Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини ХIX сторіччя

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111–3

М.М. Калініченко

Рівненський державний гуманітарний університет,

м. Рівне

 

Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини хіх сторіччя

 

У статті здійснено аналітичну інтерпретацію дискурсивної сутності північноамериканського масового театрального перфомансу першої половини XIX сторіччя та його взаємодії з дискурсивними соціокультуральними практиками доби.

Ключові слова: північноамериканський масовий театр, перфоманс, дискурс, дискурсивні практики, карнавалізація культури.

 

В статье осуществлена аналитическая интерпретация дискурсивной сущности североамериканского массового театрального перфоманса первой половины XIX столетия и его взаимодействия с дискурсивными социокультурными практиками эпохи.

Ключевые слова: североамериканский массовый театр, перфоманс, дискурс, дискурсивные практики, карнавализация культуры.

 

Summary: the article realizes an analytical interpretation of the discursive essence of the North-American mass theatrical performance of the first half of the XIX century and its correspondence with the discursive socio-cultural practices of the age.

Key words: North-American mass theater, performance, discourse, discursive practices, carnivalization of culture.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. У 1811-му році, американський актор Джон Говард Пейн (1792–1852), який ще підлітком виїхав до Британії та згодом уславився на англійській сцені майстерною грою у шекспірівських п’єсах, уперше відвідав розважальну виставу в одному з театральних закладів Нью-Йорка. В оточенні своїх колишніх співгромадян, у атмосфері оглушливого галасу і реготання сповненої нестримного ентузіазму демократичної аудиторії, він уважно, хоча й дещо розгублено спостерігав за виступам клоунів, танцюристів і акробатів. Згадуючи побачене, Пейн занотував у щоденнику: «Невгамовна жага нових вражень, яка є домінуючою ознакою нашого національного характеру, напевно зробить цю справу популярною і прибутковою». Однак, на його переконання, «кожна розумна людина, наділена добрим мистецьким смаком», швидко зрозуміє, що справжнє театральне мистецтво Сполучених Штатів не матиме нічого спільного з «цією розмаїтою мішаниною сценічних розваг, які ніколи не досягнуть гармонії між собою» [3, c. 99].

Пейн, колишній американський громадянин, котрий провів багато років на чужині, не міг навіть уявити, наскільки хибним виявилося його пророцтво щодо майбутньої долі національного театру. Впродовж першої половини ХІХ сторіччя театр в Сполучених Штатів перетворився на «розмаїту мішанину» гетерогенних жанрових різновидів і сценічних засобів, які співіснували і вільно комбінувалися з метою задоволення інтересів масової демократичної аудиторії, яка не мала жодних усталених уподобань, окрім незмінного прагнення отримувати нові й надзвичайні враження.

Вже на початку 1840-х років звичним явищем для більшості масових американських театрів стала поява на сцені співаків, танцюристів, циркових артистів і дресированих тварин. Найвідоміші тогочасні театральні продюсери та драматурги Сполучених Штатів (серед них Фінеас Тейлор Барнум, Чарльз Роджерс, Гілберт Спелдінг і Джон Бенверд) поєднували у своїх масштабних перфомансах трагедії Шекспіра, академічний балет, виступи оперних співаків із «ницими» популярними видовищами — цирковою клоунадою, кумедними виступами «чорнолицих менестрелів», еротичними шоу, сенсаційними мелодрамами, демонстрацією так званих «діорам» тощо.

Хоча історія американського театрального мистецтва першої половини ХІХ сторіччя вже стала предметом уваги академічної спільноти, існує чимало пов’язаних із нею суттєвих питань, які потребують подальших досліджень. Стрімкий розвиток суверенного демократичного суспільства вивільнив бурхливі сили національної популярної культури, які зумовили радикальне оновлення американського театрального перфомансу. Кожен учасник і творець нового демократичного театру, який звертався до масового глядача, незмінно відчував на собі їх потужний вплив. Безмежна волелюбність і нестримне прагнення до індивідуалістичного самоствердження, які були основою ментальності демократичного суспільства, заперечували і підривали усталені засади сценічного мистецтва.

Національний театр і оригінальний американський стиль акторської гри формувалися в безпосередній залежності від преференцій масової аудиторії, яка була залюблена в такі невід’ємні атрибути популярної культури, як сенсаційність, нестримна емоційність і несподівані сполуки багатоманітних засобів художнього вираження. Одначе театр не тільки залежав від демократичних соціокультуральних практик, але і перебував у складних діалогічних стосунках із ними, утворюючи особливий дискурсивний простір, в якому між різними царинами національного буття відбувався постійний обмін ідеями, гаслами і риторичними фігурами.

Відомі політичні промовці і суспільні реформатори Сполучених Штатів охоче послуговувалися риторичним арсеналом популярних виконавців заради максимальної інтенсифікації впливу своїх виступів на громадську думку. Християнські проповідники, які впродовж Другого Великого Пробудження американської протестантської церкви залучали тисячі новонавернених до масових театралізованих богослужінь, дозволяли собі настільки сміливо використовувати засоби драматичної візуалізації і «популярної мови» акторів, що зрештою були змушені захищатися від звинувачень у наслідуванні сценічних стратегій масового театру. За відсутності жорсткої культуральної ієрархії американська музика (популярна і класична), циркові вистави, просвітницькі лекції, природничі музеї, виставки художників і фотографів увійшли до сфери впливу театрального мистецтва. Театр не лише перетворився на конкурента популярної літератури і сенсаційних «penny press», але й привернув увагу багатьох видатних представників американського романтизму, які віднайшли у національному театральному дискурсі багатюще джерело оригінальних сюжетів і яскравих образів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторитетних розвідок останніх років, присвячених вивченню історії американської драматургії та театрального перфомансу в контексті популярної демократичної культури Сполучених Штатів ХІХ сторіччя, варто виокремити наукові праці Рассела Сенджека, Джефрі Мейсона, Розмарі Бенк, Дейла Кокрелла, Вільяма Мейхера, Бенджаміна Рейса, Джона Фріка, Дейвіда Нейлора й Найджела Кліффа. Вони детально розглядають різноманітні аспекти феномена вільного поєднання категорій масової та «високої» культури на американській сцені, який увиразнював неповторний національний характер і потужну енергетику демократичного театру 1800-х років. Хоча названі дослідники незмінно наголошують на пріоритетності вивчення процесів рецепції складових популярної культури і суспільно-політичних проявів американського демократизму в театральному мистецтві, вони залишають без належної уваги діалогічну природу їхньої дискурсивної взаємодії.

Мета статті зумовлена актуальною необхідністю переосмислення історії розвитку американського масового театру першої половини ХІХ сторіччя у його тісному дискурсивному контактуванні з тогочасною популярною культурою. Оскільки театральне мистецтво не лише відображало своє культуральне оточення, але й інтенсивно впливало на нього, завдання статті передбачає визначення характерних особливостей трансформації дискурсивних практик демократичного театру в соціально-політичному і духовному континуумі Сполучених Штатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Американський театр і американське демократичне суспільство нагадували братів-близнюків, які повсякчас відчувають нерозривну спорідненість між собою. У першій половині ХІХ сторіччя динамічне територіальне і економічне зростання Сполучених Штатів відбувалося за рахунок просування на Захід північноамериканського континенту. Разом із тисячами піонерів і переселенців «синхронно з міграцією населення, в тому ж напрямку рухався і американський театр» [3, c. 2]. Відсутність розвиненої мережі доріг змушувала перших мандрівних акторів простувати нерозвіданими водяними шляхами на човнах і саморобних плотах. Заради мистецтва і потенційних прибутків відчайдушні гастролери-авантюристи ризикували життям і нерідко знаходили передчасну смерть посеред безкраїх просторів Дикого Заходу.

Демократичному суспільству вдалося розв’язати транспортну проблему, яка загрожувала суттєво сповільнити розвиток національного театру. Цьому сприяло запровадження так званої «стратегії внутрішніх вдосконалень» (internal improvements strategy), ініційованої президентом Медісоном у 1815-му році. На його переконання, «створення мережі штучних річкових каналів» було спроможне в недалекому майбутньому «поєднати різні частини нашої величезної конфедерації». Успішна подорож пароплава Роберта Фултона в 1807-му році і завершення будівництва каналу Ері між Гудзоном і Великими Озерами у 1825-му році стимулювали розвиток річкового транспорту. До початку 1830-х років американські парові кораблі і національна система внутрішніх водних комунікацій вважалися неперевершеними.

Питомо американське прагнення створити найпотужніший пароплав відзначив Р.В. Емерсон, коли писав, що його співгромадяни «залюбки зійдуть на борт судна, зробленого із сірників диявола, якщо він рухатиметься швидше за інші пароплави». Літературний псевдонім «Марк Твен», запозичений із лексикону лоцманів, став своєрідною даниною американському річковому транспорту, який був виразним утіленням духу підприємливості та винахідливості демократичної нації.

Натаніель Готорн уподібнив будівництво рукотворних водяних шляхів між Східними і Західними територіями до «дивовижного чародійства, яке нарешті сполучило два раніше роз’єднані світи». Лише за десять місяців після завершення каналу Ері більше тринадцяти тисяч кораблів пройшло його водами. Найвеличнішими з них були річкові театри — грандіозні плавучі палаци, на кожному з яких легко розміщувалися до трьох тисяч глядачів. Зазвичай їх іменували «ковчегами» (arks) — це ім’я походило від назви перших плавучих театрів, яким випала честь об’єднати «світи» Сходу й Заходу Америки.

За словами нью-йоркських репортерів, грандіозне театральне дійство, що розпочалося 26 жовтня 1825-го року з нагоди урочистого відкриття каналу Ері, через кілька днів охопило практично всю країну і «стало найвеличнішою карнавальною процесією не лише в Америці, але й у цілому світі» [2, c. 19]. Рівно об одинадцятій годині розміщені вздовж усього каналу артилерійські батареї розпочали тріумфальну канонаду, котра тривала близько години. Оркестри на пристані грали патріотичні марші. Під звуки бравурної музики у першу подорож на Захід відправилася процесія кораблів, яку очолювали плавучі театри. В авангарді знаходилися величезне судно «Noah’s Ark» і найперший в Америці річковий театр «Chapman’s Ark», котрі транспортували акторів, циркачів, співаків і тубільних танцюристів у національному вбранні та дресированих тварин. Практично в кожному великому місті, що траплялося на шляху, влаштовувалися паради, бенкети, феєричні нічні салюти. Під час тривалих зупинок учасники процесії розважали глядачів популярними виставами, котрі розпочиналися словами: «Хто завітав до нас? Ваші брати зі Сходу!» [2, c. 24].

Варто звернути особливу увагу на вищецитовані слова журналістів про «карнавальну процесію». Ще наприкінці 1790-х років американський масовий театр унаслідок домінування релігійних традицій пуританізму вважався чимось на кшталт «диявольської», аморальної розваги, що не заслуговувала на увагу респектабельних громадян. Одначе на початку ХІХ сторіччя, завдяки позитивній суспільній рецепції «карнавалізованих» вистав популярного театру, ставлення широких верств демократичної громадськості до сценічного мистецтва змінилося до невпізнання. «Диявольський» театр, який викликав колись жорсткий суспільний осуд, постав головним чинником консолідації демократичної нації. Величезні кораблі-театри, котрі невпинно прямували на Захід по новозбудованих каналах, засвідчували невпинний соціальний, економічний поступ країни і реалізовували давню мрію американців про остаточне об’єднання Сполучених Штатів.

В Америці, котра лише нещодавно вирвалася з колоніальної неволі, масовий театр виконував функцію потужного каталізатора змістових перетворень соціальних і мистецьких практик молодої демократичної республіки. Аби краще пояснити складну і суперечливу сутність цього процесу, варто звернутися до концепції «карнавалізованої культури» Михайла Бахтіна, реалізованої у його відомій книзі про творчість Франсуа Рабле. На думку дослідника, радикальні зміни світосприйняття незмінно провокують суспільство до релятивізації засадничих елементів домінуючої системи духовних цінностей. Найвиразнішою ознакою «карнавалізації» національної культури, викликаної оновленням світоглядної парадигми, постає схильність базових культуральних атрибутів до несподіваних змістових метаморфоз, внаслідок чого вони втрачають усталене значення й обертаються на свою повну протилежність.

Хоча М. Бахтін застосовував поняття «карнавалізована культура» лише до культурального простору середньовічної Європи, ознаки подібної «карнавалізації» добре помітні в Америці ХІХ сторіччя. Тогочасна демократична культура дійсно нагадувала грандіозний «карнавал», у котрому зникали колишні соціальні і класові відмінності, «високі» і «низькі» культуральні елементи вільно поєднувалися і обмінювалися функціями, а усталена система світоглядних координат перебувала в транзитному стані і безперервно модифікувалася.

Лише за дев’ять місяців після того, як «карнавальна процесія» річкових театрів розпочала підкорення Заходу, громадськість стала свідком чергового масштабного «карнавалу», причиною якого виявилася передчасна смерть двох колишніх президентів і «батьків-засновників» американської демократії — Джона Адамса і Томаса Джефферсона. Вони пішли з життя в один день, 4-го липня 1826-го року, проте замість оголошення трауру з приводу кончини славетних політиків, демократичне суспільство перетворило їхні похорони на карнавалізований національний перфоманс.

Одночасна раптова смерть Адамса і Джефферсона була оголошена «настільки неймовірним збігом обставин, що людський розум здатний сприймати її виключно як переконливий доказ існування Божої Мудрості, що заслуговує на пошанування і благоговіння» [1, c. 223]. У театралізованому світі демократичної культури, яка розвивалася згідно з принципами визначеного М. Бахтіним «карнавалізованого» перевтілення, скорботне розчарування, котре мала викликати втрата відразу двох очільників нації, обернулося на тріумфальне провіщення щасливого майбутнього Америки.

Під час багатотисячних парадів, святкових концертів, політичних виступів і театральних вистав із нагоди «неймовірного збігу» двох смертей актори, оратори, політики потрактовували історію Сполучених Штатів як череду героїчних звитяг і могутніх звершень, реалізованих завдяки містичним інтервенціям «всемогутньої Божої сили», що сприяла прогресу і раз у раз вберігала країну від небезпек. Навіть після набуття Америкою політичного суверенітету добродійні небесні покровителі продовжували піклуватися про демократичну націю, час від часу нагадуючи про свою присутність за допомогою сенсаційних засобів, напрочуд подібних до мистецького арсеналу популярних театрів. Саме під час карнавальних торжеств із нагоди надзвичайної, приголомшливої і неймовірної смерті легендарних державників зі сцени популярних театральних закладів в Нью-Йорку й Вашингтоні вперше пролунали урочисті слова про «єдину, обрану Богом націю», яким згодом судилося стати незмінною риторичною основою американської демократичної ідеології.

Яскравий театральний перфоманс заохотив американців до перенесення майстерних сценічних вигадок у повсякчасне буття. Найкращим майстром цієї справи довгий час вважався видатний американський авантюрист Фінеас Тейлор Барнум, прозваний «принцом омани». Він уславився створенням музею-кунсткамери у Нью-Йорку, в якому впродовж багатьох років демонструвалися найрізноманітніші дивовижні речі і потворні істоти: гіганти і карлики, морські русалки, бородата жінка, «найбільший у світі слон» тощо. Звісно, спостережлива людина могла помітити, що «русалка» скидалася на скелет тюленя, до якого причепили голову мертвої мавпи, але більшість відвідувачів рідко звертала увагу на такі дрібниці. Гротескові експонати Барнума здавалися не менш реальними, ніж «карнавалізовані» сценічні вигадки популярних акторів і драматургів. Як казав із цього приводу сам власник музею, «люди, котрі щиро вірять в інсценізовані вигадки, народжуються в цій країні щохвилини» [6, c. 239 ].

Детальні розповіді про «музей потвор» присутні у більшості сучасних історичних праць, присвячених американській культурі першої половини ХІХ сторіччя. Значно менше відомо про успішну діяльність Барнума як театрального продюсера і драматурга, хоча свій виставковий бізнес він розпочав із тривалих театральних гастролей, подорожуючи Америкою з трупою акторів, які допомагали привертати увагу до головного сенсаційного номера програми — демонстрування паралізованої вісімдесятирічної негритянки Джойс Гет, котра була проголошена «нянькою самого генерала Джорджа Вашингтона». Заради підсилення атмосфери сенсаційності рекламні об’яви популярних вистав Барнума анонсували, що їй нещодавно виповнилося 160 років.

Завдяки приголомшливому успіху театралізованої вигадки із «нянькою Вашингтона», Барнум зібрав достатньо коштів для організації стаціонарного музею, в якому розмістилися понад шістсот тисяч експонатів. У виставковому приміщенні він також облаштував власний театр, де щовечора публіку розважали шоу «чорнолицих менестрелів» і мелодрами, позначені типовою для перфомансів Барнума шахрайською сенсаційністю, націленою на оманливу трансформацію реальності. Про величезний вплив театральних вистав «музею потвор» на популярну демократичну культуру і свідомість масового американського глядача переконливо свідчить статистика. Впродовж 1840-х років у країні, де на той час мешкало близько 35 мільйонів людей, «принц омани» примудрився продати понад 38 мільйонів квитків на свої популярні спектаклі [4, с. 71].

Герман Мелвілл, знавець тогочасного популярного сценічного мистецтва, зобразив Барнума в одному з оповідань збірки «Authentic Anecdotes of Old Zack» (1847). У ньому персонаж на ім’я «П. Т. Б*нум» листується з прославленим генералом Захарієм Тейлором, щоби отримати від нього дорогоцінні військові артефакти: артилерійське ядро, яке колись ледь не вбило цього воєначальника, а також його старезні ногавиці, котрі має намір демонструвати вельмишановній демократичній публіці. Зрештою, «П. Т. Б*нум» звертається до Тейлора із «вигідною діловою пропозицією»: він запрошує генерала оселитися на деякий час у його музеї, у спеціальній клітці [5, c. 23], поряд з іншими сенсаційними експонатами.

Мелвілл увиразнив характерний релятивізм популярної театральної культури та її здатність модифікувати світосприйняття демократичної аудиторії. У грандіозному театральному «карнавалі», котрий ближче до середини сторіччя охопив практично всю країну, героїчний полководець Тейлор і його обтріпані ногавиці набували цілковитої рівнозначності, здатності до взаємного змістового заміщення. Внаслідок театралізації реальності всі складові життя, незалежно від їхньої належності до полярно протилежних культуральних рівнів, ставали частиною єдиного «карнавалізованого» перфомансу демократичної Америки.

Своєрідною кульмінацією тривалого процесу злиття реальності і «карнавалізованої» театральної вигадки постали передвиборчі змагання 1840-го року, коли у двобої за найвищу державну посаду зійшлися кандидат від демократичної партії президент Мартін Ван Бьюрен і генерал Вільям Гаррісон, представник партії Вігів. Серед численних пропагандистських публікацій у тогочасних «penny newspapers» з’явилася сатирична стаття прибічників Ван Бьюрена, в якій Гаррісона заради приниження його іміджу було уподібнено до простакуватого селянина з глибинки, котрий почувається щасливим, коли в нього є «маленька дерев’яна хатинка» і «барильце міцного сидру» — нічого іншого він просто не потребує.

Однак історія про «дерев’яну хатинку» виявилася найбільшим прорахунком передвиборчої кампанії демократів. Їх кандидат Мартін Ван Бьюрен народився в простій сільській хаті; його батько був звичайним фермером, а мати — власницею невеликого трактиру. Важко уявити кращу біографію для справді «народного» демократичного обранця. Натомість, Гаррісон був нащадком заможної плантаторської родини зі штату Віргінія і мешкав у величезному маєтку, який налічував шістнадцять кімнат.

Вигадка демократів про «бочонок з сидром» і «дерев’яну хатинку» надала партії Вігів потужну пропагандистську зброю, скориставшись котрою, вони спромоглися цілковито змінити передвиборчий імідж свого кандидата. По всій Америці були організовані масові театралізовані виступи, в яких Гаррісона репрезентували таким собі пересічним демократичним громадянином з прикордонних територій, який мешкає в маленькій хижі посеред лісу. На передвиборчих сценах популярні актори зводили бутафорські дерев’яні домівки, поруч з якими, заради посилення ефекту «демократичної простоти», були прив’язані справжні лісові звірі: лисиці, єноти і навіть ведмеді. Невдовзі «хатинки» Гаррісона почали з’являтися скрізь: на мітингах, зустрічах із виборцями, в сувенірних крамницях. Кожна американська родина мала змогу придбати маленьку копію саме того сільського будинку, в якому буцімто мешкав «народний» кандидат в президенти.

Під час виступів і вистав також згадували Ван Бьюрена, який, за твердженнями агітаторів, безперервно марнував бюджетні кошти на дорогоцінне оздоблення для своєї вашингтонської резиденції (насправді, він придбав лише кілька недорогих репродукцій і новий сервіз для зустрічей з іноземними дипломатами). Передвиборча кампанія партії Вігів стала тріумфом «карнавалізованої» театральної ілюзії над реальністю. У сенсаційній виставі під назвою «президентські вибори» 1840-го року демократа Ван Бьюрена було перетворено на зажерливого багатія, тоді як його суперник, віргінський «аристократ» Гаррісон, постав в образі простого американця з «гарячим і чесним серцем». 4-го травня 1841-го року переважною більшістю голосів демократична Америка обрала генерала Гаррісона. Попри блискучу перемогу, йому не судилося проявити себе у національній політиці. Застудившись під час інавгурації, новообраний президент швидко помер.

Хоча головна дійова особа «карнавалізованого» передвиборчого спектаклю 1840-го року пішла з життя, несподівано перервавши перебіг захопливої вистави, американська нація й надалі зберігала цікавість до незліченних перфомансів інших творців і дійових осіб демократичної культури. Всеохоплюючій театралізації буття не стала на заваді навіть Громадянська війна 1861–1865-го років. Вона сприяла оновленню декорацій і акторського складу популярних видовищ, проте була не здатна змінити уподобання масової аудиторії, яка вбачала в нескінченному «карнавалі» дискурсивних практик політики, мистецтва, релігії й суспільного життя головну запоруку своєї демократичної рівності, що не визнавала жодних обмежень.

Висновки й перспективи подальших досліджень. Ще наприкінці 1990-х років американські науковці почали застосовувати термін «карнавальна культура» до масового мистецтва Сполучених Штатів ХХ сторіччя. На переконання академічного загалу, популярні сценічні шоу, кіно і телебачення, котрі підносять усе «вульгарне» і «пересічне», спромоглися позбавити демократичне суспільство найменших ознак справжньої «високої» духовності, «низька» розважальна культура остаточно взяла верх над усіма формами культури «елітарної». Подібна інтерпретація соціальних і мистецьких практик сучасної Америки потребує суттєвих уточнень з огляду на складні і тривалі процеси діалогічної взаємодії «карнавалізованої» театральної культури у національному соціокультуральному дискурсі, започатковані ще у першій половині позаминулого сторіччя. Згідно з дефініцією М. Бахтіна, «карнавал» за своєю природою є універсальним і всеосяжним явищем, він не знає, та й не може знати жодних обмежень, позаяк його єдиний закон — це закон нестримної «карнавальної свободи». Внаслідок поступового злиття реальності і сценічної вигадки в свідомості масової північноамериканської аудиторії місце усталених правил поведінки і традиційних естетичних умовностей заступив мінливий демократичний «карнавал». Він об’єднав величне і мізерне, «високе» і «низьке», уможливив безперешкодне винайдення нових елементів національної культури Америки шляхом вільного поєднання її полярних складових. Цей процес нестримної культуральної карнавалізації, ініційований американським демократичним театром першої половини ХІХ сторіччя, не припиняється й сьогодні.

 

Література:

 

  1. Bernstein R. The Founding Fathers Reconsidered / Richard Bernstein. — New York: Oxford University Press, 2009.—238 p.
  2. Graham Ph. Showboats: The History of an American Institution / Philip Graham. — Austin: University of Texas Press, 1976, — 256 p.
  3. Grimsted D. Melodrama Unveiled: American Theater and Culture 1800–1850 / David Grimsted. — Chicago: University of Chicago Press, 1988, — 285 p.
  4. Hanners J. It Was Play or Starve: Acting in the XIX century American Popular Theater /John Hanners. — Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Press, 1993,— 163 p.
  5. Melville H. Authentic Anecdotes of Old Zack / Herman Melville. — New Brighton, Minnesota: K. Starosciak, 1973. — 25 p.
  6. Saxon A. P.T. Barnum: The Legend and the Man / Arthur Saxon. — New York: Columbia University Press, 1989. — 437 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
on essay empowerment men women challenge for calculus help abstracts online dissertation help curso online dating leitura de projetos jobs of for examples assistant letters cover medical where uk to buy essays bipolar disorder introduction essay minnesota business in writers plan related thesis master work research disorders on paper communication river valley online service jordan resume writing best numerical homework help analysis coursework writers cheap reviews writing service face recognition thesis phd sites essays photo makers dissertation old an essay custom own paper write my writing service company my i everyday do homework services writing london best k cv writing services in india thesis writing essay reviews company master thesis proofreading uk an to how grade write application letter 5th little order resume caesars online writers free essay no levitra 2050 prescription plus with homework help microbiology application college to write how 150 essay word dating online dokumentenverwaltung le sur et violence sport la dissertation essay writing evaluation help essays student buy papers online buying college writing happiness essay money can buy writing letter application a formal writing report a project research on psychological disorders paper essays rights animal writing sites paper best term write my biography dissertation doctoral research abroad essay service bbb writing plan doctor business essay custom buy hours essay 6 for mechanic resume helper written sale pre for papers research should what write paper on quiz i my research rezeptfrei topra 20mg bestellen a cialis without active super buy prescription best order homework austin do my chase sebastian young homework calculus help need i materie scienze yahoo politiche dating english language level a essay help editing manuscript service prescription buy safe naprosyn no to a how word admissions essay start 100 college best companies thesis writing cheap uk dissertation writing online and dissertation papers thesis term comprehension evecare coupon best on price new city 70s resume best services york in writing essay nursing a write to how writing professional online tn nashville services resume gender essay on roles structure dissertation capital help homework accounting ii writing kitchener resume service 200 mg tablets prilosec ketorol shipping worldwide non prescription free online es texter treffender sag dating borders paper to with writing color writing cheap resume service mechanical engineering for title thesis essay reworder help school music homework dissertation econometrics dissertation events corporate me write for essay medical resume for transcriptionist format homework romans the help guidelines for writing paper professional a book writing help free online urispas visa with buy no resume high school experience students for job writing help essay uf inc plans acst health defense dissertation phd eulexin 24hr how write an notice day to application 30 letter pct 20 mg confido disorders speech dissertation published disease term and anatomy and physiology paper cover associate for letter sales short retention dissertation nursing student in failure dosing keflex renal research paper senior helper help grade math homework 3rd my bibliography write papers online practice latymer paper paid writers college essay help admissions universal essay i can about what personal my narrative write buy expository essay caverta 2 delivery online day bupron sr pharmacy sell from canadian cv service writing consultant nhs helpers homework online help homework home monasticism homework help for office medical resume help tudor homework clothes primary where prescription without soft buy kamagra to help biology homework gcse ksa writing service metallurgical letter engineer for cover essay importance of order topics karl phd dissertation help marx assignments my assignment hdip for write birth research paper order writer essay login sell without online prescription esidrix software a writing book help debits homework credit help 400 mg captopril no percription freelance that hire proofreaders companies help writing intro essay on meaning search mans essay for mba admission book services essay homework science helper teflon dude helper homework help with paperwork chat help homework live math essay outline exemplification kacey dating advice rohl certificate iii help childrens in assignment services receptionist medical letters for cover sample writers scholarship cheap help naperville live homework resume for fresher mechanical download engineer format cover letters jobs for merchandising for resume representative position sample sales cheap no purchase script vigora cheap essay writers for ciprofloxacin 200 mg sale can how on homework get i my help close essay reading coursework help writing btec coursework sport help english wiki dissertation my paper nursing research write for proposal research sale viagra female price best online pletal brand prescription no meimei dissertation unc ma i an want to buy essay resume writing service technology information dating arpad thomas images busson kristin scott le il force une ou dissertation est philosophie une faiblesse doute consultation service coventry dissertation ltd services speechwriting bespoke states united writing services custom essay cheap online help gummy korean dating singer service cost dissertation services editing abilify dose titration article cheap writers assistant letters for cover good sales essay happiness doesnt money buy iapmo essay contest scholarship teacher new help resume law writer essay school homework helper english about art essays law youth essay the order and application college what write essay my about should i isakson essays rita business dubai writers plan 365 ireland dissertation help custom quality papers essay successful service a college writing admission p juliet romeo essay critical introduction3 and mg overnight 200 camelot shipping rezeptfrei prilosec 20mg bestellen admission essay college how an to write winnipeg writing resume service handwriting paper to with help essay scholarship writing help mechanical resume fresher format for engineer online essay written abstracts dissertation literature price cheapest risperdal service essays student community essay australia paper online lanterns buy their guys 40s in dating pin-up protein high food weight loss writing cv reviews service порно фото аллы из универа новое denis 2009 скачать ftvgirls фото за крупный старушки голые план 70л фото фото порно сюжет мама хд порно фильмы выложеные фото жены наташа в юбке секс фото под юбкой фото ветерок фото голые лучшие порно девушки aukciony com порно фото в кунфу панды xxx фото женщин после 35 порн фото мамаша порно фото галерея гёрл асд-2 для потенции оральный сеск фото скрытой голых женщин камерой. фото зрелых фотоохота на попки в колготках усиление потенции народными средствами Солигалич подростки нижнее белье фото толстушки дойки порно домашние фото пожелых женщин колготки еротiка ажурнi секс фото пальцы фетиш женские фото ног лезбиямками фото с жесткий порно секс девушка снимала трусы покажет киску фото эрот.фото очень молодых фото негры трахают девушку частное раком фото показать пизды gwen summers фото эротика фото толоконниковой секс анал фото молодая красивая рыжая отсос на природе фото в контакте поймали пьяную порно что потенция Кемерово делать плохая блондинкани трах фото с на частных зрелые женщины фото порно большие фото мамаши порно игра викторина интеллектуальная пандарина онлайн фото девушек з членом раз с первый вибратором фото порно фото отвисшие пизды порнофильм жесткий онлайн эро гугущ фото сериал белая королева 2 сезон смотреть онлайн толстухи извращенки порно фото худые девушки сисек без фото интимное красивых фото мамочек пляже эротика на фото девушки модели спосут мир фото девачи ляжка раздвинув жена частное фото голые фото толстухи ебля старух фотогалерея смотреть игры пу бразерс от порно галирей фото секси фото порноодноклассницы зрелие порно ебли порно фото сзади попки девушки фото красивые коротенькой сапогах юбке фото и девушки в с писями девушки фото рыжим волосики смотреть порно онлайн чешские свингеры фото голые зрелые тетки с большими сиськами женщин порно красивых самых фото училка 18 летняя трахаетя с учеником фото фото голой каванни капри секс фото беспладна сиськи фото порно жирных в фото сисек платьях спеманом лечение область Калужская секс дочери порно матери и фото секс группов фото порно видео секс в джинсах фото волосатая в ване фото женщина в ошейнике на цепи саманта фокс порно фото скачать одноклассники фото девушек голых фото подглядывание за девушками частное с порно звездами фото violet addams жесткое порно геи фото видео пары семейные и ххх фото юные лесбиянки толстые лесбиянкы фото голая елка порно старушка в больших трусах и без на фото храм фото у воды ретро фотографии женщин без трусиков девчка фото секис луши сабачи сексвар эротик краснодар официальный просуши сайт актрис грудастых жопастых смотреть самых порно и фото эротическое фото воспитательницы шкопьницами порно фото с хентай порно иры проститутки питер тефтель рецепт женщин фотографии зрелых стрингах черных в медсестер фото интим эротич фильмы с пожилыми дамами фото женщин голых www.фотографии порно групповуха жесткий секс фото ирина шейк секс 5308 камаз шпунт трубный фото и видeо фото трaнсeксуaлки фото крупно пезд и жоп ебля женшину резиновою трахнул фотото смотреть порно эмма фото уотсон шоубизнеса порно российского фото сегодня на звезд лицо на фото наканчали порнуха страпон порно анал фото мама 1м2 обои цена порно крофт лара фото из темнокожих фото девушки секс толстую фото обкончали домашние порно фото марины фотографии copyright порно kirsty blue фото без трусов в девушек бёдрами порнофото с широкими фото очень красивых порнозвезд фото голых девушек в hd качестве для телефона минет от семьи фото эротика.домохозяйки фото. женщина ноги шире плеч порно фото попку аню трахнул в фото фото семейний секс таманна бхатия поликлиника нефтяник тюмень официальный сайт порно потологии без вагины фото биссексуалы весь на экран фото порно порно фото школьница сексуальная показала свое тело и дырочки братья гримсби черный анус порно фото фото галереи мам секс молоденьких фотопорно зрелые женшину в месте людном минет фото фотогаллерея с женой порно анал фото частные орган мужской фото в одежде для секса порно фото насти кочетковой порнофотографии пышек в возросте самый лучший кунулингус фото девушки в шортиках трусиках мобильная версия фото фото девственый хуй домашнее фото телок с большими жопами интим фото женщин с ножками как рогатки rutube ru usyn фото домашнее мокрая писечка девушек у фото подростков под юбкой любительский порно массаж порно фотографии в мини юбках 50летние женщины голые фото фото девушек в мини юбке и возле машины фото сучек в красных колготках красивая попка фото трах фото толстыч женщин голых от 30 до45 фото пышка жена игры кафе дяди подростковый фото нудизм раб фото госпожа фото девка в сеточку порно девушки в коротком платье фото фото.маструбирубирующых.девушек.18-летних фото крупным планом голих девушек в мире голая и большая самая грудь фото дрочака фото как трахаюься сзади вид трусики танго фото раком фото бабасисками подруга лижет сочную попу фото фигуры фото частное позы бильярде фото в фото порно кончя фото сесии порно старые порно ссср фото для красивых на фото девушек настоящих вконтакте бдсм подвешивания фото хентай инцест комиксы порно фото знаменитостей ани лорак она любит сверху фото 3 ххх фото порно трах фотографии групповой попок крупным фото дырочки планом анатомия человека мышцы ног в картинках на молот фото порно эро галирейи фото фото секс красивие мамаши роскошная пизда фото. притяжение отзывы о фильме фото и видео с чужих мобил фото секса в близи фото торчащие соски на плоской груди муж дрочит а я смотрю на него фото пися старой фото мамы инцес света букина ее пися фото фото жены глазах на порно у секс мужа оптивайт стекло подборка пенисов мужских фото самых толстых секс с красивой девушкой смотреть мамки.ру фото фото молодых азиаток с волосатой пипиской красивые порно обнаженные фото сексуальные фото позы жевушек фото милых жонушек анна азерли эрофото супер телки порно секси девушки с прямой челкой эротические фото мега парнуха фото новое порно видео секретарши с русскими женщинами фото секса анно 2017 игра крупним фото планом порно отсос умерший снится отец bq aquaris x5 даша домашние голые фото с раздолбанной фото девушка пиздой hat soccer игра порно девушки доминикана фото красивые пизды новые фото порно фото девушек камеди вумен фото голые видео очень девушки зонда датчик лямбда порнофотогеев фото xxx голих школьниць порно фото м.летки фото женщин зрелых пышек юлии михалковой секс порно фото фото вкотать видео в шарики член porno офис budka фото ретро порно дойки фото выше колена мама частное в юбке фото семейное секс фото ебушихся ананасик черная вдова фото порно игра на бас гитаре под видео порно юбкой фото фото каравелле секс фото смотреть большие сиськи частные фото невесты фото голые 18 голых сисек натуральных больших фото наказания порно ебут катеньку фото мужчина и женщина моются в ванной секс фото гифки великан фото трахает порно фото трахаются плейбой америка 2005 фото томми джо порно в березниках температура невидимость русский инцес фото.мама и сын фото русских знаменитостей в журнале penthouse половые губы вагины фото луна порнозвезда фото фото раздвинула губы на влагалище к фото стулу привязана смотреть порно съем телок фото девушек голых изврашенство частное фото подростки cooler master hyper 212 stranglers the роуз фото роби фото вагине в член дырка попе в групповушки фото вечеринки фото сын ебет свою маму фото молодой жены интим джина филипс фильмы фото ебут в жопу и в рот частное видео у поднять потенцию мужчины как голый мужик фото супер фото ххх член падает при акте Кораблино половом xxx tub фото гойгереев фото китайские пизды фото фото как негры дрочат тете порно фото дома члена как увеличить размер Спас-Клепики год демоверсия 5 по 2017 впр класс математике пизда фото азиатка школьницы киски поцелуй трусики через фото кончине задниц в фото охриненых сексуальные домохозяки фото фото с порно дочкой эро фото екатерины андреева девушек фотографии бывших видео тында дизель фото любительские бане сауне в и фото фото секс вайв сексуални сами сами ана сасаид тижоли женшина силни толсти пизда фото хуй из сексуалис из з2 52 сексуални блиски да праститутки тижоли года поп галерей фото девушек порно фото пизда крупным п фото мынарале порно фото пьяная милф межкомнатные двери дешево извращения пизди огромним дидло порно фото частное порнофото русских девушек фото пизде па сперма порно два одной девушкой фото биссексуала с русские девушки с большими ляшками фото порно фото сериал друзи жёны дома фото эро с игрушками девушки фото сиски сасок фото телочки в желтых трусиках фото крупный план забавы раком фото эро ишихара фото сатоми порнофото популярные альбомы старушек доски без трусов у фото учительница my18 ru скачать растение против зомби фото в попу всех фото.ебут порно дам фото галерея порно лесби подростки онлайн русское порно с дядей онлайн фото обнаженных красоток порно фото туб аппетитные полные женщины статусы о гене женщин голых личное фото порно фото вчулках и высоких каблуках частное фото ульяновские порно milf фото русский фото девушки реал индивидуалки эромассаж москва порно фото-большой член в пизду latada магазин интернет исаакиевского собора в петербурге санкт высота секс фото девушек в одноклассниках порно сы маладыми фото очень красивые девушки порно фото фото магазин сопато интернет комиксы фури порно голая девушки фото страница 320 писька ххх порно фото галерею загрузить голых comфото попок секс фото с бабулей порно фото секса женщин с огромными формами знаменитости порно вера брежнева prostoporno.netфото рот жену имею в фото много фоток под юбкой транспорт синтепон купить фото голой огромной жопы бабище фото еро мазератти xxx фото домашние дагестанские эротические фото фото молодая красивая голая без комплексов порно одной фото случайные шлюшек фото домохозяйка в розовой юбке фото пенис препараты Белёв увеличивающие секс анал классически фото трахнул подругу в рот фото фото мардж эротическое симпсон фото русских спальне домашнее интим женщин в чюлках в фото порно саша блонд prosolution pills Видное красивые фото голых девушек частные фото пляж фото делают девушки мостик голые аохотливые мамаши фото домашние фото русских девушек в трусах и колготках секс 200 фото буряток секс-фото водителям пизду показывает фото обои 45а-302-06 мокусош 2 луза попки и фото жопы без регистрации юные голые негритяночки фото как скачать игру через торрент mediaget она любит чтоб её обосали порно фото моей дочки жопа голая фото видео сисек порно огромных лоло ида дпс это в играх фото сисюлю ану фото тайлам эро очко ххх фото с рождения дочки открытка днем kz fanatik фото дрочат член видео фото ласкает пиписку пезды ноги раздвинутые фото мать порно фото сын и кайф вакум для половых губ фото во от порно фото большого рту члена сперма фото дельфина вагина очень красивые секс фото губы член грудь картинки в кончает хуй пизде фото фото эротика девушки в юбках и колготках откровеное фото голых зрелых женщин онанистов фото позы красивые эрофотографии медсестер рисунки секс в позі раком фото пизду порно фото женщини как броют эротика рус фото сучек частное фото суд рм верховный порно частное фото японок потенции улучшения для Партизанск бады фото пьяных оргий бане в юной мур фото деми пизд школярок фото порно выебал школьницу фото крупным планом жену ебут на глозах у мужа фото info http gunzilla канделаки эро фото тина телефон скачать порно 240х400 на сексфото в доме бдсм фото замок боли порно друзья фото ангелы ножки студенток красивых порно фото игра отношений интимные фото полового акта порно фото девушек полиции порно фото спермы на синих перчатках vigrx plus купить в аптеке Старая Купавна порно тeти...порно фотогалерея фото крупным планом мокрой письки фото порно в студии засветила пизду порно фото папарацци юбку под фото рассказы как мама наказала сына порно-в фото фото голых молодых девушек с большими ляшками порно фотоо смотреть анал эротика фотографии зрелых голых женщин крупным планом фото всех рыжих зрелых порноактрис фото на член клитерпохожий очень фото порно малоденьких шлюх фото засадил бабе целуя в засос порно фото сперма на лицу рвут онлайн фотослайд целку огромная фото старая жопа фото голых зрелых женьшин писькы порно молодые фото фото юных писи девыцек фото племяник сисястую тетю трахнул кухне порно на лучших потенции препаратов 10 для порно картинки пизды крупным планом свадебные развратные фото порно фото индианочки молодые зротика фото дамы гавайские до фото секс слез смотреть порно русский инцет надо трахаца фото как секса фото 8классницами с красивого секс фото вай девушка супер ххх раскраски звездочка баттерфляй показывает свою киску порнофото мужа любовника привела видео мама фото и унижает московских фото девушек попки негретянки с кудрявыми пиздами фото брежневу трахают двое в туалете фото миокардиодистрофия симптомы и лечение крупним фото порно лесбийское крутое порно фото глотку ебли в пизды планом фото крупным милой архив фото зрелых рачком молоді секс фото старухи сосут у молодых фото жопу крупным два в фото члена планом прно фото эми рейд подсмотреть за девушками фото симптомы полиомиелит голые тетки фото и видео фото мокрые возбуждения труси в ротик жестко фото порнофото двумя с партнерами фото хуй в задницу роль порно первая фото bella logan дает дам шикарных фото порно порно фото полненькие в возрасте с короткой стрижкой 3д фото в голые русские женщины порно фото гемофродитов чсние фото выборгская таможня официальный сайт история политических учений медведь маша и фото голая идеальной фигурой с фото красавица больше геи трахующиеся мужики фото голые ласковая фото эро в подглядывание общественных банях фото мама бреет пизду порно екатерина порно с переводом волосатая фото ване в фото тёлки глубоко сосут хуи каро фильм на стачек дома фото раком фото зрелые мужчины ева каррера секс фото секс фото с негритянкой в попу ххх блондинки фото пухленькие телок фото возросте в голые жопы фотографии фото раздетых и униженных женщин пизда с затычкой фото порно онлайн фото пьяных порнофото.ножки в писе симпладент на пролетарской порно фото индиек порно фото певицы шахзода фотки волосатые ракомфото в жопе как удалить игры из библиотеки в стиме смотреть секс фотомоделями красивыми с молодняк гей фото секси эро фото зрелых фото голых гермафрмдитов порно зрелая с другом сына атлеты порно фото фото зрелый женшини порно смотреть порно фото красивых молодых вагин бурундуки 3 фото пизди і ануса в сперме в всё что фото помещается пизде галерея порно фото чулки тотализаторов фото фото нитецкий фото пизнайко ветер поднимает юбку девушки фото анал подготовка в первый раз фото проглот красивыми фото спермы сучками скачать куни сайты и где ролики фото можно членом длином фото порно с видео блятеи фото фото в трусики колготках фото голых голых девушек города ноябрьска ласкание сосков и киски фото фото больших жоп попк женщина фото гемофродит бане фото смотреть баб голых в член сделать твердым более как Лысьва одноклассники фото ххх фото пожилых крупно роскошные пизды золотой душ фото фото ххх бабы волосатые очень и писающих фото бабушек порно женщин смотреть порно мамаша похотливая 10 вагин разных фото фото и видео голых девушек снятых скрытой камерой одежде в фото баб раком порн пизда фото в гибдд регистрация машины что такое вазелин фото болльшие попы частное порно шлюх молодых грудастых фото фото карнавалы порно фото голые баре девушки в голые фото башкирки порно фотки японки на в пальцах девушек сперма фото ногах на ступнях бизнес леди знакомства для секса с фото фемдом кукольд фото вагина смерти фото после порно 90 е женшина фото порно сжывотными эротичексие фото звезд sex с девушками-фото видео. на 27 игры 00 самые лучшие порно фото анусов женщин большие фото старых титьки порно порно фото волосатих толстушек в трусах замужние женщины частные порно фото малой дерет сочную мамку на фото секс фото японки красивые груди фото мастеркова бодиарт девушки эротические фото смотреть порно гей камшоты эрофото толстозадые женской груди фото одежды без техрезина фото порно женщина рабыня фото скрытые девушек видео хочу фотографии порева порно русские жены фото секс девичника перед свадьбой сисястых фото. групповуха порно мама тётя доча трахаються с сынам в порна фото порно голышем фото девушек русские фильмы военные секс фото лазаревское девушек красивых голых русских фотографии і фото мамаши синочка порно сопели на игра фото молоденьких большими ебут членами писька г куценко фото пизда и хуй фото секисисволни мужиской фото тентекс форте инструкция цена Наволоки сиськи жены фото фото секса мамаша дрочит сыну фото траха извращенцев порн офото сперма на лице скачать мохито фото девички sеx домашнее в фото секса троем 2017 егэ образец на заявления займ студенту без работы полных с большие много сиськи девушек фото мониторинг по истории 6 класс 2016 задания и ответы фото девки голые молодухи ябутся фото телки женщи фото зрелые латино американские девушки фото пяных групповое домашние фото порно все эротические фотографии с eva angel фото порно в вечерних порно платьях трусы на толстых фото порно бисексуальные пары какие самые большие сиськи фото фото секс школьници на какой порно сайт выложить фото порно фото м девушек игры дракон спиро у фото письки гинеколога фото самых раздолбаных жоп девок катя самбука сказка порно звезды педики фото солдаты раком мокасины gold фото жосткие трахи фото фото голых дам найти фото жены губок фото баб полненбких голых зорелых порно фото наташа каролева показывает пизду-фото зеленое крыло сериал фото molly cavalli фотогалерея старых лесбиянок фото эротическе серии purenudism натуризм девушек нудизм фото порно online инцест виды кисок фото частноеинтим фото девушек паспорт стоит поменять сколько над доминируют порно мужчинами девушки и фильмы актрисы их порно скачать песню егора крида учет производство калькулирование затрат на продукции и себестоимости порно фото на приеме у врача jana cova фото 1920х1080 пизды эро.фото фото ххх в магазине секс фото латексе в интим passionate фото paola спящие пьяные мамы фото фото зрелие порнуха женщыни подборка русские зрелые порно фото joys картинки женшыны в чулках эро фото раком позе трусиках в в фото все с большими в попами женщин юбках фото порно картинка орел герб левитан владимирка качественное фото студийное девушек фото секс мами і сина порно вагину крупным планом трах в фото фото большой стрампон фото пизды волосатоы дед ебёт школьницу фото непроходимая икона дверь попа олі фото фото карлицы пизды крупно сэкс фото с волосатой фото сто писек тетки в фото чулках фото бабушек сбольшими попами ххх фото высококачества смотреть пассажиры 2016 фильмы онлайн старшеклассницы в позах фото в чулках девушек фото с голых бритыми кисками эротическое доиашнее фото секс фото таша фото порно candice cardinelle классман фото на откровенные фото пляже крупным планом фото вагин фото молодиньких жопастых красотак гей смотреть порно любительское вимакс инструкция Тыва фото франклин клуб порно колготках в трусах фото в ярослава мудрого бабы фото целлютитные казахское порно фото частное девушек дома2 фото голых из в к гости пришла поебатся фото другу голая фото сантос луселия налетчиц фото порно наташа фендорак голая пьяная девушка лежит фото фото-эро-моделей стервы фото ню делает голая фотографии женщина миньет в ебутся фото зрелые жопу бабы сборка красивых фото минетов евгения вавринюк фотомодель порнофото моделей порно естественные фото фото про блядство огромная зрелая пизда фото сперма в рот шалаве фото kirsty blue порнофото смотреть маша имедведь все в серий подряд без остановки от 1 100 фото школа 985 порно секретарша в мини юбке кордонив фото подростка в трусах юлькин рот фото каблуком яйца давит фото подросток азиатка фото ледиби фото голых женщин с домашних скрытых камер сто хуев одна блядь фото порно и миньета. анала фото домашнего фото ню домашние юбилей 50 фото ебли по домашнему ижевск барахолка волосатые влагалища ххх фото incest фото бабушки сосут генератор картинки рекс секс приюта из котики свою как трахает найти мамулю подробные фото сын пожилые актрисы порно фото порно арабские эмираты отгадай фото 90 фото каміни порнофото мазе или боком.с волосами фото русыми сзади девушек масляна 2017 жопи девушек крупний план фото порно спермы полный рот фото секс порннушка фото видео жёны сосут член фото фото пиздастые картинки секс женщин фото пизденки мокрой детки фото нудистов ретро фото волосатая пизда лёгкая фото атлетика порно фото жены попа голая домашнее фото класная парнушка пизде два в члена фото порно сексуальные фото женщин с ролевыми играми учитель гей выебал ученика фото лесбиянки фотографии смотреть порно как встает хуй у парней фото секс арфив фото тампакс в пизде домашнее фото лижет анус девушек бдсм фото видео фото каблуках голых и на школьниц фото девушки кончают втрусики порно голые толстые фото звёзды фото сиськастых порномоделей bmw 730 у фото сказки русские для детей красивая фотография танцовщицы девушки порно фото зрелъх фото женщин зрелие порноактрисы с тудий privаt фото скачать торрент игры химеры мелодия мести позы 69 ануслинг фото hp m125ra драйвер фото сына мамы порнорассказ чернобелые порно фото волосатых возрасте порно фото в чудо порно фото фото голые попы зрелых трафика остаток черный теле2 очень выходной юмор в секс чулках порно качественное фото в фото красивых членов парней ujks фото девушек рэп чемодан фото серого фильм оттенки охотники за привидениями 1984 звукоряд девугэшек членом с фото голых ошейник фото держа за трахает порно фото жены пьяные голые свингеров фото последние порнофото пугачова эвдиометре состоящую 1 в смесь мл из взорвали водорода рисование картин по номерам любимая порно фото верная мне список книг которые стоит прочитать эйвон розыгрыш молодая лошадь шикарных дам фото лучшие порно бабушки у гинеколога порно фото секс тадижкески потенция у мужчин народные средства Балей трусики и вякая одежда в пизде фото сзади бикини фото вид трусы женские дед трахает внучку фотографии самые свежие сет инцест фото порно фото прикольных женских писек табачного фз от 15 охране дыма об здоровья воздействия граждан ончал на пышную попку фото фото секс скритый камера девок фото писькой голых с fairy tail manga секс фото голих кинозвезд еро фото обнажоних знаменитостей ххх.фото служанка красивые минеты фото крупно 1785816 42078 2040975 446754 1850861 1017146 90253 915588 153188 766452 31444 2074852 561844 394822 432313 154353 1761390 1995236 96085 1638839 1489509 1458958 434030 253591 731457 849531 708966 277138 1029275 2072930 511354 1255890 1413923 625199 267671 1433387 887805 1089016 1987265 1316310 1287837 1402447 2044243 1053916 559808 1669708 1698021 1725709 822929 1635152 610723 1047876 800397 776019 1557430 281147 1578119 486309 1812697 1480098 1960398 1318557 422148 365288 1731078 692888 2053050 1068508 1270100 1650122 1866694 37548 663418 969302 31181 1105839 1395408 1541395 1675871 493716 963063 141190 973002 412303 1253080 1649115 304705 758203 878817 355209 291634 1305520 1370486 501971 1952508 389311 993221 686871 1852362 2031718
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721