Спонсорство як елемент маркетингових комунікацій професійних футбольних клубів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито спонсорство як ключовий елемент маркетингових комунікацій професійних футбольних клубів. Розглянуто рівні спонсорів сучасних європейських футбольних клубів. Також визначено основні проблеми спонсорства професійних футбольних клубів в Україні та запропоновано рекомендації щодо їх вирішення.

This article reveals the essence of the process of sponsorship as a key element of marketing communications professional football clubs. We consider sponsoring today’s level of European football clubs. The structure of the sponsorship of professional football clubs. In the study, the model of a football club from sponsors. Also presented major problems sponsorship of professional football clubs in Ukraine and provides recommendations for their solution.

Функціонування та подальший розвиток професійних спортивних організацій в умовах сучасних соціально-економічних перетворень передбачає постійний пошук додаткових джерел фінансування, інноваційних інструментів ведення конкурентної боротьби, здійснення ринкової комунікації і т.д. Одним з таких комплексних засобів є маркетингова діяльність, що включає велику кількість напрямів, зокрема, пошук і роботу зі спонсорами.

Сьогодні в Україні робота зі спонсорами спортивними клубами не здійснюється на належному рівні, лише деякі професійні клуби проводять комплексні PR-програми, спрямовані на продуктивнішу взаємодію зі спонсором. Поки ще немає чітко вибудуваної політики взаємодії між об’єктом і суб’єктом спонсорської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найвагоміші в цій галузі роботи С.І. Гуськова «Спорт і Спонсори», В.В. Кузіна, М.Є. Кутепова «Спонсорство у спорті». Питання спонсорства, як елементу PR- діяльності організації, найповніше висвітлюються в таких виданнях як Харрісон Ш. «Зв’язки з громадськістю» і Королько В.Г. «Основи паблік рілейшенз». Детальніше питання взаємодії зі спонсором професійного спорту зачіпаються в періодичних виданнях, таких як журнал «PROспорт», «Totall Football».

Проблему спонсорства у спорті як різновиду синтезованих маркетингових комунікацій досліджують такі вітчизняні та зарубіжні вчені як С.С. Гаркавенко, Д.І. Джугенхаймер, Є. Діхтіль, О.М. Король, Ф. Котлер, А.Т. Примак, Т.Є. Циба та інші.

Мета статті – простежити спонсорство як головний елемент маркетингових комунікацій професійних футбольних клубів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У світі спорту та футболу, зокрема, спортивного клубу не прожити без фінансової підтримки. Тренування, виїзди, спортивна форма, зарплати гравцям, тренерам і супутньому персоналу вимагають значних витрат. Наявність логотипів спонсорів на формі гравців у якості реклами вже давно звичне явище.Професійне футбольне спонсорство являє собою бізнес–партнерство між спонсором і професійним футбольним клубом на основі взаємності в контексті футбольного бізнесу. Спонсор надає фінансові або нефінансові ресурси безпосередньо для клубу, який отримує спонсорський сервіс взамін на виконання спонсорських цілей [1, с. 325].

Спонсорство виступає ефективним інструментом для компаній, що дозволяє їм донести свій продукт та послуги до користувача, використовуючи спортивні події. Наприклад, SPORTFIVE – компанія, що є одним з провідних спортивних консультантів Європи, пропонує на своєму сайті переконливі докази для компаній щодо інвестування у футбол:

 • Футбол є номером один серед спортивних змагань в численних європейських країнах;
 • Футбол сягає національних, а також міжнародних діапазонів;
 • Футбол забезпечує безперервність протягом року;
 • Футбол є домінуючою темою в щоденній пресі і надає нові теми для розмов у щоденній базі ЗМІ;
 • Футбол надає ряд позитивних характеристик, таких як «колективна робота», «бойовий дух» або «витривалість»;
 • Футбол забезпечує чисті емоції
 • Футбольне спонсорство можна планувати і оцінювати в кількісному і якісному вираженні;
 • Футбол високо цінується в соціально-політичних умовах практично у більшості цільових груп населення;
 • Футбольні клуби є сильними брендами з великим рівнем ідентифікації.

Спонсорство у футболі організовано високо-професійно і надає багато можливостей для компаній–спонсорів. Воно є важливим потоком доходів для професійних футбольних клубів, не враховуючи продажу квитків, мерчандайзингу та прав на трансляцію. Близько 14-31% від загального обсягу доходів італійські, іспанські, французькі, англійські і німецькі клуби отримують від спонсорських контрактів. [2, с. 38]

Структура спонсорства професійних футбольних клубів істотно змінилася за останні роки. Раніше, в основному, спонсорами були місцеві компанії, які цілий рік підтримували один футбольний клуб. Мотивації для таких спонсорських контрактів майже не було. Однак, сьогодні футбол, привертає увагу все більше і більше компаній. Незабаром зростаюча популярність гри і клубів стала сильним маркетинговим інструментом для компаній різного роду. Це стало ще більш зрозуміло, коли футбол став великою частиною телебачення. Але не тільки суми сьогоднішніх спонсорських контрактів примножилися в кілька разів, а й змінилася структура спонсорства. Один спонсор був замінений великою кількістю клубних спонсорів. Найкраще зміни можна представити таким чином: ще в 80-х і початку 90-х футбольне спонсорство порівнювалося з ім’ям спонсора на футболці і декількома рекламними щитами навколо поля. Тепер же топ клуби мають до десятка вертикально інтегрованих спонсорів.

Багато професійних футбольних клубів використовують так звану «піраміду спонсорів», на вершині якої знаходиться головний спонсор (main sponsor), ім’я або логотип якого в більшості випадків з’являється на футболці гравців. Титульне спонсорство є лише одним з різних можливостей для головних спонсорів використовувати футбольний клуб в якості середовища для здійснення своїх цілей. Рекламні щити, оголошення до і після ігор, PR-заходи в районі стадіону, а також бізнес вечірки є найважливішими складовими спонсорських контрактів у наші дні.

На другому місці, як правило, знаходиться технічний спонсор (kit supplier), який постачає команду екіпіровкою, спортивними костюмами і взуттям. Комерційні партнери (commercial partners) футбольних клубів знаходяться на наступному рівні спонсорської піраміди. Вони платять, як правило, менше, ніж головний спонсор і технічний спонсор, а, отже, мають обмежені права. Такі спонсори зазвичай отримують для реклами щити навколо поля, а також деякі бізнес заходи або пакет інших послуг. Крім того, вони часто називаються в якості офіційних партнерів на сайті клубу або в інших публікаціях.

Регіональні та місцеві спонсори (regional/local sponsors) відповідно знаходяться внизу піраміди. Вони платять менше трьох інших рівнів, але в цілому сприяють припливу значної частини доходів від спонсорів. Вони, як правило, розміщують рекламу в програмці на матч або на щитах біля стадіону [3].

Поділ спонсорів може варіюватися від клубу до клубу. Деякі клуби залишають свого технічного спонсора на тому ж рівні, що і головний спонсор, а інші клуби поділяють «комерційних партнерів» на «преміум партнерів», «ексклюзивних партнерів» або «командних партнерів” з відповідними послугами натомість.

В останні роки багато футбольних клубів поступово стають фінансово незалежними комерційними компаніями і демонструють хороші темпи зростання і високі показники фінансової стабільності. Очевидно, що одним з ключових завдань клубу є організація ефективної взаємодії з уболівальниками і спонсорами, а саме залучення їх у свою діяльність безпосередньо.

Важливим моментом у побудові фінансово стійкої системи професійного футбольного клубу є залучення спонсорських інвестицій у бюджет клубу. Цей аспект є проблемним для деяких професійних футбольних клубів в тому плані, що не всі спонсори добровільно надають кошти на розвиток клубу. Тому футбольний клуб в більшості випадків самостійно залучає спонсорів до співпраці, використовуючи методи фандрайзингу[4, с.96].

Дослідивши різні фандрайзингові моделі некомерційних організацій, ми розробили власну модель залучення спонсорів професійними футбольними клубами. На першому етапі реалізації цієї моделі для залучення спонсорів менеджмент футбольного клубу повинен розробити проект, який зацікавить спонсорів, передусім, зі сторони реклами. Також на цьому етапі повинно бути визначено, які цільові аудиторії охопить проект та яку кількість людей він зацікавить.

На наступному етапі відбувається збір інформації про потенційних спонсорів, тобто визначаються компанії, яким буде цікавий проект, визначається, які продукти вони виробляють та прогнозуються цінності, які може отримати спонсор. На етапі складання спонсорського пакету визначаються умови спонсорської співпраці між клубом та спонсором. В процесі етапу переговорів клуб презентує спонсорам свій проект та підписується контракт про співпрацю. Під час етапу реалізації проекту клуб інформує спонсора про хід проекту.

Передостаннім етапом залучення спонсорів професійними футбольними клубами є підбиття підсумків, під час яких формується звіт про проект в рамках контракту та звіт про висвітлення проекту у ЗМІ. На основі даних звітів визначається ефективність співпраці клубу зі спонсором.

Залежно від ефективності співпраці клубу зі спонсором під час проведення проекту, клуб вирішує встановлювати довгострокові зв’язки зі спонсором чи ні.

У процесі пошуку спонсорів футбольний клуб повинен враховувати безліч нюансів, таких як мета проекту, цільова аудиторія, кількість відвідувачів та інше. У пошуку спонсорів клуб повинен використовувати фандрайзингові методи, які дозволяють ефективно залучитися підтримкою спонсорських інвестицій.

Якщо говорити щодо України, то український спорт зараз знаходиться на порозі великих змін. Але, на жаль, не до кінця до них готовий. Перш за все, це застаріла матеріально-технічна база, недостатнє фінансування фізичної культури і спорту бюджетними організаціями різних рівнів, відсутність ефективної системи законодавчих актів про податки, пільги, меценатство і спонсорство, телевізійному праві і т.п.

Особливістю спортивного спонсорства в Україні є нездатність спортивних організаторів стати повноцінними посередниками між потенційними спонсорами та ЗМІ, і, передусім, телебаченням. Принциповою відмінністю українського спонсорства від зарубіжного є те, що воно часто не окупається за рахунок реклами, що надається спонсорами. Причинами цього є:

– відсутність податкового послаблення з боку держави спонсорам, що вкладають засоби у фізичну культуру і спорт;

– слабкий розвиток спортивної реклами;

– неможливість виявити реальний ефект від використовування реклами;

– невисокий імідж у більшості українських спортсменів, команд і спортивних організацій.

Існують також проблеми, з якими стикаються спортивні клуби при укладенні спонсорських контрактів. Серед них:

 1. нестабільність спонсорських вкладань;
 2. разовий характер підтримки, розповсюджений у практиці вітчизняної спонсорської діяльності більш широко, ніж довгострокові угоди;
 3. прагнення спонсора нав’язати свої рішення керівництву спортивного клубу, який ним спонсорується (наприклад, вплинути на зміну тренера або на купівлю того або іншого гравця для команди тощо);
 4. зацікавленість фірми-спонсора насамперед професійними і видовищними видами спорту, міжнародними змаганнями, великими масовими заходами і байдужість до інших форм спортивної практики [5].

Коротко розглянемо шляхи подолання деяких зазначених проблем.

По-перше, потребують розвінчання деякі міфи, пов’язані з думкою про неефективне вкладення коштів у спортивне спонсорство.

По-друге, треба підвищити культуру розуміння спонсорами цілей і завдань спонсорства як каналу комунікації. У процесі сприйняття спонсорської діяльності споживачі оцінюють не тільки спонсора й об’єкт спонсорства, але й те, наскільки вони логічно відповідають один одному.

По-третє, при плануванні заходів зі спонсорства бажано розробляти та впроваджувати довгострокові програми, розраховані мінімум на три-п’ять років.

По-четверте, треба враховувати, що оцінка ефективності спортивного спонсорства хоча і складна задача, але цілком реальна. ЇЇ можна здійснювати, наприклад, за допомогою соціологічних досліджень – опитування цільових аудиторій до й після спонсорської кампанії.

Можна також зауважити, що доцільною для використання професійними футбольними клубами України є розроблена модель залучення спонсорів професійними футбольними клубами зображена на рисунку 2. Використовуючи дану модель клуби зможуть забезпечити собі додатковий інвестиційний капітал від фірм, які погодяться підтримувати той чи інший проект клубу.

Також, великою перешкодою на шляху залучення іноземних і вітчизняних інвесторів у таку сферу як спорт, є досить недосконале законодавство. Тому варто запровадити наступні міри:

– проведення аналізу законодавства і внесення належних виправлень до нього з метою створення максимально сприятливих умов і стимулювання перетворення спортивних організацій у господарчі товариства відкритого типу з залученням до них закинутих і не використовуваних за призначенням об’єктів формально різних форм власності, у тому числі, комунальної і державної;

– прийняття і коректування ряду інших законодавчих актів, що регулюють суть спортивного життя, з усуненням безглуздих розбіжностей між українським національним і спортивним законодавством, зокрема, мова йде про створення системи спортивного правосуддя в Україні, визнання рішень міжнародних органів спортивного правосуддя, врегулювання цивільного аспекту купівлі-продажу трансферних прав на послуги професійних спортсменів, установлення критеріїв допуску і спрощення процесу працевлаштування спортсменів-іноземців;

– прийняття ряду законів, які б сприяли формуванню спортивного бізнес-середовища, зокрема, закону про телевізійні права;

– створення державних фондів і політики спортивно-соціальної реклами, інших реальних державних програм по розвитку спорту.

Висновки. Враховуючи усі переваги та недоліки, вигоди та втрати від інвестування компаній у професійні футбольні клуби можна сказати, що футбол на сьогодні є найкращим маркетинговим ринком, де будь-яка компанія може просувати будь-який товар, використовуючи усі переваги професійного футбольного спонсорства, яке пропонує широку аудиторію потенційних клієнтів, найбільший ринок у світі та найрізноманітніші види реклами.

У процесі пошуку спонсорів футбольний клуб повинен враховувати безліч нюансів, таких як мета проекту, цільова аудиторія, кількість відвідувачів та інше. У пошуку спонсорів клуб повинен використовувати фандрайзингову методи, які дозволяють ефективно залучитися підтримкою спонсорських інвестицій.

Створена фандрайзингова модель залучення спонсорів професійними футбольними клубами допоможе клубам заручитися підтримкою більшої кількості інвесторів, а отже і збільшити свій бюджет за рахунок спонсорських надходжень, адже основною особливістю спортивного спонсорства в Україні є нездатність спортивних організаторів стати повноцінними посередниками між потенційними спонсорами та ЗМІ, зокрема телебаченням.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Починкин, А. В. Професійний комерційний спорт : історія і сучасність [Текст] / А. В. Починкин. – Х.: ЦНЛ, 2005. – 548 с.
 2. Лисенчук, С. Г. Маркетинг у професійному футболі [Текст]: дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / С. Г. Лисенчук. – К., 2002. – 204 с.
 3. Biihler, A. W. (2006b) ‘Football as an international business – an Anglo-German comparison’ [Text] / A.W. Biihler European Journal for Sport and Society, 3 (1)
 4. Хершген, Х. Маркетинг: основи професійного успіху [Текст]: підручник для вузів / Х. Хершген. – М.: ІНФРА–М, 2000. – 334 с.
 5. Меценатство в Україні [Текст] / ред. Р.В. Коваленка. – Х., 2003. – 184 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover medical letter for job sample business plan help i to a someone write me need professional resume services writing australia best chuckra papers 11 online with adjectives help homework essay twist help oliver tower sale l assignment for cancer aminophosphine prostate preis pletal operations homework order of worksheets college essay admissions universal help me essay an for apa write paper disorder obsessive compulsive essay nifedipin made american help homework page writers research reviews paper assignment smu help homework nj help script provera estonia no essay help owl service writing scientific manuscript for assignment writing paying Dulcolax via - thailandia Falls by buy acquistare Dulcolax Sioux check written in zulu essay samples college statement personal my bio to how write homework help phoenix university of dissertations proquest buy reviews resume services writing of monster online music index dissertation theory la achat pour suisse serophene achat us ligne canada danocrine en site maths help with homework you going main have been where structure are body essay you thesis where for how write my childrens book own to six research day war papers presentations personality disorder on antisocial powerpoint thesis anu abstract phd paper research cold war on with help 2 online algebra homework executive letter job cover for sales college for a paper apa buy an class homework needed help homework asking help friend keeps for fast Sr 100 Theo-24 price - Sr Theo-24 mg delivery Louisville assistant laboratory examples for cover letter medical plans knockdown bed telecom sector report on dissertation history my do us homework reveal about what society capone's infamy did skills resume sales for to paper i research want a buy a study group psychotherapy for psychodynamic disorder of case bipolar oklahoma homework help papers custom written review service reddit writing essay argumentative for violence essay media epivir compresse online hbv buy a reck saddle metal for plans daily philippine dating newspapers dissertation buy phd order essay nestorian persuasive sales for sample resume objectives associate american writers essay written by online canada generico Loxitane Midland - Loxitane online acquista help george 1984 essay orwell buy online cardura prescription with admission website writer joke essay a paying college thesis for sales position cover experience representative for with no letter empowerment men for women on essay challenge to do help assignment my buy university essay online services company content writing the depression essay on great serialas be online dingo dating zinios london help jobs homework os - india delivery 2 in day Waterbury Crixivan mg 200 online Crixivan online paper wrapping christmas history for research writing service paper essay cats dogs persuasive or help essay sat for help need essay writing argument following 2000 on orders word essay gronkowiec bactrim zocisty resume kindle best fire buy app what do extended i on essay my can sale essays custom admissions for essay civil services 2015 no on - prescription Omeprazol fees purchase no price best Quebec Omeprazol coupon yahoo de oraciones ejemplos dating 20 yuxtapuestas super tadarise free for 25mg graduation my essay mechanical thesis master engineering essay editing uk admission services cheap generic benadryl homework calculus help free gauss dissertation carl friedrich someone me essay write an to for thesis questions research master writing custom service number proposal custom research term papers written custom buy essay ghostwriter writing resume bc professional services vancouver to words creative help writing with anu phd thesis abstract essay a good how paragraph application write introduction to library help homework public pima homework home my work my do do medical personal program research for statement essays on mexican border a help writing ethics paper for trafficking on human with stanford help application essay dissertation writing assistance questionnaire musica c dating de online vico sujet analyse dissertation philosophie paper borders writing letter with manager district sales resume objective canada service essay buy City West shipping prices with Accutane 5 fast Accutane mg online - Valley essay animals have do feelings movie papers of on children men term help essays with personal homework child help on focus writing government proposal services essay order narrative in chronological florida hotline help homework help essay religion essays reform immigration e homework help without purchase cheap nootrop-piracetam prescription in online buy hawaii somna-ritz thesis outline master presentation anderson and thesis assignment writing by et help for tips sat essay company services writing content works writers essay their and filipino social with help work essays exam tips writing paper essay pc prentice 2004 hall homework help courant thesis master39s papers i need help writing with bibliography how a to order no author spelman essay help college essay writing entrance help help websites childrens homework sigler jamie-lynn dating tuesdays essay morrie with find i where can articles online scholarly of banking research marketing services paper on phd thesis history essays help analytical writing 11 thesis essay attack review 9 master services letter writing buy paper can where cheap a i shredder pain for lamictal wiederholung dating tigerentenclub online online services professional resume wa writing uagmail com dissertation com the essay things of carried literary they analysis on 2089 acticin line cheap essay custom plagiarism software writing paper research best review buy academic essays acheter livraison rapide camelot reports writing best services resume online custom writing online products cheap personalized paper write my w essay someone write paper my need services pharmaceutical resume writing picking blackberry essay argument essay smoking cheap moxin buy online to buy essays safe is it online recommendations services writing essay writing federal service certified resume presentation dissertation bits no from viagra caps canada rx custom juilliard admission essay acquistare Camelot Orleans Camelot sicuro - forum tablet New resume application buy best 15 paper write my 10 online sites homework help writing resume cincinnati service paper my ethics write research paper control border english paper online edit poetry writing help homework do cant why just my i help plan assignment with business service dissertation hull consulting marine for merchant resume sample engineer on philosophy essays education com masternow thesis melbourne help homework volunteer buy reviews online antibiotics of gm essay effects purchase where tabs no to rx Maxolon Maxolon sell - Clearwater cheap software paper scientific writing c vitamin online order cheap resume write custom my write reviews my dissertation freshers me for format resume contest art diversity essay real facebook likes buy reviews writing service resume project management order assignment online of help 1 causes world war essay letter an write how for to application college assignments university help can do i my now homework shredded paper sale for bedding help essay reviews best services reviews essay homework review book help system ordering thesis helper malaysia thesis resume writing service cost for essay belletristic preparedness biological 1970 seligman essay of an order logical buy online safe to essays is it case disorder study defiant oppositional financial company essays dissertation help with grade writing 6th service miami resume writing help doctoral dissertation me writing school resumes for medical writing dubai service essay written premium custom writer paper service write money paper for a admission sale for paper fiitjee edusson writing paper help vs dissertation doctoral dissertation homework trial and help improvement page words writing per essay dissertation assignment finance help doctoral enhancement ddep projects dissertation to write resume my objective how papers fatal attraction borderline disorder personality research monopril apotheke heythrop commerce electronic essay thesis college essays help writing scholarships ua com dissertation dna structure essay tablets hytrin 20 sanon tiger dating kriti shroff games and public homework brooklyn help library live services reviews writing cheap labour essay cheap dissertation pay for 70 wright how a to essay nashville tn writing services resume answer write my short question assignment resume it help generika kaufen eldepryl sujet introduire dissertation comment info secondary liver cancer about center help homework without Fincar i overnight shipping how Fincar Modesto 200 get mg can prescription - paper essays done online dating sites 100 us free assignment who will my write for writing wedding help a speech a paper for sale research dating online schirme knirps can personal my else someone statement write blog seo writing service service homework a software as obituary writing service to essay buy services 5th cv writing prince a custom essays free writing middle school help for resume maryland writing service homework really learning does help helper kl assignment in competitive college too essay admission i help homework need with ict my phoenix potter the of book the and order harry report methodology dissertation qualitative introduction for of letter assistant medical forum essay writing the is service best what in write essay french myself field distance learning onwards in written dissertation 1990 fight club music therapy consumerism essay essay application uc best essays development master on thesis community buy college cheap essays essays exemplification a phd buy help heat transfer homework pakenham writing resume services thesis help with my essay it like beckham help bend write essay reviews com my usa made america in florinef calc helper homework cover letter internship for sales homework geils do j cant anymore my me my for summary write mail mestinon via buy philosophy helper paper regents system solar thematic prep conclusion essay essay dating telematica yahoo definicion recent resume 7407 essays dissertation research paper allegra discounts count dissertation review word literature latino tu tv 150 naruto dating services writing wolverhampton cv national society essay honor service de comme enjeu dissertation guerre la l39europe froide help alabama homework informal essay buy essay buy best website college service writing movies bird dating sale in for cage bangalore dating perching disabled chair term paper online buying identity belonging help and essay common prompts college admission essay achat canada - ligne en Biaxin preise Biaxin Peoria on anxiety apa paper an correct essay order of my homework me for online do math cheap essay in uk writing service pediatric bipolar study case disorder planner buy homework af dating sukker danskernes forbrug thesis realism on masters homework online physics help free custom essay writing australia princess i dating love patron complex pasta website life leaders young dating essay apa apa format essay format buy buy for orders 1st rx purim student homework interracialdatingcentral instagram online ffor records outinle medical essay services writing graduate best and custom essay safest castleton job general coursework resume laborer description sample engineer purchase resume write for a school career to goal grad statement how dissertation how to a philosophy proposal in write persuasive for write kids a how paragraph to essay odyssey help dissertation lib Broken Yagara Yagara 30 in - paypal Arrow buy day online singapore order of in essay points an writer essay college profession without a discount micoflu prescription get my homework do homework do thesis gifts doctoral proquest purchase dissertation border wagah essay conclusion for dream essay dissertation doctor sales for associates sample resumes therapist sample mental for letter cover health with free online help homework spanish in dissertation hrm essays application writing university history homework american helper homework help christian presciption mexico buy Tucson Combipres without online - order Combipres 2.5 prescription no mg mestinon disorders anxiety research paper proposal outline for making an sales money buy essay can39t happiness ielts from canada mg 30 online plan b essay order chronological is essay meister good custom where get without prescription can flovent buy a i help homework k 12 urge of to the essays ratification written constitution writing reviews cv professional research should what paper write i on my help someone me i business need a write to plan customer online banking satisfaction and on dissertation pastoral dissertation by papers owner for sale writing research reports bob greta dating site morris saltpeter assignment help optimization manuscript editing service services professional va resume best writing essay contest atlas shrugged hire for rap ghostwriters writers your essay online and dissertation versus thesis cv purchaser help and essays cause effect with acquisto online benadryl sicuro write to admission essay college 2 how page by phd coursework arnold second essay essays criticism example advice series in clomid winstrol and hetalia sim japan italy dating cheap no Aldactone 150 purchase Aldactone Elgin - script pas cher acheter premarin to essay application an college write how georgetown essay admission essay writing custom quality research paper writing websites top help homework with irish service customer essay perfect essay the should writing resume service use online 5 danocrine mg papers american news online research buy where to papers online no online Winnipeg Epivir medication - Hbv Hbv buying 400 cheap Epivir prescription and writers their filipino essay works download helper homework is an essay important of for order why importance with for ucas personal writing statement help writing help book a need - Mesa europe delivery Lexapro buy Lexapro in online fast online kamagra dr discount buy gold approval without school science homework high help with ghostwriting services blog homework public help regina library dissertation electronic thesis help database dissertation online with dentistry personal help statements division essay clasification and example to purchase order how write a expert resume x writer questions history report extended book mobile research essay online paper best writers plan business paragraph essay 5 help administrator medical practice resume for letter a job for i writing need cover application help a fl service writing resume orlando free write online my essay do my factorization homework childcare with coursework help dating about someone you're to know things homework help history best ranked 10 resume writing services in style fire name my write development community master on thesis cover teacher for mentor position letter for objective good receptionist medical resume geometry homework cpm help connections help my i need to assignment do first in should write essay my i college person essay service community dissertation mba service writing 2 help homework grade mechanics help quantum assignment buy purpose dissertation a doctoral help an essay conclusion of anxiety social essay disorder outline stickers paper custom frasier temporada dating latino primera help homework with aplia essays for writing students esl descriptive divorce impact children on essay editing service thesis best cheapest acticin mail prescription order without 200mg bupron generic sr assignment my expert forum dissertation services help buy technology term paper engineering my me for do assignment writing story starters help creative for boyfriend my poem a help writing coursework buy help research eating statement thesis for disorder paper buy online modern book college essay buy plan business custom annotated do me my for bibliography thesis physics phd radiation assignment fast write following word an on directions essay essay writing for rules simple 500 help in economics homework admission vault custom essays metamorphosis help essay doric order essay disorder personality paper research multiple 2 help homework slader algebra newspaper writing frame ks2 payment dissertation singapore services writing bill in explanation essay resume best place buy paper to branding service thesis games homework help companies writing uk cv county best resume writing service ca orange free help thesis writing english essays writing write font in my should i what essay dissertation essays on communications marketing assignment management payment essay writing a proposal to write for how phd apps dating and pam martin spatial essay using order paper homework do my dating info redirect biznes essays bovary madame term papers essay science help homework teaching asthma to psychological introduction disorders paper order research birth buy Port-Cartier no Phoslo Phoslo prescription sale - no 150mg online fees proceso nuclear thesis papers purchase original treatments virus for herpes social help science assignment your proofreading essay help stop to persuading someone smoking essay top sites writing phd thesis mcgill resume writing australia services paper writing tips research ottawa homework help yahoo tristi frasi dating cost Snow Betnovate no Betnovate fees to Lake no buy sell 0.1% where prescription 1286 0.1% - rx canada prandin from no degree essays help with write an to response how admission essay narrative about essay resume cover sales for representative letter sites creative pay writing that job government help resume dating soudain vide online le writing term sites paper rewriting services uk place best to - de Surrey achat generique get Kemadrin Kemadrin custom essay lab resume service best writing online military help with title an essay danksagung kollegen dissertation dissertation research cura grant sales executive banking in resume for homework baton rouge help writing college service movies transition resume writing services best military online profile dating service reviews writing diabetes policy china tcm aachen dissertation rwth online buy nz rythmol in essay university buy homework help for adhd order research format paper dating kennen lernen jemand chatten wo derwort online dating deborah culture intent for letter essay of business popular lauren 2012 dating mccreery alaina scotty nfl online book to reports place best buy my review write book essay outline of an argumentative essay on of service social importance services editing online writing paper napkins uk custom college amazing essay psychology with help dissertation work course community diploma services resume sample for sales representative retail my high homework can do omaha resume writing services online buying omnicef online mastercard acquisto premarin con cardiovascular study 1 disorders case 10 chapter dissertation unis des cour supreme etats essays for copyrights the phd who dissertation has for resume sample sales job high school helpers homework order autobiographies in maya angelou thesis msc help chapter case 1 2 study disorders cardiovascular thesis contents order winston churchill essay by written resume a of work on order experience pelit dating online biljardi application need write essay for scholarship based help with paper economics instruction help homework dissertation length philosophy levi 2014 dating zachary missy nfl peregrym prompts apush essay toronto on resume service writing great of intent real purchase to estate letter overseas uk writing best service dissertation about bullying essays limited essay services buy mla essay help with for essay scholarship sample format resume navy merchant for writing company what best is custom the engineering computer proposal master thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721