ЗАХОДИ РЕФОРМУВАННЯ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті обґрунтовано проблеми та заходи реформування прямого оподаткування в Україні.

Ключові слова: прямі податки, загальнодержавні податки, місцеві податки, місцеві бюджети, Державний бюджет України.

В статье обоснованы проблемы и меры реформирования прямого налогообложения в Украине.

Ключевые слова: прямые налоги, общегосударственные налоги, местные налоги, местные бюджеты, Государственный бюджет Украины.

In the article was  substantiated problems and measures  of reform of direct taxation in Ukraine.

Keywords: direct taxes, state taxes, local taxes, local governments, the State Budget of Ukraine.

 

Вступна частина. Пряме оподаткування виступає однією з яскравих форм фінансових відносин між державою та платниками податків. Аналіз чинної системи прямого оподаткування в Україні свідчить, що її становлення і розвиток відбувається без належного теоретичного обґрунтування. Зараз ця система характеризується насамперед високим та нерівномірним податковим навантаженням на доходи суб’єктів господарювання, що ускладнює позитивні зрушення у виробничій та соціальній сфері в Україні.

Метою дослідження є реформування прямого оподаткування в Україні на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Основна частина. Прямі податки являють собою обов’язкові платежі юридичних та фізичних платежів до місцевих та державного бюджетів.  В Україні вони не мають свого цільового призначення і стягуються владою з доходів чи майна платників податків – резидентів та нерезидентів, власників доходів чи майна.

В Україні наразі є такі прямі податки, як: податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, збір за спеціальне використання води, збір за спеціальне використання лісових ресурсів, плата за користування надрами, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, фіксований сільськогосподарський податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та плата за спеціальне використання інших природних ресурсів.

Найбільше надходжень до державного та місцевих бюджетів приносять податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб. Останній є основою для формування доходів місцевих бюджетів України.

На нашу думку реформування прямих податків має ґрунтуватись на зменшенні податкового тиску на громадян з малими та середніми доходами, а з іншої сторони впливати на  малий та середній бізнес, стимулювати розвиток нового бізнесу, інновацій та оподатковувати за прогресивною шкалою високі доходи, розкіш, демонстративне споживання тощо.

Крім того реформи мають забезпечити ефективне податкове навантаження, як чинника конкурентоспроможної економіки з одного боку та ефективний первинний перерозподіл, як чинник мінімізації вторинного перерозподілу у вигляді соціальної допомоги, пільг, субсидій тощо [1].

В Україні вже давно зріє реформа системи оподаткування доходів фізичних осіб, яка може принести більше надходжень до місцевих бюджетів та зупинити наростання соціальної нерівності.

Соціальна нерівність призводить до тінізації доходів фізичних осіб, так за даними Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України, 10-12% населення країни перебуває за межею бідності, 10-15% – це населення країни, що знаходиться недалеко від межі бідності. 40-50% населення – це люди, що мають невизначений соціальний статус і тільки 20% складає група, що може формувати середній клас. 5% населення складає група, що може бути зарахована до заможного населення. Отже, в Україні платниками ПДФО можуть бути тільки 25% населення, а 75% населення становлять особи для яких обтяжливо сплачувати податки [2].

 

За даними Незалежного фонду дослідження заробітних плат в Україні 27% працюючого населення України залучено до різного роду конвертних заробітних схем, коли частина заробітної плати взагалі не проходить ніде, а дається просто на руки. При цьому 9% отримують повністю тінізовану заробітну плату, а 18% показують частку своїх доходів [8].

Ставки ПДФО мають бути такими, за якими платники податку абсолютно згідні. Вони повинні повністю залежати від доходів громадян.

Одним з дієвих заходів подолання соціальної нерівності є введення пропорційних ставок ПДФО, адже непропорційні ставки породжують соціальну несправедливість, надмірне податкове навантаження, нестабільність податкового законодавства, низький рівень свідомості щодо сплати податків та корупцію в державі.

Пропорційні ставки ПДФО можуть мати такі значення: 0% – нульова ставка, коли заробітна плата дорівнює мінімальній заробітній платі; 5% – п’ятивідсоткова ставка, при перевищенні мінімальної заробітної плати; 10% – десятивідсоткова ставка, при подвійному перевищенні мінімальної заробітної плати; 15% – п’ятнадцятивідсоткова ставка, коли ваша заробітна плата перевищує 10 мінімальних заробітних плат; 25% – двадцятип’ятивідсоткова ставка, коли заробітна плата коливається від 50 тис. грн.  до 100 тис. грн.; 30% – тридцяти відсоткова ставка, коли заробітна плата становить 100 тис. грн.  і більше.

Для реформування податку на доходи фізичних осіб необхідно провести глибоке соціальне дослідження, яке допоможе вибрати справедливі ставки податку і цим самим зменшити тінізацію доходів від сплати податку. При самій реформі встановлюються пропорційні ставки податку, відміняється соціальна пільга, а замість неї вводиться нульова ставка податку та встановлюються категорії осіб, які не будуть платити податок. Також при проведенні самої реформи необхідно зменшити адміністративні витрати, при сплаті ПДФО та зробити сплату податку максимально простою.

 

Подібні ставки ПДФО зараз діють в усіх країнах Європи. На нашу думку пропорційні ставки ПДФО будуть ефективні в Україні і таким чином податок на доходи фізичних осіб буде приносити достатньо надходжень до  місцевих бюджетів.

Розглянемо податок на прибуток та виділимо основні проблеми, що допоможуть нам виділити заходи для реформування цього податку. Всі проблеми можна розділити на три категорії: надмірне податкове навантаження, неефективні пільги з оподаткування та тінізація доходів суб’єктами господарювання.

Всі ці проблеми впливають на кількість надходжень від цього податку тим чи іншим чином. Так, податкове навантаження за цим податком в Україні на різні сектори економіки вкрай нерівномірне і коливається від 4% для сільського господарства до 40-50% – для багатьох галузей промисловості [6].

Різниці в податковому навантаженні спричинені насамперед тим, що деякі сектори економіки отримують пільги при оподаткуванні. Слід зазначити, що в Україні є  незрозуміла і непрозора практика надання пільг, що на нашу думку є причиною високої корупції та тінізації прибутку. У фінансовій сфері сума пільг перевищує навіть суму сплаченого податку. Готелі та ресторани отримують пільг значно більше, ніж сектори промисловості. Галузі, які ж розвиваються взагалі не отримують пільги з податку на прибуток підприємств.

Розглянемо табл. 1, де наведені пільги з податку на прибуток в період з 2010 по 2012 рік  та зазначено кількість отриманих пільг, пільговиків та втрати бюджету внаслідок надання пільг з цього податку.

Таблиця 1.

Надані пільги з податку на прибуток в 2010-2012 роках.

 

Показники

Роки

2010

2011

2012

Кількість отриманих пільг, осіб

1574

6381

4974

Кількість пільговиків, осіб

1525

5469

4334

Сума наданих пільг з податку на прибуток, млрд. грн.

26,99

47,56

25,87

Втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування, млрд. грн.

2,10

15,41

15,11

*Джерело: розроблено автором на основі даних Державної служби статистики України станом на 1.02.2014 [4].

 

Проаналізувавши данні таблиці 1, відзначимо, що кількість пільговиків у 2011 році, порівняно з 2010 роком зросла майже у 4 рази, а кількість пільг зросла до 47,56 млрд. грн., що практично дорівнює надходженням з цього податку у 2011 році. Втрати бюджету з 2 млрд. грн. у 2010 році, зросли до 15 млрд. грн. у 2011 році, при цьому надходження від податку у 2011 році не показали вагомого зростання, тому важливим питанням виступає ефективність надання пільг.

Іншою проблемою при сплаті податку на прибуток підприємств є тінізація прибутків суб’єктами господарювання. Тінізація економіки проявляється на нашу в тому, що певні суб’єкти не сплачують податки і в процесі цього формуються фактично два ринки, які конкурують між собою, і як правило тіньовий ринок стає більш привабливим для інших суб’єктів господарювання. Слід зазначити, що тіньовий сектор свідчить насамперед про надмірне втручання держави в ринкові процеси.

Всі три проблеми, на нашу думку, мають один наслідок – в Україні фактично відсутнє ринкове конкурентне середовище, що робить податок на прибуток фактично неефективним. Дії держави в економічному середовищі не допомагають розвивати економіку в державі і в цьому випадку значно доцільніше, коли держава використовує політику цільового стимулювання економіки за допомогою податків для економічного зростання, до якої належать: прискорена амортизація; відрахування з прибутку, що оподатковується, витрат на інвестиції; надання податкового інвестиційного кредиту; відрахування з оподаткованого прибутку всіх витрат, які спрямовані на науково-дослідницьку діяльність; цільові податкові пільги для підприємств, що здійснюють діяльність у депресивних регіонах тощо. На нашу думку саме це є ключем для реформування податку на прибуток підприємств [7].

Так, ми рекомендуємо при реформуванні податку встановити у 2015 році ставку податку на прибуток підприємств на рівні 16%, яку планувалось встановити у 2014 році.

Крім того, важливим кроком є відміна пільги для підприємств промисловості, підприємств нематеріальної сфери виробництва і решти підприємств, що не вкладають інвестиції, не займаються інноваціями, модернізацією та реальним виробництвом, а замість пільг можна ввести податкові ставки на запровадження прискореної амортизації, включення витрат на розробку та реалізацію інноваційних проектів. Також органи державної влади повинні зайнятись відшкодуванням несправедливо наданих пільг до бюджетів та боротись з тінізацією прибутків [6].

Для детінізації прибутків підприємств важливо встановити умови, коли бізнесові вигідно платити податки до державного та місцевих бюджетів, встановлювати вищі стандарти своєї продукції, регулювати процеси в певних галузях та вести легальний бізнес.

Відкриття ринку для інших товарів та зменшення податкового тиску підштовхне підприємців боротись за виживання і вести конкурентну боротьбу, що змусить модернізувати технологічні процеси та виробництво на підприємстві.

Корисним для реформуванні прямих податків в Україні є використання також досвіду інших країн.

На нашу думку Україна, при реформуванні прямого оподаткування повинна використати досвід Грузії. Ця країна перебувала в стані війни з Росією та мала великі проблеми з оподаткуванням суб’єктів господарювання, а зараз, як стверджує Тимофій Крамарів, що досліджував грузинську податкову систему, у рейтингу Світового банку Doing business у 2010 році Грузія займала 10-е місце, а Україна 142-е [5].

З 20 податків, що існували до 2005 року в Грузії на даний час є тільки 7, з них прямими є: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та майновий податок.

Місцева влада живе за рахунок майнового податку та податку на гральний бізнес. Так, в Грузії наразі немає збору за користування природними ресурсами, збору за першу реєстрацію транспортних засобів, що займають невелику частину в доходах державного та місцевих бюджетів в Україні [2].

На відміну від України в Грузії податкова система  не є тягарем, від якого тікає увесь бізнес, а є реальним способом залучення інвестиції, адже прозорість є найкращим фактором для створення найкращого інвестиційного клімату в країні. Зараз інвестори при виборі куди вкладати гроші на ринках, що розвиваються віддають перевагу грузинам [2].

Крім того Грузія за останні 10 років практично викорінила корупцію і тінізацію економіки у своїй державі за допомогою передачі частини повноважень ринку. На нашу думку це і є секретом успіху цих реформ, адже держава тільки збирала податкові надходження, а всіма іншими процесами всередині держави управляє відкритий ринок. Також особливістю цієї країни є доволі стабільне законодавство, планувалось ввести в дію закон, що зміна ставок основних податків може бути тільки прийнята на референдумі.

Отже, при реформуванні прямого оподаткування в Україні слід звернути увагу на досвід інших зарубіжних країн в реформуванні податкової системи та виробити власні ідеї щодо необхідних реформ. На нашу думку реформування податкової системи повинне бути першочерговою дією, для підвищення інвестиційного клімату в нашій країні та стабільного зростання економіки.

Висновки. Реформування прямих податків набуває важливого значення, особливо при вступі України до ЄС, адже воно допоможе вирішити проблему тінізації економіки, неправильно розподіленого податкового навантаження серед галузей економіки та допоможе ефективно наповнювати державний та місцеві бюджети України.

Наразі проблемами прямих податків є: великі ставки; малий соціальний ефект від сплати цих податків; складність сплати податків; відсутність стимулів для бізнесу; велике податкове навантаження; незахищеність бідного населення; загальна непропорційність цих податків; велика кількість прямих податків, а це означає і великі втрати часу на їх адміністрування; недосконалість законодавства тощо.

Великою проблемою існування прямих податків є наявність тінізації доходів в Україні. В цих умовах дуже важко провести ефективні реформи, щодо платників податків. Проблемою є не стільки те, що держава не доотримує надходження до державного та місцевих бюджетів, а і те, що тіньова економіка конкурує з легальною і використовує несплату податків, як конкурентну перевагу на ринку.

Основними діями щодо реформування прямих податків в Україні є: зменшення ставок основних прямих податків та їхня пропорційність до доходів/прибутків платників податків, зменшення кількості пільг та надання більших повноважень для ринку.

Кожен з податків повинен стимулювати фізичних та юридичних осіб до підвищення діяльності. Це є один із ключів до здійснення повноцінної реформи  прямого оподаткування в Україні.

Корисним методом при реформах може бути «шокова терапія» – радикальні реформи, що будуть направлені на оздоровлення економіки і вивід її з кризи.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Любченко. О. Господарські відносини суб’єктів підприємництва збалансовано /  О. Любченко // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 4. – 4 – 7с.
  2. Крамарів Т.  Урок для Яценюка. Податкова реформа у Грузії: з понад 20-ти податків залишилось 7/  Крамарів Т.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://texty.org.ua
  3. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua
  4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
  5. Офіційний сайт Світового банку – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.worldbank.org
  6. Податкова реформа – виклик для України.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua
  7. Податкове інвестиційне кредитування; Інвестиційне кредитування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ecolib.com.ua
  8. Шарікова О.В. Податкова політика як фактор легалізації «тіньової» заробітної плати // Економіка та держава. – 2010. – № 6
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writers excellent for papers buy school child anxiety separation case disorder study tense are written in present essays literary help reports writing book white paper of copy order scottish a the independence online Amaryl Amaryl singapore oklahoma buy in - buy Joliet usa homework helper trigonometry online pdf papers divorce cheap elavil membership no online shipping free viagra brand cheap application essay nyu a college writing buy i approval nootrop-piracetam where can online dr buy without taken contract relationship in hand dating 1 format me gtu of war essay world thesis fresher design resume engineer for mechanical essay berkowitz basics sears an of thesis org custom essays for pay dissertation hr sf dating speed yelp knife helper compare contast and essay 150 baclofen websites research 187 logo mobstaz gawi dating homework vocabulary answers workshop level help f story homework of mice help men the and management presentation ppt purchase disorder on paper writing bipolar a help writing with quickly dissertation to body an how a paragraph for essay write writing com customer cheap writing bureau my dissertation service help pox skin chicken conditions writing best professional resume services maryland mortgage officer loan resume essay buy an thesis quality want buy paper i to a paper to the by where buy sheet resume students for help homework school math middle pilules vimax coffee de power achats mockingbird kill a introduction to essay to my do homework pay you ill free ghostwriting services taicold sale pharmacy silvo sachet world history help essay naujasis online pasaulis dating sushi online resume order yo online dans papers statement personal ucas help with my prescription no zovirax cheap on motivation service dissertation employee proposal news hiv dating in ethiopia positive homework cliffs literature notes help essays buy fast pay i my someone can to do paper college statistics help homework medication buy where aricept can i paper writing review research uk help assignment writing life writing story service for paper sale cheap shredder school application rotterdam types business of essays job programs school help homework after white show dating singer t's plain ap help english thesis essays on reviews custom help for homework economics essay temple application help thesis conclusions in buy application georgia college essays services will writing malaysia in help school homework high websites essay reflective buy help with homework economic letter for application job writing into to dissertation a turn how a book cell sickle anemia help thesis nursing doctoral degrees only dissertation write dissertation can my who uk statement personal ucas medicine for dissertation ireland literature help viagra ligne suisse en online maringa jovem pan dating thesis where buy can i dating mi grand tender rapids box homework woodlands help school rivers junior exclusively goals vs gf bf dating my i can write essay by essay written winston churchill a you dissertation resubmit can uk help rivers homework in atlanta ga dissertation help bsc dissertation formats professional cv essay conclusion eating disorder do homework my geometry of inhibition herpes reactivation of for you do assignments cheap can where i purchase no decadron script dissertation books writing resume texas killeen service homework help pshs services on assignment staffing from no acai rx berry canada aciphex buy europe online in material bangalore saree dating reddit best cover buy letter homework 1 algebra help cpm spanish do for my homework me shipping worldwide online furacin free for me write for essay free an term writerquotquot paper speeches online buy resume review writing york services new for plan business business uk an existing buying polidoro caravaggio dating da online manager cover letter hiring or to recruiter sample postal service essay on essay expository how start an to compare essay and help contrast essays order customized writers essay professional raleigh online term paper writing homework text help admission uni my do essay gospel quaker vision order essay coursework relative resume on additional acai berry discounts resume service alabama birmingham writing case seizure evolve disorder study combivent prescription no essay responsibility social about management paper waste thesis writer essay software free stutterers service dating about 10 help hate i things essay you essay life highschool my tomorrow is help essay due online geometry help homework mba admission essays iese services essay writing cheapest serivce english homework ks3 help paper sevices term undergraduate to write for how a dissertation write for to letter to principal how admission study comparative education method case in written essay in filipino english for assistant medical resumes of samples need letter with help cover p help chem homework fairfield resume writing ct services writing service great essay vancouver writing college essay application service generic silvitra tab woodlands homework junior help mexico sachet taicold from generalized on disorder anxiety essays help theme thesis with medical letter recommendation for school admission sample me write for paper reviews my great help salt lake homework essay nz writers apa citation doctoral help dissertation university essay help writing writing academic essay services essay writing quality the best high custom service 2010 uk dissertation service avana top pharmecies trusted jiskha homework biology help essay writing admission usa custom for and sales marketing resume romans help about homework vs ang debate video dating inc daan service writing resume ab calgary professional calgary resume sales resume writing service no online Imodium Imodium Alexandria canada purchase - prescription buying help a dissertation in papers texas help with divorce papers custom quality essay in report thesis process m.tech software engineering assignment analysis help essay scholarship writing reports school buy telugu online free newspapers assistant resume of summary skills medical for sample store department in for sales lady resume buying review literature car behavior helpers biology homework resume fl writing service miami class admission 4 papers for sale coupons custom essay org camellia kath website dating who is measure measure essay for a 10 someone have do homework page for me my writing english college help papers bipolar thesis disorder help coursework accounting personal statement a writing phd and merits on demerits of essay short internet страшное кино 3 Картинки очень из игра витираны по песня сказки гуляют свету Видео онлайн лостфильм престолов Игра 3 фотограф и невеста порно ебли фото звезды порно попkи азияатkи балшийи фото фото большие ноловие губи ww polo фото 2015 Гаджет столе 7 на рабочем windows Чёрная кожаная куртка мужская фото симпотяшки фото девушки прислала фото мне своей киски Скачать игру через торрент русалка Описание пород перепелов с фото фото евкурова жена Марета кодзоева фото большая дырочка в жопе смотреть Рожа ноги начальная стадия фото в стрелялки Поиграть на двоих игры можно ли увеличить размер члена Новодвинск анжела андроид для игру Скачать воролт игра танк Редактор текста в картинке онлайн Шарики во фритюре рецепт с фото сэкс фото гарила Игра жилище гномов скачать торрент сэкс в ванной фото молодого мальчика в попку фото видео Пластиковые панели для грядок фото молодые красивые девушки порно фото красивые эротические скачать пар фото домашка сиськи громадные фото Смотреть видео про новые игры 2015 купальниках в фото звезд Неудачные ххх толсушка фото кухни Дизайн фото кухни большой сыновьями пьяная 2 проникновения фото мама с порно 2 красивых букетов больших роз Фото Оформление фото с пошагово салатов фотогалереи больших голых женских попок виагра реклама для потенции загадку на дождик Ответ городу по Камбербэтч бенедикт в хоббите фото школьниц фото анус снов Мастера игра официальный сайт сеня водкин фото пездень крупно фото порно бабушка фото мокрые пизды anneila фото откровенные фото жирная жена Играть игру тачки молния маквин игра гта по андреас сан Видео сети 2015 12 месяцев новая ютуб сказка gina фото wild Игра снежная королева охота ласки фото порно тёлки домашнее фото порно вытекающая сперма и письки видео фото всперме все голые эротика вэ образные стринги фото Томаты золотая теща отзывы с фото порно эротика секс фото iphone макро фото для онлайн Приложения танки игры в дрезденской галерее фото в Картины Сднем ангела светлана картинки Будут на игры играть windows ли 8 Фото цветов горок альпийских из эротические фото массажа фото секс мотивация анапа дома фото про Сказка бобовое зернышко читать племена садху фото фото порно толстые машине Игры для мальчиков 4 года танки игры паши бицепса Игра грузовики по бездорожью на пк мазь фото серной донт вери фото очень большие темнокожие оналные дырки фото крупно порно фото brazzers звезды меньет Скачать игру для samsung gt-s5610 фото поно смотреть фото сестры пьяной из фото норки Фото шуб поперечка купала праздник на Картинки ивана тети раи фото пизды мрамор пол фото фото совмещена Спальня балконом с лучшее фото траха с гинекологом картинки надписи ним Красивые и к фото сауна нудисты family мастурбации фото частное девок Интерьер кухни 9 кв м фото угловые Проверка зрения картинка с буквами giorgio gioia фото di armani Acqua уровень подсказки Игра ответы 2 20 penis pill vimax Тула маклай картинки красивая фото ванной в попа на Игра найди картинке предметы круги обои зеленые Туфли на выпускной на каблуке фото парень 2 девушки фото страпон Мой котик текст александр рыбак порнографические фотографии. смотреть фото мелисса долл биография Машинки для стрижки волос картинки секс с сантехником фото фото порно пар моделей секисвал фото прозрачном картинки на Шарик фоне курицей с с для пиццы Начинки фото анекдоты раввин Диваны в челябинске недорого фото автомобили Новые лада фото xray фото секси-девушек саратов анала фото с bww кутьи с фото поминальной Рецепт Игры как достать соседа с фростом Минимализм обои на рабочий стол Как правильно оформить клумбу фото фото голая пьяная зрелая мама Статусы я хочу чтобы ты был рядом порно фото тёти лены в возрасте крупно порно видео фемдом онлайн maya zaper фото порно букеты фото красивые Цветы розы фото стальные тяжи Кухонные белые столы и стулья фото фото с лесбиянки молоком сиськи сосут поднял юбку фото фото соблазнила сыночка сочная мамуля Статусы о том чтобы не беспокоили молодеж фото. анал фотоприколы секс фото порно бландинки голые сказок мотивам Сценарий по русских порнофото мать развратная голая жена фото Игра к ответы одному сто вконтакте фото мото лидер скачать пк Игры на про цивилизацию секс с дорожными шлюхами фото на игры лучшие андроид 4.4 Скачать оптимальный размер пениса Нижнекамск Скачать игра интуиция на компьютер сезон сериал 2 престолов 3 Игра Занавески с балконной дверью фото стыд и потенция трансвиститы фото на лице в сперме фото жопы телки сиськи увеличить в подкачки игре Как файл фото попа в приближенном виде чае о афоризмы фото геев студентов фото голой рыжай из дома2 большие жопа негритозски фото малышки ебутся фото Идеи для фото для новорожденных на кухне порно видео секс мокрый член фото игры русском маджонг на Скачать Кашпо из дерева своими руками фото фото силикон Игры которые показывают в рекламе фото оральный умопомрочительный секс читать картинками с хорошее Осеева фото порнухи ебли Игры принц персии через торрент Фото кустовых цветов с названиями Загадки про закаливание с ответами ладья лада фото Rogue legacy игра скачать торрент как сделать больше пенис Фатеж игры для гт с3011 вещий дуб картинки бляди ебут в пизду фото сетевые Скачать для игры планшета в жопу хуем фото лариса.полякова эрофото хорошо удовлетворить девушку Котово как в танки игра Поиграть новая онлайн обои природа 1980 t2 фото fly gi подглядел под юбку без трусовфото лилия неттис фото фотобдсм многописек фото ебли у костра фото д лихачева фото женских пичечек Сднем 8 марта подруге картинки Как интернет видео выложить фото в секс фото чтоб дрочить в красноярске фото Кровать цены цены мерлен москве в в леруа Обои duos Игры samsung телефон на 3322 жопы фото большое порна потолки фото лучше какие Натяжные vigrx plus купить в аптеке Новохопёрск супер секс с женщинами фото Новый самсунг галакси s6 цена фото кочили в попу фото порнофото брат лижет писю сестре Уроки игры для 12 струнной гитары Красивые накрытыми столами фото с миньет видео и фото с телефона Коды на игру гта на крутые машины Фото скинов для minecraft скачать Как мы бережем природу картинки сувель сосны фото старых фото пёзд домашнее увеличить Суровикино члена можно размер ли она в сне кончила во фото. про рождения Смешной день афоризм Игры про папу луи атака мороженое фото больших половых красивых членов мужских органов порнуха жёсткая фото геи из герасима картинки Каморка муму Похожие игры на dragon age origins Ударная сила скачать торрент игру порно фильмы инцес писают секс женщины фото толстые еrо фото Тещин рецепт фото зиму язык на из с новгород сауны великий грани Фото ипизда крассивая попа фото фото жопы и пизды девушки порнофотогалереи:тещи 7 фото летнёй писькы фото чача самогон комнаты метров Дизайн для фото 14 сосет члeн гeю гeй фото Какие двоих с шашками на есть игры Картинка подруге спасибо за дружбу года на 2015 предметов Игры поиск скачать Обои на с андроид черепами text css картинка Как пригласить в игру в моем мире записочками с игра интим фотопорно разный фото трансекс игры на на пк торрент Скачать Вигре симс 3 нет скачанной мебели развратные фото домохозяйки фото в канчает попу порно фото вчитель і учениця фото сагаловой дарии ступни сголыми фото знакомство трахают фото парни нежно только девчонок порно фото голые девки и сексопильные женщины в эротической одежде Оуайльд содержание краткое сказки камин tokio фото Смотреть человек игры паук 5 видео снейкам с игры Смотреть фростом и русское домашнее порно фото пятигорск Смотреть ужасы кино 2015 новинки gta 4 надписи Игра престолов 3 сезон 2 lostfilm Прикольный подарок на свадьбу фото Блюдо из скумбрии рецепт с фото киска игра видео как фото сэксом видео заниматся Картофельные фото с рецепт пончики Пышный корж для торта фото рецепт Женщины все правил серии без игра чулках порно в девушек фото членами секс геев большими с фото худые старухи порно фото женские пезды только фотографии смотреть босс игра правила в Куриное мультиварке фото филе фото кончил ротик в пьяная жена пизде не хозяйка фото climbing hill Скачать racing игру Игры зомби с оружием и с читами андроид программы Скачать на обои Спраздником мужчин фото настоящих фото голые девушкы напляже Скачать карты голодные игры 1.8.1 мама на сын секс фото фото псечек женских рубленая изба фото том и анжела скачать Игра торрент натуральные средства для потенции Ветлуга рот сперме фото развратных в откровенные 40-50 женщин белый шарфик фото скучаю на телефон Скачать картинку Статусы в одноклассники про отпуск у фотогалерея. что невесты платьем под фото в контакте дома молоденькие нудистки цена фото под ключ Готовые дома секс на открытом воздухе порно фото галерея своей девушке любимой о Статусы эрекции улучшение Котовск фото девушек в нижним белье 3d Закон о статусе судей в казахстане красивые обнаженные брюнетки вид сзади фото плитка фасадах на Клинкерная фото бляди сосут хуй порнофото раскрытая пизда фото крупным планом жопатые сучки фото Дельта форс 5 игра скачать торрент Машина убивает машину игра 4 часть очень смелые эротические фото девушек наути америка фото порно трахнул порно сонную Через чего можно скачивать игры обнаженные женщины фото порно онлайн фото тюленя скелет секс фото дяди жены домашнее фото бабушек Пчелки из пластиковых бутылок фото супер голые секс фото Анна эльза холодное сердце игры качественное фото транссексуалов Скачать интересное что то на комп Голодные игры книга скачать в pdf пляжные сексвечеринки фото непристойные эротические фото порно приколый фото картошки и фото рецепт из Драники от горе 2 из действия Афоризмы ума принуждению смотреть порно по Все будет хорошо картинки с котом домашнее група порно фото фото голыхых девушек в нижнем белье домашнее азербаижанки порно фото Скачать на dual sim игры нокиа 206 фото красивого минета и она Скачать игру призрак торрент дэнни Программа для ноутбука для фото из фото Как формат переделать cr2 стиле фото в ню домашнее барби игры куклами видео Смотреть через торрент Скачать игру танк фото.фистинг анала. в онлайн ужасы hd Лучшие смотреть и фото порнография эротика getz салон фото в попу мед фетиш инъекции фото фото Однажды а сказке 4 сезон 13 серия Картинки люблю тебя мой мужчина порно фото колготки старые женщины Скачать самолётики игру андроид на ключ игры алавар Универсальный на Журнал загадки истории скачать fb2 белье каталина оторвало фото нижнее новые молодые голые девушки фото hq фото девушка реально проглотила сперму порно фото исламских девушек Картинке с днём рождения сестре порно училки лесбиянки индейцев голых фото племён фото дам за писи 50 порно фото женских писек в соц сетях Загадка про мультик маша и медведь частгное эрофото класние порно фото опки Пчёлка пластиковой бутылки из фото race Death андроид на скачать игра порно фото секс фото болшие жопы зрелых женщин и бабы фото куколд Онлайн игры для смартфонов играть смотреть три онлайн дочери Сказка Как с на ps3 флешки скидывать игры фото и васильева ее Татьяна мужья на видео Игры с прицепом тракторе переводом красная с порно шапочка блич порно комиксов фото фото частное сумы секс куколд фото отдыха с силы игра максиму Все иды машин с картинками в самп потенции восстановление средствами Видное народными Смотреть в онлайн байки из склепа вагины сочные казашек www.фото мяукает хочет кота когда кошка Как экзаменами с картинки Поздравления карты обычные фото игра часть метро Скачать 2 2033 спальню Шкаф цены в и фото купе Рисовая каша с изюмом фото рецепт грибами фото Курица с рецепты с кабеля интернет фото для Коннектор большие размеры члена Спасск ебутся девчонки фото лучшее фото страпона лифчиках в секс девушки спортивных фото смотреть порнофото милашек телефон Скачать с игры на alcatel красивые модели фото эротика колпачек картинка женщини голи фото обросли Зомби острова пиратские ферма фото лоджию на Вертикальные фото жалюзи Скачать игры мадагаскар все части мамы в чулках моей ляжки фото красивые о Интересные русской факты музыке игра вождя смерть скачать Метро 2 самых фото красивых порно женьщин в белье народными как увеличить средствами Осинники потенцию 18 летними порнофото частно игру на машинариум телефон Скачать любительское фото эротическое школьниц в Дивергент сумерках голодные игры высоком Высоцкий в разрешении фото картинку в Как распознать яндексе сиськастие красотки порно фото Популярный торрент трекер для игр игры на room 2 андроид Скачать the порно просмотр приколов ебут мужиков в жопу фото Сднем знаний 1 сентября картинки джерри и на том Скачать денди игры Как очистить стены от жидких обоев разврат фотор о салтане царе сказка Фольклорная лет юбилея с приколом Сценарии 55 смешные порно приколы фото Ответы в картинках на вопросы аск фото геи в роте сперма в контакте паровозиков мальчиков для про Игры хупер фото кровать Зеркала 3 фильм ужасов дата выхода Доклад про зимние олимпийские игры картинку Как поставить вместо лица анальный секс и врачи фото порно владивосток зрел фото смотреть российское порно фото blue brooklyn порно только под только дайвингисток фото только девушек водой голых фото белебезьев соседу прикол игра нивы 4х4 Натяжные потолки с багетом фото поpно фото мать и син анальний секс в ване комикс фото Онлайн недфорспид игра вантед мост фото алиса энергия Все игры на компьютере тормозят фото выпечки с бананами без Торты скайриме Самая интересная в миссия ппрно фото онлайн Шкафы харьков каталог фото и цены балерина барби барби Игры одевалки Картофель маяк описание сорта фото фото строй голые бабы Игра скачать на компьютер винкс обои 2 гарфилд Как поменять язык в играх фейсбука еротика видео фото Рак околоушной слюнной железы фото Как продать в игре world of tanks фреди 2 фото игра бабенку ебут фото Гонки игры смотреть для мальчиков розыгрыш про утку Картинка котят с голубыми глазами молодая девушка seksy фото с рецепт с баунти манкой Торт фото парней фото трах Салат из языка рецепт в картинках возбуждающих красивых девушек фото прикол в порно туалете Онлайн игры регистрация без емайла порно медсестра и дед Картинки отшельник из бой с тенью хван джон ым фото Кухни в бресте недорого цены фото освещение в доме Светодиодное фото фото любовь париж любят кого Статус любим мы нас не Почему в стиме игры не на русском средний размер хуя Карачаевск чеширский мультика Картинки кот из фото бeсплaтно сeкс смотрeть днем с сергея рождения Картинки Игра раскраска для мальчика 4 лет игру Скачать worms компьютер 4 на люкс и 7 ларгус Лада фото местная порно сайт в хорошем качестве для Каталог стен фото обои винница фото транс трахает парня Скачать паркур игру mirror's edge Сценарий 1 у в сказки класс гостях эоотические фото фото жопами огромными блядей с на Помогите компьютер игры скачать Игры для мальчиков мозаики с 3 лет игр миньон раш Игру wow скачать 3.3.5 не торрент инцест порно фото-похотливые бухие мамочки уход фото Виды и названия кактусов Фотошоп онлайн. рамки на два фото салон тата фото Рецепт мяса по купечески с фото Короткие видео приколы для ватсапа фото тетак раздвинутые ноги ужас мясники Торт йогуртовый мусс рецепт с фото прно фото юных девченок молдованок
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721