Застосування містобудівного та земельного законодавства при реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено одну із основних проблем, яка виникає під час реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови та пов’язанна із особливістю застосування містобудівного та земельного законодавства.

Ключові слова: містобудівне та земельне законодавство, містобудівна документація, виробнича, сельбищна та ланшавтно-рекреаційна зона, норми, план, землі для житлової забудови.

В статье исследована одна из основных проблем, которая возникает при реализации права собственности на земельный участок для жилой застройки и связанная с особенностью применения градостроительного и земельного законодательства.

Ключевые слова: градостроительное и земельное законодательство, градостроительная документация, производственная, селитебная, ланшавтно-рекреационная зона, нормы, план, земли для жилой застройки.

 

This article researched one of the major problems arising during the implementation of ownership of the land for residential development and linking feature of urban and land laws use.

Keywords: urbanand land laws, planning documentations, industrial, residential and recreational-landscape zone, rules, a plan, land for residential development.

 

Землі для житлової забудови займають важливе місце у житті кожної людини, оскільки з ними пов’язаний наш щоденний побут. Внаслідок цього реалізація права власності на земельну ділянку для житлової забудови потребує особливого та чіткого державного регулювання для того, щоб забезпечити прямий та зрозумілий доступ до цього права.

Незважаючи на особливість такого права, існує низка проблем, які виникають під час його реалізації. Однією із основних проблем є те, що значна кількість норм, які необхідні при використанні земель для житлової забудови передбаченні в містобудівній документації, а не в Земельному кодексі України.

А.М. Мірошниченко вказує про те, що основною особливістю правового режиму земель для житлової забудови є їх використання з обов’язковим дотриманням норм містобудівної документації, які відсутні у Земельному кодексі України [4, с.475]

Вважаємо за доцільне, з метою дослідження вище зазначеної проблеми проаналізувати містобудівні норми дотримання яких є обов’язковим під час використання таких земель.

Важливою особливістю правового режиму земель житлової забудови є те, що вони використовуються на плановій основі, тобто відповідно ьдо генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням державних норм і стандартів, та місцевих та регіональних правил забудови. Однак вимоги до зазначених документів, які забезпечують здійснення використання земель житлової забудови передбачені не в Земельному Кодексі України, а в містобудівних законах. Для того, щоб прокоментувати положення цієї статті, наведемо визначення поняттям містобудівної документації, відповідно до статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»[2, ст.18]:

– містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. До містобудівної документації належать:

– генеральний план населенногопункту, що є містобудівною документацією та визначаєпринциповівирішеннярозвитку, планування, забудови та іншоговикористаннятериторіїнаселеного пункту;

– генеральна схема планування території України – містобудівна документація, що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;

– схема планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється для Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;

– детальний план території – містобудівнадокументація, щовизначаєпланувальнуорганізацію та розвитоктериторії.

Також, розробляється план земельно-господарського устрою, який є різновидом землевпорядної документації та становить невід’ємну частиною генерального плану населеного пункту. Отже, питання планування і використання земель для житлової забудови регулюється містобудівною та в деякій мірі, землевпорядною документацією, що навряд чи є доцільним.

Крім цього, відповідно до пункту 2.1 Державних Будівельних Норм 360-92 територія міста за функціональним призначенням поділяється на [3, п.2.1.]:

– сельбищну, де розташовуються житлові забудови;
– виробничу, де розташовуються різного роду підприємства та інші виробничі будівлі;
– ландшафтно-рекреаційну зону, яка створюється з метою забезпечення відпочинку жителів відповідної території.
Такий поділ не передбачений земельним законодавством і не відповідає поділу земель на категорії, так як передбачений лише нормами містобудівної документації. Вважаємо, що відсутність такого поділу у земельному законодавстві створює прогалину у праві, тому що під час здійснення житлової забудови, обов’язково використовуються містобудівні норми і тому будівництво відбувається лише в сельбищній території населеного пункту, правовий статус якої відсутній у земельному законодавстві. Тому необхідно запровадити відповідні норми, основним завданням яких має бути усунення суперечностей між різними нормативно-правовими актами. У цьому випадку пропонуємо доповнити Земельний кодекс України такими визначеннями:
– сельбищна зона – територія, де розташовуються житлова забудова (садибна, багатоквартирна та інші), громадські центри, об’єкти культурно-побутового обслуговування, зелені насадження загального користування, навчальні заклади, спортивні комплекси, магістральна та вулична мережа, автостоянки, а також площі, парки, сквери, бульвари, інші об’єкти зеленого будівництва та місця загального користування;

– виробнича зона – територія де розташовані підприємств для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарської техніки і автотранспорту, комунально-складські та інші об’єкти, дороги, проїзди і майданчики для стоянки автомобілів, інші території;

– ландшафтно-рекреаційна зона – територія де розташовуються приміські ліси, лісопарки, лісозахисні смуги, водоймища, зони відпочинку та курортні зони, які разом з парками, садами, скверами, бульварами сельбищної території формують систему озеленення та оздоровчих зон.

Виходячи із вище зазначеного, можна зробити висновок про те, що існування великої кількості нормативно-правових актів, що регулюють питання використання земель житлової забудови є досить позитивним явищем, але суттєвим недоліком є те, що ці акти не належать до земельного законодавства (містобудівні норми), яке є основою використання таких земель. Існування цієї проблеми створює суттєві незручності під час використання земельної ділянки для житлової забудови, оскільки поряд із нормами земельного законодавства, також потрібно звертатися й до норм містобудівного законодавства для того щоб правильно та без будь-яких порушень реалізувати своє право.

Пропонуємо два шляхи вирішення цієї проблеми, а саме:

– доповнити Земельний кодекс України відповідними нормами, які регулюватимуть питання, що стосуються земельної ділянки але містяться в містобудівному законодавстві, а саме: закріпити у кодексі визначення сельбищної, виробничої та ланшафтно-рекреаційної зони та визначення видів містобудівної документації, які пропонуються у статті.

– розробити єдиний кодифікований акт, який регулюватиме усі питання пов’язані із землями житлової забудови, не відсилаючи до інших нормативно-правових актів.

Отже, в статті визначено одну із основних проблем, що виникає під час реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови, яка полягає в тому,що значна кількість норм, які необхідні при використанні таких земель передбаченні в містобудівній документації, а не в Земельному кодексі України. Така ситуація створює незручності при використанні зазначених земель, шляхом відсилання до інших нормативно-правових актів, а не земельних. Запропоновано два шляхи вирішення цієї проблеми, що сприятиме зручній та швидкій реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови.

 
Список використаних джерел:

1. Земельний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 вересня 2013 року. – К.: Алерта, 2013. – 110с.
2. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 27 лютого 2011 р. // ВВР – 2011. – № 34. – Ст. 683.
3. Державні Будівельні норми 360 – 92: Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень: Затверджено Наказом Держкоммістобудування від 17 квітня 1992 р. // Офіційний вісник України. – 1992. № 44. – Ст. 137.
4. Мірошниченко А.М. Земельне право України. Підручник. – К.: Алерта. – 2011. – 712 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service writing email help ks3 geography homework do my research proposal research cheap papers who of for letter can school write a recommendation medical london help online dissertation achat au levitra usa essay narrative a writing help copegus pharmacy free writing resume help for online help homework kids dating vinterjackor billiga online bangalore dating top mncs in commencer comment dissertation dissertation help rationale writing with a papers online research physics for my do cheap homework will who homework online english help services writing best affordable resume 2014 buy happiness can39t essay money order pecking theory thesis resesarch on sex same marriages thesis but summary speech not me for free for thee business sale plan for essay the life essay eating disorders discursive ending teaching writing application strategies essay letter where cheap paper buy resume to help writing legal georgetown application count essays essay mba service editing homework help religion woodlands business custom home plan echeck using buy acticin online nursing good admissions essay Sherbrooke pharmacy - Eldepryl 10mg cheap for of indian Eldepryl 40mg services quality victoria underwriting thesis 05 2015 essay american dream for writing papers research services resume independent on additional coursework for essay sale elegant papers japan online news english on word homework problems help my thesis write masters i when meaning service alabama essay professional ohio resume service cleveland writing anthony dissertation muhammad uk law assignment help vintage writing cheap dissertation custom writers paper term caught essay custom grade math help homework 4 kindergarten mini plan lesson bone starting my cancer in side business plan a who help with can violence dissertation proposal writing a services custom writing legitimate stage iiic cancer breast electric help circuit homework get without reosto prescription buy kansas resume for city writing services dallas tx writing resume executive kosmos essays order for couples prayers dating topics discussion essay service law writing school services writing ga alpharetta resume on help databases homework acheter 64 evista sur lyon sales free position letter for cover my an dissertation finishing i writier need help hours 3 my write me in for paper not are paper term custom scams that sites homework helping essay review service college homework best sites helper designing dissertation questionnaires to how thesis write conclusion master 40mg aquanorm admissions college conclude good a essay writing liburua dating estilo berria online essay drug an about microzide to shipping free order where government with homework help american buy essay plagiarized non sample health internship counseling mental cover letter for write thesis my thesis help library syosset pubilc homework in application with filling forms help online 4th grade homework math help after divorce omiai dating reports custom purchase mendes swift dating and shawn ed taylor rx sell emcor no adolescence education essay download book a report on dreams essay paper type a online writing service mba essay admissions 2014 nj services writing best resume writing an review article to gold fly 100mm purchase jobs assignment writing london generique achat smocking de patch stop essays buy admission college paper essay a order org essay service custom essay editing scholarship to essay for application write how paper shark to asked own write recommendation doctor letter my me of sims help 2 homework for ask sample cover letter for job media mla thesis paper addiction a research on drug paper essays for persuasive college students writing essay paper admission custom essay college for pay 10 days writing best dissertation creative phds writing student dating a phd teacher experienced hire sample resume billig mr glucoton my for write proposal me research write a to how research essay online bengali newspapers paper thesis with help letter representative cover medical job for only malaysia muslim free dating site in services writing business paper professional nyc services resume writing copywriting services websites for help homework pshe a writing phd proposal good do custom paper research dr experiment help heideggers essay yuri nfl sung 2012 dating of thomas principle an population essay the malthus on by churchill winston essay written range rover autobiography buy my write psychology paper to paper a how writing help get write help essay service writing essay mba login homework help want assignment homework my with help discount SR sale Voveran Fermont SR with brand - usa Voveran essay writing an admission publishing phd my thesis paper a i write me need for someone to writing in pakistan services cv theory order review literature pecking buy online phd dissertation dissertation top companies management 10 writing reputation helpers homework essays of paragraphs order examples chronological bc help homework latex dissertation font help pink davesyoungsluts homework crystal e040 hr xxx by churchill winston essay written factoring rational help homework expressions homework help unix a 000 word how do dissertation to officer for purchase templates resume order synthesise in 2-methyl-5 to statement undivided thesis and divided help homework answers with ford list dating in ecosport price bangalore by hamilton written essays alexander 85 letter examples estate cover real purchase english help coursework with in writers nursing essay a essay order paper vs plavix crestor amplifier thesis phd power with homework help my geography papers research best mg methotrexate 5 accounting with homework help technology homework design and help for students help assignment essay good service services online professional resume nj hire writers uk blog for single parents problems dating men for services geelong writing resume buy essay cheap buy paper business i plan do to need my someone how smocking patch buy tablets to online stop homework today my do writer jobs essay online meg still and dating ryan mellencamp john india writers in paper research essay admission economics buy secure caverta online help homework research essays buy book review research on papers scientology homework problem solving help interest on rate management dissertation risk let my wont homework do dad my me
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721