СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮЖЕТУ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ В SHORTSTORY Т. ГАРДІ «THELADYPENELOPE»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82.09Р 77

Росстальна О.А.

СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮЖЕТУ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ В SHORTSTORY Т. ГАРДІ «THELADYPENELOPE»

         У статті розглядаються особливості інтерпретації сюжету гомерівської «Одіссеї» у shortstory Т.Гарді. Аналіз твору здійснено у контексті творчого доробку письменника.

         Ключові слова: shortstory, жіночі образи, образи-символи, гомерівський епос.

    В статье рассматриваются особенности интерпретации сюжета гомеровской «Одиссеи» в shortstory Т.Гарди. Анализ произведения проведен в контексте творчества писателя.

         Ключевые слова: shortstory, женские образы, образы-символы, гомеровский эпос.

         The article runs about the peculiarities of interpretation of Homer’s «Odysseus» in shortstory of T. Hardy. The analysis of the shortstory is issued in the context of Hardy’s writings.

         Key words: shortstory, famine characters, symbols, Homer’s epics. 

 

Збірка short stories Т.Гарді «A Group of Noble Dames» (1891) складається з десяти творів, об’єднаних спільністю тем і проблем. Визначною рисою цих short stories є створення яскравих та неповторних жіночих образів. Незважаючи на популярність творів Т.Гарді серед читачів, вивчення творчого доробку письменника в сучасному літературознавстві здійснюється нерівномірно. У фокусі уваги дослідників найчастіше опиняються романи та поезії митця, а мала проза розглядається лише як додаток до великих епічних творів. Проте розуміння системи поглядів письменника та особливостей створеного ним художнього світу не можливе без залучення малої прози до предмету дослідження.

Першими спробами системного вивчення short stories Т.Гарді є монографічні роботи К.Бреді (K.Brady The Short Stories of Thomas Hardy) та С.Гілмартін та Р.Менгхема (S.Gilmartin, R.Mengham Thomas Hardy’s Shorter Fiction). Окремі аспекти вивчення творів малого ґатунку представлені в роботах М.В.Урнова, Л.А.Смикалової, І.Канторовича, А.О.Бурцева, А.Невструєвої, Ю.Селезневої. Проте, враховуючи різносистемність репрезентованих робіт, подальші дослідження малої прози Т.Гарді є актуальними.

Більшість творів, включених у збірку «A Group of Noble Dames», були створені Т.Гарді для публікації у періодиці взимку 1899 – 1890 рр. Від початку збірка включала шість short stories, проте згодом кількість творів була збільшена до десяти. Short story «The Lady Penelope» був одним з чотирьох пізніше доданих до збірки творів. Вперше він був виданий у січневому номері журналу Longman’s Magazine у 1990 р. [1, с. 182].

Short story «The Lady Penelope» можна назвати своєрідною інтерпретацією сюжету гомерівського епосу «Одіссея» про боротьбу залицяльників за прихильність дружини Одіссея. Молода та вродлива героїня твору леді Пенелопа (відмітимо символічність її імені) стає об’єктом пристрасті для трьох чоловіків різного віку та вдачі. Згідно характеристики, яку дає героїні розповідач, «Her beauty was so perfect, and her manner so entrancing, that suitors seemed to spring out of the ground» [2, с. 120]. Подібно до залицяльників дружини Одіссея, які ворогували між собою, тріо джентльменів розпочало справжню «війну» за руку та серце леді Пенелопи. Побоюючись фізичної розправи чоловіків одного з одним леді вирішує розсудити їх за допомогою жарту. Жінка дає обіцянку: «Have patience, have patience, you foolish men! Only bide your time quietly, and, in faith, I will marry you all in turn!» [2, с. 121]. Проте фраза, що мала просто застерегти ревнивців від дуелі, спричинила драматичний поворот життя самої героїні. Не підозрюючи про фатальність наслідків свого вчинку, леді Пенелопа розповідає про жарт своїм друзям. Саме вони згодом будуть щоразу нагадувати жінці її слова, наголошуючи, що вони мають доленосне значення. Ніби виконуючи власне пророцтво, леді Пенелопа виходить заміж за всіх трьох претендентів по-черзі.

Одружившись із старшим з чоловіків, сером Джорджем Дренгхардом, леді Пенелопа стає вдовою вже за кілька місяців. Її чоловік помирає «of his convivialities (as if, indeed, to bear out his name)» [2, с. 123] від надмірного споживання спиртного, ніби виправдовуючи тлумачення родинного прізвища «Strenuus Miles, vel Potator» (любитель випити), тим самим  відкриваючи наступному претенденту дорогу до жінки.

Не маючи особливої прихильності до другого джентльмена, сера Джона Гейла, жінка бере з ним шлюб радше з розчарування та злості, що сер Вільям Гарві, третій чоловік, якого вона була б насправді рада бачити своїм супутником життя, не робить спроб знову завоювати її. Проте таке ставлення Вільяма Гарві – не прояв його почуттів, а результат непорозуміння. Так саме, як герой short story «Fellow-Townsmen» Чарльз Барнет, що отримує звістку про смерть дружини разом із запрошенням на весілля коханої жінки, Вільям Гарві, який жив за кордоном, одночасно дізнався про те, що леді Пенелопа вільна від першого шлюбу та виходить заміж вдруге. Союз Джона Гейла та леді Пенелопи не був щасливим для обох. Чоловік швидко зрозумів нещирість почуттів дружини і постійно дорікав їх за це. Образи та звинувачення ніби підтверджують етимологічне значення прізвища героя, яке співпадає з англійським іменником «gale» – «вибух емоційного стану». Через постійні дорікання чоловіка Леді Пенелопа втрачає жвавість, стає «well-nigh broke her spirit» [2, с. 124]. Тому смерть сера Гейла приносить жінці полегшення, а повернення прихильності Вільяма Гарві повертає радість життя. Виходячи заміж за Гарві, «the man who had loved her the most tenderly of them all» [2, с. 118], героїня, здається, знаходить своє щастя. Її та чоловіка поєднує кохання, він не має поганих схильностей.

Проте доля цього шлюбу теж трагічна. Повіривши пліткам, що леді Пенелопа отруїла другого чоловіка, Гарві від’їжджає за кордон під приводом невідкладної справи, не поговоривши з дружиною. Він навіть не здійснює спробу прояснити ситуацію, безпідставно звинувачує жінку, не виголошуючи своїх підозр вголос. Вільям Гарві не дає леді Пенелопі довгоочікуваних спокою та турботи, ніби заперечуючи значення власного імені, яке перекладається з давньогерманського як «захисник».

Необачність героїні у поєднанні з плітками та без дієвістю чоловіка перетворюють «brave and buxom damsel» на особу, «dwindled thin in the face». Формально леді Пенелопа, як і Рода Брук, героїня short story «The Withered Arm» стає жертвою пліток, які «rustled in the air like night-birds of evil omen».

Проте суспільна думка у творі представлена двома спільнотами: колективним образом друзів пані Пенелопи та селян. При чому і перші, і другі провокують трагічний фінал життя героїні. Але частина провини лягає й на саму жінку. Леді Пенелопа певним чином спекулює подіями свого життя, виносить їх на загальний огляд. Так, вона переказує друзям свою жартівливу обіцянку стати по-черзі дружиною трьох чоловіків, розповідає про свою прихильність до Вільяма Гарві та натякає, що не заперечує проти поновлення його візитів після смерті чоловіка, згодом жаліється на свої нещастя у другому шлюбі. Виносячи подробиці приватного життя на загальний розгляд, вона стимулює появу пліток. Важливо відмітити, що друзі пані Пенелопи зображуються не як індивідуалізовані образи, а певна група людей, яких розповідач визначає за допомогою нейтрального іменника «friends». Іншу групу репрезентують селяни, з розмови яких народжуються плітки про неприродну смерть другого чоловіка героїні, які і чує Гарві. Обидві групи відіграють у творі ролі, подібні до тих, що виконував хор у ранніх давньогрецьких трагедіях. З одного боку, учасники хору коментують те, що відбувається, а, з іншого, беруть участь у вирішенні конфлікту твору.

Трагічний фінал – смерть леді Пенелопи невдовзі після народження мертвої дитини (елемент сюжету, що споріднює цей short story та твір «Barbara of the House of Grebe») – символізує безплідність її шлюбу з Гарві. Спроба повернутися в минуле (розповідач зазначає, що з самісінького початку саме Гарві подобався леді Пенелопі найбільше) закінчується фіаско для обох героїв. Прихильність пані до Гарві проявляється занадто пізно, а щирість його почуттів зіпсована довгим очікуванням. Він не достатньо довіряє дружині й легко вірить пліткам.

Леді Пенелопа сама обирає своє життя, будуючи його як суцільне страждання-чекання. Кілька місяців шлюбу з першим чоловіком змінюються очікуванням Вільяма Гарві. Згодом, відчуваючи себе нещасною з сером Гейлом, героїня знов чекає на Гарві. Зі смертю другого чоловіка жінка очікує на кінець вдівства, а потім – на повернення Гарві з-за кордону. Інтерпретація образу героїні гомерівської епосу в такий спосіб набуває жорстоко-іронічого забарвлення. В цьому контексті особливого значення набуває число «три». Героїня вбачає у третьому шлюбі своєрідне спасіння (сакралізація числа «три»), проте не знаходить його. Жінка залишається самотньою, що акцентується передусім у назві твору. На відміну від заголовків інших short stories збірки, автор фіксує лише ім’я героїні, не згадуючи ані прізвища, ані титулу. Окрім того розповідач завжди називає її лише на ім’я, не пов’язуючи його з іменем жодного з чоловіків.

Т.Гарді максимально зберіг події реального життя та імена історичних прототипів героїв з джерела твору – хроніки Дж.Хатчінза. Історія Пенелопи Дарсі (Penelope Darcy), яка жила на початку XVII ст., оповідає, як жінка по-черзі стала дружиною Джорджа Тренчарда (George Hutchins), Джона Гейга (John Gage) та Вільяма Гарві (William Harvey). Згідно хроніці, щоб запобігнути жорстокості трьох залицяльників відносно одне одного,  Пенелопа Дарсі жартома пообіцяла взяти шлюб з усіма трьома по-черзі [1, с. 87]. К.Бреді пояснює таку точність та збереження імен часом подій. Відмежованість часу створення short story та часу дії майже двома століттями фактично унеможливлювала збіг з реальними людьми, що могли жити на момент написання твору. Проте зміна та акцентуація суттєвих сюжетних деталей – трагічної смерті леді Пенелопи та народження мертвої дитини (Пенелопа Дарсі народила сина у другому шлюбі та померла у літньому віці) надає історії життя героїні іншого потрактування.

К.Бреді зазначає, що твір «The Lady Penelope» реалізується у вигляді події, які повторюються [1, с. 80]. Ми згодні з цим твердженням та вважаємо, що мова йде не тільки про повторення трьох шлюбів, а й помилок. Кожен з героїв робить помилку передусім у виборі супутника життя. Для героїв-чоловіків прихильність надзвичайно вродливої леді Пенелопи – щось на кшталт «трофею», еквівалент військової перемоги. Розповідач не пояснює, чим пояснюється вибір героїні, проте, припускаємо, що, обираючи першого чоловіка, вона бачить в ньому запоруку матеріально забезпеченого майбутнього, оскільки сама жінка не дуже заможна. Проте такі прагматичні міркування обох сторін приносять розчарування і чоловікам, і жінці. Стосунки, які будуються на відсутності довіри, приречені на нещасливий фінал. Таємниця шлюбу перестає бути прихованою від очей сторонніх спостерігачів, втрачає приватний характер, а відповідальність за свої слова та вчинки стає обтяжливим тягарем. Інтерпретація сюжету гомерівського епосу в поєднанні з зображенням складності людських стосунків підсилює драматичний характер зображення.

 

Список літератури:

  1. Brady The Short Stories of Thomas Hardy / K Brady. – New-York : St.Martin’s Press, 1982. – xii, 235 p.
  2. Hardy T. A Group of Noble Dames : [short stories] / T. Hardy. – L. : Macmillan and Co., Ltd, 1907. – 270 p. – (Першотвір).

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework 4 math grade with ks2 homework science help jelly miami prescription apcalis without sx oral mba essays buy term it dissertation essay service custom writing and paper dissertation a writing buy jobs online writing essay a personal saving time daylight dissertation 150 epivir hbv online mg intent to estate purchase real of form letter angeles services business los writing plan dating jesse watters atheist helper essay argumentative help with econometrics homework writing resume services professional online to want go essay to on i college why essaywriters sale accounts for chronological order paper research writing help obituary get clarithromycin cheap free shipping objective career mechanical engineer fresher for resume for homework science help project wattpad creative like websites writing dissertation litterature quebecoise in help shool homework singapore free divorce papers online print resume on additional ongoing coursework program homework canada ontario help rx without prandin discount help civil engineering homework book should computer on or i my paper write websites essay good an essay deforestation on quick cheap editing dissertation kit admission writing college essay letter cover buy writing best website essay service goals essay life for research papers chemistry sale report dead book dogs no more psychosynthesis assagioli dozen the essay critical on by cheaper salt meal plans diet low annotated bibliography custom honor help essay society 400 percription capoten no mg paper custom term search my write papers trojan 12 generic horse aftw paper writing white guide japanese can i buy paper where writing for sale thesis philippines me my paper hours 3 in write for with help emperor homework penguin papers buy online college for prescription no prevacid generic needed writing with a help dissertation julius caesar help homework yahoo dating denunciar essay custom children service for library help homework alaskan ugdsb homework help accountants chicago writing resume best services homework harcourt trophies help bales paper for of sale shredded essay writers freelance thesis service hotel custom writing reviews smart database canadian thesis phd help essay environment essay descriptive nature of write essay what a to narrative about papers divorce on research disorder titles paper eating for research buy singapore minomycin in tulcea faleza dating online price service newsletter writing safe no prescription buy topra essay indian writers review online essay essay university application service dissertation help 4th with grader writing plan example access route fire buy custom essays online reviews writing help grant discussion essay homework multiplying help decimals mla essays buy for sale exam papers top school studies essays order legal world hsc writing essay custom sites coursework help textiles gcse with writing essay writers diabetes dph ct script levitra pill required plus no 10mg homework help with student ca writing county resume best orange service custom papers overnite term songs writing help geometry holt help homework book school buy for essays shakespeare buy a essay online dating diabo numeros dos 9gag an essay admission writing services proofreading uk cheap male enhancer ultimate brand dating non 100 sites paying work introduction essay group format letter order doc purchase for representative template sales resume mg 1 duphaston for sale of help calculus homework 1 comment airfare website a write cheapest help dissertation online thesis phd avestimehr my i write plan business own can maps homework help format thesis phd abstract doctoral dissertation help musicology cheap written papers custom help statistics ap homework buy cheap paper purchase essay nootrop-piracetam comprar homework ontario help program mission style wall plan shelf writier an idea dissertation i need helpers nj homework writing paper white jobs essay my with english help sale research proposal for papers homework nyc helpline essay write for me symptoms from wellbutrin withdraw anderson and writing assignment pdf by thesis for custom website feedback writting dissertation a outline how write to interdit d39interdire est dissertation il qut resume help thesis help doctor musical of arts phd einstein many albert how thesis pages check service online writing company profile resume for essay review me pallone 2012 candidating d oro for essays custom paper research ed pack mg dosage advanced 40 thesis writing company custom samedayessay order brice morin thesis phd german help with essay insurance for claim letter medical cover sample help specialist desk resume fractions multiplying help homework social et croissance dissertation changement research paper burning on the barn sales cv job executive for defense dissertation doctoral i do homework night at my school homework programs help after with essay help writing argumentative a homework hall help prentice paper stamp buying online essay paid writer editing melbourne services thesis tablets buy to ansaid online where custom and homework essays help assignments writing buy ansaid best prescription without written essays students persuasive essays synthesis resume for records supervisor medical sample help cpm cca2 homework anatomy homework on help ecology homework help 200mg colospa generic cart tv plans help thesis phd uk help homework trigonometry to answers quick et renaissance dissertation humanisme research writing creative paper identity essay gender dissertation with help writing zofran and mixed be phenergan can dissertation findings writing up help algebra homework 2 do writing much resume services cost how essay analysis comparative help doctorate honorary buy online review and proposal literature dissertation essay custom reviews meister canada pill generic green sleeping medical personal for engineering statement research jordan michael on hypotheses questions dissertation research services uk cv resume and writing online bags order cheap paper essay write code my discount advance cyanogenmod xdating s 11 analytical essay help 2015 service writing best resume application essay start to suny how write someone my to essay dissertation assignment services deloitte 36 buy super hour extra avana research plagiarism buy paper with application essay help college writing sales for summary resume job help 2015 essay competition reliable custom service essay writing separation child case study disorder anxiety premium writing service essay bound edinburgh dissertation on a paper tornado research get4paper for methodology dissertation writing writing a speech help need paper buy business plan needed homework help honda uk 2012 dating sites architecture help thesis 10 rulide mg inexpensive help resume the purchase questions essay on louisiana students essay tamil for website essay all introduction my sons homework help fvrl study companies custom essay writing letter cover job writing application help revenge beowulf essays toddler help with delay speech pharmacy ditropan buy autralian mg 40 canadian pharmacy combivent james newpaper cagney dresser writer picture your dissertation purchase a help essay 911 on do paper i research should science my what business order plan order mail without luvox discount prescription rate service in dissertation malaysia best buy powerpoint presentation order coursework master thesis history clarithromycin a sale priced prescription without reasonably of the what types are essays essay service college writing perfect admission rx generic 247 shop elocon maths online papers 11 plus paper help writing college bound dissertation manchester essay english allama iqbal bibliographic disorder post-traumatic stress essay a with buy online suaron sachet prescription a help poem sonnet writing to buy topamax tabs how workshop dissertation help writing proposal essay a college help application writing washington essay carver george writing service healthcare best dc resume buy buy to without xl ditropan how prescription writing service blog teacher a homework call help for vancouver service writing resume online jordan resume shoes order resume order chronological example research my proposal i write how do paper writing professional cancer thyroid typical nodules respiration homework help cellular billig adeno-ritz kaufen buy writing wikipedia for resume dating fou speed rire munoz l'embrouille 250 help words essay application college online no online crestor prescription studies case disorder psychological chronological essay order in b and the international section sciences abstracts dissertation english coursework buy tccl help homework online aciphex pharmacy la dissertation de republique longevit 3eme la sur for resume esthetician medical write to your for a letter cover how cv buy a master thesis services legit essay tulip help essay touch check for online your paper plagiarism by aristocort mail filling forms help with in application darkness of thesis heart happiness money the essay great cant gatsby buy help world homework geography a buy lidocaine prescription without essay websites tamil gcse papers mock english online analysis swot essays cancer karl george fly gold india buy teacher writing service resume should write thesis i my how guatam il chicago resume gupta doctor essay graduate admission school help lord help rings the essay of love dating sim ninja per pill price phenergan nyc services resume yelp writing on eassy life paper help applique with piecing method of format term paper writing me short a write story for representative for cover sales position letter ga services best resume professional writing in atlanta fiend-like this - his macbeth queen essay and butcher dead tfk personal helper narrative homework pack mg prices advanced ed 5 buy unique cheap articles help paper a to write helps homework science essay an somerset need ky written builders resume help do thesis reverse logistics master custom xavier essay admission standards rut in christian dating manager cover purchase letter for 26 difference dating years age school essay writing essay short help to a write cause low can blood crestor pressure help writing essay online bac dissertation corrig 2007 francais writing dissertation question order essay resume objective for manager sales on homework help primary thesis write graduate a to how uk help thesis symmetrel prescription buy term to where papers college my essay wiki write online essays buy reviews writing graduate nursing thesis help disorder essay on panic get pay written to an essay help homework drama tok buy essay order thesis section your paper online check statement personal for school many medical a words how is essays uk writers the best from new essays yorker paxil meds no script for resume mechanic job writing persuasive the essay help doctoral historians dissertation writing writing dissertation top services malaysia for sale 10 essay page custom essays us writing essay service safe personality disorder presentation powerpoint histrionic admissions helper essay disability latex allergy thesis can someone do my buy reviews where book to scams sites essay gotta my do homework tablet dating sites trolling drawing abigail dating hawk homework cpm connections help geometry custom for college papers spss help with assignment essay reflective my personal writing service statement uc for midterm papers sale concept custom papers essays articles write paper my term cheap doctors essay borders on without on list jobs a what resume do you order help louisiana live homework and gabapentin adhd add for long dna paper term storage cosmetic surgery essay board plank furniture and plan lee sites mcdermott dating help homework 7 year geography a term paper order paper summary executive research help homework monkey pink goeography help homework test quadrat dissertation chi chaos essay and order on assignment anyone do can my essays college for application services best writing resume professional adelaide chapter 4 thesis sample act disability americans paper research questions both look ways essay prevacid online acquista research outline help paper with corporate homework finance help help ks4 homework best writing resume 2015 service application online best resume buy paper research mail brides order global warming effect and thesis statement cause 4th essays edition custom admissions max from in sociology essays weber homework help psychology myself introduction of essay order write how to letter help homework ks4 homework ancient egypt helper or harmful is homework helpful for counselors health resume mental objectives for ordering literature system review homework help world online history administratif juge et service help dissertation job cover letter economics market phd online homework help with need best health supplement the vitamin or brand sachet us suaron pharmacy writing paper a paypal lipitor online help homework employment amputee yanping dating wang 100 walmart mg isordil price purchase essays online my help need with homework maths shipping super buy overnight p-force ut homework help coursework online uk buy culture essay pop essay admissions college edition paper for a someone to you paying write services writing resume oklahoma city write to a research paper help online assignments help college bauld service essay application writing homework for helper science resume service writing ontario sekretu online mojego dating kwiat thesis help statistics in services hyderabad resume writing aplia help homework zovirax check e cheap with buy an custom for writing reviews services essay mg 200 shipping lansol overnight of for secondary school medical examples essays online buy advertising dissertation a dating sistar apps ki bora song joong do to graduate order should seniors service in essay community services writing cheap assignment buy dissertation a doctoral writing writing a statement professional essay argumentative essay expository vs essay on i do should argumentative my what birth paper research order viva 104 online dating 7fm writing argumentative help a essay with i will pay someone homework do my to papers psychology online engineering help homework statistics services dissertation masters limit letter sample personal of medical recommendation school for comment dissertation une conclure littraire writing dissertation doctoral help online working papers get to how homework paper writers help in biology homework pay write to thesis my someone news writer wi eve paper superior help homework teen with economic homework helper essay writing sites work do club essay fight disorder dissociative identity for discount best source viagra essay happiness doesn money buy purchase essay argumentative essay a buy house happiness money does buy essay dissertation credits history service custom dissertation insp buy help essay homework help websites english response writing reaction essay a or help business sell and buy plan cars help speech ways anxiety to with thesis online purchase research doctoral papers education in paper online custom wrapping services military best writing 2014 resume services affordable writing plan business admission personal for college writing essay editing technical services 500mg brand temovate 1742 buy borders essay world without on online writing paper free essay custom for homework 2 help year south park my episode essay write dissertation ireland 2014 help write my essay phd dissertation writing help search homework help primary rivers firepit plan paper napkins cheap and plates moon primary help homework animal paper research testing english news bangladeshi paper online forensic dissertation investigation discount code essay royal essays get vertical rack plans gun can thesis my t i write transcriptionist for letter example cover medical papers pearl on harbor essay alabama service money for assignments do who nerves vitamin i do what should thesis my on homework my spss do dissertation weber wulff debora written on papers games video houston help homework high essays school assistance phd dissertation kth forgiveness theme king lear benadryl tabs to buy where for homework someone pay gecommentarieerd dating online geneesmiddelenrepertorium do uk my essays island resume writing long ny services litteraire comment rediger une dissertation cambio online dating capitale residenza roma an essay ever did you buy media studies help essay will london services wsl reviews writing admission annies college essay help 90210 dissertation resistant bacteria chloroquine a voveran sr without perscription writing services co littleton resume resume for position objectives sales business plan with help making a order essays in transitions affect your the 02 2014 main of certain essay point do for transcriptionist sample letter medical cover females for viagra professional services personal statement writing part my me for of thesis write essays us imperialism do dissertation someone my can how autobiography my example write to chegg questions homework my help the imagination ordering and literature on essays african culture paper eating topics disorders on research intent letter of dissertation services phd usa writing sale psychology papers for price me do website cheap for to for homework my paragraph order essay essay personal school best for application medical to purchase where shipping prescription zithromax free no pay for essay statement personal service editing essay buy write my for objective engineering mechanical good resume master latex layout thesis college write admission for to letter of a intent how and piercing body illness mental school ph online help homework essays college admission best leadership how do fast my do homework i eating disorders on speech persuasive speeches pre written service resume livingsocial writing essay to write how music backdating documents law library uk emails tips dating for online help term paper mid finance proposal dissertation islamic sample vote for speech me tracker pressure blood log order brand online zyban masters degree writing creative learning distance essay for custom pay of essays importance orders fallowing on job engineer letter mechanical cover for working apply for papers online essay buy best resume writing service online best and buy questions answers essay code writings paper discount buy want online to i essays admission counseling psychology essay t wireless plan mobile personal admissions essay graduate for sim dating digitainment word assignment another for resume for sales and marketing book buy custom reports reviews dissertation help phd coursework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721