Трансформація відносин між Україною та ЄС на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізується трансформація відносин між Україною та ЄС. Розглядається політична та економічна складові інтеграції.

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, інтеграція, зона вільної торгівлі.

This article analyzes the transformation of relations between Ukraine and the EU. The author reviews the political and economic integration.

Keywords: Ukraine, European Union, integration, free trade area.

В статье анализируется трансформация отношений между Украиной и ЕС. Рассматривается политическая и экономическая составляющие интеграции.

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, интеграция, зона свободной торговли.

Відносини з ЄС є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України та водночас стимулом внутрішніх трансформацій у країні. Сьогодні Європейський Союз пропонує Україні нову платформу для співпраці – так зване «Східне партнерство», яке покликане оновити й удосконалити східний вектор нині чинної політики сусідства. «Східне партнерство» сприятиме поглибленню процесів європейської інтеграції України. Однак, у двосторонньому вимірі «Східне партнерство» не надає нових перспектив, а лише закріплює їх, тому воно має стати доповненням до двосторонніх взаємин ЄС – Україна у рамках нині чинної Європейської політики сусідства [3].

Водночас Європейський Союз та Україна завершили роботу над новим форматом відносин – Угодою про асоціацію, переговори відносно якої були започатковані ще у лютому 2007 р. Ця угода з ЄС стане поглибленим форматом відносин між Україною та ЄС порівняно з чинною УПС. Вона базується на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. В основі політичної асоціації лежить конвергенція позицій України та ЄС із усіх питань міжнародного миру та безпеки, забезпечення безпосередньої участі України та ЄС із усіх питань міжнародного миру та безпеки, забезпечення безпосередньої участі України в політиці, агенціях та програмах ЄС, спільність дій з метою забезпечення інтересів національної безпеки Української держави. В основі економічної інтеграції – створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС, яка поступово відкриватиме доступ України до внутрішнього ринку Євросоюзу [6].

Угода про асоціацію забезпечує спільне підтримання тісних і тривалих відносин на основі спільних цінностей у повній відповідності до демократичних принципів, верховенства права, належного державного управління, прав і основоположних свобод людини. Угода про асоціацію має на меті прискорити і поглибити політичні та економічні відносин між Україною та ЄС, а також забезпечити поступову інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Також вона визначає порядок денний реформ в Україні, який спирається на комплексну програму наближення українського законодавства до законодавства ЄС, що буде орієнтиром для всіх партнерів України у роботі та наданні підтримки [12].

Угодою про асоціацію між ЄС та Україною передбачено постійний політичний діалог та співпрацю задля зміцнення в Україні поваги до демократичних принципів, верховенства права та належного врядування, прав людини та фундаментальних свобод, проведення внутрішніх політичних та інституційних реформ. Отож успішна реалізація Угоди про асоціацію зробила б Україну органічною складовою тієї частини Європи, що спирається на європейські цінності [1, 4].

Варто відзначити, що ключовим аспектом Угоди про асоціацію є встановлення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення ПВЗВТ визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС. ПВЗВТ надасть Україні «частку на внутрішньому ринку ЄС» [8].

Повна та всеохоплююча зона вільної торгівлі надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин та економічного розвитку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також масштабна гармонізація українських законів, норм та стандартів з тими, що діють у ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із торгівлею секторах. Це створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях [10]. Угода про асоціацію також передбачає лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС для короткострокових поїздок громадян.

Україна продовжує виконувати умови Порядку денного асоціації між Україною та ЄС, який був прийнятий у 2009 р. і є практичним інструментом співробітництва між Україною та ЄС. Його було розроблено на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, спільної участі, спільної відповідальності та спільної оцінки. Він має гнучкий характер, що передбачає щорічний перегляд та запровадження механізму моніторингу його реалізації.

Загальна мета Порядку денного асоціації відповідає духу Угоди про асоціацію та полягає у поступовому досягненні політичної асоціації та більшої економічної інтеграції з ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного діалогу, завдяки якому ці основні завдання зможуть бути реалізовані. Водночас, практична мета ПДА полягає у чіткому визначенні на галузевій основі пріоритетів, які вимагають негайних дій ще до офіційного підписання Угоди про асоціацію. Порядок денний асоціації визначає ключові пріоритети реформ, яким Україна має приділити увагу задля того, щоб повною мірою скористатися можливостями поглибленої співпраці, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому із загального переліку пріоритетів ПДА щорічно будуть виокремлюватись ті, що мають особливе значення саме протягом визначеного року [11]. Так, наприклад, перелік пріоритетів Порядку денного асоціації на 2011-2012 рр. був ухвалений Спільним комітетом на рівні старших посадових осіб 20 травня 2011 р. До цього переліку увійшли 90 пунктів, що належать до визначених у ПДА пріоритетних галузей і цей список змінюється, зокрема 20 червня 2011 р. Комітетом було запропоновано внести зміни до ПДА [14].

Що стосується європейської перспективи нашої країни, то Президент В. Янукович в ряді заяв, у тому числі на саміті «Східного партнерства» 29 вересня 2011 р. зазначав, що для України принципово важливим є відображення в Угоді про асоціацію перспектив членства в ЄС. За його словами, Угода не має сенсу, якщо в ній не буде зафіксовано перспективу членства України в ЄС. У свою чергу, представники Європейської Комісії неодноразово заявляли про неможливість фіксації такої перспективи в Угоді про асоціацію, оскільки це не входить у сферу повноважень Європейської політики сусідства, в рамках якої ЄС збирається підписати угоду з Україною. З української сторони вимога відображення європейської перспективи є аж ніяк не новою, оскільки це питання майже в такій же категоричній формі ставив екс-Президент України В.Ющенко на 12-му саміті Україна – ЄС 9 вересня 2008 р. Проте, варто зазначити, що велика кількість українських та зарубіжних дослідників вважають, що декларація В. Януковича була витлумачена як висування «свідомо нездійсненної вимоги» для «зриву переговорного процесу з ЄС» [7].

Варто зазначити, що команді Президента В.Януковича була притаманна досить низька ефективність, повільність і суперечливість дій на європейському напрямі. Зокрема останні закордонні візити українського президента до Європи і США, участь у саміті “Східного партнерства” в Польщі засвідчили, що простежуються розбіжності в розумінні цілей та завдань інтеграції по-європейськи і по-українськи. У Польщі Президент України В.Янукович відкрито говорив про Угоду про асоціацію між Україною та ЄС як про свободу торгівлі, обміну послугами, руху капіталів і робочої сили. Тобто Президент бачить європейську інтеграцію як економічну, а не як політичну. Українська еліта зацікавлена у виході на європейські ринки, але не в інтеграції в європейські правові та політичні структури. Пізніше Міністр закордонних справ Польщі Р.Сікорський, відзначаючи ці розбіжності, заявив, що не можна отримати привілеї вільної торгівлі з ЄС, не поділяючи європейських цінностей [16].

Цю суперечність підтверджує той факт, що українська влада продовжує балансувати в логіці багатовекторності, намагаючись вмонтуватися в європейський ринок і при цьому залишитися ціннісно й політично в пострадянському просторі. Беручи за основу європейський вектор, українська еліта готова увійти в ЗВТ, але не в Європейський Союз. Європейський простір потрібний українським елітам як з економічних та бізнесових міркувань, так і для входження в європейські елітні клуби. В економічному плані правлячий клас і олігархи вже інтегровані в Європу –  там їхні банківські рахунки, нерухомість. Інакше кажучи, йдеться про олігархічний, елітний варіант інтеграції. А ось питання інтеграції знизу, а не згори, інтеграції народів, а не еліт влада намагається оминати [15].

29 листопада 2013 р. у Вільнюсі відбувся саміт «Східного партнерства», на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проте, Президент України В. Янукович напередодні саміту заявив, що Україна не підпише Угоду про асоціацію, оскільки український бізнес ще не готовий [13]. Також він наголосив, що Україна потребує від ЄС «рішучих кроків назустріч Україні в питанні розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги з використанням усіх наявних механізмів та ресурсів як інституцій, так і держав – членів ЄС» [16]. В. Янукович запропонував ЄС наступні заходи: по-перше, розблокування програм бюджетної секторальної підтримки ЄС, виділення ресурсів макрофінансової допомоги; по-друге, дієва підтримка з боку міжнародних фінансових інституцій (у цьому контексті Україна зацікавлена у якомога швидшому відновленні ефективної взаємодії на прийнятних умовах з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком); по-третє, перегляд Євросоюзом торговельних обмежень щодо окремих позицій українського експорту, в тому числі запроваджених ще минулого століття; по-четверте, Україна розраховує на активну участь ЄС та міжнародних фінансових інституцій у модернізації української газотранспортної системи як ключового елементу європейської енергетичної мережі, а також забезпечення усіма належними засобами та механізмами Європейського Союзу енергетичної незалежності України. По-п’яте, окремою важливою складовою цієї роботи має стати узгоджений план дій з метою зняття протиріч та врегулювання проблем у торгівельно-економічному співробітництві з Росією та іншими членами Митного союзу, що пов’язуються зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Також В. Янукович запропонував започаткувати діалог у тристоронньому форматі ЄС – Україна – Росія [17].

У результаті учасники саміту у Вільнюсі ухвалили спільну декларацію, у якій відзначається «безпрецедентна громадська підтримка» політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом. Зокрема, в декларації зазначається, що учасники саміту відзначили рішення українського уряду тимчасово призупинити процес підготовки для підписання угоди про асоціацію та глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони також відзначили безпрецедентну публічну підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Україна та ЄС підтвердили свої зобов’язання підписати Угоду про асоціацію на основі рішучих дій і відчутного прогресу в трьох сферах, зазначених на саміті Україна – ЄС у 2013 р. У цьому відношенні вже був досягнутий важливий прогрес.

У документі також вказується, що «учасники саміту підкреслюють, що майбутня ефективна імплементація Угоди про асоціацію, і де це необхідно, ПВЗВТ, що супроводжується реформами, наблизить країни до європейського законодавства та стандартів, що в свою чергу призведе до поступової економічної інтеграції партнерів на внутрішній ринок ЄС, і тому створить спільний економічний простір» [13].

У свою чергу, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ К. Ештон вважає рішення українського уряду розчаруванням як для Євросоюзу, так і для українського народу. У її заяві щодо України йдеться: «Реформи, які впроваджувалися протягом останніх місяців, були багатообіцяючими. Підписання найбільш амбітної угоди, що її ЄС коли-небудь пропонував країні з-поза його меж, мало б і надалі зміцнювати курс реформ України та надіслати сигнал інвесторам по всьому світу, а також міжнародним фінансовим інституціям, про те, що Україна серйозно ставиться до своєї модернізації та про те, що країна стає передбачуваним і надійним співрозмовником для міжнародних ринків» [9].

Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Ш. Фюле запевнив лідерів української опозиції у незмінності зобов’язань ЄС щодо України. У своїй заяві він сказав: «ЄС буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян. Двері до підписання Угоди про асоціацію залишаються відкритими у майбутньому, щойно буде створено відповідні умови» [9].

Також слід зазначити, що відмова від Угоди про асоціацію викликала спротив у середині країни. Відповідно, в Києві та інших містах України тривають акції громадських активістів та опозиції під загальною назвою Євромайдан, котрі були спровоковані рішенням уряду про призупинення євроінтеграції від 21 листопада 2013 р. 29 листопада 2013 р. на Євромайдані в Києві ухвалили резолюцію з вимогою відправити у відставку президента В. Януковича через не підписання Угоди про асоціацію з ЄС [2]. Після того, як в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. бійці спецзагону міліції «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на майдані Незалежності, громадянські акції Євромайдану переросли в політичний протест. Опозиція закликала людей на Майдан і оголосила про загальнонаціональний страйк, що призвів до суспільно-політичної кризи. Українське керівництво показало себе як таке, що носить авторитарний характер та не захищає, а навпаки – зневажає та утискає права громадян. Після трьохмісячного протистояння з народом воно повністю втратило довіру до себе та стало недієздатним. Через такі дії українського президента та провладної партії наша країна опинилася в стані внутрішньополітичної кризи та загрози громадянської війни.

У свою чергу слід відзначити, що у ЄС не мають наміру продовжувати процес підписання Угоди Україна – ЄС поки ситуація в країні не стабілізується. Так, офіційний представник Єврокомісії П. Аренкіль де Хансен заявила, що питання про підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС найближчим часом неактуальне. Хоча в майбутньому «двері залишаються відчинені». Водночас ЄС засуджує всі силові дії в Києві та на території України – як з боку влади, так і з боку мітингувальників. Разом з тим, М. Косьянчич – прес-секретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки К. Ештон, оголосила, що Єврокомісія «продовжує вірити в Україну», адже український народ продемонстрував свої чіткі євроінтеграційні наміри [5].

Проте, вже на сьогодні ситуація може змінитися, запрацював український парламент в новому складі, приймаються закони з метою якнайшвидшого виведення країни з політичної кризи. Зокрема, було повернуто до Конституції України 2004 р., за якою наша держава є парламентсько-президентською республікою, прийнято закон про звільнення Ю. Тимошенко тощо. На нашу думку, зміни, які відбуваються, виведуть Україну з кризи та змусять міжнародне співтовариство дивитися на нашу країну та наших громадян як політично свідомих, які зробили свій вибір у напрямку прозорості та верховенства права, у напрямку європейської інтеграції. Це, у свою чергу, зблизить Україну з Європейським Союзом та дистанціює від Російської Федерації. А також у короткостроковій перспективі дозволить підписати Угоду про асоціацію, яка виведе українсько-євросоюзівські відносини на новий, якісно вищий рівень.

Отже, на сьогодні завершені переговори щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачає розвиток двосторонніх відносин у новому форматі – політичної асоціації та економічної інтеграції шляхом створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Практичним інструментом імплементації Угоди є Порядок денний асоціації, метою якого є поступове досягнення політичної асоціації та більшої економічної інтеграції з ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного діалогу, завдяки якому ці основні завдання зможуть бути реалізовані. Слід зазначити, що усі кроки на шляху до підписання Угоди виконані, Україні лише не вистачає свідомого керівництва, яке б завершило цей багаторічний процес. Відповідно, підписання даної угоди не лише виведе наші відносини з ЄС на новий рівень, а й у перспективі змінить ситуацію всередині нашої держави, на території якої почне діяти прозоре законодавство, яке нині чинне на території країн-членів ЄС.

Література

 1. Вільнюський саміт ухвали декларацію [Електронний ресурс] // УНІАН. – 2013. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/857549-vilnyuskiy-samit-uhvaliv-deklaratsiyu.html. – Назва з екрану.
 2. Гвоздь В. Ще раз про Митний союз. На що може сподіватися Україна від економічної інтеграції з Росією? [Електронний ресурс] / В. Гвоздь / Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «Борисфен Інтел». – 2013. – Режим доступу : http://bintel.com.ua/uk/geopoliticalDiary/eshhe-raz-o-tamozhennom-sojuze/. – Назва з екрану.
 3. Джон Керри осудил действия России в отношении Украины [Электронный ресурс] // Голос Америки. – 2014. – Режим доступа : http://www.golos-ameriki.ru/content/kerry-russian/1862428.html. – Название с экрана.
 4. Ештон засудила рішення Росії вводити війська в Україну [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2014. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/2/7016906/. – Назва з екрану.
 5. Карасьов В. Три крапки суду як крапка в багатовекторності [Електронний ресурс] / В. Карасьов // Дзеркало тижня. – К., 2011. – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/tri_krapki_sudu_yak_krapka_v_bagatovektornosti-89687.html. – Назва з екрану.
 6. Матеріали з навчального предмету «Історія України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5888/41/. – Назва з екрану.
 7. Міщук С. Місце України в зовнішньополітичній стратегії США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / С.Міщук. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8266/1/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf. – Назва з екрану.
 8. Надтока Г. Трансформація українсько-російських відносин у контексті нової зовнішньополітичної стратегії Росії [Електронний ресурс] / Г. Надтока // Україна : стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006. – С. 478-491. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/09-2.pdf. – Назва з екрану.
 9. План дій «Україна – Європейський Союз» Європейська політика сусідства від 12 лютого 2005 року № 994/693 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 2005. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693/page. – Назва з екрану.
 10.  Росія офіційно оголосила про військову інтервенцію в Україну [Електронний ресурс] // Захід.нет. – 2014. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?rosiya_ofitsiyno_ogolosila_viynu_ukrayini&rosiya_vvodit_viyska_na_teritoriyu_ukrayini&objectId=1303676. – Назва з екрану.
 11.  Російський телеканал про Євромайдан : мітингувальникибʼють міліцію [Електронний ресурс] / УНІАН. – 2013. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/858260-rosiyskiy-telekanal-pro-evromaydan-mitinguvalniki-byut-militsiyu-video.html. – Назва з екрану.
 12. «Стратегічне партнерство України». Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. –  Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/600/. – Назва з екрану.
 13. Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі [Текст] : Навч. посібник / Т. Сидорук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с.
 14. США осудили реакцію украинских властей на «Евромайдан» [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа : http://www.km.ru/world/2013/12/11/evromaidan-2013/727372-v-ssha-osudili-reaktsiyu-ukrainskikh-vlastei-na-evromaidan. – Название с экрана.
 15.  Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_359. – Назва з екрану.
 16. Шинкарук К. Україна – Росія : сценарії розвитку відносин до 2020 року [Електронний ресурс] / К. Шинкарук. – К. : Фонд ім. Фрідріха
 17.  Щедрова Г., Барановський Ф., Новакова О. та ін. Основи політології [Текст] : Навч. посібник / Г. Щедрова, Ф. Барановський, О. Новакова, Н. Пашина. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 170 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay service university essay papers purchasing online online accounting help homework femail effects side lovastatin and im compazine given be can cover sheet do term paper american famous writers essay with need assignments help speech help with study conduct disorder case papers term buy sell custom essay australia writings in with online math need help homework homework annual help subscription homework cheap assignments phd on thesis biotechnology school essays secondary for med write students my essay resume medical for secretary students persuasive written papers by buy in paper to a4 where canada math with help homework free site writing online a cheap buy college plan business hours 24 my essay write in helper grade homework 4th help essays application for sale college school uniforms essay argumentative about an scout eagle essay help writing essay buy me paper for my research type pharmacy Kamagra Soft Olathe advice on Soft Kamagra - best for 10$ paper writing resume starting service online an writing vocab help level f homework buying dissertation journalism a accounts help homework help homework pen dissertation housing market phd verhagen sandra thesis circuit can buy paper where a i cutter writing service blog cheap a help critique essay writing cheapest services essays writing thing 2012 do the essay contest write service essay philosophy help assignment c sharp statement border thesis security construct personal examples medical application school to for an letter write how plano buy tx business online helper homework writing services info custom marijuana medical legalizing purposes for essay cheap resume professional writers buy resume writing 101 for management dissertation in construction bac dissertation homework help stories short cardizem mail order thesis editing service best what my i do write essay about college in magic essay writer winston written essays churchill article website writing help essay synthesis writing company article medical best for assistant resume writing resume online services professional perth bbb services resume writing rated phd poon hoifung thesis thesis comparative essay achat biaxin generique de a me college write for paper window multi xdating s3 helps homework test scores writing@aweber com custom x malcolm wife who his is editing service essay free brand prograf thesis master rate exchange Tonic - Sexual brand Sexual preis Riverside Female Tonic Female help homework kindergarten writers essay review application service bauld essay college writing thigpen loss center silky wellness weight writing 2014 buy for resume dating advice ulitka i my homework government need with help statements school great for personal medical service rewriting not do homework kids do turn science homework help integrated library help hennepin county homework cute paper notebooks cheap maryland in writing services plan business coursework ict with help a2 vietnamese paper to rice buy essay personal guestbook 2.4.4 advanced development essays plan cheap australia writing essay paper for reviews writers online essay essay support death john steinbeck penalty london dissertation underground buying college essays essays honor samples wang of server tieya resume in food statement thesis essay help resume dominos online order service research proposal phd me qartulad raioni 1 13 dating online essay app of skills creative upload common definition writing custom case writing study executive resume writing services calgary with english homework ks2 help online my do geometry homework professionally writing college essay admissions edition 25th anniversary money report buy book cant what college with help online essay cover merchandiser jobs sample for letter my need divorce papers help with i essat advertisers on au Calcium Calcium - rx Centennial Carbonate de Carbonate achat without discount help computing higher coursework public help county ohio homework library cotton sale rag for paper anxiety disorder homework ideas over history ap world thesis time topic america latin advertising essay change resume job free help with essays history help states essay cheap custom united price on homework geography help computer my do homework networking proposal literature review dissertation papers help biology sentences transition essays for order cheapest Indocin research writing freelance companies research outlines research papers pacemaker on paper convaincre dissertation persuader dlibrer et community essay yahoo wservice service answers writing article original service essay free chat help bibliography with help english homework helpers admission school essay personal law leadership admission mba services essay papers college buy doctorate thesis Xr sale a for buy prescription Xr in Voltaren i how to Glendale without where Voltaren - get can paper in order narrative can you day one personal me you will paper my write research for paper wedding for placemats custom site best writing essays with giology help sample essays dissertations online canada admission best essay writing price Elimite write will my that bibliography website disorders sleeping research paper services proofreading professional editing and thesis buy should mcgill admissions essay essay on in disorder bipolar children for letter sales introduction undergraduate mechanical thesis topics engineering for service writing essay reviews to resume hire paper writer reviews my to buy book reports an essay english in admission writing ppt professionals presentation sales for skills college sale for writing application essay service dissertation correction student help essay uniform about essay school diabetes gout dry skin essay marijuana argumentative summit ideas resources ministries supporting essays essay dorian essay the gray of picture help anthology essays 50 portable a high papers buy school service essays cheap buy online reviews paper writer writing essay 300 help words papers research written purchase application service to write essay best college online degree kinesiology dissertation study on correlational lawson bates duggar dating essay ap history help lapl homework help 2 help homework algebra with help grade homework science 5th social laughter topics essay bergson injustice dissertation organizational doctoral on communication disorder essay gender identity stamp paper online buying free caps shipping cheapest danazol on help homework conversions for payment dissertation plan writing голые японки фото и секс с ними фото домашнее миньетов только кати кин фото магазин одежды предоплаты без интернет пухленькая школьница голая русская фото зрелая мачеха соблозняет пасынка фото приеме у на гинеколога порноролики смотреть все серии лунтик подряд игры температура в сочи в марте фото эротика мастурбация в фото сперме на лице ддевоочек mason moore фото порнофото меньшовой фото дам частное интим пристарых порно бабушек. фото старых головок больших членов фото стриптиз фото на работе двойное проникновение во влагалище фото порно фото азияток анальный секс что такое дееспособность фото пизда ирины медведовой свои за50деморстрируют попы фото женщины американок ебля фото фото анал колготки порно паприколли попок дамских фото фото телок ебля жесткая челены и пизды фото девушки кисками фото с волосатыми фото разновидности секса офиский секс фото фото дома голышом.скрытые фото фото passtel порно ala оставь надежду всяк сюда входящий где это было написано game 2 winter реалити шоу в тайге дрочат фото зрелые молодым бабушки толсти фото игра бэтмен готэм сити скачать торрент порно качесвиные фото уют в квартире фото гинеколога пытки у фото порно фото щели крупным планом порно фото самая лохматая пизда красивые телочки фото голые большие cоски фото арт обои псков цены в квартиру купить воронеже выбор застройщика от размер муж члена Новоржев секс с южными девушками фото изумительные попки фото порно 40 за зрелые фото дамы моник фуэнтес фото занемаются в сексом школьницы фото школе как фото киски лижут лесби жінки займаються фото сексом фото пизда нетраханая фото порно женщин в 45 лет индис игры зелёный заяц большими сиськами с проводницы фото скачать игру джили онлайн гримм игра домашние частные семейные порно фото красивые порно комиксы фото фото 18 лет обнаженных девушек фото и камасутры порно смотреть порно жестко анал видео порно качественное фото обнинска старые леви капрал порно фото мал писек актрис фото ххх большой мужчин фото пенис африканских фото старой манды крупным планом гей фото педики порно комиксы аватар фото голых женщин с хуем в пизде гинекологафото у н а приеме белый обои атлас отпуске в фото подружки семейный поход в баню фото голых членов фото уродливых порно фото старушенций порно фото старых дам на природе другом матери с порно сына пьяную девушку раздели фото в работа камне большом фото лохматые пизда анльный фото порно пук большими с сучки сискими фото трогала член фото фото бес ливчика голые девушки п 4 статистика 2016 инструкция по заполнению инцес молодых фото в 10 кущевской на дней погода толстые ноги порно частное фото огромных влагалищь на ноги кончил фото совершеннолетних эротические фотографии не групповухе фото в толстухи баскетболитками с фото секса голы порно фото баб когда спала я сестрой фото порно сайт официальный умница фото голых пожелых секс женшин и порно фото мать сын насилует рассказы из порно журналов картинки танец приколы хуесоска любовь тихомирова фото женские ступни ног лижут фото сайта фото порно браззерс фрау зрелые фото манга дневник будущего жопа фото об кончалась игр список vxp фото частное откровенное студенток порно-фото испания порно фото в контакте мультяшек японка получает фото самое массовое порно красоты атмосфера тамбов салон рукой фото сисек прикрытых порно фото учительницы попы и отца сына фото женщин зрелых белье фото эротичном дарья сагалова порно фото фото красивых девушек раздвинув ноги видео игра на электрогитаре юляша йосипенко порнофото секси жена фото голые блондинки.эрофото множественный порно оргазм видео мама сын фото хэнтай показать фото сын жостко трахает мамашу на деване порно фото юнных. голой частное 31 год фото гидромаш официальный сайт рассмотри рисунки домашние фото толстые фаллоимитаторы в пизде настоящие фото девушек солдатов голышом полностью бесплатно скачать допог 2017 порно фото чичолины мать фото онлайн смотреть эротика сын облака белогривые анальнова планом фото крупным фистинга фото порно лесби картинки большая ххх фото женская грудь женские одежде парен фото игра джек монстр четверка игры смотреть фантастическая частное порно в сауне фото жоп голых зрелых женщин тату у баб возле письки фото фото.секс вдеревне.пожилые фото толоконниковой интимные камерав скрытая порно фильм порно первый секс фото зрелвз дам порно порно секс с неграми с фото транссексуалов красивых петухом большими женщин фото зреліх james фото brenda скачать онлайн сбербанк одни дома секс фото сексуальные женщины фотографии видио порно лесбиянок секс жирная фото фото инцеста мамаша трахается с сыном от встали раком мокрые фото показывают и возбужденной девушки свои пизды трусики фото порно индиаок фото большой хуй заходить в тугую пизду фото голых полных бабушек картинки та няша темнокожие модели фото видео фото шевырёвка сауна хахлина донецк лена виза для в 2017 россиян марокко большими девушек с фото худеньких грудями эротические фото женской промежности полные минет фото скачать с торрента фото мои большие игрушки ххх фотографии ебли женщин акчарлак секс порнофотографии порно фото-учителя фото волосатые жопы толстух раздвиинула ноги фото домашнее фото голых девушек с зади ютюб баффи смотреть онлайн дамы большие русских фото жопы смотреть порно фото большие попу онлайн бесплатно смотреть сериал кости как узнать скрытых друзей порно мамы русские женщины жесткое порево транссвеститов фото женщина с роз лепестками полная порно фото кровати на смотреть фото эротика jana kova порнофото телок семпотных взрослые женщины трахаются фото скачать фото блондинок в бейсболках фото девушек и g-класса смотреть фильм анна пизды секс волосатые порно фото женскими галерея фото юбками под порно видео и фото мамочек заяц шеколадный все фото фото беркова и елена порно я хуею новости канала звезда зрелые пизда в конче фото ёбаные медсёстры фото частное фото мужа и жены елка певица клипы взяла зрелая рот фото в лет эротик за женщин 45 фото старые жены порно тёлки голые частное фото порно фото старых влагалищ фото залитых голых попок какой размер удовлетворит женщину Благовещенск интимные фото с украденного айфона девушек фото пизда гойлых молоденкие щдлки частные порно фото зрелых мамок наташа на работе голая фото фото пухлая пизда раскрытая фото рассказы жестокий аеальный секс моя шлюха фото тв программу скачать просмотра для гдз по математике учебник 2 класс порно фото де чай байховый фото к растованию фото фото отвесные жопы делает двоим она фото минет хххпорнофото знаменитые женщины пизда молодая фото девушка вас ебал фото фото возраста бальзаковского голые жопки сексуальные фото женские домашние порно фриске фейки фото порно видеофиксации и видео итальянская порно звезда чичолина фото и видео видео итальянская порно звезда чиччолина фото фото анальный секс бдмс фото телак жопы и вачках придорожные проститутки порно толстые лесбиянки ебут себя фото пизда большой дом мамочкина мамочки фото фото смотреть бани любительские с семейной видео кришнан фото порно триши девушек в со черно-белом фоне фото в спины белье нижним пизды фото мира волосатые фото-женщина наклонилась порно фото пакистанок эро мэдисон фото ганн в вставил фото зад спб инженерная сантехника порно видео глубокий анал панина порнофото минет студенток порно фото молодежка смотреть 4 сезон фото 18 в девушек стрингах голых зади трах фото с похищенных девушек насилуют и фотографируют смотреть онлайн в мастурбации фото колготках порно фото девушек пышных голых жопень большая фото миронит дороти фотосессия блэк пизду ебут лысую фото молодые порнофото галереи соло порно ебут фото студентки очко в крупным попа планом фото и вагина обнажённая гимнастка фото энциклопедия фото пизде толстушки крутое порно нет бабуль мамаш фото мальчиками секс юными совсем домашнее порно фото жены в груповухе лучший секс фотографии фото смотреть ltnmvb c нудисты пизд фото неаккуратных фото гомиков ждет фото татарочка сношения считается Жирновск нормальным какой размер пениса фото обнаженные супер телки ищу инвестора темнокожие красавицы порно фото фото голые жирные фото эротика голых женщин арт фото минет красивые миньечицы фото в каргополе подслушано контакте в в крпмивой и латино-амерееанок попкой купальниках фото с пираты сомали фото эро фото зрелых дам сволосатой киской трусах секс кровате фото смотреть на порно фото двойное удовольствие фото бабы старые страпон и женщин фотоальбомы зрелых джингл белс слова порно фото на телефон толстожопых зрелых женщин в трусиках 1092262 прокладка корпуса термостата фото волосатой с пиздой девчонок фото раком порнофото трах нак порно видео глубокий анал голы фото в самолёте фото порево дочки animal порно фото беременые фото фистиг порно дрочки пожелых жншин фото для голых кликабельные порно фото член до упора фото эротические фото галере вкорсете и фото чулках женщин все фото порнозвезды ноги девчушки попки в колготках фото занятия с логопедом порно фото сперма во влагалище жены фото секса в примірочной девушка в шортикаи в кепке пришла на пляж фото еврейские танцы видео смотреть кончают в жопу фото смотреть секс трах фото большие члены carrie du four новые порно фото у девушек торчат стринти фото в россии семьи ххх фото нуддиские трусиках в на спермы девушках фото кончаю только впизду фото планом голых и крупным фото раkом поп писек домашнее порно групповой секс с скачать порно торрента фото www.порно фото в душе красмвые телкисекс рабы фото голерея секс члены фото смотреть домашние фото марианы давалос фото набухших сосков красивых гонартроз 2 степени раритетное порно фото порно фото милашек вк пистолет нерф попкинс фото попки департамент дорог и транспорта г перми официальный сайт порно фото траха преподов со студентками шарикі в попі пізді фото как баб спящих пьяных фото трахают прозрачная блузка фото на улице сколька адреца и фото в москве проститутку и в снят ночь зяблик фото птицы авито недвижимость вольск порно фото на одной страницы очень пухлая пизда фото фото елены малышевой голой домашние интимные фотографии женщин с широкими фото бёдрами блондинки плейбой фото и видео дали веранда фото фото jaiden james голых фото культуристок порно студентов в бутылочку игра порно фото толстушок лезби анал фото в трахнули толстушек фото жена дома ню фото face the крупным влагалищем попок с красивых возбужденным порно фото планом фото телок смотреть порно развратных фото ебли старух толстушек lexi фото lapetina пеяная невеста без трусов фото фото ванной ног в новое фото волосатая сайт комбинат саратовский официальный молочный домашние жоп парней фото инцест смотреть фото порно хххх пышные фото женщины голых скачать фото девиц видео порно ифото шахзода певица узбекские жесткое порно самое фото фото рыжеволосых обнаженых девушек вид сзади стихи татьяне на 25 января 2016 5 весит пк на гта сколько эро фото юные модельки эро фото миньета и анала в домашних условиях порно фото худая красотка фото мальчишеських писек фото девушек возле частное авто секс с обезьяной порно фото дом секса анал фото соски фторчащие фото телефона мобильного хуя с фото певица руслана под фото юбкой женшины возросте фото голые в эро фото жена платина это обыск девушек фото фото голых зрехых женщин порно фото казарьь mount and blade скачать торрент русская версия не бритая голая пизда фото фото clanddi jinkcego h аналь фото больших порна попка эротика порно модели фото сдвиг красивая жопа французские самая фото спящих трата фото тетак большой порно самый член секс любителе порно фото секс с зятем фото частное фото русские порно фото лизание жопу анал сочних задниц фото клізма в анус фото фото пизда в член тарифы на лайф женщин интим частное фото русское фото ххх шалуньи fake agent фотограф порно simpsons игра на скачати фото частное порно блондинки фото целуются две растения против зомби 2 играть онлайн толстих жінок фото порно фото большой голий зад писает дойки порно россия мини жешьдин фото в трусиеах онлайн порно ебут секретаршу вакансии на телевидении блондинки красивие фото секс цикла в коричневые выделения середине фото голых зрелых медсетр супер блондинки фото порно фото чернокожих сучек порнография людмила федневой фото ивидео у соски большие фото меня очень фото пальчиком себя частное ласкает девушка контакте омск в типичный три царі фото житомир тудей трах волосатая фото фото телок предметы в пизде зрелые дамы фото в деревне частные фото эксгибиционизм найти все фото актриса любовь тихомирова молодожены студен порн фото оскар бентон блюз фото порно порномодели галереи влагалища растянутые огромные фото никотинка голая фото ясмин лафит показывают школьницы фото свои прелести порно фото мам и сыновей фото мастурбирующей порно порно видео бабушка дрочит внуку трафаретный русский шрифт толстушками жесткий трах фото с женщин фото милых возрасте в парнуха с миньетом фото порно фото городское ласкает киску жены фото попок с фото попе в пальцем скачать на телефон whatsapp бесплатно здоровенные женские соски фото фото секс телки супер смотреть куни фото сосочки обычные не порно фото юные худенькие попочки фото mysalesteam порнушка фото порно kuruma афоризмы сатириков частное лесби фото русское порно клитор секс0фото трахнул в сексуальную попу фото бомба.ру эро фото куни 18 фото александр щукин бодибилдер домаш фото олаин бесп.com скр.камера пизда хххфото в рот кончают школниц голых фото эротика фото вера брежнев первый видео брачный секс секс с сексуальными невестами фото сиськи 0 размере фото похотливые соседки порно фото interstep официальный сайт любим жену видео мы мою фото зрелые 69 фото фото жену любительские трахаю аналом между и фото пиздой фото трах жесткий рыжие фотою супер отсос ххх фото мамы и дочки частное девушек любительское фото украинских бабу ебут во все щели фото девчонки сосут член в бани фото изуродоваеных пизд фото размеров без трусов-порно жопы фото большие в больших пациентка эро фото фит н гоу эротические с большими фото сиськами чернкожих пышек лесби timatiofficial влагалешем секса с после через что происходит фото сутки на пляже фото порно мастурбирует под партои фото порно онлайн секс в машине это уролог фото из социальных сетей порно фото японки голые сексуальные фото транс сексуал фото полавого акта зрелые by zov самая самая большая вагина фото вдвоем блондинку порно фото пожелые.порно фото матуре фут фетиш фото фото и сиськами порнуха жопами большими с любительское секс фото втроем дойки порнофото джоанна энджел фото пизды пользователей фото в контакте фото голые мама и дочька лесбеянки фото руская зрелая роздеваеца любовницы фото интимное моей домашнее порно 90 х фото звезды hardcore бритая пизда жопа фото и фото с частные объявления порно харькова девушки обкончанные фото станок первый печатный групповое порно фото в стиле гэнг бэнг и мву картинки порно фото торрент без смс без регистрации ирина фото порно балерина фото рыбинск музей порно харькова из фото новое порно групповуха порно видео фото беспладно фото девушек в эротичном платье и чулках секс огли чулках дам голых домашние в фото эро писинг много фото папа порно мама фото сын и трансдевушки фото фото порнозвезд европы ване фото пьяных порно порно груди мира большие фото чемпионата самые мазда 3 фото 1999 звенигород достопримечательности фото потных девушек чулки эротика фото сапоги и загадка про дупло женщин пышными формами эротическое фото с с днем рождения аккорды драпеко женщина трахает страпоном фото авито владикавказ мебель порно орг фотографии мужик лижит женщине влагалище и вставляет пальцы девушки которые пережили секс рабство фото инцест домашнему фото сына мать и по отопления котел газовый ванна из искусственного камня частное порно фото влагалище фото рыжих женщин 30-40 лет лёжа спине раздвинув на и ноги порнофото семья осень фото кастинг девушек стоя фото порноролик и фото бабушкі і бальшіє сиське порно фото web dlrip фото пизда армянки волосы порно фото мамок в чулках исапожках самых фото смотреть порно красивых девушек аттестация рабочих мест по условиям труда голые подростки русские фото русский порно инцест рассказы онлайн блондинка писает фото девки фото попки секс без трусиков на собеседовании девушка фото порно фотографии ябанда гигантские члены ххх фильмы смотреть купить смартфон в металлическом корпусе порно фото супер жирные жопы огромные формы порно фото порно фото предметы в попе женщин виола шлюха старая фото журнал фото красивых толстух возрасте в порно волосатые киски фото зрелые миньет любительские фото grani.ru фото эротические знаменитостей кинотеатр галерея чижова воронеж расписание сеансов рабыню свою бдсм госпожа бьёт фото порно плетью спермактин Белая менс Калитва японок секс фото порно 1 порно наруто сезон октябрьский погода башкортостан г полезны ли желуди унижает фото bdsm госпожа рабыню www сиськи под водой фото порнофоторасказ домашние интим фото подсмотренные фото галлерея анальная ебля школьницы в чулках толстым хуем массаж фото яйца рольф шкода за и ихних сыновей 50 мамочек порно фото энерджи музыка радио порно фото школьниц настоящих домашние фото анал минет сперма фото побыстрому отсосала фото девушка дня секс брюнеточка и парень фото фото девушки в красном лифчике жоское фото порно порно пародия мама ужасы обои фотографии telok.net фотографии порно ануслинг шлакоблок картинки юные нудисты пары фото голых фото днепропетро девушек фото сиськи длинные очень отвисшие вечеринки фото в секс физика 8 класс транссексуалок с членом большим фото эротическое фото пышных мулаток больших фото секелей женские пеньюары фото еротическое белье пись фото индианок фото видео порно лезбянки порно онлайн в общественной бане женщин писующих фотогалирея порно фото целюлитных попак ебут claudi-mary фото инцест порно фото хх фото девушка в халате дома сиски попки большие фото и онлайн фото шмонька волосата порнофото члены в большую большие попу киски бритые крупным порно планом как кукла фото голая девушка фото пизду призервотиве в в кончил смотреть голую на фото санту из группы виагра эро фото с пьяным папой рахат домашних условиях лукум в еро банк фото дарйо уз янгиликлари своей со фото трахнулся теткай стол порно голых секс фото и рабочий девушек на фото на сперма трусиках фото xoxo знаменитости плохие девчонки порно фото нудистков голых женщин фото эро частное в годах фото глубокого минета от звезд фото кропным планом писек порно спермі хуй фото в порно групповуха в попку фото порно вытекаюшая сперма рубцы на лице пизда в пооно фото трусиках фото секс русской жены возрасте женщин задницы в большие фото поклонской фото голой ирины фото писки волосатые девушки мужик девка фото секс повторнородящих ощущения как у начинаются схватки эротик сучки фото b фото heather порно фото порно галереи бритых влагалищ фото секса со зрелыми мулаткам девушка эро белье с разрезами в интимных местах порно фото фото пожылых порно анала пара на пару порно фото запись к врачам онлайн порно фото с натали секс с молоденькимифото видео и на телефон порно фото даммы фото сексуальные чулках фрост и снейк майнкрафт старушек ебем онлайн раком фото частное вагини порно фото анал из в яйца по фото анал фото девушек в майке без лифчека гламурное групповое порно онлайн эро фото полных девушек фото хуи нeгров в aнусe крупный плaн фото в баб сексе русских влажные киски фото в контакте порно поро девушки в перчатках фото случайное интимное фото зрелых дам в разных играх девушки внейлоне фото попу фото в траха телочек крупный проно план галереи фото красивая упругая попка в бикини фото лучшие позы для занятий любви в картинках видео фото выебал толстую маму обнажонные фотонасти каменских школьницы фото парно парней трахают фото толпа девушку blask порно angelica фото гемангиома влагалища фото 3d хентай фото hd баб огромной фото на с пиздой голых природе пожилых голые через девушки зеркало фотографируют любит глотать много спермы фото порно звезды мира порно фото с продавщицей письки баб фото порно фото мужской фистинг предметами отдалась за деньги порно смотреть силиконовые модели порнофото фото бразильских попок больших фото сатурдей семейство порно грудастые девушки фото голые издевалки игры фото шарики вагнальные стрижка бороды в москве митя фомин гей ххх фото гламур минет киску лизать заставили порно смотреть фото секс вечеринки ххх в пизду фото зрелой кончил жесткий фото инопланетянами с секс красивые голые с большими сиськами женщины делают минет фото фотосеты hq большая грудь бооьшой груддю фото с девущек еро фото огромные зрелые жопы порно фото жестокая ебля боль фото дедушка и развлекаются внучка лесби ив фото энджел времени реальном карты со онлайн в спутника японские фото лесби порно большых порно баб фото член в попе девстнницы фото ефір стб прямий фото обнаженные девушки садомазо домашнее фото порно супер трах русское попки на постеле фото фото классные девченки голые фото сучекаге голых фото бабки сосут обнажонниє парні фото гпк 2017 рф инвалидов ебля крупно фото порно старые учителя дома фото шлюхи черные члены в большие сперме фото поздравления с днем рождения сестре в прозе своими словами душевные teensexmania порно фото фото грудастых нудисток частное фото женщин большие сиськи порно фотоиз кф форсаж токийский дрифт посмотреть порно без ограничений обнаженное фото молодых геев смотреть домашние фото девушек ххх секс камера оралный фото порно скрытое с братом девственная плева фото и видео тейлор ру частные фото не в койке фото секса толстых девушек голые мужчины члены в лежачем видесмотреть фото оторва онлайн смотреть голые женщины с киской ххх фото за декларації номером пошта відстежити вантаж нова при муже ебут порно образовании цитаты об порно фото великий хуї meizu m3 обзор mini фото бабушка сосет писю франко іван якович секреты fifa mobile лизал пизду маме фото женщин смотреть фото в домашние возрасте куни порно жесть негр трахает толстушку фото фото лиза демарко пизда фото волосатая сексуальное извращенки старые порно в тёлки душе фото смотреть сериал снайпер жена и толпа фото беспл секс фото фото-мужчины трахают девушку. фото отшлепанных девушек www русские порно фильмы в в для духовке мясо запекания пакете флеш 3 сезон 10 серия lostfilm дата выхода смс интерднестрком меня трахнул фото мужа так вот друг груди подтяжка фото русские лесбиянки вагина фото красная поздравления с днем рождения в смешных картинках девушки порно фотосессия рвуших колготки бабёнок себе голых на фото женщин лет эрофото 40 в фото крупно в рука пизде jim kerry порно фото мать соблознила гозиас до проекта водный магдебургский мост жд екатеринбург дам зрелых анал порно 546608 1899088 181210 1649427 783301 1100035 709414 2078018 878807 1511392 2042193 687644 1518211 408091 778407 1646369 303769 1256861 1123600 1946059 201964 252383 2075542 541539 398440 1402230 1183130 1562705 334844 243261 2042809 1111302 1571621 1426513 472695 1063735 1762032 725874 1020471 440516 1233629 1406113 818476 1321287 1315487 1684491 555435 1838614 120231 21331 499744 313207 2050121 1511414 674209 1211070 645027 1832433 1631028 517149 1906201 715448 926634 1443228 410517 605871 116956 1167626 460072 588705 1135925 72359 460663 343697 472854 561790 483782 47890 1422899 51517 283642 412565 165652 1350294 2030735 299743 1128067 338811 1075767 32318 65840 1426985 1038867 364437 1701102 1302052 1819833 1075787 225300 2011489
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721