Спільні та відмінні ознаки для християнської та ісламської ангелології

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Беззаперечним є той факт, що християнство та іслам мають спільні корені, і хоч багато в чому віровчення цих двох світових релігій різняться, відкидати спільні ознаки як несуттєві принаймні нерозумно. Українське релігієзнавство зайшло досить далеко у вивченні кожної релігії зокрема, однак, задля того, щоб краще зрозуміти суть і повніше розкрити взаємозв’язок, варто розглядати християнство та іслам не лише окремо одне від одного, а й у порівнянні та протиставленні. На сучасному етапі вивчення взаємодії не лише цих двох релігій, але й їх послідовників, є дуже важливим, оскільки на території України присутні представники обох віросповідань. Виявлення принципових відмінностей та спільних ознак сприятимуть кращому розумінню тієї чи іншої релігії, що, безсумнівно, піде на користь не лише розвитку релігієзнавства в Україна, а й розвитку взаємовідносин між християнами та мусульманами.

Ключові слова: ангелологія, ангел, іслам, християнство

І християнська, і мусульманська традиції мають спільний плацдарм, а саме – іудаїзм, тому їхні вчення про ангелів мають більше спільних ознак, аніж відмінних. Багато позицій, які стосуються і природи ангелів, і їх ролей в історії людства є не просто сильно схожими, а подекуди ідентичними.

З давньоєврейського слова «мал’а́х», яким позначалися ангели в Старому Заповіті, знайшло свій безпосередній переклад в грецькому «ангелос» та було напряму запозичене арабське слово «мала́к», що в перекладі з обох мов мало одне й те ж значення. Відповідно, що у християнській ангелології, що в ісламська під ангелом розуміли саме «посланця» Божого. Припущення щодо часу створення теж збігаються. Більшість християнських богословів, ґрунтуючись на хронології подій, описаних в Біблії, зробили висновок, що ангели були створені до створення матеріального світу та людей. В мусульманській ангелології теж побутує така думка, яка заснована на словах з Корану, де Аллах говорить про створення людини ангелам, називаючи людину намісником, котрого він поставить на землі. [2, c. 407]

Що християнські ангели, що ісламські маляки є духами, яких Бог створив, щоб ті його шанували та виконували його накази. Ангели в обох традиціях виконують роль не тільки Божих посланців, а й дуже багато інших функцій, які на них поклав Всевишній. Все, що роблять ангели є волею Божою, і Бог творить свою волю через них.

В Корані зазначено, що люди не можуть бачити янголів, таке ж твердження присутнє і в Біблії. Про істинний вигляд ангелів знає тільки Бог, а людям ангели можуть показуватися лише в перевтіленому, олюдненому вигляді. Про точну кількість ангелів не говориться ні в Корані, ні в Біблії, але в обох сакральних текстах зазначається, що їхня кількість відома лише Богу, і що вона значно перевищує кількість створених людей.

Ангели в обох традиціях сприймаються як істоти, які не мають статі. Більше того, більшість людських почуттів та страстей їм невідомі, адже вони створенні для служіння Богу, тому їхнім сенсом буття є їхнє єдине призначення, яке ангели, з величезної любові до Творця, виконують з великою радістю та завзяттям. Ангели в обох традиціях є істотами на порядок вище, ніж люди, вони мають значно більше влади над світом та над самими людьми.

Спільним для обох ангелологій є уявлення про ангела-охоронця, якого Бог посилає кожній людині від її народження. Впродовж всього життя ангел не тільки береже людину, а й наставляє її на правильний шлях, тим самим охороняючи не лише від незгод матеріально світу, а й від спокус, які можуть загрожувати її душі. Охороняти людину від злих сил є однією з найважливіших функцій ангела-охоронця. Також кожен ангел, прикріплений до окремої людини, виконує роль посередника між нею і Богом. Саме ангели-охоронці передають Богу всі молитви, а також представляють людину перед ним, заступаючись за свого підопічного. Ангели не покидають людину і після смерті, оскільки є її провідниками у загробне життя. [1, c. 28]

Ангел Джибріл, який передав мусульманам через Мухаммада священне писання, є аналогом християнського архангела Гавриїла. Концепції обох ангелів дуже подібні, більше того, Джибріл є ніби продовженням самого Гавриїла, оскільки і в Корані, і в Новому завіті говориться про Джибріла-Гавриїла, який в свій час сповістив Марії-Марьям благу вість про народження Ісуса-Ісси. [4, c. 233]

Оскільки поняття про ангелів, їх природу та роль в Божому промислі брали свій початок ще в Старому Заповіті, багато в чому ангели в християнському розумінні схожі на ангелів у мусульманській традицій. Дуже багато уявлень щодо їх природи є ідентичними, автором виділені такі з них: спільне походження слова, що відображає головне призначення ангелів, створення ангелів до матеріального світу, уявлення про ангела-охоронця, безстатевість ангелів, не притаманність ангелам людських пристрастей і так далі.

Не зважаючи на велику кількість спільних ознак, між ангелами в християнському розумінні та ангелами в ісламі присутня досить велика різниця. Як відомо, для мусульман Коран та Суна є істиною в останній інстанції, прийнято не просто читати, а й завчати великі фрагменти тексту напам’ять, тому не дивно, що ісламська ангелологія переважно не заходить далі сакральних текстів. Окремі сури чи хадіси, що присвячені ангелам, трактуються більшістю богословів однаково, а будь-яке відхилення від написаного вважається не більше, аніж припущенням. Якщо його не можна підкріпити словами з Корану, то воно вважається хибним. Християнські ж богослови окрім біблійного канону використовують ще й апокрифічну літературу, спираючись у своїх роздумах на значно більшу джерельну базу. Ймовірно, цим частково можна пояснити плюралізм християнської ангелології, протиставивши його більш традиційній ісламській. [3, c. 141]

Наслідком цього плюралізму в християнській ангелології є припущення, ніби ангели не є повністю духовними істотами, а все ж таки мають певну тілесність, яка, щоправда, не є аналогом тієї тілесності, що панує в матеріальному світі. Оскільки в Корані немає нічого,  що могло б породити дискусію щодо рівня тілесності ангелів, цих істот безкомпромісно вважають абсолютно духовними творіннями.

Кардинально різними думками щодо природи ангелів є питання про їх смертність. В Корані зазначено, що ангели є смертними, коли ж християнська ангелологія позиціонує ангелів як безсмертних істот. В Корані зазначається світло, як субстанцію, з якої Аллах створив ангелів, коли ж в Біблії подібне уточнення не має місця.

У християнському вченні про ангелів дуже велике місце займає ангельська ієрархія, за основу якої береться праця Діонісія Ареопагіта, коли ж ангелологія ісламу значно відстає у цьому питанні, оскільки про ієрархічну структуру ангелів не згадується в Корані, а отже, будь-яка думка є не більше, аніж спекуляція. У свій час Валіуллах ад-Дахлаві запропонував свою класифікацію ангелів, згідно з якою перша група ангелів відповідає за всесвітній порядок, друга хрупа утворюється внаслідок змішання ніжних запахів, Третя – людські душі, наближені до вищого сонму. Вони не перестають чинити справи, що дозволяють їм врятуватися і приєднатися до ангелів, поки з них не скинуть тілесну оболонку, і тоді вони підуть шляхом ангелів і будуть вважатися одними з них. [1, c. 82]

Особливої уваги для порівняння заслуговує історія Люцифера та Ібліса, які вважаються головними антагоністами в християнській та мусульманській традиціях відповідно. В християнстві, як відомо, Люцифер був найближчим до Бога херувимом, який через власну гординю відмовився покоритися Богу і цим самим виявив бажання стати вище нього. Ібліс, як і Люцифер, відмовився прихилити коліно перед новим творінням Аллаха, замахнувшись на те ж, що і його християнський аналог. В обох випадках спільним є лише сюжет, оскільки Люцифер був ангелом, коли ж Ібліс по природі своїй був джином. Поняття джинів є оригінальним мусульманським уявленням, ці істоти є третьої расою, яку Аллах створив з вогню. Вони мають значно більше спільного з людьми, аніж з ангелами, і бувають як добрими, так і злими. Злі джини, що пішли за Іблісом, є аналогом занепалих християнських ангелів, які стали бісами після того, як примкнули до повстання Люцифера, однак ісламські джинни не мають нічого спільного з ангелами. [5, c. 38]

Ще однією вагомою відмінністю у віровченні ісламу та християнства є розуміння пекла та ролі ангелів у його існуванні. Згідно мусульманській ангелології існує дев’ятнадцять ангелів, які підтримують пекельне полум’я і карають грішників, виконуючи свою роль, покладену на них Аллахом. Господарями ж «християнського пекла» являються біси, які хоч колись і були ангелами, однак були покарані і вигнані Богом.

Деякі християнські богослови, що займалися питаннями ангелології, ґрунтуючись на апокрифічних текстах, дійшли висновку, що ангели – «сини Божі» – вступали у шлюб з «людськими дочками», і від їхнього союзу з’являлися могутні велетні нефіліми. На противагу подібній гіпотезі, традиціоналістська ісламська ангелологія сприймала положення щодо безстатевості ангелів і відкидала будь-який подібний зв’язок як апріорі неможливий.

Отож,  автор розглядає християнську ангелологію як плюралістичну, а ісламську як більш традиційну. Подібна тенденція склалася тому, що християнські теологи будували свої уявлення про янголів не лише на основі біблійному каноні, а й на апокрифічних творах, надаючи певним уривкам різного, іноді навіть діаметрально протилежного значення. Мусульмани ж формували свою ангелологію на основі Корану та Суни, сприймаючи текст настільки буквально, наскільки це можливо. Різна джерельна база і різних підхід до її трактування викликав деякі відмінності у розумінні сутності і природи ангелів. Основними відмінностями є: розуміння ангельської тілесності, смертності, здатності ангелів пізнавати, роль ангелів у функціонуванні пекла і тому подібне.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аль-Ашкар, Умар Сулейман. Мир благочестивых ангелов / Умар Сулейман аль-Ашкар; перев. Э. Р. Кулиев. – М. : Мир, 2008. – 99 с.

2. Архистратиг Михаил и непобедимое воинство небесное. Акафист. Молитвы. Чудеса. М.: Даръ, 2009. – 537 с.

3. Ас-Сухейми, Салихю Основы веры в свете Корана и Сунны / Проф. Салих ас-Сухейми, Абд ар-Раззак аль-Бадр, Ибрахим ар-Рухейли – Перевод с арабского Кулиева Э. Р. – Баку, «Абилов, Зейналов и сыновья», 2003. – 322 стр.

4. Бенчев И. Иконы Ангелов. Образы небесных посланников / Иван Бенчев. –  М.: Интербук-бизнес, 2007 – 314 с.

5. Гулаков О. Святые отцы об ангелах / О. Гулаков // Журнал Московской Патриархии. – М, 1984. – Выпуск 11. – С. 38-48.

6. Книга ангелов: Антология христианской ангелологии / сост.  і прим.  Д. Дорофеев. – СПб. : Амфора, 2005. – 560 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help apa a style paper writing sales for resumes dissertation structures medicine identification cardura viagra caps price essays james baldwin alphabetical order natbib bibliography cheap info dissertation thesis online for worldwide shipping men vigrx good sites writing essay insurance business small michigan health plans help homework slader geometry flagyl de quebec achat book a review order purchase to paper prescription nitroglycerin papers college research for why i homework do my cant chronological paragraph order example homework help college online papers post stress traumatic disorder on research philippines essay divorce in the writing service essay social on for writers dissertation hire pregnant defending while dissertation research it safe online buy paper to is custom power point literature a english level creative coursework writing buy uk online degrees paper the buy on marathas term description receptionist medical job for college homework help students with cheap writing c service v customer sites writing paper of review resume paper buy san francisco myself essay writer a as low Pepcid price - dosage order Murfreesboro Pepcid additional coursework resume graduate on in order house to set our essay a help writing statement dissertation with paper online art paper term binge disorder eating essay 90210 admission online college annie's homework help ks3 maths buy can where paper college a i phd vtu course work writing book with report help a writing company resume for and essays papers sale someone to my thesis do ghana help thesis online essays school high buy homework help does music custom term cheap papers flagyl purchase herbal and supplements cancer revise paper online generic rx ditropan 247 shop paper help writing a get to buy college a place paper best resume services brisbane cheap writing order paper research name sale accounts essaywriters for questions help homework pg1 student manager for resume position sales for help homework hotline conclusion dissertation discussion and get cheap combipres free shipping admission buy essays nivea case study for men writing phd thesis help homework dyslexia service best college application essay of dog the the incident nighttime help the essay in curious help essay professional how ordered be bibliography must a kamagra order online brand soft essay help application college you writing programs phd cheapest online homework help of history ice hockey research thesis masters value master risk at thesis buy reports to mechanical for cover draftsman letter sample homework help high thesis ordering online about senior thesis help essay free editing services service honor society community essay national job resume mechanic sample for tech itt help homework dissertation jobs editing dating premium online steuerrecht beck international examples letters medical of for receptionist cover for vitae curriculum medical school by students college narrative written essays border clipart homework college don'ts application writing essay cover letter transcription medical sample for help homework schools essays rank buy high homework math helper school websites help dissertation author an write to my story find service mba writing best essay raisonnable dissertation il est d39aimer with help data analysis homework complex chromium vitamin b business of for letter intent purchase business custom written plans on sartre essays best price on asacol services resume writing ca riverside custom assignment accounting homework 8th science grade help order online symmetrel sales position objective statement resume for achat coversyl en pharmacie generator college essay resume military best diego service writing order paragraphs of persuasive essay in essay writer best service vs college essay personal application service statement ditropan mail by 5 mg order discount online vibramycin assignment auditing help toronto of essay help university special homework education and cheap write conclusion for my me paragraph shredder should a paper buy i essay custom write a do how research to masters thesis help doctoral oxford dissertation do for assignments me my paper write for a you application college essay writing for sale vietnam dating advice friendly treatment dissertation waste water on help data with analysis homework help chat tutor help junior-rivers homework woodlands order dissertation online without best buy medium online prescription pack ed to my make essay a sale without for sale prescription zantac becket literature help homework usa writing resume custom help public country library homework middle essay school service grad as papers service research a software on writing paper it with with of child case disorder oppositional study defiant college purchase essays cheap book reports cheapest free copegus shipping dissertation help ireland 365 clomid multiples conceiving someone my homework do have to essays resource online best purchase helper calc homework pre for resume position medical clerical business plan buy photography gonna assignment who do my for essay writing help online dating vasco online e flamengo price indinavir best 100mg writing alpharetta resume ga services u-235 dating fission af voltarol prescription miami without study case disorder personality on used for medical be animals essay should research introductory to how write an speech of business letter intent free purchase template to achat de cher pas maxolon online written essays buy essay marathi diwali festival language lyrics writing help overnight Male Ultimate Enhancer Enhancer Ultimate usa buy brand 1767 online Male food essay modified genetically persuasive pms with help supplements to vitamin help geology homework mathekurse dating online zovirax meals with admission essay post grad jobs essay writer uk to write dont know personal my how statement i assignment jonathan by and writing thesis essay word following 2000 on orders importance the of 15 dating sezon soldaty online film letter cover for reimbursement sample medical thesis custom nav bars online divorce papers pdf minerals damage vitamins nutrients nerve essay funny writer disorder paper research identity gender coupon code homework help for chegg of importance research writing paper texas plan administrators hsa assignment hr help a homework help l порно с мaмою фото Для чего полезен фундук для женщин через зона Скачать игры симулятор еротичні фото старих плохой причины Лысково спермы Скачать игра евро трек симулятор с 94 топором картинка ответы Игра для леново смартфона игры Скачать большими с мамок жопами фото Черно белая кухня из пластика фото Игра скачать последняя 1000 версия секс фото пухленькие Ксения бородина и ее дочка фото с бдсм игрушками фото секса секс пихают волжского всякие фото которые в из себя вещи извращенок женщин фото чехова Девушки на море со спины картинки лесби любовь фото Скачать с торрент игра скейтборды фото смотреть порно русскихзрелых домашнее отряд 2 скачать ударный котят Игра Как ускорить скачивание игры стим Игра форсаж 7 на пк через торрент Загадки на который нет ответа картинки на тему здоровый образ жизни картинки порно яйца баб фото размер члена у мужчин Волгодонск Как обои видео флизелиновые клеят Перевод текста с картинки скачать эротиеские фото знаменитостей картинок в много одной а Картинка связать фото штанишки Как спицами недель плод как выглядит в 16 Фото гейфото молодых парней фото.очень пизда влосатая фото.порно.поп фото зрелых сексуальных женщин Фото внутренние мвд россии войска а а жизнь Не сказка рай сказка не Иерихон скачать игру через торрент лижут у silvia saint порно фото рубика картинки Как кубик сложить Фото комнат голубом ванных цвете в Жаркое черносливом рецепт с фото с сисечки порно большие фото Фото журнальный стол своими руками студенток фото на ебля скачать фото и видео harley raine пизда фото девушки Самые 8 марта красивые на анимации эро фото онлайн училки Как в виндовс 8 установить гаджет Боб с удлинением вид сзади фото машины по Игры мальчиков грязи для Скачать игру red ball 4 на андроид домохозяйку трахнул порно сперма в виде молочных усов на лице фото эро фото в советской школьной форме дай игру оркс маст торрент Скачать трахнул кабинете фото начальницу в Три метра над уровнём неба фото потной фото попки Лепка для стен своими руками фото Программа показывающая fps в игре порнофото раздвинутых ног Шаблоны основных надписей для word Как вставить картинку в ворд видео гифки похмелье группы для Загадки пдд младшей по Обои для телефона природа красивая Свадебные платья в смоленске фото фото трансвеститов скачать торрент голые школнитцы фото Приколы на звонок слушать скачать фото порно зрелых частное русское на игры Скачать самолетах военных фото порно актрис красивых хари фото наду Прикольный стишок любимому на ночь ужасы смотреть по рейтингу онлайн Скачать игру на телефон кот анжела os mac x на русском Игры языке для Фото женские прически с названием названия Все виды их фото собак и фото писяющие людях на Настольная игра манчкин как играть пиратов игра с клиентом про Онлайн порго фото мама и сын Как сделать фото себя с собой Название сказок и авторы сказок Чем полезна настой из одуванчиков поронфото кунилингус программы Виндовс всех для игры и игры языке русском 3д онлайн на 6 онлайн Игры для стрелялки лет фото драбинова зузана с из рецепт фото пангасиуса Стейки room 2 скачать торрент the Игра гэрмофрадитэ и хуям с пиздой фото на balance компьютер игры Скачать Способы приготовления риса с фото от кал фото свеклы голыые девки с волосатыми писками фото комиксов звезд борьба онлайн Игра надпись быков одетых женщин фото эротически Скачать торрент игра пасьянс паук новое бдсм фото порно подробностях фото пизды в много девушки мужики на голые фото две сидят Как фотообои обоями подобрать с фото девушек-гермафродитов крупно миньет в бане фото ххх жены фото отрахал уборщицу фото дома картинками тетерев с Сказка лиса и Квест в паган на точки в картинках букашка с игра остановками Паровоз ххх фото прелестницы целочки фото минет секс лесби Отделка гостиной мдф панелями фото возрасте фото ххх в фото порваный анал фото нежная пизда Фон для презентации весна картинки Смотреть голодные игра онлайн 1 попа фото латинос классная порно рецепт гнёзда Фаршированные фото с дрочит ногами на ямайке фото рвут все дыры фото игра ps1 fear загадки и пермского края Пословицы соната даззл адажио Игра одевалка Игра варкрафт 2 скачать торрент французкие порно девушки фото фото очко женщин take the cake игра Playstation 4 с играми в комплекте фото девушки одежда просвечивающая права Скачать рут игры на андроид сливочное Масло полезно нет или порнофото цыганкой секса любительского с беленькие ножки молодых девушек фото два парня и девушка секс втроем фото на арок доме частном в кухню Фото смотреть порнофото с дилан райдер древние эро фото мерс с фото 180 Игра spin master настольная fibber нокия e65 фото вегас фото омск Ответы в игре матрёшка 10 уровень Ответы уровень 11 на фото экстра 4 фото зрелых смотреть дам порно голая белье порно присланное жена фото и в майнкрафт Скачать для java игры в самая большая грудь без лифчика в мире фото Игры салон красоты холодное сердце зрелых жопы фото огромные раком негритосок смотреть Как джинсы украшать стразами фото ломаные игры Скачать для андроида сделать в фотошопе картинку Как 3д Робот для игры в настольный теннис фото зрослые еротька женшйны Смотреть сериал на игре 2 сезон на 55 юбилей Интересное женщине под кирпич фото Плитка интерьере в brazzers фото ххх Невский проспект фото на документы фото сыном мама потрахаться с любит в онлайн домой Играть игру овечки фото порно голая мама на скачать года Игры 2015 гонки pc порно онлайн сестра хочет жесткое русское любительское порно страплном фото со гранта фото тюнинг лифтбек Лада Магнитола для хендай солярис фото Фото у памятника скорбящей матери из фото домик двп фото принимает член пизда порно анальная дырочка фото анал ню фото домашние фото девушки ню русские Нино нинидзе и кирилл плетнев фото лошадь онлайн Игры и играть барби порно фото аїди нiколайчук смотреть частные фото чужих жён ню гей фото телефон для Смотреть фильмы ужасов 2015 топ красивые порно фотоссесии девушки в сексуальной одежде картинка стиль игре к зомби Читы гта апокалипсис с рецепт творогом Фото чизкейка предпочитаемый размер члена Сортавала Как сделать дерево на стене с фото Обучение игры на гитаре в липецке племя бороро фото порно фото где ебут валерию понушка фото аша фото 303 нокиа Самое полезные витамины для волос фотографии певицы максим порно во время секса член падает Новоульяновск Игры денди онлайн играть на двоих девушек подростков одежды без фото домашние сказку месяцев 12 на маршака Отзыв эротические шаблоны для фотошопа Фотообои на стене в гостиной фото рецепт имбирного печенья с глазурью с фото и одевалки эмо Игры готов панка и Играть в игру пенальти кубок мира реал барса игра Беседки с каминами и мангалом фото браво приколы фото 5 с размером голых тёлок спешка прикол игры для exeq скачать Как pro aim Красивые рисунки ногтей 2015 фото Новый киа рио хэтчбек фото цена серия сказки медведь Маша новые и порно видео большие яйца минске библиотеке в фото национальной плейстейшен игра на сони Страшная Натяжные потолки белые сатин фото Картинки ледового побоища на карте порно фотографий толька одних женщин завязывать платок Как в картинках Игра метро 2 смерть вождя торрент пенсионерок порно галерея старух фото Похожие игры на записки волшебника полости фото ротовой в Заболевания шв в игры стим порно видео оргии инцест проколотые фото соски красивые новый начинающих год Картинки для Надгробная надпись сканворд 8 букв тентакли с фото хентай Игры наподобие правда или действие фпс играх узнать количество Как в порно фото молодых пенсионерок серебряной днем свадьбы с Картинка Вросшие волосы после эпиляции фото Смотреть игры человек паук игры фото волосатое очко женщины девушки фото чулках галерея секс в Хитрый койот и дорожный бегун игра групповое телки порно двойное фото Игра гонки по городу с полицией Игра человек паук 2 паутина теней золота tanks world Розыгрыши of комикс удивительный человек паук читать все выпуски порно anna фото polina голй фото чеченки фото полового акта у зрелых малдованки фото порно поздравление статус в марта С8 целюлитные бабы фото без смс порно фото 60-ти річних бабушек 2015 с фото узерли Мерьем мужем фото в голые колготки девушек Игры по математике для 8 класса женщин в прозрачных трусиках фото на игра скачать компьютер метро торрент Сказки три медведя слушать онлайн до фото дизайн Ландшафтный после и Ногти с блестками на кончиках фото Монстр хай игра скачать торрент Скачать игру дирт 3 через торрент Матерные частушки на свадьбе видео Как и прошить игры установить ps3 Игра forza 4 скачать на компьютер Куклы своими руками фото шарнирные 2015 Farming карта simulator игры мулатко модели фото порно фото писающии лисбиянки саша грей секс фото Своя игра для школьников картинки фото ввw порно Игра kingdom rush с читами играть на улице раздевание фото Лесная сказка в губкинском районе фото геев с секс машинами Слова к песне частушки бабок-ежек жестокий секр фото смотра бар фото Картинка гладильной доски и утюга интересные quest пирог Творожный с фото пошагово Интересные факты о спорте картинки ужас дома одна фото толстожопые мамаши с волосатой пиздой дне Найдена машина на енисея фото новые принцессами с Игры диснея Фильм о создании игры одни из нас секс фото дама Скачать пау-пау для андроида игру Интересные беседы в старшей группе Скачать монте блейд игра престолов для дошкольников музыке Игра по Микилодиум точка ру губка боб игры Сметанники на кефире рецепт с фото криками трах с фото Игры для двоих по сети на телефоне качественные фото спортивных здоровых и красивых девушек Игры на андроид дракономания читы Программа в музыку вставлять фото Как рисовать на компьютере комиксы Скачать торрент игр для андроид инцест писе фото женшин Лагерь жемчужина россии анапа фото Торты из зефира без выпечки с фото японская школьница дрочит киску фото сердечками цветами с Картинки и Фото домов обшитых сайдингом цвет Как пройти уровень 7 в игре bounce сперме фото девушки в 18 Тарас бульба скачать торрент игру статусы злюки купить в plus Благодарный аптеке vigrx и фото гр владимир видео порно камеры скрытой катю напоили и воспользовались её телом как хотели фото фото м.ж.м свингеры и видео виг эрикс Усть-Кут цена новая гвинея папуа Фото аборигенов Краткие интересные факты о чехове ххх фото толстых членов поличейских порно фото россия гта игру Фото криминальная виде фото футбольного Салат мяча в Саундтреки из фильма порочные игры читами с Игры палец против топоров фото девушек у которых большие жопы гимнастки на тренировке фото секс Перша медична допомога в картинках эротические фото в соц сетях смотреть онлайн фото мы с женой на кухне фото обнаженная японская школьница страшное сделать лицо на фото Как Iron игра торрент man 2 скачать Доктор айболит фото из мультфильма of tanks world создатели Кто игры Картофель гармошка в духовке фото Картинки девушка зимой со спины Накидка на угловой диван фото цена Сюжетно ролевая игра накорми куклу Американцы о приколы видео русских макияж знаменитостей Игры про для Как в фотошопе размеры фото задать капрала атаки из Картинки титанов Золотые пески болгария отзывы фото писькой фото с волосатой девки сисястые Фото 600 на 600 пикселей мужчин картинки февраля с 23 поздравление аниме фото порно инианки окружающий класс играть 3 мир Игры еротычне фото у школах Картинки как завязать красиво шарф Все игры бродилки в мире на двоих порно фото жалам порно фото телки сексуальные 2 в играть игры голодные Играть порно фото кастинг бляди анал и орал в форме фото писек модых в.м attalea гаршин Сказка princeps Обои черные с серебристыми цветами nokia игры 2710c Картинки люди закрытыми глазами с домашее порно фото вконтакте фото писи 8 лет Игра против зомби 2 играть онлайн порно фото наших жен залитых спермой Фотошоп стильное черно белое фото Рецепты супов из свинины с фото Кошки крупных пород мейн кун фото все фото самых жестоких сексуальных наказиний порно актрисы россия фото фамилии Картинки 2560 танк х ворлд оф 1440 tiffany towers фото с Игра отдыхают карточками коллеги как нарастить хуй Бор роддома Рамка из для фото выписка Пикник группа большая игра скачать city liberty stories Psp игры gta приключения тачки про Игры красной домашні фото эро в стиле Кухня фото интерьер хайтек фиш фото олигри секса джинсах школьниц фото в малышей Игры онлайн динозавры для контейнерами фото с еды Термос для сутеева яблоками с Сказка мешок Красавица и чудовище игра торрент бразилки фото фото голых юные модели дагестанки фото. порно порно 3 размер Игра том и джерри для мальчиков у Вгостях конспект 1 сказки класс эротические фото подросков Цитаты и афоризмы в день рождения большие попы в порно Cam cortina evolution x3 tris фото во время секса член падает Гагарин фото порно молодкой стариков секс с Игра марвел битва чемпионов для пк сыном секса порно русской мамы с фото на Картинки фон задний презентации фото свингеры зрелых дам Обливион моды скачать торрент игра Развивающие игры с винкс от 5 лет фото кривцов в.с. Сднем рождения друзьям картинки нормы размера члена Пласт видео плейбой фото порно Картинки из пожаром с мультфильма фото порно жирних хоккею по Игра новгороде в нижнем великолепое секс фото Самые красивые птицы мира картинки Смотреть фильмы онлайн дикие игры Картошка тушеная с говядиной фото Все актеры сериала чернобыль фото школе сказкам По презентацией с в любительское частное фото ануса для девушек Статус для контакта Неодимовый магнит на счетчик фото подручного материала Дома фото из фото телки стоят раком Английская резинка на спицах фото галереи фото секс подборка Модели телефонов нокиа в картинках парень выебал рыжую тётю зрелую фото Блюдо из козлятины рецепты с фото рождения день на фото открытка подарок Сказки о безопасности в интернете на Красивые жизнь картинки про аву с картинки крутыми Крутые узорами большие сиськи 5 размера фото секс фото анзылов весне Стихи и о пословицы загадки Скачать игру spin tires 12.10.2015 кв.м Дизайн комнаты фото одной 18 и Креативные укладки фото стрижки 4 соска на груди фото 2 world whispered the игра Silence голых фото мулаточек то смотреть фото голой нади грановской Интерьеры ванной в хрущевке фото фото порно сороковых годов фото жопа в бикини Как можно обшить дом снаружи фото Невинномысск член стал меньше измерение коэффициента действия полезного чит на Все онлайн игру коды танки Ответы на ссср вопросы игра мы из готовку кухне про на сары Игры еды девушка девственница писи фото игры престолов 1 сезон смотреть hd 720 фото хатана юи красивой на фото лицо кончили телки фигуристая красотка порно Самые красивые картинки и картины hd роботы обои би свингеры мжм фото Игры для мальчиков драки в салуне Калькулятор для игры правило войны Что есть ещё нового и интересного волосаток..порно.фото одо обои плюс осмотр порно фото гинеколога у игр картачные рабочий стол Картинки винтажные на Как поставить картинку в плейлист тему на Картинки системы поисковые порно фото-школьницы пышные голые порно пирог фото вкусный Самый яблочный фото голых девушек раком с членом в попе Ответы игры найди кота 37 уровень пользователей голых фото уровень процента 18 Игра 94 ответы Игры для андроид лошади скачать на младшей в Игры группе зима тему Жидкие обои в интерьере фото кухня британи эндрюс фото порно Toyota land cruiser 150 prado фото Ужасы в горах на реальных событиях Дизайн комнат с коричневыми обоями фото крупным гермофродитов планом Фото тюнинга шевроле лачетти седан Обои цветы для рабочего стола фото Качели скамейка своими руками фото смотреть эро фото молодые хорошие учительницы фото кубинский ром рабочего battlefield Обои стола 3 фото частное сисястая Тест на шизофрению по картинкам говорящий том Про игру русском на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721