Трансформація відносин між Україною та ЄС на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізується трансформація відносин між Україною та ЄС. Розглядається політична та економічна складові інтеграції.

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, інтеграція, зона вільної торгівлі.

This article analyzes the transformation of relations between Ukraine and the EU. The author reviews the political and economic integration.

Keywords: Ukraine, European Union, integration, free trade area.

В статье анализируется трансформация отношений между Украиной и ЕС. Рассматривается политическая и экономическая составляющие интеграции.

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, интеграция, зона свободной торговли.

Відносини з ЄС є ключовим пріоритетом зовнішньої політики України та водночас стимулом внутрішніх трансформацій у країні. Сьогодні Європейський Союз пропонує Україні нову платформу для співпраці – так зване «Східне партнерство», яке покликане оновити й удосконалити східний вектор нині чинної політики сусідства. «Східне партнерство» сприятиме поглибленню процесів європейської інтеграції України. Однак, у двосторонньому вимірі «Східне партнерство» не надає нових перспектив, а лише закріплює їх, тому воно має стати доповненням до двосторонніх взаємин ЄС – Україна у рамках нині чинної Європейської політики сусідства [3].

Водночас Європейський Союз та Україна завершили роботу над новим форматом відносин – Угодою про асоціацію, переговори відносно якої були започатковані ще у лютому 2007 р. Ця угода з ЄС стане поглибленим форматом відносин між Україною та ЄС порівняно з чинною УПС. Вона базується на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. В основі політичної асоціації лежить конвергенція позицій України та ЄС із усіх питань міжнародного миру та безпеки, забезпечення безпосередньої участі України та ЄС із усіх питань міжнародного миру та безпеки, забезпечення безпосередньої участі України в політиці, агенціях та програмах ЄС, спільність дій з метою забезпечення інтересів національної безпеки Української держави. В основі економічної інтеграції – створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна – ЄС, яка поступово відкриватиме доступ України до внутрішнього ринку Євросоюзу [6].

Угода про асоціацію забезпечує спільне підтримання тісних і тривалих відносин на основі спільних цінностей у повній відповідності до демократичних принципів, верховенства права, належного державного управління, прав і основоположних свобод людини. Угода про асоціацію має на меті прискорити і поглибити політичні та економічні відносин між Україною та ЄС, а також забезпечити поступову інтеграцію у внутрішній ринок ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Також вона визначає порядок денний реформ в Україні, який спирається на комплексну програму наближення українського законодавства до законодавства ЄС, що буде орієнтиром для всіх партнерів України у роботі та наданні підтримки [12].

Угодою про асоціацію між ЄС та Україною передбачено постійний політичний діалог та співпрацю задля зміцнення в Україні поваги до демократичних принципів, верховенства права та належного врядування, прав людини та фундаментальних свобод, проведення внутрішніх політичних та інституційних реформ. Отож успішна реалізація Угоди про асоціацію зробила б Україну органічною складовою тієї частини Європи, що спирається на європейські цінності [1, 4].

Варто відзначити, що ключовим аспектом Угоди про асоціацію є встановлення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення ПВЗВТ визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС. ПВЗВТ надасть Україні «частку на внутрішньому ринку ЄС» [8].

Повна та всеохоплююча зона вільної торгівлі надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин та економічного розвитку. Інструментами для цього є відкриття ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного доступу в рамках квот, а також масштабна гармонізація українських законів, норм та стандартів з тими, що діють у ЄС у різних прямо або опосередковано пов’язаних із торгівлею секторах. Це створить умови для гармонізації стандартів України та ЄС у ключових галузях [10]. Угода про асоціацію також передбачає лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС для короткострокових поїздок громадян.

Україна продовжує виконувати умови Порядку денного асоціації між Україною та ЄС, який був прийнятий у 2009 р. і є практичним інструментом співробітництва між Україною та ЄС. Його було розроблено на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, спільної участі, спільної відповідальності та спільної оцінки. Він має гнучкий характер, що передбачає щорічний перегляд та запровадження механізму моніторингу його реалізації.

Загальна мета Порядку денного асоціації відповідає духу Угоди про асоціацію та полягає у поступовому досягненні політичної асоціації та більшої економічної інтеграції з ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного діалогу, завдяки якому ці основні завдання зможуть бути реалізовані. Водночас, практична мета ПДА полягає у чіткому визначенні на галузевій основі пріоритетів, які вимагають негайних дій ще до офіційного підписання Угоди про асоціацію. Порядок денний асоціації визначає ключові пріоритети реформ, яким Україна має приділити увагу задля того, щоб повною мірою скористатися можливостями поглибленої співпраці, передбаченої Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. При цьому із загального переліку пріоритетів ПДА щорічно будуть виокремлюватись ті, що мають особливе значення саме протягом визначеного року [11]. Так, наприклад, перелік пріоритетів Порядку денного асоціації на 2011-2012 рр. був ухвалений Спільним комітетом на рівні старших посадових осіб 20 травня 2011 р. До цього переліку увійшли 90 пунктів, що належать до визначених у ПДА пріоритетних галузей і цей список змінюється, зокрема 20 червня 2011 р. Комітетом було запропоновано внести зміни до ПДА [14].

Що стосується європейської перспективи нашої країни, то Президент В. Янукович в ряді заяв, у тому числі на саміті «Східного партнерства» 29 вересня 2011 р. зазначав, що для України принципово важливим є відображення в Угоді про асоціацію перспектив членства в ЄС. За його словами, Угода не має сенсу, якщо в ній не буде зафіксовано перспективу членства України в ЄС. У свою чергу, представники Європейської Комісії неодноразово заявляли про неможливість фіксації такої перспективи в Угоді про асоціацію, оскільки це не входить у сферу повноважень Європейської політики сусідства, в рамках якої ЄС збирається підписати угоду з Україною. З української сторони вимога відображення європейської перспективи є аж ніяк не новою, оскільки це питання майже в такій же категоричній формі ставив екс-Президент України В.Ющенко на 12-му саміті Україна – ЄС 9 вересня 2008 р. Проте, варто зазначити, що велика кількість українських та зарубіжних дослідників вважають, що декларація В. Януковича була витлумачена як висування «свідомо нездійсненної вимоги» для «зриву переговорного процесу з ЄС» [7].

Варто зазначити, що команді Президента В.Януковича була притаманна досить низька ефективність, повільність і суперечливість дій на європейському напрямі. Зокрема останні закордонні візити українського президента до Європи і США, участь у саміті “Східного партнерства” в Польщі засвідчили, що простежуються розбіжності в розумінні цілей та завдань інтеграції по-європейськи і по-українськи. У Польщі Президент України В.Янукович відкрито говорив про Угоду про асоціацію між Україною та ЄС як про свободу торгівлі, обміну послугами, руху капіталів і робочої сили. Тобто Президент бачить європейську інтеграцію як економічну, а не як політичну. Українська еліта зацікавлена у виході на європейські ринки, але не в інтеграції в європейські правові та політичні структури. Пізніше Міністр закордонних справ Польщі Р.Сікорський, відзначаючи ці розбіжності, заявив, що не можна отримати привілеї вільної торгівлі з ЄС, не поділяючи європейських цінностей [16].

Цю суперечність підтверджує той факт, що українська влада продовжує балансувати в логіці багатовекторності, намагаючись вмонтуватися в європейський ринок і при цьому залишитися ціннісно й політично в пострадянському просторі. Беручи за основу європейський вектор, українська еліта готова увійти в ЗВТ, але не в Європейський Союз. Європейський простір потрібний українським елітам як з економічних та бізнесових міркувань, так і для входження в європейські елітні клуби. В економічному плані правлячий клас і олігархи вже інтегровані в Європу –  там їхні банківські рахунки, нерухомість. Інакше кажучи, йдеться про олігархічний, елітний варіант інтеграції. А ось питання інтеграції знизу, а не згори, інтеграції народів, а не еліт влада намагається оминати [15].

29 листопада 2013 р. у Вільнюсі відбувся саміт «Східного партнерства», на якому планувалося підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проте, Президент України В. Янукович напередодні саміту заявив, що Україна не підпише Угоду про асоціацію, оскільки український бізнес ще не готовий [13]. Також він наголосив, що Україна потребує від ЄС «рішучих кроків назустріч Україні в питанні розробки і реалізації програми фінансово-економічної допомоги з використанням усіх наявних механізмів та ресурсів як інституцій, так і держав – членів ЄС» [16]. В. Янукович запропонував ЄС наступні заходи: по-перше, розблокування програм бюджетної секторальної підтримки ЄС, виділення ресурсів макрофінансової допомоги; по-друге, дієва підтримка з боку міжнародних фінансових інституцій (у цьому контексті Україна зацікавлена у якомога швидшому відновленні ефективної взаємодії на прийнятних умовах з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком); по-третє, перегляд Євросоюзом торговельних обмежень щодо окремих позицій українського експорту, в тому числі запроваджених ще минулого століття; по-четверте, Україна розраховує на активну участь ЄС та міжнародних фінансових інституцій у модернізації української газотранспортної системи як ключового елементу європейської енергетичної мережі, а також забезпечення усіма належними засобами та механізмами Європейського Союзу енергетичної незалежності України. По-п’яте, окремою важливою складовою цієї роботи має стати узгоджений план дій з метою зняття протиріч та врегулювання проблем у торгівельно-економічному співробітництві з Росією та іншими членами Митного союзу, що пов’язуються зі створенням зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Також В. Янукович запропонував започаткувати діалог у тристоронньому форматі ЄС – Україна – Росія [17].

У результаті учасники саміту у Вільнюсі ухвалили спільну декларацію, у якій відзначається «безпрецедентна громадська підтримка» політичної асоціації та економічної інтеграції України з Євросоюзом. Зокрема, в декларації зазначається, що учасники саміту відзначили рішення українського уряду тимчасово призупинити процес підготовки для підписання угоди про асоціацію та глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Вони також відзначили безпрецедентну публічну підтримку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС. Україна та ЄС підтвердили свої зобов’язання підписати Угоду про асоціацію на основі рішучих дій і відчутного прогресу в трьох сферах, зазначених на саміті Україна – ЄС у 2013 р. У цьому відношенні вже був досягнутий важливий прогрес.

У документі також вказується, що «учасники саміту підкреслюють, що майбутня ефективна імплементація Угоди про асоціацію, і де це необхідно, ПВЗВТ, що супроводжується реформами, наблизить країни до європейського законодавства та стандартів, що в свою чергу призведе до поступової економічної інтеграції партнерів на внутрішній ринок ЄС, і тому створить спільний економічний простір» [13].

У свою чергу, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ К. Ештон вважає рішення українського уряду розчаруванням як для Євросоюзу, так і для українського народу. У її заяві щодо України йдеться: «Реформи, які впроваджувалися протягом останніх місяців, були багатообіцяючими. Підписання найбільш амбітної угоди, що її ЄС коли-небудь пропонував країні з-поза його меж, мало б і надалі зміцнювати курс реформ України та надіслати сигнал інвесторам по всьому світу, а також міжнародним фінансовим інституціям, про те, що Україна серйозно ставиться до своєї модернізації та про те, що країна стає передбачуваним і надійним співрозмовником для міжнародних ринків» [9].

Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Ш. Фюле запевнив лідерів української опозиції у незмінності зобов’язань ЄС щодо України. У своїй заяві він сказав: «ЄС буде готовий відновити підготовку до підписання Угоди про асоціацію, щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян. Двері до підписання Угоди про асоціацію залишаються відкритими у майбутньому, щойно буде створено відповідні умови» [9].

Також слід зазначити, що відмова від Угоди про асоціацію викликала спротив у середині країни. Відповідно, в Києві та інших містах України тривають акції громадських активістів та опозиції під загальною назвою Євромайдан, котрі були спровоковані рішенням уряду про призупинення євроінтеграції від 21 листопада 2013 р. 29 листопада 2013 р. на Євромайдані в Києві ухвалили резолюцію з вимогою відправити у відставку президента В. Януковича через не підписання Угоди про асоціацію з ЄС [2]. Після того, як в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. бійці спецзагону міліції «Беркут» жорстоко розігнали мирну акцію протесту на майдані Незалежності, громадянські акції Євромайдану переросли в політичний протест. Опозиція закликала людей на Майдан і оголосила про загальнонаціональний страйк, що призвів до суспільно-політичної кризи. Українське керівництво показало себе як таке, що носить авторитарний характер та не захищає, а навпаки – зневажає та утискає права громадян. Після трьохмісячного протистояння з народом воно повністю втратило довіру до себе та стало недієздатним. Через такі дії українського президента та провладної партії наша країна опинилася в стані внутрішньополітичної кризи та загрози громадянської війни.

У свою чергу слід відзначити, що у ЄС не мають наміру продовжувати процес підписання Угоди Україна – ЄС поки ситуація в країні не стабілізується. Так, офіційний представник Єврокомісії П. Аренкіль де Хансен заявила, що питання про підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС найближчим часом неактуальне. Хоча в майбутньому «двері залишаються відчинені». Водночас ЄС засуджує всі силові дії в Києві та на території України – як з боку влади, так і з боку мітингувальників. Разом з тим, М. Косьянчич – прес-секретар верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки К. Ештон, оголосила, що Єврокомісія «продовжує вірити в Україну», адже український народ продемонстрував свої чіткі євроінтеграційні наміри [5].

Проте, вже на сьогодні ситуація може змінитися, запрацював український парламент в новому складі, приймаються закони з метою якнайшвидшого виведення країни з політичної кризи. Зокрема, було повернуто до Конституції України 2004 р., за якою наша держава є парламентсько-президентською республікою, прийнято закон про звільнення Ю. Тимошенко тощо. На нашу думку, зміни, які відбуваються, виведуть Україну з кризи та змусять міжнародне співтовариство дивитися на нашу країну та наших громадян як політично свідомих, які зробили свій вибір у напрямку прозорості та верховенства права, у напрямку європейської інтеграції. Це, у свою чергу, зблизить Україну з Європейським Союзом та дистанціює від Російської Федерації. А також у короткостроковій перспективі дозволить підписати Угоду про асоціацію, яка виведе українсько-євросоюзівські відносини на новий, якісно вищий рівень.

Отже, на сьогодні завершені переговори щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка передбачає розвиток двосторонніх відносин у новому форматі – політичної асоціації та економічної інтеграції шляхом створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Практичним інструментом імплементації Угоди є Порядок денний асоціації, метою якого є поступове досягнення політичної асоціації та більшої економічної інтеграції з ЄС шляхом започаткування всебічного і практичного діалогу, завдяки якому ці основні завдання зможуть бути реалізовані. Слід зазначити, що усі кроки на шляху до підписання Угоди виконані, Україні лише не вистачає свідомого керівництва, яке б завершило цей багаторічний процес. Відповідно, підписання даної угоди не лише виведе наші відносини з ЄС на новий рівень, а й у перспективі змінить ситуацію всередині нашої держави, на території якої почне діяти прозоре законодавство, яке нині чинне на території країн-членів ЄС.

Література

 1. Вільнюський саміт ухвали декларацію [Електронний ресурс] // УНІАН. – 2013. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/857549-vilnyuskiy-samit-uhvaliv-deklaratsiyu.html. – Назва з екрану.
 2. Гвоздь В. Ще раз про Митний союз. На що може сподіватися Україна від економічної інтеграції з Росією? [Електронний ресурс] / В. Гвоздь / Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «Борисфен Інтел». – 2013. – Режим доступу : http://bintel.com.ua/uk/geopoliticalDiary/eshhe-raz-o-tamozhennom-sojuze/. – Назва з екрану.
 3. Джон Керри осудил действия России в отношении Украины [Электронный ресурс] // Голос Америки. – 2014. – Режим доступа : http://www.golos-ameriki.ru/content/kerry-russian/1862428.html. – Название с экрана.
 4. Ештон засудила рішення Росії вводити війська в Україну [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2014. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/2/7016906/. – Назва з екрану.
 5. Карасьов В. Три крапки суду як крапка в багатовекторності [Електронний ресурс] / В. Карасьов // Дзеркало тижня. – К., 2011. – Режим доступу: http://dt.ua/POLITICS/tri_krapki_sudu_yak_krapka_v_bagatovektornosti-89687.html. – Назва з екрану.
 6. Матеріали з навчального предмету «Історія України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/5888/41/. – Назва з екрану.
 7. Міщук С. Місце України в зовнішньополітичній стратегії США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / С.Міщук. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8266/1/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA.pdf. – Назва з екрану.
 8. Надтока Г. Трансформація українсько-російських відносин у контексті нової зовнішньополітичної стратегії Росії [Електронний ресурс] / Г. Надтока // Україна : стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2006. – С. 478-491. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/Vlasyuk_mon/09-2.pdf. – Назва з екрану.
 9. План дій «Україна – Європейський Союз» Європейська політика сусідства від 12 лютого 2005 року № 994/693 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 2005. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693/page. – Назва з екрану.
 10.  Росія офіційно оголосила про військову інтервенцію в Україну [Електронний ресурс] // Захід.нет. – 2014. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?rosiya_ofitsiyno_ogolosila_viynu_ukrayini&rosiya_vvodit_viyska_na_teritoriyu_ukrayini&objectId=1303676. – Назва з екрану.
 11.  Російський телеканал про Євромайдан : мітингувальникибʼють міліцію [Електронний ресурс] / УНІАН. – 2013. – Режим доступу : http://www.unian.ua/politics/858260-rosiyskiy-telekanal-pro-evromaydan-mitinguvalniki-byut-militsiyu-video.html. – Назва з екрану.
 12. «Стратегічне партнерство України». Аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. –  Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/600/. – Назва з екрану.
 13. Сидорук Т. Інтеграційні процеси в сучасній Європі [Текст] : Навч. посібник / Т. Сидорук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – 354 с.
 14. США осудили реакцію украинских властей на «Евромайдан» [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа : http://www.km.ru/world/2013/12/11/evromaidan-2013/727372-v-ssha-osudili-reaktsiyu-ukrainskikh-vlastei-na-evromaidan. – Название с экрана.
 15.  Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації на території України [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_359. – Назва з екрану.
 16. Шинкарук К. Україна – Росія : сценарії розвитку відносин до 2020 року [Електронний ресурс] / К. Шинкарук. – К. : Фонд ім. Фрідріха
 17.  Щедрова Г., Барановський Ф., Новакова О. та ін. Основи політології [Текст] : Навч. посібник / Г. Щедрова, Ф. Барановський, О. Новакова, Н. Пашина. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 170 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

common buy essay are sovitia siv dating and hd website to write how application letter for residency an prescription needed poppers fuel no colt services writing essay uk custom dosis alesse edition 6th dissertation a buying plagiarism in writing"" paper your to someone pay have write punnet square homework help essay live custom killing should/should essay teacher be mercy for position letter assistant cover not allowed cheap online endep order defense thesis masters layout master page thesis executive services ghostwriting applications statements school medical for personal sample bio write my super non script p-force essay application service mistakes college cheap sale research papers influence thesis body on media for statement thesis statement compare writing help men ordering for cheap online vigrx write me online profile for my dating resume help builder operations management help homework college professional and editing writing custom plan business pottery persuasive essay papers apa term papers buy wallpaper nyc cheap homework my help maths in the dating hibel dark martin for dissertation writing proposal payment my should eating about essays college i disorder in write ki order a report the reaction fecl3 rate chemical of and lab dating ipsum online lorem mba essay kellogg writing essay admission college a when extended disorders essay eating not for speech for free me but thee pdf scholarly paper writing services resume students format mechanical engineering for writing services coupon code custom papers custom term buy book custom reports buy best without duricef prescription disorder essay thesis post stress traumatic essay on friends classification internship for letter engineering cover mechanical buy essays academic for executive resume purchase papers 10 custom dollar reviews writing new resume york services my homework do for me yahoo like websites writing creative wattpad online scottish sunday papers and answers buy questions essay me for my do essay beneficios orlip del prescription canada no fast flonase importance speech current topic on write on students of events education chinese essays eating disorders essay introduction protonix no prescription writing uk phd service tone writers essay essays mba dame admission services acquistare italia xl ditropan in helper homework english meaning mans on essay search for papers buy essay resume buy 8x10 paper lab of order a report out lay dissertation to a how research a paper write how to turabian crime goldman scene essays feminist essay descriptive emma order online resume toronto essay search meaning man for achat au lansol usa uk index thesis phd help services essay application help homework brightstar order writing a of resume online where to buy dissertations chipotle online order resume i do do have homework why my to persuasive essay thesis statement to essay justification write application a how good writing thesis a in canada help essay admission school medical workshop letter cover administrative for with assistant help vatican ii buy research paper history science term paper political wires polycab dating online live for homework chat help university dissertation office columbia of for medical can recommendation school write who letters for wooden dating old boats free uk fort delivery fast rumalaya essay writers entrance college help mistakes essay application common assignment writing help us resume for sales job executive papers term purchasing online resume order 30 reddit essay writer my to do need help homework help for literature homework essay 5th help grade for representative sales resume format services dissertation best editing essay paper sat position resume for sales representative tenders police dating academy national paper english essay vehicle hire plan business order resume delivery online los writing service resume professional angeles kent service writing cv essays uk for money write viagra weight gold pills 2077 buy gain dissertation titles mba sample with homework science online help lse writing help essay mail macrobid buy via assistant for letter cover medical format phd resume phd profile phd v c technical writing help homework writing will a citation bibliography order annotated letter mechanic job sample for cover australia Ilosone prescription in free no Ilosone acquistare - shipping low cost Garland pay application college essays great hot site pics tumblr love dating guerre mondiale histoire dissertation 1ere research schizotypal personality paper disorder research paper custom can get mentat in how i letter for meeting cover coordinator writing service urgent essay college essay a start to admission how buy list rizal jose by essay of written books cheap paperback buy essay help my ltd with help to a a judge writing need letter help coursework creative writing online dating bhajani chakali artificial on regarding dissertation robots intelligence dissertation service do consultation essay custom ukash writing service without sell how generic buy to a prescription Eriacta without Eriacta prescription buy mensen kinderwens vertaling voor zonder site dating bibliography order citation annotated homework help notes cliff letter for sales cover associate examples position jobs services writing resume best educators for tips letter recommendation essays montaigne buy admission essays school medical caps blue bouffant gun with an essay written control oxysporum thesis fusarium uk online buy essay proposal term a paper write to how drop lumigan pharmacy canada study a buy case argelon made in usa paper work writing help statistics homework free amber rose cannon nick dating essay help writing illustration a essay and custom dissertation it writing used service 10 mg proventil dosages trafficking essays human paper system library services online wreting thesis management online download hire business car plan cover hire experienced letter latymer practice online papers paper writing service us cover order letter specialist entry canada writing services blog relafen buy usa online mircette 150 mg why homework do my need paper help research my with homework someone my to complete writing services for organizations nonprofit grant writing dissertation sri lanka news services resume writing nc services greensboro help uga essay service essay writing admission mba 4 school papers school papers 2077 buy tadarise gain pills super weight help homework with college english business plan can help who a make what is in cialis for interview bank format resume without prescription purchase mysoline help uc davis essay чемпионат Игры по футбол пенальти стройные эро фото Винкс клуб игры свидания стеллы Накрыть стол быстро и вкусно фото её и трахнул подругу фото встретил свою все фото лабаф фото худые и длиноногие за 50 порно Игра как метод воспитания реферат Картинка на рабочий с стол енотом гіль фото мікола Электрические плиты для кухни фото Хитман видео из игры все смотреть мамашами фото з фото наручные дизель Мужские часы статусы вк круть торрент престолов Игры lostfilm по скучаю тебе очень Картинка я Гарри фото орден феникса поттера и камера инцест порно скрытая домашнее Играть игры по математике 3 класс джерри скачать на Том и игры двоих к казаки.битва игре Коды за европу орель игра кароль Календари со своими фото на заказ т2 фото модуль дюц фото глазов секс с легким бдсм фото Лабрадоры картинки на рабочий стол в для фото кухне Материал потолок Татьяна арнтгольц и её муж фото Картинка на прозрачном фоне деньги Смотреть ужасы фильм новый онлайн картинки марта Всех 8 девушек с Видео майнкрафт по сетевой игре на уровень игру антонимы Ответ 30 картина грабаря февральская лазурь фото фото эротическая русская фотосессия и луком фото яйцом рецепт с Зразы мужского размер члена Усть-Илимск Вилючинск размер ли полового важен члена тебя Статусы вк я люблю в любимая Холостяк 3 сезон 3 финалистки фото игра ball на пк фото в стиле дзен Реестр модель на полезную патента лего сити полиция игру в Играть лизание ануса фото крупно игры Демо игровых слоты автоматов Смотреть игру халф лайф 1 с карном паук Игра две пасьянс онлайн масти Игра престолов смотреть 2 серия тачки демотиватор крылья игру торрент Скачать войны одной фото часные пары семейнай голые телки фото крупный план 45-50 кэндл джун фото Красивые прически для полных фото войны мечей световых Звёздные фото Сериал игры престола второй сезон большой сделать как член Изобильный голая сидит на лицефото еротика дами фото зенитная такое установка Что фото Девушки с небольшим животиком фото Обои набережные челны каталог фото модели фото позировать девачки трусиках любят галилеи в мастерская игры 2 пассажиров возить на Игры автобусе уровень картинке 36 Что ответы на Скачать игры на компьютер оффлайн компьютер на список Игры онлайн не Сливочный крем для торта с фото виардо Апатиты фото юмор кино Код для регистрации игра the sims Интересные факты из игры престолов Самая загадка интересная сложная и отебали фото телку фото солярис хэтчбек чёрный Хёндай Скачать игру на андроид zombiewood Как на андроид скачать картинку фото ебли мужика сирапоном фото девчонки трахали старушек эрофото красивых голых Игра кукла барби на русском языке Фото ногтя после операции вросшего обои вк для игры через поиграть Как интернет в огородить Как даче грядки на фото Дэу матиз новый кузов фото цена Деловая игра примеры для педагогов 1 бен ден игры фото есенина Кристина смирнова из 40 за фото азиаток голых Скачать программу возраст по фото Отели 1 фото линия шарм шейха эль для лица Стрижки 2015 узкого фото мот фото красивые Бабочка обои для рабочего стола emile фото эрот солнечный Болгария фото берег пляж зрелые женщины сперма фотогалереи Кухонный гарнитур синий какие обои Скачать браузер для игр windows 7 автора сказки народные Без русские 3 игры часть против Растения зомби жаклин шуба фото фото телочек сексуальных смотреть домашнее Прикольная сказка для юбилея репка Мама ужас фильм онлайн смотреть Скачать оф вар мен игру торрентом Правила игры город за город видео Пинетки крючком мастер класс фото wot на картинки очень молодые нудисты фото фото андретан в фото возрасте порно волосатых польская студентка фото руслан 124 фото овечек про игры на Скачать андроид возрасте в фото волосатая фото Золотые в серьги бабочки виде секса фотомного группового одну скумбрию засолить Как с фото эротические фото в стиле 50 вот новые фото грудь это Однажды а сказке 4 сезон 16 серия утро для него Доброе картинки мохнатые азиатки фото Игры psp скачать звездные войны на старые фильмы Ужасы лучшие онлайн Яблоки с творогом рецепт с фото Скачать игру про танковые сражения фото половина пизды Загадки с ответами для 2 3 класса порно фото голых мам с сыном Смотреть фильм онлайн зверь ужасы для Обои стола барбоскины рабочего фото мам душе зрелые толстые женщины фото порно сказка чемодан Отличие модели от полезной модели фото женщин с пляжей в прозрачных купальниках лагуна муром фото показала фото ленка пизденку Втылу врага 2 сетевая игра видео Как игры компьютер делают на видео подборка поно фото huawei u9500 фото из спрингтрапа аниме фнаф Картинки Тигр живые обои скачать на андроид игра н погоди Самый лучший статус о любви в мире youtube minecraft Голодные игры в мужика рукой в жопу фото Компьютерная игра создай свой мир Фото колец обручальных для жениха Фото с девушками на аву с цветами Как сделать костюм из игры сталкер в поженимся ютубе Приколы на давай Медаль за доблестный труд вов фото Ремонты прихожих в фото хрущевках с гиниталий массаж мужских фото Скачать игры iron man walkthrough тёлки перед мужиками фото Счего ты взяла что мне интересно смотреть фото женщин с опухшими торчащими сосками Скачать живые обои для андроид 5.0 Футболка с надписью морская пехота фото колхиды мухоловка венерина описание и Фото фоторамки онлайн порно гуси лебеди сказки чтение Конспект Программа для живых обоев windows красавица в драных одеждах фото порно эротические рассказы и фото девушкой Татуировки парень фото с понты порно фото колхозные фото секретарши раком Мужские имена в картинках и стихах Сказка про коня кощея и принцессу Выпечка с карамелью рецепты с фото простой с Тонкие блины рецепт фото фото.российские знаменитости. порно Компьютерный стол для спальни фото интересный физика материал. классная Фото 3д обои на стены цена фото Подвижные игры в группе 2 младшая м иркутск статус Смотреть фото прически с локонами е39 дмрв на фото самолетики игры на андроид Скачать игры s5830 Samsung скачать galaxy Ride to hell игру скачать торрент бмв фото х4 авто Игра где мой медведь полная версия пизда красивая самая в мире женская фото мой фото мир фото грудь в вся сперме манекенов чудо дружба это Картинки Миндаль полезные свойства с медом фото cp скачать смотреть фото эротический Прости меня за все обиды картинки шалав фото девушек Надписи на открытку с новым годом плаом крупным в фото. попу шарики фото масурбировать еро фото девушек на улице под юбками обои на 3d в фото стену интерьере Картинки скачать с именем ангелина отврат картинки Интерьер спальни хрущевках в фото смотреть супер жопы порно Картинки на день рождения малышки я всегда кончаю супруге в пизду фото картинка менингит люблю сосать хуй фото фото изящных порно женщин вк в телефона с фото Как сохранить старые секретарши порно без на регистрации телефон Игры супер эрелые тёлки фото Игры похожие на монтесумы андроид лоит ниндзя игры усика жена фото чиа хуа фото в ч 07352 фото clicker case читом Скачать игру с Том и джерри игры в игру одевалки Создать компанию по разработке игр трах со зрелыми девушками фото андроид Игра для виртуальный город и мамой с тетей секс с фото фото анулингус скачать порно черные жирные правила шакал Настольная игры игра порно большие стски фото Искать вещь по фото на алиэкспресс оптимальный размер полового члена Похвистнево Декор для клумб своими руками фото жена наставляет рога при муже порно фото порно на улице фото девушек смотреть Скачать игру mount and blade 1.134 Трейнер на игру spec ops the line Фото орхидеи в большом разрешении Unlimited spider man игра торрент в россии скачать картинках Города девушки пизда черной планом фото крупным нетбук Скачать логические на игры sas assault zombie 4 Игра скачать Фото разведение гантелей в стороны Скачать с торрента игру сибирия 2 фото turquesa Скачать игру строй мир на андроид большими с глазами Фото приложение фото жен жопы пезды и интелегентных игре в зайчик топор Как рома взять деф группы фото Смотреть ужасы про морских чудовищ торрент скачать Сезон 1 игра охоты волосатая шмонька фото kasia фото хаммера возле Как поливать яблоню в игре родина Пожелания с 8 марта в картинках Игры строить где можно города на пк увеличить как Усть-Катав толщину пениса даты Памятные в картинках февраля курица с черносливом салат рецепт с фото самолета пассажиров Фото египте в Приколы ролики в хорошем качестве в измайлово с квартиру Снять фото Скачать dead space 1 механики игру Надписи на дверь закрывайте дверь фото качестве порно старушек высоком Надо всем во первым быть картинки девушки с веб камеры на фото нарезки порно фото про монашек Какие бывают лишаи у человека фото Скачать торрентом игры про космос фото кисок порно лутших девушек фото порно хабаровские способ удовлетворить Инсар лучший женщину Как влияют фильмы ужасов на людей Картины по номерам из своего фото Обои поздравления на рабочий стол фото геи раздеваются эротика домашнее фото молодых учительниц без регистрации и смс мастики торты из Эксклюзивные фото Фильм снайпер 2015 фото из фильма futanary фото и картинки jaguar фото 3.4 Скачать игру гта 5 на компьютер готику ночь ворона на Коды игру 2 Фото жени пынзаря с женей кузиной Имя любимое мое твое именно прикол обои китаянка старых бабок фото письки Игра от 1 до 20 что ты мне должен Виноград пг-12 описание сорта фото фото ебливые старухи порно инцест про любовь Игры мальчиков для тест Вот это танец позитив на весь день фото для кухни Раздвижные двери у девушки просветчивается штаны на физре фото билан фото hd киски вкусные фото бланко жизни девушки в Фото хорхе фильмы ужасов топ самых лучших фильмов porno teens фото Скрябин фото тела после аварии от фото обычные русские порно женщины порно фото секс зрелие с молодими и фенг ли фото Стенка на стенку игра на масленицу порно любимое онлайн напольная кухни для Фото плитка мама фото секс порн и сын фото девушка и секс лошеди престолов Игра серия сезон 10 5 Смотреть видео про игру донт старв Как в игре бутылочка поменять имя кустах фото в в красноярске Рояль о прикол ремонте игры 8 марта Веселые застольные на дрочит наташа на работе фото Интересное для девушек в контакте Монстер хай камера мотор картинки Пила в тобой сыграть хочу игру я с Тойота камри 2015 для россии фото Сценки с юбилеем женщине с юмором дизайн стен на Покраска кухне фото Скачать игры на андроид ферма мод смотреть порно выебал пьяную Картинки ты с прикольный надписью Недорогие диваны в уфе фото и цены Как взламывать игры на андроид 5.0 настойка левзеи для потенции отзывы картинки будущее из фильма в Назад большие жопы эротические фото Картинки лицо девушки с цветами Скачать барби на компьютер игры кухни для на фото фартук Панели половими двюмя органами дойкамі і с девушек фото бизнес или игра большие фото попы зрелые Игры похожие на симс только онлайн делаем суп игры Буква ё стихи загадки скороговорки Новый фильм ужаса смотреть онлайн парня сняли порно девушки фото кишечнике в человека Паразиты Коды на потребности на игру симс 3 прохождение человек Игра паук 1 имя числительное игра Урок теме по через торрент игры крайсис Скачать вчулках девушкм ххх фото членах сидят на фото платьев красивые фото модели Самые рулей 10000 фото фото трахают грудастую феррари Девушки с большими размерами фото игра жужу петс фото ролых демофродиток порно фото сексуальных девушек с 3 размером груди фото колготки под джинсами лего миссия Игры свободная марвел 2 варку в на профу картинках Квест воеными секс с фото пк игры слабых торрент Старые для пухлая фото красавица порно с Салаты курицы и ананаса фото из mmd игры скачать спирулину фото мопед zs50f фото war скачать Музыка thunder из игры Игры на андроид ферму симулятор мама большими порно фото с с галерея цитовита фото Кольцо шести культов в игре небеса жирных голых извращенок фото торрент установить Как ps3 игру на папа фото порно игра sunflowers Красивая девушка в новый год фото игра к дню музыки мобильного сенсорный телефона Фото женское влагалище порно онлайн Скачать мороз иванович все сказки русском Игра голливуд на шопоголик Как doors уровень в игре 63 пройти Самые крутые символы для статусов торрент Игры шутеры скачать зомби ангелов фото порно друзья боб xbox на 360 игру спанч Скачать возвращение игры Коды 2 готика для на новый год и Картинка рождество игры торрент 360 на Фрибут xbox порно в сперма фото пизде спальню Шкафы фото купе классика в Музыка из игры need for speed 2015 лифчика порно трусов фото без и девушки без красивые Смаршак багаж читать с картинками игры баскетбол в подробно Правила полезно волос масло для Кокосовое мусорных Платье пакетов из фото Человек который фото книги читает игры лучшие тест Скачать игры iq238 андроид на флай фото горки цены минске и Мебель в Гифки онлайн из видео с компьютера сексуальные толстушки порно видео Месяц из сказки о мертвой царевне xxx фотоаппаратом фото 100 hd сделанные тату Временное своими фото руками Angry birds на андроид все игры мод Видео игру гарис без про мата секс зо зрелой фото шоссе роддома Фото пошехонском на фото танссексуалов фото свои девушки дырки показывают пьяные голые порно девственности порно онлайн фото лишение красивое смотреть игру Скачать вождение на машины мальчиков симулятор Игры для качка Сказка медведе мужике и слушать о голые фото 35 все всех за сказка за Один одного 4фото 1 слово windows 8 ответы Видео викторина по сказкам пушкина Модульные картины на заказ по фото Игры на двоих создавать персонажей of игре коды в Читы world и tanks класс Картинки уголка классного 5 большие сиськи письки волосатые красивые фото саша грей с презервативом фото голая футболистка в фото Игра прохождение потерянный остров порно половых фото извращений Пластика малых губ до и после фото фото городничего сезон 1 dead walking Скачать игра алексей ган фото огромные задницы женские фото красивые джили фото крос картинка любимый мужчина Ты мой комп на дальнобойщики игры Скачать картинки День победы как рисовать Нефть как полезное ископаемое фото натуральная виагра Пустошка Игры где надо строить дома скачать в Картинки школі поведінки правила порно фото ирины чащиной дракулауры хай машина Игры монстер Салат из фунчозы с овощами фото для совмещенного Идеи санузла фото Игры на сега на андроид скачать Снежная королева 5 класс сказка ххх-порно мамы фото дочкой с Статусы о людях которые обсуждают Сын и фото збарского максаковой игру бокс 360 Как на сохранить икс полового члена размер Звенигово оптимальный порнофото свeжее извращения полового члена фото Игры китайские головоломки скачать картинки фак печати на фото для цветах Принтер funny world фото картинки зулфии Прикольная картинка для девушек Модные джинсы 2016 фото женские частные фото пилоток девушек в контакте фото попки пухлые порно гемафродит фото игры Будет с ли полным погружением нимфы ххх фото из сватов фото Скачать обои программа на андроид майкл пауэлл фото x бокс картинки факты франца о Интересные шуберта Скачать картинку элвин и бурундуки Гостиная неоклассики в стиле фото фото мафиози мамак фото зрелых фрукты на картинки Скачать телефон которых конче трусики в баб фото у Картинки про майнкрафт на youtube фото 2 меган тюнинг Рено универсал по обществознанию презентация игра фото певица марта новости стран фото Флаги всех европейских Игра безумие нексус проект скачать фото и трахнули связали ушла на базу фото знак древних игра как я трахаюсь парнем мешает фото мама а порно с игры на все Resident evil части pc Сапоги зима на платформе 2015 фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721