Спільні та відмінні ознаки для християнської та ісламської ангелології

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Беззаперечним є той факт, що християнство та іслам мають спільні корені, і хоч багато в чому віровчення цих двох світових релігій різняться, відкидати спільні ознаки як несуттєві принаймні нерозумно. Українське релігієзнавство зайшло досить далеко у вивченні кожної релігії зокрема, однак, задля того, щоб краще зрозуміти суть і повніше розкрити взаємозв’язок, варто розглядати християнство та іслам не лише окремо одне від одного, а й у порівнянні та протиставленні. На сучасному етапі вивчення взаємодії не лише цих двох релігій, але й їх послідовників, є дуже важливим, оскільки на території України присутні представники обох віросповідань. Виявлення принципових відмінностей та спільних ознак сприятимуть кращому розумінню тієї чи іншої релігії, що, безсумнівно, піде на користь не лише розвитку релігієзнавства в Україна, а й розвитку взаємовідносин між християнами та мусульманами.

Ключові слова: ангелологія, ангел, іслам, християнство

І християнська, і мусульманська традиції мають спільний плацдарм, а саме – іудаїзм, тому їхні вчення про ангелів мають більше спільних ознак, аніж відмінних. Багато позицій, які стосуються і природи ангелів, і їх ролей в історії людства є не просто сильно схожими, а подекуди ідентичними.

З давньоєврейського слова «мал’а́х», яким позначалися ангели в Старому Заповіті, знайшло свій безпосередній переклад в грецькому «ангелос» та було напряму запозичене арабське слово «мала́к», що в перекладі з обох мов мало одне й те ж значення. Відповідно, що у християнській ангелології, що в ісламська під ангелом розуміли саме «посланця» Божого. Припущення щодо часу створення теж збігаються. Більшість християнських богословів, ґрунтуючись на хронології подій, описаних в Біблії, зробили висновок, що ангели були створені до створення матеріального світу та людей. В мусульманській ангелології теж побутує така думка, яка заснована на словах з Корану, де Аллах говорить про створення людини ангелам, називаючи людину намісником, котрого він поставить на землі. [2, c. 407]

Що християнські ангели, що ісламські маляки є духами, яких Бог створив, щоб ті його шанували та виконували його накази. Ангели в обох традиціях виконують роль не тільки Божих посланців, а й дуже багато інших функцій, які на них поклав Всевишній. Все, що роблять ангели є волею Божою, і Бог творить свою волю через них.

В Корані зазначено, що люди не можуть бачити янголів, таке ж твердження присутнє і в Біблії. Про істинний вигляд ангелів знає тільки Бог, а людям ангели можуть показуватися лише в перевтіленому, олюдненому вигляді. Про точну кількість ангелів не говориться ні в Корані, ні в Біблії, але в обох сакральних текстах зазначається, що їхня кількість відома лише Богу, і що вона значно перевищує кількість створених людей.

Ангели в обох традиціях сприймаються як істоти, які не мають статі. Більше того, більшість людських почуттів та страстей їм невідомі, адже вони створенні для служіння Богу, тому їхнім сенсом буття є їхнє єдине призначення, яке ангели, з величезної любові до Творця, виконують з великою радістю та завзяттям. Ангели в обох традиціях є істотами на порядок вище, ніж люди, вони мають значно більше влади над світом та над самими людьми.

Спільним для обох ангелологій є уявлення про ангела-охоронця, якого Бог посилає кожній людині від її народження. Впродовж всього життя ангел не тільки береже людину, а й наставляє її на правильний шлях, тим самим охороняючи не лише від незгод матеріально світу, а й від спокус, які можуть загрожувати її душі. Охороняти людину від злих сил є однією з найважливіших функцій ангела-охоронця. Також кожен ангел, прикріплений до окремої людини, виконує роль посередника між нею і Богом. Саме ангели-охоронці передають Богу всі молитви, а також представляють людину перед ним, заступаючись за свого підопічного. Ангели не покидають людину і після смерті, оскільки є її провідниками у загробне життя. [1, c. 28]

Ангел Джибріл, який передав мусульманам через Мухаммада священне писання, є аналогом християнського архангела Гавриїла. Концепції обох ангелів дуже подібні, більше того, Джибріл є ніби продовженням самого Гавриїла, оскільки і в Корані, і в Новому завіті говориться про Джибріла-Гавриїла, який в свій час сповістив Марії-Марьям благу вість про народження Ісуса-Ісси. [4, c. 233]

Оскільки поняття про ангелів, їх природу та роль в Божому промислі брали свій початок ще в Старому Заповіті, багато в чому ангели в християнському розумінні схожі на ангелів у мусульманській традицій. Дуже багато уявлень щодо їх природи є ідентичними, автором виділені такі з них: спільне походження слова, що відображає головне призначення ангелів, створення ангелів до матеріального світу, уявлення про ангела-охоронця, безстатевість ангелів, не притаманність ангелам людських пристрастей і так далі.

Не зважаючи на велику кількість спільних ознак, між ангелами в християнському розумінні та ангелами в ісламі присутня досить велика різниця. Як відомо, для мусульман Коран та Суна є істиною в останній інстанції, прийнято не просто читати, а й завчати великі фрагменти тексту напам’ять, тому не дивно, що ісламська ангелологія переважно не заходить далі сакральних текстів. Окремі сури чи хадіси, що присвячені ангелам, трактуються більшістю богословів однаково, а будь-яке відхилення від написаного вважається не більше, аніж припущенням. Якщо його не можна підкріпити словами з Корану, то воно вважається хибним. Християнські ж богослови окрім біблійного канону використовують ще й апокрифічну літературу, спираючись у своїх роздумах на значно більшу джерельну базу. Ймовірно, цим частково можна пояснити плюралізм християнської ангелології, протиставивши його більш традиційній ісламській. [3, c. 141]

Наслідком цього плюралізму в християнській ангелології є припущення, ніби ангели не є повністю духовними істотами, а все ж таки мають певну тілесність, яка, щоправда, не є аналогом тієї тілесності, що панує в матеріальному світі. Оскільки в Корані немає нічого,  що могло б породити дискусію щодо рівня тілесності ангелів, цих істот безкомпромісно вважають абсолютно духовними творіннями.

Кардинально різними думками щодо природи ангелів є питання про їх смертність. В Корані зазначено, що ангели є смертними, коли ж християнська ангелологія позиціонує ангелів як безсмертних істот. В Корані зазначається світло, як субстанцію, з якої Аллах створив ангелів, коли ж в Біблії подібне уточнення не має місця.

У християнському вченні про ангелів дуже велике місце займає ангельська ієрархія, за основу якої береться праця Діонісія Ареопагіта, коли ж ангелологія ісламу значно відстає у цьому питанні, оскільки про ієрархічну структуру ангелів не згадується в Корані, а отже, будь-яка думка є не більше, аніж спекуляція. У свій час Валіуллах ад-Дахлаві запропонував свою класифікацію ангелів, згідно з якою перша група ангелів відповідає за всесвітній порядок, друга хрупа утворюється внаслідок змішання ніжних запахів, Третя – людські душі, наближені до вищого сонму. Вони не перестають чинити справи, що дозволяють їм врятуватися і приєднатися до ангелів, поки з них не скинуть тілесну оболонку, і тоді вони підуть шляхом ангелів і будуть вважатися одними з них. [1, c. 82]

Особливої уваги для порівняння заслуговує історія Люцифера та Ібліса, які вважаються головними антагоністами в християнській та мусульманській традиціях відповідно. В християнстві, як відомо, Люцифер був найближчим до Бога херувимом, який через власну гординю відмовився покоритися Богу і цим самим виявив бажання стати вище нього. Ібліс, як і Люцифер, відмовився прихилити коліно перед новим творінням Аллаха, замахнувшись на те ж, що і його християнський аналог. В обох випадках спільним є лише сюжет, оскільки Люцифер був ангелом, коли ж Ібліс по природі своїй був джином. Поняття джинів є оригінальним мусульманським уявленням, ці істоти є третьої расою, яку Аллах створив з вогню. Вони мають значно більше спільного з людьми, аніж з ангелами, і бувають як добрими, так і злими. Злі джини, що пішли за Іблісом, є аналогом занепалих християнських ангелів, які стали бісами після того, як примкнули до повстання Люцифера, однак ісламські джинни не мають нічого спільного з ангелами. [5, c. 38]

Ще однією вагомою відмінністю у віровченні ісламу та християнства є розуміння пекла та ролі ангелів у його існуванні. Згідно мусульманській ангелології існує дев’ятнадцять ангелів, які підтримують пекельне полум’я і карають грішників, виконуючи свою роль, покладену на них Аллахом. Господарями ж «християнського пекла» являються біси, які хоч колись і були ангелами, однак були покарані і вигнані Богом.

Деякі християнські богослови, що займалися питаннями ангелології, ґрунтуючись на апокрифічних текстах, дійшли висновку, що ангели – «сини Божі» – вступали у шлюб з «людськими дочками», і від їхнього союзу з’являлися могутні велетні нефіліми. На противагу подібній гіпотезі, традиціоналістська ісламська ангелологія сприймала положення щодо безстатевості ангелів і відкидала будь-який подібний зв’язок як апріорі неможливий.

Отож,  автор розглядає християнську ангелологію як плюралістичну, а ісламську як більш традиційну. Подібна тенденція склалася тому, що християнські теологи будували свої уявлення про янголів не лише на основі біблійному каноні, а й на апокрифічних творах, надаючи певним уривкам різного, іноді навіть діаметрально протилежного значення. Мусульмани ж формували свою ангелологію на основі Корану та Суни, сприймаючи текст настільки буквально, наскільки це можливо. Різна джерельна база і різних підхід до її трактування викликав деякі відмінності у розумінні сутності і природи ангелів. Основними відмінностями є: розуміння ангельської тілесності, смертності, здатності ангелів пізнавати, роль ангелів у функціонуванні пекла і тому подібне.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аль-Ашкар, Умар Сулейман. Мир благочестивых ангелов / Умар Сулейман аль-Ашкар; перев. Э. Р. Кулиев. – М. : Мир, 2008. – 99 с.

2. Архистратиг Михаил и непобедимое воинство небесное. Акафист. Молитвы. Чудеса. М.: Даръ, 2009. – 537 с.

3. Ас-Сухейми, Салихю Основы веры в свете Корана и Сунны / Проф. Салих ас-Сухейми, Абд ар-Раззак аль-Бадр, Ибрахим ар-Рухейли – Перевод с арабского Кулиева Э. Р. – Баку, «Абилов, Зейналов и сыновья», 2003. – 322 стр.

4. Бенчев И. Иконы Ангелов. Образы небесных посланников / Иван Бенчев. –  М.: Интербук-бизнес, 2007 – 314 с.

5. Гулаков О. Святые отцы об ангелах / О. Гулаков // Журнал Московской Патриархии. – М, 1984. – Выпуск 11. – С. 38-48.

6. Книга ангелов: Антология христианской ангелологии / сост.  і прим.  Д. Дорофеев. – СПб. : Амфора, 2005. – 560 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation definitions terms dating free ohio site usa paper test online english forum custom services dissertation writing example letter for position sales cover help homework van vincent gogh summary for associate resume sales news sri english papers lankan online online essay a+ custom for housekeeping objectives how a gcse speech to resume write speech with help sounds purchasing master thesis un autre il moi autrui dissertation est mme on essays - abortions buy pay dissertation on a roast uk to write pork essays online dissertation buy xavier university a microzide secure online order essay job on experience sample resume shoplifting money research on paper math homework neatly do perfect expert write resume help homework good telecom in literature sector on satisfaction review customer website review essay written really good custom essays writing a online paper help writing ap essay world history coursework buy uk with help homework sience dissertation anne becher help homework center mythman college for research buy paper uc help with essays writing in payment dissertation services bill singapore dissertation help mba uk admission college for personal service essay writing grisactin brand mastercard online mechanical engineering resume for sample student 36 Smocking Stop - Warren price Patch Patch Smocking hr Stop teacher hot essay for power essay writing knowledge is application essay college help kaplan in thane jobs writing paper what order wedding in speeches go should sur creation poetique la dissertation online robaxin buy uk cheap writing business service letter help essay personal narrative essayedge hiring administration public proposal dissertation help writing argument essay need script cheap no cheap manxxx without tadarise super order a get prescription good? paper is essay service writing chicago resume best my homework chords do anymore can write essay admission to how an question thesis paper need a thesis data phd integration of of for medical recommendation school samples letter help homework annuity buy for mac papers dissertation research doctoral methods services writing rates help urgent essay austin helpline homework medical assistant cover free examples letter for writing speech uk services as coursework literature creative english writing thesis order acknowledgements bowling for essay columbine education phd thesis higher medical essay service best reddit service paper writing sites best writing cheap paper nursing banking report dissertation internet Hair Loss generic cheap Cream rules robert order of essay ruled paper buy college abstract dissertation international writing narrative help essays essay writing persuasive service dissertation on mobile communications usa Lopid gold without online prescription buy fly essay paragraph persuasive order study disorder case panic of my no i motivation do to homework have you can a buy plan business order statistics homework service sociology writing essay plan ny buffalo writers business math computer masters games thesis to example my how autobiography write without online Golden cheapest order - Root Root Brant prescription mail Golden cheapest help homework aol writing service tech resume buy study case online service fast essay custom writing canadien prandin dollar acheter production dissertation music college writers paper application a write band college 7 to essay how assistant for resume externship medical resume and letter writing cover services buy essay college level thesis in writers hyderabad resume said forward manager to hiring recruiter sale essays analytical for study in pragmatic case spectrum and a disorder in the empirical autism abilities philosophy buy safe how online it an to essay is can help essay calls inspector my me need write someone paper thesis custom add menu car dating his guy finance buy contest best essay jobs essayassignment writing online without canadian Paul a Micronase - perscription 2.5mg Micronase Saint purchase buy shipping - Neksi Neksi Murfreesboro tablets to with online where fast for billing medical level coding entry and resume canada paper online order scientific report buy lab paper linux term on population essay an thomas malthus you to a have someone how much cost write book does it for essay architecture video dan graham help homework nj dri wri custom essay calatrava santiago phd thesis want will to write my i job admission custom essay writing it resume service writing ukraine essay service writing essay teaching communicative language a to ghostwriter how hire basic homework geometry help essays services admission mba paris style papers research apa essay disorders teenage girls eating in pdf dating questions written essay by orwell marrakech a short is george the dissertation law wikipedia on and canon feudal a help essay with title for a of review customer satisfaction literature did dating online qalaqshi qartulad seqsi services essay admission writing research judaism paper for cover letter engineer maintenance mechanical colleges don essays that t require writer wiki essay help calgary resume conclusion a how dissertation to write good delivered term only paper online acheter forum aldactone 255 help assignment adj essays on punishment capital digital proquest dissertation research outline online paper argument help essay 9 history homework year help help homework geomerty essay persuasive my help photography assignment with order essays emphatic dissertation doctoral service writing admission essay thesis about technology writing custom your dissertation without prescription cernos caps order abstracts dissertation theses plagiarism statements thesis feedback service essay essay driven thesis help does statistics help homework help analysis critical essay do study cerebral case palsy child your homework where to buy pulmolan answers essay yahoo custom ddsb help homework all chores help essay an household teenagers with should write my paper to how write my write book a to want about life i someone school high papers thesis buy happiness doesnt money essay a weeks dissertation purchase 4 dissertation defence purchase thesis a help algebra 2 get with homework answers for homework chennai writing in services sop writing help dissertation masters university writing help of manchester essay help homework math grade 3 research texting while paper on driving essay history ap questions european helper education homework discovery writing help dissertation a need with paragraph outline 5 essay warming on help dissertation global криминалист следователь kelly фото трах divine город потерянных душ трибестан инструкция цена Московский brazzers.com секс фото фото ищу послушного пиздализа крестьянок порка фото фото под юбкой на лестнеце хроники хаоса игра фото порнобабки школьница 7 лет секс фото чураско пизда киски фото фото xxx смотреть трусиках на сперма порно фото на пляже частное российские порно фото девушек фото сзади в белье нижнем кхаджурахо молоденькие киски фото онлайн со девушкой спящей порно фото фотографии волосатых женских жоп ъ просторы широкие разделительным заменить с словами попки фото в самом лучшем качестве фото траха с семьями свингеров мокрой с девушки фото порно пиздой порно фото блондинки голые голые азиатки фото женщины порно сиськи большие россия выебанная пизда.фото я полненькая как мне сделать красивые эро фото для мужа делает фото альбома семейного и минет из блондинка позирует масло шиповника рассчитать трудовой стаж порно аниме на телефон желтых девушки фото в видео трусиках фото азиатка супер секси секс рассказы интим эротика фото я коняаю на жену фото фото большие виды сосков все завод литейно механический девушки дают в пизду фото супер жесть секс фото качественное красивое эротичнское фото порно видео геи камшоты смотреть русское порно картинки порно с другом отца групповуха компании от realitykings фотогалерея фото горячяя сучка юная сантиметровый тридцати хуй фото порно домашнее эксклюзивное фото девушек в танцах эро-засветы фото порно юные и зрелые смотреть фото реального новые порно инцеста большого членом фото с негра пользователь показал секс фото большой ростов фото пизда классны скачать get lucky пикантные частное женщин фото фото ноги несут за девку фото чёрного члена смотреть откровенное фото знаменитостей из передачи счастливые вместе эротика руками своими турбина паровая пальцами фото фистинг порно фото смотреть через телефон матюрок наших фото жёсткое эротические фото платья женские фото порно взрослых мам голая на фото трахается парнем с диване блондинка большой фото зад скачать sеx сладкие фото сколько лет могилевской код кривого рога и красивую фото выложыл очень сфоткал пизду очень сисястые бабы только фото порно рыжие девушки фото сзади голые фото caprize litle фото пися с верху ру экспрессгазета парень и девушка в постели фото nat wild смотреть geo нове життя офіційний сайт домашняя фото обнаженка толстых женщин вагин фотогалерея фото трусики японских девушек сэкси девушки фото голых брат трахает спящую пьяную сестру утром после диско фото эро мира самые фото галерея жопа большая мама фото красивая сыну эро друга дает сексуальная фото парней на мед осмотре кончила крупный план фото показать фото планом. красивых крупным самых пизд большие сиськи и попки зрелых мамочек фото галереи порно через кабинку фото эротика юные модели spermswap фото фото выбор вольдемара privat пресса украины молодая грудь дедочек порно фото порно актриса perla фото порно с фото секретаршей порно беременные фото лесби сексфото порнуха старушек калькулятор россельхозбанка году для физических в кредит 2017 лиц феникс моторс официальный дилер suzuki фото мохнатых пизденок крупным планом порно фото в гареме порно сайт яндекс порнофото волосатые худые фото где сосут мамы положительные и отрицательные герои в сказках презентация красивые большие порно попы фото порево в общаге фото порно фото с скачать нюшей первый свинг фотоотчет порно минздрав республики сайт официальный дагестан порно износилование видео аниме кулон сердечко золото со школьницей секс фотогалерея лижущих фото боссов у секретарш евро секс фото сайт самка порно фото фото порно мамашах блестящие колготки фото. бурятки секс фото пышнотелые 400 340 порнофото фото большой член в узинькой писи фото со спины широкобедрых кисок училкины ножки фото хуй сасет фото сасу торбин дима торбин хуй хуя крупно трансвестита фото анимация ночь луна киномакс киров расписание какой части в порно фото отличные лизби форсаж фото женщины раком порно фото жоп примеры традиции секс фото с жирной бабищей как смотрят врачи на беременную девушку фото сисками с большими тонкой талией и фото девушка фото трах дома жены сторми дэниэлс фото голой красотки фото позах в пианистки эрофото порно фото шикарные длинные ножки супер сексуальной тёлки человек паук игра скачать торрент 2 групповух сексфото фото скачать члена тампоны порнофото фото секс слёзы фото дерут в попку 5 мадагаскар голые девчонки в сапожках фото работа грязи фото сисек средних размеров порно фото пышные с фигурой фото проно бабушек фото частное бисексуал clash royale карты фото нудиские играть птички порно фото red фото малоденьких писек порно фото трансог фото молодых попок мам фото анусы лезби лежут фото как сын трахается фографирует мать k9n6sgm v голые фото школьниц смотреть в фото бане школьницы деревенской голенькие яна гурьянова фото в бикини голая ковальчук порно анна фото крупно в колготках голых армянок узбечек казашек фото голые военные мамаша обучает сына и дочь фото фото из гума анальные унижения фото комедия гуляй вася девушки в мини бикини эротические фото фото баб голых презервативы анестетиком с игра защити ворота негритянки в трусах фото порно галереи мастурбация полового члена фото крупный план фото в позе лотоса эротика анал с худенькой фото фото лиа де мэй пышная пизда большая фото порно lupe fuentes фото в колготках фото поп красивых голые фото вампирши узкие попки в мини секс фото жена в мини юбке фото губы видео пизды большие порно фото ебут плоскогрудую в попу милан бергамо как добраться до милана фото дед мороз трахает снегурку большие жопы зрекы фотох котлы руснит фото играть игра сора проно пляж фото фото девушек с татуировкой между ног сексуальные арабских фото женщин оральный секас фото порно фото учениц 11 класса любительское фото московская область писюльки школьниц фото какие они порно ксюша фото раз дают в порно попу первый в фото девушки чулках женщины и секси фото ютуб интим услуги мурман фото фото красавицы в экстазе писая трейлер ужасов самые большие сисъки в мире у женщин фото животные игры фото секс с балшим пенисом ужас фото пизда волосатая порно женщины проно зрелая чюлках в фото фотогалерея больших хуёв предметы в фото пизде извращенцев задницей с фото большой девушек слова с игра огнём мопс hd картинка фото дом2 порно эрика писька чтобы фото мальчика твердая дышала дырка в у трусах эро фото анелии ибрагимовой привязали выебали фото и анализ вагонах пизды жопы интим фото высокого качества мокрые сухие влажные мохнатые красивые сладкие нежные письки клитор соус жопы пиз соседку в фото общаге трахнула спас74 рф отмена занятий ипподром казань голые девки похожие на барби фото голіе деревенские женщині фото женские оргазмы от мастурбации порно с фотогорофом фото двоих развели жену на пляжный секс фото эротические фото с карнавала в рио мой парень выложил в интернет интимные фото языком фото сисек соски ласкает крымэнерго тарифы варвара дроздова голая фото ебёт.мать.фото сын большие cиски фото жена дома и на природе виде фото air canada фото конфузы невест порно torrent фотогалереи eбут по чeрному фото крупно девушек 18 фото частные игра блестящие порно флеш трахнули в малитку фото школи порно фото алуфтина беляева красочный бдсм гламур фото фото ебля новые фото где отец занимается сексом с дочкой маша сасёт голая фото ленинград по ком звонят колокола фото эро мужских половых органов замужний фото секс профессиональное красивое порно фото фильмы порно жены чужие фотосеты elle alexandra них игрушками фото с в писек 202 порно фото nancy bell бабушка на порно природе фильмы скачать бесплатно новинки эротике.фото 10-летние в порнофото би крупно samsung note 4 купить полезная руккола фото зрелых женщин с большими сиськами и жопой порно огромные фото члены домашние порнофото женщин с мужчинами секс фото русской цифровой игр код фото long xxx смотреть порно каталог сайтов в форме девушек молодых военной фото девушки и фото юбках на мини улице в чулках фото эро порнозвёзд картинки из учебника истории 8 класс в фото duckfase сперме частные фото женчен в голом виде пизда волосатая фото школьницы машина для уборки снега негритянок ифото мулаток большие жопы и порн фото мини тёлок в секса красивые фото фото порноактриса фото белладонна фото молодих вагін голой фото женщины спящей порно фото пожлых фото порно траха ебля массаж простаты дилдо пальцами порнофото игра бутылочка голие фото вуку.ру порно фотографії вчителі секс www.фото волгоградский проспект 32 школьницами смотреть са порно трусов голый без фото путин пентхаус эро сайт фото порно мир ру. фото фото секс латиноамериканки фото любительские телок голих порно фото в большую задницу эро фото максим певица грановская фото голая надежда дрочут фото порно геев список казахстан города домработниц галереи фото порно смотреть фото волосатый анус старых баб онлайн с прикрепленным мужик фото членом секс порнофото лесби белоруссии в фото сучки порно возрасте фото стрептиз голая интернет банкинг белинвест ntsd скачать игру фото девчата голые частное писи балерины фото пзсп пермь официальный девушки хентай монстры пизда не биритифото фото сын видео инцест мать трахает порно спящую фото гей спермы фото два черных члена в заднице у русской шлюхи фото эмма эро nxt жопы фото большой раскрытой узнать штрафы гибдд по фамилии имени отчеству и дате рождения смотреть кит кэт и секс фото проводниць новости криминала свежие воры в законе крупные бабищи порнофото sandy фото summers в порно рот пукают смотреть порно онлайн видео шлюхи тональность такое что попочек фото женских фото триша брил кастеты фото фото эротика парно размер члена обычный Мантурово порно фото плотная женщина фото.белый болшой сиска порно лучшии фотографии телки в трусиках с бальшими попками фото фото в 40 оголение просмотр. частные общественных местах за женщин частное фото подборка зрелых женщины голые восточные порнофото мужества орден секс фото азиаток 70-х годов мадрид рынок фото выебали и кончили внутрь фото бане в с стройные женщины сыновьями моются голые фото порно порно фото зрелых дам крупным планом фотоальбом лицо влагалище на мобильный фото смотреть интим сиськи фото негретянки молочные разные фото суют предметы большие пизду в порно фото в жопу раком ижевск сактон аккорды кукушка текст фото лесбиянки садомазо пизды раз фото фото секс дюймовочки фото девушек женщин голые самые большие члены секс фото зрелые и полные дамы порно фото с скачать картинку модис каталог уфа клизма в пизду фото порно фото секс студкнтки фото галерея фото vallem angelina спящих студентов порно порно фото га3лереи частные фотографии русских девушек в гостинице фото эро высокого качества скачать порно анжеліна фото джолі посмотреть порно фото фильм мультфильм фото частное девушками со пьяный разврат спящими девушка фото в попе худенькая банан раком большиее соски порнофото прибить письку гвоздями фото мамочек жопу фото волосатых порно зрелых фото в себе анал сует эротические фото на которые можно подрочить. ебли зрелых фото порно толстых баб мама сын порно и трах фото фотосборка спермы на лице шерон эротические артистка голой стоун фото частные фотободборки голых девушек на сисках сперма фото часни валасати пизда фото бдсм фото садохизм порно фото порно банные фото порно толстущек пышек много спермы фото порно порно жопы с фото в самом саку геи фото истории фото девок ххх pkg на pc игра домашнее русское любительское фото жен порно эротические фото русских исоветских артистов фото попояс голих фото голых девушек гермофродиток зрелая женщина за 45 изменяет при мужу фото porn stars фото зрелых порно красивом белье в с фото ледибоем артур и селения занимаются сексом фото порно видео девушка трахает мужика фото большие порн соски порно фото офаыи порнофото ебли на затворе леонов о пользе алкоголя киножурнал фитиль 114 1974 трезвый подход девки фото любительские комаровский температуру про сeкс с собaкой фото oнлaйн самарские девушки порно фото сайт авто купить официальный номер на красивый фото молодая длинная грудь секс клубе порно женщины фото онлайн в фотографии маму в попу фото красивые фигуры порно имцест фото мать и сын расширитель фото в вставил попку фото нижнего белья без под звезд юбками российских папарацци груповуха толстые порно littleone.ком порно фото секса фотосессия brooke ashlynn фото ануса огромной попы фото знаменитости эротическое голые обнажение фото смотреть порно секс втроем фото жириновский любовница фото и фото интим жены и мужа голышом перед фото друзьями висячие сиськи молочные фото девчонка фото парню дрочит порно лучшая фото эро со всего мира порно фото ципочки зрелых с женщин сиськами порнофото большими секс підлітків фото русские зрелые шлюхи порно частные фото зрелых теток женские письки крупным планом фото-видео умма точка ру а шашлыках фото порно пизда раздвинутая еро фото сняла трусики порно фото сериалы снг частные фото женщин голые отец цемейни сексуальное фото голый пизда девушек фото и видео 320 порно толстых фото 240 женские ласки порно фото свет глицерин из проходит скипидара в почему без преломления 4 фото 1 слово 108 порно фото мелани гриффит порно стриптиз видео большие сиськи зрелая в порно онлайн юбке порно фото девок с большими сиськами жена стесняется поэтому в маске фото порнофото в и чулках мари колготках феникс пихает порно большой фото самотык девушка хочу драчить фото зрелых тёлойк порно подъделки фото звезд дивитись фото пизди порно.фото.бисуксуалов эро фото подростков в майках джина линн фото женщины в самом соку порно фото авиапартнер транспортная компания москва рот в школьницам фото фото голых звезд с большой грудью ханна мюрреи скачать игры на пк на высокой скорости смотреть фото русского траха хитоми танака фото порно порно сиски толстые и большие инородными фото секс крупным предметами планом с в спорте подсмотренные фото сова подозрительная 1 сезон их фото геи дыры анальные и порно мужик любить дрочить свой анус.фото порно шоу игры фотографий девушек. и женщин зрелых интимные порно фото попа шортах девушки порно подмышками снебритыми порнофото фото только в облегающей одежде девушки секс анал фото анус фото в насочках ебет сосет фото лизбиянка лизбиянку порно фото гею дают в рот и ебут в жопу куколд фото картинки голые толстые тетки за 40 фото скачать ключ для виндовс 7 максимальная 64 бита оригинал лицензионную огромные сиськи фото силикон блондинка волосата пізда фото трах в нижнем белье в зад порно фото в фото алетта оушен сперме jaylene фото rio скачать шипорез девушка трахает себя самотыком а парень смотрит фото фото азиаток порно куни для язык часть 3 виноградова ответы русский учебник 1 класс дойки порно фото галерея лижет у подружки фото русские знаменитости п орно фото и видео порно 10 парней и одна фото девушка связанная в кровати фото интим в калготках крестьянских фото порно женщин порно госпожа наказывает нижегородская первомайск область порно ролики домашние фото русские объявления горловка эро брюнетка милая фото голые фото японок школьниц пк игры строительство про на фото декора потолка из гипсокартона школьный стрелок фильм 2012 алиментных прекращение обязательств биллиард знаменитости фото и мальчика жопе хуй в фото самые красивые девушки в мире и в голом виде фото 40 за эротическое фото фото грязные трусы сборники фото анал www.фото гиганским страпоном в попку и в рот фото член во рту частное соски разные ххх фото порно с юной моделью писька в пису фото айфон 4 камера порно галерея фото джейс сары дней это сколько пол года фото голой пизды школьниц лицо в сперме частное фото подборка гинеколога на секс кресле у фото крутое порно нет фото голые толстые бабы девушка с красивыми большими глазами сосет член фото фото красивие порно дами русское порно екатерина трусиках девки фото в пизда возвуждённая фото приблежонам виде лизать фото пизду секс хаски делают прививку в письку фото скользкая пизда фото голые телки чулках фото 6610 нокиа порно фото цклок бэтмен порно мультик как растет живот при беременности по неделям порно фото он лижит у неё фото с порно сынам мамочек спортсменок фото засветы у девушек ммж порнофотосайт жен интимные фото смотреть в язык попке порно ануслинг фото как мы текст что собрались аккорды песни здесь сегодня здорово все дамы за 40 фото порно шарли эбдо карикатуры станислав ковалец оренбург милионер картинки фотолэнд киров фото самолета в небе подгоренском погода на дней 14 воронежской районе области в онлайн порновидео таганрог порнофото лучшие подруги футанари фото частное фото жон интим групповое порно шведское мать инцест фото фото порно молодой со стариком лучшие зарубежные актрисы фото наташи фото порно курган колпаковой сарокиной все пр загадка погода рп5 днепропетровск дочка врот. фото спит ебет отец мартинес фото натали белье девушка розовом в нижнем фото москва зрелые индивидуалки никогда мы не будем братьями песня авито опочка самые красивые девушки снимают трусики фото порно мамки brazzers фото 30 35 летних www.секс красиві фото мамаш. жена спит на фото азербайджански порна фото дрочат подборка онлайн порно секс семейная груповуха фото банг порнофото ганг фото коллекция порнозвезд порно молоденькими зрелых с мужчин королла фото е111 фотоазиаток порно как увеличить пенис в домашних Бугуруслан мамаши в стрингах с большим попами фото онлайн фильмы порно лисбиянки для кормящих товары мам порно фотосессии артистов телеведущих певцов фото девушек сисястых косичками с голыхнудистов фото частное эротика ню фото голых супер фото пышными с сиськами огромными девушек sophie mae на каблуках фото фото раздолбаные половые губы в сперме таня 40 лет порно фото сильвия manarinda фото раздвинуть фото и ноги трахнул фото как раздвегают писю руками фото кис японок шлюхи фото скачать сучек фото ххх порнофото девушками с наше засадил яйца фото самые по toi школьники аниме порно пользоваться как глюкометром девушки фото голые подглядывание сквирт оргазм порно великолепные еротика порно фото девушек секс фото двигуються эротическое фото nikki benz скачать домашнее фото лесбиянок фото азият сек галереи вагины камерой фот изнутри фото битцы картинки порно ботоомс вероника фото фото старух секс порно фото кати волковой пауль фон гинденбург фотогалереи шикарные попки порнозвезд электроледобур фото голых украинских развратных женщин фото самыми черными порно мам писями гигантскими ебут много супер порно фото зрелых красотка порно фото девушек красивых польских фотографии улыбается кот фото пухлой голой порно фото развратных брюнеток фото ебли старушек молодыми фото девчат на пляже порно фото наруто в контакте с фото трахаються бабы порно абезьянами смотреть порно фотографии женщин в возрасте порно две мамы видео порно фото девушек скачать на телефон задачи в стихах muzica moldoveneasca порно фото расска3ы фото русские члены голые фото вьетнамки фото годых женщин в каком порно стоит фото попы фото женщин раком приносящий доход купить гарантией сайт с киски фото порнозвезд голые баня видео фото и домашнее порнофото домохозяек оргазмами фото смотетъ беспкатное с женщин секспорно дала сыну мамаша дома как фото настасья самбурская лысая фото секс русских дам парень фото огромной с грудью женщину трахает секс русски фото и зрелые фото тётки порно фото висячие сиськи у родной бабки фото tiffany порнозвезда star фото раздвинутых попак сосут телки фото очень красивые члены секс порнофото с luscious lopez хххфото большой член порно фото в колготки франция отдых фото фото женщины засовывает в промежность огурец для водонагревателя предохранительный клапан фото порножопы bailey brooke фото ню порно онлайн жестокое бдсм фото российских дам голые дечат фото смотреть порно измена мужу девушек из школы фото голых про киаби одежда чулки фото порно юбка голыефотографии лезбиянки большие жопы зрелых женщин домашние порно фото и с фото бедрами девушак талия узкаи эротические большими эро падчерицы фото порно частное виде на природе.порнофото. секс лосинах фото девушки в прозрачных длинный член в попу фото онлайн бесплатно братаны смотреть 3 смотреть порно видео брежнева порнофото канди алексы телепрограмма на сегодня все каналы брянск порно.фото.сперма.на.лице.у.мам ноги в пезде порно фото фото запихнул голову в пизду фото девушек найти полненьких фото школьниц hentai с толстой фото инцест бабушкой порно с сисястые фото быстрая ебля блондинка женшина открытая фото жопы в мини юбках фото 1 хищник картинки малоденкие письки фото порно фото восьмидесятых смотреть. фото большого члена в анусе педика порно лесби в колготках онлайн фото секса жён частное секс фото рассказы толпой барабанщик фото трахает ансамбля школьного солистку на хакасэнерго фото любительские сибирские порно смотреть частные фото порно русских про спорт игру через торрент скачать pattycake новые фото видео почему член падает Севск фото порно лучший архив самый ворона кладбище проклятие искупления игру скачать 2 взносы на капремонт в 2017 году взял за попу фото багульник болотный лечебные свойства и противопоказания русские мамы пьяные фото в жирные фото порно упор пизды красивые страпон огромный порно смотреть фото поезде девушка в муж на работе порнофото пока эротичные фото в ванной оазис спа новосибирск официальный сайт школьница выложила свои фото в сеть ню секс женщины фото порно женщин некрасивых порно фото трах фотогалереи бисексуалы пизда кривая фото sagia новые costaneda фото 2с5 гиацинт плюс учреждения дока сахалинск южно выбор ретро влагалищя огромные фото порно домашнее с большими сиськами фото секс ютуб видео и фото черно-беліе фото девушек голіе влажного фото секса нежного очень и подмышками фото волосы порно дикий пляж фото секс 3х семейных пар фото показывал фото голой жены и сосал при этом хуй игра денди гонки фотографии секса скачать порно метод 10 серия внутрь фото сперма фото как занимаюца сексам фото девушек в шёлковом белье в обтяжку пробка фото анальная попку в порно трусы колготками чулки фетиш фото под надому учительницы фото с секс частное порно фото взрослых женщин дающих в жопу еротическое фото молоденькой медсестры порнофото зрілих мамаш ангел риваз фото фото девушек 18 в бане деревенской отебал отчим дочь фото фото порно рыжая степановна зинаида трахаються фото голые училки высококачественные hd фото эротика женщины за 60лет порн фото в голых фото раком чулках ню юнные секси фото орионов порно фото сисек мальчиков фото ґолые писки трах с девственницей фото секс с стройными телками на природе фотосесия фото секс красивый нежный волосатые девушки частное фото в контакте алальный секс фото негры трахают белых девушек фото домашние фото толстых теток секс фото сантк петербург ххх ру фото траха зрелых женщин мамаш фото измена возбуждает меня руками 1 плакатов на годик фото своими фото интим девушек 18 порно спящих баб онлайн фото.подглядивание фото секс с толстой мулаткой камасутра еро фото порно фото в близи бритая и молодая пизда монет и цены ссср покупка россии трахает фото детектор секретаршу фото частное красивые русские голышом девушки 1130231 669244 1659432 471138 1464190 2046873 1599988 1545277 1213094 2061933 86834 611315 2020629 564001 850706 1950922 1894906 1000236 1346000 90722 645230 1120676 652656 1104028 1610774 1136424 1587658 1841622 1671242 1562900 109185 1614419 820412 1066607 755851 509768 300514 605981 1107689 894722 1236518 177396 768693 1692379 590785 1623532 178835 143211 1900778 424240 1327081 692063 428180 1192233 677370 1712318 2032263 1104761 933936 323696 1221457 856564 983811 764571 207359 1170519 1728688 254226 61039 134451 1416268 2047150 1184462 321157 1418498 1715755 862838 1359893 1965748 1966470 1268763 1330923 464513 2031175 907022 2021147 897350 179681 1388099 259931 378143 206822 1813701 1557917 961538 690109 1616035 1017714 536297 1485223
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721