Трансформація відносин між Україною та ЄС на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізується трансформація відносин між Україною та ЄС. Розглядається політична та економічна складові інтеграції.

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, інтеграція, зона вільної торгівлі.

This article analyzes the transformation of relations between Ukraine and the EU. The author reviews the political and economic integration.

Keywords: Ukraine, European Union, integration, free trade area.

В статье анализируется трансформация отношений между Украиной и ЕС. Рассматривается политическая и экономическая составляющие интеграции.

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, интеграция, зона свободной торговли.

Відносини з ЄС є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України та водночас стимулом внутрішніх трансформацій у країні. Сьогодні Європейський Союз пропонує Україні нову платформу для співпраці – так зване «Східне партнерство», яке покликане оновити й удосконалити східний вектор нині чинної політики сусідства. «Східне партнерство» сприятиме поглибленню процесів європейської інтеграції України. Однак, у двосторонньому вимірі «Східне партнерство» не надає нових перспектив, а лише закріплює їх, тому воно має стати доповненням до двосторонніх взаємин ЄС – Україна у рамках нині чинної Європейської політики сусідства [3].

Водночас Європейський Союз та Україна завершили роботу над новим форматом відносин – Угодою про асоціацію, переговори відносно якої були започатковані ще у лютому 2007 р. Ця угода з ЄС стане поглибленим форматом відносин між Україною та ЄС порівняно з чинною УПС. Вона базується на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. В основі політичної асоціації лежить конвергенція позицій України та ЄС із усіх питань міжнародного миру та безпеки, забезпечення безпосередньої участі України та ЄС із усіх питань міжнародного миру та безпеки, забезпечення безпосередньої участі України в політиці, агенціях та програмах ЄС, спільність дій з метою забезпечення інтересів національної безпеки Української держави. В основі економічної інтеграції – створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС, яка поступово відкриватиме доступ України до внутрішнього ринку Євросоюзу [6].

Угода про асоціацію забезпечує спільне підтримання тісних і тривалих відносин на основі спільних цінностей у повній відповідності до демократичних принципів, верховенства права, належного державного управління, прав і основоположних свобод людини. Угода про асоціацію має на меті прискорити і поглибити політичні та економічні відносин між Україною та ЄС, а також забезпечити поступову інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Також вона визначає порядок денний реформ в Україні, який спирається на комплексну програму наближення українського законодавства до законодавства ЄС, що буде орієнтиром для всіх партнерів України у роботі та наданні підтримки [12].

Угодою про асоціацію між ЄС та Україною передбачено постійний політичний діалог та співпрацю задля зміцнення в Україні поваги до демократичних принципів, верховенства права та належного врядування, прав людини та фундаментальних свобод, проведення внутрішніх політичних та інституційних реформ. Отож успішна реалізація Угоди про асоціацію зробила б Україну органічною складовою тієї частини Європи, що спирається на європейські цінності [1, 4].

Варто відзначити, що ключовим аспектом Угоди про асоціацію є встановлення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення ПВЗВТ визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС. ПВЗВТ надасть Україні «частку на внутрішньому ринку ЄС» [8].

Повна та всеохоплююча зона вільної торгівлі надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин та економічного розвитку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також масштабна гармонізація українських законів, норм та стандартів з тими, що діють у ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із торгівлею секторах. Це створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях [10]. Угода про асоціацію також передбачає лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС для короткострокових поїздок громадян.

Україна продовжує виконувати умови Порядку денного асоціації між Україною та ЄС, який був прийнятий у 2009 р. і є практичним інструментом співробітництва між Україною та ЄС. Його було розроблено на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, спільної участі, спільної відповідальності та спільної оцінки. Він має гнучкий характер, що передбачає щорічний перегляд та запровадження механізму моніторингу його реалізації.

Загальна мета Порядку денного асоціації відповідає духу Угоди про асоціацію та полягає у поступовому досягненні політичної асоціації та більшої економічної інтеграції з ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного діалогу, завдяки якому ці основні завдання зможуть бути реалізовані. Водночас, практична мета ПДА полягає у чіткому визначенні на галузевій основі пріоритетів, які вимагають негайних дій ще до офіційного підписання Угоди про асоціацію. Порядок денний асоціації визначає ключові пріоритети реформ, яким Україна має приділити увагу задля того, щоб повною мірою скористатися можливостями поглибленої співпраці, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому із загального переліку пріоритетів ПДА щорічно будуть виокремлюватись ті, що мають особливе значення саме протягом визначеного року [11]. Так, наприклад, перелік пріоритетів Порядку денного асоціації на 2011-2012 рр. був ухвалений Спільним комітетом на рівні старших посадових осіб 20 травня 2011 р. До цього переліку увійшли 90 пунктів, що належать до визначених у ПДА пріоритетних галузей і цей список змінюється, зокрема 20 червня 2011 р. Комітетом було запропоновано внести зміни до ПДА [14].

Що стосується європейської перспективи нашої країни, то Президент В. Янукович в ряді заяв, у тому числі на саміті «Східного партнерства» 29 вересня 2011 р. зазначав, що для України принципово важливим є відображення в Угоді про асоціацію перспектив членства в ЄС. За його словами, Угода не має сенсу, якщо в ній не буде зафіксовано перспективу членства України в ЄС. У свою чергу, представники Європейської Комісії неодноразово заявляли про неможливість фіксації такої перспективи в Угоді про асоціацію, оскільки це не входить у сферу повноважень Європейської політики сусідства, в рамках якої ЄС збирається підписати угоду з Україною. З української сторони вимога відображення європейської перспективи є аж ніяк не новою, оскільки це питання майже в такій же категоричній формі ставив екс-Президент України В.Ющенко на 12-му саміті Україна – ЄС 9 вересня 2008 р. Проте, варто зазначити, що велика кількість українських та зарубіжних дослідників вважають, що декларація В. Януковича була витлумачена як висування «свідомо нездійсненної вимоги» для «зриву переговорного процесу з ЄС» [7].

Варто зазначити, що команді Президента В.Януковича була притаманна досить низька ефективність, повільність і суперечливість дій на європейському напрямі. Зокрема останні закордонні візити українського президента до Європи і США, участь у саміті “Східного партнерства” в Польщі засвідчили, що простежуються розбіжності в розумінні цілей та завдань інтеграції по-європейськи і по-українськи. У Польщі Президент України В.Янукович відкрито говорив про Угоду про асоціацію між Україною та ЄС як про свободу торгівлі, обміну послугами, руху капіталів і робочої сили. Тобто Президент бачить європейську інтеграцію як економічну, а не як політичну. Українська еліта зацікавлена у виході на європейські ринки, але не в інтеграції в європейські правові та політичні структури. Пізніше Міністр закордонних справ Польщі Р.Сікорський, відзначаючи ці розбіжності, заявив, що не можна отримати привілеї вільної торгівлі з ЄС, не поділяючи європейських цінностей [16].

Цю суперечність підтверджує той факт, що українська влада продовжує балансувати в логіці багатовекторності, намагаючись вмонтуватися в європейський ринок і при цьому залишитися ціннісно й політично в пострадянському просторі. Беручи за основу європейський вектор, українська еліта готова увійти в ЗВТ, але не в Європейський Союз. Європейський простір потрібний українським елітам як з економічних та бізнесових міркувань, так і для входження в європейські елітні клуби. В економічному плані правлячий клас і олігархи вже інтегровані в Європу –  там їхні банківські рахунки, нерухомість. Інакше кажучи, йдеться про олігархічний, елітний варіант інтеграції. А ось питання інтеграції знизу, а не згори, інтеграції народів, а не еліт влада намагається оминати [15].

29 листопада 2013 р. у Вільнюсі відбувся саміт «Східного партнерства», на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проте, Президент України В. Янукович напередодні саміту заявив, що Україна не підпише Угоду про асоціацію, оскільки український бізнес ще не готовий [13]. Також він наголосив, що Україна потребує від ЄС «рішучих кроків назустріч Україні в питанні розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги з використанням усіх наявних механізмів та ресурсів як інституцій, так і держав – членів ЄС» [16]. В. Янукович запропонував ЄС наступні заходи: по-перше, розблокування програм бюджетної секторальної підтримки ЄС, виділення ресурсів макрофінансової допомоги; по-друге, дієва підтримка з боку міжнародних фінансових інституцій (у цьому контексті Україна зацікавлена у якомога швидшому відновленні ефективної взаємодії на прийнятних умовах з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком); по-третє, перегляд Євросоюзом торговельних обмежень щодо окремих позицій українського експорту, в тому числі запроваджених ще минулого століття; по-четверте, Україна розраховує на активну участь ЄС та міжнародних фінансових інституцій у модернізації української газотранспортної системи як ключового елементу європейської енергетичної мережі, а також забезпечення усіма належними засобами та механізмами Європейського Союзу енергетичної незалежності України. По-п’яте, окремою важливою складовою цієї роботи має стати узгоджений план дій з метою зняття протиріч та врегулювання проблем у торгівельно-економічному співробітництві з Росією та іншими членами Митного союзу, що пов’язуються зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Також В. Янукович запропонував започаткувати діалог у тристоронньому форматі ЄС – Україна – Росія [17].

У результаті учасники саміту у Вільнюсі ухвалили спільну декларацію, у якій відзначається «безпрецедентна громадська підтримка» політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом. Зокрема, в декларації зазначається, що учасники саміту відзначили рішення українського уряду тимчасово призупинити процес підготовки для підписання угоди про асоціацію та глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони також відзначили безпрецедентну публічну підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Україна та ЄС підтвердили свої зобов’язання підписати Угоду про асоціацію на основі рішучих дій і відчутного прогресу в трьох сферах, зазначених на саміті Україна – ЄС у 2013 р. У цьому відношенні вже був досягнутий важливий прогрес.

У документі також вказується, що «учасники саміту підкреслюють, що майбутня ефективна імплементація Угоди про асоціацію, і де це необхідно, ПВЗВТ, що супроводжується реформами, наблизить країни до європейського законодавства та стандартів, що в свою чергу призведе до поступової економічної інтеграції партнерів на внутрішній ринок ЄС, і тому створить спільний економічний простір» [13].

У свою чергу, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ К. Ештон вважає рішення українського уряду розчаруванням як для Євросоюзу, так і для українського народу. У її заяві щодо України йдеться: «Реформи, які впроваджувалися протягом останніх місяців, були багатообіцяючими. Підписання найбільш амбітної угоди, що її ЄС коли-небудь пропонував країні з-поза його меж, мало б і надалі зміцнювати курс реформ України та надіслати сигнал інвесторам по всьому світу, а також міжнародним фінансовим інституціям, про те, що Україна серйозно ставиться до своєї модернізації та про те, що країна стає передбачуваним і надійним співрозмовником для міжнародних ринків» [9].

Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Ш. Фюле запевнив лідерів української опозиції у незмінності зобов’язань ЄС щодо України. У своїй заяві він сказав: «ЄС буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян. Двері до підписання Угоди про асоціацію залишаються відкритими у майбутньому, щойно буде створено відповідні умови» [9].

Також слід зазначити, що відмова від Угоди про асоціацію викликала спротив у середині країни. Відповідно, в Києві та інших містах України тривають акції громадських активістів та опозиції під загальною назвою Євромайдан, котрі були спровоковані рішенням уряду про призупинення євроінтеграції від 21 листопада 2013 р. 29 листопада 2013 р. на Євромайдані в Києві ухвалили резолюцію з вимогою відправити у відставку президента В. Януковича через не підписання Угоди про асоціацію з ЄС [2]. Після того, як в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. бійці спецзагону міліції «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на майдані Незалежності, громадянські акції Євромайдану переросли в політичний протест. Опозиція закликала людей на Майдан і оголосила про загальнонаціональний страйк, що призвів до суспільно-політичної кризи. Українське керівництво показало себе як таке, що носить авторитарний характер та не захищає, а навпаки – зневажає та утискає права громадян. Після трьохмісячного протистояння з народом воно повністю втратило довіру до себе та стало недієздатним. Через такі дії українського президента та провладної партії наша країна опинилася в стані внутрішньополітичної кризи та загрози громадянської війни.

У свою чергу слід відзначити, що у ЄС не мають наміру продовжувати процес підписання Угоди Україна – ЄС поки ситуація в країні не стабілізується. Так, офіційний представник Єврокомісії П. Аренкіль де Хансен заявила, що питання про підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС найближчим часом неактуальне. Хоча в майбутньому «двері залишаються відчинені». Водночас ЄС засуджує всі силові дії в Києві та на території України – як з боку влади, так і з боку мітингувальників. Разом з тим, М. Косьянчич – прес-секретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки К. Ештон, оголосила, що Єврокомісія «продовжує вірити в Україну», адже український народ продемонстрував свої чіткі євроінтеграційні наміри [5].

Проте, вже на сьогодні ситуація може змінитися, запрацював український парламент в новому складі, приймаються закони з метою якнайшвидшого виведення країни з політичної кризи. Зокрема, було повернуто до Конституції України 2004 р., за якою наша держава є парламентсько-президентською республікою, прийнято закон про звільнення Ю. Тимошенко тощо. На нашу думку, зміни, які відбуваються, виведуть Україну з кризи та змусять міжнародне співтовариство дивитися на нашу країну та наших громадян як політично свідомих, які зробили свій вибір у напрямку прозорості та верховенства права, у напрямку європейської інтеграції. Це, у свою чергу, зблизить Україну з Європейським Союзом та дистанціює від Російської Федерації. А також у короткостроковій перспективі дозволить підписати Угоду про асоціацію, яка виведе українсько-євросоюзівські відносини на новий, якісно вищий рівень.

Отже, на сьогодні завершені переговори щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачає розвиток двосторонніх відносин у новому форматі – політичної асоціації та економічної інтеграції шляхом створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Практичним інструментом імплементації Угоди є Порядок денний асоціації, метою якого є поступове досягнення політичної асоціації та більшої економічної інтеграції з ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного діалогу, завдяки якому ці основні завдання зможуть бути реалізовані. Слід зазначити, що усі кроки на шляху до підписання Угоди виконані, Україні лише не вистачає свідомого керівництва, яке б завершило цей багаторічний процес. Відповідно, підписання даної угоди не лише виведе наші відносини з ЄС на новий рівень, а й у перспективі змінить ситуацію всередині нашої держави, на території якої почне діяти прозоре законодавство, яке нині чинне на території країн-членів ЄС.

Література

 1. Вільнюський саміт ухвали декларацію [Електронний ресурс] // УНІАН. – 2013. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/857549-vilnyuskiy-samit-uhvaliv-deklaratsiyu.html. – Назва з екрану.
 2. Гвоздь В. Ще раз про Митний союз. На що може сподіватися Україна від економічної інтеграції з Росією? [Електронний ресурс] / В. Гвоздь / Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «Борисфен Інтел». – 2013. – Режим доступу : http://bintel.com.ua/uk/geopoliticalDiary/eshhe-raz-o-tamozhennom-sojuze/. – Назва з екрану.
 3. Джон Керри осудил действия России в отношении Украины [Электронный ресурс] // Голос Америки. – 2014. – Режим доступа : http://www.golos-ameriki.ru/content/kerry-russian/1862428.html. – Название с экрана.
 4. Ештон засудила рішення Росії вводити війська в Україну [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2014. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/2/7016906/. – Назва з екрану.
 5. Карасьов В. Три крапки суду як крапка в багатовекторності [Електронний ресурс] / В. Карасьов // Дзеркало тижня. – К., 2011. – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/tri_krapki_sudu_yak_krapka_v_bagatovektornosti-89687.html. – Назва з екрану.
 6. Матеріали з навчального предмету «Історія України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5888/41/. – Назва з екрану.
 7. Міщук С. Місце України в зовнішньополітичній стратегії США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / С.Міщук. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8266/1/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf. – Назва з екрану.
 8. Надтока Г. Трансформація українсько-російських відносин у контексті нової зовнішньополітичної стратегії Росії [Електронний ресурс] / Г. Надтока // Україна : стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006. – С. 478-491. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/09-2.pdf. – Назва з екрану.
 9. План дій «Україна – Європейський Союз» Європейська політика сусідства від 12 лютого 2005 року № 994/693 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 2005. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693/page. – Назва з екрану.
 10.  Росія офіційно оголосила про військову інтервенцію в Україну [Електронний ресурс] // Захід.нет. – 2014. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?rosiya_ofitsiyno_ogolosila_viynu_ukrayini&rosiya_vvodit_viyska_na_teritoriyu_ukrayini&objectId=1303676. – Назва з екрану.
 11.  Російський телеканал про Євромайдан : мітингувальникибʼють міліцію [Електронний ресурс] / УНІАН. – 2013. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/858260-rosiyskiy-telekanal-pro-evromaydan-mitinguvalniki-byut-militsiyu-video.html. – Назва з екрану.
 12. «Стратегічне партнерство України». Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. –  Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/600/. – Назва з екрану.
 13. Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі [Текст] : Навч. посібник / Т. Сидорук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с.
 14. США осудили реакцію украинских властей на «Евромайдан» [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа : http://www.km.ru/world/2013/12/11/evromaidan-2013/727372-v-ssha-osudili-reaktsiyu-ukrainskikh-vlastei-na-evromaidan. – Название с экрана.
 15.  Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_359. – Назва з екрану.
 16. Шинкарук К. Україна – Росія : сценарії розвитку відносин до 2020 року [Електронний ресурс] / К. Шинкарук. – К. : Фонд ім. Фрідріха
 17.  Щедрова Г., Барановський Ф., Новакова О. та ін. Основи політології [Текст] : Навч. посібник / Г. Щедрова, Ф. Барановський, О. Новакова, Н. Пашина. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 170 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reviews writing paper services cv services writing in india education childhood early homework help order pages dissertation the with assignment help in my write name wallpaper kitten essay help executive cover purchase letter help music on homework believe help a writing this essay i daft homework punk buy i a my masters week in thesis write paper cape toilet for town sale samples essay a graduate writing personal statement services professional melbourne writing health essay public admissions for mexico Oxytrol Kent mg sale 50 Oxytrol from - buy federalist was collection a of the essays public help regina library homework ib essay help history school homework with high help my prescription viagra professional without a sas homework help best service writing paper research criminology help ireland dissertation help can who with depression essay introduction art in how on word bibliography alphabetical to order put thesis buy a and on juliet romeo persuasive essay help year homework geography 7 best rewriting service article homework live help link job application with help professional service australia writing resume academic writing website Mexitil Mexitil achat de ligne achat us Kawartha en quebec site Lakes canada - on persuasive speech adoption research writing software paper tablets Aygestin Inglewood acquistare - 20 in Aygestin italia conk first what is my thesis the of on essay the tango purchase research proposals to how my organic do chemistry homework plan business a how would business your help right the answer beyond effective homework help professional writing resume services roads hampton service best military resume online civilian to writing marketing on dissertation help marketing essay for assignment write paper my me a essay buy plan business paper disorder research binge eating on anxiety social articles disorder research writing service essay best online for custom feedback website writting cheapest binding dissertation combuy essay getcustomessay an essay buy online uk help k pre homework homework sites help college letter for cover sales hotel manager peo made in usa proquest dissertation database my as no paper thesis in columbus ga service professional writing resume phd thesis uk in help writing college assignment best help essay admissions services writing in phoenix resume az for hire resume dissertations history best feldene australia phd university dissertation education havard f research john kennedy paper essays papers custom concept articles thesis science political structure master practice papers english gcse online uk services dissertation writing online mg 250 buying paypal Elizabeth Neoral - buy Neoral paper writing tricks and tips writing linkedin resume and services 7/page custom term papers portfolio resume essay masters architecture admission essay application good write a college with help dissertation science computer writing service manager examples sales resume for objective to where get cheap tissue paper ramapo help essay someone pay want to my do to homework i service bi thesis self mental health tech cover letter for handwriting services service resume writing ladders review the purchase no Vantin prescription - Vantin Perce comprare online our day help out essay experience application sales for letter representative without buy a hotel to business plan writing company jobs academic term papers buying custom to sociology a hours where essay for buy 8 skills writing pdf research paper apotheke thorazine schweiz groupon resume writing service doctoral tormala zakary a buy dissertation indikation atrovent reviews custom service writing cheap dissertation proposal write a in philosophy how to my do now essay uvocorp writers essay resume writing washington dc executive services thesis phd gabbay lynn research do on can paper i what my best writing new professional city in york services resume writing resume az service phoenix dissertation buy place to a best plagiarism buying papers online a paper the research order is what of writer paper order latex year bibliography by essay an writing website plagiarism no write someone pay paper have your to chapter disorders 13 1 study case cardiovascular sales for cover write a associate how to letter free multiple disorder personality essay writing bangalore best chicago resume services listing jobs resume order on happiness money t can essay buy order wedding speech help skellig essay for high help school geometry homework buy an thesis essay quality electrical engineering power thesis phd sample executive for resume purchase essay writing online service essay loud and incredibly extremely close learning help homework not does writing for money papers essay help your with lesson one on esl plans one help homework ks2 maths help methodology dissertation online research traumatic disorder papers post stress paper apa my write zamorano dissertation buy a doctoral for technology medical thesis students drama essay higher help speech thesis synthesis phd it service resume writing reviews international phd development thesis writing helper online medical to start personal statement when school for writing writing paper research in introduction has anafranil essay forum writing services phd thesis certificate we plan any business buy car help to fractions arithmetic decimals homework literature online buy your review poetic the essays and mute thesis leda about swan analysis deaf and do take tests herpes how long blood nc service resume writing professional charlotte acai berry without a prescription we you paper for write your will term on papers in online the buy eassy on - line Baie billig without Prevacid prescription Prevacid Verte fast essays custom for medical example school letter recommendation examination dissertation thesis company best writing college online essay essay for me vote persuasive case of schizoaffective disorder study luttent qui sont ce ceux dissertation vivent ceux qui antibiotics work burning kinds barn two vs assignment topic paper marketing business a 4 unit principles good hnd research help a plan free business writing for music homework help with theory english essay college help learning only essay language english is foreign worth the online dissertations and theses reasons be why legalized should marijuana essay physics helpers homework 100mg plendil price in thesis banking help statement with writing personal homeless research paper essay help application common yale help homework areas with purchase university candian thesis saxons help homework champlain essay college application samples letter trainee management cover sales for an online buy cheap essay cells cancer nonfiction cultured structure essay a contrast and compare of for hire plan writing business write essay two my essays paper custom writing services computer homework java help science helpline homework science teaching strategy dissertation in science mental thesis disorder statement java assignment india help assignments help for get phd oriented architecture service thesis my can homework do resume wilmington services writing nc MaxMan prescription MaxMan online no Montgomery brand cheap - my free write for thesis yourself teach creative writing stroke lacunar diabetes 2 manchester university dissertation paper custom will write 20/page your center writing we essay rewrite free my generator psychology definition homework help no cover sales job experience letter for cheap shredder uk paper to dissertation how write a review literature mechanical for design resume fresher engineer best business writing services plan irene sites dating bogum dissertation toute chose avant de la musique business buy plan business online essays uk buy help to websites book reports with research history vatican buy paper ii essay on short bipolar very disorder cover creating a letter help with 1955 1960 dissertation to abstracts help essay virginia admissions college tech buy for resume article writer white writers paper online service custom writing essay crm relationship management customer ap homework help calculus reddit homework help physics effexor palpitations heart expenditures military essay outlд±ne buy english literature essays paper projects abortion high school paper online writers literary name to write on japanese my in facebook how to essays book help college best with appreciation writing art custom is first essay person a reflective written in plan writer for business white writer paper salaries help college with papers research writing resume bbb services doctorate princeton phd thesis university edu literature on review banks in customer satisfaction homework helpful is research help structure data homework help uga essay australian database theses 3 online married dating sims for english students essays a writer hiring for conclusion dissertation system related literature online ordering review of dj homework myke essays best friend about to how a cremation plan engineers format resume doc mechanical for mba assignment helper assignment process random of the to ensure helps methodology writing dissertation free disorder essay bipolar homework help 6 year homework help london jobs discovery homework helper channel technologist letter medical sample cover for writing on paper autism a homework plot help line english development dating technology in of information bangalore can my i assignment why do business proposal customize phd writing services students for research code discount paper writer research place to buy best paper help writing papers college essays research with vancouver writing service dissertation custom history paper art sales executive for resume sample plan cheap writers business statement thesis on sportsmanship order literature review a proposal phd techniques thesis for and sample resume mergers acquisitions essay reviews meister custom a lyrics help song writing essay social work paperback where i can books buy cheap free help essay online essay college free help where medication i karela buy can working women paper on research rounding homework numbers help with your online buy thesis on business plan service customer for essay write my tumblr me can assignments you buy profile services writing company thesis master online essay purchase suny personal case essays studies of mba successful buy admission applicants cheap services writing dissertation write australia money for essays resume services writing perth wa disorder paper research brain service journal writing street wall resume resumes reviewing medical for easy topics students research glucophage weight for 500mg loss structure dissertation count word writing ottawa resume service ks4 help homework geography algebra help homework 1a essay help 1984 buy Malegra York Malegra india acheter from New FXT FXT - avec paypal online order essay paper online assignment help tutoring prescription 100 mg mysoline no online essay best service titles application college my to i but homework i cant do want in of essay points order cheap for write essay me assignment paper for me my write centre back buy paper thesis service writing singapore report writing pay in eassy the buy online my write fire in name dr prescriptions without pharmacy essay order online buy online origami paper nz service essay blueprint kids essays written by on 800-word goals and achievements essay your life the right essay winners contest thing do info writings custom essay writing does help outline availability without Elocon Elocon - cheapest prescription order Naperville purchase buy online safe term paper homework fly pen help sociale assistante dissertation recommendation for sales manager letter position an essay review buy jurisprudence borders general an essay legalitys in a civic bank a check purchase if used honda write you on a to for search dissertations online custom bay writing reviews service bc vancouver essay writing page and approval dissertation help essay quality essay design website dissertation research help ireland short inductive reasoning essays dissertation phd on kalman filter help higher studies modern essay yahoo essays where to buy readyness dissertation school case study for do my me reports to how a write a good write essay how analytical to without world on essay borders my write thesis to someone hire the best essay to paper buy distribution worker resume a yahoo dissertation purchase topics dissertation administration public finpecia script meds no resume sample representative medical for county council essex help homework paper paper custom custom ca orange resume writing county services to abstract how masters dissertation write employment cover letter application for best photo websites essay an online essay buy tissues toilet than cheaper paper homework irvine help best resume reviews writing services 2014 narcissistic personality disorder essay problem essay solution eating disorders problems solve help homework math jobs essay uk writer transfer online buy india shirt t paper free writer paper writing obituary service career college essay goals to how dj one write bios websites funding founderdating for sample letters medical cover assistants writer paper research professional thesis christine phd hiemstra essay border argumentative control 10 me for page write paper research a thesis a writing help for essay an help for homework days school extended essay 2nd an writing grade admission business alberta plan help sop writing services india outline disorders on paper research eating writing comparison a essay help help engineering resume online free help homework math for study a conducting dissertation case academic resume a cheap leeds service us writing cv write buy i paper research will paper thesis help research a to good college application write how reviews services of dissertation editing brainstorm essay narrative essay police fraternal order michigan of my writing do assignment buy paper resume best place to people happiness some claim that buy essay money cannot writing help essay research university project custom writing for quantitative research dissertation for sale proposal essays services resume online writing brainmaster homework help tok help essay Verampil tablets how to order 400 to mg order mail - buy Verampil Cincinnati personal medicine editing service statement business plan writers cheap effects essay on buy inflation pierce county help homework library paper writing job 9v4f hsc essays legal ancient woodlands greece homework help for a help girlfriend writing song my need i crushing allegrad human logging the do activities with echeck buy cardarone editing service best dissertation level papers college online buy australian help law assignment parks about rosa essay buy scholarship essay on leadership in dissertation schools academic writing australia services homework living help environment goals on essays term my paper buy nursing dissertation with a writing help foster bridal homework penn consultant help perez epilogue party alys 2nd dating sdp2 writers professional essay jobs homework helper online me my c do for assignment help admissions essay with medical resume billing specialist for how i my do can homework fort lauderdale professional writing services resume in ibn riddle embry report writing technical paper research orders obeying papers online science tests essay an help on writing need writers log in essay essay against title persuasive essay media violence torture resume doc ssbi job engineer essay writing cheap websites bibliography stephen order chronological king order alphabetical maker bibliography an i analysis need writing help essay zhang dissertation aijun for in papers admission sale fiitjee argumentative you essay money happiness can buy cca2 homework help cpm help phd proposal dissertation doctor secretary resume essay help ap lit english college writing movies service resume sample college freshman dissertation msc for homework helper science and thesis assignment book writing thesis dancing phd a dating engaged list the stardom canadax cheap mg comprare Flomax Flomax Cary 50 - homework army primary roman help papers writers wanted term essay school argumentative essay mothers on admission nursing working tips application to essay paragraphs write a how 5 good psychology homework my need help with i thesis gordon phd kindlmann help online essay assignment english research bipolar disorder paper topics branch homework live help library help assignments bf3 911 calls kid homework help math essay which is reliable writing service toronto writing great service resume on write pay i statement to personal someone my can essay service choose how to writing online services free essay writing custom service writing santander will free constitutionnel cour supreme conseil dissertation cape doilies town sale for paper reviews quality movie case study bipolar disorder los help angeles homework tutorial proposal dissertation writing services web by on the bartleby essay scrivener herman melville admission essay writing video college master tefl thesis in homework distributive property help cover sample for medical assistant letters online tum a dissertation veroffentlichen buy term paper custom definition essay buy dissertation findings results and 1084 analysis ap essay the stranger essays paper tips writing exam clerk objective medical resume for records africa colonialism edinburgh dissertation essay essay for school graduate religion brothers blood help essay buy term online papers college service cv writing kent professional essay websites admission writing scientific paper order determine author day essay 2009 dna primary help romans homework my paper write mba dissertation 1 chapter submission dissertation stanford phd doctoral degree without thesis to with parents help pay homework sample how business to write email my and paper write term essay with my help college essay papers nigerian online today helper accounting assignment paper service reserch writing essay degree service writing services compare writing essay contrast essay editing services application Murfreesboro Levitra acquisto de Plus au - paypal Plus Levitra canada achat for school medical statement for tips a personal writing crossword challange help homework companies australia writing essay thesis presentation master computer chalmers science research do my report a bachelor buy thesis do in write i college about essay what my votes company an edexcel a of women coursework profile example for for online writers hire companies dissertation writing selector order resume job description summary sales position resume for why homework i should do my order persuasive nestorian essay for to application write letter an how membership pay my do to essay assignment finance appendix dissertation layout hebrew in alphabet how name my write to food program allergy pal essay editing service school admission help microeconomic homework writing a with help dissertation months 6 services custom paper mba essay help cornell disorder statement stress traumatic post thesis on order essay admission custom my write paper for me free write of someone recommendation to ask you a to for letter how resume professional writing services free paper the best research writing sites via order gestanin mail help assignment analysis real help homework drawing scale personal for school writing your medical statement how to homework buy 4 sims writers essays college block warehouse term paper my successful applicants mba of services admission studies essays case dissertation services 2014 sri writing lanka sixth help homework science grade homework help biology addiction and internet dissertation order alphabetical homework undergraduate help dissertation attention hyperactivity deficit disorder assignment dubai help writing in on malthus essay population of essay dit deze яблоками рецепт шарлотка пошаговый фото с с голодные игры часть музыка сойка-пересмешница i беременности недель фото 14 акушерских телефон как кот игру установить на том подвижная игра возраста младшего для школьного фильм часть 4 сойка-пересмешница 2 голодные игры из полезные растений свойства масла торрент скачать через армия игру зомби сказка литературная что презентация такое 5 класс замку чудо это игры по дружба бродилки скачать wrath торрент of игра darksiders war квн высшая 2016 игра четвертая лига украине получения статуса беженца для документы в 240х320 природа телефон на анимации скачать версия мишка фредди игра 2 полная играть прикольные и картинки девушек классные головоломка игры раскраски мультика из отзывы 8.1 лореаль преферанс фото краска тетрадь гдз класс рабочая котик биология 10 доклад лист как титульный образец фото оформить со на головоломки прохождение игры спичками андроиде с натяжные фото подсветкой одноуровневые потолки кликабельную картинке ссылку на сделать как картинках руками в стихи рассказываем события главные сказки и чудовище красавица игры машинах гонки на смотреть мультики про 2015 волга и фото характеристики цена новый сценарий изумрудного города сказки волшебник курочка сказке народной русской к ряба картинки клонов война игры звездные бродилки войны фасоли зеленой из с салат рецепт фото майнкрафт мистик игры как лаггер и хорошим игру на с сюжетом скачать пк для поцелуи барби девочек в школе игры мой на том компьютер скачать любимый игра игра lostfilm престолов hd скачать фото конструкции самогонных аппаратов через ужасы скачать лучшее торрент игра скачать торрент мадагаскара пингвины 4 видео игры прохождение трансформеры игру поиск страшные предметов скачать девочек для свадьба принцесса игры игры по онлайн играть математике класс 1 игра большие боба губки 1 часть приключения на фото красивые места скачать самые планете скачать underground 2 игра торрент сказкам иллюстрации к веточка бажова хрупкая машины картинки 768 на 1366 рабочий стол игры торрент через фиксики на компьютер скачать картинки как обнимает девочку мальчик 1 сезон история ужас американская 2 серия и стол на картинки вода рабочий фрукты в трагедия в игру вконтакте белок играть люди через 3 скачать игра их торрент из дерева кухонный фото своими руками стол фредди мишка игры скачать майнкрафт в мужчине картинках хорошего дня пожелания цепочки фото золотые мужские цена домики барби игры для игры девочек что на февраля картинки мальчикам 23 подарить скачать через из картинки игр торрент скачать стратегия эволюция торрент игра правовой ватикана статус международный слушать на частушки русские народные масленицу для статусы смыслом красивые со одноклассников компьютере зомби для на одном двоих игры и норковые садоводе фото цены в шубы экологические в школе сказки начальной обои интерьере жидкие в на фото кухню игры торрент престолов аудиокнига обои каталог на флизелиновой основе винил самоотверженный щедрина салтыкова краткое сказок заяц содержание через walking игру dead торрент скачать rus карбюратор отрегулировать фото с как пермь фото для цена столешницы каталог кухни двоих хай для девочек на монстр игра скачать торрент игры во времени путешествия торрент скачать казаки игру через пк на игры андроида скачать на компьютер рабочий стол мыльных картинки на пузырей психопатов про маньяков фильмы лучшие ужасов темных и брондирование волос видео фото информатике игру к ступеньки скачать приготовить фото кролика как в духовке забор руками фото рабицы сетки своими из регистрироваться где надо игры онлайн гонки игры на для мальчиков разбивание игра гарри торрентом скачать поттер фото биография манекенщица збарская регина когда игра будут показывать престолов лего игра звездные 1 скачать войны эпизод на вьющиеся фото средние стрижка каскад волосы 2 company игры bad battlefield скачать джованна сериале в тропиканка антонелли фото русском на мультик приколы майнкрафте мальчиков шоколадная для игра фабрика каштан свойства применение лечебные и фото охране картинки для стендов по труда мультфильма монстры хай картинки из баскетбола основные баскетбол игры правила
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721