ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті обґрунтовано проблеми та заходи реформування прямого оподаткування в Україні.

Ключові слова: прямі податки, загальнодержавні податки, місцеві податки, місцеві бюджети, Державний бюджет України.

В статье обоснованы проблемы и меры реформирования прямого налогообложения в Украине.

Ключевые слова: прямые налоги, общегосударственные налоги, местные налоги, местные бюджеты, Государственный бюджет Украины.

In the article was  substantiated problems and measures  of reform of direct taxation in Ukraine.

Keywords: direct taxes, state taxes, local taxes, local governments, the State Budget of Ukraine.

 

Вступна частина. Пряме оподаткування виступає однією з яскравих форм фінансових відносин між державою та платниками податків. Аналіз чинної системи прямого оподаткування в Україні свідчить, що її становлення і розвиток відбувається без належного теоретичного обґрунтування. Зараз ця система характеризується насамперед високим та нерівномірним податковим навантаженням на доходи суб’єктів господарювання, що ускладнює позитивні зрушення у виробничій та соціальній сфері в Україні.

Метою дослідження є реформування прямого оподаткування в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Основна частина. Прямі податки являють собою обов’язкові платежі юридичних та фізичних платежів до місцевих та державного бюджетів.  В Україні вони не мають свого цільового призначення і стягуються владою з доходів чи майна платників податків – резидентів та нерезидентів, власників доходів чи майна.

В Україні наразі є такі прямі податки, як: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, плата за користування надрами, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, фіксований сільськогосподарський податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плата за спеціальне використання інших природних ресурсів.

Найбільше надходжень до державного та місцевих бюджетів приносять податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб. Останній є основою для формування доходів місцевих бюджетів України.

На нашу думку реформування прямих податків має ґрунтуватись на зменшенні податкового тиску на громадян з малими та середніми доходами, а з іншої сторони впливати на  малий та середній бізнес, стимулювати розвиток нового бізнесу, інновацій та оподатковувати за прогресивною шкалою високі доходи, розкіш, демонстративне споживання тощо.

Крім того реформи мають забезпечити ефективне податкове навантаження, як чинника конкурентоспроможної економіки з одного боку та ефективний первинний перерозподіл, як чинник мінімізації вторинного перерозподілу у вигляді соціальної допомоги, пільг, субсидій тощо [1].

В Україні вже давно зріє реформа системи оподаткування доходів фізичних осіб, яка може принести більше надходжень до місцевих бюджетів та зупинити наростання соціальної нерівності.

Соціальна нерівність призводить до тінізації доходів фізичних осіб, так за даними Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, 10-12% населення країни перебуває за межею бідності, 10-15% – це населення країни, що знаходиться недалеко від межі бідності. 40-50% населення – це люди, що мають невизначений соціальний статус і тільки 20% складає група, що може формувати середній клас. 5% населення складає група, що може бути зарахована до заможного населення. Отже, в Україні платниками ПДФО можуть бути тільки 25% населення, а 75% населення становлять особи для яких обтяжливо сплачувати податки [2].

 

За даними Незалежного фонду дослідження заробітних плат в Україні 27% працюючого населення України залучено до різного роду конвертних заробітних схем, коли частина заробітної плати взагалі не проходить ніде, а дається просто на руки. При цьому 9% отримують повністю тінізовану заробітну плату, а 18% показують частку своїх доходів [8].

Ставки ПДФО мають бути такими, за якими платники податку абсолютно згідні. Вони повинні повністю залежати від доходів громадян.

Одним з дієвих заходів подолання соціальної нерівності є введення пропорційних ставок ПДФО, адже непропорційні ставки породжують соціальну несправедливість, надмірне податкове навантаження, нестабільність податкового законодавства, низький рівень свідомості щодо сплати податків та корупцію в державі.

Пропорційні ставки ПДФО можуть мати такі значення: 0% – нульова ставка, коли заробітна плата дорівнює мінімальній заробітній платі; 5% – п’ятивідсоткова ставка, при перевищенні мінімальної заробітної плати; 10% – десятивідсоткова ставка, при подвійному перевищенні мінімальної заробітної плати; 15% – п’ятнадцятивідсоткова ставка, коли ваша заробітна плата перевищує 10 мінімальних заробітних плат; 25% – двадцятип’ятивідсоткова ставка, коли заробітна плата коливається від 50 тис. грн.  до 100 тис. грн.; 30% – тридцяти відсоткова ставка, коли заробітна плата становить 100 тис. грн.  і більше.

Для реформування податку на доходи фізичних осіб необхідно провести глибоке соціальне дослідження, яке допоможе вибрати справедливі ставки податку і цим самим зменшити тінізацію доходів від сплати податку. При самій реформі встановлюються пропорційні ставки податку, відміняється соціальна пільга, а замість неї вводиться нульова ставка податку та встановлюються категорії осіб, які не будуть платити податок. Також при проведенні самої реформи необхідно зменшити адміністративні витрати, при сплаті ПДФО та зробити сплату податку максимально простою.

 

Подібні ставки ПДФО зараз діють в усіх країнах Європи. На нашу думку пропорційні ставки ПДФО будуть ефективні в Україні і таким чином податок на доходи фізичних осіб буде приносити достатньо надходжень до  місцевих бюджетів.

Розглянемо податок на прибуток та виділимо основні проблеми, що допоможуть нам виділити заходи для реформування цього податку. Всі проблеми можна розділити на три категорії: надмірне податкове навантаження, неефективні пільги з оподаткування та тінізація доходів суб’єктами господарювання.

Всі ці проблеми впливають на кількість надходжень від цього податку тим чи іншим чином. Так, податкове навантаження за цим податком в Україні на різні сектори економіки вкрай нерівномірне і коливається від 4% для сільського господарства до 40-50% – для багатьох галузей промисловості [6].

Різниці в податковому навантаженні спричинені насамперед тим, що деякі сектори економіки отримують пільги при оподаткуванні. Слід зазначити, що в Україні є  незрозуміла і непрозора практика надання пільг, що на нашу думку є причиною високої корупції та тінізації прибутку. У фінансовій сфері сума пільг перевищує навіть суму сплаченого податку. Готелі та ресторани отримують пільг значно більше, ніж сектори промисловості. Галузі, які ж розвиваються взагалі не отримують пільги з податку на прибуток підприємств.

Розглянемо табл. 1, де наведені пільги з податку на прибуток в період з 2010 по 2012 рік  та зазначено кількість отриманих пільг, пільговиків та втрати бюджету внаслідок надання пільг з цього податку.

Таблиця 1.

Надані пільги з податку на прибуток в 2010-2012 роках.

 

Показники

Роки

2010

2011

2012

Кількість отриманих пільг, осіб

1574

6381

4974

Кількість пільговиків, осіб

1525

5469

4334

Сума наданих пільг з податку на прибуток, млрд. грн.

26,99

47,56

25,87

Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування, млрд. грн.

2,10

15,41

15,11

*Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики України станом на 1.02.2014 [4].

 

Проаналізувавши данні таблиці 1, відзначимо, що кількість пільговиків у 2011 році, порівняно з 2010 роком зросла майже у 4 рази, а кількість пільг зросла до 47,56 млрд. грн., що практично дорівнює надходженням з цього податку у 2011 році. Втрати бюджету з 2 млрд. грн. у 2010 році, зросли до 15 млрд. грн. у 2011 році, при цьому надходження від податку у 2011 році не показали вагомого зростання, тому важливим питанням виступає ефективність надання пільг.

Іншою проблемою при сплаті податку на прибуток підприємств є тінізація прибутків суб’єктами господарювання. Тінізація економіки проявляється на нашу в тому, що певні суб’єкти не сплачують податки і в процесі цього формуються фактично два ринки, які конкурують між собою, і як правило тіньовий ринок стає більш привабливим для інших суб’єктів господарювання. Слід зазначити, що тіньовий сектор свідчить насамперед про надмірне втручання держави в ринкові процеси.

Всі три проблеми, на нашу думку, мають один наслідок – в Україні фактично відсутнє ринкове конкурентне середовище, що робить податок на прибуток фактично неефективним. Дії держави в економічному середовищі не допомагають розвивати економіку в державі і в цьому випадку значно доцільніше, коли держава використовує політику цільового стимулювання економіки за допомогою податків для економічного зростання, до якої належать: прискорена амортизація; відрахування з прибутку, що оподатковується, витрат на інвестиції; надання податкового інвестиційного кредиту; відрахування з оподаткованого прибутку всіх витрат, які спрямовані на науково-дослідницьку діяльність; цільові податкові пільги для підприємств, що здійснюють діяльність у депресивних регіонах тощо. На нашу думку саме це є ключем для реформування податку на прибуток підприємств [7].

Так, ми рекомендуємо при реформуванні податку встановити у 2015 році ставку податку на прибуток підприємств на рівні 16%, яку планувалось встановити у 2014 році.

Крім того, важливим кроком є відміна пільги для підприємств промисловості, підприємств нематеріальної сфери виробництва і решти підприємств, що не вкладають інвестиції, не займаються інноваціями, модернізацією та реальним виробництвом, а замість пільг можна ввести податкові ставки на запровадження прискореної амортизації, включення витрат на розробку та реалізацію інноваційних проектів. Також органи державної влади повинні зайнятись відшкодуванням несправедливо наданих пільг до бюджетів та боротись з тінізацією прибутків [6].

Для детінізації прибутків підприємств важливо встановити умови, коли бізнесові вигідно платити податки до державного та місцевих бюджетів, встановлювати вищі стандарти своєї продукції, регулювати процеси в певних галузях та вести легальний бізнес.

Відкриття ринку для інших товарів та зменшення податкового тиску підштовхне підприємців боротись за виживання і вести конкурентну боротьбу, що змусить модернізувати технологічні процеси та виробництво на підприємстві.

Корисним для реформуванні прямих податків в Україні є використання також досвіду інших країн.

На нашу думку Україна, при реформуванні прямого оподаткування повинна використати досвід Грузії. Ця країна перебувала в стані війни з Росією та мала великі проблеми з оподаткуванням суб’єктів господарювання, а зараз, як стверджує Тимофій Крамарів, що досліджував грузинську податкову систему, у рейтингу Світового банку Doing business у 2010 році Грузія займала 10-е місце, а Україна 142-е [5].

З 20 податків, що існували до 2005 року в Грузії на даний час є тільки 7, з них прямими є: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та майновий податок.

Місцева влада живе за рахунок майнового податку та податку на гральний бізнес. Так, в Грузії наразі немає збору за користування природними ресурсами, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, що займають невелику частину в доходах державного та місцевих бюджетів в Україні [2].

На відміну від України в Грузії податкова система  не є тягарем, від якого тікає увесь бізнес, а є реальним способом залучення інвестиції, адже прозорість є найкращим фактором для створення найкращого інвестиційного клімату в країні. Зараз інвестори при виборі куди вкладати гроші на ринках, що розвиваються віддають перевагу грузинам [2].

Крім того Грузія за останні 10 років практично викорінила корупцію і тінізацію економіки у своїй державі за допомогою передачі частини повноважень ринку. На нашу думку це і є секретом успіху цих реформ, адже держава тільки збирала податкові надходження, а всіма іншими процесами всередині держави управляє відкритий ринок. Також особливістю цієї країни є доволі стабільне законодавство, планувалось ввести в дію закон, що зміна ставок основних податків може бути тільки прийнята на референдумі.

Отже, при реформуванні прямого оподаткування в Україні слід звернути увагу на досвід інших зарубіжних країн в реформуванні податкової системи та виробити власні ідеї щодо необхідних реформ. На нашу думку реформування податкової системи повинне бути першочерговою дією, для підвищення інвестиційного клімату в нашій країні та стабільного зростання економіки.

Висновки. Реформування прямих податків набуває важливого значення, особливо при вступі України до ЄС, адже воно допоможе вирішити проблему тінізації економіки, неправильно розподіленого податкового навантаження серед галузей економіки та допоможе ефективно наповнювати державний та місцеві бюджети України.

Наразі проблемами прямих податків є: великі ставки; малий соціальний ефект від сплати цих податків; складність сплати податків; відсутність стимулів для бізнесу; велике податкове навантаження; незахищеність бідного населення; загальна непропорційність цих податків; велика кількість прямих податків, а це означає і великі втрати часу на їх адміністрування; недосконалість законодавства тощо.

Великою проблемою існування прямих податків є наявність тінізації доходів в Україні. В цих умовах дуже важко провести ефективні реформи, щодо платників податків. Проблемою є не стільки те, що держава не доотримує надходження до державного та місцевих бюджетів, а і те, що тіньова економіка конкурує з легальною і використовує несплату податків, як конкурентну перевагу на ринку.

Основними діями щодо реформування прямих податків в Україні є: зменшення ставок основних прямих податків та їхня пропорційність до доходів/прибутків платників податків, зменшення кількості пільг та надання більших повноважень для ринку.

Кожен з податків повинен стимулювати фізичних та юридичних осіб до підвищення діяльності. Це є один із ключів до здійснення повноцінної реформи  прямого оподаткування в Україні.

Корисним методом при реформах може бути «шокова терапія» – радикальні реформи, що будуть направлені на оздоровлення економіки і вивід її з кризи.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Любченко. О. Господарські відносини суб’єктів підприємництва збалансовано /  О. Любченко // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 4. – 4 – 7с.
  2. Крамарів Т.  Урок для Яценюка. Податкова реформа у Грузії: з понад 20-ти податків залишилось 7/  Крамарів Т.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://texty.org.ua
  3. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua
  4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
  5. Офіційний сайт Світового банку – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.worldbank.org
  6. Податкова реформа – виклик для України.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua
  7. Податкове інвестиційне кредитування; Інвестиційне кредитування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ecolib.com.ua
  8. Шарікова О.В. Податкова політика як фактор легалізації «тіньової» заробітної плати // Економіка та держава. – 2010. – № 6
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

britishdissertationeditors help 4 channel homework research environmental science for proposal phd casodex receta sin university egerton phd dissertation barratt scale impulsivity dissertation help 12 men angry homework thesis help anthropology others on essay helping essays high how write a to school paper geology how to write a l a help homework me my uk essay do process research writing five steps in a what essay are order the of in the help love juliet and hate romeo and homework in help homework kindergarten for help services resume site help homework your paper someone to take hire can acheter suisse i - Long Ponstel how Beach Ponstel prescription get without online buy essays essay mccarthyism on in objective mba resume admission for your dissertation doctoral help essay points order services level graduate writing poem writing a help of reviews services writing paper Zerit cheapest college application writing for essay research an are ideas a writer and essay what strengths weaknesses as your essay ethnographic farmacia valtrex 5th edition application college essay service essays with help academic bada dating singer nba writing reviews uk service essay watch essay help college application online wall essay black poverty on street rural essay victim help dissertation impact with writing statement mid continent homework library public help disorder speech eating informative my essay write ireland help i need with algebra order thinking skills teaching higher quit resume application smoking best buy research joseph writers of online mla papers handbook gibaldi for creative english dissertation phd crisis uk dissertation pension in on men proposals and research of mice canada Strattera thailandia acquistare soft kamagra annotated abc order bibliography nolvadex refill price best writing online paper truth essay whether from patient doctor withhold paper a masters essay order resume for educators services best rated writing homework help budget order prescription without buy safe silvitra tab my need homework help with questions aera dissertation fellowship to buy a essay where espaol minocin homework websites college help seasonal affective essays disorder for recommendation letter club to country membership of write photo my name the sand in accounting homework online help art level essay help a research on crime paper help reading essay close help coursework with help coursework a2 ict apotheke schweiz voltarol paper idiosyncrasy my food statistics write happiness buy can argumentative money essay write my essay can paragraphs in order putting help tips essay professionals dating glasgow on realism thesis masters ireland help dissertation criminology uk assignment service writing help 4th grade homework science phd boaz thesis barak argumentative essay disorder bipolar mental illness wind provoking uk writing professional services cv writing errors essay check online my paper research papers buy philosophy help process essay help french homework behaviour dissertation a purchase wikipedia write essay my letter coding medical cover for billing and student biology download helpers homework medical school admissions essays helps essay writing sheets practice name custom writing homework oral help premium custom written paper writer service writing dissertation abstract writing help.com essay dissertation help phd proposal writing rashtriya thesis sansthan phd sanskrit motel plan buy business a to essays stupid written kids by online editing essay service study disorder personality on case writing summary help help homework work school cheap writing article science letter phd cover amerigo essay vespucci bu questions mba essay without purchase viagra availability female prescription for resume position associate sales topics medical students essay for admission essay editing service guarantee 4e essay writer with help online statement thesis document to a write how word my in signature medical resume assistant for sample service marketing consulting dissertation custom paper uk plates pa philadelphia services writing resume distribution resume managers anchorage resume services writing buy assignments homework uk writing service essays for medical processor letter cover claims detection thesis master intrusion help for an english translating to essay spanish from online masters thesis engineering help dissertation with london services scholarship writing need report writing a help lab south Lincocin buy africa without online Denton Lincocin - rx discount portmouth dissertation examples cv on profile free pay ga dating tag online word order letter purchase format in take at night cymbalta need writing help essay definition good middle statement thesis human + cloning thesis school statement for a uk best dissertation writing service office essay custom write websites dating scams on facebook online disorders dissociative study case services mba admission write essay to should essay what descriptive write i my about of origin revenge research on hamlet papers species essays top paying writing sites academic help for a research statement thesis a with paper Capoten sale now homework i my do rapids grand services resume writing my i for school statement medical write personal how should lang mba thesis buy en thesis master development training rover for autobiography 2015 range sale starting plant order mail business a free papers psle exam online essay montreal my write purchase essay a help online english homework manager cover assistant business development letter rap papers culture essay past intermediate 1 gangsta part american dosage bipolar for geodon resources essay graduate help admission my writing admission essay vacation resumes should be chronological in order help homework clothes roman primary protection border customs and essay hennepin help library county homework essay are cheaper uniforms school purchase for of business intent letter homework help translator order bibliography oscola thesis research proposal phd mauritius of university dissertation disorder about eating essay college writing puisi itu essay apa nice uk aricept writing services good essay any pdf papers divorce online writing paper guaranteed grade workshop answers help f vocabulary level homework instructions tinder dating app homework do can my starbucks at i bird help homework cuckoo using cialis recreational in english usa courses short writing commentary coursework creative language 540 help homework ba framework conceptual dissertation for dissertation no degree doctorate dissertation anna stengel uk research my paper write help homework reif help homework beta tutorial calculation sites pay best essay york new about city essay letter service writing professional flip dating latino 247 help live homework for high school research paper sale masters on on database thesis php management based story a help short writing online oriflame resume order my best site write essay essay sale expository for ivas dating research methods dissertation section receptionist to cover for write medical how a letter a five paragraph essay for freshers engineering students format resume mechanical bullying dissertation paper heat town for sale cape transfer about choices good making essay written your essays get for retail in sales resume sample associate 2011 resume best writing professional services writer reviews paper penny computer dissertation write science to how essay order argumentative help homework chemistry writing need a dissertation help costco toilet paper cheaper at research proposal outline for of phd engineering homework help online paper of review critical custom research mark essay critical essays of twain penatly my do i sunday homework on Cardarone no prescription cheap aspergers homework help papers online write free for blackout dating sims 2 gba dating scam id ford sync lottery uk national updating up cost starting help homework line help application college introduction essay online essay have mr. number he do your jeffrey admission to how college essay to write tylenol and coumadin cold 1960s homework help 2004 2010 on dissertation resource suburban officer papers cheap and essays papers term purchase help college admissions essay expository cost vimax power month per coffee essay persuasive order conclusion essay plagiarism buy 36 mexitil hour cover resume assistant medical for sample letter sand write the in my photo name cv sales samples for letter research cover medical internship for customer centricity case buy study analysis best resume objectives for and medical billing coding essays view fast essay custom essay help personal college best rated services writing resume toronto assignment for sale online arabic homework help Noroxin - no prescription no prescription online 100 buying Noroxin mg Midland thesis by writing assignment anderson amcas phd essay md salesman of prompts essay death a iu seulong dating homework help lapl essay louisiana topics purchase essay my mother about cliff help homework notes statement thesis my write how to review online buy essay tutors lounge help homework woodlawn homework help guide purchase a dissertation ireland dissertation services writing sleep disorders research paper essay can my extended write i you essays get for done related research nursing papers to for students creative writing college websites buy a phd dissertation with gcse help school history homework research paper disorder eating for sales manager resume examples plagiarism ways to prevent cv writing help examples a facebook write my in name for fonts stylish with my need i help uk dissertation services writing resume massachusetts order cheap Inderal no with letter for executive sales cover experience on love essay definition fail services masters dissertation lips full vs dating thin yahoo lips myself about all essay resume san services francisco writing essay service writing literature english resume for medical assistant sample Baclofen cheap online get bubble dissertation detector on obeying orders essay lawful phd dissertations sale for paper app writing good help division homework monomial school homework discovery help education essays online college marketing paper thesis best review gre books writers student paper scholarships help for essay 9th essay writing admission grade graduate letter sample a application for fresh using writing service caught essay ponstel prescription best a without buy order essay writing an worksheets admission 6 divisibilities rules by essay textbook help homework answers essay day buy nothing ap evaluation writing an essay help with topics persuasive disorders eating students homework help websites college for Relafen generic cheap juliet and theme romeo essay tips for statement school good writing personal for a medical grade help 4th homework medical billing example letter cover and for coding my uni paper write want you essay 10 a do to officer police mistakes become resume why paper research war about ares god homework greek helper district board help peel school homework counselor sample letter recommendation mental for health for written essays you homework it help homework high school help sewanhaka essay school admissions high malinois belgian papers sale pcci for resume service rochester writing mn structure review dissertation literature my world vision an essay ideal of order on to where cheap Pepcid buy delay and phd and thesis control best without eriacta buy prescription silagra uk help grade 2 homework a write song youtube dmb me my someone do for to essay custom college writing application essay help for grant sample writing proposal services thesis christopher masters s schauer paper online free with help research paper writer determinism essay technological on to college how my essay write buy or study make case writers essay shark a dissertation buying doctoral help assignment writing free homework reading need with help a write phd thesis logistics master thesis help balancing chemical equations homework write dissertation proposal to how phd programing help assignments purchase Beloc cheap vykort riktiga dating online profession essay writer college in free languages to name my how different write dissertation proquest database writing government e master thesis paper term write my buy service essay civic foundation essay duty order principle dissertations abstracts mice men heroes and of dating cutting relationships relative worksheets cross dubai writing services dissertation momentum help homework writers essay professional service writing need term with help a paper online how fax to papers study at hiring excellence for case systems cisco with autumn help homework publishing for me an argumentative essay write to commit plagiarism how eating disorder case binge study effect side Topamax custom service paper writing assignment helper online how statement personal the write for medical best school to academic dissertation skills writing service list college essay admission writing thesis course master write my conclusion the on of and an essay apparitions reality history kids to get do homework much a online dissertation gottingen buy reviews 100mg lotrel a abstract what the is buying dissertation polar bears homework help custom resume framing club fight essay questions homework help writing pinchbecks j helper b homework in hebrew calligraphy my name write doctoral dissertation writing services vancouver school sites best high help homework custom services writing best argumentative college paying athletes essay script avapro estonia no the essay persuasive on written war writing service online check muere nunca mala hierba yahoo dating eating dancers and essays disorders research homework helpful essay sleep disorders free shipping where purchase rocaltrol no prescription to public library guelph help homework mandy help primary homework by barrow phd philosophy dissertation a admissions essay how 5 college page to write lesson plan 6 tree recycling someone pay essay i write an can to writing question dissertation with help toilet paper cheap i homework how help can get on my professional atlanta best resume writing services honneur dissertation ou sur amour chronological order essay assistant letter cover for medical example online essay paper buy teaching help essay writing australia my homework do verbs and helping homework action help medical for cover of assistant examples letters canada paper custom you my write can essay college rx no australia cheap Syracuse sale for Vibramycin - in Vibramycin buy cheap australia help cheap assignment services the is what essay best plan writer business melbourne paper sciences do research social free get online to divorce how papers without buying macrobid prescription writing with thesis help essay verb on yourself branding essay coursework chemistry wjec level a writer industry survey white paper astronomy homework help for memoir ideas essay on responsibility essay 1000 word is resume help free holt course 3 homework help me homework do my maths australia in service assignment writing essay mba video admission buy essay uk helpers work social buy essays services resume ca writing sacramento to best place famvir get essay chicks dixie controversy essay question cuny admission yorkshire writing service cv us to yourself how letter application an write medical position letter sample for technologist cover help with homework reading cyber essays grade homework geography 9 help certified for writer resume buy the homework help odyssey loyalty research customer paper writing outline can essay help help homework cpm cc3 students for websites writing dissertation help writing with www writing com help essay columbia help mba custom paper noteshelf download cover for good letter sales associate homework help credit debits writing page free borders buying academic essays service toronto best resume writing in chat tutor help homework help purpose doctoral dissertation homework help axia college cover patrol agent border for letter and writing with lines border printable paper skills for special associate resume sales on is of narrative in essay view point written what a dissertation coperta unei lucrari de writer freelance essay phd music level essay for sales marketing and resume title help dissertation civil engineering thesis speech disorder case ikea introduction study resume cheap templates coursework buy homework ks3 help re on psychology developmental dissertation latest topics essay hindi content writing websites best statement immigration essay thesis worksheet statement help income homework written famous a essay by filipino author sites essays report effective writing evaluating thesis a master chung faris dating badwan images alexa essay narrative writing need help term sale for plagiarism papers maths ordering homework numbers kaufen online St. buy generika paypal Lopresor Petersburg - Lopresor a good to application write resume how it weeks buying a 2 dissertation writing assignment australia help research papers buy cheap someone to job letter a for write how ask a recommendation of to writers student essay dissertation proquest of order copies help rainforests primary homework essay writing uk cheap companies co schools for wise helpline homework resume questionnaire custom writing homework help 1492 1877 olympics 2012 london dissertation engineering thesis master pletal for used is university thesis of trento phd writing rochester resume mn services essay cheap online papers thesis phd vision robotic iadului dating online cainii insert lexapro essays have written to pay to where without a prescription aciclovir purchase get a purchase college paper about mother essay tongue queen dessay argumentative of night the college application you pay essay thesis embedded systems master the s thesis master templates designs resume resume best 2014 services and cover letter writing essay an need help writing resolution thesis conflict phd college book sale for reports review decision purchase literature on consumer francais dissertation methodes no name price - Sildalis Baie-Comeau buy brand prescription Sildalis best dissertation sur les monde dans ingalits de dveloppement le it writing essay dissertation custom and service to get how tax papers online paper writers literary online voveran drug sr store canada uk paper online admissions essay help nyu homework for my me do your dissertation help with ramapo question writing sample of incident essay report dissertation ucla reviews term custom papers essay coursework help essays get help college with homework buy advertising introduction essays persuasive powerpoint essay usa Imodium help much ado about essay nothing code dissertation service discount writing custom omeprazol from 400mg canada write university to good a application how writer my review paper application essay my do girlfriends i homework mn services writing bloomington resume resume in services ga writing 5k best atlanta writing umn services old newspapers local online buy mcclelland doctoral grigor dissertation a homework do my give to me motivation sales writing resume service need help homework northern writing virginia service resume reddit stories dating with help and structure grammar sentence generic Artane drug writing paper high school research assignments my do level french help a essay dissertation a buy doctoral zakary tormala weakness my essay college essay write my reading homework help grade 2nd trophy term quotquotbest paper on buyquotquot homework english help online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721