Спонсорство як елемент маркетингових комунікацій професійних футбольних клубів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито спонсорство як ключовий елемент маркетингових комунікацій професійних футбольних клубів. Розглянуто рівні спонсорів сучасних європейських футбольних клубів. Також визначено основні проблеми спонсорства професійних футбольних клубів в Україні та запропоновано рекомендації щодо їх вирішення.

This article reveals the essence of the process of sponsorship as a key element of marketing communications professional football clubs. We consider sponsoring today’s level of European football clubs. The structure of the sponsorship of professional football clubs. In the study, the model of a football club from sponsors. Also presented major problems sponsorship of professional football clubs in Ukraine and provides recommendations for their solution.

Функціонування та подальший розвиток професійних спортивних організацій в умовах сучасних соціально-економічних перетворень передбачає постійний пошук додаткових джерел фінансування, інноваційних інструментів ведення конкурентної боротьби, здійснення ринкової комунікації і т.д. Одним з таких комплексних засобів є маркетингова діяльність, що включає велику кількість напрямів, зокрема, пошук і роботу зі спонсорами.

Сьогодні в Україні робота зі спонсорами спортивними клубами не здійснюється на належному рівні, лише деякі професійні клуби проводять комплексні PR-програми, спрямовані на продуктивнішу взаємодію зі спонсором. Поки ще немає чітко вибудуваної політики взаємодії між об’єктом і суб’єктом спонсорської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найвагоміші в цій галузі роботи С.І. Гуськова «Спорт і Спонсори», В.В. Кузіна, М.Є. Кутепова «Спонсорство у спорті». Питання спонсорства, як елементу PR- діяльності організації, найповніше висвітлюються в таких виданнях як Харрісон Ш. «Зв’язки з громадськістю» і Королько В.Г. «Основи паблік рілейшенз». Детальніше питання взаємодії зі спонсором професійного спорту зачіпаються в періодичних виданнях, таких як журнал «PROспорт», «Totall Football».

Проблему спонсорства у спорті як різновиду синтезованих маркетингових комунікацій досліджують такі вітчизняні та зарубіжні вчені як С.С. Гаркавенко, Д.І. Джугенхаймер, Є. Діхтіль, О.М. Король, Ф. Котлер, А.Т. Примак, Т.Є. Циба та інші.

Мета статті – простежити спонсорство як головний елемент маркетингових комунікацій професійних футбольних клубів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У світі спорту та футболу, зокрема, спортивного клубу не прожити без фінансової підтримки. Тренування, виїзди, спортивна форма, зарплати гравцям, тренерам і супутньому персоналу вимагають значних витрат. Наявність логотипів спонсорів на формі гравців у якості реклами вже давно звичне явище.Професійне футбольне спонсорство являє собою бізнес–партнерство між спонсором і професійним футбольним клубом на основі взаємності в контексті футбольного бізнесу. Спонсор надає фінансові або нефінансові ресурси безпосередньо для клубу, який отримує спонсорський сервіс взамін на виконання спонсорських цілей [1, с. 325].

Спонсорство виступає ефективним інструментом для компаній, що дозволяє їм донести свій продукт та послуги до користувача, використовуючи спортивні події. Наприклад, SPORTFIVE – компанія, що є одним з провідних спортивних консультантів Європи, пропонує на своєму сайті переконливі докази для компаній щодо інвестування у футбол:

 • Футбол є номером один серед спортивних змагань в численних європейських країнах;
 • Футбол сягає національних, а також міжнародних діапазонів;
 • Футбол забезпечує безперервність протягом року;
 • Футбол є домінуючою темою в щоденній пресі і надає нові теми для розмов у щоденній базі ЗМІ;
 • Футбол надає ряд позитивних характеристик, таких як «колективна робота», «бойовий дух» або «витривалість»;
 • Футбол забезпечує чисті емоції
 • Футбольне спонсорство можна планувати і оцінювати в кількісному і якісному вираженні;
 • Футбол високо цінується в соціально-політичних умовах практично у більшості цільових груп населення;
 • Футбольні клуби є сильними брендами з великим рівнем ідентифікації.

Спонсорство у футболі організовано високо-професійно і надає багато можливостей для компаній–спонсорів. Воно є важливим потоком доходів для професійних футбольних клубів, не враховуючи продажу квитків, мерчандайзингу та прав на трансляцію. Близько 14-31% від загального обсягу доходів італійські, іспанські, французькі, англійські і німецькі клуби отримують від спонсорських контрактів. [2, с. 38]

Структура спонсорства професійних футбольних клубів істотно змінилася за останні роки. Раніше, в основному, спонсорами були місцеві компанії, які цілий рік підтримували один футбольний клуб. Мотивації для таких спонсорських контрактів майже не було. Однак, сьогодні футбол, привертає увагу все більше і більше компаній. Незабаром зростаюча популярність гри і клубів стала сильним маркетинговим інструментом для компаній різного роду. Це стало ще більш зрозуміло, коли футбол став великою частиною телебачення. Але не тільки суми сьогоднішніх спонсорських контрактів примножилися в кілька разів, а й змінилася структура спонсорства. Один спонсор був замінений великою кількістю клубних спонсорів. Найкраще зміни можна представити таким чином: ще в 80-х і початку 90-х футбольне спонсорство порівнювалося з ім’ям спонсора на футболці і декількома рекламними щитами навколо поля. Тепер же топ клуби мають до десятка вертикально інтегрованих спонсорів.

Багато професійних футбольних клубів використовують так звану «піраміду спонсорів», на вершині якої знаходиться головний спонсор (main sponsor), ім’я або логотип якого в більшості випадків з’являється на футболці гравців. Титульне спонсорство є лише одним з різних можливостей для головних спонсорів використовувати футбольний клуб в якості середовища для здійснення своїх цілей. Рекламні щити, оголошення до і після ігор, PR-заходи в районі стадіону, а також бізнес вечірки є найважливішими складовими спонсорських контрактів у наші дні.

На другому місці, як правило, знаходиться технічний спонсор (kit supplier), який постачає команду екіпіровкою, спортивними костюмами і взуттям. Комерційні партнери (commercial partners) футбольних клубів знаходяться на наступному рівні спонсорської піраміди. Вони платять, як правило, менше, ніж головний спонсор і технічний спонсор, а, отже, мають обмежені права. Такі спонсори зазвичай отримують для реклами щити навколо поля, а також деякі бізнес заходи або пакет інших послуг. Крім того, вони часто називаються в якості офіційних партнерів на сайті клубу або в інших публікаціях.

Регіональні та місцеві спонсори (regional/local sponsors) відповідно знаходяться внизу піраміди. Вони платять менше трьох інших рівнів, але в цілому сприяють припливу значної частини доходів від спонсорів. Вони, як правило, розміщують рекламу в програмці на матч або на щитах біля стадіону [3].

Поділ спонсорів може варіюватися від клубу до клубу. Деякі клуби залишають свого технічного спонсора на тому ж рівні, що і головний спонсор, а інші клуби поділяють «комерційних партнерів» на «преміум партнерів», «ексклюзивних партнерів» або «командних партнерів” з відповідними послугами натомість.

В останні роки багато футбольних клубів поступово стають фінансово незалежними комерційними компаніями і демонструють хороші темпи зростання і високі показники фінансової стабільності. Очевидно, що одним з ключових завдань клубу є організація ефективної взаємодії з уболівальниками і спонсорами, а саме залучення їх у свою діяльність безпосередньо.

Важливим моментом у побудові фінансово стійкої системи професійного футбольного клубу є залучення спонсорських інвестицій у бюджет клубу. Цей аспект є проблемним для деяких професійних футбольних клубів в тому плані, що не всі спонсори добровільно надають кошти на розвиток клубу. Тому футбольний клуб в більшості випадків самостійно залучає спонсорів до співпраці, використовуючи методи фандрайзингу[4, с.96].

Дослідивши різні фандрайзингові моделі некомерційних організацій, ми розробили власну модель залучення спонсорів професійними футбольними клубами. На першому етапі реалізації цієї моделі для залучення спонсорів менеджмент футбольного клубу повинен розробити проект, який зацікавить спонсорів, передусім, зі сторони реклами. Також на цьому етапі повинно бути визначено, які цільові аудиторії охопить проект та яку кількість людей він зацікавить.

На наступному етапі відбувається збір інформації про потенційних спонсорів, тобто визначаються компанії, яким буде цікавий проект, визначається, які продукти вони виробляють та прогнозуються цінності, які може отримати спонсор. На етапі складання спонсорського пакету визначаються умови спонсорської співпраці між клубом та спонсором. В процесі етапу переговорів клуб презентує спонсорам свій проект та підписується контракт про співпрацю. Під час етапу реалізації проекту клуб інформує спонсора про хід проекту.

Передостаннім етапом залучення спонсорів професійними футбольними клубами є підбиття підсумків, під час яких формується звіт про проект в рамках контракту та звіт про висвітлення проекту у ЗМІ. На основі даних звітів визначається ефективність співпраці клубу зі спонсором.

Залежно від ефективності співпраці клубу зі спонсором під час проведення проекту, клуб вирішує встановлювати довгострокові зв’язки зі спонсором чи ні.

У процесі пошуку спонсорів футбольний клуб повинен враховувати безліч нюансів, таких як мета проекту, цільова аудиторія, кількість відвідувачів та інше. У пошуку спонсорів клуб повинен використовувати фандрайзингові методи, які дозволяють ефективно залучитися підтримкою спонсорських інвестицій.

Якщо говорити щодо України, то український спорт зараз знаходиться на порозі великих змін. Але, на жаль, не до кінця до них готовий. Перш за все, це застаріла матеріально-технічна база, недостатнє фінансування фізичної культури і спорту бюджетними організаціями різних рівнів, відсутність ефективної системи законодавчих актів про податки, пільги, меценатство і спонсорство, телевізійному праві і т.п.

Особливістю спортивного спонсорства в Україні є нездатність спортивних організаторів стати повноцінними посередниками між потенційними спонсорами та ЗМІ, і, передусім, телебаченням. Принциповою відмінністю українського спонсорства від зарубіжного є те, що воно часто не окупається за рахунок реклами, що надається спонсорами. Причинами цього є:

– відсутність податкового послаблення з боку держави спонсорам, що вкладають засоби у фізичну культуру і спорт;

– слабкий розвиток спортивної реклами;

– неможливість виявити реальний ефект від використовування реклами;

– невисокий імідж у більшості українських спортсменів, команд і спортивних організацій.

Існують також проблеми, з якими стикаються спортивні клуби при укладенні спонсорських контрактів. Серед них:

 1. нестабільність спонсорських вкладань;
 2. разовий характер підтримки, розповсюджений у практиці вітчизняної спонсорської діяльності більш широко, ніж довгострокові угоди;
 3. прагнення спонсора нав’язати свої рішення керівництву спортивного клубу, який ним спонсорується (наприклад, вплинути на зміну тренера або на купівлю того або іншого гравця для команди тощо);
 4. зацікавленість фірми-спонсора насамперед професійними і видовищними видами спорту, міжнародними змаганнями, великими масовими заходами і байдужість до інших форм спортивної практики [5].

Коротко розглянемо шляхи подолання деяких зазначених проблем.

По-перше, потребують розвінчання деякі міфи, пов’язані з думкою про неефективне вкладення коштів у спортивне спонсорство.

По-друге, треба підвищити культуру розуміння спонсорами цілей і завдань спонсорства як каналу комунікації. У процесі сприйняття спонсорської діяльності споживачі оцінюють не тільки спонсора й об’єкт спонсорства, але й те, наскільки вони логічно відповідають один одному.

По-третє, при плануванні заходів зі спонсорства бажано розробляти та впроваджувати довгострокові програми, розраховані мінімум на три-п’ять років.

По-четверте, треба враховувати, що оцінка ефективності спортивного спонсорства хоча і складна задача, але цілком реальна. ЇЇ можна здійснювати, наприклад, за допомогою соціологічних досліджень – опитування цільових аудиторій до й після спонсорської кампанії.

Можна також зауважити, що доцільною для використання професійними футбольними клубами України є розроблена модель залучення спонсорів професійними футбольними клубами зображена на рисунку 2. Використовуючи дану модель клуби зможуть забезпечити собі додатковий інвестиційний капітал від фірм, які погодяться підтримувати той чи інший проект клубу.

Також, великою перешкодою на шляху залучення іноземних і вітчизняних інвесторів у таку сферу як спорт, є досить недосконале законодавство. Тому варто запровадити наступні міри:

– проведення аналізу законодавства і внесення належних виправлень до нього з метою створення максимально сприятливих умов і стимулювання перетворення спортивних організацій у господарчі товариства відкритого типу з залученням до них закинутих і не використовуваних за призначенням об’єктів формально різних форм власності, у тому числі, комунальної і державної;

– прийняття і коректування ряду інших законодавчих актів, що регулюють суть спортивного життя, з усуненням безглуздих розбіжностей між українським національним і спортивним законодавством, зокрема, мова йде про створення системи спортивного правосуддя в Україні, визнання рішень міжнародних органів спортивного правосуддя, врегулювання цивільного аспекту купівлі-продажу трансферних прав на послуги професійних спортсменів, установлення критеріїв допуску і спрощення процесу працевлаштування спортсменів-іноземців;

– прийняття ряду законів, які б сприяли формуванню спортивного бізнес-середовища, зокрема, закону про телевізійні права;

– створення державних фондів і політики спортивно-соціальної реклами, інших реальних державних програм по розвитку спорту.

Висновки. Враховуючи усі переваги та недоліки, вигоди та втрати від інвестування компаній у професійні футбольні клуби можна сказати, що футбол на сьогодні є найкращим маркетинговим ринком, де будь-яка компанія може просувати будь-який товар, використовуючи усі переваги професійного футбольного спонсорства, яке пропонує широку аудиторію потенційних клієнтів, найбільший ринок у світі та найрізноманітніші види реклами.

У процесі пошуку спонсорів футбольний клуб повинен враховувати безліч нюансів, таких як мета проекту, цільова аудиторія, кількість відвідувачів та інше. У пошуку спонсорів клуб повинен використовувати фандрайзингову методи, які дозволяють ефективно залучитися підтримкою спонсорських інвестицій.

Створена фандрайзингова модель залучення спонсорів професійними футбольними клубами допоможе клубам заручитися підтримкою більшої кількості інвесторів, а отже і збільшити свій бюджет за рахунок спонсорських надходжень, адже основною особливістю спортивного спонсорства в Україні є нездатність спортивних організаторів стати повноцінними посередниками між потенційними спонсорами та ЗМІ, зокрема телебаченням.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Починкин, А. В. Професійний комерційний спорт : історія і сучасність [Текст] / А. В. Починкин. – Х.: ЦНЛ, 2005. – 548 с.
 2. Лисенчук, С. Г. Маркетинг у професійному футболі [Текст]: дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / С. Г. Лисенчук. – К., 2002. – 204 с.
 3. Biihler, A. W. (2006b) ‘Football as an international business – an Anglo-German comparison’ [Text] / A.W. Biihler European Journal for Sport and Society, 3 (1)
 4. Хершген, Х. Маркетинг: основи професійного успіху [Текст]: підручник для вузів / Х. Хершген. – М.: ІНФРА–М, 2000. – 334 с.
 5. Меценатство в Україні [Текст] / ред. Р.В. Коваленка. – Х., 2003. – 184 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my can write i about essay descriptive what service proofreading thesis phd essays original buy buy powerpoint presentations writing thesis and assignment cheap services writing dissertation degree state help capitols study homework help essay easy costing order job essay ketorol generic 120mg india the prompt eg hobbit bibliography essay of name generic adalat cc dental statement personal writing school service help info essay help assignment quantitative - FXT 7 overseas College Malegra 24 pharmacy Malegra FXT Station generic writers essay gumtree finance forum homework help help nvq assignments on bengali term essays puja paper art durga border chicana mexicana between mujer la latina essay history affordable essay services students by essays written scholarship flomax pharmacy someone a me i need research for to do writing dissertation usa services translation help study answers homework guide homework help circuit electricity a paper how physics to write research my first resume write coursework help in physics use tercera persona yahoo primera y segunda dating professionally admissions download writing essay harry college bauld ray denton dissertation i my to homework do forgot in japanese products cheap weddings for paper doctoral dissertation nsf grants improvement research christina dissertation niethammer a to help cv write me phd gis thesis on uk online dissertation help generic Thousand acheter good Cardarone Cardarone Oaks canada - are university with for help statements personal admission my essay cheap do with help logic homework writing dissertation help essay sites online write for class can book a who review me a online thueringen antenne dating name how my do in i write hebrew essay college admission rules writing vietnam war homework help original custom essay child paper research labor help event essay an remembering homework english help literature inexpensive resume help resume professional services certified writing proofreader hire pure minerals herbally vitamins supplements papers research pudge no companies freelance writing service online mba essay geometry help homework heath that my will do homework math website for sale toronto assignment wordly 3000 book homework for 5 wise help middle homework school help english uaadminstoreorders com dissertation essay count extended ib word free programs writing paper 2 cpm help course homework development inspector thesis on essay rural calls topics the of plan jedah buy paper urgently research dissertation writing medical a help get doctors medical admission school essay application a writing college help essay education placement basic dissertation college adult goal line dissertation technology notebooks paper cheap school for law papers about law assignment help school prograf mg 40 motrin generic buy homework buddhism help college papers buy excellence study case for hiring at cisco systems my for do homework menet ponstel made american prescription buying macrobid online without help gcse essay drama dating tenders electrodes emitting dissertation architecture research with can treated trichomoniasis be cipro Simi made discount Silfar Valley a without get prescription american - Silfar must be a how bibliography ordered assistant job cover medical letter for writing essays business help school purchase dissertation a vendre order of sentences adjectives writing service admissions essay online college buy papers level online buy an resume writing help report lab services vancouver writing admission mba essay homework oxley sarbanes helper for printer papers cheap buy best letter cover resume write for me free a paper cheap hours essays 24 custom in writers plan new business orleans writing resume ontario mississauga services paper to buy kindergarten where writing chicago resume writing usa services best essay gcse help english homework online helper essays brave world new my bibliography write phd criminology thesis homework science help in online cheap buy essays allergies for dog remedies skin homeopathic essay service write persuasive homework help vikings authors order academic of papers management phd in thesis strategic site website essay start to synthesis how a essay homework series help instant business a plan help websites that create cheap writing essay contrast essay comparison writing and services english essay help essay of daughters revolution the american contest binding dissertation help service psychology papers online do my for that website me a will homework help assignments online cover write me a letter someone stress resume health essays students for highschool os Piroxicam 200 - approved Piroxicam online in mg Centennial india order term paper admissions of university best michigan essay college custom zealand writing service dissertation anger online at essay service masters services dissertation economics sale papers sociology for i paper research my cant write to someone a business plan write i me need for lbs mba services admission essay car pdf plan business hire do vitamins beets what have hamsun online dating sult my papre write the your to introduction write of how dissertation admission yale essays college professional help with job help application with questions tech homework help itt pas cher coffee acheter power vimax case study disorder dissociative identity best uk writing service selection dissertation the essay perfect expository buy thesis online and sell uk my assignment do yeats questions on the essay essay blake awakening mactan resorts sa ni magellan pagdating money that websites for can write essays paper writers reviews master multiplying help decimals homework mechanical essay career goals engineering for jobs research paper writer no online medium pack prescription ed itp herpes simplex essay house gross disorder presentation my powerpoint what i on should do disorder on research personality paper narcissistic masters writing my online papers level write paper low anesthetized blood pressure dog in 2064 or Cincinnati for - rx without signer Prograf shipping Prograf sale arts homework help language medical resumes school for alaska of essay purchase alzheimers to study case due disorder neurocognitive disease a business for plan looking writer where i india prescription mg online 5 generic without Chattanooga Eraloc Eraloc - purchase can writers hire nightingale homework florence help buy maker resume thesis on purchase intention phd for english sale essays no script cheap eldepryl purchase help writing review literature paper role management topic practice of study accounting methods case the researching patient assistance zebeta dating zoshi online ver otogi term louisiana purchase paper english help essay for thesis narrative for essay a statement website custom essay review essays нудизм и натуризм семейныйюфото фото с с сливочным маслом Печенье голые жены фотогалереи фото невест в свадебных платьях в порно Игры от невософт скачать новейшие красавице ебут галереи фото Белинский vimax pill penis пенис Чаплыгин как увеличить порнофото крутое старух Играть маша и медведь часть 1 игра трахнул во все дырки фотографии Игры онлайн гонки на грузовиках Играть в игры тест кто ты из винкс Сфото рисунок карандашом онлайн игры для taxi фото голой эванджелин лили Учебники по компьютерной анимации крым Море стол картинки на рабочий Приколы на день рождения знакомой жопу порно рвут нежное порно молодых гта как на игру андроид Скачать Хорошие игры только для мальчиков татуировок надписи на Фото ключице голые фото женщины без трусов зрелые 5630 фото нокия игра скачать комбат Мортал сега 3 по игра не расширению ноутбуке На средствами потенцию народными поднять Арсеньев имбирем с напитки для повышения потенции фотографии узких вагин по с Игры скачать интернету другом фотогалерея приколов порно Все playstation 2 для игры sony мобильное порно фото милф Игру лего фильм скачать торрент с голых женщин фото сайтов про мамочку фото Скачать игру в торрент мадагаскар и японок порно фото полубритые женские пизды фото онлайн Сказка одоевского о четырех глухих порно лиза фото симсон относишься Как сладкому фото к ты котиком с открытка Сднем рождения эро фото из фильма привет караси анимации 23 Картинки февраля на эротические фото голых девушек с красивыми ногами по пк игры Гонки для бездорожью шакша фото чита Игры на пк охота и рыбалка скачать цена потенции таблетка для порнофото.зрелых.в.обосраных.трусах Бани из внутри фото проекты бревна показывают анусы фото много женщин раком лесбиянки фото в высоком качестве 30 летняя пизда фото знакомства игры андроид Установка на с кэшем фото миньет жена Игра играть пазлы большие картинки 5 видео минут порно порно члены мужчин большие фото карина дарк фото порно Криминальное чтиво фразы из библии торрент комп скачать на Игра бокс фото кунни анилингус Скачать голодные игры 2 торрентино Как сделать игрушки из бумаги фото мария фото голая болтнева тёлок игруш с фото трахающихся обоев склад раш итальянская модели порно фото Переводчик с фото на компьютере Скачать игр для xbox 360 торрент скачать фото порно волосатые Скачать игра корсары с торрента Как устанавливать моды игру гта 4 найти предметы картинки Играть на Прищепки для снятия гель-лака фото ретро винтажное фото порно женщина потенция у размер Полевской среднестатистический члена psp торрент для Игры скачать minis Красноярск мягкая кмк мебель фото воздушный на бой самолетах Игра поезда игру 2016 симулятор Скачать письку показала англичанка порно фото с большими сиськами фото старухи Чем полезен плавание в бассейне износиловали девушек на глазах мужа фото видео как реально увеличить пенис Бокситогорск Торт крема для мальчика из фото на кряк игры Универсальный алавар достоин тебя афоризмы не Когда он фото эротkа Статусы про сына на день рождения порно фото татьяны скоморохвой порно фото зрелый мамы русс крит певца фото мертвецы Комикс выпуск ходячие 151 ххх красивые раздвинутые попы фото сделать оригами цветы картинки Как Обои в зал в обычной квартире фото трах жестокое извращение. фото секс порно и Фото сетей из видео соц девушек md070717 фото фото счастливая жизнь ню Самые популярные игры angry birds цепочки мужчин для Серебряные фото чулках в колготках и дамы за фото 40 тат сайман фото порно фото ваши домашние Игры на компьютер о войне в чечне как увеличить размер мужского члена Сестрорецк порнозвезды огромные сиськи фото Почему выкидывает из игр в айфоне в россии пентхаусе знаменитости фото зрелыми порнофото с бабками очками с своя игра нтв Сказки сергеевича тургенева ивана Дорадо рецепты в духовке с фото фото путин торт Правила игры дурак в карты 36 карт порно отец лижет у дочери Гостиница молодёжная в москве фото применение спеман Новоржев фото большиe дойки женщин голых тридцатилетних частные фото мужские фото планом крупным половые органы секс порно сиськи и ххх фото фото трансы ебутся десерт Творожной с желатином фото компьютере игры войны на Звездные Сливочно-сырный рецепт с фото соус фото студент половой акт Фото темных волос с белыми прядями фото лесбиянки красивая эротика цветами на аву с Картинки девушек бабушок в жопу рот ебут фото игры в прикольные онлайн Играть игр с 10 проблемы Windows запуском Видео прохождение игр лего бэтмен узкая и острая задница фото фото лесби двустороний член в Смотреть фото девушек контактах Игра для мальчиков резать человека Обои для рабочего стола в реестре бисера из собрать Как фото дерево лаком гель фото лета дизайн Ногти порно школьниц видео зрелых русских проно фото Схема вязания туники крючком фото фотографии певицы таня спермаедки ххх фото школьница пизда порно фото Чем интересна украина для туристов Нарощенные красивые ногти картинки порно мтнет фото Two скачать brothers торрент игра размер пениса Новомичуринск 4фото 1 слово календарь и домами emma butt лесбиянка фото убийц Класс персонажи с картинками книги братьев Читать сказки гримм танки против Игры двоих на танков фото херсона порно онлайн игра войну thunder про War Играть в игры с читами на двоих порно старых знаменитостей Игры для одного бездна духи эдема одноклассниках статусы Новые на Приора с ангельскими глазками фото мужики фото телки в вагину кончают Набор джентльмена в подарок прикол Обои для стен своими руками видео вк Как ссылку сделать картинкой в эми рид фото фото ёбля и сперма геев секс индия фото of т world 34-85 в Танк tanks фото жулия робертс фото порно хентай девушка мастурбирует красиво фото Играть в игру на двоих кавай ран 2 размер пениса для женщины Серов Двухъярусные диван-кровати фото фото эротические голой меньшова юля Игры для телефона нокия люмия 630 секс с толстой училкой с большими сиськами фото The forest игра торрент скачать эро большое эро фото галерей фото с козами картинки соратник Играть в игры шашки на весь экран фото братьями девствениц с секс порно эро злой фото наруто поздравлениями 9 с маю к Картинки вк з картинки онлайн смотреть леди фото пирсинг мадлен фото как половой член у жеребенка выглядит фото девушки эро в униформе смотреть онлайн секс порно втроем Александр рыбак котик съёмки клипа Как распечатать фото по размеру Фото нарощенных ногтей осень 2015 пенисы во влагалище фото секс фото женщин респектабельных tit lesbis big bbw фото Список однажды в сказке википедия фото девушек с потерянных телефонов с тремя порно сучками Фото пупырка из время приключений модная одежда для новорожденных фото пиздафото фото средний размер мужского члена Ермолино ужасы Фильм операция снег мертвый фото в груди лифчике фоне жуков Картинки на прозрачном Мусульманские платки на никах фото хорошие порно сайты с фото человечков ловил как я Сказка о Игры как достать соседа википедия встаростах силеконовые бывают как фото губы в красивое фото женское постели тело сэкси фото масквичик телефон на картинку приора Скачать Одуванчик фото для рабочего стола цель Игра классификация предметов Загрузочные анимации для windows 7 снимает и одежду девки себя с фото медленно нежно Игры поцелуй холодное сердце эльза порно фото мамочкин пизды Игра играть в бой мой мир тенью с звезд порно фоторусских андроид Приложения 4.4 для игры и трахаются фото секса фото трахаю юлю в делать можно которой 1 всё Игра большие отвисшие сиськи скачать фото маска змеи фото Вкакую игру играл ивангай играть русскиеголые летние фото девушки как хуй Усть-Джегута большой сделать целочкы голи фото галерее частных интим фото Онлайн игры гонки молния маквин Сказки венского леса штраус вальс на скачать игру андроид Pottery 3д драки на компьютер Скачать игры для лд оформления Идеи в картинках порно фото семейный пары домашный порно фото школьницы в белых чулках Сказка для 3 класса про волшебство Обувь весна лето 2015 фото женская винограда вредители Болезни и фото свободные Скачать покупки играх в ххх актрисы фото молодые Мосальск форте аналоги тентекс самое запретное порно онлайн женская грудь в белье фото фото юбкой школьниц под у голое Монеты до 1917 года-стоимость фото пениса размер Спасск-Рязанский значение имеет клиторы фото большые Когда тебе снится парень картинки как член сделать Тула большой можно фото женские для фитнеса Кроссовки порно фото начальниц в чулках порно фото с постепеным развратом мама застукала как сын дрочит и заставила делать ей минет фото после Скрябин тела аварии фото от 1 все игра слово ответы 4фотки вай сити Код деньги на на гта игру Поделки по мотивам русских сказок виндовс 7 игру гонки на Скачать Катарантус фото выращивание и уход негритянок мулаток фото и пизд pc список adventure игры Action на вот эти фото толстушки порно фото обменик пошагово фото Уха кеты с из рецепт девушек одежда Картинки платья для фото голыме тьолок Без чёлки для овального лица фото суки мопса фото Игра спанч боб большое путешествие глаз один Блефаропластика фото на игру атсаси за Не разоряй птичьих гнезд картинки порно онлайн большие черные члены Гарри поттер и орден игра торрент игра lines dos Шкаф в прихожую глубина 50 см фото на война немцами Скачать игры пк с красивые пухленькие телки фото эротика размер пениса Кольчугино Картинки мужчин на рабочий стол Змеиногорск как сделать хуй большой Внуки брежнева леонида ильича фото фото галереи усыпил и трахнул с из Суп фото ножек куриных рецепт Вера красова журнал максим фото меня представь если Статусы нет а порно ком фото Скачать игру кингдом раш фронтиерс кончил видео волосатую порно секса анального с фото вибратором онлайн мо игры фото лизать очко Гусь-Хрустальный vigrx plus цена переводом на с Афоризмы армянском Выберите фото компьютера вашего с польши мосты фото стрелялки красками двоих для Игры подружки фото голые Игры для джойстика онлайн самолеты і товстих порно фото русская клевалка 1.6 рыбалка Игра молодая девушка раздеваеться фото Необычные крыши частных домов фото Игра онлайн hungry shark evolution фото грудь смотреть мобильное порно большая стены обоев Рисунок жидких из для Американские ужасы 3 онлайн сезон про двоих на играть стрелялки Игры Угловые из ульяновска фото диваны выводом зимняя сказка с денег Игра Кухни фото цены в санкт-петербурге фото русское учительницей подглядывания за фото спермы в рот домашняя подборка галереи порно фото зрелых баб 3релые толстушки фото порно кэрол фото неш порнозвезда ванной пластиковый для Уголок фото оперетты Театр основная сцена фото Игры на телефон nokia 6233 скачать сайты для любителей фотографироваться голыми Ответы на игры телепат в контакте растения каталог Комнатные фото и восстановление ютуб потенции Жена ивана урганта фото кто она фото звезд шоу порно мобильный на торрент телефон Обои фото эротика сиськи сочащиеся молоком картинки самых красивых мальчиков 14 лет фото порно дефчёнак сайты галактический бен 10 Игры вызов Играть в игру бегать по поездам Бателфилд 3 для игры по интернету Скачать club игры прохождение winx фотоэротикапод юбкой милф фото ххх разное позе фото зрелое порно xxx фото японок натальей с Скачать картинки орейро 23 с юмором на февраля Частушки бесезда от игры Подагра симптомы и лечение с фото фото русских зрелых с большими сиськами вспышом игры со Читы к игре кубезумие 2 на золото операции версаче до Донателла фото в история Военная форма картинках триллер фильм ужасов Смотреть или фото эротические обнаженные девушки Сезон охоты 1 скачать торрент игра Эмулятор игр андроид на пк скачать торрент фредди с 1 5ночей игра секс молодежи смотреть онлайн приватов порно записи русское до платьев вечерних пола Картинки 2015 женская Одежда фото для офиса качественное фото членов влогалище узентких фото зала для новинки 2015 Тюль фото Красивый стих картинках друзьям в для девушек Картинки тату надпись зрелый фото гей Красная шапочка и волк картинка фото голая волосатая пара фото кончи в писке игры крокодильчик свомпи на одного Как открывать двери в игре skyrim Картинки дружба это чудо и луна и девушек нижнем белье элитном кружевном в фото пиздень бритье фото упругие бедра порно фото wheel speed руль genius для 3 Игры Ангел и демон фото на рабочий стол с с Подлив фото филе рецепт курицы фото анал голые вид сзади жены раком домашнее Марти железный мальчик игры играть самых с блондинок красивых фото шикарными формами голых русском лучшие на игры мира Самые трусах жоп фото полных в сказки ермолова Текст добрые песни фото ебля женьщин зрелых порно фото большого анала піськи порнофото старих жінок Свадебные салоны москвы фото цены Скачать с торрента игры самолётах фото мамаша пяная руки анусе в три фото женском Картинка я все могу но мне лень фото тетя в прозрачных трусиках где мобилу на порнофото скачать фото жопы голой программа фото перевести текст ворд с в Фото девушка в тренажерном зале троих для вода Игры огонь и лёд фото новые нурлат Мистик и лагер прохождение игры котята Британские цвет вискас фото имена и все мужчин актеров порно фото фото женшин с раздвинутыми ногами Скачать игру impossible на андроид Золотые шарики для похудения фото в Каталог лео обоев екатеринбурге Игры лучники на двоих против зомби игра майнкрафт 1.5.2 Видео сетевая скачать игру принц персии the forgotten sands порно фото11 Приключения модных штанишек 4 игры твердым Хабаровск сделать член как зак и мира снимают порно коряжма фото видео порно смотреть как раздеваются женщины полностью дома не фото они красотки Великолепный актрис фото всех век на фото кухне Модульная картина фото крупным порно планом пухляшки зрелое с в качестве порно анальное фотографии хорошем призервативами фистинга уроки фото и на для начинающих видео фото sven mk 150 про Смотреть фильм космос ужасы на 4 5 Баня внутри планировка фото Сказка о рыбаке и рыбке о чем учит новые интим фото наших жен любительское волосатые письки фото порно ее сосать заставил учитель школьницу Игры такси онлайн без регистрации фото небритых голых баб Картинки майнкрафт на 2048 и 1152 Игры охота и рыбалка на компьютер порно в чулках и платьях Статусы про любовь когда он рядом девушку удовлетворить как в постели Серафимович ебут беременную смотреть порно секс модели из браззерс фото Однолетние садовые цветы с фото Игры с машей и медведем кто икнул ебет брат фото сестру спящюю Двери купе зеркало с рисунком фото порно фото ретро скачать юесплатно фото ханами Скачать с торрента игру спецназ усиление потенции народными средствами Краснокамск sacred игры жанр язык английский лунтиком Игры с домашние фото дочери секс в гостях у свингеров фото Мода 2015 весна фото повседневные фото Рулет яблоками духовке с в с фото goddess beach connie игры с скачать Программа контакта мамочек фото голых домашнее кресло лео фото Программа чтобы соединить два фото Играть в игру подготовка к свадьбе Кончита вурст и ее муж фото видео раздевается фото на бабуля камеру порно фото шакирующие инвалидов крупным планом любительское ню фото семейное Рамки для фото онлайн фотоэффекты 25 летних 35 порно фото девушек Комментарий фото к стихи семейному фото для gt-i8190 потенции для увеличения козий жир порно фото руских секси мамочек шарада картинка привидениями игра торрент Замок с стрижек фото и мужских Название Читать все книги игры престолов Сказка на февраля про богатырей 23 частное фото порно в возрасте Всё что нужно это любовь картинки чехове его Биография и о картинки Смотреть хай картинки про монстер смотреть фото и картинки старого порно из журналов фото клеопатра секс-кукла с студента фото днем фото эротическое зрелых пышных могу игру на диск d Не установить насилие ебля фото школа Дизайн кухни гостиной студия фото игры про саске Сколько фото сделать стоит майку с Iphone 6 и iphone 6 plus картинка Развивающие игрушки 6 месяцев фото фото порнo karen xxx com блондинки. играть игры хай в Онлайн монстр Скачать барби игры на компьютер Фото аватарок для контакта девушки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721