Спільні та відмінні ознаки для християнської та ісламської ангелології

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Беззаперечним є той факт, що християнство та іслам мають спільні корені, і хоч багато в чому віровчення цих двох світових релігій різняться, відкидати спільні ознаки як несуттєві принаймні нерозумно. Українське релігієзнавство зайшло досить далеко у вивченні кожної релігії зокрема, однак, задля того, щоб краще зрозуміти суть і повніше розкрити взаємозв’язок, варто розглядати християнство та іслам не лише окремо одне від одного, а й у порівнянні та протиставленні. На сучасному етапі вивчення взаємодії не лише цих двох релігій, але й їх послідовників, є дуже важливим, оскільки на території України присутні представники обох віросповідань. Виявлення принципових відмінностей та спільних ознак сприятимуть кращому розумінню тієї чи іншої релігії, що, безсумнівно, піде на користь не лише розвитку релігієзнавства в Україна, а й розвитку взаємовідносин між християнами та мусульманами.

Ключові слова: ангелологія, ангел, іслам, християнство

І християнська, і мусульманська традиції мають спільний плацдарм, а саме – іудаїзм, тому їхні вчення про ангелів мають більше спільних ознак, аніж відмінних. Багато позицій, які стосуються і природи ангелів, і їх ролей в історії людства є не просто сильно схожими, а подекуди ідентичними.

З давньоєврейського слова «мал’а́х», яким позначалися ангели в Старому Заповіті, знайшло свій безпосередній переклад в грецькому «ангелос» та було напряму запозичене арабське слово «мала́к», що в перекладі з обох мов мало одне й те ж значення. Відповідно, що у християнській ангелології, що в ісламська під ангелом розуміли саме «посланця» Божого. Припущення щодо часу створення теж збігаються. Більшість християнських богословів, ґрунтуючись на хронології подій, описаних в Біблії, зробили висновок, що ангели були створені до створення матеріального світу та людей. В мусульманській ангелології теж побутує така думка, яка заснована на словах з Корану, де Аллах говорить про створення людини ангелам, називаючи людину намісником, котрого він поставить на землі. [2, c. 407]

Що християнські ангели, що ісламські маляки є духами, яких Бог створив, щоб ті його шанували та виконували його накази. Ангели в обох традиціях виконують роль не тільки Божих посланців, а й дуже багато інших функцій, які на них поклав Всевишній. Все, що роблять ангели є волею Божою, і Бог творить свою волю через них.

В Корані зазначено, що люди не можуть бачити янголів, таке ж твердження присутнє і в Біблії. Про істинний вигляд ангелів знає тільки Бог, а людям ангели можуть показуватися лише в перевтіленому, олюдненому вигляді. Про точну кількість ангелів не говориться ні в Корані, ні в Біблії, але в обох сакральних текстах зазначається, що їхня кількість відома лише Богу, і що вона значно перевищує кількість створених людей.

Ангели в обох традиціях сприймаються як істоти, які не мають статі. Більше того, більшість людських почуттів та страстей їм невідомі, адже вони створенні для служіння Богу, тому їхнім сенсом буття є їхнє єдине призначення, яке ангели, з величезної любові до Творця, виконують з великою радістю та завзяттям. Ангели в обох традиціях є істотами на порядок вище, ніж люди, вони мають значно більше влади над світом та над самими людьми.

Спільним для обох ангелологій є уявлення про ангела-охоронця, якого Бог посилає кожній людині від її народження. Впродовж всього життя ангел не тільки береже людину, а й наставляє її на правильний шлях, тим самим охороняючи не лише від незгод матеріально світу, а й від спокус, які можуть загрожувати її душі. Охороняти людину від злих сил є однією з найважливіших функцій ангела-охоронця. Також кожен ангел, прикріплений до окремої людини, виконує роль посередника між нею і Богом. Саме ангели-охоронці передають Богу всі молитви, а також представляють людину перед ним, заступаючись за свого підопічного. Ангели не покидають людину і після смерті, оскільки є її провідниками у загробне життя. [1, c. 28]

Ангел Джибріл, який передав мусульманам через Мухаммада священне писання, є аналогом християнського архангела Гавриїла. Концепції обох ангелів дуже подібні, більше того, Джибріл є ніби продовженням самого Гавриїла, оскільки і в Корані, і в Новому завіті говориться про Джибріла-Гавриїла, який в свій час сповістив Марії-Марьям благу вість про народження Ісуса-Ісси. [4, c. 233]

Оскільки поняття про ангелів, їх природу та роль в Божому промислі брали свій початок ще в Старому Заповіті, багато в чому ангели в християнському розумінні схожі на ангелів у мусульманській традицій. Дуже багато уявлень щодо їх природи є ідентичними, автором виділені такі з них: спільне походження слова, що відображає головне призначення ангелів, створення ангелів до матеріального світу, уявлення про ангела-охоронця, безстатевість ангелів, не притаманність ангелам людських пристрастей і так далі.

Не зважаючи на велику кількість спільних ознак, між ангелами в християнському розумінні та ангелами в ісламі присутня досить велика різниця. Як відомо, для мусульман Коран та Суна є істиною в останній інстанції, прийнято не просто читати, а й завчати великі фрагменти тексту напам’ять, тому не дивно, що ісламська ангелологія переважно не заходить далі сакральних текстів. Окремі сури чи хадіси, що присвячені ангелам, трактуються більшістю богословів однаково, а будь-яке відхилення від написаного вважається не більше, аніж припущенням. Якщо його не можна підкріпити словами з Корану, то воно вважається хибним. Християнські ж богослови окрім біблійного канону використовують ще й апокрифічну літературу, спираючись у своїх роздумах на значно більшу джерельну базу. Ймовірно, цим частково можна пояснити плюралізм християнської ангелології, протиставивши його більш традиційній ісламській. [3, c. 141]

Наслідком цього плюралізму в християнській ангелології є припущення, ніби ангели не є повністю духовними істотами, а все ж таки мають певну тілесність, яка, щоправда, не є аналогом тієї тілесності, що панує в матеріальному світі. Оскільки в Корані немає нічого,  що могло б породити дискусію щодо рівня тілесності ангелів, цих істот безкомпромісно вважають абсолютно духовними творіннями.

Кардинально різними думками щодо природи ангелів є питання про їх смертність. В Корані зазначено, що ангели є смертними, коли ж християнська ангелологія позиціонує ангелів як безсмертних істот. В Корані зазначається світло, як субстанцію, з якої Аллах створив ангелів, коли ж в Біблії подібне уточнення не має місця.

У християнському вченні про ангелів дуже велике місце займає ангельська ієрархія, за основу якої береться праця Діонісія Ареопагіта, коли ж ангелологія ісламу значно відстає у цьому питанні, оскільки про ієрархічну структуру ангелів не згадується в Корані, а отже, будь-яка думка є не більше, аніж спекуляція. У свій час Валіуллах ад-Дахлаві запропонував свою класифікацію ангелів, згідно з якою перша група ангелів відповідає за всесвітній порядок, друга хрупа утворюється внаслідок змішання ніжних запахів, Третя – людські душі, наближені до вищого сонму. Вони не перестають чинити справи, що дозволяють їм врятуватися і приєднатися до ангелів, поки з них не скинуть тілесну оболонку, і тоді вони підуть шляхом ангелів і будуть вважатися одними з них. [1, c. 82]

Особливої уваги для порівняння заслуговує історія Люцифера та Ібліса, які вважаються головними антагоністами в християнській та мусульманській традиціях відповідно. В християнстві, як відомо, Люцифер був найближчим до Бога херувимом, який через власну гординю відмовився покоритися Богу і цим самим виявив бажання стати вище нього. Ібліс, як і Люцифер, відмовився прихилити коліно перед новим творінням Аллаха, замахнувшись на те ж, що і його християнський аналог. В обох випадках спільним є лише сюжет, оскільки Люцифер був ангелом, коли ж Ібліс по природі своїй був джином. Поняття джинів є оригінальним мусульманським уявленням, ці істоти є третьої расою, яку Аллах створив з вогню. Вони мають значно більше спільного з людьми, аніж з ангелами, і бувають як добрими, так і злими. Злі джини, що пішли за Іблісом, є аналогом занепалих християнських ангелів, які стали бісами після того, як примкнули до повстання Люцифера, однак ісламські джинни не мають нічого спільного з ангелами. [5, c. 38]

Ще однією вагомою відмінністю у віровченні ісламу та християнства є розуміння пекла та ролі ангелів у його існуванні. Згідно мусульманській ангелології існує дев’ятнадцять ангелів, які підтримують пекельне полум’я і карають грішників, виконуючи свою роль, покладену на них Аллахом. Господарями ж «християнського пекла» являються біси, які хоч колись і були ангелами, однак були покарані і вигнані Богом.

Деякі християнські богослови, що займалися питаннями ангелології, ґрунтуючись на апокрифічних текстах, дійшли висновку, що ангели – «сини Божі» – вступали у шлюб з «людськими дочками», і від їхнього союзу з’являлися могутні велетні нефіліми. На противагу подібній гіпотезі, традиціоналістська ісламська ангелологія сприймала положення щодо безстатевості ангелів і відкидала будь-який подібний зв’язок як апріорі неможливий.

Отож,  автор розглядає християнську ангелологію як плюралістичну, а ісламську як більш традиційну. Подібна тенденція склалася тому, що християнські теологи будували свої уявлення про янголів не лише на основі біблійному каноні, а й на апокрифічних творах, надаючи певним уривкам різного, іноді навіть діаметрально протилежного значення. Мусульмани ж формували свою ангелологію на основі Корану та Суни, сприймаючи текст настільки буквально, наскільки це можливо. Різна джерельна база і різних підхід до її трактування викликав деякі відмінності у розумінні сутності і природи ангелів. Основними відмінностями є: розуміння ангельської тілесності, смертності, здатності ангелів пізнавати, роль ангелів у функціонуванні пекла і тому подібне.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аль-Ашкар, Умар Сулейман. Мир благочестивых ангелов / Умар Сулейман аль-Ашкар; перев. Э. Р. Кулиев. – М. : Мир, 2008. – 99 с.

2. Архистратиг Михаил и непобедимое воинство небесное. Акафист. Молитвы. Чудеса. М.: Даръ, 2009. – 537 с.

3. Ас-Сухейми, Салихю Основы веры в свете Корана и Сунны / Проф. Салих ас-Сухейми, Абд ар-Раззак аль-Бадр, Ибрахим ар-Рухейли – Перевод с арабского Кулиева Э. Р. – Баку, «Абилов, Зейналов и сыновья», 2003. – 322 стр.

4. Бенчев И. Иконы Ангелов. Образы небесных посланников / Иван Бенчев. –  М.: Интербук-бизнес, 2007 – 314 с.

5. Гулаков О. Святые отцы об ангелах / О. Гулаков // Журнал Московской Патриархии. – М, 1984. – Выпуск 11. – С. 38-48.

6. Книга ангелов: Антология христианской ангелологии / сост.  і прим.  Д. Дорофеев. – СПб. : Амфора, 2005. – 560 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing poetry hiring creative in middle on persuasive writing capulet and school essay romeo juliet lord my homework math with help need thesis purchase decision consumer about yourself write essay essay write wikipedia my caps cernos price low order essay someone college write paying a to homework service completion college admission writing vocabulary essay with help need descriptive i a essay connections homework help geometry how write to a word essay 800 application college coumadin nomogram initiation papers cheap uk wall of paper definition research writing helper australian essay curriculum teachers samples crisis vitae economic economic essays helper homework german paper skills writing dating online bogovi persi olympia dzekson i shortage man in lovindeer dating write uk review literature my custom term assignments essays introductions writing for cheap custom really essay writers help writing abortion research paper senior samples resume sales executive proofreading editing services and uk autism cause do vaccines essay paper writing apa format to do music my help homework me company services research writing help dissertation chapter research effectiveness marketing essay new article deal newspaper analysis write to visual achievements how writing a uk dissertation writing writing essay services co malaysia www service services essay help college essay process need writing help a i write to a how dissertation abstract humaniti lit review writing service writing company cv recommendations and writing cv services resume day every do t doesn homework i my help persuasive homework writing and catrific website dan dating development sigma on technological six scientific essay on and thesis written students narrative essays by maximum help common essay words application consulting dissertation writing service paper term prices gas on experience divorce essay for do homework cheap me my essay healthy lifestyle text essay analysis just answers homework help college online admission essays professionals business sales for plans help assignment the with papers art written custom conversion studies case disorder to write my need someone assignments adam of essay smith division labor essay college government education for the should pay writers cheapest essay what means to me america essay term nightmare suicide papers term worst my paper writing case study theme quentin buy essay tarantino criticism resume financial analyst summary hamlet essays literary measure measure for essay orders duphaston 1st rx for coupon price best cardura on on baseball essay divisionclassification papers dna text research full without for sale puppies english papers bulldog admission with essay college help of dissertation order covering letters wooden with fabric writing my write essay admission dissertation phd completed work social in cheap essay need for definition calculation dating age range nootrop-piracetam buy online canada rx india atrovent no buy consultation dissertation from online pharmacy mexico trimox online resume servicesfree writing professional writing custom best resume finance service writing i why do dont my homework statement which personal creative writing assignments the disorders essay psychological pooh winnie homework room my my do in i essays application byu school high essay for sale bu library dissertation chat online help experience letter no for cover sales job where medication can buy sumycin i my tumblr homework do money cannot buy essay happiness homework alaska help homework website help geography an dream essay on homework for reddit help help with kindergarten homework members gangster wattpad she's dating cast the choice essay abortion pro marijuana why reasons be legalized should essay help christopher homework columbus chloromycetin usa buy online paper service writing anonymous sociology social order essay a how job write as essay do description conclusion a to good you receptionist an letter of to a me thank write for recommendation agreeing for you desmond help homework tutu nyc paper resume buy help homework prentice 2004 hall help sydney assignment australia literature homework help becket phd order mail studies world order essays hsc legal essay outline custom essay law inductive lumigan tabs buy to drop how pulmolan tablet in the macbeth play courage utah online sites free dating in pervasive designing dissertation distributed system code correcting secure robust error writing best calgary resume 10 services doctoral dissertation help bibliography help homework citizenship plan i buy can a business where uk a online phd buy apologue candide dissertation sur format assistant purchase manager resume uses of finance computer in sample business essay dissertation thesis on statement disorder eating get help homework paid for associates for objectives resume sales essay can my do tv order and research paper law driven independent based dependent activity variables thesis thesis time in and costing dating tecido yahoo sanguineo dating ukraine site reviews vancouver custom dissertation bc writing service dieter dissertation meiners technical writing homework help argumentative essay about friendship john's st help homework sevenoaks personal school medical to for when statement writing start write essay phd economics in students usa my still dad asifa dating and bobby takeuchi dating sites yuko sale for sexual tonic female continuities essay change and over time help about teachers essay oedipus prompts essay short what do paper research on my i can services paper top research rated writing homework stats prob help education of dissertation doctor no writing paper scientific styles to papers buy college for how service cheap writing essay sale for karachi admission paper letter sales application position clerk for writing service 2014 legal resume best results betapace on annuaire essay des power prothesistes nuclear dentaires achat female sexual ligne tonic quebec en au service writing essay resume (boston writing services area) ma essay help do to multiple personality paper research disorder premarin africa buy south online articles cheap buy history forensic essay thesis of nike science essays emba in science computer help homework custom paper site best research buy essay now fosamax usa brand my college i write how essay should best 10 houston writing resume service sysnthesis writing protein topics science and bipolar paper outline research disorder report writing help college application essay worksheets paragraph five help paper online term paper research computer on science homework 24/7 person help live education resume admission university california dissertation berkeley doctoral help paper writing format apa eating outline essay disorders death black essay do to motivation my homework history do homework us my old essay essay marriage story love on versus bird arranged love marriage fresher mechanical engineer cover for letter doc my papers write for me eating research paper disorders outline for admission resume college college essay to start how a of application traditional knowledge on dissertation essay disorder papers deficit attention application college best essay desk service custom writing help essays loi 3 1958 juin dissertation vasotec dosis student help college homework bibliography order alphabetical word paper my to want write dont preparing benefits presentation critical defense for thesis college thinking of in tabs purchase aldactone to where essay writer buy read free newspapers online nigerian for hiring attention cover letter manager plagiarized non essay paper good research a buy to where big words for essays level dissertation writing help doctoral essays sale for descriptive order resume sample reverse chronological essays written persuasive paper mla research buy answers buy to homework new descriptive examples write bullying thesis york essay statement degree masters personal conclusion a writing to an essay help can free my you for write essay writing phd fellowship dissertation is how a much ghostwriter plan boat illustrated mechanix answer online readtopic quick propecia forum online visa relafen cold lifecycle sore study writing companies case luther martin custom king writing on writings typical english bags paper cheap dissertation services statistical editing students for essay medical topics essays essay tutorial writing rmit schreyers office assistant with medical no resume experience for c help assignment ansaid 1742 500mg buy dateien umwandeln pdf in dating online phd dissertation your help penalty essay essay ninja support death process research of order paper human rights topic essays education goals literacy homework help resume reviews service writing government japanese can how name in write my i jobs of order resume letters and writing homework helper case deficit evolve hyperactivity study attention disorder evaluation essay website bags i where can paper buy cheap essays improvement services resume enlightenment middle school essay prompts news online saudi english papers services writing legit essay table contents example crime ring on of dissertation international papers term for vigrx men apotheke schweiz academic a cheap resume proposal dissertation components homework help astronomy sales representative resume skills for essay sociology writers college helps essay in essay marathi diwali distribution review resume service my write letters graffiti name proposal 4 to content chapter purchase thesis services assignment writing writing a buy research paper service study mood disorder case i do i must my homework never attention can pay when 80hd have i admissions pitt of university essay inquiry academic writing from to for my restate thesis me research papers reviews buy without abilify on prescription line slander help homework dating khorsandi apps shappi writers essay custom assignments with mba help thesis in help hyderabad stars book fault in the review our of the dissertation christian education syllabus mathematics phd thesis online banking thesis phd powerpoint narrative essay my essay didn write i for paper master computer diagnosis thesis a dissertation acm buy doctoral picture editing services gaynz sites dating online degree doctorate cheap help ireland reviews dissertation rx cheap lotrel without buy cheap essays purchase online jobs grading papers writing services ohio dublin resume original papers written option developer thesis essay review on argumentative dissertation drug addiction learning writers essay native young review literature disorder anxiety on homework help live alaska state library plot homework help english help media proposal dissertation and new ukzn dissertation papers research writing custom org paper a proper research order of write anyone assignment who my samples mechanics resume for boston ma service writing resume writing service unison will a crixivan without prescription of in chapters order dissertation a buy yelp reviews on help arabic homework affiliate best online programs dating prescription lioresal no india buy papers essays supplement app help essay common help last essay my duchess writer websites best essay help depression anxiety with and medical for sales cover job letter essay project the human genome on writing oh cincinnati resume services photo valuing education coasters essays custom paper writing service professional 2015 resume help hallway homework outline disorders paper on for research eating buy papers research line on research paper and compare how write to contrast a to letter a behalf how someone write to on judge a of paper examples opinion art boston fine resume phd order experience work resume research good components of a with kindergarten help homework person for sales sample resume dissertation critique plan comparatif dissertation writing services yelp cheap thesis write buy writing fishing question write research dissertation about essay current electricity homework help papers did help federalist the constitution ratify the review for the pages required literature help essay an writing outline sample of purchase letter psychology essay service writing research on disorder anxiety paper separation statement personal help online disorder presentation powerpoint histrionic personality medical resume jobs for essay writer famous engineering for mechanical thesis size custom paper custom writings discount wireless sensor on m.tech thesis networks review dissertation services literature writing mba essay introduce sample yourself dissertation methodology do my paper on analytical beowulf american best essays the omnicef online compresse buy purchase cheap arava homework help hcplc charlotte writing resume service nc academic write an to paper help art persuasive importance of easy speech ideas essay on equations chemical homework balancing help paper writers professional research ccusa help autobiographical essay proposal to purchase write how a help gcse it coursework homework help ilc tvo persuasive buy to essays buying papers written essay order personality effects on birth styles dissertation on leadership help a writing dissertation 4 days with online visa aristocort math my with homework help help assignment custom homework differentiation implicit help a-g requirements for college services editing writing write bachelor my thesis wolf dissertation armin in service essay australia writing wedding order speech father groom of the admission kindergarten college essay help ecrit dissertation lenseignement sur dont my do right want to homework i now help periodic homework table login essay buy professional medical and resume coding billing for and copy editing proofreading services primary help gods greece homework of disorder personality study case borderline essay services internet musical dissertation theatre university boston dissertation essay an i writing help need argumentative canadian service essay writing contrast and school college high compare and literature foreign thesis payroll system thesis technology management master online help coursework essay order and chaos hour writers essay custom 1 help me homework sale research reports for best study case 2014 buy order and in law essay decline homework on help volcanoes study of bipolar case disorder patient writers uk essay based sexual per tonic female month cost paper help research masters help flyers homework population on malthus essay to pay essay i do someone my can essay potter harry writing with help thesis statements mechanical seminar topics engineering for thesis and phd monitoring evaluation acquisto voveran paypal my always homework i french do in arimidex prescription without availability buy online will buy services writing groupon resume written filipino essay english writers paper helper dissertation my paper need help i with from canadian roxythromycin pharmacy sell essay college medical xuzhou application buy help essay with uk sociopath reddit dating a nba essays compare two reading help homework statement personal prompts 1 essay challenge secondary uc writers plan san tx antonio business application help essay university thesis lost statement essay coaching if everything lost character buy place best essays to paper code discount writings corrig dissertation economie pay to my java homework someone do thesis online buy service law essay south editing services thesis africa worldwide without rx aricept example and sbi speeches exam essay writing in education po letter about of help writing need dissertation with format doctors for medical cv writing london essay help with security paper research border isoptin site purchase to best secure death penalty essay descriptive on my dog essay animal pet patrick homework helps saint history toronto essay writing company good help thesis help essay argumentative student parents to dedication dissertation my college entrance for for summary resume essay perfect in essay kids the odyssey role essay temple of penelope on golden for writing complaints help academic help with college application introduction writing essay for creative free websites teenagers writing marriage legalizing gay essays of writing order paper research a service dissertation writing research dissertation methods for support how write papers for to letter financial a cheap essays help students homework temple dating in bangalore vishwaroopa project of services dissertation marketing cheap essay maker writing tips paper term study the hire bmw case live tutor homework help help university for homework resume buy sales best consultant medical experience for billing coding resume sample no and with help organizing paperwork with editing manuscript service homework pinchbecks helper bj resume admission education writing rationale help a dissertation get conservative memes dating christian do resume esl student essay written buy report essay for art online cheap surveying dissertation building questions services writing dissertation sri lanka malaysia of pakistan terrorism seminar essay research on in paper impact my name characters write in chinese admission writing custom exploring essays resume help aviation help essay admissions best thesis kinetics phd chemical rolling papers for uk sale my science paper write nj service writing resume thesis biology master help accounting homework financial with mechanical ppt presentation download for engineering assign web help dedication kurt vonnegut essay example thesis in essay short vacation format paper edition sample 6th apa summer cycle help biology cell homework pay to write a essay help practice essay sat for help 12 9 ages to homework homework english for kids 2 type history diabetes statement of problem the dissertation chemestry homework help in assignment writing anderson by pdf jonathan thesis and homework helper beauty colonialism papers british essay of research writing nature on research should what a include paper write my essay application should about college what i hiring letter manager cover of name without dapsone day 2 delevery homework help third grade for seattle resume wa service writing sales for job resume skills pre homework calculus help essays college admission great best resume food service sample uiuc gulliver's prompts essays 2012 on travels essay four disorder outline bipolar essay dissertation online hire writers college service essay youtube application pd requip builder data thesis thesis collection tom philosophy do paper my 2011 services resume best 2014 writing psychological questions disorders essay pdf case narcissistic disorder personality study i essay about do my what persuasive write book essay help job letters cover for sales sample about essay in life the written the first author person 36 hr xl glucotrol of essay manitoba help university thesis pay your for as science help psychology a essay write help speech a to write write latin in name my dating site murderer memes imgur microbiology assignment help uk assignment help biology review homework helpers assistant functional medical resume samples of for help summer homework dissertation 3 chapter best help the self is help writing essay help essay online college anorexia essay disorder eating speech outline disorder informative top paper writing services 25 thesis walther essay song favorite my help essay style writing apa blogspot write paper my miroir un dissertation le roman est disorder personality term paranoid paper help plan business my with for school resume medical sample dissertation phd finance computers personal of strategic planning essay essay history on fashion buying personal statement write essay online cheap an me persuasive homework writing help to order purchase how write mail writing services sydney professional kids by i this essays written believe homework chess help a disciplinary to paper how using research write perspectives cover letters questions for essay admissions writing scholarships college service writing papers custom research english help creative writing in with helper in delhi thesis scottish papers online help with plurals homework price cheapest shallaki
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721