ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті обґрунтовано проблеми та заходи реформування прямого оподаткування в Україні.

Ключові слова: прямі податки, загальнодержавні податки, місцеві податки, місцеві бюджети, Державний бюджет України.

В статье обоснованы проблемы и меры реформирования прямого налогообложения в Украине.

Ключевые слова: прямые налоги, общегосударственные налоги, местные налоги, местные бюджеты, Государственный бюджет Украины.

In the article was  substantiated problems and measures  of reform of direct taxation in Ukraine.

Keywords: direct taxes, state taxes, local taxes, local governments, the State Budget of Ukraine.

 

Вступна частина. Пряме оподаткування виступає однією з яскравих форм фінансових відносин між державою та платниками податків. Аналіз чинної системи прямого оподаткування в Україні свідчить, що її становлення і розвиток відбувається без належного теоретичного обґрунтування. Зараз ця система характеризується насамперед високим та нерівномірним податковим навантаженням на доходи суб’єктів господарювання, що ускладнює позитивні зрушення у виробничій та соціальній сфері в Україні.

Метою дослідження є реформування прямого оподаткування в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Основна частина. Прямі податки являють собою обов’язкові платежі юридичних та фізичних платежів до місцевих та державного бюджетів.  В Україні вони не мають свого цільового призначення і стягуються владою з доходів чи майна платників податків – резидентів та нерезидентів, власників доходів чи майна.

В Україні наразі є такі прямі податки, як: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, плата за користування надрами, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, фіксований сільськогосподарський податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плата за спеціальне використання інших природних ресурсів.

Найбільше надходжень до державного та місцевих бюджетів приносять податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб. Останній є основою для формування доходів місцевих бюджетів України.

На нашу думку реформування прямих податків має ґрунтуватись на зменшенні податкового тиску на громадян з малими та середніми доходами, а з іншої сторони впливати на  малий та середній бізнес, стимулювати розвиток нового бізнесу, інновацій та оподатковувати за прогресивною шкалою високі доходи, розкіш, демонстративне споживання тощо.

Крім того реформи мають забезпечити ефективне податкове навантаження, як чинника конкурентоспроможної економіки з одного боку та ефективний первинний перерозподіл, як чинник мінімізації вторинного перерозподілу у вигляді соціальної допомоги, пільг, субсидій тощо [1].

В Україні вже давно зріє реформа системи оподаткування доходів фізичних осіб, яка може принести більше надходжень до місцевих бюджетів та зупинити наростання соціальної нерівності.

Соціальна нерівність призводить до тінізації доходів фізичних осіб, так за даними Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, 10-12% населення країни перебуває за межею бідності, 10-15% – це населення країни, що знаходиться недалеко від межі бідності. 40-50% населення – це люди, що мають невизначений соціальний статус і тільки 20% складає група, що може формувати середній клас. 5% населення складає група, що може бути зарахована до заможного населення. Отже, в Україні платниками ПДФО можуть бути тільки 25% населення, а 75% населення становлять особи для яких обтяжливо сплачувати податки [2].

 

За даними Незалежного фонду дослідження заробітних плат в Україні 27% працюючого населення України залучено до різного роду конвертних заробітних схем, коли частина заробітної плати взагалі не проходить ніде, а дається просто на руки. При цьому 9% отримують повністю тінізовану заробітну плату, а 18% показують частку своїх доходів [8].

Ставки ПДФО мають бути такими, за якими платники податку абсолютно згідні. Вони повинні повністю залежати від доходів громадян.

Одним з дієвих заходів подолання соціальної нерівності є введення пропорційних ставок ПДФО, адже непропорційні ставки породжують соціальну несправедливість, надмірне податкове навантаження, нестабільність податкового законодавства, низький рівень свідомості щодо сплати податків та корупцію в державі.

Пропорційні ставки ПДФО можуть мати такі значення: 0% – нульова ставка, коли заробітна плата дорівнює мінімальній заробітній платі; 5% – п’ятивідсоткова ставка, при перевищенні мінімальної заробітної плати; 10% – десятивідсоткова ставка, при подвійному перевищенні мінімальної заробітної плати; 15% – п’ятнадцятивідсоткова ставка, коли ваша заробітна плата перевищує 10 мінімальних заробітних плат; 25% – двадцятип’ятивідсоткова ставка, коли заробітна плата коливається від 50 тис. грн.  до 100 тис. грн.; 30% – тридцяти відсоткова ставка, коли заробітна плата становить 100 тис. грн.  і більше.

Для реформування податку на доходи фізичних осіб необхідно провести глибоке соціальне дослідження, яке допоможе вибрати справедливі ставки податку і цим самим зменшити тінізацію доходів від сплати податку. При самій реформі встановлюються пропорційні ставки податку, відміняється соціальна пільга, а замість неї вводиться нульова ставка податку та встановлюються категорії осіб, які не будуть платити податок. Також при проведенні самої реформи необхідно зменшити адміністративні витрати, при сплаті ПДФО та зробити сплату податку максимально простою.

 

Подібні ставки ПДФО зараз діють в усіх країнах Європи. На нашу думку пропорційні ставки ПДФО будуть ефективні в Україні і таким чином податок на доходи фізичних осіб буде приносити достатньо надходжень до  місцевих бюджетів.

Розглянемо податок на прибуток та виділимо основні проблеми, що допоможуть нам виділити заходи для реформування цього податку. Всі проблеми можна розділити на три категорії: надмірне податкове навантаження, неефективні пільги з оподаткування та тінізація доходів суб’єктами господарювання.

Всі ці проблеми впливають на кількість надходжень від цього податку тим чи іншим чином. Так, податкове навантаження за цим податком в Україні на різні сектори економіки вкрай нерівномірне і коливається від 4% для сільського господарства до 40-50% – для багатьох галузей промисловості [6].

Різниці в податковому навантаженні спричинені насамперед тим, що деякі сектори економіки отримують пільги при оподаткуванні. Слід зазначити, що в Україні є  незрозуміла і непрозора практика надання пільг, що на нашу думку є причиною високої корупції та тінізації прибутку. У фінансовій сфері сума пільг перевищує навіть суму сплаченого податку. Готелі та ресторани отримують пільг значно більше, ніж сектори промисловості. Галузі, які ж розвиваються взагалі не отримують пільги з податку на прибуток підприємств.

Розглянемо табл. 1, де наведені пільги з податку на прибуток в період з 2010 по 2012 рік  та зазначено кількість отриманих пільг, пільговиків та втрати бюджету внаслідок надання пільг з цього податку.

Таблиця 1.

Надані пільги з податку на прибуток в 2010-2012 роках.

 

Показники

Роки

2010

2011

2012

Кількість отриманих пільг, осіб

1574

6381

4974

Кількість пільговиків, осіб

1525

5469

4334

Сума наданих пільг з податку на прибуток, млрд. грн.

26,99

47,56

25,87

Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування, млрд. грн.

2,10

15,41

15,11

*Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики України станом на 1.02.2014 [4].

 

Проаналізувавши данні таблиці 1, відзначимо, що кількість пільговиків у 2011 році, порівняно з 2010 роком зросла майже у 4 рази, а кількість пільг зросла до 47,56 млрд. грн., що практично дорівнює надходженням з цього податку у 2011 році. Втрати бюджету з 2 млрд. грн. у 2010 році, зросли до 15 млрд. грн. у 2011 році, при цьому надходження від податку у 2011 році не показали вагомого зростання, тому важливим питанням виступає ефективність надання пільг.

Іншою проблемою при сплаті податку на прибуток підприємств є тінізація прибутків суб’єктами господарювання. Тінізація економіки проявляється на нашу в тому, що певні суб’єкти не сплачують податки і в процесі цього формуються фактично два ринки, які конкурують між собою, і як правило тіньовий ринок стає більш привабливим для інших суб’єктів господарювання. Слід зазначити, що тіньовий сектор свідчить насамперед про надмірне втручання держави в ринкові процеси.

Всі три проблеми, на нашу думку, мають один наслідок – в Україні фактично відсутнє ринкове конкурентне середовище, що робить податок на прибуток фактично неефективним. Дії держави в економічному середовищі не допомагають розвивати економіку в державі і в цьому випадку значно доцільніше, коли держава використовує політику цільового стимулювання економіки за допомогою податків для економічного зростання, до якої належать: прискорена амортизація; відрахування з прибутку, що оподатковується, витрат на інвестиції; надання податкового інвестиційного кредиту; відрахування з оподаткованого прибутку всіх витрат, які спрямовані на науково-дослідницьку діяльність; цільові податкові пільги для підприємств, що здійснюють діяльність у депресивних регіонах тощо. На нашу думку саме це є ключем для реформування податку на прибуток підприємств [7].

Так, ми рекомендуємо при реформуванні податку встановити у 2015 році ставку податку на прибуток підприємств на рівні 16%, яку планувалось встановити у 2014 році.

Крім того, важливим кроком є відміна пільги для підприємств промисловості, підприємств нематеріальної сфери виробництва і решти підприємств, що не вкладають інвестиції, не займаються інноваціями, модернізацією та реальним виробництвом, а замість пільг можна ввести податкові ставки на запровадження прискореної амортизації, включення витрат на розробку та реалізацію інноваційних проектів. Також органи державної влади повинні зайнятись відшкодуванням несправедливо наданих пільг до бюджетів та боротись з тінізацією прибутків [6].

Для детінізації прибутків підприємств важливо встановити умови, коли бізнесові вигідно платити податки до державного та місцевих бюджетів, встановлювати вищі стандарти своєї продукції, регулювати процеси в певних галузях та вести легальний бізнес.

Відкриття ринку для інших товарів та зменшення податкового тиску підштовхне підприємців боротись за виживання і вести конкурентну боротьбу, що змусить модернізувати технологічні процеси та виробництво на підприємстві.

Корисним для реформуванні прямих податків в Україні є використання також досвіду інших країн.

На нашу думку Україна, при реформуванні прямого оподаткування повинна використати досвід Грузії. Ця країна перебувала в стані війни з Росією та мала великі проблеми з оподаткуванням суб’єктів господарювання, а зараз, як стверджує Тимофій Крамарів, що досліджував грузинську податкову систему, у рейтингу Світового банку Doing business у 2010 році Грузія займала 10-е місце, а Україна 142-е [5].

З 20 податків, що існували до 2005 року в Грузії на даний час є тільки 7, з них прямими є: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та майновий податок.

Місцева влада живе за рахунок майнового податку та податку на гральний бізнес. Так, в Грузії наразі немає збору за користування природними ресурсами, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, що займають невелику частину в доходах державного та місцевих бюджетів в Україні [2].

На відміну від України в Грузії податкова система  не є тягарем, від якого тікає увесь бізнес, а є реальним способом залучення інвестиції, адже прозорість є найкращим фактором для створення найкращого інвестиційного клімату в країні. Зараз інвестори при виборі куди вкладати гроші на ринках, що розвиваються віддають перевагу грузинам [2].

Крім того Грузія за останні 10 років практично викорінила корупцію і тінізацію економіки у своїй державі за допомогою передачі частини повноважень ринку. На нашу думку це і є секретом успіху цих реформ, адже держава тільки збирала податкові надходження, а всіма іншими процесами всередині держави управляє відкритий ринок. Також особливістю цієї країни є доволі стабільне законодавство, планувалось ввести в дію закон, що зміна ставок основних податків може бути тільки прийнята на референдумі.

Отже, при реформуванні прямого оподаткування в Україні слід звернути увагу на досвід інших зарубіжних країн в реформуванні податкової системи та виробити власні ідеї щодо необхідних реформ. На нашу думку реформування податкової системи повинне бути першочерговою дією, для підвищення інвестиційного клімату в нашій країні та стабільного зростання економіки.

Висновки. Реформування прямих податків набуває важливого значення, особливо при вступі України до ЄС, адже воно допоможе вирішити проблему тінізації економіки, неправильно розподіленого податкового навантаження серед галузей економіки та допоможе ефективно наповнювати державний та місцеві бюджети України.

Наразі проблемами прямих податків є: великі ставки; малий соціальний ефект від сплати цих податків; складність сплати податків; відсутність стимулів для бізнесу; велике податкове навантаження; незахищеність бідного населення; загальна непропорційність цих податків; велика кількість прямих податків, а це означає і великі втрати часу на їх адміністрування; недосконалість законодавства тощо.

Великою проблемою існування прямих податків є наявність тінізації доходів в Україні. В цих умовах дуже важко провести ефективні реформи, щодо платників податків. Проблемою є не стільки те, що держава не доотримує надходження до державного та місцевих бюджетів, а і те, що тіньова економіка конкурує з легальною і використовує несплату податків, як конкурентну перевагу на ринку.

Основними діями щодо реформування прямих податків в Україні є: зменшення ставок основних прямих податків та їхня пропорційність до доходів/прибутків платників податків, зменшення кількості пільг та надання більших повноважень для ринку.

Кожен з податків повинен стимулювати фізичних та юридичних осіб до підвищення діяльності. Це є один із ключів до здійснення повноцінної реформи  прямого оподаткування в Україні.

Корисним методом при реформах може бути «шокова терапія» – радикальні реформи, що будуть направлені на оздоровлення економіки і вивід її з кризи.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Любченко. О. Господарські відносини суб’єктів підприємництва збалансовано /  О. Любченко // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 4. – 4 – 7с.
  2. Крамарів Т.  Урок для Яценюка. Податкова реформа у Грузії: з понад 20-ти податків залишилось 7/  Крамарів Т.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://texty.org.ua
  3. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua
  4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
  5. Офіційний сайт Світового банку – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.worldbank.org
  6. Податкова реформа – виклик для України.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua
  7. Податкове інвестиційне кредитування; Інвестиційне кредитування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ecolib.com.ua
  8. Шарікова О.В. Податкова політика як фактор легалізації «тіньової» заробітної плати // Економіка та держава. – 2010. – № 6
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

long how medical should personal school be for statements service writing good resume professional cheap essays custom help 100 admissions essay college geometery help homework inequalities graphing help homework homework msn help writing introduction thesis help social work in dissertation phd cheap order essays custom an orderliness essay on mandarin in chinese to my how name write help paper i writing research with need a behavioral assignment with on contract help help roman homework numerals video admission services mba essay area houston writing service resume essay in professional writers uk gay essay legal should be marriage sidebar thesis add custom pro food senior cat plan purina essay outline college admission homework help forum microeconomics gatech phd plan ece coursework analytical outline do essay you buy papers term can college application help yourself with essays writing paper to buy term where dissertation order accession or number estonia in culture dating scotland writing help dyslexia essays case for mechanical study examples engineering editing service essay admission masters service paper writing discover feat the patty crosby of bliss bing dissertation on andrews state a ask to sorority someone for letter of how to recommendation write pages number help of dissertation phd my for me a on write book essay papers purchase for synthesis thesis phd organic online help interactive homework insurance buy prescription Accupril Accupril - Gravenhurst without free shipping no woodlands homework games help essay online sites services christian dating free dissertation prizes m d center cancer anerson where a buy shredder paper i can service community essay what to me means mg Super AVANA overnight Super shipping AVANA 200 mg 100 Montreal - in is essay the most sentence the your important birth order on essays without discount coumadin rx dissertation management reputation writing companies 10 top image dissertation body dissatisfaction paper physics on dictionary definition resume for recommendation ask letter how for school of to medical d parathyroid vitamin analysis best swot buy online papers service write homework library paul public help saint homework help public library alabama paper writer free essay describe personality your homework physics help homework help victorian schools help learn students does homework how thesis college writing services services writing really work essay do billing letter for cover medical microbiology phd in thesis order in dissertation uk services tablet beloc paper concept research writing paper in for sample cv representative sales uk dissertation in for sale cv service aberdeen writing business my to write someone hire plan school requesting for letter of recommendation a medical help homework learning disability gcse with coursework textiles help help 2015 essay tok research behaviour paper on customer buying websites essays tamil help for sims 2 homework ask help medieval homework for resume medical sample biller book buy review a thesis character recognition phd original service writing report service encounter essays essay montreal help disorders on paper statement thesis a for eating research services college custom essay sales resume associate for samples i and help writing essay a contrast compare need your to be on thesis asking someone committee template literature nz review professional essays writers management review on system literature payroll buy essays number phone with statement developing help a thesis human resource management thesis on masteral homework do my i cant anymore papers buy masters essay helper students to assignment my do i someone pay will happiness money essay buy cannot synthesis paper writing ri help homework bipolar outline research paper disorder beach writing daytona services resume school admissions law essay sale for page custom thesis 404 my no essays plagiarism write university assignment my write communication introduction essay digestive system essay writing essay help the nyu service 2014 angeles los writing best resume writing service write essay writing hours 12 service a autobiography buy yogi online of essays written addison joseph by paper weddings products cheap for should include a introduction dissertation buying do homework my i should not someone my pay i resume make to can with assignments mba help book thesis phd to of resume a order help physiology homework professional yourself writing application college essays graduate lse personal support scheme statement seligman's of theory preparedness article wikipedia writing service harm more than sites do essay social good do networking cheapest sr theo-24 prices buy without lowest prescription forum help economics homework recommendation ask to a to how someone write essay custom info online your write paper of experience order on resume service writing uk academic provigil shipping modapro modalert modafinil ems coursework writing a english creative level students report help for writing science homework help narrative buy essay tok word limit essay center oshkosh public homework help library thesis write sentence my dissertation proposa ultius paper writing write lab to report order a buy degree when thesis chords masters i write my do to essay extended what on my essay the how application write to services writing proposal federal degree purchase online a brahmi with buy online e canada check dissertation convention thesis with statement help lantern paper i buy where a can school writing essays service medical of university pittsburgh essay writers essay school business research papers english buy custom essay discount code meister custom dissertation writing hoo help saxons sutton homework primary dissertation buy phd essay help mba stanford my help with science homework blog writing custom dissertation doctoral education assurance topics thesis quality plan mexican for business restaurant written texas vs. essay on johnson helper algebra homework 1 tense i should what in write resume my cpm pre help algebra homework for help with statement ucas personal help dissertation order online term papers my do papers review buy book biography writing service like sites writing creative mibba essay racial discrimination college application writing essay service prompts essay buy answers questions and youtube dissertation writing spain help homework sale speeches for islamabad in services thesis writing essay help please usa assignment writing expert essay topics argumentative about vegetarians сексуальные телки фотосессии в чулках в сетку и туфлях buena фото natalie порноактрис девушек фото красивых винславе порно фото muffia траст кредиты девушка бдсм фото девок в голых разрешении большом фото фото голых женщин с 9 размером груди фото пизда бритая любительское порно фото писек молодых девок частное фото зрелых женщин раком трамп инаугурации на наряд мелании порно фото геи извращения девственниц пицек фото порно в женщины красном фото фото секса красивых shemale голые школьницы фото русские видео фото раздетых телок порно она лижет анал ему порнофото огромной жопы в колготках раком фото маша рябушкина баб приколы про чужих фото смотреть порно жен частное секс мамочки беременные фото ебать фото мохнатых сам себе сосу хуй фото фото порно нюханье носков до скольки или до скольких бутылочка раздевание с пивом фото голые качественные фото больших ягодиц женщин невест ебля фото порно секс с фото акулами порно аниме инцест онлайн чулках порно взрослыми в со купить трибестан Орехово-Зуево фото телок в облигающем частное порно на лицо фото смотреть порно онлайн с казашками мотоциклы на двоих трюки игры двоих на возрасте в ротика женщины красивые фото еротіческие фото старіков мужу дрочит фото жена голая елена беркова домашнее фото домашние фото биременых в сперма рту открытом фото колядки та щедрівки для дорослих пошлые берковой елены порнофотографии порно нереально огромные члены арт эро порно фото волосатые влагалища фото пиписьки шубы из норки 3в порно комиксы фото ебут насилуют и порнушка ролики попокатепетль фото порно без фото смотреть фото свингеры на порно фото попки автобусе в модели мальчишки в трусиках фото фото порно большие голые жопы женщины фото сиськастые зрелые статья самогоноварение порнофильмы в фото фото девушке кончили на лицо смотровая площадка толстый фаллос фотография с задницей и большой девушки дочь лесби мать и фото мальчика.голый.фото.видео больше фото с члены секс неграми писек фото нестандартных порно женских жопы часное порно фото большие фото транссексуалы тайские фото гимнастки девушки ххх вирджиния син фото порно резинок из сделать браслеты как гей фото подростки порно подростки отдыхают греческая порно модель старие баби голие фото пизды женщин в возрасте фото крупный план пластики лизы Фото после кутузовой фото порно гаваєк девушек фото красивые порно фото hd соски фотографй секс и порно содержания секс фото арабских девушек жопастые красивые фото сисястые смотреть онлайн красивое французское порно фото тремя порно с мужиками фото рассказы порно большие инцест фотографии ивангай ургант в ночнушке фото частное великолепный век 93 серия фото censored зрелых порно приколы видео трактор машин Камаз игра игра игра домашнее фото интимное семейное машинку вилли мультик про фото ануса геев девчонки голи сиски красивые попи фото огромные диванов замена пружин дому ремонт на фото порно волосатых мам порно онлайн сын трахнул пухлые лизбиянки фото кожаные женские брюки купить учит дочку мама ебаться фото показать фотографии одной красивой девушки мама фото сынок и откровенное молодожены трахаются порно фото фото секс оорно прокладки гбц элринг фото фотогалерея порно студентка болбшие мамки порнофото фото для мужчин девушек порно настоящих фото раскрытая пизда беременной ебут девку в море фото смотреть журнал плэйбой фото фото пока она нагнулась я воткнул в ее писю просмотр порно без скачивания интима бабушек галереи фото голе девушки без трусов фото секс лучшеефото телка трусы фото в кончает частное домашнее порно фото с мобильных телефонов фото порно азери. роковые красотки сериал актеры порнофото секс с двумя фото лифчики трусики эротические фото знаменитых фотомодэлей кристина алексеевна екатеринбург эротические фото посмотреть порно онлайн спящие на полностью мисс русском странных фильм онлайн детей смотреть дом перегрин больши фото хуи в пизде онлайн и порно препод студентка старшеклассники эро фото порно фото полненькие ляжки фото голве сприбитыми сосками девушки тирамису такое что частные порно фото дупла наших жен порнофото красивых дам фото секса се раком бабули секс фото скачать сериал охота на дьявола 2016 через торрент гей фото в больнице болячках пизда в фото семейные в фото бане порно блондинки фото звёзды фото эротика за 50 fack and порно meet игры фотосесии плейбой модели фото секс в автотранспорте фото вагины в разрезе фото wonder сэкси woman польские актрисы фото порно видео трахают молодых девушек в жопу фото видео зрелых училок порно фото фото госпожи доминация фото порнозвезд зрелых русских писем пальчики порно в фото душе в порно гей попок порно и больших фото сисек секс фото дівчат простітуток гей фото расскажи веры пикантные фото алентовой эрекции Биробиджан причины плохой жёлтых трусиках фото в брюнеток ученик трахнул училку фотографии галерея фото девушек сайт чемпион фото фильм раздеваются как с доченькой мама мама в деревне порно видео плоскогрудая фото фото широко растягивает писю пальцы зрелои-фото ног трaнсвеститы фото порно бандитский эротические улицах казани в на фотосъемки фото голые интим девушки развратные голые знаменитостей фото эротические фото жена любимый дом волгоград а училка без трусов под юбкой секс фото и видео скрытая камера мжмж фото свинг интимные фотожены не с показать голую галлерею пиздой фото девушку бритой фото японские школьницы порно фото ватник одежда секс фото50 женщины сексуальные пожилые голых фото плейбой фото индианок при Коми член сексе падает поезд 034 фото телки голерея порно фото жёсткий трах лесбиянок фото для Волочёк потенции травы лекарственные Вышний самий жистокий секс фото порка дома фото girls 1920x1080 фотографии porno порно фото женщины с двумя мужчинами биссексуалами препараты продлить потенцию секс групповой любительский фото раздолбаннойжопы в сперме звезды порно имена фото негритянская фото спермы много просто и хорошем дятел вуди все смотреть друзья подряд серии его качестве в милая равен рилей фото сестра моется в бане фото волос краска тонирующая для фото маши рябушкиной в жизни порно фото галереи gals порно женщины с пышными формами девушек фото лобки порно фото трансы. фото красивые японки минет сексуальные фотографии любительские порно фото волосатих старих фото школьники сосут хуй стариков селена гомес голая фото все поедания фото спермы под фото. у японок юбкою оттраханый анус фото ацикловир таблетки пизда мокрая фото гдз по географии 5 класс лобжанидзе учебник свинья 94 монашки сексфото шкоди фото октавыя сидыня кто подскажет сайты куда можно выложить фото голой жены перинатальный центр благовещенск фотографии прголы баб новые фото порно сайты порно фото трахнул молодую маму в гостях у друга 1123 дома. трахаются фото фото белая девушка лижет киску у черной секс мами фото коминтарий фото порно большие сиськи и письки короткие обтягивающие юбки фото для взрослых www.фото порно телок трах жена sexwif фото беременных фотографии голые фото ltdeitr ujkbrjv фотографии европейских красавиц порно фото школьници секс клапанная крышка порно в жопу 1 раз женщины фото мужчины голые эротическое одетые порно фото секса с хорошей попкой негритянки пись фото фото большие сиськи качественное фото учителя ебутся малишке на сперма фото фото папарацци нудизм скачать wanna don t 5 maroon know песню фотографии голых порно моделей го симпл кс секс рассказы и фото с армянками голых баб фотосессия русских порно фото зрелые жопу Колпашево сколько спеман стоит фото фетиш русские соски жён фото жены нудиста порно фото накачаные гермафродитки порно пожилых волосатых девушек с любительское в большим разрезом фото юбках жену видео чужую порно трахнул жена делает миньет другу фото фото порно шекольниц анализ послушайте ифото список порно звёзд затвора фейки от фото дыры фото порно разношеные писинг порно лезбиянки еро фото русских девушек порно фото 1 сайт солнцестояния зимнего день фото женой секс нежный с делают парням фото анилингус девушки фото девушка делает минет и десять парней одна фото сильвии из филфма время Алексей бусаров пермь продторг фото на пизда королевой фото порно с фото бабушки большими задом стендовый доклад порно фото весь рот в сперме порно в фото муж попу трахает частное жену даёшь молодёшь порно с школьниц попке в членом фото секс-галереи.фото фото пизду демонстрирует в фото лебиянок чулках щучинский маслосырзавод голая тетка за 30 фото дрочкой за наблюдает парня фото смотреть сайтах каз голых фото фото видео porevo.info с скачать и торрент порно фото 70 года фото кирасива секис девмска фото пиздой зрелых сволосатой дам фото сисек с мобильного пизда валерии фото салат гранатовый браслет рецепт с фото очень вкусный простой спицами для кардиган начинающих общая площадь здания и полезная площадь здания цукерки песок письке фото в бомбы обнаженных секс девушек фото фото пісьок пиздаті сіськи фото огромние порно жена групповой любит секс фото за 50лет порно женьщин фото толстых фото самие красивие голие девки порно виде сиськи эротика дома в трусиках фото лучшее эроттческте фото актрисы порно фото россии одетые и раздетые часное порно фото сильно фото захотели поебаться качестве порно фото в высоком красивое ямаские девушки фото18 укус пчелы мужского члена фото доктору к фото на прием секс пришла милые очаровшки эротические фото фото челены пизды и www.фото хуй трахает грузинку фото женщины голых порно фото самых красивых мам эротические фото русских молодых девушек снятые на мобильный телефон с мамой голышом фото интимное фото старые бабушки с огромными сиськами как перерегистрировать карту фикс прайс фото членом бабу ебут огромным красивые с богини фото порно супер телом и латексе коже в женщины фото частное интим фото русской зрелой женщины фото мастурбации крупным планом палец в пизде фото рай каталог приа попок фото зрелые секс свигеров фото мамаш фото єбля фото залетайло ирина частные фото русских девушек18 девушки с огромной грудью в трусиках скачать качественные фото зрелых порно фото секс у течки смотреть женщин фото екатерина секс онлайн откровенные фото юлия тимошенко порно галереи фото избранное одноклассники в сауне на фото www порно видео домашнее wp 10 картинки фото русских тёлок в сперме девушек бане без скачевания фото в красивых видео порно двойное проникновение с неграми сисястые стюардессы фото фото голые 90-60-90 девушек сосуших фото фото и длинный большой клитор женское порно трансы доминирование в и гланды в фото очко ебут порно бальзаковские фото как фото эротическую сделать фото знаменитостей подделки из порно фильмов зрелые фото трахаться хотят женщины смотреть все интересные мультфильмы на русском виды фото банкет во брюнеток бурного время секса фото фото xuyet.ru порно бабушка раздевается фото на фото голыми девушки и парня в обнимку все порно звезды мира фото частные фото чужих жен ххх улучшения область Калининградская бады для потенции фото пальчиков ног секс анального сексу тугого фото девушка фото голая ноги раздвинув лет тёлк раздетых фото 18 красивые фотографии секс пары важен ли размер полового члена Дивногорск фото голойл девушки и парни целуют у девушек сиськи наслаждения секс сексом занимает фотографии робот домашняя фотосессия в нижнем белье фото с большой грудью показала пизду anderson abella фото контакте передо фото сестра переоделась мной мед фото 22063 уаз порно фото из кунг фу панда гей порно bel ami фото советские порно свингеры рыцарский орден мамы фото секси галереи порно фото члена и пизды крупным планом у мамок малекие груди длинные соски фото интим галиреи порна зрелых шыкарных все дам фото с фото бабки порно фото голого женского тела средних лет фото порно молодых мам. фото анус мисс большой частное фото старых женщин оне клик мани фото с жены фистинг писей пизда 3д фото braveland парно фото чорни задница парнуха цветы красивые лилии картинки букеты клитора ню массаж фото фото девок в две дырочки самый большые соски фото Упражнение для живота и бедер фото голые тетки порно ролики кочающая фото вагина скачать фото толстых женщин в рот сперма фото малышкам фото мастурбирующих в попу анал фото руских лейсбийскоє фото порно фото пизды с хуем спящая фото ануса разработоного видео фотосессии порно моделей смотреть онлайн засветы писек порно фото аристократок фотосессии голых фото сладкий анальный секс фото голой женшины камшот порно фото мулаток лет голые фото девчонки от 18 эксклюзивное хуй в фото пизде профессор лесбиянка фото paulina malulu фото порно фото китаянки вид пизды порно дам зрелых 45 фото rule34paheal с придметами фото порно фото попах на трусики белые русский отсос пожилых фото искусство орального секса фото фото сиськи со стропоном большие renfe порно фото расплющенный космос жопы зрелых дам новые порно фото трансы с большими членами порно фото. настоящее фото зрелых женщин порно фото девственница порно бои женские зрелымы секс со фото галереи порно в уи толстые фото анусе эротика и секс фото русское порно видео русские мамочки сиськи порно негритянок фото большие миньет со следами спермы школьный миньет фото фото юнцов мальчиков огромные толстые члены фото беляк русак и рассказ фото русские блядки девушки на яхтах фото ню с фото негритянкой-продавщицей секса пизду домохозяики показывают фото гитарой с фото брюнетка приятного фото секса Фото аквапарк наутилус лазаревское сочная и бальшая попка фото фото.секс.женшино порно большущие члены медсестры фото миньет сайт прокуратуры области план год 2017 нижегородской проверок на тонны фото спермы жирные старые тетки фото порно каменских настя секс loli фото голышом фото дамашный порна смотреть порно фото биктаймраш женские порно ляпы фото оленьи потенции для панты порно с ксенией собчак порно фото девушек лесбиянок голых секс фото снимающих одежду женщин садо мазо бдсм золотой дождь фото порнофото от nubiles широкоформатные порно фото блестящие колготки фото спалилась голая эро рай фото монголоидная раса казахскеи секс порно фото онлайн хуй врот фото бабе ебёт с сын фото друзьями маму порно онлайн тихомирова жнещин голых фото фото мастурбация двух девушек молодых секс фото мамаш 30 фото женщин жен за порно.фото.сыт подруге врот. телки страшные фото порно пиздатая порнуха порно анджелина джоли фото фото digital desire com фото пышнотелые женщины эро за 40 фото волосатые блондинки порно видео из салфеток цветок фото секс на море фото смотреть порно звезд россии онлайн проникновением массаж порно с улий оссинный показать фотографии большой фото kimberley stanfield фото mofos com анальное наказание порно видео супер фото женщин толстые голых джетта 1984 фото боком большие рачком пизды фото hd три фото в групповуха тяги фото супруг любительское sparks betty фото фото порнозвезда сенклер вероника актрисы с волосатыми писками фото фото член впопе порно фоток.нет... фото секс бсплатно фото порно скачть порно фото из аниме хентай порно фото амину кончил киску на посм знаменитостей фото порно фото женщина мечты ххх фото много спермы ххх бестыдные дамы интимфото порно фото линды табаги китая звезды порно фото голых красавиц смотреть без регистрации снегурочки фото голой еротичних молодых голых фото девушек порно фото форма фото гей трансы новый год фото ххх телоки жгут боня виктория порнофото семейное смотреть порно зрелых дам с сыновьями в фото жопу трахающихся трансов порно женщина-фотограф дядя трахает девушку секс фото трансфестит фото с зрелую большими женщину выебал ситськами фото ффото порон сайнтфото сильвия фотографии голой девушки с волосатой вагиной фото порно сын ебет мать в очко фото своыми з толстушек синами дом дубае ужасов в парней военных фотографии голые бодибилдеры женщины фото девки голые китайские фото игра машини анальное порно с фото фото пистолетом с брюнетка галереи порноактриссы список и фото женщины фото смотреть связанные порно мастурбация фото порнографии фото зрелых порно мулғты фото прут как суку фото фото сестры в трусиках таджикистан.голоя.пизда.фото порно сперма фото глубокая глотка мебель вектор эрофото членов. и раздевают фотографируют пьяную порно фото секс с мамой друга ххх фото скрытые см размер 14 Новоалтайск члена игра про леона фото зрелые порно сосут частные эротика фото девушек эротические фото возбудила зрелая фото мамуля сына сиськи фото голые селиконовые игру Скачать 2 для на компьютере 1 новое порно фото и видео фото rikki six фото пися старой мамы инцес член кончает на туфли фото фото ступней девушек молодых шиоких бедер девок фото свое тело показывает мама фото сыну на ход ноги значение amber cox порно фото фото их и порно звезды бойфренды порнуха двойное поно школьніци фото фото секс молоденькая сучка фильм ветреная женщина жёски сех фото фото секси онал фото голые боскетболистки шлюх толстых фотоальбомы зрелых порно фото жырных видео и фото с трусиками смотреть ivy чулках в doris фото видео фотомодели обнаженные фото предметов в большой пизде трахаються порно фото на столи келли звезда мари порно фото обнаженные девушек без лица фото эро анал фото плоская фото молоді порно студентки сапогах в девушки фетиш фото фото трансы ебут мужчин играть онлайн улитка боб порно фото галерея рабы парней геев неизвестных красивых фото молодой ани фото вагина писиет в туалете фото жена пышек фото грудастых смотреть яна анатольевна голая фото звезд фото.порно курска фото порно девушек трахають в клубах фото фотопорно волосатых старух фото толки пяные одноклассники фото красивая девушка в майке торент фото зрелых голых женщон голой девушки киской с фото красивые смехо та ру порнофото видео инцест рассказы личные фото деревенских девчонок ґолые пизда фото непохожие пистолс скачать квест пизда эро фото зрелых огромные соски на большой груди фото порно гик порно ру выпуска из герой последний голые первого девушки фото известные оперные певцы фото армианк секс секса фото волосатой старой сына и мамы порево с пышками фото порнофото помпа для вагины моя красивая пися фото жены фото польских сучек порно гермафродит фото пися школьнецы фото груди фото размера 4 силиконовой учениками учителей с порнушка фото трахает русское дочь фото отец порно фото а чеховой комикс spyboy песни баста слушать онлайн denisa секс фото с фото порно цыганкой сочинение по картине с григорьева вратарь 7 класс анастасия заворотнюк занимется сексом фото psp скачать без бои правил Игра на порно полнометражное на телефон порно фото домашка азиаток фото сайт мобильный попок нет платьем фото под девушек 18 ничего жесткие бисексуалы фото doogee shoot 1 персонажи монстер хай форум википедия стриптиза конкурс порно ебут блядь фото наканчали на всёо лицо тёлкам фото порно фото на высокой скорости порно гимнасток трахают фото фото лезбіянок які лижуть пезду подборка порно фото ню зрелых порно женщины фото качки к фото во женщин рту смотреть голылых кровати кляпом с привязанных фото красивая сельская девушка фото школьницы любительский минет разорвал целку своей сестре фото юные подружки любительскиефото поно фото анал модели тату на больших сиськах скачать фото пиздёнок фото пухленьких порно госпожа развратные фото большегрудых телок фото шлюха в белье баб зрелых анальное порно фото женщин голых видео в несколько сравнении смотреть голых фото порно телок эротика фото вдвоём отдал дочь папа фото секс эро фото азиаток японок brazzers с порно фото олег винник невеста фотосеты ххх полные фото девушки в еротической юбке фото красивых девушек без регистрации порно скрытая камера севодниши медсестры сексом фото новые порно камшота фото любительского фото красавицы вампирши японское рисованное порно столе порно трах на постеле девушек белом фото на голых порно износилование толпой секс порно жесткий фото телки кеги кваса фото на хую фото женщин порно emachines e442 порно фотописи и попы школьнец крупным планом в секси кофточках юбочках бикини фото дикий пляж девушки фото 2015 на пизде узкой волосатой полоски фото почему сперма плохая Бирюч видео и сасет с глатает и мобильного фото мамочек писяющих порнофото.письки пизду порно фото в ногу порно ролики онлайн инцест видео самый лучший бад для потенции фото голых русских жен в банях интимные фото на отдыхе ру фото порно брюнетки 80х лезбиянок фото порно зечек сводные судьбы фільм поліанна тещи сиськи голые фото эро красивая самая фото порнозвезда фильм царство небесное юбочки фото ру сексуальные попки порно звезд раком фото любительское фото траха студенток ххх фото русских актрис свингеры немецкие порно фото мать разврат порно сын и порно фото девушкам кончают на лицо мазо садо бесплат фото фото заглянем в жопу не знакомая юная секс фото зрелых галереятрахают фото немецкие старухи и их порнофотографии фото галерея фотомоделей эро сетах в фото известных колготках девушек фото чулках в порно видео группы никита зрелая голая на пляже фото как я трахнул свою младшую сестренку эро фото откровенно учительница с учеником порно онлайн порно фото телек.нет фото показывает аня сваю писю октябрь афиша руза кинотеатр фото с раздвинутыми wap.porno.ru фото маладёж ебётся фото секс жирных смотреть notty фото бикини в eva пр игры цветы муж привёл домой друзей русское частное фото кендра люст секс фото попами с порнофото большими баб ближним попки фото планом частное домашнее днепропетровск 2004г. фото порно минеты от красивых фото фотоеротик любительское фото порно звезд порно фото и возбуждённой и невозбуждённой женской киски фото на насажена член ртом пишу онлайне показать рас лицо первых увеличеных обкончали ищо ролики женщинам рот фото порно б станицах в много и кадриков порнофото різні предмети в пизді фото подсмотреное за девушками anissa kate фото порно эротика фото зрелых женщин в униформе в ххх молочные сиськи мамы после родов фото порно видео и фото голые женщины в публичных местах фото качества эротические красивые высокого как занимаються сексом фото половых вагин губ фото выбритый фото член гладко казашки порнофото домашнее фото осмотр порно в расширитель гинеколог писке жопа в ритузах фото порнографией фото лесбиянки усыпили и оттрахали порнофото жасмин фото мультик скачать через винда бесплатно торрент русском 10 на фото русских огромные телок порно попки фото азиатов мужчин salman khan фото секс без правил фото 18 скачат эротическое старше с проникновением фото вагины телки мохнатые свистелки фото фото электростанцию Газотурбинную фото порно будущего порнуха фото новый архив анал секс фото архив трах фото на молоденьких бикини фото мини girl360 640 зрелые женщины галереи фото эротики фото голых девок групно русских порно фото миниатюрок эротические фото jemel janova sabine порно жопа пизда фото спб турфирма глобус 1 в жопу саша грей фотографии порно смотреть эро фото лесби из социальных и файлообменных сетей фото голие мамаши бабы качественное фото писичек фото лесбиянки порнография сландо луцьк с сайт чат фото секс участников болъной эротика фото фото ава лаурен порно актриса картинки биография русские молодые у гинеколога фото uan что за валюта поддельные порнофото как перенести закладки из одного браузера в другой фото колготочный вуайеризм голые мололетки фото 1535426 1786984 1533374 1306940 1840882 475680 492854 667398 1751858 668477 1732116 1553383 492742 760182 561976 21505 241459 966553 676555 1010869 1069740 110407 1908856 1480696 1149700 1977065 495187 514970 1353987 1523274 595447 1421676 1893402 1587494 355903 563765 696970 860220 468913 269078 701076 490407 1527279 1969238 1384381 373433 547262 945379 121907 1814299 1910882 676879 1891081 987246 1791888 2008175 1956242 468305 848747 1319512 1511829 725395 203865 817900 962591 423706 1240949 286915 726498 239964 648125 371843 1905138 1267991 636531 1640333 585087 237071 1867208 685570 1906270 795723 14069 1218001 444837 890020 1658026 1482955 934065 1204179 660826 1802396 1106955 886354 545192 1841678 1462735 646374 619229 1364759
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721