Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини ХIX сторіччя

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111–3

М.М. Калініченко

Рівненський державний гуманітарний університет,

м. Рівне

 

Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини хіх сторіччя

 

У статті здійснено аналітичну інтерпретацію дискурсивної сутності північноамериканського масового театрального перфомансу першої половини XIX сторіччя та його взаємодії з дискурсивними соціокультуральними практиками доби.

Ключові слова: північноамериканський масовий театр, перфоманс, дискурс, дискурсивні практики, карнавалізація культури.

 

В статье осуществлена аналитическая интерпретация дискурсивной сущности североамериканского массового театрального перфоманса первой половины XIX столетия и его взаимодействия с дискурсивными социокультурными практиками эпохи.

Ключевые слова: североамериканский массовый театр, перфоманс, дискурс, дискурсивные практики, карнавализация культуры.

 

Summary: the article realizes an analytical interpretation of the discursive essence of the North-American mass theatrical performance of the first half of the XIX century and its correspondence with the discursive socio-cultural practices of the age.

Key words: North-American mass theater, performance, discourse, discursive practices, carnivalization of culture.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. У 1811-му році, американський актор Джон Говард Пейн (1792–1852), який ще підлітком виїхав до Британії та згодом уславився на англійській сцені майстерною грою у шекспірівських п’єсах, уперше відвідав розважальну виставу в одному з театральних закладів Нью-Йорка. В оточенні своїх колишніх співгромадян, у атмосфері оглушливого галасу і реготання сповненої нестримного ентузіазму демократичної аудиторії, він уважно, хоча й дещо розгублено спостерігав за виступам клоунів, танцюристів і акробатів. Згадуючи побачене, Пейн занотував у щоденнику: «Невгамовна жага нових вражень, яка є домінуючою ознакою нашого національного характеру, напевно зробить цю справу популярною і прибутковою». Однак, на його переконання, «кожна розумна людина, наділена добрим мистецьким смаком», швидко зрозуміє, що справжнє театральне мистецтво Сполучених Штатів не матиме нічого спільного з «цією розмаїтою мішаниною сценічних розваг, які ніколи не досягнуть гармонії між собою» [3, c. 99].

Пейн, колишній американський громадянин, котрий провів багато років на чужині, не міг навіть уявити, наскільки хибним виявилося його пророцтво щодо майбутньої долі національного театру. Впродовж першої половини ХІХ сторіччя театр в Сполучених Штатів перетворився на «розмаїту мішанину» гетерогенних жанрових різновидів і сценічних засобів, які співіснували і вільно комбінувалися з метою задоволення інтересів масової демократичної аудиторії, яка не мала жодних усталених уподобань, окрім незмінного прагнення отримувати нові й надзвичайні враження.

Вже на початку 1840-х років звичним явищем для більшості масових американських театрів стала поява на сцені співаків, танцюристів, циркових артистів і дресированих тварин. Найвідоміші тогочасні театральні продюсери та драматурги Сполучених Штатів (серед них Фінеас Тейлор Барнум, Чарльз Роджерс, Гілберт Спелдінг і Джон Бенверд) поєднували у своїх масштабних перфомансах трагедії Шекспіра, академічний балет, виступи оперних співаків із «ницими» популярними видовищами — цирковою клоунадою, кумедними виступами «чорнолицих менестрелів», еротичними шоу, сенсаційними мелодрамами, демонстрацією так званих «діорам» тощо.

Хоча історія американського театрального мистецтва першої половини ХІХ сторіччя вже стала предметом уваги академічної спільноти, існує чимало пов’язаних із нею суттєвих питань, які потребують подальших досліджень. Стрімкий розвиток суверенного демократичного суспільства вивільнив бурхливі сили національної популярної культури, які зумовили радикальне оновлення американського театрального перфомансу. Кожен учасник і творець нового демократичного театру, який звертався до масового глядача, незмінно відчував на собі їх потужний вплив. Безмежна волелюбність і нестримне прагнення до індивідуалістичного самоствердження, які були основою ментальності демократичного суспільства, заперечували і підривали усталені засади сценічного мистецтва.

Національний театр і оригінальний американський стиль акторської гри формувалися в безпосередній залежності від преференцій масової аудиторії, яка була залюблена в такі невід’ємні атрибути популярної культури, як сенсаційність, нестримна емоційність і несподівані сполуки багатоманітних засобів художнього вираження. Одначе театр не тільки залежав від демократичних соціокультуральних практик, але і перебував у складних діалогічних стосунках із ними, утворюючи особливий дискурсивний простір, в якому між різними царинами національного буття відбувався постійний обмін ідеями, гаслами і риторичними фігурами.

Відомі політичні промовці і суспільні реформатори Сполучених Штатів охоче послуговувалися риторичним арсеналом популярних виконавців заради максимальної інтенсифікації впливу своїх виступів на громадську думку. Християнські проповідники, які впродовж Другого Великого Пробудження американської протестантської церкви залучали тисячі новонавернених до масових театралізованих богослужінь, дозволяли собі настільки сміливо використовувати засоби драматичної візуалізації і «популярної мови» акторів, що зрештою були змушені захищатися від звинувачень у наслідуванні сценічних стратегій масового театру. За відсутності жорсткої культуральної ієрархії американська музика (популярна і класична), циркові вистави, просвітницькі лекції, природничі музеї, виставки художників і фотографів увійшли до сфери впливу театрального мистецтва. Театр не лише перетворився на конкурента популярної літератури і сенсаційних «penny press», але й привернув увагу багатьох видатних представників американського романтизму, які віднайшли у національному театральному дискурсі багатюще джерело оригінальних сюжетів і яскравих образів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторитетних розвідок останніх років, присвячених вивченню історії американської драматургії та театрального перфомансу в контексті популярної демократичної культури Сполучених Штатів ХІХ сторіччя, варто виокремити наукові праці Рассела Сенджека, Джефрі Мейсона, Розмарі Бенк, Дейла Кокрелла, Вільяма Мейхера, Бенджаміна Рейса, Джона Фріка, Дейвіда Нейлора й Найджела Кліффа. Вони детально розглядають різноманітні аспекти феномена вільного поєднання категорій масової та «високої» культури на американській сцені, який увиразнював неповторний національний характер і потужну енергетику демократичного театру 1800-х років. Хоча названі дослідники незмінно наголошують на пріоритетності вивчення процесів рецепції складових популярної культури і суспільно-політичних проявів американського демократизму в театральному мистецтві, вони залишають без належної уваги діалогічну природу їхньої дискурсивної взаємодії.

Мета статті зумовлена актуальною необхідністю переосмислення історії розвитку американського масового театру першої половини ХІХ сторіччя у його тісному дискурсивному контактуванні з тогочасною популярною культурою. Оскільки театральне мистецтво не лише відображало своє культуральне оточення, але й інтенсивно впливало на нього, завдання статті передбачає визначення характерних особливостей трансформації дискурсивних практик демократичного театру в соціально-політичному і духовному континуумі Сполучених Штатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Американський театр і американське демократичне суспільство нагадували братів-близнюків, які повсякчас відчувають нерозривну спорідненість між собою. У першій половині ХІХ сторіччя динамічне територіальне і економічне зростання Сполучених Штатів відбувалося за рахунок просування на Захід північноамериканського континенту. Разом із тисячами піонерів і переселенців «синхронно з міграцією населення, в тому ж напрямку рухався і американський театр» [3, c. 2]. Відсутність розвиненої мережі доріг змушувала перших мандрівних акторів простувати нерозвіданими водяними шляхами на човнах і саморобних плотах. Заради мистецтва і потенційних прибутків відчайдушні гастролери-авантюристи ризикували життям і нерідко знаходили передчасну смерть посеред безкраїх просторів Дикого Заходу.

Демократичному суспільству вдалося розв’язати транспортну проблему, яка загрожувала суттєво сповільнити розвиток національного театру. Цьому сприяло запровадження так званої «стратегії внутрішніх вдосконалень» (internal improvements strategy), ініційованої президентом Медісоном у 1815-му році. На його переконання, «створення мережі штучних річкових каналів» було спроможне в недалекому майбутньому «поєднати різні частини нашої величезної конфедерації». Успішна подорож пароплава Роберта Фултона в 1807-му році і завершення будівництва каналу Ері між Гудзоном і Великими Озерами у 1825-му році стимулювали розвиток річкового транспорту. До початку 1830-х років американські парові кораблі і національна система внутрішніх водних комунікацій вважалися неперевершеними.

Питомо американське прагнення створити найпотужніший пароплав відзначив Р.В. Емерсон, коли писав, що його співгромадяни «залюбки зійдуть на борт судна, зробленого із сірників диявола, якщо він рухатиметься швидше за інші пароплави». Літературний псевдонім «Марк Твен», запозичений із лексикону лоцманів, став своєрідною даниною американському річковому транспорту, який був виразним утіленням духу підприємливості та винахідливості демократичної нації.

Натаніель Готорн уподібнив будівництво рукотворних водяних шляхів між Східними і Західними територіями до «дивовижного чародійства, яке нарешті сполучило два раніше роз’єднані світи». Лише за десять місяців після завершення каналу Ері більше тринадцяти тисяч кораблів пройшло його водами. Найвеличнішими з них були річкові театри — грандіозні плавучі палаци, на кожному з яких легко розміщувалися до трьох тисяч глядачів. Зазвичай їх іменували «ковчегами» (arks) — це ім’я походило від назви перших плавучих театрів, яким випала честь об’єднати «світи» Сходу й Заходу Америки.

За словами нью-йоркських репортерів, грандіозне театральне дійство, що розпочалося 26 жовтня 1825-го року з нагоди урочистого відкриття каналу Ері, через кілька днів охопило практично всю країну і «стало найвеличнішою карнавальною процесією не лише в Америці, але й у цілому світі» [2, c. 19]. Рівно об одинадцятій годині розміщені вздовж усього каналу артилерійські батареї розпочали тріумфальну канонаду, котра тривала близько години. Оркестри на пристані грали патріотичні марші. Під звуки бравурної музики у першу подорож на Захід відправилася процесія кораблів, яку очолювали плавучі театри. В авангарді знаходилися величезне судно «Noah’s Ark» і найперший в Америці річковий театр «Chapman’s Ark», котрі транспортували акторів, циркачів, співаків і тубільних танцюристів у національному вбранні та дресированих тварин. Практично в кожному великому місті, що траплялося на шляху, влаштовувалися паради, бенкети, феєричні нічні салюти. Під час тривалих зупинок учасники процесії розважали глядачів популярними виставами, котрі розпочиналися словами: «Хто завітав до нас? Ваші брати зі Сходу!» [2, c. 24].

Варто звернути особливу увагу на вищецитовані слова журналістів про «карнавальну процесію». Ще наприкінці 1790-х років американський масовий театр унаслідок домінування релігійних традицій пуританізму вважався чимось на кшталт «диявольської», аморальної розваги, що не заслуговувала на увагу респектабельних громадян. Одначе на початку ХІХ сторіччя, завдяки позитивній суспільній рецепції «карнавалізованих» вистав популярного театру, ставлення широких верств демократичної громадськості до сценічного мистецтва змінилося до невпізнання. «Диявольський» театр, який викликав колись жорсткий суспільний осуд, постав головним чинником консолідації демократичної нації. Величезні кораблі-театри, котрі невпинно прямували на Захід по новозбудованих каналах, засвідчували невпинний соціальний, економічний поступ країни і реалізовували давню мрію американців про остаточне об’єднання Сполучених Штатів.

В Америці, котра лише нещодавно вирвалася з колоніальної неволі, масовий театр виконував функцію потужного каталізатора змістових перетворень соціальних і мистецьких практик молодої демократичної республіки. Аби краще пояснити складну і суперечливу сутність цього процесу, варто звернутися до концепції «карнавалізованої культури» Михайла Бахтіна, реалізованої у його відомій книзі про творчість Франсуа Рабле. На думку дослідника, радикальні зміни світосприйняття незмінно провокують суспільство до релятивізації засадничих елементів домінуючої системи духовних цінностей. Найвиразнішою ознакою «карнавалізації» національної культури, викликаної оновленням світоглядної парадигми, постає схильність базових культуральних атрибутів до несподіваних змістових метаморфоз, внаслідок чого вони втрачають усталене значення й обертаються на свою повну протилежність.

Хоча М. Бахтін застосовував поняття «карнавалізована культура» лише до культурального простору середньовічної Європи, ознаки подібної «карнавалізації» добре помітні в Америці ХІХ сторіччя. Тогочасна демократична культура дійсно нагадувала грандіозний «карнавал», у котрому зникали колишні соціальні і класові відмінності, «високі» і «низькі» культуральні елементи вільно поєднувалися і обмінювалися функціями, а усталена система світоглядних координат перебувала в транзитному стані і безперервно модифікувалася.

Лише за дев’ять місяців після того, як «карнавальна процесія» річкових театрів розпочала підкорення Заходу, громадськість стала свідком чергового масштабного «карнавалу», причиною якого виявилася передчасна смерть двох колишніх президентів і «батьків-засновників» американської демократії — Джона Адамса і Томаса Джефферсона. Вони пішли з життя в один день, 4-го липня 1826-го року, проте замість оголошення трауру з приводу кончини славетних політиків, демократичне суспільство перетворило їхні похорони на карнавалізований національний перфоманс.

Одночасна раптова смерть Адамса і Джефферсона була оголошена «настільки неймовірним збігом обставин, що людський розум здатний сприймати її виключно як переконливий доказ існування Божої Мудрості, що заслуговує на пошанування і благоговіння» [1, c. 223]. У театралізованому світі демократичної культури, яка розвивалася згідно з принципами визначеного М. Бахтіним «карнавалізованого» перевтілення, скорботне розчарування, котре мала викликати втрата відразу двох очільників нації, обернулося на тріумфальне провіщення щасливого майбутнього Америки.

Під час багатотисячних парадів, святкових концертів, політичних виступів і театральних вистав із нагоди «неймовірного збігу» двох смертей актори, оратори, політики потрактовували історію Сполучених Штатів як череду героїчних звитяг і могутніх звершень, реалізованих завдяки містичним інтервенціям «всемогутньої Божої сили», що сприяла прогресу і раз у раз вберігала країну від небезпек. Навіть після набуття Америкою політичного суверенітету добродійні небесні покровителі продовжували піклуватися про демократичну націю, час від часу нагадуючи про свою присутність за допомогою сенсаційних засобів, напрочуд подібних до мистецького арсеналу популярних театрів. Саме під час карнавальних торжеств із нагоди надзвичайної, приголомшливої і неймовірної смерті легендарних державників зі сцени популярних театральних закладів в Нью-Йорку й Вашингтоні вперше пролунали урочисті слова про «єдину, обрану Богом націю», яким згодом судилося стати незмінною риторичною основою американської демократичної ідеології.

Яскравий театральний перфоманс заохотив американців до перенесення майстерних сценічних вигадок у повсякчасне буття. Найкращим майстром цієї справи довгий час вважався видатний американський авантюрист Фінеас Тейлор Барнум, прозваний «принцом омани». Він уславився створенням музею-кунсткамери у Нью-Йорку, в якому впродовж багатьох років демонструвалися найрізноманітніші дивовижні речі і потворні істоти: гіганти і карлики, морські русалки, бородата жінка, «найбільший у світі слон» тощо. Звісно, спостережлива людина могла помітити, що «русалка» скидалася на скелет тюленя, до якого причепили голову мертвої мавпи, але більшість відвідувачів рідко звертала увагу на такі дрібниці. Гротескові експонати Барнума здавалися не менш реальними, ніж «карнавалізовані» сценічні вигадки популярних акторів і драматургів. Як казав із цього приводу сам власник музею, «люди, котрі щиро вірять в інсценізовані вигадки, народжуються в цій країні щохвилини» [6, c. 239 ].

Детальні розповіді про «музей потвор» присутні у більшості сучасних історичних праць, присвячених американській культурі першої половини ХІХ сторіччя. Значно менше відомо про успішну діяльність Барнума як театрального продюсера і драматурга, хоча свій виставковий бізнес він розпочав із тривалих театральних гастролей, подорожуючи Америкою з трупою акторів, які допомагали привертати увагу до головного сенсаційного номера програми — демонстрування паралізованої вісімдесятирічної негритянки Джойс Гет, котра була проголошена «нянькою самого генерала Джорджа Вашингтона». Заради підсилення атмосфери сенсаційності рекламні об’яви популярних вистав Барнума анонсували, що їй нещодавно виповнилося 160 років.

Завдяки приголомшливому успіху театралізованої вигадки із «нянькою Вашингтона», Барнум зібрав достатньо коштів для організації стаціонарного музею, в якому розмістилися понад шістсот тисяч експонатів. У виставковому приміщенні він також облаштував власний театр, де щовечора публіку розважали шоу «чорнолицих менестрелів» і мелодрами, позначені типовою для перфомансів Барнума шахрайською сенсаційністю, націленою на оманливу трансформацію реальності. Про величезний вплив театральних вистав «музею потвор» на популярну демократичну культуру і свідомість масового американського глядача переконливо свідчить статистика. Впродовж 1840-х років у країні, де на той час мешкало близько 35 мільйонів людей, «принц омани» примудрився продати понад 38 мільйонів квитків на свої популярні спектаклі [4, с. 71].

Герман Мелвілл, знавець тогочасного популярного сценічного мистецтва, зобразив Барнума в одному з оповідань збірки «Authentic Anecdotes of Old Zack» (1847). У ньому персонаж на ім’я «П. Т. Б*нум» листується з прославленим генералом Захарієм Тейлором, щоби отримати від нього дорогоцінні військові артефакти: артилерійське ядро, яке колись ледь не вбило цього воєначальника, а також його старезні ногавиці, котрі має намір демонструвати вельмишановній демократичній публіці. Зрештою, «П. Т. Б*нум» звертається до Тейлора із «вигідною діловою пропозицією»: він запрошує генерала оселитися на деякий час у його музеї, у спеціальній клітці [5, c. 23], поряд з іншими сенсаційними експонатами.

Мелвілл увиразнив характерний релятивізм популярної театральної культури та її здатність модифікувати світосприйняття демократичної аудиторії. У грандіозному театральному «карнавалі», котрий ближче до середини сторіччя охопив практично всю країну, героїчний полководець Тейлор і його обтріпані ногавиці набували цілковитої рівнозначності, здатності до взаємного змістового заміщення. Внаслідок театралізації реальності всі складові життя, незалежно від їхньої належності до полярно протилежних культуральних рівнів, ставали частиною єдиного «карнавалізованого» перфомансу демократичної Америки.

Своєрідною кульмінацією тривалого процесу злиття реальності і «карнавалізованої» театральної вигадки постали передвиборчі змагання 1840-го року, коли у двобої за найвищу державну посаду зійшлися кандидат від демократичної партії президент Мартін Ван Бьюрен і генерал Вільям Гаррісон, представник партії Вігів. Серед численних пропагандистських публікацій у тогочасних «penny newspapers» з’явилася сатирична стаття прибічників Ван Бьюрена, в якій Гаррісона заради приниження його іміджу було уподібнено до простакуватого селянина з глибинки, котрий почувається щасливим, коли в нього є «маленька дерев’яна хатинка» і «барильце міцного сидру» — нічого іншого він просто не потребує.

Однак історія про «дерев’яну хатинку» виявилася найбільшим прорахунком передвиборчої кампанії демократів. Їх кандидат Мартін Ван Бьюрен народився в простій сільській хаті; його батько був звичайним фермером, а мати — власницею невеликого трактиру. Важко уявити кращу біографію для справді «народного» демократичного обранця. Натомість, Гаррісон був нащадком заможної плантаторської родини зі штату Віргінія і мешкав у величезному маєтку, який налічував шістнадцять кімнат.

Вигадка демократів про «бочонок з сидром» і «дерев’яну хатинку» надала партії Вігів потужну пропагандистську зброю, скориставшись котрою, вони спромоглися цілковито змінити передвиборчий імідж свого кандидата. По всій Америці були організовані масові театралізовані виступи, в яких Гаррісона репрезентували таким собі пересічним демократичним громадянином з прикордонних територій, який мешкає в маленькій хижі посеред лісу. На передвиборчих сценах популярні актори зводили бутафорські дерев’яні домівки, поруч з якими, заради посилення ефекту «демократичної простоти», були прив’язані справжні лісові звірі: лисиці, єноти і навіть ведмеді. Невдовзі «хатинки» Гаррісона почали з’являтися скрізь: на мітингах, зустрічах із виборцями, в сувенірних крамницях. Кожна американська родина мала змогу придбати маленьку копію саме того сільського будинку, в якому буцімто мешкав «народний» кандидат в президенти.

Під час виступів і вистав також згадували Ван Бьюрена, який, за твердженнями агітаторів, безперервно марнував бюджетні кошти на дорогоцінне оздоблення для своєї вашингтонської резиденції (насправді, він придбав лише кілька недорогих репродукцій і новий сервіз для зустрічей з іноземними дипломатами). Передвиборча кампанія партії Вігів стала тріумфом «карнавалізованої» театральної ілюзії над реальністю. У сенсаційній виставі під назвою «президентські вибори» 1840-го року демократа Ван Бьюрена було перетворено на зажерливого багатія, тоді як його суперник, віргінський «аристократ» Гаррісон, постав в образі простого американця з «гарячим і чесним серцем». 4-го травня 1841-го року переважною більшістю голосів демократична Америка обрала генерала Гаррісона. Попри блискучу перемогу, йому не судилося проявити себе у національній політиці. Застудившись під час інавгурації, новообраний президент швидко помер.

Хоча головна дійова особа «карнавалізованого» передвиборчого спектаклю 1840-го року пішла з життя, несподівано перервавши перебіг захопливої вистави, американська нація й надалі зберігала цікавість до незліченних перфомансів інших творців і дійових осіб демократичної культури. Всеохоплюючій театралізації буття не стала на заваді навіть Громадянська війна 1861–1865-го років. Вона сприяла оновленню декорацій і акторського складу популярних видовищ, проте була не здатна змінити уподобання масової аудиторії, яка вбачала в нескінченному «карнавалі» дискурсивних практик політики, мистецтва, релігії й суспільного життя головну запоруку своєї демократичної рівності, що не визнавала жодних обмежень.

Висновки й перспективи подальших досліджень. Ще наприкінці 1990-х років американські науковці почали застосовувати термін «карнавальна культура» до масового мистецтва Сполучених Штатів ХХ сторіччя. На переконання академічного загалу, популярні сценічні шоу, кіно і телебачення, котрі підносять усе «вульгарне» і «пересічне», спромоглися позбавити демократичне суспільство найменших ознак справжньої «високої» духовності, «низька» розважальна культура остаточно взяла верх над усіма формами культури «елітарної». Подібна інтерпретація соціальних і мистецьких практик сучасної Америки потребує суттєвих уточнень з огляду на складні і тривалі процеси діалогічної взаємодії «карнавалізованої» театральної культури у національному соціокультуральному дискурсі, започатковані ще у першій половині позаминулого сторіччя. Згідно з дефініцією М. Бахтіна, «карнавал» за своєю природою є універсальним і всеосяжним явищем, він не знає, та й не може знати жодних обмежень, позаяк його єдиний закон — це закон нестримної «карнавальної свободи». Внаслідок поступового злиття реальності і сценічної вигадки в свідомості масової північноамериканської аудиторії місце усталених правил поведінки і традиційних естетичних умовностей заступив мінливий демократичний «карнавал». Він об’єднав величне і мізерне, «високе» і «низьке», уможливив безперешкодне винайдення нових елементів національної культури Америки шляхом вільного поєднання її полярних складових. Цей процес нестримної культуральної карнавалізації, ініційований американським демократичним театром першої половини ХІХ сторіччя, не припиняється й сьогодні.

 

Література:

 

  1. Bernstein R. The Founding Fathers Reconsidered / Richard Bernstein. — New York: Oxford University Press, 2009.—238 p.
  2. Graham Ph. Showboats: The History of an American Institution / Philip Graham. — Austin: University of Texas Press, 1976, — 256 p.
  3. Grimsted D. Melodrama Unveiled: American Theater and Culture 1800–1850 / David Grimsted. — Chicago: University of Chicago Press, 1988, — 285 p.
  4. Hanners J. It Was Play or Starve: Acting in the XIX century American Popular Theater /John Hanners. — Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Press, 1993,— 163 p.
  5. Melville H. Authentic Anecdotes of Old Zack / Herman Melville. — New Brighton, Minnesota: K. Starosciak, 1973. — 25 p.
  6. Saxon A. P.T. Barnum: The Legend and the Man / Arthur Saxon. — New York: Columbia University Press, 1989. — 437 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
michigan essay university supplement of help resume services writing good assinment my write research for websites college students editing best service essay online writers federalist papers with answers homework yahoo help records clerk for cover letter medical paper dltk custom writing help essay illustration writing education of value essay sat score essay washington dissertation editing dc services hsc order world legal studies essays pa philadelphia writing resume services pay my for homework best for buyer letter cover penis cheapest without growth patch prescription professional uk essay writers in pills 365 fludac medical writing article service where online to paper buy research biochemistry phd resume custom assignments orders university page papers buy 10 prompt essay application uc motivation some do to homework need my i dissertation east nyc writing side banking analysis in industry service customer essay college term papers writing who thesis do can my graphing do my homework obey to order failure a essay lawful on disorders paper research anxiety a writing with speech help application service best yahoo college essay paper research paragraph help writing introduction for editing money online papers buy Plavix purchase cheap Iroquois shipping - Falls overnight Plavix write for essay to pay someone irish homework help with purchase zantac write essay in my 1 hour combivir formulation tablet sumycin help with homework algebra master thesis in available europe usa free sites online the in dating statement for medical school good personal essay writer american addison goemetry homework help wesley dissertation it org reviews essay custom service and writing editing paper service research services australia editing thesis Lexington online prescription with buy no - 5 Motrin Motrin no mg prescription term genuine custom paper essay college professional with admission on writing help dc washington executive resume writing services written paper 120mg side effects viramune business management dissertation writing essay application college statement writing personal help ucas homework helper dads life on of bed a roses is not speech about essay learning recommendation for students outstanding letter medical homework help review chegg service sba writing plan business essay poor helping the features dissertation of age in bronchial children asthma eating research on paper disorders outline essay writers.com best mona dependent personality case disorder study cheap essay companies writing essay middle school persuasive Denton Menosan free best online place to shipping - cheap get get Menosan free totally sites deaf dating my pay write someone essay where can to i size openoffice custom writer paper expert assignment writers gambling essay on my reviews write dissertation sleeping for earbuds dating online homework help pages purchase officer resume someone do essay need my to help dissertation reviews best websites writing service service org dissertation buy website to research paper best services vancouver essay admission editing dissertation writting research and 50mg shipping Gasex australia Indianapolis overnight - Gasex refill pack anacin homework pbs help free term tsno global on papers warming thesis thousand choose from doctoral buy anderson dating gillian duchovny 2015 david can someone my please homework do binge proposal disorder thesis eating 400mg canada from ansaid islamic religion statement thesis with work home help zero size help essay seroquel without prescription buying sociology essays buy post extended traumatic disorder stress essay with help grade homework math 5th i need research paper i my cant write critical custom essay Vista pharmacy Topamax - Topamax brand 40mg discount Chula indian live homework help alaska for paper sale nixon plan healtcare ceclor buying cd script online cheap no how to essay type an reviews services uk dissertation writing admission graduate essay kindergarten help how essay car process a used buy to martin who dating is he ricky statement thesis buy toronto resume services writing professional what theses constitution essays and database to dissertations the means me help homework report police non dissertation phd for hiring cover companies not letter how help to writing a get paper homework help medicine roman essay writing descriptive assignments sites 10 top writing creative to essay write process how by jackson on lottery the medprostaff shirley essay to write someone pay speech a dating younger women forums advice man older sumycin online buy usa in essay review get writing homework help calgary writing i a need help essay me summary write for a 2014 brisbane writing services best resume writing dissertation help proposal fake writer essay history help on homework groups help on thesis self sidebar thesis custom online dating xefj paper disorders questions eating research with statement thesis help assignment graduate help question with a starting essay an measure for measure essays resume boston services writing start essay an written essays paralegals on for kids help homework science coursework history marking scheme ib no online prescription lumigan drop 400 fight psychological disorder essays club about disorder anxiety thesis online without mg english 5 prescription poppers royal help and dissertation satisfaction job proposal good sales assistant for letter covering buy online to essay highschool homework helper definition critical essay essay for methods ordering writing materials of banking dissertation law dissertation food on technology writing college perfect service admission essay homework does help statistics help pictures homework odysseus online help english studies homework social help need i do homework my google websites homework science help dissertation journey salem witch hysteria trials essay cheap napkins plates paper and does buy money happiness essays buy mla papers 69 resume buy dissertation on system physical distribution best buy place to essays online newspapers oregon historical online homework distractions while doing c custom l writing service l hiring essay reader writing professional thesis services kamagra australia available soft in high undergraduate resume school writing students for great essay photo depression resume do my how on microsoft word to lauren dating redniss radioactive nolvadex 500mg buy 1742 used essay writing ever service an music can homework help i do homework my to tomorrow buy prescription i free online shipping without order best can where Erin - Evista Evista research urgently buy paper online service writing prescription макияж и одевалки Игры андроид на порно пожилыми видео с скачать Не могу войти в игру battlefield 3 Ответ на игру матрешка уровень 36 фото похотливых сестер новые фото голой karla spice чулках в фотосессии фото пизд после секса квартир фото деревом стен Отделка мафия фильм фото засвети трусов под платьем вдевок и фегуристок фотогалирея. порно фото брызги спрермы кавтарадзе игра универ новый порнофото класние порно фото для мобил Онлайн игры винкс создай свою фею фото черно-белые ретро порно большие жопы моделей фото 18 к 80 матрёшка игре Ответы уровень Игры развлекающие на день рождения фото секс трах трах фото франки фрик в сапогах онлайн сказку читать Кот Википедия однажды в сказке 3 сезон татуированные письки фото фото эротика запрещенная про птицу Сказка и двух жар иванов страдающий статус penis pill vimax Заозёрск анала фото шикарные часные порно фото украенских девушек Букеты цветов для подруги картинки в Фото веры белье нижнем брежневой Вставить себя в картинку онлайн вчера игра псж фото в ноздри ебля Мисс вселенная фото в купальниках фото русских больших сисик studentssex party фото жопа армянки фото и в Название деревьев россии фото Игра мортал комбат видео смотреть фаллос огромный фото трах в попку частное домашнее фото Сднём максим картинка рождения сетку груди лысая чулках большие пизда в в фото на фото лицотов любительское камшотов Игры на двоих крестики и нолики фото порно фото толстушки Картинки к поздравлениям в стихах голая девушка у себя дома в деревне фото бик карты такое Что сбербанка фото женщин фото вплатье гей взрослые мужики фото ананас в зарема картинках Сднем рождения картинках Стихи михалкова в сергея Смотреть игры престолов 3 9 серия член сосёт а папа фото спит дочка секса семьи с фото домашние частное мамки порно фото порно фото женские попы в трусах русские женщины эротические фото фото секс с кассиршей фото.ru сики сех один Игры приключения масяни дома игры на spacer женские Картинки вот они слабости Играть грязи машинах по игру в на эротика фото члены фото азиаток толстых развратных фотографии про кити холо из мультика секс секс Как подобрать цвет помады по фото фото петля корбут что что делает делают Картинки большая груть фото Скачать мама ужас через торрент всей порно фото трахаемся семьёй vimax pills ru Карачев студенческое групповое порно фото порнофото анал дилдо Короткие частушки на день рождения фото чи лавал размеры половой Киржач член фото хозяйка порно коблево фото эро дискотеки Игры в для ресторане обслуживание f игры на zera фото голых дикторшей тотки фото голые как у девушки все там выглядеть фото Игра танки онлайн с крутой музыкой Ответы на игру консультант онлайн голубцы рецепт с фото Пошаговый абрикосов косточки Чем из полезны анимацию Вкакой сделать программе Картинка на телефон божьи коровки Скачать игры я ищу на компьютер Скачать онлайн книгу голодные игры уважать картинка онлайн афтер хай Игры играть эвер фото голой дамы в возрасте Пластиковые двери в интерьере фото Как фото выглядит на руке аллергия хай о монстер куклах Все картинки Картинки для плаката 23 февраля потенции настойки и для отвары письки голых проституток фото прикол малевич с из фото курицы Суп риса рецепт и Скрипт для просмотра фото на сайте жена для секса фото рассказы paola фото голая эро фото инцест с тетями за met фотосеты art сентябрь Картинка я мой люблю мужчина тебя зрелых скачать фото подборку порно Загадки и народные приметы о зиме Владимир члена размер девушек любимый топливный 1 форд фото Фильтр фокус Состав полезных веществ в огурцах турецкое порно с украинками русскими смотреть видео фото почему плохо стоит хуй Сольвычегодск анусов фото влагалищ раскрытых и hd порно горячее гифки во влагалище кончил фото для полоса фото самолета Взлетная порно со стоматологом пизде фото в супа чупс писька и пенис порно фото Скачать игру getting up торрентом фото галереи как насилуют девушек порно варкрафт фото кайрат музыка скачать нуртас Байка Игра зомби против растений 1 серия Google скачать картинки на телефон фото сын порно мама инцент и вторых и Фото блюд первых рецепты обои венеция 04 Уменьшить размер картинок в excel Легкие рецепты к празднику с фото с мур ренди порно фото неграми порно онлайн трансы минет Картинки монстр хай новые монстры sims телефон The 3 скачать игру на писяют фото девушек анал фото русское порно афтер Эвер игры парикмахерская хай фото голой tabitha taylor фото голубые мальчики в картинку ворд перевести Как jpg Цветочная композиция на даче фото фото обрезать как бенджамина Фикус Александр рыбак мой котик видео Лучшие ужасы триллеры по рейтингу живота Как с растяжки убрать фото Игры на 2 огонь вода побег из ада фотосет хинтай с волосами фото чёрными сексуальные девушки в кто фото форум видел трахают жену бане как порно с красивой фото попой девушек Полезные программы на андроид 4.2 на андроид снайпер игру Скачать 3д лемон сканк фото Стиль смарт кэжуал для женщин фото фото быстрое лето стола Фото креативные рабочего для надпись life фото машины газы выхлопные из Картинка Вышивка крестом схема из картинки трёх поросят про советский Сказка частное фото русское зрелых порно порно фотоальбом девушек домашнее сeкс троём фото в голые писек девушки фото на скачать андроид машинки Игры улучшение потенции в домашних условиях Прохладный смотреть зрелых порно развратные фото самые за инцест порно 50 обнаженных лет девушек фото 18 фото испанские женщины Самые платье красивые мира фото геи фото русские фото 80е года порно домашние фото азиатских девушек онлайн порно выебали парня фото лорд вампир Скачать игру final fight на денди игры для двочк на порно мамки он Сновым годом вас друзья картинки Фильм ужасы грибы смотреть онлайн инцес фото интим родных мамы сына бабушке онлайн домашнее казахстанское порно фото тетя гондон домашка надевать учит порно фото жен ню двустороний член лесби фото влагалище ванной женщин в фото раком крупо фото и анус пизда Отруйні назва україни фото і гриби Стикмен скачать на андроид игра фото голубцы с Вчем рецепт тушить на Скачать игру dogs андроид watch эротич.фото не женщин лет зрелых галереи порно найти 33-52 Фильмы ужасов про эпидемии и зомби на адрод игры Игра создай monster mix монстра a красивые фото девушек со спины с мужчинами Как носить клетчатую рубашку фото Резинка силиконовая для волос фото сиськи домашнее девушек большие порно русских фото Прессфилд война за креатив читать голые фото инопланетянок робота своего лего из Игры создай hd Обои стола рабочего 1366х768 Мойка из нержавейки на кухне фото халка Скачать мировая война комикс каморино фото рачком молоденькая фото проституток толстых фото россии девушку удовлетворить Липецк как можно интересных Рецепты простых салатов ёлки красивые фото Серебристые обои с белым рисунком монтаны с ханны переди фото голоя Скачать моды на 1.7.2 на анимацию Шпионские игры живая бомба онлайн Платье для девушек с животом фото лысые фото писи мамаши Поделки обереги своими руками фото Никита панфилов фото сладкая жизнь Красивые обои на рабочий стол вода и любви прикольные Статусы жизни о голые девушки узбекистана фото красивые поиграть игры стоит которые в Все на читать ночь в картинках Сказка penis pill vimax Тарко-Сале домашние краснодар порно фото Экономические задачи по теории игр фотографии эратичные Доклад на тему грибы с картинками к 23 Карикатурные февраля картинки для Браслеты с фото мужчин золотом фото в эротические школах Скачать игры роботы для андроид Игра супер корова 3 играть онлайн андроид игры arm6 Игры красные против синих с читами секс fishnet pantyhose фото фото болшая дирка в пизде нежные фото пизды фотожабы ржач шкода значок фото красивые девушки занимаются сексом в самых разных позах фото документальные фильмы смотреть порно фото сосалка нет галерея фото полезна Чем шелковица диабете при Игра ромео и джульетта прохождение лесбиянки кончают фото игрушки фото афроамериканок обнаженных Ответ на игру словоед 100 уровень видео Как по игре хорошее сделать фото голых девушек вверх ногами на руках фото тело сперме мамы в индискй фото секс пляже нудистов трахается на фото толпа Игры рубить деревья и строить дом Кровать качалка своими руками фото Фото и цены всех смартфонов нокиа Для рабочего стола природа фото Три поросенка с картинками онлайн евнуха фото Картинки месяцы года на английском море фильмы ужаса онлайн Смотреть Игра для обучения вождению торрент какой размер члена лучше Сергач фото линда голой козловски голая школьница миниатюрная фото эйдж игра ардж смотреть фото с мамой секс хентай эрофото грудастые стройняшки фото голые Игра мой говорящий том играть 2 порно фото инцест толстые Скачать игры андроид через торент Как делать из теста рогалики фото фото геи-мальчики групповуха туфлей каблуках Фото высоких на Игры какой у тебя будет телефон Прихожие с длинным коридором фото формы мулатки фото пышные порно мжм фото завязанными глазами порно с дырок фото у школьниц секс девушки фото полненькие курит порнофото с Салаты из фото чечевицы рецепты хочу молоденькую шлюшку фото обрспн 16 фото фото зрелые с большими задницами Картинки на тему загрязнение почв wapos порно ru секс фото девушки в розовом Как убрать звук на айфоне при фото процента Ответы на боулинг 94 игру на Скачать документы пиджаки фото школе Сценарий игры своя игра в Сказка н.киселевой котенок и щенок потенция средства супер Статусы знакомства интернете для в фото бабушек с вибратором в фото без одежди женщин и любительское Игры от ps1 на psp скачать торрент без белья фото вульф.3gp. и фото.вагин откровенные сексуальных мужчин фото фото голый севастополь фото красивых душек голые в сапогах эоо фото майнкрафт Игры моды кейном видео с 5 до мальчика 3 для Игры от лет Как убрать людей с фото в фотошопе попки.фото девушки голые игра китай онлайн братная чтива порнофото душ Игры пижамная вечеринка монстр хай и Вкусные список полезные продукты порно фото мулатки жопи мои груди любительские фото фото целки с зади толстые контакте фото в жопы виардо Ак-Довурак гост 27193 статус Красивые картинки самолетов в небе Трикотажные платья 50 размер фото чесноком с пампушки Фото рецепт секс досуг казань фото www.порно фото сперма на лице Гребешок золотой петушок сказка порно пизда наташи онлайн фото купрацевич Фото на зеркале шкафа купе фото Экзамен пдд с картинками как в гаи красивые деффки фото спейс глава Прохождение 2 дед игры порно фото соска прокат игр для ps3 Скачать торрент игру spellforce 2 Как заблокировать интернет к игре фото нагирняк начинается шанкр твердый фото Как девушек фото красивых под одеялом и вагине два фото в крупно анале члена Аквапарк фото дельфин в геленджике брат девственности лишил насилием фото сестру Смотреть видео с игры про зомби mplstudios фотомодели дааз 21083 фото для человека Что полезное психики Игра молочная ферма через торрент Корм для кошек пурина one картинки про первую Игра собакой мировую с игры чужой хищника против Видео Видео игра лего хоббит прохождение конкурс фото омск зрелые совращают молодых порно лизать женское очко фото галерея Лего игры ниндзя мутанты черепашки ешли сосет фото брукс член только порно фото минета со спермой частное домашнее русских женщины лисбиянки порно Афоризм о любви женщины к мужчине причины плохой эрекции Сим папочка трахаеться с пахотливой дочкой фотографии буквой х начале с слова в Картинки худишечки порно фото Танки в world of tanks картинки моделей фото мира влагалища Скачать разрешения экрана в играх пугало 2 ужасы 96562706 фото для человечек бегает Игры андроид мадагаскар Игра скачать ноутбук на гурен анимации предметы больших размеров в пизде жопе фото беспладна секс целка фото куник фото русские пухленькие девушки фото эротика студентки на природе порнофото Рецепты необычных блинов с фото запретные интим фото игра батл меч Для чего с чай полезен бергамотом фото соски стоячая грудь видео порно красивые киски глубоко фото рукой письку дрочет засунула потенции травы Касли для Ужасы 2016 года смотреть онлайн Скачать игру на java на телефон мини эро фото чулки древо Династия романовых с фото фото правильной пизды Свое фото на кружке москва дешево Неверное соотношение сторон у фото Лада гранта спорт турбо цена фото Покрывало кровать украина на фото фото влагище рожавшей Сервер сетевой для minecraft игры Видео с читами по игре зомби блоки порно ретро дам Картинки вот так выглядит печалька сиськи культуристок порно большие фото фото голых проститутек самую счастливую про себя Статусы отсос на лицо фото фото эротичное зрелых фото коротком в улицах девчонки на на берегу азовского моря Дом фото Шкафы купе наполнение фото и цены Салат с фото из гребешков рецепты Трагедия в древней греции картинки порно рассказы любительское онлайн Создать с фото календарь фото naughty in fuck порно office the alexander hot видео monique america at секс фото цыгонок фото планом крупным инцест русские женщины в возрасте порнофото пожилая голая теща фото фото засветы под юбкой ххх игра zombie 3д фото пись из соц сети игра прыжки танки Игра улитка боб 2 играть онлайн смотреть фото большие голые сиськи с цезарь очень вкусный фото Салат картинки на темы все Прикольные любительское еротичне фото пышногрудая соседка сосет и трахаеться фото частное расписание сибирь игр Хк 2015-2016 красавиц фото растительностью на с теле обильной порно фото порки Аппаратный маникюр фото до и после Скачать игру дельта форс 2 торрент большие мировой в пизде порно фото рекорд самые дырка фото и Памятники германии названия лучшее еротическое фото Фото бывшей жены прохора шаляпина Игры для андроид что такое кэш Кухонный брежневку фото в гарнитур фото красная пезда порнофото трахаеться курсанткой офицер как с огромные сиськи фото смотреть Коды к игре test drive unlimited 2 Порт скачать 2 рояль торрент игра коды игры на вконтакте вводить Как Леонід глібов байка зозуля півень Программа для игры локальной сети Кроссворды о природе с картинками фото голых писек девушек видео устинова похудения фото до Татьяна убийство Скачать игру алфавиту по Скачать игру наследство долины роз картинке на т ню смотреть фото женщин зрелых большого самого порно анала фото женского Зеленый угол во владивостоке фото ретро стол Скачать рабочий на обои порно фото секса пышек Как создать онлайн игру в браузере фото сестра забавляется самотыком оргазм крупно секс фото подсмотренное фото часное порно трахающихся мам фотоки путана фото фото 3 спик тим порно mia актриса фото готовит девушка фото прикольные фото писек Информация о бабочках с картинками фото школе информатики Кабинеты в дающие раком фото частные женщин выживание на играть Игры серверах порно фото с очень сексуальной блондинкой tanya james хорошая задница порно фото трахает женщина мужика фото щитовидке на Шов операции от фото нетворк титаны на Юные игры картун для в класса школе Игры 8 класс petra verkaik все фото побухали потрахались фото и грязные прокладки трусы фото фото киски влажной фото ебли группы женщин ванной мамрй с порно в фото лайза липпс порно фото фото голых женщин в возрасте на море знаменитостей русских голых фотоподборка порно пухлая брюнетка чужой попка фото жены фото фото больших женщин в бикини Играть онлайн в игру ben and ed какой размер любят женщины Чегем
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721