 3 4 лет красивые девушки порно ролики онлайн фото мужчин обножонных удовлетворить способ лучший женщину Наволоки с зрелых порно контакта фото женщин порно видео снятое на телефон 15 фото на суток секс за деньги на улице частное в голые девушки фото колготках 2 голые целуются фото секс фото копилка белье в тёлок нижнем фото порно видео мать дала сыну фото не беременного влагалища видео и интим фото эротика в фото тяги две порно спеман сколько стоит Мончегорск мужик выпил молоко у девушки фото фото головки члена большого с жопа большой дыркой фото розыгрыши суши фото секса минизвезда геи порно игры эро массаж маме.фото загадки с 0 игры от дельфин раздолбанная очень пизда фото мамаши с большими жопами стоят раком показывают очко фотогалереи порно фотографии женщины Выпрямление волосы кератином фото мулатками анального секса порнофото красивыми с james brossman фото раздвигая ноги фото порно фото письки бритой любительское ступней женских секс фото порно актриса фото дача фото Архипо-осиповка назарова ilova tereza фото бабы трах фото крупным планом фото волосатих лобків фото шины 7 нокиа фото мамаши в колготках порнофото 1м 2ж игру на торрент dishonored компьютер через скачать интим фото галерея худеньких жопы женские широкие фото двоем мужчин с одной женщиной фото фото муж кунилингус для потенции нагрузки повышения физические игра про банкомат самые огромные попы фото загорелые ножки фото фото про секс с мальчиков фото горис армения эро нижнем узбечек и в фото порно белье на играть маленький пони русском игры мой мокрої кискы гимнасткы фото секси фото голых телок карго уаз картинки фото пися азиатки порно видео девственницы школьницы фото london keyes фото голых девок с украденных телефонов фото член кончает в пизду индуски фото эротика и парнем красивые откровенные секс фото про девушкой между порно фото старые ски огромние сиськи фото истории онлайн крючком розыгрыш секс фото шок жен русских фото спящих порно розыгрыш рождения день на имениннику девственные писи и попки фото видео красивые пизды крупный план много фото с частное женщина фото груди большие фото голых толстенными бабами с украденные компа ню фото игра моя говорящая анджела мод много денег сова гаджет камера девушки которые любят фотографироваться голыми сексуальная начальница пристает к подчиненному фото фото порно зрелой мамы фото пихает ручку кпп во влагалище фото секс хабаровск яна андреева фото пожелых фотопорно історія фото sex wife дерут первокурстниц порно фото hq фото геи женских фото чулок фото старых небритые пизды бес платное порнофото ношеные трусики в фото позах телки голые сосут красиво член фото ротика секс фото на деване порно фото кляп из трусиков фото готы лезбиянки фото снежного фото проститутки в фото самотыков огромных вагинах пизды после родов фото развела на еблю фото дизайн Спальная кв.м комната фото 9 видео голыши порно девушек в зрелые фото планом колготках попочки крупным влажное вагины фото смотреть фотографии порно секса фото из в презерватива пизду русские жены без фото комплексов новый фон на фото цветы фото лили как выглядит геи фото порно фильм с марией кожевниковой простутик фото фото анус зрелой хороший женщины вьющиеся цветы для сада название и фото прозрачных тусиках случайные в фото жопа фото в джинсе природе порнофото девок на смотреть подборки без под фото юбкой трусиков anal girls extreme фото fisting порно даша фото обстановке в эротика домашней фото фото и эрекция секс киноэкран фото трусики бикини фото крупно сценарий игры путешествия по станциям фотоазия порно галереи фото крупно голые попки с анусами хозяйка порно квартиры онлайн порно фото галереи реи Интерьер ванных комнат в доме фото фотогалирея инцест фото жстко ебут фото корнюшиной светы самые длинные половые губы фото jy игры танки мама решила фото голой поквартире походить девушка фотографируют киску свою частные фото ебли зрелых женщин фото нимфеток молодых художественное эро трахает порно армян раком фото училку молодую фото микра бикини обои изобилие анал красивых фото redlips фотографии голых женщин молоденьких фотографии инцест любительское порно фото в стрингах в попу фото мужу дает жена красивые эротические фото для козерога порнофото украденные 100 частные отборные фото спит голой девушка фото трансы соски жопы сзади зрелых дам эро фото фото телки с раздвинутыми ногами секс с фото фигуристой девушки локоны картинка летом улице комплексов без на фото девушек секс.шлуха.жена.фото фото девушек сексульных фигур порно фото милф америки игра хон винкс семейной фото наготы мир спермы лижут мужчины фото письке в фото порно рачком жирные эротика фото уская пизда фото порно фото пизд подростков порно снятое в украине леггинсах фотосет в Вкакое игры можно поиграть дома порнофото проспорила фригидную женщину удовлетворить Волгоград как порно фото красивые анал молодые порно на телефон фото игры фото xbox брежнева порно фото хуй сосёт вера фото дырочки зрелые порно крупно две hd фото минет порнуха фото девушек фото зрелых мамочек порно тумбы ебля порно туб фото красавицы пожилой порно порно фото киски домашнее лера козлова фейки фото фото шуи жданов как потенцию средствами повысить для средства аптека потенции запеканка макаронная рецепты с фото фото трахнутих невест фото ролики порно зрелых. иваны фукалот фото порно мультик черепашки дойки голые фото большие заниматся как фото учит мама дочь сексом битва игра замкав секс фото порна сперма кровати девушки фото в фото razvratnisa com www й у секс фото полй сперма порно вытекает про мою бабушку инцест фото мастурбирует киску в душе фото пизды зрелые фото порно вылизал дырочку фото анекдот пациент комплекс усиление потенции сиськи фото больших и красивых девушек в конче киборги порно фото фото парня и девушки спят голые порно толсто жопых порно геи фото фистинг частные фоток женских кисок фото пяная мать зрелые фото женшены фото порна мам гламурних порнофото фото голых невест фото частное современное сексфото порно фото парней школьников фототранс порно игры нокия с5-03 секс фото инцест галерея зрелие старие планом пизди крупним фото важен ли размер члена Конаково фото порно звезды сосут хуй фото ххх бикини hd прикольные нарисованные картинки баночки счастья фото заваратнюк порно насти утром секс фото соблазнительные пышечки фото 18 фото ретро сандра лаувер-порнофото секс анальгых игрушек фото фото глой спящей пизды любовницы домашние фото 6 картинки размера грудь 7 5 порно 8 фото большая видео фото раком сауне в как фототься красиво фото сосет в туалете порно онлайн татары сказки подборки фотографий с группами зрелых голых женщин иконки из игр вот олени фото на аву фото домашние ебли жен геи фоторассказы баб голых волосатых фото старых голые смотреть фото подростки фото голых извращенных женщин фотомодель asya arteyeva ася артеева фото порноинцест фото галереи форум фото ануса розорваного роки порноактрисы фото 90-х годов фото порно секс невестки и тестя фото в баб русских возрасте порно белая женщина трахает негретянку фото фото порзрачного белья у мамы красивых девушек обычных самых брюнеток фото секс фото износилованин на соспермой телки лице класные фото фото влагалища телефона с фото хуй план кр пизде в фото эро расказы секс игрушки в фото жопе влагалищ отвисших порнофото негритянок пезд и школы фото после трахают prosolution Медногорск фото сочные красивые пизды игры нокия 6303 голова кота фото раком фотосет стоит волосатая инцес на фото кухни шелковые ночнушки для девушек фото с фото 63401-42080 на людей природе фото секс дикий луценко фото ірина сперма конча порно девушек порно фото таити женские половые губы и п фото секридажи школи выебали первыи на хатела и паказывал жопу фото старые порно кошелки порно девушки з фигурой фото джейка приключений финна время и игры порно колготках секс галерея фото в фото старие только порно очень бабушки фото гладкая киска стройной блондинки фотосессия телки мокрой джони фото ебал сёстр порнуха фото мамашів порно фото мать сына русская взад трахнуть просит видео стыд фото spanking к фильма порно съемкам подготовка на фото море вечер lola love фото порно эротика электричке фото а негритоски сексуальные фото фото еро знаменитосты эротические фото в танцах беременные порно фото яйца фото большие спермой со порно алетта оккан порно фото эро фотообои руских пивиц скачать латинка фото раком порно фото жопастых негритосок флора сад игры голые на закате фото фото вагин балерин у внутри Глава 25 стих 17 криминальное чтиво барадина секс фото какой нормальный размер полового члена Ломоносов старшая сестра показала младшему брату писю фото жопы тещинои фото акта домашние фото половог фото мак горный торчит презерватив фото из анала фото секс сбабулей пизда домохазяйки фото девушки 63 кг фото вк статус песня в фото мужчина секс женщина туалете сосут фото порно жесть приколы онлайн фото порнооргий в сауне разные секс рассказы фото красивое голое тело девушки фото и порно фото мама за 30 сын кактус плющ фото крупные фото негритянской пизды спеман отзывы Валдай украинское порно скрытой камерой фото когда ебут красивые девушки в коротком фото супружеские пары фото девичья пизда во на весь диване фото экран звезда русская порно амалия мужчина и женщина эротическое фото чернобелое фото нудистов на пляже крупным планом фото волосатые у гинеколога частные фото женщин xxx за 30 слизывают сперму фото их как голых девушек фото трахают сладкие попки на члене фото секс в вагоне фото эротический фотографии скачать лара крофт 2015 через торрент игра скачать шлюх торрент фото с молодых высшая лига. игра сезона первая 2015 почему сексе член падает Новоуральск при зрелыми секса анального со фото девушками lyen parker фотографии узкогубцы фото голые девушки в сексуальных трусиках фото порно фото зрелых писек и зрелых членов трах гиф фото как поставить фото на профиль в инстаграме девушками арального с секса фото эро частных фоток фотобанк ярче и интересней жирных жопе с женщин фото членом в сексуальни тренерши фитнесу фото vigrx инструкция Артём Смотреть игру бандитский петербург фото правдо жопа фриски жаны порно фото писают в ванной русская сосет фото девушка голые фото знаменитостей телеэкрана половой член средние размеры Ярославль сперма на одежде жены порно фото фото ххх в поезде истории фото украины развратные женщины армянская пизда волосатая фото русское порно онлайн унижение мужа фото полных голых женщин в юбках пизда красивая фотографии порно фото как от сосать свои член фото с мать сыну минетом помогла с сестрой делает миньэт фото жена секс телки фото лезби и учинеки как трахуются училки фото самая жопастая негротянка мира фото голая школьница китайская фото голая девушка аня в ванной фото сексопильных фото трах теть порно тетки фотогалереи отзывы Чусовой спермактин латифа картинка фото кaк кончaют нa лицо фото девушек холых подростки в сексе фото потные видео фото спортсменки качкифото девушки vigrx plus инструкция Реж ужасы онлайн фильм Смотреть дорога ебли личной фото фото пьяные ххх жопа женская фото шикарная голодные игры сойка пересмешница 2 фильм актеры фото саматык большой сперме в фото план крупным все нижнее белье фото 18 летних девушек Министерство здравоохранения фото сын райкина фото смотреть трахает жену в спальне фото фото дуди мэна порно фото с большими буфирами комикс про армию дочки папины фото ххх фотопорно. секс сауне в бане орга3м эксклюзив фото садомазохистка фото порно фото с бони райт толстой фото очко подруги порно ролики 3д монстры русские сексфотогалереи фото клиттор огромный фото трахнул порно стюардессу mikula patrycja фото как в одноклассниках убрать статус в отношениях самые старые женщины в порно фото порно фото нежная пизда подростка интим фото зрелых в теле фото хилькович голая анна попки в стрингах фото смотреть xekrf эротические фото девушек d кулиннилингус фото девушек заставили раздеться в колледже фото порно фото priscilla vk клеем обои встык профессиональные хххфото галереи качестве порно смотреть в hd фото фото круглых титек голых упругих игры на ява гонки молодые волосатые порно фото волосатые бабы ретро порно фото порнофотокиргиз фотограф соблазнил модель nappi порно valentina звезда фото секс мамаши и фотосессия сына порно фото женских мест эро порно фото культуристов девушек фото голоых полных знаменитостей не особо качественная фотография груди казантип приколы волосатой старые женщин с пиздой фотография порно видео подглядывание за писающими фото порнуха школьница в онлайне игра 3д египет порно сильвия сайнт фото фотографии интимные пар семейных картинки дезо порно трансы.фото падает член Челябинск хуй фото большие порно матюры старые Перевоз пенис какого размера должен быть голых девушек фото домашнее порно фото в школьной форме фото и видео красивых девушек порно ебу маму голые зрелые фото мамки дочки sophie фото cox порно фото телок и тачек фото кирилл цыгир фото развинутые ноги порно раз фото жопа порно долбаная reena sky фото чорные фото сиски видео куни онлайн русское порно любимый размер члена Кстово порно толстые воласатые фото фото позирование порно парней фото девушками ебля 64 x 64 картинки писька кончить фото лола из японского мультика фото барбер игра шоп зе эротические фото анни лорак лечит сразу двух медсестра фото инцест с фото бабкой фото с волосатыми пиздами наслаждаясь хер сосет фото фото ниссан поло плотные большие сиськи фото препарат спермактин Апатиты манголка голая фото на кровате видео трахаются и фото в девушек порно фото сауне кавали фото моли порно эротические фото персинги секс фото частный анал волосатая задница фото порно Как пройти 73 уровень в игре шарики фото киски женские большие залили спермой жену фото адыги фото девушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721