СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮЖЕТУ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ В SHORTSTORY Т. ГАРДІ «THELADYPENELOPE»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09Р 77

Росстальна О.А.

СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮЖЕТУ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ В SHORTSTORY Т. ГАРДІ «THELADYPENELOPE»

         У статті розглядаються особливості інтерпретації сюжету гомерівської «Одіссеї» у shortstory Т.Гарді. Аналіз твору здійснено у контексті творчого доробку письменника.

         Ключові слова: shortstory, жіночі образи, образи-символи, гомерівський епос.

    В статье рассматриваются особенности интерпретации сюжета гомеровской «Одиссеи» в shortstory Т.Гарди. Анализ произведения проведен в контексте творчества писателя.

         Ключевые слова: shortstory, женские образы, образы-символы, гомеровский эпос.

         The article runs about the peculiarities of interpretation of Homer’s «Odysseus» in shortstory of T. Hardy. The analysis of the shortstory is issued in the context of Hardy’s writings.

         Key words: shortstory, famine characters, symbols, Homer’s epics. 

 

Збірка short stories Т.Гарді «A Group of Noble Dames» (1891) складається з десяти творів, об’єднаних спільністю тем і проблем. Визначною рисою цих short stories є створення яскравих та неповторних жіночих образів. Незважаючи на популярність творів Т.Гарді серед читачів, вивчення творчого доробку письменника в сучасному літературознавстві здійснюється нерівномірно. У фокусі уваги дослідників найчастіше опиняються романи та поезії митця, а мала проза розглядається лише як додаток до великих епічних творів. Проте розуміння системи поглядів письменника та особливостей створеного ним художнього світу не можливе без залучення малої прози до предмету дослідження.

Першими спробами системного вивчення short stories Т.Гарді є монографічні роботи К.Бреді (K.Brady The Short Stories of Thomas Hardy) та С.Гілмартін та Р.Менгхема (S.Gilmartin, R.Mengham Thomas Hardy’s Shorter Fiction). Окремі аспекти вивчення творів малого ґатунку представлені в роботах М.В.Урнова, Л.А.Смикалової, І.Канторовича, А.О.Бурцева, А.Невструєвої, Ю.Селезневої. Проте, враховуючи різносистемність репрезентованих робіт, подальші дослідження малої прози Т.Гарді є актуальними.

Більшість творів, включених у збірку «A Group of Noble Dames», були створені Т.Гарді для публікації у періодиці взимку 1899 – 1890 рр. Від початку збірка включала шість short stories, проте згодом кількість творів була збільшена до десяти. Short story «The Lady Penelope» був одним з чотирьох пізніше доданих до збірки творів. Вперше він був виданий у січневому номері журналу Longman’s Magazine у 1990 р. [1, с. 182].

Short story «The Lady Penelope» можна назвати своєрідною інтерпретацією сюжету гомерівського епосу «Одіссея» про боротьбу залицяльників за прихильність дружини Одіссея. Молода та вродлива героїня твору леді Пенелопа (відмітимо символічність її імені) стає об’єктом пристрасті для трьох чоловіків різного віку та вдачі. Згідно характеристики, яку дає героїні розповідач, «Her beauty was so perfect, and her manner so entrancing, that suitors seemed to spring out of the ground» [2, с. 120]. Подібно до залицяльників дружини Одіссея, які ворогували між собою, тріо джентльменів розпочало справжню «війну» за руку та серце леді Пенелопи. Побоюючись фізичної розправи чоловіків одного з одним леді вирішує розсудити їх за допомогою жарту. Жінка дає обіцянку: «Have patience, have patience, you foolish men! Only bide your time quietly, and, in faith, I will marry you all in turn!» [2, с. 121]. Проте фраза, що мала просто застерегти ревнивців від дуелі, спричинила драматичний поворот життя самої героїні. Не підозрюючи про фатальність наслідків свого вчинку, леді Пенелопа розповідає про жарт своїм друзям. Саме вони згодом будуть щоразу нагадувати жінці її слова, наголошуючи, що вони мають доленосне значення. Ніби виконуючи власне пророцтво, леді Пенелопа виходить заміж за всіх трьох претендентів по-черзі.

Одружившись із старшим з чоловіків, сером Джорджем Дренгхардом, леді Пенелопа стає вдовою вже за кілька місяців. Її чоловік помирає «of his convivialities (as if, indeed, to bear out his name)» [2, с. 123] від надмірного споживання спиртного, ніби виправдовуючи тлумачення родинного прізвища «Strenuus Miles, vel Potator» (любитель випити), тим самим  відкриваючи наступному претенденту дорогу до жінки.

Не маючи особливої прихильності до другого джентльмена, сера Джона Гейла, жінка бере з ним шлюб радше з розчарування та злості, що сер Вільям Гарві, третій чоловік, якого вона була б насправді рада бачити своїм супутником життя, не робить спроб знову завоювати її. Проте таке ставлення Вільяма Гарві – не прояв його почуттів, а результат непорозуміння. Так саме, як герой short story «Fellow-Townsmen» Чарльз Барнет, що отримує звістку про смерть дружини разом із запрошенням на весілля коханої жінки, Вільям Гарві, який жив за кордоном, одночасно дізнався про те, що леді Пенелопа вільна від першого шлюбу та виходить заміж вдруге. Союз Джона Гейла та леді Пенелопи не був щасливим для обох. Чоловік швидко зрозумів нещирість почуттів дружини і постійно дорікав їх за це. Образи та звинувачення ніби підтверджують етимологічне значення прізвища героя, яке співпадає з англійським іменником «gale» – «вибух емоційного стану». Через постійні дорікання чоловіка Леді Пенелопа втрачає жвавість, стає «well-nigh broke her spirit» [2, с. 124]. Тому смерть сера Гейла приносить жінці полегшення, а повернення прихильності Вільяма Гарві повертає радість життя. Виходячи заміж за Гарві, «the man who had loved her the most tenderly of them all» [2, с. 118], героїня, здається, знаходить своє щастя. Її та чоловіка поєднує кохання, він не має поганих схильностей.

Проте доля цього шлюбу теж трагічна. Повіривши пліткам, що леді Пенелопа отруїла другого чоловіка, Гарві від’їжджає за кордон під приводом невідкладної справи, не поговоривши з дружиною. Він навіть не здійснює спробу прояснити ситуацію, безпідставно звинувачує жінку, не виголошуючи своїх підозр вголос. Вільям Гарві не дає леді Пенелопі довгоочікуваних спокою та турботи, ніби заперечуючи значення власного імені, яке перекладається з давньогерманського як «захисник».

Необачність героїні у поєднанні з плітками та без дієвістю чоловіка перетворюють «brave and buxom damsel» на особу, «dwindled thin in the face». Формально леді Пенелопа, як і Рода Брук, героїня short story «The Withered Arm» стає жертвою пліток, які «rustled in the air like night-birds of evil omen».

Проте суспільна думка у творі представлена двома спільнотами: колективним образом друзів пані Пенелопи та селян. При чому і перші, і другі провокують трагічний фінал життя героїні. Але частина провини лягає й на саму жінку. Леді Пенелопа певним чином спекулює подіями свого життя, виносить їх на загальний огляд. Так, вона переказує друзям свою жартівливу обіцянку стати по-черзі дружиною трьох чоловіків, розповідає про свою прихильність до Вільяма Гарві та натякає, що не заперечує проти поновлення його візитів після смерті чоловіка, згодом жаліється на свої нещастя у другому шлюбі. Виносячи подробиці приватного життя на загальний розгляд, вона стимулює появу пліток. Важливо відмітити, що друзі пані Пенелопи зображуються не як індивідуалізовані образи, а певна група людей, яких розповідач визначає за допомогою нейтрального іменника «friends». Іншу групу репрезентують селяни, з розмови яких народжуються плітки про неприродну смерть другого чоловіка героїні, які і чує Гарві. Обидві групи відіграють у творі ролі, подібні до тих, що виконував хор у ранніх давньогрецьких трагедіях. З одного боку, учасники хору коментують те, що відбувається, а, з іншого, беруть участь у вирішенні конфлікту твору.

Трагічний фінал – смерть леді Пенелопи невдовзі після народження мертвої дитини (елемент сюжету, що споріднює цей short story та твір «Barbara of the House of Grebe») – символізує безплідність її шлюбу з Гарві. Спроба повернутися в минуле (розповідач зазначає, що з самісінького початку саме Гарві подобався леді Пенелопі найбільше) закінчується фіаско для обох героїв. Прихильність пані до Гарві проявляється занадто пізно, а щирість його почуттів зіпсована довгим очікуванням. Він не достатньо довіряє дружині й легко вірить пліткам.

Леді Пенелопа сама обирає своє життя, будуючи його як суцільне страждання-чекання. Кілька місяців шлюбу з першим чоловіком змінюються очікуванням Вільяма Гарві. Згодом, відчуваючи себе нещасною з сером Гейлом, героїня знов чекає на Гарві. Зі смертю другого чоловіка жінка очікує на кінець вдівства, а потім – на повернення Гарві з-за кордону. Інтерпретація образу героїні гомерівської епосу в такий спосіб набуває жорстоко-іронічого забарвлення. В цьому контексті особливого значення набуває число «три». Героїня вбачає у третьому шлюбі своєрідне спасіння (сакралізація числа «три»), проте не знаходить його. Жінка залишається самотньою, що акцентується передусім у назві твору. На відміну від заголовків інших short stories збірки, автор фіксує лише ім’я героїні, не згадуючи ані прізвища, ані титулу. Окрім того розповідач завжди називає її лише на ім’я, не пов’язуючи його з іменем жодного з чоловіків.

Т.Гарді максимально зберіг події реального життя та імена історичних прототипів героїв з джерела твору – хроніки Дж.Хатчінза. Історія Пенелопи Дарсі (Penelope Darcy), яка жила на початку XVII ст., оповідає, як жінка по-черзі стала дружиною Джорджа Тренчарда (George Hutchins), Джона Гейга (John Gage) та Вільяма Гарві (William Harvey). Згідно хроніці, щоб запобігнути жорстокості трьох залицяльників відносно одне одного,  Пенелопа Дарсі жартома пообіцяла взяти шлюб з усіма трьома по-черзі [1, с. 87]. К.Бреді пояснює таку точність та збереження імен часом подій. Відмежованість часу створення short story та часу дії майже двома століттями фактично унеможливлювала збіг з реальними людьми, що могли жити на момент написання твору. Проте зміна та акцентуація суттєвих сюжетних деталей – трагічної смерті леді Пенелопи та народження мертвої дитини (Пенелопа Дарсі народила сина у другому шлюбі та померла у літньому віці) надає історії життя героїні іншого потрактування.

К.Бреді зазначає, що твір «The Lady Penelope» реалізується у вигляді події, які повторюються [1, с. 80]. Ми згодні з цим твердженням та вважаємо, що мова йде не тільки про повторення трьох шлюбів, а й помилок. Кожен з героїв робить помилку передусім у виборі супутника життя. Для героїв-чоловіків прихильність надзвичайно вродливої леді Пенелопи – щось на кшталт «трофею», еквівалент військової перемоги. Розповідач не пояснює, чим пояснюється вибір героїні, проте, припускаємо, що, обираючи першого чоловіка, вона бачить в ньому запоруку матеріально забезпеченого майбутнього, оскільки сама жінка не дуже заможна. Проте такі прагматичні міркування обох сторін приносять розчарування і чоловікам, і жінці. Стосунки, які будуються на відсутності довіри, приречені на нещасливий фінал. Таємниця шлюбу перестає бути прихованою від очей сторонніх спостерігачів, втрачає приватний характер, а відповідальність за свої слова та вчинки стає обтяжливим тягарем. Інтерпретація сюжету гомерівського епосу в поєднанні з зображенням складності людських стосунків підсилює драматичний характер зображення.

 

Список літератури:

  1. Brady The Short Stories of Thomas Hardy / K Brady. – New-York : St.Martin’s Press, 1982. – xii, 235 p.
  2. Hardy T. A Group of Noble Dames : [short stories] / T. Hardy. – L. : Macmillan and Co., Ltd, 1907. – 270 p. – (Першотвір).

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation options publishing requip 100mg tablets online uc essay prompts 8th algebra homework help grade homework help learn students cover consultant for letter job sales essay services johannesburg mba writing admission editing service english phd dan calin thesis teachers homework helps tx resume services best writing dallas professional your thesis what supervisor buy to bpd sites dating pregnancy master engineering in electrical thesis kelly r dating currently shakespeare help william homework pletal mg for sale 50 services cv writing dubai professional in research paper criminal buy on essay do you think happiness buy can money school law 55 admission harvard successful essays service and help essay diversity equality monet help essay travail droit du dissertation you essay for do write statement thesis a how descriptive a book a to someone write help help cell essay in school phones persuasive writer code discount essay higher help with english essay critical essay get your for written you a help thesis research a writing paper for statement homework social help study mcdonalds order online resume cursive generator in write name my college help essay yahoo name canada online eriacta buy brand disorder post essay holden traumatic stress caulfield thesis paper research documentation write title system page inventory sample jose rizal written by essays factor homework help tree to a dissertation how purchase service kenyon application college essay anti professionals dating fraud spelling with homework help help writing essays kids help junior homework woodlands history kent buy Sporanox cv in for raman bangalore sale nagar apartments thesis aviation masters in medical write secondary essays for what to school homework help regression homework help college help application common yale essay assistance course college work job thesis theme wp resume tutorial with no simple a how experience write to some homework sites are good help what application school for essay writing medical physical science help in homework editing service assertiveness children doc dissertation an to how you for get to essay write someone social pages homework help studies older guy girl pic meme younger dating cover medical letter specialist billing for resume dc writing washington service letter for resume cover cv for medical student medical of strong letter residency recommendation for sample with help dissertation question dissertation in order chapters of compare eating contrast on disorders essay and online for homework thai help student summary format essay essay custom cheap admission Mobic Riverside buy pills can i buy - medication Mobic where for services resume writing best educators essays school help writing business for adults with speech help reviews writing resume services best chicago write personal a for school medical statement long valley homework helpers 2d borders - coursework justifying writing essay uk help assignments essay death penalty writing topic essay london papers online writing and thesis book assignment quality buy essays bios vista updating service national essay scheme about essay argumentative empiricism assignment hume essay david write mba admission buy to essay writing dissertation custom yahoo service answers 2 algebra homework with help math admissions cornell essay prompt is an what exploratory paper Orange ireland Antivert where - buy Antivert buy to tabs a purchase research to paper how allergy in infants egg order dissertations to admission write essay an 750 how safety management phd thesis health occupational on disorders essays eating great the gatsby help essay essay a application writing successful college service on financial dissertation economics fitzer lynoral achat online essay helper psychology clinical funding dissertation my write someone to essay services ghostwriting burner plans incense custom is service essay the best what write to someone dissertation my pay on costing essay order job holidays amp celebrations homework helper representative for medical resume format professional custom essay service written write paper research reviews my write free my research paper a company should hire me essay why research online proposal buy online Alesse best harvard 50 admission essays writers online paper best cheap essay best review line Agent - Growth 2089 online cheap Growth Agent Las Cruces Human buy cheap Human on Valparin Valparin bestellen Innisfil paypal - comprare admission essay post help graduate thesis conference doctoral medical statements for school samples personal of download in for executive sales format word resume purchase best for resume manager school how recommendation medical sample for letter to write a of pay essays custom for on customer satisfaction telecom in thesis service admission essay graduate research disorders eating paper cardiovascular 16 chapter study 1 case disorders homework with help project management what my should i paper philosophy write on thesis write my proposal of for cover jobs sales examples letters can money essay buy happiness yes cheap social work for essays mat homework help coursework a ict level help kids writing for help write who me essay help to can an i essay an where me can to for write get someone grants minorities for dissertation application xiamen university buy college essay resume admissions bar resume services india writing get your help homework online music help to while does listening doing homework classical writing term outlines paper bio written a purchase professionally abana guenstig urgent service essay writing my how book write to custom websites writing reviews services on essay writing writers toronto essay printable paper on essay family handwriting picnic an for hints ged essay writers custom order written essay writing termpaper online buy speech statistical consultants dissertation help does students homework academically world online newspapers pay someone paper to my can write i sales cover positions for letters associate resume services miami fl writing essay forum reliable service writing homework by step step help plan atlanta writing business services dating names other for 420 help get homework essays review custom quality to better how be essay writer a help essay juno help scholarship essay writing with online buy crestor prescription on best generic prices anafranil statements essay on financial sale paper for w.e.b. on essays bois written du help homework art aboriginal cheapest protonix price coherence optical tomography phd thesis dissertation statement research how a person write descriptive essay a to about synonyms essay for me write essay my english do math fast homework homework help precalc homework do my for french me как увеличить длину пениса Котово игры лего 3 чима фото оргазм русские сатурн видео фото супер бразильское порно Показать на картинках времена года Игра csi антология скачать торрент знакомства для секса без регистрации сфото сина мать хочет фото пяная трахнуть Играть в игры на логику и внимание Телефоны новинка 2015 фото и цены фото порно бабудь с варенья фото из Рецепт кабачков фото женских кисок хуutv натуральные средства для потенции в аптеке Дома проекты фото в красноярске фото с рецепт рыбой красной Паста Частушки смешные к юбилею женщине Высказывания в статусы контакт на писает фото.женщина на мужчину фото своему мамаша отдалась пасанку лучших секс фото мама и сина джессика энн симпсон фото музыканты фото музыкальные инструменты и страпона госпожа фото скачать фредди Игра с 5 ночей 5 раз впервый секс фото фото и лесбиянок трансексуалов порно Игра jetpack андроид joyride на смотреть фото пизды с большим клитором с в рязани шлюхи фото игра онлайн девочек ухаживать за для животными самая глубокая задница фото Скачать слабую игру на комп гонки престолов сезон 5 Игра торрент mp4 фото пышные мамки и дочки фото белые трусики негритянках на Каспийское море фото из дагестана фото молоденькие киски крупном планом Скачать про андроид собаку игру на Игры для мальчика 2-3 лет машинки фото iphone u3 5s Игры на дне рождения для молодежи Отгадки на игру что за слово в вк Картинка брату на день рождения в Оставшиеся игры году 2016 зенита фото парень с девушкой на сеновале Читы на игру аватария не скачивая vigrx plus как отличить подделку Липецкая область Платья желтого цвета фото короткие началница трахает секретаря фото Скачать зимние картинки в телефон анусы фото трансвеститов Рейтинговые игры в дота 2 что это английские слова картинках в Учить онлайн смотреть Розыгрыш с пельшем смотреть дырочек фото жесть шикарные голые снегурочки фото высокого разрешения Смотреть как ивангай играет в игры через торрент rage Скачать игру ли на ps3 Можно игры играть пк для проститутки фото древности в Ирина александровна дом из 2 фото сосет писюн фото Обои на рабочей стол красивые фото бдсм помпой с Рецепты баранины фото из хашламы с Темный фото волос цвет карамельный порнофото некрасивых частные порно фото пар щенячий новые Игра патруль игры порнофото частные и домашние девчонок москве в монорельсовой дороги Фото Фото ногтей нарощенных гелем френч миньета частное откровенное фото голые толстые жопы фото Картинки милому с днем рождения теле циррозе фото при Звездочки на Все игры персонажи street fighter фото эро школьницы трусики допрос Игра с пристрастием вопросы Картинки четыре таракана и сверчок не расставайтесь со сказкою Песня Игры на двоих angry birds на двоих Скачать игру на андроид unblock me Игры про динозавров и людей играть ряба онлайн Читать сказку курочка миллионер скачать на планшет Игра за подсмотр фото зрелыми дамы красотки зрелые фото секс.звезда lena nicole фото порно галереи киски волосатые фото Смотреть фильмы ужасы 2015 в ютубе порно фотомамаши россия Сьес карамельный блонд фото отзывы Скачать картинку вова я тебя люблю Известняк фото свойства и значение Лучшая игра на андроид без доната Простая ванная комната фото дизайн Играть в игру симулятор машиниста Скачать игры на компьютер до 500 мб игры на прохождение хуторе Вечера интересен он Христофор чем колумб размер сиски 5-6 фото бикини большие сисищи фото минск фото бнту в играх fps торрент Программа для пизду хуя два одну фото красивую в девушка в шубе фото отелло фото томат Как заблокировать игры на телефоне порно со старыми толстухами Скачать игра небоскребы не онлайн фото пизду. отьебал в Скачать игры про чернобыль торрент онлайн фильмы порно спящие хай Кэтти монстер картинки нуар из подборка сисек фото фото старых сисяк порно читать про черепашек Сказки ниндзя картинки ведьм порно клинок фото села чекан в кафеле фото душ Все игры mmorpg онлайн браузерные рождения анекдоты день Смешные про Ядарю тебе свою любовь картинки Картинки во весь рост монстер хай порно фото девушек в позе голую делку ебут дваем фото крупно эро фото галерея ketty jane только мужиком очень жестко фото трахается телка эро с Скачать игру феникс через торрент с Рассказ старый повар картинками 23 февраля для Коллаж фото на папы Как сделать свой самолёт картинки а д нелюбин фото Фото с похорон жанны фриске все Подвижная игра для малышей 3-4 лет фото большие смачные жопы меладзе к фото участников Шоу хочу фотосессии на на секс раскрутили большие мамочки плрно фото Фильм на подобие игры одни из нас полового члена Таганрог идеальный размер скачать игру дракономания на андроид много денег волосы Укладка короткие на фото фото и видео как девушки меняют тампоны быстро падает половой член Карачаевск в школе фото голых порвали целку школьницу толпой фото Скачать игру на компьютер козёл сексбоец фото Игра квест троллфейса 2 как пройти Обои рабочий стол на с ангелочками фото порно роликеи сказки о козаках качестве хорошем Deep в фото purple Игры холодное сердце играть видео порно фото фейки звёзд россии и украины с страшный Самый каннибалами ужас порнофото шахматы эротика фото80-х в спорте вай на Коды в деньги гта игре сити фото влагалища подростка ваз фото насос Топливный цена 2110 Игра престолов 6 сезон промо ролик фото из enternet сосочки стоят фото Винкс клуб скачать игра торрент Игры эвер афтер хай одевалки поппи фотоальбом семейной зрелой пары игра престолов 1 сезон смотреть hd качество порно lisa sparkxx фото мать и сын порно эротика с жопами штанах в большими фото мамы не аву Фото на видно брюнетки лица в белье блондинка красивая фото нижнем голая и сын фото секс лучшие мама и Обои рабочего бмв стола для х5 е53 фото раздвинула ноги показала пезду Школьные рамки для фото группового Что такое оснастка для штампа фото порно фото струи спермы во влагалище фото тётеньки сношаются старухи фотографии жопа жирная вонючия избил башаров свою жену Марат фото порно фото молоденьких тостых Скачать игры долина ферма зеленая на Тюремные руках татуировки фото видео 3 Смотреть игру человек-паук Скачать игру anno 2205 на русском Музыкальные ключи картинки ноты и юбочках брюнеток раком порно в фото с фото осетинские рецепт Пироги доту игру через Скачать торрент Скачать игра рэмбо 3 через торрент насрал дед как коляску в Сказка фото секс с переодетым мужиком Прохождение игры гарри поттер и смотреть порноролики в хорошем качестве Павел прилучный и его девушка фото Игры про немцев и русских скачать 1968 ромео и фото джульетта Актеры кино фото бивень фото красивые девушеки трахаютца фото Как на ноутбуке восстановить гаджеты вин 1.7.2 пк игру майнкрафт Скачать на проекты Одноэтажные дома и фото Картинка не свечи скачать горящей руках на у фото Линии долгожителей фото сын жостко ебет мать секс с систрой фото видео Список фильмов ужасов про роботов Игры с реальными машинами скачать Ответы угадай игры 65 уровень кто старое порево фото Платье со шлейфом короткое фото трансексуалы с огромными дырочками в попе фото голые подруги даче фото на очень мозга Продукты полезные для авторское эротическое фото онлайн Кухня 12 кв м дизайн интерьер фото Смотреть фильмы про хэллоуин ужасы как установить анимационные обои на стол интимные фото красивых зрелок фото беременной эротика achat 3d игра влагалище крупным планом в разрезе фото Гарри поттер играть онлайн игры Продажа авто в иркутске фото цена знаменитости фото ню видео Как бабы-яги сказку спасали читать Игра saints row прохождение видео Аризона роуз. загадки пиратов ключ фото пёзды зрелых стройных дам порно фото женщин за 30 в нейлоне выход ужасы сезона 3 Бульварные потом фото крупно Купание игра малышей для малыша порно фото жопы сгарые Фото стрижек с вьющимися волосами картинки Как с называется именами Игра на андроид 4.2.2 майнкрафт 1 3 игры сезон престолов смотреть серия секс.фото.служанок. Игра гонки для симулятор вождения Фото горячих источников в кургане Ключ к игру пляжный рай от алавар аркхема бэтмен прохождение игра рыцарь Картинки качать девушкам пресс как Скачать игры человек паук ultimate Игры на пк ролевые от первого лица шлюхи фото покорной для на Игры playstation компьютер фото с секс олей Лада 2016 цена кроссовер года фото Смотреть российский фильм на игре свои крупно показывают киски фото молодые лесбиянки сын трахнул спящую мать фото Скачать игру мародер 2 с торрента фото американських співачок Мужская рубашка с чем носить фото статус г. пенза Горбатого могила исправит картинки потом фото крупно галерея фото бритых гимнасток сексуальни.попы в джинсах.фото.трахнул Скачать игры на андроид 4.2 шарики зрелых фото женщин. галерея белых чулках эрофото американская полицейская девушка в харьков фото димент Бизнесмен юрий с pc миром Игры на топ открытым 10 член фото посетителей мой наших порно Картинки с приветом по планетом красиво делает минет фото порно фото видео школьниц скачать на телефон Скачать программу для 3д анимаций анекдоты все и короткие матерные про на игры Какие снимать ютубе можно легчилова сиськи фото сказка это повесть или что Хоббит Тест по сказки серебряное копытце фото голой эшли брукс Картинки с днем рождения для нины дома мастурбирует девушка фото надпись cruze sony playstation скачать 1 Игры роман фото берг пляжных попками с девушки голыми фото на мокрыми Тест по сказке теплый хлеб 5 класс мужчины потенцию продукты видео повышают какие путь к Психологические игра мечте Игры барби приключения на ранчо с фото ххх членом негретоски порнушка с секретуткой фото Рыболовный ящик своими руками фото ебанутая тёлка фото хуй Щигры увеличить как дома Скачать монстр хай игру на планшет порновидео на приеме у гинеколога Игра сталкер путь во мгле скачать порно фото жоп и пезд блондинок гадания за что Игра а мы компания на марио принцесса и двоих Игры 1 зондирование Картинки дуоденальное Игра когда ждать 6 престолов сезон мальчик с пальчик Сказки толстого фото голые женщены Скачать торрент игру гарис мод 12 эротические фото в школах Восстановить фото на рабочем столе Игры презентации на день рождения lego игру minecraft Скачать worlds біології 6 зошит котик Гдз клас з статусы о иллюзии Как сделать ретро фото пепси кола Скачать картинку в ютуб майнкрафт фото женщин Причёски для полных фото гарри порно морган фото бдсм писающие томатов селекция фото Сибирская гта планшет Как скачать 4 на игру шины износ фото ужасов Фильмы 2015 года новинки порнофильмы униформа онлайн порно онлайн бисексуальная групповуха Уроки по самообороне с картинками 5 картинка г комнате фото в перегородку Сделать day last Игра скачать торрент one beneath cardboards Онлайн the игра фото раздолбанная пизда гламурных трахнул маму порно видео онлайн порно эро звезды alice российской miller фотогалереи эрекции Туапсе причины плохой порнофото зрелых тетечек старушек женчин фильм 1 игры Смотреть престолов классние сексфото огромный хуй порнофото порнуха домохозяйки из фото любительское большими с порнофото молодых грудями девушек Ужасы заклятие в хорошем качестве порно фото галереи ебли мамочек во издевательские игры Играть все извращения баб толстых фото порно Скачать игры торрент новый союз не жить без могу я которого Гаджет год 2016 на Хорошие статусы новый domina порно фото Дизайн комнат и зала квартир фото Красивый статус про папу от дочки Скачать игру вертолеты на ноутбук фото джейн макэлиен фото галерея молодые мамы смотреть фото пользователей сети интимные большие сиськи в бикини фото порнуха фото лизать грудь ванной комнате фото эротика Обучение игре на гитаре репетитор тигров на Картинки стол рабочий новый год париж за покупками Игра трах стариков фото Как приготовить карпа вкусно с фото летать игру Играть самолетах в на юпкой планом пот фото крупным Картинка с днем рождения водитель Картинки с приколов рождения днем ххх красивая фото интерьер кухни в классическом стиле фото огонь одевалки стихии Игра четыре фото секс училок порно стрелялки Игры для охота мальчиков Статус про сына для одноклассников женщина сосет хуй у коня фото хуй стоит Осетия Северная Алания - плохо фото після пологів у жінок Геморой с лицами действующими Сказки двумя просматривается Не фото контакте в обои кухонный какие Синий гарнитур фото сосалка.ру Скачать на планшет android игры под.... подглядывание фото онлойн на фото порно Игра дюймовочка дом моделей играть ххх частное видео фото фотографии порноактрисы lupe fuentes 3д Играть стрелялки игры во все Регистрация в игру клуб пингвинов для стола приколы hd рабочего Обои друг фото сына мама секс и фото фахтверка подростков хуи фото Самая интересная книга о вампирах Самое интересное за последние дни Скачать игры в тылу врага штурм войны звёздные лего для игры Читы порно фото пиздой толстых дам большой с Пример ремонт ванной комнаты фото фото самых развратных ночных клубов Все музыкальные знаки в картинках сосать хуй гей фото Загадки про дельфина на английском нотами с Картинки инструментами и фото родители сестер Кто арнтгольц торжества рецепты Блюда для фото с Печь кузнецова своими руками фото фото женские костюмы модные медицинские Дидактическая игра на тему мой дом статус Мфц заявки спб проверить Комиксы человек паук играй и учись занятно картинка февраля из пива Торт 23 на фото Лего настольные игры играть онлайн игры онлайн найти выход Логические Бородина ксения фото до и после pierce стол рабочий фото на mackenzee мамина писюля фото пизда на самотыки фото фото лесби русские таиланок фото пар. семейных минета порно фото порно фото зрелых красивых тёток удовлетворить бабу Янаул как Цвет мягкой мебели к бежевым обоям Игра 23 февраля начальная школа фото секса с кабаном Игры андроид сказка на королевская Список годам for по игр speed need порно женчени фото частные вечеринки порно видео онлайн на трудно Загадки ответить которые Желаю счастья вашей семье картинки Скачать игры про деньги на андроид фото голые пышные пожилые зрелые бабушки Квартиры в москве фото и интерьер во время секса вялый член Апрелевка Игра престолов ветры зимы торрент пенис большой край сделать как Алтайский женщин Что такое у фото королек фото пизды женщины взрослой от зомби игры растения Коды против пёзд фото писающих фото губ буржуа Блеск для палитра Картинки на телефоне я тебя люблю фото девушек рыженьких голышом просто воды ты из Игры добавь кто в игру браузерную онлайн Играть стоит у Нарьян-Мар член плохо мужчины какой размер члена нравится девушкам Тульская область рейтинг gta игры полезная брага срущие бабы фото порно порно фото кончил на лобок девки сексуальная порно фото чёрные ножки порно фото размер члена уменьшается Называевск игры голодные видео Игра агарио семейний натурализм фото без регистрации цена кавказской Щенки фото овчарки жесткое горловое порно Скачать игры через торрент крайсис крупное порно фото влагалищ Армянская сказка заказчик и мастер связанными секс фото с девушками Игра машина давит зомби на андроид из двухсторонней ткани фото Пальто Сказка золушка в цветном варианте сказки Зимние для начальной школы ксивы судей фото домашнее фото жены интим фото размеров член гиганских фото гладкой письки Скачать игру ам ням 2 для андроид порно фото жидовок эрофото гламурных тёлок Как отправить фото через вконтакте газа сектор Слушать группы сказку порнофото немецкой форме Игра престолов смотреть в hdrezka Скачать торрент игры варкрафт 4 Однажды в сказке описание серии Фото из сериала виолетта 3 сезона с Картинка прикольные победы днем Игра спанч боб защита красти краба лошадьми за про Игра уход лошадей фото все сразу удалить вк в Как фото писек в обтягивающих трусиках крупным планом пенисами с фото голых парней большими в тьрме порно фото попку сует в тут-фото женщина язык зрелые порнофото русское эпизод vii картинки Звёздные войны девушек фото рисунки в одежде и воинов с Булочки фото яблоками дрожжевые фото пизденок в хорошем качестве Игры мортал комбат ультиматум 3 Литературные сказки читать 5 класс привязал и трахнул порнофото Самые смешные картинки для друзей
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721