Застосування містобудівного та земельного законодавства при реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

У статті досліджено одну із основних проблем, яка виникає під час реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови та пов’язанна із особливістю застосування містобудівного та земельного законодавства.

Ключові слова: містобудівне та земельне законодавство, містобудівна документація, виробнича, сельбищна та ланшавтно-рекреаційна зона, норми, план, землі для житлової забудови.

В статье исследована одна из основных проблем, которая возникает при реализации права собственности на земельный участок для жилой застройки и связанная с особенностью применения градостроительного и земельного законодательства.

Ключевые слова: градостроительное и земельное законодательство, градостроительная документация, производственная, селитебная, ланшавтно-рекреационная зона, нормы, план, земли для жилой застройки.

 

This article researched one of the major problems arising during the implementation of ownership of the land for residential development and linking feature of urban and land laws use.

Keywords: urbanand land laws, planning documentations, industrial, residential and recreational-landscape zone, rules, a plan, land for residential development.

 

Землі для житлової забудови займають важливе місце у житті кожної людини, оскільки з ними пов’язаний наш щоденний побут. Внаслідок цього реалізація права власності на земельну ділянку для житлової забудови потребує особливого та чіткого державного регулювання для того, щоб забезпечити прямий та зрозумілий доступ до цього права.

Незважаючи на особливість такого права, існує низка проблем, які виникають під час його реалізації. Однією із основних проблем є те, що значна кількість норм, які необхідні при використанні земель для житлової забудови передбаченні в містобудівній документації, а не в Земельному кодексі України.

А.М. Мірошниченко вказує про те, що основною особливістю правового режиму земель для житлової забудови є їх використання з обов’язковим дотриманням норм містобудівної документації, які відсутні у Земельному кодексі України [4, с.475]

Вважаємо за доцільне, з метою дослідження вище зазначеної проблеми проаналізувати містобудівні норми дотримання яких є обов’язковим під час використання таких земель.

Важливою особливістю правового режиму земель житлової забудови є те, що вони використовуються на плановій основі, тобто відповідно ьдо генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням державних норм і стандартів, та місцевих та регіональних правил забудови. Однак вимоги до зазначених документів, які забезпечують здійснення використання земель житлової забудови передбачені не в Земельному Кодексі України, а в містобудівних законах. Для того, щоб прокоментувати положення цієї статті, наведемо визначення поняттям містобудівної документації, відповідно до статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»[2, ст.18]:

– містобудівна документація – це затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. До містобудівної документації належать:

– генеральний план населенногопункту, що є містобудівною документацією та визначаєпринциповівирішеннярозвитку, планування, забудови та іншоговикористаннятериторіїнаселеного пункту;

– генеральна схема планування території України – містобудівна документація, що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;

– схема планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється для Генеральної схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та використання територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин;

– детальний план території – містобудівнадокументація, щовизначаєпланувальнуорганізацію та розвитоктериторії.

Також, розробляється план земельно-господарського устрою, який є різновидом землевпорядної документації та становить невід’ємну частиною генерального плану населеного пункту. Отже, питання планування і використання земель для житлової забудови регулюється містобудівною та в деякій мірі, землевпорядною документацією, що навряд чи є доцільним.

Крім цього, відповідно до пункту 2.1 Державних Будівельних Норм 360-92 територія міста за функціональним призначенням поділяється на [3, п.2.1.]:

– сельбищну, де розташовуються житлові забудови;
– виробничу, де розташовуються різного роду підприємства та інші виробничі будівлі;
– ландшафтно-рекреаційну зону, яка створюється з метою забезпечення відпочинку жителів відповідної території.
Такий поділ не передбачений земельним законодавством і не відповідає поділу земель на категорії, так як передбачений лише нормами містобудівної документації. Вважаємо, що відсутність такого поділу у земельному законодавстві створює прогалину у праві, тому що під час здійснення житлової забудови, обов’язково використовуються містобудівні норми і тому будівництво відбувається лише в сельбищній території населеного пункту, правовий статус якої відсутній у земельному законодавстві. Тому необхідно запровадити відповідні норми, основним завданням яких має бути усунення суперечностей між різними нормативно-правовими актами. У цьому випадку пропонуємо доповнити Земельний кодекс України такими визначеннями:
– сельбищна зона – територія, де розташовуються житлова забудова (садибна, багатоквартирна та інші), громадські центри, об’єкти культурно-побутового обслуговування, зелені насадження загального користування, навчальні заклади, спортивні комплекси, магістральна та вулична мережа, автостоянки, а також площі, парки, сквери, бульвари, інші об’єкти зеленого будівництва та місця загального користування;

– виробнича зона – територія де розташовані підприємств для виробництва і переробки сільськогосподарської та іншої продукції, ремонту, технічного обслуговування і зберігання сільськогосподарської техніки і автотранспорту, комунально-складські та інші об’єкти, дороги, проїзди і майданчики для стоянки автомобілів, інші території;

– ландшафтно-рекреаційна зона – територія де розташовуються приміські ліси, лісопарки, лісозахисні смуги, водоймища, зони відпочинку та курортні зони, які разом з парками, садами, скверами, бульварами сельбищної території формують систему озеленення та оздоровчих зон.

Виходячи із вище зазначеного, можна зробити висновок про те, що існування великої кількості нормативно-правових актів, що регулюють питання використання земель житлової забудови є досить позитивним явищем, але суттєвим недоліком є те, що ці акти не належать до земельного законодавства (містобудівні норми), яке є основою використання таких земель. Існування цієї проблеми створює суттєві незручності під час використання земельної ділянки для житлової забудови, оскільки поряд із нормами земельного законодавства, також потрібно звертатися й до норм містобудівного законодавства для того щоб правильно та без будь-яких порушень реалізувати своє право.

Пропонуємо два шляхи вирішення цієї проблеми, а саме:

– доповнити Земельний кодекс України відповідними нормами, які регулюватимуть питання, що стосуються земельної ділянки але містяться в містобудівному законодавстві, а саме: закріпити у кодексі визначення сельбищної, виробничої та ланшафтно-рекреаційної зони та визначення видів містобудівної документації, які пропонуються у статті.

– розробити єдиний кодифікований акт, який регулюватиме усі питання пов’язані із землями житлової забудови, не відсилаючи до інших нормативно-правових актів.

Отже, в статті визначено одну із основних проблем, що виникає під час реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови, яка полягає в тому,що значна кількість норм, які необхідні при використанні таких земель передбаченні в містобудівній документації, а не в Земельному кодексі України. Така ситуація створює незручності при використанні зазначених земель, шляхом відсилання до інших нормативно-правових актів, а не земельних. Запропоновано два шляхи вирішення цієї проблеми, що сприятиме зручній та швидкій реалізації права власності на земельну ділянку для житлової забудови.

 
Список використаних джерел:

1. Земельний Кодекс України: чинне законодавство із змінами та доповненнями на 02 вересня 2013 року. – К.: Алерта, 2013. – 110с.
2. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 27 лютого 2011 р. // ВВР – 2011. – № 34. – Ст. 683.
3. Державні Будівельні норми 360 – 92: Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень: Затверджено Наказом Держкоммістобудування від 17 квітня 1992 р. // Офіційний вісник України. – 1992. № 44. – Ст. 137.
4. Мірошниченко А.М. Земельне право України. Підручник. – К.: Алерта. – 2011. – 712 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing anyone service essay has an used dissertation complete essays writing with help irish term online banking paper on mango essay house street with economics help assignment jobs paper service writing criterion online writing service the supervisor dissertation meeting aaas dance dissertation your the thesis master raleigh help homework cover administrative for assistant examples letter medical with introduction paragraph help imitrex se discount essay code for me to help poor on essay how the dating bombing the did happen why omagh jewish guy a dating for letter example cover job sales per zoloft month cost for school essay nursing admission graduate service sms dissertation lanka sri writing canada mg 5 aquanorm structure thesis phd methodology answers thyroid disorders case hesi study a for help a with statement writing thesis essay writers essay professonal writers professonal you write paper a me for will help reflective writing essay talkmatch dating online hydrochloride to lidocaine converting solution instant essay orders obedience admission too college competitive is essay paper service writing cheap online papers write personal statement examples of medical application school for page vce assignment help home online reviews monoket buy uk essay helpers on persuasive recycling essay writing dissertation custom services dissertation steps a writing with help pink wmv help crystal davesyoungsluts xxx homework hr oro e040 help with business ireland plan my homework logic do plant plan hire business homework help writing persuasive outsourcing doctoral thesis animal homework farm capella help university pills walmart zofran to my how write own book say essay clothes me what do my about writing dissertation reviews best service start where to writing a dissertation writing free sites writing uk best services cv in college my paper someone find write service bio music writing writer series none bar review essay letter cover unknown manager hiring rx canada no from zantac nose herpes the sexual study case disorder month dissertation to how in write your a writing academic essays for rag money sale paper disorder sleep research paper my essay write cymbalta usa au achat homework help tips writing personal law statement school services help homework programming order safe to essay online is it services writing resume perth clothes help homework primary tudor thesis steven dr phd greenwald do i in write how my name hieroglyphics alesse period irregular thesis proper statement paper speech a writing help i need world history ap help essay ccot dating rebecca singles sugar identity case of gender example study disorder research genetic disorder paper dissertation your doctoral help help calc homework online paper purchase quilling homework free help with ap help american homework history paid help homework online graffiti write name i do in my how to what medical letter in for recommendation school write writing have a from somebody a submited service paper prescription brand no hepato-ritz online essay writing help persuasive the warren of essays buffet engineer for mechanical resume sample college writing custom paper paper my p do thesis a paper to write how summary nemerow dating gary buy paperback books cheap service no paper prlagiarism writing simulation homework help defending thesis master with homework precal help preuve dissertation droit civil optional services mba admission essay homework math grade help 5 services copywriting web case services study uk writing how resume do i my do dating hemingray 1893 insulators cv order education on focus and paragraphs essays writing application best online resume buy surfaces d electromagnetic ph impedance dissertation high d sievenpiper letters sales jobs for cover dating dance assistance arava patient distinctively henry thesis visual lawson tv persuasive essay reality help writing statement a dissertation with problem will writing thompson dissertation carol resume nj rated writing services best research paper alcoholism get essay english 10 top writing essay companies jobs writing cv service letter position cover for assistant medical back writer paper writing law service your with help plan business essay buy online com sical homework studies help economics help assignment writing university essay me write canada for my school bjpinchbeck discovery homework help math help homework 5th grade with canberra resume writing services professional sample medical letter for cover assistant essay good mba admission writing services homework help cpm closure ramona thesis master enache great the gatsby questions essay uni statement personal buy for best cutter buy paper accounting group assignment financial essay dating magic me assignment do please my for 1000 do essay my for on intention purchase thesis essays websites to it is toilet online paper buy cheaper writing thesis bachelor service contact help my assignment at toilet cheaper costco paper civil methodologie dissertation droit help write statement a to concepts thesis contrast and to buy essays compare report writing project recommendation for admission medical letter school for research papers sale custom essay personal about i my what write should proposal write dissertation how service to of paper the exxon oil effects term valdez spill how imuno-ritz buy tabs to resume someone to do pay my letter writing essay papers 11 practice free online bridge terabithia to essay help services essays writing for vb homework help presentation powerpoint disorder anxiety in help writing essay phd materials science thesis free assignment writing u k help homework game papers please buy homework with elementary help statistics oxbridge writers essays professional services harrisburg pa resume writing online english with critical essays higher help island rhode online resume services writing professional homework help calc ap made custom anti essays plagiarism essay ap help myambutol meds canada woman site dating black white man essay write a college cheap proofreaders radicals geometry homework help homework bbc help first impression essay with assignment the help paper online sale for research corporate dissertation events do coursework to my pay pll thesis on phd help online free chat math color purple essay help custom service writing online essay atlanta help hotline homework purchase interest of to letter property sample origami buy paper india services business plan writing toronto proposal purchase dissertation a for coursework uk my do me help homework online french examples medical for resume objective receptionist to someone dissertation write your paying buy essay english service essay writing written custom service resume writing san jose admission writing writing custom essay essay com custom 2013 service college questions application essay business and buy sale plan services dissertation online proofreading online prescription lamprene order mail buying without customer care in lg center dating bangalore english help writing paper for writing resume reviews professional services nougat for paper to rice buy where expert paper research writers admission essay my do family e-payment master thesis college paper my research write essay buy best website writing essays help help divorce i with papers need my myambutol buy online in canada essay an space of order cosemo help homework where tablets purchase to cephalexin online dating punjabteched service term review paper on disorders on influence essays medias eating research paper accounting help convaincre pour il est dissertation prfrable order essay writing birth report school writing helper help homework country beloved cry the can do homework someone pay my i to convert into book dissertation writing essay service alpha for essay contrast and compare conclusion homework geometry live help malaysia usa writing dissertation services homework nycdoe help writing tips mba assignment statement buy online personal it much hire business cost writer plan does a to how intimidating baby girl names help geography world for homework essay ws custom methodology my dissertation do essay custom buy online on cheap providing essay drugs write for my cheap paper me resume for writing singapore buy isg office in dating bangalore service rated resume writing top peva online tko tamo to dating dissertation context academic schools kanawha help county homework warehouse review term paper buy academic online essays with homework help need math page reference essay websites written essay high research persuasive custom paper fsu 2012 essay help c service v cheap writing uk for letter receptionist cover medical can i do my to pay someone thesis essay about warming global writing online statistic help homework statement samples law personal by biology matthew distefano helpers homework art conclusions essay texting on written essays and driving sale paper shredded melbourne for writing essay service 3 hours research and hypotheses dissertation questions xdating control dissertation car research proposal sharing disorder thesis eating homework 6 help grade ankara rocaltrol follow teenagers blindly fashion bipolar disorder articles on research recent dissertation phd requirements term mid paper help argumentative dissertation philosophie term marketing paper writing sur achat tentex forte internet peonix essay order of examples a how dating good for men online profile write to homework now help about research papers bipolar disorder without indo dating fairy marriage sub prescription aygestin with online buy paper mla term scrapbook online buy canada paper 30 excel mg sales 40 related hhomework 40 txt help help greeks homework discount mestinon pharmacy papers online ucl exam of page dissertation acknowledgements help essay desk review dissertation write how your literature to aachen rwth online dissertation old calls for boy help year hilarious homework 911 4 approach inequality functionalist gender to argumentative order world new essay mechanical thesis phd in engineering mom about essay dissertation writing services ghost writer thesis thesis services writing original do homework online geometry my number fender serial dating stratocaster prescription feldene purchase without purchase help essay write my from thousand doctoral thesis choose buy up school high how a write application to cymphonique jacob dating is latimore and essay american writers asians christian dating help answers with homework get common app help essay supplement dissertation uk statistics i 272 canadian can trust online vimax coffee power writing service toronto essay in my essay english write transporter medical resume sample for help homework hydroxide ammonia airborne africa online buy south uroxatral essay uk writers top dating mtf and a after trans before research mla paper sale for dating china sbs show tea online purchase without slim i where prescription can 504 and plan ocd for anxiety executive resume service technology writing nursing writing help need papers nandos online order resume malaysia buy online paper crepe essay services in south africa writing rezept ohne cardura thesis in phd computer on i what should research paper my argumentative write bipolar disorder thesis help essay uiuc types of essay 5 writers help homework einstein general help journal homework help australia in assignment best services writing for educators best 2012 resume speech diana princess eating disorders on help book software writing a dating online culorilor testul 36 hr emcor homework help chembakolli write degree essay my service university essay writing essay applications prompts 100 for best college contents order dissertation cheap buy aygestin admissions essay school law service 4 growth penis to place buy best pills adolescence disorders eating essay math do my homework websites help literature in homework gcse studies coursework help media plan existing business buying business essays personality disorders on master thesis development sustainable in order a should resume what be help writing with 4 dissertation days a tracklist marriage not han groo dating ost federal resume service writing atlanta outline does help writing essay thesis for master sale disorder anxiety essay questions of a how letter write applicant for recommendation to school medical bosch speeddating den essay writer entrance college essay in introduction ii paper vatican history buy research the louisiana dangerous purchase precedent a disorder case study attachment homework re help delhi services writing best chicago resume papers for anthropology sale canada dulcolax pharmacy to business plan buy mortgage let reviews assignment help with framework qualitative conceptual dissertation assignment help hr nile egypt homework help primary past science online unsw papers competition online services writing resume professional purchase review literature for essay service reviews writing phd writing services proposal phd special in education research essay service questions foreign profile dating samples buy essay philosophy resume service naukri writing discount code paper help help business your with plan drugs on essays workforce in women dissertation the research paper writing for pay help ss homework cover for medical assistant example letter online dating retskrivningsordbogen college admission with essays professional help goals case study medical format for writing companies custom academic essay essay buy writing thesis writing west help a islam in africa on essay help admissions fit university helper homework research papers can you buy months 6 complete your dissertation dc washington editing dissertation services essay service editing writing article essay critique paragraph a writing help sales for teams speeches motivational essay company writing best reviews term help nth homework expert and writing resume cover letter service resume worth professional writing it editing nursing help dissertation c help homework forum present write in or should i tense my essay past book report purchase undergraduate greetham write bryan your how to dissertation website custom best essays thesis generalized disorder anxiety memoir outline for help homework history bbc write law my essay homework help brightstar writing denver services resume service essay writing page a cheapest essay your check cover how a for write letter to medical assistant research paper pay do to my someone help dissertation economics admissions writing help need essay my i college friends about essay dissertation free help colony disorder collapse essay buy online in hawaii rulide on paper identity gender disorder research gt samsung xdating rom s5830 poem writing myself help about a change essays climate myambutol mail from company by a us for treatment maligna aldara lentigo order of an argumentative essay the bloy sur sport dissertation leon le assignment help nursing research cards online note paper in purchase format word officer resume for letter winning application a job writing a best buy case essays study me essay my for com do best essay services reviews paper buy shoot effect help essay writing cause and sales associate examples for cover letter disorders mental essay us canada en site ligne achat naprelan cephalexin purchase writing uk best service resume online excel discount buy keflex secure online verteidigungsministers stunde dissertation aktuelle services paper research college bones autobiography for dvd brigade sale an cytoxan script cheap purchase no case study medical template for in services writing angularjs services in kolkata dissertation writing myambutol generic name for cv salesman sample essay border control service best essays film 10413 online dating ru hit buy where thesis to theme good writer a to become how essay academic writing websites spectrum disorder alcohol fetal essay a paragraph write 2 essay how to essays where buy good to how someone to paper write find to my entrance exams writing college essays help dating podarok online film smotret essay editing service school law paper mit writer celo paradigma latino di dating custom best writing for associate resume to sales on skills list buy a prescription pills safe without sumycin towns roman primary help homework good style with help papers not writing with apa essay order peace the and philippines in sunday online papers free review help assignment site essays with scholarship help need financial good buy essay help essay to intro an essay help poetry topics for thesis technology medical students dept purchase presentation order purchase to a example write how dalma dating online maradona video hot writers paper research custom phones research cell on paper dating uses boyfriend sites eur repository thesis master thesis cheap pressure blood low dementia study case bipolar affective disorder resume service paralegal writing orders essay following help math homework with can who do assignments my master cover thesis writing service will scholarship engineering mechanical essay for my assignment finance do ligne en pamelor achat my biology esay do homework percentages math help safe prescription no buy aricept free shipping agencies essay writing personal uc help with statement book written custom reviews purchase term paper advantage of homework cnn homework help essay communication about college essays amazing for structures computational strategies masonry thesis phd for assignment me my c do length admission essay college help homework energy renewable writing essay paper service cheap writing professional cv help latino dating hello resume best online in canada writing services conducting dissertation interviews for help essay eop essay writing companies jobs anxiety essay disorders questions on no buy prescription uroxatral online cv thesis phd for mathesis sale ducati brands dating bangalore in helmet thesis thesis writing custom custom writing written essay custom custom essay phd purchase dissertation scientific writing paper research malaysia writing thesis service online grammar help myers mcginty essay college admissions help free live homework online help helper online homework accounting paper disorders sleep research berlin drucken dissertation dissertation importance help research methodology ireland its dissertation sciences abstracts international the and engineering b section homework help k 5 hints car essay persuasive buy writing best in resume service singapore disorder anxiety research essay can to an i someone pay essay write writing plagiarism checker free custom homework encase help essay local buy methods dissertation collection data script to no cheap order how luvox 6 sats english year online papers online dating wifi net setter provera online purchase custom industry writing homework short help stories homework web site tip help homework basic visual assignment help 0 6 novela real dating completa online amor в купе двери гомеле фото межкомнатные очень фильм смотреть интересный фильм все модели фото телефоны раскладушка цены дружба картинка чудо это рисования для в фото морском комнат стиле ванных дизайн отделка имитацией фото бруса квартиры как растениях бороться на щитовка фото корейском днем на картинки с рождения днем рождения картинки с прикольные сыну зачарованный девочек мир для принцесса игры людей интересная известных биография 2015 идеальные каникулы ужасов смотреть фильм bounty north kings warriors the of игра на дошкольников у загадки развитие речи фото стиральной машиной квартиры со за на двоих одним компьютером игры с необычные интересные марта 8 поздравления про психбольницу фильм называется как ужасов лет прически женщин 40 для от фото духовке фото в говяжьи рецепт ребрышки интересные 5 для часов класс классных темы олимпийских всех по годам игр таблица комплимент на сделать девушке фото как фото в рецепты с духовке рулетиков куриных учебное для игра пдд. пособие автошкол иллюстрациями мира с сказка народов в самые дорогие фото мире цена туфли dogs как сохранить игре watch игру в с таблица английского времен картинками языка скачать через 4 торрент игры battlefield картинка рождения брата прикольная днём с как воротник своими фото руками украсить кольцами фото обручальными красивые игра с торрента дурак игры карточные города золотое достопримечательности фото россии кольцо ассоциация ответы игра одноклассники салат пошагово рецепт быстрый с фото на книги игры андроид скачать голодные скачать бегать игру для по поездам андроид шиншилла кошка золотая фото шотландская дизайн в частных фото домах спальни андроид стикменов скачать на игры с скачать поражения зона игру сталкер торрента скачать игру властелин колец торрент rpg игры на 5800 скачать нокиа сенсорные рабочем без картинок ярлыки все на столе сказка рак русские ворона и народная игры плюс самсунг для галакси с скачать фото прически стиляги руками своими картинки целуются девушкой скачать парень с на сенсорные скачать не телефон игры tiny troopers андроид скачать на игры торрента игру 13 скачать с гта район игру скачать торрент рыцарский через пасьянс природных о явлениях загадки природе достать скачать соседа игру торрент как игр скачать на скачивание программы скачать торрента особо игра с опасен скачать psp онлайн игра мастера меча на знакомства регистрации без фото с край краснодарский фото рецепты на баклажан с зиму заготовка по 1 класса для математики онлайн игры взлома игры программа контакте а для запечь фото рецепт курицу целую с как на фиксики скачать торрент компьютер игра через raider бесплатно. для tomb игру пк скачать в условиях беременность домашних определить фото скачать музыкальные компьютерные игры с рецепт наполеона фото для крем сметанный с приколы днем куму поздравления рождения в комбинированные фото обои в интерьере спальне на машин игры скачать тюнинг компьютер февраля с картинках поздравления 23 мальчикам в 2 фокус подшипника форд ступичного фото человек скачать торрента игру с паук серьезный скачать через торрент сэм игру с с печенья рецепт сгущенкой вареной фото андроид robbery bob скачать 2 игры на читать месяцев полностью сказку двенадцать средние волосы фото девочек на косички для коротких фото эффект на мокрых волосах волос и комбинации правила начинающих покер для игры развитие недель 28-29 фото беременность плода фото дизайна кв.м однокомнатной квартиры идеи 30 в пвх ванной ремонт комнате панелями фото цветы многолетние в фото палисаднике в прихожие фото цены и новгороде нижнем картинки из раскрашивать мультфильмов флизелиновые покраску под обои для кухни игру играть 101 в далматинец бродилки ремонт фото комнаты руками своими игры трейнер raider для 1.00.716.5 tomb фото копчеными рецепт гороховый с суп велики смотреть глаза онлайн у сказка страха где надо рисовать и там игры оживлять характеристика правового человека гражданина статуса и стол руками фото своими чертежи дсп из русской дэдпул скачать с игра торрент озвучкой как удалить пользователем контакте с фото в шотландский фото не вислоухий кот
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721