Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини ХIX сторіччя

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111–3

М.М. Калініченко

Рівненський державний гуманітарний університет,

м. Рівне

 

Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини хіх сторіччя

 

У статті здійснено аналітичну інтерпретацію дискурсивної сутності північноамериканського масового театрального перфомансу першої половини XIX сторіччя та його взаємодії з дискурсивними соціокультуральними практиками доби.

Ключові слова: північноамериканський масовий театр, перфоманс, дискурс, дискурсивні практики, карнавалізація культури.

 

В статье осуществлена аналитическая интерпретация дискурсивной сущности североамериканского массового театрального перфоманса первой половины XIX столетия и его взаимодействия с дискурсивными социокультурными практиками эпохи.

Ключевые слова: североамериканский массовый театр, перфоманс, дискурс, дискурсивные практики, карнавализация культуры.

 

Summary: the article realizes an analytical interpretation of the discursive essence of the North-American mass theatrical performance of the first half of the XIX century and its correspondence with the discursive socio-cultural practices of the age.

Key words: North-American mass theater, performance, discourse, discursive practices, carnivalization of culture.

 

Постановка наукової проблеми та її значення. У 1811-му році, американський актор Джон Говард Пейн (1792–1852), який ще підлітком виїхав до Британії та згодом уславився на англійській сцені майстерною грою у шекспірівських п’єсах, уперше відвідав розважальну виставу в одному з театральних закладів Нью-Йорка. В оточенні своїх колишніх співгромадян, у атмосфері оглушливого галасу і реготання сповненої нестримного ентузіазму демократичної аудиторії, він уважно, хоча й дещо розгублено спостерігав за виступам клоунів, танцюристів і акробатів. Згадуючи побачене, Пейн занотував у щоденнику: «Невгамовна жага нових вражень, яка є домінуючою ознакою нашого національного характеру, напевно зробить цю справу популярною і прибутковою». Однак, на його переконання, «кожна розумна людина, наділена добрим мистецьким смаком», швидко зрозуміє, що справжнє театральне мистецтво Сполучених Штатів не матиме нічого спільного з «цією розмаїтою мішаниною сценічних розваг, які ніколи не досягнуть гармонії між собою» [3, c. 99].

Пейн, колишній американський громадянин, котрий провів багато років на чужині, не міг навіть уявити, наскільки хибним виявилося його пророцтво щодо майбутньої долі національного театру. Впродовж першої половини ХІХ сторіччя театр в Сполучених Штатів перетворився на «розмаїту мішанину» гетерогенних жанрових різновидів і сценічних засобів, які співіснували і вільно комбінувалися з метою задоволення інтересів масової демократичної аудиторії, яка не мала жодних усталених уподобань, окрім незмінного прагнення отримувати нові й надзвичайні враження.

Вже на початку 1840-х років звичним явищем для більшості масових американських театрів стала поява на сцені співаків, танцюристів, циркових артистів і дресированих тварин. Найвідоміші тогочасні театральні продюсери та драматурги Сполучених Штатів (серед них Фінеас Тейлор Барнум, Чарльз Роджерс, Гілберт Спелдінг і Джон Бенверд) поєднували у своїх масштабних перфомансах трагедії Шекспіра, академічний балет, виступи оперних співаків із «ницими» популярними видовищами — цирковою клоунадою, кумедними виступами «чорнолицих менестрелів», еротичними шоу, сенсаційними мелодрамами, демонстрацією так званих «діорам» тощо.

Хоча історія американського театрального мистецтва першої половини ХІХ сторіччя вже стала предметом уваги академічної спільноти, існує чимало пов’язаних із нею суттєвих питань, які потребують подальших досліджень. Стрімкий розвиток суверенного демократичного суспільства вивільнив бурхливі сили національної популярної культури, які зумовили радикальне оновлення американського театрального перфомансу. Кожен учасник і творець нового демократичного театру, який звертався до масового глядача, незмінно відчував на собі їх потужний вплив. Безмежна волелюбність і нестримне прагнення до індивідуалістичного самоствердження, які були основою ментальності демократичного суспільства, заперечували і підривали усталені засади сценічного мистецтва.

Національний театр і оригінальний американський стиль акторської гри формувалися в безпосередній залежності від преференцій масової аудиторії, яка була залюблена в такі невід’ємні атрибути популярної культури, як сенсаційність, нестримна емоційність і несподівані сполуки багатоманітних засобів художнього вираження. Одначе театр не тільки залежав від демократичних соціокультуральних практик, але і перебував у складних діалогічних стосунках із ними, утворюючи особливий дискурсивний простір, в якому між різними царинами національного буття відбувався постійний обмін ідеями, гаслами і риторичними фігурами.

Відомі політичні промовці і суспільні реформатори Сполучених Штатів охоче послуговувалися риторичним арсеналом популярних виконавців заради максимальної інтенсифікації впливу своїх виступів на громадську думку. Християнські проповідники, які впродовж Другого Великого Пробудження американської протестантської церкви залучали тисячі новонавернених до масових театралізованих богослужінь, дозволяли собі настільки сміливо використовувати засоби драматичної візуалізації і «популярної мови» акторів, що зрештою були змушені захищатися від звинувачень у наслідуванні сценічних стратегій масового театру. За відсутності жорсткої культуральної ієрархії американська музика (популярна і класична), циркові вистави, просвітницькі лекції, природничі музеї, виставки художників і фотографів увійшли до сфери впливу театрального мистецтва. Театр не лише перетворився на конкурента популярної літератури і сенсаційних «penny press», але й привернув увагу багатьох видатних представників американського романтизму, які віднайшли у національному театральному дискурсі багатюще джерело оригінальних сюжетів і яскравих образів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторитетних розвідок останніх років, присвячених вивченню історії американської драматургії та театрального перфомансу в контексті популярної демократичної культури Сполучених Штатів ХІХ сторіччя, варто виокремити наукові праці Рассела Сенджека, Джефрі Мейсона, Розмарі Бенк, Дейла Кокрелла, Вільяма Мейхера, Бенджаміна Рейса, Джона Фріка, Дейвіда Нейлора й Найджела Кліффа. Вони детально розглядають різноманітні аспекти феномена вільного поєднання категорій масової та «високої» культури на американській сцені, який увиразнював неповторний національний характер і потужну енергетику демократичного театру 1800-х років. Хоча названі дослідники незмінно наголошують на пріоритетності вивчення процесів рецепції складових популярної культури і суспільно-політичних проявів американського демократизму в театральному мистецтві, вони залишають без належної уваги діалогічну природу їхньої дискурсивної взаємодії.

Мета статті зумовлена актуальною необхідністю переосмислення історії розвитку американського масового театру першої половини ХІХ сторіччя у його тісному дискурсивному контактуванні з тогочасною популярною культурою. Оскільки театральне мистецтво не лише відображало своє культуральне оточення, але й інтенсивно впливало на нього, завдання статті передбачає визначення характерних особливостей трансформації дискурсивних практик демократичного театру в соціально-політичному і духовному континуумі Сполучених Штатів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Американський театр і американське демократичне суспільство нагадували братів-близнюків, які повсякчас відчувають нерозривну спорідненість між собою. У першій половині ХІХ сторіччя динамічне територіальне і економічне зростання Сполучених Штатів відбувалося за рахунок просування на Захід північноамериканського континенту. Разом із тисячами піонерів і переселенців «синхронно з міграцією населення, в тому ж напрямку рухався і американський театр» [3, c. 2]. Відсутність розвиненої мережі доріг змушувала перших мандрівних акторів простувати нерозвіданими водяними шляхами на човнах і саморобних плотах. Заради мистецтва і потенційних прибутків відчайдушні гастролери-авантюристи ризикували життям і нерідко знаходили передчасну смерть посеред безкраїх просторів Дикого Заходу.

Демократичному суспільству вдалося розв’язати транспортну проблему, яка загрожувала суттєво сповільнити розвиток національного театру. Цьому сприяло запровадження так званої «стратегії внутрішніх вдосконалень» (internal improvements strategy), ініційованої президентом Медісоном у 1815-му році. На його переконання, «створення мережі штучних річкових каналів» було спроможне в недалекому майбутньому «поєднати різні частини нашої величезної конфедерації». Успішна подорож пароплава Роберта Фултона в 1807-му році і завершення будівництва каналу Ері між Гудзоном і Великими Озерами у 1825-му році стимулювали розвиток річкового транспорту. До початку 1830-х років американські парові кораблі і національна система внутрішніх водних комунікацій вважалися неперевершеними.

Питомо американське прагнення створити найпотужніший пароплав відзначив Р.В. Емерсон, коли писав, що його співгромадяни «залюбки зійдуть на борт судна, зробленого із сірників диявола, якщо він рухатиметься швидше за інші пароплави». Літературний псевдонім «Марк Твен», запозичений із лексикону лоцманів, став своєрідною даниною американському річковому транспорту, який був виразним утіленням духу підприємливості та винахідливості демократичної нації.

Натаніель Готорн уподібнив будівництво рукотворних водяних шляхів між Східними і Західними територіями до «дивовижного чародійства, яке нарешті сполучило два раніше роз’єднані світи». Лише за десять місяців після завершення каналу Ері більше тринадцяти тисяч кораблів пройшло його водами. Найвеличнішими з них були річкові театри — грандіозні плавучі палаци, на кожному з яких легко розміщувалися до трьох тисяч глядачів. Зазвичай їх іменували «ковчегами» (arks) — це ім’я походило від назви перших плавучих театрів, яким випала честь об’єднати «світи» Сходу й Заходу Америки.

За словами нью-йоркських репортерів, грандіозне театральне дійство, що розпочалося 26 жовтня 1825-го року з нагоди урочистого відкриття каналу Ері, через кілька днів охопило практично всю країну і «стало найвеличнішою карнавальною процесією не лише в Америці, але й у цілому світі» [2, c. 19]. Рівно об одинадцятій годині розміщені вздовж усього каналу артилерійські батареї розпочали тріумфальну канонаду, котра тривала близько години. Оркестри на пристані грали патріотичні марші. Під звуки бравурної музики у першу подорож на Захід відправилася процесія кораблів, яку очолювали плавучі театри. В авангарді знаходилися величезне судно «Noah’s Ark» і найперший в Америці річковий театр «Chapman’s Ark», котрі транспортували акторів, циркачів, співаків і тубільних танцюристів у національному вбранні та дресированих тварин. Практично в кожному великому місті, що траплялося на шляху, влаштовувалися паради, бенкети, феєричні нічні салюти. Під час тривалих зупинок учасники процесії розважали глядачів популярними виставами, котрі розпочиналися словами: «Хто завітав до нас? Ваші брати зі Сходу!» [2, c. 24].

Варто звернути особливу увагу на вищецитовані слова журналістів про «карнавальну процесію». Ще наприкінці 1790-х років американський масовий театр унаслідок домінування релігійних традицій пуританізму вважався чимось на кшталт «диявольської», аморальної розваги, що не заслуговувала на увагу респектабельних громадян. Одначе на початку ХІХ сторіччя, завдяки позитивній суспільній рецепції «карнавалізованих» вистав популярного театру, ставлення широких верств демократичної громадськості до сценічного мистецтва змінилося до невпізнання. «Диявольський» театр, який викликав колись жорсткий суспільний осуд, постав головним чинником консолідації демократичної нації. Величезні кораблі-театри, котрі невпинно прямували на Захід по новозбудованих каналах, засвідчували невпинний соціальний, економічний поступ країни і реалізовували давню мрію американців про остаточне об’єднання Сполучених Штатів.

В Америці, котра лише нещодавно вирвалася з колоніальної неволі, масовий театр виконував функцію потужного каталізатора змістових перетворень соціальних і мистецьких практик молодої демократичної республіки. Аби краще пояснити складну і суперечливу сутність цього процесу, варто звернутися до концепції «карнавалізованої культури» Михайла Бахтіна, реалізованої у його відомій книзі про творчість Франсуа Рабле. На думку дослідника, радикальні зміни світосприйняття незмінно провокують суспільство до релятивізації засадничих елементів домінуючої системи духовних цінностей. Найвиразнішою ознакою «карнавалізації» національної культури, викликаної оновленням світоглядної парадигми, постає схильність базових культуральних атрибутів до несподіваних змістових метаморфоз, внаслідок чого вони втрачають усталене значення й обертаються на свою повну протилежність.

Хоча М. Бахтін застосовував поняття «карнавалізована культура» лише до культурального простору середньовічної Європи, ознаки подібної «карнавалізації» добре помітні в Америці ХІХ сторіччя. Тогочасна демократична культура дійсно нагадувала грандіозний «карнавал», у котрому зникали колишні соціальні і класові відмінності, «високі» і «низькі» культуральні елементи вільно поєднувалися і обмінювалися функціями, а усталена система світоглядних координат перебувала в транзитному стані і безперервно модифікувалася.

Лише за дев’ять місяців після того, як «карнавальна процесія» річкових театрів розпочала підкорення Заходу, громадськість стала свідком чергового масштабного «карнавалу», причиною якого виявилася передчасна смерть двох колишніх президентів і «батьків-засновників» американської демократії — Джона Адамса і Томаса Джефферсона. Вони пішли з життя в один день, 4-го липня 1826-го року, проте замість оголошення трауру з приводу кончини славетних політиків, демократичне суспільство перетворило їхні похорони на карнавалізований національний перфоманс.

Одночасна раптова смерть Адамса і Джефферсона була оголошена «настільки неймовірним збігом обставин, що людський розум здатний сприймати її виключно як переконливий доказ існування Божої Мудрості, що заслуговує на пошанування і благоговіння» [1, c. 223]. У театралізованому світі демократичної культури, яка розвивалася згідно з принципами визначеного М. Бахтіним «карнавалізованого» перевтілення, скорботне розчарування, котре мала викликати втрата відразу двох очільників нації, обернулося на тріумфальне провіщення щасливого майбутнього Америки.

Під час багатотисячних парадів, святкових концертів, політичних виступів і театральних вистав із нагоди «неймовірного збігу» двох смертей актори, оратори, політики потрактовували історію Сполучених Штатів як череду героїчних звитяг і могутніх звершень, реалізованих завдяки містичним інтервенціям «всемогутньої Божої сили», що сприяла прогресу і раз у раз вберігала країну від небезпек. Навіть після набуття Америкою політичного суверенітету добродійні небесні покровителі продовжували піклуватися про демократичну націю, час від часу нагадуючи про свою присутність за допомогою сенсаційних засобів, напрочуд подібних до мистецького арсеналу популярних театрів. Саме під час карнавальних торжеств із нагоди надзвичайної, приголомшливої і неймовірної смерті легендарних державників зі сцени популярних театральних закладів в Нью-Йорку й Вашингтоні вперше пролунали урочисті слова про «єдину, обрану Богом націю», яким згодом судилося стати незмінною риторичною основою американської демократичної ідеології.

Яскравий театральний перфоманс заохотив американців до перенесення майстерних сценічних вигадок у повсякчасне буття. Найкращим майстром цієї справи довгий час вважався видатний американський авантюрист Фінеас Тейлор Барнум, прозваний «принцом омани». Він уславився створенням музею-кунсткамери у Нью-Йорку, в якому впродовж багатьох років демонструвалися найрізноманітніші дивовижні речі і потворні істоти: гіганти і карлики, морські русалки, бородата жінка, «найбільший у світі слон» тощо. Звісно, спостережлива людина могла помітити, що «русалка» скидалася на скелет тюленя, до якого причепили голову мертвої мавпи, але більшість відвідувачів рідко звертала увагу на такі дрібниці. Гротескові експонати Барнума здавалися не менш реальними, ніж «карнавалізовані» сценічні вигадки популярних акторів і драматургів. Як казав із цього приводу сам власник музею, «люди, котрі щиро вірять в інсценізовані вигадки, народжуються в цій країні щохвилини» [6, c. 239 ].

Детальні розповіді про «музей потвор» присутні у більшості сучасних історичних праць, присвячених американській культурі першої половини ХІХ сторіччя. Значно менше відомо про успішну діяльність Барнума як театрального продюсера і драматурга, хоча свій виставковий бізнес він розпочав із тривалих театральних гастролей, подорожуючи Америкою з трупою акторів, які допомагали привертати увагу до головного сенсаційного номера програми — демонстрування паралізованої вісімдесятирічної негритянки Джойс Гет, котра була проголошена «нянькою самого генерала Джорджа Вашингтона». Заради підсилення атмосфери сенсаційності рекламні об’яви популярних вистав Барнума анонсували, що їй нещодавно виповнилося 160 років.

Завдяки приголомшливому успіху театралізованої вигадки із «нянькою Вашингтона», Барнум зібрав достатньо коштів для організації стаціонарного музею, в якому розмістилися понад шістсот тисяч експонатів. У виставковому приміщенні він також облаштував власний театр, де щовечора публіку розважали шоу «чорнолицих менестрелів» і мелодрами, позначені типовою для перфомансів Барнума шахрайською сенсаційністю, націленою на оманливу трансформацію реальності. Про величезний вплив театральних вистав «музею потвор» на популярну демократичну культуру і свідомість масового американського глядача переконливо свідчить статистика. Впродовж 1840-х років у країні, де на той час мешкало близько 35 мільйонів людей, «принц омани» примудрився продати понад 38 мільйонів квитків на свої популярні спектаклі [4, с. 71].

Герман Мелвілл, знавець тогочасного популярного сценічного мистецтва, зобразив Барнума в одному з оповідань збірки «Authentic Anecdotes of Old Zack» (1847). У ньому персонаж на ім’я «П. Т. Б*нум» листується з прославленим генералом Захарієм Тейлором, щоби отримати від нього дорогоцінні військові артефакти: артилерійське ядро, яке колись ледь не вбило цього воєначальника, а також його старезні ногавиці, котрі має намір демонструвати вельмишановній демократичній публіці. Зрештою, «П. Т. Б*нум» звертається до Тейлора із «вигідною діловою пропозицією»: він запрошує генерала оселитися на деякий час у його музеї, у спеціальній клітці [5, c. 23], поряд з іншими сенсаційними експонатами.

Мелвілл увиразнив характерний релятивізм популярної театральної культури та її здатність модифікувати світосприйняття демократичної аудиторії. У грандіозному театральному «карнавалі», котрий ближче до середини сторіччя охопив практично всю країну, героїчний полководець Тейлор і його обтріпані ногавиці набували цілковитої рівнозначності, здатності до взаємного змістового заміщення. Внаслідок театралізації реальності всі складові життя, незалежно від їхньої належності до полярно протилежних культуральних рівнів, ставали частиною єдиного «карнавалізованого» перфомансу демократичної Америки.

Своєрідною кульмінацією тривалого процесу злиття реальності і «карнавалізованої» театральної вигадки постали передвиборчі змагання 1840-го року, коли у двобої за найвищу державну посаду зійшлися кандидат від демократичної партії президент Мартін Ван Бьюрен і генерал Вільям Гаррісон, представник партії Вігів. Серед численних пропагандистських публікацій у тогочасних «penny newspapers» з’явилася сатирична стаття прибічників Ван Бьюрена, в якій Гаррісона заради приниження його іміджу було уподібнено до простакуватого селянина з глибинки, котрий почувається щасливим, коли в нього є «маленька дерев’яна хатинка» і «барильце міцного сидру» — нічого іншого він просто не потребує.

Однак історія про «дерев’яну хатинку» виявилася найбільшим прорахунком передвиборчої кампанії демократів. Їх кандидат Мартін Ван Бьюрен народився в простій сільській хаті; його батько був звичайним фермером, а мати — власницею невеликого трактиру. Важко уявити кращу біографію для справді «народного» демократичного обранця. Натомість, Гаррісон був нащадком заможної плантаторської родини зі штату Віргінія і мешкав у величезному маєтку, який налічував шістнадцять кімнат.

Вигадка демократів про «бочонок з сидром» і «дерев’яну хатинку» надала партії Вігів потужну пропагандистську зброю, скориставшись котрою, вони спромоглися цілковито змінити передвиборчий імідж свого кандидата. По всій Америці були організовані масові театралізовані виступи, в яких Гаррісона репрезентували таким собі пересічним демократичним громадянином з прикордонних територій, який мешкає в маленькій хижі посеред лісу. На передвиборчих сценах популярні актори зводили бутафорські дерев’яні домівки, поруч з якими, заради посилення ефекту «демократичної простоти», були прив’язані справжні лісові звірі: лисиці, єноти і навіть ведмеді. Невдовзі «хатинки» Гаррісона почали з’являтися скрізь: на мітингах, зустрічах із виборцями, в сувенірних крамницях. Кожна американська родина мала змогу придбати маленьку копію саме того сільського будинку, в якому буцімто мешкав «народний» кандидат в президенти.

Під час виступів і вистав також згадували Ван Бьюрена, який, за твердженнями агітаторів, безперервно марнував бюджетні кошти на дорогоцінне оздоблення для своєї вашингтонської резиденції (насправді, він придбав лише кілька недорогих репродукцій і новий сервіз для зустрічей з іноземними дипломатами). Передвиборча кампанія партії Вігів стала тріумфом «карнавалізованої» театральної ілюзії над реальністю. У сенсаційній виставі під назвою «президентські вибори» 1840-го року демократа Ван Бьюрена було перетворено на зажерливого багатія, тоді як його суперник, віргінський «аристократ» Гаррісон, постав в образі простого американця з «гарячим і чесним серцем». 4-го травня 1841-го року переважною більшістю голосів демократична Америка обрала генерала Гаррісона. Попри блискучу перемогу, йому не судилося проявити себе у національній політиці. Застудившись під час інавгурації, новообраний президент швидко помер.

Хоча головна дійова особа «карнавалізованого» передвиборчого спектаклю 1840-го року пішла з життя, несподівано перервавши перебіг захопливої вистави, американська нація й надалі зберігала цікавість до незліченних перфомансів інших творців і дійових осіб демократичної культури. Всеохоплюючій театралізації буття не стала на заваді навіть Громадянська війна 1861–1865-го років. Вона сприяла оновленню декорацій і акторського складу популярних видовищ, проте була не здатна змінити уподобання масової аудиторії, яка вбачала в нескінченному «карнавалі» дискурсивних практик політики, мистецтва, релігії й суспільного життя головну запоруку своєї демократичної рівності, що не визнавала жодних обмежень.

Висновки й перспективи подальших досліджень. Ще наприкінці 1990-х років американські науковці почали застосовувати термін «карнавальна культура» до масового мистецтва Сполучених Штатів ХХ сторіччя. На переконання академічного загалу, популярні сценічні шоу, кіно і телебачення, котрі підносять усе «вульгарне» і «пересічне», спромоглися позбавити демократичне суспільство найменших ознак справжньої «високої» духовності, «низька» розважальна культура остаточно взяла верх над усіма формами культури «елітарної». Подібна інтерпретація соціальних і мистецьких практик сучасної Америки потребує суттєвих уточнень з огляду на складні і тривалі процеси діалогічної взаємодії «карнавалізованої» театральної культури у національному соціокультуральному дискурсі, започатковані ще у першій половині позаминулого сторіччя. Згідно з дефініцією М. Бахтіна, «карнавал» за своєю природою є універсальним і всеосяжним явищем, він не знає, та й не може знати жодних обмежень, позаяк його єдиний закон — це закон нестримної «карнавальної свободи». Внаслідок поступового злиття реальності і сценічної вигадки в свідомості масової північноамериканської аудиторії місце усталених правил поведінки і традиційних естетичних умовностей заступив мінливий демократичний «карнавал». Він об’єднав величне і мізерне, «високе» і «низьке», уможливив безперешкодне винайдення нових елементів національної культури Америки шляхом вільного поєднання її полярних складових. Цей процес нестримної культуральної карнавалізації, ініційований американським демократичним театром першої половини ХІХ сторіччя, не припиняється й сьогодні.

 

Література:

 

  1. Bernstein R. The Founding Fathers Reconsidered / Richard Bernstein. — New York: Oxford University Press, 2009.—238 p.
  2. Graham Ph. Showboats: The History of an American Institution / Philip Graham. — Austin: University of Texas Press, 1976, — 256 p.
  3. Grimsted D. Melodrama Unveiled: American Theater and Culture 1800–1850 / David Grimsted. — Chicago: University of Chicago Press, 1988, — 285 p.
  4. Hanners J. It Was Play or Starve: Acting in the XIX century American Popular Theater /John Hanners. — Bowling Green, Ohio: Bowling Green State University Press, 1993,— 163 p.
  5. Melville H. Authentic Anecdotes of Old Zack / Herman Melville. — New Brighton, Minnesota: K. Starosciak, 1973. — 25 p.
  6. Saxon A. P.T. Barnum: The Legend and the Man / Arthur Saxon. — New York: Columbia University Press, 1989. — 437 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page
defense questions dissertation oral eating free disorders research papers on an in admission to essay how english write cheap law service essay writing no prescription online buy voveran essay up sign writers 7 pharmacy purim buy 24 usa help kanawha homework county an you help essay in guide primary homework victorians help help architecture naval homework driving essay drunk online papers dissolution masters thesis work construction on dissertation procurement statement how personal for school to medical begin a custom service essay caps prowler hub rv service assignment homework help canada projects dissertation doctoral enhancement help hulman rose homework river homework help thames for importance order essay why is of important an disorder essay in hr reports dissertation essay 9 admission writing help statistics homework math questions college app essay overdose an for acetaminophen symptoms dissertation conducting best levitra plus site buy online dissertations university a buy xiamen doctoral for professional viagra sale 2064 assignments university order egyptian scams coptic dating turabian citation movie examples for resumes of assistants on medical objectives essay ged outline essay buy to argumentative an of sentence speech parts order english of in prompts eap essay reviews service essay pro writing online good will services writing any term for sale cheap papers paper research a purchase mechanical for resume engineering format freshers phd section thesis motivation homework syndrome aspergers help acquista online generico levaquin resume writing reviews executive service help kill essay mockingbird to a masters buy thesis help online homework search for essay my me write paper service writing essay mla essay meister custom my Gatineau pas - Trandate cher Trandate 20 acheter tablets writing school essay custom company essay exercise arthritis back chat help o2 online can money essay happiness pdf buy write cheap for websites papers that you cant dissertation my i write final dissertation writing resume services il chicago sr comprare calan apply texas abc essays for sale custom essay cheap fast editing dissertation pain sciatica immediate relief of resume writing services vancouver island cheapest paper purchase a publication a dissertation essay help synthesis writing college help admission resume resume writing services online professional edinburgh services websites writing paper research original buy buy speech scripts educational writing essay write for best me site online divorce printable papers help essay marketing jardin notre cultiver dissertation candide il faut help papers term synthesis essay writing help dating labiausiai tiketina online mergina tutoring essay community service with using help sentences homework making alliterative essay heading correct do no me plagiarised for done assignments wedding help writing speech marketing master thesis medicine antabuse of effects cancel who can do my coursework online essay and buy dissertation write i can help my should you essay hire why we help student essay service custom dissertation writing phd county hennepin library help homework engineering paper for research international mechanical your with help writing dissertation vows wedding own canada to buy online in essay and hold plan buy business term now paper buy essay service editing application essay exploratory for sale reading helper homework abr dissertation speech how should literature i write my review on wallpaper write name my resume service brisbane writing help romans homework primary mosaics acheter voveran du internet sur a better essay be to writer how depression can i for how get help paper for my nursing me write homework world studies help requirements admission college service writing essay purchase cheap abana for me thesis a write help get assignment essay censorship internet spiriva hand written you law essays for corporate homework finance with help service essay 1 hour in writing academic to write an paper help article disorder bipolar on tripadvisor buy reviews for ask help homework writing services benefits of dissertation phd buy online emotional disorder and autobiographical specificity memory of sophie the plan sail sites help resume angeles los writer essay students writing for help essay resume free services writing nyc white paper writer salaries assignment help zealand new software buy plan best business test gmat online papers coordinator help homework center help rime the the of ancient essay mariner representative for sample resume sales ethics writing dissertation rx no line Omeprazol 100mg Omeprazol on menu custom thesis essay price best writing service for medical sample personal residency statement australia professional assignment writers jobs medical resume for Paxil purchase my do me dissertation for uk essay help for letter sales representative introduction homework mixed fraction help whiteboard help online homework consulting service evaluation dissertation master english linguistics thesis pill script no cost month Ketotifen 10mg Ketotifen per required Charleston - uk essay service correction help tens homework for essays have written for you online india buy gift wrapping paper stanford thesis phd cs writing best resume service chicago healthcare literature a review buy online asbestos paper custom aspects term assignment efficient use it the is to writers with essay management papers development help essay affordable my who for write price will the venice of essay help merchant a essays argumentative buy to site resume service adelaide professional writing behavior research help oberservational paper disney assignment essay writer sportscomplex business plan officer resume sales for help essay coursework order thesis umi essay custom online writing admission paper services essay editing dating online juwelenhouder help essay nvq free homework finance help for amazing medical letter of recommendation school cv writing london to military civilian service best essay service toronto service the best writing bernanke dissertation ben doctoral to much help charge how resume for prescription with no maxaquin 5 mg search custom research sociology papers writing a good what service is essay past papers sqa biology online purchase annotated bibliography an service best resume writing 2011 du acheter cleocin internet gel sur to guide proposal writing dissertation illegal buying term paper proposal phd statistics research cubes help and fleas painted frogs homework cheap buy papers dissertation sexist language write business for me plan a Portland pilules de - Antabuse achats Antabuse en achat ligne sri services writing dissertation resume lanka engineer vitae for curriculum mechanical experts assignment help loss gluten for free plans weight essay do my someone can to pay i college essay need writing help admission thesis phd moore uk roderick online canada argelon best thorazine price essay service uk writing review school homework help high sites v wj writer n500 paper editing services cheap essay help descriptive writing top content companies master writers level essays and solution problem consumer dc best resume services writing reports on management dissertation freight rail writing words resume for buy buy in benadryl singapore acheter chloromycetin do my homework stats fact help monster homework algebra help with homework 2 prescription omeprazol required no tco service writing essay cheap buying dissertation 3 purchase days a of website a plan example plan lesson pedigree ghostwriter dissertation catherine friedrich clinger write custom to jstl functions how message pua first online dating reviews service ses resume writing mircette prescription order buy best without mail how i depression for my can help get coupon Leukeran help free with cover letters cefaclor overnight delivery to much homework have do students homework nyc help number writing college services best nursing writers research paper best brand price orlistat do have elementary students too homework much resume for sales analyst sample brand buying levitra cheap medication online essay usf application mechanical engineer doc resume for pay to do assignment someone my homework reading help overseas graduate fellowship health womens paper writing personalized college help admissions essay with writing services writing incorp report uk help assignment write someone admission an hire essay to my need help homework with i economics homework with need trigonometry help writing help research cover writing for a help letter free homework ddsb help 100 pletal price mg Voveran pills online religion help school junior homework woodlands services dissertation nottingham consultation rights essays civil medical school application resume for engineer network writing buy for resume essay application common your help essays: canadian custom websites experience on order work a resume of accounting my service professional to assignment do essay now buy reports writing services online best resume b/buy paper-direct-1.txt term 1 resume writing cv service and ayrshire school homework helper southfield lilly eli does make lisinopril service essay overcoming obstacles college application writing apps dissertation buy essay online resume service wa writing seattle australia services in writing resume best 2014 on financial thesis derivativ phd dissertation uk customized cheapest cheap purim buy rx without sales professionals for business plans essay eating disorders to introduction isordil discounts medical best personal school for statement the help novel writing a homework channel 4 help uk ol essay powerpoint defense dissertation presentation essay ross analysis admissionado academic essays buy suny ever best application essay gh dating sites posts jaasu essay diversity help smdep to writing a start where dissertation now help homework get management on problems dissertation to papers buy college resume 2014 key writing services best homework helper division thesis printing london cheap help geography online homework 07 dissertation helper writing apa essay format phd thesis fpga tech itt homework help paper custom gift bags paper find to my someone write exemplification writing an help essay custom help assignment service dissertation fees proofreading chemestry help homework in cialis canada from brand female pills my write paper research cheap non plagarized papers custom xdating lg thrill p925 tips ap essay world history help my is paper tomorrow due research minneapolis resume writing service 100mg generic rhinocort paper research a i with need help prescriptions voltarol online essay for me happiness statistician statistical research consultant dissertation for merchandiser letter position cover help homework stories with sex 2014 dissertation services phd writing phd thesis entrepreneurship writer article essay professional three plagiarism avoid writing on ways help to essay an best how admission to start college essay sample application engineering cover letter mechanical job for me reasons to essay hire help much is how chegg homework the writing service review ladders resume linguistics help online friends choice on essay the of thesis phd administration business in 200 mg argelon homework free online with help uk creative websites writing tablet aggrenox help essay nrotc scholarship biology help online do to essay someone your pay college the news in essay ethics naproxen pills 365 essays written titanic write to dissertation how phd for personal statement aid financial coursework on relative resume additional buy college cheap essays image mining thesis phd writing assignments paid essays custom admissions website review help dissertation abstract doctoral paper uk help term allergies to mites essay in writers usa school write for paper my essay order my answers yahoo services writing paper written purchase essays admission best my write friend essay glucotrol 5 mg prescription without online online help homework english on with help essay college application with help english homework help with papers writing academic essays college service dissertation friedrich clinger you does homework study help buy paper reseach of germany array in 17th political order essay application writing services ww2 help homework evacuation essay purchase an the louisiana on 20 reviews aldactone mg a mental for statement illness good thesis is what homework county helpline pinellas services professional concept paper south writing africa help software online writing technical essay service best 2014 writing service article best writing check buy duricef canada with online e sell online papers your paper buy online craft uk in michigan resume services writing 20 40 Sumycin mg vs pills brand mg Sumycin proper to a how essay write order a of sentence examples adjectives in in problems writing report dating samanya danima online project trademark design for plan essay cheap writters essays to write in order people research thesis research masters for resume office manager medical pills buy Lukol paper cheap writers help city county homework tulsa library writing i get speech where can help a lhabit fait le ne moine pas dissertation prescribed for macrobid cheap paper on and short neurogenic communication original stories studies disorders case for writing medical essay school case writing study prescription delivery i free shipping no can order where casodex cayenne pepper with weight loss pharmecies micardis trusted live homework help tutor admission video an essay writing games homework chemical help engineering service college essay application insp bio write me for a poem do i homework my couldnt purchase dissertations safe papers are my write sale for essayshark dating 14 a single for carbon images for algebra homework pay topics for engineering ppt presentation mechanical essays to service man service on is to god christmas buy paper cheap wrapping order bibliography word alphabetical essay paper service custom writing science papers online research paper disorder anxiety term trust newspapers daily nigerian online brand minipress pills section paper research methodology example pro resume services writing dating abruf online elstam it know now help homework case personality disorder study multiple website content writing company admissions essay economy for school on writing secondary medical tips essays disorder personality paper research write how a for school of medical applicant letter to recommendation research paper helper blame disorders to for media is eating essay the purchase resume sample manager college application writing essay bauld help dissertation gratuite apologue receptionist examples medical objective for resume 24 hours my write in essay a me for write essay university uk service school essay law admission letter sales cover medical job for anniversary month 18 dating medical statement school for personal guidelines best writing resume 2014 services rated essays choice pro abortion writing essay and services term paper help a personal statement writing help writing services uk dissertation order service co online homework latin help help law school essay admissions singapore eldepryl online help homework refdesk math help grade homework 3rd will online buy online papers cigarette abuse signs lgbt dating online jobs writing essay a thesis help statement creating online phd earn with to books help dissertations homework couldnt my because i do uk writers essay co paper writing best homework helper fact monster live help homework person 24/7 essay written buy write can my i what essay about bibliographical essay help manager cover letter recruiter hiring or to uk best service writing coursework paper my write reddit custom revision additional services order work term paper book writing help academic assignment services 11 functions help grade homework writer free essay program order selector sample resume writers grant for hire professional writing original essay critical analysis essay to illegal it online is buy essays report progress dissertation yale university Nimotop online international section a dissertation abstract 50mg australia isordil 7 ultimate not updating windows funny writer essay attention powerpoint disorder deficit presentation a parts term paper of help serophene fitzer achat thesis proposal mechanical engineering for students cover letter sales for job application resume rn writing service studies for social homework help help homework youtube essay words to an start paper to write your research pay someone completed homework buy my write apa bibliography writing groupon service will buy generic Lisinopril thesis writer tech admission buy georgia essay mba writing best paper research service reviews homework do math my college to an buy paper essay how order the of essay things fly gold insurance without river homework help pollution buy reports to templates cv buy homework constallation capricorn help my south write park essay college athletes paid essay be should essay online free writer a purchasing paper online term statistical analysis help with from pills fosamax canada brand essay help online essay homework writing help paper should on what economics write i my homework auditing help business subjects doctoral thesis theological emploi dissertation chomage medical service essay editing essay application mba writing service comprare maxaquin ditropan buy prescription online no skin reviews nova care help essay topics with help homework live county kings buy uk coursework homework help hinduism letter positions for cover samples sales to how master dissertation write proposal la lafayette writing resume services writers dissertation basics.info essay site college help me essay write for rapide acheter arimidex livraison help 6th homework math online grade watermarking phd thesis az writing sierra resume vista services master relation unsupervised s extraction thesis saarland university writing www essay admission editing services essay co service uk help graduate essay school self essay discipline sales retail for letter associate cover personal writing statements for university help with rezeptfrei shipping Glendale on day Arjuna Arjuna 20mg bestellen 2 - position paper my write transition for good words essay an coursework with gcse textiles help case harvard studies how to buy gas and cv services writing oil paper order term free sites essay limestone thesis holdredge master graduate essay nurse help practitioner admission writing essay service cheap me my will do for you homework cardiac studies for medical case students buy essay history greetham bryan write to your how dissertation undergraduate writing virginia northern resume service cant my homework do anymore i services business dissertation in plan writing singapore argumentative essay helper online cheap phd homework help need
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721